You are on page 1of 1

Fantasy Skirmish

Brokk Tryggson, Wdrowny Mistrz Piwowar:


LICZBA MODELI W DRUYNIE:
KOSZT REKRUTACJI:
OD:
PRESTI DRUYNY:
PODSTAWKA:

0-1
SPECJALNE
SPECJALNE
+60 PUNKTW
20 X 20 MM

Niedugo po tym, jak Josef Bugman odbudowa z ruin browar zniszczony przez
Orkw i Gobliny, w nadzorowanych przez krasnoludzkich browarnikw kadziach na
nowo ruszya produkcja synnych w caym Starym wiecie piw Bugmana.
Pomny tragicznych dowiadcze Josef Bugman rozumia, e bez
odpowiedniej ochrony zarwno sama produkcja piwa, jak i eksport szlachetnego
trunku nie bd moliwe. W tamtych latach najwiksze zagroenie stanowili grasujcy
w lasach i na gocicach Zielonoskrzy, ktre regularnie napadali na podrujcych
Ludzi i Khazadw. Wielki Piwowar do ochrony browaru i licznych karawan oddziay
Rangerw Bugmana, za warzeniem i dystrybucj piwa zajli si Mistrzowie Piwowarzy.
W odrnieniu od wikszoci swych braci, Brokk Tryggson zawsze znacznie
lepiej czu si w dzikich ostpach i na lenych gocicach ni w grskich twierdzach i
gdy nadarzya si moliwo bez wahania wstpi do Krasnoludzkich Rangerw, ktrych
zadaniem bya ochrona browaru Bugmana i prowadzcych do niego szlakw
handlowych. Przez dekady Khazad doskonali swe umiejtnoci zwiadowcy - bez
trudu potrafi niepostrzeenie zbliy si do oddziau wroga na tyle blisko, by
odczyta hasa na sztandarach i tarczach oraz obserwowa i uczy si sztuki
warzenia piwa. Po wielu latach suby w szeregach Rangerw Bugmana przystpi do
egzaminu i zosta czeladnikiem Wielkiego Browarnika, by w kocu po kilku kolejnych
dekadach osigni stopie Mistrza Piwowara.
Jednak Brokka Tryggsona zawsze cigno w gb gstych lasw i na
zapomniane dukty. Z rozkazu Josefa Bugmana wyruszy wic w wdrwk i powici
wiele lat swojego ycia na odkrywanie sekretw zapomnianej staroytnej wiedzy
krasnoludzkich piwowarw i dystrybucj warzonych w browarze przednich piw
Bugmana.
UWAGI: Wdrowny Mistrz Piwowar moe zosta zatrudniony przez nastpujce druyny:
Khazadzi z Gr Kraca wiata oraz Kult Pogromcw z Karak Kadrin. Aby zatrudni Posta
Dramatu sucy w szeregach kompanii DOWDCA musi posiada Piwo Bugmana
(zobacz ROZDZIA XV: EKWIPUNEK).
Brokk Tryggson, ktry osign kolejny poziom dowiadczenia i w ramach
rozwoju wylosowa NOW UMIEJTNO moe nauczy si jednej zdolnoci z listy
umiejtnoci WALKI, STRZELECKICH lub SIOWYCH. Ponadto, Wdrowny Mistrz
Piwowar moe nauczy si jednej z wymienionych poniej umiejtnoci specjalnych:
CIELA: Bohater Specjalny jest dowiadczonym ciel i z du wpraw potrafi
naprawia uszkodzone machiny wojenne. W trakcie sekwencji po potyczce
kompania otrzymuje premi +1 do rzutu na TABEL POWANYCH
OBRAE dla wszystkich Wyczonych z akcji! modeli machin wojennych.
WIATOWIEC: Wdrowny Mistrz Piwowar w swoim yciu wiele podrowa,
zdobywajc rozleg wiedz. Druyna w ktrej suy Posta Dramatu
otrzymuje premi +1 do rzutu na eksploracj.
WARZENIE TRUCIZN: Druyna w szeregach ktrej suy Brokk Tryggson
otrzymuje kumulatywny premi +1 do rzutu na DOSTPNO TRUCIZN
ponadto cena specyfikw zostaje obniona o K6 ZK (do minimalnie 1
ZK).

CHARAKTERYSTYKA BROKKA TRYGGSONA:


PIWOWAR
SZ WW US
S
WT W
I
A
CP
Pocztkowa
3
4
3
3
4
1
2
1
9
Maksymalna
4
7
6
4
5
3
5
4
10
BRO/PANCERZ: Wdrowny Mistrz Piwowar posiada SZTYLET oraz TOPR
KRASNOLUDW, HEM i KUSZ, gracz wedle uznania moe wyposay Posta
Dramatu w dodatkowy or i pancerz z LISTY EKWIPUNKU DRUYNY.
ZASADY SPECJALNE:
ODPORNO NA MAGI (2), RANGER, TRUDNY DO ZABICIA, ZWIADOWCA.
NIENAWI: Khazadzi NIENAWIDZ Snotlingw, Gnoblarw, Goblinw, Hobgoblinw,
Orkw, Czarnych Orkw oraz Krasnoludw Chaosu i Bykocentaurw.
NIEUSTPLIWO: Krasnoludowie walcz ze wciek determinacj i jedynie w
ostatecznoci opuszczaj swoje pozycje. Khazad okrelajc dystans ucieczki
wykonuje rzut 3K6 odrzucajc kostk z najwyszym wynikiem.
POWOENIE: Brokk Tryggson potrafi powozi wozem. Dziki umiejtnoci model
moe przerzuci nieudany test powoenia, wynik drugiego rzutu jest ostateczny.
PIWOWAR: Wdrowny Mistrz Piwowar potrafi warzy piwa, ktrymi moe wspiera
swych sojusznikw w bitwie. W grze odzwierciedla to zasada wedle ktrej jedna
z grup stronnikw, znajdujca si w odlegoci nieprzekraczajcej 6 od Brokka
Tryggsona i Wozu piwnego, moe uy w fazie rozpoczcia tury jednej z poniszych
receptur. Naley pamita, e zasada ta nie ma zastosowania w przypadku, gdy
Wdrowny Mistrz Piwowar w poprzedniej turze bieg, skorzysta z umiejtnoci lub
zasady specjalnej uywanej w fazie magii, fazie strzelania lub fazie walki wrcz, strzela,
skaka, szarowa, upad, wspina si zosta Oszoomiony!, Powalony na ziemi!,
Wyczony z akcji! lub wykonywa jakiekolwiek inne dziaania poza zwykym
ruchem. Naley zauway, e Brokk Tryggson nie moe uy tej samej receptury w
nastpujcych po sobie fazach rozpoczcia tury. Jeeli nie napisano inaczej efekt
wywoany przez receptur utrzymuje si do pocztku nastpnej tury kompanii w
szeregach ktrej suy Posta Dramatu. Receptury mona uy na pieszym modelu
wielkoci czowieka lub mniejszym (napj nie bdzie zatem dziaa na modele na
podstawkach 40x40 mm i wikszych), rwnie zwizany walk wrcz.
CZARNA KREW - Na potrzeby testw zranienia warto wspczynnika WT
grupy stronnikw ktra spoya receptur zostaje zwikszona o +1.
GORZKIE BUGMANA - Grupa stronnikw objta dziaaniem receptury otrzymuje
modyfikator +1 do wszystkich testw trafienia.
PIEKIELNIK DURGUNDA - Grupa stronnikw, ktra spoya receptur biegnc lub
szarujc porusza si z prdkoci rwn potrojonej wartoci cechy SZ.
SMOWKA JEDNOPALCEGO Grupa stronnikw posugujca si broni do
walki wrcz, ktra spoya receptur, moe zignorowa cech ora UDERZA
JAKO OSTATNI.
UPORCZYWO: Krasnolud w biegu jest nieustpliwy niczym nastpujce po
sobie pory roku, a jego pochd jest praktycznie nie do powstrzymania. Model
Khazada moe biec, nawet jeli wrg znajdzie si na tyle blisko, by powstrzyma
bieg, model niesie znacznik kosztownoci lub zabraniaj tego efekty pogody.
ZABOBONNY LK: Cho Krasnoludowie znani s ze swej niespotykanej odwagi,
istnieje co, co budzi w nich niemal zabobonny lk. Khazadzi, istoty z gruntu
praktyczne i twardo stpajce po ziemi, nie mogc poj natury egzystencji oraz
co gorsza nie mogc przegna zagroenia ostrzem topora s podatni na GROZ,
jak wywouj w nich istoty eteryczne.
OD: Po zakoczeniu fazy eksploracji naley wykona rzut K6, ktrego wynik
okreli warto wynagrodzenia o ktre upomni si Wdrowny Mistrz Piwowar.
Wynik 1 oznacza, e Brokk Tryggson postanowi udoskonali technologi
warzenia piwa i opuszcza kompani - naley usun Posta Dramatu z KARTY
DRUYNY. Wynik 2-5 oznacza, e Wdrowny Mistrz Piwowar zada odu w
wysokoci 1 beczki Piwa Bugmana. Natomiast rezultat 6 oznacza, e piwowar
zaaferowany ostatnimi wydarzeniami zapomina o odzie.

Wz piwny:
LICZBA MODELI W DRUYNIE:
PODSTAWKA:

0-1
100 X 50 MM

Wz piwny to lekka, zwykle dwukoowa konstrukcja do ktrej zaprzone s dwa


konie pocigowe. Na wysokiej platformie otoczonej z trzech stron burtami, za
kozem wonicy krasnoludzcy inynierowie zamontowali beczki oraz kadzie i
przenon aparatur do warzenia piwa.
CHARAKTERYSTYKA WOZU PIWNEGO:
WZ PIWNY
SZ WW US
S
WT W
I
A
CP
Rydwan
5
5
4
Koo
6
1
Ko
8
3
0
3
3
1
3
1
5
Ko
8
3
0
3
3
1
3
1
5
ZASADY SPECJALNE:
DUY CEL, MACHINA WOJENNA.
WZ PIWNY: Lekki, dwukoowy wz piwny moe przewozi wonic oraz beczki w
ktrych piwowar warzy piwa wedug znanych sobie receptur. Ponadto, dowolny
model stronnika, ktry znajduje si w odlegoci nieprzekraczajcej 6 od Wozu
piwnego, moe przerzuci nieudany test STRACHU, GROZY lub MOBILIZACJI,
wynik drugiego rzutu jest ostateczny. Naley pamita, e umiejtno ta nie ma
zastosowania w przypadku ZWIERZT oraz gdy Wz piwny zosta Wyczony z
akcji! lub Ucieka!.

1|Strona

Related Interests