You are on page 1of 6

JEILAFEI

Keluarga ialah institusi yang terdiri daripada ibu bapa, anak-anak, saudaramara dan sebagainya. Institusi keluarga merupakan benteng pertahanan kita
sama ada dari segi mental mahupun dari segi fizikal. Keluarga yang
sempurna mampu melindungi kita daripada pelbagai dugaan dan pancaroba
di dunia luar. Ungkapan slogan "Rumahku, syurgaku" memanifestasikan
kepentingan keluarga kepada kita yang banyak tidak terperi. Setiap ahli
keluarga perlu menonjolkan nilai toleransi, saling menghormati, kejujuran
dan kasih sayang dalam tingkah laku mereka. Maka, hubungan yang erat
bagai isu dengan kuku dalam institusi keluarga dapat mengelakkan anakanak daripada terjebak dalam gejala sosial yang hanya mementingkan dunia
hedonistik semata-mata. Lantas, marilah kita bincangkan usaha-usaha
pragmatik yang perlu diimplimentasikan untuk mempererat hubungan
kekeluargaan supaya mampu mewujudkan keluarga yang bahagia dan
sejahtera.

Ibu bapa memainkan peranan yang signifikan dalam mewujudkan hubungan
erat dalam keluarga. Mereka merupakan entiti mithali dan patut
mencurahkan kasih sayang terhadap anak bak menatang minyak yang
penuh. Maka, mereka patut mementingkan anak melebihi urusan kerjaya
mereka dan tidak rakus mengejar fatamorgana mereka dalam aspek
kebendaan dan mengabaikan tanggungjawab mereka dalam membentuk
keperibadian dan sahsiah anak-anak. Ibu bapa juga haruslah mengajar anakanak untuk membezakan yang mana intan, yang mana permata sejak kecil
kerana melentur buluh biarlah daripada rebungnya. Ibu bapa juga mestilah
memantau pencapaian akademik dan mengawasi perlakuan anak-anak
untuk mengelakkan anak-anak daripada terjebak dalam kancah negatif.
Maka, mereka perlu mengajar anak agar tidak tersesat ketika menempuh
belantara kehidupan. Lantas, anak-anak tidak akan berasa seolah-olah diri
kehausan kasih sayang ibu bapa, malah juga menjaga tingkah laku mereka
agar tidak menjejaskan imej keluarga.

Selain itu, kita wajarlah berusaha mewujudkan iklim yang kondusif dalam
rumah tangga untuk mempererat hubungan kekeluargaan. Ahli keluarga
perlu prihatin dan mengambil berat antara satu sama lain seperti mana yang
diungkapkan, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Kita perlu saling
membantu bak aur dengan tebing. Kita juga perlu sudi mendengar masalah
ahli keluarga dan cuba sedaya upaya untuk membantu menyelesaikan
masalah tersebut. Yang paling penting, ahli keluarga patut mengelakkan
pencetusan pergaduhan dan pertelingkahan demi keharmonian keluarga dan

suasana yang harmoni dan aman dalam keluarga dapat dibina dan semua ahli keluarga berani menempuh belantara kehidupan tanpa terpesong ke arah kemudaratan. Hal ini menunjukkan bahawa aktiviti kekeluargaan mampu memberikan impak yang positif dalam mempererat hubungan kekeluargaan. ibu bapa perlu menggalas kewajipan dalam usaha memberikan didikan agama dan moral yang secukupnya. ibu bapa boleh meluangkan masa pada hujung minggu untuk membawa anak-anak pergi berkelah di tepi pantai. ibu bapa berperanan untuk mewajibkan agar semua ahli keluarga tidak meninggalkan sembahyang dan mengamalkan sikap bersopan-santun dan peramah terhadap orang lain. keseluruhan di atas merupakan antara usaha yang wajib diimplimentasikan untuk membina institusi keluarga yang mulia. Bak kata pepatah. Tuntasnya. seperti mana yang diungkapkan oleh mantan Perdana Menteri. institusi keluarga amat signifikan dalam membina masyarakat yang cemerlang. melepaskan pucuk masing-masing. Secara tidak langsung. iaitu mementingkan kebaikan dan melarang kemudaratan. hubungan kekeluargaan yang erat dapat terjalin. Seperkara lagi. kita juga patut menggalakkan ahli keluarga supaya menganuti ajaran agama kerana semua agama di dunia menyeru perkara yang sama. Usaha seterusnya adalah mengadakan aktiviti kekeluargaan dari semasa ke semasa. di situ ada jalan.tidak mempraktikkan amalan seperti enau dalam belukar. gemilang dan terbilang. Dalam konteks ini. Jika semua ahli keluarga melestarikan tanggungjawab masing-masing. SYAZ . Institusi keluarga diibaratkan sebagai sebuah bangunan yang terdiri daripada berjutajuta batu-bata. anak-anak akan dipengaruhi untuk giat melibatkan diri dalam aktiviti sebegini yang berfaedah dan bukan leka menghabiskan masa melayari internet dalam rumah dan kancah negatif yang lain. Misalnya. Seseorang yang tidak menganuti ajaran agama boleh diibaratkan sebagai kapal tanpa nakhoda. Aktiviti kekeluargaan vital kerana dapat mewujudkan suasana yang bahagia sesama ahli keluarga dan juga mengeratkan ikatan silaturahim bak isi dengan kuku. di mana ada kemahuan. Yang Amat Berhormat Dato' Seri Ahmad Badawi. Lantas. Akhir kata. ataupun juga mengadakan aktiviti gotong-royong membersihkan kawasan rumah. Menurut Dato' Fadzilah Kamsah.

kuantiti masa yang ada tidak penting baginya. Keluarga boleh didefinisikan sebagai sebuah organisasi atau institusi yang terdiri daripada sepasang suami isteri yang telah dinikahkan dengan ikatan perkahwinan yang sah mengikut syarak dan unit-unit yang lain yang mempunyai pertalian darah dengan mereka seperti anak-anak mereka. dan dari segi Negara pula ialah dapat melahirkan generasi yang dapat memakmurkan tanah air yang tercinta ini. Kata hukama’ diatas menggambarkan bahawa pengurusan masa yang bijak harus dilakukan agar kita tidak dianggap bagai enau dalam belukar. Kecuali orang-orang yang beriman serta mengerjakan amal soleh dan nasihat menasihati agar mentaati kebenaran dan menetapkan kesabaran”. Persoalannya sekarang bagaimanakah kita hendak mewujudkan sebuah institusi keluarga yang bahagia dan siapakah yang patut menggalas amanah ini? Marilah sama-sama kita bincangkan persoalan ini agar kita mendapat keterangan yang lebih jelas mengenainya serta dapat mempraktikkannya di dalam keluarga kita insyaallah. Oleh yang demikian. jika kita tidak memotongnya maka dia akan memotong kita. Tidak ketinggalan juga saudara jauh seperti sepupu mereka turut boleh didefinisikan sebagai ahli keluarga. cucu-cucu serta ibu bapa mereka. Hal ini juga ada ditegaskan dalam firman Allah dalam Surah Al-Asr mafhumnya “Demi masa. sentiasa banyak meluangkan masa bersama ahli keluarganya serta mempunyai ikatan silaturahim yang erat antara satu sama lain. bagi anak-anak.Sudah menjadi fitrah manusia sejak azali lagi untuk mendirikan sebuah keluarga yang bahagia. Oleh itu. ibu bapa haruslah memperuntukkan walaupun minoriti daripada masanya dengan meluangkan masa bersama-sama anakanak mereka dengan melakukan aktiviti-aktiviti yang bermaslahat. Setiap ibu bapa mahupun anak-anak mesti mahukan keluarga mereka sentiasa hidup dalam keadaan bahagia. Keluarga yang bahagia ialah sebuah keluarga yang hidup dalam keadaan yang harmoni. Di dalam surah ini Allah telah bersumpah kepada masa bahawa semua manusia yang hidup di atas muka bumi yang fana’ ini berada dalam kerugian kecuali orang-oramg yang berpegang teguh kepada “Amar Makruf Nahi Mungkar”. tetapi apa yang penting ialah kualiti masa yang . kita hendaklah mengisi waktu senggang kita dengan melakukan aktiviti-aktiviti yang bermaslahat. Hal ini kerana mengikut kajian pakar psikologi. untuk mewujudkan keluarga yang bahagia. Tujuan berkeluarga dari segi agama ialah untuk mengelakkan diri daripada terjerumus dalam kancah maksiat manakala dari segi sosial pula ialah melahirkan lebih ramai lagi generasi yang berintelektual. Sesungguhnya manusia itu berada di dalam kerugian. Tujuan berkeluarga boleh dibahagikan kepada tiga bahagian iaitu dari segi agama. sosial serta Negara. Hal ini kerana kita tidak tahu sama ada waktu lapang yang kita ada sekarang ini mungkin tidak akan datang lagi kepada kita. Masa itu ibarat sebilah pedang. saling mengambil berat antara satu sama lain.

Begitu juga dengan madah melayu hati kuman sama dicecah. ibu bapalah yang akan mencoraknya.digunakan bersama-sama orang yang paling mereka sayang. Di samping itu. Bukan itu sahaja. demi membentuk keluarga yang bahagia. Pepatah diatah jelas menggambarkan bahawa ibu bapalah yang akan mencorak keperibadian anak mereka. Pendidikan ukhrawi pula dapat mendidik anak-anak mereka agar dapat membezakan antara perkara hak dan yang batil. malah dengan kesabaran yang kental dek iman yang tebal juga mampu mengelakkan hubungan kekeluargaan daripada bercerai-berai disebabkan alasan yang kadang kala tidak munasabah. Hal ini kerana pada era yang penuh dengan persaingan yang sengit ini. golongan yang berpendidikan agama ini juga mampu mewujudkan persefahaman dan perasaan tolak ansur sesama ahli keluarganya yang lain.. hati gajah sama dilapah juga seharusnya menjadi azimat sebagai kunci kebahagiaan sejati. Pendidikan yang sempurna ialah pendidikan yang harus diterapkan kepada anak-anak mereka yang merangkumi segenap aspek penting iaitu aspek duniawi dan aspek ukhrawi. Secara sterotaipnya. jika semangat ini dapat diwujudkan dalam jiwa setiap . Tuntasnya. Ibu bapa seharusnya memberikan anak mereka pendidikan yang sempurna dalam usaha mewujudkan sebuah keluarga yang bahagia. ibu bapa yang merupakan peneraju kehidupan dalam sesebuah keluarga perlu meluangkan sekelumit masanya dengan melakukan aktiviti-aktiviti yang dapat mengeratkan lagi hubungan kekeluargaan bersama-sama dengan anak-anak mereka. Hal ini disebabkan. masyarakat bertambah sibuk dengan usaha mencari nafkah bagi meningkatkan taraf hidup masing-masing. Kualiti ini akan melahirkan anak-anak yang bertanggungjawab serta dapat membantu memikul tugas ibu bapa dalam usaha membangunkan keluarga yang ceria dengan efektif. pegangan agama serta nilai moral yang kuat dapat membentuk nilai sahsiah yang tinggi dalam kalangan generasi muda. Hal ini kerana pendidikan duniawi dapat mengajarkan anak-anak kita akan kepentingan ilmu untuk mengharungi arus kemodenan yang kian mencabar dari tahun ke tahun. dan kaum keluarganya yang lain. statistik telah menunjukkan bahawa hampir 90 peratus ibu yang bekerja hanya bercakap dengan anak-anak mereka selama empat minit sehari. Hal ini disebabkan kos sara hidup masa kini yang semakin cekik darah. Hal ini merupakan salah satu perkara yang amat menyedihkan kerana mengikut kajian pakar psikologi pada peringkat ini anak-anak merupakan golongan yang memerlukan kasih sayang dan perhatian yang secukupnya daripada ibu bapa mereka. Bukan itu sahaja malah dengan didikan ini juga anak-anak akan mula mendengar dan mentaati perintah Allah dan Rasul-Nya serta dapat menghormati ibu bapa. Tambahan lagi. Peribahasa yang berat sama dipikul. yang ringan sama dijinjing mestilah dijadikan amalan dalam kehidupan berkeluarga. Anak umpama kain putih.

ahli keluarga oleh ibu bapa. Jika kita masih lagi tertanya-tanya apakah doa yang paling sesuai untuk menambahkan kebahagiaan di dalam keluarga kita? Kita pun mulalah mencari-cari doanya tetapi apa yang kita jumpa kebanyakkannya doa dalam Bahasa Arab. Tidak salah jika kita hendak berdoa dalam bahasa selain daripada bahasa syurga kerana Allah Maha Memahami. Jadi tidak salah jika ibu bapa kini haruslah memainkan pelbagai watak agar anak-anak kita berasa selesa dan kagum apabila mereka bersama kita. Lihatlah bertapa hebatnya darjat sebuah doa di sisi Allah dan Rasul-Nya. tetapi kita tidak tahu atau memahami bahasa itu. ibu bapa haruslah memainkan peranan perdananya untuk membentuk sahsiah anakanak mereka. Konklusinya. Selain daripada itu Allah juga menyuruh hamba-hamba-Nya supaya selalu bergantung hanya kepada-Nya sahaja. Firman diatas menjelaskan bahawa Allah meletakkan satu perintah pada ayat “berdoalah” kerana Allah ingin menggalakkan hamba-hambanya berdoa kepada-Nya kerana kita akan memperolehi banyak hikmah daripadanya. Natijahnya. Oleh itu didiklah anak kita mengikut . melindungi keluarga daripada anasir-anasir jahat seperti sihir dan santau yang dapat memporak-perandakan keluarga yang bahagia. nescaya Aku (Allah) akan perkenankannya”. Hal berdoa ini juga banyak dijelaskan dalam Al-Quran. Sebagai contoh. salah satu daripadanya ialah dalam Surah Al-Mukminun ayat 60 mafhumnya “ berdoalah kamu. Jadilah “Role Model” yang berwibawa kepada mereka yang bergelar generasi muda itu. Tidak salah jika kita tiada wudhuk cuma kita akan berasa berbeza jika kita berdoa tanpa wudhuk kerana hati kita mudah dihasut dengan bisikan-bisikan syaitan. ibu bapa boleh jadikan diri mereka sebagai rakan kepada anak-anak mereka kerana kanak-kanak zaman sekarang mudah terpengaruh dengan rakanrakan mereka. Oleh itu tiada alasan lagi bagi kita untuk tidak mendoakan mereka. Nabi Muhammad ada bersabda bahawa doa merupakan senjata orang-orang mukmin. sudah pasti sebuah keluarga yang mantap dan harmoni akan dapat dibentuk. seseorang itu haruslah berwudhuk dan menghadap kiblat ketika berdoa kerana amalan ini merupakan salah satu daripada sunnah Rasulullah. Doa yang paling mujarab ialah apabila kita berdoa kepada Ilahi dan berdoa dengan sepenuh hati dan penuh syahdu serta kita memahami apa yang kita pinta daripada-Nya. Untuk memperolehi doa yang mustajab. dalam usaha membentuk keluarga yang bahagia. Antara hikmahnya ialah. Ibu bapa sekarang ini haruslah bersikap terbuka dan berfikiran rasional dalam usaha mendidik anak-anak mereka. Jangan risau dan jangan meletakkan diri kita di dalam dilema disebabkan perkara-perkara tersebut. kita haruslah selalu berdoa agar ikatan tali persaudaraan antara ahli keluarga tidak akan renggang dan kekal sehingga ke anak cucu.

Hal ini kerana setiap generasi mempunyai keunikan dalam usaha mendidik mereka.peredaran zaman. Nah sudah terang lagi bersuluh bertapa pentingnya slogan maju keluarga. kita sebagai ibu bapa haruslah menyediakan pelbagai tektik yang hebat dan efektif sebagai persedian awal untuk menharungi pelbagai kemungkinan di masa hadapan. bukan itu sahaja malah. Rumusnya. ingatlah bahawa anak-anak merupakan tulang belakang dalam membentuk keluarga bahagia. majulah masyarakat kerana pincang keluarga. Janganlah menjadi seperti ketam mengajar anak-anaknya berjalan lurus dan ikutlah arus kepimpinan kita sendiri. . kepimpinan yang berlandaskan al-Quran dan as-Sunnah serta selalu mengikuti perkembangan perengai anak-anak mereka. musnahlah masyarakat. Benarlah ungkapan Keluarga Asas Pembentukan Masyarakat.