You are on page 1of 2

Dialogul filosofic

Ce este şi ce nu este un dialog filosofic 
Nu este un schimb de informaţii, ci construcţia unei idei din alte idei 
Nu rezolvă probleme, ci le lasă deschise, prin problematizare 
Într-un dialog filosofic, partenerul sau partenerii nu sunt inamicii
noştri, ci persoane care văd lucrurile altfel decât noi 
Într-un dialog filosofic toţi învaţă, nimeni nu este atotştiutor 
Un dialog filosofic ne oferă posibilitatea de a gândi şi comporta
democratic şi tolerant, în raport cu alte păreri şi atitudini decât ale
noastre sau acceptate de noi
Cerinţe ale unui bun dialog filosofic 
Vorbiţi la persoana întâi : eu cred, eu consider, după părerea mea etc. 
Ascultaţi-i atent pe ceilalţi, fără să-i întrerupeţi.Ascultarea e primul
pas al înţelegerii 
Acceptaţi diversitatea de opinii.Nu există dialog decât acolo unde
avem pluralismul opiniilor! 
Nu transformaţi disputa de idei în ceartă.Evitaţi pasionalitatea şi
subiectivismul.Nu fiţi pătimaşi! 
Reflectaţi la ideile celorlalţi.S-ar putea să fie mai valoroase decât cele
personale şi astfel învăţaţi ceva sau asimilaţi ceva 
Nu bateţi câmpii, doar de dragul de a vă exprima.A vorbi mult nu
înseamnă neapărat şi a vorbi bine sau consistent pe o temă 
Învăţaţi să tăceţi când este momentul 
Prelungiţi dialogul filosofic şi în afara orei de filosofie, altfel nu ne
afectează prea mult viaţa 
Nu căutaţi cu orice preţ să-i impresionaţi sau şocaţi pe ceilalţi cu ideile
sau opiniile personale.Argumentarea calmă e cea mai bună soluţie 
Nu uitaţi acest adevăr elementar : nimeni nu este posesorul adevărului
absolut!.Dacă cineva se află în minoritate nu înseamnă că se înşeală!.
Utilitatea dialogului filosofic 
Înveţi să te exprimi şi să te autocontrolezi 
Înveţi respectul reciproc 
Accepţi diversitatea de idei ca fiind ceva firesc şi nu anormală 
Devii mai reflexiv şi mai critic! 
Dobândeşti plăcerea de a discuta, a cerceta, a te mira împreună cu
alţi, pasionaţi de ideile şi problemele filosofice 
Devii mai greu de manipulat.Asta nu e puţin lucru în ziua de azi! 
Devii mai înţelegător şi mai tolerant 
Tinzi să gândeşti mai democratic
Toate acestea împreună te pot ajuta ca, in fiecare din voi, pe măsura posibilităţilor,
filosofie să-şi atingă scopul: acela de a te face să devii mai înţelept.Cred că merită efortul
şi am încredere în voi. Să nu mă dezamăgiţi!! Mult succes!
Comentariul filosofic
Definiţie : este un efort de reflecţie personală asupra ideilor exprimate de un
autor într-un text filosofic.A comenta un text nu înseamnă a-l rezuma, adică a-l
prezenta foarte concis.
Structura : 
Introducerea constă în :
• Precizarea problemei la care se referă textul
• Identificarea interogaţiilor esenţiale ale textului

fără a le deforma sau trunchia! Arătaţi că stăpâniţi problema la care se referă textul Delimitaţi clar punctele de vedere ale autorului Delimitaţi clar între probleme şi soluţii Delimitaţi clar între soluţii şi argumente Evitaţi comentariile .. Dacă respingeţi o idee.Trebuie să fie marcată prin alineat. adică tratarea concisă. de asemenea.Argumentaţi punctul de vedere personal! Cuprinsul trebuie să conțină aprox. fie la argumente. marcate distinct. 2 pagini şi să fie marcat prin alineat.Reţineţi că nici o problemă filosofică nu se rezolvă o dată pentru totdeauna! Concluzia trebuie să se încadre în aprox. prin alineate.. precizarea conceptelor şi a înţelesului lor. identificarea şi analiza efectivă a argumentelor care susţin teza sau tezele • Precizarea unui punct de vedere diferit de al autorului • Precizarea unui punct de vedere similar cu cel al autorului • Precizarea unui punct de vedere personal în legătură cu abordarea autorului.Nu începeţi prin a critica. menţionarea caracterului deschis al problemei. Concluzia constă în evidenţierea unui bilanţ al comentariului: cum a abordat autorul problema. un sfert de pagină şi să fie marcată prin alineat. argumentaţi respingerea Încercaţi să arătaţi ce influenţe politice. problemă. culturale au avut ideile autorului analizat! Veţi fi cu siguranţă apreciat pentru aceasta! .Relevarea importanţei problemei şi a interogaţiilor pentru tema discutată Introducerea trebuie să cuprindă aprox un sfert de pagină. prin identificarea tezei susţinute. calitatea soluţiilor propuse. În cadrul cuprinsului. punctele de mai sus trebuie. încercaţi s-o înţelegeţi. expeditivă Încercaţi să evidenţiaţi ce tip de argumentataţie foloseşte autorul Nu amestecaţi prezentarea unei idei şi explicarea acesteia cu criticarea ei Înainte de a critica o idee.bateţi câmpii”! Evitaţi însă şi opusul acestora. fiind în funcţie şi de text. • Cuprinsul constă în dezvoltarea ideilor după cum urmează: • Menţionarea intenţiei autorului • Situarea textului • Analiza ideilor autorului.fluviu” şi nu . fie cu referire la teză. fie la concepte. Cerinţe şi exigenţe Redaţi exact ideile autorului. sociale. temă.