You are on page 1of 7

UNIVERSITATEA BABEȘ-BOLYAI

CLUJ-NAPOCA

Institutul de
Științe ale
Educației

A II‐a Conferință Națională de Cercetare în Educație (CERED)
Iași, 2015

Comunitățile de învățare în secolul 21. Provocări pentru învățământul superior
Learning communities in 21st century. Challenging HE

Program

18 Iunie 2015
18:00 – 21:00

Muzeul Universității

Recepție de bun venit la Muzeul Universității

Str. Titu Maiorescu, nr. 12

19 Iunie 2015
08:30 – 09:30

Sala Senat UAIC (corp A)
B-dul. Carol I, nr. 11

09:30 – 10:15

Înregistrarea participanților
Ceremonia de deschidere a conferinței
Alocuțiuni din partea Rectorului UAIC, prof. univ. dr. Vasile IȘAN și
ale reprezentanților universităților din Consorțiul UNIVERSITARIA,
Institutului de Științe ale Educației – București, Facultății de
Psihologie și Științe ale Educației, Departamentului de Științe ale
Educației (UAIC Iași) și Băncii Comerciale Române.
Teleconferință:
Prof. Theo WUBBELS, PhD – Președinte, European
Educational Research Association (EERA)
Prof. univ. dr. Lucian CIOLAN – Universitatea din București

10:15 – 10:30
10:30 – 13:00

Pauză de cafea
Sala Senat UAIC (corp A)
B-dul. Carol I, nr. 11

PANEL: Cercetarea științifică în domeniul Științe ale Educației prin
școlile doctorale și programele de masterat. Provocări și direcții de
acțiune

Sponsor principal:

www.bcr.ro

Partener:

www.alumni.uaic.ro

1

dr. univ. univ. dr. Cătălin GLAVA Raportor: Conf. Universitatea de Vest din Timișoara. Romiță IUCU Prof. dr. Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației. dr. dr. univ. univ. Georgiana ZUGRAVU 13:00 – 14:00 Centrul Gaudeamus Masă de prânz Str. Mariana CRAȘOVAN. dr. Simona SAVA Experți panel secțiunea “Masterate”: Prof. Departamentul de Științe ale Educației Mentoratul . Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației.bcr. 1 14:00 – 14:30 14:30 – 16:45 Sala R215 (corp R) Str. Utilizarea dovezilor empirice pentru fundamentarea strategiilor instructiv-educative: Smiley Hands Up 5. dr.ro Partener: www. Lect. dr. dr. univ. dr. univ. univ. dr. Daniela MUNTELE HENDREȘ. Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj Napoca. univ. Lect. Departamentul de Științe ale Educației Utilizarea tehnologiei informaţiei şi comunicării de către studenţii de la forma de învăţământ zi şi de către cei de la forma de învăţământ la distanţă – abordare comparativă 3. Marian ILIE. Versavia CURELARU. Cristian STAN. șt. Conf. Lect. dr. Cătălin GLAVA. Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iași. Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iași. Simona BUTNARU 1. Adriana-Denisa MANEA. Viorica POPA. Georgeta DIAC. Lect. Ion ALBULESCU Lect. univ. dr. 26 Deplasare de la Centrul Gaudeamus spre corpul R al UAIC cu studenții ghizi Sesiuni paralele: S1 – Învățarea și mediile ICT Moderatori: Conf. univ.provocări şi oportunităţi 6. univ. dr. dr. Codrescu. dr. dr. Lect. univ. Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj Napoca. Lect. univ. Prof. dr. Șerban IOSIFESCU Conf. Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj Napoca Abordarea ecologico-cibernetică a procesului de învăţământ din perspectiva nativilor digitali 8. univ. Mușata BOCOȘ Prof. Elena SEGHEDIN. dr. Universitatea de Stat “Alecu Russo” din Bălți Formarea deprinderilor de utilizare a tablei interactive la orele de limba română 7. Lect. nr."instrument" eficace in dezvoltarea reflectivității profesorului Sponsor principal: www. Conf. dr. univ. dr. Ciprian FARTUȘNIC Prof. Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj Napoca Comunicarea online . dr. Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației. univ. Elena SEGHEDIN Dr. Ciprian CEOBANU Conf. dr.ro 2 . univ. Oana CHISĂLIȚĂ Drd. nr. univ. Lect. univ. Mariana CRAȘOVAN Cerc.alumni.uaic. Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației Utilizarea înregistrărilor video în formarea inițială a cadrelor didactice 4. univ.UNIVERSITATEA BABEȘ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA Institutul de Științe ale Educației Moderator: Prof. univ. dr. șt. Horațiu CATALANO. univ. univ. Carmen Mihaela CREȚU Experți panel secțiunea “Școli doctorale”: Prof. Lect. dr. Alexandru Lăpușneanu. Constantin PETROVICI Raportori: Lect. Adriana-Denisa MANEA. univ. dr. Departamentul de Științe ale Educației Nivele de procesare a informației în formularea sarcinilor de lucru în proiectele WebQuest 2. Constantin CUCOȘ Cerc.

dr. dr. dr. Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației. Mirela-Pușa ALBULESCU. Universitatea BabeșBolyai din Cluj Napoca. univ. univ. Liliana STAN Raportor: Lect. Conf. Prof. Motivaţie temeinică şi planificare realistă a carierei sau soluţie temporară? 8. dr. O perspectivă a angajatorilor 11. Universitatea Alexandru Ioan Cuza Iași. Oana Andreea CHISĂLIȚĂ. Cerc. Letiția TRIF. dr. univ. dr. univ. Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației. Universitatea Transilvania din Brașov Cariera profesională a studentului. Perspectivă pedagogică 4. Departamentul de Didactica Științelor Socio-umane. Departamentul de Științe ale Educației. Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iași. Prof. Prof.alumni. Departamentul de Științe al Educației. univ. Departamentul Servicii pentru Studenți și Absolvenți. Nicoleta ROGOZ. Centrul INSERT Analiza situației absolvenților pe piața muncii. dr. Universitatea Alexandru Ioan Cuza Iași. Conf. Dr. univ. Diana CHIHAIA. Conf. Bogdan NECULAU. dr. Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași. Nicoleta ROGOZ 1. Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației. Departamentul de Științe ale Educației Problematica educației timpurii . Lect. dr. univ. dr. Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iași. Universitatea Alexandru Ioan Cuza Iași. univ. Conf. Departamentul de Științe ale Educației Percepții ale profesorilor și studenților privind comunicarea nonverbală. dr. Daniel ANDRONACHE. Toader PĂLĂȘAN. Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației. 26 Institutul de Științe ale Educației Sesiuni paralele: S2 – Curriculum universitar și angajabilitatea tinerilor pe piața muncii Moderatori: Director ARACIP. Prof. dr. Premise pentru dezvoltarea unui curriculum universitar centrat pe competențe 12. Conf. Șerban IOSIFESCU Prof. Carmen Mihaela CREȚU. Lect. Studiu realizat în cadrul parteneriatului strategic al BCR cu Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași 2. Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca. Adina GLAVA. Facultatea de Sociologie și Psihologie. Simona BUTNARU. Ion ALBULESCU. univ. Departamentul Servicii pentru Studenți și Absolvenți Competențele necesare absolvenților de învățământ superior. dr. șt. Conf. Lect. Prof. univ. dr. Alexandru Lăpușneanu. dr.ro 3 . Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației. Universitatea Babeș-Bolyai. Dr. Universitatea de Vest din Timișoara Adaptarea studenților din anul I la viața academică 5. Lect. Anca-Doina HREAMĂTĂ. Liliana STAN. Investigație în rândul studenților masteranzi în științele educației 3. Mădălin BUNOIU. dr.o provocare pentru curriculumul universitar actual Sponsor principal: www. dr. Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației. univ. Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației.uaic. Daniel LUCHEȘ. Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iași. univ. univ. Mușata BOCOȘ. Director Group Retail. univ. Dr. univ. între vocație și hazard 7.ro Partener: www. Departamentul de Științe ale Educației Percepții ale studenților din anul I referitoare la propriile comportamente și nevoi de învățare premise ale dezvoltării curriculumului universitar 9. Simona SAVA. BCR Așteptările angajatorilor din sistemul bancar cu privire la competențele absolvenților. Universitatea de Vest din Timișoara. Departamentul de Științe ale Educației Pregătirea inițială a consilierilor școlari în cadrul stagiilor de practică 6. univ. Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic Câteva considerații privind evoluția planului de învățământ pentru nivelul I al modulului de pregătire psiho-pedagogică la Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iași 10. dr.UNIVERSITATEA BABEȘ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA 14:30 – 16:45 Sala R502 (corp R) Str. Departamentul de Științe ale Educației Opţiunea studenţilor pentru pregătirea didactică. Departamentul de Științe ale Educației Aspecte critice în cercetările-acțiune. nr.bcr. Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj Napoca. Laura MALIȚA. univ.

Dr. Magda SAMOILĂ 1. Informatica și Științele educației.Cercetarea universitară în domeniul oportunităților reduse de învățare Moderatori: Prof. univ. Drd. univ. Prof. Departamentul de Pregătire a Personalului Didactic Complexitatea și transdisciplinaritatea . Colegiul tehnic "Grigore Cobălcescu".alumni. Anca ROTARU Studiu privind unele efecte ale introducerii clasei pregătitoare în învățământul primar românesc 4. univ. dr. dr. Prof. Cristina UDREA. Cristian-Cătălin CUCIAC. Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iași. univ. Drd. Lucian CIOLAN. Lect. Departamentul de Matematică. Mihaela VOINEA. Lect. Departamentul de Pregătire a Personalului Didactic Dileme etice în context academic 7. dr. univ. Asist. Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară Iași. între tradiție și modernitate 2. Mihaela STÎNGU. dr. Lect. Paradoxuri și provocări la liceeni și la profesorii lor 5. Universitatea "Vasile Alecsandri" din Bacău. Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației. Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iași. Universitatea de Vest din Timişoara Formare cadrelor didactice: UNIVERSITARIA – Școală de didactica universitară și cercetare științifică avansată . dr. Virgil FRUNZĂ. Moinești Relația dintre stilul cognitiv. Mariana MOMANU. Departamentul de Științe ale Educației Cercetarea educaţională în România – o abordare epistemologică 16:45 – 17:00 Cafeneaua Alumni (corp R) Pauză de cafea Sponsor principal: www. Mihai STANCIU. dr.UNIVERSITATEA BABEȘ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA 14:30 – 16:45 Sala R402 (corp R) Str. Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iași.uaic. Alexandru Lăpușneanu. Drd. Facultatea de Psihologie și Științele Educației Normativitatea pedagogică. Conf. univ. univ dr. Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației. Conf. Laura-Sonia CUCIAC Efectul moderator al stilului de leadership al profesorului diriginte asupra relației dintre stilul acestuia de rezolvare a conflictelor şi cel al elevilor 10. Adrian-Vicențiu LABĂR.paradigme ale modernizării curriculumului universitar 3.bcr. Adrian GORBĂNESCU Învăţarea ca experiență trăită. Facultatea de Psihologie și Științele Educației Rolul învăţării transformative în pregătirea profesorilor din domeniul psihopedagogiei special 6. Cristian-Cătălin CUCIAC. dr.o abordare tridimensională 8.ro 4 . dr. Lect. Colegiul tehnic "Grigore Cobălcescu". univ. univ. relația profesor-elev și performanța școlară a elevilor 11. Ana-Maria ȚEPORDEI. Venera-Mihaela COJOCARIU. dr. Lect. Ana-Maria ȚEPORDEI. univ. Mariana MOMANU Raportor: Dr. Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iași. Roxana Maria GHIAȚĂU. univ. Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației. Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iași. Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației Concepția privind pregătirea continuă în sistemul polițienesc . dr. Laura-Sonia CUCIAC. univ. Cristian STAN Conf. univ. Lect. Conf. Lect. Moinești. dr. dr. Adrian-Vicențiu LABĂR. Asist. Dr. Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iași. univ. dr. Facultatea de Psihologie și Științele Educației. Universitatea Ovidius din Constanța. Marian ILIE. univ. univ. dr.o posibilă alternativă 9. Universitatea Transilvania din Brașov. univ. Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației. Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației.ro Partener: www. dr. dr. Prof. nr. tipurile de abordare a învățării. Nicoleta POPA. Universitatea din București. 26 Institutul de Științe ale Educației Sesiuni paralele: S3 .

univ. univ. Palat. nr. Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației.alumni. Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj Napoca. Universitatea de Stat din Moldova Educația pentru carieră a adolescenților în colaborare familie-școală-comunitate 8.bcr. Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iași. 6 Prezentare postere Moderatori: Prof. Filiala Iași.ro Partener: www. Drd.uaic. Drd. Institutul de Cercetări Economice și Sociale "Gh. Daniela IONESCU. Universitatea Ovidius din Constanța Rolul imaginilor asupra dezvoltării competențelor de comunicare la copiii preșcolari 5. Zane" Autenticitatea sinelui. scopurile morale și caracterul moral 6. dr. Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației. Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației. Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iași. Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iași. Carmen Mihaela CREȚU Prof. Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iași. Academia Română. Dificultăți și strategii de consiliere psihopedagogică 4. Loredana MIHAILEASA. univ. Păcurari. Liliana-Camelia PAVEL. George PATAKI. Sala Verdi Sala Verdi (Complex Palas) Cina festivă Str. Drd.Workshop pentru studenții doctoranzi 09:30 – 11:00 Sala de conferințe Akademos Str. 3 20 Iunie 2015 . Drd. Drd. Zane" Gândire morală și prelucrări informaționale 7. Adina KARNER 1. dr. Drd. Facultatea De Psihologie și Științe ale Educației Ameliorarea sistemului de formare continuă a cadrelor didactice debutante. Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației. Școala Doctorală Modele teoretice privind relația dintre persistența motivațională și dropout 9. Școala Doctorală Practici in implementarea schimbărilor curriculare în învățământul românesc Sponsor principal: www. Școala Doctorală Educația părinților ca învățare transformativă 3. Zinaida PAVLOV. nr. Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iași. Școala Doctorală Teoria inteligentelor multiple – incidente asupra formarii continue a profesorilor 10. Drd.analiza datelor prin intermediul modelelor de tip multilevel 2. Institutul de Cercetări Economice și Sociale "Gh. Ioan IOJA. Școala Doctorală Adaptarea preșcolarului la mica școlaritate. Intervenții la nivelul județului Bistrița-Năsăud 11. Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iași. Școala Doctorală Motivație în relațiile de cuplu de lungă durată .UNIVERSITATEA BABEȘ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA 17:00 – 18:00 Sala R502 (corp R) 19:15 – 19:45 19:45 – 22:00 Institutul de Științe ale Educației Ceremonia de închidere a CERED 2015 Deplasare către Complexul Palas Mall. Sanda BORDEI. Cristina Maria BOSTAN. Academia Română. Ticu CONSTANTIN Raportor: Conf. Drd. Filiala Iași. Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației. Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației. Georgiana ZUGRAVU. Doinița Venera IVANCIU. Drd. dr. Alina-Elena VASILESCU. Drd.ro 5 . Drd.

Graduate School Managementul activității internaționale a universităților publice din SUA 13. 2014 15. dr. Școala Doctorală Identificarea copiilor supradotați din România 11:00 – 11:30 Pauză de cafea 11:30 – 13:00 Focus group Moderatori: Conf. Sumy State Padagogical University. Drd.ro 6 .o abordare tridimensională 14. Drd. Universitatea "Alexandru Ioan Cuza". Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iași. Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației.alumni. dr. Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iași. Profesori invitați. Ovidiu GAVRILOVICI Lect.ro Partener: www. Elena SEGHEDIN Dezbateri și intervenții concluzive. Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației. Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației. Drd. Școala Doctorală Impactul formării continue a personalului didactic asupra calității procesului instructiv – educativ 16. 2013. Viktoriia DONCHENKO. Maria-Andreea NECULAU. Petre ȘUȘU. promoțiile 2012. univ.uaic. Centrul de Consiliere și Orientare în Carieră Studiu comparativ privind traseul profesional al absolvenților Facultății de Teologie din cadrul Universității Ovidius din Constanța. Drd.UNIVERSITATEA BABEȘ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA Institutul de Științe ale Educației 12. Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației. Școala Doctorală Contribuții ale curriculum-ului universitar coregrafic la formarea de competențe profesionale prin programele de studiu din Domeniul Teatru și Artele Spectacolului – Opinii ale studenților 17. Drd. Scoala Doctorala Concepția privind pregătirea continuă în sistemul polițienesc .bcr. Gheorghe RAFTU. univ. Universitatea Ovidius din Constanța. Adelina CHELARIU. drum bun și la o bună revedere la CERED 2016! Sponsor principal: www. Cristina UDREA. Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iași. 14:00 Centrul Gaudeamus Masa de prânz pentru toți participanții la conferință rămași în Iași Mulțumiri pentru participare. Drd.

bcr.ro 7 Institutul de Științe ale Educației .ro Partener: www.UNIVERSITATEA BABEȘ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA Sponsor principal: www.uaic.alumni.