You are on page 1of 26

VITAE

KURIKULUM

FALSAFAH
PENDIDIKA
N
KEBANGSAA
N

SKOP KERJA .

SASARAN KERJA TAHUNAN .

MAKLUMAT ASAS SEKOLAH .

OBJEKTIF SEKOLAH .

MISI & PIAGAM SEKOLAH .LOGO. VISI.

CARTA ORGANISASI .

LAMPIRAN .

PELAN SEKOLAH .

TAKWIM SEKOLAH .

PERATURAN SEKOLAH .

LAGU SEKOLAH KOLEKSI DOKUMEN BERKAITAN .

MATLAMAT PENGAJARAN/K EPIMPINAN MASA HADAPAN .

CADANGAN AKTIVITI UNTUK PENAMBAHBAIKAN .

PENYERTAAN DALAM AKTIVITI PPB .

SENARAI TUGAS DAN JAWATANKUASA .

SUMBANGAN KEPADA KPM/JPN/PPD .

PENULISAN / PENERBITAN .

SUKATAN MATA PELAJARAN/ Rancangan mengajar dan penilaian/ Perancangan strategik .

contoh hasil kerja .

anugerah perkhidmatan .

anugerah dalam pDp/ kepimpinan .

bahan bukti keberkesan-an pengajaran/ kepimpinan .

rakaman video pengajaran/ kepimpinan .

maklum balas murid/ ketua jabatan .