You are on page 1of 31

Az Orszgos Epidemiolgiai Kzpont s a Szakmai Kollgium Fog- s

Szjbetegsgek tagozatnak kzs ajnlsa a fogszati egszsggyi


elltssal sszefgg fertzsek megelzsre
kiadja: Dr. Melles Mrta figazgat, Orszgos Epidemiolgiai Kzpont
sszelltottk:
Dr. Bartha Kroly, egyetemi docens, Konzervl Fogszati Klinika, Semmelweis Egyetem
Dr. Brcz Karolina, osztlyvezet, Krhzi-jrvnygyi Osztly, Orszgos Epidemiolgiai Kzpont
Dr Milassin Mrta, osztlyvezet, Dezinfekcis Osztly, Orszgos Epidemiolgiai Kzpont
Dr. Orosz Mihly, c. egyetemi tanr, Arc- llcsont- Szjsebszeti s Fogszati Klinika, Semmelweis
Egyetem
Dr. Prantner Ida, epidemiolgus, Krhzi-jrvnygyi Osztly, Orszgos Epidemiolgiai Kzpont
Dr. Vargha Mrta, osztlyvezet, Vzhigins Osztly, Orszgos Krnyezetegszsggyi Intzet

Az ajnls megjelentetsnek indoklsa:


Jelen ajnls a "Johan Bla" Orszgos Epidemiolgiai Kzpont s a Fog- s Szjbetegsgek Szakmai
Kollgiuma ltal 2003-ban ksztett Infekcikontroll a Fogszatokon Mdszertani Levelt vltja
fel, annak aktualizlt vltozata, amely a mdszertani levl kiadsa ta eltelt idben megjelent, a
fogszati egszsggyi elltssal sszefgg fertzsek prevencijval kapcsolatos ajnlsokat
integrlja. Az ajnls sszefoglalja a fogszati szolgltatssal kapcsolatos fertzs-megelzsi
standardokat az elltottak (pciensek, betegek) s az elltk (orvos, asszisztens, fogtechnikus,
klinikai fogszati higinikus, takart stb.) krben a szolgltatssal sszefgg fertzsek
megelzse cljbl.

Tartalom
BEVEZETS........................................................................................................................................................ 4
DEFINCIK ....................................................................................................................................................... 5
HTTR INFORMCIK ................................................................................................................................. 6
1. ADMINISZTRATV INTZKEDSEK ......................................................................................................... 8
2. PCIENS ......................................................................................................................................................... 9
2.1. Rizikpciensek kezelse (ltalnos eljrsi szablyok) ........................................................................... 9
2.2. Rizikpciensek kezelse (rszletes szablyok) ........................................................................................ 9
3. SZEMLYZET .............................................................................................................................................. 11
3.1. A dolgozkra vonatkoz ltalnos elrsok..................................................................................... 11
3.2. Specifikus vdelem (immunizci) ........................................................................................................ 11
3.3. Teendk vrrel, testvladkkal trtnt kontaminci (szrsos, vgsos srls) esetn ................... 12
3.4. Srlsek megelzse ............................................................................................................................. 12
4. RENDEL KIALAKTSA ....................................................................................................................... 13
4.1. Higins znk........................................................................................................................................ 14
5. A FERTZSEK MEGELZSNEK LEGFONTOSABB MDSZEREI .............................................. 15
5.1. Kzferttlents ....................................................................................................................................... 15
5.2. Ferttlent takarts znk szerint .......................................................................................................... 15
5.3. Eszkzferttlents/sterilizls ................................................................................................................ 16
5.4. Vzrendszerek karbantartsa s ferttlentse.......................................................................................... 21
6. ASZEPTIKUS TECHNIKK ....................................................................................................................... 22
6.1. Fogszati rntgen .................................................................................................................................... 22
6.2. Fogptls ................................................................................................................................................. 22
6.3. Konzervl fogszat ............................................................................................................................. 22
6.4. Fogtechnikai laboratrium .................................................................................................................. 23
6.5. Fogszati egysgkszlk ....................................................................................................................... 23
7. VDESZKZ-HASZNLAT ................................................................................................................. 24
7.1. Szemlyzet .............................................................................................................................................. 24
7.2. Beteg ....................................................................................................................................................... 24
8. OKTATS/KPZS ..................................................................................................................................... 25
MELLKLET .................................................................................................................................................... 26
TBLZATOK ................................................................................................................................................. 28
IRODALOM ...................................................................................................................................................... 30

BEVEZETS
A jrbeteg-szakellts klnbz terletein, gy a fogszati ellts esetben is, az
egszsggyi elltssal sszefgg fertzsek megjelense a fertzsek kialakulst
befolysol riziktnyezk fggvnyben vrhat.
Az egszsggyi elltssal sszefgg fertzsek a megfelel preventv rendszablyok (pl.
infekcikontroll) rvnyeslse esetn megelzhetek.
A fogszati ellts sorn az egszsggyi elltssal sszefgg fertzsek kialakulsnak kockzata
az albb felsoroltak betartsa rvn cskkenthet:
helyes anamnzisfelvtel,
hatsos infekcikontroll tevkenysg,
a munkafolyamatok megfelel szervezse,
modern technolgik alkalmazsa.

DEFINCIK
Egszsggyi elltssal sszefgg fertzs
A betegnl, az egszsggyi dolgoznl, valamint az egszsggyi elltssal kapcsolatba kerl ms
szemlynl (pldul nkntes segt, ltogat) az egszsggyi ellts sorn kialakult fertzs.
Infekcikontroll
Az egszsggyi elltssal sszefgg fertz betegsgek kialakulsban szerepet jtsz tnyezk
ismeretn, elemzsn alapul fertzsek megelzsre irnyul intervencis tevkenysg.
Infekcikontroll protokoll
Az egszsggyi elltssal sszefgg fertzsek megelzsre szolgl mdszerek helyi
szablyainak, folyamatainak lersa (izolci, vdeszkz-hasznlat, aszeptikus technikk,
ferttlents/sterilizls, oktats).
Rizikpciens
a) Az elltand beteg, aki fertz betegsg krokozjt h o r d o z z a / rti, emiatt elltsa sorn a
krokozk tadsnak kockzata, a fertzs kialakulsnak veszlye nagyobb;
b) Olyan kezelend beteg, aki egszsgi llapota, alapbetegsgei (immunllapota) miatt fogkony a
fertzsek irnt, klns tekintettel:
az immunrendszer mkdst gtl gygyszert szedkre (pl. szteroid, cyclosporin, azathioprin),
immunhinyos llapotra (szerzett, rkltt),
malignus haematolgiai betegsgekre.
Higins znk
A fogszati rendelegysget, a fertzsi kockzat szempontjbl a kvetkez higins znkra lehet
felosztani:
kezelsi zna
kezelsi znt vez terlet,
a kezelegysg s a rendel tbbi rsze
o kivve az eszkzk jrafelhasznlhatv ttelnek terlete, mert az hasonlan a
kezelsi znhoz, kontaminlt znnak, fertzsi kockzat szempontjbl kiemelt
terletnek tekinthet.
A fertzs kockzata fggvnyben az egyes znkra klnbz higins rendszablyok
vonatkoznak. A krokozk terjedsnek/tadsnak a legnagyobb kockzata a kezelsi znban van.
Ferttlents (dezinfekci)
Minden olyan eljrs, amely a kls krnyezetbe kikerlt krokozk elpuszttsra, illetve
fertzkpessgk megszntetsre (inaktivlsra) irnyul.

HTTR INFORMCIK
A fogszati ellts sorn szmos krokoz (baktrium, vrus, gomba) ltal kivltott fertzs
kockzatval kell szmolni. A kiemelt figyelmet ignyl, gyakoribb krokozkat a 1. tblzat
tartalmazza.
A fogszati fertzsek forrsa egyfell a kezelt pciens, msfell a szemlyzet. A fogszati kezelsek
sorn a pciens s az t ellt szemlyzet ugyanakkor a fertzsek szempontjbl fogkony szervezet
is. A fogtechnikai laboratriumban dolgozk is a kockzatnak kitett szemlyek csoportjba
tartozhatnak.
A fogszati rendelben a fertzs terjedhet a betegrl a szemlyzetre, a szemlyzetrl a betegre, ill.
egyik betegrl a msikra.
A fertzsek leggyakrabban kontakt ton (direkt nem megfelelen ferttlentett kz s
indirekt nem megfelelen ferttlentett/sterilizlt eszkzk, lenyomatok rvn) terjednek, de
igen jelents a fertzsek tovbbadsban a cseppfertzs s a lgti terjeds is (a nagy
fordulatszm fr, illetve az ultrahangos depurtor alkalmazsa sorn a technolgibl addan 5
mikronnl kisebb rszecskk megjelense, azaz aeroszolkpzds vrhat). Az invazv orvosi
beavatkozsok, gy a fogszati kezelsek egy rsze i s jelents fertzsi kockzatot jelent a vr s
testvladk tjn terjed krokozk (pl. HBV, HCV, HIV) es et n .

Az infekcikontroll tevkenysg elssorban azon tnyezkre irnyul, melyek a fertzsek


tvitelben, a mikroorganizmusok terjedsben szerepet jtszanak.
A standard izolci v rendszablyai, melyet minden beteg elltsa esetn kvetni kell, a
mikroorganizmusok terjedst gtoljk.

A fogszati elltsra vonatkoz standard vintzkedsek rvid sszefoglalsa:


a keszty felvtele eltti, illetve utni, rendszeres kzhigine
az egyni vdeszkzk hasznlata (keszty, maszk, vdszemveg vagy larc, kpeny)
a megfelel vdeszkzk hasznlata mind a betegellts, mind az eszkzk tiszttsa, kezelse
sorn
les eszkzk megfelel alkalmazsa
az jrafelhasznlhat eszkzk megfelel kezelse
khgsi etikett, lgzsi higin betartsa
aszeptikus technikk alkalmazsa a szakmai protokoll ltal meghatrozott esetekben
veszlyes hulladk helyes kezelse
szennyezett textlik helyes kezelse
a megfelel fizikai barrierek alkalmazsa (pl. manyag bortsok), ha a nevezett felszn, eszkz
nehezen tisztthat/ferttlenthet.

A standard vintzkedsek mellett egyes fertz betegsgek esetn szksges tovbbi


vintzkedsek alkalmazsa a cseppfertzs, lgti s kontakt tvitel megelzsre.
6

A fogszatokon dolgozknak ismernik kell az albbiakban felsorolt nhny kritikus elemet,


melyeknek kiemelt szerepk van a krokozk terjedsben.
a) Szem s kz
A kz s a szennyezett eszkzk szerepe alapvet a krokozk terjedsben.
A kthrtyn keresztl ltrejhet HBV, herpes simplex s bakterilis fertzs is.
b) Szennyezett eszkzk
A fogszati ellts s az eszkzkezels sorn kerlni kell a szennyezett eszkzzel trtn srlst.
c) Aeroszolkpzds s frccsens
A fogszati kezels sorn aeroszol kpzdhet, mely tbb rn keresztl a levegben marad, s
szerepet jtszhat a lgti betegsgek (belertve a TBC) terjedsben. A vres frccsens magas
fertzsi kockzatnak szmt.
d) Szennyezett fogszati egysgkszlk rszei
A kzidarabok, puszter, a vzellt rendszer, vagyis a leveg/vzhlzat szennyezdhet az ellts
sorn s gy a fertzs tvitelben szerepe lehet.
e) Szennyezett felletek
A felletek szennyezdhetnek a szakszemlyzet keze, trmelk, vr vagy nylcsepp, eszkzk s a
leleped aeroszol ltal. Annak ellenre, hogy a felletek alacsony kockzatnak tekintendk a
fertzs tvitelben, a felleteket vni kell a vrrel, nyllal val szennyezdstl, s ferttlenteni
kell.

1. ADMINISZTRATV INTZKEDSEK
1.1. Az egszsggyi elltssal sszefgg fertzsek megelzsrt a szolgltats
nyjtja s a fenntart egyttesen felels. A fogszati elltssal sszefgg fertzsek
megelzse s a s z a b l y o k b e t a r t s a az ott dolgozk alapvet ktelessge s
jogi felelssge.
1.2. Az egszsggyi szolgltatnak a 20/2009 (VI.18.) EM rendeletben foglaltaknak megfelel
infekcikontroll tevkenysget kell folytatnia.
1.3. Az ajnlsnak megfelelen minden fogszati rendelnek sajt infekcikontroll protokollt
kell kidolgoznia.
A fogszati infekcikontroll protokoll elemei/terletei az albbiak
pciens
szemlyzet
rendel kialaktsa
ferttlents (kz, eszkz, krnyezet), sterilizls
aszeptikus technikk
vdeszkzk alkalmazsa (szemlyzet, pciens)
oktats, kpzs

2. PCIENS
A fertzsmentes betegellts els lpse az anamnzis gondos felvtele s a kezelend
pciens llapotnak felmrse. Az anamnzisfelvtel s az llapotfelmrs clja nem csupn
a rizikpciensek azonostsa, hanem a fogszati kezels sorn, vagy annak kvetkeztben
kialakul szvdmnyek megelzse, gyakorisguk cskkentse s a korbban nem
diagnosztizlt vagy nem megfelelen kezelt egszsggyi problmk kiszrse is.
A fogszati ellts sorn nagyon gyakran nem ismert a beteg fertz llapota, ezrt a
fogszati kezelst ignybevev valamennyi pcienst potencilisan fertznek kell
tekinteni.

2.1. Rizikpciensek kezelse (ltalnos eljrsi szablyok)


Teljes kr ltalnos anamnzis felvtele szksges (szban; krdvvel, amit a beteg alr).
Elltsuk eltt j vdeszkz (keszty, maszk) felvtele ktelez.
Immunhinyos beteg fertz beteg utn nem kezelhet, clszer ket a rendels kezdetre behvni.
A rizikpciensek krbe tartoz ismert fertz, ill. immunhinyos beteg fogszati kezelst
megtagadni nem lehet, az ilyen beteg elltsrl gondoskodni kell.
A beteg kteles mind sajt, mint msok lett vagy testi psgt veszlyeztet
megbetegedsekrl s llapotokrl - sajt betegsgvel sszefggsben - tjkoztatni az
elltsban kzremkd egszsggyi dolgozkat.

2.2. Rizikpciensek kezelse (rszletes szablyok)


2.2.1. A Mycobacterium tuberculosis lgti terjeds (a baktrium rkon t let- s fertzkpes
marad a lgti szekrtumokban), ezrt a standard vintzkedseken tl tovbbi vintzkedsek
szksgesek, ha a beavatkozs nem halaszthat el. Az aktv, illetve gyantott TBC fertzs esetn a
kezel/ellt szemlyzet tkletesen illeszked lgzsvd maszkot (FFP2) viseljen s izolcira
kofferdam hasznlata javasolt. Javasolt az aktv TBC-s beteget kln kezelben vagy a rendelsi id
vgn, a tbbi betegtl elklnlten elltni.

2.2.2. Egyb csepp s lgti terjeds megbetegedsek esetn (pl. kanyar, madrinfluenza) a
tervezett beavatkozsokat a fertz betegsg gygyulsig el kell halasztani. Ha erre lehetsg nincs,
akkor a TBC-s beteg elltshoz hasonl mdon kell eljrni.
2.2.3. A vr, testvladkok tjn terjed fertz betegsgek (HBV, HCV, HIV) prevalencija
haznkban relatve alacsony, azonban vrusok ltal okozott fertzsek kialakulsnak kockzatval
az egszsggyi ellts sorn szmolni kell.
Az egszsggyi krlmnyek kztt a fertzs kialakulsnak leggyakoribb mdjai a kvetkezek:
9

szrsos vagy vgsos srls fertztt vrrel, szvettel vagy testvladkkal szennyezett
eszkzzel (percutan),
a nylkahrtyk (szem, szj) vagy a srlt br kzvetlen rintkezse vrrel vagy
testvladkkal (mucocutan).

A vr, testvladkok tjn terjed fertz betegsgek esetn a standard vintzkedsek


alkalmazandak, azonban az invazv fogszati beavatkozsok sorn az albbi, ismert krokozhordozi sttusz esetre vonatkoz javaslatok betartsa, valamint a nylkahrtyk kiemelt vdelme
(vdszemveg, maszk) clszer a fertzsi kockzat tovbbi cskkentse rdekben.
2.2.4. A Creutzfeldt-Jacob betegsg (CJD) fogszati ellts sorn trtnt tvitelre epidemiolgiai
bizonytkok nem llnak rendelkezsre, azonban llatksrletekben az ny, illetve fogbl szvetek
ltali terjeds lehetsgt kimutattk.
Az invazv fogszati beavatkozsok esetn az Egszsggyi Vilgszervezet ltal kiadott jelents az
albbi, bizonytkokkal nem megerstett vintzkedsek megfontolst javasolja a CJD-ben
szenved betegek elltsa esetn:
1. egyszer hasznlatos eszkzk alkalmazsa;
2. a tbbszr hasznlatos eszkzk, melyek neurovascularis szvetekkel kontaminldhattak,
megsemmistendek, illetve a dokumentum ltal javasolt eljrsok szerint
dekontaminlandk;
3. a neurovascularis szveteket is rint beavatkozsokat clszer a rendelsi id vgn
elvgezni, a felhasznlt eszkzket alapos tiszttsnak s ferttlentsnek kell alvetni (lsd
"Tjkoztat a ferttlentsrl" cm Orszgos Epidemiolgiai Kzpont ltal 2012-ben
megjelentetett kiadvnyt).

2.2.5. Kezels ismert krokoz-hordozk esetn


(pl. hepatitis, AIDS, TBC)
a krokoz-hordoz pciens kezelse a rendelsi id vgn, esetleg kln kezelben trtnjen a
korbban rszletezett esetekben (a csepp s lgti terjeds megbetegedsek esetn);
orvos s kzvetlen fogorvos felgyeletvel dentlhiginikus, kezelhet ilyen betegeket
(orvostanhallgat nem);
vdruha hasznlata ktelez (rszletezst l. ksbb);
lehetsg szerint kerlni kell a turbina, a puszter, ill. a gpi depurtor hasznlatt;
exhaustor s kofferdam izolls hasznlata javasolt;
egyszer hasznlatos blt pohr, partedli, nylszv szksges;
lehetleg extraorlis rntgen felvtel kszljn;
csak ferttlenthet lenyomat anyag hasznlhat (algintlenyomat ksztse nem javasolt);
a lenyomatokat a rendelben s a fogtechnikai laboratriumban is ferttlenteni kell;
a lenyomat, illetve a minta csomagol anyaga veszlyes hulladkknt kezelend;
a laboratriumban minden fzis j gipszmintn kszljn.
a krokoz-hordoz pciens kezelse a rendelsi id vgn, esetleg kln kezelben trtnjen a korbban
rszletezett esetekben (a csepp s lgti terjeds megbetegedsek esetn)

10

3. SZEMLYZET
A fogorvosi rendelkben dolgoz egszsggyi szemlyzet rutin tevkenysge sorn gyakran
alkalmaz les eszkzket olyan esetekben is, amikor nem ltja kzvetlenl az elltand terletet.
Gyakori a vrrel, nyllal val kontaminci, s az eszkzk/mszerek kezelsvel,
ferttlentshez/sterilizlshoz val elksztsvel kapcsolatosan a perkutn srls lehetsge is.
gy a szemlyzet vrrel s testvladkokkal kzvettett vrus fertzsnek (pl. HBV, HCV, HIV)
kockzata jelents, ezrt olyan fontos az expozci elkerlsre szolgl fertzs-megelzsi
elrsok betartsa.
Veszlyeztetettek kre: orvos, asszisztens, takartk, fogtechnikus, klinikai fogszati higinikus,
kszlket javt szemlyzet.

3.1. A dolgozkra vonatkoz ltalnos elrsok


Ktelez egszsggyi alkalmassgi vizsglat [61/1999. (XII. 1.) EM rendelet; 33/1998. (VI. 24.)
NM rendelet; 40/2004. (IV. 26.) ESzCsM rendelet
szemlyi higins elrsok betartsa (vdeszkzk hasznlata, lsd ksbb);
a szemlyzet kezels kzben ne rintse a szemt, szjt, orrt, hajt;
megfelel hajviselet, rvid-, lakkmentes krmk, kszerek, ra mellzse munka kzben;
lelmiszer, ital fogyasztsa, kozmetikumok hasznlata nem trtnhet (tilos) a rendelben.

3.2. Specifikus vdelem (immunizci)


A dolgozk vdoltsai tekintetben az Orszgos Epidemiolgiai Kzpont vente kiadsra kerl, a
vdoltsokrl szl mdszertani levele az irnyad.
Ktelez vdoltsok: HBV a vdolts alkalmazsi felttel minden egszsggyi dolgoz
szmra.
Ajnlott vdoltsok:
influenza ellen vente (nkntesen ignybe vehet trtsmentes vdolts),
tetanus ellen 10 vente,
diftria ellen 10 vente,
rubeola ellen (a fogkonyak szmra),
pneumococcus ellen (a fogkonyak szmra).
A vdoltsok megtrtntt vdoltsi knyvben dokumentlni kell.

11

3.3. Teendk vrrel, testvladkkal trtnt kontaminci (szrsos, vgsos srls)


esetn
A vrrel, szvetnedvvel, testvladkkal trtnt kontaminci esetn irnyad az Orszgos
Epidemiolgiai Kzpont ltal kiadott Tjkoztat a betegellts sorn a vrrel s testvladkokkal
terjed vrusfertzsek megelzsrl (Epinfo 2003; 2. klnszm).

Az egszsggyi dolgoz fertzsek szempontjbl nemcsak veszlyeztetett, de veszlyeztet is


lehet.
HCV/HBV/HIV fertzkpes egszsggyi dolgoz fokozott expozcis kockzattal jr
beavatkozsokat nem vgezhet (a 9/2002. EM rendelettel mdostott 18/1998. NM rendelet 2. sz.
mellklete).

3.4. Srlsek megelzse


Kzi eszkztisztts helyett ultrahangos tisztt kszlk, illetve mosogat berendezs hasznlata
javasolt.
Vastag, hosszszr gumikeszty, vzhatlan ktny, vdszemveg s maszk hasznlata ktelez a
kzi eszkzkezels/tisztts esetn.
Amikor csak lehetsges, egyszer hasznlatos eszkzket kell hasznlni.
A kzidarabokrl hasznlat utn a frt, a depurtorfejet el kell tvoltani.
A tkre a vdkupak semmilyen krlmnyek kztt nem helyezhet vissza, a szike pengjt
mindig fogval kell eltvoltani.

Tovbb a krhzakban s az egszsggyi gazatban elfordul, les vagy hegyes eszkzk ltali
srlsek megelzsrl szl, a Tancsi direktvban (2010/32/EU) rszletezett irnyelvek
alkalmazandak.

12

4. RENDEL KIALAKTSA
A fogszati rendelk kialaktsra s felszerelsre vonatkozan a 60/2003. (X. 20.) ESzCsM
rendelet tartalmaz elrsokat. Mivel a minimumfelttelek nem trnek ki a helyisgek kialaktsra
vonatkoz rszletes szablyokra, ezrt az albbiak betartsa indokolt kzegszsggyi szempontbl:
a kezel minimlis alapterlete: 14 m2, a fogorvosi szk legyen krbejrhat; tbb munkahelyes
rendelben az egy fogorvosi szkre es alapterlet legalbb 9 m2 (az alapterleti minimumok
alapveten nem higins, hanem munkabiztonsgi szempontbl lnyegesek);
belmagassg min. 2,5 m;
burkolatok: falburkolat 2,10 m belmagassgig moshat, ferttlenthet (csempeburkolat nem
kvetelmny), padlburkolat antisztatikus, hzagmentes, moshat, ferttlenthet legyen;
hideg-melegvizes orvosi csapteleppel szerelt kzmos, fali karos kzferttlentszer-adagolk,
egyszer hasznlatos paprtrl tart;
az eszkzkezels (ferttlents, tisztts) s a sterilizls lehetsg szerint (min. alapterlet
rendel esetben is szksgszer) kln helyisgben trtnjen, amennyiben ez nem megoldhat, gy
a folyamatok egyirnysgt a rendeln bell kell biztostani; (az eszkzferttlents s sterilizls
szablyai az 5.3. fejezetben tallhatak)
a nem egyszer hasznlatos eszkzk kezelsbl/ferttlentsbl ered fertzsi s baleseti
kockzat cskkentse/elkerlse rdekben clszer a kzi eszkztisztts helyett ultrahangos tisztt,
ill. mszermosogat-gpek alkalmazsa;
a berendezs/btorzat moshat, ferttlenthet fellet, szells elhelyezs legyen;
vrhelyisg egyidejleg vrakoz betegenknt 1 m2; vrhatan egyidejleg ott tartzkod tbb
beteg esetn is legalbb 1 m2/f lljon rendelkezsre;
kln WC a szemlyzet s betegek rszre kzmosval;
szennyestrol (takart eszkzk, veszlyes hulladk, szennyes textil stb. tmeneti trolshoz),
melynek padl- s falburkolata moshat, ferttlenthet, takartsi vzvteli hellyel, valamint
kzmossi, kzferttlentsi lehetsggel;
fogszati rntgenberendezsek teleptse a 16/2000. VI. 8. EM rendelet szerint;
technikai eszkzk: csak minstett s nyilvntartsba vett eszkzk hasznlhatk (4/2009.(III.17.)
EM rendelet);
szellzsi kvetelmnyek: lehetsg szerint termszetes szellzs, mestersges szellzs
kialaktsa esetn kiegyenltett szellzs 2 fokozat szrs, hatszoros rnknti lgcsere;
a rendeln bell sztvlasztand az orvosi, asszisztensi s adminisztrcis terlet, az eszkzk,
mszerek tiszttsra, ferttlentsre szolgl tr s sterilizl kszlk terlete;
a kilincsek, kapcsolk simk, egyszerek, ferttlenthetek legyenek;
fggny, sznyeg, lnvny nem lehet a kezelben;
a kezel egysg felszne sima, knnyen tisztthat, ferttlenthet legyen;
lehetsg szerint lbkapcsolt kell alkalmazni, a kzi kapcsolkat flival kell fedni.
j fogszati rendelk kialaktsa s engedlyezse a fertzsek prevencijnak optimalizlsa
rdekben az albbiak figyelembevtelvel lehetsges:
- a rendeltl elklntett helyisg a tbbszr hasznlatos eszkzk jrahasznlhatv ttelre
(mszer mos/tisztt/sterilizl),
- a mszerek/eszkzk tiszttsa gpi ton trtnjen (UH, mosogatgp),
- az alkalmazott sterilizl berendezs az autoklv.
13

4.1. Higins znk


A higins znk rendelegysgen belli meghatrozsa a fertzsi kockzat felmrsn alapszik. A
rendeln belli fertzsi kockzat klnbz: pl. a krokozk terjedsnek/tadsnak kockzata a
legnagyobb az n. kezelsi znban, kisebb a kezelsi znt vez terleten, ill. a vrhelyisgben.
A rendeln belli klnbz fertzsi kockzatra ptve hatkonyabb s kltsghatkonyabb
fertzs-megelzsi stratgia alakthat ki.
4.1.1. Kezelsi zna (a fogszati egysgkszlk fejtmljtl szmtott 1-1,5 m).
Minden beteg utn ferttlentend:
fogorvosi lengasztal,
kpcssze,
lmpafoganty, grkocsi,
szennyezett eszkzk ledobja.
Csak az aktulis beteg kezelshez felhasznland eszkzk, anyagmennyisg lehet ezen a znn
bell.
4.1.2. Kezelsi znt vez terlet
Itt tartandk a leggyakrabban hasznlatos anyagok, eszkzk.
Ezek is legyenek letakarva, a vdtakarst minden beteg utn cserlni kell, a mszak vgn
ferttlents (kzidarabok foglalata, rntgen, kzmos csapok, lmpa, szvtml, kpcssze,
kapcsolk, csapok, hasznlt anyagok, fejtmla, kartmasz).
Amennyiben takars nincs, gy ezeket minden beteg utn ferttlenteni kell.
4.1.3. A kezelegysg s a rendel tbbi rsze (pl. adminisztrcis terlet, falak, padl, szekrnyek
fikok, ajtk stb.)
nem rintkezik kzvetlenl a betegbl szrmaz anyagokkal, a fertzsek terjedsben az elz
znkhoz kpest kevsb jtszik szerepet; kivve az eszkzk jrafelhasznlhatv ttelnek
terlete, mert az hasonlan a kezelsi znhoz, kontaminlt znnak, fertzsi kockzat
szempontjbl kiemelt terletnek tekinthet.
4.1.4. A veszlyes hulladk kezelse
Az egszsggyi intzmnyekben keletkez hulladkok kezelsnek gyakorlatt az 1/2002. (I. 11.)
EM rendelet hatrozza meg, a rendelet elrsait a fogszati elltsban is alkalmazni kell.
ltalnos szablyok:
az les, hegyes eszkzket szilrdfal, szrsll ednyzetben kell gyjteni,
a vrrel, vladkkal szennyezett anyagokat, ktszereket, tamponokat manyag zskban kell
gyjteni,
a fertz hulladkot hts nlkl legfeljebb 48 rig, illetve az erre a clra szolgl
htkszlkekben, 0-5C-on legfeljebb 30 napig trolhatk,
a fel nem hasznlt amalgm maradkot kln kell gyjteni,
a veszlyes hulladk elszlltst illeten a rendel mkdtetjnek szerzdnie kell veszlyes
hulladkok szlltsra, rtalmatlantsra engedllyel rendelkez hulladkkezelvel.

14

5. A FERTZSEK MEGELZSNEK LEGFONTOSABB MDSZEREI


5.1. Kzferttlents
Az egszsggyi elltssal sszefgg fertzsek tvitelben a szemlyzet keze meghatroz
szerepet jtszik.
A higins kzferttlents clja a kz brfelletn lv tranziens (tmeneti) mikroflra elpuszttsa,
inaktivlsa.
Alkoholos kzbedrzsls: alkohol alap kzferttlent szer alkalmazsa, amely vz hozzadsa
nlkl, elpuszttja, illetve inaktivlja a kz brfelletn lv tmeneti mikroflrt.
Ferttlent kzmoss: biocid hatanyagot s tiszttst biztost felletaktv anyagot (tenzidet) is
tartalmaz ksztmny vz hozzadsval alkalmazva puszttja el, illetve inaktivlja a kz
brfelletn lv tmeneti mikroflrt.
A beteg elltsa sorn egyszer hasznlatos vdkeszty viselete ktelez. A beteg elltst
kveten a vdkeszty eldoband, a vdkesztyt betegenknt kell cserlni; a kesztycsere
kztt kzferttlentst kell vgezni.

Kzferttlentst kell vgezni:


a kezels megkezdse eltt,
a keszty levtelt kveten,
kt beteg kezelse kztt,
eszkzkezelst s tiszttst kveten,
eszkzkkel/mszerekkel val manipulci megkezdse eltt,
a munkahely elhagysa eltt.

A kzferttlents kivitelezsnek gyakorlatt az Orszgos Epidemiolgiai Kzpont ltal A


kzhigine gyakorlata az egszsggyi s az polst vgz szocilis szolgltatsokban s a mtti
kzferttlents mdszerrl kiadott mdszertani levelek, valamint idszakosan megjelentetett
"Tjkoztat a ferttlentsrl" cm kiadvny tartalmazza.
Kzferttlentshez az Orszgos Tisztiforvosi Hivatal engedlyvel rendelkez kzferttlent szer
alkalmazhat. Az engedlyezett ksztmnyek listjt az Orszgos Epidemiolgiai Kzpont
Tjkoztat. A betegellts s a jrvnygyi gyakorlat rszre engedlyezett s forgalmazott
ferttlentszerekrl kiadvnya tartalmazza, valamint az jonnan engedlyezsre kerl
ferttlentszerek listja idszakosan az Epinfoban jelenik meg.
A kzferttlent szerek adagolsa knykkel, illetve lb pedllal mkdtethet pumps, vagy
rzkelvel elltott adagolkbl, tovbb szemlyi adagolkbl trtnhet.

5.2. Ferttlent takarts znk szerint (felletek, berendezsi trgyak)


A fogorvosi rendelk valamennyi helyisgben ferttlent takartst kell vgezni s a berendezsi-,
felszerelsi trgyak felleteit is ferttlenteni kell.
15

A ferttlent takarts gyakorisg szempontjbl napi, heti, havi s nagytakartsra oszthat.


- A napi ferttlent takartsnak ki kell terjednie a padlburkolat tisztt hats ferttlent takart
szerrel trtn felmossra, valamint a fogantyk, kapcsolk letrlses ferttlentsre s az elszv
tiszttsra. A padlburkolatok tiszttshoz n. egyfzis ferttlent hats tiszttszerek
alkalmazsa javasolt.
- Hetente vgzend: berendezsi trgyak, btorzat fggleges, kls felleteinek ferttlent hats
tiszttsa.
- Havonta vgzend: minden berendezsi trgy, szekrny s fikok bels felleteinek tiszttsa.
- vente vgzend: a rendel falburkolatainak festse, illetve vinyl, vagy moshat tapta esetn a
tapta ferttlentszeres lemossa.
Felletferttlents:
- A rendels megkezdse eltt az egysgkszlk fellett s a munkaasztal vzszintes fellett
ferttlentszeres letrlssel kell ferttlenteni.
- Kt beteg kztt cserlni kell a vdtakarst. Az egyszer hasznlatos vlies, vagy papr alap
vdtakark alkalmazsa javasolt.
- Kt beteg kezelse kztt a kezelsi znban lv trol asztal, grkocsi vzszintes fellett
ferttlenteni kell.
- A felletferttlentshez a szles antimikrobilis spektrummal rendelkez ferttlentszerrel
titatott kendk alkalmazsa a javasolt.
A ferttlent takarts s a felletferttlents rszletes gyakorlati kivitelezst az Orszgos
Epidemiolgiai kzpont ltal idszakosan kiadott Tjkoztat a ferttlentsrl cm kziknyv
tartalmazza.
Mind a ferttlent takartshoz, mind a felletferttlentshez alkalmazhat ksztmnyeket s azok
alkalmazsi paramtereit az Orszgos Epidemiolgiai Kzpont ltal idszakosan kiadsra kerl
Engedlyezett ferttlentszerek listja, illetve a 2009 ta engedlyezett szerek listjt az Epinfo
relevns kiadvnya tartalmazza. A ferttlents kivitelezsnek gyakorlatt az Orszgos
Epidemiolgiai Kzpont ltal megjelentetett "Tjkoztat a ferttlentsrl" cm kiadvny
rszletezi.

5.3. Eszkzferttlents/sterilizls
A betegelltsban hasznlt eszkzk (fogszati eszkzk, kszlkek, felszerelsek)
kategorizlhatak a lehetsges fertzsi kockzat szerint, a besorols kritikus, szemikritikus s nemkritikus kategrikat tartalmaz az eszkzk felhasznlsi clja alapjn.
A kritikus eszkzk
azon orvosi eszkzk, melyek a brn illetve nylkahrtyn thatolnak s kontaktusba
kerlnek vrrel, bels szvetekkel, szervekkel
a legnagyobb kockzattal brnak a fertzsek tvitelre
sterilizls szksges
(pl. sebszi beavatkozshoz hasznlt eszkzk, parodontlis szonda)

16

A szemikritikus eszkzk*
azon orvosi eszkzk, melyek kontaktusba kerlnek nylkahrtyval vagy srlt brrel
kisebb kockzatot jelentenek a fertzsek tvitelre
a hstabil eszkzket sterilizlni kell
a hszensitv eszkzket magas szint ferttlentssel kell kezelni
(pl. kzidarabok, kzimszerek: pl. tkr, amalgm tmrt)
A nem-kritikus eszkzk
azon orvosi eszkzk, melyek csak az intakt brfellettel rintkez eszkzk, a legkisebb
kockzattal brnak a fertzsek tvitelre
ezek tiszttsa s ferttlentse szksges
ha a felszn nehezen tisztthat, ferttlenthet, illetve az eljrs a felsznt srthetn, fizikai
barrier (pl. manyag borts) alkalmazhat
(pl. rntgen fej)
*A fogszati elltsban alkalmazott albb felsorolt szemikritikus eszkzk sterilizlandak:
Rotl, oszcilll eszkzk ltalnos, megelz, helyrellt vagy llcsont-ortopdiai
(invazv) beavatkozsokhoz
Kzidarabok ltalnos, megelz, helyrellt vagy llcsont-ortopdiai beavatkozsokhoz
A betegekkel tartsan, vagy idlegesen kapcsolatba kerl valamennyi eszkzt (intakt brrel
rintkez eszkzt is) ferttlenteni kell.
A fogszati ellts/tevkenysg sorn alkalmazott eszkzt idertve a kzidarabot, mszert, anyagot
a gyrt elrsai szerint kell kezelni (ferttlenteni vagy sterilizlni).
Az egszsggyi ellts sorn hasznlt textlikat (pl. kpeny) egszsggyi jogostvnyokkal br
mosodban kell mosni.

Tbbszr hasznlatos orvosi eszkzk, mszer krforg

A hasznlt eszkzk gyjtse: Hasznlat utn az eszkzk gyjtsre a nedves s szraz gyjtsi
eljrs alkalmazhat.
Szraz gyjts: Abban az esetben alkalmazhat, ha az eszkzk tiszttsa, ferttlentse gpi ton s
6 rn bell megtrtnik.
Nedves gyjts: Abban az esetben alkalmazhat, ha az eszkzk tiszttsa, ferttlentse kzi ton
trtnik, vagy a gpi tisztts, ferttlents 6 rn bell nem trtnik meg.
Az eszkzk gyjtsre csapvz, vagy enzimatikus tiszttszer oldat alkalmazhat. A hasznlt
eszkzk, mszerek nedves gyjtshez mszerferttlent szer nem hasznlhat!

Eszkzk tiszttsa/ferttlentse
Gpi tisztts
A mszermosogat, illetve ultrahangos mszermosogat gpeket a gyrt elrsa szerint kell
zemeltetni. Mszermosogat berendezsekben termodezinfekcis, illetve kemo-termodezinfekcis
mszertiszttst lehet alkalmazni.
17

Kzi tisztts/ferttlents
Kzi tisztts/ferttlents esetn az n. egyfzis ferttlentszerek alkalmazsa javasolt. Az
egyfzis eszkzferttlent szerek a ferttlent hats mellett tisztt hatssal is rendelkeznek.
A lebltett eszkzket, mszereket n. egyfzis mszerferttlent szer elrt koncentrcij
oldatba kell helyezni az elrt behatsi ideig, majd ugyanebben az oldatban csak erre a clra
alkalmazott mszerkefe, vagy egyb eszkz segtsgvel kell mechanikusan is megtiszttani. A
tiszttand eszkzk az oldatot csak 2/3 rszben tltsk ki s azokat az oldat ellepje. Kzi
tisztts/ferttlentsre 30C-nl melegebb vz alkalmazsa nem javasolt. Tisztts utn az eszkzket
foly meleg vzzel alaposan le kell blteni, majd szrtani.
Az eszkzferttlent szerek gyrtsa s forgalmazsa a 4/2009. (III.17.) EM. Orvostechnikai
eszkzkrl szl rendelet hatlya al tartozik. Kzi eszkzferttlentsre szles antimikrobilis
hatsspektrummal rendelkez eszkzferttlent szert kell alkalmazni (baktericid, fungicid, virucid,
tuberkulocid/mycobaktericid hatssal is rendelkezzen a ferttlentszer).

tvizsgls, pols
Csak p, srtetlen eszkz hasznlhat fel ismtelten.

Csomagols
A megtiszttott/ferttlentett eszkzket sterilizls eltt csomagolni kell. Csomagolsra csak az adott
sterilizl eljrshoz engedlyezett csomagolanyag alkalmazhat. A sterilizlt eszkzk
csomagolsn elhelyezett cmknek az albbi feliratokat kell tartalmaznia:
- eszkz, mszer megnevezse;
- a sterilizls, valamint a sterilits lejrtnak dtuma (v, h, nap);
- a sterilizlst vgz szemly betjele, vagy kdja;
- kmiai indiktor.

Sterilizlhatsguk szerint a fogszati tevkenysg sorn alkalmazott eszkzk kt csoportba


sorolhatk.
Nem hrzkeny eszkzk
Ebbe a csoportba tartoz eszkzk elssorban autoklvban sterilizlhatk (pl. fogszati mszerek,
sebszeti eszkzk, varr- s ktz anyagok, gumi s hll manyageszkzk).
Hrzkeny eszkzk
Hrzkeny manyag, vagy hrzkeny manyag alkatrszeket tartalmaz eszkzk sterilizlsa
formaldehid s etilnoxid gzsteriliztorban, valamint hidrogn-peroxid (H2O2) s
plazmasteriliztorban trtnhet.
Az alkalmazhat sterilizl mdszereket s paramtereket a 2. tblzat tartalmazza.
A sterilizl berendezsek csak a gyrt ltal elrt eszkzk esetn hasznltatak, valamint a
klnbz sterilizl berendezsek teleptse s zemeltetsre vonatkoz specilis elrsok
betartsa mellett mkdtethetek (gyrti, jogszablyi pl. munkavdelmi elrsok).

Trols
A sterilizlt mszerek/eszkzk csak abban a csomagolsban trolhatk, amelyben a sterilizlsuk
trtnt. A sterilizlt csomagokat a sterilizls, vagy a felhasznls helyn - csak erre a clra
kialaktott elklntett, szennyezdstl vdett, tiszta helyen, rendezett, szakostott trolssal szabad
18

trolni, ahol azok csomagolsa (burkolata) mechanikus rtalomnak nincs kitve s a mikrobilis
szennyezds lehetsge a legkisebb. A steril csomagokat csak kzvetlenl felhasznlsuk eltt
szabad felbontani. A felbontott csomagok tartalma tovbb mr nem tekinthet sterilnek, gy a fel nem
hasznlt anyagokat steril anyagknt tovbb trolni s felhasznlni szigoran tilos. Folyadkban,
oldatban trtn trols szigoran tilos!

Az egyszer hasznlatos eszkzk hasznlatra kell trekedni.


Az egyszer hasznlatos eszkz jra sterilizlsa s felhasznlsa tilos!

19

A sterilizl berendezsek forgalomba hozatalra a 4/2009.(III.17.) EM sz. rendelet,


zemeltetskre az Orszgos Epidemiolgiai Kzpont ltal idszakosan kiadott "Tjkoztat a
sterilizlsrl. A betegelltsban alkalmazhat sterilizl eljrsok" cm mdszertani kiadvny
vonatkozik.
A sterilizls megtrtntt minden alkalommal az adott sterilizl eljrshoz rendszerestett kmiai
indiktorcskkal kell ellenrizni, melyet a rakomny minden egysgn (csomagjn) el kell helyezni.
A kmiai indiktorcskok csupn csak azt jelzik, hogy a csomag sterilizlva volt.
A csomagban elhelyezett tbbparamteres indiktor(integrtor) alkalmazsval, a sterilizls
klnbz paramtereinek (hfok, id, nyoms) ellenrzsvel a sterilizlsnak nemcsak a
megtrtnte, de a hatkonysga is ellenrizhet.
A sterilizl berendezsek sterilizl hatsnak vizsglatra, ellenrzsre specilis
baktriumsprkat tartalmaz, engedlyezett bioindiktorok alkalmasak.

A sterilizl berendezsek, biolgiai ellenrzsnek gyakorisga:


j vagy feljtott kszlk zembe lltsakor;
folyamatosan zemel kszlkeknl flvenknt;
formaldehides gzsteriliztorok esetben negyedvenknt;
a mikrobiolgiai hatsfok-vizsglat nem megfelel eredmnye s az azt kvet mszaki
fellvizsglat utn;
minden olyan mszaki hiba kijavtsa, vagy alkatrszcsere utn, mely a kszlk sterilizl hatst
befolysolhatja;
minden olyan esetben, amikor a vizsglat elvgzse egyb okok (pl. egszsggyi elltssal
sszefgg fertzs) miatt indokolt.

Csomagolt eszkzk felletn az adott sterilizl eljrshoz rendszerestett kmiai indiktor


hasznlata, valamint a sterilizl berendezsek vi 2x (formaldehides gzsteriliztor esetben 4x)
bioindiktorral trtn hats vizsglata ktelez.

A sterilizlsrl naplt kell vezetni.


A sterilizl berendezsek vente kt alkalommal trtn mikrobiolgiai ellenrzshez a
bioindiktorokat a terletileg illetkes KH NSZSZ intzettl, vagy az Orszgos Epidemiolgiai
Kzpont, Dezinfekcis Osztlytl kell ignyelni. A 4/2009.(III.17.)EM szm orvostechnikai
eszkzkrl szl rendelet rtelmben a sterilizl berendezseket hromvenknt ktelez mszaki
fellvizsglatnak kell alvetni, melyet a az Egszsggyi Engedlyezsi s Kzigazgatsi Hivatal
engedlyvel rendelkez szervezettel/szervizzel kell elvgeztetni.

20

5.4. Vzrendszerek karbantartsa s ferttlentse


A fogszati kezelegysgek vzrendszerei, klnsen a manyag csvezetkek megfelel
karbantarts hinyban kedvez kzeget jelentenek a baktriumok megtelepedshez. A fogszati
kezelegysgek rendszertelen hasznlatbl addan pang vzterekben a vzbl kileped, s a
csvekbl kioldd tpanyagok felhasznlsval a csveken biofilm kpzdik, amelyben krokozk,
pl. Pseudomonas aeruginosa vagy Legionella fajok is elszaporodhatnak. A fogszati kezelsek sorn
a nagy fordulatszmmal mkd kzi darabok hasznlata sorn baktriumokat tartalmaz aeroszol
kpzdik, amelynek mikrocseppjei az als lgutakba jutva legionellosist (legionrius betegsg vagy
Pontiac lz) vagy ms bakterilis fertzseket okozhatnak. Mivel a keletkez aeroszol rkig a
levegben marad, mind a pciensek, mind a szemlyzet fertzdsnek kockzatval szmolni kell.
5.4.1. A kialakts s karbantarts szempontjai
A tartlyos kezel berendezsek szakirodalmi adatok s egy hazai szk kr felmrs eredmnyei
alapjn egyarnt kisebb kockzatot kpviselnek, mint a hlzati vzzel zemel rendszerek. Hlzati
vz esetn javasolt belp oldali (point of entry) baktriumszr alkalmazsa, megfelel
idkznknti (gyrt utastsai szerinti) cservel vagy sterilizlssal.
Steril tartlyos vz, vagy sterilre szrt hlzati vz hasznlata mg nem biztostja az alkalmazs
helyn a megfelel vzminsget, mivel a baktriumok forrst elssorban a vezetkrendszer jelenti
A kezelegysg cshlzata kmiai ton, folyamatos vagy szakaszos (de legalbb naponknti) biocid
adagolssal ferttlenthet. A kezelegysg vzrendszert hosszabb (pl. htvgi) lells eltt, vagy
akr napi gyakorlatknt clszer teljesen lerteni, s levegvel tfjatni a vz maradktalan
eltvoltsa rdekben. Az adott kezelegysg legclszerbb karbantartsi s ferttlentsi mdjra
vonatkozan a gyrt vagy forgalmaz elrsait, javaslatait is figyelembe kell venni.
Amennyiben a megfelel ramlsi sebessg biztosthat, a rendszerbe vgponti (point of use)
baktriumszr is bepthet, amely megfelel karbantarts s csere esetn teljes vdelmet nyjt.
5.4.2. Vzminsgi kvetelmnyek s ellenrzsk
A vzkezelsi protokoll hatkonysga a vzminsg rendszeres ellenrzsvel igazolhat. A biofilm
kpzds s az ezzel jr baktriumszm nvekeds legegyszerbb indiktora a telepszm (sszes
tenyszthet csraszm) 22 C-on meghatrozott rtke.
A telepszm kereskedelmi forgalomban kaphat gyorstesztek segtsgvel laboratriumi httr
nlkl, nellenrz vizsglat keretben is meghatrozhat. Javasolt kezelegysgenknt havi egy
vizsglat elvgzse. Amelyben az eredmny meghaladja az 500 TKE/ml rtket, vagy az egymst
kvet vizsglatok vzminsg romlst jeleznek, a kezelegysget s vzrendszert soron kvl
ferttlenteni kell. Emellett javasolt vi egy alkalommal akkreditlt laboratriumi vizsglat telepszm
22 C, Pseudomonas aeruginosa s Legionella spp. paramterre.

21

6. ASZEPTIKUS TECHNIKK
6.1. Fogszati rntgen
A rntgenfilm/ szenzor behelyezsnl hasznlt eszkzk legyenek egyszer hasznlatosak.
Egyszer hasznlatos vdkeszty alkalmazsa a film behelyezsekor ktelez. A kontaminlt
rntgenkpeket aszeptikusan kell kezelni azrt, hogy a film/szenzor ne szennyezdhessen a beteg
nylval; minden beteg esetben vdfilm alkalmazsa szksges.
A vdkesztyt a vdfilm eltvoltsa utn kell lehzni.
gyelni kell arra, hogy a rntgengp alkot rszei ne szennyezdjenek vrrel vagy testvladkkal.
Mivel a rntgengp gyakran rintett rszei szennyezdnek (tubus, kapcsol, irnyt), ezrt
felletferttlentsket minden beteg vizsglata utn el kell elvgezni, lthat szennyezds esetn
azonnal.

6.2. Fogptls
A lenyomatokat leblts utn erre a clra engedlyezett ferttlentszerrel dezinficilni kell az
adott ksztmnyhez jvhagyott alkalmazsi elrs szerint.
Lenyomatvtel eltt 30 msodpercig tart, klrhexidint (vagy ms antiszeptikus hatanyagot)
tartalmaz oldattal trtn szjblts ajnlott.
A megrendel lap s a lenyomat kln zacskba kerljn.
A ptlsokat (j, javtott), a sablont szjba helyezs eltt ferttlenteni kell.
A lenyomatkanalat (fm, manyag) sterilizlni kell.

6.3. Konzervl fogszat


Kofferdam hasznlata kifejezetten ajnlatos.
Endodoncia kezelshez is minden szksges eszkzt, anyagot elre kell elkszteni.
A Kerr tlca alkalmatlan aszeptikus trolsra.

22

6.4. Fogtechnikai laboratrium


Az rkez anyagok vrrel vagy nyllal lehetnek szennyezettek, ezrt egy kln fogad rszleg
kialaktsa szksges.
A fogad rszlegben dolgozknak egyni vdeszkzket (keszty, maszk, szemveg) kell
hasznlni.
A szennyezett anyagot dekontaminlni kell.
A szennyezett s tiszta munkafolyamatok szigoran legyenek elklntve.
A szennyezett anyagkezel rszlegbe belpskor s onnan kilpve kzferttlentst kell vgezni.
A szennyezett anyagok (lenyomat, protzis vagy egyb, potencilisan szennyezett anyag) csak
tiszttst s ferttlentst kveten kerlhetnek ki a fogad rszlegbl.
A munkaasztalt kt anyag kezelse kztt ferttlenteni kell. Amennyiben a munkaasztal
vdtextlival van letakarva, a textlit anyagonknt kell cserlni.

6.4.1. A lenyomatok kezelse


A lenyomatokat a lenyomatvtel helyn (a fogszati rendelben) ferttlenteni kell.
A lenyomatot a fogszati laboratriumba rkezst kveten szintn ferttlenteni kell. A
lenyomatok ferttlentsre kizrlag lenyomatok ferttlentsre szolgl ksztmnyek
alkalmazhatk.
A lenyomatokat a megfelel behatsi id letelte utn lehet leblteni.
A tbbszr hasznlatos lenyomatkanalakat hasznlat utn tiszttani/ferttlenteni, majd sterilizlni
kell.

6.4.2. Mr viselt protzisek kezelse


Minden protzist tisztt hats ferttlentszerrel meg kell tiszttani.
A korbban is alkalmazott protzist elszr kefvel majd tisztt hats ferttlentszerrel kell
megtiszttani a nagyobb trmelk s szennyezds eltvoltsa cljbl.
A ferttlentst kveten foly csapvzzel trtn alapos blts, majd szrts szksges.
A tiszttshoz alkalmazott kefket sterilizlni kell.

6.5. Fogszati egysgkszlk


A nagy fordulatszm kzidarabokat minden klinikai nap kezdetn 2 percig, majd minden egyes
pciens kezelse eltt 20-30 msodpercig jratni kell, annak rdekben, hogy a pciensnek a
turbinba s a lg-, vagy vzvezetkekbe esetleg bejut vladkait fizikailag kibltse.
A kzidarabok gyrtiknak az eszkzk tiszttsra, ferttlentsre vonatkoz elrsait be kell
tartani.

23

7. VDESZKZ-HASZNLAT
A krokozk terjedsnek megelzsben fontos szerepet jtszik a vdeszkzk megfelel
alkalmazsa mind az egszsggyi dolgoz, mind a beteg tekintetben.

7.1. Szemlyzet
7.1.1. A kz vdelme
A beteg elltsa sorn egyszer hasznlatos vdkeszty viselete ktelez. A vdkesztyt
betegenknt, illetve szksg esetn gyakrabban kell cserlni. A levetett keszty veszlyes
hulladkknt kezelend.
Vastag vdkeszty viselete az eszkzk, mszerek tiszttsakor s ferttlentsekor is ktelez.
A latex allergia kialakulsnak elkerlse rdekben neoprn vagy nitril keszty hasznlhat.
Ismert fertz beteg esetn, vagy amikor les eszkzzel vakon trtnik beavatkozs, vagy ha a
kezelst vgz szemly keze srlt, dupla keszty viselhet.
A vdkeszty felvtele eltt s levtele utn higins kzferttlentst kell vgezni, a minden beteg
elltsa utn a kesztycsere ktelez, kt vagy tbb beteg azonos kesztyvel trtn elltsa nem
megengedhet.
Sebszeti beavatkozsok esetn aszeptikus technika alkalmazand (mucosa megnyitsval jr
beavatkozsok pl. biopsia, sebszi fogeltvolts): sebszi bemosakods s steril vdkeszty
viselse ktelez. (A kivitelezsnek gyakorlatt az Orszgos Epidemiolgiai Kzpont ltal a mtti
kzferttlents mdszerrl kiadott mdszertani levl tartalmazza.)
7.1.2. Vdruhzat
A szemlyzet munkja sorn vdruht (kpenyt) kteles viselni. Rizikpciensek kezelse esetn a
vdruhnak hossz ujjnak kell lennie (a hossz ujj vdruha az egyb betegek kezelse esetn is
ajnlott). Amennyiben a kezels/ellts sorn a beteg vrvel, vladkaival val jelents
kontaminci vrhat, vzhatlan ktny (egyszer hasznlatos) viselete indokolt. A vdruhkat
naponta, ill. szksg szerint kell cserlni.
7.1.3. Szem- s arcvdelem
A beteg elltsa/kezelse sorn az ellt/kezel szemlyzetnek (orvos, asszisztens) egyszer
hasznlatos sebszi maszkot kell hasznlnia. A szemlyzet vdszemveget kell viseljen, ha nyl,
vr s egyb szvetnedv frccsensnek, spriccelsnek, illetve thatol srls kialakulsnak
veszlye ll fenn. Arcvd hasznlata esetn is szksges a sebszi maszk hasznlata, mivel az
arcvd a mikroorganizmusok bellegzse ellen nem vd.

7.2. Beteg
A beteg elltsa/kezelse sorn szksges egyszer hasznlatos elke v. ktny, egyszer hasznlatos
blt pohr, kofferdm az izollshoz.
Klrhexidint (vagy ms antiszeptikus hatanyagot) tartalmaz szerrel trtn blts ajnlott a
kezels megkezdse eltt.
24

8. OKTATS/KPZS
Az egszsggyi elltssal kapcsolatos fertzsek hatkony megelzse csak a
szolgltat/szemlyzet tudatos cselekv magatartsra pthet, ezrt szksges az infekcikontroll
ismerete, az ismeretek folyamatos feljtsa.
Az ismereteknek ki kell terjednie:
- a fertzsek terjedsi mdjaira, klns tekintettel a fogszati elltsban elfordul
leggyakoribb/kiemelt figyelmet rdeml krokozkra,
- a szksges vdoltsokra s ezek alkalmazsnak okra,
- a tiszta s higiniai szempontbl megfelel rendel fenntartsnak mdjaira,
- a szemlyi vdeszkzk ismeretre, ezek helyes alkalmazsra (mikor s milyen mdon kell
alkalmazni)
- a nemkvnatos esemnyek bekvetkezse esetn szksges teendkre (pl. brn thatol
srlsek esetn)
- munkakr elltsra vonatkoz jogszablyban rgztett korltozsokra,
- a klnbz kezelsekre, beavatkozsokra vonatkoz dokumentcira,
- az infekcikontroll protokollban foglaltakra s azok betartsa.

Az rintett Szakmai Kollgiumok tagozatai/tancsai ltal meghatrozott idkznknt, az Orszgos


Epidemiolgiai Kzponttal egyeztetett tematika szerint, akkreditlt tanfolyamok keretben szksges
az oktats megszervezse.

25

MELLKLET
A fogszati ellts sorn a fertzsek megelzse rdekben teend higins eljrsok
minimuma
1. A fertzsek megakadlyozsa
a felletek letakarsa (kezelasztal, lmpaburkolat, polimerizcis lmpa vge stb.),
hatsos elszvs (exhausztor),
minden beteg utn az 1., 2. higins znban ferttlents,
a beavatkozs megtervezse (a szksges eszkzket, anyagokat elre odaksztjk),
mindenbl csak egyszeri dzist ksztsnk el,
a hasznlt eszkzk azonnal kerljenek ferttlentbe, ill. az anyagok az erre a clra kialaktott
helyen trolt, a veszlyes fertz hulladk szmra rendszerestett hulladkgyjtbe,
kezels kzben kerljk minden trgy felesleges rintst (szemveg, telefon, karton stb.),
minden kezels eltt klrhexidint (vagy ms antiszeptikus hatanyagot) tartalmaz szerrel bltsen
a beteg,
hasznljunk kofferdmot.

2. A rendelben vgzend teendk


2.1. Naponta
a padozat tiszttszeres s ferttlentszeres lemossa,
fogantyk, kilincsek, kapcsolk ferttlentse,
a nap kezdetekor s vgn minden vzszintes fellet ferttlentse,
a vzhtssel mkd eszkzk tbltse, kezelegysg cshlzatnak ferttlentse,
szellztets (minden rban 5 perc, ha a lgcsere egyb ton nem megoldott)
2.2. Hetente
szekrnyek lthat oldalainak tiszttsa,
gyakran hasznlt fikok, trolk elejnek tiszttsa.
2.3. Havonta
minden fik s szekrny belsejnek tiszttsa.
2.4. vente
fests,
vdoltsok ellenrzse,
fogszati gpek karbantartsnak ellenrzse.

26

3. Teendk a rendels megkezdse eltt


a vzhtssel mkd eszkzk tmossa (turbina, puszter, depurtor) a rendels megkezdsekor 2
percig,
a munkaasztal s az egysgkszlk felsznnek tiszttsa s ferttlentse,
sterilizlt, ill. egyszer hasznlatos eszkzk, tlck elksztse (a kzi- darabok is sterilizltak
legyenek),
vdflik felhelyezse (kapcsolkra, lmpa fogantyra, fejtmlra),
a vd flikat betegenknt kell cserlni.
4. Teendk kt kezels kztt
a vzhtssel mkd eszkzk tmossa (turbina, puszter, depurtor) kt beteg kztt 20-30
msodpercig,
hasznlt eszkzk gyjtse (szraz vagy nedves),
az 1., 2. higins zna felleteinek ferttlentse,
kesztycsere, kzferttlents,
sterilanyag elksztse az jabb beteg szmra.
5. Eszkzk kezelse
Sterilizland:
kzidarabok (turbina, pusztervg, depurtor fej, tbbszr hasznlhat elszvvg),
minden kzieszkz, fr, polroz.
Ferttlentend
szk,
lengasztal,
lmpafoganty,
kpcssze.
Felletek kezelse
felletvdk (flia, papr) eltvoltsa,
nem vdett felletek ferttlentse.
Kartonok kezelse
tiszta kzzel, keszty eltvoltsa utn.

27

TBLZATOK
1. tblzat. A fogszati elltsban elfordul krokozk s terjedsi mdjuk
Lappangsi
id
Betegsg
max. 9 hnap tuberculosis

Szvdmnyek

1-4 nap

influenza

tdgyullads

1-14 nap

madrinfluenza

tdgyullads, hall

2-7 nap

SARS

tdgyullads, hall

Hepatitis B vrus

nyl,
cseppfertzs
nyl,
cseppfertzs
nyl,
cseppfertzs
vr, testvladk

6 hnap

Hepatitis B

mjcirrhosis

Hepatitis C vrus

vr, testvladk

vltoz

Hepatitis C

HIV

vr, testvladk

AIDS

Herpes simplex I

orlis herpes, keratitis kits, seb, neuralgia

Herpes simplex II

nyl, vr,
cseppfertzs
vr, nyl, kontakt

legalbb
10 hnap
3-15 nap

primer hepatocellularis
carcinoma
opportunista fertzsek

8-14 nap

genitalis herpes

hordoz llapot

N.gonorrhoeae

kontakt

2-10 nap

gonorrhoea

sterilits, vaksg

Treponema pallidum

kontakt

10-90 nap

syphilis

P.aeruginosa

kontakt

1-10 nap

sebfertzs

kzponti idegrendszer
destrukci
osteomyelitis, abscessus

S.aureus/S.albus

kontakt

1-10 nap

sebfertzs

osteomyelitis, abscessus

nyl, direkt kontaktus,


fertztt fog
Varicella vrus
nyl,
cseppfertzs
Rubeola vrus
nyl,
cseppfertzs
Mumpsz vrus
nyl,
Parotitits epidemica v. cseppfertzs
Morbilli vrus
nyl,
cseppfertzs
Rhino-, adenovrus
nyl,
cseppfertzs
Legionella spp.
aeroszol

5-12 nap

tetanus

hall vagy bnuls

9-22 nap

varicella

vsmr

8-12 nap

rubeola

8-12 nap

parotitis epidemica

8-12 nap

morbilli

lgti fertzs,
encephalopathia
lgti fertzs, sterilits,
kzpflgyullads
encephalopathia

1-4 nap

ntha

2-14

S.pyogenes

kontakt

1-3 nap

Legionrius betegsg, pneumonia, hall


Pontiac lz
abscessus
endocarditis

CJD prion

invazv orvosi
beavatkozsok
kontakt

vek

Krokoz
Mycobacterium
tuberculosis
Influenzavrus
Madrinfluenzavrus
SARS coronavrus

Terjeds
lgti, kontakt

Clostridium tetani

Candida albicans

spongiform
encephalopathia
candidosis

demencia, hall

28

2. tblzat Sterilizl eljrsok


Sterilizl eljrsok
megnevezse
Autoklvozs
hagyomnyos autoklvban
Autoklvozs STATIM
autoklvban
jonnan gyrtott
autoklvok
Hlgsterilizls
(csak lgkeverses n.
cirkulcis kszlk
alkalmazhat!)

Alkalmazs i paramterek

Sterilizlhat anyagcsoportok

121C

fogszati fm kzieszkzk,
mszerek, mtti textlik,
ktszerek, len, selyem
varranyagok, veg, porceln
eszkzk, frk,
autoklvozhat kzidarabok

134 C

108 kPa

20 perc

206 kPa

10 perc

gyrti ajnls szerint


gyrti ajnls szerint
160C

180 C
200C

45 perc vagy
25 perc vagy
10 perc

650-1200 mg/ml ETO,


Etilnoxidos
gzsterilizls (ETO)

Formaldehides
gzsterilizls (FH)

Plazmasterilizls

H2O2 sterilizls

37-55C hmrsklet,
70-90% relatv
nedvessgtartalom,
1-3 ra behatsi id
0,2-1,5 g/l FH,
50-60C hmrsklet,
30 perc 2 ra behatsi id,
100% relatv
nedvessgtartalom,
- 0,7 - 0,8 bar vkuum
2 x 6 mg/l H2O2,
46 4C hmrsklet,
400 W, 13,56 MHZ trer,
45-75 perc behatsi id
4 x vaporizlt 59%-os H2O2
49 +2C hmrsklet
Flexibilis program 35 perc
Express program 28 perc
Norml program 55 perc

fogszati fm eszkzk, fm
mszerek, egyb fmtrgyak,
veg, porceln eszkzk
gumi, tbbszr hasznlhat
manyag eszkzk, trgyak,
szintetikus varrfonalak,
hrzkeny eszkzk,
mszerek, gzsterilizlhat
kzidarabok, szerelvnyek

ugyanaz, mint az ETO-ban

ugyanaz, mint az ETO-ban,


pldul kzidarabok, kbelek

ugyanaz, mint az ETO-ban,


pldul kzidarabok, kbelek

29

IRODALOM
1. 1997. vi CLIV. trvny az egszsggyrl

2. 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet a fertz betegsgek s a jrvnyok megelzse rdekben


szksges teendkrl
3. 20/2009. (VI. 18.) EM rendelet az egszsggyi elltssal sszefgg fertzsek
megelzsrl, e tevkenysgek szakmai minimumfeltteleirl s felgyeletrl
4. 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet a munkakri, szakmai, illetve szemlyi higins alkalmassg
orvosi vizsglatrl s vlemnyezsrl
5. 40/2004. (IV. 26.) ESzCsM rendelet az egszsggyi tevkenysg vgzshez szksges
egszsgi alkalmassg vizsglatrl s minstsrl
6. 60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendelet az egszsggyi szolgltatsok nyjtshoz szksges
szakmai minimumfelttelekrl
7. 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet az egszsggyi szolgltats gyakorlsnak ltalnos
feltteleirl, valamint a mkdsi engedlyezsi eljrsrl
8. 4/2009(III.17.) EM rendelet az orvostechnikai eszkzkrl
9. 61/1999. (XII. 1.) EM rendelet a biolgiai tnyezk hatsnak kitett munkavllalk
egszsgnek vdelmrl
10. 16/2000. (VI. 8.) EM rendelet az atomenergirl szl 1996. vi CXVI. trvny egyes
rendelkezseinek vgrehajtsrl
11. 1/2002. (I. 11.) EM rendelet az egszsggyi intzmnyekben keletkez hulladk
kezelsrl.
12. 9/2002. EM rendelet a 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet mdostsrl.
13. 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az orszgos teleplsrendezsi s ptsi
kvetelmnyekrl
14. APIC Infection Control and Applied Epidemiolgy: Dental officies, Mosby 2000
15. CDC Recommended Infection-Control Practices for Dentistry, 1993, MMWR 1993;42 (RR8): 1-12.
16. Goodman, H. S., Carpenter, R. D., Cox, M. R. et al.: Sterilization of dental instruments and
devices: An update AJIC 1994; 22:90-95.
17. MSz-03-190-87 Egszsggyi intzmnyek mestersges levegelltsa
18. Orszgos Epidemiolgiai Kzpont. Mdszertani levl a 2013. vi vdoltsokrl (Epinfo
2013; 20. vfolyam 1. klnszm)
19. Orszgos Epidemiolgiai Kzpont. Tjkoztat a betegellts sorn a vrrel s
testvladkokkal terjed vrusfertzsek megelzsrl. Epinfo 2003; 10. vfolyam 2.
klnszm.
20. Orszgos Epidemiolgiai Kzpont. Mdszertani levl a mtti kzferttlents (sebszi
bemosakods) mdszerrl. Epinfo 2008; 15. vfolyam 4. klnszm.
21. Orszgos Epidemiolgiai Kzpont. Mdszertani levl. A kzhigine gyakorlata az
egszsggyi s az polst vgz szocilis szolgltatsokban. Epinfo 2010; 17. vfolyam 2.
klnszm.
22. Tjkoztat a ferttlentsrl. A jrvnygyi gyakorlatban s az egszsggyi
szolgltatsban alkalmazhat ferttlent eljrsok kziknyve. tdik, tdolgozott kiads
(rta s szerkesztette: Dr. Pech Zoltn, Dr. Milassin Mrta, kiadta: Orszgos Epidemiolgiai
Kzpont Dezinfekcis osztlya) Budapest, 2012.
23. Tjkoztat a sterilizlsrl. Az egszsggyi elltsban alkalmazhat sterilizl eljrsok
mdszertani kziknyve. Hatodik, rdolgozott kiads. (rta s szerkesztette: Dr. Pech
Zoltn, Dr. Milassin Mrta, kiadta: Orszgos Epidemiolgiai Kzpont) Budapest, 2010.
24. Tjkoztat. A betegellts s a jrvnygyi gyakorlat rszre engedlyezett s forgalmazott
ferttlentszerekrl. V. szm, hivatalos lista, 2009. (rta s sszelltotta: Dr. Milassin
30

Mrta, Dr. Pech Zoltn, kiadta: az Orszgos Epidemiolgiai Kzpont Dezinfekcis


osztlya) Budapest, 2009.
25. Tempus Structural Joint European Project 1997: Infection Control in Dentistry. Basic
Guidelines.
26. University North Carolina School of Dentistry: Infection Control Manual 2002.
http://www.dent.unc.edu/admin/manuals/ic/icsect
27. USAF Dental Investigation Service: Year 2000 USAF 2000 Dental Infection Control.
Guidelines www.brooks.af.mil/dis
28. World Health Organisation. Infection Control Guidelines for Transmissible Spongiform
Encephalopathies. Report of a WHO consultation. Geneva, Switzerland. 1999
29. Kommission fr Krankenhaushygiene und In fektionsprvention. Infektionsprvention in der
Zahnheilkunde Anforderungen an die Hygiene. Bundesgesundheitsbl - Gesundheitsforsch
Gesundheitsschutz.2006; 49:375394.
30. Australian Dental Association: ADA Guidelines for Infection Control. Second Edition.
Australian Dental Association. St Leonards NSW, Australia. 2012
31. USAF Dental Evaluation and Consultation Service. USAF Guidelines for Infection
Prevention and Control in Dentistry. 2012. http://airforcemedicine.afms.mil/decs
32. Centers for Disease Control and Prevention. Guidelines for Infection Control in Dental
Health-Care Settings 2003. MMWR 2003;52(No. RR-17).
33. American
Dental
Association.
Dental
Unit
Water
Quality.
http://www.ada.org/sections/professionalResources/pdfs/cleaning_waterlines.pdf
34. The Facility Guidelines Institute. Guidelines for Design and construction of Health Care
Facilities. 2010 edition. ASHE (American Siciety for Healthcare Engineering of the
Americabn Hospital Association), USA, 2010.
35. A Tancs 2010/32/EU IRNYELVE (2010. mjus 10.) a HOSPEEM s az EPSU kztti, a
krhzakban s az egszsggyi gazatban elfordul, les vagy hegyes eszkzk ltal
okozott srlsek megelzsrl szl keretmegllapods vgrehajtsrl. http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:134:0066:0072:HU:PDF

31