You are on page 1of 1

ZAPISY NA ZAJCIA

LEGO

Zajcia dla dzieci


w wieku 5 - 13 lat

W Gminnym Zespole Szk


w Bielanach Wrocawskich
ul. Akacjowa 1

powered by

LEGO EDUCATION
LEGO jest zastrzeonym znakiem towarowym grupy firm LEGO , ktra nie sponsoruje, nie autoryzuje ani nie zatwierdza tych programw ani strony www.