You are on page 1of 112

102796 _ 0001-0112.

qxd

11/3/08

2n

08:08

Página 1

OPERACIONS I PROBLEMES

CICLE

Matemàtiques

ÍNDEX
Tercer de Primària
Operacions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Problemes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Quart de Primària
Operacions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
Problemes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
Solucions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97

102796 _ 0001-0112.qxd

11/3/08

08:08

Página 2

Operacions i problemes Matemàtiques és una obra col·lectiva concebuda, creada
i realitzada al departament de Primària de Santillana Educación, S. L./Edicions Voramar S. L.,
sota la direcció d’Enric Juan Redal, José Tomás Henao i Immaculada Gregori Soldevila.
Il·lustració: Javier Hernández i José María Valera
Textos: Arancha Méndez
Edició: Pilar García i Mar García
Correcció: Laia Miralles

© 2008 by Edicions Voramar S. L./Santillana Educación, S. L.
C/ València, 44 – 46210 Picanya (València)
PRINTED IN SPAIN
Imprés a Espanya per

CP: 102796
Depòsit legal:

Aquest quadern està protegit per les lleis de drets d’autor i la seua propietat
intel·lectual correspon a Voramar/Santillana. Els usuaris legítims d’aquest
quadern només estan autoritzats a fer-ne fotocòpies per a usar-les com a material d’aula. Queda prohibida qualsevol altra utilització tret dels usos permesos, especialment aquella que tinga finalitats comercials.

102796 _ 0001-0112.qxd

11/3/08

08:08

Página 3

3

PRIMÀRIA

Operacions
Fitxa 1

Suma de dos o tres sumands,
sense portar-ne i portant-ne . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fitxa 2 Propietats associativa i commutativa . . . . . . . . . . .
Fitxa 3 Restes sense portar-ne i portant-ne. . . . . . . . . . . .
Fitxa 4 Restes i prova de la resta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fitxa 5 Sumes i restes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fitxa 6 Sumes i restes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fitxa 7 Sumes i restes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fitxa 8 Multiplicacions sense portar-ne amb números
de fins a 4 xifres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fitxa 9 Multiplicacions portant-ne amb números
de fins a 4 xifres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fitxa 10 Sumes, restes i multiplicacions . . . . . . . . . . . . . . . .

5
6
7
8
9
10
11

Fitxa 11
Fitxa 12
Fitxa 13
Fitxa 14
Fitxa 15
Fitxa 16
Fitxa 17

12
13
14

Fitxa 18
Fitxa 19
Fitxa 20

Sumes, restes i multiplicacions . . . . . . . . . . . . . . . .
Sumes, restes i multiplicacions . . . . . . . . . . . . . . . .
Divisions (inici). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Divisions (dividend de 2 xifres i divisor d’1). . . . . . . .
Divisions (dividend de fins a 3 xifres
i divisor d’1). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Divisions (dividend de fins a 3 xifres
i divisor d’1). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Divisions (dividend de fins a 3 xifres
i divisor d’1). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sumes, restes, multiplicacions i divisions. . . . . . . .
Sumes, restes, multiplicacions i divisions. . . . . . . .
Sumes, restes, multiplicacions i divisions. . . . . . . .

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Problemes
Fitxa 1
Fitxa 2
Fitxa 3
Fitxa 4
Fitxa 5
Fitxa 6
Fitxa 7
Fitxa 8
Fitxa 9
Fitxa 10
Fitxa 11
Fitxa 12
Fitxa 13
Fitxa 14
Fitxa 15

Sumes portant-ne de dos sumands. . . . . . . . . . . .
Sumes portant-ne de tres sumands. . . . . . . . . . . .
Resta sense portar-ne amb números
de fins a 4 xifres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Restes portant-ne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Suma i resta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Suma i resta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Multiplicació sense portar-ne . . . . . . . . . . . . . . . . .
Doble i triple . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Multiplicació portant-ne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Problemes de 2 operacions (suma
i multiplicació/multiplicació i resta). . . . . . . . . . . . .
Problemes de 2 operacions (multiplicació
i resta/suma i multiplicació) . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Problemes de 2 operacions (multiplicació
i suma/multiplicació i resta) . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Multiplicació . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Repartiments. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Divisió (inici) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

Fitxa 16 Divisió (dividend de 2 o 3 xifres i divisor
d’1 xifra, la primera xifra major o igual
que el divisor) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fitxa 17 Divisió (dividend de 2 o 3 xifres i divisor
d’1 xifra, la primera xifra menor que el divisor) . . .
Fitxa 18 Divisió (dividend de 3 xifres i divisor
d’1 xifra, amb 0 en el quocient) . . . . . . . . . . . . . . . .
Fitxa 19 Divisió (dividend de 3 xifres i divisor
d’1 xifra, la primera xifra menor
que el divisor). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fitxa 20 Problemes de 2 operacions (suma
i divisió/resta i divisió) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fitxa 21 Problemes de 2 operacions (suma
i resta/multiplicació i suma) . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fitxa 22 Divisió (terç). Problemes de 2 operacions
(suma i divisió). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fitxa 23 Longitud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fitxa 24 Capacitat i massa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fitxa 25 Temps . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

40
41
42

43
44
45
46
47
48
49

102796 _ 0001-0112.qxd 11/3/08 08:08 Página 4 .

30 23 5 27 38 32 3 41 25 14 12 71 9 8 22 17 63 • Observa l’exemple resolt i escriu en forma de suma. S. 5 .428   1. L. 72 13 65 28 35 19 51 23 44 53 55 10 12 70 15 65 23 41 26 12 148 14 20 37 25 3 18 39 10 • Col·loca i suma. L./Santillana Educación. S. 2.102796 _ 0001-0112.000 400 50 7 3.457 2.345   © 2008 Edicions Voramar.qxd 11/3/08 08:09 Página 5 Fitxa 1 Operacions Nom Data • Suma.

102796 _ 0001-0112.116 110) 25 750 (361 34) 1.827 173) 570 545 (143 71) 242 (692 184) (545 143) 71 (242 692) 184 • Completa i calcula. S. 6 (750 361) 34 (1. L.116 (110 25) (828 108) 250 (237 309) 394 828 (108 250) 237 (309 394) © 2008 Edicions Voramar.827 (173 570) (452 65) 10 (1. . 4817 748 748 4817 579 215 215 579 6843 1232 1232 6843 916 647 647 916 • Suma i comprova que obtens el mateix resultat. L./Santillana Educación. 784 369 369 925 309  925 374 375  374 628 192 192  • Suma.qxd 11/3/08 08:09 Página 6 Fitxa 2 Operacions Nom Data • Suma i comprova que obtens el mateix resultat. S. 452 (65 10) 1.

S.782 7 .347 49. 3. 472 243 864 703 431 267 512 208 625 192 792 347 477 281 913 167 4540 1420 5782 2461 7682 3451 6749 3527 • Col·loca i resta. 6. S.749 346 768 345 9.628 6.608 © 2008 Edicions Voramar.102796 _ 0001-0112. L. L.020 9. 4.435 53./Santillana Educación.786 2.453 815 497 3.609 208 828 319 • Escriu una resta amb els números que s’indiquen.qxd 11/3/08 08:09 Página 7 Fitxa 3 Operacions Nom Data • Resta.

421  130 981  187 752  317 248  63 534  150 813  162 • Completa cada resta. 258 369 170 464 124 89 377 192 187 169 389 257 • Resta i fes la prova. S. S./Santillana Educación.102796 _ 0001-0112. 62349 4963 80123 1478 41292 9375 92120 8753 76249 14603 31927 17962 50000 6765 33540 28963 • Completa cada resta.qxd 11/3/08 08:09 Página 8 Fitxa 4 Operacions Nom Data • Resta. L. 78435 16302 2325 713 8 8409 1270  82629 7232 © 2008 Edicions Voramar. . L.

/Santillana Educación.740 29.962 • Col·loca i resta.598 627 3 40. Suma 1. L.917 17.510 Resta 892 9 .963 33. 7050 899 4295 3102 1879 2956 3971 1239 6227 582 7321 970 403 5324 3421 2153 515 109 6323 346 • Col·loca i suma. 77. 7. L.qxd 11/3/08 08:09 Página 9 Fitxa 5 Operacions Nom Data • Resol. S. S.672 54 5.216 Suma 987 Resta 749 © 2008 Edicions Voramar.102796 _ 0001-0112.504 • Calcula.960 367 28 495 1.549 14. 8.

280 73. L.900 9.384 34. 7418 3046 6870 2894 4527 703 3000 1560 4281 2089 6856 5026 4383 947 3742 1316 • Col·loca els números i calcula. S.qxd 11/3/08 08:09 Página 10 Fitxa 6 Operacions Nom Data • Suma./Santillana Educación. 225 670 10 150  100  50  400  100  75  75  150  450  200 © 2008 Edicions Voramar.636 54.500 999 • Calcula.700 56.000 12. 8.102796 _ 0001-0112.976 5.615 484 9.729 42. L. S.432 24. 18332 3825 2235 12134 5764 795 35004 13627 72 76428 3720 39 • Resta. .

S. 11 . 2181 342 • Calcula. 8594 3857 29 3421 590 563 1567 9018 1032 4395 574 4693 3493 1650 5134 3150 9213 650 4783 3191 7846 8463 1237 259 • Resta. 587 437 281 984 4. L.726 © 2008 Edicions Voramar. 3145 708 319 • Escriu dues restes amb els números donats en cada cas.qxd 11/3/08 08:09 Página 11 Fitxa 7 Operacions Nom Data • Suma.392 2.102796 _ 0001-0112. S. L./Santillana Educación.

102 12 3 25 4. L. 222 3 323 3 120 2 421 3 143 2 302 3 210 4 112 4 1243 2 2312 3 2020 4 2130 3 3210 3 1201 4 3421 2 1232 3 • Multiplica./Santillana Educación. S.200 © 2008 Edicions Voramar.203 3 432 3 • Multiplica el número major pel número menor en cada cas.qxd 11/3/08 08:09 Página 12 Fitxa 8 Operacions Nom Data • Multiplica. L.203 2 3. . 141 12 2. 3.102796 _ 0001-0112. • Col·loca i multiplica. S.

/Santillana Educación. L. 32 124 4 3 2 5 2 2 3 4 5 6 © 2008 Edicions Voramar. • Col·loca i multiplica. L. 452 3 392 2 281 5 • Calcula. 13 . S.102796 _ 0001-0112. S. 285 2 471 5 272 2 421 4 363 8 574 7 193 6 253 9 3427 8 5626 2 9402 4 6724 7 8012 4 1634 9 3107 8 2316 5 • Multiplica.qxd 11/3/08 08:09 Página 13 Fitxa 9 Operacions Nom Data • Multiplica.

S.100 985 4.102796 _ 0001-0112. 12 5 56 5 68 4 24 3 42 7 50 2 31 2 85 5 26 6 93 3 13 9 21 8 • Calcula.592 759 7. 250 14 75 3  150 2  25 © 2008 Edicions Voramar. L.854 • Multiplica.926 7. . 432 4 564 6 1542 8 2357 9 • Calcula. 6403 206 • Multiplica.678 6.296 725 6.492 5.819 1.024 3. L. 2./Santillana Educación.qxd 11/3/08 08:09 Página 14 Fitxa 10 Operacions Nom Data • Suma. 946 98 697 83 597 387 526 849 797 7224 305 8204 197 4301 509 473 186 289 • Resta. S.

L. 4393 1787 3648 3260 899 8651 2499 3614 5382 1957 128 3 497 2 237 4 116 8 116 6 231 7 106 9 125 5 • Multiplica.102796 _ 0001-0112. S. S. L. • Completa./Santillana Educación.  293 281 347 177 692 431  196 438 905 281 567 798 125 342 625 128 • Calcula.    15 .qxd 11/3/08 08:09 Página 15 Fitxa 11 Operacions Nom Data • Calcula. Suma 9 cada volta Resta 8 cada volta 9 296 Multiplica per 6 cada volta 18    288   12 72 © 2008 Edicions Voramar.

493 2.102796 _ 0001-0112./Santillana Educación.200 956 1. • Col·loca i calcula. L. 7497 6668 779 6232 4225 8262 2398 1028 832 4720 375 1567 638 6542 1796 714 7 245 6 709 5 519 4 377 6 427 8 198 7 638 3 3760 864 359 • Resta. S. L.546 7 © 2008 Edicions Voramar.qxd 11/3/08 08:09 Página 16 Fitxa 12 Operacions Nom Data • Suma. S. 3020 1808 • Multiplica. .185 29 16 9.

S. L. 30 : 5 © 2008 Edicions Voramar. 36 : 4 42 : 7 17 ./Santillana Educación. L. 3 15 6 24 5 20 7 14 3 9 6 42 5 35 7 28 3 18 6 54 5 40 7 49 • Completa la taula. 6 4 3 5 8 7 9 10 0 ⴛ4 ⴛ6 ⴛ5 ⴛ7 ⴛ8 ⴛ2 • Divideix. 12 6 27 3 72 8 54 9 49 7 32 4 18 2 40 5 • Col·loca i divideix.102796 _ 0001-0112. S.qxd 11/3/08 08:09 Página 17 Fitxa 13 Operacions Nom Data • Completa.

. 86 7 49 3 38 2 47 4 63 4 56 3 84 7 96 2 • Col·loca i divideix.qxd 11/3/08 08:09 Página 18 Fitxa 14 Operacions Nom Data • Divideix. encercla les divisions que siguen exactes. S./Santillana Educación.102796 _ 0001-0112. Després. L. S. 52 4 72 6 28 2 88 8 50 5 84 7 39 3 75 5 68 4 96 8 78 6 91 7 • Divideix. 30 : 6 18 29 : 2 94 : 3 © 2008 Edicions Voramar. L.

30 : 5 18 : 2 54 : 6 24 : 3 63 : 9 72 : 8 42 : 7 48 : 6 28 : 7 12 : 2 20 : 4 27 : 3 • Divideix. L. Dividend: 403 Divisor: 5 Dividend: 376 Divisor: 4 Dividend: 814 Divisor: 7 Dividend: 504 Divisor: 8 © 2008 Edicions Voramar. S. L. S./Santillana Educación.102796 _ 0001-0112. 125 2 522 6 396 9 42 7 472 6 448 8 720 4 81 9 • Col·loca i divideix.qxd 11/3/08 08:09 Página 19 Fitxa 15 Operacions Nom Data • Divideix. 19 .

divideix i fes la prova. 62 : 3 83 : 4 54 : 5 539 : 5 407 : 9 • Col·loca. S. . L. S./Santillana Educación.102796 _ 0001-0112. 606 6 910 3 803 4 524 5 611 2 242 3 722 8 124 6 210 3 564 7 403 2 903 5 • Col·loca i divideix.qxd 11/3/08 08:09 Página 20 Fitxa 16 Operacions Nom Data • Divideix. L. 327 : 6 20 © 2008 Edicions Voramar.

448 729 256 :2 :2 :2 :2 :2 :3 :3 :3 :3 :3 :4 :4 :4 © 2008 Edicions Voramar. 42 7 976 8 483 3 632 8 742 3 58 4 675 5 253 6 249 3 587 9 79 7 346 3 791 7 256 2 362 8 357 5 • Busca el dividend. S. L. :2 21 .102796 _ 0001-0112. L./Santillana Educación. 7 11 3 35 Residu: 0 5 13 Residu: 2 Residu: 2 • Completa. S.qxd 11/3/08 08:09 Página 21 Fitxa 17 Operacions Nom Data • Divideix.

812 22 49  25 2 :4  82 © 2008 Edicions Voramar. • Divideix. L. 7321 2520 293 1237 918 1796 3456 873 1237 3513 1319 2176 1781 5878 2113 321 3 612 4 673 3 658 8 684 9 308 6 829 2 670 6 732 3 426 4 812 7 235 5 3421 659 359 • Resta. L. 1804 713 • Multiplica. S. .102796 _ 0001-0112. S.qxd 11/3/08 08:09 Página 22 Fitxa 18 Operacions Nom Data • Suma. 128 2 439 3 735 924 5 7 • Completa./Santillana Educación.

5 4 :6  :8 23 . 24 35 3 4 :6 :4 :5 8 :2 :7 © 2008 Edicions Voramar.qxd 11/3/08 08:09 Página 23 Fitxa 19 Operacions Nom Data • Calcula. L. S. S. 45 6 61 7 70 9 47 5 48 6 72 8 49 7 54 9 • Completa. • Divideix./Santillana Educación. L. 6506 2794 8314 7006 4765 3921 217 4 571 6 209 7 423 3 498 2 234 9 379 8 637 5 275 3908 698 • Multiplica.102796 _ 0001-0112.

.327 : 4 24 © 2008 Edicions Voramar. 7429 2537 • Col·loca i multiplica.102796 _ 0001-0112. S. S. 6. L. L. 8.542 : 8 • Col·loca i divideix.312 4 1.705 9 9./Santillana Educación.838 3 2.597 : 7 4.qxd 11/3/08 08:09 Página 24 Fitxa 20 Operacions Nom Data • Suma. 8235 742 1 254 924 1852 4 337 3425 272 5614 472 5207 3432 8032 7912 1214 725 1299 100 • Resta.

Quants llibres hi ha en la prestatgeria? 1. Comprén. Pensa què cal fer. Resposta: En la prestatgeria de la sala d’estar hi ha col·locats 127 llibres d’història i 76 llibres de contes.102796 _ 0001-0112. una suma./Santillana Educación. una suma. 3. Quants cromos tenen en total? 1. S. Calcula. 3. L. una suma i una multiplicació. Pensa què cal fer. S. L. © 2008 Edicions Voramar. Pregunta: Dades: 2. Pregunta: Dades: 2. Calcula. una suma i una multiplicació. una multiplicació. Resposta: 25 .qxd 11/3/08 08:09 Página 25 Fitxa 1 Problemes Nom Data Anna té una col·lecció de 178 cromos de motos i Xavier té una col·lecció de 245 cromos d’animals. una multiplicació. Comprén.

una multiplicació. Calcula. 26 Resposta: © 2008 Edicions Voramar. Pensa què cal fer. una suma. una suma. Pregunta: Dades: 2. 3.102796 _ 0001-0112.qxd 11/3/08 08:09 Página 26 Fitxa 2 Problemes Nom Data La tia d’Empar té un àlbum amb 34 fotos. 3. Quants pastissos hi han fet en total? 1. S. Quantes fotos té en l’àlbum? 1. L./Santillana Educación. una multiplicació. Comprén. una suma i una multiplicació. S. Pensa què cal fer. . una resta. L. Comprén. Pregunta: Dades: 2. Calcula. Resposta: En la pastisseria La palmera hui han fet aquestes 3 safates de pastissos. La setmana passada hi va col·locar 15 fotos més i hui n’hi ha posat altres 17.

una resta. S. Pensa què cal fer. Quants euros menys costa ara el sofà? 1. L. L. 2. té una caixa amb 3.102796 _ 0001-0112. Comprén. Resposta: 27 .489 bolígrafs. Calcula. D’aquests.576 són blaus i la resta són verds. el conserge de l’escola. una suma. Quants bolígrafs verds té? 1. © 2008 Edicions Voramar. S. Pregunta: Dades: 2. Pregunta: Dades: 2. 3. Calcula. una suma. una resta. una multiplicació i una resta. 3. Pensa què cal fer.qxd 11/3/08 08:09 Página 27 Fitxa 3 Problemes Nom Data En la botiga de mobles estan de rebaixes. Comprén./Santillana Educación. una suma i una resta. Resposta: Àngel.

/Santillana Educación. S. 3. Calcula. L. Pensa què cal fer. Pregunta: Dades: 2.990 entrades per al partit de hui. S’han venut 8. una suma. Quantes entrades queden per vendre? 1. Calcula. Comprén.780 persones. Pregunta: Dades: 2. . 28 Resposta: © 2008 Edicions Voramar. una suma i una resta. una resta. una multiplicació. S. una resta. Comprén.102796 _ 0001-0112. L. 3. una multiplicació.qxd 11/3/08 08:09 Página 28 Fitxa 4 Problemes Nom Data En l’estadi de futbol caben 12. Pensa què cal fer. Resposta: Quants quilòmetres més s’ha de recórrer per a arribar des de l’estació fins a la pensió que des de l’estació fins a l’hotel? 1.

S. S. L. Quants quilos pesa el tigre menys que el rinoceront? 1. 3. Pensa què cal fer. una resta i una suma. Resposta: En el zoo estan pesant els animals.qxd 11/3/08 08:09 Página 29 Fitxa 5 Problemes Nom Data Tomàs està llegint un llibre d’aventures. una resta. Resposta: 29 . Pensa què cal fer. Calcula. 3./Santillana Educación. Comprén. En porta llegides 88 pàgines i li queden per llegir 136 pàgines. Calcula. Pregunta: Dades: 2. una suma. una suma. Quantes pàgines té el llibre que està llegint Tomàs? 1. © 2008 Edicions Voramar. Pregunta: Dades: 2.102796 _ 0001-0112. Comprén. una suma i una resta. L. una resta.

200 €. Pregunta: Dades: 2. S.532 €. una suma. Té estalviats 3. una suma.qxd 11/3/08 08:09 Página 30 Fitxa 6 Problemes Nom Data Adrià ha comprat hui 1 caixa de pomes. Resposta: Joan necessita un ordinador i una impressora que costen 4. una suma i una multiplicació. L. una multiplicació. una suma i una resta. 30 Resposta: © 2008 Edicions Voramar. Calcula. Quants quilos de fruita ha comprat? 1. 3. 3. Comprén. S. L. .102796 _ 0001-0112. 1 caixa de plàtans i 1 caixa de peres. una resta./Santillana Educación. Calcula. Quants diners li falten per a poder comprar l’ordinador i la impressora? 1. Pensa què cal fer. Pregunta: Dades: 2. Comprén. Pensa què cal fer.

una suma.102796 _ 0001-0112. una multiplicació. Pensa què cal fer. Quantes persones hi podran seure? 1. S. una suma i una multiplicació. Quantes pomes hi puc collir? 1. Pregunta: Dades: 2. Pensa què cal fer. una suma. Pregunta: Dades: 2. una resta i una suma./Santillana Educación. Resposta: 31 . Hi han col·locat 110 taules amb 5 cadires cada una. una multiplicació. Resposta: En el restaurant del meu poble estan preparant el saló per a la celebració d’una boda. © 2008 Edicions Voramar. L. L. Comprén. Calcula. Calcula. 3. Comprén.qxd 11/3/08 08:09 Página 31 Fitxa 7 Problemes Nom Data En el jardí tinc 21 pomers com aquest. S. 3.

Pensa què cal fer. L. Resposta: Carles vol saber quant costen les sabatilles d’esport. Pensa què cal fer. una multiplicació. El dependent li ha dit que costen el triple que les sabates. . una resta. una suma. 3. Quant costen les sabatilles d’esport? 1. S. Calcula. una resta i una suma. Pregunta: Dades: 2. Comprén. Calcula. Quantes pel·lícules d’humor té Manel? 1.102796 _ 0001-0112. 3. una suma i una multiplicació.qxd 11/3/08 08:09 Página 32 Fitxa 8 Problemes Nom Data Manel té 37 DVD de pel·lícules de terror i el doble de pel·lícules d’humor. L. S. 32 Resposta: © 2008 Edicions Voramar./Santillana Educación. Pregunta: Dades: 2. Comprén. una multiplicació.

qxd 11/3/08 08:09 Página 33 Fitxa 9 Problemes Nom Data La mare de David ha participat en un concurs de televisió i li han preguntat: «Quants grams d’arròs hi ha en 6 paquets com aquest?» 1.102796 _ 0001-0112. © 2008 Edicions Voramar. Pensa què cal fer. Pregunta: Dades: 2. Comprén. S. una suma. una suma i una multiplicació. una resta. una multiplicació. Pensa què cal fer. Quants paquets de dàtils porten en total? 1. Calcula. una suma. Calcula. Resposta: 33 . L. 3. 3. L. Pregunta: Dades: 2. 5 camells porten 138 paquets de dàtils cada un. una multiplicació. S. Resposta: Els tuaregs han arribat al mercat amb 50 camells carregats de mercaderies./Santillana Educación. Comprén.

una resta i una multiplicació. Comprén.102796 _ 0001-0112. Comprén. una suma i una multiplicació. L. Per a cada una de les taules hi ha 8 cadires. una suma i una resta./Santillana Educación. L. Quantes cadires tenen en total? 1.qxd 11/3/08 08:09 Página 34 Fitxa 10 Problemes Nom Data En l’hotel on passen les vacances els meus iaios hi ha 73 taules en el menjador i 34 en el jardí. . En ficar-los en la nevera se li han trencat 7 ous. Pregunta: Dades: 2. una suma. Quants ous li queden en la nevera? 1. una multiplicació. Calcula. una multiplicació i una resta. Resposta: Lluc ha comprat 2 cartrons d’ous com aquest. Pregunta: Dades: 2. S. Pensa què cal fer. Pensa què cal fer. 34 Resposta: © 2008 Edicions Voramar. 3. S. Calcula. 3.

Resposta: 35 . Pensa què cal fer. una resta. S. 3. Pregunta: Dades: 2. L. L. Quantes rodes els queden per canviar? 1. Ja hi han posat 342 rodes./Santillana Educación. Calcula. Resposta: A l’escola de cuina acudeixen cada dia 234 alumnes de matí i 145 de vesprada.102796 _ 0001-0112. Calcula.qxd 11/3/08 08:09 Página 35 Fitxa 11 Problemes Nom Data En un supermercat s’han de canviar les rodes dels seus 129 carrets. Comprén. Quants alumnes acudeixen a l’escola de dilluns a divendres? 1. Comprén. Pregunta: Dades: 2. Pensa què cal fer. una multiplicació. una resta i una suma. S. una multiplicació i una resta. una suma i una multiplicació. una suma i una multiplicació. © 2008 Edicions Voramar. 3.

36 Resposta: © 2008 Edicions Voramar. L. una multiplicació i una resta. S. Després de pagar 735 € als músics. una suma./Santillana Educación. Pensa què cal fer. . L. Comprén. Calcula. Pregunta: Dades: 2.qxd 11/3/08 08:09 Página 36 Fitxa 12 Problemes Nom Data Jaume i la seua germana han comprat en la botiga de roba un jersei i dues caçadores. Resposta: Els organitzadors d’un concert han venut 479 entrades com aquesta. S. 3.102796 _ 0001-0112. una suma. una multiplicació i una suma. Pregunta: Dades: 2. Quants diners han hagut de pagar? 1. una resta i una suma. Calcula. Comprén. Pensa què cal fer. 3. una suma i una resta. quants diners els han quedat? 1.

3. una multiplicació. S.102796 _ 0001-0112. una suma. Calcula. Calcula. 3. S. Resposta: 37 . una suma i una multiplicació. Comprén.qxd 11/3/08 08:09 Página 37 Fitxa 13 Problemes Nom Data Una fàbrica de pneumàtics ha de fabricar rodes per a 232 camions com aquest. L. © 2008 Edicions Voramar. Pensa què cal fer. L. Pregunta: Dades: 2./Santillana Educación. una suma. Resposta: La germana de David té 8 capses de bombons com aquesta. una resta i una suma. Pensa què cal fer. Quants bombons té la germana de David? 1. Pregunta: Dades: 2. Quantes rodes ha de fabricar en total? 1. Comprén. una multiplicació.

Calcula. Quantes ametles garapinyades hi haurà dins de cada bosseta? 1. L. S. 38 Resposta: © 2008 Edicions Voramar. Resposta: Marina té en l’armari 24 camisetes repartides en parts iguals en 4 calaixos. Comprén. una resta./Santillana Educación. S.qxd 11/3/08 08:09 Página 38 Fitxa 14 Problemes Nom Data Lluïsa m’ha demanat que l’ajude a ficar aquestes ametles garapinyades en parts iguals en les bosses. 3. L. 3. . Calcula. Pregunta: Dades: 2. una multiplicació. Comprén. Pregunta: Dades: 2. una divisió. Pensa què cal fer. una suma.102796 _ 0001-0112. Pensa què cal fer. una suma. Quantes camisetes hi ha en cada calaix? 1. una divisió.

Resposta: 39 . una divisió. Pensa què cal fer. L. Els professors els han organitzat en grups de 6 xiquets. S. Pregunta: Dades: 2. 3. una suma. L. Quants grups s’hi han format en total? 1. ha venut tots els globus que tenia en parts iguals a 3 germans. una multiplicació. S. Calcula. el del quiosc. una resta. una suma.qxd 11/3/08 08:09 Página 39 Fitxa 15 Problemes Nom Data Antoni. una divisió. Resposta: En l’escola de dansa del meu barri hi ha 48 xiquets. Pensa què cal fer./Santillana Educación. Comprén. 3. Pregunta: Dades: 2. Quants globus ha comprat cada un dels germans? 1. © 2008 Edicions Voramar. Calcula. Comprén.102796 _ 0001-0112.

Pensa què cal fer. Calcula. L. Comprén. una multiplicació. una multiplicació. una divisió. Quantes margarides tindrà cada ram? Quantes li’n sobraran? 1. Resposta: Maria té 88 margarides per a fer 7 rams iguals. Quants pots necessiten per a guardar 684 pilotes? 1. . L. una suma i una divisió.102796 _ 0001-0112./Santillana Educación. S. una suma. Pregunta: Dades: 2. 40 Resposta: © 2008 Edicions Voramar. S. 3.qxd 11/3/08 08:09 Página 40 Fitxa 16 Problemes Nom Data En un club de tenis han de guardar totes les pilotes en pots com aquest. Pregunta: Dades: 2. Comprén. una divisió. Pensa què cal fer. Calcula. 3.

3. una divisió./Santillana Educación. una resta i una suma. S. Resposta: Entre 4 dependents han col·locat. L. Pensa què cal fer. una divisió. en parts iguals. 3. Pregunta: Dades: 2. una multiplicació. Quantes mandarines ha rebut cada amic? 1. una resta. © 2008 Edicions Voramar. Pregunta: Dades: 2. Comprén. Calcula. Quantes llaunes hi ha col·locat cada un? 1. Calcula. S. Resposta: 41 . 244 llaunes de tomaca en la prestatgeria del supermercat. L.102796 _ 0001-0112.qxd 11/3/08 08:09 Página 41 Fitxa 17 Problemes Nom Data Maria del Mar tenia una cistella amb 125 mandarines. Les ha repartit a parts iguals entre els seus amics. Comprén. una suma. Pensa què cal fer.

102796 _ 0001-0112. 42 Resposta: © 2008 Edicions Voramar. . Comprén. Quants viatges haurà de fer la barca perquè totes aqueixes persones creuen el riu? 1. Quantes barres es col·locaran en cada safata? 1.qxd 11/3/08 08:09 Página 42 Fitxa 18 Problemes Nom Data En el forn han pastat 735 barres de pa. una divisió. 3./Santillana Educación. Pregunta: Dades: 2. en parts iguals. Calcula. una suma i una resta. en 7 safates. una divisió. Comprén. S. Calcula. Pensa què cal fer. una suma. Pensa què cal fer. una suma. Resposta: En l’embarcador hi ha 160 persones esperant la barca per a creuar el riu. Les han de col·locar. 3. una multiplicació. S. L. L. Pregunta: Dades: 2.

Comprén. Pensa què cal fer. 344 safates de menjar en 4 avions. S. una divisió. Quants sacs com aquests se’n poden omplir? 1. Resposta: En l’aeroport. © 2008 Edicions Voramar. Quantes safates de menjar aniran en cada avió? 1. Calcula. Pensa què cal fer.qxd 11/3/08 08:09 Página 43 Fitxa 19 Problemes Nom Data En la fruiteria tenen 255 kg de creïlles.102796 _ 0001-0112. una resta. Pregunta: Dades: 2. L. 3. un empleat ha de col·locar. en parts iguals. S. 3. Comprén. Resposta: 43 . una suma. Calcula. Pregunta: Dades: 2. una divisió./Santillana Educación. una multiplicació. una resta i una suma. L.

Comprén. una resta i una divisió. L. Calcula. una suma i una divisió. una suma. Pregunta: Dades: 2. Per a fer llimonada barregen el suc de llima i l’aigua en una botella com aquesta. la reparteix. una suma i una resta. S. Miquel se’n queda 25 i la resta. 44 Resposta: © 2008 Edicions Voramar. S. Quantes boletes tocaran a cada un? 1./Santillana Educación. una suma. Pensa què cal fer. Resposta: La mare de Miquel li regala una bossa amb 100 boletes per a repartir-les en parts iguals entre els seus 5 amics. Comprén. L. Pensa què cal fer. Calcula. una multiplicació i una suma. Pregunta: Dades: 2.102796 _ 0001-0112.qxd 11/3/08 08:09 Página 44 Fitxa 20 Problemes Nom Data En una bodega hi ha 87 litres de suc de llima i 51 litres d’aigua. 3. Quantes botelles s’ompliran en total? 1. . 3.

Pregunta: Dades: 2. L. una suma. 3. una suma. 65 entrepans són de pernil dolç. una multiplicació i una suma.102796 _ 0001-0112. Pensa què cal fer. 84 són de formatge i la resta són de salami. una resta./Santillana Educación. S. Pregunta: Dades: 2. Pensa què cal fer. Quants entrepans de salami hi ha? 1. S.qxd 11/3/08 08:09 Página 45 Fitxa 21 Problemes Nom Data En la festa d’aniversari de Sergi hi ha 275 entrepans. una multiplicació i una suma. Calcula. Comprén. Calcula. una suma i una resta. Comprén. 3. L. Resposta: 45 . © 2008 Edicions Voramar. Resposta: Quants euros pagarà Pasqual per passar 9 dies en l’alberg i rebre una classe de vol sense motor? 1.

Quantes capses com aquesta s’hi necessitaran per a guardar-los? 1. Comprén. Pensa què cal fer. una suma. Pregunta: Dades: 2. una divisió. Calcula. L. S. Quants gossos són menors d’un any? 1. 3. Resposta: En la joieria de Marta s’ha rebut una comanda de 95 rellotges d’home i 57 rellotges de dona. una suma.102796 _ 0001-0112. Pregunta: Dades: 2. una suma i una divisió.qxd 11/3/08 08:09 Página 46 Fitxa 22 Problemes Nom Data En el refugi d’animals municipal hi ha 255 gossos. una multiplicació. 3. Pensa què cal fer. L. Calcula. 46 Resposta: © 2008 Edicions Voramar. . S./Santillana Educación. Comprén. una multiplicació i una suma. Un terç dels gossos tenen menys d’1 any.

102796 _ 0001-0112.qxd

11/3/08

08:09

Página 47

Fitxa

23

Problemes

Nom

Data

En la merceria de Roser han rebut
una exclusiva peça de tela de la Xina.
Quants centímetres mesura
la peça de tela?

1. Comprén.

3. Calcula.

Pregunta:

Dades:

2. Pensa què cal fer.
una suma.
una resta.
una multiplicació i una suma.

Resposta:

Per a batre el rècord del poliesportiu, un nadador
ha recorregut una distància de 2 km i 500 m.
Quants metres ha recorregut en total?

1. Comprén.

3. Calcula.

Pregunta:

Dades:

2. Pensa què cal fer.
una suma.
una multiplicació i una suma.
una divisió i una suma.
© 2008 Edicions Voramar, S. L./Santillana Educación, S. L.

Resposta:

47

102796 _ 0001-0112.qxd

18/3/08

11:51

Página 48

Fitxa

24

Problemes

Nom

Data

Un camió cisterna reparteix
aigua, en parts iguals, a 5 pobles.
Quants litres d’aigua deixa
en cada poble?

1. Comprén.

3. Calcula.

Pregunta:

Dades:

2. Pensa què cal fer.
una suma.
una divisió.
una divisió i una suma.

Resposta:

Alexandre ha comprat en la fruiteria 4 sacs
de taronges de 3 kg cada un i 2 kg de bresquilles.
Quants quilos de fruita ha comprat?

1. Comprén.

3. Calcula.

Pregunta:

Dades:

2. Pensa què cal fer.
una suma.
una multiplicació i una suma.
una multiplicació i una resta.
48

Resposta:

© 2008 Edicions Voramar, S. L./Santillana Educación, S. L.

102796 _ 0001-0112.qxd

11/3/08

08:09

Página 49

Fitxa

25

Problemes

Nom

Data

A la gossa de Guillem li falten 20 dies
per a fer 4 anys. Quants dies té la gossa
de Guillem?

1. Comprén.

3. Calcula.

Pregunta:

Dades:

2. Pensa què cal fer.
una suma.
una resta.
una multiplicació i una resta.

Resposta:

El pare de Marc vol fer la migdiada
durant una hora. A quina hora
es despertarà?

1. Comprén.

3. Calcula.

Pregunta:

Dades:

2. Pensa què cal fer.
una suma.
una multiplicació i una suma.
una suma i una resta.
© 2008 Edicions Voramar, S. L./Santillana Educación, S. L.

Resposta:

49

102796 _ 0001-0112.qxd 11/3/08 08:09 Página 50 .

. . . . . . . 65 Fitxa 14 Divisions amb el divisor d’una xifra amb zeros en el quocient . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Multiplicació . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79 Fitxa 8 Divisió exacta . . . 63 Fitxa 12 Divisions amb el divisor d’una xifra. . . . . . . . . . 95 Fitxa 24 Capacitat i massa . . . . . . . 93 Fitxa 22 Fraccions (la fracció d’un número) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88 Fitxa 17 Resta. . . . . . . . . . . . . . 54 Sumes i restes combinades amb parèntesis . . 72 Problemes Fitxa 1 Fitxa 2 Fitxa 3 Fitxa 4 Sumes de tres sumands . . . . . 68 Fitxa 17 Propietat de la divisió exacta . 62 Fitxa 11 Sumes. . . . . . . . 57 Fitxa 6 Multiplicacions per dos dígits portant-ne . . . . . . . . 60 Fitxa 9 Multiplicacions per una. . . . . . . . . . . . . . exactes i enteres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . major i menor que les primeres dues xifres del dividend . . . . . . . . . . . . . 66 Fitxa 15 Divisions amb el divisor de dues xifres major i menor que les primeres dues xifres del dividend . . . . . . . . . . . 77 Fitxa 6 Multiplicacions per números de dues xifres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 Multiplicacions per un dígit portant-ne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91 Fitxa 20 Temps (quant tarda. 78 Fitxa 7 Problemes de dues operacions (suma i multiplicació/multiplicació i resta) . . . 69 Fitxa 18 Representació i comparació de fraccions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84 Fitxa 13 Problemes de dues operacions (suma i divisió/resta i divisió) . . . .102796 _ 0001-0112. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 Sumes i restes combinades sense parèntesis . . . . . . . . . . . 73 Restes portant-ne . . . . . 90 Fitxa 19 Problemes de dues operacions (resta i divisió/multiplicació i divisió) . . . . 67 Fitxa 16 Divisions amb el divisor de dues xifres. restes i multiplicacions . . . . Divisió . . . . . . . . 96 . . . . 80 Fitxa 9 Divisió entera . . . . . . . . . . . . . . . 89 Fitxa 18 Problemes de dues operacions (suma i resta/resta i suma) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 Fitxa 10 Sumes. . . . . . . . . . . . . 56 Multiplicacions (propietats commutativa i associativa) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 Problemes de dues operacions (suma i resta) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74 Suma o resta . . . 64 Fitxa 13 Divisions amb el divisor d’una xifra i prova de la divisió . . . . . . . 86 Fitxa 15 Divisió. . . . . 87 Fitxa 16 Suma. . . . . . 82 Fitxa 11 Divisió (divisor de dues xifres major que les primeres dues xifres del dividend) . 71 Fitxa 20 Lectura de decimals . . . . . . . . 85 Fitxa 14 Problemes de dues operacions (suma i divisió/resta i divisió) . . . . . . . . . . . 76 Fitxa 5 Multiplicacions per números d’una xifra . . . . . . . . . . 83 Fitxa 12 Divisió (divisor de dues xifres major que les primeres dues xifres del dividend) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94 Fitxa 23 Longitud . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 Fitxa 7 Multiplicacions per una i dues xifres portant-ne i sense portar-ne . .qxd 18/3/08 11:54 Página 51 4 PRIMÀRIA Operacions Fitxa 1 Fitxa 2 Fitxa 3 Fitxa 4 Fitxa 5 Suma (propietats commutativa i associativa) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . en hores completes i en hores i mitja) . . 81 Fitxa 10 Divisió entera i divisió exacta . . . . . . . . . 70 Fitxa 19 Fracció d’un número . . . restes i multiplicacions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92 Fitxa 21 Temps (quant tarda. . . . . . . . . . . . . . . . . . dues i tres xifres . . . . . . . Divisió . en hores completes i en hores i mitja) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 Fitxa 8 Multiplicacions per tres xifres . . . . . . . . . . . . Propietat distributiva . . . . . .

qxd 11/3/08 08:09 Página 52 .102796 _ 0001-0112.

847  497 700  3.102796 _ 0001-0112.786  536 384  398 586 • Aplica la propietat associativa de la suma i calcula./Santillana Educación. 425  452 28  1.255 899 5 5 2. 2. 52 16 30 93 70 8 250 27 11 • • • • • • • Col·loca i suma. L. S.019 4. L.864 56) 937 493 (38 526) ( ( 304 (672 8. S.qxd 11/3/08 08:09 Página 53 Fitxa 1 Operacions Nom Data • Aplica la propietat commutativa de la suma i calcula.195) ( ) ) ) ) • Col·loca els parèntesis de dues maneres diferents i comprova’n el resultat.255 899 53 .255 © 2008 Edicions Voramar. (752 348) 61 ( (3.317  281 936  5. 899 5 2.399 2.

S.102796 _ 0001-0112. S. L. L. 320 475 124 427  235 277 579 352 621 54 496 825 521 972 792 815 900 © 2008 Edicions Voramar. .qxd 11/3/08 08:09 Página 54 Fitxa 2 Operacions Nom Data • Calcula. 55 35 13 49 26 4    100 50 20 96 26 90    145 37 26 30 27 24    56 10 1 29 16 13    90 76 11 85 46 44    • Completa./Santillana Educación.

214 63 375 55 .102796 _ 0001-0112. S. L./Santillana Educación. L. 30 (15 7) 57 (38 14) 50 (26 9) 62 (32 8) • Resol. 945 8 (5 4) 17 (11 3) 26 14 4 • Escriu amb cada grup de números dues sumes i restes combinades. 64 (51 21) 63 (71 31) 33 (56 27) 75 (92 18) • Resol. S. 43 60 29 © 2008 Edicions Voramar.qxd 11/3/08 08:09 Página 55 Fitxa 3 Operacions Nom Data • Resol.

S.102796 _ 0001-0112. • Col·loca i multiplica. 4. L.qxd 11/3/08 08:09 Página 56 Fitxa 4 Operacions Nom Data • Multiplica. 432 4 723 5 907 6 620 8 684 3 394 9 902 7 785 5 675 7 409 6 563 2 380 8 8356 5 5927 6 7321 4 4867 3 4251 7 1907 5 3276 2 6075 3 • Multiplica.456 9 © 2008 Edicions Voramar. S. L.723 6 56 583 5 3./Santillana Educación. .

© 2008 Edicions Voramar. 4 ⫻ 9 ⫻ 2 ⫽ 36 ⫻ 2 ⫽ 6 ⫻ 8 ⫻ 5 ⫽ 6 ⫻ 40 ⫽ 2 ⫻ 7 ⫻ 10 ⫽ 14 ⫻ 10 ⫽ 2⫻3⫻5⫽6⫻5⫽ 6 ⫻ 2 ⫻ 5 ⫽ 6 ⫻ 10 ⫽ 10 ⫻ 4 ⫻ 7 ⫽ 40 ⫻ 7 ⫽ • Observa els dibuixos i escriu-hi la multiplicació que pertoque.qxd 18/3/08 11:56 Página 57 Fitxa 5 Operacions Nom Data • Completa i resol. L. L. 57 . S. 5⫻3⫽ 3 4⫻9⫽ ⫻ 5 ⫻ ⫽ ⫻ ⫽3⫻4⫽ ⫽ ⫻ ⫽5⫻2⫽ ⫻7⫽7⫻4⫽ 5⫻6⫽ ⫻5⫽ 8⫻ 9⫻6⫽ ⫽4⫻ ⫽ ⫻ ⫽ • Resol. S. (6 ⫻ 5) ⫻ 7 ⫽ (7 ⫻ 10) ⫻ 2 ⫽ 10 ⫻ (9 ⫻ 8) ⫽ 5 ⫻ (10 ⫻ 9) ⫽ 8 ⫻ (5 ⫻ 3) ⫽ • Col·loca els parèntesis i resol.102796 _ 0001-0112./Santillana Educación.

675 7 409 6 563 2 380 8 49 36 57 48 54 29 73 25 248 24 256 35 47 6 25 582 65 1632 44 2532 23 1342 72 2453 20 • Col·loca i multiplica.102796 _ 0001-0112. S. 7 18 58 8 160  100 4 5  :4 :2 8 3  :4 © 2008 Edicions Voramar. 35 42 428 24 1./Santillana Educación. L. S.248 45 • Completa les sèries.qxd 11/3/08 08:09 Página 58 Fitxa 6 Operacions Nom Data • Multiplica. . L.

1524 5 • Multiplica.qxd 11/3/08 08:09 Página 59 Fitxa 7 Operacions Nom Data • Multiplica. S. S. L.453 52 © 2008 Edicions Voramar. L.514 56 59 . 319 3 960 6 223 5 564 7 632 4 212 2 454 8 386 9 3670 7 1221 3 4352 8 • Multiplica. 1.102796 _ 0001-0112. 81 25 34 12 63 17 1082 51 3872 22 4203 28 48 53 2765 72 54 18 3694 43 • Col·loca i multiplica.629 34 3./Santillana Educación. 2.

L. S. 243 60 126 38 © 2008 Edicions Voramar. 825 125 663 507 308 147 1243 380 2050 400 4213 268 1543 478 6653 354 537 329 284 602 442 248 348 564 • Col·loca i multiplica.102796 _ 0001-0112. L. ./Santillana Educación.qxd 11/3/08 08:09 Página 60 Fitxa 8 Operacions Nom Data • Multiplica. 436 274 371 423 687 356 • Escriu i calcula tres multiplicacions amb els números donats. S.

S.qxd 11/3/08 08:09 Página 61 Fitxa 9 Operacions Nom Data • Multiplica.102796 _ 0001-0112. 632 3 438 5 630 6 321 2 576 9 326 8 744 7 659 6 249 26 358 37 462 48 573 59 1684 37 2873 92 3289 67 4584 45 392 196 722 541 585 378 634 279 1529 232 2763 451 3841 613 5790 732 • Multiplica. L./Santillana Educación. L. • Multiplica. S. © 2008 Edicions Voramar. 61 .

L. S. L. 2 (4 7)    4 (5 9)    6 (9 4)    8 (8 2)    62 © 2008 Edicions Voramar. 563 328 199 854 346 721 567 85 394 876 91 458 1435 389 6216 697 4839 206 487 25 382 34 829 71 498 48 1273 23 3467 62 2641 81 5146 92 • Resta i fes la prova. S. 5579 405 • Multiplica.102796 _ 0001-0112./Santillana Educación. . • Calcula.qxd 11/3/08 08:09 Página 62 Fitxa 10 Operacions Nom Data • Suma.

102796 _ 0001-0112.609 46 63 . S./Santillana Educación. L. 2.qxd 11/3/08 08:09 Página 63 Fitxa 11 Operacions Nom Data • Suma.249 • Col·loca i calcula.704 © 2008 Edicions Voramar.249 1. 20927 4 • Expressa en forma de multiplicacions i calcula.249 1.249 1.093 83. L.076 9. 203 203 203 9. 32.076 495 495 495 495 1.999 60. 89750 26715 • Multiplica. 54536 39728 84719 8907 72728 48874 24857 9560 41029 27073 70000 9875 43715 29262 89547 3 54687 6 63387 7 • Resta.249 1.850 5. S.

S. . 924 7 153 3 216 4 225 9 173 5 649 7 931 6 457 8 1056 8 6854 3259 64 9 2604 4 7 © 2008 Edicions Voramar. 32 8 45 9 15 5 24 6 28 2 45 3 84 7 44 4 30 5 18 2 36 9 72 8 • Divideix i indica si es tracta d’una divisió exacta o entera. L./Santillana Educación.102796 _ 0001-0112. S. L.qxd 11/3/08 08:09 Página 64 Fitxa 12 Operacions Nom Data • Divideix. 19 : 2  7:2 25 : 6  57 : 8  10 : 3  37 : 9  • Divideix.

271 : 7 8.qxd 11/3/08 08:09 Página 65 Fitxa 13 Operacions Nom Data • Col·loca. Dividend: 2.102796 _ 0001-0112. S. 3. S.261 : 5 2. Dividend: 1.842 Divisor: 2 © 2008 Edicions Voramar. L.149 : 4 6./Santillana Educación.384 : 6 4.519 Divisor: 7 65 . L.979 : 8 5. divideix i fes la prova.585 : 3 • Col·loca i divideix.

qxd 11/3/08 08:09 Página 66 Fitxa 14 Operacions Nom Data • Divideix. .102796 _ 0001-0112./Santillana Educación. L. S. 60 90 66 5 :2 : 10  25 :3 4 : 10 9 6 2 © 2008 Edicions Voramar. 1421 7 3619 6 1836 9 2822 4 1027 5 1820 3 6334 8 1580 3 • Col·loca. S.808 : 2 • Completa. 606 : 3 1. divideix i fes la prova. L. 510 5 660 6 280 4 140 7 240 8 180 3 972 9 912 3 • Divideix i fes la prova.

25. S. 67 . S.876 : 91 24.289 : 67 5.453 : 75 37.qxd 11/3/08 08:09 Página 67 Fitxa 15 Operacions Nom Data • Divideix.395 : 45 2.102796 _ 0001-0112.978 : 37 © 2008 Edicions Voramar./Santillana Educación.255 : 96 2. L. 127 31 426 53 534 62 433 57 228 67 115 25 258 74 793 91 • Col·loca i divideix. L.

S. 68 768 : 25 963 : 38 5.298 : 36 © 2008 Edicions Voramar. . L.102796 _ 0001-0112. L. 85 25 78 15 94 14 56 12 93 37 45 21 38 18 74 26 • Col·loca i divideix.429 : 37 4.120 : 45 34./Santillana Educación.527 : 18 42. S.qxd 11/3/08 08:09 Página 68 Fitxa 16 Operacions Nom Data • Divideix.

102796 _ 0001-0112.600 : 40 42. 69 . 63 : 3 7 45 : 2 3 2 56 : 4 : 40 :  8 4   : 9 : 24 : • Completa. S. L. 18 : :2 2 :2 :4 :4 :3 : 36 :  6 :3   : 8 : 72 : • Completa.000 : 500 27.600 : 800 3.000 300 : 100 630 : 70 5. L.000 : 3.000 : 1.000 : 60 45.qxd 11/3/08 08:09 Página 69 Fitxa 17 Operacions Nom Data • Completa. 8.000 © 2008 Edicions Voramar./Santillana Educación. S. 24 : 4 9 3 2 108 : 48 : 6 :2 :2 72 :  9 :3 : : 8 :3  :2  : 8  :2 36 : 3  48 : 8 : • Calcula.

qxd 11/3/08 08:09 Página 70 Fitxa 18 Operacions Nom Data • Pinta el que representa cada fracció.  • Escriu > o < segons corresponga.102796 _ 0001-0112. L. S. 70 1 4 1 3 3 7 3 9 4 6 4 8 6 8 6 7 2 5 2 3 5 8 5 3 2 7 2 9 7 9 7 6 © 2008 Edicions Voramar. L. S. 1 6 3 6 5 6  • Escriu > o < segons corresponga. 1 2 1 3 2 4  • Pinta el que representa cada fracció. 3 4 5 4 5 3 1 3 2 8 6 8 10 9 6 9 3 2 1 2 4 6 8 6 2 7 1 7 5 5 3 5 • Escriu la fracció que representa la part de color. ./Santillana Educación.

S.941 • Calcula i pinta les boles segons la clau. L. 3 4 de 80 7 10 1 2 de 60 5 6 de 300 2 4 de 400 2 5 de 200 de 40 • Calcula. 71 .102796 _ 0001-0112.888 5 7 de 3. De roig 1 5 De verd 1 4 De blau 1 10 De groc La resta © 2008 Edicions Voramar. L./Santillana Educación. S.qxd 11/3/08 08:09 Página 71 Fitxa 19 Operacions Nom Data • Calcula. 3 5 de 2.325 4 6 de 3.618 2 4 de 1.

dècimes dècimes dècimes • Escriu en forma de decimal./Santillana Educación.9 dues dècimes 0. completa i escriu la fracció corresponent. 0.8 set dècimes • Pinta. 72 De roig 3 dècimes De blau 2 dècimes De groc 4 dècimes © 2008 Edicions Voramar.4 sis dècimes 0. S. escriu com es llig. L. L. 5 10 3 10 6 10 • Escriu en forma de fracció. .102796 _ 0001-0112.qxd 11/3/08 08:09 Página 72 Fitxa 20 Operacions Nom Data • Observa. S. Després.

en la mitjana. Pensa què cal fer. una suma. Pensa què cal fer. una suma.102796 _ 0001-0112. © 2008 Edicions Voramar. 564 i en la més xicoteta. una resta. Quants diners hi han guanyat al final de la setmana? 1. Pregunta: Dades: 2. L./Santillana Educación. 3. una multiplicació. 3.qxd 11/3/08 08:09 Página 73 Fitxa 1 Problemes Nom Data Al poble d’Elena hi ha 3 urbanitzacions. Resposta: 73 . Calcula. 115. En la més gran viuen 879 veïns. Quants veïns viuen en les 3 urbanitzacions? 1. L. una suma i una multiplicació. Resposta: Al llarg de la setmana en el llavacotxes Ortí han ingressat aquestes 3 quantitats. Comprén. Calcula. una multiplicació. Comprén. S. Pregunta: Dades: 2. S.

Resposta: Carme Elvira 3. Pregunta: Dades: 2.102796 _ 0001-0112. una suma. Pensa què cal fer. una resta. Comprén. 74 Resposta: © 2008 Edicions Voramar. Comprén. una resta. S.qxd 11/3/08 08:09 Página 74 Fitxa 2 Problemes Nom Data Jordi es va gastar 1. una suma i una resta. L. . una suma. Pensa què cal fer. Pregunta: Dades: 2. Elvira i Carme han participat en una tómbola. L. Quants punts ha aconseguit Carme més que Elvira en la tómbola? 1. Calcula. Quants diners es va gastar Jordi més que Teresa? 1. Calcula. S. una multiplicació./Santillana Educación.769 € en una televisió i Teresa 675 € en una llavadora. 3.

102796 _ 0001-0112. Comprén. Pensa què cal fer. una resta. 3. 2. una suma. els policies de trànsit van posar dissabte 1. Resposta: Quants quilos de creïlles hi ha en el supermercat de Joan més que en el supermercat d’Enric? 1. Calcula. S. © 2008 Edicions Voramar.345 multes i el matí de diumenge. Comprén.276.qxd 11/3/08 08:09 Página 75 Fitxa 3 Problemes Nom Data En l’operació d’eixida de cap de setmana. L. L. Quantes multes van posar en total? 1. 3. Pregunta: Dades: 2. una resta. una suma. una multiplicació. S. Pregunta: Dades: 2. Resposta: 75 . Calcula. una suma i una resta. Pensa què cal fer./Santillana Educación.

Comprén.qxd 11/3/08 08:09 Página 76 Fitxa 4 Problemes Nom Data De les 7. una suma.102796 _ 0001-0112. 2. una resta. Pensa què cal fer. Pensa què cal fer. L. S.686 persones que van acudir dissabte al concert de rock. 3. Pregunta: Dades: 2. Resposta: Quants pots de suc queden en el magatzem de la botiga de Pilar si s’hi han venut 278 pots de suc de taronja? 1. una suma. Calcula. una suma i una resta. una multiplicació./Santillana Educación. 3. 76 Resposta: © 2008 Edicions Voramar. una suma i una resta. Pregunta: Dades: 2.457 portaven gorra i 436 portaven cinturó. Comprén. Quantes persones no portaven gorra ni cinturó? 1. S. . Calcula. L.

qxd 11/3/08 08:09 Página 77 Fitxa 5 Problemes Nom Data Antoni ha regalat a cada un dels seus nebots una consola de joc. Comprén. En cada viatge transporta 119 viatgers. L. una suma. Pensa què cal fer. © 2008 Edicions Voramar. una multiplicació. S. Calcula. L. una resta i una suma. Resposta: 77 . una suma. Pensa què cal fer. una multiplicació. Calcula./Santillana Educación. Resposta: Un autobús fa 4 viatges cada dia. Quants passatgers transporta en un dia? 1. 3. Quants diners s’ha gastat Antoni en la compra de 6 consoles de joc? 1. 3.102796 _ 0001-0112. Pregunta: Dades: 2. Comprén. Pregunta: Dades: 2. S. una suma i una multiplicació.

Comprén. una resta. S. Pensa què cal fer. una multiplicació. L. Quant ha de pagar al proveïdor per les 12 bosses de mà? 1. L. 3. 3./Santillana Educación. quantes persones treballen en l’edifici? 1. Pregunta: Dades: 2. Comprén. Si l’edifici té 24 plantes. Calcula. una multiplicació. 78 Resposta: © 2008 Edicions Voramar. Pregunta: Dades: 2. una suma i una resta. una resta. Calcula. . Pensa què cal fer. Resposta: En cada planta d’un edifici treballen 289 persones. una suma.qxd 11/3/08 08:09 Página 78 Fitxa 6 Problemes Nom Data Susanna ha rebut en la seua botiga 12 bosses de mà com aquestes.102796 _ 0001-0112. S.

En obrir les caixes.102796 _ 0001-0112. una multiplicació i una resta. Pregunta: Dades: 2. 3. 524 coets estaven defectuosos. L. L. Pregunta: Dades: 2. © 2008 Edicions Voramar. Calcula. una multiplicació. S. Resposta: 79 . Quants quilòmetres recorre durant 9 dies? 1./Santillana Educación. una suma i una multiplicació.qxd 11/3/08 08:09 Página 79 Fitxa 7 Problemes Nom Data Un repartidor de paquets recorre cada dia 25 km de matí i 75 km de vesprada. Pensa què cal fer. una suma. Comprén. una suma. una multiplicació. Quants coets es van poder disparar en les festes del poble? 1. Pensa què cal fer. S. Comprén. 3. Calcula. Resposta: Per a les festes del poble es van comprar 12 caixes amb 352 coets cada una.

Comprén. una resta. Calcula. S. Pregunta: Dades: 2. Pensa què cal fer. 80 Resposta: © 2008 Edicions Voramar. S. Pensa què cal fer.102796 _ 0001-0112. una suma. una divisió. Quantes bosses de confeti va rebre cada classe? 1. Comprén. L. Calcula. una divisió. L. 3. una suma. Resposta: Tots aquests paquets s’han de carregar en parts iguals en 4 camions. Pregunta: Dades: 2. . una suma i una divisió.qxd 11/3/08 08:09 Página 80 Fitxa 8 Problemes Nom Data Per a la desfilada de carnestoltes es van repartir en parts iguals 252 bosses de confeti entre les 6 classes de Primària./Santillana Educación. Quants paquets es carregaran en cada camió? 1. 3.

Pensa què cal fer. una divisió. una divisió. una multiplicació. Pensa què cal fer. Pregunta: Dades: 2. Calcula. una suma./Santillana Educación. L. Quantes mandarines utilitza en cada pastís? 1. Calcula.102796 _ 0001-0112. una suma i una multiplicació. Quants pinzells reparteix en cada classe? Quants li’n sobren? 1.qxd 11/3/08 08:09 Página 81 Fitxa 9 Problemes Nom Data El professor de dibuix reparteix en parts iguals 255 pinzells a 8 classes de l’escola. S. 3. Resposta: Joaquim utilitza 360 mandarines per a fer 8 pastissos iguals. Resposta: 81 . Comprén. Comprén. Pregunta: Dades: 2. S. © 2008 Edicions Voramar. L. 3. una suma.

102796 _ 0001-0112. Pensa què cal fer. Calcula. una resta. Comprén. Pensa què cal fer. Pregunta: Dades: 2. 3. una suma. una divisió. Calcula. Comprén. Resposta: 4 operaris han descarregat d’un camió.qxd 11/3/08 08:09 Página 82 Fitxa 10 Problemes Nom Data La tia Aurèlia ha comprat aquests arbres per a plantar-los al seu hort. una suma. Pregunta: Dades: 2./Santillana Educación. 82 Resposta: © 2008 Edicions Voramar. en parts iguals. S. una suma i una divisió. 3. S. Quantes fileres de 7 arbres cada una es poden formar en l’hort? 1. una divisió. . Quants radiadors ha descarregat cada un dels operaris? 1. L. L. 432 radiadors.

Pregunta: Dades: 2. Quantes pàgines té aquest llibre? 1. una suma. S. S. Resposta: 83 . Pregunta: Dades: 2. Pensa què cal fer. una multiplicació. © 2008 Edicions Voramar. 3.976 fotografies. una divisió. Comprén. L. Quantes bosses de taronges ha omplit? 1. Calcula. 3. En cada pàgina del llibre hi ha 12 fotografies. L. Comprén. una suma. Resposta: Cesc ha collit 875 taronges i les ha ficat en bosses de 25 taronges cada una./Santillana Educación. Pensa què cal fer.qxd 11/3/08 08:09 Página 83 Fitxa 11 Problemes Nom Data En un llibre de paisatges hi ha 2.102796 _ 0001-0112. Calcula. una multiplicació. una divisió.

672 € per a repartir en parts iguals entre tots. 84 Resposta: © 2008 Edicions Voramar. la modista ha comprat 169 metres de tela per a fer una disfressa a cada un dels 23 alumnes de 4t. . L. una resta. 3. S.102796 _ 0001-0112./Santillana Educación. una suma.qxd 11/3/08 08:09 Página 84 Fitxa 12 Problemes Nom Data Per a la festa de fi de curs. una divisió. una suma. Calcula. Resposta: 32 companys de feina han rebut un premi de 12. Calcula. Comprén. Quants euros rebrà cada company? 1. L. S. una divisió. Pregunta: Dades: 2. Pregunta: Dades: 2. Pensa què cal fer. Quants metres de tela ha utilitzat per a la disfressa de cada un? Quants metres li n’han sobrat? 1. Comprén. 3. Pensa què cal fer. una suma i una divisió.

una resta i una divisió. 3. Pregunta: Dades: 2.102796 _ 0001-0112. una divisió. 3. © 2008 Edicions Voramar. Pensa què cal fer. una suma. Comprén. Calcula. Quant li costa la visita a cada un dels 75 jubilats? 1. Comprén. L’autobús costa 137 € i les entrades. una resta. Resposta: 85 . una suma i una divisió. Quants rodets podran preparar amb els metres de fil que han fet hui? 1. L. Calcula. 238 €. L. Hui n’han fet 472 metres menys que ahir. Pregunta: Dades: 2. S. Pensa què cal fer. S. una divisió. Resposta: En una fàbrica van fer ahir 952 metres de fil./Santillana Educación.qxd 18/3/08 11:57 Página 85 Fitxa 13 Problemes Nom Data La llar dels jubilats ha organitzat una visita al Museu de la Ciutat.

Per a la resta de les galetes. Si paguen tots el mateix. 26 persones es gasten 217 € en menjar i 95 € en beguda. una resta i una divisió. .qxd 18/3/08 11:58 Página 86 Fitxa 14 Problemes Nom Data En organitzar una festa.453 galetes de xocolate. S. Pensa què cal fer. 86 Resposta: © 2008 Edicions Voramar. una suma./Santillana Educación. L. L. 3. Comprén. Calcula. S. una divisió.102796 _ 0001-0112. Calcula. Resposta: En una fàbrica de galetes cal empaquetar 5. Pensa què cal fer. una divisió. una suma i una divisió. Comprén. En col·locar-les en les safates se n’han trencat 629. quants paquets com aquest necessitaran? 1. 3. quants diners ha de pagar cada persona? 1. Pregunta: Dades: 2. Pregunta: Dades: 2. una suma.

Calcula. una multiplicació. una suma. L. Pregunta: Dades: 2. Comprén.qxd 11/3/08 08:09 Página 87 Fitxa 15 Problemes Nom Data En el cine Versalles s’han venut 78 entrades per a l’estrena de hui. Pregunta: Dades: 2. una resta. S. S. © 2008 Edicions Voramar. Comprén./Santillana Educación. Quants pots de dissolvent han comprat en total? 1. Pensa què cal fer. quant costa cada entrada? 1. 3. Si s’hi han recaptat en total 624 €. 3. Calcula. Pensa què cal fer. una suma.102796 _ 0001-0112. Resposta: 87 . L. una resta. Resposta: En la tintoreria han comprat 35 caixes amb dissolvent per a la roba. una divisió.

una suma. Pregunta: Dades: 2. quants cromos rep cada un?. 88 Resposta: © 2008 Edicions Voramar. un telèfon mòbil i un reproductor de DVD? 1. Comprén. una divisió.qxd 11/3/08 08:09 Página 88 Fitxa 16 Problemes Nom Data Quants euros necessita Natàlia per a comprar una minicadena de música. quants li’n sobren a Anna? 1. L. Pregunta: Dades: 2. una suma. Calcula. Si a tots els dóna el mateix nombre de cromos. Pensa què cal fer. S. una divisió. una suma i una divisió. S. . Resposta: Anna té una capsa de cromos que reparteix entre els seus 21 companys de classe. 3. L. 3./Santillana Educación.102796 _ 0001-0112. Comprén. Pensa què cal fer. una multiplicació. Calcula.

una suma. L. S. Comprén. Pregunta: Dades: 2. una divisió. 3. Calcula. Comprén. Pregunta: Dades: 2. L.102796 _ 0001-0112. una suma. Quantes rodanxes de fuet porta cada entrepà? 1. Resposta: 89 . Resposta: Per al berenar de l’aniversari de Neus s’han preparat 97 entrepans amb 776 rodanxes de fuet. 3. una multiplicació.qxd 11/3/08 08:09 Página 89 Fitxa 17 Problemes Nom Data En l’hort de Maria s’han collit 1. una resta. Pensa què cal fer. Calcula.764 quilos de taronges menys dels que s’han collit en l’hort de Joan. Pensa què cal fer. S. una suma i una multiplicació./Santillana Educación. © 2008 Edicions Voramar. Quantes taronges s’han collit en l’hort de Maria? 1.

una divisió. Pregunta: Dades: 2.102796 _ 0001-0112. S. . una suma i una resta. 90 Resposta: © 2008 Edicions Voramar. Comprén. L. Comprén. Calcula. una suma. una divisió. Quant li ha costat l’anorac? 1. 3. 3. una resta i una suma. Aquest mes s’hi han venut 289 cintes i s’han comprat 549 cintes noves. S.735 cintes de vídeo. Quantes cintes de vídeo hi ha en el videoclub? 1. Calcula. L. Resposta: En un videoclub hi havia 2./Santillana Educación.qxd 11/3/08 08:09 Página 90 Fitxa 18 Problemes Nom Data Ivan ha pagat 280 € per tota la compra. Pregunta: Dades: 2. Pensa què cal fer. una multiplicació. Pensa què cal fer.

102796 _ 0001-0112. 3. una suma.qxd 11/3/08 08:09 Página 91 Fitxa 19 Problemes Nom Data El professor de llengua va comprar 730 llibres per a la biblioteca de l’escola. © 2008 Edicions Voramar. una divisió. Va lliurar 250 llibres als alumnes i va col·locar els altres. Quantes truites de 6 ous podrà fer? 1. en parts iguals. Comprén. Quants llibres va col·locar en cada prestatgeria? 1. Pensa què cal fer. Comprén. Calcula. Pregunta: Dades: 2. S. 3. una multiplicació i una divisió. Calcula. una suma. Resposta: Un cuiner ha de preparar totes les truites de creïlla que puga amb aquests ous. L. una divisió./Santillana Educación. Resposta: 91 . una resta i una divisió. S. Pregunta: Dades: 2. Pensa què cal fer. L. en 6 prestatgeries.

S. 3. una suma i una resta. Resposta: A quina hora va arribar Ximo al cine si hi va arribar mitja hora abans que la seua amiga Sandra? 1.qxd 11/3/08 08:09 Página 92 Fitxa 20 Problemes Nom Data Sònia va anar a la piscina a les 5 de la vesprada. Pensa què cal fer. Pensa què cal fer. una resta. Comprén. L. Calcula.102796 _ 0001-0112. una multiplicació. Pregunta: Dades: 2. una resta. 92 Resposta: © 2008 Edicions Voramar. una suma. Comprén. ./Santillana Educación. Calcula. Pregunta: Dades: 2. una suma. S. La seua amiga Eva hi va arribar 1 hora i mitja més tard. L. 3. A quina hora va arribar Eva a la piscina? 1.

102796 _ 0001-0112. Pensa què cal fer. una resta. una multiplicació. una multiplicació. una suma. 2 hores i mitja. A quina hora arribarà Carme al seu treball? 1. Resposta: 93 . Comprén. 3. S. L. © 2008 Edicions Voramar. Calcula./Santillana Educación. Pregunta: Dades: 2. 3. una suma. Resposta: Carme tarda mitja hora a arribar al seu treball. Pensa què cal fer. Pregunta: Dades: 2. Calcula. En quant de temps va fer el viatge? 1. L. Comprén. S. una resta.qxd 11/3/08 08:09 Página 93 Fitxa 21 Problemes Nom Data Un camioner va tardar en el viatge d’anada 4 hores i mitja i en el viatge de tornada.

Quantes persones poden pujar-hi en el primer viatge? 1. Quantes persones hi han entrat gratis? 1. Pensa què cal fer. Pregunta: Dades: 2. una divisió i una multiplicació. 94 Resposta: © 2008 Edicions Voramar. Comprén./Santillana Educación. una multiplicació. una suma. S. Resposta: A un partit de futbol han assistit 1.qxd 11/3/08 08:09 Página 94 Fitxa 22 Problemes Nom Data En el primer viatge de la muntanya russa només poden pujar les tres cinquenes parts de les 80 persones que hi ha en la fila. Comprén. L. Pensa què cal fer. Pregunta: Dades: 2. 3. 3. Calcula. S. una divisió i una multiplicació. . L. una suma. Calcula.200 persones. una multiplicació.102796 _ 0001-0112.

000 m i en el de vesprada. Comprén. un atleta ha corregut 4. una multiplicació i una suma. © 2008 Edicions Voramar. Pensa què cal fer. Pensa què cal fer.102796 _ 0001-0112. Resposta: 95 ./Santillana Educación. 3. Resposta: En el seu entrenament d’aquest matí. Pregunta: Dades: 2. Pregunta: Dades: 2. Calcula. L. S. Comprén. Calcula. 3. una multiplicació. una suma. L. una multiplicació.qxd 11/3/08 08:09 Página 95 Fitxa 23 Problemes Nom Data Demà Víctor i Sílvia participaran en una marató. una multiplicació i una suma. Quants metres ha corregut durant el dia? 1. una suma. S. Quants metres han de córrer en total? 1. 5 km i 90 m.

una suma. Calcula. Pregunta: Dades: 2. L. una suma. Pensa què cal fer. 3 quilos de creïlles i 2 quilos i quart de llonganisses. una multiplicació. Comprén. S. una resta. Pensa què cal fer. 3. Quants quilograms pesa en total la compra que ha fet Andreu? 1. 3. L. Resposta: Aquest matí.qxd 11/3/08 08:09 Página 96 Fitxa 24 Problemes Nom Data Quants centilitres d’oli té la iaia al rebost? 1.102796 _ 0001-0112. un quart de quilo de raïm. Pregunta: Dades: 2. S. dues sumes i una divisió. mig quilo de pernil. Comprén. Calcula. Andreu ha comprat 1 kg de llentilles. dues sumes i una multiplicació./Santillana Educación. . 96 Resposta: © 2008 Edicions Voramar.

(1.234.116 135  1.116 110) 25 1.000 400 20 8.563 647 916 1. 792 347 445.386.118.347 45. (1. (237 309) 394 546 394 940. (452 65) 10 517 10 527.451 4. • Resposta model (R. 76. 237 (309 394) 237 703 940.782 2. 916 647 1.749 3.963 57.646. (545 143) 71 688 71 759.827 173) 570 2. 92.186. S.843 8. 579 215 794 215 579 794. 913 167 746. 70 15 85.628 6. 71 9 8 88. 9.461 3. 97 . 49.927 17.000 300 40 5. 65 28 93.570. 32 3 41 76.401. 25 14 12 51.682 3. 44 53 97.765 43. • 30 23 5 58.333. 828 319 509. 6.232  6.116 (110 25) 1. 925 309 309 925 1. 22 17 63 102. 41.). • 72 13 85.075. 37 25 3 65. 545 (143 71) 545 214 759. Fitxa 2 • 4.145. • 452 (65 10) 452 75 527.963 4.000 570  2.231.603 61. 6.186.020.000 6. 5. 242 (692 184) 242 876 1. Fitxa 4 • 62. 7.527 3.917. 477 281 196.420 3.827 743  2. • 472 243 229. Fitxa 3 • 6.817  5.962 13.349 4. L.478 78.235.843 1.123 1. 27 38 65. 4. M.120.565. 768 345 423.251.403. 41 26 12 79.367.540 1.570.232 8. 33.075 1.609 208 3. 1. 9.153.120 8.102796 _ 0001-0112. 31.226 25  1. 50.145.249 14. 864 703 161. 51 23 74.540 28. 431 267 164. • (750 361) 34 1.111 34 1.565 748 4.563.292 9.608 3. 3. 828 (108 250) 828 358 1.827 (173 570) 1.453 7. 80.375 31. © 2008 Edicions Voramar. 625 192 433. L. (242 692) 184 934 184 1.753 83. (828 108) 250 936 250 1.577. 512 208 304. 18 39 10 67. 1. 35 19 54. 1.321. 750 (361 34) 750 395 1.222.817 748 5. 65 23 88. 374 375 375 374 749. S.088. 148 14 20 182. • 784 369 369 784 1.118./Santillana Educación.965.645.749 346 6. 55 10 12 77.786 2.251.qxd 11/3/08 08:09 Página 97 Solucions 3r de Primària Operacions Fitxa 1 628 192 192 628 820. 815 497 318.435 4. • 3.

133 16.672 54 2.426.418 3.408.397 82.729 42.612 713 1. 34.700 21. 3.139 8.324 3.960 367 28 8.000 1. 6.139 1. 120 2 240. 35. 570. S.228. 4.397 7.050 899 6.839.134 5.666.531.392.598 627 3 6. 82.976 5.309.150 1.504 63.662. 981 794 187.594 3857 29 12.694.000 12.270 7.392 984 3. 56.133 78. 356 187 169.592. . • 2. 4. Fitxa 6 • 18.227 582 5.843. 534 384 150.900 9. 6. 9.964.629.501.203.764 795 18.321 970 403 8.879 9. 7. 9.151. 4.778. 213 124 89. • 78.384 60. • 627 258 369.720 39 80. 495 1.560 1.629 7.232 75. 425. 1.409 1. 5. 2.703.372.046 4. 8.089 2. 3.018 1.574.563.894 3. 7.383 947 3.620. • 77.004 13.235 24.693. • R. 323 3 969.392 2.432 24. 350. © 2008 Edicions Voramar. L.435.263. 6. 33. 4.824. 143 2 286.984.187.977./Santillana Educación.421 1. • 375.627 72 48.237 259 978.436.480.870 2. 3.971 1.783 3. 2.191 1. • 3.302 62.232  75. 437 281 156.145 708 319 4.567 9.435 16.742 1.276.612  2. M.281 2.976.qxd 11/3/08 08:09 Página 98 • 421 291 130.323 346 5. 12.360.332 3. 98 • 7. 970. 248 185 63. 54.280 47. 6. 76. 813 651 162.726  1. 421 3 1.295 3.549 14.777.956 3. • 8. 9.134 3. L.962 3.032 11.192.428 3.365.325.846 8.213 650 8.102 1.650 1.693 9. 302 3 906. 2. Fitxa 7 • 8.166.270.153 515 109 2.463 16.500 999 72.830. 40. 210 4 840. 4. Fitxa 5 • 7.221.316 2.440. S.917 17.617.740 29.409. 4. 4.645. 820.302  62.072. 5. 752 435 317. 3. 634 170 464. 646 389 257.070.527 703 3.355.963 22.172. Fitxa 8 • 222 3 666. • 7.636 52.102796 _ 0001-0112.493 1. 4. • 9.045.421 590 563 4.325 713 1.615 484 33.181 342 1. 5.825 2. 569 377 192.026 1. 1. 1. 9. 73. 425. 8.239 8.856 5.954.454. 587 437 150.395 574 4. 112 4 448.300.903.270  7. 325. 1.

• 574 293 281.296. 50 2 100. 6.926 7.068.427 8 27.842. S.382 1. 4.648 9. • 36. 5. 946 98 697 1.224 305 6.678 8. • 12 5 60.203 2 8. 106 9 954.675. 8.384.210 3 9.390.792.316 5 11.880.048. 13 9 117. 975.651 2.100 985 6.634 9 14. 2.080. 8. 89. 1. 744. 2. 2.201 4 4.102 3 6.158.957 3.580. 4. 26 6 156. 108. • 128 3 384. 6. 9.024 3. 3. 4. 471 5 2. • 6./Santillana Educación. 524 347 177. • 452 3 1. Fitxa 10 • 473 186 289 948.361.542 8 12. 281 5 1. 14. 216.626 2 11. 2. 8.421 2 6. • 2. 42 7 294. 2.213.203 3 9. S. 1.336. 1.301 509 3. 193 6 1.357 9 21.787 3. 3.356.402 4 37.080.764.696.260 899 2. 1.243 2 2.355.416. 31 2 62.486.qxd 11/3/08 08:09 Página 99 • 1.579.617. 272 2 544.018.856.609. 237 4 948. 56 5 280.919. • 432 4 1.252.499 3.804.107 8 24.393 1.172.232 3 3.204 197 8. 363 8 2.630.406.819 2. 1.007. 24 3 72.405. 116 6 696. 574 7 4.102796 _ 0001-0112.222.227. Fitxa 9 • 285 2 570. 421 4 1. 526 849 797 2. 564 6 3. 93 3 279. 116 8 928.280. 1. 68 4 272.608.854 7. • 432 3 1.724 7 47. 99 .312 3 6. Fitxa 11 • 4.012 4 32. 21 8 168. © 2008 Edicions Voramar.592 759 833. • 2. L. 7. 3. 85 5 425.728. 2.904. 392 2 784. 248.130 3 6.492 5. 1. 253 9 2.115.425. L. 3. • 325.614 14. 7.976. 3.684.170.197. 83 597 387 1. 5.296 12. 125 5 625. 231 7 1. 1.205.828.706.403 206 6.650. 825.306.936. 497 2 994. 725 6.020 4 8.067. 2. • 3.741.160.

2.983. 63 : 4 quocient: 15. 6. 638 3 1. 39 : 3 quocient: 13.720 375 4. 256. 45. 18 : 2 quocient: 9.225 8.262.944. residu: 3.020 1. residu: 1. 248. 28 : 2 quocient: 14. 6 9 54. 47 : 4 quocient: 11. © 2008 Edicions Voramar. 40 : 5 quocient: 8. 84 : 7 quocient: 12. 36 : 4 quocient: 9.076. 84 : 7 quocient: 12. 377 6 2. Fitxa 14 • 52 : 4 quocient: 13. 72. 38 : 2 quocient: 19.707.668 779 14.212./Santillana Educación. 5 8 40. 240. • 27. 224 432. 245 6 1. .232 4. 923 798 125.746.552.796 4. L. 68 : 4 quocient: 17. 81. 232. 7 7 49.567 638 929. • 493 2. 72 : 6 quocient: 12. 2.719.200 956 8. • 30 : 6 quocient: 5. L. 905 280 625.998. 63. 96 : 2. residu: 2. 5 4 20. S. 94 : 3 quocient: 31. 32 : 4 quocient: 8.808 1. Cal encerclar: 38 : 2.760 864 359 4. 29 : 2 quocient: 14.542 1.470. 42 : 7 quocient: 6.398 1. 427 8 3. residu: 1.497 6. 96 : 8 quocient: 12. 54 : 9 quocient: 6. 100 • 6 4 3 5 8 7 9 10 0 ⴛ4 24 16 12 20 32 28 36 40 0 ⴛ6 36 24 18 30 48 42 54 60 0 ⴛ5 30 20 15 25 40 35 45 50 0 ⴛ7 42 28 21 35 56 49 63 70 0 ⴛ8 48 32 24 40 64 56 72 80 0 ⴛ2 12 8 6 10 16 14 18 20 0 • 12 : 6 quocient: 2. 50 : 5 quocient: 10. 27 : 3 quocient: 9. Fitxa 13 • 3 5 15. 431 89 342.qxd 11/3/08 08:09 Página 100 634 196 438. 54. 4. • 714 7 4.416. 15.262 18.822. • 86 : 7 quocient: 12. 280. • 3. 5 7 35. 49 : 7 quocient: 7. 692 125 567.185 29 2.244. 93.102796 _ 0001-0112.386. 519 4 2.592. • 30 : 5 quocient: 6. 3 6 18. 78 : 6 quocient: 13. 1. 281 153 128.914. 272.345. 9. 75 : 5 quocient: 15.312. S.545.028 832 4.546 7 10. 84 : 7. residu: 2. 1. 7. 6 7 42. 3 3 9. 7 2 14. 7 4 28. 264. 72 : 8 quocient: 9. 36. 198 7 1. 6. 709 5 3.258. residu: 3. 6 4 24. 56 : 3 quocient: 18. 96 : 2 quocient: 48. Fitxa 12 • 3. 88 : 8 quocient: 11. residu: 1. 91 : 7 quocient: 13. 49 : 3 quocient: 16.

28 : 7 quocient: 4. 24 : 3 quocient: 8. L. 124 : 6 quocient: 20. 4. L. 5.091. 3. 910 : 3 quocient: 303. 611 : 2 quocient: 305. residu: 3.134.951. residu: 2.448. 112. residu: 8 539 : 5 quocient: 107. 407 : 9 quocient: 45.439. 362 : 8 quocient: 45. residu: 4. residu: 2. 256 : 2 quocient: 128. 16. 79 : 7 quocient: 11. residu: 2. 27. residu: 4.520 293 10. 14. • 62 : 3 quocient: 20. 722 : 8 quocient: 90.176 1.848. 2. 448 : 8 quocient: 56.319 2.qxd 11/3/08 08:09 Página 101 Fitxa 15 • 30 : 5 quocient: 6. residu: 1.513 1. Fitxa 18 • 3421 659 359 4. residu: 3. 243. 58 : 4 quocient: 14. 483 : 3 quocient: 161. Fitxa 17 • 42 : 7 quocient: 6. • 327 : 6 quocient: 54. • 105. 564 : 7 quocient: 80. 48 : 6 quocient: 8./Santillana Educación. 28. 522 : 6 quocient: 87. 881 : 9 quocient: 97.102796 _ 0001-0112. 7. 56. residu: 3. residu: 2.321 2. residu: 1.113 3. 814 : 7 quocient: 116.019. residu: 3.781 395. 673 3 2. 396 : 9 quocient: 40.237 5. 3. 249 : 3 quocient: 83.878 2.796 3. 742 : 3 quocient: 247. 54 : 6 quocient: 9. residu: 3. residu: 1. residu: 2. 403 : 2 quocient: 201. 54 6 3 327 © 2008 Edicions Voramar. residu: 1. Fitxa 16 • 224. 253 : 6 quocient: 42. 27 : 3 quocient: 9. residu: 4. 346 : 3 quocient: 115. 7. 45 9 2 407.765. 81. 42 : 7 quocient: 6. 308 6 1. 803 : 4 quocient: 200. • 1. residu: 2. 20 : 4 quocient: 5. 587 : 9 quocient: 65. residu: 4. residu: 4. 54 : 5 quocient: 10. 684 9 6. residu: 1. 18 : 2 quocient: 9. • 321 3 963. 64. 632 : 8 quocient: 79. 63 : 9 quocient: 7. 524 : 5 quocient: 104. residu: 2.156. S. 357 : 5 quocient: 71. 642 : 7 quocient: 91. 376 : 4 quocient: 94. residu: 1.194.237 918 1. 101 . 79. • 125 : 2 quocient: 62. 612 4 2. 242 : 3 quocient: 80. 9. residu: 2. 504 : 8 quocient: 63. 976 : 8 quocient: 122. residu: 1.456 873 1. S. residu: 2 • 403 : 5 quocient: 80. residu: 5 472 : 6 quocient: 78. 791 : 7 quocient: 113. 658 8 5. 83 : 4 quocient: 20. 1. • 606 : 6 quocient: 101.566. residu: 4. 67. 72 : 8 quocient: 9. 675 : 5 quocient: 135. 210 : 3 quocient: 70. 720 : 4 quocient: 180.804 713 1. residu: 2. 107 5 4 539. 3.264. 12 : 2 quocient: 6. 903 : 5 quocient: 180.

12. .337 7.750 1. 2.314 7. • 178 245 423.506 2.765 3.185.704.790.597 : 7 quocient: 371.684. 9.175.432 9.006 1. 423 3 1. 924 1. 56.463. 498 2 996.576 913. 102 • 4. Fitxa 4 • 72.299 100 1.705 9 15.537 4.712.200 1. residu: 6. residu: 3. 500.514.231. 812 7 5.566.067 888 179.686. 1. Fitxa 6 • 1. 924 : 7 quocient: 132. • 127 76 203.207 3.426. • 110 5 550. 209 7 1. Fitxa 7 • 21 8 168. 418.113. 836. 72 : 8 quocient: 9. 288. Fitxa 19 Problemes • 275 3.199.332.269. 637 5 3. residu: 2.032 7. • 6. residu: 1.345. © 2008 Edicions Voramar. 48. 70 : 9 quocient: 7.838 3 29.308.990 3. 49 : 7 quocient: 7. 47 : 5 quocient: 9. Fitxa 1 • 217 4 868. • 1. L. • 861.327 : 4 quocient: 2.881. • 8. • 7. 10.542 : 8 quocient: 567. • 623 345 278. S. 1.429 2. 234 9 2.489 2. Fitxa 2 • 45 : 6 quocient: 7. 2.032. Fitxa 3 • 2. 28.106. 4. residu: 5.892. • 12.794 3.672. 8./Santillana Educación. • 128 : 2 quocient: 64.425 272 5. Fitxa 5 • 88 136 224.912 120. 1. 735 : 5 quocient: 147. 426 4 1.852 4. 8.614 9.921 8.340 1.qxd 11/3/08 08:09 Página 102 829 2 1. • 34 15 17 66. 732 3 2. residu: 3. L. 7.196.311.532 3. 1. Fitxa 20 • 8.248. 571 6 3.410 • 3. 235 5 1. 4. 61 : 7 quocient: 8. 4. 472 5. 16. 48 : 6 quocient: 8.254 10.020.214 725 489. 3. S.908 698 4. 60.312 4 25. residu: 7. • 87 91 125 303.658.234 789 543 2. 439 : 3 quocient: 146.111.102796 _ 0001-0112. 6. 379 8 3. 54 : 9 quocient: 6.081. 670 6 4.780 8.235 742 1.

460 20 1.440.000 5. S. • 234 145 379. 107 8 856.000 m. • 4 100 400. 400 8 408 cm. • 232 6 1. 379 5 1.000 2. • 87 51 138. Fitxa 24 Fitxa 15 • 600 : 5 quocient: 120. residu: 4. Fitxa 22 • 255 : 3 quocient: 85.874. • 2 1. L. Fitxa 21 Fitxa 12 • 9 9 81. • 344 : 4 quocient: 86. Fitxa 9 Fitxa 18 • 896 6 5. • 30 2 60. 2. Fitxa 19 Fitxa 10 • 73 34 107. • 18 : 15.qxd 11/3/08 08:09 Página 103 Fitxa 8 Fitxa 17 • 37 2 74. • 365 4 1.102796 _ 0001-0112. • 138 5 690. 138 : 2 quocient: 69. • 255 : 5 quocient: 51.500. • 12 : 3 quocient: 4.874 735 2. • 4 3 12. 378 65 443. • 125 : 5 quocient: 25. S.460. 12 2 14.139. 2. • 48 : 6 quocient: 8. • 65 84 149. • 735 : 7 quocient: 105. 152 : 8 quocient: 19. Fitxa 13 • 95 57 152. • 88 : 7 quocient: 12. • 160 : 8 quocient: 20. 275 149 126. 81 47 128. 103 . • 189 2 378. Fitxa 23 • 16 8 128. © 2008 Edicions Voramar.376. • 24 : 4 quocient: 6. 516 342 174. • 479 6 2./Santillana Educación. 1. Fitxa 25 Fitxa 16 • 684 : 6 quocient: 114. 75 : 5 quocient: 15. L.392. • 32 3 96. 60 7 53. Fitxa 14 • 15 : 3 quocient: 5.000 2. Fitxa 20 Fitxa 11 • 100 25 75. • 129 4 516.895. • 244 : 4 quocient: 61.

102796 _ 0001-0112.qxd

11/3/08

08:09

Página 104

Solucions 4t de Primària
Operacions
Fitxa 1
• 398 425 425 398 823.
1.019 4.317 4.317 1.019 5.336.
5.399 2.847 2.847 5.399 8.246.
3.786 586 586 3.786 4.372.
452 28 28 452 480.
281 936 936 281 1.217.
497 700 700 497 1.197.
536 384 384 536 920.
• (752 348) 61 752 (348 61) 
1.161.
(3.864 56) 937 3.864 (56 
937) 4.857.
493 (38 526) (493 38) 526 
1.057.
304 (672 8.195) (304 672) 
8.195 9.171.
• 52 (16 30) 98.
(52 16) 30 98.
93 (70 8) 171.
(93 70) 8 171.
250 (27 11) 288.
(250 27) 11 288.
• 899 5 2.255 3.159.
2.255 899 5 3.159.
5 2.255 899 3.159.
Fitxa 2
• 55 35 13; 20 13 7.
96 26 90; 122 90 32.
30 27 24; 57 24 33.
29 16 13; 45 13 32.
85 46 44 131 44 175.
49 26 4; 75 4 71.
100 50 20; 50 20 30.
145 37 26; 108 26 82.
56 10 1; 46 1 47.
90 76 11; 166 11 155.
• 599 475 124.
320 85 235.
856 277 579.
427 75 352.
329 496 825.
451 521 972.

104

621 194 815.
792 108 900.
Fitxa 3
• 64 (51 21) 64 30 94.
63 (71 31) 63 40 103.
33 (56 27) 33 29 62.
75 (92 18) 75 74 149.
• 30 (15 7) 30 22 8.
57 (38 14) 57 52 5.
50 (26 9) 50 35 15.
62 (32 8) 62 40 22.
• 9 4 5 5 5 10.
8 (5 4) 8 1 9.
17 (11 3) 17 14 3.
26 14 4 12 4 16.
• R. M.
43 60 29 74.
60 43 29 46.
214 63 375 526.
375 214 63 224.
Fitxa 4
• 432 4 1.728.
723 5 3.615.
907 6 5.442.
620 8 4.960.
684 3 2.052.
394 9 3.546.
902 7 6.314.
785 5 3.925.
675 7 4.725.
409 6 2.454.
563 2 1.126.
380 8 3.040.
• 8.356 5 41.780.
5.927 6 35.562.
7.321 4 29.284.
4.867 3 14.601.
4.251 7 29.757.
1.907 5 9.535.
3.276 2 6.552.
6.075 3 18.225.
© 2008 Edicions Voramar, S. L./Santillana Educación, S. L.

102796 _ 0001-0112.qxd

11/3/08

08:09

Página 105

• 4.723 6 28.338.
583 5 2.915.
3.456 9 31.104.

• 35 42 1.470.
428 24 10.272.
1.248 45 56.160.

Fitxa 5

• 56; 156; 780; 390; 1.170.
178; 712; 178; 1.424; 356.

• 5 3 3 5 15.
4 9 9 4 36.
4 7 7 4 28.
5 6 6 5 30.
4 3 3 4 12.
2 5 5 2 10.
8 4 4 8 32.
9 6 6 9 54.
• (6 5) 7 30 7 210.
(7 10) 2 70 2 140.
10 (9 8) 10 72 720.
5 (10 9) 5 90 450.
8 (5 3) 8 15 120.
• (4 9) 2 36 2 72.
(2 7) 10 14 10 140.
6 (2 5) 6 10 60.
6 (8 5) 6 40 240.
(2 3) 5 6 5 30.
(10 4) 7 40 7 280.
• 4 2; 2 4.
5 2; 2 5.
Fitxa 6
• 675 7 4.725.
409 6 2.454.
563 2 1.126.
380 8 3.040.
49 36 1.764.
57 48 2.736.
54 29 1.566.
73 25 1.825.
248 24 5.952.
256 35 8.960.
476 25 11.900.
582 65 37.830.
1.632 44 71.808.
2.532 23 58.236.
1.342 72 96.624.
2.453 20 49.060.
© 2008 Edicions Voramar, S. L./Santillana Educación, S. L.

Fitxa 7
• 319 3 957.
960 6 5.760.
223 5 1.115.
564 7 3.948.
632 4 2.528.
212 2 424.
454 8 3.632.
386 9 3.474.
• 1.524 5 7.620.
3.670 7 25.690.
1.221 3 3.663.
4.352 8 34.816.
• 81 25 2.025.
34 12 408.
63 17 1.071.
48 53 2.544.
54 18 972.
1.082 51 55.182.
3.872 22 85.184.
4.203 28 117.684.
2.765 72 199.080.
3.694 43 158.842.
• 1.453 52 75.556.
2.629 34 89.386.
3.514 56 196.784.
Fitxa 8
• 825 125 103.125.
663 507 336.141.
308.147 45.276.
1.243 380 472.340.
2.050 400 820.000.
4.213 268 1.129.084.
1.543 478 737.554.
6.653 354 2.355.162.
537 329 176.673.
284 602 170.968.

105

102796 _ 0001-0112.qxd

11/3/08

08:09

Página 106

442 248 109.616.
348 564 196.272.
• 436 274 119.464.
371 423 156.933.
687 356 244.572.
• 243 126 30.618.
243 38 9.234.
126 38 4.788.
Fitxa 9
• 632 3 1.896.
438 5 2.190.
630 6 3.780.
321 2 642.
576 9 5.184.
326 8 2.608.
744 7 5.208.
659 6 3.954.
• 249 26 6.474.
358 37 13.246.
462 48 22.176.
573 59 33.807.
1.684 37 62.308.
2.873 92 264.316.
3.289 67 220.363.
4.584 45 206.280.
• 392 196 76.832.
722 541 390.602.
585 378 221.130.
634 279 176.886.
1.529 232 354.728.
2.763 451 1.246.113.
3.841 613 2.354.533.
5.790 732 4.238.280.
Fitxa 10
• 563 328 199 1.090.
854 346 721 1.921.
567 85 394 1.046.
876 91 458 1.425.
• 5.579 405 5.174; 405 5.174 
5.579.

106

1.435 389 1.046; 389 1.046 
1.435.
6.216 697 5.519; 697 5.519 
6.216.
4.839 206 4.633; 206 4.633 
4.839.
• 487 25 12.175.
382 34 12.988.
829 71 58.859.
498 48 23.904.
1.273 23 29.279.
3.467 62 214.954.
2.641 81 213.921.
5.146 92 473.432.
• 2 (4 7) 2 4 2 7 
8 14  22.
4 (5 9) 4 5 4 9 
20 36  56.
6 (9 4) 6 9 6 4 
54 24  30.
8 (8 2) 8 8 8 2 
64 16  48.
Fitxa 11
• 54.536 39.728 94.264.
84.719 8.907 93.626.
72.728 48.874 121.602.
24.857 9.560 34.417.
• 89.750 26.715 63.035.
41.029 27.073 13.956.
70.000 9.875 60.125.
43.715 29.262 14.453.
• 20.927 4 83.708.
89.547 3 268.641.
54.687 6 328.122.
63.387 7 443.709.
• 203 3 609.
9.076 2 18.152.
495 4 1.980.
1.249 5 6.245.
• 32.850 5.704 27.146.
2.999 60.093 63.092.
83.609 46 3.846.014.
© 2008 Edicions Voramar, S. L./Santillana Educación, S. L.

102796 _ 0001-0112. residu: 1.287 4 1 5. residu: 6. 44 : 4 quocient: 11. L. 1. 15.580.836 : 9 quocient: 204. 28 : 2 quocient: 14. 2.122 8 3 8. 791 8 6 6. 140 : 7 quocient: 20. S. 912 : 3 quocient: 304. residu: 1. 107 .842 : 2 quocient: 1. 18 : 2 quocient: 9. 1.854 : 7 quocient: 979. 534 : 62 quocient: 8. residu: 2.604 : 4 quocient: 651.944.808 : 2 quocient: 904. • 300.334.820. 1. residu: 38.585. • 2. 45 : 3 quocient: 15.027 : 5 quocient: 205. 115 : 25 quocient: 4. 972 : 9 quocient: 108.979. residu: 3.384 : 6 quocient: 564. © 2008 Edicions Voramar.585 : 3 quocient: 861.580 : 3 quocient: 526. 5. 1. 240 : 8 quocient: 30. 24 : 6 quocient: 4.808. 25 : 6 quocient: 4: residu: 1 Entera. 45 : 9 quocient: 5.820 : 3 quocient: 606. residu: 2.056 : 8 quocient: 132. Fitxa 13 • 3. 125.822. residu: 34. 204 9 1.qxd 11/3/08 08:09 Página 107 Fitxa 12 • 32 : 8 quocient: 4. 8. 30 : 5 quocient: 6. Fitxa 15 • 127 : 31 quocient: 4.384.979 : 8 quocient: 1.421. residu: 1. 3. residu: 1. 1. residu: 1. residu: 2. 457 : 8 quocient: 57. • 1.519 : 7 quocient: 217. residu: 36. 153 : 3 quocient: 51. residu: 1.888. residu: 3. 84 : 7 quocient: 12. 37 : 9 quocient: 4: residu: 1 Entera. • 924 : 7 quocient: 132. 7 : 2 quocient: 3: residu: 1 Entera. 1. 2./Santillana Educación. L. 225 : 9 quocient: 25. S. 375. 6. 280 : 4 quocient: 70. 180 : 3 quocient: 60. residu: 27. 1. 433 : 57 quocient: 7. • 606 : 3 quocient: 202.822 : 4 quocient: 705. 57 : 8 quocient: 7: residu: 1 Entera. 6. residu: 15. 705 4 2 2.252 5 1 6.252. 173 : 5 quocient: 34. 15 : 5 quocient: 3. Fitxa 14 • 510 : 5 quocient: 102. 904 2 1. 1. 861 3 2 2. 3.261. residu: 1. 205 5 2 1.271.261 : 5 quocient: 1. 36.287. residu: 2. residu: 2. 228 : 67 quocient: 3.027 1. 216 : 4 quocient: 54.149 : 4 quocient: 1. 564 6 3. 660 : 6 quocient: 110. 793 : 91 quocient: 8. 649 : 7 quocient: 92. 360. 150.271 : 7 quocient: 610. residu: 5.334 : 8 quocient: 791. 1. 3. residu: 65. 10 : 3 quocient: 3: residu: 1 Entera. residu: 1. residu: 3.149. 426 : 53 quocient: 8. • 19 : 2 quocient: 9: residu: 1 Entera. 931 : 6 quocient: 155.259 : 9 quocient: 362. 603 6 1 3. 526 3 2 1. 4. residu: 2.619 : 6 quocient: 603. 203 7 1.421 : 7 quocient: 203. 2. 610 7 1 4. 1.421. 324. 606 3 2 1. 36 : 9 quocient: 4.122. 202 3 606.619. 72 : 8 quocient: 9.836. 258 : 74 quocient: 3. 6.

residu: 53. 630 : 70 ⫽ 9. 40 : 8 ⫽ 5 䉴 10 : 2 ⫽ 5.289 : 67 䉴 quocient: 34. 74 : 26 䉴 quocient: 2. 27.000 : 60 ⫽ 700. 3/2 > 1/2. 5. 5/3 > 1/3. 36 : 6 ⫽ 6 䉴 18 : 3 ⫽ 6.412.000 ⫽ 8.255 : 96 䉴 quocient: 388.325 : 5 ⫻ 3 ⫽ 1. 8 dècimes 䉴 8/10.888 ⫽ 1. 34. 5/8. 2/4 de 1. 78 : 15 䉴 quocient: 5.120 : 45 䉴 quocient: 936. 72 : 8 ⫽ 9 䉴 216 : 8 ⫽ 27. 6/8 < 6/7. • 24 : 4 ⫽ 6 䉴 48 : 4 ⫽ 12. L. residu: 8.325 ⫽ 2. .). 4/6 < 8/6. • 3 dècimes 䉴 3/10. 45 : 9 ⫽ 5 䉴 90 : 18 ⫽ 5. 56 : 12 䉴 quocient: 4. 56 : 8 ⫽ 7 䉴 224 : 32 ⫽ 7.000 : 500 ⫽ 90.000 ⫽ 9. residu: 26. © 2008 Edicions Voramar. 2/5 de 200 ⫽ 200 : 5 ⫻ 2 ⫽ 80. 2/7 > 2/9. De blau: 10 boles.000 : 3. residu: 18. 36 : 9 ⫽ 4 䉴 108 : 9 ⫽ 12. 2/7 > 1/7. • 1/4 < 1/3. 2. 93 : 37 䉴 quocient: 2. residu: 15.941 : 7 ⫻ 5 ⫽ 2. residu: 9. 94 : 14 䉴 quocient: 6. • 18 : 2 ⫽ 9 䉴 9 : 1 ⫽ 9. 2.298 : 36 䉴 quocient: 952. Fitxa 19 • 3/4 de 80 ⫽ 80 : 4 ⫻ 3 ⫽ 60. Fitxa 17 • 63 : 7 ⫽ 9 䉴 189 : 21 ⫽ 9. residu: 19. • 768 : 25 䉴 quocient: 30.600 : 800 ⫽ 7. 10/9 > 6/9.395. residu: 52. 2/5 < 2/3. residu: 7. • R. 5 dècimes 䉴 5/10. residu: 11. • 8. residu: 3. 300 : 100 ⫽ 3. 38 : 18 䉴 quocient: 2. De groc: 45 boles. 2/4. Fitxa 18 • Resposta gràfica (R. residu: 3. 1/2 de 60 ⫽ 60 : 2 ⫻ 1 ⫽ 30. 5/5 > 3/5. • 3/5 de 2. 48 : 8 ⫽ 6 䉴 24 : 4 ⫽ 6. 3. 45 : 21 䉴 quocient: 2.815. residu: 10. residu: 22. 24. 5.978 : 37 䉴 quocient: 675. Fitxa 20 108 • De roig: 20 boles. 7/9 < 7/6. 24 : 6 ⫽ 4 䉴 8 : 2 ⫽ 4. 72 : 9 ⫽ 8 䉴 24 : 3 ⫽ 8. S. 5/6 de 300 ⫽ 300 : 6 ⫻ 5 ⫽ 250./Santillana Educación. G. residu: 10.395 : 45 䉴 quocient: 564.qxd 18/3/08 11:59 Página 108 • 25.618 ⫽ 3. 42.600 : 40 ⫽ 90. residu: 3.876 : 91 䉴 quocient: 64. 42. 45. De verd: 25 boles. 5.000 : 1. 2/8 < 6/8. Fitxa 16 • 85 : 25 䉴 quocient: 3.102796 _ 0001-0112. 2/4 de 400 ⫽ 400 : 4 ⫻ 2 ⫽ 200. 3/7 > 3/9. residu: 2. 4/6 > 4/8. 7/10 de 40 ⫽ 40 : 10 ⫻ 7 ⫽ 28. residu: 13. L. residu: 27. 963 : 38 䉴 quocient: 25.453 : 75 䉴 quocient: 32.429 : 37 䉴 quocient: 146.618 : 6 ⫻ 4 ⫽ 2.527 : 18 䉴 quocient: 251. 37. 4/6 de 3.941 ⫽ 3. G. • 1/4.888 : 4 ⫻ 2 ⫽ 944. 4. S. 5/8 < 5/3. 5/7 de 3. • 3/4 < 5/4.

Problemes Fitxa 10 Fitxa 1 • 721 : 7 quocient: 103.576. • 352 12 4.457 436 2.312 546 2. 7. 0.889.621. 2/10. 312 : 26 quocient: 12.893. • De roig: 3 parts. 6/10.793. L. Fitxa 6 Fitxa 15 • 298 12 3.824. • 3. S.477 278 4.345 2. Fitxa 5 • 279 6 1.567 1. • 5. • 879 564 115 1. 375 : 75 5. • 952 472 480.102796 _ 0001-0112. 4. Fitxa 13 Fitxa 4 • 137 238 375. Fitxa 7 • 9/10.3 tres dècimes. • 132 35 4.qxd 11/3/08 08:09 Página 109 • 0.558./Santillana Educación. De blau: 2 parts. L.673 459 4. • 978 1.674.936.893 4. De groc: 4 parts. • 12.199. residu: 7. • 624 : 78 quocient: 8. Fitxa 9 • 255 : 8 quocient: 31.678 2. S. • 2.620. 4. © 2008 Edicions Voramar. • 1.453 629 4. • 25 75 100. • 119 4 476. • 1. • 360 : 8 quocient: 45.224 524 3. Fitxa 11 Fitxa 2 • 2. • 875 : 25 quocient: 35. 480 : 16 quocient: 30.224.345 2.456 1. 4/10. Fitxa 12 Fitxa 3 • 169 : 23 quocient: 7.6 sis dècimes.094. 109 .5 cinc dècimes. 7/10. • 1.976 : 12 quocient: 248. 4. • 4.666. • 289 24 6.672 : 32 quocient: 396. Fitxa 8 • 252 : 6 quocient: 42.477. 100 9 900. residu: 8.769 675 1.700.824 : 12 quocient: 402.276 3. • 432 : 4 quocient: 108. Fitxa 14 • 217 95 312.836.790 1. 8/10.686 2. 0. • 448 : 4 quocient: 112.

• A les 6:30. 280 198 82. Fitxa 19 Fitxa 24 • 730 250 480.400. • 3/5 de 80 80 : 5 3 48. L. • 2/8 de 1. Fitxa 17 Fitxa 22 • 4.195. S.000 195  42. Fitxa 18 Fitxa 23 • 91 68 39 198.692.456 1. • 7 hores. • 776 : 97 quocient: 8. • A les 8:30. 2.102796 _ 0001-0112.000 g. 42.446.446 549 2.400 cl.000 5.090 m. • 2. 24 100 2.000 600 400 3. • A les 4:30. 1. • 42 1.755. • 30 3 90. 2. 110 © 2008 Edicions Voramar.439 79 237 1.200 : 8 2 300. .090.090 9.000 : 1. • 2.qxd 11/3/08 08:09 Página 110 Fitxa 16 Fitxa 21 • 1. 480 : 6 quocient: 80. residu: 16.200 : 21 quocient: 104. • 15 6 3 24. • 5 km i 90 m 5.200 1. S. L.000 42. Fitxa 20 • 250 g 500 g 250 g 1. 90 : 6 quocient: 15.995. 4./Santillana Educación.764 2.735 289 2.000 1 kg.000. 1 3 2 1 7 kg.

qxd 11/3/08 08:09 Página 111 .102796 _ 0001-0112.

qxd 11/3/08 08:09 Página 112 .102796 _ 0001-0112.