You are on page 1of 3

Ante Vrankovid

Domjanideva 15
10380 Sveti Ivan Zelina
Sveti Ivan Zelina, 29. rujna 2016.

Ministarstvo pravosuđa
Vukovarska 49
10000 Zagreb
Na znanje:
- mr. sc. Andrej Plenkovid
- Hrvatska odvjetnička komora

3. POŽURNICA
rješavanja disciplinske prijave
podnesene zbog nezakonitog rada g. Dinka Cvitana još 27. srpnja 2016.

I MOJE ZDRAVSTVENO STANJE NAKON 17 DANA ŠTRAJKA GLAĐU
Poštovani,
kao što Vam je to poznato, još 8. srpnja o. g. poslao sam Vam nepobitne dokaze da su podatci koje
Vam je na Vaše traženje, u službenoj komunikaciji od 28. lipnja 2016. dostavio glavni državi odvjetnik RH g.
Dinko Cvitan, ili druga osoba za rad koje je on odgovoran, naočigled lažni.
I.

Glavni državni odvjetnik Dinko Cvitan naočigled laže
Naime, kako se to vrlo jasno vidi iz javnih isprava u Prilogu 4-6 mojeg dopisa od 8. srpnja o. g. očita je
laž je da sam ja od strane USKOK-a dana 18. siječnja 2013. bio pozvan dopuniti svoj prethodni podnesak opisom
radnji počinjenog kaznenog djela, i da to „nisam učinio“, kako je to g. Cvitan ili osoba za rad koje je on
odgovoran neistinito tvrdi. U navedenom Prilogu 4-6 nalazi se naime moja detaljna dopuna navedenog
podneska koju sam poslao isti dan čim je do mene poštom stiglo navedeno traženje iz USKOK-a.
Moja dopuna je u USKOK-u bila primljena još 24. siječnja 2013., a sve ovdje navedene činjenice
svakome je vrlo lako provjeriti na linku: https://www.scribd.com/document/318201906/Dopis-Ministru-dokazida-je-Cvitan-dostavio-neistinito-izvije%C5%A1%C4%87e
II.

DORH mijenja svoj službeni iskaz(!!!)
Kako Vam je to poznato još iz moje prijave od 15. veljače o. g., str. 5 i Privitak 2 (link:
https://www.scribd.com/doc/300483717/Prijava-ministru-%C5%A0prlji-15-2-2016), DORH-USKOK (Andreja
Vrančid, Ivka Andrid) je ranije tvrdio da oni po mojoj kaznenoj prijavi od 10. siječnja 2013. ne postupaju iz
razloga što „kontrola zakonitosti i pravilnosti vođenja disciplinskih, postupaka, donesenih odluka i njihova
provedbe nije u nadležnosti ovog Ureda“ – uz napomenu da su one disciplinski postupak u HOK-u koji su navele
kao izliku za svoje nepostupanje izmislile, što sam Vam temeljem priloženih dokumenata detaljno dokazao u
svojoj prijavi od 15. veljače o. g., pa je to očito i razlog što je DORH promijenio iskaz i sada laže nešto drugo: da
ja nisam dopunio svoj podnesak, iako sam ja to učinio još 22. siječnja 2013., te je ta dopuna primljena u USKOKu još 24. siječnja 2013, kako očitije povratnica iz moje prijave (link: https://www.scribd.com/document/318201906/DopisMinistru-dokazi-da-je-Cvitan-dostavio-neistinito-izvije%C5%A1%C4%87e – Prilog 6)
III.

Djelatnici Ministarstva pravosuđa nezakonito štite Cvitanove očite laži
Obzirom da su se djelatnici Ministarstva pravosuđa nezakonito oglušili na moj dopis od 8. srpnja o. g. u
kojem sam Ministarstvu i g. ministru Šprlji dostavio dokaze da je g. Dinko Cvitan svjesnim lažima štitio radikalnu
korupciju u USKOK-u, dana 27. srpnja 2016. sam Vašem Ministarstvu poslao i formalnu disciplinsku

prijavu nezakonitog štidenja očigledne, sirove i radikalne korupcije u USKOK-u od strane g. Dinka
Cvitana, glavnog državnog odvjetnika RH (link: https://www.scribd.com/document/319899381/Disciplinskaodgovornost-Dinka-Cvitana-za-neistinito-izvije%C5%A1%C4%87e-DORH-a-od-28-lipnja-2016),

Tim sam Vam povodom – obzirom da u ZAKONSKOM ROKU od 30 dana od Ministarstva
nisam dobio odgovor, poslao 2 požurnice, te sam 13. 9. stupio u štrajk glađu, tražedi odgovor
1) 1. rujna o. g. (link: https://www.scribd.com/document/323043656/Disciplinska-odgovornost-Dinka-Cvitana-po%C5%BEurnica-1-9-2016)
2) 13. rujna o. g. (link: https://www.scribd.com/document/323842631/2-po%C5%BEurnica-i-obavijest-o-po%C4%8Detku-%C5%A1trajka-gla%C4%91u)
Na sva ta 4 moja dopisa: 1) 8. srpnja; 2) 27. srpnja; 3) 1. rujna; 4) 13. rujna, Vaše Ministarstvo
se nezakonito oglušilo, te stoga nastavljam svoj štrajk glađu u kojem sam ved izgubio 8,8 kg, sve dok i
Ministarstvo, i Hrvatska odvjetnička komora (vidjeti dopise na ovdje navedenim linkovima) ne ispune
prema meni sve svoje zakonske obaveze.

POVRATNICA KOJA DOKAZUJE PRIMITAK U MINISTARSTVU:

Potvrde o primitku faxa u Hrvatskoj odvjetničkoj komori i uredu premijera g. Plenkovida