You are on page 1of 3

SUBJEK YANG DIUJI 2016

TINGKAT
AN

UJIAN MAC

PEP
PERTENGA
HAN TAHUN
Bahasa
Melayu
Bahasa
Inggeris
Matematik
Sains
K. Hidup
Geograf
Sejarah
Bahasa Cina
Bahasa
Jerman
Pend. Islam
Pend. Moral
Pend. Muzik
Pend. Seni
(PSV)
PJPK
Sivik

1

Bahasa
Melayu
Bahasa
Inggeris
Matematik
Sains
K. Hidup
Bahasa Cina
Pend. Agama

2

Bahasa
Melayu
Bahasa
Inggeris
Matematik
Sains
K. Hidup
Bahasa Cina
Pend. Agama

Bahasa
Melayu
Bahasa
Inggeris
Matematik
Sains
K. Hidup
Geograf
Sejarah
Bahasa Cina
Bahasa
Jerman
Pend. Islam
Pend. Moral
Pend. Muzik
Pend. Seni
(PSV)
PJPK
Sivik

3

Bahasa
Melayu
Bahasa
Inggeris
Matematik
Sains
K. Hidup
Bahasa Cina
Pend. Agama

Bahasa
Melayu
Bahasa
Inggeris
Matematik
Sains
K. Hidup
Geograf
Sejarah
Bahasa Cina
Pend. Islam
Pend. Moral

UJIAN
OGOS

PEP AKHIR
TAHUN

Bahasa
Melayu
Bahasa
Inggeris
Matematik
Sains
K. Hidup
Bahasa Cina
Pend. Agama

Bahasa
Melayu
Bahasa
Inggeris
Matematik
Sains
K. Hidup
Geograf
Sejarah
Bahasa Cina
Bahasa
Jerman
Pend. Islam
Pend. Moral
Pend. Muzik
Pend.
Seni(PSV)
PJPK
Sivik

Bahasa
Melayu
Bahasa
Inggeris
Matematik
Sains
K. Hidup
Bahasa Cina
Pend. Agama

Bahasa
Melayu
Bahasa
Inggeris
Matematik
Sains
K. Hidup
Geograf
Sejarah
Bahasa Cina
Bahasa
Jerman
Pend. Islam
Pend. Moral
Pend. Muzik
Pend. Seni
(PSV)
PJPK
Sivik

PEP
PERCUBAAN

Bahasa
Melayu
Bahasa
Inggeris
Matematik
Sains
K. Hidup
Bahasa Cina
Pend. Agama

Muzik Pend. Seni (PSV) PJK SIVIK PEP PERCUBAAN Bahasa Melayu Bahasa Inggeris Pend. Agama Pend.T ambahan Fizik Biologi Kimia P Perakaunan Ekonomi Asas Perdagangan Geograf ICT EST Pend. Tambahan Fizik Biologi Kimia P Perakaunan Ekonomi Asas Perdagangan Geograf ICT UJIAN OGOS PEP AKHIR TAHUN Bahasa Melayu Bahasa Inggeris Pend. Seni (PSV) Bahasa Melayu Bahasa Inggeris Pend. Moral Matematik Sains Sejarah Bahasa Cina Mat. Agama Pend. Agama Pend. Agama Pend. Moral Matematik Sains Sejarah Bahasa Cina Mat. Agama Pend. Seni(PSV) PJK SIVIK Bahasa Melayu Bahasa Inggeris Pend. Seni(PSV) 5 Bahasa Melayu Bahasa Inggeris Pend.T ambahan Fizik Biologi Kimia P Perakaunan Ekonomi Asas Perdagangan Geograf ICT EST Pend. Seni .Pend. Seni PEP PERTENGA HAN TAHUN Bahasa Melayu Bahasa Inggeris Pend. Tambahan Fizik Biologi Kimia P Perakaunan Ekonomi Asas Perdagangan Geograf ICT EST Pend. Moral Matematik Sains Sejarah Bahasa Cina Mat. Tambahan Fizik Biologi Kimia P Perakaunan Ekonomi Asas Perdagangan Geograf ICT EST Pend. Moral Matematik Sains Sejarah Bahasa Cina Mat. Moral Matematik Sains Sejarah Bahasa Cina Mat. Moral Matematik Sains Sejarah Bahasa Cina Mat. Tambahan Fizik Biologi Kimia P Perakaunan Ekonomi Asas Perdagangan Geograf ICT EST Pend. Seni (PSV) PJPK Sivik TINGKAT AN UJIAN MAC 4 Bahasa Melayu Bahasa Inggeris Pend. Moral Matematik Sains Sejarah Bahasa Cina Mat. Tambahan Fizik Biologi Kimia P Perakaunan Ekonomi Asas Perdagangan Geograf ICT EST Pend. Agama Pend. Agama Pend.

(PSV) EST Pend. Seni (PSV) PJK SIVIK (PSV) .