You are on page 1of 1

Rancangan Pengajaran Dan Pembelajaran

Tarikh

: 15 Julai 2016

Masa

: 10.00-11.00 pagi (60 minit)

Tajuk

: Roti dan Kulat

Fokus

: ST 2.0 Kemahiran Saintifik

Standard
: (ST 2.1) Membuat pemerhatian ke atas objek dan fenomena
Kandungan alam di persekitiran.
Standard
: (ST 2.1.8) Memerhati dan merekod pemerhatian dalam tulisan
yang
kandungan
mudah dengan bimbingan.
Tunjang
: (BM 1.1.7) Mendengar arahan dan memberi respons
Yang
(PFK 9.1.3) Berani mencuba sesuatu tugasan.
Disepadukan
Bahan Bantu: Roti, plastik putih, sedikit air, piring mikroskop, petri,air kolam
Mengajar
Set induksi

: PM bercerita secara ringkas pembiakan mikroorganisma dalam


makanan.

Langkah-langkah
1) PM meminta kanak-kanak memasukkan roti tersebut ke dalam plastik
putih.
2) PM meminta kanak-kanak merenjiskan sedikit air ke arah roti tersebut.
3) Letakkan plastik berisi roti dalam ruang eksperimen.
4) PM meminta kanak-kanak untuk mencatat perubahan yang berlaku pada
roti tersebut pada setiap hari.
5) Selepas semingu, roti ditumbuhi dengan tompok-tompok hitam, atau putih
atau hijau.
6) PM menerangkan kepada kanak-kanak tompok tersebut ialah kulat.
7) PM meminta kanak-kanak mengisikan sedikit air kolam dalam piring petri
dan lihat bwah mikroskop.
8) PM meminta agar kanak-kanak melihat bawah mikroskop dengan betul
bagi memerhati pergerakkan mikroorganisma.
Refleksi

: Guru bersoal jawab dengan kanak-kanak tentang apa yang telah


dipelajari.

Kosa Kata

: Mikroorganisma,

Kemahiran : memerhati, komunikasi


Proses Sains
Nilai
: menghargai bahan, berdisiplin