You are on page 1of 177

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΤΜΧΠΠΑ)

Διπλωματικές Εργασίες Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών ΤΜΧΠΠΑ
(περίοδος 1994-2014)

© Copyright: Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής ανάπτυξης (ΤΜΧΠΠΑ) Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
Γενική επιμέλεια:

Ηλίας Μπεριάτος

Επεξεργασία στατιστικών στοιχείων:

Εύα Ψαθά

Καταγραφή εργασιών:
Στην καταγραφή, ταξινόμηση και επεξεργασία των στοιχείων των διπλωματικών εργασιών,
συνέβαλλαν φοιτητές και φοιτήτριες του ΤΜΧΠΠΑ και ιδιαίτερα

οι Σ. Κρινάκης, Γ. Σωμαράκης, Ν. Ρεμπής (α’ φάση) και η Κορίνα Σταυρίδου (β’ φάση).
Εικαστική επιμέλεια:

Παυλίνα Αλεξανδροπούλου

περιεχόμενα
σελ. 4

Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

5

Β. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

6

1. παραγωγή διπλωματικών εργασιών ανά έτος

7

2. κατανομή διπλωματικών εργασιών ανά γεωγραφική περιοχή & ανά 5/ετία

8

3. κατανομή διπλωματικών εργασιών ανά θεματικές κατηγορίες & ανά 5/ετία

9

4. κατανομή διπλωματικών εργασιών σε υποκατηγορίες ανά κατηγορία

10

Γ. ΠΙΝΑΚΕΣ

11

1. χρονολογικός πίνακας διπλωματικών εργασιών

138

2. αλφαβητικός πίνακας συγγραφέων

-3-

μια πολύ συνοπτική περίληψη (short outline) εφόσον υπάρχει. στα στατιστικά στοιχεία –τα οποία συνοδεύονται από τα αναγκαία διαγράμματα– περιλαμβάνονται: 1. σκοπεύουμε όχι μόνο στην ετήσια επικαιροποίηση του τεύχους αλλά και στη συνεχή βελτίωση του μέσα από την παροχή περισσότερων στοιχείων για κάθε διπλωματική εργασία και την αναλυτικότερη (θεματική ή άλλη) επεξεργασία. Πανταζή. ευχαριστίες προς όλους εκείνους τους φοιτητές και φοιτήτριες που προθυμοποιήθηκαν και βοήθησαν στην επίπονη καταγραφή των διπλωματικών εργασιών (κυρίως στους Σ. περιλαμβάνει την καταγραφή και παρουσίαση όλων των διπλωματικών εργασιών του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας. με αφορμή το 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο). ότι η παρούσα καταγραφή και ταξινόμηση των διπλωματικών εργασιών των φοιτητών και φοιτητριών του ΤΜΧΠΠΑ δεν είναι τέλεια. στο βαθμό που θα το επιτρέψουν τα οικονομικά του πανεπιστημίου μας ή άλλου φορέα-χορηγού που έχει σχέση με το γνωστικό πεδίο του ΤΜΧΠΠΑ. Τέλος ευχαριστίες οφείλονται στην πρόεδρο του ΤΜΧΠΠΑ κα Όλγα Χριστοπούλου και σε όλα τα μέλη της Συνέλευσης Τμήματος καθώς και στον Γραμματέα του τμήματος κ. το έτος παρουσίασης και αποδοχής. Ν. Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης του τμήματος. Σωμαράκη. η θεματική κατηγορία και υποκατηγορία. η κατανομή των εργασιών ανά υποκατηγορίες σε κάθε μία από τις βασικές κατηγορίες. πολεοδομία. Γενικότερος στόχος του πονήματος αυτού είναι η ανάδειξη του σημαντικού διδακτικού και ερευνητικού έργου που επιτελείται στο ΤΜΧΠΠΑ. Πιο συγκεκριμένα. ο τίτλος της εργασίας. η αριθμητική και ποσοστιαία κατανομή κατά βασικές θεματικές κατηγορίες (χωροταξία. Επίσης. Θα πρέπει επίσης να πούμε ότι ένα αντίστοιχο τεύχος θα επιδιώξουμε να υλοποιηθεί και για τις πτυχιακές εργασίες των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος μας. Ολοκληρώνοντας το εισαγωγικό αυτό σημείωμα θα ήθελα να εκφράσω τις ευχαριστίες μου προς όλους όσους συνέβαλλαν στην πραγματοποίηση του παρόντος και ιδιαίτερα στην κα Εύα Ψαθά. Το τεύχος περιλαμβάνει –εκτός από την εισαγωγή– κάποια βασικά στατιστικά στοιχεία και δύο πλήρεις κατάλογους. η κατανομή κατά γεωγραφική περιοχή αναφοράς του αντικειμένου των εργασιών (επίπεδο χώρας ή διοικητικής περιφέρειας) με ανάλυση πενταετίας 3. η γεωγραφική περιοχή στην οποία αναφέρεται η εργασία. τα ονόματα της τριμελούς επιτροπής επίβλεψης και αξιολόγησης. περιβάλλον) με ανάλυση πενταετίας 4. Πολ. Με μια αισιόδοξη προοπτική. Ισίδωρο Παππά για την πολύτιμη υλική και ηθική υποστήριξη τους. Ρεμπή) και με ιδιαίτερη μνεία στην Κορίνα Σταυρίδου. πριν τρία χρόνια. Μηχανικού ΧΠΠΑ και υποψήφιου Δρα. Είναι όμως η πρώτη φορά που γίνεται ένα παρόμοιο εγχείρημα και είναι φυσικό να παρατηρούνται ελλείψεις και παραλείψεις για τις οποίες ζητούμε την επιείκεια από τους κάθε είδους χρήστες του ηλεκτρονικού αυτού τεύχους. οι λέξεις κλειδιά και τέλος το εικονίδιο του εξωφύλλου. Βόλος. (Σημειωτέον ότι μια πρώτη παρουσίαση των διπλωματικών εργασιών είχαμε επιχειρήσει με την συμβολή του Π. Έτσι ο χρήστης θα μπορεί να αποκομίσει το μεγαλύτερο δυνατό όφελος από τον πλούτο και την ποικιλία των επιστημονικών γνώσεων ή/και των τεχνικών/τεχνολογικών μεθόδων και εργαλείων που περιέχονται στις εργασίες αυτές. ο αριθμός των διπλωματικών εργασιών κατ’ έτος 2. Επίσης σκοπεύουμε το τεύχος αυτό να υπάρξει και σε έντυπη μορφή. 21 Σεπτεμβρίου 2015 Εκ μέρους της ομάδας υλοποίησης του έργου Ηλίας Μπεριάτος Καθηγητής χωρικού-περιβαλλοντικού σχεδιασμού και γεωγραφίας -4- . Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΤΜΧΠΠΑ) της Πολυτεχνικής Σχολής του πανεπιστημίου Θεσσαλίας οι οποίες εκπονήθηκαν και παρουσιάστηκαν στην διάρκεια της εικοσαετίας 1994-2014. Δεν είναι καθόλου τυχαίο το γεγονός ότι πολλές εργασίες έχουν χρησιμεύσει ως βάση για εισηγήσεις σε επιστημονικά συνέδρια ή έχουν δημοσιευθεί σε επιστημονικά περιοδικά. μέσα από τις εργασίες των φοιτητών και φοιτητριών του και η ενημέρωση του ευρύτερου κοινού με την ευκαιρία εκδηλώσεων όπως το καθιερωμένο πλέον –ανά τριετία– Πανελλήνιο Συνέδριο Χωροταξίας.A. Γ. Για το λόγο αυτό αξίζει να τύχουν μιας συστηματικής και ευρύτερης προβολής ως ελάχιστο δείγμα ηθικής αμοιβής προς τους συγγραφείς τους. Είναι γνωστό ότι οι διπλωματικές εργασίες συνιστούν το αποτέλεσμα και το συνθετικό προϊόν των γνώσεων και ικανοτήτων των φοιτητών/τριών οι οποίες αποκτήθηκαν στη διάρκεια των σπουδών τους αλλά και την πρώτη σοβαρή τους προσπάθεια να συμβάλλουν στην πρόοδο της επιστημονικής έρευνας. Είναι ευνόητο. Σε σχέση με τον κύριο χρονολογικό κατάλογο πρέπει να αναφερθεί ότι για κάθε εργασία δίδονται κωδικοποιημένα τα εξής στοιχεία: το όνομα του συγγραφέα. περιφερειακή ανάπτυξη. Στον πρώτο καταγράφονται οι διπλωματικές εργασίες κατά χρονολογική σειρά παρουσίασης τους ενώ στον δεύτερο κατ’ αλφαβητική σειρά ώστε να γίνεται εύκολα αναγωγή στον χρονολογικό πίνακα και να διευκολύνεται η εύρεση μιας συγκεκριμένης εργασίας μέσω του επωνύμου του φοιτητή/φοιτήτριας. που εκδίδεται σε ηλεκτρονική μορφή. Κρινάκη. για την καθοδήγηση της στην δημιουργία της απαραίτητης βάσης δεδομένων και στην στατιστική επεξεργασία των στοιχείων. EIΣΑΓΩΓΗ Το παρόν τεύχος. μηχανικό. Δρα Πολεοδομίας και Αστικής Ανάπτυξης.

κατανομή διπλωματικών εργασιών ανά γεωγραφική περιοχή & ανά 5/ετία 3. κατανομή διπλωματικών εργασιών σε υποκατηγορίες ανά κατηγορία -5- . παραγωγή διπλωματικών εργασιών ανά έτος 2.Β. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1. κατανομή διπλωματικών εργασιών ανά θεματικές κατηγορίες & ανά 5/ετία 4.

1. παραγωγή διπλωματικών εργασιών ανά έτος Έτος Πλήθος Διπλωματικών 1994 11 1995 18 1996 7 1997 19 1998 25 1999 31 2000 31 2001 25 2002 30 2003 42 2004 29 2005 41 2006 54 2007 33 2008 40 2009 50 2010 47 2011 30 2012 41 2013 32 -6- .

Μακεδονίας Δυτικής Θεσσαλίας Ηπείρου Μακεδονίας & Θράκης Μακεδονίας Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος 1994-1998 25 6 9 5 0 21 1999-2003 31 12 13 12 4 2004-2008 25 13 30 10 2009-2013 57 16 10 ΣΥΝΟΛΟ 1994-2013 138 47 62 1 3 3 0 1 2 31 9 4 5 0 4 8 39 7 9 9 1 9 7 35 4 5 3 36 19 126 21 21 20 -7- Περιφέρεια Περιφέρεια Περιφέρεια Περιφέρεια Ιονίων Πελοποννήσου Κρήτης Βορείου Νήσων Αιγαίου Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου Άλλο ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 0 0 5 81 0 2 1 31 159 6 6 2 1 31 197 1 3 9 0 4 37 200 2 14 17 4 6 104 637 . κατανομή διπλωματικών εργασιών ανά γεωγραφική περιοχή & ανά 5/ετία Xρονική Περίοδος Ελλάδα Περιφέρεια Αττικής Περιφέρεια Περιφέρεια Περιφέρεια Περιφέρεια Περιφέρεια Κεντρικής Αν.2.

κατανομή διπλωματικών εργασιών ανά θεματικές κατηγορίες & ανά 5/ετία ποσοστά Πενταετία Χωροταξία Πολεοδομία Περιφερειακή Ανάπτυξη Περιβάλλον 1994-1998 21% 28% 48% 2% 1999-2003 18% 26% 45% 11% 2004-2008 14% 31% 43% 12% 2009-2013 17% 33% 40% 11% αριθμητικά Πενταετία Χωροταξία Πολεοδομία Περιφερειακή Περιβάλλον Σύνολο Ανάπτυξη 1994-1998 17 23 39 2 81 1999-2003 29 41 72 17 159 2004-2008 28 61 84 24 197 2009-2013 33 66 80 21 200 -8- .3.

Πόροι Τοπίο -Πολ. Κληρονομιά Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός ΣΥΝΟΛΟ 36 19% 33 17% 4 2% 6 3% 3 2% 4 2% 78 41% 10 5% 10 5% 3 2% 2 1% 189 100% Marketing Τόπου Αγροτική Ανάπτυξη Ανάπτυξη Υπηρεσιών Βιομηχανική Ανάπτυξη Επιχειρησιακά Σχέδια Ευρωπαϊκές Πολιτικές Οικονομοτεχνικές Μελέτες Υποδομές Παραγωγική Διάρθρωση Οικιστικό ΔίκτυοΑνάπτυξη ΣΥΝΟΛΟ 24 9% 9 3% 58 21% 17 6% 67 24% 20 7% 26 9% 51 19% 2 1% 1 0% 275 100% Αέρια Απόβλητα Διαχείριση Φυσικού Περιβάλλοντος Παραγωγικές Επιπτώσεις Περιβαλλοντική Νομοθεσία Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός Στερεά Απόβλητα Υγρά Απόβλητα Οικονομοτεχνικές Μελέτες Συμμετοχικές Διαδικασίες ΣΥΝΟΛΟ 3 5% 26 41% 7 11% 1 2% 2 3% 16 25% 7 11% 1 2% 1 2% 64 100% Κοινωνικά φαινόμενα Οικιστικό στον αστικό χώρο Δίκτυο-Ανάπτυξη -9- . Κληρονομιά Στρατηγική Χωροταξία Συμμετοχικές Διαδικασίες Χωροταξική Νομοθεσία Χωροταξική Πολιτική ΣΥΝΟΛΟ 20 19% 13 12% 5 5% 15 14% 3 3% 13 12% 3 3% 5 5% 3 3% 27 25% 107 100% Αναπλάσεις Γεωπληροφορική Δημογραφικά Φαινόμενα Πολεοδομική Νομοθεσία Πολεοδομική Πολιτική Υποδομές Χρήσεις γης Περιβαλ. Πόροι Τοπίο -Πολ.4. κατανομή διπλωματικών εργασιών σε υποκατηγορίες ανά κατηγορία Χωροταξία Πολεοδομία Περιφερειακή Ανάπτυξη Περιβάλλον Γεωπληροφορική Δημογραφικά Φαινόμενα Διοικητική Διάρθρωση Οικιστικό Δίκτυο Ανάπτυξη Παραγωγική Διάρθρωση Περιβαλ.

10 - .Γ. χρονολογικός πίνακας διπλωματικών εργασιών 2. αλφαβητικός πίνακας συγγραφέων . ΠΙΝΑΚΕΣ 1.

Κατηγορία Short Outline Περιφέρεια Πελοποννήσου - - 1994 Νικολαϊδου Μαρία Αξιολόγηση σε επί­πεδο έργων του Α΄ ΚΠΣ για την περιφέρεια Θεσσαλίας Λουκίσσας Φίλιππος - 1994 150 Περιφερειακή Ευρωπαϊκές Ανάπτυξη Πολιτικές Περιφέρεια Θεσσαλίας - Αφορά την νέα σιδηροδρομική γραμμή Αθήνα-Κόρινθος. μειωώνοντας συνεχώς τον αριθμό των απασχολούμενων σε αυτή.11 - Υποδομές Λέξεις Κλειδιά Η νέα Μάριος Ηλίας Παντελής σιδηροδρομική Κονταράτος Μπεριάτος Σκάγιαννης γραμμή Αθήνας-ΚορίνθουΠάτρας και η περιφερειακή ανάπτυξη στο νομό Κορινθίας Οικονόμου Δημήτρης 90 Περιφερειακή Ανάπτυξη Υποκατηγορία Γεωγραφική Περιοχή Αναπλάσεις Εξώφυλλο . Διερευνάται η υπάρχουσα κατάσταση και επιχειρείται μια προσέγγιση της μελλοντικής. Παντολέων Θωμάς Βύρων κοινωνικός εξοπλισμός και πολεοδομική οργάνωση.Πάτρα. 1 2 3 4 Σελ. Ημαθίας Οικονόμου Δημήτριος - 1994 158 Περιφερειακή Βιομηχανική Ανάπτυξη Ανάπτυξη Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας - - Μελαχρινός Κωνσταντίνος - - Αποβιομηχάνιση και προοπτικές Βιομηχανικής Απασχόλησης στο Πολεοδομικό Συγκρότημα Βόλου. υψηλών ταχυτήτων. Μελέτη περίπτωσης:Δήμος Καλαμαριάς - 1994 125 Πολεοδομία Πολεοδομική Πολιτική Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας - - 6 Μπετούρα Δέσποινα - - Επιπτώσεις από την Οικονόμου πεζοδρόμηση Δημήτρης τμήματος του οδικού δικτύου της Πλάκας - 1994 168 Πολεοδομία Περιφέρεια Αττικής - - Λουκίσσας Φίλιππος Λουκίσσας Φίλιππος Πετράκος Γεώργιος Μαλούτας Θωμάς . διπλής κατεύθυνσης. Μαλούτας Θωμάς - 1994 104 Περιφερειακή Βιομηχανική Ανάπτυξη Ανάπτυξη Περιφέρεια Θεσσαλίας - Η βιομηχανική περιοχή του Βόλου εδώ και μια δεκαετία βρίσκεται σε παρατεταμένη ύφεση. χρονολογικός πίνακας διπλωματικών εργασιών α/α Συγγραφέας 1 Συγγραφέας 2 Συγγραφέας 3 1 Αναστασόπουλος Σπυρίδων - - 2 Γιώτη Άννα Νάκος Άγγελος 3 Καζάκη Σοφία 4 Τίτλος Επιβλέπων Επιβλέπων Επιβλέπων Επιβλέπων Έτος Αρ.1. κανονικού πλάτους και ηλεκτροκινούμενη και το πώς αυτή θα επηρρεάσει την περιφερειακή ανάπτυξη των περιοχών από όπου περνάει - - - Διερεύνηση του δευτερογενούς τομέα παραγωγής στον Ν. 5 Μπάκης Γεώργιος - - Συλλογική Σκάγιαννης Μαλούτας Κοτζαμάνης κατανάλωση.

I.S. Μπεριάτος Ηλίας Οικονόμου Δημήτρης Γιαννακούρου Γεωργία - Κίσσας Λάμπτρος - Δραστηριότητες Χριστοαγροτικού χώρου. χρονολογικός πίνακας διπλωματικών εργασιών α/α Συγγραφέας 1 Συγγραφέας 2 Συγγραφέας 3 7 Ρούντης Αριστοτέλης - - 8 Βαμβακάς Αναστάσιος Σαράτσης Γιάννης Σερέφογλου Μαρία 9 Τσολάκης Σωτήρης - - 10 Κωπίδης Απόστολος Σαντιμπαντάκης Κων/νος 11 Αντωνόπουλος Φώτης 12 Κοπατσάρης Δήμος Τίτλος Επιβλέπων Επιβλέπων Επιβλέπων Επιβλέπων Έτος Αρ. Μια εμπειρική προσέγγιση στο Ν. πούλουΌλγα συμβατές ή μη. που πρόεκυψε από την απαξίωση παραδοσιακών µoντελών ζήτησης.12 - Εξώφυλλο . 1 2 3 4 Σελ. Λάρισας. Βόλου - 1994 112 Περιφέρεια Θεσσαλίας - Η εφαρμογή του µoντέλου προτύπων δραστηριότητας. Περιοχές σε Πετράκος Οικονόμου διαρθρωτική κρίση Γεώργιος Δημήτρης και αναζήτηση στρατηγικών ανάπτυξης.1. Εξαγωγή πρωτογενών συμπερασμάτων. με το περιβάλλον Φώτης Γεώργιος Γούσιος Δημήτριος - Υποδομές Περιφέρεια Θεσσαλίας - - Χωροταξία Γεωπληροφορική Ελλάδα - - 1995 126 Χωροταξία Οικιστικό ΔίκτυοΑνάπτυξη Ελλάδα - - 1995 110 Περιβάλλον Παραγωγικές Επιπτώσεις Ελλάδα - - . στην περίπτωση του Βόλου.Σ. Και Τηλεπισκόπιση Γούσιος Δημήτριος Οικονόμου Δημήτρης Σπανίδης Νικόλαος - 1994 55 - - Ζώνες Οικιστικού Ελέγχου 2 Ο. διατύπωση προτάσεων για αναδιάρθρωση αστικών συγκοινωνιών. Μια προκαταρκτική προσέγγιση στην επαρχία Νάουσας του Ν.Ε. Το παράδειγμα του Π. Ημαθίας ΜΜΕ και Σκάγιαννης Βλιάμος περιφερειακή Παντολέων Σπυρίδων ανάπτυξη. Κατηγορία Πολεοδομία Υποκατηγορία Γεωγραφική Περιοχή Γεωπληροφορική Λέξεις Κλειδιά Short Outline Η διερεύνηση της Μάριος Ηλίας Παντελής ζήτησης για Κονταράτος Μπεριάτος Σκάγιαννης μετακίνηση με βάση την ανάλυση των δραστηριοτήτων. Λουκίσσας Φίλιππος - 1994 100 Περιφερειακή Επιχειρησιακά Περιφέρεια Ανάπτυξη Σχέδια Κεντρικής Μακεδονίας - - Πετράκος Γεώργιος - 1994 140 Περιφερειακή Ανάπτυξη - Διαχείριση Γεωγραφικών Πληροφοριών G.

- 1995 230 Περιφερειακή Ανάπτυξη Αγροτική Ανάπτυξη Περιφέρεια Κρήτης - - - 1995 116 Περιφερειακή Ανάπτυξη Οικονομοτεχνικές Μελέτες Περιφέρεια Αττικής - - - 1995 160 Περιφερειακή Ανάπτυξη Οικονομοτεχνικές Μελέτες Ελλάδα - - . χρονολογικός πίνακας διπλωματικών εργασιών α/α Συγγραφέας 1 Συγγραφέας 2 Συγγραφέας 3 Τίτλος Επιβλέπων Επιβλέπων Επιβλέπων Επιβλέπων Έτος Αρ. Παρουσίαση τεσσάρων λύσεων και η επιλογή της πιο κατάλληλης. 13 Khoury George - - Η βιομηχανική ανάπτυξη στη Δυτική Όχθη της Παλαιστίνης Πετράκος Γεώργιος Σκάγιαννης Παντελής Βλιαμος Σπύρος - 1995 196 Περιφερειακή Βιομηχανική Ανάπτυξη Ανάπτυξη 14 Ζαμάνη Αλεξάνδρα - - Ανάπτυξη ανατολικής Φθιώτιδας. Χωρικές. 17 Δράκος Αναστάσιος - - Αξιολόγηση του νέου Διεθνούς Αεροδρομίου των Σπάτων Βλιάμος Σπύρος 18 Ζαρρής Αλέξανδρος Στεφάνου Εφη - Η χωροθέτηση των μεγάλων τουριστικών συγκροτημάτων στην Ελλάδα Μπεριάτος Ηλίας Γούσιος Κοτζαμάνης Δημήτριος Βύρων Διαμαντής Πετράκος Παναγιώτης Γεώργιος Γιαννακούρου Γεωργία Λέξεις Κλειδιά Short Outline Παλαιστίνη - - - 1995 118 Περιφερειακή Επιχειρησιακά Περιφέρεια Ανάπτυξη Σχέδια Στερεάς Ελλάδος - - - 1995 227 Πολεοδομία Αναπλάσεις Περιφέρεια Θεσσαλίας - Θέμα της διπλωματικής είναι η ανασυγκρότηση. κοινωνικές και οικονομικές διαφοροποιήσεις Γούσιος Δημήτριος Λουκίσσας Φίλιππος Γοσποδίνη Άσπα 15 Πογιαρίδη Ηλίας Ρακιτζής Κων/νος - Το λιμάνι του Βόλου. Προτάσεις διαμόρφωσης Λουκίσσας Φίλιππος Βλιάμος Σπύρος Γοσποδίνη Άσπα 16 Ανδρουλάκη Ελευθερία - - Χωρικές διαφοροποιήσεις στην Επαρχία Σελινού.13 - Κατηγορία Υποκατηγορία Γεωγραφική Περιοχή Εξώφυλλο . 1 2 3 4 Σελ. ανάπλαση και αξιοποίηση της παραλιακής ζώνης.1.

Δυνατότητες και προοπτικές ανάπτυξής του. Ενδογενής δυναμικότητα και τοπική ανάπτυξη Γούσιος Δημήτριος Χριστοφιλοπούλου Παρασκευή 22 Μαστορόπουλος Διονύσης - - Σαμοθράκη. 23Α Νένου Ευαγγελία Σαμαρίνα Άννα - 24 Πανταζής Παναγιώτης - - Θεσμικό πλαίσιο Χωροταξίας: Απολογισμός και προοπτικές ( 2 ΤΟΜΟΙ) Επιβλέπων Επιβλέπων Επιβλέπων Επιβλέπων Έτος Αρ. Ιωνίας. χρονολογικός πίνακας διπλωματικών εργασιών α/α Συγγραφέας 1 Συγγραφέας 2 Συγγραφέας 3 Τίτλος 19 Καλαμαράς Δημήτριος Ξυδιανός Χρυσοβαλάντης - Ολοκληρωμένη παρέμβαση στην περιοχή Αλιβερίου. Βύρων Θωμάς Η περίπτωση της Θεσσαλονίκης Περάκης Κωνσταντίνος - 1995 189 Πολεοδομία Κοινωνικά φαινόμενα στον αστικό χώρο Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας - - . 1 2 3 4 Σελ. Οικονόμου Κοτζαμάνης Δημήτριος Βύρων Οικονόμου Δημήτριος Χριστοφιλοπούλου Παρασκευή Κατηγορία Υποκατηγορία Γεωγραφική Περιοχή Λέξεις Κλειδιά Short Outline - 1995 180 Πολεοδομία Αναπλάσεις Περιφέρεια Θεσσαλίας - - - 1995 125 Χωροταξία Διοικητική Διάρθρωση Ελλάδα - - - 1995 137 Περιφερειακή Ανάπτυξη Αγροτική Ανάπτυξη Περιφέρεια Θεσσαλίας - - - 1995 140 Περιφερειακή Επιχειρησιακά Περιφέρεια Ανάπτυξη Σχέδια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης - - Γιαννακούρου Γεωργία Λουκίσσας Φίλιππος - 1995 250 Χωροταξία Χωροταξική Νομοθεσία Ελλάδα - - Σχήματα κοινωνικού Κοτζαμάνης Μαλούτας διαχωρισμού. Ένα Κοτζαμάνης Λουκίσσας Σκάγιαννης νησί σε διαρθρωτική Βύρων Φίλιππος Παντελής κρίση. Δήμου Ν.14 - Εξώφυλλο .1. 23. Νομού Μαγνησίας 20 Καραλή Δέσποινα - - Θεσμοί παρέμβασης της Αυτοδιοίκησης Α΄και Β΄βαθμού στο χωροταξικό σχεδιασμό στην Ελλάδα Γιαννακούρου Γεωργία Μπεριάτος Ηλίας 21 Μαρδάκης Πρόδρομος - - Το παράδειγμα της επαρχίας Αλμυρού.

1. - 27 Οικονόμου Δημήτριος Πετράκος Γεώργιος Σκάγιαννης Παντελής - 1995 210 Χωροταξία Οικιστικό ΔίκτυοΑνάπτυξη - Διαχείριση Μπεριάτος παράκτιων Ηλίας περιοχών με τουριστικές πιέσεις. Κατηγορία 25 Παντζαβέλη Έφη - - Χωροταξική οργάνωση οικιστικού δικτύου Θεσσαλίας 26 Παπαδόπουλος Ι. Γιαννακούρου Γεωργία Λουκίσσας Φίλιππος - 1995 146 Χωροταξία Περιβαλλοντικοί ΠόροιΤοπίοΠολιτιστική Κληρονομιά - - Πρόγραμμα ανάπτυξης στην περιοχή του Δήμου Σταυρούπολης Θεσσαλονίκης Μαλούτας Θωμάς Οικονόμου Δημήτρης Πετράκος Γεώργιος - 1995 28 Παπαδημητρίου Σταύρος - - Χωρική ανάλυση του τουρισμού: 1981-1991 Λουκίσσας Φίλιππος Οικονόμου Δημήτρης - 1995 29 Σταθάκης Δημήτρης - - Μελέτη χρήσεων γης στο CBD της Κηφισιάς χρησιμοποιώντας GIS Οικονόμου Δημήτριος Σπανίδης Νικόλαος 30 Δαμανάκης Εμμανουήλ - - Εναλλακτικές μορφές τουρισμού στο Νομό Μαγνησίας: οικοτουρισμός Χριστοπούλου Όλγα Σκάγιαννης Παντελής Πανάγος Αθανάσιος Πετράκος Γεώργιος Λέξεις Κλειδιά Short Outline Περιφέρεια Θεσσαλίας - - Ελλάδα - - 80 Περιφερειακή Επιχειρησιακά Περιφέρεια Ανάπτυξη Σχέδια Κεντρικής Μακεδονίας - - 96 Χωροταξία Γεωπληροφορική Ελλάδα - - - 1994 115 Πολεοδομία Γεωπληροφορική Περιφέρεια Αττικής - - - 1996 165 Περιφερειακή Ανάπτυξη Ανάπτυξη Υπηρεσιών Περιφέρεια Θεσσαλίας - - . Α.15 - Υποκατηγορία Γεωγραφική Περιοχή Εξώφυλλο . χρονολογικός πίνακας διπλωματικών εργασιών α/α Συγγραφέας 1 Συγγραφέας 2 Συγγραφέας 3 Τίτλος Επιβλέπων Επιβλέπων Επιβλέπων Επιβλέπων Έτος Αρ. 1 2 3 4 Σελ.

1 2 3 4 Σελ. Γούσιος Δημήτριος Στρατηγικό Σκάγιαννης σχέδιο Παντολέων Αλεξανδρούπολης Γούσιος Δημήτρης Λουκίσσας Φίλιππος Κατηγορία Υποκατηγορία Γεωγραφική Περιοχή Λέξεις Κλειδιά Short Outline Αγροτική Ανάπτυξη Παλαιστίνη - - Χωροταξία Περιβαλλοντικοί Πόροι -ΤοπίοΠολιτιστική Κληρονομιά Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος - - Χωροταξία Συμμετοχικές Διαδικασίες Περιφέρεια Θεσσαλίας - - - 1996 172 Περιφερειακή Επιχειρησιακά Περιφέρεια Ανάπτυξη Σχέδια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης - - - 1996 135 Πολεοδομία Γεωπληροφορική Περιφέρεια Θεσσαλίας - - - 1996 144 Πολεοδομία Χρήσεις γης Περιφέρεια Αττικής - - . Το παράδειγμα της Θεσσαλίας Επιβλέπων Επιβλέπων Επιβλέπων Επιβλέπων Έτος Αρ. Ιωνίας και προγράμματος URBAN CHARLEROI Οργάνωση των Λουκίσσας Κοτζαμάνης Οικονόμου χρήσεων γης και Φίλιππος Βύρων Δημήτρης Αλληλεπιδράσεις με την ΚοινωνικόΟικονομική Δομή του Δήμου της Αθήνας - - 34 Καραμπαλάσης Γεώργιος - - 35 Μέντος Σταύρος - - 36 Μωυσιάδη Θεοδούλη - - Τίτλος Ρόλος και προοπτικές των συμβουλίων περιοχής. Συγκριτική μελέτη μεταξύ του προγράμματος URBAN Βόλου-Ν.Βλιάμος Μπεριάτος Πυργιώτης βουλία URBAN για Σπύρος Ηλίας Ιωάννης τις αστικές περιοχές.1. χρονολογικός πίνακας διπλωματικών εργασιών α/α Συγγραφέας 1 Συγγραφέας 2 Συγγραφέας 3 31 Al Shalamey Mohammed - - Μελέτη ανάπτυξης Σκάγιαννης πρωτογενούς τομέα Παντολέων δυτικής όχθης (Παλαιστίνης) Οικονόμου Δημήτρης - 1996 220 Περιφερειακή Ανάπτυξη 32 Κλαρούδα Ιωάννα - - Τουριστική ανάπτυξη Οικονόμου Σκάγιαννης Λουκίσσας ανάδειξη και Δημήτριος Παντελής Φίλιππος προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς επαρχίας Λιβαδειάς και Δελφών - 1996 195 33 Κουτάκος Χρήστος Παπουτσής Χρήστος Μπεριάτος Ηλίας - 1996 160 Πετράκος Κοτζαμάνης Γεώργιος Βύρων Η κοινοτική πρωτο.16 - Εξώφυλλο .

για το σχεδιασμό και τη λήψη αποφάσεων στο Δήμο Βόλου (2 τόμοι) Πολυκριτιριακή Αξιολόγηση του Περιφερειακού Αυτοκινητόδρομου του Βόλου 39 Νάστος Γεώργιος - - Στρατηγικός σχεδιασμός Καβάλας 40 Βελώνη Μαρία Νινιράκη Μαριάννα - Μεσαίες πόλεις: Προοπτικές ανάπτυξης. 1 2 3 4 Σελ.1.Σ. ιδιαίτερα για τους φορείς εκπόνησης και παρακολούθησης αναπτυξιακών προγραμμάτων. ανθρωποκεντρικής και περιβαλλοντικά ευαίσθητης αναπτυξιακής διαδικασίας.17 - Χωροταξία Η εργασία προσπαθεί να σκιαγραφήσει το προφίλ των νομαρχιών και των σύγχρονων νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων και ειδικότερα. και ένα πλαίσιο μελλοντικού στρατηγικού και αναπτυξιακού σχεδιασμου. Σκάγιαννης Πασχαλίδης Λουκίσσας Παντολέων Φίλιππος - 1997 110 Περιφερειακή Ανάπτυξη Οικονομοτεχνικές Μελέτες Περιφέρεια Θεσσαλίας - - Κοτζαμάνης Σκάγιαννης Βύρων Παντελής - 1997 139 Περιφερειακή Επιχειρησιακά Περιφέρεια Ανάπτυξη Σχέδια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης - Μαλούτας Κοτζαμάνης Θωμάς Βύρων - 1997 143 Περιφερειακή Ανάπτυξη Marketing Τόπου Ελλάδα - Ολοκληρωμένη παρουσίαση κοινωνικοοικονομικής και αναπτυξιακής κατάστασης νόμου Kαβαλάς. Διαφανείς τάσεις στο ελληνικό αστικό σύστημα Πετράκος Γεώργιος 41 Κουτσιούνη Μαρία - - Ο ρόλος της νομαρχιακής διοίκησης και αυτοδιοίκησης στη ρύθμιση του χώρου Γιαννακούρου Γεωργία Κατηγορία Υποκατηγορία Γεωγραφική Περιοχή Λέξεις Κλειδιά Short Outline Φώτης Γεώργιος - 1996 280 Περιφερειακή Ανάπτυξη Ανάπτυξη Υπηρεσιών Περιφέρεια Θεσσαλίας - Ανάδειξη σπουδαιότητας και χρησιμότητας των νέων τεχνολογιών στην ανάπτυξη και το σχεδιασμό γεωγραφικού χώρου μικρής κλίμακας. δημογραφικών και κοινωνικόοικονομικών δεδομένων. με τη χρήση Γ. τη λειτουργία των υπηρεσιών περιβάλλοντος. Kάλυψη όλων των παραγόντων και τομέων που επηρεάζουν τοπική ανάπτυξη για την προώθηση μιας ενδογενούς. 3737Β Ποζουκίδου Γεωργία Πουλακίδας Δημήτρης - Κοτζαμάνης Μαλούτας Βύρων Θωμάς 38 Ανατολίτη Ζωή Πολυδωρόπουλος Ιωακείμ - Η ανάδειξη της φυσιογνωμίας ενός δήμου Μεσαίου Μεγέθους (Ανάλυση κτιριακών. χωροταξίας και τεχνικών έργων στους κόλπους των δύο αυτών θεσμών.Π. - Μπεριάτος Ηλίας - 1997 103 Διοικητική Διάρθρωση Ελλάδα - Κότιος Άγγελος Χριστοφιλοπούλου Παρασκευή . Η ανάγκη για συνεχή τροφοδότηση με αξιόπιστες πληροφορίες είναι θεμελιώδους σημασίας για κάθε παρέμβαση στο χώρο. χρονολογικός πίνακας διπλωματικών εργασιών α/α Συγγραφέας 1 Συγγραφέας 2 Συγγραφέας 3 Τίτλος Επιβλέπων Επιβλέπων Επιβλέπων Επιβλέπων Έτος Αρ. Εξώφυλλο .

Θεσμικό πλαίσιο. 42 Μανωλά Ευαγγελία - - Χωροθέτηση εγκαταστάσεων επεξεργασίας Αστικών Λυμάτων Οικονόμου Δημήτριος Λουκίσσας Φίλιππος Κότιος Άγγελος - 1997 140 43 Μαρκάτου Μαρία - - Η ερευνητική και τεχνολογική δομή στο Ελληνικό Σύστημα Καινοτομίας Σκάγιαννης Παντολέων Βλιάμος Σπύρος Κότιος Άγγελος - 44 Κοτσιμπού Μαρία - - Ανάπλαση του Ιστορικού κέντρου της Χαλκίδας Λουκίσσας Φίλιππος Γοσποδίνη Άσπα Οικονόμου Δημήτρης 45 Μιχαηλίδου Δέσποινα - - Οι αναπτυξιακοί Νόμοι και οι ιδιωτικές Βιομηχανικές επενδύσεις στο Ν. Το παράδειγμα της εδαφικής περιφέρειας Φαρσάλων Ιδιωτική πολεοδόμηση (Μεθοδολογία. χρονολογικός πίνακας διπλωματικών εργασιών α/α Συγγραφέας 1 Συγγραφέας 2 Συγγραφέας 3 Τίτλος Επιβλέπων Επιβλέπων Επιβλέπων Επιβλέπων Έτος Αρ.18 - Περιβάλλον Υποκατηγορία Γεωγραφική Περιοχή Πολεοδομία Οικιστικό ΔίκτυοΑνάπτυξη Εξώφυλλο . Ξάνθης Βλιάμος Σπύρος Οικονόμου Δημήτρης Πετράκος Γεώργιος 46 Τζόλας Λαοδάμας - - Γούσιος Δημήτριος 47 Χριστοδούλου Δημήτριος - - Η εξέλιξη των σχέσεων κωμόπολης και ενδοχώρας σον Αγροτικό Χώρο. 1 2 3 4 Σελ.1. εμπειρική εφαρμογή) Γιαννακούρου Γεωργία Κατηγορία Λέξεις Κλειδιά Short Outline Υγρά Απόβλητα Ελλάδα - - 1997 400 Περιφερειακή Ανάπτυξη Ανάπτυξη Υπηρεσιών Ελλάδα - - - 1997 190 Αναπλάσεις Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος - - - 1997 170 Περιφερειακή Βιομηχανική Ανάπτυξη Ανάπτυξη Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης - - Πετράκος Κοτζαμάνης Γεώργιος Βύρων - 1997 120 Χωροταξία Περιφέρεια Θεσσαλίας - - Μπεριάτος Ηλίας - 1997 140 Πολεοδομία Πολεοδομική Πολιτική Ελλάδα - - Λουκίσσας Φίλιππος .

Οι περιπτώσεις των Νομών Λάρισας και Μαγνησίας Νέες Σκάγιαννης Κότιος τηλεπικοινωνιακές Παντολέων Άγγελος υπηρεσίες στην Ελλάδα και οι επιπτώσεις τους στην Περιφερειακή Ανάπτυξη Περάκης Κωνσταντίνος - 1997 163 Περιφερειακή Ανάπτυξη Σκάγιαννης Παντελής Περάκης Κωνσταντίνος . 48 Ιωαννίδου Αναστασία - - Ρυθμιστικό πλαίσιο ανάπλασης της περιοχής της δυτικής εισόδου του δήμου Θεσσαλονίκης Γοσποδίνη Σκάγιαννης Οικονόμου Άσπα Παντελής Δημήτρης - 1997 200 Πολεοδομία 49 Κραβαρίτης Χαράλαμπος - - Χωροθετική ανάλυση και αξιολόγηση του δικτύου βιβλιοθηκών στους δήμους Βόλου και Ν. ανάλυση των δικτύων ISDN.19 - Κατηγορία Πολεοδομία Υποκατηγορία Γεωγραφική Περιοχή Λέξεις Κλειδιά Short Outline Αναπλάσεις Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας - - Γεωπληροφορική Περιφέρεια Θεσσαλίας - - Υποδομές Περιφέρεια Αττικής - διερεύνηση της προοπτικής να εισαχθεί ένα σύστημα τραμ. βάση των οποίων θα μπορεί να αποφασίζεται αλλα και να αξιολογείτε η χωροθέτηση οργανωμένων χωρικών μονάδων και συγκεκριμένα βιομηχανικών περιοχών(ΒΙ. Hellastel. Ιωνίας. τα κοινοτικά προγράμματα που εφαρμοζόνται για την χρηματοδότηση και την ανάπτυξη των ΤΕ στα κράτη-μέλη & η σύνδεσή τους με την περιφερειακή ανάπτυξη. Ελλάδα - Επανασχεδιασμός του οικιστικού περιβάλλοντος στον παραθεριστικό οικισμό Λούρου Μεσολογγίου. Οικονομοτεχνικές Μελέτες Περιφέρεια Θεσσαλίας - Ανάδειξη των σημαντικότερων κριτηρίων. 1 2 3 4 Σελ. Τεχνολογικά Πάρκα. ανάλυση της δομής των αστικών συγκοινωνιών και εξέταση των χαρακτηριστικών του συστήματος τραμ. Internet. Τεχνολογικών Πάρκων και τεχνοπόλεων.ΠΕ. Ανάπτυξη Υπηρεσιών Ελλάδα - Η ιστορική εξέλιξη των τηλεπικοινωνιών. Φώτης Γεώργιος - 1997 120 50 Τσόπελας Ιωάννης - - Το τραμ της Αθήνας Σκάγιαννης Λουκίσσας Πασχαλίδης Παντολέων Φίλιππος Αδαμάντιος - 1997 182 Περιφερειακή Ανάπτυξη 51 Μπιζιούρας Σωτήρης - - Επανασχεδιασμός οικιστικού περιβάλλοντος Οικονόμου Δημήτριος Περάκης Κωνσταντίνος Μπεριάτος Ηλίας - 1997 102 52 Σπανός Στυλιανός - - Πετράκος Γεώργιος - 1997 177 Περιφερειακή Ανάπτυξη 53 Ακριτίδης Θεόδωρος Νανούρη Έλενα - Κριτήρια χωρο­θέΒλιάμος Λουκίσσας τησης και αξιολόγη.).1. Παρουσίαση της σημερινής κατάστασης. οι σχέσεις και οι οικονομίες δικτύων το νομοθετικό πλαίσιο των ΤΕ στην Ευρώπη και την Ελλάδα. Hellaspac. Τεχνοπόλεις. στην πόλη της Αθήνας. χρονολογικός πίνακας διπλωματικών εργασιών α/α Συγγραφέας 1 Συγγραφέας 2 Συγγραφέας 3 Τίτλος Επιβλέπων Επιβλέπων Επιβλέπων Επιβλέπων Έτος Αρ.Σπύρος Φίλιππος σης οργανωμένων χωρικών μονάδων: ΒΙΠΕ. Πολεοδομία Πολεοδομική Πολιτική Εξώφυλλο .

Διερεύνηση της ύπαρξης ή όχι περιφερειακών ανισοτήτων στο εσωτερικό μιας χώρας.Σ. σχέδιο δράσης. Λέξεις Κλειδιά Short Outline 54 Λαμπαδάρης Σταμάτης - - Δημόσιες Επενδύσεις στη Μαγνησία σύμφωνα με το Α΄και Β΄ Κ. 1 2 3 4 Σελ.20 - 90 Κατηγορία Υποκατηγορία Γεωγραφική Περιοχή Πολεοδομία Πολεοδομική Πολιτική Εξώφυλλο . Η μετάβαση από το καθεστώς της κεντρικά κατευθυνόμενης οικονομίας σε αυτό της ελεύθερης αγοράς. 56 Κοψιδά Μαρίνα - - Επιπτώσεις του Μετρό στη δομή του αστικού χώρου. επιπτώσεις Κότιος Άγγελος Γοσποδίνη Άσπα - 1998 300 Πολεοδομία Πολεοδομική Πολιτική Περιφέρεια Θεσσαλίας - - 59 Κεφαλά Νάντια - - Η οικονομική Οικονόμου και θεσμική Δημήτριος διάσταση της πολιτικής γης και της πολιτικής κατοικίας στον Ελληνικό χώρο Κότιος Άγγελος Βλιαμος Σπύρος - 1998 250 Πολεοδομία Πολεοδομική Πολιτική Ελλάδα - - . Η περίπτωση του τερματικού σταθμού Δάφνης Μαλούτας Θωμάς Λουκίσσας Κοτζαμάνης Φίλιππος Βύρων - 1997 250 Πολεοδομία Υποδομές Περιφέρεια Αττικής - - 57 Κοντογιάννη Χαρίκλεια - - Η πολεοδομική πολιτική στην Ελλάδα Οικονόμου Δημήτριος Γοσποδίνη Άσπα Δέφνερ Αλέξιος - 1998 Ελλάδα - - 58 Κουτσονάκου Καλλιόπη Τριανταφυλλίδου Τριανταφυλ.1. Σκάγιαννης Παντολέων Γούσιος Δημήτρης Κότιος Άγγελος - 1997 126 Περιφερειακή Ευρωπαϊκές Ανάπτυξη Πολιτικές Περιφέρεια Θεσσαλίας - Δημόσιες επενδύσεις που πραγματοποιούνται στον Νομό Μαγνησίας στο πλαίσιο του πρώτου και δεύτερου πακέτου DELORS 55 Νικοπούλου Ανθούλα - - Η Μελέτη της Περιφερειακής Διάρθρωσης της Αλβανίας Πετράκος Γεώργιος Γούσιος Δημήτρης Κότιος Άγγελος - 1997 305 Χωροταξία Διοικητική Διάρθρωση Αλβανία - Μελέτη του περιφερειακού διοικιτικού επιπέδου της Αλβανίας. - Πρόταση Οικονόμου πολεοδομικής Δημήτριος παρέμβασης στην ενότητα Νέων Παγασών Δημητριάδας: πολιτική.Π. χρονολογικός πίνακας διπλωματικών εργασιών α/α Συγγραφέας 1 Συγγραφέας 2 Συγγραφέας 3 Τίτλος Επιβλέπων Επιβλέπων Επιβλέπων Επιβλέπων Έτος Αρ.

1 2 3 4 Σελ. χρονολογικός πίνακας διπλωματικών εργασιών α/α Συγγραφέας 1 Συγγραφέας 2 Συγγραφέας 3 Τίτλος Επιβλέπων Επιβλέπων Επιβλέπων Επιβλέπων Έτος Αρ. 60 Πατσιατζή Ελένη - - Η διαπεριφερειακή συνεργασία στην Ευρωπαϊκή Ένωση: Η περίπτωση της Ελλάδας 61 Ξυδοπούλου Μαρία - - 62 Τσιάπα Μαρία - - Γούσιος Διερεύνηση των Δημήτριος χωρικών και παραγωγικών προβλημάτων της συγκέντρωσης Βοοτροφικών μονάδων στην περιαστική ζώνη της Βέροιας Η περιφερειακή Πετράκος διάρθρωση της Γεώργιος πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας 63 Δαγκωνάκη Ζαχαρένια - - Πολιτιστικός Τουρισμός και Περιφερειακή Ανάπτυξη (Μελέτη περίπτωσης: Περιφέρεια Κρήτης) 64 Κυριακίδου Μαρία - - 65 Αυγουστινάκη Βιργινία - - Κότιος Άγγελος Κατηγορία Υποκατηγορία Γεωγραφική Περιοχή Λέξεις Κλειδιά Short Outline Βλιάμος Σπύρος Πετράκος Γεώργιος - 1998 207 Περιφερειακή Ευρωπαϊκές Ανάπτυξη Πολιτικές Ελλάδα - - Χριστοπούλου Όλγα Κούγκολος Αθανάσιος - 1998 122 Περιφερειακή Βιομηχανική Ανάπτυξη Ανάπτυξη Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας - - Σκάγιαννης Παντελής Κότιος Άγγελος - 1998 380 Παραγωγική Διάρθρωση Σκόπια - - Κότιος Άγγελος Λουκίσσας Φίλιππος Δέφνερ Αλέξιος - 1998 230 Περιφερειακή Ανάπτυξη Ανάπτυξη Υπηρεσιών Περιφέρεια Κρήτης - - Οι Αναπτυξιακές Εταιρείες ως νέοι φορείς στην Τοπική Ανάπτυξη: Το παράδειγμα της Αναπτυξιακής Καρδίτσας Γούσιος Δημήτριος Βλιάμος Σπύρος Πετράκος Γεώργιος - 1998 160 Περιφερειακή Ανάπτυξη Ανάπτυξη Υπηρεσιών Περιφέρεια Θεσσαλίας - - Διαχείριση και ανάπτυξη του αγροτικού χώρου στη μικρή κλίμακα. Το παράδειγμα της 8ης Εδαφικής Περιφέρειας Ν.1. Καρδίτσας Γούσιος Δημήτριος Μπεριάτος Ηλίας Κότιος Άγγελος - 1998 120 Περιφερειακή Ανάπτυξη Αγροτική Ανάπτυξη Περιφέρεια Θεσσαλίας - - .21 - Χωροταξία Εξώφυλλο .

1 2 3 4 Σελ. χρονολογικός πίνακας διπλωματικών εργασιών α/α Συγγραφέας 1 Συγγραφέας 2 Συγγραφέας 3 Τίτλος 66 Γούλα Δήμητρα - - Local agenda 21: Η περίπτωση της Ηγουμενίτσας Μπεριάτος Ηλίας Λουκίσσας Φίλιππος Γούσιος Δημήτριος - 1998 300 Πολεοδομία Πολεοδομική Πολιτική 67 Αδρίμη Φωτεινή - - Η εφαρμογή του Σχεδίου Πόλεως στην Ελλάδα μέσα από παραδείγματα από το νομό Καβάλας Παππάς Βασίλειος Οικονόμου Δημήτρης Δέφνερ Αλέξιος - 1998 200 Πολεοδομία Πολεοδομική Νομοθεσία 68 Δερμίση Σοφία - - Αξιολόγηση της επίδρασης διαφόρων παραμέτρων στο Π. Η περίπτωση του Πολεοδομικού Συγκροτήματος Θεσσαλονίκης Επιβλέπων Επιβλέπων Επιβλέπων Επιβλέπων Έτος Αρ. Θεσσαλονίκης βάσει του μοντέλου COMPLEX CITY Βλιάμος Σπύρος Κότιος Άγγελος Πετράκος Γεώργιος - 1998 220 Πολεοδομία 69 Κλουκινιώτη Χαρούλα - - Συγκριτική θεώρηση Οικονόμου των 13 Δημήτριος Περιφερειακών Προγραμμάτων του ΚΠΣ 1994-99 Βλιάμος Σπύρος Κότιος Άγγελος - 1998 173 Περιφερειακή Ευρωπαϊκές Ανάπτυξη Πολιτικές 70 Τασοπούλου Αναστασία - - Δέφνερ Αλέξιος Γοσποδίνη Άσπα - 1998 190 71 Καταγιά Χρυσηίδα - - Κότιος Άγγελος - 1998 200 Περιφερειακή Ανάπτυξη Η μεταφορά του Συντελεστή Δόμησης.Σ.1.22 - Κατηγορία Υποκατηγορία Γεωγραφική Περιοχή Λέξεις Κλειδιά Short Outline Περιφέρεια Ηπείρου - Ασχολείται με το ανθρωπογενές περιβάλλον της πόλης της Ηγουμενίτσας έχοντας ως οδηγό το πρόγραμμα Local Agenda 21 Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης - - ΓεωΠεριφέρεια πληροφορική Κεντρικής Μακεδονίας - - Ελλάδα - - Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας - - Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος - - Πολεοδομία Πολεοδομική Πολιτική Οικονομοτεχνικές Μελέτες Εξώφυλλο . Οικονόμου Δημήτριος Χωρικές Σκάγιαννης Κοτζαμάνης Επιπτώσεις ζεύξης Παντολέων Βύρων Ρίου-Αντιρρίου .

23 - Χωροταξία Εξώφυλλο . Οι αιτίες. χρονολογικός πίνακας διπλωματικών εργασιών α/α Συγγραφέας 1 Συγγραφέας 2 Συγγραφέας 3 Τίτλος Επιβλέπων Επιβλέπων Επιβλέπων Επιβλέπων Έτος Αρ. 72 Υφαντίδης Ιωάννης - - Τοπική Ανάπτυξη και μικρή πόλη: η περίπτωση της Αλεξάνδρειας 73 Λάμπρου Αλκιβιάδης - - Χωρικές και ποσοτικές μεταβολές καλύψεων γης του Νομού Ηλείας την περίοδο 86-90 7474Β Σωμαράς Χρήστος - - 75 Κουτσουμαράκη Βασιλική - - 76 Κυρίμης Κωνσταντίνος Μπέτσης Αλκιβιάδης - Θεματική διαχρονική ανάλυση βασικών καλύψεων γης του Νομού Μαγνησίας την τελευταία δεκαετία με την χρήση δορυφορικών εικόνων 77 Ροδακινιάς Πέτρος - - Πανεπιστημιακά Σκάγιαννης και ερευνητικά Παντολέων δίκτυα τηλεματικής Γούσιος Κοτζαμάνης Δημήτριος Βύρων Κατηγορία Υποκατηγορία Γεωγραφική Περιοχή Λέξεις Κλειδιά Short Outline Αίγυπτος - - Γεωπληροφορική Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος - - Κοινωνικά φαινόμενα στον αστικό χώρο Ελλάδα - - Περιφερειακή Ευρωπαϊκές Ανάπτυξη Πολιτικές Ελλάδα Κότιος Άγγελος - 1998 195 Περιφερειακή Επιχειρησιακά Ανάπτυξη Σχέδια Περάκης Κωνσταντίνος Παππάς Βασίλης Γούσιος Δημήτριος - 1998 100 Ο κοινωνικός Μαλούτας αποκλεισμός των Θωμάς Ρομ. παράρτημα) (2 τόμοι) Η πολιτική της Κότιος Ευρωπαϊκής Ένωσης Άγγελος για το αστικό περιβάλλον Δέφνερ Αλέξιος Λαζαρίδης Παντελής - 1998 400 Πολεοδομία Πετράκος Γεώργιος Βλιάμος Σπύρος - 1998 Παππάς Βασίλης Γούσιος Δημήτριος - 1998 Χωροταξία Γεωπληροφορική Περιφέρεια Θεσσαλίας Παππάς Βασίλης Περάκης Κωνσταντίνος - 1998 Περιφερειακή Ανάπτυξη Ανάπτυξη Υπηρεσιών Ελλάδα Περάκης Κωνσταντίνος . η πο­λιτική και οι επιπτώσεις του φαινομένου (τεύχος. 1 2 3 4 Σελ.1. οι διαστάσεις.

1. Πιλοτική εφαρμογή στο νησί της Σκοπέλου Χριστοπούλου Όλγα Μπεριάτος Ηλίας - 1999 130 Περιφερειακή Ανάπτυξη Ανάπτυξη Υπηρεσιών Περιφέρεια Θεσσαλίας - Άμεση ανάγκη για έναν μακροχρόνιο και ολοκληρωμένο σχεδιασμό της τουριστικής δραστηριότητας και την αναδιάρθρωση του τουριστικού προϊόντος. χρονολογικός πίνακας διπλωματικών εργασιών α/α Συγγραφέας 1 Συγγραφέας 2 Συγγραφέας 3 78 Πραγιάτη Μαρία - - 7979Α Ρώμα Ελευθερία - - 80 Τσιλιμίγκας Γεώργιος - 81 Μήτρου Σπυρίδων 82 Πατσής Κωνσταντίνος Τίτλος Επιβλέπων Επιβλέπων Επιβλέπων Επιβλέπων Έτος Αρ. Στην εργασία αναλύεται ο μηχανισμός του σχεδιασμού αυτού και οι θεωρητικές προσεγγίσεις θα εφαρμοστούν σαν παράδειγμα στο νησί της Σκοπέλου . 1 2 3 4 Σελ. Καποδίστριας" σε εθνικό επίπεδο Γεωγραφική ανάλυση και προοπτικές της εφαρμογής του στην ευρύτερη Περιφέρεια Θεσσαλίας Διερεύνηση των Σκάγιαννης Μπεριάτος δυνατοτήτων Παντολέων Ηλίας ανά­­πτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας μέσω των δικτύων αερομεταφορών (τεύχος. παράρτημα) (2 τόμοι) Μπεριάτος Ηλίας - 1998 150 Γούσιος Δημήτριος - 1998 233 Περιφερειακή Ανάπτυξη - Οι συμμετοχικές διαδικασίες στον χωρικό σχεδιασμό. Κατηγορία Υποκατηγορία Γεωγραφική Περιοχή Λέξεις Κλειδιά Short Outline Χωροταξία Γεωπληροφορική Ελλάδα - - Υποδομές Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος - - Συμμετοχικές Διαδικασίες Ελλάδα - - Χαρτογραφική Γούσιος Παππάς απεικόνιση του Δημήτριος Βασίλης προγράμματος "Ι. Μπεριάτος Ηλίας Γούσιος Δημήτρης Λουκίσσας Φίλιππος - 1998 140 - - Η Ελλάδα ως Σκάγιαννης διεθνής Παντολέων τηλεπικοινωνιακός κόμβος και ο ρόλος του ΟΤΕ Παππάς Βασίλης Περάκης Κωνσταντίνος - 1998 123 Περιφερειακή Ανάπτυξη Ανάπτυξη Υπηρεσιών Ελλάδα - - - - Σχεδιασμός Οικονόμου βιώσιμης Δημήτριος τουριστικής ανάπτυξης.24 - Χωροταξία Εξώφυλλο . Ουσιαστική λύση η εφαρμογή τουΣχεδιασμού Βιώσιμης Τουριστικής Ανάπτυξης.

1. χρονολογικός πίνακας διπλωματικών εργασιών
α/α

Συγγραφέας
1

Συγγραφέας
2

Συγγραφέας
3

Τίτλος

83 Καραδημητρίου
Νικόλαος

-

-

Κάθετη κοινωνική
διαφοροποίηση
στην Αθήνα

Μαλούτας
Θωμάς

Οικονόμου
Δημήτρης

Δέφνερ
Αλέξιος

-

1999

80

Πολεοδομία

Κοινωνικά
φαινόμενα
στον αστικό
χώρο

84

Παπαστάθη
Μαριάνθη

-

-

Προβλήματα
και μέθοδοι
αντιμετώπισης
των λατομείων
αδρανών υλικών
στον αστικό χώρο:
η περίπτωση της
Αττικής

Κότιος
Άγγελος

Βλιάμος
Σπύρος

Μπεριάτος
Ηλίας

-

1999 165

Περιβάλλον

85

Δήμου
Μιλτιάδης

-

-

Οικονομία
και υποδομές
στο Νομό Ημαθίας

Σκάγιαννης
Παντολέων

Πετράκος
Γεώργιος

Κότιος
Άγγελος

-

8686Β

Κόπανος
Χρήστος

Φυσελιάς
Σπυρίδων

-

Κότιος
Άγγελος

87

Γαλάνης
Βασίλης

-

-

Η απελευθέρωση των Σκάγιαννης Λουκίσσας
αερομεταφορών στην Παντολέων Φίλιππος
Ε.Ε. Το θεσμικό πλαίσιο, οι στόχοι και οι
επιπτώσεις. Αναφορά
στην Ελληνική αγορά
εναέριων μεταφορών (τεύχος, παράρτημα) (2 τόμοι)
Χωροθέτηση
Μαλούτας
Φώτης
κοινωνικού
Θωμάς
Γεώργιος
εξοπλισμού στη
Λάρισα.
Ανάλυση
υφιστάμενης
κατάστασης
- πρόταση

88

Κιάκου
Αθηνά

-

-

Η πολιτική της
Ευρωπαϊκής Ένωσης
για τα νησιά.
Η περίπτωση της
Περιφέρειας
Βορείου Αιγαίου

Επιβλέπων Επιβλέπων Επιβλέπων Επιβλέπων Έτος Αρ.
1
2
3
4
Σελ.

Κότιος
Άγγελος

Βλιάμος
Σπύρος

Λέξεις
Κλειδιά

Short Outline

Περιφέρεια
Αττικής

-

-

Διαχείριση
Φυσικού
Περιβάλλοντος

Περιφέρεια
Αττικής

-

-

1999 200 Περιφερειακή
Ανάπτυξη

Υποδομές

Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας

-

-

-

1999 350 Περιφερειακή
Ανάπτυξη

Υποδομές

Ευρώπη

-

Η παρούσα εργασία αναφέρεται στο
νέο περιβάλλον των αεροπορικών
μεταφορών στην Ευρωπαϊκή Ένωση.Ακόμα εκτιμάται η επίτευψη των
στόχων της Ευρωπαϊκής Ένωσης
και τέλος αναλύεται η ελληνική
αγορά εναέριων μεταφορών.

Παππάς
Βασίλης

-

1999 169

Γεωπληροφορική

Περιφέρεια
Θεσσαλίας

-

Λουκίσσας
Φίλιππος

-

1999 200 Περιφερειακή Ευρωπαϊκές
Ανάπτυξη
Πολιτικές

Περιφέρεια
Βορείου
Αιγαίου

-

Η εργασία ασχολείται με το σύνολο
των δραστηριοτήτων που ααφορούν τις σχέσεις μεταξύ του κοινωνικού ελέγχου και της επιστήμης
της γεωγραφίας.Το πεδίο έρευνας
είναι η πόλη της Λάρισας. Στην
εργασία παρατίθενται παραδείγματα της συλλογικής κατανάλωσης σε
σχέση με το σύστημα που επικρατεί
καθώς και τον αστικό σχεδιασμό.
-

- 25 -

Κατηγορία

Πολεοδομία

Υποκατηγορία Γεωγραφική
Περιοχή

Εξώφυλλο

1. χρονολογικός πίνακας διπλωματικών εργασιών
α/α

Συγγραφέας
1

Συγγραφέας
2

Συγγραφέας
3

89

Βανταλή
Μαρία

-

-

90

Αναγνωστόπουλος
Παναγιώτης

-

-

91

Κατσιακιώρη
Ζωή

-

92

Κολίτσης
Αναστάσιος

93

Κοντοπίδη
Κατερίνα

Τίτλος

Επιβλέπων Επιβλέπων Επιβλέπων Επιβλέπων Έτος Αρ.
1
2
3
4
Σελ.

Αποστερημένες Κοτζαμάνης Πετράκος Μαλούτας
αστικές περιοχές.
Βύρων
Γεώργιος
Θωμάς
Το νέο αστικό
πρόβλημα των
Δυτικών
Μητροπόλεων και
η διερεύνηση
εμφάνισης
ανάλογου
φαινομένου
στην Ελλάδα
Ανάπτυξη
Βλιάμος Αραβώσης Κούγκολος
μεθοδολογίας
Σπύρος
Κωνστα- Αθανάσιος
για την αξιολόγηση
ντίνος
των εναλλακτικών
μεθόδων διάθεσης
απορριμμάτων

-

1999

-

-

Χωρικοί
μετασχηματισμοί
και διοικητικές
μεταρρυθμίσεις στο
χωρικό σύστημα
μικρών πόλεων:
Η περίπτωση των
Φαρσάλων

Γούσιος
Δημήτριος

Κότιος
Άγγελος

Χριστοπούλου
Όλγα

-

-

Διασυνοριακή
Σκάγιαννης
Συνεργασία, Μοχλός Παντολέων
ανάπτυξης για
Δυτική Μακεδονία
και Π.Γ.Δ.Μ.

Κότιος
Άγγελος

-

-

Δώδεκα ταινίες Μαλούτας
Μία Πόλη.
Θωμάς
Η εικόνα της Αθήνας
μέσα από τον
κινηματογράφο
της δεκαετίας
του '60

Λαζαρίδης
Παντελής

Υποκατηγορία Γεωγραφική
Περιοχή

Λέξεις
Κλειδιά

Short Outline

Πολεοδομία Πολεοδομική
Πολιτική

Ελλάδα

-

-

1999 130

Περιβάλλον

Στερεά
Απόβλητα

Ελλάδα

-

-

-

1999 134

Χωροταξία

Διοικητική
Διάρθρωση

Περιφέρεια
Θεσσαλίας

-

Τα τελευταία 25 χρόνια ο ελληνικός
ύπαιθρος χώρος αναπτύσσεται
συνεχώς. Τα ανεπτυγμένα αυτά
κέντρα σημειώνουν μια τάση στην
πολυδραστηριότητα. Αυτή δεν
ενισχύεται από τις πρόσφατες
διοικητικές μεταρρυθμίσεις.
Για το λόγο αυτόν τίθεται το
ερώτημα του ρόλου και του στόχου
των Νέων Δήμων ως χωρικά
υποσύνολα των ζωνών επιρροής
στις οποίες εντάσσονται.

Γούσιος
Δημήτριος

-

1999 193 Περιφερειακή Επιχειρησιακά Σκόπια και
Ανάπτυξη
Σχέδια
Περιφέρεια
Δυτικής
Μακεδονίας

-

Η εργασία αναφέρεται στην
αναπτυξιακή ώθηση που μπορεί να
δώσει η εφαρμογή Διασυνοριακής
Συνεργασίας μεταξύ νομών
Φλώρινας και Καστοριάς από την
Ελλάδα και Μοναστηριού και
Ρέσεν από την Π.Γ.Δ.Μ. Ιδιαίτερα,
αναφέρεται στην έννοια αυτής,
την προώθησή της και τον ρόλο
της Ελλάδας στην Βαλκανική
χερσόνησο.

Δέφνερ
Αλέξιος

-

1999 110 Περιφερειακή
Ανάπτυξη

-

-

- 26 -

98

Κατηγορία

Marketing
Τόπου

Περιφέρεια
Αττικής

Εξώφυλλο

1. χρονολογικός πίνακας διπλωματικών εργασιών
α/α

Συγγραφέας
1

Συγγραφέας
2

Συγγραφέας
3

Τίτλος

Επιβλέπων Επιβλέπων Επιβλέπων Επιβλέπων Έτος Αρ.
1
2
3
4
Σελ.

94

Μακράκης
- Καραχάλιος
Χρυσόστομος

Αλεξανδροπούλου
Αιμιλία

-

Παραθεριστική
κατοικία :
Θεσμοί και
πραγματικότητα.
Η περίπτωση της
Ασπροβάλτας

Οικονόμου
Δημήτριος

Λουκίσσας
Φίλιππος

Γοσποδίνη
Άσπα

-

1999 200 Πολεοδομία Πολεοδομική
Πολιτική

95

Μητρούση
Ειρήνη

-

-

Οι πολιτικές της Ε.Ε.
για τις ΜΜΕ και η
συμβολή των ΜΜΕ
στην τοπική
ανάπτυξη

Βλιάμος
Σπύρος

Κότιος
Άγγελος

Κυριαζής
Νικόλαος

-

1999 135 Περιφερειακή Ευρωπαϊκές
Ανάπτυξη
Πολιτικές

96

Μπαλτάς
Παύλος

-

-

Κοσσυφοπέδιο: Κοτζαμάνης
Δημογραφικές
Βύρων
εξελίξεις και
γεωπολιτικές
ανακατατάξεις σε
μία περιφέρεια των
Βαλκανίων

Γούσιος
Δημήτρης

Κότιος
Άγγελος

-

1999 170

Χωροταξία

Δημογραφικά Κοσσυφοπέδιο
Φαινόμενα

-

-

97

Μπόζης
Ελευθέριος

-

-

Χωρική διάσταση
δημογραφικών
εξελίξεων

Κοτζαμάνης
Βύρων

Παππάς
Βασίλης

Φώτης
Γεώργιος

-

1999

Χωροταξία

Δημογραφικά
Φαινόμενα

Ελλάδα

-

-

98

Παπάντος
Χρήστος

-

-

Η χωρική κατανομή
των ξένων άμεσων
επενδύσεων

Πετράκος
Γεώργιος

Γούσιος
Δημήτρης

Κότιος
Άγγελος

-

1999 110 Περιφερειακή Βιομηχανική
Ανάπτυξη
Ανάπτυξη

Ελλάδα

-

-

99

Παρασκευοπούλου
Ευαγγελία

-

-

Αξιολόγηση
Περιφερειακών
Πολιτικών στο
Mezzogiorno

Πετράκος
Γεώργιος

Σκάγιαννης
Παντελής

Βλιάμος
Σπύρος

-

1999 109 Περιφερειακή Επιχειρησιακά
Ανάπτυξη
Σχέδια

Ιταλία

-

-

- 27 -

34

Κατηγορία

Υποκατηγορία Γεωγραφική
Περιοχή

Λέξεις
Κλειδιά

Short Outline

Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας

-

Ευρώπη

-

Η εργασία ασχολείται με το θέμα
της παραθεριστικής κατοικίας
με ιδιαίτερο χώρο αναφοράς τον
οικισμό Ασπροβάλτα. Παρατίθενται
το θεσμικό πλαίσιο και το πρότυπο
της παραθεριστικής κατοικίας,οι
παράγοντες που τη διαμόρφωσαν
και οι επιπτώσεις της. Τέλος,
παρατίθεται ως παράδειγμα ο
οικισμός της Ασπροβάλτας.
Παρουσιάζονται οι πολιτικές της
Ευρωπαϊκής Ενώσης για τις ΜΜΕ,
τη συμβολή τους στην ανάπτυξη,των τρόπων χρηματοδότησης
και της πολιτικής των κινήτρων
στην Ελλάδα.

Εξώφυλλο

Η περίπτωση του Δήμου Νεμέας. Κατηγορία Υποκατηγορία Γεωγραφική Περιοχή Λέξεις Κλειδιά Short Outline 100 Παύλου Μαρία - - Πρόγραμμα Ι.28 - Marketing Τόπου Εξώφυλλο . Αναδιοργάνωση του χώρου και νέα δεδομένα για τη χωροθέτηση υπηρεσιών σε Νομαρχιακό επίπεδο. Χαρτογραφική ανάλυση και στατιστική διερεύνηση των δημοτικών και νομαρχιακών εκλογών του 1998 στο Ν. Η περίπτωση της διασυνοριακής ελεύθερης βιομηχανικής ζώνης οικονομικών συναλλαγών ΔΕΒΖΟΣ Κότιος Άγγελος Σκάγιαννης Παντελής Πετράκος Γεώργιος - 1999 230 Περιφερειακή Βιομηχανική Ανάπτυξη Ανάπτυξη Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης - - 104 Δούνια Ιωάννα - - Η συμβολή του Place Marketing στην τουριστική ανάπτυξη. Μαγνησίας Μαλούτας Θωμάς Παππάς Βασίλης Γούσιος Δημήτριος - 1999 143 Χωροταξία Δημογραφικά Φαινόμενα Περιφέρεια Θεσσαλίας - - 102 Ράπτης Σπυρίδων - - Πολιτικές και μοντέλα ανάπτυξης ορεινών μειονεκτικών περιοχών.1. Η περίπτωση του Νομού Λακωνίας Δέφνερ Αλέξιος Γούσιος Δημήτρης Κότιος Άγγελος - 1999 200 Περιφερειακή Ανάπτυξη Περιφέρεια Πελοποννήσου - - . Γούσιος Δημήτριος Παππάς Βασίλης Φώτης Γεώργιος - 1999 190 Χωροταξία ΓεωΠεριφέρεια πληροφορική Πελοποννήσου - - 101 Πραλακίδης Στέργιος - - Η γεωγραφία της ψήφου. Γούσιος Δημήτριος Κότιος Άγγελος Χριστοπούλου Όλγα - 1999 135 Χωροταξία Χωροταξική Πολιτική Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος - - 103 Δεβετζής Θεόδωρος - - Η συμβολή των ζωνών εξαγωγικών δραστηριοτήτων στη περιφερειακή ανάπτυξη. 1 2 3 4 Σελ. χρονολογικός πίνακας διπλωματικών εργασιών α/α Συγγραφέας 1 Συγγραφέας 2 Συγγραφέας 3 Τίτλος Επιβλέπων Επιβλέπων Επιβλέπων Επιβλέπων Έτος Αρ. Καποδίστριας. Το παράδειγμα της Ευρυτανίας.

Στην πόλη της Πάτρας όπως και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας το παραλιακό μέτωπο έχει αποκοπεί από το κέντρο των πόλεων και μέσω της εργασίας θα επαναπροσδιοριστεί αυτή η σχέση με τον κατάλληλο σχεδιασμό. Μαλούτας Θωμάς Δέφνερ Αλέξιος Κότιος Άγγελος - 1999 150 Περιφερειακή Ανάπτυξη Marketing Τόπου Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης - - Οικονόμου Δημήτριος Παππάς Βασίλης Γοσποδίνη Άσπα - 1999 180 Αναπλάσεις Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος - Οι παραλιακές περιοχές αποτελούν πρόσφορο έδαφος για την ανάπτυξη δραστηριοτήτων αναψυχής. Ανάδειξη και Μπεριάτος αξιοποίηση Εθνικού Ηλίας Δρυμού Παρνασσού Κατηγορία Υποκατηγορία Γεωγραφική Περιοχή Λέξεις Κλειδιά Short Outline Λουκίσσας Φίλιππος Χριστοπούλου Όλγα - 1999 132 Χωροταξία Περιβαλλοντικοί Πόροι-ΤοπίοΠολιτιστική Κληρονομιά Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος - Η εργασία αναφέρεται στον Εθνικό Δρυμό Παρνασσού και την ανάγκη βελτίωσης της υποδομής και την παροχή διαφόρων ευκολιών υποδοχής και εξυπηρέτησης των επισκεπτών. χρονολογικός πίνακας διπλωματικών εργασιών α/α Συγγραφέας 1 Συγγραφέας 2 Συγγραφέας 3 105 Διατσέγκος Μιχαήλ - - 106 Δαμουλάκη Ευφροσύνη Ταμουρίδου Ελισάβετ - Χωροταξικός Σχεδιασμός στο Παγγαίο.29 - Πολεοδομία Εξώφυλλο .1. Με τον τρόπο αυτόν δημιουργούνται οι κατάλληλες προϋποθέσεις που θα συμβάλλουν στην επίλυση πολλών προβλημάτων και στην ανάδειξη των δυναμικών παραγωγικών χαρακτηριστικών του νομού. Αντιμετώπιση προβλημάτων συνύπαρξης λιμένα με αστικό περιβάλλον 109 Πετροπούλου Κρύστα Τίτλος Επιβλέπων Επιβλέπων Επιβλέπων Επιβλέπων Έτος Αρ. Προοπτική για μία ολοκληρωμένη ανάπτυξη στον ορεινό όγκο 107 Ικραμίδης Θεόδωρος - - Αναγκαιότητα Σκάγιαννης σύνδεσης του Παντολέων Νομού Πέλλας με την Εγνατία Οδό 108 Γεωργιτσοπούλου Μαρία - - Χώρος και δραστηριότητα στην καθημερινότητα της Κομοτηνής - - Ανάκτηση του θαλάσσιου μετώπου της Πάτρας. ψυχαγωγίας και τουρισμού. Χριστοπούλου Όλγα Γούσιος Δημήτριος - 1999 200 Χωροταξία Στρατηγική Χωροταξία Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας - - Πετράκος Γεώργιος Κότιος Άγγελος - 1999 146 Περιφερειακή Ανάπτυξη Υποδομές Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας - Σκοπός της εργασίας είναι η παρουσίαση με τον καλύτερα τεκμηριωμένο τρόπο των νέων προοπτικών ανάπτυξης που εμφανίζονται για το νομό Πέλλας μέσω της σύνδεσής του με την Εγνατία οδό. Μπεριάτος Ηλίας . 1 2 3 4 Σελ. με προτεραιότητα την μη υποβάθμιση των ιδιαίτερων αξιών του.

1. Καποδίστρια. Πετράκος Γεώργιος Λαλένης Κωνσταντίνος Κατηγορία Υποκατηγορία Γεωγραφική Περιοχή Short Outline Περιφέρεια Θεσσαλίας - - Ελλάδα - - - 1999 138 Σκάγιαννης Λουκίσσας Κούγκολος Παντολέων Φίλιππος Αθανάσιος - 1999 222 Περιβάλλον Παραγωγικές Επιπτώσεις Γούσιος Δημήτριος Λουκίσσας Φίλιππος Χριστοπούλου Όλγα - 1999 153 Χωροταξία Διοικητική Διάρθρωση Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας - - Γούσιος Δημήτριος Σκάγιαννης Παντελής Χριστοπούλου Όλγα - 2000 103 Χωροταξία Χωροταξική Πολιτική Περιφέρεια Θεσσαλίας - - Κότιος Άγγελος Λαλένης Κωνσταντίνος Πετράκος Γεώργιος - 2000 144 Περιφερειακή Επιχειρησιακά Περιφέρεια Ανάπτυξη Σχέδια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης - - Λαλένης Κωνσταντίνος Δέφνερ Αλέξιος Κότιος Άγγελος - 2000 184 - - . 1 2 3 4 Σελ. παράρτημα) (2 τόμοι) Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και Νόμος Ι. χρονολογικός πίνακας διπλωματικών εργασιών α/α Συγγραφέας 1 Συγγραφέας 2 Συγγραφέας 3 110 Πάσδα Αγλαϊα . Νέα χωροταξικά Δεδομένα και αναπτυξιακές Προοπτικές.30 - Πολεοδομία Πολεοδομική Πολιτική Λέξεις Κλειδιά Πολεοδομία Πολεοδομική Πολιτική Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Εξώφυλλο . Το παράδειγμα της επαρχίας Καλαμπάκας.Προοπτικές Επιβλέπων Επιβλέπων Επιβλέπων Επιβλέπων Έτος Αρ. Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης Νομού Δράμας 115 - - Τσιέτσιου Ειρήνη Τίτλος Η εφαρμογή της Οργανωμένης Δόμησης στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Αξιολόγηση . Το παράδειγμα της Καρδίτσας 111111α Κασμερίδης Νικόλαος - - 112 Κυραλέος Κίμωνας - - 113 Τσιανάκας Παναγιώτης - - 114 Παπαγεωργίου Καλλιόπη - - Προσέγγιση των Χωροταξικών και ειδικότερα των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τη δημιουργία μιας νέας υπεραστικής οδικής σύνδεσης.Μαρία - - Μετασχηματισμοί Γούσιος και Δυναμικές στο Δημήτριος Χωρικό Σύστημα των Μεσαίων Πόλεων. Το παράδειγμα του Νομού Γρεβενών Ενσωμάτωση των μειονεκτικών περιοχών της υπαίθρου στις νέες χωροταξικές πολιτικές της Ελλάδας. (τεύχος.

31 - - Κατηγορία Περιβάλλον Υποκατηγορία Γεωγραφική Περιοχή Εξώφυλλο . Μπορούν να αναπτύξουν πλεονεκτήματα απο την ανάπτυξη μιας πολυτομεακής διασυνοριακής συνεργασίας.Εφαρμογή στη Νότια Πιερία Λέξεις Κλειδιά Short Outline Ευρώπη - - Ευρώπη - - Υποδομές Περιφέρεια Θεσσαλίας - - Διαχείριση Φυσικού Περιβάλλοντος Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας - - 2000 122 Περιφερειακή Ανάπτυξη Ανάπτυξη Υπηρεσιών Ελλάδα - 2000 141 Περιφερειακή Ανάπτυξη Υποδομές Ελλάδα - Οι παραμεθόριες περιοχές της Ελλάδας παρουσιάζουν αρκετές ιδιαιτερότητες. χρονολογικός πίνακας διπλωματικών εργασιών α/α Συγγραφέας 1 Συγγραφέας 2 Συγγραφέας 3 Τίτλος 116 Σταματελάτου Μαρία - - Οι προσπάθειες εφαρμογής της Agenda 21 σε Ευρωπαϊκό. αλλά και σύνδεση και συνεργασία μεταξύ όμορων κρατών. Από χώρους αντιπράθεσης μετατρέπονται σε τόπους με μεγάλες δυνατότητες για αλληλογνωριμίες μεταξύ λαών. Εθνικό και Περιφερειακό επίπεδο Κότιος Άγγελος Κούγκολος Αθανάσιος Γούσιος Δημήτριος - 2000 102 Περιφερειακή Ευρωπαϊκές Ανάπτυξη Πολιτικές 117 Λάντρα Παγώνα - - Η εξέλιξη της Ευρωπαϊκής Περιφερειακής Πολιτικής μέσα από τις Αναθεωρήσεις των Διαρθρωτικών Ταμείων Κότιος Άγγελος Πετράκος Γεώργιος Παππάς Βασίλης - 2000 126 Περιφερειακή Ευρωπαϊκές Ανάπτυξη Πολιτικές 118 Χύμα Γεωργία - - Έρευνα Επιπτώσεων Ανατολικής Παράκαμψης Λάρισας Σκάγιαννης Παντολέων Παππάς Βασίλης Ναθαναήλ Ευτυχία - 2000 150 Περιφερειακή Ανάπτυξη 119 Μοσχίδου Ευθυμία - - Χριστοπούλου Όλγα - 2000 120 Παπαγεωργίου Μαριλένα - - Οι Παραμεθόριες Περιοχές της Ελλάδας. όπως ο τουρισμός. 1 2 3 4 Σελ. Η Οικονομική τους Ανάπτυξη και ο Τουρισμός. Διαχείριση και Μπεριάτος Κούγκολος Προστασία των Ηλίας Αθανάσιος Ακτών στην Ελλάδα με βάση το Κοινοτικό και Εθνικό Πλαίσιο . Κυριαζής Νικόλαος Βλιάμος Σπύρος Κότιος Άγγελος - 121 - - Επιχειρησιακές Δυνατότητες Τηλεπικοινωνιακών και Τηλεπισκοπικών δικτύων και προοπτικές για την Ελλάδα.1. - . Κυριαζής Νικόλαος Κότιος Άγγελος Περάκης Κωνσταντίνος - Σωμάκος Λεωνίδας Επιβλέπων Επιβλέπων Επιβλέπων Επιβλέπων Έτος Αρ.

χρονολογικός πίνακας διπλωματικών εργασιών α/α Συγγραφέας 1 Συγγραφέας 2 Συγγραφέας 3 Τίτλος 122 Καραμπεσίνης Μιχαήλ - - Γενικές Κατευθύνσεις Πολεοδομικής Δραστηριότητας Ιδιοκτητών Γης του Νομού Μαγνησίας Οικονόμου Δημήτριος Δέφνερ Αλέξιος Λαλένης Κωνσταντίνος - 2000 100 123 Καλαϊτζίδης Γεώργιος - - Η Ανάπτυξη των Βαλκανίων και η Ενσωμάτωσή τους στις Ευρωπαϊκές Δομές: Ευρωπαϊκές και Διεθνείς Πολιτικές Κότιος Άγγελος Πετράκος Γεώργιος Ψυχάρης Ιωάννης - 2000 124 Σαμοϊλης Συμεών - - Η Χωροταξική Κατανομή των Ιδιωτικών Επενδύσεων Πετράκος Γεώργιος Κότιος Άγγελος Ψυχάρης Ιωάννης - 2000 193 Περιφερειακή Ανάπτυξη 125 Ζαχαρίου Αθανάσιος - - Οικονομική και Περιφερειακή Διάρθρωση της Τουρκίας Κότιος Άγγελος Πετράκος Γεώργιος Ψυχάρης Ιωάννης - 126 Χατζηνικολάου Νικόλαος - - Τοπική Ανάπτυξη Ορεινών Μειονεκτικών Περιοχών: Το παράδειγμα του Κέχρου Νομού Ροδόπης Κότιος Άγγελος Σκάγιαννης Γούσιος Παντολέων Δημήτριος 127 - - Η Επίδραση της Τοπικής Κοινωνίας στη Διαδικασία Πολεοδόμησης Οι Περιπτώσεις 4 Πολεοδομικών Μελετών του Νομού Αχαΐας Οικονόμου Δημήτριος Αργυριάδου Ειρήνη Επιβλέπων Επιβλέπων Επιβλέπων Επιβλέπων Έτος Αρ. 1 2 3 4 Σελ.32 - Κατηγορία Υποκατηγορία Γεωγραφική Περιοχή Πολεοδομία Πολεοδομική Πολιτική 91 Περιφερειακή Ευρωπαϊκές Ανάπτυξη Πολιτικές Χωροταξία Εξώφυλλο . Λαλένης Κωνσταντίνος Παππάς Βασίλειος Λέξεις Κλειδιά Short Outline Περιφέρεια Θεσσαλίας - - Βαλκάνια - - Οικονομοτεχνικές Μελέτες Ελλάδα - - 2000 164 Περιφερειακή Ανάπτυξη Οικονομοτεχνικές Μελέτες Τουρκία - - - 2000 83 Χωροταξική Πολιτική Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης - - - 2000 220 Πολεοδομία Πολεοδομική Πολιτική Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος - - .1.

Κατηγορία Υποκατηγορία Γεωγραφική Περιοχή Λέξεις Κλειδιά Short Outline Κότιος Άγγελος Γούσιος Δημήτριος Χριστοπούλου Όλγα - 2000 100 Περιφερειακή Ευρωπαϊκές Ανάπτυξη Πολιτικές Γαλλία και Περιφέρεια Θεσσαλίας - - Δέφνερ Αλέξιος .. διερεύνηση.Μιχαήλ - 2000 128 Περιφερειακή Ανάπτυξη Υποδομές Περιφέρεια Αττικής 132 Κορδάτου Σωτηρία - - Λειτουργία Χώρων Κούγκολος Υγειονομικής Ταφής Αθανάσιος στην Ελλάδα. Κοινοτική νομοθεσία. καθώς και η προεκτίμηση των χωρικών επιπτώσεων από την κατασκευή και λειτουργία του ως οικισμού δικαιούχων Ο.1. Το δεύτερο τμήμα της διπλωματικής εργασίας περιλαμβάνει ανάλυση της περιοχής μελέτης. Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας ΧΥΤΑ.Ε. του Βόλου και της Θεσσαλονίκης. στη θέση «Λεκάνες» του Δ. Στα πλαίσια της εργασίας γίνεται διερεύνηση της κοινής γνώμης αναφορικά με τους ΧΥΤΑ στις πόλεις του Αγρινίου. βιαέριο. μετα-ολυμπιακή χρήση. Το πρώτο τμήμα της εργασίας αφορά την ιστορία. Βόλο και Θεσσαλονίκη Χριστοπούλου Όλγα - 2000 124 Στερεά Απόβλητα Ελλάδα Περάκης Κωνσταντίνος .Ε.33 - Περιβάλλον Εξώφυλλο . Περίπτωση Δήμων Κορδελιού και Καλαμαριάς Θεσσαλονίκης Επιβλέπων Επιβλέπων Επιβλέπων Επιβλέπων Έτος Αρ. λαμβάνοντας ως δεδομένο την δημιουργία και δαιχείρισή του από τον Ο. διαχείριση απορριμάτων.Κ. 1 2 3 4 Σελ. χρονολογικός πίνακας διπλωματικών εργασιών α/α Συγγραφέας 1 Συγγραφέας 2 Συγγραφέας 3 Τίτλος 128 Κουτσοδήμου Σταυρούλα - - 129 Πορτοκαλίδης Κωνσταντίνος - - Η Συμβολή της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας LEADER II στην Αγροτική Ανάπτυξη.Προγραμματισμός Αναβάθμισης 130 Καρυοφύλλης Αβραάμ Πεταμίδης Χαράλαμπος - Συσχέτιση Χρήσεων Γης και Χαρακτηριστικών Στάθμευσης. νομοθεσία. - Ολυμπιακό χωριό. την κοινωνική οργάνωση και τον κοινωνικό αποκλεισμό των Ρομ.Αναστασία Σεναρίων Μετα-ολυμπιακής Χρήσης και Χωρικές Επιπτώσεις Δέφνερ Αλέξιος . χωρικές επιπτώσεις.Αχαρνών. Λαλένης Κωνσταντίνος Πολεοδομία 131 Καρβούνης Αλέξανδρος - - Το Ολυμπιακό Οικονόμου Γοσποδίνη Χωριό της Αθήνας. Το παράδειγμα του Νομού Μαγνησίας στην Ελλάδα και της Pays du SaintAmandois στην Κεντρική Γαλλία Περιοχή Άβαντος Αλεξανδρούπολης: Πολεοδομική Έρευνα και Σχεδιασμός . η διάγνωση και η πρόταση σχεδιασμού-προγραμματισμού αναβάθμησης τμήματος της ενότητας Άβαντος του δήμου Αλεξανδρούπολης. βασισμένη σε καταγραφές και σε έρευνα πεδίου που διεξήχθη στην περιοχή. αξιολόγηση σεναρίων. αειφόρος ανάπτυξη Αντικείμενο της εργασίας είναι η διερεύνηση της βέλτιστης μεταολυμπιακής χρήσης του Ολυμπιακού χωριού της Αθήνας. Διερεύνηση των Απόψεων της Κοινής Γνώμης σε Αγρίνιο. Η πληροφόρηση του κοινού συμβάλει θετικά στην κοινωνική αποδοχή του.Κ. ελ. Οι εργασίες που γίνονται για τη σωστή λειτουργία του ΧΥΤΑ παρέχουν δυνατότητες για τεχνοοικονομικές βελτιώσεις.Μιχαήλ Λαλένης Κωνσταντίνος Σκάγιαννης Παντολέων - 2000 205 Πολεοδομία Πολεοδομική Πολιτική Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης - Οικονόμου Σκάγιαννης Δημήτριος Παντολέων - 2000 143 Χρήσεις γης Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας - Αντικείμενο της εργασίας είναι η ανάλυση. Δημήτριος Ασπασία Αξιολόγηση .

χρονολογικός πίνακας διπλωματικών εργασιών α/α Συγγραφέας 1 Συγγραφέας 2 Συγγραφέας 3 Τίτλος 133 Νάσσου Αναστασία - - Οικονομική Διάσταση της Περιβαλλοντικής Πολιτικής Βλιάμος Σπυρίδων Κούγκολος Αραβώσης Αθανάσιος Κωνσταντίνος - 2000 149 Περιβάλλον Διαχείριση Φυσικού Περιβάλλοντος 134 Ντότσικα Ειρήνη Συρμακέση Κλειώ - Ανάπλαση του Φαληρικού Όρμου ενόψει των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004 Οικονόμου Δημήτριος Γοσποδίνη Ασπασία . - 2000 194 Περιφερειακή Επιχειρησιακά Περιφέρεια Ανάπτυξη Σχέδια Ηπείρου - - 2000 156 Περιφερειακή Επιχειρησιακά Περιφέρεια Ανάπτυξη Σχέδια Ηπείρου - - .Μιχαήλ Κέρκυρα Λουκίσσας Φίλιππος Κότιος Άγγελος Χριστοπούλου Όλγα 137 Σιώτος Ευάγγελος - - Χριστοπούλου Όλγα Κούγκολος Αθανάσιος - Αναζήτηση Βιώσιμων Χωροεδαφικών Ενοτήτων για την Διαχείριση και Ανάπτυξη των Ορεινών Περιοχών: Το Παράδειγμα των Τζουμέρκων Επιβλέπων Επιβλέπων Επιβλέπων Επιβλέπων Έτος Αρ. σύμφωνα με τον Νόμο 2739/1999. ενώ μαζί με το το γειτονικό χώρο του Ιπποδρομίου εντάσσονται στο δίκτυο πόλεων υπερτοπικής σημασίας στους οποίους θα χωροθρτηθούν Ολυμπιακά Έργα κατα την Ολυμπιάδα του 2004. Η ανάληψη της Ολυμπιάδας του 2004 αποτελέι μια ουσιαστική αφορμή για αλλαγή της εικόνας του Φαλιρικού Όρμου και μια μοναδική ευκαιρία γοα τον επαναπροσδιορισμό της σχέσης της Αθήνας με τη θάλασσα. Μια προσέγγιση μέσω των μεθόδων της Ποσοτικής Χωρικής Ανάλυσης Στρατηγικές Δέφνερ Ανάπτυξης του Αλέξιος Τουρισμού στην .Μιχαήλ - 2000 254 Πολεοδομία 135 Βαλασάκη Μαρία - - Γούσιος Δημήτριος Μαλούτας Θωμάς - 2000 244 136 Παλιούρας Ευστάθιος - - Η Ενδοπεριφερειακή Φώτης και Διαπεριφερειακή Γεώργιος Ανομοιογένεια των Εκλογικών Περιφερειών της Ελλάδας. Γούσιος Δημήτριος Λέξεις Κλειδιά Short Outline Ελλάδα - - Αναπλάσεις Περιφέρεια Αττικής - Γεωπληροφορική Ελλάδα - Η περιοχή του Φαλικρικού Όρμου ορίζεται σύμφωνα με το ΡΣΑ ως πόλος αναψυχής.1. αθλητισμού και πολιτιστικών λειτουργιών. 1 2 3 4 Σελ.Αναστασία Δέφνερ Αλέξιος .34 - Κατηγορία Χωροταξία Υποκατηγορία Γεωγραφική Περιοχή Εξώφυλλο .

Σύνδε­ση με το Ερευνητικό Πρόγραμμα LIFENAT/ GR/006480 Νέες Γούσιος Σκάγιαννης Κούγκολος Προσεγγίσεις Δημήτριος Παντολέων Αθανάσιος και Δραστηριότητες για την Αειφόρο Ανάπτυξη του Δέλτα του Έβρου - 2000 90 Πολεοδομία Γεωπληροφορική Περιφέρεια Θεσσαλίας - - - 2000 91 Περιβάλλον Διαχείριση Φυσικού Περιβάλλοντος Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης - - Οικισμοί στην Γούσιος Περιφέρεια Δημήτριος Μητροπολιτικών Περιοχών: Η Εξέλιξη της Επίδρασης της Λάρισας στον Περιαστικό Οικισμό Νίκαια Παππάς Βασίλειος - 2000 123 Χωροταξία Οικιστικό ΔίκτυοΑνάπτυξη Περιφέρεια Θεσσαλίας - - Μπουρδάκης Παππάς Βασίλειος Βασίλειος - 2000 82 Πολεοδομία Γεωπληροφορική Ελλάδα - - Ψυχάρης Ιωάννης - 2000 121 Περιφερειακή Ανάπτυξη Ανάπτυξη Υπηρεσιών Διεθνές - - Βλιάμος Σπυρίδων - 2001 Ασία - - Λαλένης Κωνσταντίνος . 1 2 3 4 Σελ. 138 Τσιότρας Βασίλειος - - 139 Αλβανός Σταμάτης - - 140 Γκαμάγκαρη Βασιλική - - 141 Καραμπαλάσης Σάββας - - VIRTUAL REALITY στην Απεικόνιση Πόλεων. Καρδίτσας. χρονολογικός πίνακας διπλωματικών εργασιών α/α Συγγραφέας 1 Συγγραφέας 2 Συγγραφέας 3 Τίτλος Επιβλέπων Επιβλέπων Επιβλέπων Επιβλέπων Έτος Αρ.35 - 83 Περιφερειακή Βιομηχανική Ανάπτυξη Ανάπτυξη Εξώφυλλο . Νέο Εργαλείο στο Σχεδιασμό και τη Διαχείριση του Αστικού Χώρου Λαλένης Κωνσταντίνος 142 Τσέλιος Βασίλειος - - Γεωγραφία. Διεθνές Εμπόριο και Οικονομική Ανάπτυξη: Νεότερες Προσεγγίσεις Διεθνών Χωρικών Οικονομικών Δυναμικών Κότιος Άγγελος Πετράκος Γεώργιος 143 Σπαθάκης Χαρίλαος - - Η Γεωπολιτική του Πετρελαίου στον Καύκασο και την Κεντρική Ασία Κυριαζής Νικόλαος Πετράκος Γεώργιος Κατηγορία Υποκατηγορία Γεωγραφική Περιοχή Λέξεις Κλειδιά Short Outline Επεξεργασία Περάκης Γκέσκου Παππάς Δορυφορικών ΚωνσταΙφιγένεια Βασίλειος Εικόνων IRS-1C LISS ντίνος στην περιοχή της λίμνης Ταυρωπού του Ν.1.

Λάρισας Εξέταση και Ανάλυση Λαλένης Εγκεκριμένων ΚωνσταΤροποποιήσεων ντίνος Πολεοδομικών Σχεδίων σε Πόλεις Μεσαίου Μεγέθους της Ελλάδας κατά την Περίοδο 1989-1999 (Οι περιπτώσεις του Βόλου. 144 Κοντομάρκος Δημήτριος - - Ανάδειξη Θαλάσσιου Γοσποδίνη Μετώπου Καβάλας Ασπασία .Αναστασία Κατηγορία Υποκατηγορία Γεωγραφική Περιοχή Πολεοδομία Πολεοδομική Πολιτική Ελλάδα - 2001 Περιφερειακή Επιχειρησιακά Περιφέρεια Ανάπτυξη Σχέδια Ηπείρου - 2001 Περιφερειακή Ανάπτυξη .Ανάπλαση .Μιχαήλ Λαλένης Κωνσταντίνος - 2000 Πολεοδομία Αναπλάσεις Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 145 Βαϊτσης Αχιλλέας - - Οικονόμου Δημήτριος Χριστοπούλου Όλγα - 2001 Χωροταξία Χωροταξική Πολιτική Περιφέρεια Θεσσαλίας και Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας 146 Γατσουλιάς Παναγιώτης - - Οι Χωρικές Γούσιος Ανασυνθέσεις στον Δημήτριος Ύπαιθρο Χώρο: Νέα Χωρικά Δεδομένα και Νέες Χωρικές Δυναμικές για την Οργάνωση και Ανάπτυξη Μικρο-Περιοχών του Ύπαιθρου Χώρου.1. χρονολογικός πίνακας διπλωματικών εργασιών α/α Συγγραφέας 1 Συγγραφέας 2 Συγγραφέας 3 Τίτλος Επιβλέπων Επιβλέπων Επιβλέπων Επιβλέπων Έτος Αρ.Μιχαήλ Οικονόμου Δημήτριος 147 Τσουμάνης Πέτρος - - Δήμος Τύμφης Κοινωνικές Μεταβολές και Δυνατότητες Ανάπτυξης Γούσιος Δημήτριος Χριστοπούλου Όλγα Κοτζαμάνης Βύρων 148 Αρσένης Κρίτων-Ηλίας - - Ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας Ευξείνου ΠόντουΣτα πλαίσια της Διεθνούς Συνεργασίας και Πολιτικής Κότιος Άγγελος Κοτζαμάνης Πετράκος Βύρων Γεώργιος Γοσποδίνη 2001 Ασπασία . 1 2 3 4 Σελ.36 - Ανάπτυξη Υπηρεσιών Διεθνές Λέξεις Κλειδιά Short Outline Εξώφυλλο . των Ιωαννίνων και της Καβάλας) Δέφνερ Αλέξιος .Αναστασία Ιχθυόσκαλας Δέφνερ Αλέξιος . "Η Ενδιάμεση Περιοχή του Άξονα Κοζάνης .

Μιχαήλ Κότιος Άγγελος Γοσποδίνη Ασπασία . C.Ραδιομετρίας με Συντελεστή Δόμησης στο Πολεοδομικό Συγκρότημα Βόλου με την Χρήση Αεροφωτογραφιών 153 Τσεγενίδη Κυριακή - - Marketing Πόλεων: Από τη Γερμανική Εμπειρία στην Ελληνική Πραγματικότητα 154 Δροσίδης Ιωάννης - - Ψηφιακός Δημογραφικός Άτλαντας της Ελλάδας Γοσποδίνη Οικονόμου Ασπασία Δημήτριος .Αναστασία Λαλένης Κωνσταντίνος Marketing Τόπου Ελλάδα - - Περάκης Κωνσταντίνος - Γεωπληροφορική Ελλάδα - - Κοτζαμάνης Παππάς Βύρων Βασίλειος 2001 137 Περιφερειακή Ανάπτυξη 2001 .1. NR.E. χρονολογικός πίνακας διπλωματικών εργασιών α/α Συγγραφέας 1 Συγγραφέας 2 Συγγραφέας 3 Τίτλος Επιβλέπων Επιβλέπων Επιβλέπων Επιβλέπων Έτος Αρ. Η περίπτωση της νήσου Νάξου Φώτης Γεώργιος 152 Καργιοπούλης Χρήστος - - Έρευνα Σχέσεων Φωτεινότητας . 1 2 3 4 Σελ.37 - 61 Χωροταξία Περιφέρεια Θεσσαλίας Εξώφυλλο .Μιχαήλ - 2001 Περιφερειακή Ανάπτυξη Οικονομοτεχνικές Μελέτες Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου Περάκης Κωνσταντίνος Φώτης Γεώργιος Λαλένης Κωνσταντίνος - 2001 Πολεοδομία Γεωπληροφορική Περιφέρεια Θεσσαλίας Δέφνερ Αλέξιος . Σκάγιαννης Λουκίσσας Παντολέων Φίλιππος 151 Κορρέ Ειρήνη - - Χωρική Ανάλυση και Χωροθετική Αξιολόγηση Τουριστικών Δραστηριοτήτων. 149 Αντωνίου Ευτυχία - - Προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Πόλη: Εφαρμογή και Επιπτώσεις στην Πόλη του Βόλου Βλιάμος Σπυρίδων 150 Καρακώτσογλου Μιχαήλ Κούκος Ηλίας - Εγνατία Οδός και P.8: Συμπληρωματικότητα ή Ανταγωνισμός.Αναστασία Κατηγορία Υποκατηγορία Γεωγραφική Περιοχή Λέξεις Κλειδιά Short Outline - 2001 Περιφερειακή Ευρωπαϊκές Ανάπτυξη Πολιτικές Λαλένης Κωνσταντίνος - 2001 Περιφερειακή Ανάπτυξη Υποδομές Ελλάδα Λουκίσσας Φίλιππος Δέφνερ Αλέξιος . TR.

πολεοδ. ArcView.Ε και τα κριτήρια που της έχουν τεθεί.: Προοπτικές και Προβλήματα μέσω μιας Έρευνας Πεδίου Κότιος Άγγελος Ψυχάρης Ιωάννης - 2001 125 Περιφερειακή Βιομηχανική Ανάπτυξη Ανάπτυξη Σκόπια - Η εργασία επικεντρώνεται στη μελέτη των ποικίλων ελληνικών επενδύσεων στην π. 159 Καρατζιά Νικολέτα - - Μελέτη Κούγκολος Οικολογικής Αθανάσιος Ποιότητας Υδάτων στο Νομό Μαγνησίας Κότιος Άγγελος Χριστοπούλου Όλγα - 2001 153 Διαχείριση Φυσικού Περιβάλλοντος Περιφέρεια Θεσσαλίας - - 160 Γκουντάρας Νικόλαος - - Ελληνικές Επενδύσεις στην Π.Γ. αστικός Η διοργάνωση σε μια πόλη ενός τουρισμός. πληροφορικό σύστημα. ArcInfo Η συγκεκριμένη εργασία επικεντρώνεται στο σχεδιασμό ενός Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών το οποίο να καλύπτει επαρκώς τις βασικές ανάγκες πολεοδομικής ανάλυσης και σχεδιασμού στην πόλη του Πύργου Ηλείας. webGIS. 1 2 3 4 Σελ.Δ. αστικός χώρος. ειδικά γεγονότα Εξώφυλλο . τουρίστας. - - Επιβλέπων Επιβλέπων Επιβλέπων Επιβλέπων Έτος Αρ. Αστικός Τουρισμός. εικόνα πόλης.38 - Κατηγορία Πολεοδομία Περιβάλλον Υποκατηγορία Γεωγραφική Περιοχή Γεωπληροφορική Λέξεις Κλειδιά Short Outline Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος GIS.Μιχαήλ Κότιος Άγγελος Λαλένης Κωνσταντίνος - 2001 194 Περιφερειακή Ανάπτυξη Ανάπτυξη Υπηρεσιών Περιφέρεια Θεσσαλίας 158 Τζιάλλας Κωνσταντίνος Χαραλαμπάκης Γεώργιος Αστικές Υποδομές και Υπηρεσίες για την Εξυπηρέτηση των Μεταναστών Λαλένης Κωνσταντίνος - 2001 209 Πολεοδομία Υποδομές Ελλάδα - Η συγκεκριμένη εργασία επικεντρώνεται στην καταγραφή.Δ.1.Μ. χρονολογικός πίνακας διπλωματικών εργασιών α/α Συγγραφέας 1 Συγγραφέας 2 Συγγραφέας 3 Τίτλος 155 Αλεξόπουλος Ιωάννης - - Ανάπτυξη Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών στην Πόλη του Πύργου Νομού Ηλείας για Πολεοδομικές Εφαρμογές (Μεθοδολογία Δημιουργίας και Προσεγγίσεις σε Εφαρμογές) Παππάς Βασίλειος Φώτης Γεώργιος Λαλένης Κωνσταντίνος - 2001 141 156 Αμμανατίδης Θεοχάρης - - Οι Προοπτικές Ένταξης της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και οι Επιπτώσεις της Ένταξης για την Ελλάδα και την Ελληνοτουρκική Συνεργασία Κότιος Άγγελος Πετράκος Γεώργιος Ψυχάρης Ιωάννης - 2001 117 Περιφερειακή Ευρωπαϊκές Ανάπτυξη Πολιτικές 157 Κουτσιανά Ευφροσύνη - - Αστικός Τουρισμός.Μ. ώστε εύκολα να μπορεί να καταστεί επιχειρησιακό. Έτσι αποσκοπεί στη δημιουργία ενός ευέλικτου. Η Περίπτωση του Βόλου-Ολυμπιακής Πόλης του 2004 Δέφνερ Αλέξιος . λειτουργικού και πλήρως ανανεώσιμου συστήματος.Γ. και δίνεται έμφαση στον τρόπο και βαθμό που γίνονται αποδεκτές από τον εγχώριο πληθυσμό της. Πύρ­γος Ηλείας. Μια Δυναμικά Αναπτυσσόμενη Ειδική Μορφή Τουρισμού. τουριστικών της πόρων. Πετράκος Γεώργιος Κοτζαμάνης Σαπουνάκης Βύρων Αριστείδης . Διεθνές - Η εργασία επικεντρώνεται στην υποψηφιότητα της Τουρκίας για την ένταξή της στην Ε.της και την προβολή των ελκτικών τική περιοχή. on-screen ψηφιοποίηση. 3D αναπαράσταση. τη μελέτη και την αξιολόγηση των υποδομών και των υπηρεσιών των ελληνικών πόλεων για την κάλυψη των αναγκών των οικονομικών (όπως ονομάζονται) μεταναστών. ειδικού γεγονότος δημιουργεί τις τουριστική προϋποθέσεις για την προώθηση επαγγελμα.

Κατηγορία Υποκατηγορία Γεωγραφική Περιοχή Λέξεις Κλειδιά Short Outline Νέα Χωρικά και Ανα.Γούσιος Γοσποδίνη πτυξιακά Δεδομένα Δημήτριος Ασπασία στο Εσωτερικό των . Το Παράδειγμα του Δήμου Παλλήνης Χαλκιδικής Πλαίσιο Κούγκολος Μπεριάτος Διαχείρισης Αθανάσιος Ηλίας Προστατευόμενων Περιοχών. Χωροταξία Χωροταξική Νομοθεσία Περιφερειακή Επιχειρησιακά Ανάπτυξη Σχέδια 86 Περιφερειακή Ανάπτυξη Ανάπτυξη Υπηρεσιών 2001 164 Περιφερειακή Επιχειρησιακά Πρώην Ανάπτυξη Σχέδια Γιουγκοσλαβία . χρονολογικός πίνακας διπλωματικών εργασιών α/α Συγγραφέας 1 Συγγραφέας 2 Συγγραφέας 3 161 Παπαστεφάνου Μαργαρίτης - - 162 Κίκιλης Δημήτριος - - 163163B Κοκκάλη ΙφιγένειαΕυλαμπία - 164 Κριπιντίρη Γαρυφαλλιά 165 Σοφιανοπούλου Κάκια 166 Σαμαράς Αντώνιος Τίτλος Επιβλέπων Επιβλέπων Επιβλέπων Επιβλέπων Έτος Αρ. Υφιστάμενο Καθεστώς και Προοπτικές Δέφνερ Αλέξιος .39 - Χωροταξία Γεωπληροφορική Περιφέρεια Θεσσαλίας Εξώφυλλο .Αναστασία Νέων Δήμων ως βάση για την Ανάπτυξη.1. 1 2 3 4 Σελ.Μιχαήλ - 2001 98 Περιφερειακή Επιχειρησιακά Περιφέρεια Ανάπτυξη Σχέδια Κεντρικής Μακεδονίας - - Κότιος Άγγελος Χριστοπούλου Όλγα 2001 86 Ελλάδα - - - Οι Πρόσφατες Κοτζαμάνης Σκάγιαννης Εξελίξεις στην Βύρων Παντολέων Νοτιοανατολική Ευρώπη και ο Ρόλος της Θεσσαλονίκης (2 τόμοι) Ψυχάρης Ιωάννης - 2001 - Διεθνές - - - - Διεθνές Εμπόριο Κούγκολος και Προστασία Αθανάσιος του Περιβάλλοντος Κότιος Άγγελος Ψυχάρης Ιωάννης - 2001 Διεθνές - - - - Οι Περιφερειακές Κοτζαμάνης Ανισότητες στη Βύρων πρώην Γιουγκοσλαβία και η πολιτική αντιμετώπισή τους Ψυχάρης Ιωάννης Πετράκος Γεώργιος Κότιος Άγγελος - - Τριγκώνης Χρήστος - Ψηφιακή Απεικόνιση Σκάγιαννης Οδικού Δικτύου Παντολέων Νομού Μαγνησίας και Ανάλυση Οδικών Τροχαίων Ατυχημάτων Παππάς Βασίλειος Φώτης Σκυργιάννης 2001 192 Γεώργιος Χαράλαμπος - Αντικείμενο της παρούσας διπλωματικής εργασίας αποτελεί η ψηφιακή απεικόνιση του οδικού δικτύου του Νομού Μαγνησίας και η αναάλυση των οδικών τροχαίων ατυχημάτων. και Αναδιοργάνωση του Τοπικού Χώρου.

1. χρονολογικός πίνακας διπλωματικών εργασιών
α/α

Συγγραφέας
1

Συγγραφέας
2

Συγγραφέας
3

Τίτλος

167

Κολομόνδου
Ελένη

Σιδηροπούλου
Ελένη

-

Περιβαλλοντικός
Σχεδιασμός στο
Νομό Κοζάνης

Κούγκολος
Αθανάσιος

Κότιος
Άγγελος

Χριστοπούλου
Όλγα

-

2001 164

Περιβάλλον

Διαχείριση
Φυσικού
Περιβάλλοντος

168

Μαλλιαρός
Δημήτριος

-

-

Ανάλυση των χωρών
Διάθεσης των
Απορριμμάτων με
τη βοήθεια της
Τηλεπισκόπισης.
Case Study:
Η περίπτωση της
Νήσου Λέσβου

Περάκης
Κωνσταντίνος

Κούγκολος
Αθανάσιος

Φώτης
Γεώργιος

-

2001

83

Περιβάλλον

169

Πρίφτης
Στέφανος

-

-

Συγκριτική έρευνα
σύγχρονων
λογισμικών
τηλεπισκόπισης
σε βασικές
επεξεργασίες

Περάκης
Κωνσταντίνος

Παππάς
Βασίλειος

Φώτης
Γεώργιος

-

2002 106

170

Μηλάκα
Κυρατσώ

-

-

Γεωγραφικά
Παππάς
Συστήματα
Βασίλειος
Πληροφοριών και
Δίκτυα Κοινής
Ωφέλειας.
Μελέτη περίπτωσης
Κεντρικής Περιοχής
Βόλου

Κούγκολος Σκάγιαννης
Αθανάσιος Παντολέων

-

171

Σαββίδης
Ιάκωβος

-

-

Πολεοδομικό
Πληροφοριακό
Σύστημα για το
Εγκεκριμένο Σχέδιο
Πόλεως της
Καβάλας

Παππάς
Βασίλειος

Φώτης
Γεώργιος

Λαλένης
Κωνσταντίνος

-

-

Πολεοδομική
Εξέλιξη της
Πρέβεζας 15ος-19ος
αιώνας

Λαλένης
Κωνσταντίνος

Δέφνερ
Αλέξιος
- Μιχαήλ

Σερράος
Κωνσταντίνος

172 Καραγκούνης
Σπυρίδων

Επιβλέπων Επιβλέπων Επιβλέπων Επιβλέπων Έτος Αρ.
1
2
3
4
Σελ.

Λέξεις
Κλειδιά

Short Outline

Περιφέρεια
Δυτικής
Μακεδονίας

-

-

Στερεά
Απόβλητα

Περιφέρεια
Βορείου
Αιγαίου

-

-

Χωροταξία

Γεωπληροφορική

Ελλάδα

-

-

2002 110

Πολεοδομία

Γεωπληροφορική

Περιφέρεια
Θεσσαλίας

-

-

-

2002 60

Πολεοδομία

Γεωπληροφορική

Περιφέρεια
Ανατολικής
Μακεδονίας
και Θράκης

-

-

-

2002 129

Πολεοδομία Πολεοδομική
Πολιτική

Περιφέρεια
Ηπείρου

-

-

- 40 -

Κατηγορία

Υποκατηγορία Γεωγραφική
Περιοχή

Εξώφυλλο

1. χρονολογικός πίνακας διπλωματικών εργασιών
α/α

Συγγραφέας
1

Συγγραφέας
2

Συγγραφέας
3

Τίτλος

Επιβλέπων Επιβλέπων Επιβλέπων Επιβλέπων Έτος Αρ.
1
2
3
4
Σελ.

173

Ραμπαβίλα
Μαρία

-

-

Θεωρίες Διαμόρφωσης και Εξέλιξης των
Συστημάτων Πόλεων
και η ερμηνευτική τους
Ικανότητα στην Περίπτωση του Αστικού
Συστήματος της
Ευρωπαϊκής Ένωσης

Κότιος
Άγγελος

Γοσποδίνη
Ασπασία
- Αναστασία

Ροβολής
Αντώνιος

-

2002 126

174 Μαραγκουδάκη
Αικατερίνη

-

-

Η Επίδραση του
Αεροδρομίου των
Σπάτων στην
Περιοχή των
Μεσογείων

Οικονόμου
Δημήτριος

Δέφνερ
Αλέξιος
- Μιχαήλ

Λαλένης
Κωνσταντίνος

-

2002 102 Περιφερειακή
Ανάπτυξη

175

Μπουρδόπουλος
Κωνσταντίνος

-

-

Αδριατικός Διάδρο- Σκάγγιανης
μος: Οι Λιμένες
Παντολέων
Ηγουμενίτσας και
Πάτρας ως Δυτικές
Πύλες της Χώρας.
Οι φόρτοι Διακίνησης
ISATA της Δεκαετίας
1990-2000

Πετράκος
Γεώργιος

Παππάς
Βασίλειος

-

2002 129 Περιφερειακή
Ανάπτυξη

176

Νούτσου
Βαρβάρα

-

-

Περάκης
Κωνσταντίνος

Παππάς
Βασίλειος

Λαλένης
Κωνσταντίνος

2002 107

Πολεοδομία

177

Σολιδάκης
Ιωάννης

-

-

Μια πρώτη προσέγ- Κοτζαμάνης
γιση της ανάλυσης
Βύρων
της αστικής περιοχής
των Τιράνων με τη
χρήση δορυφορικής
εικόνας IKONOS:
Διαχωρισμός της
περιοχής σε ζώνες
και προτάσεις για τη
μελλοντική χρήση
της εικόνας
Ρυθμιστικό
Οικονόμου
Σχέδιο Βόλου:
Δημήτριος
Μεθοδολογική και
Πραγματολογική
Προσέγγιση

Λαλένης
Κωνσταντίνος

Κοκκώσης
Χαράλαμπος

Δέφνερ
Αλέξιος
- Μιχαήλ

2002 161

Πολεοδομία Πολεοδομική
Πολιτική

178

Πούλιου
Ανδρονίκη

-

-

Οι προοπτικές της
Πραγματικής Σύγκλισης της Ελληνικής
Οικονομίας μετά
την Ένταξή της
στη Ζώνη του Ευρώ

Πετράκος
Γεώργιος

Ψυχάρης
Ιωάννης

-

Κότιος
Άγγελος

Κατηγορία

Υποκατηγορία Γεωγραφική
Περιοχή

Λέξεις
Κλειδιά

Short Outline

Ευρώπη

-

Η θεωριτική προσέγγιση των συστημάτων πόλεων , οι προσπάθειες
συνολικής προσέγγισης του κοινοτικού χώρου, το σύστημα πόλεων
της Ευρωπαικής Ένωσης και οι
προοπτικές εξέλιξης του κοινοτικού
χώρου και η σημασία τους για τις
ευρωπαικές πόλεις

Υποδομές

Περιφέρεια
Αττικής

-

Οι επιπτώσεις του αεροδρομίου των
Σπάτων στο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον της περιοχής των
Μεσογείων, οι οικονομικές δραστηριότητες, οι χωρικές επιπτώσεις,
τα μεγάλα έργα στην περιοχή, και
οι εκτιμίσεις για τα προγραμματικά
μεγέθη με ορίζοντα το 2020.

Υποδομές

Ελλάδα

-

Αναδικνύεται ο ρόλος των λιμένων
Ηγουμενίτσας και Πάτρας ως Δυτικών πυλών της Ελλάδας στα πλαίσια του Αδριατικού Διαδρόμου, αναλύεται η θέση τους στο Εθνικό σύστημα μεταφορών και τα Διευρωπαικά
δίκτυα και εντοπίζεται ο μελλoντικός
τους ρόλος στον Ελλαδικό χώρο.

Γεωπληροφορική

Αλβανία

-

Περιφέρεια
Θεσσαλίας

-

Ανάλυση της αστικής περιοχής των
Τυράνων με χρήση δορυφορικής
εικόνας ΙΚΟΝΟS λόγω της ανεξέλεγκτης αύξησης του πληθυσμού
και της έκτασης της πόλης την
τελευταία δεκαετία αλλά και λόγω
της οικονομικής και πολιτικής
μεταβατικής περιόδου που διανύει
η Αλβανία η οποία δημιούργησε
μεγάλη έλλειψη στοιχείων για την
σημερινή κατάσταση της πόλης.
Δημιουργία προδιαγραφών για τα
Ρυθμιστικά σχέδια των μεσαίου
μεγέθους πόλεων. Ανάλυση αξιολόγηση- προτάσεις για το
Ρυθμιστικό σχέδιο του Βόλου.

Ελλάδα

-

Πολεοδομία Πολεοδομική
Πολιτική

2002 97 Περιφερειακή Ευρωπαϊκές
Ανάπτυξη
Πολιτικές

- 41 -

Ανάλυση των δυνατοτήτων και
των προοπτικών της Ελλάδας να
πετύχει την πραγματική σύγκλιση
με τις οικονομίες των υπόλοιπων
αναπτυγμένων ερωπαικών κρατών
μέχρι το 2010.

Εξώφυλλο

1. χρονολογικός πίνακας διπλωματικών εργασιών
α/α

Συγγραφέας
1

Συγγραφέας
2

Συγγραφέας
3

Τίτλος

Επιβλέπων Επιβλέπων Επιβλέπων Επιβλέπων Έτος Αρ.
1
2
3
4
Σελ.

179 Παπαδοπούλου
Καλλιόπη

-

-

Οι Πεζοδρομήσεις
και οι Επιπτώσεις
τους. Η περίπτωση
της Βέροιας

180

Αθανασίου
Φωτεινή

-

-

181

Κιάου
Πασχαλίνα

-

-

Ανάλυση
Φώτης
Χωροθετικών
Γεώργιος
Προτύπων
Εξυπηρέτησης
Δημοσίων
Υπηρεσιών στους
Δήμους Βόλου και
Νέας Ιωνίας του
Νομού Μαγνησίας
Νομαρχιακός
Κούγκολος
Σχεδιασμός Πέλλας Αθανάσιος
- Χωροθέτηση ΧΥΤΑ

182

Νάτσιου
Μαϊλίντα
(Ιωάννα)

-

-

Αυθαίρετη Δόμηση
(Παραθεριστική
Κατοικία): Η
περίπτωση της
Ραφήνας

183

Γούνη
Χαρίκλεια

Παπαδοπούλου
Ευστρατία

-

Εναλλακτικές
Κούγκολος
Μορφές Τουρισμού Αθανάσιος
στην Κόνιτσα

184

Θάκα
Εντιόλα

Μαυρογόνατου
Αλεξάνδρα

-

Μοντέλο
Προσομοίωσης
Επιπτώσεων
Μεγάλης
Πολεοδομικής
Παρέμβασης στην
Αγορά Κατοικίας: Η
Περίπτωση του
Ελληνικού

Δέφνερ
Αλέξιος
- Μιχαήλ

Λαλένης
Κωνσταντίνος

Οικονόμου
Δημήτριος

Παππάς
Βασίλειος

Ψυχάρης
Ιωάννης

-

Φώτης
Γεώργιος

Χριστοπούλου
Όλγα

Οικονόμου
Δημήτριος

Λέξεις
Κλειδιά

Short Outline

Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας

-

Οι πεζοδρομήσεις
και οι επιπτώσεις τους και
ειδικά η περίπτωση της Βέροιας.
Αναφορά στους πεζοδρόμους, στην
εξέλιξη τους στον διεθνή
και ελληνικό χώρο.

2002 109 Περιφερειακή
Ανάπτυξη

Ανάπτυξη
Υπηρεσιών

Περιφέρεια
Θεσσαλίας

-

-

2002 102

Περιβάλλον

Στερεά
Απόβλητα

Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας

-

Ανάλυση Χωροθετικών Προτύπων
Εξυπηρέτησης των Δημοσίων Υπηρεσιών στους Δήμους Βόλου και
Νέας Ιωνίας και πραγματοποιείται
η συνδιαστική αξιοποίηση
ποσοτικών μεθόδων χωρικής και
χωροθετικής ανάλυσης καθώς και
της τεχνολογίας των Γεωγραφικών
Συστημάτων Πληροφοριών.
Χωροθέτηση ΧΥΤΑ στο νομό Πέλλης
, ανάλυση και περιγραφή του
νομού και εκτενής αναφορά στην
υφιστάμενη Διαχείριση Στερεών
Αποβλήτων του νομού.

Λαλένης
Κωνσταντίνος

-

2002 130

Πολεοδομία Πολεοδομική
Νομοθεσία

Περιφέρεια
Αττικής

-

Χριστοπούλου
Όλγα

Γούσιος
Δημήτριος

Κότιος
Άγγελος

2002

Περιφερειακή
Ανάπτυξη

Ανάπτυξη
Υπηρεσιών

Περιφέρεια
Ηπείρου

Πετράκος
Γεώργιος

Κότιος
Άγγελος

Δέφνερ
Αλέξιος
- Μιχαήλ

2002

Πολεοδομία

Γεωπληροφορική

Περιφέρεια
Αττικής

- 42 -

Πολεοδομία

Υποκατηγορία Γεωγραφική
Περιοχή
Αναπλάσεις

Οικονόμου Κοκκώσης
Δημήτριος Χαράλαμπος

Γοσποδίνη 2002 137
Ασπασία
- Αναστασία

Κατηγορία

Το θέμα της αυθαίρετης δόμησης
και ιδιαίτερη αναφορά στο
Δήμο Ραφήνας και παρουσίαση
της κοινωνικο - οικονομικής
διάρθρωσης και του πολεοδομικού
και χωροταξικού πλαισίου της.

Εξώφυλλο

I.Μιχαήλ - 2002 Πολεοδομία Πολεοδομική Πολιτική 187 Γρηγορίου Αγλαΐα Φεργάδη Σοφία - Place Marketing: Αρχαιολογικών Πάρκων.Μιχαήλ Κότιος Άγγελος Πετράκος Γεώργιος - 2002 Περιφερειακή Ανάπτυξη Marketing Τόπου Περιφέρεια Αττικής 188 Θεοφιλάτου Ειρήνη - - 11 Πεζόδρομοι της Αθήνας Οικονόμου Δημήτριος Δέφνερ Αλέξιος . 185 Έππας Δημοσθένης Μηλιώνης Παναγιώτης - Συνθήκες Κατοικίας των Φοιτητών στο Βόλο Παππάς Κοτζαμάνης Βασίλειος Βύρων Φώτης Γεώργιος - 2002 Πολεοδομία 186 Γεωργούλα Γεωργία Γρυλλάκη Στυλιανή - Οικιστική Αποκατάσταση Προσφύγων στην Ελλάδα κατά τον 20ο αιώναΔιαχρονική Ανάλυση και Αξιολόγηση Πολιτικών Λαλένης Κωνσταντίνος Κοτζαμάνης Βύρων Δέφνερ Αλέξιος .Μιχαήλ Λαλένης Κωνσταντίνος - 2002 Πολεοδομία Χρήσεις γης Περιφέρεια Αττικής 189 Βερίγος Εμμανουήλ - - Μεθοδολογίες Χωρικής Ανάλυσης Αυτόματα Κύτταρα.43 - Κατηγορία Υποκατηγορία Γεωγραφική Περιοχή Γεωπληροφορική Περιφέρεια Θεσσαλίας Ελλάδα Λέξεις Κλειδιά Short Outline Εξώφυλλο .1. Η περίπτωση του Δημόσιου Σήματος της Αθήνας Δέφνερ Αλέξιος . χρονολογικός πίνακας διπλωματικών εργασιών α/α Συγγραφέας 1 Συγγραφέας 2 Συγγραφέας 3 Τίτλος Επιβλέπων Επιβλέπων Επιβλέπων Επιβλέπων Έτος Αρ. Map-algebra. Φώτης Γεώργιος Περάκης Κωνσταντίνος Παππάς Βασίλειος - 2002 Χωροταξία Γεωπληροφορική Ελλάδα 190 Δάνου Γρηγόριος - - Αερομεταφορές Νομού Καστοριάς και Προοπτικές Ανάπτυξης τους Σκάγιαννης Παντολέων Λαλένης Κωνσταντίνος Ψυχάρης Ιωάννης - 2002 Περιφερειακή Ανάπτυξη Υποδομές Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας . 1 2 3 4 Σελ.S. G.

1. Το παράδειγμα του Δήμου Πινδαίων του Νομού Τρικάλων Χρήση και Συμπεριφορά των Χωρικών Δεικτών στην Περιφέρεια Θεσσαλίας Κούγκολος Αθανάσιος Κότιος Άγγελος Χριστοπούλου Όλγα - 2002 150 Περιβάλλον Υγρά Απόβλητα Περιφέρεια Θεσσαλίας - - Γούσιος Δημήτριος Κότιος Άγγελος Χριστοπούλου Όλγα - 2002 100 Χωροταξία Οικιστικό ΔίκτυοΑνάπτυξη Περιφέρεια Θεσσαλίας - - Παππάς Κοτζαμάνης Βασίλειος Βύρων Φώτης Γεώργιος - 2002 130 Χωροταξία Γεωπληροφορική Περιφέρεια Θεσσαλίας - - Σκάγιαννης Μπουρδάκης Παντολέων Βασίλειος Ψυχάρης Ιωάννης - 2002 131 Περιφερειακή Ανάπτυξη Υποδομές Ελλάδα - - ΤεχνολογίαΚοινωνία Σχεδιασμός Δέφνερ Αλέξιος .44 - Εξώφυλλο . Υποκατηγορία Γεωγραφική Περιοχή Λέξεις Κλειδιά Short Outline Λαλένης Κωνσταντίνος Σερράος Κωνσταντίνος - 2002 Πολεοδομία Πολεοδομική Πολιτική Ελλάδα Στάσεις και Κοτζαμάνης αντιλήψεις των Βύρων τελειόφοιτων μαθητών της Αθήνας στα ζητήματα της γήρανσης Φώτης Γεώργιος Ντυκέν Μαρί-Νοέλ - 2002 Πολεοδομία Δημογραφικά Φαινόμενα Περιφέρεια Αττικής Επιλογή Μεθόδου Επεξεργασίας Λυμάτων και Χωροθέτηση. 1 2 3 4 Σελ. χρονολογικός πίνακας διπλωματικών εργασιών α/α Συγγραφέας 1 Συγγραφέας 2 Συγγραφέας 3 Τίτλος 191 Λιούρης Χρήστος - - Οι πρόσφατες Θεωρίες για την Πόλη και η Ελληνική Πραγματικότητα 192 Κανελλόπουλος Νικήτας - - 193 Μπουζιάνη Αγγελική - - 194 Καραφάνταλου Μαρία - - 195 Τσομπάνογλου Στυλιανός - - 196 Κουτσομάρκος Νικόλαος - - Επιβλέπων Επιβλέπων Επιβλέπων Επιβλέπων Έτος Αρ.Μιχαήλ Κατηγορία .Συνθήκες ως Βάση για την Ανάπτυξη Οικισμών Ορεινών Περιοχών. Κατάλληλων Μονάδων Επεξεργασίας στο Δήμο Γόμφων του Νομού Τρικάλων Νέα Χωρικά και Αναπτυξιακά Δεδομένα .

45 - Διαχείριση Φυσικού Περιβάλλοντος Εξώφυλλο .Αναστασία - 2003 163 Πολεοδομία Πολεοδομική Πολιτική 202 Ζιώζιας Νικόλαος - - Κότιος Άγγελος Μπεριάτος Ηλίας Χριστοπούλου Όλγα Οργάνωση και Διαχείριση μιας Ελληνικής Ορεινής Περιοχής. Μετσόβου και Τζουμέρκων Πολεοδόμηση Λαλένης Αγροτικών Οικισμών: ΚωνσταΗ περίπτωση του ντίνος Νομού Σερρών Γούσιος Δημήτριος Γοσποδίνη Ασπασία . Γούσιος Δημήτριος Κοτζαμάνης Πετράκος Βύρων Γεώργιος Κότιος Άγγελος - Χριστοπούλου Όλγα Κατηγορία Υποκατηγορία Γεωγραφική Περιοχή 2002 140 Περιφερειακή Ευρωπαϊκές Ανάπτυξη Πολιτικές Λέξεις Κλειδιά Short Outline - - - - Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης - - Περιφέρεια Ηπείρου - - Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας - - Περιφέρεια Θεσσαλίας - - Βαλκάνια 2002 149 Περιφερειακή Επιχειρησιακά Περιφέρεια Ανάπτυξη Σχέδια Πελοποννήσου 2003 200 Περιβάλλον . 1 2 3 4 Σελ.1. χρονολογικός πίνακας διπλωματικών εργασιών α/α Συγγραφέας 1 Συγγραφέας 2 Συγγραφέας 3 Τίτλος 197 Αγοραστάκης Μιχαήλ - - Το Σύμφωνο Σταθερότητας για την Ανασυγκρότηση των Χωρών των Βαλκανίων σε Μετάβαση Κότιος Άγγελος 198 Παυλέας Σωτήριος - - Σχέδιο Ανάπτυξης Μάνης Πετράκος Γεώργιος Ψυχάρης Ιωάννης 199 Τσάμης Λουκάς - - Περίπτωση Αποχετευτικού Δικτύου και Εγκαταστάσεων Βιολογικού Καθαρισμού στο Παληό Καβάλας Κούγκολος Αθανάσιος Λαλένης Κωνσταντίνος Μπεριάτος Σκάγιαννης 2003 150 Ηλίας Παντολέων Περιβάλλον Υγρά Απόβλητα 200 Μπίρμπος Βασίλειος - - Κότιος Άγγελος Μπεριάτος Ηλίας Χριστοπούλου Όλγα 2003 300 Χωροταξία Οικιστικό ΔίκτυοΑνάπτυξη 201 Τζιάγκαλος Ιωάννης - - Προσέγγιση των Γούσιος Αιτιών ΔιαφοροΔημήτριος ποίησης Βαθμού Ανάπτυξης των Ορεινών Περιοχών στα πλαίσιο του Νομού Ιωαννίνων. Το παράδειγμα της Διευρυμένης Κοινότητας Ασπροποτάμου Επιβλέπων Επιβλέπων Επιβλέπων Επιβλέπων Έτος Αρ. Η περίπτωση των περιοχών: Ζαγορίου.

χρονολογικός πίνακας διπλωματικών εργασιών α/α Συγγραφέας 1 Συγγραφέας 2 Συγγραφέας 3 203 Γκόγκος ΘεόδωροςΙωάννης - - Αστικές Σκάγιαννης Σκυργιάννης Πετράκος Συγκοινωνίες στο Παντολέων Χαράλαμπος Γεώργιος Πολεοδομικό Συγκρότημα Βόλου Λαλένης Κωνσταντίνος 2003 Περιφερειακή Ανάπτυξη Υποδομές Περιφέρεια Θεσσαλίας 204 Μπέτσης Γεώργιος - - Θεσμικό Πλαίσιο Προστασίας των Φυσικών Περιοχών και Αναπτυξιακές Δυνατότητες Περιοχών Δικτύου "Φύση 2000" Κότιος Άγγελος Χαϊνταρλής Μπεριάτος Μάριος Ηλίας Χριστοπούλου Όλγα 2003 Χωροταξία Περιβαλλοντικοί Πόροι-ΤοπίοΠολιτιστική Κληρονομιά Ελλάδα 205 Καρύδης Βασίλειος - - Ψυχάρης Ιωάννης Αραβώσης Κούγκολος Κωνστα. Παντολέων Χαράλαμπος Γεώργιος Διεθνής Εμπειρία και Ελληνική Πρακτική.Αθανάσιος ντίνος Χριστοπούλου Όλγα 2003 Περιφερειακή Ανάπτυξη Οικονομοτεχνικές Μελέτες Ευρώπη 206 Τουμπουλίδου Ερμοφίλη - - Αξιολόγηση Επενδυτικών Σχεδίων Έργων Περιβάλλοντος.Μέλη κατά την Περίοδο 1995-1999 207 - - - - Ριζοπούλου Κωνσταντίνα 208 Δημητρόπουλος Δημήτριος Τίτλος Η Ευρωπαϊκή Διάσταση της Απασχόλησης και της Ανεργίας τη Δεκαετία του '90. Ένωση Οι Περιφερειακές Ανισότητες στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στα Υποψήφια Κράτη . Κατηγορία Υποκατηγορία Γεωγραφική Περιοχή Ψυχάρης Ιωάννης Κότιος Άγγελος Πετράκος Γεώργιος - 2003 Περιφερειακή Βιομηχανική Ανάπτυξη Ανάπτυξη Ευρώπη Ψυχάρης Ιωάννης Κότιος Άγγελος Πετράκος Γεώργιος - 2003 Περιφερειακή Ανάπτυξη Ανάπτυξη Υπηρεσιών Ευρώπη Λαλένης Κωνσταντίνος 2003 Περιφερειακή Ανάπτυξη Υποδομές Περιφέρεια Θεσσαλίας Η πληροφοριακή Σκάγιαννης Σκυργιάννης Φώτης Σήμανση των Οδών.1. Προκλήσεις στο Διευρυμένο Ευρωπαϊκό Χώρο Επιβλέπων Επιβλέπων Επιβλέπων Επιβλέπων Έτος Αρ.46 - Λέξεις Κλειδιά Short Outline Εξώφυλλο . 1 2 3 4 Σελ. Η Περίπτωση της Περιφερειακής Αρτηρίας του Πολεοδομικού Συγκροτήματος Βόλου . Ανάλυση ΚόστουςΟφέλους Εναλλακτικών Συστημάτων και Μεθόδων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων στην Ευρ.

Μιχαήλ Λαλένης Κωνσταντίνος 2003 Περιφερειακή Επιχειρησιακά Περιφέρεια Ανάπτυξη Σχέδια Ηπείρου Μέθοδοι Χωρικού Γοσποδίνη Μπεριάτος Προσδιορισμού Ασπασία Ηλίας Ιστορικών Κέντρων . ιστό και την αρχιτεκτονική.Αναστασία Αρχαιολογικών Χώρων Θεσσαλονίκης Σερράος Κωνσταντίνος - 2003 Πολεοδομία Πολεοδομική Πολιτική Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας - - Η οικονομική και η Γούσιος περιβαλλοντική διά. 1 2 3 4 Σελ. τουρκογενείς. Η Περίπτωση των Ιωαννίνων Οικονόμου Δημήτριος 211 Παρθενοπούλου Σοφία - - 212 Σεϊτανίδης Σωκράτης - 213 Φελέκης Σεφαφείμ 214 Κηπουρός Στέφανος Υποκατηγορία Γεωγραφική Περιοχή Λέξεις Κλειδιά Short Outline Περιφέρεια Θεσσαλίας - - Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης - Θράκη: Η εργασία επικεντρώνεται στην ανάδειξη της διαφορετικότητας των πολεοδομικών χαρακτηριστικών.Δημήτριος σταση της εξόρυξης. ενώ παράλληλα τονίζει μέσα από παραδείγματα πολυπολιτισμικών οικισμών. χρονολογικός πίνακας διπλωματικών εργασιών α/α Συγγραφέας 1 Συγγραφέας 2 Συγγραφέας 3 Τίτλος Επιβλέπων Επιβλέπων Επιβλέπων Επιβλέπων Έτος Αρ. Δέφνερ Αλέξιος . στο εσωτερικό των οικισμών κάθε εθνοτικής ομάδας της μειονότητας (πομάκοι.Αναστασία Πόλεων. τις διαφορές που παρουσιάζονται στον πολεοδ.47 - Εξώφυλλο . 209 Λιαπάτης Δημήτριος - - Στρατηγική Ανάπτυξη του Τουρισμού στο Νομό Ιωαννίνων Δέφνερ Αλέξιος . - 2003 Περιφερειακή Επιχειρησιακά Περιφέρεια Ανάπτυξη Σχέδια Ηπείρου Δέφνερ Αλέξιος . αθίγγανοι).Μιχαήλ - 2003 Πολεοδομία Πολεοδομική Πολιτική Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας - Πολεοδομική Οικονόμου Γοσποδίνη Μελέτη Ενοποίησης Δημήτριος Ασπασία Μνημειακών και . Το παράδειγμα της Βέροιας.1. ανάμεσα σε χριστιανικές και μουσουλμανικές συνοικίες. Διερεύνηση εφαρμογής ενός νέου συστήματος αξιολόγησης των Λατομείων μαρμάρου του νοτίου Πηλίου Κότιος Άγγελος Κούγκολος Αθανάσιος Χριστοπούλου Όλγα Κιοσσές Ιωάννης - Κοινωνικές Συνιστώσες και Πολεοδομική Πραγματικότητα Στους Μειονοτικούς Οικισμούς της Θράκης Σκάγιαννης Παντολέων Φραγκόπουλος Ιωάννης - Λαλένης Κωνσταντίνος Κοκκώσης Γούσιος Χαράλαμπος Δημήτριος Κατηγορία Κότιος Άγγελος 2003 154 Περιφερειακή Ανάπτυξη Οικονομοτεχνικές Μελέτες 2003 247 Πολεοδομία Πολεοδομική Πολιτική .Μιχαήλ 210 Μιχαηλίδης Τριαντάφυλλος Παπαθεοχάρης Ιωάννης - Στρατηγικός Σχεδιασμός για την Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη.

1. ΧΚΑΕ. Η συγκεκριμένη εργασία σύνορα. αλλά και στην αναπτυξιακή δυναμική και τη δομή του οικιστικού και χωροταξικού δικτύου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. διεθνών οργανισμών. κρατών μελών. μέσω της δημιουργίας ενός ολοκληρωμένου προγράμματος διασυνοριακής συνεργασίας. Η εργασία επικεντρώνεται στη μελέτη της "επίδρασης"της Ζεύξης Ρίου-Αντιρρίου. στη διαμόρφωσηγένεση διαπεριφερειακών και ενδοπεριφερειακών ροών. των αναπτυξιακών προβλημάτων συνοχή. μέσω της εξέτασης των πιο αντιπροσωπευτικών αστικών παρεμβάσεων του παρελθόντος και του παρόντος. - Η παρούσα εργασία επιδιώκει τον προσδιορισμό των τάσεων εξέλιξης των τριών μεγαλύτερων μητροπολιτικών κέντρων της Δυτικής Ευρώπης και της Αθήνας. της διασυνοριακής περιοχής των σταθερότητα. το παρόν και το μέλλον μέσα από τα κινήματα. νομών του Έβρου (Ελλάδα). Το Παρελθόν. Κότιος Άγγελος Ψυχάρης Ιωάννης Οικονόμου Δημήτριος Οικονόμου Κοκκώσης Σκάγιαννης Δημήτριος Χαράλαμπος Παντολέων Οι μεγάλες Σκάγιαννης Γοσποδίνη Μητροπόλεις της Παντολέων Ασπασία Δυτικής Ευρώπης . σε συνδυασμό με τις προτεραιότητες του σχεδιασμού στη σημερινή εποχή Εξώφυλλο . τα μεγάλα έργα και το σχεδιασμό Φραγκόπουλος Ιωάννης Κατηγορία Υποκατηγορία Γεωγραφική Περιοχή Βογιαζίδης 2003 142 Περιφερειακή Ευρωπαϊκές Νικολός Ανάπτυξη Πολιτικές Short Outline Ευρώπη - Περιφέρεια Θεσσαλίας και Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας - Η συγκεκριμένη εργασία έχει ως σκοπό την ανάλυση του θέματος της νέας Διεύρυνσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την παρουσίαση των προβληματισμών θεσμών. Χωρικοί Μετασχηματισμοί και Επιπτώσεις σε Πολεοδομικό -Χωροταξικό Επίπεδο - Επιβλέπων Επιβλέπων Επιβλέπων Επιβλέπων Έτος Αρ. εξωστρέφεια. και επιστημονικής κοινότητας στη συζήτηση που είχε ανοίξει σχετικά με το μέλλον της Κοινοτικής Περιφερειακής Πολιτικής μετά το 2006 - - 2003 212 Περιφερειακή Ανάπτυξη - 2003 178 Περιφερειακή Επιχειρησιακά Περιφέρεια Ανάπτυξη Σχέδια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης - 2003 280 Περιφερειακή Ανάπτυξη - 2003 248 Πολεοδομία Πολεοδομική Πολιτική . 1 2 3 4 Σελ.48 - Υποδομές Λέξεις Κλειδιά Υποδομές Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος Ευρώπη ανάπτυξη. χρονολογικός πίνακας διπλωματικών εργασιών α/α Συγγραφέας 1 Συγγραφέας 2 Συγγραφέας 3 Τίτλος 215 Καντόλα Μαρία-Ελένη - - Η Διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το Μέλλον της Κοινοτικής Περιφερειακής Πολιτικής 216 Δεβλιώτη Σοφία - - 217 Καρανικόλας Αθανάσιος - - Ο ρόλος των Σκάγιαννης Σκυργιάννης Κοκκώσης αερομεταφορών Παντολέων Χαράλαμπος Χαράλαμπος στον τουρισμό και χωροθέτηση αεροδρομίου για την εξυπηρέτηση των τουριστικών περιοχών Πιερίας και Λάρισας Προοπτικές Κότιος Κοτζαμάνης Πετράκος ανάπτυξης του Άγγελος Βύρων Γεώργιος Νομού Έβρου στο πλαίσιο μιας νέας διαπεριφερειακής . ως τμήμα του προγραμματισμένου Δυτικού Άξονα της χώρας. Αδριανούπολης (Τουρκία) και καινοτομία τη περιφέρειας του Χάσκοβο (Βουλγαρία).Αναστασία και η Αθήνα.διασυνοριακής συνεργασίας 218 Καϊάφα Σοφία - - 219 Καψαλιώτη Ασπασία Παπακωνσταντίνου Δέσποινα - Ζεύξη ΡίουΑντιρρίου. επικεντρώνεται στην αντιμετώπιση συνεργασία.

την επίλυση προβλημάτων χωροθέτησηςκατανομής και την αξιολόγηση σεναρίων που βασίζονται σε πολυμεταβλητά κριτήρια. το οποίο πρόκειται να ενισχύσει σημαντικά τη διαδικασία της χωροθέτησης.Αναστασία - 2003 134 Πολεοδομία Πολεοδομική Νομοθεσία Περιφέρεια Θεσσαλίας - Η παρούσα εργασία επικεντρώθηκε στη δημιουργία ενός Πρότυπου Συστήματος Στήριξης Χωροθετικών Αποφάσεων. Φώτης Γεώργιος Μπουρδάκης Βασίλειος Περάκης Κωνσταντίνος - 2003 169 Χωροταξία Γεωπληροφορική Ελλάδα - Λαλένης Κωνσταντίνος Κότιος Άγγελος Γοσποδίνη Ασπασία . διαχείρισης και αναβάθμισης της φύσης και του τοπίου της λίμνης Παμβώτιδας και της ευρύτερης χερσαίας περιοχής τους οικοσυστήματος.Π. αποσκοπείται η δημιουργία ενός Προτύπου Συστήματος Χωροθετικής Ανάλυσης και Σχεδιασμού Δικτύων Παροχής Υπηρεσιών. Εφαρμογή στο Δήμο Τρίπολης Χωροθέτηση Τουριστικών λιμένων στην Ελλάδα Σκάγιαννης Παντολέων Λαλένης Κωνσταντίνος Σκάγιαννης Μπεριάτος Σκυργιάννης Παντολέων Ηλίας Χαράλαμπος Κατηγορία Υποκατηγορία Γεωγραφική Περιοχή Λέξεις Κλειδιά Short Outline - 2003 234 Περιφερειακή Ανάπτυξη Ανάπτυξη Υπηρεσιών Περιφέρεια Πελοποννήσου - Η εργασία φιλοδοξεί να δημιουργήσει ένα Πρότυπο Χωρικό Σύστημα Υποστήριξης Απόφασης μέσω μιας σφιχτούς-σύζευξης της λειτουργίας των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών και της Χωροθέτησης Λειτουργιών. Πιο συγκεκριμένα.1. - . χρονολογικός πίνακας διπλωματικών εργασιών α/α Συγγραφέας 1 Συγγραφέας 2 Συγγραφέας 3 Τίτλος Επιβλέπων Επιβλέπων Επιβλέπων Επιβλέπων Έτος Αρ. 220 Ανδριανάκος Νεκτάριος - - 221 Μαθιουδάκης Βασίλειος - - 222 Ρέσσος Ελευθέριος - - Περιβαλλοντική Κούγκολος μελέτη προστασίας Αθανάσιος και αποκατάστασης της λίμνης Παμβώτιδας Ιωαννίνων 223 Συρίγος Σταύρος - - S-DISTANCE Πρότυπο Σύστημα Στήριξης Χωροθετικών αποφάσεων.Σ.25081997.Ο.49 - Εξώφυλλο . από μηδενική βάση.Α. Πιο συγκεκριμένα αποσκοπεί στην καταγραφή του οικοσυστήματος. και Σ. διατήρησης.Π. Μοντέλα Αλγόριθμοι Εφαρμογή Λογισμικού 224 Λάμπρου Γεώργιος - - Διερεύνηση των νέων δεδομένων που εισάγονται στην Ελληνική πραγματικότητα με τα Γ. του Ν. τον εντοπισμό των περιβαλλοντικών προβλημάτων και προτείνει μέτρα προστασίας. 1 2 3 4 Σελ.Χ. - 2003 154 Περιφερειακή Ανάπτυξη Υποδομές Ελλάδα - - Χριστοπούλου Όλγα Αραβώσης Κωνσταντίνος - 2003 193 Περιβάλλον Διαχείριση Φυσικού Περιβάλλοντος Περιφέρεια Ηπείρου - Η εργασία έχει σαν κύριο στόχο την διερεύνηση της λίμνης Παμβώτιδας του Νομού Ιωαννίνων. Το παράδειγμα του Δήμου Αρτέμιδος Πρότυπο σύστημα Φώτης Χωροθετικής Γεώργιος ανάλυσης και σχεδιασμού δικτύων παροχής υπηρεσιών.Ο.

1 2 3 4 Σελ. Ανάπτυξη Η διπλωματική επικετρώνεται στον εντοπισμό των πιο σημαντικών επιπτώσεων (από τις παρεμβάσεις σε μια πόλη με σκοπό τη διεξαγωγή κάποιου γεγονότος) και θέτει το ζήτημα της ελαχιστοποίησης του κόστους και της αξιοποίησης των ωφελειών της Ολυμπιακής διοργάνωσης προς την κατεύθυνση της ανάπτυξης της πόλης στο πλαίσιο της ιδιαίτερης φυσιογνωμίας της.K.) Προσδιορισμός Φώτης Χώρων Στάθμευσης Γεώργιος με Μεθόδους Χωρικής Ανάλυσης και Χρήση Γ. Χωρικές συνέπειες.Αναστασία πόλη της Θεσσαλονίκης - 2003 281 Περιφερειακή Ανάπτυξη 228 Αλέξης Αθανάσιος - - Γοσποδίνη Ασπασία .K. Κοινωνικοοικονομικές συνέπειες.Αναστασία Σερράος Κωνσταντίνος 2003 216 Ολυμπιακοί Αγώνες 2004. Ανάπτυξη Υπηρεσιών Ελλάδα - - Εξώφυλλο .Λαλένης βουλία URBAN. Αποτίμηση και προοπτικές Οικονόμου Δημήτριος Δέφνερ Αλέξιος .50 - Υποδομές Περιφέρεια Αττικής Λέξεις Κλειδιά Short Outline - - Ολυμπιακή Αγώνες.Π.Αναστασία - 2003 296 Περιφερειακή Ευρωπαϊκές Ανάπτυξη Πολιτικές 229 Μητσιάρας Βασίλειος - - Η Κοινοτική Πρωτο. Οι Κοινωνικοοικονομικές και χωρικές επιπτώσεις στο πολεοδομικό συγκρότημα Βόλου Δέφνερ Αλέξιος .Μιχαήλ Γοσποδίνη Ασπασία .Σ. χρονολογικός πίνακας διπλωματικών εργασιών α/α Συγγραφέας 1 Συγγραφέας 2 Συγγραφέας 3 Τίτλος 225 Γιαννιού Άννα Γκάρτζου Ευαγγελία - Η ανάπλαση του Ελαιώνα. Η περίπτωση του Κέντρου του Βόλου Σκάγιαννης Σκυργιάννης Παντολέων Χαράλαμπος - 2003 142 Περιφερειακή Ανάπτυξη 230 Μπουρίκος Δημήτριος - - - 2003 197 Περιφερειακή Ανάπτυξη Πετράκος Γεώργιος Ανανεώσιμες Σκάγιαννης Κούγκολος πηγές ενέργειας: Παντολέων Αθανάσιος Η περίπτωση της Αιολικής Ενέργειας Χριστοπούλου Όλγα . - Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας - U. ΚωνσταΑνάλυση στόχων και ντίνος μεθόδων. τους στόχους και στα αποτελέσματα της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας URBAN. Ολυμπιακή κληρονομιά.1. Ηρακλείου και Peterbourough (U. Οι περιπτώσεις των πόλεων Βόλου. Οικονομοτεχνικές Μελέτες Περιφέρεια Θεσσαλίας - Η συγκεκριμένη εργασία έχει ως στόχο τη δημιουργία μιας ολοκληρωμένης μεθοδολογίας που αποσκοπεί στον προσδιορισμό χώρων στάθμευσης στην κεντρική περιοχή μιας πόλης. Κατηγορία Πολεοδομία Υποκατηγορία Γεωγραφική Περιοχή Αναπλάσεις 227 Τσαπικίδης Ιωάννης - - Μαζικές μεταφορές Σκάγιαννης Γοσποδίνη Σκυργιάννης και πολεοδομικά Παντολέων Ασπασία Χαράλαμπος προβλήματα στην . εκτίμηση. Και Ελλάδα - Η συγκεκριμένη εργασία δίνει έμφαση στις μεθόδους. αξιολόγηση.Μιχαήλ Ψυχάρης Ιωάννης Κότιος Άγγελος Σερράος Κωνσταντίνος 2003 253 Περιφερειακή Επιχειρησιακά Περιφέρεια Ανάπτυξη Σχέδια Θεσσαλίας 226 Μανίδη Αθηνά - - - - Επιβλέπων Επιβλέπων Επιβλέπων Επιβλέπων Έτος Αρ.

1 2 3 4 Σελ.1.Αναστασία 234 Μελίδου Πηνελόπη - - Ζητήματα Διαχείρισης Παραδοσιακών Οικισμών. Τα παραδείγματα της Σιάτιστας Κοζάνης και του Νυμφαίου Φλώρινας Ψυχάρης Ιωάννης 235 Πηλείδης Αβραάμ - - Οι πληθυσμιακές Κοτζαμάνης εξελίξεις και Βύρων οι διοικητικές ανακατατάξεις στην Ελλάδα 1991/2001 Περάκης Κωνσταντίνος 236 Λαϊνάς Ιωάννης - - Ολοκληρωμένη Διαχείριση Λεκάνης Απορροής Σπερχειού Ποταμού Δέφνερ Αλέξιος .Μιχαήλ Γούσιος Κοκκώσης Δημήτριος Χαράλαμπος Κατηγορία Υποκατηγορία Γεωγραφική Περιοχή Λέξεις Κλειδιά Short Outline Χωροταξία Συμμετοχικές Διαδικασίες Περιφέρεια Θεσσαλίας - - 2003 396 Περιφερειακή Ανάπτυξη Οικονομοτεχνικές Μελέτες Ελλάδα - Η συγκεκριμένη εργασία επιχειρεί μια πολυεπίπεδη ανάλυση των ιατρικών περιστατικών κατά πρώτον και των παρεχόμενων ιατρικών υπηρεσιών κατά δεύτερον. - 2003 Περιβάλλον Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος Χριστοπούλου Όλγα Λαλένης Κωνσταντίνος 2003 Χωροταξία Περιβαλλο. 231 Τριζώνη Ευαγγελία - - Η ενσωμάτωση των απόψεων των τοπικών κοινωνιών στη διαχείριση προστατευόμενων περιοχών.Μακεδονίας Πολιτιστική Κληρονομιά Ντυκέν Μαρί-Νοέλ - 2003 Χωροταξία Δημογραφικά Φαινόμενα Ελλάδα Κότιος Άγγελος Χριστοπούλου Όλγα Διαχείριση Φυσικού Περιβάλλοντος Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος - - 2003 339 Περιβάλλον . Η περίπτωση του Πηλίου Χριστοπούλου Όλγα Κούγκολος Αραβώσης Αθανάσιος Κωνσταντίνος - 2003 174 232 Γεωργόπουλος Σπυρίδων - - Χωρική Ανάλυση Προσφοράς και ζήτησης Υπηρεσιών Υγείας Φώτης Γεώργιος Κοτζαμάνης Βύρων Περάκης Κωνσταντίνος - 233 Τανισκίδη ΒασιλικήΧρυσοβαλάντη - - Αστικός Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός του Δήμου Χαλκιδέων Κούγκολος Μπεριάτος Αθανάσιος Ηλίας Γοσποδίνη Ασπασία . χρονολογικός πίνακας διπλωματικών εργασιών α/α Συγγραφέας 1 Συγγραφέας 2 Συγγραφέας 3 Τίτλος Επιβλέπων Επιβλέπων Επιβλέπων Επιβλέπων Έτος Αρ.51 - Εξώφυλλο . με στόχο τη δημιουργία ενός Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών με δομή πυραμίδας.Περιφέρεια ντικοί Δυτικής Πόροι-Τοπίο.

Περάκης Κωνσταντίνος Ντυκέν Μαρί-Νοέλ - 2003 100 Χωροταξία Δημογραφικά Φαινόμενα Σερβία - - Δέφνερ Αλέξιος . της ελληνικής πόλης. Λαλένης Κωνσταντίνος Κατηγορία Υποκατηγορία Γεωγραφική Περιοχή Λέξεις Κλειδιά Short Outline Δέφνερ Αλέξιος . δίνεται μια εικόνα για τις μορφές που αυτός παίρνει καθώς επίσης και για τις τάσεις χρήσεων γης που δημιουργούνται σε αυτόν. συνεκτική εικόνα της μελλοντικής πόλης. Πολεοδομία Πολεοδομική Περιφέρεια φυσιογνωμία Η παρούσα διπλωματική εργασία Πολιτική Θεσσαλίας ελληνικής πραγματεύεται την φυσιογνωμία και πόλης. χρονολογικός πίνακας διπλωματικών εργασιών α/α Συγγραφέας 1 Συγγραφέας 2 Συγγραφέας 3 Τίτλος 237 Ζέκα Δήμητρα - - Η πόλη του μέλλοντος μέσα από τα βιβλία επιστημονικής φαντασίας 238 Βαγγέλη Ελένη Γενετζάκη Όλγα - 239 Καραχάλιος Ευάγγελος - - 240 Ματθαιόπουλος Αθανάσιος - - 241 Νικολαϊδου Σοφία - 242 Τάτσης Αναστάσιος - Επιβλέπων Επιβλέπων Επιβλέπων Επιβλέπων Έτος Αρ. Εξώφυλλο .52 - Η εργασία έχει ως κύριο θέμα την μελέτη του περιαστικού χώρου. Συγκροτήματος Σερρών και του Πολεοδ.Μιχαήλ Μπουρδάκης Βασίλειος - 2003 89 Πολεοδομία Πολεοδομική Πολιτική Διεθνές - Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να παρουσιάσει μια.ρακτηριστικά της όπως έχουν διαΚεντρικής στικότητα. Μέσα από μια προσπάθεια εννοιολογικής προσέγγισής του και την παρουσίαση των διαφόρων κριτηρίων ορισμού του.1.Αναστασία Λαλένης Κωνσταντίνος - 2004 130 Οι πληθυσμιακές Κοτζαμάνης ανακατατάξεις Βύρων . χρησιμοποιώντας ως πηγή πληροφοριών τα μυθιστορήματα και τα διηγήματα της επιστημονικής φαντασίας. Το παράδειγμα του οικισμού Σέσκλο Νομού Μαγνησίας Λαλένης Κωνσταντίνος Γούσιος Δημήτριος Κάρκα Ελένη - 2004 120 Πολεοδομία Πολεοδομική Πολιτική Περιφέρεια Θεσσαλίας - - Ο πολεοδομικός σχεδιασμός και η φυσιογνωμία της σύγχρονης Ελλη­νικής Πόλης: Αναλυτική παρουσίαση του Πολεοδ. μορφωθεί μέσω του πολεοδομικού Μακεδονίας πολεοδομική σχεδιασμού και τη συμβολή του εξέλιξη παράγοντα της ανταγωνιστικότητας στην ανάπτυξη και ευημερία των πόλεων σε Ελλάδα και Ευρώπη. Οι επιπτώσεις της κρίσης Ο Αστικός και Πολιτιστικός Τουρισμός ως συμπληρωματική μορφή τοπικής ανάπτυξης: Η περίπτωση της Πάτρας Κοκκώσης Χαράλαμπος . 1 2 3 4 Σελ.Μιχαήλ Ντυκέν Μαρί-Νοέλ - 2003 220 Περιφερειακή Ανάπτυξη Ανάπτυξη Υπηρεσιών Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος - - Οργάνωση και Γούσιος λειτουργία χωρικών Δημήτριος συστημάτων μικρών πόλεων. τα βασικά χαΠεριφέρεια ανταγωνι. Το παράδειγμα του Δήμου Παλαμά Καρδίτσας Λαλένης Κωνσταντίνος Ντυκέν Μαρί-Νοέλ - 2003 66 Χωροταξία Οικιστικό ΔίκτυοΑνάπτυξη Περιφέρεια Θεσσαλίας - - - Ο περιαστικός χώρος: Θεωρίες και τοπική έρευνα. Συγκροτήματος Βόλου Σερράος Κωνσταντίνος Γοσποδίνη Ασπασία .εξελίξεις στην Κεντρική Σερβία και Βοϊβοδίνα από το 1991 έως το 2002. όσο το δυνατόν περισσότερο.

1. χρονολογικός πίνακας διπλωματικών εργασιών
α/α

Συγγραφέας
1

Συγγραφέας
2

Συγγραφέας
3

Τίτλος

Επιβλέπων Επιβλέπων Επιβλέπων Επιβλέπων Έτος Αρ.
1
2
3
4
Σελ.

243

Κυρατζής
Ανδρέας

-

-

Η πολεοδομική
εξέλιξη της πόλης
της Βέροιας.
Η περίπτωση των
συνοικιών της
Μπαρμπούτας και
Κυριώτισσας

244

Ζιώγας
ΠαναγιώτηςΟλύμπιος

-

-

Νομαρχιακός
Σχεδιασμός για τη
Διαχείριση Υδάτων
Νομού Μαγνησίας

245

Οικονόμου
Ιωάννης

-

-

Σχέδιο
Κοκκώσης
Τουριστικού τοπίου Χαράλαμπος
στα Γρεβενά

246

Τσεκερίδης
Βασίλειος

-

-

247

Διβανέ
Σταυρούλα

-

-

248

Ζυρίδου
Βικτωρία

-

-

Δέφνερ
Αλέξιος
- Μιχαήλ

Κότιος
Άγγελος

Λαλένης
Κωνσταντίνος

Κατηγορία

Υποκατηγορία Γεωγραφική
Περιοχή

Λέξεις
Κλειδιά

Short Outline
Η παρούσα εργασία εξετάζει τη
πολεοδομική εξέλιξη της πόλης
της Βέροιας δίνοντας μια γενική
άποψη του μετασχηματισμού του
ιστού της από την αρχαιότητα μέχρι
σήμερα. Ιστορικά απομεινάρια της
πολεοδομικής εξέλιξης αποτελούν
οι δύο συνοικίες της, η Κυριώτισσα
και η Μπαρμπούτα.
-

-

2004 140

Πολεοδομία Πολεοδομική
Πολιτική

Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας

-

-

2004 150

Περιβάλλον

Διαχείριση
Φυσικού
Περιβάλλοντος

Περιφέρεια
Θεσσαλίας

-

-

2004 150 Περιφερειακή
Ανάπτυξη

Ανάπτυξη
Υπηρεσιών

Περιφέρεια
Δυτικής
Ελλάδος

-

Η συγκεκριμένη διπλωματική
εργασία διαπραγματεύεται την
ανάπτυξη του τουρισμού στα
Γρεβενά έχοντας ως βάση
το τοπίο οτυ νομού.

Ο μηχανισμός λει- Πετράκος
Δέφνερ Τρανταφυλτουργίας της αγοΓεώργιος
Αλέξιος λιόπουλος
ράς ακινήτων και
- Μιχαήλ
Νικόλαος
οι επενδυτικές δυνατότητες της ακίνητης περιουσίας
στην Ελλάδα.
Το παράδειγμα των
Λαδάδικων
Σχεδιασμός στην
Λαλένης Κοτζαμάνης Δέφνερ
πόλη για Άτομα με
ΚωνσταΒύρων
Αλέξιος
Ειδικές Ανάγκες.
ντίνος
- Μιχαήλ
Η περίπτωση
του Βόλου
-Ολυμπιακής Πόλης
2004

-

2004 212 Περιφερειακή
Ανάπτυξη

Ανάπτυξη
Υπηρεσιών

Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας

-

Κεντρικός άξονας της παρούσας
διπλωματικής εργασίας είναι η
ανάλυση και η ερμηνεία των μηχανισμών που κυριαρχούν
στην αγορά ακινήτων.

-

2004 187

Η Δυναμική των
Περιφερειακών
Ανισοτήτων στο Νέο
Ευρωπαϊκό Χώρο
και η Πολιτική
Συνοχής

-

2004 160 Περιφερειακή Ευρωπαϊκές
Ανάπτυξη
Πολιτικές

Κούγκολος Κοκκώσης Μπεριάτος
Αθανάσιος Χαράλαμπος
Ηλίας

Ψυχάρης
Ιωάννης

Περάκης
Κωνσταντίνος

Κοτζαμάνης
Βύρων

Χριστοπούλου
Όλγα

Κότιος
Άγγελος

- 53 -

Πολεοδομία Πολεοδομική
Πολιτική

Περιφέρεια άτομα με ειδιΘεσσαλίας κές ανάγκες,
εμποδιζόμενα
άτομα

Ευρώπη

-

Σκοπός της εργασίας είναι
να αναδείξει τα προβλήματα
διαβίωσης των ατόμων με
ειδικές ανάγκες στις σύγχρονες
πόλεις και στο πώς γίνεται να
συμπεριληφθούν οι ανάγκες
τους στο σχεδιασμό νέων έργων
με αφορμή τους Ολυμπιακούς
Αγώνες του 2004.
-

Εξώφυλλο

1. χρονολογικός πίνακας διπλωματικών εργασιών
α/α

Συγγραφέας
1

Συγγραφέας
2

Συγγραφέας
3

Τίτλος

Επιβλέπων Επιβλέπων Επιβλέπων Επιβλέπων Έτος Αρ.
1
2
3
4
Σελ.

249

Λάιος
Παναγιώτης

-

-

250

Μούστου
Φωτεινή

-

-

251

Νικόπουλος
Δημήτριος

-

-

Μελέτη για το
Πρόγραμμα
Ανακύκλωσης και
την Εφαρμογή του
στο Δήμο Βόλου

252

Στεφανίδης
Χρήστος

-

-

Σχέδιο για μια
Αειφόρο Τουριστική
Ανάπτυξη στο Νομό
Δράμας

253

Τασκάρης
Σιμεών

-

-

254

Μιμής
- Στεργιάκης
Δημήτριος

-

-

Χωρική Ανάλυση
Φώτης
Δικτύων Κοινής
Γεώργιος
Ωφέλειας με τη Χρήση Γεωγραφικών
Συστημάτων Πληροφοριών. Παράδειγμα
Εφαρμογής:
Τηλεθέρμανση
Δήμου Πτολεμαϊδας
Ρυθμιστικό Σχέδιο Οικονόμου
του δίπολου
Δημήτριος
Βόλου-Λάρισας

Διερεύνηση των Δυ- Λαλένης
νατοτήτων Πολεοδο- Κωνσταμικής και Αισθητικής
ντίνος
Αναβάθμισης των
Εγκαταστάσεων της
S και B (Βιομηχανικά Ορυκτά ΑΕ)
Μεταλλευτικής
Επιχείρησης στην
Ιτέα Φωκίδας
Χωρο-χρονική
Φώτης
Ανάλυση Σημειακών Γεώργιος
Προτύπων:
Οι Μετακινήσεις
των Φοιτητών στην
Πόλη του Βόλου

Κατηγορία

Υποκατηγορία Γεωγραφική
Περιοχή

Λέξεις
Κλειδιά

Short Outline

Μπουρ- Σαπουνάκης
δάκης
Αριστείδης
Βασίλειος

-

2004 114

Πολεοδομία Πολεοδομική
Πολιτική

Περιφέρεια
Στερεάς
Ελλάδος

-

Πετράκος
Γεώργιος

Σιδηρόπουλος
Γεώργιος

-

2004 128

Πολεοδομία

Γεωπληροφορική

Περιφέρεια
Θεσσαλίας

-

Αντικείμενο της εργασίας είναι
η αναζήτησγ των απαραίτητων
προϋποθέσεων για την επίτευξη
της αειφόρου ανάπτυξης στην
βιομηχανική δραστηριότητα, μέσω
της διερεύνησης των δυνατοτήτων
πολεοδομικής και αισθητικής αναβάθμισης των εγκαταστάσεων τςη
S&B Μεταλλευτικής Επιχείρησης
στην Ιτέα Φωκίδας.
-

Κούγκολος
Αθανάσιος

Χριστοπούλου
Όλγα

Αραβώσης
Κωνσταντίνος

-

2004 98

Περιβάλλον

Διαχείριση
Φυσικού
Περιβάλλοντος

Περιφέρεια
Θεσσαλίας

-

-

Κότιος
Άγγελος

Κοκκώσης
Χαράλαμπος

Δέφνερ
Αλέξιος
- Μιχαήλ

-

2004 209 Περιφερειακή Επιχειρησιακά Περιφέρεια
Ανάπτυξη
Σχέδια
Ανατολικής
Μακεδονίας
και Θράκης

-

Η εργασία επικεντρώνεται στη
μελέτη για την κατάρτιση ενός
μακροχρόνιου Στρατηγικού Σχεδίου
Ανάπτυξης του τουριστικού τομέα,
ενός Σχεδίου που διέπεται από
συγκεκριμένες αρχές, θέτει συγκεκριμένους στόχους και προτείνει
συγκεκριμένα μέτρα πολιτικής.

Περάκης
Κωνσταντίνος

Σιδηρόπουλος
Γεώργιος

-

2004 132

Γεωπληροφορική

Περιφέρεια
Δυτικής
Μακεδονίας

-

-

Κότιος
Άγγελος

Πετράκος
Γεώργιος

-

2004 226 Πολεοδομία Πολεοδομική
Πολιτική

Περιφέρεια
Θεσσαλίας

-

-

- 54 -

Πολεοδομία

Εξώφυλλο

1. χρονολογικός πίνακας διπλωματικών εργασιών
α/α

Συγγραφέας
1

Συγγραφέας
2

Συγγραφέας
3

Τίτλος

Επιβλέπων Επιβλέπων Επιβλέπων Επιβλέπων Έτος Αρ.
1
2
3
4
Σελ.

Κατηγορία

255

Σίπκας
Αναστάσιος

-

-

Αξιολόγηση
των χωρικών
επιπτώσεων από
την υλοποίηση
των Π.Ε.Π. στην
Περιφέρεια
Θεσσαλίας

Μιχαηλίδης Γούσιος
Γεώργιος Δημήτριος

256 Νικολοδήμος
Δήμος

-

-

257 Παπαϊωάννου
Αθανάσιος

-

-

258- Παλληκάρης
258Α Νικόλαος

Τσαλκανδρά
Δάφνη

-

259

Παπακωνσταντίνου
Βασίλειος

Συμεωνίδου
Μαρία

-

Κριτική Ανάλυση Μιχαηλίδης Γοσποδίνη
Μεγάλων Διεθνών Γεώργιος
Ασπασία
Εκθέσεων:
- Αναστασία
Η περίπτωση της
υποψηφιότητας της
Θεσσαλονίκης για
τη διεκδίκηση της
Expo 2008

260

Τιμοθέου
Αλεξάνδρα

-

-

Κριτική θεώρηση
του θεσμού των
Μελετών
Περιβαλλοντικών
Επιπτώσεων:
Η περίπτωση της
τουριστικής
αξιοποίησης της
νησίδας του Αλατά

Λέξεις
Κλειδιά

Short Outline

-

2004 238

Χωροταξία

Χωροταξική
Πολιτική

Περιφέρεια
Θεσσαλίας

-

-

Βιοκλιματικός
Σκάγιαννης Μπουρδάκης Σαπουνάκης
Αστικός Σχεδιασμός. Παντολέων Βασίλειος Αριστείδης
Εφαρμογή στο
συγκρότημα των
Πολυτεχνικών
Σχολών στο Πεδίο
του Άρεως

-

2004 165

Πολεοδομία

Αναπλάσεις

Περιφέρεια
Θεσσαλίας

-

-

Θεσσαλονίκη,
Κοτζαμάνης Γοσποδίνη Φραγκόη ανάδυση μιας
Βύρων
Ασπασία
πουλος
μητρόπολης.
- Αναστασία Ιωάννης
Μία πρώτη
προσπάθεια
προσδιορισμού των
ορίων της
μητροπολιτικής
περιοχής
Περιφερειακές
Κότιος
Κοτζαμάνης Πετράκος
Ανισότητες στην
Άγγελος
Βύρων
Γεώργιος
Νήσο της Κύπρου
και οι Προοπτικές
μείωσής τους μετά
την ένταξή της στην
Ευρωπαϊκή Ένωση
(2 τόμοι)

-

2004 204 Πολεοδομία Πολεοδομική
Πολιτική

Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας

-

-

-

2004 348 Περιφερειακή Επιχειρησιακά
Ανάπτυξη
Σχέδια

Κύπρος

-

-

Δέφνερ
Αλέξιος
- Μιχαήλ

-

2004 153 Περιφερειακή
Ανάπτυξη

Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας

-

-

Χαϊνταρλής
Μάριος

-

2004 79

Περιφέρεια
Θεσσαλίας

-

-

Κούγκολος
Αθανάσιος

Χριστοπούλου
Όλγα

Κότιος
Άγγελος

Υποκατηγορία Γεωγραφική
Περιοχή

- 55 -

Marketing
Τόπου

Περιβάλλον Παραγωγικές
Επιπτώσεις

Εξώφυλλο

Μελέτη Περίπτωσης για τη Νάουσα Ημαθίας 265 Κουμούσης Μιχαήλ - - Ο Σχεδιασμός του Παράκτιου Χώρου: Ολοκληρωμένη Διαχείριση της Παράκτιας Ζώνης της ΝότιοΑνατολικής Αττικής Επιβλέπων Επιβλέπων Επιβλέπων Επιβλέπων Έτος Αρ. προγράμματος της Ενοποίησης των Ενοποίηση Αρχαιολογικών Χώρων της Αθήνας αρχαιολογι. 262 Καλογήρου Αναστάσιος - - Οικονόμου Ενοποίηση των Δημήτριος Αρχαιολογικών Χωρών της Αθήνας και επιπτώσεις στην Πολεοδομική Οργάνωση. Διερεύνηση των επιπτώσεων του Αθήνα. 1 2 3 4 Σελ. πολεοδομική οργάνωση. περιοχής Ψυρρή Ψυρρή.στην πολεοδομική οργάνωση της κών χώρων.Μιχαήλ Εκτάσεων σε Αστική Περιοχή και ο Λειτουργικός Επαναπροσδιορισμός τους. Οικονόμου Κοτζαμάνης Δημήτριος Βύρων Κότιος Άγγελος Κατηγορία Υποκατηγορία Γεωγραφική Περιοχή Λέξεις Κλειδιά Short Outline - Μελέτη περίπτωσης της Βελγικής πόλης Louvain-la-neuve Λαλένης Κωνσταντίνος - 2004 117 Πολεοδομία Πολεοδομική Πολιτική Βέλγιο Γοσποδίνη Ασπασία .Αναστασία Δέφνερ Αλέξιος .1. επιπτώσεις - Εξώφυλλο . χρονολογικός πίνακας διπλωματικών εργασιών α/α Συγγραφέας 1 Συγγραφέας 2 Συγγραφέας 3 Τίτλος 261 Τσολακάκη Παναγιώτα - - Η μελέτη περίπτωσης της νέας πόλης Lounain-La-neuve.56 - Ανάπλαση. Η περίπτωση της περιοχής Ψυρρή 263 Λιάπης Λεωνίδας - - 264 Τσακίρης Κωνσταντίνος - - Η Περιφερειακή Ψυχάρης Μιχαηλίδης Οικονόμου 2004 95 και Χωροταξική Ιωάννης Γεώργιος Δημήτριος Πολιτική στην Ελλάδα: Το παράδειγμα των Πολιτικών μέσα από το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κεντρικής Μακεδονίας και το Χωροταξικό Σχέδιο Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και οι Σχέσεις που προκύπτουν Η Αναγέννηση Οικονόμου Δέφνερ Κότιος Μιχαηλίδης 2004 177 Πρώην Δημήτριος Αλέξιος Άγγελος Γεώργιος Βιομηχανικών .Μιχαήλ 2004 97 Πολεοδομία Πολεοδομική Πολιτική Περιφέρεια Αττικής Χωροταξία Χωροταξική Πολιτική Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Πολεοδομία Αναπλάσεις Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας - - 2004 158 Περιφερειακή Επιχειρησιακά Περιφέρεια Ανάπτυξη Σχέδια Αττικής - - Πετράκος Κοκκώσης Παρπαϊρης Γεώργιος Χαράλαμπος Απόστολος - .

προσπελασιμότητα Σύστημα Στόχοι και βασικές κατευθύνσεις ηλεκτρικής της εθνικής ενεργειακής πολιτικής ενέργειας. Κότιος Άγγελος Χωροταξική Πολιτική Ευρώπη Υποδομές Ελλάδα Λέξεις Κλειδιά Short Outline 2004 245 Πετράκος Κοτζαμάνης Σκάγιαννης Γεώργιος Βύρων Παντολέων - 2004 194 Περιφερειακή Ανάπτυξη Λαλένης Κωνσταντίνος Οικονόμου Δημήτριος Κότιος Άγγελος - 2004 205 Περιφερειακή Επιχειρησιακά Περιφέρεια Ανάπτυξη Σχέδια Κεντρικής Μακεδονίας - - Δέφνερ Αλέξιος . Ηνωμένο Βασίλειο. υποδομών και ειδικά των οδικών μεταφορικές αξόνων στην περιφερειακή υποδομές. για το σύστημα ηλεκτρικής δημόσια επιχ. με ιδιαίτερη έμφασγ στην τελευταία. της Γαλλίας και της Ελλάδας. ενέργειας της Ελλάδας ηλεκτρισμού.1. του Ηνωμένου Βασιλείου. χρονολογικός πίνακας διπλωματικών εργασιών α/α Συγγραφέας 1 Συγγραφέας 2 Συγγραφέας 3 266 Ηλία Κυπαρισσία Πλατανιάς Περικλής - Συγκριτική Ανάλυση Οικονόμου Συστημάτων Δημήτριος Χωροταξικού Σχεδιασμού. στο πλαίσιο των εξελίξεων που παρατηρούνται στον ευρωπαικό χώρο Οδικοί Οι επιπτώσεις των μεταφορικών άξονες. ανάπτυξη αναπτυξιακές επιπτώσεις. 1 2 3 4 Σελ. ανανεώσιμες πηγέςενέργειας - Εξώφυλλο . Γαλλία. Γερμανία. Ελλάδα 267 Τρανός Εμμανουήλ - - 268 Μπασιακούλης Σωκράτης - - Οδικοί Άξονες και Περιφερειακή Ανάπτυξη. ανισοκατανομή παραγωγήςκατανάλωσης.57 - Χωροταξία Υποκατηγορία Γεωγραφική Περιοχή - Διεθνική Χωροταξία Μπεριάτος Κοκκώσης στη Νοτιο-ανατολική Ηλίας Χαράλαμπος Ευρώπη: Διαχείριση και Προστασία των Παράκτιων Περιοχών Λαλένης Κωνσταντίνος Κατηγορία Πολεοδομία Πολεοδομική Πολιτική Χωροταξία Ισπανία και Ελλάδα Ανάπτυξη Υπηρεσιών Ελλάδα Περιβαλλοντικοί Πόροι-ΤοπίοΠολιτιστική Κληρονομιά Ευρώπη Κριτική ανάλυση και σύγκριση των συστημάτων χωροταξικού σχεδιασμού της Γερμανίας.Μιχαήλ Οικονόμου Δημήτριος Λαλένης Κωνσταντίνος - 2004 171 - - Σκάγιαννης Κούγκολος Παντολέων Αθανάσιος Πολύζος Σεραφείμ - 2005 212 Περιφερειακή Ανάπτυξη Χριστοπούλου Όλγα - 2005 75 . Οι Αναπτυξιακές Επιπτώσεις της Εγνατίας Οδού στη Βόρειο Ελλάδα με τη χρήση δεικτών προσπελασιμότητας Αξιολόγηση των Αναπτυξιακών Δυνατοτήτων της πόλης της Βέροιας: Προς ένα νέο αναπτυξιακό σχεδιασμό 269269Β - - Το Σύστημα Σχεδιασμού και τα Ρυθμιστικά Σχέδια των Μητροπόλεων Αθήνα-Μαδρίτη (2 τόμοι) 270 Παπαδοπούλου Σερδάρης Ελένη Κωνσταντίνος - Το σύστημα ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα και οι επιπτώσεις του στο χώρο: Προβλήματα και προοπτικές 271 - Τιβικέλη Ελευθερία Χριστοδουλοπούλου Ζωή - Τίτλος Επιβλέπων Επιβλέπων Επιβλέπων Επιβλέπων Έτος Αρ.

Ε. Αυτή η διπλωματική εργασία αναΑστικός φέρεται στο φαινόμενο του αστικού Τουρισμός. μια Βύρων πρώτη προσέγγιση Χωροθέτηση Ποδοσφαιρικού Γηπέδου στο Πολεοδομικό Συγκρότημα της Αθήνας Δέφνερ Αλέξιος . Η Περίπτωση των Απορριμματοφόρων του Δήμου Βόλου Το φαινόμενο της Λαλένης Αυθαίρετης ΚωνσταΔόμησης: ντίνος Η Περίπτωση της Αυθαίρετης Παραθεριστικής Κατοικίας στο Δήμο Καλλικράτειας Χαλκιδικής Χωρικές Ανισότητες Κοτζαμάνης στην Αλβανία.58 - Λέξεις Κλειδιά Ανάπτυξη Υπηρεσιών Εξώφυλλο . Τουριστικοί Πόροι Γεωπληροφορική Περιφέρεια Αττικής - - Πολεοδομία Αναπλάσεις Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας - - Στερεά Απόβλητα Περιφέρεια Θεσσαλίας - Στόχος της εν λόγω εργασίας είναι η δημιουργία μιας ολοκληρωμένης μεθοδολογίας με απώτερο σκοπό τη βελτιστοποίηση της διαδικασίας αποκομιδής των απορριμάτων στην πόλη του Βόλου.1.Μιχαήλ Short Outline Τουρίστας. χρονολογικός πίνακας διπλωματικών εργασιών α/α Συγγραφέας 1 Συγγραφέας 2 Συγγραφέας 3 272 Λιγνού Βασιλική Ψυχούλη Ελένη - 273 Καραμάνης Φώτιος - - 274 Κώτσιου Ευτυχία - - 275 Περιστέρης Ιωάννης - - 276 Λαχταρίδου Θεοπούλα Χασανίδου Δήμητρα - 277 Σιαπάτη Γεωργία - - Τίτλος Επιβλέπων Επιβλέπων Επιβλέπων Επιβλέπων Έτος Αρ. Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας - - Αλβανία - - Κούγκολος Αθανάσιος Πολύζος Σεραφείμ - 2005 112 Περιβάλλον Κουσιδώνης Χρήστος Σερράος Κωνσταντίνος - 2005 175 Πολεοδομία Πολεοδομική Πολιτική Πετράκος Γεώργιος Γούσιος Δημήτριος - 2005 109 Περιφερειακή Ανάπτυξη . 1 2 3 4 Σελ. ως Μητροπολιτικό Πάρκο - 2005 126 Χωροθετική ΑνάΦώτης λυση και ΒελτιΓεώργιος στοποίηση Διαδρομών για Δίκτυα Παροχής Υπηρεσιών Αστικών Περιοχών.Μιχαήλ Μιχαηλίδης Γεώργιος - 2005 204 Περιφερειακή Επιχειρησιακά Περιφέρεια Ανάπτυξη Σχέδια Θεσσαλίας Φώτης Γεώργιος Σερράος Κωνσταντίνος - 2005 230 Πολεοδομία Δημόσιοι Γοσποδίνη Σκάγιαννης Μπουρδάκης Υπαίθριοι Χώροι: Ασπασία Παντολέων Βασίλειος Ανασχεδιασμός και .Αναστασία Επαναχρήση των Εγκαταστάσεων της Δ.Θ. και τις ευκαιρίες που Στρατηγικός διανοίγονται στην πόλη του Βόλου Σχεδιασμός. Στρατηγικό Σχέδιο Κοκκώσης Ανάπτυξης του Χαράλαμπος Αστικού Χώρου του Βόλου ως πόλη Τουριστικής Κίνησης Κατηγορία Υποκατηγορία Γεωγραφική Περιοχή Δέφνερ Αλέξιος . μέσα από αυτό. τουρισμού.

Σχεδιασμός και Μεταολυμπιακή Αξιοποίηση 282 Μανουσάκη Στυλιανή - - 283 Τσκώνης Δημήτρης - - Επιβλέπων Επιβλέπων Επιβλέπων Επιβλέπων Έτος Αρ. Το παράδειγμα του Π.Αναστασία - 2005 Πολεοδομία Γεωπληροφορική Περιφέρεια Θεσσαλίας Φώτης Γεώργιος Short Outline - Λαλένης Κωνσταντίνος Αξιολόγηση Δικτύου Πετών.αυτής είναι τα δίκτυα μεταφορών φορών & Υποκαι πως αυτά επηρεάζουν δομές. χρονολογικός πίνακας διπλωματικών εργασιών α/α Συγγραφέας 1 Συγγραφέας 2 Συγγραφέας 3 Τίτλος 278 Γουργιώτης Ανέστης - - Το μετρό των Αθηνών: Παράλληλη Πολιτική και Επιπτώσεις (στη Γαλλική Γλώσσα) 279 Αγγελακάκης Άγγελος Τριανταφυλλίδου Γραμματή - 280 Γαλιφιανάκης Βασίλειος - - Οικολογικός Σχεδιασμός σε Δομημένο Περιβάλλον. Το βασικό θέμα της εργασίας και Ελλάδα Δίκτυα Μετα. 1 2 3 4 Σελ. Road Transport Networks. Επιπτώσεις. Spatial Impacts Περιφέρεια Κρήτης Σκυργιάννης Χαράλαμπος - 2005 198 Περιφερειακή Ανάπτυξη Λαλένης Κωνσταντίνος Χριστοπούλου Όλγα Σαπουνάκης Αριστείδης - 2005 Οικονόμου Δημήτριος Δέφνερ Αλέξιος . Εφαρμογή στην Περιοχή "Καμίνια" Δήμου Ηρακλείου Κρήτης 281 Ευμολπίδης Ιωάννης - - Ολυμπιακές Εγκαταστάσεις.Μιχαήλ Μπουρδάκης Βασίλειος - 2005 Πολεοδομία Αναπλάσεις Ιταλία Γοσποδίνη Σκυργιάννης Ασπασία Χαράλαμπος .Αναστασία της Cittadella Δέφνερ Αλέξιος .Παντολέων ρωπαϊκών Δικτύων Χερσαίων Μεταφορών. Σκάγιαννης Το Βουλγαρικό Τμήμα των Πανευ. Λέξεις Κλειδιά .1.59 - Πολεοδομία Πολεοδομική Πολιτική Εξώφυλλο .Μιχαήλ Μιχαηλίδης Γεώργιος - 2005 Περιφερειακή Ανάπτυξη Υποδομές Ελλάδα Μελέτη Ανάδειξης Γοσποδίνη και Ανάπλασης του Ασπασία Ιστορικού Κέντρου . Χωρικές μια ευρύτερη περιοχή. Transport Infrastructures.Σ. Οι Χωρικές επιπτώσεις του κάθετου Άξονα της Εγνατίας οδού Θεσσαλονίκη-Σόφια Κατηγορία Υποκατηγορία Γεωγραφική Περιοχή - - 2005 75 Περιφερειακή Ανάπτυξη Υποδομές Περιφέρεια Αττικής Υποδομές Βουλγαρία Οδικοί άξονες. Βόλου.

Μιχαήλ Πολύζος Σεραφείμ Μιχαηλίδης 2005 Γεώργιος - 2005 . 284 Μακαρίτη Παρασκευή - - Χωρική Οργάνωση και Στρατηγικές Ανάπτυξης του Αστικού Συμπλέγματος Λευκωσίας Ψυχάρης Ιωάννης 285 Μαραγκόζης Δημήτρης - - Χωρική και Κλαδική Ανάλυση της Ελληνικής Βιομηχανίας 1993-2000 Ψυχάρης Ιωάννης Πετράκος Γεώργιος 286 Μπουντούρη Ελευθερία - - Αναδιάρθρωση Δημοσίων Συγκοινωνιών Πολεοδομικού Συγκροτήματος Βόλου Σκάγιαννης Παντολέων Λαλένης Κωνσταντίνος 287 Τσιουμπρής Χαράλαμπος - - 288 Παπασπύρου Αλεξάνδρα - - Κοτζαμάνης Πετράκος Βύρων Γεώργιος Αξιολόγηση του Οικονόμου Σκάγιαννης σχεδιασμού και των Δημήτριος Παντολέων έργων που υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο των Ολυμπιακών Αγώνων στην πόλη του Bόλου. από την άποψη (α) της ύπαρξης συνολικής στρατηγικής.60 - Υποδομές Πολεοδομία Πολεοδομική Πολιτική Περιφέρεια Θεσσαλίας Περιφέρεια Θεσσαλίας Περιφερειακή Επιχειρησιακά Περιφέρεια Ανάπτυξη Σχέδια Ηπείρου Λέξεις Κλειδιά Short Outline Εξώφυλλο . χρονολογικός πίνακας διπλωματικών εργασιών α/α Συγγραφέας 1 Συγγραφέας 2 Συγγραφέας 3 Τίτλος Επιβλέπων Επιβλέπων Επιβλέπων Επιβλέπων Έτος Αρ.1. 1 2 3 4 Σελ. (β) των πραγματικών πολεοδομικών και άλλων επιπτώσεών τους. και (γ) των δυνατοτήτων μεταολυμπιακής αξιοποίησης Αξιολόγηση των Στρατηγικών Ανάπτυξης της Περιφέρειας Ηπείρου Κότιος Άγγελος Μιχαηλίδης Γεώργιος Κατηγορία Υποκατηγορία Γεωγραφική Περιοχή - 2005 Περιφερειακή Επιχειρησιακά Ανάπτυξη Σχέδια Κύπρος Πολύζος Σεραφείμ - 2005 Περιφερειακή Βιομηχανική Ανάπτυξη Ανάπτυξη Ελλάδα Σκυργιάννης Χαράλαμπος - 2005 Περιφερειακή Ανάπτυξη Δέφνερ Αλέξιος .

Οικονόμου Δημήτριος Ψυχάρης Ιωάννης Κούγκολος Αθανάσιος Πολύζος Σεραφείμ 2005 79 Περιφερειακή Βιομηχανική Ανάπτυξη Ανάπτυξη Περιφέρεια Πελοποννήσου - Η εγκατάσταση επιχειρήσεων. χρονολογικός πίνακας διπλωματικών εργασιών α/α Συγγραφέας 1 Συγγραφέας 2 Συγγραφέας 3 Τίτλος Επιβλέπων Επιβλέπων Επιβλέπων Επιβλέπων Έτος Αρ. Ψυχάρης Ιωάννης Λαλένης Κωνσταντίνος Σαπουνάκης Αριστείδης - 2005 200 Χωροταξία Περιβαλλοντικοί Πόροι-ΤοπίοΠολιτιστική Κληρονομιά Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος Δελφοί. ανάπτυξη. τόαο ομαδικά. πολιτιστική κληρονομιά. εκατέρωθεν του εθνικού οδικού άξονα ΑθηνώνΚορίνθου: Διαδικασίες και επιπτώσεις Πολιτιστική κληρονομιά και προοπτικές ανάπτυξης στο Δελφικό τοπίο. Η περίπτωση της Ζεύξης Ρίου . Συνέργεια ή ασυμβατότητα. ζώνη προστασίας Η παρούσα διπλωματική έχει σαν σκοπό να παρουσιάσει. δελφικό τοπίο. ζώνη προστασίας - Ανάπτυξη του Γοσποδίνη Βοιωτικού Ασπασία Παραλιακού . το οποίο και επηρεάζει. μέσω μιας διαγνωστικής μελέτης. ανάπτυξη. 1 2 3 4 Σελ. πολιτιστική κληρονομιά.Αναστασία Μετώπου της Πόλης της Χαλκίδας Σκάγιαννης Παντολέων Κατηγορία . Κότιος Άγγελος Λαλένης Κωνσταντίνος - 2005 120 Πολεοδομία Αναπλάσεις Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος Δελφοί. Κορινθίας. το ζήτημα της συμβίωσης της πολιτιστικής κληρονομιάς μέσα σε μια ζώνη προστασίας και πως αυτή συμβάλει στην προσπάθεια ενός τόπου να αναπτυχθει.1. εξαρτάται άμεσα από τη χωροταξική δομή του ευρύτερου περιβάλλοντός της.Αντιρρίου Κότιος Άγγελος 290 Δερζέκος Δημήτρης - - Πολεοδομική Μελέτη του Ιστορικού Κέντρου Ναυπλίου .Παρεμβάσεις και Προοπτικές 291 Βακαλόπουλος Κων/νος - - 292 Πέππα Κωνσταντίνα - - 293 Τσαμαντάνης Χρήστος - - 294 Παπαναστασίου Αλεξάνδρα - - Υποκατηγορία Γεωγραφική Περιοχή Λέξεις Κλειδιά Short Outline Πολύζος Σεραφείμ - 2005 Περιφερειακή Ανάπτυξη Υποδομές Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος Οικονόμου Δημήτριος Γοσποδίνη ΜπουρΑσπασία δάκης .Αναστασία Βασίλειος - 2005 Πολεοδομία Αναπλάσεις Περιφέρεια Πελοποννήσου Η σχέση μεταξύ της οικονομικής ανάπτυξης και μετανάστευσης Κότιος Άγγελος Κοτζαμάνης Πετράκος Βύρων Γεώργιος - 2005 98 Περιφερειακή Επιχειρησιακά Ανάπτυξη Σχέδια Ελλάδα - - Η εγκατάσταση βιομηχανιών στο Ν.61 - Εξώφυλλο . δελφικό τοπίο. 289 Καρκαβίτσας Πολύκαρπος Λαλουδάκης Κλεάνθης - Χωρικο-Οικονομικές και Αναπτυξιακές Επιπτώσεις των Ζεύξεων. όσο και σαν ανεξάρτητων μονάδων.

Ψυχάρης Ιωάννης 297 Καραμπούκαλου Αρετή - - Περιφερειακά Πανεπιστήμια και ποια η συμβολή τους στην ανάπτυξη πόλεων μεσαίου μεγέθους Λαλένης Κωνσταντίνος 298 Γούνη Βαρβάρα - - Αστικός Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός: Η περίπτωση του Δήμου Ιωαννίνων 299 Μπούλτης Γεώργιος - - Διερεύνηση Δυνατοτήτων Ανάπτυξης και Προστασίας Ορεινών Όγκων Βόρειας Πίνδου Νομαρχιακός Κούγκολος Μπεριάτος Σχεδιασμός Αθανάσιος Ηλίας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Νομού Βοιωτίας Πολύζος Σεραφείμ - Τριανταφυλλόπουλος Νικόλαος - Κουσιδώνης Πολύζος Χρήστος Σεραφείμ Κούγκολος Μπεριάτος Αθανάσιος Ηλίας Χριστοπούλου Όλγα Χριστοπούλου Όλγα Γούσιος Δημήτριος 2005 133 Κατηγορία Περιβάλλον Υποκατηγορία Γεωγραφική Περιοχή Λέξεις Κλειδιά Στερεά Απόβλητα Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος - Short Outline Η διαχείριση των στέρεων αποβλήτων αποτελεί κύρια απαίτηση τόσο της Κοινοτικής όσο και της Εθνικής Νομοθεσίας. η λειτουργία του.1. καθώς και η συμπεριφορά των επισκεπτών του. ιδιαίτερα των αστικών. μισθωτής.62 - Εξώφυλλο . Οι μέχρι σήμερα εφαρμοζόμενες στη Ελλάδα τεχνικές διαχείρισης των στερεών αποβλήτων έχουν μεγάλο κόστος και είναι περιβαλλοντικά μη αποδεκτές. το οποίο βρίσκεται στην καταστημάτων πόλη του Βόλου. Η ευαισθητοποίηση των πολιτών και των εκπροσώπων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης αποτελεί βασική προϋπόθεση για την επιτυχή διαχείριση των στερεών αποβλήτων. - 2005 144 Περιφερειακή Ανάπτυξη Ανάπτυξη Υπηρεσιών Ελλάδα - - Χριστοπούλου Όλγα - 2005 134 Περιβάλλον Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός Περιφέρεια Ηπείρου - - Κούγκολος Αθανάσιος - 2005 256 Περιβάλλον Διαχείριση Φυσικού Περιβάλλοντος Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας - - . και πιο κράχτης. χρονολογικός πίνακας διπλωματικών εργασιών α/α Συγγραφέας 1 Συγγραφέας 2 Συγγραφέας 3 Τίτλος Επιβλέπων Επιβλέπων Επιβλέπων Επιβλέπων Έτος Αρ. συγκεκριμένα την περίπτωση του μίξη OLD CITY. 295 Κολιόπουλος Κωνσταντίνος - - 296 Σάκκης Γρηγόρης - - Ανάπτυξη Αστικών Εμπορικών Κέντρων. 2005 97 Περιφερειακή Επιχειρησιακά Περιφέρεια Εμπορικό Η παρούσα εργασία εξετάζει την Ανάπτυξη Σχέδια Θεσσαλίας κέντρο. ανάπτξη των εμπορικών κέντρων. 1 2 3 4 Σελ. Η περίπτωση του OLD CITY. Εξετάζεται ο σχεδιασμός του.

Η περίπτωση της Ιόνιας Οδού.1. Ευημερία Στρατηγικός Σχεδιασμός. Το παράδειγμα της Αττικής Οδού. τις χρήσεις γης. Οικον. 302 Βλαχοπούλου Παπαθεοχάρη Χριστίνα Θεοδώρα - Οι χωροταξικές Οικονόμου Σκάγιαννης συνέπειες των Δημήτριος Παντολέων Διευρωπαϊκών Δικτύων Μεταφορών στις περιοχές διέλευσής τους. οι πόλεις-λιμάνια έχουν να επιδείξουν μια ιδιαιτερότητα σε σχέση με άλλα αστικά πρότυπα: μια ιδιαιτερότητα. 305 Ιωσηφίδης Ελευθέριος - - Διερεύνηση Δυνατοτήτων για Οργανωμένο Πρόγραμμα Ανακύκλωσης στο Δ. Χωροταξικές Συνέπειες. Οικιστ. Πιο συγκεκριμένα εξετάζεται το παράδειγμα της Ιόνιας Οδού. μέσα από τη διερεύνηση του παραδείγματος της Αττικής Οδού. Η πρόκληση του Δήμου Μουρικίου. Αξονας Διευρωπαϊκά Δίκτυα Μεταφορών. Εξώφυλλο . Συμμετοχικές Διαδικασίες Πολύζος Σεραφείμ - 2005 189 Περιφερειακή Ανάπτυξη Πετράκος Γεώργιος Χριστοπούλου Όλγα - 2005 233 Περιφερειακή Επιχειρησιακά Περιφέρεια Ανάπτυξη Σχέδια Δυτικής Μακεδονίας Γούσιος Δημήτριος Ντυκέν Μαρί-Νοέλ Λαλένης Κωνσταντίνος - 2005 174 Χωροταξία Παραγωγική Διάρθρωση Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας - - Κούγκολος Αθανάσιος Κότιος Άγγελος Χριστοπούλου Όλγα - 2005 118 Περιβάλλον Στερεά Απόβλητα Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας - - . Παρόδια Χρήση Γης. χρονολογικός πίνακας διπλωματικών εργασιών α/α Συγγραφέας 1 Συγγραφέας 2 Συγγραφέας 3 Τίτλος Επιβλέπων Επιβλέπων Επιβλέπων Επιβλέπων Έτος Αρ. Σκάγιαννης Μιχαηλίδης 2005 105 Παντολέων Γεώργιος Πολεοδομία Χρήσεις γης Περιφέρεια Αττικής Αφορά την ανάπτυξη μίας προσέγγισης των αλληλεπιδράσεων του συστήματος των παρόδιων χρήσεων γης και των μεγάλων οδικών αξόνων. 301 Λυμπέρης Λεωνίδας - - Περιαστικές Οδοί και Πολύζος Παρόδιες Χρήσεις Σεραφείμ Γης. Χρήσεις Γης. Καλαμαριάς Λαλένης Κωνσταντίνος Γοσποδίνη Κουσιδώνης Ασπασία Χρήστος . που προέρχεται από τη συνεχή και δυναμική συνύπαρξη τους με το κατ’ εξοχήν φυσικό στοιχείο. Αφορά τον στρατηγικό αναπτυξιακό σχεδιασμό για το Νομό Φλώρινας. το νερό. Βιώσιμη Ανάπτυξη. 300 Γλύκα Μερόπη - - Αναπλάσεις Παράλιων Μετώπων: Η περίπτωση της Αλεξανδρούπολης. Φυσικό & Πολιτιστικό Περιβάλλον. το οικιστικό δίκτυο και την οικονομική ευημερία.Αναστασία Ψυχάρης Ιωάννης - Κατηγορία Υποκατηγορία Γεωγραφική Περιοχή Λέξεις Κλειδιά Short Outline 2005 150 Πολεοδομία Αναπλάσεις Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης - Στο ζήτημα του προσδιορισμού των ορίων τους. ο οποίος έγινε με βάση τα αποτελέσματα επιτόπιας έρευνας και ερωτηματολογίων. Περιαστικός Οδ. Υποδομές Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος και Περιφέρεια Ηπείρου Αειφόρος Ανάπτυξη. 303 Κούτρας Γρηγόριος Μάνου Ελισάβετ - Στρατηγικός Αναπτυξιακός Σχεδιασμός για το Νομό Φλώρινας Κότιος Άγγελος 304 Δαλάκης Νικόλαος Μπασδέκης Αλέξανδρος - Από τον Αγροτικό Χώρο στον Πολυλειτουργικό Ύπαιθρο Χώρο. Αττική Οδός.63 - Εξετάζονται οι χωρικές συνέπειες των Διευρωπαικών Δικτύων Μεταφορών ως προς το φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον. Ελεύθερη Λεωφόρος. Δίκτυο. 1 2 3 4 Σελ.

Σόφιας. Περιαστική Ζώνη Θεσσαλονίκης. Αρχιτεκτονική στην αρχιτεκτονική κληρονομιά Κλήρονομιά.Μιχαήλ Δέφνερ Αλέξιος . Ψυχάρης Ιωάννης Δέφνερ Αλέξιος . 310 - - Ψυχάρης Ιωάννης - 2005 177 Περιφερειακή Επιχειρησιακά Ανάπτυξη Σχέδια Βαλκάνια - - Μπέλλας Κωνσταντίνος Τίτλος Ο εναλλακτικός τουρισμός και η συμβολή του στην ανάπτυξη. Κεντρικής χώρος. Η περίπτωση του Δήμου Νάουσας. Πολιτιστική Ταυτότητα. Ερευνα Πεδίου.Μιχαήλ Υποδομές Σκάγιαννης Κοτζαμάνης για άτομα με ειδικές Παντολέων Βύρων ανάγκες στην πόλη της Κοζάνης Μητροπολιτική Ανάπτυξη και Περιφερειακή Ολοκλήρωση στη Νοτιοανατολική Ευρώπη: Η περίπτωση των Σκοπίων. 1 2 3 4 Σελ. την επίδρασή του στην ανάπτυξη και την εφαρμογή του ως αναπτυξιακό εργαλείο στην περιοχή του Δήμου Νάουσας 309 Παγκαρλιώτα Θεοδώρα - - Λαλένης Κωνσταντίνος - 2005 153 Υποδομές Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας - Προκειται για μια εργασία η οποία αφορά στην επίτευξη της ισότητας όλων των πολιτών στα πλαίσια των οδηγιών που εξέδωσε η Ευρωπαϊκή Ένωση για τις συνθήκες διαβίωσης των ατόμων με ειδικές ανάγκες.64 - Κατηγορία Πολεοδομία Υποκατηγορία Γεωγραφική Περιοχή Λέξεις Κλειδιά Short Outline Περιφέρεια Περιαστικός Αφορά την αναδιοργάνωση. Θεσσαλονίκης.1. Πολεοδομία Αναπλάσεις Εξώφυλλο . Αθήνα. χρονολογικός πίνακας διπλωματικών εργασιών α/α Συγγραφέας 1 Συγγραφέας 2 Συγγραφέας 3 306 Πασχαλίδου Μαρία Τσαρτσιώνη Θεώνη - Νέες κεντρικότητες Γοσποδίνη και το φαινόμενο Ασπασία της διάχυτης . Παγκοσμιοποίηση. - 2005 106 308 Κράβαρης Παύλος - - Πολύζος Σεραφείμ - 2005 163 Περιφερειακή Ανάπτυξη Ανάπτυξη Υπηρεσιών Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας - Αφορά τη διερεύνηση του εναλλάκτικού τουρισμού. διάχυσχεδιασμό. Πετράκος Κοτζαμάνης Γεώργιος Βύρων . ανάπλαση και Μακεδονίας τη πόλη. και στον καινοτόμο σχεδιασμό Καινοτόμος του αστικού χώρου. Αστικό Τοπίο. Επιβλέπων Επιβλέπων Επιβλέπων Επιβλέπων Έτος Αρ.Αναστασία πόλης: ανάπλαση θαλάσσιου μετώπου στην Ανατολική Θεσσαλονίκη. Σύγκριση Παραδοσιακής Κληρονομιάς και Καινοτόμου Σχεδιασμού: Η περιπτωσιολογική μελέτη της Αθήνας. με περιοχή σχεδιασμός μελέτης την πόλη της Αθήνας Αστικού Χώρου.Αναστασία Τόπου. Τιράνων. ανάπλαση αστικού θαλάσσιου μετώπου Πολεοδομία Πολεοδομική Περιφέρεια Ταυτότητα Αφορά το μετασχηματισμό και Πολιτική Αττικής του τόπου διαμόρφωση του αστικού τοπίου. Μπουρδάκης Βασίλειος - 2005 106 307 Ζήση Κασσιανή Κυριάκη Μαρία - Η Μορφολογία του Γοσποδίνη Κοτζαμάνης Μπουρδάκης Αστικού Χώρου και Ασπασία Βύρων Βασίλειος η Ταυτότητα του . της Θεσσαλονίκης για τη μετατροπή Ανατολικήτης σε πόλο έλξης κατοίκων. νέες προαγωγή της ευρύτερης περιοχής κεντρικότητες.

Μιχαήλ Μπουρδάκης Βασίλειος - 2006 73 Πολεοδομία Αναπλάσεις Περιφέρεια Αττικής - - Κυκλοφοριακός Σκάγιαννης σχεδιασμός Παντολέων μικρών πόλεωνκωμοπόλεων. Δέφνερ Αλέξιος .Σ. Τοπικός. Εφαρμογή στο Δήμο Βόλου. Μοντέλο Βα­ρύτητας. η Θέρμη. Χωροταξικός και Αναπτυξιακός Σχεδιασμός στην Ελλάδα. Περάκης Κωνσταντίνος Σκυργιάννης Χαράλαμπος - 2006 243 Πολεοδομία Γεωπληροφορική Περιφέρεια Θεσσαλίας Δέφνερ Αλέξιος . η Δεσκάτη και το Καρπενήσι κύριος σκοπός της είναι ο τρόπος με τον οποίο διαχειρίζονται οι μικρές πόλεις τα κυκλοφοριακά και συγκοινωνιολογικά τους προβλήματα. Nearest Neighbour Analysis Εξυγίανση της Γοσποδίνη συνοικίας του Ασπασία Μεταξουργείου στην . χωροταξικού και αναπτυξιακού σχεδιασμού στην τοπική ανάπτυξη. Spatial Interaction. Περιγραφική Στατιστική Ανάλυση Γειτονικού Σημείου.1. Το παράδειγμα της Καλαμπάκας. Λαλένης Κωνσταντίνος Σκυργιάννης Χαράλαμπος - 2006 134 Πολεοδομία Υποδομές Περιφέρεια Θεσσαλίας - Κότιος Άγγελος Γούσιος Δημήτριος - 2006 144 Χωροταξία Στην παρούσα εργασία εξετάζονται και συγκρίνονται τεσσερις μικρές πόλεις-κωμοπόλεις: ο Λαγκαδάς. Κατηγορία Υποκατηγορία Γεωγραφική Περιοχή Λέξεις Κλειδιά Short Outline - Η παρούσα διπλωματική εργασία αναλύει χωρικά το φαινόμενο των τροχαίων ατυχημάτων στο Δήμο Βόλου και αναδεικνύει επικύνδυνες οδούς και σημεία που πρέπει να προσεχθούν και να αστυνομευθούν από την τροχαία του Βόλου.65 - Χωροταξική Περιφέρεια Πολιτική Ιονίων Νήσων - Η παρούσα διπλωματική εργασία έχει σαν στόχο την αντιμετώπιση ενός χωρικού φαινομένου από την οπτική της χωρικής αλληλεπίδρασης και πιο συγκεκριμένα την μελέτη του τρόπου με τον οποίο αλληλεπιδρούν οι εμπορικές δραστηριότητες σε μια αστική περιοχή. Η περίπτωση των καταστημάτων οικιακής διασκέδασης στο Π. Η περίπτωση του Νομού Κεφαλληνίας. Βόλου. Gravity Model. Φώτης Γεώργιος Μπεριάτος Ηλίας . Καταστήματα Οικιακής Διασκέδασης. 1 2 3 4 Σελ. Video Club. 313 Σοφούλη Μαρία - - 314 Δήμου Μαρία - - 315 Καστανίδη Κωνσταντίνα Μαρογιάννη Νίκη - Επιβλέπων Επιβλέπων Επιβλέπων Επιβλέπων Έτος Αρ. Η παρούσα εργασία εξετάζει τη συμβολή του τοπικού. Εξώφυλλο . Descriptive statistic. χρονολογικός πίνακας διπλωματικών εργασιών α/α Συγγραφέας 1 Συγγραφέας 2 Συγγραφέας 3 Τίτλος 311 Γουγούλας Αθανάσιος - - 312 Κακλίδης Αργύρης - - Χωρική αλληλεπίδραση εμπορικών δραστηριοτήτων αστικών περιοχών. Χωρική ανάλυση Φώτης τροχαίων Γεώργιος ατυχημάτων με χρήση γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών.Μιχαήλ Μπουρδάκης Βασίλειος - 2006 152 Πολεοδομία Γεωπληροφορική Περιφέρεια Χωρική ΑλληΘεσσαλίας λεπίδραση.Αναστασία πόλη των Αθηνών.

και Θράκης παράκτιος χώρος Προκείται για μια εργασία η οποία μελετά το φαινόμενο της διάχυτης πόλης στη Θεσσαλονίκη και πιο συγκεκριμένα από την περιοχή της Καλαμαριάς μέχρι και το αεροδρόμιο και τη Γεωργική Σχολή. Κότιος Άγγελος - 2006 152 Περιφερειακή Ανάπτυξη Ανάπτυξη Υπηρεσιών Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Προστατευόμενες περιοχές. πεΜακεδονίας ριαστικός χώρος. - 2006 207 Πολεοδομία Πολεοδομική Πολιτική 317 Κυριακοπούλου Δήμητρα Φωτεινή Τίτλος Επιβλέπων Επιβλέπων Επιβλέπων Επιβλέπων Έτος Αρ. χρονολογικός πίνακας διπλωματικών εργασιών α/α Συγγραφέας 1 Συγγραφέας 2 Συγγραφέας 3 316 Βρουβλιάνη Δανάη - - Χωρικό σύστημα Γούσιος Κοτζαμάνης Κουσιδώνης περιφερειακού Δημήτριος Βύρων Χρήστος αστικού κέντρου μεσαίου μεγέθουςΠεριαστικού Δήμου .Αναστασία ανατολικής περιαστικής ζώνης Θεσσαλονίκης.Δήμου Παραλίας. Λαλένης Κωνσταντίνος Σαπουνάκης Αριστείδης 319 Τραϊκάπης Μάριος - - Εφαρμογή των κριτηρίων ένταξης στον κατάλογο της Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ανθρωπότητας UNESCO. Διεύρυνση τουριστικής ανάπτυξης και υλοποίηση ενός σχεδίου βασισμένου στις αρχές της αειφορίας με στόχο την προώθησηαναδειξη του τουριστικού προϊόντος του Ν. περιαστική ζώνη Θεσ/νίκης Περιφέρεια Αειφόρος Ανατολικής τουριστική Μακεδονίας ανάπτυξη. Εξώφυλλο . αειφορικός σχεδιασμός βιωσιμότητα. χρηματοδότηση Αειφορία. Κεντρικής μετάπολη. διατήρηση της βιοποικιλότητας.Μιχαήλ Κατηγορία Χωροταξία Οικιστικό ΔίκτυοΑνάπτυξη Short Outline - - Περιφέρεια Διάχυτη πόλη. Ο χάρτης των Ιωαννίνων. που όμως μπορεί να έχει και δυσμενείς επιπτώσεις. 1 2 3 4 Σελ.Μιχαήλ Μπεριάτος Σαπουνάκης Ηλίας Αριστείδης - 2006 36 Χωροταξία Περιβαλλοντικοί Πόροι-ΤοπίοΠολιτιστική Κληρονομιά Περιφέρεια Ηπείρου - - 320 Φεζοπούλου Ευγενία - - Τουρισμός σε Προστατευόμενες Περιοχές και η Συμβολή του στην Αυτοχρηματοδότηση της Λειτουργίας τους. Ασπασία Η περίπτωση της . Πιλοτική παρέμβαση στη Νέα Ηρακλίτσα Καβάλας.66 - Ανάπτυξη Υπηρεσιών Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Λέξεις Κλειδιά 318 Χριστοπούλου Όλγα Κουσιδώνης 2006 164 Περιφερειακή Χρήστος Ανάπτυξη Υποκατηγορία Γεωγραφική Περιοχή Στην παρούσα εργασία προτείνεται μια πολιτική παρέμβαση που θα λάβει χώρα σε αναξιοποίητη έκταση η οποία βρίσκεται στον παράκτιο χώρο του παραθαλάσσιου οικισμού της Νέας Ηρακλίτσας Καβάλας. Η περίπτωση του Νομού Δράμας.Μιχαήλ Κουσιδώνης Χρήστος Δέφνερ Αλέξιος .Το Παράδειγμα της Κατερίνης . Μιχαηλίδης Γεώργιος . Αλεξανδρή Παρθένα Αλεξίου Δημήτρης - Αειφόρος τουριστική ανάπτυξη σε παράκτιες περιοχές.1. χωρο-αειφορια. βιώσιμος τουρισμός. Δέφνερ Αλέξιος . - 2006 173 - - Το φαινόμενο της Γοσποδίνη διάχυτης πόλης. εξωαστικά κέντρα εμπορίου και αναψυχής. Δέφνερ Αλέξιος . Δράμας και την αύξηση των αναπτυξιακών προοπτικών της περιοχής. τουριστική ανάπτυξη Τα πλούσια φυσικά και πολιτιστικά χαρακτηριστικά των προστατευόμενων περιοχών αποτελούν υπόβαθρο κατάλληλο για την ανάπτυξη τουρισμού. Σωστή διαχείριση του μπορεί να συμβάλλει στην χρηματοδότηση των περιοχών αυτών. νέες κεντρικότητες. διαχείριση. Χριστοπούλου Όλγα Σκάγιαννης Ντυκέν Παντολέων Μαρί-Νοέλ - 2006 165 Περιβάλλον Διαχείριση Φυσικού Περιβάλλοντος Ελλάδα 321 Μπακούκας Μελέτιος - - Χωροαειφορικός Σχεδιασμός Τουριστικής Ανάπτυξης. ανατ.

ηλικίας κτιρίων οροφών κτιρίων. Aκόμη παρατίθενται συμπεράσματα σχετικά με τη μέθοδο που ακολουθήθηκε αλλά και σχετικά με μελλοντική αντιμετώπιση θέματος. Θεωρητικό πλαίσιο προστ. Μεθοδολογικό Φώτης Λαλένης Σκυργιάννης Πλαίσιο Γεώργιος Κωνστα. με χρήση μεθόδων χωρικής ανάλυσης και GIS.Συνδυασμός εικόνων πολύ υψηλής νοστραφής ανάλυσης απο το δορυφόρο ανάλυση. Το παράδειγμα της Λίμνης Παμβώτιδας Ιωαννίνων.1. αξιολόγηση δεδομένων και παράθεση πρόταση για βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη του νομού.Συνθετική προσέγγιση μεθόδων μενη περιοδιαχείρισης προστατευομένων χή. ανάλυση υφιστάμενης κατάστασης νομού Ευβοίας. τουρισμός - Φαινόμενο μετατροπής περιοχών και ειδικότερα της μηχανιών από τόπο απλής υποδοχής επιχειρήσεων σε κέντρο εγκατάστασης επιχειρήσεων και υπηρεσιών λόγω γειτνίασης με μεγάλο αστικό κέντρο και δυναμικού παραγωγικού της συστήματος. Εξώφυλλο . Η περίπτωση της επαρχίας Λεμεσού. Η εργασία καταλήγει με πρόταση αναπτυξιακής στρατηγικής για το δήμο. Η περίπτωση του Δήμου Μηχανιώνας. 2006 - Κατηγορία Υποκατηγορία Γεωγραφική Περιοχή Χωροταξία Περιβαλλοντικοί Πόροι-ΤοπίοΠολιτιστική Κληρονομιά Περιφέρεια Ηπείρου Ανάπτυξη Υπηρεσιών Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Short Outline Προστατευό. Διερεύνηση σε θεωρητικό επίπεδο των προβλημάτων που ασκεί η τουριστική ανάπτυξη στην οικονομία. IKONOS με δεδομένα απογράφης απογραφή με σκοπό ανάδειξη συσχέτισης Τίρανα καλύψεων γης. την κοινωνία και το περιβάλλον. Η Ανασύνθεση του Γούσιος Κοτζαμάνης Ντυκέν Ύπαιθρου Χώρου και Δημήτριος Βύρων Μαρί-Νοέλ η Συγκρότηση Χωροεδαφικών ενοτήτων. Χριστοπούλου Όλγα Από Περιαστικό Ντυκέν Γοσποδίνη Μιχαηλίδης Χώρο Υποδοχής Μαρί-Νοέλ Ασπασία Γεώργιος Επιχειρήσεων σε . περικαι μελέτη περίπτωσης (λίμνη οχών χωροτα. λίμνη περιοχή Νatura 2000. 1 2 3 4 Σελ. μέσω αντικειμενοστραφούς ανάλυσης και στατιστικών μεθόδων. Χωροταξία Χωροταξική Κύπρος Πολιτική - 2006 124 - 2006 179 - 2006 235 Περιφερειακή Ανάπτυξη Χριστοπούλου Όλγα - 2006 414 Περιφερειακή Επιχειρησιακά Περιφέρεια Ανάπτυξη Σχέδια Στερεάς Ελλάδος Φώτης Γεώργιος - 2006 94 .υγροτόπου και ως προστατευόμενη σμός. περαστικός χώρος. δήμος Μηχανιώνας. τοπική ανάπτυξη. 322 Τάτσης Λάζαρος Φλατσούσης Γεώργιος - 323 Αποστολίδης Θεμιστοκλής - - 324 Μιχαήλ Μιχάλης - - 325 Κουρκουρίδης Δημήτριος - - 326 Λαγούδης Ιωάννης - - Στρατηγικό σχέδιο βιώσιμης Τουριστικής Ανάπτυξης Νομού Ευβοίας. Κότιος Άγγελος Πετράκος Γεώργιος 327 Τσάμπουρης Ιωάννης - - Χρήση της αντικειμενοστραφούς ανάλυσης στην ταξινόμηση πολεοδομικών ενοτήτων εφαρμογή στην πόλη των Τιράνων.67 - Λέξεις Κλειδιά Πολεοδομία Γεωπληροφορική Περιφέρεια Θεσσαλίας περιαστικοποίηση.Αναστασία Φωλιά Ανάπτυξης Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών.Παμβώτιδα) ως υποκατηγορία ξικός σχεδια. Αντικειμε. αλιεία. Περάκης Κωνσταντίνος Κοτζαμάνης Βύρων Χωροταξικός Μπεριάτος ΓιανναΓούσιος Σχεδιασμός και Ηλίας κούρου Δημήτριος Βιώσιμη Γεωργία Διαχείριση των Προστατευόμενων Περιοχών. Παμβώτιδα Πολεοδομία ΓεωΠεριφέρεια Ανάλυση μεθοδολογικού πλαισίου πληροφορική Κεντρικής αξιολόγησης της προσβασιμότητας Μακεδονίας των δικτύων των αστικών συγκοινωνιών (Θεσσαλονίκη). χρονολογικός πίνακας διπλωματικών εργασιών α/α Συγγραφέας 1 Συγγραφέας 2 Συγγραφέας 3 Τίτλος Επιβλέπων Επιβλέπων Επιβλέπων Επιβλέπων Έτος Αρ.Χαράλαμπος Αξιολόγησης της ντίνος Προσβασιμότητας των Δικτύων Μεταφοράς Αστικών Περιοχών: Η Περίπτωση της Θεσσαλονίκης. βιώσιμη περιοχών και ιδιαίτερα των διαχείριση υγροτόπων.

Κατηγορία Υποκατηγορία Γεωγραφική Περιοχή Λέξεις Κλειδιά Short Outline Χριστοπούλου Όλγα - 2006 113 Περιβάλλον Διαχείριση Φυσικού Περιβάλλοντος Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας - Η εργασία αποσκοπεί στην καταγραφή του οικοσυστήματος του Θερμαϊκού κόλπου. χρονολογικός πίνακας διπλωματικών εργασιών α/α Συγγραφέας 1 Συγγραφέας 2 Συγγραφέας 3 Τίτλος 328 Βαδρατσίκας Πρόδρομος - - Θερμαϊκός κόλπος: Κούγκολος Μπεριάτος Πηγές ρύπανσης και Αθανάσιος Ηλίας τρόποι αντιμετώπισης.Αναστασία Δέφνερ Αλέξιος . Το Παράδειγμα του Δήμου Βόλου. λεωφόρος Κηφισίας Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Περιγραφή και ερμηνεία των νέων αστικών τοπίων που δημιουργούνται στον αστικό ιστό των σύγχρονων πόλεων. στον εντοπισμό των πηγών ρύπανσης και των προβλημάτων που προκαλούν στο περιβάλλον καθώς και στην πρόταση μέτρων για την αναβάθμιση του. 333 Ιωαννίδου Μαρία - - Τουρισμός και Περιφερειακή Ανάπτυξη.επικεντρώνεται στην εξέλιξη των διοριστικοί μικρών πόλεων στην Ελλάδα.1. Μεταβιομηχανική Πόλη και Πολιτιστικά Clusters: Διερεύνηση Χωρικών. Επιβλέπων Επιβλέπων Επιβλέπων Επιβλέπων Έτος Αρ. ως απόρροια των μετασχηματισμών της μεταβιομηχανικής πόλης.Μιχαήλ Μπουρδάκης Βασίλειος - 2006 74 Περιφερειακή Ανάπτυξη Ανάπτυξη Υπηρεσιών Γοσποδίνη Ασπασία . προσ.68 - Χωροταξία Περιφέρεια Cluster νέων Αττικής αστικών οικονομικών δραστηριοτήτων μετασχηματισμός. ανάλυση παλινδρόμησης - - Εξώφυλλο . 1 2 3 4 Σελ. Η συγκεκριμένη εργασία εξέλιξη.Μιχαήλ - 2006 214 Περιφερειακή Ανάπτυξη Ανάπτυξη Υπηρεσιών Περιφέρεια Θεσσαλίας . Περάκης Κωνσταντίνος Ντυκέν Μαρί-Νοέλ - 2006 111 Χωροταξία Δημογραφικά Φαινόμενα Κύπρος - - Γοσποδίνη Ασπασία . Η εξέλιξη των Μικρών Πόλεων στην Ελλάδα.Αναστασία Δέφνερ Αλέξιος . 330 Τζιάμαλη Έλενα - - 331 Κουκούλης Γεώργιος - - 332 Καντλής Αλέξιος - - Clusters Νέων Αστικών Οικονομιών και η επίδραση τους στο μετασχηματισμό της πόλης. 329 Βασιλείου Γεώργιος - - Οι χωρικές διατάξεις Κοτζαμάνης των πληθυσμιακών Βύρων εξελίξεων στην Κύπρο την περίοδο 1960-2001. Η συγκεκριμένη εργασία επικεντρώνεται στη μελέτη των πολιτιστικών clusters στις μεταβιομηχανικές πόλεις. επιχειρηματικά κέντρα. χωρική συγκέντρωση. Η περίπτωση των ενδιάμεσων χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών και των εταιρειών υψηλής τεχνολογίας στη Λεωφόρο Κηφισιάς. θεωρητική προσέγγιση και αναφορά στο cluster της οδού Κηφισίας. παράγοντες.Μιχαήλ Μπουρδάκης Βασίλειος - 2006 116 Περιφερειακή Ανάπτυξη Ανάπτυξη Υπηρεσιών Πολύζος Σεραφείμ Πετράκος Γεώργιος Γούσιος Δημήτριος - 2006 143 Οικιστικό ΔίκτυοΑνάπτυξη Ελλάδα Ψυχάρης Ιωάννης Πετράκος Γεώργιος Δέφνερ Αλέξιος . μικρές πόλεις. Μορφολογικών και Οικονομικών Παραμέτρων στην Περίπτωση των Λαδάδικων της Θεσ/νίκης.

Χριστοπούλου Όλγα Γούσιος Σαπουνάκης Δημήτριος Αριστείδης 337 Συγγραφέας 1 Ροκάς Νικόλαος 338 Μπλουγούρας Γεώργιος Τίτλος Επιβλέπων Επιβλέπων Επιβλέπων Επιβλέπων Έτος Αρ. την δίκτυα συνερ"Ιχθυόσκαλα Καβάλας".επικεντρώνεται στο ζήτημα των Μακεδονίας πλασης . Λαλένης Κωνσταντίνος Ψυχάρης Ιωάννης - - Ανάπτυξη ΟρεινώνΜειονεκτικών Περιοχών: Το παράδειγμα της διευρυμένης κοινότητας Ασπροποτάμου Ν.1.Μιχαήλ - 2006 349 Περιφερειακή Επιχειρησιακά Περιφέρεια Ανάπτυξη Σχέδια Κεντρικής Μακεδονίας - Η συγκεκριμένη εργασία επικεντρώνεται στην ανάδειξη των προοπτικών και των δυνατοτήτων του Νομού Πιερίας μέσα από μια πολύπλευρη προσέγγιση του φαινομένου σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Δέφνερ Αλέξιος . Η περίπτωση της Ιχθυόσκαλας Καβάλας. γασίας. πολεοδ. κέντρο Χωροταξία Χωροταξική Πολιτική Περιφέρεια Θεσσαλίας περιφερειακή ανάπτυξη. Τρικάλων. της Καβάλαςμ η οποία αποτελεί διαβουλεύσεις. Πολύζος Σεραφείμ - 2006 228 Περιβάλλον - - 2006 114 . αειφο. Κότιος Άγγελος Κατηγορία - Ο αστικός σχεδιασμός ακόμα δεν έχει συγχρονιστεί με τις τεχνολογικοκοινωνικές εξελίξεις ενώ οι τοπικές κοινωνίες οφείλουν να αντιμετωπίσουν ζητήματα διεκδίκησης του αστικού και ψηφιακού. ορεινές μειονοτικές περιοχές. χρονολογικός πίνακας διπλωματικών εργασιών α/α Συγγραφέας 2 Συγγραφέας 3 334 Νασιοπούλου Ιωάννα - - 335 Τριανταφύλλου Δήμητρα - - Η Πρόκληση του Νομού Πιερίας. πρώην βιομηχανική ζώνη. Στη συνέχεια παρατίθεται τα χαρακτηριστικά τη περιοχής και επιχειρείται μια ανάλυση υφιστάαμενης κατάστασης προκειμένου να προταθούν συγκεκριμένες δράσεις για την επίτευξη στόχων του αναπτυξιακού προγράμματος.αναπλάσεων και εστιάζει σε μια και Θράκης ρική και βιώσι. βιωσιμότητααειφορία. φορέας ανάπλασης. Πολιτικές και Τουρισμός. τις πολιτικές που ακολουθούνται σε Ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο για την ανάπτυξη του ορεινού χώρου.ιδιαίτερα υποβαθμισμένη περιοχή μη ανάπτυξη. Εξώφυλλο . 1 2 3 4 Σελ. προστασία του περιβάλλοντος Η συγκεκριμένη εργασία παρουσιάζει αρχικά την έννοια του υπαίθριου-αγροτικού χώρου. ημόσιου και ιδιωτικού χώρου. Μιχαηλίδης Γεώργιος 336 Καλεσόπουλος Δημήτριος - - Διερεύνηση της Δυνατότητας Ανακύκλωσης Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού στη Θεσσαλία. . διαδικασίες ανάδρασης και επίβλεψης. τοπική ανάπτυξη.69 - Στερεά Απόβλητα Διεθνές Short Outline 2006 103 - Γεωπληροφορική Λέξεις Κλειδιά - Γοσποδίνη Αρβανιτίδης 2006 170 Ασπασία Π.Αναστασία Πολεοδομία Υποκατηγορία Γεωγραφική Περιοχή Περιφέρεια Θεσσαλίας Πολεοδομία Αναπλάσεις Περιφέρεια ολοκληρωμένο Η συγκεκριμένη εργασία Ανατολικής μοντέλο ανά. Κούγκολος Ντυκέν Αθανάσιος Μαρί-Νοέλ Σαμουρκασίδου Ελένη - Ολοκληρωμένη προσέγγιση στο θεσμό των αναπλάσεων. Ψηφιακή Πόλη: Σκάγιαννης Μπουρδάκης Τέλλιος Ρεαλισμοί και Παντολέων Βασίλειος Αναστάσιος Φαντασιώσεις του Σύγχρονου Αστικού Χώρου.

τρόπο με τον οποίο ο στρατηγικός βιώσιμη σχεδιασμός βοηθά τη βιώσιμη ανάπτυξη. προβλέψεις και προοπτικές. χρονολογικός πίνακας διπλωματικών εργασιών α/α Συγγραφέας 1 Συγγραφέας 2 Συγγραφέας 3 Τίτλος 339 Κρόκος Χρήστος - - 340 Φρυτζαλάς Ηλίας - - 341 Μπανούσης Δημήτριος - - Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας: Περιβαλλοντική και Οικονομική Διάσταση .1. το θέμα της χωροθέτησης του Εμπορικού Λιμένα. στον αστικό ιστό της σύγχρονης ανάπλαση. Λαλένης Κωνσταντίνος Σαπουνάκης Αριστείδης Κότιος Άγγελος Κουσιδώνης 2006 165 Χρήστος . Ο εμπορικός Λιμένας του Βόλου.ανάπλασης του ιστορικού κέντρου τηση της Δράμας. Δυνατότητες και Προοπτικές Ανάπτυξης Ημιορεινών Περιοχών: Η περίπτωση του Δήμου Ιθώμης. αποτελεί μια από τις πλέον προσκυυποσχόμενες μορφές νήματα. Η περίπτωση της Δράμας. η ανάπτυξη του επιφέρει τουρισμός. θρησκευτικά μνημεία στρατηγικός Η εργάσια πραγματεύεται τον σχεδιασμός. εναλλακτικού τουρισμού στην εναλλακτικός Ελλάδα. διπλωματικής είναι η διερεύνηση πολιτιστική της ένταξης των ιστορικών κέντρων κληρονομία. Παρούσα κατάσταση. Χριστοπούλου Όλγα Γούσιος Δημήτριος Ντυκέν Μαρί-Νοέλ - 2006 162 Χωροταξική Πολιτική Περιφέρεια Πελοποννήσου - Ο θρησκευτικός τουρισμός στην Ελλάδα: Μια χωρική ανάλυση.Τεχνική και Οικονομική Αξιολόγηση Αιολικών Επενδύσεων. Πολύζος Σεραφείμ Δέφνερ Αλέξιος . προβλέψεις και προοπτικές και θέτει το πρόβλημα της χωροθέτησής του. πόλης. συμμετοχικός σχεδιασμός ιστορικό Αντικείμενο αυτής της κέντρο. Κατηγορία Υποκατηγορία Γεωγραφική Περιοχή Λέξεις Κλειδιά Short Outline Κούγκολος Αθανάσιος Πολύζος Σεραφείμ Οικονόμου Σκάγιαννης 2006 296 Περιφερειακή Δημήτριος Παντολέων Ανάπτυξη Οικονομοτεχνικές Μελέτες Ελλάδα - - Σκάγιαννης Παντολέων Πετράκος Γεώργιος Φώτης Γεώργιος - 2006 126 Περιφερειακή Ανάπτυξη Υποδομές Περιφέρεια Θεσσαλίας - Η συγκεκριμένη εργασία επικεντρώνεται στον εμπορικό λιμένα του Βόλου και ειδικότερα στην παρούσα κατάσταση. Κότιος Άγγελος Πετράκος Γεώργιος Πολύζος Σεραφείμ - 2006 343 Περιφερειακή Επιχειρησιακά Περιφέρεια Ανάπτυξη Σχέδια Αττικής - Η ένταξη των Ιστορικών Κέντρων στον Αστικό Ιστό. ποικίλα πλεονεκτήματα. ανάπτυξη. 1 2 3 4 Σελ. στην ανάλυση.70 - Χωροταξία Πολεοδομία Πολεοδομική Πολιτική Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Αντικείμενο αυτής της διπλωματικήσ είναι η διάγνωση των προοπτικών και δυνατοτήτων ανάπτυξης των ημιορεινών περιοχών μέσα από την περιπτωσιολογική εξέταση των χαρακτηριστικών προσπαθιών χωρικού σχεδιασμού στον δήμο Ιθώμης.Μιχαήλ Ψυχάρης Ιωάννης - 2006 153 Περιφερειακή Ανάπτυξη Ανάπτυξη Υπηρεσιών Ελλάδα - Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης Δήμου Μεγάρων. Εξώφυλλο . θρησκευτικός Ο θρησκευτικός τουρισμός τουρισμός. 342 Ξυγκόγιαννη Μαρία - - 343 Καρίκης Δημήτριος - - 344 Κεσσοπούλου Σοφία Επιβλέπων Επιβλέπων Επιβλέπων Επιβλέπων Έτος Αρ. ανάλυση. καθώς και η πρόταση ανασυγκρό.

Κοτζαμάνης Μιχαηλίδης Βύρων Γεώργιος Λαλένης Κωνσταντίνος Σκυργιάννης Χαράλαμπος Ντυκέν Μιχαηλίδης Μαρί-Νοέλ Γεώργιος Πετράκος Γεώργιος Κατηγορία Υποκατηγορία Γεωγραφική Περιοχή Λέξεις Κλειδιά Short Outline - - - 2006 183 Περιφερειακή Επιχειρησιακά Περιφέρεια Ανάπτυξη Σχέδια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης - 2006 153 Πολεοδομία Υποδομές Περιφέρεια Θεσσαλίας πεζόδρομος. για την πόλη της Καρδίτσας. Μέσα από την εργασία αυτή. παραγώγικο σύστημα. εμβέλεια Γοσποδίνη Ντυκέν Ασπασία Μαρί-Νοέλ .71 - - Χωροταξία Εξώφυλλο . βιώσιμη κινητικότητα Πολύζος Σεραφείμ 2006 166 Χωροταξία Παραγωγική Διάρθρωση Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας Τρίτη Ιταλία. αιολικό πάρκο.Αναστασία - 2006 196 Περιφερειακή Ανάπτυξη Ανάπτυξη Υπηρεσιών Περιφέρεια Ηπείρου - - 2006 Χωροταξική Πολιτική Περιφέρεια Πελοποννήσου χωροθέτηση. Μιχαηλίδης Γεώργιος - 2006 104 Περιφερειακή Ανάπτυξη Υποδομές Ελλάδα περιφερειακή ανάπτυξη. φόρτος. Σκάγιαννης Παντολέων 347 Τριανταφύλλου Αναστάσιος - - 348 Πατουρίδης Ανδρέας - - 349 Ψωμιάδου Στέλλα - - Ηγουμενίτσα: Σημαντική Πόλη και Δυτική "Πύλη" στην Ελλάδα. απασχόληση. Σιάτιστα Η εργασία αυτή πραγματεύεται τον πολυδιάστατο ρόλο και επιπτώσεις που εχει η αποκαλούμενη "μονοκλαδικότητα" ή "μονοανάπτυξη" ενός κλάδου της οικονομλιας στο παραγωγικό σύστημα μιας περιοχής και στις ευρύτερες οικονομικές και κοινωνικό-πολιτιστικές δομές που συγκροτούνται στο χώρο επιρροής της. Λαλένης Κωνσταντίνος 350 Γιαλλελή Αναστασία - - Ο χωροταξικός σχεδιασμός Αιολικών Πάρκων στην Ελλάδα: Η περίπτωση του Νομού Λακωνίας. Κοζάνης. στρατηγικός χωροταξικός σχεδιασμός Αντικείμενο της παρούσας διπλωματικής είναι η εξέταση του τρόπου χωροθέτησης αιολικών πάρκων στην Ελλάδα με μελέτη περίπτωσης το νομό Λακωνίας. Η περίπτωση της πόλης της Καρδίτσας. Γιαννακούρου Γεωργία Σκάγιαννης Παντολέων Χριστοπούλου Όλγα . Οικονόμου Δημήτριος Οι επιπτώσεις της Γούσιος "Μονο-κλαδικότητας" Δημήτριος στην οργάνωση του παραγωγικού συστήματος μιας Χώρο-εδαφικής ενότητας. industrial district. Αντικείμενο της παρούσας ποδηλαδιπλωματικής εργασίας είναι τόδρομος. ενδοχώρα. γουνοποιητικές επιχειρήσεις. χρονολογικός πίνακας διπλωματικών εργασιών α/α Συγγραφέας 1 Συγγραφέας 2 Συγγραφέας 3 Τίτλος Επιβλέπων Επιβλέπων Επιβλέπων Επιβλέπων Έτος Αρ. 345 Ντόντη Αικατερίνη - - Αναπτυξιακές Προοπτικές σε Περιοχές με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά: Η περίπτωση του Νομού Ροδόπης. μονόανάπτυξη. Λιμάνια και Πολύζος Περιφερειακή Σεραφείμ Ανάπτυξη. Λαλένης Κωνσταντίνος 346 Κανδήλα Θωμαή - - Οργάνωση Πεζόδρομων και Ποδηλατοδρόμων σε Πόλεις Μικρού Μεγέθους.1. Η περίπτωση της Σιάτιστας στο Ν. φαίνεται η εμβέλεια της ενδοχώρας των ελληνικών λιμανιών και η συμαντικότητα τους για την ελληνίκη ναυσιπλοϊα. ο σχεδιάσμος ενός δικτύου βιώσιμη πεζοδρόμων και ποδηλατοδρόμων ανάπτυξη. φυσικό λιμάνι. 1 2 3 4 Σελ. συγχρονο λιμάνι.

νομικό πλαίσιο Εξώφυλλο . Περάκης Κωνσταντίνος Μπουρδάκης Βασίλειος Φώτης Γεώργιος - 2006 136 Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας - - . προσεγγίστηκε θεωρητικά το θέμα ορυκτός πλούτος στο κατά πόσο επιδρά η ύπαρξη και η εκμετάλλευσή του στο περιβαλλον. κοινωνική και οικονομική Διάσταση του Όρου. σχέδια. βιομηχανίας μέσα από την ανάλυση περιφερείακα του περιφερειακού χωροταξικού χωροταξίκα σχεδιασμού. 1 2 3 4 Σελ. 356 Βάσσος Κωνσταντίνος - - Διαχρονική εξέλιξη καλύψεων γης στο Δήμο Κιλκίς με Χρήση αλυσίδων Markou. Γιαννακούρου Γεωργία 2006 224 Περιφερειακή Βιομηχανική Ανάπτυξη Ανάπτυξη Ελλάδα 355 Λαζαρίδου Ερμιόνη - - Γεωγραφική κατανομή του ορυκτού πλούτου και η συμβολή του στην Περιφερειακή Ανάπτυξη. προοπτικές. Λέξεις Κλειδιά Short Outline 351 Φουτρή Αγγελική - - Η έννοια της Αειφορίας και η Σημασία των Δεικιών στην Περιβαλλοντική. Πολύζος Σεραφείμ Πετράκος Γεώργιος Ψυχάρης Ιωάννης - 2006 113 Περιφερειακή Βιομηχανική Ανάπτυξη Ανάπτυξη Ελλάδα - Στην παρούσα διπλωματική εργασία. χρονολογικός πίνακας διπλωματικών εργασιών α/α Συγγραφέας 1 Συγγραφέας 2 Συγγραφέας 3 Τίτλος Επιβλέπων Επιβλέπων Επιβλέπων Επιβλέπων Έτος Αρ.72 - Κατηγορία Χωροταξία Υποκατηγορία Γεωγραφική Περιοχή Γεωπληροφορική χωρική Αντικείμενο της εργασίας αυτής οργάνωση.1. Κότιος Άγγελος Ψυχάρης Ιωάννης Χριστοπούλου Όλγα - 2006 180 Περιφερειακή Ανάπτυξη Ανάπτυξη Υπηρεσιών Περιφέρεια Κρήτης - - 353 Μεσαδάκου Μαρία - - Οι Περιφερειακές Ανισότητες στην Τουρκία και ο ρόλος της Κωνσταντινούπολης Ψυχάρης Ιωάννης Κοτζαμάνης Ντυκέν Βύρων Μαρί-Νοέλ - 2006 180 Περιφερειακή Επιχειρησιακά Ανάπτυξη Σχέδια Τουρκία - - 354 Τουφεγγοπούλου Αναστασία - - Η χωρική οργάνωση Οικονόμου της βιομηχανίας Δημήτριος μέσα από την ανάλυση του περιφερειακού χωροταξικού σχεδιασμού. Εξέλιξη. προβλήματα. Πετράκος Κλαμπατσέα Γεώργιος Ε. είναι η χωρική οργάνωση της βιομηχανία. Χριστοπούλου Όλγα Πετράκος Γεώργιος Κότιος Άγγελος - 2006 106 Περιφερειακή Ανάπτυξη Ανάπτυξη Υπηρεσιών Ελλάδα - - 352 Κουτουλάκης Εμμανουήλ - - Το σύστημα του τουρισμού στην περιφέρεια Κρήτης.

Δέφνερ Αλέξιος . 1 2 3 4 Σελ. Λαλένης Κωνσταντίνος 359 Στεφανίδου Γεωργία - - Μεταολυμπιακή αξιοποίηση: Η περίπτωση του Ελληνικού. Στην παρούσα διπλωματική εργασία. Οικονόμου Δημήτριος Δέφνερ Αλέξιος . Σκάγιαννης Παντολέων Δέφνερ Αλέξιος . Αθήνα. εγκαταλελειμμένη περιοχή. Πολυδιάσπαση συγκοινωνιακών φορέων Περιφέρεια μαρκετίνγκ Στερεάς τόπου.Μιχαήλ Σκυργιάννης 2006 197 Περιφερειακή Χαράλαμπος Ανάπτυξη Υποδομές Περιφέρεια Αττικής 361 Τρακανιάρης Γεώργιος - - Το Μάρκετινγκ του Τόπου ως Εργαλείο Δημιουργικότητας στο Σύγχρονο Αστικό Περιβάλλον. 362 Μέσσιου Έλενα - - Αναβίωση Εγκαταλελειμμένων Πόλεων. Ντυκέν Μαρί-Νοέλ 358 Χάρος Ιωάννης - - Η ανασυγκρότηση και η ανάπτυξη του Δήμου Μύρινας μέσω του ολοκληρωμένου Σχεδιασμού.Μιχαήλ Κότιος Άγγελος Μεταξάς Θ. έρευνα πεδίου.73 - Πολεοδομία Marketing Τόπου Αναπλάσεις Λέξεις Κλειδιά Short Outline - Στην παρούσα διπλωματική εργασία γίνεται μελέτη της αειφόρου τουριστικής ανάπτυξης των ορεινών περιοχών κει με τη βοήθεια ενός μαθηματικού υποδείγματος και την χρήση δεικτών αειφορίας. αστική δημιουργικότητα. Κύμη. μέσα σταθερής τροχίας. χρονολογικός πίνακας διπλωματικών εργασιών α/α Συγγραφέας 1 Συγγραφέας 2 Συγγραφέας 3 Τίτλος Επιβλέπων Επιβλέπων Επιβλέπων Επιβλέπων Έτος Αρ. Η Περίπτωση της Αμμοχώστου. Γιαννακούρου Γεωργία Σκάγιαννης Παντολέων Δέφνερ Αλέξιος . αρχικά καταβλήθηκε προσπάθεια.Μιχαήλ Κότιος Άγγελος Χριστοπούλου Όλγα Γούσιος Δημήτριος Κουσιδώνης Σαπουνάκης Χρήστος Αριστείδης Κατηγορία Κούγκολος 2006 142 Περιφερειακή Αθανάσιος Ανάπτυξη - - Υποκατηγορία Γεωγραφική Περιοχή Οικονομοτεχνικές Μελέτες Ελλάδα 2006 179 Περιφερειακή Επιχειρησιακά Περιφέρεια Ανάπτυξη Σχέδια Βορείου Αιγαίου 2006 225 Περιφερειακή Ανάπτυξη Σαπουνάκης 2006 123 Αριστείδης . 357 Βουλέλλης Παναγίωτης - - Χρήση δεικτών για την εκτίμηση Αειφόρου Τουριστικής Ανάπτυξης σε Ορεινές Περιοχές. Ελληνο-κύπριοι. Κύπρος περιφραγμένο τμήμα. Η περίπτωση του Δήμου Κύμης. ώστε να γίνει ορθολογίκη αξιοποίηση των υλικών και άυλων υποδομών που δημιουργίθηκαν κατά την προ-ολυμπιακή περίοδο.1. ενιαία διαχείριση. αναβίωση Βασικό ζητούμενο της παρούσας εργασίας αποτελεί η ανάλυση του συστήματος των αστικών συγκοινωνιών της Αθήνας και συγκεκριμένα των μέσων σταθερής τροχίας που το απαρτίζουν. αστικές συγκοινωνίες. νέα Ελλάδος αστικά τοπία.Μιχαήλ Γιαννακούρου Γεωργία Τριανταφυλ. Τουρκοκύπριοι. - - - Η παρούσα διπλώματικη εργασία εχει ως στόχο τη διερεύνηση της μεταολυμπιακής στρατηγικής που πρέπει να ακολουθηθεί. παρουσίασης και ανάλυσης του πολυδιάστατου και ιδιαίτερου ζητήματος του περιφραγμένου και εγκαταλελείμμενου τμήματος της Αμμοχόστου Εξώφυλλο . Λειτουργία και Προοπτικές. Η παρούσα διπλώματικη εργασία αναφέρεται στη δυνατότητα του μάρκετινγκ του τόπου να αποτελέσει εργαλείο πολιτισμικής δημιουργικότητας στο σύγχρονο αστικό περιβάλλον.2006 147 Περιφερειακή λόπουλος Ανάπτυξη Νικόλαος Υποδομές Περιφέρεια Αττικής 360 Σπυρόπουλος Ιωάννης - - Τα Μέσα Σταθερής Τροχιάς στην Αθήνα: Οργάνωση. οργανισμός διαχείρισης προορισμού.

τη διάθεση και την αντίληψη των χρηστών του με τη βοήθεια θεωριών της περιβαλλοντικής ψυχολογίας.1.Αλέξανδρος - - Αξιολόγηση και Χωροθέτηση Χωρών Στάθμευσης. δήμος Βόλου. Γούσιος Δημήτριος Μπεριάτος Ντυκέν Ηλίας Μαρί-Νοέλ - 2006 191 Χωροταξία - Αναπτυξιακό Σχέδιο (Master Plan) Δήμου Ηρακλείου. και ιδιαίτερα σχετικά με την περίπτωση των Παλαιών Βόλου Περιβάλλον Παραγωγικές Επιπτώσεις Κύπρος - - Εξώφυλλο .Στάθμευσης στο κύριο οδικό δίκτυο του Δήμου Βόλου. των στοιχείων που μπορούν να αποτελέσουν κύριους άξονες ανάπτυξης.74 - Πολεοδομία Υποκατηγορία Γεωγραφική Περιοχή Χωροταξική Πολιτική Κύπρος Λέξεις Κλειδιά Short Outline - - - Η εργασία διαπραγματεύεται τη στρατηγική ανάπτυξης του δήμου ηρακλείου βάσει των συγκριτικών πλεονεκτημάτων του. Γεωπληροφορική Περιφέρεια Θεσσαλίας Χρήσεις γης. εντοπισμός μέσα από την ανάλυση της υπάρχουσας κατάστασης. Έρευνα στο Βόρειο Τμήμα της Πολεοδομικής Ενότητας Παλαιών Βόλου. Λαλένης Κωνσταντίνος Φώτης Σκυργιάννης Γεώργιος Χαράλαμπος - 2007 114 366 Παπαγιάννης Νικόλαος . στάθμευση. 1 2 3 4 Σελ. Πολύζος Σεραφείμ Λαλένης Κωνσταντίνος Σκυργιάννης Χαράλαμπος - 2007 73 Περιφερειακή Ανάπτυξη 367 Ρογκογκού Ιωάννα - - - 2007 165 368 Γεναγρίτης Ανδρέας Ιωάννου Μάριος - Η επιρροή του Λαλένης Σαπουνάκης Μπουρδάκης Αστικού ΚωνσταΑριστείδης Βασίλειος Περιβάλλοντος στη ντίνος Συμπεριφορά και Διάθεση των Ανθρώπων. Η Περίπτωση της Πιτσιλιάς. κύριο οδικό δίκτυο. Περιβαλλοντικές Κούγκολος Μπεριάτος Χριστοκαι Κοινωνικές Αθανάσιος Ηλίας πούλου Επιπτώσεις της Όλγα Παραθεριστικής Κατοικίας στην Κύπρο - 2007 105 . Κότιος Άγγελος Πετράκος Μιχαηλίδης Γεώργιος Χαράλαμπος - 2006 119 Περιφερειακή Επιχειρησιακά Περιφέρεια Ανάπτυξη Σχέδια Κρήτης - - Συσχέτιση Χρήσεων Γης . χρονολογικός πίνακας διπλωματικών εργασιών α/α Συγγραφέας 1 Συγγραφέας 2 Συγγραφέας 3 Τίτλος Επιβλέπων Επιβλέπων Επιβλέπων Επιβλέπων Έτος Αρ. συντελεστής συσχέτισης Διερεύνηση συσχέτισης των χρήσεων γης των ισογείων των κτιρίων του κύριου οδικού δικτύου με την παρόδια στάθμευση του Βόλου. Κατηγορία 363 Παπαγιάννη Ελένη - - 364 Παρασύρης Ιωαάννης - 365 Σγούρας Τριαντάφυλλος Οργάνωση και Λειτουργία των Χώρο-Εδαφικών ενοτήτων στον Ύπαιθρο Χώρο. ύστερα από την παρουσίαση της πλήρους φυσιογνωμίας του Δήμου. Η περίπτωση της Θεσσαλονίκης (Β΄ Δημοτικό Διαμέρισμα). Οικονομοτεχνικές Μελέτες Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας - - Πολεοδομία Πολεοδομική Πολιτική Περιφέρεια Θεσσαλίας - Στην εργασία μελετάται ο χώρος συμφώνα με τις επιπτώσεις που φέρει στη συμπεριφορά.

Η περίπτωση του Περιαστικού Δάσους Κοζάνης "Κουρί". Εξετάζεται η περίπτωση Πύλης-ΕλατήςΠερτουλίου-Τρικάλων. Η περίπτωση της Πάτρας. Χριστοπούλου Όλγα Κούγκολος Ντυκέν Αθανάσιος Μαρί-Νοέλ - 2007 105 Περιβάλλον Διαχείριση Φυσικού Περιβάλλοντος 370 Τραϊνός Αθανάσιος - - Η περιβαλλοντική πολιτική στην Ελλάδα Χριστοπούλου Όλγα Μπεριάτος Κούγκολος Ηλίας Αθανάσιος - 2007 202 Περιβάλλον 371 Θυμιάκου Γλυκερία - - Ο ενανναλακτικός τουρισμός και η συμβολή του στην ανάπτυξη. - 2007 93 Περιφερειακή Ανάπτυξη Υποδομές Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου - Αναλυτική μελέτη συστημάτων μεταφορών νομού Χίου.Μιχαήλ Λέξεις Κλειδιά Short Outline Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας - - Διαχείριση Φυσικού Περιβάλλοντος Ελλάδα - - 2007 155 Περιφερειακή Ανάπτυξη Ανάπτυξη Υπηρεσιών Περιφέρεια Θεσσαλίας - Διερεύνηση του εναλλακτικού τρόπου τουρισμού-σε αντίθεση με το μαζικό συμβατικό μοντέλο που κυριαρχεί σήμερα-και επίδραση του στην ανάπτυξη.75 - Κατηγορία Υποκατηγορία Γεωγραφική Περιοχή Εξώφυλλο . Το παράδειγμα Πύλης . πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης. με σκοπό τη βέλτιστη χωροθέτηση του κεντρικού λιμένα του νησιού. Σκοπός της εργασίας να δοθεί λύση στη χωροθέτηση του λιμανιού. Ο θεσμός της πολιτιστικής πρωτεύουσας της Ευρώπης και το παράδειγμα της Πάτρας "Πολιτιστική Πρωτεύουσα 2006" Κουσιδώνης Χρήστος Λαλένης Κωνσταντίνος 373 Καραγιαννάκης Γ.Χωροθέτηση Κεντρικού Λιμένα Λαλένης Κωνσταντίνος Σκυργιάννης Χαράλαμπος - - Η πολεοδομική Διάσταση της Διοργάνωσης Ειδικών Γεγονότων. . ο οποίος σήμερα εμφανίζει πολλές αδυναμίες και προβλήματα. Πάτρα 2006 Αντικείμενο της εργασίας είναι η διοργάνωση ειδικών γεγονότων και ο τρόπος με τον όποιο αυτά επηρεάζουν την πολεοδομική εξέλιξη των πόλεων που τα φιλοξενούντα γεγονότα αυτά περά από τη συμβολή τους στην οικονομική ανάπτυξη. Δέφνερ Αλέξιος .1.Μιχαήλ - 372 Γαλάτουλας Μιχαήλ - - Συστήματα Σκάγιαννης Μεταφορών Νομού Παντολέων Χίου . Επιβλέπων Επιβλέπων Επιβλέπων Επιβλέπων Έτος Αρ. 1 2 3 4 Σελ. χρονολογικός πίνακας διπλωματικών εργασιών α/α Συγγραφέας 1 Συγγραφέας 2 Συγγραφέας 3 Τίτλος 369 Σιωμούλη Χρυσούλα - - Εκτίμηση της Αξίας Φυσικών Πόρων με την Μέθοδο της ενδεχόμενης ή εξαρτημένης εκτίμησης (Contingent Valuation Method). πολεοδομικές παρεμβάσεις. - 2007 180 Περιφερειακή Ανάπτυξη Ανάπτυξη Υπηρεσιών Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος Ειδικά γεγονότα. γίνονται η αφορμή για την κατασκευή έργων τα όποια παράγουν μια σειρά από επιπτώσεις.Τρικάλων. Ψυχάρης Ιωάννης Γούσιος Δημήτριος Δέφνερ Αλέξιος .Ελάτης Περτουλίου . ύστερα και από συνεργασία με τους τοπικούς φορείς.

Πολεοδομική και Οικονόμου Κουσιδώνης Σαπουνάκης Αρχιτεκτονική Δημήτριος Χρήστος Αριστείδης εξέλιξη της Σπάρτης ο από τον 19 αιώνα έως σήμερα. - 2007 111 Περιφέρεια Θεσσαλίας Υφιστάμενες Χρήσεις Γης και Ζωνοποίηση των Ανθρωπογενών Δραστηριοτήτων στην Προστατευόμενη Περιοχή του Ν-ΝΑ Ολύμπου. το Δημόσιο δάσος Συκαμηνέας και το Δημόσιο δάσος Καρυάς. Παρεμβάσεις και Προοπτικές. αρχαιολογικός χώρος. Η περιοχή μελέτης περιλαμβάνει τα τμήματα του Εθνικού Δρυμού Ολύμπου που ανήκουν στη Θεσσαλία και πιο συκεκριμένα: το Δημόσιο δάσος Κοκκινοπηλού. 374 Κλαπανάρας Αναστάσιος - - Περιβαλλοντική Οργάνωση της Πόλης της Θεσσαλονίκης. Προβλήματα. Το παράδειγμα του "Βουνού" της Καστοριάς. εφαρμόστηκαν. έως σήμερα. Εξώφυλλο . με σχεδιασμός. - 2007 374 Πολεοδομία Πολεοδομική Πολιτική Περιφέρεια Αρχιτεκτονική Η παρούσα διπλωματική Πελοπον.76 - Χωροταξία Χωροταξική Πολιτική - Το αντικείμενο της πτυχιακής εργασίας αφορά της υφιστάμενες χρήσεις γης και τις προτάσεις ζωνοποίησης των ανθρωπογενών δραστηριοτήτων στην προστατευόμενη περιοχή του Ν-ΝΑ Ολύμπου σύμφωνα με τις απόψεις των τοπικών αρχών. περιοχές επέκτασης και σε όσες χρήσεις γης.κληρονομιά. εργασία επικεντρώνεται στην νήσου διατηρητέα περιγραφή της πολεοδομικής και μνημεία. Χριστοπούλου Όλγα 376 Λάμπρου Μαρία - - 377 Σαμαρά Φανή - - Υποκατηγορία Γεωγραφική Περιοχή Λέξεις Κλειδιά Short Outline - Μελέτη του θέματος της περιβαλλοντικής υποβάθμισης της Θεσσαλονίκης και μελέτη λύσεων που θα ακλουθούν την αρχή της αειφόρου ανάπτυξης ώστε να μπορούν οι μελλοντικές γενιές να απολαμβάνουν ποιότητα διαβίωσης στην πόλη. Μιχαηλίδης Γεώργιος - 2007 175 Πολεοδομία Πολεοδομική Πολιτική Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Κούγκολος Ντυκέν Αθανάσιος Μαρί-Νοέλ - 2007 170 Χωροταξία Συμμετοχικές Διαδικασίες Περιφέρεια δάσος. χρονολογικός πίνακας διπλωματικών εργασιών α/α Συγγραφέας 1 Συγγραφέας 2 Συγγραφέας 3 Τίτλος Επιβλέπων Επιβλέπων Επιβλέπων Επιβλέπων Έτος Αρ. σύμφωνα με τις απόψεις των Τοπικών Αρχών. αρχιτεκτονικής εξέλιξης της πόλης πολεοδομική στης Σπάρτης. Γίνεται αναφορά στο οικιστική νομοθετικό πλαίσιο που όρισε τις ανάπτυξη. περια. προτάσεις και παραμέτρους του προστασίαΓενικού Πολεοδομικού Σχεδίου ανάδειξη. το Μοναστηριακό δάσος Σπαρμού (ΟΔΔΕΠ).Στην παρούσα εργασία μελετώνται Δυτικής στικό δάσος.1. ζητήματα που αφορούν τον Μακεδονίας συμμετοχικός φυσικό πλούτο της χώρας. Χριστοπούλου Όλγα Ψυχάρης Ιωάννης Κατηγορία Γούσιος Δημήτριος Ντυκέν Μαρί-Νοέλ . 1 2 3 4 Σελ. Προοπτικές Κότιος Άγγελος 375 Νικολή Αναστασία - - Ο Συμμετοχικός Σχεδιασμός ως εργαλείο διαμόρφωσης χωρών δασικής αναψυχής. από την ίδρυσή της εξέλιξη. ειδικότερη μελέτη του περιαστικού υπαίθρια δάσους ''Βουνό'' της Καστοριάς. Εξέλιξη. αναψυχή λαμβάνοντας υπόψη τις γνώμες και τις προτάσεις της τοπικής κοινωνίας.

Μιχαήλ Σαπουνάκης Αριστείδης - 2007 139 379 Γουβέτας Α.1. όσο και μέσα κός Σταθμός από τη διεθνή εμπειρία και τις αντίστοιχες πολιτικές. ορίζοντας αναπτυξιακούς στόχους και πολιτικές μέσα απο τις οποίες θα επιτευχθούν. Στρατηγικός Η παρούσα διπλωματική εργασία Σχεδιασμός. 1 2 3 4 Σελ.Μιχαήλ Φώτης Κουσιδώνης Γεώργιος Χρήστος - 2007 270 Περιφερειακή Ανάπτυξη 380 Νιάρος Β.Προοπτικές. όπως είναι ο αθλητισμός. Το δεύτερο μέρος αναφέρεται στη μελέτη περίπτωσης. και ακολουθεί η χάραξη της στρατηγικής για την ανάπτυξή του. Παρουσιάζεται το προφίλ της περίπτωσης μελέτης. πλαισιώνεται με τη μελέτη διαφορετικών πτυχών της ψυχαγωγίας. Τάσεις . 378 Αλεξίου Αλέξανδρος - - Πολιτική Ανάπλαση Οικονόμου και Αστική Δημήτριος Αναγέννηση . Κότιος Άγγελος Μιχαηλίδης Γεώργιος Πολύζος Σεραφείμ - 2007 321 Περιφερειακή Επιχειρησιακά Περιφέρεια Ανάπτυξη Σχέδια Δυτικής Μακεδονίας . αποτελεί την πρακτική εφαρμογή Βιώσιμη του στρατηγικού σχεδιασμού Ανάπτυξη για τη βιώσιμη ανάπτυξη μιας συγκεκριμένης χωρικής ενότητας. Δέφνερ Αλέξιος . αναπλάσεων τόσο σε ένα γενικό Σιδηροδρομι. - - Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης Νομού Ιωαννίνων Πετράκος Γεώργιος Κότιος Άγγελος Μιχαηλίδης Γεώργιος - 2007 353 Περιφερειακή Επιχειρησιακά Περιφέρεια Ανάπτυξη Σχέδια Ηπείρου 381 Μίμης Δημήτριος - - Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης Νομού Κοζάνης. Στρατηγικός Η παρούσα εργασία διερευνά τον Σχεδιασμός. χρονολογικός πίνακας διπλωματικών εργασιών α/α Συγγραφέας 1 Συγγραφέας 2 Συγγραφέας 3 Τίτλος Επιβλέπων Επιβλέπων Επιβλέπων Επιβλέπων Έτος Αρ. νέες χρήσεις γης που προσδιορίζονται και γενικότερες επιδράσεις αστικής αναγέννησης στην περιοχή. Εξώφυλλο . Η διπλωματική μελέτη έχει ως αντικείμενο τη διερεύνηση της ανάπτυξης της ψυχαγωγίας στην ευρύτερη περιοχή του πολεοδομι-κού συγκροτήατος (περιοχή Ρυθμιστικού Σχεδίου) Πατρών. οι χώροι πρασίνου και άλλα. Το πρώτο Αναγέννηση.θεωρητικό πλαίσιο. η χωρική ανάλυση των ψυχαγωγικών αυτών χρήσεων. Από την Οικονομική Μεγέθυνση στην Ολοκληρωμένη Βιώσιμη Ανάπτυξη. μέρος επικεντρώνεται σε βασικά Πολεοδμικός ζητηήματα της πολιτικής των Σχεδιασμός.Μελέτη Περίπτωσης: Η Ανάπτλαση της Περιοχής του Σιδηροδρομικού Σταθμού Βόλου.77 - Κατηγορία Πολεοδομία Υποκατηγορία Γεωγραφική Περιοχή Αναπλάσεις Περιφέρεια Θεσσαλίας Ανάπτυξη Υπηρεσιών Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος Λέξεις Κλειδιά Short Outline Αστική Η παρούσα διπλωματική διαρανάπλαση. συνδυάζοντας στην πρόταση ένα νέο λειτουργικό σχεδιασμό των εγκαταστάσεων.Μ. Δέφνερ Αλέξιος . θρώνεται σε δύο μέρη.Τα γενικά συμπεράσματα που εξάγονται αφορούν την αναπτυξιακή πορεία και τις προοπτικές βιώσιμης ανάπτυξης του νομού. Για την κατά το δυνατό ολοκληρωμένη και πλήρη διερεύνηση του θέματος. τρόπο με τον οποίο ο στρατηγικός Βιώσιμη σχεδιασμός συμβάλλει στην Ανάπτυξη ανάπτυξη μιας περιοχής. που είναι ο νομός Ιωαννίνων. Περίπτωση μελέτης είναι ο νομός Κοζάνης. η οποία πραγματεύεται την ανάπλαση του Σιδηροδρομικού Σταθμού του Βόλου με σκοπό την αμφότερη άντληση οφελών απο τον προτεινόμενο σχεδιασμό. - - Η Ανάπτυξη της Ψυχαγωγίας στο Πολεοδομικό Συγκρότημα Πατρών.

Σκάγιαννης Μπεριάτος Σαπουνάκης κές για τις Σιδηρο. Μαλιακός Κόλπος. συνοχής. οικονομικά και περιβαλλοντικά χαρακτηριστικάμιας περιοχής από τη βελτίωση των μεταφορικώνυποδομών που διέρχονται από αυτή. ΠΑΘΕ Αντικείμενο αυτής της διπλωματικής εργασίας είναι η διερεύνηση και η αξιολόγηση των αναμενόμενων επιπτώσεων στα κοινωνικά. επιπτώσεις. Φωκίδας. - 2007 221 Περιφερειακή Ανάπτυξη Γαλλία και Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας - Η παρούσα εργασία πραγματεύεταιτις σύγχρονες πολιτικές για τις σιδηροδρομικές μεταφορές στην Ελλάδα και τη Γαλλλία. Γεώργιος - 2007 235 Περιφερειακή Επιχειρησιακά Περιφέρεια Ανάπτυξη Σχέδια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης - - Σύγχρονες Πολιτι. Κότιος Άγγελος Πετράκος Γεώργιος Μιχαηλίδης Γεώργιος - 2007 299 Περιφερειακή Επιχειρησιακά Περιφέρεια Ανάπτυξη Σχέδια Στερεάς Ελλάδος . με έργα όπως η Σιδηριδρομική Εγνατία.1. Κότιος Άγγελος 386 Αργυροπούλου Κυριακή - - Πανεπιστημιο και Τοπική Ανάπτυξη.78 - Υποδομές Στρατηγικός Το αντικείμενο της εργασίας αυτής σχεδιασμός. οδικές μεταφορές. Κότιος Άγγελος Πετράκος Γεώργιος 385 Ψαρράς . υποδομές. 382 Υφαντόπουλος Κων/νος - - Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης Αγροτικού Χώρου Νομού Δράμας. 383 Βεράνη Ελένη - - 384 Πνευματικός Τριαντάφυλλος - - Στρατηγικές Ανάπτυξης και Άμβλωσης των Χωρικών Ανισοτήτων στο Νομό Χαλκιδικής. ο Δυτικός Άξονας και διάφορες δράσεις σε τοπικό επίπεδο. Εξώφυλλο . Το παράδειγμα της Περιφέρειας Centre (Γαλλία) και της Περιφερειακής Κεντρ. 387 Αστυακόπουλος Α. χρονολογικός πίνακας διπλωματικών εργασιών α/α Συγγραφέας 1 Συγγραφέας 2 Συγγραφέας 3 Τίτλος Επιβλέπων Επιβλέπων Επιβλέπων Επιβλέπων Έτος Αρ. τοπική και Περιφερειακή ανάπτυξη. Κότιος Άγγελος Κατηγορία Υποκατηγορία Γεωγραφική Περιοχή Λέξεις Κλειδιά Short Outline Μιχαηλίδης Βλόντζος Γ. Βέροια. έχει σαν στόχο τη διερεύνηση των Μακεδονίας Περιφερειακά επιπτώσεων της ιδρυσης των ΠεΠανεπιστή. μέσω της εφαρμογής του πολιτική στρατηγικού σχεδιασμού. - - Στρατηγικός Σχεδιασμός για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη του Νομού Φωκίδας. Μιχαηλίδης Γεώργιος - 2007 260 Περιφερειακή Επιχειρησιακά Περιφέρεια Ανάπτυξη Σχέδια Κεντρικής Μακεδονίας - - Κούγκολος Αθανάσιος Πολύζος Σεραφείμ - 2007 132 Περιφερειακή Ανάπτυξη Οικονομοτεχνικές Μελέτες Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος Μεταφορικές υποδομές. Η περίπτωση της Βέροιας.οικονομική Περιβαλλοντική Αξιολόγηση των Επιπτώσεων του Οδικού Άξονα ΠΑΘΕ στο Πέταλο του Μαλιακού Κόλπου. Πετράκος Γεώργιος Ντυκέν Μαρί-Νοέλ Πολύζος Σεραφείμ - 2007 151 Περιφερειακή Ανάπτυξη Ανάπτυξη Υπηρεσιών Περιφέρεια Περιφερειακή Η παρούσα διπλωματική εργασία Κεντρικής ανάπτυξη.Τασιόπουλος Ιωάννης - - Κοινωνικό . 1 2 3 4 Σελ.Παντολέων Ηλίας Αριστείδης δρομικές Μεταφορές σε Ελλάδα και Γαλλία. Ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Η Ελλάδα εναρμονιζόμενη τα τελευταία χρόνια με τις κοινοτικές οδηγίες στρέφει κι αυτή την προσοχή της στο σιδηρόδρομο. Μακεδονίας (Ελλάδα).ριφερειακών Πανεπιστημίων στην μια. είναι ο προσδιορισμός των αναβιώσιμη πτυξιακών προοπτικών του Νομού ανάπτυξη.

Κομοτηνή. Σιδηρόδρομου στην περιοχή της Αναπτυξιακές Κορινθίας και στις παρακείμενες επιπτώσεις.Αντικείμενο τη εργασίας είναι η διΑνάπτυξη Σχέδια Ανατολικής ξανδρούπο.ερεύνηση ενός δυνητικού διπόλου Μακεδονίας λη.1. Κότιος Άγγελος Λαλένης Κωνσταντίνος . Ελλάδα - - Στην παρούσα εργασία μελετάται το παράδειγμα της Αθήνας και της ευρύτερης περιοχής της Αττικής ως προς τη συγκεντρωση των λειτουργιών και του εμπορίου. Σκάγιαννης Παντολέων - 2007 203 Οικιστικό ΔίκτυοΑνάπτυξη Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Εκτίμηση των Οικονόμου Χωρικών Δημήτριος Επιπτώσεων της Υποθαλάσσιας Αρτηρίας στην Πόλη της Θεσσαλονίκης. ταχυτήτων του Προαστιακού Κόρινθος. Η παρούσα εργασία αφορά στα ιδιαίτερα προβλήματα που παρουσιάζονται στο σύνολο των οικισμών του Νομού Ξάνθης και προσπαθεί να αναδείξει τις διαφορές που εμφανίζονται στα διάφορα χωριά του Νομού. 391 Χασάπη Μ. Αστική περιοχή. Εξώφυλλο . ανάπτυξη.79 - Πολεοδομία Πολεοδομική Πολιτική Χωροταξία Περιφέρεια Υποθαλάσσια Η παρούσα εργασία μελετά το έργο Κεντρικής αρτηρία. - Ανισότητες και Ανομοιογένεια της Χωροταξικής Διάθρωσης του Νομού Ξάνθης. - - 392 Κακάτση Ναταλία - 393 Καλαντζή Εντέρ - Επιβλέπων Επιβλέπων Επιβλέπων Επιβλέπων Έτος Αρ. της υποθαλάσσιας αρτηρίας που Μακεδονίας χωρικές πρόκειται να κατασκευαστεί εντός επιπτώσεις. 1 2 3 4 Σελ. χρονολογικός πίνακας διπλωματικών εργασιών α/α Συγγραφέας 1 Συγγραφέας 2 Συγγραφέας 3 Τίτλος 388 Σπίνας Παντελής - - Στρατηγικός Αναπτυξιακός Σχεδιασμός του Δήμου Αρτέδιμος για την Προγραμματική Περίοδο 2007-2013. 389 Φωκυλίδης Ιωάννης - - 390 Γρουζοπούλου Μαριάνθη - - Πολεοδομικοί Μετασχηματισμοί: "Ο χώρος του εμπορίου Τα εμπορικά Κέντρα. συνέργια. γειτονικές περιοχές. Πετράκος Γεώργιος Πολύζος Σεραφείμ Αρβανιτίδης Π. του αστικού ιστού της πόλης της Θεσσαλονίκης. Αειφόρος σιδηροδρομικής γραμμής υψηλών ανάπτυξη. Πολύζος Σεραφείμ Σκάγιαννης Μιχαηλίδης Παντολέων Γεώργιος - 2007 228 Περιφερειακή Ανάπτυξη Υποδομές Περιφέρεια Προαστιακός Η παρούσα εργασία διερευνά ΠελοπονΣιδηρόδροτην αναπτυξιακή συμβολή της νήσου μος. - 2007 139 Περιφερειακή Επιχειρησιακά Περιφέρεια Δίπολο Αλε. Κότιος Άγγελος Κατηγορία Υποκατηγορία Γεωγραφική Περιοχή Λέξεις Κλειδιά Short Outline - - Χριστοπούλου Όλγα Μιχαηλίδης Γεώργιος - 2007 141 Περιφερειακή Επιχειρησιακά Περιφέρεια Ανάπτυξη Σχέδια Αττικής Κότιος Άγγελος Λαλένης Κωνσταντίνος - 2007 98 Οικονόμου Δημήτριος Πετράκος Γεώργιος Λαλένης Κωνσταντίνος - 2007 224 Πολεοδομία Πολεοδομική Πολιτική Στρατηγικές Ανάπτυξης ενός Περιφερειακού Διπόλου. μεταξύ πόλεων Αλεξανδρούπολης και Θράκης Πολυκεντρική και Κομοτηνής. - Ο Προαστιακός Σιδηρόδρομος και οι Επιπτώσεις του στο Νομό Κορινθίας.

Ελλάδα Περιφέρεια Ατμοσφαιρική Σκοπός αυτής της εργασίας Θεσσαλίας ρύπανση. είναι ο προσδιορισμός ενός γεωγραφικά μεθοδολογικού πλαισίου για την συστήματα αποτίμηση και οπτικοποίηση της πληροφορι. Λαλένης Κωνσταντίνος 395 Ζαφόλιας Γ. προστασία . ανάπτυξη. συνθήκες διαβίωσης. ελληνικής πολιτικής για τις ορεινές άξονας περιοχές. προτεραιότητας.Μιχαήλ Πόλεων: Η Περίπτωση των Χανίων. Ανάπλαση και Γοσποδίνη Δέφνερ Σαπουνάκης Βιώσιμη Ανάπτυξη Ασπασία Αλέξιος Αριστείδης Ιστορικών Κέντρων . μέτρα.80 - Κατηγορία Πολεοδομία Υποκατηγορία Γεωγραφική Περιοχή Λέξεις Κλειδιά Short Outline Αντικείμενο της εργασίας είναι η διερεύνηση της ένταξης των ανενεργών βιομηχανικών περιοχών στον αστικό ιστό της σύγχρονης πόλης.Μιχαήλ 396 Κοτλέας Νικόλαος - - Εθνική και Περιφερειακή Πολιτική Ορεινών Περιοχών. Λαλένης Κωνσταντίνος Σαπουνάκης Αριστείδης Δέφνερ Αλέξιος . χωρική κυκλοφορία των οχημάτων. προστασία-ανάδειξη. Περιφέρεια Κρήτης Ανάπλαση. πραγματοποιείται αναφορά αγροτικός της εθνικής και περιφερειακής χώρος. - 2008 185 Πολεοδομία Αναπλάσεις - 2007 96 Κουσιδώνης 2007 301 Χρήστος . - - Πολεοδομικός Σχεδιασμός του Ιστορικού Κέντρου των Τρικάλων.την έννοια της αστικής ανάπλασης τρα πόλεων. κτηριακό απόθεμα. παραδοσιακές χρήσεις γης. χρονολογικός πίνακας διπλωματικών εργασιών α/α Συγγραφέας 1 Συγγραφέας 2 Συγγραφέας 3 Τίτλος Επιβλέπων Επιβλέπων Επιβλέπων Επιβλέπων Έτος Αρ. Αξιοποίηση. πολιτιστική κληρονομιά. αποτελεί ο πολεοδομικός χώρος χρήσεις γης του ιστορικού κέντρου Τρικάλων. Επανένταξη.Αναστασία . Η παρούσα εργασία πραγματεύεται ιστορικά κέν­­. Πολεοδομία Πολεοδομική Πολιτική Περιφέρεια Θεσσαλίας ιστορικό Αντικείμενο της εργασίας αυτής κέντρο.1. βέλτιστη χωροθέτηση. κτιριακό δυναμικό.ανάδειξηαειφορική ανάπτυξη. πτυξη. Εξώφυλλο . 1 2 3 4 Σελ. Ανάπλαση.ατμοσφαιρικής ρύπανσης από την ών. Πολιτιστική Κληρονομιά. Αναπλάσεις Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος Αποβιομηχάνηση. ορεινές Στα πλαίσια αυτής της εργασίας περιοχές. παρεμβολή. και της εφαρμογής της σε ιστορικά βιωσιμότητα ή κέντρα πόλεων με σκοπό την βιώσιμη ανάεπίτευξη βιωσιμότητας. ρ-διάμεσος. Χριστοπούλου Όλγα Κότιος Άγγελος Ντυκέν Μαρί-Νοέλ - 2007 221 Χωροταξία Χωροταξική Πολιτική 397 Μαργαρίτης Ευστάθιος - - - 2007 119 Περιβάλλον Αέρια Απόβλητα 398 Μανωλικάκη Ειρήνη - - Μεθοδολικό Πλαίσιο Φώτης Κούγκολος Σκυργιάννης Χωρικής Ανάλυσης Γεώργιος Αθανάσιος Χαράλαμπος Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης Αστικών Περιοχών με τη Χρήση των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών: Χωροθέτηση Σταθμών Μέτρησης στην Πόλη του Βόλου. 394 Λέντζος Κωνσταντίνος - - Ανάπλαση Παλαιάς Σαπουνάκης Κουσιδώνης Βιομηχανικής Αριστείδης Χρήστος Περιοχής Πατρών.

πεΔυτικής ριφ. Η Περίπτωση της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. βιώσιμη ανάπτυξη. είναι ιδιαίτερα έντονη. Λαλένης Κωνσταντίνος Μπεριάτος Σκάγιαννης Ηλίας Παντολέων - 2008 90 Πολεοδομία Πολεοδομική Πολιτική 401 Φούντζουλα Χριστίνα - - Τουρισμός και Περιφερειακή Ανάπτυξη. Η περίπτωση των Συνειδητών Κοινοτήτων. Ελλάδα Αειφορία. λειείναι ο προσδιορισμός των λειτουργική τουργικών αστικών περιοχών στον αστική περιοελλαδικό χώρο. Ευρωπαϊκές πολιτικές. Δημήτριος Πολύζος Σεραφείμ 2008 125 .Μιχαήλ Μπουρδάκης Βασίλειος Φώτης Γεώργιος 2008 199 Περιφερειακή Ανάπτυξη Marketing Τόπου 404 Δωρής Γεώργιος - - Προσδιορισμός Λειτουργικών Αστικών Περιοχών στον Ελλαδικό Χώρο. συνειδητές κοινότητες. Η παρούσα εργασία επικεντρώνεται σε 2 περιπτώσεις συνειδητών κοινοτήτων. Αστική πεΤο βασικό ερώτημα της μελέτης ριοχή. ουτοπία. 1 2 3 4 Σελ.Αναστασία Το Παρίσι μέσα από το Κινηματογραφικό Κίνημα της Nouvelle Vague. ανάπτυξη. 399 Σαμαράς Γεώργιος - - Η Αυθαίρετη Δόμηση στην Ελλάδα: Προσδιοριστικοί Παράγοντες και Ιστορική Εξέλιξη. Παρίσι. Κινημαείναι η αποκρυπτογράφηση τογραφικό Κί. Στρατηγικός σχεδιασμός. που βρίσκονται σε σύγχρονες δυτικές πρωτεύουσες όπου η ανάγκη για περιβαλλοντικά ισόρροπη διαβίωση. Νέο Στόχος της παρούσας εργασίας Κύμα.η πόλη ως κινηματογραφικός τογραφημένη χαρακτήρας. Περιφέρεια Τουρισμός. για απόδραση από τον απρόσωπο και ατομικιστικό τρόπο ζωής και για μη εξαρτημένη εργασία.των μηνυμάτων που εκφράζει νημα.1. Στην μελέτη αυτή εξετάζεται η περιφέρεια της Δυτικής Ελλάδας και κατά πόσο μπορεί να επιτευχθεί η περιφερειακή ανάπτυξη στην περιοχή μέσω του τουρισμού. UfaFabrik. Περιφέρεια Θεσσαλίας Γαλλία Ελλάδα Αντικείμενο αυτής της εργασίας είναι η εξέταση και η ανάδειξη ανισοτήτων στο εσωτερικό της Περιφέρειας Θεσσαλίας. Πολύζος Σεραφείμ Οικονόμου Κουσιδώνης Δημήτριος Χρήστος - 2008 120 Πολεοδομία Πολεοδομική Πολιτική 400 Γαρή Μυρτώ Καλλιόπη - - Η Αειφορία στο Αστικό Περιβάλλον μέσα από Εναλλακτικές Αστικές Κοινότητες. Χριστιανία. Κινημα. Πολύζος Σεραφείμ Πετράκος Γεώργιος Μιχαηλίδης Γεώργιος - 2008 134 Περιφερειακή Ανάπτυξη Οικονομοτεχνικές Μελέτες 403 Ανθρακοπούλου Μαρτσέλα Τζουλιάνα Καμπέρη Αικατερίνη - Η Αναπαράσταση Γοσποδίνη της Πόλης στον Ασπασία Κινηματογράφο: . αστικό περιβάλλον. Πολύζος Σεραφείμ Ντυκέν Μαρί-Νοέλ Χριστοπούλου Όλγα - 2008 118 Περιφερειακή Ανάπτυξη Ανάπτυξη Υπηρεσιών 402 Πλατή Σοφία - - Αξιολόγηση Ενδοπεριφερειακών Ανισοτήτων Περιφέρειας Θεσσαλίας. συγκριτικό πλεονέκτημα. Πόλη. Κινηματογραφος. χή. Δέφνερ Αλέξιος . Πετράκος Αρβανιτίδης Οικονόμου Γεώργιος Π.81 - Κατηγορία Υποκατηγορία Γεωγραφική Περιοχή Πολεοδομία Πολεοδομική Πολιτική Λέξεις Κλειδιά Short Outline Ελλάδα - Σκοπός αυτής της εργασίας είναι η ανάλυση του φαινομένου της αυθαίρετης δόμησης στην Ελλάδα. Ελλάδος εναλλακτικός τουρισμός. χρονολογικός πίνακας διπλωματικών εργασιών α/α Συγγραφέας 1 Συγγραφέας 2 Συγγραφέας 3 Τίτλος Επιβλέπων Επιβλέπων Επιβλέπων Επιβλέπων Έτος Αρ. υποδομές. καθημερινά μετακινούμενοι Εξώφυλλο .

βιώσιμη αστική ανάπτυξη Με βάση τα νέα δεδομένα της παγκοσμιοποίησης και ολοκλήρωσης των οικονομιών. Χρήστος - 2008 177 Περιφερειακή Ανάπτυξη - 2008 262 Περιφερειακή Επιχειρησιακά Περιφέρεια Ανάπτυξη Σχέδια Θεσσαλίας Χριστοπούλου Όλγα Κότιος Άγγελος Οικονόμου Δημήτριος . αποδοχή καταναλωτών. Πετράκος Γεώργιος 408 Σακελλαρίου Στ. Πολεοδομικές Παρεμβάσεις για την Ενιαία και Συμμετρική Χωρική Ανάπτυξη.Αναστασία - 2008 255 Πολεοδομία Πολεοδομική Πολιτική Κούγκολος Αθανάσιος Πολύζος Σεραφείμ - 2008 115 Κουσιδώνης Μεταξάς Θ. ανακυκλωμένο νερό. Κατηγορία Υποκατηγορία Γεωγραφική Περιοχή Λέξεις Κλειδιά Short Outline Κύπρος - Η παρούσα διπλωματική εργασία εστιάζει στην παρουσίαση των κύριων χαρακτηριστικών της πόλης της Λευκωσίας και στην ανάδειξη της διπολικότητας που εμφανίζει σε χωρικό. αστικά δίκτυα συνεργασίας. Γοσποδίνη Μπεριάτος Σκάγιαννης Ασπασία Ηλίας Παντολέων . Marketing Τόπου Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος - - αστικό σύστημα Θεσσαλίας. Στόχος της εργασίας είναι να διερευνηθεί ολοκληρωμένα η δομή των θεσσαλικών αστικών κέντρων και να παρουσιαστούν αναλύσεις και συμπεράσματα τα οποία μπορούν να τροφοδοτήσουν και να διαμορφώσουν μια ολοκληρωμένη στρατηγική με σκοπό την ισόρροπη αστική ανάπτυξη της περιοχής. χρονολογικός πίνακας διπλωματικών εργασιών α/α Συγγραφέας 1 Συγγραφέας 2 Συγγραφέας 3 Τίτλος 405 Βιολάρη Χριστιάνα - - 406 Κατσαβού Ηλιάννα - - Χωρικές Δημογραφικές και Οικονομικές Διαστάσεις της Διαιρεμένης Λευκωσίας. Θεσσαλία. επαναχρησιμοποίηση υγρών αποβλήτων. Η περίπτωση της Πάτρας μετά την εμπειρία της Ευρωπαϊκής Πολιτιστικής Πρωτεύουσας το 2006. Η Συμβολή της Επαναχρησιμοποίησης των Αστικών Υγρών Αποβλήτων στη Βιώσιμη Διαχείριση των Υδατικών Πόρων στη Θεσσαλία.82 - Περιβάλλον Εξώφυλλο . συμπληρωματικότητα. αποδοχή αγροτών. Υγρά Απόβλητα Περιφέρεια Θεσσαλίας Ανακτημένο νερό.1.δημογραφικό και οικονομικό επίπεδο. Σκοπός της εργασλιας αυτής είναι να ερευνήσει την κοινωνική αποδοχή της χρήσης ανακυκλωμένου νερού στην περιοχή της Θεσσαλίας. Επιβλέπων Επιβλέπων Επιβλέπων Επιβλέπων Έτος Αρ. οι ελληνικές πόλεις συμμετέχουν σε δίκτυα συνεργασίας προκειμένου να αντιμετωπίσουν κοινά προβλήματα ανάπτυξης αλλά και να μεγιστοποιήσουν την αναπτυξιακή τους δυναμική.Μιχαήλ - - Στρατηγικές Ανάπτυξης για το Αστικό Σύστημα Θεσσαλίας. 1 2 3 4 Σελ. 407 Καλαπόδη Γεωργία - - Η Συμβολή του Μάρκετινγκ του Τόπου στην Πολιτιστική Ανάπτυξη των Πόλεων. Δέφνερ Αλέξιος .

411 Hdeib Shareef - - Central Amman Development Plan. Πιο συγκεκριμένα. Αθή.Μιχαήλ Λαλένης Κωνσταντίνος - 2008 388 Πολεοδομία Οικονόμου Δημήτριος Πετράκος Γεώργιος Λαλένης Κωνσταντίνος - 2008 97 Περιφερειακή Επιχειρησιακά Ανάπτυξη Σχέδια - Διαχείριση Στερεών Κούγκολος Μπεριάτος Αποβλήτων στην Αθανάσιος Ηλίας Αττική . πολιτική Αθήνας. Κατηγορία Υποκατηγορία Γεωγραφική Περιοχή Χωροταξία Γεωπληροφορική Περιφέρεια Θεσσαλίας Κοινωνικά φαινόμενα στον αστικό χώρο Γαλλία και Περιφέρεια Αττικής Περάκης Κωνσταντίνος Ντυκέν Μαρί-Νοέλ Φώτης Γεώργιος - 2008 118 Μαλούτας Θωμάς Δέφνερ Αλέξιος .των φαινομένων του κοινωνικού λακες'. Χριστοπούλου Όλγα - 2008 127 Περιβάλλον - Αλληλεπιδράσεις Πολύζος Συντελεστή Δόμησης Σεραφείμ και Αστικής Ανάπτυξης "Η Περίπτωση της Καρδίτσας".διαχωρισμού και των εθνοτικών να. 'θυλάκων' στις μητροπολιτικές μετανάστευπεριοχές του Παρισιού και της ση. πολιτικές - - Η αντιμετώπιση του μεγάλου προβλήματος της διαχείρισης των απορριμάτων δεν απαιτεί μόνο ένα σχεδιασμό μιας σειράς έργων.Αναστασία . χρονολογικός πίνακας διπλωματικών εργασιών α/α Συγγραφέας 1 Συγγραφέας 2 Συγγραφέας 3 Τίτλος 409 Λάλου Αθανασία - - 410 Σαπουτζή Δέσποινα - - Συγκριτική Αξιολόγηση Μεθόδων Ασαφούς Λογικής και Νευρωνικών Δικτύων στην Ταξινόμηση Καλύψεων Γης. Κοινωνικός Διαχωρισμός και Εθνοτικοί "Θύλακες". στην αειφορική διαχείρισή του και στην περιβαλλοντική διαπαιδαγώγηση των ίδιων των πολιτών. 412 Μπονατάκη Κων/να - 413 Καραμήτσιου Νίκη . πόλης Εξώφυλλο .Δανάη - Επιβλέπων Επιβλέπων Επιβλέπων Επιβλέπων Έτος Αρ. της με τον συντελεστή δόμησης.έχοντας ως στόχο την κοινωνικής 'αντιπαράθεση' των διαχωριστικών κατοικίας. επικεντρώνεται στη διερεύνηση εθνοτικοί 'θύ. Η περίπτωση του Παρισιού και της Αθήνας. πόλη. αστική Η παρούσα διπλωματική εργασία ανάπτυξη. και πυκνότητα.1. που θα δίνει ιδιαίτερο βάρος στην προστασία του περιβάλλοντος. Εφαρμογή στη Σκιάθο. από διάφορους παράγοντες. δυναμικών και διεργασιών αντιδιαχωριπου λαμβάνουν χώρα στις δύο στικές μεγαλουπόλεις. εστιάζει στην αλληλεπίδρασή ύψη κτιρίων. χωριτικότητα. Παρίσι. διερευνάται η φυσιογνωμία περίπτωση της Καρδίτσας. εξετάζει πώς επηρεάζει και συντελεστής επηρεάζεται η αστική ανάπτυξη δόμησης. 1 2 3 4 Σελ. - 2008 123 Πολεοδομία Πολεοδομική Πολιτική Γοσποδίνη Κουσιδώνης Ασπασία Χρήστος .Ανάλυση του Προβλήματος και Προτάσεις.83 - Στερεά Απόβλητα Ιορδανία Περιφέρεια Αττικής Περιφέρεια Θεσσαλίας Λέξεις Κλειδιά Short Outline - - κοινωνικός Η παρούσα διπλωματική εργασία διαχωρισμός. αλλά κάτι πολύ περισσότερο: ένα ολοκληρωμλενο σύστημα Σύστημα Διαχείρισης.

Οικιστικό ΔίκτυοΑνάπτυξη Περιφέρεια Θεσσαλίας και Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος δίκτυα. - Η παρούσα διπλωματική έχει ως στόχο την αξιολόγηση των δυνατοτήτων μεταολυμπιακής αξιοποίησης των Ολυμπιακών εγκαταστάσεων στο Ηράκλειο. Περιβαλλοντικοί Πόροι-ΤοπίοΠολιτιστική Κληρονομιά Κύπρος Πολεοδομία Πολεοδομική Πολιτική Ελλάδα Υποδομές Περιφέρεια Κρήτης - - πολεοδομικός Το αντικείμενο της παρούσας σχεδιασμός. εστιάζοντας στην περίπτωση της πόλης της Καρδίτσας. προσέγγιση του προβλήματος της οικονομική αξιολόγησης της σκοπιμότητας ανάλυση υπέργειων κτιρίων στάθμευσης βιωσιμότητας σε πόλεις μεσαίου μεγέθους. χώρος θεωρητική καθώς και πρακτική στάθμευσης. και τις επιπτώσεις των παρεμβάσεων αυτών στην πόλη και τη ζωή των κατοίκων. πολεοδομικός σχεδιασμός βιώσιμη συνδυάζεται με τον κυκλοφοριακό αστική σχεδιασμό στην Ελλάδας και η κινητικότητα ανάδειξη της σημασίας που έχει η εφαρμογή ολοκληρωμένου σχεδιασμού χρήσεων γης και μεταφορών για την επίτευξη της βιωσιμότητας στις πόλεις. μέσω των δικτυώσεων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων. εργασίας είναι η εξέταση μετακινήσεις. Εξώφυλλο . 1 2 3 4 Σελ. Λαλένης Κωνσταντίνος Σκάγιαννης Σκυργιάννης Παντολέων Χαράλαμπος - 2008 162 418 Σταυρακάκη Σοφία - - Ολυμπιακά Έργα στο Ηράκλειο: Οι επιπτώσεις και η Μεταολυμπιακή Αξιοποίηση. διερευνά το παράδειγμα της διαπεριφερειακής ζώνης Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας. Ειδικότερα.1. χρονολογικός πίνακας διπλωματικών εργασιών α/α Συγγραφέας 1 Συγγραφέας 2 Συγγραφέας 3 Τίτλος Επιβλέπων Επιβλέπων Επιβλέπων Επιβλέπων Έτος Αρ. υπαίθριος χώρος. Γούσιος Δημήτριος Μπεριάτος Ντυκέν Ηλίας Μαρί-Νοέλ - 2008 132 Χωροταξία 415 Γκάγκας Γεώργιος Θεόδωρος - - Αξιολόγηση Σκοπιμότητας Κτιρίων Στάθμευσης Αυτοκινήτων σε Πόλεις Μεσαίου Μεγέθους: Η περίπτωση της Καρδίτσας Πολύζος Σεραφείμ Σκάγιαννης Μιχαηλίδης Παντολέων Γεώργιος - 2008 130 Περιφερειακή Ανάπτυξη 416 Παντελή Έλενα - - Σχεδιασμός της 4ης Δράσης Πρότασης του Στρατηγικού Σχεδίου Ανάπτυξης και Προστασίας της Περιοχής Μαραθάσης. οι οποίες καλούνται να αντιμετωπίσουν πιο ανταγωνισιτκές και ισχυρές επιχειρήσεις. Γούσιος Δημήτριος Μπεριάτος Ντυκέν Ηλίας Μαρί-Νοέλ - 2008 191 Χωροταξία 417 Υφαντής Αθανάσιος - - Ο Πολεοδομικός και Συγκοινωνικός Σχεδιασμός σε Αστικό Περιβάλλον: Αναγκαιότητες Συλλειτουργίας και Διερεύνυση Δυνατοτήτων Συνδυασμού τους.84 - Υποκατηγορία Γεωγραφική Περιοχή Λέξεις Κλειδιά Short Outline Η παρούσα εργασία διερευνά τη δυνατότητα δικτύωσης των μικρών πόλεων της υπαίθρου και συγκεκριμένα. ανταγωνιστικότητα Οικονομοτεχνικές Μελέτες Περιφέρεια Θεσσαλίας αξιολόγηΣτο κείμενο αυτό γίνεται μια ση. Κατηγορία 414 Μπάκα Μαρία - - Δικτυώσεις Μικρών Πόλεων στον Ύπαιθρο Χώρο: Το παράδειγμα της Συνεργασίας στη Διαπεριφερειακή Ζώνη Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας. του τρόπου με τον οποίο ο συνδιασμός. Ψυχάρης Ιωάννης - 2008 123 Περιφερειακή Ανάπτυξη Χριστοπούλου Όλγα Πολύζος Σεραφείμ . αναύεται η δυνατότητα ενίσχυσης της τοπικής οικονομίας.

1. χρονολογικός πίνακας διπλωματικών εργασιών
α/α

Συγγραφέας
1

Συγγραφέας
2

Συγγραφέας
3

Τίτλος

419

Ρέλιας
Χαραλαμπος

-

-

Αξιολόγηση της
Υφιστάμενης
Κατάστασης των
Περιοχών "Natura
2000" στην Ελλάδα.

Χριστοπούλου
Όλγα

Κότιος
Άγγελος

Κούγκολος
Αθανάσιος

-

2008 132

420

Καράμπελας
Σπ.

-

-

Στρατηγικό Σχέδιο
Ανάπτυξης και
Ανασυγκρότησης
Νομού Ηλείας.

Κότιος
Άγγελος

Πετράκος
Γεώργιος

Ψυχάρης
Ιωάννης

-

2008 508 Περιφερειακή Επιχειρησιακά Περιφέρεια
Ανάπτυξη
Σχέδια
Δυτικής
Ελλάδος

421

Σταμούλης
Δημήτριος

-

-

Διαχείριση και
Σχεδιασμός
Υγροτοπικών
Περιοχών:
Η περίπτωση της
Λίμνης Κερκίνης.

Γιαννακούρου
Γεωργία

Μπεριάτος
Ηλίας

Χριστοπούλου
Όλγα

-

2008 134

422

Μελισσάρη
Σοφία

-

-

Στρατηγική
Οικονόμου Κούγκολος
Περιβαλλοντική
Δημήτριος Αθανάσιος
Εκτίμηση:
Η εμπειρία από
τα υπό Έγκριση
Ειδικά Πλαίσια
Χωροταξικού
Σχεδιασμού και
Αειφόρου Ανάπτυξης
για τον Τουρισμό,
τη βιομηχανία και
της Ανανεώσιμες
Πηγές Ενέργειας.

Δέφνερ
Αλέξιος
- Μιχαήλ

-

423

Καραδήμας
Δημοσθένης

-

-

-

Η κατάσταση των
Φυσικών Πόρων
στην Ελλάδα.

Επιβλέπων Επιβλέπων Επιβλέπων Επιβλέπων Έτος Αρ.
1
2
3
4
Σελ.

Χριστοπούλου
Όλγα

Μπεριάτος
Ντυκέν
Ηλίας
Μαρί-Νοέλ

Κατηγορία
Περιβάλλον

Διαχείριση
Φυσικού
Περιβάλλοντος

Ελλάδα

Διαχείριση
Φυσικού
Περιβάλλοντος

Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας

2008 243 Περιβάλλον

Περιβαλλοντική
Νομοθεσία

Ελλάδα

2008 94

Περιβαλλοντικοί
Πόροι-ΤοπίοΠολιτιστική
Κληρονομιά

Ελλάδα

- 85 -

Περιβάλλον

Υποκατηγορία Γεωγραφική
Περιοχή

Χωροταξία

Λέξεις
Κλειδιά

Short Outline

-

-

στρατηγκός Η παρούσας διπλωματική εργασία
σχεδιασμός, αποτελέι την πρακτική εφαρμογή
ανασυγκρό- του στρατηγικού σχεδιασμού για
τηση πυτην βιώσιμη ανάπτυξη καθώς
ρόπληκτης και την ανασυγκρότηση μετά από
περιοχής,
φυσική καταστροφή μιας χωρικής
βιώσιμη
ενότητας. Περίπτωση μελέτης της
ανάπτυξη
εργασίας είναι ο νομός Ηλείας.
-

Η παρούσα διπλωματική εργασία
πραγματεύεται τη διαχείρηση και το
σχεδιασμό υγροτοπικών περιοχών,
με περίπτωη μελέτης τη λίμνη Κερκίνη. Γίνεται αναφορά στη Συνθήκη
Ramsar, στις οδηγίες 72/409/ΕΟΚ
και 92/43/ΕΟΚ της ευρωπαικής
ένωσης, καθώς και στο ελληνικό
θεσμικό πλαίσιο.

βιώσιμη
Η εργασία αναφέρεται στη
ανάπτυξη,
Στρατηγική Περιβαλλοντική
στρατιγική
Εκτίμηση σχεδίων και
περιβαλλοπρογραμμάτων, που αποτελέι
ντική εκτίμηένα σημαντικό εργαλέιο
ση, εκτίμηση
περιβαλλοντικής πολιτικής
περιβαλπροώθησης της βιώσιμης
λοντικών ανάπτυξης με παράλληλο σεβασμό
επιπτώσεστο περιβάλλον. Η βιαστική και
ων, Ειδικό
με παραλέιψεις μεταφορά της
Πλαίσιο
Κοινοτικής Οδηγίας στην ελληνική
Χωροταξικού νομοθεσία αποτελέι το κυριότερο
Σχεδιασμού
πρόβλημα των Στρατηγικών
και Αειφόρου
Μελετών Περιβαλλοντικών
Ανάπτυξης
Επιπτώσεων για τα ΕΠΧΣΑΑ
τουρισμού, βιομηχανίας και
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.
φυσικός
Κύριος σκοπός της παρούσας
πόρος, δάσος, εργασίας είναι η συλλογή και καέδαφος,
ταγραφή δεδομένων που αφορούν
πανίδα, εθνι- την κατάσταση των φυσικών πόρων
κός δρυμός, στην Ελλάδα. Λεπτομερής αναφορά
διαχείριση, γίνεται στα δάση, τα εδάφη και την
πυρκαγιές
πανίδα της χώρας.

Εξώφυλλο

1. χρονολογικός πίνακας διπλωματικών εργασιών
α/α

Συγγραφέας
1

Συγγραφέας
2

Συγγραφέας
3

Τίτλος

424

Λάσκου
Γαρυφαλλιά

Σκυριανού
Κωνσταντίνα

-

Συγκριτική Ανάλυση
Θεσμικού Πλαισίου
Προστατευόμενων
Περιοχών μεταξύ
Γαλλίας και
Ελλάδας.

425

Κουμανιάς
Κωνσταντίνος

-

-

Διαχείριση Υγρών
Αποβλήτων Νομού
Πιερίας

Κούγκολος Μπεριάτος
Αθανάσιος
Ηλίας

426

Γερογιάννης
Θωμάς

-

-

Νομαρχιακός
Κούγκολος Μπεριάτος
Σχεδιασμός για τη Αθανάσιος
Ηλίας
Διαχείριση Στερεών
Αποβλήτων του
Νομού Ιωαννίνων.

Λαγός
Κυριάκος

-

Αναπτυξιακό Σχέδιο
Λευκωσίας

-

-

427 Κωνσταντινίδης
Γιάννης

428

Τζάκρης
Ιωάννης

Επιβλέπων Επιβλέπων Επιβλέπων Επιβλέπων Έτος Αρ.
1
2
3
4
Σελ.
Χριστοπούλου
Όλγα

Υποκατηγορία Γεωγραφική
Περιοχή

-

2008 180

Χωροταξία

Χωροταξική
Νομοθεσία

Χριστοπούλου
Όλγα

-

2008 112

Περιβάλλον

Υγρά
Απόβλητα

Χριστοπούλου
Όλγα

-

2008 122

Περιβάλλον

Στερεά
Απόβλητα

Μιχαηλίδης
Γεώργιος

-

2008 87 Περιφερειακή Επιχειρησιακά
Ανάπτυξη
Σχέδια

Πολεοδομικές
Σκάγιαννης Βογιαζίδης Σκυργιάννης
Επιπτώσεις κατά τη Παντολέων Νικολός Χαράλαμπος
Διάρκεια Κατασκευή
και Λειτουργίας του
METRO
Θεσσαλονίκης.

-

2008 95

Κότιος
Άγγελος

Μπεριάτος
Ντυκέν
Ηλίας
Μαρί-Νοέλ

Κατηγορία

Ψυχάρης
Ιωάννης

- 86 -

Πολεοδομία

Υποδομές

Λέξεις
Κλειδιά

Γαλλία και
Ελλάδα

Διεθνείς
Συμβάσεις,
Βιοποικιλότητα, Πάρκα,
Φυσικά αποθέματα, Υγρ.
Ramsar,
Natura 2000,
Δάση, Αποθέματα της βιόσφαιρας, Διατηρητέα Μνημεία της Φύσης,
Καταφύγεια
Άγριας Ζωής
Περιφέρεια υγρά απόβλητα,
Κεντρικής επαναχρησιμοΜακεδονίας ποίηση υγρών
αποβλήτων,
εγκαταστάσεις επεξεργασίας υγρών
αποβλήτων,
οργανικό
φορτίο,
ισοδύναμος
πληθυσμός

Short Outline
Αντικέιμενο της παρούσας
εργασίας είναι η παρουσίαση
του θεσμικού πλαισίου των
προστατευόμενων περιοχών της
Γαλλίας και της Ελλάδας. Επίσης,
παρουσιάζονται Οδηγίες και
Κατευθύνσεις της ευρωπαΪκής
ένωσης.

Κύριος σκοπός της εργασίας
είναι η συλλογή και καταγραφή
δεδομένων που αφορούν την
διαχείριση των υγρών αποβλήτων
και την επικρατούσα κατάσταση στο
παγκόσμιο πλαίσιο, καθώς και στην
Ελλάδα και συγκεκριμένα στο νομό
Πιερίας. Μελετάται λεπτομερώς
η υφιστάμενη κατάσταση και
προτείνεται η υλοποίηση των αναγκαίων έργων βάσει της κείμενης
νομοθεσίας.

Περιφέρεια
Ηπείρου

-

-

Κύπρος

-

Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας

-

Η παρούσα διπλωματική εργασία
έχει σκοπό την εκπόνηση του
Αναπτυξιακού Σχεδίου του Αστικού
Συμπλέγματος Λευκωσίας. Περιλαμβάνει μια καταγραφή της υπάρχουσας κατάστασης, την αναπτυξιακή στρατηγική και τις δράσεις
παρέμβασης στην περιοχή μελέτης.
Η εργασία διαρθρώνεται σε 3 μέρη.
-

Εξώφυλλο

1. χρονολογικός πίνακας διπλωματικών εργασιών
α/α

Συγγραφέας
1

Συγγραφέας
2

Συγγραφέας
3

Τίτλος

429

Λάμπρου
Παναγιώτα

-

-

Πολεοδομικός
Σχεδιασμός στις
Νέες Χώρες Μέλη
της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.

Λαλένης
Κωνσταντίνος

Οικονόμου
Δημήτριος

Ψυχάρης
Ιωάννης

-

2008 149

430

Τσουλιάνος
Χρήστος

-

-

Στρατηγικό Σχέδιο
Ανάπτυξης Νομού
Κιλκίς

Κότιος
Άγγελος

Πετράκος
Γεώργιος

Πολύζος
Σεραφείμ

-

2008

431

Νικολιδάκης
Αντώνιος

-

-

Νομαρχιακός
Κούγκολος Μπεριάτος
Σχεδιασμός για τη Αθανάσιος
Ηλίας
Διαχείριση των
Στερεών Αποβλήτων
στο Νομό Ρεθύμνης.

Χριστοπούλου
Όλγα

-

2008

Περιβάλλον

Στερεά
Απόβλητα

Περιφέρεια
Κρήτης

432

Γεωργαλή
Μαρία

-

-

Μελέτη Πάνω στη Πετράκος
Διασυνοριακή
Γεώργιος
Συνεργασία και την
Ανάπτυξη της
Συνοριακής
Γραμμής ΕΕ-15
και Χωρών της
Κεντρικής Ευρώπης.

Σκάγιαννης
Παντολέων

Πολύζος
Σεραφείμ

-

2008

Περιφερειακή
Ανάπτυξη

Υποδομές

Ευρώπη

433

Δενδρινός
Βασίλειος

-

-

Συστήματα
Διαχείρισης
Περιβαλλοντικών
επιπτώσεων σε
Ξενοδοχειακές
Υποδομές,
Περίπτωση Νάξου.

Δέφνερ
Αλέξιος
- Μιχαήλ

Πολύζος
Σεραφείμ

-

2008

Περιβάλλον Παραγωγικές
Επιπτώσεις

Περιφέρεια
Νοτίου
Αιγαίου

-

-

Διερεύνηση Υφιστά- Γοσποδίνη Κουσιδώνης
μενης Κατάστασης
Ασπασία
Χρήστος
στο Ιστορικό Κέντρο - Αναστασία
Λάρισας και
Προτάσεις για την
Πολεοδομική
Αναβάθμιση και
Ανάδειξή του.

Λαλένης
Κωνσταντίνος

-

2008

Πολεοδομία

Περιφέρεια
Θεσσαλίας

434 Τριανταφύλλου
Χαρίκλεια

Επιβλέπων Επιβλέπων Επιβλέπων Επιβλέπων Έτος Αρ.
1
2
3
4
Σελ.

Κούγκολος
Αθανάσιος

- 87 -

Κατηγορία

Υποκατηγορία Γεωγραφική
Περιοχή

Πολεοδομία Πολεοδομική
Πολιτική

Ευρώπη

Περιφερειακή Επιχειρησιακά Περιφέρεια
Ανάπτυξη
Σχέδια
Κεντρικής
Μακεδονίας

Αναπλάσεις

Λέξεις
Κλειδιά

Short Outline

-

Αντικείμενο της εργσίας είναι η παρουσίαση του πολεοδομικού σχεδιασμού και των πολιτικών που ακολουθούν οι νέες χώρες μέλη της ΕΕ.
Ο Β' Παγκόσμιος πόλεμος υπήρξε
το έναυσμα για να γίνουν πιο εμφανή τα πολεοδομικά προβλήματα σε
αρκετές απο τις χώρες αλλά και να
ληφθούν απο τους αρμόδιους φορείς
ως σοβαρά προβλήματα που έπρεπε να αντιμετωπιστούν άμεσα μέσω
του πολεοδομικού σχεδιασμού.

Εξώφυλλο

1 2 3 4 Σελ.1. Αγχιάλου Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας: Η περίπτωση της Αιολικής Ενέργειας. Χριστοπούλου Όλγα Δέφνερ Αλέξιος .Μιχαήλ - 2009 Περιφερειακή Ανάπτυξη Ανάπτυξη Υπηρεσιών Ελλάδα Χωροταξικός Μπεριάτος Σχεδιασμός και Ηλίας Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας: Η Περίπτωση της Αιολικής Ενέργειας. Γούσιος Δημήτριος Κούγκολος Αθανάσιος - 2009 Χωροταξία Χωροταξική Πολιτική Ελλάδα . Κούγκολος Αθανάσιος Μπουρδάκης Βασίλειος Πολύζος Σεραφείμ Κατηγορία Υποκατηγορία Γεωγραφική Περιοχή - 2008 Περιφερειακή Ανάπτυξη Ανάπτυξη Υπηρεσιών Περιφέρεια Θεσσαλίας Κούγκολος Μπεριάτος Σκάγιαννης Αθανάσιος Ηλίας Παντολέων - 2008 Περιφερειακή Ανάπτυξη Ανάπτυξη Υπηρεσιών Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος Σκάγιαννης Παντολέων Δέφνερ Αλέξιος .παράδειγμα δημιουργίας Φωτοβολταϊκού Πάρκου 100kw στο Αεροδρόμιο της Ν. Μελέτη Περίπτωση Αιολικού Πάρκου στους Νομούς ΕυρυτανίαςΦθιώτιδας Προστασία Αναβάθμιση και 'Ενταξη Παραδοσιακών Πυρήνων στον Αστικό Ιστό της Πόλης.88 - Λέξεις Κλειδιά Short Outline Εξώφυλλο .Μιχαήλ Λαλένης Κωνσταντίνος - 2008 Πολεοδομία Αναπλάσεις Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος Πολύζος Σεραφείμ Δέφνερ Αλέξιος . Η Παραγωγικότητα της εργασίας στην Ελλάδα. Η Περίπτωση της Παλαιάς Συνοικίας Μουττάλου. χρονολογικός πίνακας διπλωματικών εργασιών α/α Συγγραφέας 1 Συγγραφέας 2 Συγγραφέας 3 Τίτλος 435 Χατζής Κωνσταντίνος - - 436 Κρέτσης Χρήστος - - 437 Βαλανίδου Έρμα - - 438 Βάτσικας Βασίλειος - - Το ενεργειακό πρόβλημα και η λύση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας . 439 Θεοχάρης Νικόλαος - - 440 Κοσμά Ασπασία Συρίγου Λαμπρινή - - Επιβλέπων Επιβλέπων Επιβλέπων Επιβλέπων Έτος Αρ.Μιχαήλ Λαλένης Κωνσταντίνος - 2009 Περιφερειακή Ανάπτυξη Οικονομοτεχνικές Μελέτες Ελλάδα Ανανεώσιμες Κούγκολος Πηγές Ενέργειας: Αθανάσιος Η Ηλιακή ενέργεια.

που εκπονήθηκαν με τον Ν. χωρική ανάπτυξη. η έννοια της πολυκεντρικότητας και των πολυκεντρικών αστικών περιοχών (ΠΑΠ).Τρίκαλα Πολύζος Σεραφείμ Ψυχάρης Ιωάννης Αρβανιτίδης Π. 445 Λέγος Στέφανος - - Διερεύνηση Καταλληλότητας Αστικών Υγρών Αποβλήτων για επαναχρησιμοποίηση: Η περίπτωση της Θεσσαλίας. η διατύπωση των χαρακτηριστικών προσδιορισμού μιας ΠΑΠ και των κριτηρίων διαχωρισμού μιας ΠΑΠ. 1 2 3 4 Σελ. 442 Γιαννάκος Κωνσταντίνος - - Προοπτικές ανάπτυξης ενός Διπόλου: Η Περίπτωση Καρδίτσα . για τη Χωροταξία και τις Πόλεις: η επίδρασή τους στην Ελλάδα. 2508/97. - 2009 144 Περιφερειακή Επιχειρησιακά Περιφέρεια Ανάπτυξη Σχέδια Θεσσαλίας - 2009 Ελλάδα - Διερεύνηση της ανάπτυξης του διπόλου μεταξύ των πόλεων Καρδίτσας . η οποία αντιμετωπίζει έλλειψη υδάτινων πόρων λόγω έντονης γεωργικής δραστηριότητας. Προοπτικές Βιώσιμης επίλυσης. Κούγκολος Αθανάσιος Χριστοπούλου Όλγα Πολατίδης Χρήστος - 2009 139 Περιβάλλον Υγρά Απόβλητα Περιφέρεια Θεσσαλίας - Διερεύνηση καταλληλότητας των επεξεργασμένων αστικών υγρών αποβλήτων σαν εναλλακτική πηγή αρδευτικού ύδατος. με παράλληλες αναφορές σε διάφορα παραδείγματα διεθνώς αναγνωρισμένων ΠΑΠ Η παρουσίαση των νόμων 1337/83 και 2508/97 και σύγκριση με σκοπό την παρουσίαση των αλλαγών στον τρόπο σχεδιασμού. άσκηση κριτικής και παρουσίαση ΓΠΣ των πόλεων Καβάλας. 446 Τζιμόπουλος Κων/νος - - Οι πολιτικές της Ε. Πολύζος Σεραφείμ Δέφνερ Αλέξιος . Μέσα από πολύχρονες διαδικασίες ωστόσο φαίνεται πως η χωρική συνιστώσα της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης δείχνει να είναι σε θέση να αναγνωριστεί ως στόχος και ως αποστολή της EE. 443 Βούγλαρης Ιωάννης - - Συγκριτική Οικονόμου Ανάλυση Γενικών Δημήτριος Πολεοδομικών: Σχεδίων 4 Πόλεων.1.89 - 91 Κατηγορία Υποκατηγορία Γεωγραφική Περιοχή Ανάπτυξη Υπηρεσιών Πολεοδομία Πολεοδομική Πολιτική Ελλάδα Εξώφυλλο . Παπαγεωργίου Μαριλένα Κούγκολος Κουσιδώνης 2009 158 Αθανάσιος Χρήστος Χωροταξία Περιβαλλοντικοί Πόροι-ΤοπίοΠολιτιστική Κληρονομιά Περιφέρεια Θεσσαλίας υδροδοτικό πρόβλημα. Λάρισας και Τρικάλων. αστική ανάπτυξης. Γιαννακούρου Γεωργία Κότιος Άγγελος Οικονόμου Δημήτριος - 2009 183 Χωροταξία Χωροταξική Πολιτική Ελλάδα Ευρ. . επιφανειακά νερά Προσδιορισμός του υδροδοτικού προβλήματος στο Βόλο και οι προτάσεις λύσεων για την μακροπρόθεσμη βιώσιμη αντιμετώπιση του.Μιχαήλ Κουσιδώνης Χρήστος - 444 Δανηλόπουλος Γ. χρονολογικός πίνακας διπλωματικών εργασιών α/α Συγγραφέας 1 Συγγραφέας 2 Συγγραφέας 3 Τίτλος Επιβλέπων Επιβλέπων Επιβλέπων Επιβλέπων Έτος Αρ. Λαμίας. - - Το Υδροδοτικό Μπεριάτος πρόβλημα του Ηλίας Πολεοδομικού Συγρκοτήτματος Βόλου. βιώσιμη επίλυση. 1337/83 και των αντίστοιχων με τον Ν.Τρικάλων. σχέδιο ανάπτυξης και κοινοτικού χώρου Η χωροταξία και η αστική πολιτική δεν έχουν καταφέρει να αναδεχθούν σε επίσημες κοινοτικές πολιτικές της Eυρωπαϊκής ‘Eνωσης. για άρδευση στο γεωγραφικό διαμέρισμα της Θεσσαλίας. εδαφική συνοχή.Ε. Λέξεις Κλειδιά Short Outline 441 Βουρδάνος Αθανάσιος - - Εναλλακτικές Μορφές Τουρισμού στην Ελλάδα: Η Ανάπτυξη του Θρησκευτικου Τουρισμού. χωροταξία.Μιχαήλ Χριστοπούλου Όλγα - 2009 221 Περιφερειακή Ανάπτυξη - Μελέτη για την ανάπτυξη του Θρησκευτικού τουρισμού και καταγραφή της εκδήλωσης και έκτασης αυτού του φαινομένου στην Ελλάδα. Δέφνερ Αλέξιος .

Οικονόμου Κουσιδώνης Μιχαηλίδης Δημήτριος Χρήστος Γεώργιος - - Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Αξιολόγησή τους. που τα φιλοξένει. ενεργειακή παράγωγη κ. αστικοί μεταΣτα πλαίσια αυτά μελετάται σχηματισμοί. - - Κατάρτιση Περιφερειακού Χωροταξικού Σχεδίου Θεσσαλίας με Βάση του Υπερκείμενου Σχεδιασμού. αποδελτίωση του οργάνωση. πόλεων. σχετικά με τις ΑΠΕ. περιφερειακό χωροταξικό πλαίσιο χωροταξική Θεσσαλίας. αστικές μεταφορές Χωροταξία Χωροταξική Πολιτική Περιφέρεια Θεσσαλίας Χωροταξικός Στην εργασία περιέχεται ανάλυση σχεδιασμός. η περίπτωση των ολυμπιακών διαχείριση αγώνων του Λονδίνου. εναρμόνιση Οικονομοτεχνικές Μελέτες Ελλάδα ΑνανεώσιΣυλλέγονται και παρουσιάζονται μες πηγές επικαιροποιημένα στοιχεία ενεργείας. παγκόσμιων γεγονότων που λευκοί χρησιμοποιείται ως κίνητρο για ελέφαντες την ανάπτυξη της χωρικής ενότητας αναπλάσεις.90 - Υποκατηγορία Γεωγραφική Περιοχή Εξώφυλλο . με στόχο την κλιματική ανάδειξη πλεονεκτημάτων και αλλαγή. Χριστοπούλου Όλγα Δέφνερ Αλέξιος . από συνδυασμό του ΦΕΚ με τα αξιολόγηση. περίληψη πλαίσια του εγκριθέντος ΦΕΚ για το σχεδιασμού. ενίσχυσης της τοπικής οικονομίας ολυμπιακοί γνώστη ως στρατηγική μεγάλων/ αγώνες.1. υπερκείμενου σχεδιασμού και πρότυπο τέλος αξιολόγηση των προτάσεων χωρικής του ΦΕΚ και παρουσίαση πρότασης ανάπτυξης. AΠΕ. κληρονομίας Πολεοδομία Πολεοδομική Πολιτική Περιφέρεια Θεσσαλίας ΠεριβαλΤα αστικά κέντρα συνδέονται σε λοντικός μεγάλο βαθμό με την υποβάθμιση σχεδιασμός του φυσικού περιβάλλοντος.Αναστασία Οικονομική Ανάπτυξη. Λονδίνο και Ολυμπιακοί Αγώνες 2012. 448 Καρυώτη Μάρθα - - Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός των Πόλεων: Η περίπτωση της Πόλης του Βόλου. στο περιβάλλον. ενεργεία βιομάζας. 1 2 3 4 Σελ. υπερκείμενα σχέδια. περιφέρειας. συνθετική ανάλυση υπερκείμενα και σε επίπεδο ΟΤΑ. βιΗ εργασία αύτη πραγματεύεται ώσιμη αστική τη εφαρμογή των αρχών του ανάπτυξη. αιολική ενεργεία.μειονεκτημάτων τους.α. ηλι. περιβαλλοντικού σχεδιασμού στην βιοκλιματικός πόλη του Βόλου. χρονολογικός πίνακας διπλωματικών εργασιών α/α Συγγραφέας 1 Συγγραφέας 2 Συγγραφέας 3 447 Μαλλεκίδου Ελένη - - Παγκόσμια Γοσποδίνη Γεγονότα.Αναστασία 449 Πύριλλος Μιχ. Ασπασία Χωρική και . συνεισφορά στην γεωθερμία. 450 Παπαγεωργίου Άννα Τίτλος Επιβλέπων Επιβλέπων Επιβλέπων Επιβλέπων Έτος Αρ. χώροι πράσινου. ενεργεία υδάτων.Μιχαήλ Κούγκολος Αθανάσιος Πολύζος Σεραφείμ Πολύζος Σεραφείμ - Κατηγορία 2009 191 Περιφερειακή Ανάπτυξη Short Outline Παγκόσμια Έχει προκύψει μια νέα στρατηγική γεγονότα. swot ανάλυση αξιολόγηση 2009 224 - 2009 255 Περιφερειακή Ανάπτυξη Marketing Τόπου Λέξεις Κλειδιά Διεθνές - . Γοσποδίνη Κούγκολος Σαπουνάκης Πολατίδης 2009 135 Ασπασία Αθανάσιος Αριστείδης Χρήστος . σχεδιασμός. της υπάρχουσας κατάστασης περιφέρεια. επίδραση ακή ενεργεία.

Εξετάζεται ο ρόλος που έπαιξε και που μπορεί να παίξει στην περιφερειακή πολιτική. σέγγιση ενός ολοκληρωμένου συβιώσιμη στήματος σχεδιασμού της βιώσιμης ανάπτυξη.Αναστασία για τις Μικρές Κυκλάδες 452 Κωνσταντινίδης Κων/νος - - Οι πόλοι ανάπτυξης ως εργαλείο περιφερειακής πολιτικής 453 Παυλίδου Παρθένα - - Οι χωρικές επιπτώσεις του αυτοκινητόδρομου κεντρικής ελλάδας (Ε-65) 454 Καταπίδη Ιωάννα - - Προστασία και διαχείριση παραδοσιακών οικισμών. και προοπτικών και τέλος κριτική θεώρηση του πλαισίου μέσω του οποίου αντιμετωπίζονται.91 - Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου Ελλάδα Λέξεις Κλειδιά Short Outline Μικρές Στόχος της εργασίας είναι η προΚυκλάδες. Κότιος Άγγελος Μιχαηλίδης Οικονόμου Γεώργιος Δημήτριος Οικονόμου Μιχαηλίδης Δημήτριος Γεώργιος Οι επιδράσεις της Κούγκολος Τεχνητής Λίμνης Αθανάσιος Πλαστήρα στο Περιβάλλον και στην Ανάπτυξη των Περιμετρικών της Οικισμών από Χωρική. Χριστοπούλου Όλγα Δέφνερ Αλέξιος . προστασία. προβλημάτων και κίνδυνων που καλούνται να αντιμετωπίσουν. Προσπάθεια για ολοκληρωμένη προσέγγιση της θεωρίας των πόλων ανάπτυξης και η δημιουργία μιας συνολικής εικόνας για το συγκεκριμένο εργαλείο. χρονολογικός πίνακας διπλωματικών εργασιών α/α Συγγραφέας 1 Συγγραφέας 2 Συγγραφέας 3 451 Σεχρεμέλη Αγγελική - - Χωροταξικός Γοσποδίνη Σταθάκης Σχεδιασμός Ασπασία Δημήτριος Βιώσιμης Ανάπτυξης . νησιω. οικονομική ανάπτυξη. χωρική και οικιστική ανάπτυξη. περιβάλλον.Μιχαήλ Χριστοπούλου Όλγα Κουσιδώνης 2009 173 Χρήστος Πετράκος Γεώργιος Κατηγορία Χωροταξία Χωροταξική Πολιτική 2009 132 Περιφερειακή Επιχειρησιακά Ανάπτυξη Σχέδια Πολύζος Σκυργιάννης 2009 201 Περιφερειακή Σεραφείμ Χαράλαμπος Ανάπτυξη Πολύζος Σεραφείμ Υποκατηγορία Γεωγραφική Περιοχή . περιβάλλον. Υποδομές Ελλάδα - - Χωροταξία Περιβαλλοντικοί Πόροι-ΤοπίοΠολιτιστική Κληρονομιά Ελλάδα Παραδοσιακοί οικισμοί. Οικονόμου Δημήτριος Σαπουνάκης Αριστείδης - 2009 304 455 Παπαϊωάννου Μανδηλάρας Ιωάννης - - Τα νέα μεταναστευτικά ρεύματα στην Ελλάδα. βιώσιμη ανάπτυξη Εξώφυλλο . Χωροταξία Δημογραφικά Φαινόμενα Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου - - Λίμνη πλαστήρα. Η περίπτωση της Άνδρου Κοτζαμάνης Ντυκέν Βογιαζίδης Βύρων Μαρί-Νοέλ Νικολός - 2009 115 456 - - - 2009 132 Περιφερειακή Επιχειρησιακά Περιφέρεια Ανάπτυξη Σχέδια Θεσσαλίας Ευθυμίου Γεώργιος Τίτλος Επιβλέπων Επιβλέπων Επιβλέπων Επιβλέπων Έτος Αρ.1. διαχείριση. πολιτιστική κληρονομία Αποτύπωση γενικής εικόνας και κατάστασης οικισμών. οικονομική ανάπτυξη.μικρό νησιωτικό σύμπλεγμα. 1 2 3 4 Σελ. χωρική και οικιστική ανάπτυξη. μικρές Κυκλάδες. τις τικός χώρος. βιώσιμη ανάπτυξη Λίμνη πλαστήρα. έναν πολύ ξεχωχωρικός ριστό χώρο στον οποίο συμπλέσχεδιασμός κονται αρμονικά το φυσικό με το ανθρωπογενές περιβάλλον. ανάπτυξης σε ένα πολύ ιδιαίτερο ΑΠΕ. Οικιστική & Οικονομική Άποψη.

βολές που επηρέασαν το έργο εντόπια. σχεδιασμό της περιοχής με περαστικός γνώμονα την ομαλή διάχυση της οδικός προκαλούμενης ανάπτυξης.Μιχαήλ Ψυχάρης Ιωάννης - Κατηγορία Υποκατηγορία Γεωγραφική Περιοχή 2009 149 Περιφερειακή Επιχειρησιακά Ανάπτυξη Σχέδια Κύπρος 2009 Μεξικό - Πολεοδομία 2009 133 Περιφερειακή Ανάπτυξη . στην Περιοχή Κρασοχωρίων Λεμεσού. περιβάλλον που διαθέτει. 1 2 3 4 Σελ. Μπεριάτος Ηλίας Λαλένης Κωνσταντίνος 459 Γρίβα Γεωργία - - Ενοποίηση Γοσποδίνη Αρχαιολογικών Ασπασία και Δημόσιων . Μιχαηλίδης Γεώργιος - 2009 208 Περιφερειακή Ανάπτυξη Υποδομές Περιφέρεια Αττικής Πολύζος Σεραφείμ Μπεριάτος Ντυκέν Ηλίας Μαρί-Νοέλ Δέφνερ Αλέξιος . εξετάζονται 4 περιπτώσεις ΓΠΣ. αντιμετώπιση αρχαιολογικών χώνήσου ενοποίηση ρων δεδομένου πως οι ενέργειες ανάδειξη. Λεφαντζής Μιχαήλ - 460 Νάκου Παναγιώτα - - Θεωρητικές Κοτζαμάνης Βογιαζίδης Γοσποδίνη Κουσιδώνης 2009 168 Καταβολές στο έργο Βύρων Νικολός Ασπασία Χρήστος του Κ. Αειφόρος Ανάλυση της σχέσης μεταξύ ανάπτυξη. Στην ανάπτυξη εργασία διατυπώνονται προτάσεις για την ορθολογική διαχείριση και βιώσιμη ανάπτυξη της περιοχής. αττική οδός. και πως τελικά κοινωνιολοολοκληρώθηκε μέσα από την γικά ρεύματα. Η υπάρχουσα κατάσταση αποτυπώκοινωνία. Ecistics.Α.92 - Κοινωνικά φαινόμενα στον αστικό χώρο Marketing Τόπου Λέξεις Κλειδιά Short Outline Οικονομία. . πράξη - Για να εξεταστεί το ερώτημα του τίτλου εξετάζεται κατά ποσό η μεταβλητή πληθυσμός λαμβάνεται υπόψη στις τεχνικές προδιαγραφές των ελληνικών σχεδίων. έννοια του ecistics. αξιολόγηση της φύσης που διέπει ελεύθερη τη σχέση ώστε να αποτελέσει Λεωφόρος. άξονας Εξώφυλλο . βάση για μελλοντικό βιώσιμο χρήσεις γης. Σταθάκης Δημήτριος - 2009 112 Χωροταξία Γεωπληροφορική Ελλάδα 462 Κακανής Πέτρος - - Χωρικές & Αναπτυξιακές Συνέπειες της Αττικής Οδού στην Δυτική Αττική. 457 Κακκουλή Δημήτρης - - Χωρική Εξειδίκευση Γούσιος του Στρατηγικού Δημήτριος Σχεδίου Τροόδους. νει την υποβάθμιση της περιοχής πολιτισμός. Το Γκέτο και η Αντιστροφή του. οιτου Δοξιάδη. Παρουσιάζεται θεωρία και η περίπτωση του Ισλαμαμπάντ. πλούσιο φυσικό και πολιτιστικό βιωσιμότητα. - - Περιφέρεια Αρχαιολογικοί Ολοκληρωμένη προσέγγιση και Πελοπονχώροι. Αττικής Οδού και δυτικής αττικής. Πολεοδομία Πολεοδομική Πολιτική Πακιστάν 461 Παπαθωμάς Θωμάς - - Η Μεταβλητή Κοτζαμάνης Ντυκέν Πληθυσμός στο Βύρων Μαρί-Νοέλ Χωρικό Σχεδιασμό. 458 Ναούμ Μαρία - - Κοινωνικός & Κοτζαμάνης Βογιαζίδης Χωρικός Βύρων Νικολός Διαχωρισμός στην Πόλη του Μεξικού.Εξετάζονται οι θεωρητικές καταθρωπούπολη. κρασοχωρίων Λεμεσού. πάρα το περιβάλλον.1.Αναστασία Η έννοια του "ekistcs". υπαίθριοι Μελετάται η περίπτωση του χώροι Αργούς. αν. που έχουν γίνει μέχρι σήμερα είναι δημόσιοι περιορισμένης εμβελείας. το ποσό συνέκλινε κουμενόπολη ή όχι με αυτές. χρονολογικός πίνακας διπλωματικών εργασιών α/α Συγγραφέας 1 Συγγραφέας 2 Συγγραφέας 3 Τίτλος Επιβλέπων Επιβλέπων Επιβλέπων Επιβλέπων Έτος Αρ. αν εντοπίζονται διαφορές σχετικά με τον πληθυσμό στην ανάλυση και την πρόταση.Αναστασία Υπαίθριων Χώρων: Η περίπτωση του Άργους. Δοξιάδη.

διάχυτη αστική χωροθέτηση. Οικονόμου Κουσιδώνης Δημήτριος Χρήστος - 2009 102 Τα γπς/σχοοαπ και οι υποστηρικτικές τους μελέτες εξειδικεύουν σε τοπικό επίπεδο τους στόχους και τις επιδιώξεις του σχεδιασμού και αποτελούν κατευθυντήριες γραμμές στην αντιμετώπιση χωρικών προβλημάτων. μελέτες γεωλογικής καταλληλότητας υδρογεωλογικές μελέτες προστασίας ιαματικών πηγών στρατηγική περιβαλλοντική εκτίμηση.1. Πολύζος Σεραφείμ Δίνοντας Ζωή στο Σαπουνάκης Κουσιδώνης Λεφαντζής Νεκρό Κέλυφος μιας Αριστείδης Χρήστος Μιχαήλ Ερειπωμένης Πόλης. Γιαννακούρου Γεωργία 467 Μινέτος Διονύσης - - Ανάλυση Προσδιοριστικών Παραγόντων και Εμπειρική Διερεύνηση των Ημερησίων Μετακινήσεων με Σκοπό την Εργασία στην Ελλάδα. χωρικές απαιτήσεις και επιπτώσεις. - - 464 Τζιώνη Χρ. Εξώφυλλο . Τριανταφυλ. Γίνεται μια περιγραφή της πόλης μέσα από σχέδια και χάρτες αφού τα υφιστάμενα στοιχεία θεωρούνται αμελητέα. εναλλακτικές μορφές τουρισμού Εκπόνηση προτάσεων για τη βελτίωση της οργάνωσης του κλάδου του τουρισμού στο νομό Πέλλας και αντιμετώπιση προβλημάτων που προκύπτουν από τη σημερινή κατάσταση. - - Υποστηρικτές Μελέτες των ΓΠΣ/ ΣΧΟΟΑΠ: Θεσμικό Πλαίσιο Περιεχόμενο . χρονολογικός πίνακας διπλωματικών εργασιών α/α Συγγραφέας 1 Συγγραφέας 2 Συγγραφέας 3 Τίτλος Επιβλέπων Επιβλέπων Επιβλέπων Επιβλέπων Έτος Αρ.93 - Πολεοδομία Πολεοδομική Νομοθεσία Οικονομοτεχνικές Μελέτες Ελλάδα Ελλάδα Θέμα της εργασίας είναι η μελέτη των ημερήσιων μετακινήσεων με σκοπό τη εργασία στην Ελλάδα.Μιχαήλ Χριστοπούλου Όλγα . βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη. Πολύζος Σεραφείμ 466 Σταλήμερος Σ. εξετάζονται πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα αλλά και εναλλακτικές λύσεις λειτουργίας και χωροθέτησης. - 2009 246 Περιφερειακή Επιχειρησιακά Περιφέρεια Ανάπτυξη Σχέδια Κεντρικής Μακεδονίας Τουριστικός σχεδιασμός. Νικόλαος - 2009 127 Περιφερειακή Ανάπτυξη Πολεοδομικός σχεδιασμός.Αναστασία Δέφνερ Αλέξιος . Στη συνεχεία δίνεται έμφαση στις προοπτικές ανάπτυξης της πόλης μετά την απελευθέρωση.Αρβανιτίδης λόπουλος Π. πανεπιστήμιο. 1 2 3 4 Σελ. αμοιβές μελετών - Σαπουνάκης Γοσποδίνη Μπουρδάκης Αριστείδης Ασπασία Βασίλειος . - 2009 140 Περιφερειακή Ανάπτυξη Ανάπτυξη Υπηρεσιών Κύπρος Πόλη. ΣΧΟΟΑΠ. 465 Φωτιάδης Σίμος - - Σχέδιο Βιώσιμης Τουριστικής Ανάπτυξης Νομού Πέλλας. - - Χωροθέτηση Εγκαταστάσεων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης σε Πόλεις Μεσαίου Μεγέθους: "Η περίπτωση του ΤΕΠΑΚ". γπς. 463 Καλαθάς Νικ. Η εργασία αξιολογεί τα αποτελέσματα της ανάλυσης και αναδεικνύει τις προεκτάσεις στο χωρικό σχεδιασμό και την αστική ανάπτυξη. campus Διερευνώνται οι επιδράσεις από τη λειτουργία ενός πανεπιστήμιου μέσα στα όρια του αστικού ιστού. χρησιμοποιώντας το παράδειγμα της Κύπρου και την πόλη της Λεμεσού. Κατηγορία Υποκατηγορία Γεωγραφική Περιοχή Λέξεις Κλειδιά Short Outline - 2009 164 Πολεοδομία Αναπλάσεις Κύπρος - Σκοπός τη εργασίας είναι η ανάλυση και ο πολεοδομικός σχεδιασμός της Αμμοχώστου. "Η Πρόκληση της Αμμοχώστου".Εφαρμογή.

το φαινόμενο διάχυτη πόλη των οργανωμένων εμπορικών κέντρων. Αντικείμενο της εργασίας είναι καινοτομία. Ακόλουθη αξιολόγηση της υπάρχουσας κατάστασης και παρουσιάζονται προτάσεις. επιπτώσεων από τη δημιουργία Αράχοβα.Μιχαήλ Λαλένης Κωνσταντίνος - 2009 221 Πολεοδομία Πολεοδομική Πολιτική Περιφέρεια Θεσσαλίας 470 Παλάγγα Γεωργία - - Δέφνερ Αλέξιος . ενώ ρύπανση. Χιονοδρόμια. Γοσποδίνη Ασπασία .Αγγελική - - Λιμένας Μεταφόρτωσης Εμπορευματοκιβωτίων Τυμπακίου Κρήτης και οι Προοπτικές Ανάπτυξης σε Τοπικό Επίπεδο. - - Έξωαστικά Κέντρα και οι Χωρικές. Στο πλαίσιο 6. Εξώφυλλο . 1 2 3 4 Σελ.94 - Κατηγορία Περιφερειακή Ανάπτυξη Υποκατηγορία Γεωγραφική Περιοχή Υποδομές Χρήσεις γης Υποδομές Περιφέρεια Θεσσαλίας Λέξεις Κλειδιά Short Outline Μεταφορές. στο τέλος προτείνονται τρόποι τρόποι αντιμετώπισης τους. μεσαίες πόλεις.Μιχαήλ Χριστοπούλου Όλγα - 2009 186 Περιβάλλον Παραγωγικές Επιπτώσεις Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος 471 Γενναδίου Μαρία - - Περιβαλλοντικές Κούγκολος Επιπτώσεις από την Αθανάσιος Κατασκευή και Λειτουργία Χιονοδρομικών Κέντρων: Η Περίπτωση του Χιονοδρομικού Κέντρου Παρνασσού. που τείνει να εξωστικός συγκροτήσει ένα νέο πρότυπο χώρος. Κότιος Άγγελος Μιχαηλίδης Σκάγιαννης Γεώργιος Παντολέων Πολύζος Σεραφείμ 2009 . χωρικής οργάνωσης.και τη λειτουργία χιονοδρομικών ριβαλοντικές κέντρων. με το σχετικά νέο φαινόμενο στον κέντρο. περιβάλλον. αντιμετώπισης Περιφέρεια Η εγκατάσταση τουριστικών Κρήτης εγκαταστάσεων. το νέο πρότυπο ζωής. Η εργασία πραγματεύεται την χιον. τη σχέση της με την πολιτική της πρόγραμμα περιφερειακής ανάπτυξης. χρονολογικός πίνακας διπλωματικών εργασιών α/α Συγγραφέας 1 Συγγραφέας 2 Συγγραφέας 3 Τίτλος Επιβλέπων Επιβλέπων Επιβλέπων Επιβλέπων Έτος Αρ. εκτοπίζουν την κατοικία από ιστορικά κέντρα πόλεων.Μιχαήλ Σαπουνάκης Αριστείδης - 2009 236 Πολεοδομία 472 Ζυμής Στέφανος - - Έρευνα και Περιφερειακή Ανάπτυξη στην Ευρώπη. η φυσική παλαίωση των κτισμάτων. εμπορικό Η παρούσα εργασία ασχολείται κέντρο.1. Οικονομικές και Κοινωνικές Επιπτώσεις τους στην Πόλη: Η περίπτωση της Λάρισας.Ειρήνη Θεοδωροπούλου Καλλιόπη Δήμητρα - Εναλλακτικά Συστήματα Προσωπικών Μεταφορών στο Βόλο Σκάγιαννης Παντολέων Λαλένης Κωνσταντίνος Σκυργιάννης Χαράλαμπος - 2009 210 Πολεοδομία 469 Αρσενίου Δημ. Η περίπτωση του Ρεθύμνου. ποδήλατα prt. ηλεκτροκίνητα Στην εργασία αναλύονται βασικές έννοιες μεταφορών και προσδιορίζονται έννοιες που αφορούν μεσαίες πόλεις-όπου εντάσσεται και ο Βόλος-ενώ στη συνέχεια εξετάζονται 3 εναλλακτικοί τρόποι μεταφοράς. η πολιτική της ΕΕ για την ερεύνα οικονομική και αποπειράται να ανακαλύψει ανάπτυξη. πε. Πετράκος Γεώργιος Πολύζος Σεραφείμ Ψυχάρης Ιωάννης - 2009 143 Περιφερειακή Ευρωπαϊκές Ανάπτυξη Πολιτικές 473 Καλλιονάκη Ευαγγελία . τέλος της εργασίας γίνεται χωρική ερευνητικές κατανομή του προγράμματος κοινοπραξίες πλαισίου 6. Τα ιστορικά Κέντρα Οικονόμου των Πόλεων και η Δημήτριος Λειτουργία της Κατοικίας: Η περίπτωση της Παλιάς Πόλης του Ρεθύμνου. Παρουσιάζεται η επιπτώσεις. Δέφνερ Αλέξιος . 468 Ζιάκα Ηρώ . Ευρώπη Περιφέρεια Κρήτης Ερεύνα. εξωαστίκο χώρο. κέντρο ανάλυση των περιβαλλοντικών Παρνασσού.Αναστασία Δέφνερ Αλέξιος . περίπτωση του Παρνασσού.

Αναστασία Δυτικών Συνοικιών της Θεσσαλονίκης σε Σχέση με το Υπόλοιπο του Πολεοδομικού Συγκροτήματος. Γούσιος Δημήτριος Δέφνερ Αλέξιος .1.2009 λόπουλος Νικόλαος Κατηγορία Περιφερειακή Ανάπτυξη Υποκατηγορία Γεωγραφική Περιοχή Υποδομές Marketing Τόπου Ελλάδα Διεθνές - 2009 Πολεοδομία Δημογραφικά Φαινόμενα Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας - 2009 Περιβάλλον Στερεά Απόβλητα Περιφέρεια Θεσσαλίας - 2009 Περιβάλλον Στερεά Απόβλητα Αλβανία .Μιχαήλ Χριστοπούλου Όλγα Τριανταφυλ. 474 Μίμη Αικατερίνη - - Μεταφορές και Ανάπτυξη στη Βόρεια Ελλάδα. Κότιος Άγγελος Μιχαηλίδης Σκάγιαννης Γεώργιος Παντολέων Πολύζος Σεραφείμ 2009 Περιφερειακή Ανάπτυξη 475 Βενέτης Αθανάσιος - - Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης Νομού Θεσπρωτίας Κότιος Άγγελος Μιχαηλίδης Σκάγιαννης Γεώργιος Παντολέων Πολύζος Σεραφείμ 2009 Περιφερειακή Επιχειρησιακά Περιφέρεια Ανάπτυξη Σχέδια Ηπείρου 476 Μικρώνη Μαρία - - Η Ουτοπία στο Χώρο: Κοτζαμάνης Βογιαζίδης Η Περίπτωση του Βύρων Νικολός Βιομηχανικού Χωρίου New Lanark και της Οικοκοινότητας Svanhom. Η περίπτωση της Εγναντίας Οδού. 1 2 3 4 Σελ. Περιφερειακός Κούγκολος Μπεριάτος ΧριστοΣχεδιασμός Αθανάσιος Ηλίας πούλου Διαχείρισης Αστικών Όλγα Στερεών Αποβλήτων Περιφέρειας Θεσσαλίας 479 Μπάλας Θεόδωρος - - Νομαρχιακός Κούγκολος Σχεδιασμός για τη Αθανάσιος Διαχείριση των Στερεών Αποβλήτων στο Νομό Κορυτσάς. 477 Καπιτσίνης Νικόλαος - - 478 Δρίβα Λουϊζα - - Η Ποσοτική και Κοτζαμάνης Γοσποδίνη Ντυκέν Ποιοτική Βύρων Ασπασία Μαρί-Νοέλ Διαφοροποίηση των .95 - Λέξεις Κλειδιά Short Outline Εξώφυλλο . χρονολογικός πίνακας διπλωματικών εργασιών α/α Συγγραφέας 1 Συγγραφέας 2 Συγγραφέας 3 Τίτλος Επιβλέπων Επιβλέπων Επιβλέπων Επιβλέπων Έτος Αρ.

Πολύζος Σεραφείμ Ψυχάρης Ιωάννης - 2009 Περιφερειακή Ανάπτυξη Οικονομοτεχνικές Μελέτες Ελλάδα 483 Κερμελιώτης Γεώργιος - - Η κτηνοτροφία στο Πλαίσιο της Νέας Κοινής Αγροτικής Πολιτικής ως Μοχλός Ανάπτυξης των Ορεινών Περιοχών της Θεσσαλίας.1. - 2009 85 Πολεοδομία Αναπλάσεις Περιφέρεια Αττικής 485 Αναστασόπουλος Κων/νος - - Ολοκληρωμένη Διαχείριση Υγρών Αποβλήτων Ελαιοτριβείων στο Νομό Μεσσηνίας - 2009 151 Περιβάλλον Υγρά Απόβλητα Περιφέρεια Πελοποννήσου Χριστοπούλου Όλγα Κούγκολος Αθανάσιος Χριστοπούλου Όλγα Πολατίδης Χρήστος . ορίζοντας νέες χρήσεις γης και προτείνοντας νέεες κινήσεις στο οδικό δίκτυο με σκοπό τη βελτίωση της εικόνας της περιοχής και τη μείωση των όποιων προβλημάτων της. Πετράκος Γεώργιος Γούσιος Δημήτριος Χριστοπούλου Όλγα - 2009 Περιφερειακή Επιχειρησιακά Περιφέρεια Ανάπτυξη Σχέδια Θεσσαλίας 482 Συμιακάκη Όλγα - - Μελέτη της Εξέλιξης Πετράκος των Περιφερειακών Γεώργιος Ανισοτήτων στην Ελλάδα. Χρήσει Γης - Η εργασία επικεντρώνεται σε μια πρόταση ανάπλασης για τη λεωφόρο Αλεξάνδρας. Γούσιος Δημήτριος Ντυκέν Μαρί-Νοέλ - 2009 Περιφερειακή Ανάπτυξη Αγροτική Ανάπτυξη Περιφέρεια Θεσσαλίας 484 Κωνσταντόπουλος Διονύσης - - Ανάπλαση στη Σαπουνάκης Γοσποδίνη Σκάγιαννης Λεωφόρο Αριστείδης Ασπασία Παντολέων Αλεξάνδρας. Κουντουριώτικα.Αναστασία περίπτωση των Κουντουριώτικών και του Γηπέδου. Δέφνερ Αλέξιος . Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας Η συγκεκριμένη διπλωματική επικεντρώνεται στη διερεύνηση πιθανής λύσης στο έντονο πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο Νομός Μεσσηνίας. χρονολογικός πίνακας διπλωματικών εργασιών α/α Συγγραφέας 1 Συγγραφέας 2 Συγγραφέας 3 Τίτλος Επιβλέπων Επιβλέπων Επιβλέπων Επιβλέπων Έτος Αρ.96 - Κατηγορία Υποκατηγορία Γεωγραφική Περιοχή Ανάπτυξη Υπηρεσιών Λέξεις Κλειδιά Short Outline Λεωφόρος Αλεξάνδρας. Εξώφυλλο . Η . από την απευθείας διάθεση των υγρών αποβλήτων των ελαιοτριβείων σε υδάτινους αποδέκτες. 1 2 3 4 Σελ.Μιχαήλ Ντυκέν Τοπάλογλου Μαρί-Νοέλ Ελευθέριος - 2009 Περιφερειακή Ανάπτυξη 481 Ζίφκου Μαρία - - Όθρυς και Πήλιο: Συγκριτική Ανάλυση και Προτάσεις Ανάπτυξης για το Όρος Όθρυς. Ανάπλαση. Προσφυγικά. 480 Τζέλλου Βάια - - Ανάπτυξη Ενναλακτικών Μορφών Τουρισμού στην Ευρύτερη Περιοχή του Δήμου Αιανής. Γήπεδο Παναθηναϊκού.

και εστιάζει στην πυκνότητα. των διαχρονικών τους μεταβολών αλλά και μέσω των αποτελεσμάτων εφαρμπγής τους.97 - Λέξεις Κλειδιά Short Outline Αγροτική Ανάπτυξη Ελλάδα - - Αναπλάσεις Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος - Η συγκεκριμένη εργασία έχει ως στόχο την παρουσίαση μια ολοκληρωμένης πρότασης ανάπλασης του παραλιακού μετώπου του παλαιού λιμένα Πατρών. επηρεάζει και επηρεάζεται η συντελεστής αστική ανάπτυξη από διάφορους δόμησης. Δυτική Μακεδονία. φυσιογνωμία πόλης έρευνα. περιφερειακή ανάπτυξη. - - Αναπλάσεις Παραλιακών Μετώπων: Η περίπτωση της Πάτρας. Επιβλέπων Επιβλέπων Επιβλέπων Επιβλέπων Έτος Αρ. οποίο η καινοτομία συμβάλλει στην ανάπτυξη. 488 Τσακνάκης Γεώργιος - - Ο Συντελεστής Δόμησης ως Εργαλείο Αστικής Ανάπτυξης: Η Πόλη της Λάρισας. μια ισόρροπη οικονομική ανάπτυξη. παράγοντες. συντελεστή δόμησης. 487 Βαρβαρέσος Χρ. "Κ-clusters" - Αντικείμενο της συγκεκριμένης εργασίας είναι η αξιολόγηση του θεσμικού πλαισίου την τελευταία 30ετία.Αναστασία - 2009 106 Πολεοδομία - 2010 135 Σκάγιαννης Τοπάλογλου Παντολέων Ελευθέριος - 2010 177 Περιφερειακή Ανάπτυξη Μιχαηλίδης Αρτελάρης Γεώργιος Παναγιώτης - 2010 338 Περιφερειακή Βιομηχανική Ανάπτυξη Ανάπτυξη Πολύζος Σεραφείμ Πολύζος Σεραφείμ Γούσιος Δημήτριος Κατηγορία Οικονόμου Δημήτριος Σταθάκης Δημήτριος . Τα θέμα που πραγματεύεται η καινοτομία εργασία είναι ο τρόπος με τον περιφέρεια. - - Εξέλιξη της Αγροτικής Πολιτικής στην Ελλάδα. 490 Παπαϊωάννου Φίλιππος - - Αξιολόγηση των Διαχρονικών Μεταβολών στα Κίνητρα για την Πραγματοποίηση Επενδύσεων στην Ελλάδα και η Συμβολή τους στην Οικονομική και Περιφερειακή Ανάπτυξη. η αξιολόγηση της γενικότερης συμβολής τους στους στόχους που κληθηκαν να επιτεύξουν. 489 Κωνσταντινίδου Μαρία - - Καινοτομία και Πολύζος Περιφερειακή Σεραφείμ Ανάπτυξη: Η περίπτωση της Δυτικής Μακεδονίας. Εξώφυλλο . Πολεοδομία Πολεοδομική Πολιτική Περιφέρεια Θεσσαλίας Ανάπτυξη Υπηρεσιών Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας Ελλάδα πόλη.1. 1 2 3 4 Σελ. χρονολογικός πίνακας διπλωματικών εργασιών α/α Συγγραφέας 1 Συγγραφέας 2 Συγγραφέας 3 Τίτλος 486 Τζήμκας Στ. αστική Η παρούσα εργασία εξετάζει πώς ανάπτυξη. χωρητικότητα. αλληλεπίδρασή της με το ύψη κτιρίων. μιας σειράς Ευρωπαϊκών προγραμμάτων. Χριστοπούλου Όλγα Υποκατηγορία Γεωγραφική Περιοχή Ντυκέν Μαρί-Νοέλ - 2009 79 Περιφερειακή Ανάπτυξη Γοσποδίνη Κουσιδώνης Σαπουνάκης Ασπασία Χρήστος Αριστείδης .

τη ανάπτυξη.98 - Περιβάλλον Λέξεις Κλειδιά Short Outline Περιφέρεια Θεσσαλίας Μικρά ΥδροΗ εργασία έχει ως σκοπό να ηλεκτρικά παρουσιάσει τη διαδικασία με Έργα. νέες τεχνολογίες. έξοδα & έσοδα. προς τη δημιουργικότητά του το δημιουργικές παράδειγμα της πόλης της Βαρβιομηχανίες. παρατήρηση της λεκάνης του Σπερχειός Σπερχειού και η απόδοση ποταμός. Η εργασία αυτή παρουσιάζει Κεντρικής clusters.Μιχαήλ 494 Ανδρέου Μαρίνα - - Limassol Marina.Αναστασία Νικόλαος - 2010 161 Περιφερειακή Ανάπτυξη Ανάπτυξη Υπηρεσιών Σκάγιαννης Μπουρδάκης Παντολέων Βασίλειος - 2010 182 Περιφερειακή Ανάπτυξη Marketing Τόπου Ισπανία - 2010 195 Περιφερειακή Ανάπτυξη Υποδομές Κύπρος 2010 179 Διαχείριση Φυσικού Περιβάλλοντος Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος 493 Γκόλτσιου Ελένη Κτενά Κυριακή - Δέφνερ Αλέξιος . Η Σαπουνάκης Σκάγιαννης Γοσποδίνη Άλλη Όψη της Αριστείδης Παντολέων Ασπασία Μαρίνας Λεμεσού . επηρεάζουν το χώρο. κή αποδοτικότητα και ελάχιστες υδροηλεκτριπεριβαλλοντικές επιπτώσεις.να εγκατασταθεί και αναπτυχθεί σιμες Πηγές επιτυγχάνοντας υψηλή οικονομιΕνέργειας. αξιολόγηση. βιωσιμότητα Περιφέρεια καινοτομία. διαχείριση Στόχος της εργασίας είναι η υδάτινων πόκατανόηση των προβλημάτων ρων. περιβαλλοντικός και χωροταξικός σχεδιασμός Εξώφυλλο . ρεται στο ρόλο της μαρίνας. Η συγκεκριμένη εργασία αναφέμαρίνα. 1 2 3 4 Σελ. Καθαρή Παρούσα Αξία. περιβαλλοντικά και οικονομικά.Αναστασία 495 Πασαπόρτη Χρηστίνα - - Ολοκληρωμένη Διαχείριση και Προστασία της Λεκάνης Απορροής του Σπερχειού Ποταμού. Μπεριάτος Ηλίας Παπαγεωργίου Μαριλένα Κούγκολος Αθανάσιος Χριστοπούλου Όλγα . κελώνης. δημιαναλυθεί και θα εξεταστεί ως ουργικότητα.1. λεκάνη που αντιμετωπίζουν οι λεκάνες απορροής απορροής ποταμών. Λεμεσός. Ανανεώ. μέσα από την ποταμού. χρονολογικός πίνακας διπλωματικών εργασιών α/α Συγγραφέας 1 Συγγραφέας 2 Συγγραφέας 3 Τίτλος 491 Κουκόσια Ηλιάνα - - Ανάλυση Οικονομικής Σκοπιμότητας και Περιβαλλοντικών Επιπτώστεων Μικρών Υδροηλεκτρικών Σταθμών Εφαρμογή στο Νομό Καρδίτσας. ενέρτην οποία μια βιώσιμη μονάδα. θύλακας δημιουρική Στη συγκεκριμένη εργασία θα πόλη. συμβολή της στην πόλη και την τουρισμός αναπτυξιακή της προοπτική. 492 Καραγεβρέκης Στέφανος Επιβλέπων Επιβλέπων Επιβλέπων Επιβλέπων Έτος Αρ. - - Clusters Νέας Τεχνολογίας και Τεχνογνωσίας: Η Περίπτωση της Αλεξάνδρειας Ζώνης Καινοτομίας της Θεσσαλονίκης. τα clusters νέω τεχνολογιών Μακεδονίας έρευνα και και τον τρόπο που τα τελευταία ανάπτυκη. δίνοντας έμφαση στους ολυμπιακοί Ολυμπιακούς Αγώνες του 1992. του συγκεκριμένου πόρου. περιβαλλοντικές επιπτώσεις. κή ενέργεια. σε συνδυασμό με τις επιδράσεις που ασκούνται χωρικά. Η Έννοια της Δημιουργικής Πόλης: Η Περίπτωση της Βαρκελώνης.όπως ένα υδροηλεκτρικό μπορεί των. γεια των υδά. αγώνες που ήταν ένας από τους βασικότερους παράγοντες γενικότερης ανάπτυξης της πόλης. Πολύζος Σεραφείμ Κατηγορία Υποκατηγορία Γεωγραφική Περιοχή Κούγκολος Ντυκέν Αθανάσιος Μαρί-Νοέλ - 2010 220 Περιφερειακή Ανάπτυξη Οικονομοτεχνικές Μελέτες Γοσποδίνη Σκάγιαννης ΤριανταφυλΑσπασία Παντολέων λόπουλος . εναλλακτικών που δύναται να αειφορική βελτιώσουν τον τρόπο διαχείρισης ανάπτυξη.

χρονολογικός πίνακας διπλωματικών εργασιών α/α Συγγραφέας 1 Συγγραφέας 2 Συγγραφέας 3 Τίτλος Επιβλέπων Επιβλέπων Επιβλέπων Επιβλέπων Έτος Αρ.1. πυρκαγιές. πυρΣκοπός της εργασίας είναι να καγιά. - 2010 218 Περιφερειακή Ανάπτυξη Marketing Τόπου Ιταλία και Περιφέρεια Αττικής - - . Αναδάσωση Εξώφυλλο . Δέφνερ Αλέξιος . 1 2 3 4 Σελ. καθώς και κατά πόσο η περιοχή είναι έτοιμη να ανταποκριθεί στις μορφές αυτές. σεις που προκαλούνται από τις Πάρνηθα. Πολύζος Σεραφείμ Γούσιος Δημήτριος Χριστοπούλου Όλγα - 2010 220 Περιφερειακή Ανάπτυξη Ανάπτυξη Υπηρεσιών Περιφέρεια Θεσσαλίας - Σκοπός της εργασίας είναι η παουσίαση των εναλλακτικών μορφών τουρισμού που έχουν τη δυνατότητα και τις προοπτικές να αναπτυχθούν στη περιοχή της λίμνης Πλαστήρα. Χριστοπούλου Όλγα Πολύζος Σεραφείμ - 2010 161 Διαχείριση Φυσικού Περιβάλλοντος Περιφέρεια Αττικής 500 Λάντζος Σωτήριος - - Ενναλακτικές Μορφές Τουρισμού και η Συμβολή τους στην Ανάπτυξη της Περιοχής της Λίμνης Ν. εθνι. Λαλένης Κωνσταντίνος Κουσιδώνης Χρήστος Ζήφου Μαρία 2010 234 Πολεοδομία Χρήσεις γης Ελλάδα 499 Κουσκουλής Γεώργιος - - Αιτίες και Επιτπώσεις Κούγκολος που Προκαλούνται Αθανάσιος από τις Πυρκαϊές στα Δάση: Η περίπτωση της Πάρνηθας.αναδειχθούν οι αιτίες και οι επιπτώκός δρυμός. Πλαστήαρα. Λαλένης Κωνσταντίνος - 2010 124 Πολεοδομία Υποδομές Περιφέρεια Αττικής 497 Σακκάς Σωτήριος - - Η Εφοδιαστική Σκυργιάννης Πολύζος Αλυσίδα (LOGISTICS) Χαράλαμπος Σεραφείμ και οι Προοπτικές Εφαρμογής της στον Ελλαδικό Χώρο: Η περίπτωση του Θριάσιου Πεδίου. Η περίπτωση της Ελληνικής Υπαίθρου. συνδυασμένες μεταφορές - δάσος.99 - Κατηγορία Περιβάλλον Υποκατηγορία Γεωγραφική Περιοχή Λέξεις Κλειδιά Short Outline - - εμπορευμαΗ εργασία έχει σκοπό την τική κίνηση. αποσαφήνιση των εννοιών των εμπορευμα. 496 Ρέντας Μάριος Βασίλειος - - Το Τραμ της Αθήνας Σαπουνάκης Σκάγιαννης και οι Πολεοδομικές Αριστείδης Παντολέων επιπτώσεις του. ελληνικό χώρο. Σταθάκης Δημήτριος - 2010 141 Περιφερειακή Ανάπτυξη Ανάπτυξη Υπηρεσιών Περιφέρεια Αττικής 498 Περδίκης Κων/νος - - Χωρική Διερεύνηση Οικονόμου του Φαινομένου της Δημήτριος Αστικής Διάχυσης. Η Περίπτωση του Δήμου Φαλήρου. 501 Μαντάς Νεοκλής - - Η Αναπαράσταση της ΕΜΒΙΑΣ ΠΟΛΗΣ στον Κινηματογράφο: Οι Περιπτώσεις της Ρώμης και της Αθήνας.συνδυασμένων μεταφορών και της τικό κέντρο. εφοδιαστικής αλυσίδας Logistics εφοδιαστική και τη μελέτη εφαρμογής τους στον αλυσίδα.Μιχαήλ Βογιαζίδης Νικολός Σουλιώτης Ν. μεταφορικό σύστημα.

στόχους της ΚΑΠ καθώς και τα Αγροπεριββα. Κατηγορία Υποκατηγορία Γεωγραφική Περιοχή Λέξεις Κλειδιά Short Outline Πολατίδης Χρήστος - 2010 99 Περιβάλλον Στερεά Απόβλητα Περιφέρεια ΥγειονοΣκοπός της εργασίας είναι η Στερεάς μική Ταφή ανάδειξη του προβλήματος της Ελλάδος Απορριμάτων.πόλεων σε ψυχαγωγικές περιοχές.Μιχαήλ 505 Λεονταράκη Βασιλική - - Η Εφαρμογή των Αγροπεριβαλλοντικών Προγραμμάτων στην Ελλάδα Χριστοπούλου Όλγα 506 Μπαλογιάννης Βαγγέλης - - 507 Μιχαήλογλου Αικατερίνη - - Νομαρχιακός Κούγκολος Μπεριάτος Σχεδιασμός για την Αθανάσιος Ηλίας Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων Νομού Φωκίδας. Αγρ. τισμός. Προστασία Περιβάλλοντος. 1 2 3 4 Σελ. προστασία.επανάΓκαζίου και την πιθανότητα χρηση παρακμής λόγω της εμπορευματοποίησης. χρονολογικός πίνακας διπλωματικών εργασιών α/α Συγγραφέας 1 Συγγραφέας 2 Συγγραφέας 3 Τίτλος Επιβλέπων Επιβλέπων Επιβλέπων Επιβλέπων Έτος Αρ. Μπεριάτος Ηλίας - 2010 159 Περιφερειακή Ανάπτυξη Αγροτική Ανάπτυξη Ελλάδα Κοινή Αγροτική Η εργασία παρουσιάζει τα βασικά Πολιτική. τις αρχές και τους Ανάπτυξη. σεις ανάπτυξης των ορεινών περιοβιώσιμη χών στο νομό Χανίων με σκοπό την ανάπτυξη.πολι.εξευγεμεταροπή των βιομηχανικών νισμός.100 - Περιφερειακή Επιχειρησιακά Ανάπτυξη Σχέδια Χωροταξία Γεωπληροφορική ΗΠΑ Ελλάδα Εξώφυλλο . Στερεών Αποβλήτων Χριστοπούλου Όλγα - 2010 115 Χωροταξία Οικιστικό ΔίκτυοΑνάπτυξη Περιφέρεια Κρήτης ορεινές Η εργασία παρουσιάζει κατευθύνπεριοχές. ολοκληρωμένος σχεδιασμός - 2010 147 Πολεοδομία Αναπλάσεις Περιφέρεια Αττικής αποβιομηχά.Αντικείμενο της εργασίας είναι η νιση. Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Διαχείριση ιδιαίτερα στο νομό Φωκίδας. Αγροπεριβαλλοντικοί Δείκτες Μητροπολιτικές Περιοχές στις ΗΠΑ Πετράκος Αρτελάρης Καλλιώρας Γεώργιος Παναγιώτης Δημήτριος - 2010 Ο Χωρικός Σχεδιασμός και η Συμβολή των Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών Κοκκώσης Μπεριάτος Κουσιδώνης Χαράλαμπος Ηλίας Χρήστος - 2010 Πετράκος Γεώργιος Σαπουνάκης Λεφαντζής Αριστείδης Μιχαήλ Γούσιος Δημήτριος . Προγράμματα. χαρακτηριστικά.συμπεράσματα που προκύπτουν λοντικά από την ανάλυση τους.1. Ντυκέν Μαρί-Νοέλ 504 Γκόνη Κλεάνθη - - Η Μετατροπή πρώην Βιομηχανικών Περιοχών του Κέντρου σε Πολιτιστικές και Ψυχαγωγικές Περιοχές: Η περίπτωση του Γκαζιού. ενδυνάμωση του χαρακτήρα τους. 502 Λάιος Γεώργιος - - 503 Χαιρετάκη Αλεξάνδρα - - Ορεινοί Οικισμοί Νομού Χανίων Κατευθύνσεις Βιώσιμης Ανάπτυξης.αναεξετάζοντας την περιοχή του ψυχή. Δέφνερ Αλέξιος .

Κατηγορία Υποκατηγορία Γεωγραφική Περιοχή 508 Σπυράτος Σπυρίδων - - Συμμετοχικός Κοτζαμάνης Γούσιος Σκάγιαννης Χωρικός Σχεδιασμός Βύρων Δημήτριος Παντολέων & η Συμβολή των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών - 2010 Χωροταξία Συμμετοχικές Διαδικασίες Ελλάδα 509 Χατζηζήση Χαρίκλεια - - Ναυτιλία Μικρών Σκάγιαννης Σταθάκης Σκυργιάννης Αποστάσεων. χρονολογικός πίνακας διπλωματικών εργασιών α/α Συγγραφέας 1 Συγγραφέας 2 Συγγραφέας 3 Τίτλος Επιβλέπων Επιβλέπων Επιβλέπων Επιβλέπων Έτος Αρ.101 - Λέξεις Κλειδιά Short Outline Εξώφυλλο . Σταθάκης Δημήτριος Λαλένης Κωνσταντίνος - 2010 Πολεοδομία Γεωπληροφορική Ελλάδα Λαλένης Κωνσταντίνος Περάκης Κωνσταντίνος . Προωθώντας την Ανάπτυξη Σκάγιαννης Κουσιδώνης Σαπουνάκης Παντολέων Χρήστος Αριστείδης - 2010 Περιφερειακή Επιχειρησιακά Ανάπτυξη Σχέδια Διεθνές 512 Ελ Μάσρι Αμζάντ - - Οι Χωρικές Επιπτώσεις του Τείχους της Παλαιστίνης Σταθάκης Σκάγιαννης Δημήτριος Παντολέων Λαλένης Κωνσταντίνος - 2010 Χωροταξία Γεωπληροφορική Παλαιστίνη 513 Τελιανίδου Σοφία - - Εκτίμηση Κινδύνου Αυθαίρετης Δόμησης. Η Παντολέων Δημήτριος Χαράλαμπος περίπτωση του Παγασιτικού και των Βορείων Σποράδων - 2010 Περιφερειακή Ανάπτυξη Ανάπτυξη Υπηρεσιών Περιφέρεια Θεσσαλίας 510 Χαραλαμπόγλου Μαρία - - Το Μειονοτικό Στοιχείο και η επίδρασή του στην Πολεοδομική Εξέλιξη της Πόλης της Ξάνθης Κοτζαμάνης Κουσιδώνης Βύρων Χρήστος - 2010 Πολεοδομία Δημογραφικά Φαινόμενα Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 511 Κυριακίδης Χαράλαμπος - - Ετερότητες: Προς έναν Καινοτόμο Σχεδιασμό. 1 2 3 4 Σελ.1.

Ρωσσέτου Ζωή Επιβλέπων Επιβλέπων Επιβλέπων Επιβλέπων Έτος Αρ.που διέπει τα προγραμμάτα αστικής νολογία. αναγέννησης και τον "εξευγενισμό" Διαλεκτικός Δομισμός - Η παρούσα εργασία έχει ως στόχο να διερευνήσει τις δυνατότητες ανάπτυξης της περιοχής για να αναδείξει και να σχεδίασει με αποτελεσματικές στρατηγικές και πολιτικές τι μέλλον της με βάσει τους πόρους που διαθέτει και σε συνεργασία με τους όμορους δήμους και την αγροτική ενδοχώρα εκτός σχεδίου Σκοπός της εργασίας είναι η μελέτη δόμηση. θεώρηση των συστημάτων χωρικού Ελλάδα. χρονολογικός πίνακας διπλωματικών εργασιών α/α Συγγραφέας 1 Συγγραφέας 2 Συγγραφέας 3 Τίτλος 514 Μεχμέτ Χιλάλ - - Πολεοδομική Εξέλιξη της Πόλης Κομοτηνής: Αποτύπωση της Πολιτισμικότητας και του Κοινωνικού Διαχωρισμού. 1 2 3 4 Σελ.102 - Πολεοδομία Πολεοδομική Πολιτική Λέξεις Κλειδιά Short Outline Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Περιφερειακή Επιχειρησιακά Περιφέρεια Ανάπτυξη Σχέδια Θεσσαλίας 97 Πολεοδομία Χρήσεις γης Ολλανδία και χωρικός Αντικείμενο της εργασίας συνιστά Ελλάδα σχεδιασμός.Μιχαήλ Βογιαζίδης Νικολός - 2010 100 Πολεοδομία Αναπλάσεις Ντυκέν Μαρί-Νοέλ Πολύζος Σεραφείμ - 2010 115 Περιφερειακή Επιχειρησιακά Περιφέρεια Ανάπτυξη Σχέδια Θεσσαλίας Οικονόμου Κουσιδώνης Σταθάκης Δημήτριος Χρήστος Δημήτριος - 2010 Γούσιος Δημήτριος Κοτζαμάνης Σκάγιαννης Βύρων Παντολέων Κατηγορία .και ανάλυση του φαινομένου της γοριοποιήση. - - 519 - - Οργάνωση Παραγωγικών Δραστηριοτήτων στο Πλαίσιο Στρατηγικών Σχεδίων Ανάπτυξης και Διαδημοτικών Συνεργασιών. 516 Ζαϊρέ Δανάη Θεοδώρα - - Συγκριτική Θεώρηση Οικονόμου Κουσιδώνης των Συστημάτων Δημήτριος Χρήστος Χωρικού Σχεδιασμού Ολλανδίας και Ελλάδας 517 Χριστοδούλου Νεκτάριος - - Πρόγραμμα Αστικής Οικονόμου Αναγέννησης και Δημήτριος Εξευγενισμός: Μονοσήμαντη ή Πολυδιάστατη Σχέση 518 Τασολάμπρου Χρ. να αποδώσει το σύνθετο και εξευγενισμός. στην Κοινωνία και την Ανάπτυξη. 515 Γιαννούλα Μαρία - - Επιπτώσεις της Κούγκολος Μπεριάτος Δημιουργίας της Αθανάσιος Ηλίας Λίμνης Μεσοχώρας στο Περιβάλλον. Λαλένης Κωνσταντίνος Υποκατηγορία Γεωγραφική Περιοχή - 2010 Πολύζος Σεραφείμ - 2010 Λαλένης Κωνσταντίνος - 2010 190 Χωροταξία Χωροταξική Πολιτική Δέφνερ Αλέξιος . η κριτική ανάλυση και η συγκριτική Ολλανδία. σχεδιασμού Ολλανδίας και Χωροταξία. "εκτός σχεδίου δόμησης" αστικοποίηση Εξώφυλλο . πολυδιάστατο πλαίσιο σχέσεων Φαινομε. Φαρκαδόνας Εκτός Σχεδίου Δόμηση ανά Κατηγορία Χώρου. Ελλάδας Πολεοδομία.1.κατη. Συγκριτική Ανάλυση Διεθνές Ελλάδα Αστική Η ερευνητική εργασία επιχειρεί Αναγέννηση. Το παράδειγμα του Δ.

Αλεξανδρούπολη. Ενοποίηση Γοσποδίνη Δημόσιων Ασπασία Υπαίθριων Χώρων: . πόλη. στην Πόλη Χρυσοχούς και τις βιώσιμη αρνητικές επιπτώσεις του στην ανάπτυξη.1. διερεύνηση επιπτώσεων. Επιβλέπων Επιβλέπων Επιβλέπων Επιβλέπων Έτος Αρ. 1 2 3 4 Σελ. Χωροθέτηση Επενδύσεων σην Περιφέρεια Θεσσαλίας . παράκτιοι οικισμοί -πόλεις Η εργασία αυτή επικεντρώνεται στους παράγοντες που οδήγησαν στην κλιματική αλλαγή και κατ’ επέκταση στην αύξηση της στάθμης της θάλασσας. - 2010 131 Χωροταξία Χωροταξική Περιφέρεια Πολιτική Ιονίων Νήσων 521 Τέκας Νικόλαος - - Διερεύνηση Κούγκολος Σκάγιαννης Πολατίδης Επιπτώσεων Αθανάσιος Παντολέων Χρήστος Επέκτασης Λιμένα Αλεξανδρούπολης. κοινωνία στην οικονομία και χωροταξική στο περιβάλλον. κριτήρια αξιολόγησης. αειφορία Η εργασία αυτή διερευνά το πώς ηαειφορική αστική ανάπτυξη συνδέεται με την αξιοποίηση των υπαίθριων χώρων με πιλοτική μελέτη την πόλη των Χανίων. χωροθέτηση. - 2010 111 Χωροταξία Δημογραφικά Φαινόμενα Κύπρος 524 Τρυπιτσίδης Αναστάσιος - - Κούγκολος Οικονόμου Αθανάσιος Δημήτριος - 2010 Πολεοδομία Γεωπληροφορική Περιφέρεια Πελοποννήσου και Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας κλιματική αλλαγή. συμβολή Εξώφυλλο . Πετράκος Γεώργιος Πολύζος Σεραφείμ . 525 Κοκολόγος Δήμος Σαπουνάκης Πολατίδης Αριστείδης Χρήστος - 2010 140 Πολεοδομία Πολεοδομική Πολιτική Περιφέρεια Κρήτης δημόσιος υπαίθριος χώρος. Ιόνιο Πέλαγος Η εργασία αυτή έχεις σκοπό να διερευνήσει την έννοια του θαλάσσιου χωρικού σχεδιασμού εξετάζοντας την περιοχή του Ιονίου Πελάγους. - 2010 115 Περιβάλλον Παραγωγικές Επιπτώσεις 522 Καραμπέκου Λαμπρινή - - Καλλιώρας Δημήτριος - 2010 138 Περιφερειακή Βιομηχανική Ανάπτυξη Ανάπτυξη 523 Παπαχριστοδούλου Παντελής - - Η Εγκατάσταση Γούσιος Κοτζαμάνης Ντυκέν Ξένων Υπηκόων Δημήτριος Βύρων Μαρί-Νοέλ στην Περιοχή Πόλης Χρυσοχούς και η Συμβολή τους στην Χωρική Ανάπτυξη. αειφόρος ανάπτυξη Η εργασία εξετάζει την κατασκευάζει του χερσαίου χώρου για τη δημιουργία πολυχρηστικού τερματικού σταθμού και λιμενίσκου για την επέκταση της χερσαίας ζώνης του λιμένα Αλεξανδρούπολης.Αξιολόγηση Κριτηρίων. εγκατάσταση Η εργασία εξετάζει το φαινόμενο ξένων της εγκατάστασης ξένων υπηκόων υπηκόων. δίκτυο.103 - 89 Λέξεις Κλειδιά Short Outline θαλάσσιος χωρικός σχεδιασμός. χωροταξία. άνοδος της στάθμης της θάλασσας. χρονολογικός πίνακας διπλωματικών εργασιών α/α Συγγραφέας 1 Συγγραφέας 2 Συγγραφέας 3 Τίτλος Κατηγορία Υποκατηγορία Γεωγραφική Περιοχή 520 Παπαγεωργίου Γεώργιος - - Θαλάσσιος Χωρικός Σταθάκης Κοκκώσης Κουσιδώνης Σχεδιασμός. Περιφέρεια Θεσσαλίας επενδύσεις. Τσίτουρα Ιωάννα - Κλιματική Αλλαγή Σταθάκης και Πολεοδομία: Η Δημήτριος απειλή της Αύξησης της Στάθμης της Θάλασσας στις Παράκτιες Πόλεις: Case Study του Ναυπλίου και της Κατερίνης. Θεσσαλία Η εργασία αυτή έχει σκοπό να παρουσίασει πως κατανέμονται οι επενδύσεις των τριών τομέων παραγωγικών δραστηριοτήτων στην περιφέρεια Θεσσαλίας.Αναστασία Η Περίπτωση των Χανίων. Δημήτριος Χαράλαμπος Χρήστος Ιόνιο Πέλαγος. Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης επέκταση λιμένα. οργάνωση.

ποιήσης και του μετασχηματισμού φορικές των χρήσεων γης . Περιφ.1. Εξώφυλλο . Κατηγορία - 2010 166 Πολεοδομία - 2010 144 - 2010 142 Κούγκολος Μπεριάτος Αθανάσιος Ηλίας - 2010 247 Περιβάλλον Κοτζαμάνης Βογιαζίδης Βύρων Νικολός - 2010 143 Γοσποδίνη Κουσιδώνης Σαπουνάκης Ασπασία Χρήστος Αριστείδης . Η περίπτωση της Ατιικής Οδού. Δημιουργική Πόλη! Δέφνερ Γοσποδίνη Βογιαζίδης Διεθνής Εμπειρία Αλέξιος Ασπασία Νικολός και Ελληνική .Μιχαήλ . 526 Λαϊνάς Ιωάννης - - 527 Νικολακοπούλου Χριστίνα - - 528 Αδάμου Στέφανη - - Έρημες Πόλεις και Αναβίωση.Αναστασία Πραγματικότητα.υπό την επίδραυποδομές. 529 Ηλιάδης Φίπιππος - - Ολοκληρωμένος Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός για την Περιφέρεια Θεσσαλίας. Θεσσαλίας.104 - Υποκατηγορία Γεωγραφική Περιοχή Χρήσεις γης Λέξεις Κλειδιά Short Outline Περιφέρεια Αττικής χρήσεις γης.Αναστασία . πρόγραμμα δράσεων Περιφέρεια πολεοδομική Θεσσαλίας εξέλιξη. Πολεοδομία Πολεοδομική Πολιτική Κύπρος Κύπρος. Ολοκληρωμένος περιβ. Αμμόχωστος. 1 2 3 4 Σελ.μετα. εξετάζοντας τους παράγοντες που οδήγησαν στον σύγχρονο σχεδιασμό της.έρχεται να λειτουργήσει ως εργαλείο αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού των σύγχρονων αστικών τοπίων. Χριστοπούλου Όλγα 530 Ανδρεάτου Αδαμαντία Δαλάκη Σουλτάνα - Η Πολεοδομική Εξέλιξη της Νέεας Ιωνίας Μαγνησίας και η Ανάδειξη των Προσφυγικών ως Ιστορικό Κέντρο.φερε η παγκοσμιοποίηση.αστική ιεραρχία. Αστικές Πολιτικές και Πολεοδομικές Δράσεις για την Περίπτωση της Αμμοχώστου.οδηγήσει τις πόλεις στην ανάγκη δημιουργικές αναβάθμισης της θέσης τους στην βιομηχανίες. έχουν ουργικότητα. Προστασία Περιβάλλοντος. Χωρικός διαχωρισμός. Διαχείριση Φυσικού Περιβάλλοντος Πολεοδομία Πολεοδομική Πολιτική Περιφέρεια Θεσσαλίας Η εργασία αυτή διερευνά την πολεοδομική εξέλιξη της Νέας Ιωνίας Μαγνησίας. σχεδιασμός.αποκατάσταση προσφύγων.Αναβίωση Η εργασία αυτή εξετάζει το πώς επιδιώκεται η παράθεση ενός στρατηγικού πλαισίου δράσεων μέσω του οποίου θα επιτευχθεί η αναβίωση της εγκαταλελειμμένης πόλης της Αμμοχώστου. από την αρχή της δημιουργίας της ως προσφυγικός συνοικισμός της πόλης του Βόλου ως και την αποκατάσταση των προσφύγων.Μιχαήλ Νικόλαος Υποδομής στην Αστικοποίηση και το Μετασχηματισμό των Χρήσεων Γης.ανάπλαση.μελέτη του φαινομένου της αστικοηση. Έρημη Πόλη. χρονολογικός πίνακας διπλωματικών εργασιών α/α Συγγραφέας 1 Συγγραφέας 2 Συγγραφέας 3 Τίτλος Επιβλέπων Επιβλέπων Επιβλέπων Επιβλέπων Έτος Αρ. υπερκείμενος σχεδιασμός και προγραμματισμός. Πολεοδομία Πολεοδομική Πολιτική Διεθνές Δημιουργική Οι σύγχρονες συνθήκες που επέπόλη. δημι. αλλοίωση φυσικού περιβάλλοντος. ση μεγάλων έργων μεταφορικής Αττική Οδός υποδομής. Λαλένης Κωνσταντίνος Οι επιπτώσεις από Οικονόμου Δέφνερ Τριανταφυλτα μεγάλα έργα Δημήτριος Αλέξιος λόπουλος Μεταφορική . Η εργασία αυτή πολιτισμός διερευνά το πώς η δημιουργικότητα που συνδέεται με τις διαδικασίες του πολεοδομικού σχεδιασμού.ιστορικό κέντρο Η εργασία αυτή περιγράφει την κατάσταση που επικρατεί στην περιφέρεια Θεσσαλίας αναφορικά με τα προβλήματα υποβάθμισης των φυσικών πόρων και χαρακτηριστικών της από ανθρωπογενείς δραστηριότητες που παρατηρούνται σε αυτήν. Αντικείμενο της εργασίας είναι η αστικοποί.

Ενέργειας. ανταγωνιστκότητα. ανάπλαση.τον αστικό τουρισμό χώροι. Πολύζος Σεραφείμ Ντυκέν Σκυργιάννης Μαρί-Νοέλ Χαράλαμπος - 2010 124 Περιφερειακή Ανάπτυξη Οικονομοτεχνικές Μελέτες 535 Κολοκασίδου Ελένη - - Οι Αστικοί Υπαίθριοι Χώροι. - 2010 180 534 Φτεργιώτης Ευάγγελος - - Αξιολόγησης Σκοπιμότητας Χώρου Στάθμευσης στην Πόλη της Κατερίνης. στην επίλυση των σημερινών ελληνική προβλημάτων. - 533 Ζλατάνος Δημήτριος Χρήστος - - Η κλιματική αλλαγή Κούγκολος Μπεριάτος και οι Ανανεώσιμες Αθανάσιος Ηλίας Πηγές Ενέργειας ως Μέρος της Λύσης του Προβλήματος.105 - Περιβάλλον Διαχείριση Φυσικού Περιβάλλοντος Short Outline Η παρούσα διπλωματική εργασία έχει σκοπό την ανάπτυξη του νησιωτικού συμπλέγματος Κυκλάδων. αναπτυξιακό σχέδιο. πολιτισμός. αναπτυξιακή πολιτική.νηΑνάπτυξη Σχέδια Νοτίου σιωτικότητα.Μιχαήλ Χριστοπούλου Όλγα Ντυκέν Μαρί-Νοέλ Κατηγορία Υποκατηγορία Γεωγραφική Περιοχή Λέξεις Κλειδιά 2010 240 Περιφερειακή Επιχειρησιακά Περιφέρεια Κυκλάδες. που θα οδηγήσουν νομοθεσία. επανάχρηση. παρουσιάζει τα δεδομέναπου Ανανεώσιμες αφορούν την κλιματική αλλαγή και Πηγές τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας. Ελλάδα Κλιματική Η παρούσα εργασία συλλέγει και Αλλαγή. σχέση που αναπτύσσεται ανάμεσα δημόσιοι στους δημόσιους υπαίθριους υπαίθριοι χώρους. νομοθεσία Περιφέρεια Στην εργασία αυτή γίνεται Κεντρικής μια θεωρητική και πρακτική Μακεδονίας προσέγγιση του προβλήματος της αξιολόγησης της σκοπιμότητας υπόγειων κτιρίων στάθμευσης. χρονολογικός πίνακας διπλωματικών εργασιών α/α Συγγραφέας 1 Συγγραφέας 2 Συγγραφέας 3 Τίτλος 531 Χίος Αντώνιος - - Αναπτυξιακό Σχέδιο Νησιώτικου Συμπλέγματος Κυκλάδων Πετράκος Κοκκώσης Μιχαηλίδης Γεώργιος Χαράλαμπος Γεώργιος - 532 Μακρή Μαρίνα - - Αποβιομηχάνιση και Σκάγιαννης Σαπουνάκης Λεφαντζής Μετασχηματισμός Παντολέων Αριστείδης Μιχαήλ του Χώρου: Η περίπτωση της Οδού Πειραιώς. Δέφνερ Αλέξιος . αστικός Αντικείμενο της εργασίας αφορά τη τουρισμός. προβολή χρησιμοποίωντας ως μελέτη πόλης. Εξώφυλλο . περίπτωσης την Βαρκελώνη. Χριστοπούλου Όλγα - 2011 114 Περιφερειακή Ανάπτυξη Ανάπτυξη Υπηρεσιών Περιφέρεια Θεσσαλίας Στρίγκου Εμμανουήλ Επιβλέπων Επιβλέπων Επιβλέπων Επιβλέπων Έτος Αρ. Η περίπτωση της Βαρκελώνης. ώστε να εκμεταλλευτεί η Ελλάδα ευρωπαϊκή τις ευκαιρίες.Μιχαήλ Βογιαζίδης Μεταξάς Θ. φέρνοντας την πόλη αντιμέτωπη με νέες συνθήκες στις οποίες πρέπει να προσαρμοστεί.1. εξέλιλη. Δέφνερ Αλέξιος . Στην εργασία αυτή γίνεται μια ανάλυση σχετικά με τον τουρισμό που υπάρχει στη Λίμνη Πλαστήρα ή Ταυρωπού η οποία υπάγεται στην Περιφέρεια Θεσσαλίας και βρίσκεται στο Νομό Καρδίτσας. Η εργασία εξετάζει το πώς η παρακμή της βιομηχανίας έχει διαφοροποιήσει το αστικό τοπίο. εστιάζοντας στην περίπτωση της Κατερίνης. βιομηχανικά τοπία . Αιγαίου νησιά. Νικολός - 2011 154 Περιφερειακή Ανάπτυξη Marketing Τόπου Ισπανία 536 - - Λίμνη Πλαστήρα: Τουρισμός στον Δήμο Πλαστήρα. 1 2 3 4 Σελ. προσπελασιμότητα 2010 169 Πολεοδομία Πολεοδομική Περιφέρεια αστική αποβιΠολιτική Αττικής ομηχάνιση. και την προβολή της πόλης. χρησιμοποιώντας το παράδειγμα της οδού Πειραιώς. Βαρκελώνη. Ο Αστικός Τουρισμός & η Προβολή της Πόλης.

1 2 3 4 Σελ. νέες μπορούν να δημιουργίσουν τις τεχνολογίες. Σταθάκης Δημήτριος Περάκης Κωνσταντίνος Χαϊνταρλής Μάριος - 2011 147 Περιφερειακή Ευρωπαϊκές Ανάπτυξη Πολιτικές 541 Βαβάκος Μηνάς - - Έμμεση Εκτίμηση Εποχιακών Πληθυσμιακών Διακυμάνσεων. Τριανταφυλλόπουλος Νικόλαος - 2011 100 . 542 Λορεντζάτος Ανδρέας - - Μεταφορά Συντελεστή Δόμησης: Η Περίπτωση του Νομού Αττικής. ανάλυση και κατανόηση της ευρωπαϊκής οδηγίας INSPIRE. Διαλειτουργικότητα. Μεταδεδομένα. Κούγκολος Αθανάσιος Πολύζος Σεραφείμ Σταθάκης Δημήτριος - 2011 185 539 Ηλιακόπουλος Παύλος - - Νέες Μέθοδοι Πρόληψης και Αντιμετώπισης Δασικών Πυρκαγιών. Εξώφυλλο . Κοινοχρησία. στη διάρκεια ενός έτους. Δικτυακές υπηρεσίες Ελλάδα Eποχικότητα. διασαφηνίζετε η αναγκαιότητα του και επιχειρείτε κατ' αρχάς η ανάλυση των νόμων που τον αφορούν καθώς και το πώς αυτοί εφαρμόστηκαν στην πράξη. Γίνεται αναφορά στο σκοπό της μεταφοράς του συντελεστή δόμησης. παραθεριστική κατοικία. Επιπλέον παρουσιάζεται και αξιολογίται το παρόν σύστημα δασοπροστασίας της χώρας. Χριστοπούλου Όλγα Σκάγιαννης Παντολέων Πολύζος Σεραφείμ - 2011 134 540 Ζδράλης Χρήστος - - Η Εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Οδηγίας INSPIRE στην Ελλάδα για τη Δημιουργία Εθνικής Υποδομής Γεωργικών Πληροφοριών. Κοτζαμάνης Ντυκέν Βύρων Μαρί-Νοέλ Σταθάκης Δημήτριος Λαλένης Κωνσταντίνος 98 Περιφερειακή Ανάπτυξη Σταθάκης Μυλόπουλος 2011 125 Δημήτριος Ν. Χριστοπούλου Όλγα Πετράκος Γεώργιος Σκάγιαννης Παντολέων - 2011 538 Βαϊοπούλου Κωνσταντίνα - - Σχεδιασμός Ανακύκλωσης Υλικών στο Νομό Μαγνησίας . Επίσης κρίνεται αναγκαίος ο σχεδιασμός ανακύκλωσης και η τοποθέτηση προτάσεω για να αποφευχθούν προβλήματα που μπορεί να εμφανιστούν κατά τη διάρκεια του προγράμματος. Μέθοδοι Προσπάθεια καταγραφής του φαινομένου των πυρκαγιών. χρονολογικός πίνακας διπλωματικών εργασιών α/α Συγγραφέας 1 Συγγραφέας 2 Συγγραφέας 3 Τίτλος Επιβλέπων Επιβλέπων Επιβλέπων Επιβλέπων Έτος Αρ. εκτίμηση Περιφέρεια βαρυνόμενο. Περιβάλλον Διαχείριση Φυσικού Περιβάλλοντος Ελλάδα Δασικές πυρκαγιές. μέγεθος πληθυσμού. τοπική ανάπτυξη. Νομοθεσία. Συστήματα. υστέκατά πόσο οι νέες τεχνολογίες ρηση. Κατάσβεση. πηγές δεδομένων. Ευαισθητοποίηση Πολιτών Αναλύεται η υφιστάμενη κατάσταση της ανακύκλωσης στο νόμο Μαγνησίας. Πληθυσμιακές μετακινήσεις. Γεωπύλη. κατάλληλες προϋποθέσεις για την ανάπτυξη ανάπτυξη των ορεινών περιοχών Προδιαγραφές χωρικών δεδομένων.1. 537 Χρυσικός Θεόδωρος - - Νέες Τεχνολογίες και Ανάπτυξη Ορεινών Περιοχών. Πρόληψη. παραθέτοντας στοιχεία που αφορούν τις αιτίες αλλά και τις επιπτώσεις. Βασικό ζητούμενο είναι το κατά πόσον είναι εφικτή η έμμεση εκτίμηση της διακύμανσης που παρουσιάζει το μεγεθος του πληθυσμού μιας περιοχής ανα εποχή. Αττικής ωφελούμενο.106 - Κατηγορία Υποκατηγορία Γεωγραφική Περιοχή Λέξεις Κλειδιά Short Outline Ανάπτυξη Υπηρεσιών Ελλάδα Περιβάλλον Στερεά Απόβλητα Περιφέρεια Θεσσαλίας Ανακύκλωση Υλικών. τίτλος μεταφοράς συντελεστή δόμησης Στόχος είναι η περιγραφή. Χωροταξία Δημογραφικά Φαινόμενα Πολεοδομία Πολεοδομική Πολιτική Ελλάδα ορεινές πεΗ προσπάθεια διερεύνησης του ριοχές. Σύγχρονες Τεχνολογίες.

1 2 3 4 Σελ. μπεριφορά. ρύπανση. Καμένα Βούρλα Εξώφυλλο . την συγκριτική απόδοση κόστους . Διερύνηση Χρονικής Συμπεριφοράς Μετεωρολογικών Εξαρτήσεων & Προβλεψιμότητάς τους. θα εξαρτηθεί από τους δασικούς πόρους. διαχείριση τις βιώσιμες. Στην παρούσα διπλωματική εξ. Λασπίδου Χρ. - 546 Αρφαράς Γεώργιος - - Η Δασική Πολιτική στην Ελλάδα. οργάνωση.107 - θαλάσσιο Η παρούσα διπλωματική μέτωπο. κυκλοφοριακή τους ικανότητα. μετεωρολογικές εξαρτήσεις.1. συγκεντρώσεων των αιωρούμενων χρονοσειρές. σχεδιασμός. φιλανδία χαμήλων εκπομπών άνθρακα οικονομίες. - 2011 150 Περιφερειακή Ανάπτυξη Υποδομές Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας συγκ. εξωτερικών οδικών δακτυλίων στρατ.Η διαχείριση της μετάβασης προς κή. οδικός εργασία διερευνώνται δακτύλιος. τη δομή τους στην Ελλάδα. Πολύζος Σεραφείμ Κούγκολος Μπεριάτος Αθανάσιος Ηλίας Κούγκολος Αθανάσιος Χριστοπούλου Όλγα Σκάγιαννης Ναλμπάντης Παντολέων Δ. έργα. Στατιστική ανάλυση των Θεσσαλίας Βόλος. ΑRIMA (auto-regressive integrated moving average) - 2011 107 Περιβάλλον Διαχείριση Φυσικού Περιβάλλοντος Ελλάδα δασική πολιτι. σχεδιαστικά κριτήρια. Χριστοπούλου Όλγα Πολύζος Σεραφείμ 547 Τέγος Νικόλαος - - Συγκριτική Αξιολόγηση Επιπτώσεων Εναλλακτικών Λύσεων Σχεδιασμού Οδικών Υποδομών: Η Περίπτωση της Εξωτερικής Περιφερειακής Θεσσαλονίκης. 544 Γώγος Ευστάθιος - - Οργάνωση και Μπεριάτος Ανάδειξη του Ηλίας Θαλάσσιου Μετώπου Μικρών Παράκτιων Πόλεων: Η Περίπτωση των Καμένων Βούρλων. - 2011 Κατηγορία Υποκατηγορία Γεωγραφική Περιοχή Λέξεις Κλειδιά Short Outline - Γίνεται ανάλυση των βασικών θεμάτων που σχετίζονται με την διαχείρηση των Αστικών Στερεών Αποβλήτων (ΑΣΑ) 95 Περιβάλλον Στερεά Απόβλητα Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος Σαπουνάκης 2011 101 Αριστείδης Πολεοδομία Οικιστικό ΔίκτυοΑνάπτυξη Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος 2011 108 Περιβάλλον Αέρια Απόβλητα Περιφέρεια ατμ. οι οποίες ανάπτυξης και εξετάζονται συγκριτικά ως υποδομών προς τη λειτουργικότητα και την μεταφορών. ΑΣ10. σωματιδίων ΑΣ10 στην πολη του χρονική συΒόλου. ελλάαξιοποίησης των πόρων και δα. μελέτη οδοποιίας.ωφέλειας τους. εξετάζει τον παράκτιο χώρο και παράκτιες συγκεκριμένα τις μικρές πόλεις και πόλεις. 543 Κιτσοπάνου Καλλιόπη - - Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων στον Νομό Αιτωλοακαρνανίας.Μιχαήλ 545 Νάσιος Αθανάσιος - - Χρονοσειρές Κούγκολος Πολατίδης Συγκεντρώσεων Αθανάσιος Χρήστος Αιωρούμενων Σωματιδίων (ΑΣ 10) στην Αστική Περιοχή του Βόλου. αειφ. μοντ. αποτελεσματικής δάσων. αξιολόγιση. σχέδιο για τη Θεσσαλονίκη. ανάπτυξη . Παπαγεωργίου Μαριλένα Δέφνερ Αλέξιος . βιώσιμη κινητικότητα. χρονολογικός πίνακας διπλωματικών εργασιών α/α Συγγραφέας 1 Συγγραφέας 2 Συγγραφέας 3 Τίτλος Επιβλέπων Επιβλέπων Επιβλέπων Επιβλέπων Έτος Αρ. εναλλακτικές λύσεις σχεδιασμού αυτ/δρομος.

χρονολογικός πίνακας διπλωματικών εργασιών α/α Συγγραφέας 1 Συγγραφέας 2 Συγγραφέας 3 Τίτλος Επιβλέπων Επιβλέπων Επιβλέπων Επιβλέπων Έτος Αρ. Tις τελευταίες δεκαετίες αστικά παρατηρείται η αυξηση του αστικού κέντρα. 548 Δατσέρη Μαρία - - Άτυπη Ανάπτυξη της Κοτζαμάνης Πόλης. να αναδείξει τη σπουδαιότητα της δημόσιες φάσησ του σχεδιασμού. Η παρούσα διπλωματική εργασία θαλάσσιο αφορα την ανάπλαση τμηματος του μέτωπο. πολιτιστικοί πόροι. - Αστικές Οικονόμου Σκάγιαννης Συγκοινωνίες: Δημήτριος Παντολέων Αξιολόγηση Δικτύου Τραμ στο Βόλο Λαλένης Κωνσταντίνος - 2011 157 Πολεοδομία Υποδομές Περιφέρεια Θεσσαλίας πολιτικές Στόχος αυτής της εργασίας είναι μεταφορών.Μιχαήλ Λαλένης Κωνσταντίνος Κατηγορία Υποκατηγορία Γεωγραφική Περιοχή Βογιαζίδης Νικολός - 2011 106 Πολεοδομία Δημογραφικά Φαινόμενα Βραζιλία Κουσιδώνης Βογιαζίδης Χρήστος Νικολός - 2011 204 Περιφερειακή Ανάπτυξη Marketing Τόπου Περιφέρεια Αττικής Λέξεις Κλειδιά Short Outline αστικοποίηση. 549 Πάντζιου Κωνσταντίνα - - Πολιτιστικός Σχεδιασμός Πόλεων. Διεθνής Εμπειρία και Κατευθυντήριες Γραμμές για το Δήμο Χαλανδρίου. ασχολείται με τη βιομηχανία λιμάνια. slums πολιτιστικός σχεδιασμός. αστικές συγκοινώνιες.Αναστασία Η Περίπτωση της Λεμεσού. Σκάγιαννης Κοκκώσης Παντολέων Χαράλαμπος Λαλένης Κωνσταντίνος - 2011 160 Περιφερειακή Ανάπτυξη Ανάπτυξη Υπηρεσιών Ελλάδα "βιομηχανία" Η παρούσα διπλωματική κρουαζίερας. πλυθησμού. βιωσιμότητα - Ανάπλαση Αστικών Γοσποδίνη Σαπουνάκης Λεφαντζής Θαλάσσιων Ασπασία Αριστείδης Μιχαήλ Μετώπων: . favelas. Γίνεται αναφορά στην ελληνικοί εξέλιξη του κλάδου από τη γέννηση προορισμοί του μέχρι σήμερα ενώ εκτενέστερη αναφορά γίνεται στα σημερινά χαρακτηριστικά της κρουαζιέρας. αστικοποίησης. corticos.1. φορέας εφαρμογής Η διπλωματική εργασία πραγματεύεται το θέμα του πολιτιστικού σχεδιασμού στις πόλεις και επιχειρεέ να διαμορφώσει μια μεθοδολογία γι’ αυτό. διαδικασία κατάρτισης σχεδίου. - 2011 Πολεοδομία Αναπλάσεις Κύπρος Λεμεσός. ενώ παραλληλα παραγκούποεξελίσεται το φαινόμενο της λη. να εξετάσει τη σήμασία του υποδομές αστικού δικτύου μεταφορών και μεταφορών.108 - 81 Εξώφυλλο . αστική ανάπλαση . εφικτότητα. 550 Ραλλιάς Εμμανουήλ - - Οι Προκλήσεις & Προοπτικές Ανάπτυξης της Κρουαζιέρας στην Ελλάδα 551 Νταφλούκα Πολυξένη - 552 Κλεοβούλου Παναγιώτα - Δέφνερ Αλέξιος . αστικός σχεδιασμός. 1 2 3 4 Σελ. θαλάσσιου μετώπου της Λεμεσού. αστική ανάπτυξη. Βύρων Το φαινόμενο των SLUMS. τραμ. Η Περίπτωση του Sao Paolo. κρουαζιέρας. φιλοσοφία της ανάπτυξης. αξιολόγιση έργου.

εξετάζονται οι περιφερειακές περιφερειακή ανισότητες στον Ελλαδικό χώρο. πε. ανάπτυξη. Χρήστος - 2011 85 Περιφερειακή Ανάπτυξη 97 Πετράκος Γεώργιος Καλλιώρας Δημήτριος - 2011 Πολύζος Σεραφείμ Καλλιώρας Δημήτριος Σαράτσης Ιωάννης - 2011 155 Περιφερειακή Ανάπτυξη Αξιολόγηση Χωροθέτησης Ελληνικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων στην ΠΓΔΜ και οι Επιπτώσεις στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. συγκέντρωση.2001 Περάκης Κωνσταντίνος Κατηγορία Κουσιδώνης Χρήστος - 2011 65 Πολεοδομία Κουσιδώνης Μεταξάς Θ. Δέφνερ Αλέξιος . ερμηνεύσει τους λόγους και τις γεωγραφική αιτίες που η συνοριακή περιοχή εγγύτητα. 553 Abujoudeh Emad - - Η Διαχρονικη Εξέλιξη του Δομημένου Χώρου στην Ιορδανία.εργασία εξετάζει την εξέλιξη τηα θυσμός. ολοκλήρου γεωργική περιοχή. 1 2 3 4 Σελ.έχει σαν θέμα τις περιφερειακές ριφερειακές ανισότητες και πιο συγκεκριμένα ανισότητες. επιχειρηματίες. μη. Η Περίπτωση της Αθήνας. Γεωπληροφορική Ιορδανία Marketing Τόπου Περιφέρεια Αττικής πολιτισμός. - - 556 Αποστολοπούλου Ε. - - Εκτίμηση των Περιφερειακών Ανισοτήτων στην Ελλάδα με Χρήση της Shift . της Αθήνας. Η Περίπτωση της Πρωτεύουσας Αμμαν. έγινε μια προσπάθεια αποτίμησης πολιτική.αστικοποίησης στην Ελλάδα για την τροπολιτική περίοδο 1981-2001. πολεοδομικός σχεδιασμός 81 Περιφερειακή Βιομηχανική Ανάπτυξη Ανάπτυξη Marketing Τόπου Κύπρος Εξώφυλλο . στον ανάπτυξη. Σταθάκης Δημήτριος 554 Ζωγραφάκης Εμμανουήλ - - Πολιτιστικός Σχεδιασμός του Δημόσιου Φορέα. επενδυτικό περιβάλλον για ξένες επενδύτους Έλληνες μικρομεσαίους σεις. επενδυτικό περιβάλλον. χρονολογικός πίνακας διπλωματικών εργασιών α/α Συγγραφέας 1 Συγγραφέας 2 Συγγραφέας 3 Τίτλος Επιβλέπων Επιβλέπων Επιβλέπων Επιβλέπων Έτος Αρ. Πολύζος Σεραφείμ Ντυκέν Τοπάλογλου Μαρί-Νοέλ Ελευθέριος - 2011 Η Επίδραση της Τουριστικής Ανάπτυξης της Αγίας Νάπας στον Πολεοδομικό Σχεδιασμό της. ΠΓΔΜ Τουριστική Η περιοχή της Αγίας Νάπας μια εξ πολιτική. πρώτο παραλιακό προορισμό της πολεοδομική Ευρώπης. Στα πλαίσια της εργασίας αυτής τουρισμός.Μιχαήλ 555 Βαρούχου Φ. της ΠΓΔΜ αποτελεί πρόσφορο οικονομία. Δέφνερ Αλέξιος .1. Ελλάδα Οικονομοτεχνικές Μελέτες Ελλάδα Shift-Share Η παρούσα διπλωματική εργασία analysis. πολιτική. του πολιτιστικού περιβάλλοντος μουσεία. κίνητρα. - - Η Εξέλιξη της Πολύζος Αστικοποίησης στην Σεραφείμ Ελλάδα για την Περίοδο 1981 . αρχαιολογικοί χώροι Δημογραφικά Φαινόμενα Ελλάδα αστικοποίηση. Ελλάδα Σκόπια και Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας Συνοριακή Η παρούσα εργασία προσπαθεί να περιοχή.Μιχαήλ Κοκκώσης Μεταξάς Θ. Η παρούσα διπλωματική αστικός πλη. τουριστική μετατράπηκε μετά το 1974.Share Analysis 557 Τσάφκα Τσότσκου Βασιλική - - 558 Πυρίλλη Δ.109 - Χωροταξία Υποκατηγορία Γεωγραφική Περιοχή Λέξεις Κλειδιά Short Outline - Ο βασικός σκοπός αυτής της εργασίας είναι να εντοπιστούν οι διαχρονικές μεταβολές του δομημένου χώρου στην ευρύτερη περιοχή του Αmman. Χαράλαμπος - 2011 142 Περιφερειακή Ανάπτυξη .

Προοπτικές Αξιοποίησης του Οινοτουρισμού στην Τουριστική Ανάπτυξη της Ελλάδας. μπορεί να μελετηθεί από την καπιταλιστική σκοπιά της υπέρβασης των ίδιων ανάπτυξη. Hampstead Εξετάζει τη σύνθετη αλληλεξάρτηση που υπάρχει ανάμεσα στην ανθρώπινη ψυχολογία. αντίθεσης πόλης και υπαίθρου. - 2011 126 Περιφερειακή Ανάπτυξη Δέφνερ Αλέξιος . αναζητούνται προοπτικές αξιοποίησης του οινοτουρισμού στην τουριστική ανάπτυξη της Ελλάδας. 1 2 3 4 Σελ. τουριστικός προορισμός Λαμβάνοντας υπόχη τα επιτυχημένα ευρωπαικά παραδείγματα.Αναστασία Όψεις της Σύγχρονης Ντυκέν Αστικοποίησης. Γούσιος Δημήτριος Βογιαζίδης Νικολός - 2011 103 .Μιχαήλ Σαράτσης Ιωάννης Υποκατηγορία Γεωγραφική Περιοχή - Ο Φόβος ως Επικαθοριστικός Παράγοντας Διαμόρφωσης του Αστικού Χώρου. αντεστραμμένα γκέτο. οχύρωση . καθώς και οι ρύποι που εκλύονται από εργοστάσια της Κοζάνης και οι επιπτώσεις που αυτά επιφέρουν στο περιβάλλον και στον άνθρωπο. Μαρί-Νοέλ Η Σχέση Πόλης Υπαίθρου στο Πλαίσιο της Καπιταλιστικής Ανάπτυξης. - 2011 111 Ο Οινοτουρισμός Κοκκώσης ως Ειδική Μορφή Χαράλαμπος Τουρισμού. ειδική μορφή τουρισμού. Κορινθίας 560 Σιουτοπούλου Αναστασία - - 561 Βαλασσά Φ. Το ζήτημα της υπέρβασης της ύπαιθρος.1. των αντιφάσεων που ενέχει το αστική ανάκαπιταλιστικό σύστημα πτυξη Εξώφυλλο . οινικό τουριστικό προιόν. και συγκεκριμένα στο συναίσθημα του φόβου και στο σχεδιασμό του δημόσιου και ιδιωτικού χώρου. Πολύζος Σεραφείμ Κατηγορία Χριστοπούλου Όλγα Γοσποδίνη Βογιαζίδης Ντυκέν Κουσιδώνης 2011 178 Ασπασία Νικολός Μαρί-Νοέλ Χρήστος . Πολεοδομία Πολεοδομική Πολιτική Ελλάδα Πόλη.110 - Περιβάλλον Λέξεις Κλειδιά Short Outline Στρατηγικός σχεδιασμός. γκετοποίηση του χώρου. Βιώσιμη ανάπτυξη Πρόταση στρατηγικού σχεδιασμόυ για την βιώσιμη ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής του νομού Κορινθίας Αέρια Απόβλητα Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας - Στην εργασία αναλύεται η ζήτηση και η χρήση του λιγνίτη για την παραγωγή ενέργειας. - - 562 Μπακρατσά Φανή - - 563 Φωτοπούλου Μυρσίνη - - Επιβλέπων Επιβλέπων Επιβλέπων Επιβλέπων Έτος Αρ. αποκλειστικά προάστια. Πολεοδομία Πολεοδομική Πολιτική Ελλάδα Φοβικό συναίσθημα. χρονολογικός πίνακας διπλωματικών εργασιών α/α Συγγραφέας 1 Συγγραφέας 2 Συγγραφέας 3 Τίτλος 559 Μπόζνος Κωνσταντίνος - - Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης Ν. Ανάπτυξη Υπηρεσιών Ελλάδα Οινοτουρισμός. αστικοποίηση. Παλαιό Ψυχικό. Μιχαηλίδης Γεώργιος 2011 297 Περιφερειακή Επιχειρησιακά Περιφέρεια Ανάπτυξη Σχέδια Πελοποννήσου Ερευνώντας Κούγκολος Σκάγιαννης Τοπάλογλου Ζητήματα Αέριας Αθανάσιος Παντολέων Ελευθέριος Ρύπανσης: Μελέτη Περίπτωσης της Ευρύτερης Περιοχής της Κοζάνης. οινική διαδρομή.

Οικονόμου Σαπουνάκης Γοσποδίνη Δημήτριος Αριστείδης Ασπασία . Λαλένης Κωνσταντίνος - . ολοκληρωμένου προγράμματος σε τομεακός/ εθνικό επίπεδο για την αξιοποίηση θεματικός των ανενεργών στρατιωτικών σχεδιασμός. ολοκληρωμένη χωρική προσέγγιση. Κατηγορία 564 Θεοδοσόπουλος Γιαννετάκης Γ. εκσυγχρονισμός/αναδιάρθρωση της άμυνας. Βόλος. χωρικός αντίκτυπος Εξέταση των προβλημάτων και των πιθανών λύσεων για τη σημερινή θέση του Σιδηροδρομικού Σταθμού Βόλου Εξέταση χωρικού αντικτύπου της διαδικασίας ευρωπαικής ολοκλήρωσης μέσα από τις διεργασίες που συντελούνται στην πορεία της ΕΕ Εξώφυλλο . - - Εθνικής Κλίμακας Χωροταξικός Σχεδιασμός για την Πολεοδομική Αξιοποίηση των Στρατοπέδων Οικονόμου Κουσιδώνης Δημήτριος Χρήστος 2011 135 Χωροταξία Χωροταξική Πολιτική Ελλάδα 565 Βαφειάδης Κωνσταντίνος - - Ανάπλαση του Κέντρου της Νέας Ιωνίας Βόλου: Η περιοχή των Προσφυγικών και του Στρατοπέδου. Σταθάκης Δημήτριος Περάκης Κωνσταντίνος Κουσιδώνης Χρήστος - 2012 Πολεοδομία Γεωπληροφορική Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος 567 Ραβασόπουλος Πετράκης Μιχαήλ - - Σιδηροδρομικός Σταθμός Βόλου: Εντός ή Εκτός των Τειχών. χρονολογικός πίνακας διπλωματικών εργασιών α/α Συγγραφέας 1 Συγγραφέας 2 Συγγραφέας 3 Τίτλος Επιβλέπων Επιβλέπων Επιβλέπων Επιβλέπων Έτος Αρ.111 - Χωροταξία Υποκατηγορία Γεωγραφική Περιοχή Λέξεις Κλειδιά Short Outline Αξιοποίηση Επιχηρείται ο σχεδιασμός ενός στρατοπέδων. περιφ. ανισότητες. Θεσσαλικοί σιδηρόδρομοι Ευρωπαική ολοκλήρωση.εκτάσεων της χώρας μετασχηματισμός της άμυνας. επανάχρηση στρατοπέδων.1. περιοχές brownfields Σιδηρόδρομος. εδαφική συνοχή. Σκάγιαννης Παντολέων Λαλένης Κωνσταντίνος Οικονόμου Δημήτριος - 2012 175 Περιφερειακή Ανάπτυξη Υποδομές Περιφέρεια Θεσσαλίας 568 - - Οικονόμου Δημήτριος Πετράκος Γεώργιος - 2012 131 Χωροταξική Πολιτική Ευρώπη Σούκος Θεόδωρος Η Συμβολή της Μπεριάτος Εδαφικής Συνοχής Ηλίας στη Διαδικασία Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης: Πολιτικές.Αναστασία Ζήφου Μαρία 2012 Πολεοδομία Αναπλάσεις Περιφέρεια Θεσσαλίας 566 Γαροφαλάκης Γεώργιος - - Αστική Εξάπλωση και Κυψελοειδή Αυτόματα: Περιοχή Μελέτης: Δήμου Πατρέων. γραμμές. σιδηρ. TOD. Ένωσης. Οικονομικές και Χωρικές Πτυχές της Πορείας της Ευρ. Σιδηροδρομικός Σταθμός. 1 2 3 4 Σελ. στρατηγικός σχεδιασμός.

υδατικό ισοζύγιο. 1 2 3 4 Σελ. όπως της πόλης των Ιωαννίνων. επιπτώσεις Υποβάθμιση λίμνης Κορώνειας Χριστοπούλου Όλγα - 2012 138 Χωροταξία Οικιστικό ΔίκτυοΑνάπτυξη Περιφέρεια Ηπείρου - Διερεύνηση της επίδρασης μιας σταδιακά αναπτυσσόμενης πόλης.112 - Κατηγορία Υποκατηγορία Γεωγραφική Περιοχή Πολεοδομία Πολεοδομική Πολιτική Ελλάδα Εξώφυλλο . ποιότητα υδάτων. δεκαετίες και εννοιολόγηση των αφηγήσεις. ελΠροσέγγιση του ρόλου των ληνο-αλβασυνόρων τις δυο τελευταίες νικό σύνορο. 574 - - Πράσινος Αστικός Γοσποδίνη Κούγκολος Σαπουνάκης Σχεδιασμός: Ασπασία Αθανάσιος Αριστείδης Η Περίπτωση της . μέσω ποιοτικών και ποσοτικών κριτηρίων - 2012 137 Πολεοδομία Πολεοδομική Πολιτική Κύπρος - - Γούσιος Τοπάλογλου Δημήτριος Ελευθέριος Γούσιος Δημήτριος . υποβάθμιση. στους ορεινούς οικισμούς.Αναστασία Πράσινης Ανάπτυξης του Παραδοσιακού Οικισμού Στρούμπι. αντιλήψεις Χριστοπούλου Όλγα - 2012 104 Περιβάλλον Διαχείριση Φυσικού Περιβάλλοντος Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Κορώνεια. έτσι ώστε να προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα - 2012 123 - - - 2012 104 Περιφερειακή Επιχειρησιακά Αλβανία και Ανάπτυξη Σχέδια Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας Σύνορα.1. πρακτικές. χρονολογικός πίνακας διπλωματικών εργασιών α/α Συγγραφέας 1 Συγγραφέας 2 Συγγραφέας 3 Τίτλος 569 Μπασδάρα Στέλλα Τέλλιου Ασημίνα - Ενδιάμεση Αξιολόγηση του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Θεσσαλίας (2007-2013) Πετράκος Γεώργιος Σαράτσης Ιωάννης Οικονόμου Δημήτριος Πολύζος Σεραφείμ 570 Βενετσάνου Μαριλένα - - Η Ποιότητα Ζωής στην Πόλη Οικονόμου Δημήτριος Δέφνερ Αλέξιος . συνόρων μέσα από τις καθημερινές τοπικοί φοπρακτικές ρείς. εμπόδια. Λαλένης Κωνσταντίνος Λέξεις Κλειδιά Short Outline 2012 148 Περιφερειακή Επιχειρησιακά Περιφέρεια Ανάπτυξη Σχέδια Θεσσαλίας - Αναθεώρηση της στρατηγικής του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΠΕΠ) .Μιχαήλ Ζήφου Μαρία 571 Γιαννέλη Τάνια - - Προσδιοριστικοί Ντυκέν Παράγοντες Μαρί-Νοέλ Διασυνοριακής Οικονομικής Συνεργασίας Καστοριάς-Αλβανίας 572 Καναράκης Ιωάννης - - Διαχρονική Ποιοτική Κούγκολος Μπεριάτος & Ποσοτική Μελέτη Αθανάσιος Ηλίας της Λίμνης Κορώνειας 573 Χατζημελετίου Ειρήνη - - Η Επίδραση της Πόλης των Ιωαννίνων στους Ορεινούς Οικισμούς κατά την Πολεοδομική τους Εξέλιξη. Κωστέρη Έλενα Επιβλέπων Επιβλέπων Επιβλέπων Επιβλέπων Έτος Αρ.

1. Κρήτη Αγροτική Ανάπτυξη Ελλάδα αγροτικοί συΟι δύσκολες συνθήκες που νεταιρισμοί.Μιχαήλ Κουσιδώνης Χρήστος - 2012 185 Περιφερειακή Ανάπτυξη Marketing Τόπου Γερμανία Δέφνερ Αλέξιος . με την εργασία αυτή να εστιάζει στους δεύτερους. αλλά και στην πρόταση κάποιων δράσεων για την αξιοποίησή της Η παρούσα διπλωματική εργασία πραγματεύεται το θέμα της χωρικής ανάλυσης των χρήσεων γης στη πόλη και επιχειρεί να προσεγγίσει το ζήτημα της καταλληλότερης περιοχής για κατοικία.Peer σχεδιασμού. αντιμετώπιζε η οικονομία στην συνεταιριπρόοδο του χρόνου και συνεπώς στικές αξίες τα προβλήματα με τα οποία ήρθαν και αρχές.Μιχαήλ Σαπουνάκης Αριστείδης - 2012 144 Περιφερειακή Ανάπτυξη Ανάπτυξη Υπηρεσιών Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου Αξιοποίηση. αναπτύσσει μια διαλεκτική σχέση "χωρική με το δομημένο περιβάλλον μουσικοποίηση". χρονολογικός πίνακας διπλωματικών εργασιών α/α Συγγραφέας 1 Συγγραφέας 2 Συγγραφέας 3 575 Αλεξίου Αλέξανδρος Δελφάκη Δάφνη Ευφροσύνη - 576 Καβάδας Ευάγγελος - - 577 Πέλλας Θεμιστοκλής - - 578 Πατσέας Γεώργιος - - 579 Ουζουνίδης Γεώργιος - - Τίτλος Επιβλέπων Επιβλέπων Επιβλέπων Επιβλέπων Έτος Αρ. Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών Αξιοποίηση και Ανάπλαση του Γκολφ Αφάντου της Ρόδου Αγροτικοί Συνεταιρισμοί στην Ελλάδα: Υφιστάμενη Κατάσταση και Προοπτικές. Κουσιδώνης Χρήστος Χριστοπούλου Όλγα Σχεδιασμός και Σταθάκης Εφαρμογή Μεθόδου Δημήτριος Πολυκριτήριας Χωρικής ΑνάλυσηςΠροσδιορισμός Περιοχών Καταλληλότητας για Κατοικία σε Αστικό Περιβάλλον. στη διερεύνηση των αιτιών για τις οποίες η περιοχή παραμένει ανεκμετάλλευτη. αστική κουλτούρα Η παρούσα διπλωματική εργασία στοχεύει στη μαλέτη και ανάλυση της περιοχής του γκολφ Αφάντου της Ρόδου. Πόδος Αίσθηση Τόπου και Σκάγιαννης Γοσποδίνη Σαπουνάκης Κλιτότητα στον Παντολέων Ασπασία Αριστείδης Χωρικό Σχεδιασμό. η νεοαφιχθείσα techno. 1 2 3 4 Σελ. Αφάντου. Γεωπληροφορική Ελλάδα Χρήσεις Γης. αντιμέτωποι οι ίδιοι οι πολίτες βιωσιμότητα έχουν οδηγήσει στην προώθηση συναιτεριτου συνεταιτιστικού θεσμού σε σμών ποικίλους παραγωγικούς κλάδους. . Οι βασικές κατηγορίες διακρίνουν τους αστικούς και τους αγροτικούς. Πολεοδομία Πολεοδομική Πολιτική Γούσιος Δημήτριος Ντυκέν Μαρί-Νοέλ - 2012 60 Περιφερειακή Ανάπτυξη Περάκης Κωνσταντίνος Κουσιδώνης Χρήστος - 2012 94 . To Peer. μέσω μιας πολυκριτήριας σταθμισμένης ανάλυσης στον αστικό χώρο Εξώφυλλο . Χωρική Ανάλυση. Συνάρτηση Χρονοαποστάσεων. παρα.113 - Πολεοδομία Αστικός Στο Βερολίνο της πτώσης του χώρος. της επανένωσης. Το Βερολίνο και η Σκάγιαννης TECHNO Χώρος και Παντολέων Μουσική Κατηγορία Υποκατηγορία Γεωγραφική Περιοχή Λέξεις Κλειδιά Short Outline Δέφνερ Αλέξιος . Πολυκριτήρια Μέθοδος. γκόλφ. και το πως αυτή μπορεί να ανθρώπινη ενισχύεται στο πλαίσιο του χωρικού κλίμακα. εργασίας είναι η αίσθηση τόπυ άμβλυνση. ανάπλαση.από το Ντιτρόιτ techno μουσική γωγή χώρου. Τείχους και των πρώτων χρόνων Βερολίνο.Αναστασία Περιπτωσιολογική Μελέτη Οικολογίας Κήπου στην Κρήτη. - 2012 105 Περιφέρεια Κρήτης αίσθηση Το θέμα της διπλωματικής τόπου. Άλγεβρα Χαρτών.

κής εργασίας είναι η θεωρητική μενικότητα. κοινωνικό κεφάλαιο. η αποτύπωση της (ΜΠΕ). Τι ρόλο παίζει η ιδεολογία στον σχεδιασμό.114 - 94 Περιφερειακή Παραγωγική Ανάπτυξη Διάρθρωση Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας συνεταιρισμός. Μαγνησίας που περιγράφονται στη συνέχεια. που αποτελούν ορόσημα ως πρωτοποριακές κι εναλλακτικές μορφές διοίκησης. στην οποία δραστηριοποιούνται ανελλιπώς τα τελευταία πενήντα χρόνια συνεταιριστικές μονάδες (τόσο αγροτικές όσο και γυναικείες). χρονολογικός πίνακας διπλωματικών εργασιών α/α Συγγραφέας 1 Συγγραφέας 2 Συγγραφέας 3 Τίτλος Επιβλέπων Επιβλέπων Επιβλέπων Επιβλέπων Έτος Αρ. στον Μελέτη Περιτομέα των φ/β. κοινωνική οικονομία Στη συγκεκριμένη εργασία αναλύονται αρχικά δύο επιτυχημένα παραδείγματα συνεταιριστικής δράσης από το διεθνή χώρο και ο τρόπος με τον οποίο αυτά ενσωματώθηκαν στην εκάστοτε τοπική κοινωνία: το παράδειγμα της περιφέρειας της Εμίλια. . ϊκό Σύστημα είναι η κατανόηση και η αποτύπωση (Φ/Σ). Από την άλλη.Στόχος της παρούσας διπλωματιτητα. βαλλοντικών Η ανάδειξη των πλεονεκτημάτων Επιπτώσεων των Φ/Β. στην επιστήμη του σχεδιασμού ιδεολογία.1. παράγοντες και χαρακτηριστικά του δηλαδή τα οποία «νοθεύουν» την καθ’ όλα «αντικειμενικότητα» του σχεδιασμού. Ορθολογηκότητα και Σχεδιασμός. Τα κυριότερα ερωτήματα που τίθενται προς έρευνα είναι τα εξής: Ποιοι είναι οι παράγοντες που επηρεάζουν την κρίση του μελετητή.Ρομάνα στην Ιταλία και του Mondragon στην χώρα των Βάσκων.προτάσεων για την απλούστευση βαλλοντική της διαδικασίας εκπόνησης αδειοδότηση. επιλέχθηκε για μελέτη η περιοχή του Βελβεντού Κοζάνης. Νικολός και η Κοινωνική τους Ενσωμάτωση: Η Διεθνής Εμπειρία και το Παράδειγμα του Βελβεντού Κοζάνης - 2012 Λασπίδου Χρ. υπάρχουσας διαδικαστικής Περιβάλλον. - 2012 134 Περιβάλλον Οικονομοτεχνικές Μελέτες Ελλάδα Φωτοβολτα. 580 Δεδελετάκης Μιχαήλ - - Αντικειμενικότητα. Περι. Λαλένης Κωνσταντίνος 581 Καλογερόπουλος Κωνσταντίνος - - Διαδικασία Εκπόνησης Περιβαλλοντικών Μελετών για Φωτοβολταϊκά Πάρκα Κούγκολος Αθανάσιος 582 Πιτίδης Ευάγγελος - - Σκάγιαννης Κουσιδώνης Παντολέων Χρήστος Κατηγορία Υποκατηγορία Γεωγραφική Περιοχή Λέξεις Κλειδιά Short Outline - 2012 84 Χωροταξία Χωροταξική Πολιτική Ελλάδα ορθολογικό. περιβαλλοντικών μελετών. κατάστασης και η περιγραφή (ως Ηλιακή παραδείγματος) της εγκατάστασης Ενέργεια Φ/Β πάρκου σε περιοχή του Ν. επιδιώκουν την υλοποίηση του παραπάνω στόχου Ο Θεσμικός Ρόλος Σκάγιαννης Σταμπουλής Βογιαζίδης των Συνεταιρισμών Παντολέων Γ. ενσωμάτωση. Πεταλά Μ. αντικει. Ποιοι είναι οι παράγοντες που περιορίζουν η/και «χειραγωγούν» τον σχεδιαστή. 1 2 3 4 Σελ. ανάλυση της αντικειμενικότητας σχεδιασμός.Στόχος της παρούσας εργασίας. Εξώφυλλο . καθώς και η εξέταση του μελετητή σχεδιαστής –σχεδιαστή. συνεταιριστικό κίνημα.

city σταση της παγκοσμιοποίησης Μακεδονίας marketing. κοινωνίας σε ολόκληρη τη χώρα ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ.Αντικείμενό της είναι η ανάδειξη Ηπείρου και κή μεταφορά.Μιχαήλ - 2012 92 Περιφερειακή Ανάπτυξη Marketing Τόπου Πολύζος Σεραφείμ - 2012 113 Περιφερειακή Ανάπτυξη Υποδομές - 2012 117 Περιφερειακή Ανάπτυξη Οικονομοτεχνικές Μελέτες Λαλένης Κωνσταντίνος Σκάγιαννης Τοπάλογλου Παντολέων Ελευθέριος . στο Πλαίσιο του "Προγράμματος Καλλικράτη" 585 Τριανταφυλλίδου Χρύσα - - 586 Μηλιώτης Στέφανος - - Ο Αυτοκινητόδρομος Σκάγιαννης Ε-65 και οι Παντολέων Προοπτικές Ανάπτυξης του Βορείου Τμήματος Διέλευσής του. Κατηγορία Υποκατηγορία Γεωγραφική Περιοχή Βογιαζίδης Νικολός - 2012 56 Περιφερειακή Ανάπτυξη Οικονόμου Δημήτριος Λαλένης Κωνσταντίνος - 2012 74 Γοσποδίνη Μπεριάτος Ασπασία Ηλίας . οργανωμένης πολεοδομικής νέα δομή των οργάνωσης του τόπου. των Θρακικών ακτών και του Θρακικού πελάγους.Σκοπός της εργασίας είναι η αναφοΑνατολικής αγωγός. συνδυασμένων μεταφορών.Σταθάκης νωσης των Χωρικών Δημήτριος Δεδομένων των ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ Όμορων Δήμων. λοπονήσου Δυτικός Σιδηροδρομικός Άξονας Εξώφυλλο . και ιδιαίτερα στις αστικές περιοχές ομοιομορφία.Αλεξανδρούπολης 584 Χριστοπούλου Αντωνία - - Οι Δυσκολίες Συνέ. τόδρομου Κεντρικής Ελλάδας Ε-65. οικονοεπιπτώσεις μική. καθιστούν ένα ιδιαίτερο διεπιστητερματικός μονικής εμβέλειας έργο. Έβρου. Πολεοδομία Πολεοδομική Ελλάδα πολεοδομικός Οι έντονες μεταβολές της Πολιτική σχεδιασμός. κέντρα την έντονη ανάγκη για διαπολιτισμός. Σεραφείμ Υποδομών και ο Κεντρικός Ρόλος τους στο Νέο Σύστημα Συνδυασμένων Μεταφορών. του Ν. 587 Καργιώτης Νικόλαος - - Τα Συγκριτικά Πλεο. λιμάνι γκάς .Πολύζος νεκτήματα των Σιδ. των συγκριτικών πλεονεκτημάτων Περιφέρεια Ευρωπαϊκή του σιδηροδρόμου σε σχέση με Δυτικής Μεταφορική τα άλλα μέσα μεταφοράς καθώς Μακεδονίας Πολιτική ανά. χρονολογικός πίνακας διπλωματικών εργασιών α/α Συγγραφέας 1 Συγγραφέας 2 Συγγραφέας 3 Τίτλος 583 Τσομπάνης Χαράλαμπος - - Οι περιβαλλοντικές Κούγκολος Μπεριάτος επιπτώσεις του Αθανάσιος Ηλίας Πετρελαιαγωγού: Μπούρκας . για τη διάχυση της ανάπτυξης της Ανάπτυξη. γεωστρατηγική) που ξεπερνούν εκ των πραγμάτων τα δεδομένα της Αλεξανδρούπολης. Ο προσδιορισμός μιας ταυτότητα ξεχωριστής εικόνας μιας πόλης που θα της προσδώσει μοναδική ταυτότητα είναι μία περίπλοκη διαδικασία που επηρεάζει πολλούς τομείς της κοινωνίας. μεγάλης σταθμός.115 - Λέξεις Κλειδιά Short Outline Υποδομές Περιφέρεια πετρελαι. Ο. 1 2 3 4 Σελ. Περιφέρεια Βόρειο Η συγκεκριμένη εργασία μελετά τις Θεσσαλίας τμήμα Ε-65. Ανάδειξη της Πολιτιστικής Ταυτότητας στο Αστικό Τοπίο της Κομοτηνής Επιβλέπων Επιβλέπων Επιβλέπων Επιβλέπων Έτος Αρ.1.Αναστασία Δέφνερ Αλέξιος . έχει προκαλέσει σε πολλά αστικά και Θράκης city branding.και ο νέος κεντρικός ρόλος που και πτυξη Συν. πολυπλοκότητας και υψηλής επικινπεριβαλδυνότητας με κλίμακες επιρροής λοντικές (περιβαλλοντική. Αξιολόγηση της Σιδηροδρομικής Γραμμής ΗγουμενίτσαςΙωάννιναΚαλαμάτα-Κοζάνη City Marketing. ρά και η περιγραφή των ποσοτικών Μακεδονίας εγκαταστάσεις και τεχνολογικών χαρακτηριστικών και Θράκης αποθήκευ. χωρική. έφεραν στο φως την ανάγκη όμοροι δήμοι.Α. Περιφέρεια εικόνα της Η σύγχρονη γενικευμένη κατάΑνατολικής πόλης. δυτικής Θεσσαλίας (κυρίως) και Προτάσεις κατά προέκταση της περιοχής μελέτης Περιφέρεια Σιδηροδρομι. προοπτικές ανάπτυξης του βορείου και Σχεδιασμός τμήματος διέλευσης του ΑυτοκινηΠεριφέρεια μεταφορών. κατά τα τελευταία εκατό χρόνια συνένωση. φοροποίηση. κοινωνική. Δυτικής Χωρικές Το έργο αυτό αποτελεί προϋπόθεση Μακεδονίας επιπτώσεις.Αλεξανδρούπολη που το εξυπηρέτησης.Τ.του έργου πετρελαιαγωγού Μπουρσης.καλείται να παίξει η σιδηροδρομική Περιφέρεια δυασμένων μεταφορά στο νέο σύστημα των Πελμεταφορών.

Επιπλέον διερευνάται η διαχρονική πυκνότητα εξέλιξη του φαινομένου καθώς πραγματοποιήθηκαν μετρήσεις για δυο χρονικές στιγμές (1997. Παγκοσμιοποίηση. Κατηγορία 588 Μαγγίνα Μαρία Ιωάννα - - Η Έννοια της Χωρικής Δικαιοσύνης 589 Ρεμπής Νικόλαος - - Μέτρηση και Σταθάκης Αποτίμηση της Δημήτριος Αστικής Εξάπλωσης στον Εκτός Σχεδίου Χώρο του Δήμου Βόλου. Καινοτόμος σχεδιασμός. Η Χωρική Κοτζαμάνης Ντυκέν Βογιαζίδης Διαφοροποίηση Βύρων Μαρί-Νοέλ Νικολός των Αποκλίσεων μεταξύ μόνιμου. χρονολογικός πίνακας διπλωματικών εργασιών α/α Συγγραφέας 1 Συγγραφέας 2 Συγγραφέας 3 Τίτλος Επιβλέπων Επιβλέπων Επιβλέπων Επιβλέπων Έτος Αρ. - 2012 137 Χωροταξία Δημογραφικά Φαινόμενα Ελλάδα Μοντέλο Αστικής Εξάπλωσης: Η Περίπτωση του Βόλου. Ανταγωνιστικότητα των Πόλεων. Βόλος Η παρούσα εργασία παρουσιάζει σε γενικές γραμμές το φαινόμενο της αστικής εξάπλωσης σε θεωρητικό επίπεδο. Κυτταρικά Αυτόματα. Εξώφυλλο . δόμησης στον Καλλικρατικό Δήμο Βόλου με τη χρήση των δεικτών παρόδιος. αστική διάχυση. Μάρκετινγκ Πόλεων. σε σχεδιασμός επίπεδο καποδιστριακών δήμων και νομών και επιχειρεί να τις ερμηνεύσει. 590 Νίκου Μαρία - - City Branding και Γοσποδίνη Μπεριάτος Καινοτόμος Χωρικός Ασπασία Ηλίας Σχεδιασμός σε . χωρικός κατά την απογραφή του 2001. πραγματικού και νόμιμου πληθυσμού και οι επιδράσεις στο Χωρικό Σχεδιασμό. Dubai Η παρούσα εργασία επιχειρεί να διερευνήσει τον τρόπο εφαρμογής του καινοτόμου σχεδιασμού και του αστικού μάρκετινγκ και branding και να εξετάσει τα διάφορα μοντέλα ανάπτυξης που προκύπτουν από την εφαρμογή των παραπάνω. αστική εξάπλωση/ διάχυση. στατιστικών. στάσεις του ανωτέρω φαινομένου. Branding Πόλεων. δημογραφικών και νόμιμος χαρτογραφικών εργαλείων.116 - 65 Στην παρούσα μελέτη γίνεται εξωαστικός ποσοτικοποίηση της εκτός σχεδίου χώρος. τις επιπτώσεις και την μελλοντική τους βιωσιμότητα. με εφαρμογή σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας. μοντέλα. έπειτα από τη μελέτη των έως τώρα πραγματικός ερευνών εξετάζει. 1 2 3 4 Σελ. τις διαπληθυσμός. περιαστικός. Ακόμα παρουσιάζει την εφαρμογή του μοντέλου SLEUTH για την πρόβλεψη της αστικής εξάπλωσης της πόλης του Βόλου και των ευρύτερων αστικών περιοχών.Αναστασία Αντιπαράθεση με την "Ολιστική και Βιώσιμη Ανάπτυξη" στο παράδειγμα του Dubai 591 Νικολάου Κωνσταντίνος - - 592 Κρινάκης Σταύρος Χρυσοβαλάντης - - Υποκατηγορία Γεωγραφική Περιοχή Κοτζαμάνης Οικονόμου Βύρων Δημήτριος Χωροταξία Χωροταξική Πολιτική Ελλάδα Λέξεις Κλειδιά Short Outline Βογιαζίδης Νικολός - 2012 Οικονόμου Κουσιδώνης Δημήτριος Χρήστος - 2012 Πολεοδομία Οικιστικό ΔίκτυοΑνάπτυξη Περιφέρεια Θεσσαλίας Δέφνερ Αλέξιος . στην Ελλάδα το 2001. με τη χρήση πληθυσμός.1. παράκτιος. πυκνότητα δόμησης και πυκνότητα πληθυσμού ανά εκτάριο (Ha). 2007-9) μόνιμος Η παρούσα ερευνητική εργασία πληθυσμός. Σταθάκης Δημήτριος Περάκης Κωνσταντίνος . Ως μελέτη περίπτωσης επιλέγεται το Dubai.Μιχαήλ - 2012 120 Περιφερειακή Ανάπτυξη Marketing Τόπου Ντουμπάι Νέα Αστικά Τοπία. Κουσιδώνης Χρήστος - 2012 67 Πολεοδομία Γεωπληροφορική Περιφέρεια Θεσσαλίας SLEUTH.

αντικείμενο τον Προαστιακό Προαστιακός. κύκλος ζωής. Εξώφυλλο . - 2012 596 Γραμμένου Κρυστάλλω - - - 2012 129 Χωρο-χρονική Ανάλυση Λιανικού Εμπορίου σε Περιβάλλον GIS: Η Περίπτωση της Πόλης της Θεσσαλονίκης. Γοσποδίνη Σαπουνάκης ΜπουρΝέοι Τύποι και Ασπασία Αριστείδης δάκης Κατευθύνσεις στο . Ο Δημόσιος χώρος στις Πόλεις και στον Κυβερνοχώρο. κυβερνοχώρος. ολοκληρωμένη ανάπτυξη Η παρούσα μελέτη παρέχει ένα πλέγμα κατευθύνσεων στους κρίσιμους τομείς για την ολοκληρωμένη ανάπτυξη των μικρών νησιών. µε την εφαρµογή σε όλες τις επιχειρήσεις λιανικού εµπορίου και υπηρεσιών εστίασης ως σύνολο. επικοινωνία. αλλά και κάθε κατηγορίας δραστηριότητας µεµονωµένα. 1 2 3 4 Σελ. τη σχέση ανάμεσα στο δημόσιο ανάγκες. Στρατηγική Χωροταξία Ελλάδα Υποδομές Περιφέρεια Αττικής βιώσιμη Η παρούσα εργασία έχει ως ανάπτυξη. Λαλένης Κωνσταντίνος Σαπουνάκης Αριστείδης Φώτης Κουσιδώνης Μανέτος Γεώργιος Χρήστος Παναγιώτης . αλλά και αυτών που βρίσκονται σε φάση κατασκευής. - 2012 215 Περιφερειακή Ανάπτυξη 595 Ζάχος Δημήτριος - - Συγκριτική Ανάλυση. δημόσια έννοιας του δημόσιου χώρου σφαίρα. Βόλος Πολεοδομία Πολεοδομική Πολιτική Πολεοδομία Λέξεις Κλειδιά Γεωπληροφορική Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Χωροθέτηση λιανικού εµπορίου. Επιβλέπων Επιβλέπων Επιβλέπων Επιβλέπων Έτος Αρ. τυπολογία. κοινωνική διάδραση. Γεωγραφικά Συστήµατα Πληροφοριών Συγκεκριµένα. επιχειρώντας τον εντοπισμό των αναψυχή. της υπερ-κινητικότητας. Σε πρώτη Σιδηρόφάση αναφέρεται στο ιστορικό του δρομος. του μέχρι σήμερα και στις βασικές μελλοντική κατευθύνσεις που δόθηκαν από εξέλιξη τον σχεδιασμό για τη μορφή του και για την υλοποίησή του.1. στο πλαίσιο μιας εθνικής στρατηγικής για το νησιωτικό χώρο.117 - 83 Κατηγορία Χωροταξία Υποκατηγορία Γεωγραφική Περιοχή Short Outline νησιωτικότητα. διαδίκτυο δρα συμπληρωματικά ή κατανάλωση. που εκτελούνται µέσω των Γεωγραφικών Συστηµάτων Πληροφοριών. στη σύγχρονη μεταβιομηχανική κοινωνία της πληροφορίας και διαδίκτυο. Επίσης επιχειρεί να κάνει μία λεπτομερή περιγραφή των έργων που υλοποιήθηκαν. υποκαθιστά το δημόσιο χώρο. χρονολογικός πίνακας διπλωματικών εργασιών α/α Συγγραφέας 1 Συγγραφέας 2 Συγγραφέας 3 Τίτλος 593 Κουτσοπούλου Ασπασία Αντωνία - - Δυναμική των Κοκκώσης Μπεριάτος Σαπουνάκης Νησιώτικων Χαράλαμπος Ηλίας Αριστείδης Συστημάτων: Προς μια Στρατηγική Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης του Ελληνικού Μικρονησιώτικου Χώρου - 2012 102 594 Καλαράς Ιωάννης - - Προαστιακός Σκάγιαννης Σιδηρόδρομος Παντολέων Αττικής Διαδικασίας Υλοποίησης. σιδηρόδρομο της Αθήνας. Το πλαίσιο στηρίζεται στην εφαρµογή µιας σειράς χωρικών δεικτών. η εργασία εξετάζει τις διαχρονικές αλλαγές των χωρικών προτύπων των καταστηµάτων κατά την περίοδο 2007-2011 και τον κύκλο ζωής των επιχειρήσεων. από την εποχή της δημιουργίας προβλήματα. απαξίωση.Αναστασία Βασίλειος Σχεδιασμό. χώρο και στον κυβερνοχώρο. Εντοπισμός Κρίσιμων Ζητημάτων και Μελλοντική Εξέλιξη. αστική δοµή. Εξετάζει μετατόπιση.Η παρούσα διπλωματική εργασία στοχεύει στην διερεύνηση της ρος. τομέων και το βαθμό στον οποίο το ενημέρωση. Ελλάδα δημόσιος χώ. χωρικά πρότυπα. μικρά νησιά.

Κεντρικής Σύστημα Μακεδονίας Χωρικού Σχεδιασμού. Ελλάδα Η παρούσα διπλωματική εργασία επιχειρεί να αποδώσει το σύνθετο και πολυδιάστατο πλαίσιο σχέσεων που διέπει τα προγράμματα αστικής αναγέννησης. Σουηδία Βασική επιδίωξη της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η συγκριτική θεώρηση των συστημάτων. εργαλείων. Αστική Ανάπλαση.118 - Κατηγορία Πολεοδομία Υποκατηγορία Γεωγραφική Περιοχή Γεωπληροφορική Υποδομές Κοινωνικά φαινόμενα στον αστικό χώρο Λέξεις Κλειδιά Short Outline Περιφέρεια GIS. Περιφέρεια ΓΠΣ. Δέφνερ Αλέξιος . Λαλένης Κωνσταντίνος Πολύζος Σεραφείμ Ναθαναήλ Ευτυχία - 2012 114 Περιφερειακή Ανάπτυξη 599 Πατελίδα Μαριάννα - - Από την Ανάπλαση στη Βιώσιμη Αστική Αναγέννηση. Προσδιορισμός ενός Αναλυτικού Μεθοδολογικού Πλαισίου σε Περιβάλλον GIS. 1 2 3 4 Σελ. προσβασιμότητα. για να εξετασθεί ο βαθμός εναρμόνισης μεταξύ τους Εξώφυλλο . Τεχνική Χωρικής Παρεμβολής.Μιχαήλ Μανέτος Παναγιώτης - 2012 107 598 Χαραλαμπίδου Σοφία - - Συνδυασμένες Μεταφορές Μικρών & Μεγάλων Αποστάσεων: Η περίπτωση της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας. Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης - Η παρούσα διπλωματική εργασία με τίτλο «Συνδυασμένες μεταφορές μικρών και μεγάλων αποστάσεων. ΣΧΟΟΑΠ. η περίπτωση της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας» έχει σαν στόχο πρωτίστως τη μελέτη και κατανόηση των συνδυασμένων μεταφορών κι έπειτα τη διερεύνηση της ύπαρξης και επάρκειας αυτών στο Νομό Καβάλας. χρονολογικός πίνακας διπλωματικών εργασιών α/α Συγγραφέας 1 Συγγραφέας 2 Συγγραφέας 3 Τίτλος Επιβλέπων Επιβλέπων Επιβλέπων Επιβλέπων Έτος Αρ. Χωρική Αυτοσυσχέτιση Σκοπός της παρούσας διπλωματικής είναι ο προσδιορισμός ενός μεθοδολογικού πλαισίου ανάλυσης και αξιολόγησης των μετακινήσεων που λαμβάνουν χώρα σε αστικές περιοχές. Πολεοδομικός Σχεδιασμός. Ελλάδα Προγράμματα Αστικής Αναγέννησης.Αναστασία - 2012 165 Πολεοδομία Πολεοδομική Πολιτική 600 Πανταζοπούλου Δέσποινα - - Άστυ Αφιλόξενο. κινητικότητα. Λαλένης Κωνσταντίνος Σαπουνάκης Βογιαζίδης Αριστείδης Νικολός - 2012 140 Πολεοδομία 601 Γκορρέγια Διονύσης - - Σύγκριση και Αξιολόγηση ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ Όμορων Δήμων. Οικονόμου Δημήτριος Γοσποδίνη Σαπουνάκης Ασπασία Αριστείδης .1. μεθόδων. Εφαρμογή στην Πόλη του Βόλου. Μακεδονίας. Σχεδιάζοντας για Όλους. Βιώσιμη Αστική Αναγέννηση. Χωρικός Μέσος. 597 Βασιλείου Θεοδώρα - - Χωρο-χρονικά Φώτης Πρότυπα ΜετακιΓεώργιος νήσεων σε Αστικές Περιοχές. Οικονόμου Δημήτριος - 2012 116 Πολεοδομία Πολεοδομική Πολιτική Λαλένης Κωνσταντίνος Κουσιδώνης Χρήστος . Χωρική Θεσσαλίας Ανάλυση. πολιτικών και πρακτικών σχεδιασμού των δύο αυτών χωρών (Ελλάδας Σουηδίας) προκειμένου να αξιολογηθεί η δυνατότητα πρόσβασης των Εμποδιζόμενων Ατόμων στις ελληνικές πόλεις σε σχέση με την αντίστοιχη στις σουηδικές. Όμοροι Δήμοι Στην παρούσα διπλωματική εργασία αξιολογούνται και συγκρίνονται τα ΓΠΣ και ΣΧΟΟΑΠ δύο ομάδων (η πρώτη έχει τέσσερις δήμους και η δεύτερη έχει πέντε) όρων δήμων στην Περιφέρεια Κ. συγκριτική θεώρηση. Αποκλεισμός των εμποδιζομένων ατόμων από τις Αστικές Λειτουργίες στις Σύγχρονες Ελληνικές Πόλεις: Συγκριτική Θεώρηση Ελλάδας-Σουηδίας. με κύριο γνώμονα τις δύο διαστάσεις του χώρου και του χρόνου. Έλλειψη Τυπικής Απόκλισης. Ελλάδα και Σουηδία μποδιζόμενα Άτομα. Εμπειρία-ΣτόχοιΠροοπτικές στον Ελληνικό Χώρο. Άτομα με Αναπηρίες.

Λαλένης Κωνσταντίνος 604 Χαρίσης Αριστείδης - - Διερεύνηση της Σκάγιαννης Προοπτικής Παντολέων Υπόγειος Ανάπτυξης Δραστηριοτήτων ως Απάντηση στα Σύγχρονα Αστικά Προβλήματα. υπόγεια πόλη. Περιβαλλο. για το αρχαιολογιχώρο. 1 2 3 4 Σελ. της πολιτιστικής κληρονομιάς για ενοποίηση την ταυτότητα της περιοχής. Αμφίπολη υπόγεια ανάπτυξη. Ευρώπη: το Amsterdam ArenA. για τον άνθρωπο κών χώρων.Μιχαήλ ΠαπαΣκάγιαννης γεωργίου Παντολέων Μαριλένα Λαλένης Κωνσταντίνος Κατηγορία 2012 118 Περιφερειακή Ανάπτυξη Σαπουνάκης Κουσιδώνης Λεφαντζής 2012 232 Πολεοδομία Αριστείδης Χρήστος Μιχαήλ Υποκατηγορία Γεωγραφική Περιοχή Οικιστικό ΔίκτυοΑνάπτυξη Short Outline Περιφέρεια πολυκεντρική Η παρούσα διπλωματική εργασία Ανατολικής ανάπτυξη. μέσα από την μελέτη και ανάλυση της διεθνούς εμπειρίας καθώς και των κρισιμότερων ζητημάτων γύρω από την υπόγεια ανάπτυξη. Στην παρούσα εργασία αναλύονται παγκοσμι. 605 Βασιλειάδης Βασίλειος - - Διευρεύνηση των Επιδράσεων των Σύγχρονων Ευρωπαϊκών Ποδοσφαιρικών Γηπέδων στην Οικονομία και στο Αστικό Περιβάλλον. αστικός υπόγειος χώρος.119 - Λέξεις Κλειδιά πολιτιστική Καλείται επομένως να ανακαλύψει κληρονομιά. εξωαστικός χώρος.1. Επιπλέον. της νέας γενιάς γηπέδων στην οικονομία.Μιχαήλ Σαπουνάκης Αριστείδης - 2012 105 Περιφερειακή Ανάπτυξη Υποδομές Διεθνές Λαλένης Κωνσταντίνος Μεταξάς Θ. Επιβλέπων Επιβλέπων Επιβλέπων Επιβλέπων Έτος Αρ. αποτελούν ιδιαίτερα επιτυχημένα μάρκετινγκ. διερευνά την μετάβαση από το Μακεδονίας αστικά δίπολα ολιγοπολικό (ή ίσως μονοπολικό) και Θράκης / τρίπολα. προς μία Ξάνθη χωρική δομή διαπνεόμενη από τις αρχές της πολυκεντρικής ανάπτυξης σε διαπεριφερειακό και ενδοπεριφερειακό επίπεδο.τέσσερις περιπτώσεις γηπέδων που οποίηση. Δέφνερ Αλέξιος . μοντέλο αστικής οργάνωσης χωροταξικός που είχε εμφανιστεί στη χώρα σχεδιασμός. και να αποκαλύψει τη σημασία διαχείριση. σχεδιασμός του υπεδάφους Αντικείμενο της παρούσας διπλωματικής. το αστικό περιEmirates Stadium. από τη δεκαετία του 1970 και Δράμα είχε ως επίκεντρο την Αθήνα Καβάλα και τη Θεσσαλονίκη. - 2012 164 Περιφερειακή Ανάπτυξη Marketing Τόπου Ευρώπη και Ελλάδα . χρονολογικός πίνακας διπλωματικών εργασιών α/α Συγγραφέας 1 Συγγραφέας 2 Συγγραφέας 3 Τίτλος 602 Σταθάκη Χρυσή - - Πολυκεντρική Ανάπτυξη & Αστικά Δίπολα/Τρίπολα στην Ελλάδα: Η Περίπτωση του Τρίπολου Δράμα-ΚαβάλαΞάνθη.Περιφέρεια ντικοί Ανατολικής Πόροι-Τοπίο. γίνεται αναφορά στα υφιστάμενα και στα μελλοντικά ποδοσφαιρικά γήπεδα στην Ελλάδα Εξώφυλλο . αποτελεί η ανάδειξη των δυνατοτήτων του αστικού υπόγειου χώρου για την εγκατάσταση δραστηριοτήτων οι οποίες δεν είναι αναγκαίο να καταλαμβάνουν τον πολύτιμο επιφανειακό χώρο.Μακεδονίας Πολιτιστική και Θράκης Κληρονομιά Δέφνερ Αλέξιος . Μελέτη περίπτωσης: ενοποίηση στην Αρχαία Αμφίπολη Πρόταση Διαχείρισης της Πολιτιστικής Κληρονομιάς. το Wembley βάλλον Stadium και το Allianz Arena. γήπεδα. Μπεριάτος Ηλίας 603 Κουβέλη Αικατερίνη - - Ο Χώρος ως Παρουσία Απουσιών. καταλήγοντας τελικά στην κατάσταση και τις προοπτικές της τελευταίας στην Ελλάδα. και αναγνωρίσιμα παραδείγματα επίδραση.

χρονολογικός πίνακας διπλωματικών εργασιών α/α Συγγραφέας 1 Συγγραφέας 2 Συγγραφέας 3 Τίτλος Επιβλέπων Επιβλέπων Επιβλέπων Επιβλέπων Έτος Αρ. προσέγγισης της πολιτιστικής δίκτυα. μεταξύ των οδών Μεταμορφώσεως . Η παρούσα μελέτη επιχειρεί να διερευνήσει τον τρόπο ανάπτυξη αυτών των μοντέλων και να εστιάσει στην περίπτωση του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος». διαδρομές.1.δημιουργία μοντέλων όπως η λιμένας πόλη-αεροδρόμιο. 606 Γκαντούνα Ευαγγελία - - Δικτύωση Τόπων Πολιτιστικής Κληρονομιάς: Η Περίπτωση του Δήμου Ελασσόνας. Η Περίπτωση του Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών "Ελευθέριος Βενιζέλος" Δέφνερ Αλέξιος .αεροδρόμιο. Αν και χαρακτηρίζονται Ανάπτυξη. τα οποία θα συμπεριλαμβάνουν και στοιχεία του φυσικού περιβάλλοντος.Αναστασία Η έννοια της Σαπουνάκης Οικονόμου Κουσιδώνης Ανάπλασης στην Αριστείδης Δημήτριος Χρήστος Ελλάδα & Πιλοτική Εφαρμογή της στο Βόλο. Η εξέλιξη αεροτρόπολη. αποτελεί μια ολοκληρωμένη προστασία προσπάθεια αντιμετώπισης και και ανάδειξη. Δημητριάδος και 28ης Οκτωβρίου. δεδομένης της συνύπαρξής τους στο χώρο Ορεινές Οι ορεινές περιοχές αποτελούν περιοχές. . ένα ζωτικό χώρο με πολλαπλές Αειφόρος λειτουργίες.Αναστασία Αεροδρόμιο.120 - Κατηγορία Πολεοδομία Υποκατηγορία Γεωγραφική Περιοχή Περιβαλλοντικοί Πόροι-ΤοπίοΠολιτιστική Κληρονομιά Αναπλάσεις Περιφέρεια Θεσσαλίας Λέξεις Κλειδιά Short Outline Πολιτιστική Η παρούσα διπλωματική εργασία κληρονομιά.Αθ. Διάκου. Χριστοπούλου Όλγα Μπεριάτος Ηλίας Πολύζος Σεραφείμ - 2013 113 Περιφερειακή Επιχειρησιακά Περιφέρεια Ανάπτυξη Σχέδια Δυτικής Μακεδονίας 608 Αναδιώτη Μαργαρίτα - - Νέες Μορφές Γοσποδίνη Μπεριάτος Αστικότητας. αστικών προτύπων. Εξώφυλλο . ΠρογράμΟι αναπτυξιακές επιλογές για τις ματα. τα Αγροτική ιδιαίτερα φυσικά και πολιτισμικά Πολιτική. κληρονομιάς. πόλη και να αποτελούν γεννήτριες νέων . Μπεριάτος Ηλίας 607 Καρτσιούνης Ανδρέας - - Συμβολή των Αναπτυξιακών & Περιβαλλοντικών Προγραμμάτων στην Αειφόρο Ανάπτυξη των Ορεινών Περιοχών: Η Περίπτωση των Γρεβενών. αυτού του φαινομένου οδηγεί στη Διεθνής Αερο. 1 2 3 4 Σελ. Βενιζέλου. μέσα από την αποτύπωση και την κατανόηση της έννοιας της ανάπλασης στην Ελλάδα και την Ευρώπη. από τις παραγωγικές τους δραστηΚοινή ριότητες (κυρίως αγροτικές). τους στοιχεία παρουσιάζουν σημαΑναπτυξιακά ντικά αναπτυξιακά προβλήματα. αναγνωρίζοντας την πολιτιστικές ιστορική και επιστημονική της αξία. ορεινές περιοχές της Ελλάδας Νομός προσανατολίζονται από τη μια μεριά Γρεβενών στην ενίσχυση του χιονοδρομικού τουρισμού και από την άλλη στην προώθηση ήπιων μορφών τουρισμού ως συμπληρωματικής δραστηριότητας στην ορεινή γεωργία. Ασπασία Ηλίας Οι Πόλεις . Στόχος της είναι η προστασία και Δήμος ανάδειξη των πολιτιστικών αγαθών Ελασσόνας μέσω της σύστασης δικτύων.Μιχαήλ - 2013 116 Πολεοδομία Πολεοδομική Πολιτική Περιφέρεια Αττικής 609 Μπότος Θεοφάνης - - - 2013 120 Πολεοδομία Περιφέρεια Θεσσαλίας ΠαπαΓοσποδίνη Οικονόμου 2013 133 γεωργίου Ασπασία Δημήτριος Μαριλένα . η αεροτρόπολη και το airport corridor. Αντικείμενο της εργασίας αποτελεί ο πολεοδομικός χώρος και η ανάπλαση του κέντρου του Βόλου. Τα αεροδρόμια πλέον αρχίζουν να μεταφορικός αποκτούν αστικά χαρακτηριστικά κόμβος.Πλάτωνος . αεροδρόμιο. ο οποίος θα μπορούσε να αποτελέσει μια πόλη-αεροδρόμιο με διεθνή εμβέλεια.

με το ενδιαφέρον περισσότερο εστιασμένο σε αυτά της ευρωπαϊκής ηπείρου. Επιβλέπων Επιβλέπων Επιβλέπων Επιβλέπων Έτος Αρ. σχεδιασμός. 612 Σωμαράκης Γεώργιος - - Συμμετοχική Κοτζαμάνης Κούγκολος Διαχείριση Αστικών Βύρων Αθανάσιος Στερεών Αποβλήτων. 1 2 3 4 Σελ. χώροι. Φράγµα. Λεφαντζής Μιχαήλ Ντυκέν 2013 117 Μαρί-Νοέλ Κατηγορία - 2013 121 Περιφερειακή Ανάπτυξη - 2013 105 .ρικών και πολιτιστικών στοιχείων κό τοπίο. Αριστείδης Δημήτριος Μελέτη Περίπτωσης: Ενοποίηση Αρχαιολογικών Χώρων Πειραιά. Καστοριάς ως µελέτη περίπτωσης για το οποίο ουσιαστικά εκπονήθηκε ανάλυση κόστους-οφέλους χρησιµοποιώντας στοιχεία που προκύπτουν από µελέτες σκοπιµότητας και περιβ. ζήτημα της αντιμετώπισης των ιστομνημεία. στο αστικό περιβάλλον αρχ. Κούγκολος Εμμανουήλ Αθανάσιος Χρ. Αυτό είναι και το θέµα που πραγµατεύεται το δεύτερο και βασικό µέρος της παρούσας εργασίας και πιο συγκεκριµένα πρόκειται για το φράγµα Νεστορίου. Κρίνεται σκόπιµη η όσο το δυνατόν αµερόληπτη και αντικειµενική εκπόνηση µελετών σκοπιµότητας και αξιολόγησης επιπτώσεων και τελικά η ανάλυση κόστους και οφέλους ενός τέτοιου έργου. αρχαιολογικών χώρων. ώστε να οδηγεί σε σωστές αποφάσεις και ενέργειες. Η περίπτωση της Κερατέας. - 2013 88 Περιβάλλον Διαχείριση Φυσικού Περιβάλλοντος Ευρώπη 611 Καρακούνος Κόσσυβας Ιωάννης - - Πολεοδομικός Σταθάκης Κουσιδώνης Σαπουνάκης Σχεδιασμός & Αστικό Δημήτριος Χρήστος Αριστείδης Μικροκλίμα - 2013 70 Πολεοδομία Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας αστική Η παρούσα διπλωματική εργασία μορφολογία. χρονολογικός πίνακας διπλωματικών εργασιών α/α Συγγραφέας 1 Συγγραφέας 2 Συγγραφέας 3 Τίτλος 610 Στασινός Γεώργιος - - Κλιματική Αλλαγή και Δασικά Οικοσυστήματα της Ευρώπης. δίκτυο. πολιτική. αειφορική διαχείριση Στη συγκεκριμένη εργασία μελετάται διεξοδικά το ζήτημα της κλιματικής αλλαγής στη σύγχρονη εποχή και αναλύεται η αλληλεπίδραση που αυτή παρουσιάζει με τα δασικά οικοσυστήματα. πολιτισ. Στο πλαίσιο της παρούσας εργασίας εξετάστηκε η δυνατότητα συμμετοχής των τοπικών κοινωνιών στη διαδικασία λήψης αποφάσεων για τη διαχείριση στερεών αποβλήτων και με ποιο τρόπο αυτή μπορεί να εφαρμοστεί στην περίπτωση της Κερατέας. φαινόμενο θερμοκηπίου. εν. ση που δύναται να έχει η αστική θερμική μορφολογία στις συνθήκες ακτιάνεση νοβολίας και ανέμου στο επίπεδο των πεζών. Ανάλυση ΚόστουςΟφέλους 614 Λάσδα Κωνσταντίνα - - - - - - Αξιολόγηση των Επιδράσεων του Φράγματος Νεστορίου Καστοριάς στην Τοπική Ανάπτυξη. και λοιπών επιπτώσεων Περιφέρεια Πολιτιστική Η παρούσα εργασία αναλύει το Αττικής κληρονομιά. διαχείριση αστικών στερεών αποβλήτων. Ανάπτυξη. πολεοδ.1. Περιβάλλον Συμμετοχικές Διαδικασίες Περιφέρεια Αττικής συμμετοχικές διαδικασίες σχεδιασμού. αστι.121 - Πολεοδομία Υποκατηγορία Γεωγραφική Περιοχή Υποδομές Περιβαλλοντικοί Πόροι-ΤοπίοΠολιτιστική Κληρονομιά Λέξεις Κλειδιά Short Outline δασικά οικοσυστήματα. κλιματική αλλαγή. Κερατέα 613 Μπάτσουκας Ανδρέας Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας Υποδοµή. Χριστοπούλου Όλγα Πολύζος Σεραφείμ Γούσιος Δημήτριος Σκάγιαννης Καλλιώρας Παντολέων Δημήτριος Προστασία και Σαπουνάκης Οικονόμου Ανάδειξη Μνημείων. έχει ως πεδίο έρευνας την επίδραμικρόκλιμα. Πειραιάς Εξώφυλλο .

1. Λέξεις Κλειδιά Short Outline Ελλάδα εγκληματικότητα. πομια εξονυχιστική ανάλυση του λεοδομικός συστήματος χωρικού σχεδιασμού σχεδιασμός. Αρχικά μελετώνται οι βάσεις δεδομένων γενικού στατιστικού περιεχομένου. ανάπτυξη. 2013 163 Χωροταξία Χωροταξική Πολιτική 2013 186 Χωροταξία Οικιστικό ΔίκτυοΑνάπτυξη . οι πιο κατάλληλες αστικές θεωρίες και εφαρμογές. Κρήτη.122 - Κατηγορία Υποκατηγορία Γεωγραφική Περιοχή αστική εξάπλ. με την μελέτη περίπτωσης. χρονολογικός πίνακας διπλωματικών εργασιών α/α Συγγραφέας 1 Συγγραφέας 2 Συγγραφέας 3 Τίτλος Επιβλέπων Επιβλέπων Επιβλέπων Επιβλέπων Έτος Αρ. οικ. πόλεων.Κύπρου Λαλένης Κωνσταντίνος Σκάγιαννης Παντολέων Ζήφου Μαρία - 619 Γιαμαλάκη Δέσποινα - - Χριστοπούλου Όλγα Μπεριάτος Ηλίας - Δέφνερ Αλέξιος . ιδιαιτερότητες. πόλεις μεσαίου μεγέθους και λειτουργικών διαστάσεων. αστικός φόβος. το οποίο αναγνωρίζει την ιδιαιτερότητα των ορεινών περιοχών σε νησιά αναφορικά με το χωρικό σχεδιασμό. πολιτική διαμόρφωσης αστικών επεκτάσεων Ελλάδα και χωρικός σχεΗ παρούσα εργασία παρέχει Κύπρος διασμός. Η περίπτωση των Δημόσιων υπαλλήλων Ελλάδος - 2013 62 Χωροταξία 617 Αθανασίου Αλέξανδρος - - Η Αστική Εξάπλωση Μεσαίων Ελληνικών Πόλεων. πρόληψη του εγκλήματος. Στην παρούσα διπλωματική εργασία αναλύεται το φαινόμενο της αστικής εξάπλωσης ως μείζον θέμα για την οργάνωση και λειτουργία του αστικού περιβάλλοντος. προτείνεται μία τυπολογία που συνάδει με τις σύγχρονες συνθήκες των ελ. αποτύπωση διαχρονικών αλλαγών. πολεοδομικός σχσεδιασμός.. ασφαλείς πόλεις Στην παρούσα διπλωματική εργασία ερευνώνται η σημαντικότητα των δημόσιων χώρων. Βογιαζίδης Καραχάλης Νικολός Νικόλαος - 2013 159 Πολεοδομία Πολεοδομική Πολιτική 616 Κουτσούκος Αναστάσιος - - Δημιουργία. χωρικός σχεδιασμός Μέσω της παρούσας μελέτης εξετάζεται το παράδειγμα της νήσου Κρήτης και διερευνούνται οι ιδιαίτερες δομές και δυναμικές που χαρακτηρίζουν τις ορεινές περιοχές αυτής. Αναζητούνται τα προβλήματα και οι προοπτικές της συγκεκριμένης κατηγορίας χώρου και προτείνεται ένα σχέδιο κατευθύνσεων στους πιο κρίσιμους τομείς.Μιχαήλ Ιδιαιτερότητες και Κοκκώσης Προοπτικές Χαράλαμπος Ανάπτυξης των Ορεινών Περιοχών στο Νησιωτικό Χώρο: η Περίπτωση της Κρήτης. Περιφέρεια Κρήτης ορεινός και νησιωτικός χώρος. Έπειτα. Δημογραφικά Φαινόμενα Ελλάδα - Χωροταξία Οικιστικό ΔίκτυοΑνάπτυξη Ελλάδα Στην παρούσα μελέτη πραγματοποιείται η έρευνα για τη δημιουργία. 1 2 3 4 Σελ. Εξώφυλλο . 615 Ζιακούλη Μαρίνα - - Ο ρόλος του Πολεοδομικού Σχεδιασμού στην Αντιμετώπιση του Αστικού Φόβου και της Εγκληματικότητας. Σταθάκης Δημήτριος Περάκης Κωνσταντίνος Καλλιώρας Δημήτριος - 2013 70 618 Μιχαήλ Κωνσταντίνα - - Συγκριτική Προσέγγιση Πολιτικών Εφαρμογών των Συστημάτων Χωρικού Σχεδιασμού Ελλάδας . Λαμβάνοντας όλες τις παραμέτρους υπόψη. αναπτύσσεται η εμπειρική προσέγγιση και η δημιουργία των βάσεων χωρικών δεδομένων. που ισχύει στην Κύπρο και χωροταξικός στην Ελλάδα σκοπεύοντας στη σχεδιασμός θεωρητική σύγκριση των δύο συστημάτων. τα φαινόμενα του αστικού φόβου και της εγκληματικότητας. Ντυκέν Κοτζαμάνης Καλλιώρας Διαχείρηση και Μαρί-Νοέλ Βύρων Δημήτριος Οργάνωση Βάσεων χωρικών δεδομένων. διαχείριση και οργάνωση βάσεων δεδομένων.

Μιχαήλ - 2013 209 Περιφερειακή Ανάπτυξη Marketing Τόπου Περιφέρεια ελεύθερος Η περιοχή μελέτης της παρούσας Δυτικής χρόνος. Καβάλα. αποτελεί παραμεθώριο περιοχή εναλλακτι. λιμνών της Περιφερειακής εταιρική Ενότητας της Φλώρινας. Βόλος.Αθανασιάδου Έλλη - - Ελεύθερος Χρόνος και Λίμναιο Στοιχείο. το βόρειο τμήμα της Περ. κατηγοριοποιεί την περιφέρεια σε κατηγορίες χώρου και κάνει προτάσεις για την χωρική οργάνωση της περιφέρειας. συγκεκριμένα στις εννιά Urban Audit. Καλαμάτα) με τη χρήση στατιστικών και χωρικών δεδομένων από την ΕΛ. των ΑΠΕ και του τουρισμού) στα οποία είχε γίνει κριτική νωρίτερα.πραγματεύεται τα ζητήματα του κληρωμένη παράκτιου χώρου. εστιάζοντας σε Διαχείριση μια από τις σημαντικότερες Παράκτιων αστικοποιημένες περιοχές της Ζωνών. δεν είναι γνωστή και η ταυτότητά της είναι αποπροσανατολισμένη. Ελλάδας. Περιλαμβάνει έξι λίμνες και branding. Ηράκλειο. (Αθήνα. Λάρισα.ΣΤΑΤ.Γ. προσδιορισμός διοικητικών ενοτήτων. ταυτότητα. χρήσεις γης. χρονολογικός πίνακας διπλωματικών εργασιών α/α Συγγραφέας 1 Συγγραφέας 2 Συγγραφέας 3 Τίτλος Επιβλέπων Επιβλέπων Επιβλέπων Επιβλέπων Έτος Αρ. Ελλάδα Ιωάννινα. μεγαλύτερες Ελληνικές πόλεις EΛ.Μιχαήλ Κουσιδώνης Χρήστος . Ενότητα Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου Ηρακλείου. μοντέλα χωροθετήσεωνκατανομών Αντικείμενο της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η δημιουργία ενός μεθοδολογικού πλαισίου αξιολόγησης και προσδιορισμού διοικητικών ενοτήτων με τη χρήση Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών. Θεσσαλονίκη. ΓΣΠ. Χώρος. χωρικά τοποιείται η μέτρηση της συμπαμετρικά. Ολο. Εξώφυλλο . 620 Μαμαλάκης Στυλιανός - - Διαχρονική Εξέλιξη των Χρήσεων Γης στην Περιφέρεια Κρήτης Σταθάκης Δημήτριος Περάκης Κωνσταντίνος Κουσιδώνης Χρήστος - 2013 176 Πολεοδομία Χρήσεις γης Περιφέρεια Κρήτης 621 Πάφη Μαρία - - Μέτρηση της Συμπαγούς Πόλης στην Ελλάδα. είναι η περιοχή Μακεδονίας οχή λιμνών. 623 Ρωμά . διπλωματική εργασία.123 - Κατηγορία Χωροταξία Υποκατηγορία Γεωγραφική Περιοχή Γεωπληροφορική Ελλάδα Λέξεις Κλειδιά Short Outline Διαχρονική εξέλιξη χρήσεων γης.Δ. χρήσεις γης. και το Urban Atlas. γούς πόλης στην Ελλάδα και Urban Atlas. Κρήτη.1. πραγμαπόλη. Πάτρα. 624 Λουκογεωργάκη Αγάπη - - Μεθοδολογικό Πλαίσιο Προσδιορισμού και Αξιολόγησης Διοικητικών Ενοτήτων σε περιβάλλον ΓΠΣ: Εφαρμογή στις Ελληνικές Νησιωτικές Περιφέρειες Φώτης Γεώργιος - 2013 184 Κοτζαμάνης Καραχάλης Βύρων Νικόλαος Δέφνερ Αλέξιος . αλλά και στα ειδικά πλαίσια χωροταξικού σχεδιασμού και αειφόρου ανάπτυξης (της βιομηχανίας. διότι παρά τη μοναδική φυσική της ομορφιά. Σχέδιο Branding της Περιοχής Λιμνών της Φλώρινας Δέφνερ Αλέξιος . 1 2 3 4 Σελ. Corine Η εργασία παρουσιάζει τα συμπεράσματα της ανάλυσης. 622 Γιαουρτά Σοφία - - Χωρ. Αποτελεί πρόκληση για τουρισμού το branding προορισμού.ΣΤΑΤ.γειτονεύοντας με την Αλβανία και κές μορφές την Π. Σταθάκης Δημήτριος Περάκης Κωνσταντίνος Κουσιδώνης Χρήστος - 2013 71 Πολεοδομία Οικιστικό ΔίκτυοΑνάπτυξη Ελλάδα συμπαγής Στην παρούσα μελέτη. Σχεδιασμός Κοκκώσης Μπεριάτος Σαπουνάκης στην Βόρεια Χαράλαμπος Ηλίας Αριστείδης Παράκτια Ζώνη της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου: Αποτίμηση & Προοπτικές - 2013 159 Χωροταξία Χωροταξική Πολιτική Περιφέρεια Κρήτης Παράκτιος Η παρούσα. περιδιπλωματικής.Μ.

Κατηγορία Υποκατηγορία Γεωγραφική Περιοχή 625 Κοντογιάννης Γεώργιος - - Μεθοδολογικές Προσεγγίσεις Εκτίμησης Πληθυσμιακών Μεγεθών: η Περίπτωση της Ελλάδας Ντυκέν Μαρί-Νοέλ 626 Τασούλης Γεώργιος - - Graffiti . μεθοδολογικές προσεγγίσεις Περιφέρεια graffiti. Η Περίπτωση του Μεταξουργείου.124 - Λέξεις Κλειδιά Ελλάδα προβολές πληθυσμού. ως μια δυναμική δραστηριότητα του συνολικού τουρισμού. τέχνη του δρόμου. ψυχαγωγία Short Outline H παρούσα διπλωματική εργασία πραγματεύεται τις μεθοδολογικές προσεγγίσεις που συνδέονται με τις προβολές πληθυσμού στις διάφορες χωρικές κλίμακες.Μιχαήλ - 2013 132 Χωροταξία Στρατηγική Χωροταξία Σαπουνάκης Αριστείδης - 2013 83 Χωροταξία Γεωπληροφορική Γοσποδίνη Κουσιδώνης Λεφαντζής Άσπα Χρήστος Μιχαήλ - 2013 103 Πολεοδομία Αναπλάσεις Σαπουνάκης Καραχάλης Αριστείδης Νικόλαος Περάκης Κωνσταντίνος . δεδομένου ότι μέχρι σήμερα ελάχιστες πόλεις έχουν προβεί σε τολμηρές και συνάμα αξιόλογες ενέργειες ανάπλασης και αναβάθμισης των εν λόγω περιοχών τους. χωρικές κλίμακες. Η παρούσα διπλωματική εργασία διαπραγματεύεται την δραστηριότητα της κρουαζιέρας. χωρική ανάπτυξη. Η παρούσα διπλωματική εργασία αποτελεί μια ολοκληρωμένη προσπάθεια αναμόρφωσης. εκτιμήσεις πληθυσμού. street art. αποκατάσταση. Στο πλαίσιο της παρούσας μελέτης πραγματοποιείται η μέτρηση και η τρισδιάστατη αποτύπωση της δόμησης γύρω από το αρχαιολογικό μνημείο της Κνωσού μέσω της χρήσης αεροφωτογραφιών δύο διαφορετικών χρονολογικών στιγμών και την εφαρμογή μεθόδων τηλεπισκόπησης. στερεοσκοπική ανάλυση. και με βάση την τέχνη του δρόμου γίνονται προτάσεις για την αναβάθμισή του. αναμόρφωση. μελέτη λεκάνης ορατότητας. Κνωσός. ανάπτυξη. αποκατάστασης και ανάπλασης των αστικών θαλάσσιων μετώπων της χώρας μας.Μιχαήλ 627 Αποστολοπούλου Ιόλη - - Πρόταση Χωρικής Ανάπτυξης ενός Ανταγωνιστικού Δικτύου Λιμένων Προορισμών στην Ελλάδα Οικονόμου Σκάγιαννης Δημήτριος Παντολέων 628 Σηφάκη Αγάπη - - Μέτρηση & Αποτύπωση της Μεταβλητής της Δόμησης Γύρω από το Μνημείο της Κνωσσού Σταθάκης Δημήτριος 629 Μέγα Μαρία - - Ανάπλαση Αστικού Θαλάσσιου Μετώπου: Η Περίπτωση των Νέων Μουδιανών Χαλκιδικής Σταθάκης Δημήτριος Πολύζος Σεραφείμ - 2013 127 Χωροταξία Δημογραφικά Φαινόμενα - 2013 145 Πολεοδομία Αναπλάσεις Δέφνερ Αλέξιος . ελληνικοί προορισμοί. hip Αττικής hop graffiti. δίκτυο λιμένων Περιφέρεια Κρήτης τοπίο. ανάπλαση. Εξώφυλλο . ισοπτικές ζώνες Περιφέρεια αστικό Κεντρικής θαλάσσιο Μακεδονίας μέτωπο. 1 2 3 4 Σελ. Στην παρούσα διπλωματική εργασία ερευνάται το φαινόμενο της ‘τέχνης του δρόμου’ και αναλύονται τα βασικά γνωρίσματα του.Street Art: Από Αστικά Φαινόμενα Εργαλεία Σχεδιασμού. Δέφνερ Αλέξιος . εργαλείο σχεδιασμού. χωρικός σχεδιασμός. Μεταξουργείο Ελλάδα τουρισμός. λιμένες. χρονολογικός πίνακας διπλωματικών εργασιών α/α Συγγραφέας 1 Συγγραφέας 2 Συγγραφέας 3 Τίτλος Επιβλέπων Επιβλέπων Επιβλέπων Επιβλέπων Έτος Αρ. κρουαζιέρα. τουρισμός. μελετάται ένα τμήμα της περιοχής του Μεταξουργείου. οργανισμοί εκπόνησης προβολών και εκτιμήσεων πληθυσμού. μέτρηση της δόμησης. Επίσης. που αναπτύσσεται ταχύτατα.1.

εισόδημα.Τ. διαχείριση υδατικών πόρων. Χ. χρονολογικός πίνακας διπλωματικών εργασιών α/α Συγγραφέας 1 Συγγραφέας 2 Συγγραφέας 3 Τίτλος Επιβλέπων Επιβλέπων Επιβλέπων Επιβλέπων Έτος Αρ. Βιώ. οικοτουρισμού και ιαματικού τουρισμού). ερευνώντας Συμμετοχικές το φαινόμενο των LULUs σε μια Διαδικασίες. επεξεργασία υδάτων Η παρούσα εργασία αφορά στην εξέλιξη των ενδοπεριφερειακών ανισοτήτων στην Περιφέρεια Θεσσαλίας. από τη μελέτη της διεθνούς εμπειρίας. κατάσταση και προτείνει την Αναψυχή. 630 Γαλάνη Μυρτώ - - Locally Unwanted Land Uses: (LULUS): Αντιθέσεις της (Τοπικής) Κοινωνίας Απένταντι σε Υφιστάμενες και Προτεινόμενες Χρήσεις Γης. Αντικείμενο της παρούσας διπλωματικής εργασίας αποτελεί η ανάδειξη των δυνατοτήτων επαναχρησιμοποίησης του νερού μέσα από την ανάλυση του οφέλους και των διαθέσιμων τεχνολογιών επαναχρησιμοποίησης του νερού. ΑΠΑ. Φθιώτιδας.την Περιφερειακή Ενότητα (Π.125 - Χρήσεις γης Λέξεις Κλειδιά Περιφέρεια LULUs.1. υποδομές. καταλήγοντας στην δυνατότητα εφαρμογής αυτής της πρακτικής Εξώφυλλο .Μιχαήλ - 2013 102 Περιφερειακή Ανάπτυξη Ανάπτυξη Υπηρεσιών Περιφέρεια Τουρισμός. υποδομές νερού.Α.Υ. τομείς παραγωγής. σιμη Τοπική Έτσι αναλύει την υφιστάμενη ανάπτυξη. οργάνωση εναλλακτικών Σαμοθράκη τουριστικών δραστηριοτήτων και μορφών τουρισμού σε δίκτυα (αγροτουρισμού. ΑΕΠ. ανάπτυξη. Η περίπτωση της Σαμοθράκης Υποδομές Ύδρευσης Σκάγιαννης Χριστοκαι η Προοπτική Παντολέων πούλου Επαναχρήσεων του Όλγα Νερού Ζήφου Μαρία Κατηγορία Υποκατηγορία Γεωγραφική Περιοχή Short Outline - 2013 204 Πολεοδομία - 2013 174 Περιφερειακή Παραγωγική Ανάπτυξη Διάρθρωση Περιφέρεια Θεσσαλίας Δέφνερ Αλέξιος . LQ.Σαμοθράκη ως μελέτη περίπτωσης. ισόρροπη ανάπτυξη επαναχρησιμοποίηση νερού.) ακή Ενότητα Φθιώτιδας. ανισότητες.Ε. πραγματοποιείται Ελλάδας Χωρικός προσπάθεια εξειδίκευσης των Σχεδιασμός. 1 2 3 4 Σελ. εργασίας. χώρος εξόρυξης Ελλάδα περιφέρεια. Λαλένης Κωνσταντίνος - 2013 150 Περιφερειακή Ανάπτυξη Υποδομές . NIMBY. Φυσικοί υπόβαθρο ενώ ασχολείται με την πόροι. Στα πλαίσια της παρούσας Στερεάς Χρήσεις Γης. Στα πλαίσια του συγκεκριμένου Ανατολικής Εναλλακτικές θέματος αναφέρει και παρουσιάζει Μακεδονίας μορφές τουριτο απαραίτητο θεωρητικό και Θράκης σμού. Διερεύνση στην ΠΕ Φθιώτιδας Λαλένης Κωνσταντίνος Οικονόμου Δημήτριος 631 Ντούμου Κωνσταντίνα - - Ανάλυση Ενδοπεριφερειακών Ανισοτήτων στην Περιφέρεια Θεσσαλίας Πολύζος Σεραφείμ Οικονόμου Ντυκέν Δημήτριος Μαρί-Νοέλ 632 Κρικιγιάννη Ελένη - - 633 Τσαρούχα Μαρία-Ελπίδα - - Διερεύνηση ΧριστοΜπεριάτος Δυνατοτήτων πούλου Ηλίας Προώθησης Όλγα Εναλλακτικών Μορφών Τουρισμού με Παράλληλη Αξιοποίηση των Φυσικών Πόρων ως Παράγοντα Βιώσιμης Τοπικής Ανάπτυξης και Αναψυχής. παραγόντων αυτών. Περιφερει. ανακύκλωση νερού. συγκεκριμένη χωρική ενότητα. καταθέσεις.

Εν συνεχεία. αποβιομηχάνιση. η εργασία ερευνά τις επιπτώσεις της κρίσης στον τομέα. Ελλάδα αγροτικός τομέας. Ευρωπαϊκή Ένωση. Η παρούσα διπλωματική εργασία στοχεύει στην διερεύνηση της μεθοδολογίας σχεδιασμού δικτύων ποδηλατοδρόμων. ανάπλαση. αστικές Στην παρούσα διπλωματική συγκοινωνίες. ενοποίηση πράσινων χώρων.Αναστασία Λαλένης Κωνσταντίνος Σκάγιαννης Κουσιδώνης Παντολέων Χρήστος Αστική Αναγέννηση Γοσποδίνη και Clusters Ασπασία Πολιτισμού: Η . καθώς και τις προοπτικές ανάπτυξής του στο παρόν υφεσιακό περιβάλλον. χωρικές ανισότητες. βιώσιμη αστική ανάπτυξη. Η ανάγκη ύπαρξη ενός στρατηγικού σχεδιασμού οδήγησε στη δημιουργία του όρου της αστικής αναγέννησης με σκοπό την οργανωμένη και συνολική πολεοδομική πολιτική Εξώφυλλο . προτείνουμε τη δημιουργία και την λειτουργία ενός περιβαλλοντικού σχεδιασμού. καθώς και των στοιχείων που επηρεάζουν τις μετακινήσεις με το ποδήλατο. μέσα από την εργασία αυτή. στην πόλη της Λεμεσού» γίνεται μια μέσα μαζικών πρώτη προσέγγιση του θέματος. εργασία με τίτλο «Δημιουργία τραμ τραμ. επανάχρηση Οι αναπλάσεις ως εργαλείο πολεοδομικοών παρεμβάσεων. χρονολογικός πίνακας διπλωματικών εργασιών α/α Συγγραφέας 1 Συγγραφέας 2 Συγγραφέας 3 Τίτλος Επιβλέπων Επιβλέπων Επιβλέπων Επιβλέπων Έτος Αρ. στοχεύοντας στη βελτίωση της μορφής και της λειτουργίας του αστικού χώρου. 634 Ρεντζέλος Αλκιβιάδης - - Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός των Πόλεων: Η περίπτωση της Πόλης της Ηγουμενίτσας 635 Καραμπίνη Ελευθερία - - Ο Αγροτικός Τομέας Ντυκέν στην Ελλάδα στην Μαρί-Νοέλ Εποχή της Κρίσης Γούσιος Δημήτριος 636 Σαμαρτζή Ευαγγελία - - Χάραξη και Κατασκευή Δικτύου Ποδηλατοδρόμων στην Πόλη του Βόλου Σκάγιαννης Ναθαναήλ Παντολέων Ευτυχία 637 Παπανικολάου Φειδίας - - Δημιουργία Τράμ στην πόλη της Λεμεσού 638 Περδικογιάννη ΣαμαρέΔαναΐδα - - Γοσποδίνη Κούγκολος Μπεριάτος Ασπασία Αθανάσιος Ηλίας . αστική αναγέννηση.126 - Πολεοδομία Υποκατηγορία Γεωγραφική Περιοχή Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός Λέξεις Κλειδιά Περιφέρεια Ηπείρου περιβαλλοντικός σχεδιασμός. Η παρούσα εργασία εξετάζει την ιστορική και χωρική εξέλιξη του αγροτικού τομέα στην Ελλάδα και τις αιτίες υποβάθμισής του.Μιχαήλ Κατηγορία - 2013 184 - 2013 154 Περιφερειακή Ανάπτυξη Αγροτική Ανάπτυξη - 2013 218 Πολεοδομία Υποδομές Λαλένης Κωνσταντίνος - 2013 94 Πολεοδομία Υποδομές Κύπρος Κουσιδώνης Χρήστος - 2014 173 Πολεοδομία Αναπλάσεις Περιφέρεια Αττικής Χριστοπούλου Όλγα . κυκλοφοριακός σχεδιασμός Short Outline Στα πλαίσια αυτής της κατεύθυνσης. Θεσσαλίας δίκτυα ποδηλατοδρόμων. στην πόλη της Ηγουμενίτσας. μετααφορών μελετώντας τις προοπτικές ενός τέτοιου είδους έργου στο πολεοδομικό συγκρότημα της Λεμεσού.1. πολιτική αγροτικής ανάπτυξης Περιφέρεια ποδήλατο. αποτελούσαν το σημαντικότερο μέσο αναδιαμόρφωσης του χώρου. βιώσιμη αστική κινητικότητα. χωρική συγκέντρωση. κρίση.Αναστασία Περίπτωση της Οδού Πειρεαιώς Δέφνερ Αλέξιος . 1 2 3 4 Σελ. Ελλάδα. οδικός χώρος. βιοκλιματικός σχεδιασμός. ποδηλάτης. ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

1 2 3 4 Σελ. ώστε η πόλη να καταστεί βιώσιµη για τους κατοίκους της και ελκυστική για τους επισκέπτες.127 - ΣΟΑΠ. από τη θέση του Ιερού Ναού του Αγίου Κωνσταντίνου εως το χείμαρρο του Άναυρο. Δυτική Είσοδος Θεσσαλονίκης. ΕπαναπροσΣαπουνάκης διορισμός του Αριστείδης Χαρακτήρα και Ανάπτυξη του Ανατολικού Θαλάσσιου Μετώπου από τον Άγιο Κωνσταντίνο Μέχρι τον Άναυρο Οι Χωρικές Κοκκώσης Επιπτώσεις του Χαράλαμπος Αερολιμένα Ελευθέριος Βενιζέλος στα Μεσόγεια Αττικής Ανάδειξη του άρχαίου θεάτρου Αχαρνών και η ένταξή τους στον ιστό της πόλης Κατηγορία Υποκατηγορία Γεωγραφική Περιοχή Λέξεις Κλειδιά Short Outline Λαλένης Κωνσταντίνος Κουσιδώνης Χρήστος - 2014 132 Πολεοδομία Αναπλάσεις Περιφέρεια Θεσσαλίας Βόλος. Γοσποδίνη Γούσιος Ασπασία Δημήτριος . εξετάζεται το ποιος είναι ο ρόλος σχεδιασμός. µέσω µίας σειράς παρεµβάσεων και ιδιαίτερα µέσα από την ανάπλαση του παραλιακού µετώπου του Γριµπόβου. καταστροφές. Στρατηγικός Σχεδιασμός.Μιχαήλ Σταθάκης Δημήτριος - 2014 149 Πολεοδομία Υποδομές Περιφέρεια Αττικής - Σκοπός της παρούσης εργασίας είναι να αναδείξει την δυναμική και δομή του χώρου πριν από την κατασκευή του αεροδρομίου και εν συνεχεία να διαπιστώσει τις αλλαγές που υπέστη ο χώρος κατά την κατασκευή και λειτουργία του αεροδρομίου Λαλένης Κωνσταντίνος - 2014 206 Πολεοδομία Οικιστικό ΔίκτυοΑνάπτυξη Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας - Λαλένης Κωνσταντίνος Κουσιδώνης Χρήστος - 2014 152 Πολεοδομία Πολεοδομική Νομοθεσία Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Αντικείµενο της παρούσας εργασίας είναι η ανάδειξη της πόλης της Ναυπάκτου. αποτελεί μία προσπάθεια αρχαίο θέα. απομόνωσης. Άναυρος. Αποβιομηχάνιση. τητα Εξώφυλλο . ένταξη.ση. θαλάσσιο μέτωπο Η παρούσα εργασία παρακολουθεί την εξέλιξη και ανάπτυξη του παραλιακού μετώπου της πόλης του Βόλου και ειδικότερα του ανατολικού τμήματος. αλλά ως προστασία. πώς διαχειρίζονται την ανασυκαι οικιστική γκρότηση τους. Η παρούσα προπτυχιακή διπλωματική εργασία προσπαθεί πιλοτικά να εκπονήσει ένα ΣΟΑΠ για την περιοχή της Δυτικής Εισόδου και τμήματος του λιμένα της Θεσσαλονίκης.1. χρονολογικός πίνακας διπλωματικών εργασιών α/α Συγγραφέας 1 Συγγραφέας 2 Συγγραφέας 3 639 Ραχούτη Ανδρεανή - - 640 Γκένα Βασιλική - - 641 Παπαδημητρίου Ολιβιέρη - - Ανάπτυξη Οικιστικής Σαπουνάκης Σκάγιαννης Ενότητας Ναυπάκτου Αριστείδης Παντολέων με Ειδική Αναφορά στο Παραλιακό Μέτωπο Γριμπόβου 642 - - Δυτική Είσοδος και Σκάγιαννης Τμήμα Λιμένα Παντολέων Θεσσαλονίκης: Προτάσεις Παρεμβάσεων μέσω Πιλοτικής Μελέτης ΣΟΑΠ 643 Παπαδημητρίου Αικατερίνη - - 644 - - Κυρατζάκος Άγγελος Κομιώτη Αικατερίνη Τίτλος Επιβλέπων Επιβλέπων Επιβλέπων Επιβλέπων Έτος Αρ.Αναστασία Βογιαζίδης Νικολός - 2014 167 Πολεοδομία Αναπλάσεις Περιφέρεια Αττικής Σαπουνάκης 2014 154 Αριστείδης Πολεοδομία Οικιστικό ΔίκτυοΑνάπτυξη Σεισμικές Μπεριάτος Καταστροφές και Ηλίας Οικιστική ΑνασυγκρότησηΣυγκριτική Ανάλυση των Περιπτώσεων ΖακύνθουΚαλαμάτας Παπαγεωργίου Μαριλένα Λαλένης Κωνσταντίνος . Η εργασία αυτή ασχολείται με το Ιονίων Νήσων καταστροφές.αντιμετώπισης των αρχαιολογικών τρο. πόλεις που έχουν Περιφέρεια ανασυγκρότη.πληγεί σημαντικά από σεισμικές Πελοπον. Λιμένας Θεσσαλονίκης. αναπόσπαστα στοιχεία μίας πολιτισμός ζώσας εξελισσόμενης πόλης. της πολεοδομίας στην προσπάθεια ανθεκτικόανασύστασης της πόλης.Η παρούσα διπλωματική εργασία κός χώρος.Ζάκυνθος. Περιφέρεια σεισμός. Δέφνερ Αλέξιος . ευρημάτων όχι ως θύλακες ανάδειξη. Αρχαιολογι. ενώ παράλληλα νήσου Καλαμάτα.

μέσω μιας ανάλυσης που βασίζεται την καταγραφή των οικονομικών στοιχείων του δήμου. Η Περίπτωση του Δήμου Λαμιέων Δέφνερ Αλέξιος .Μιχαήλ Σκάγιαννης Παντολέων - 2014 122 Κατηγορία Υποκατηγορία Γεωγραφική Περιοχή Πολεοδομία Πολεοδομική Πολιτική 2014 125 Περιφερειακή Παραγωγική Ανάπτυξη Διάρθρωση . Αντικείμενο της διπλωματικής εργασίας αποτελεί η ερμηνεία ενός Ολοκληρωμένου Σχεδίου Μάρκετινγκ σαν εργαλείο ανάπτυξης και προώθησης στα νέα αστικά τοπία. Καραχάλης Νικόλαος - 2014 153 Περιφερειακή Ανάπτυξη 648 ΑποστολοπούλουΜανιάτη Νίκη - - Χαρτογραφική Οπτικοποίηση: Διαδικασία Υλοποίησης επί Συγκεκριμένων Παραδειγμάτων Σταθάκης Δημήτριος Ντυκέν Μαρί-Νοέλ Σταθάκης Δημήτριος - 2014 96 649 Ρόκας Θεοχάρης - - Χριστοπούλου Όλγα Ντυκέν Μαρί-Νοέλ - 2014 80 Περιφερειακή Ανάπτυξη Προοπτικές Γούσιος Ανάπτυξης σε Δημήτριος Ορεινές Περιοχές σε Περιόδους Οικονομικής Κρίσης. περιφερειακές ανιότητες. Η Επίδραση της Αστική Διακυβέρνησης στους Μορφολογικούς Τύπους Πόλης και στα Πολιτικά Συστήματα Λαλένης Κωνσταντίνος 646 Νταρλαδήμα Άννα-Μαρία - - Οι Περιφερειακές Ανισότητες στη Ρωσική Ομοσπονδία Πετράκος Γεώργιος Καλλιώρας Ντυκέν Δημήτριος Μαρί-Νοέλ Πολύζος Σεραφείμ 647 Οικονόμου Αθανάσιος - - Η Βελτίωση της Εικόνας και της Φήμης μια Μικρομεσαίας Πόλης. Το Παράδειγμα του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων Δέφνερ Αλέξιος . Έρευνα πεδίου. σκοπό έχει τη μελέτη των οπτικών θεματική μεταβλητών και την κατανόηση χαρτογραφία. παραδειγμάτων με ποικίλα οπτική δεδομένα. μεταβλητή - Στην εργασία παρουσιάζουμε το δήμο Κεντρικών Τζουμέρκων. και την σχέση τους με τη οργάνωση. γραφικό μέσα από την διενέργεια σύμβολο. Ελλάδας Μάρκετινγκ Τόπου. κατά κεφαλήν ΑΕΠ. συστήματα. διαμόρφωση του πολιτεύματος και Μορφολογικά την αστική διακυβέρνηση.Μιχαήλ Μεταξάς Θ. της χαρτογραφικής οπτικοποίησης. Πολιτικά συστήματα Ρωσική Ομοσπονδία Ρωσία. σ-σύγκλιση. ηπειρωτικής Ελλάδας και των Πολεοδομική αποικιών. ομάδες σύγκλισης Περιφέρεια ΠαγκοσμιΣτερεάς οποίηση. 645 Καμπούρης Χρήστος - - Η Γένεση των Πόλεων και η Εξέλιξη της Πολεοδομίας στον Ελλαδικό Χώρο από την Αρχαϊκή Περίοδο έως τους Ελληνιστικούς Χρόνους. ενώ προσδιορίζονται οι έννοιες Μάρκετινγκ και Branding του Τόπου.128 - Χωροταξία Marketing Τόπου Ελλάδα Λέξεις Κλειδιά ΠολεοδοΗ διπλωματική αυτή εργασία μία. Όραμα Γεωπληροφορική Διεθνές Αγροτική Ανάπτυξη Περιφέρεια Ηπείρου Short Outline Αντικείμενο της παρούσας εργασίας αποτελεί η διερεύνηση του επιπέδου και της εξέλιξης των περιφερειακών ανισοτήτων μεταξύ των 80 διοικητικών υποκειμένων της Ρωσικής Δημοκρατίας. 1 2 3 4 Σελ. στα δημογραφικά χαρακτηριστικά. Αστικός των Ελληνικών πόλεων της σχεδιασμός. Λαμία. Εξώφυλλο . Στο πρώτο κεφάλαιο εξετάζεται η ανάγκη ύπαρξης του Σχεδίου Μάρκετινγκ. Branding Τόπου. και το επίπεδο υποδομών κυρίως σε υγεία και εκπαίδευση προκειμένου να ελεγχθεί η βιωσιμότητα στο δήμο. Αστική έχει στόχο να ερευνήσει διακυβέρνητην μορφολογική εξέλιξη ση.1. απόλυτη β-σύγκλιση. χαρτογραφική H παρούσα διπλωματική εργασία οπτικοποίηση. χρονολογικός πίνακας διπλωματικών εργασιών α/α Συγγραφέας 1 Συγγραφέας 2 Συγγραφέας 3 Τίτλος Επιβλέπων Επιβλέπων Επιβλέπων Επιβλέπων Έτος Αρ.

1 2 3 4 Σελ. μέσα από μία θεωρητική Περιοχές. Ροές. να προσδιορίσει Σχεδιασμός. Εξώφυλλο . Ιόνια στην περιοχή της Δυτικής Ελλάδα Οδός. καινοτομία αποκατάσταση. καθώς και από τη Ελληνικός μέχρι τώρα διεθνή εμπειρία. ανάπτυξη. επικεντρώθηκε στην στατιστική αιωρούμενα ανάλυση των συγκεντρώσεων σωματίδια.1. την έννοια και τις διάφορες αρχές Προστατου θαλάσσιου χωροταξικού σχετευόμενες διασμού. 652 Φειδογιάννη Χριστίνα - - Θαλάσσιος Χωρικός Μπεριάτος Σχεδιασμός. Ηλίας Περιοχές Προστασίας Φυσικού Περιβάλλοντος ΠαπαΚοκκώσης Κούγκολος 2014 152 γεωργίου Χαράλαμπος Αθανάσιος Μαριλένα Χωροταξία Περιβαλλοντικοί Πόροι-ΤοπίοΠολιτιστική Κληρονομιά Ελλάδα 653 Κατσικανά Μάνθα΄Αλκιστη - - Η Χωρική Διαλεκτική Κουσιδώνης Κοτζαμάνης Βογιαζίδης των Έμφυλων Χρήστος Βύρων Νικολός Σχέσεων: Η Έμφυλη Διαφορά στον Αστικό Χώρο. οι οποίες εισάγουν την έννοια της καινοτομίας και του αειφορικού σχεδιασμού. αναμόρφωση Η παρούσα διπλωματική εργασία αποτελεί μια ολοκληρωμένη προσπάθεια αναγέννησης και αποκατάστασης του παραλιακού μετώπου της Πάτρας. Ειδοποιός διαφορά της συγκεκριμένης πρότασης. Θαλάσσιος Χώρος - αστικό θαλάσσιο μέτωπο.129 - Λέξεις Κλειδιά Short Outline Θαλάσσιος Η διπλωματική αυτή εργασία έχει Χωροταξικός ως στόχο αρχικά. ως βασικά εργαλεία για τον μετασχηματισμό και τον επαναπροσδιορισμό του αστικού χώρου. προσέγγιση. των ημερησίων μετακινήσεων με Ελλάδας Μεταφορικά σκοπό την εργασία (commuting) Δίκτυα. της Ιόνιας Οδού. όπου Βόλος. χρονολογικός πίνακας διπλωματικών εργασιών α/α Συγγραφέας 1 Συγγραφέας 2 Συγγραφέας 3 Τίτλος 650 Παπαγιάννης Κωνσταντίνος - - Οι Επιπτώσεις του Αυτοκινητόδρομου Ιονίας Οδού στις Ημερήσιες Μετακινήσεις με Σκοπό την Εργασία Πολύζος Σεραφείμ Πετράκος Γεώργιος Καλλιώρας Δημήτριος - 2014 136 Περιφερειακή Ανάπτυξη Υποδομές Περιφέρεα Ημερήσιες Αντικείμενο της παρούσας διπλωΗπείρου και Μετακινήσεις ματικής εργασίας είναι ηπροσπάΠεριφέρεια με Σκοπό θεια διερεύνησης του φαινομένου Δυτικής την Εργασία. Πρόβλεψη 651 Μπακαλώνης Κωνσταντίνος - - Χωρικές Συγκεντρώσεις Αιωρούμενων Σωματιδίων στην Πόλη του Βόλου Κούγκολος Αθανάσιος Χριστοπούλου Όλγα Λασπίδου Χρ. ευφυής ανάπλαση. στην πόλη του Βόλου. - 2014 106 Περιβάλλον Αέρια Απόβλητα Περιφέρεια ατμοσφαιρική Η παρούσα διπλωματική εργασία Θεσσαλίας ρύπανση. και συγκεκριμένα στους Δήμους Στατιστικό επιρροής του αυτοκινητόδρομου Υπόδειγμα. Γοσποδίνη Κουσιδώνης Σαπουνάκης Ασπασία Χρήστος Αριστείδης . εντοπίζεται αυξημένο το πρόβλημα χωρική της ατμοσφαιρικής ρύπανσης συμπεριφορά λόγω των μορφολογικών χαρακτηριστικών της πόλης και των ανθρωπογενών δραστηριοτήτων. των ευφυών αστικών αναπλάσεων.Αναστασία Κατηγορία Υποκατηγορία Γεωγραφική Περιοχή - 2014 122 Πολεοδομία Κοινωνικά φαινόμενα στον αστικό χώρο Περιφέρεια Αττικής - 2014 215 Πολεοδομία Αναπλάσεις Περιφερεια Δυτικής Ελλάδας . Η Περίπτωση του Κέντρου της Αθήνας 654 Κάρλου Νικολέττα - - Ευφυείς Αστικές Αναπλάσεις: Η Περίπτωση του Παραλιακού Μετώπου Πάτρας Επιβλέπων Επιβλέπων Επιβλέπων Επιβλέπων Έτος Αρ. αιωρούμενων σωματιδίων PM10. είναι η εφαρμογή μιας νέας μορφής παρεμβάσεων.

αστικός σχεδιασμός. Ελλάδας εξάπλωση. Αγρίνιο Διεθνές Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας Short Outline Η παρούσα διπλωματική εργασία πραγματεύεται το θέμα των θαλάσσιων επιβατικών μεταφορών στο Αιγαίο Πέλαγος και ειδικότερα. Επιλογή Μοντέλου Οικονόμου Σκάγιαννης Σαπουνάκης Χωροθέτησης των Δημήτριος Παντολέων Αριστείδης Εγκαταστάσεων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στο Βόλο Κατηγορία Υποκατηγορία Γεωγραφική Περιοχή - 2014 121 Πολεοδομία Αναπλάσεις Περιφέρεια Θεσσαλίας Λαλένης Κωνσταντίνος - 2014 211 Χωροταξία Χωροταξική Νομοθεσία Ελλάδα Οικονόμου Δημήτριος - 2014 Πολεοδομία Οικιστικό ΔίκτυοΑνάπτυξη - Ντυκέν Σαπουνάκης Οι Οικοκοινότηες Σκάγιαννης Παντολέων Μαρί-Νοέλ Αριστείδης ως Πρότυπα Παραδείγματα για το Σχεδιασμό Ανθρωπίνων. κατοικιών στο Βόλο σε αστική σχεδιασμός οικοκοινότητα. λιμάνια Αιγαίου. 1 2 3 4 Σελ. πόλη. βιοκλιμ. χρονολογικός πίνακας διπλωματικών εργασιών α/α Συγγραφέας 1 Συγγραφέας 2 Συγγραφέας 3 Τίτλος 655 Πάσχου Μαρία - - 656 Τσορτανίδου Χρυσάνθη - - Βελτιστοποίηση και Επιπτώσεις της Οργάνωσης των Θαλάσσιων Επιβατικών Μεταφορών στο Αιγαίο 657 Καραθανασόπουλος Αθανάσιος - - Το Φαινόμενο της Αστικής Διάχυσης στις Μικρο-μεσαίες Ελληνικές Πόλεις: Η Περίπτωση της Πόλης του Αγρινίου 658 Βαβάλιου Λάουρα - 659 Δερμιτζάκη Μαρία 660 Βασιλάκης Χρήστος Επιβλέπων Επιβλέπων Επιβλέπων Επιβλέπων Έτος Αρ. τις επιπτώσεις του τρόπου με τον οποίο είναι οργανωμένες Η παρούσα εργασία εστιάζεται σε μία μικρο-μεσαία πόλη. Η παρούσα διπλωματική εργασία Πανεπιστήμιο έχει ως αντικείμενο τη διερεύΘεσσαλίας. Βιώσιμων. βιώσιμη ανάπτυξη. ευΔυτικής θραυστότητα Ελλάδας Η παρούσα εργασία. Θεωρία και Πράξη - 2014 113 Πολεοδομία Πολεοδομική Πολιτική - - Βιώσιμος Αστικός Σαπουνάκης Σταθάκης Κουσιδώνης Σχεδιασμός για την Αριστείδης Δημήτριος Χρήστος Αντιμετώπιση της Κλιματικής Αλλαγής: Η Περίπτωση της Πάτρας - 2014 182 Πολεοδομία Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός - - Ιόνια Οδός: Σκάγιαννης Χωροταξική Ένταξη Παντολέων και Εύθραυστες Περιοχές - 2014 125 Χωροταξία Περιβαλλοντικοί Πόροι-ΤοπίοΠολιτιστική Κληρονομιά Οικονόμου Σκάγιαννης Δημήτριος Παντολέων Λαλένης Κωνσταντίνος Μπεριάτος Ηλίας Χριστοπούλου Όλγα Ντυκέν Μαρί-Νοέλ .1. αειφορία. Εξώφυλλο .. Περιφέρεια Αστική Δυτικής διάχυση. Η παρούσα εργασία εμβάθυνε αποανάπτυξη. για την οποία εξετάζεται τόσο θεωρητικά όσο και ποσοτικά η ύπαρξη και η ένταση του φαινομένου. στην κλίμακα της αστικής γειτονιάς ευτοπία. πράσινες πόλεις. κρουαζιέρα. του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στην χωροθέτηση. ακτοπλοϊκές γραμμές. αυτή του Αγρινίου. Η παρούσα εργασία μελετά την χωροταξική ένταξη της Ιόνιας Οδού καθώς και το εύθραυστο των περιοχών διέλευσής της σε επίπεδο Καποδιστριακών Δήμων. κλιματική αλλαγή. πόλη του Βόλου Βόλος Νομοθεσία θαλάσσιων μεταφορών. πραγματεύεται την εφαρμογή των αρχών του βιώσιμου σχεδιασμού στην πόλη της Πάτρας. περιαστικός χώρος. πυκνότητα. Οικιστικών Συνόλων. σχεδ.130 - 80 Λέξεις Κλειδιά Campus. ενώ προτείνει ορισμένες δράσεις προς αυτή την κατεύθυνση. χώροι πρασίνου Περιφέρεα Ιόνια Οδός. νηση του καλύτερου μοντέλου εγκαταχωροθέτησης των εγκαταστάσεων στάσεις. Ηπείρου και χωροταξική Περιφέρεια ένταξη. ελληνικοί προορισμοί. αειφορία. και διερεύνησε τη μετατροπή οικοκοινόσυγκροτήματος εργατικών τητα.

νομοθεσία.της διαδικασίας του εξευγενισμού γείο. (β) της ενοποίησης των ιδιωτικών ακαλύπτων χώρων και λειτουργικής αναβάθμισης των εναπομεινάντων ελεύθερων χώρων.Αναστασία Περιοχών Μέσω της Ενοποίησης Ακάλυπτων Χώρων Περίπτωση Μελέτης Θεσσαλονίκης Τροβά Β. μεταλλαγές μέσω της αναζήτησης Μεταξουρ. Οικονόμου Βασικά Δεδομένα Δημήτριος και Αναγκαίες Θεσμικές Προσαρμογές για την Εφαρμογή της Πρότασης "Οδηγία για τη Θέσπιση Πλαισίου για τον Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχεδιασμό και την Ολοκληρωμένη Διαχείριση των Παράκτιων Ζωνών για την Ελλάδα» Μπεριάτος Ηλίας Λαλένης Κωνσταντίνος - 2014 112 Χωροταξία Χωροταξική Πολιτική Ελλάδα πολιτικές. ειδικώς θα δοθεί έμφαση στην κρίσεις της ελληνική περίπτωση. η εργασία διερευνά τις δυνατότητες ήπιας ανάπλασης υποβαθμισμένων αστικών περιοχών μέσω (α) της αύξησης των επιφανειών πρασίνου.ΠΕ μετρώντας τις επιπτώσεις σε οικονομικό. θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός. τους προβληματισμούς μία. στην περιοχή του Μεταξουργείου.και τις νέες συνθήκες που έχει κή οικονομία. Αθήνα Ελλάδα και Ευρώπη Οικονομική Η παρούσα διπλωματική εργασία κρίση. θαλάσσιος χώρος Η παρούσα διπλωματική εργασία πραγματεύεται τις υπάρχουσες πολιτικές και την υφιστάμενη κατάσταση πόρων και υποδομών που αφορούν το θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό. ευρωζώνης. - 2014 97 Πολεοδομία Αναπλάσεις Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας ελεύθεροι χώροι πρασίνου. περιβαλλοντικό και χωρικό επίπεδο. - Θαλάσσια Χωροταξία.1. βιομηχανικές περιοχές. ελληνική κρίση. γεωπολιτική Εξώφυλλο .θα ασχοληθεί με τις επιπλοκές. 1 2 3 4 Σελ.κριτική. την νική οικονο. Κατηγορία Υποκατηγορία Γεωγραφική Περιοχή Λέξεις Κλειδιά Short Outline Πολύζος Σεραφείμ Πετράκος Γεώργιος Καλλιώρας Δημήτριος - 2014 126 Περιφερειακή Βιομηχανική Ανάπτυξη Ανάπτυξη Ελλάδα βιομηχανία.131 - 72 Περιφερειακή Ευρωπαϊκές Ανάπτυξη Πολιτικές Με αφορμή τον προβληματισμό για την υποβάθμιση του αστικού περιβάλλοντος και τη συρρίκνωση των ελεύθερων χώρων και χώρων πρασίνου. φιλοδοξεί να διερευνήσει Αστικός τις κοινωνικές και χωρικές Εξευγενισμός. χρονολογικός πίνακας διπλωματικών εργασιών α/α Συγγραφέας 1 Συγγραφέας 2 Συγγραφέας 3 Τίτλος 661 Καλαμπόκης Αλέξιος - - Η Συμβολή των Βιομηχανικών Περιοχών στην Τοπική Ανάπτυξη 662 Τζήκα Ευαγγελία - 663 Κλήμου Ευαγγελία 664 665 Επιβλέπων Επιβλέπων Επιβλέπων Επιβλέπων Έτος Αρ. δημιουργήσει το φαινόμενο των ευρωπαϊκή κρίσεων της Ευρωζώνης και ολοκλήρωση. - - Ανάπλαση Γοσποδίνη Μπεριάτος Αστικού Ιστού Ασπασία Ηλίας Μητροπολιτικών . στοιχεία. ευρωπαϊ. περιφερειακή ανάπτυξη Η εργασία αυτή έχει σαν αντικείμενο την αξιολόγηση του προγράμματος των ΒΙ. κοινωνικό. Περιφέρεια Αστική Η παρούσα διπλωματική εργασία Αττικής Αναγέννηση. ήπια ανάπλαση. ακάλυπτοι χώροι Γρίψιου Αργυρώ - - Αστική Αναγέννηση Κοτζαμάνης Σαπουνάκης Βογιαζίδης και Αστικός Βύρων Αριστείδης Νικολός Εξευγενισμός: Οι Χωρικές και Κοινωνικές Μεταλλαγές στο Μεταξουργείο - 2014 171 Πολεοδομία Αναπλάσεις Καλφούτζος Γεώργιος - - Η Ελληνική Κρίση Πετράκος και η Κρίση της Γεώργιος ΕυρωζώνηςΣτρατηγική Ανάλυση - 2014 Πολύζος Σεραφείμ Ντυκέν Μαρί-Νοέλ . ελλη. βιομηχανική εγκατάσταση.

περιβαλλοντική συμπεριφορά. ΓΣΠ. Πάτρα. είναι χωροθετημένες οι δημόσιες χωρική υπηρεσίες σε σχέση με τη ανάλυση. Το προτεινόμενο τητα. πραγματοποιείται η ανάπτυξη χωρικά ενός μεθοδολογικού πλαισίου μετρικά. κατάθλιψη. αξιολόγησης της προσβασιμότητας. προσβασιμότητας. Μέσα Η μεθοδολογία καταλήγει στην Μαζικής ανάπτυξη ενός νέου δείκτη Μεταφοράς.132 - 89 Εξώφυλλο . Η Περίπτωση των ΜΜΜ στη Μητροπολιτική Περιοχή της Αθήνας. Η παρούσα διπλωματική εργασία δημόσιες πραγματεύεται το πόσο καλά υπηρεσίες.πραγματοποιείται η ανάλυση των ση. αλληλεπίδραση ανθρώπου και αστικού χώρου Χωρική Ανάλυση Σκάγιαννης Δεδομένων Παντολέων Εσωτερικής Μετανάστευσης σε Περιβάλλον GIS: Προσδιορισμός Προτύπων και Τάσεων σε Επίπεδο Δήμου Λαλένης Κωνσταντίνος Κουσιδώνης Χρήστος - 2014 142 Πολεοδομία Γεωπληροφορική Ελλάδα Εσωτερική Στην παρούσα εργασία μετανάστευ. περιβαλλοντική αντίληψη. Θεσσαλονίκης. ανάλυση - Χωροθετικός Σκάγιαννης Σχεδιασμός Παντολέων Λειτουργιών και Δραστηριοτήτων του Δημόσιου Τομέα και Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών. Λαλένης Κωνσταντίνος Κουσιδώνης Χρήστος - 2014 Πολεοδομία Υποδομές Περιφέρεια Αττικής προσβασιμόΣτην παρούσα εργασία τητα. Πάτρας. Ηράκλειο και Λάρισα. 1 2 3 4 Σελ. χωρική μεθοδολογικό πλαίσιο αυτοσυσχέεφαρμόζεται συγκριτικά στους τιση πέντε μεγαλύτερους πληθυσμιακά δήμους της χώρας (Αθήνας.Μιχαήλ - 2014 137 Πολεοδομία Κοινωνικά φαινόμενα στον αστικό χώρο Ελλάδα δομημένο περιβάλλον.1. ο οποίος Αθήνα περιλαμβάνει τόσο χαρακτηριστικά του συστήματος των αστικών συγκοινωνιών όσο και του συστήματος χρήσεων γης. . Συγκριτική Αξιολόγηση Προσβασιμότητας για Αθήνα. χρονολογικός πίνακας διπλωματικών εργασιών α/α Συγγραφέας 1 Συγγραφέας 2 Συγγραφέας 3 Τίτλος 666 Πέρρα Βασιλική-Μαρία - - Αιτία Κατάθλιψης: Το Δομημένο Περιβάλλον 667 Καραντζά Φωτεινή - - 668 Μπατζογιάννη Χρυσούλα - 669 Γιαννοπούλου Ηλέκτρα - Επιβλέπων Επιβλέπων Επιβλέπων Επιβλέπων Έτος Αρ. Θεσσαλονίκη. των πρωτοβάθμιων Ελληνικών ταξινομική δήμων και κοινοτήτων. Ελληνικοί χωρικών προτύπων εσωτερικής δήμοι. - Μεθοδολογικό Σκάγιαννης Πλαίσιο Παντολέων Αξιολόγησης της Προσβασιμότητας Αστικών Περιοχών. μετανάστευσης για αλλαγή του χωρικά τόπου μόνιμης κατοικίας μεταξύ πρότυπα. Ηρακλείου και Λάρισας). Λαλένης Κωνσταντίνος Κατηγορία Υποκατηγορία Γεωγραφική Περιοχή Λέξεις Κλειδιά Short Outline Η παρούσα διπλωματική εργασία διερευνά εάν αυτή η σχέση αλληλεπίδρασης υφίσταται και στην περίπτωση της ψυχικής διαταραχής της κατάθλιψης και. με ποιο τρόπο διαμορφώνεται αυτή η αλληλεπιδραστική σχέση Σαπουνάκης Αριστείδης Δέφνερ Αλέξιος . Λαλένης Κωνσταντίνος Κουσιδώνης Χρήστος - 2014 166 Πολεοδομία Γεωπληροφορική Ελλάδα Χωροθέτηση.τις χρήσεις γης. εάν ναι. γεωμετρία της κάθε πόλης και προσβασιμό. χρήσεις γης. ΟΑΣΑ.

σιάζει το φαινόμενο της αστικής Κυτταρικά εξάπλωσης που εμφανίζεται όλο Αυτόματα. τομείς παραγωγής. διαφορική. Σταθάκης Δημήτριος . οικονομικές διακυμάνσεις. αντιπαροχή. ομολογική. πρόσφυγες. προσδιοριστικοί παράγοντες 672 Σταμέλλου Ευαγγελία - - Πολύζος Σαπουνάκης Σεραφείμ Αριστείδης - 2014 103 Οικιστικό ΔίκτυοΑνάπτυξη Περιφέρεια Αττικής αστική Η παρούσα διπλωματική παρουεξάπλωση.1. μετανάστες. άθροισμα. οικονομική ολοκλήρωση.133 - 58 Κατηγορία Πολεοδομία Υποκατηγορία Γεωγραφική Περιοχή Λέξεις Κλειδιά Short Outline αυθαίρετη δόμηση. στέγαση. 1 2 3 4 Σελ. θεσμικό πλαίσιο Σκοπός της εργασίας είναι ναδιερευνήσει τις μορφές και τα είδη της αυθαίρετης δόμησης πουαναπτύχθηκαν στην Ελλάδα. περιφέρειες. εμπόριο. ανεργία. προτείνονται ρια αστικής τρόποι χωρικού σχεδιασμού για την εξάπλωσης αντιμετώπισή του και τονίζεται η σημασία της λήψης προληπτικών μέτρων αντιμετώπισης. πρώιμη. απασχόλησης στην ελληνική ανθεκτικόεπικράτεια τητα. στεγαστικό ζήτημα. μεταβολή. οικισμός. χωρικών διαφοροποιήσεων της απασχόληση. Η περίπτωση της Αθήνας Λαλένης Κωνσταντίνος Κουσιδώνης Σαπουνάκης Χρήστος Αριστείδης - 2014 Πολεοδομία Οικιστικό ΔίκτυοΑνάπτυξη Περιφέρεια Αττικής 671 Ζαπάντης Σπυρίδων - - Χωρικές Πετράκος Διαφοροποιήσεις της Γεώργιος Απασχόλησης στην Ελλάδα: Η Επίδραση της Οικονομικής Ολοκλήρωσης στο Πλαίσιο της Ενιαίας Αγοράς Ντυκέν Καλλιώρας Μαρί-Νοέλ Δημήτριος - 2014 149 Περιφερειακή Ανάπτυξη Ανάπτυξη Υπηρεσιών Ελλάδα χωρικές Η παρούσα διπλωματική εργασία διαφοροαποσκοπεί στην καταγραφή των ποιήσεις. η μορφή και η έντασή της στις διάφορεςιστορικές περιόδους και το θεσμικό πλαίσιο που τη διέπει σήμερα Εξώφυλλο . χρονολογικός πίνακας διπλωματικών εργασιών α/α Συγγραφέας 1 Συγγραφέας 2 Συγγραφέας 3 Τίτλος 670 Σφουντούρης Δημήτριος - - Αυθαίρετη Δόμηση. οικονομική κρίση. οχές. χωρικό επίπεδο. Σενάρια Αστικής Εξάπλωσης της Αθήνας Επιβλέπων Επιβλέπων Επιβλέπων Επιβλέπων Έτος Αρ. εθνική. κατοικία. ανάλυση απόκλισηςσυμμετοχής. σενάτου φαινομένου. και πιο έντονα στις αστικές περιSLEUTH. προσαρμοσμένη. συνιστώσες. Μελετώντας τις επιπτώσεις Αθήνα.

- Στην παρούσα διπλωματική εργασία εξετάζεται η συμβολή των λιμένων στην περιφερειακή ανάπτυξη.1. τον τρόπο που οι πόροι κατανεμήθηκαν σε τομείς και κλάδους της παραγωγής. χρονολογικός πίνακας διπλωματικών εργασιών α/α Συγγραφέας 1 Συγγραφέας 2 Συγγραφέας 3 Τίτλος Επιβλέπων Επιβλέπων Επιβλέπων Επιβλέπων Έτος Αρ. Η παρούσα διπλωματική εργασία παρέχει μια εννοιολογική προσέγγιση μέσα από την οποία επεξηγεί έννοιες κλειδιά που αφορούν τις αστικές αναπλάσεις παράκτιων περιοχών.3299/04 και Ν. Θαλάσσιο Εμπόριο. H παρούσα διπλωματική εργασία αξιολογεί τους αναπτυξιακούς νόμους Ν. Πρόγραμμα Αστικής Ανάπλασης.Μιχαήλ Κουσιδώνης Χρήστος - 2014 211 Πολύζος Σεραφείμ Καλλιώρας Δημήτριος Σταθάκης Δημήτριος - 2014 112 Περιφερειακή Ανάπτυξη Πετράκος Γεώργιος Ντυκέν Καλλιώρας Μαρί-Νοέλ Δημήτριος - 2014 92 Περιφερειακή Επιχειρησιακά Ανάπτυξη Σχέδια Ελλάδα - 2014 88 Κύπρος Σκάγιαννης Μπεριάτος Παντολέων Ηλίας Λαλένης Κωνσταντίνος .3908/11 σε εθνικό επίπεδο. Περιφερειακή Ανάπτυξη αναπτυξιακός νόμος.134 - Πολεοδομία Υποκατηγορία Γεωγραφική Περιοχή Πολεοδομία Αναπλάσεις Περιφέρεια Αττικής Υποδομές Ελλάδα Αναπλάσεις Λέξεις Κλειδιά Short Outline Ελληνικό. Λιμενική Βιομηχανία. εξηγεί γιατί ένας νέος σχεδιασμός του παραλιακού μετώπου της πόλης είναι αναγκαίος και προτείνει δράσεις και έργα τα οποία έχουν ως γνώμονα την αειφορία και στοχεύουν στην βιώσιμη ανάπτυξη της περιοχής και κατ’ επέκταση στην γενικότερη ανάπτυξη της πόλης. ιδιωτική επένδυση. Αεροδρόμιο. περιφερειακή ανάπτυξη. Εξώφυλλο . στην πόλη της Αθήνας. Αστικός Υπαίθριος Χώρος. Θαλάσσιες Μεταφορές. καθώς και τις αλλαγές που επήλθαν με το νέο θεσμικό πλαίσιο. τόσο σε περιφερειακό επίπεδο όσο και σε επίπεδο περιφερειακών ενοτήτων. καταγράφει τα προβλήματα αλλά και τις προοπτικές για ανάπτυξη της. 1 2 3 4 Σελ. εξετάζει διεθνή παραδείγματα καλής πρακτικής και εν συνέχεια αναλύει τα χαρακτηριστικά της Λάρνακας. τα είδη των επενδυτικών σχεδίων που υπάχθηκαν στους αναπτυξιακούς νόμους και εν τέλει ολοκληρώθηκαν κατά την περίοδο 2004-2013. πολιτική κινήτρων Η παρούσα διπλωματική εργασία εξετάζει τις προοπτικές ανάπτυξης της περιοχής του πρώην αεροδρομίου του Ελληνικού. Προοπτικές Ανάπτυξης Λιμένες. τα κίνητρα που υιοθετήθηκαν για την προσέλκυση των ιδιωτικών επενδύσεων. 673 Χελιώτη Αδαμαντία - - Προοπτικές Οικονόμου Ανάπτυξης της Δημήτριος Περιοχής του πρώην Αεροδρομίου του Ελληνικού 674 Αντωνιάδου Νίκη - - Συγκριτική Ανάλυση των Ελληνικών Ναυτιλιακών Κέντρων 675 Νεβσεχιρλίογλου Χρήστος - - Αξιολόγηση της Επενδυτικής Πολιτικής της Ελλάδας και ο Ρόλος της στην Οικονομική Ανάπτυξη της Χώρας 676 Σιάντος Ανδρέας - - Ενοποιημένη Ανάπτυξη του Παραλιακού Μετώπου της Λάρνακας Κατηγορία Δέφνερ Αλέξιος .

αποτελούν και τα κυριότερα προβλήματα που επηρεάζουν σε σημαντικό βαθμό το αστικό περιβάλλον και κατά συνέπεια και την ποιότητα ζωής των πολιτών που ζουν σε αυτό. Πάτρα. βιώσιμη αστική κινητικότητα. στεγαστικές πολιτικές. ανάλυσης. συμπαγής πόλη. Εξώφυλλο . Συμμετοχικός Σχεδιασμός. Τοπάλογλου Ελευθέριος - 2014 - - Πετράκος Γεώργιος Ντυκέν Μαρί-Νοέλ - 2014 108 Περιφερειακή Ανάπτυξη 681 Πουτουρούδης Κωνσταντίνος Τίτλος Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Βιώσιμης Ανάπτυξης: Η Περίπτωση του Δήμου Λαμιέων Επιβλέπων Επιβλέπων Επιβλέπων Επιβλέπων Έτος Αρ. Εναλλακτικές Στεγαστικές Πολιτικές στην Ελλάδα της Κρίσης - 2014 78 Πολεοδομία Πολεοδομική Πολιτική 678 Δημοπούλου Ελένη - - Η Αξιοποίηση των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης (Big Data) για την Αξιολόγηση του Αστικού Ιστού Σταθάκης Δημήτριος - 2014 61 Πολεοδομία 679 Παναγιωτοπούλου Βασιλική - - Οι Πεζοδρομήσεις ως Μέσο Προώθησεις της Βιώσιμης Κινητικότητας.135 - 99 Κατηγορία Περιβάλλον Υποκατηγορία Γεωγραφική Περιοχή Λέξεις Κλειδιά Short Outline Ελλάδα κατοικία. αξιολόγησης και υλοποίησης των δράσεων και πολιτικών που συμβάλλουν στη βιώσιμη και μακροχρόνια ανάπτυξη του Δήμου. κοινωνική κατοικία Εξετάζοντας το ευρωπαϊκό περιβάλλον και αναλύοντας τα ειδικά χαρακτηριστικά του στεγαστικού ζητήματος στην Ελλάδα. κέντρο Αθήνας Η παρούσα εργασία εξετάζει τη δυνατότητα αξιοποίησης γεωγραφικών δεδομένων (δήλωσης τοποθεσίας) από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ως μέσο ανάλυσης και κατανόησης του αστικού ιστού μιας περιοχής. δικαίωμα. οικονομική κρίση. βασικός σκοπός της συγκεκριμένης εργασίας είναι η εκπόνηση ενός Τοπικού Αναπτυξιακού σχεδίου για τον Δήμου Λαμιέων. Γεωπληροφορική Περιφέρεια Αττικής Big Data. Πολεοδομία. το οποίο θα αποτελέσει ένα αναπτυξιακό εργαλείο σχεδιασμού. Foursquare. επιπτώσεις μετακινήσεων. ταυτόχρονα όμως. Το Παράδειγμα της Πάτρας. στόχος της εργασίας είναι η διατύπωση κατάλληλων εναλλακτικών στεγαστικών πολιτικών. 1 2 3 4 Σελ. Πολύζος Σεραφείμ Οικονόμου Σαπουνάκης Δημήτριος Αριστείδης . χρονολογικός πίνακας διπλωματικών εργασιών α/α Συγγραφέας 1 Συγγραφέας 2 Συγγραφέας 3 677 Μυλωνά Βασιλική - - Στεγαστικές Ανάγκες Σαπουνάκης Κουσιδώνης Βογιαζίδης και Δικαίωμα Αριστείδης Χρήστος Νικολός στην Κατοικία. Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας βιωσιμότητα. Αέρια Απόβλητα Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας - - Οικιστικό ΔίκτυοΑνάπτυξη Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας - Έτσι. δίκτυο πεζοδρόμων Η κυκλοφορία και η κινητικότητα μέσα στην πόλη αποτελούν δύο από τις σημαντικότερες λειτουργίες της. Χωρική Ανάλυση. εμβαθύνοντας στην επανάχρηση του δημόσιου οικιστικού αποθέματος με σκοπό τη δημιουργία κοινωνικών κατοικιών. στεγαστικές ανάγκες. πεζοδρόμηση.1. Σκάγιαννης Παντολέων Λαλένης Κωνσταντίνος Σαπουνάκης Αριστείδης - 2014 200 Πολεοδομία 680 Αδάμ Δημήτριος - - Χρονοσειρές Κούγκολος Συγκεντρώσεων Αθανάσιος Αιωρούμενων Σωματιδίων για την Αστική Περιοχή της Κοζάνης για τα Έτη 2012-2013 Λασπίδου Χρ.

αειφορία.Α. Χαλκιδικής: Τα Μεταλλεία Χρυσού και οι Επιπτώσεις τους Πετράκος Γεώργιος 684 Αποστόλου Γεωργία-Άννα - - Ο Δημόσιος Υπαίθριος Χώρος ως Χώρος Κοινωνικού Αποκλεισμού ή Κοινωνικής Συνοχής. δίνοντας έμφαση στις πλατείες της Αθήνας και ειδικότερα στις Πλατείες Ομονοίας και Συντάγματος. ασφάλεια. στις οποίες πραγματοποιήθηκε και έρευνα πεδίου μέσω ερωτηματολογίων Την τελευταία δεκαετία.1. φυσικοί πόροι. Αριδαία τουρισμός. Εξόρυξη. - 2014 161 Πολεοδομία ΠεριβαλΠεριφέρεια λοντικός Ιονίων Νήσων Σχεδιασμός Λαλένης Κωνσταντίνος Γοσποδίνη Μπεριάτος Ασπασία Ηλίας . ένα νέο είδος χώρου κάνει την εμφάνιση του στην Ελλάδα: το κέντρο κράτησης μεταναστών. πόλη. αναλύοντας κυρίως το οικονομικό προφίλ. Έξυπνη Εξειδίκευση Σαπουνάκης Βογιαζίδης Αριστείδης Νικολός - 2014 144 Πολεοδομία Κοινωνικά φαινόμενα στον αστικό χώρο Περιφέρεια Αττικής Βογιαζίδης Νικολός - 2014 139 Πολεοδομία Κοινωνικά φαινόμενα στον αστικό χώρο Ελλάδα Δημόσιοι υπαίθριοι χώροι. παραθεριστική (β΄) κατοικία. Ανάπτυξη. κυρίως στις παράκτιες και νησιωτικές περιοχές. 1 2 3 4 Σελ.136 - Οικιστικό ΔίκτυοΑνάπτυξη Λέξεις Κλειδιά - Λαλένης Κωνσταντίνος Χωροταξία Υποκατηγορία Γεωγραφική Περιοχή Short Outline Περιφέρεια χωροεδαφική Σκοπός της παρούσας εργασίας Κεντρικής ενότητα. Η εργασία αποτελεί μια προσπάθεια προσέγγισης του αναπτυξιακού προτύπου που επικρατεί σε διεθνές επίπεδο. αλλά ένα μοντέλο που εξαπλώνεται παγκόσμια. βιοκλιματικός σχεδιασμός. κοινωνικός αποκλεισμός. Χαλκιδική. λειτουργικότητα - Τροβά Β. δηλαδή της δημιουργίας τουριστικών συγκροτημάτων όπου διατίθενται κατοικίες προς πώληση σε ιδιώτες. Η διερεύνηση της σχέσης των δημόσιων υπαίθριων χώρων όσον αφορά την κοινωνική συνοχή και τον κοινωνικό αποκλεισμό. κοινωνική συνοχή. Χαλκιδικής. 682 Μυλωνάς Αλέξανδρος - - 683 Νταμπάκης Νικόλαος - - Αναπτυξιακές Προοπτικές Β.Μιχαήλ 685 Κυρίτση Κριστιάνα - - Τα Κέντρα Κράτησης Κοτζαμάνης Μεταναστών Βύρων στην Ελλάδα: Γεωγραφικές και Κοινωνικές Προσεγγίσεις 686 Κάντα Ειρήνη - - Ο Ρόλος των Μικρών Γούσιος Κουσιδώνης Βογιαζίδης Πόλεων στην Δημήτριος Χρήστος Νικολός Ανάδυση Χωροεδαφικών Ενοτήτων: Το Παράδειγμα της Αριδαίας Ανάπτυξη & Πολεοδομικός Σχεδιασμός Τουριστικού & Οικιστικού Συμπλέγματος: Η Περίπτωση της Κασσιώπης Κέρκυρας Κατηγορία 2014 120 Τριανταφυλλόπουλος Νικόλαος - 2014 133 Περιφερειακή Παραγωγική Ανάπτυξη Διάρθρωση Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Β. ύπαιθρου χώρου.Α. είναι η μελέτη του ρόλου των Μακεδονίας ύπαιθρος μικρών πόλεων στην ανάδυση χώρος. Επιπτώσεις. χρονολογικός πίνακας διπλωματικών εργασιών α/α Συγγραφέας 1 Συγγραφέας 2 Συγγραφέας 3 Τίτλος Επιβλέπων Επιβλέπων Επιβλέπων Επιβλέπων Έτος Αρ. Αλμωπία. της Β. Εξώφυλλο . ως εφαρμογή των πολιτικών ελέγχου και διαχείρισης της κίνησης των μεταναστευτικών πληθυσμών. και που τα τελευταία χρόνια έχει αρχίσει να αναπτύσσεται με γρήγορους ρυθμούς και στον ελλαδικό χώρο. Παράλληλα γίνεται μια προσπάθεια ανάδειξης των συγκριτικών πλεονεκτημάτων αυτής και η στοχευόμενη αξιοποίησή τους μέσω της παράθεσης κατευθύνσεων αξιοποίησης.Μακεδονίας. και βασίζεται στην ανάπτυξη οργανωμένων οικιστικών συγκροτημάτων. Η Περίπτωση των Πλατειών Ομονοίας και Συντάγματος Δέφνερ Αλέξιος .Α. αναψυχή Η μελέτη έχει στόχο να παρουσιάσει στον αναγνώστη την υφιστάμενη κατάσταση μιας από τις πιο «ενδιαφέρουσες» περιοχές της Κ.Αναστασία . swot των χωροεδαφικών ενοτήτων του ανάλυση. ανάπτυξη. Δεν αποτελούν εθνική ιδιαιτερότητα. στο πλαίσιο της παραθεριστικής κατοικίας. πλατείες.

Στην παρούσα εργασία. προστασία.Ε. δεδομένα που αφορούν την υδατικοί κατάσταση των εδαφικών και πόροι. Περιφέρεια Μικρά νησιά. Κατηγορία Μπεριάτος Ηλίας Χωροταξία Στρατηγική Χωροταξία ΠαπαΚοκκώσης Σαπουνάκης 2014 218 γεωργίου Χαράλαμπος Αριστείδης Μαριλένα Χριστο. διαχείρισής τους. βιώσιμη ανάπτυξη Ελλάδα Φυσικοί Σ’ αυτό το πλαίσιο. Ανατολικής περιβαλΜακεδονίας λοντικά και Θράκης προβλήματα. υδατικά θεσμικό και διοικητικό πλαίσιο διαμερίσματα. χρονολογικός πίνακας διπλωματικών εργασιών α/α Συγγραφέας 1 Συγγραφέας 2 Συγγραφέας 3 Τίτλος 687 Κατσιαφυλλούδης Περικλής - - Σχεδιασμός για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση του Παράκτιου Χώρου. Σαμοθράκη. έχοντας ως μελέτη περίπτωσης το νησί τη Σαμοθράκης. Η Περίπτωση της Παράκτιας Ζώνης Π.Μέσω. με στόχο τη ορθολογική διεξαγωγή συμπερασμάτων διαχείριση. επιχειρείται ο σχεδιασμός παράκτια και η εφαρμογή ολοκληρωμένης ζώνη. εντοπίζονται και ιεραρχούνται τα περιβαλλοντικά προβλήματα καθώς επίσης και οι περιορισμοί που δυσχεραίνουν την ανάπτυξη της. ακτές Λάρισας. διάβρωση. περαιτέρω υποβάθμισης τους.137 - Λέξεις Κλειδιά Short Outline Περιφέρεια Ολοκληρωμέ. υδατικών πόρων της Ελλάδας. χρήσεων γης. διπλωματική εργασία συλλέγονται εδαφικοί και παρουσιάζονται επικυρωμένα πόροι. αιγιαλός. διαχείρισης της παράκτιας ζώνης συγκρούσεις της ΠΕ Λάρισας. τικής. 1 2 3 4 Σελ. στην παρούσα πόροι. διερευνώνται οι κύριες αιτίες των περιβαλλοντικών προβλημάτων και παρουσιάζεται μία σειρά αναπτυξιακών κατευθύνσεων και προτάσεων με στόχο τη βιώσιμη ανάπτυξη της. καθώς το ση. Λάρισας 688 Μπαντάση Αθανασία - - Κατάσταση Εδαφικών και Υδάτινων Πόρων της Ελλάδας και Διαχείρισή τους - - Περιβαλλοντικά Προβλήματα Μικρών Νησιών: Η Περίπτωση της Σαμοθράκης 689 Μολλά-Χουσεΐν Φατμέ Επιβλέπων Επιβλέπων Επιβλέπων Επιβλέπων Έτος Αρ.1. και την πρόταση μέτρων για την θεσμικό αποκατάσταση και την πρόληψη πλαίσιο. Εξώφυλλο .Κουσιδώνης Σταθάκης πούλου Όλγα Χρήστος Δημήτριος Χριστοπούλου Όλγα Κούγκολος Μπεριάτος Αθανάσιος Ηλίας Υποκατηγορία Γεωγραφική Περιοχή - 2014 177 Περιβάλλον Διαχείριση Φυσικού Περιβάλλοντος - 2014 111 Περιβάλλον Διαχείριση Φυσικού Περιβάλλοντος . της παρούσας διπλωμαΘεσσαλίας νη διαχείριση. Επίσης. τις αιτίες και τις μορφές της ερημοποίηυποβάθμισής τους. περιβάλλον.

Αστικές Πολιτικές και Πολεοδομικές Δράσεις για την Περίπτωση της Αμμοχώστου. εκτίμηση.Σόφια 2005 Περιφερειακή Ανάπτυξη Βουλγαρία και Ελλάδα 197 Αγοραστάκης Μιχαήλ - - Το Σύμφωνο Σταθερότητας για την Ανασυγκρότηση των Χωρών των Βαλκανίων σε Μετάβαση 2002 Περιφερειακή Ανάπτυξη Βαλκάνια 680 Αδάμ Δημήτριος - - Χρονοσειρές Συγκεντρώσεων Αιωρούμενων Σωματιδίων για την Αστική Περιοχή της Κοζάνης για τα Έτη 2012-2013 2014 Περιβάλλον Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας 528 Αδάμου Στέφανη - - Έρημες Πόλεις και Αναβίωση.) 2003 Περιφερειακή Ανάπτυξη U.K. Ηρακλείου και Peterbourough (U.138 - . και Ελλάδα 378 Αλεξίου Αλέξανδρος - - Πολιτική Ανάπλαση και Αστική Αναγέννηση . 1995 Περιφερειακή Ανάπτυξη Παλαιστίνη 279 Αγγελακάκης Άγγελος Τριανταφυλλίδου Γραμματή - Το Βουλγαρικό Τμήμα των Πανευρωπαϊκών Δικτύων Χερσαίων Μεταφορών. 1996 Περιφερειακή Ανάπτυξη Παλαιστίνη 411 Hdeib Shareef - - Central Amman Development Plan. Οι περιπτώσεις των πόλεων Βόλου. 2006 Περιφερειακή Ανάπτυξη Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 228 Αλέξης Αθανάσιος - - Η Κοινοτική Πρωτοβουλία URBAN. 2011 Πολεοδομία Ιορδανία 31 Al Shalamey Mohammed - - Μελέτη ανάπτυξης πρωτογενούς τομέα δυτικής όχθης (Παλαιστίνης). Η Περίπτωση της Πρωτεύουσας Αμμαν.2. αξιολόγηση. 2008 Περιφερειακή Ανάπτυξη Ιορδανία 13 Khoury George - - Η βιομηχανική ανάπτυξη στη Δυτική Όχθη της Παλαιστίνης. αλφαβητικός κατάλογος συγγραφέων α/α Ονοματεπώνυμο Συγγραφέα 1 Ονοματεπώνυμο Συγγραφέα 2 Ονοματεπώνυμο Συγγραφέα 3 Τίτλος Έτος Κατηγορία Γεωγραφική Περιοχή 553 Abujoudeh Emad - - Η Διαχρονική Εξέλιξη του Δομημένου Χώρου στην Ιορδανία. Οι Χωρικές επιπτώσεις του κάθετου Άξονα της Εγνατίας οδού Θεσσαλονίκη . Πιλοτική παρέμβαση στη Νέα Ηρακλίτσα Καβάλας. 2007 Πολεοδομία Περιφέρεια Θεσσαλίας 575 Αλεξίου Αλέξανδρος Δελφάκη Δάφνη Ευφροσύνη - Το Βερολίνο και η TECHNO Χώρος και Μουσική 2012 Περιφερειακή Ανάπτυξη Γερμανία 155 Αλεξόπουλος Ιωάννης - - Ανάπτυξη Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών στην Πόλη του Πύργου Ν. Ανάλυση στόχων και μεθόδων.Μελέτη Περίπτωσης: Η Ανάπτλαση της Περιοχής του Σιδηροδρομικού Σταθμού Βόλου.K. 2010 Πολεοδομία Κύπρος 67 Αδρίμη Φωτεινή - - Η εφαρμογή του Σχεδίου Πόλεως στην Ελλάδα μέσα από παραδείγματα από το νομό Καβάλας 1998 Πολεοδομία Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 180 Αθανασίου Φωτεινή - - Ανάλυση Χωροθετικών Προτύπων Εξυπηρέτησης Δημοσίων Υπηρεσιών στους Δήμους Βόλου και Νέας Ιωνίας του Νομού Μαγνησίας 2002 Περιφερειακή Ανάπτυξη Περιφέρεια Θεσσαλίας 617 Αθανασίου Αλέξανδρος - - Η Αστική Εξάπλωση Μεσαίων Ελληνικών Πόλεων. 2013 Χωροταξία Ελλάδα 53 Ακριτίδης Θεόδωρος Νανούρη Έλενα - Νέες τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες στην Ελλάδα και οι επιπτώσεις τους στην Περιφερειακή Ανάπτυξη 1997 Περιφερειακή Ανάπτυξη Ελλάδα 139 Αλβανός Σταμάτης - - Νέες Προσεγγίσεις και Δραστηριότητες για την Αειφόρο Ανάπτυξη του Δέλτα του Έβρου 2000 Περιβάλλον Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 318 Αλεξανδρή Παρθένα Αλεξίου Δημήτρης - Αειφόρος τουριστική ανάπτυξη σε παράκτιες περιοχές. Ηλείας για Πολεοδομικές Εφαρμογές (Μεθοδολογία Δημιουργίας και Προσεγγίσεις σε Εφαρμογές) 2001 Πολεοδομία Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος .

Share Analysis 2011 Περιφερειακή Ανάπτυξη Ελλάδα 627 Αποστολοπούλου Ιόλη - - Πρόταση Χωρικής Ανάπτυξης ενός Ανταγωνιστικού Δικτύου Λιμένων Προορισμών στην Ελλάδα 2013 Χωροταξία Ελλάδα 648 ΑποστολοπούλουΜανιάτη Νίκη - - Χαρτογραφική Οπτικοποίηση: Διαδικασία Υλοποίησης επί Συγκεκριμένων Παραδειγμάτων 2014 Χωροταξία Διεθνές 90 608 38 11 . 2006 Πολεοδομία Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας 556 Αποστολοπούλου Ε.139 - . 2008 Περιφερειακή Ανάπτυξη Γαλλία 674 Αντωνιάδου Νίκη - - Συγκριτική Ανάλυση των Ελληνικών Ναυτιλιακών Κέντρων 2014 Περιφερειακή Ανάπτυξη Ελλάδα 149 Αντωνίου Ευτυχία - - Προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Πόλη: Εφαρμογή και Επιπτώσεις στην Πόλη του Βόλου 2001 Περιφερειακή Ανάπτυξη Περιφέρεια Θεσσαλίας Αντωνόπουλος Φώτης - - Ζώνες Οικιστικού Ελέγχου 2 Ο. Η Άλλη Όψη της Μαρίνας Λεμεσού 2010 Περιφερειακή Ανάπτυξη Κύπρος 220 Ανδριανάκος Νεκτάριος - - Πρότυπο σύστημα Χωροθετικής ανάλυσης και σχεδιασμού δικτύων παροχής υπηρεσιών. 1995 Περιφερειακή Ανάπτυξη Περιφέρεια Κρήτης 403 Ανθρακοπούλου Μαρτσέλα Τζουλιάνα Καμπέρη Αικατερίνη - Η Αναπαράσταση της Πόλης στον Κινηματογράφο: Το Παρίσι μέσα από το Κινηματογραφικό Κίνημα της Nouvelle Vague. - - Εκτίμηση των Περιφερειακών Ανισοτήτων στην Ελλάδα με Χρήση της Shift . αλφαβητικός κατάλογος συγγραφέων α/α 156 Ονοματεπώνυμο Συγγραφέα 1 Ονοματεπώνυμο Συγγραφέα 2 Ονοματεπώνυμο Συγγραφέα 3 Τίτλος Έτος Κατηγορία Γεωγραφική Περιοχή Αμμανατίδης Θεοχάρης - - Οι Προοπτικές Ένταξης της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και οι Επιπτώσεις της Ένταξης για την Ελλάδα και την Ελληνοτουρκική Συνεργασία 2001 Περιφερειακή Ανάπτυξη Διεθνές Αναγνωστόπουλος Παναγιώτης - - Ανάπτυξη μεθοδολογίας για την αξιολόγηση των εναλλακτικών μεθόδων διάθεσης απορριμμάτων 1999 Περιβάλλον Ελλάδα Αναδιώτη Μαργαρίτα - - Νέες Μορφές Αστικότητας. 2010 Πολεοδομία Περιφέρεια Θεσσαλίας 494 Ανδρέου Μαρίνα - - Limassol Marina. Οι Πόλεις .2. Η Περίπτωση του Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών "Ελευθέριος Βενιζέλος" 2013 Πολεοδομία Περιφέρεια Αττικής 1 Αναστασόπουλος Σπυρίδων - - Η νέα σιδηροδρομική γραμμή Αθήνας-Κορίνθου-Πάτρας και η περιφερειακή ανάπτυξη στο νομό Κορινθίας 1994 Περιφερειακή Ανάπτυξη Περιφέρεια Πελοποννήσου 485 Αναστασόπουλος Κων/νος - - Ολοκληρωμένη Διαχείριση Υγρών Αποβλήτων Ελαιοτριβείων στο Νομό Μεσσηνίας 2009 Περιβάλλον Περιφέρεια Πελοποννήσου Ανατολίτη Ζωή Πολυδωρόπουλος Ιωακείμ - Πολυκριτιριακή Αξιολόγηση του Περιφερειακού Αυτοκινητόδρομου του Βόλου 1997 Περιφερειακή Ανάπτυξη Περιφέρεια Θεσσαλίας 530 Ανδρεάτου Αδαμαντία Δαλάκη Σ ουλτάνα - Η Πολεοδομική Εξέλιξη της Νέεας Ιωνίας Μαγνησίας και η Ανάδειξη των Προσφυγικών ως Ιστορικό Κέντρο.Ε.Αεροδρόμιο. 1995 Χωροταξία Ελλάδα 323 Αποστολίδης Θεμιστοκλής - - Μεθοδολογικό Πλαίσιο Αξιολόγησης της Προσβασιμότητας των Δικτύων Μεταφοράς Αστικών Περιοχών: Η Περίπτωση της Θεσσαλονίκης. Εφαρμογή στο Δήμα Τρίπολης 2003 Περιφερειακή Ανάπτυξη Περιφέρεια Πελοποννήσου 16 Ανδρουλάκη Ελευθερία - - Χωρικές διαφοροποιήσεις στην Επαρχία Σελινού.

2011 Περιβάλλον Περιφέρεια Θεσσαλίας 145 Βαϊτσης Αχιλλέας - - 2001 Χωροταξία 437 Βαλανίδου Έρμα - - Οι Χωρικές Ανασυνθέσεις στον Ύπαιθρο Χώρο: Νέα Χωρικά Δεδομένα και Νέες Χωρικές Δυναμικές για την Οργάνωση και Ανάπτυξη Μικρο-Περιοχών του Ύπαιθρου Χώρου. Το παράδειγμα της 8ης Εδαφικής Περιφέρειας Ν. - - Στρατηγικός Σχεδιασμός για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη του Νομού Φωκίδας.140 - Κατηγορία Γεωγραφική Περιοχή . Προοπτικές Αξιοποίησης του Οινοτουρισμού στην Τουριστική Ανάπτυξη της Ελλάδας. 2006 Περιβάλλον Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας 538 Βαϊοπούλου Κωνσταντίνα - - Σχεδιασμός Ανακύκλωσης Υλικών στο Νομό Μαγνησίας. Μια προκαταρκτική προσέγγιση στην επαρχία Νάουσας του Ν. Η περίπτωση της Βέροιας. 2011 Περιβάλλον Ελλάδα 387 Αστυακόπουλος Α. Μια προσέγγιση μέσω των μεθόδων της Ποσοτικής Χωρικής Ανάλυσης 2000 Χωροταξία Ελλάδα 561 Βαλασσά Φ.Στα πλαίσια της Διεθνούς Συνεργασίας και Πολιτικής 2001 Περιφερειακή Ανάπτυξη Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Διεθνές 469 Αρσενίου Δημ.Λάρισας Προστασία Αναβάθμιση και 'Ενταξη Παραδοσιακών Πυρήνων στον Αστικό Ιστό της Πόλης. Ημαθίας 1994 Περιφερειακή Ανάπτυξη Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας 148 65 8 Ονοματεπώνυμο Συγγραφέα 2 Ονοματεπώνυμο Συγγραφέα 3 Τίτλος Έτος . Η Περίπτωση της Παλαιάς Συνοικίας Μουττάλου. Οικονομικές και Κοινωνικές Επιπτώσεις τους στην Πόλη: Η περίπτωση της Λάρισας. 2008 Πολεοδομία Περιφέρεια Θεσσαλίας και Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος 135 Βαλασάκη Μαρία - - Η Ενδοπεριφερειακή και Διαπεριφερειακή Ανομοιογένεια των Εκλογικών Περιφερειών της Ελλάδας. 2011 Περιφερειακή Ανάπτυξη Ελλάδα Βαμβακάς Αναστάσιος Σαράτσης Γιάννης Σερέφογλου Μαρία Περιοχές σε διαρθρωτική κρίση και αναζήτηση στρατηγικών ανάπτυξης.2.εξελίξεις στην Κεντρική Σερβία και Βοϊβοδίνα από το 1991 έως το 2002. Καρδίτσας 1998 Περιφερειακή Ανάπτυξη Περιφέρεια Θεσσαλίας 541 Βαβάκος Μηνάς - - Έμμεση Εκτίμηση Εποχιακών Πληθυσμιακών Διακυμάνσεων. 2011 Χωροταξία Ελλάδα 658 Βαβάλιου Λάουρα Οι Οικοκοινότηες ως Πρότυπα Παραδείγματα για το Σχεδιασμό Ανθρωπίνων. Η Περίπτωση των Πλατειών Ομονοίας και Συντάγματος 2014 Πολεοδομία Περιφέρεια Αττικής 127 Αργυριάδου Ειρήνη - - Η Επίδραση της Τοπικής Κοινωνίας στη Διαδικασία Πολεοδόμησης. Οι Περιπτώσεις 4 Πολεοδομικών Μελετών του Νομού Αχαΐας 2000 Πολεοδομία Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος 386 Αργυροπούλου Κυριακή Αρσένης Κρίτων-Ηλίας - - Πανεπιστημιο και Τοπική Ανάπτυξη. - - Ο Οινοτουρισμός ως Ειδική Μορφή Τουρισμού. 2007 Περιφερειακή Ανάπτυξη - - Ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας Ευξείνου Πόντου. - - Έξωαστικά Κέντρα και οι Χωρικές. 2007 Περιφερειακή Ανάπτυξη Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος Αυγουστινάκη Βιργινία - - Διαχείριση και ανάπτυξη του αγροτικού χώρου στη μικρή κλίμακα. Οι επιπτώσεις της κρίσης 2003 Χωροταξία Σερβία 328 Βαδρατσίκας Πρόδρομος - - Θερμαϊκός κόλπος: Πηγές ρύπανσης και τρόποι αντιμετώπισης. "Η Ενδιάμεση Περιοχή του Άξονα Κοζάνης . Οικιστικών Συνόλων. Βιώσιμων. 2009 Πολεοδομία Περιφέρεια Θεσσαλίας 546 Αρφαράς Γεώργιος - - Η Δασική Πολιτική στην Ελλάδα. Θεωρία και Πράξη 2014 Πολεοδομία Διεθνές 238 Βαγγέλη Ελένη Γενετζάκη Όλγα - Οι πληθυσμιακές ανακατατάξεις . αλφαβητικός κατάλογος συγγραφέων α/α Ονοματεπώνυμο Συγγραφέα 1 684 Αποστόλου Γεωργία-Άννα - - Ο Δημόσιος Υπαίθριος Χώρος ως Χώρος Κοινωνικού Αποκλεισμού ή Κοινωνικής Συνοχής.

Διαφανείς τάσεις στο ελληνικό αστικό σύστημα 1997 Περιφερειακή Ανάπτυξη Ελλάδα 475 Βενέτης Αθανάσιος - - Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης Νομού Θεσπρωτίας 2009 Περιφερειακή Ανάπτυξη Περιφέρεια Ηπείρου 570 Βενετσάνου Μαριλένα - - Η Ποιότητα Ζωής στην Πόλη 2012 Πολεοδομία Ελλάδα 383 Βεράνη Ελένη - - Σύγχρονες Πολιτικές για τις Σιδηροδρομικές Μεταφορές σε Ελλάδα και Γαλλία. Η περίπτωση της Ιόνιας Οδού. 2006 Χωροταξία Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας 438 Βάτσικας Βασίλειος - - Η Παραγωγικότητα της εργασίας στην Ελλάδα. 2002 Χωροταξία Ελλάδα 405 Βιολάρη Χριστιάνα - - Χωρικές Δημογραφικές και Οικονομικές Διαστάσεις της Διαιρεμένης Λευκωσίας. 2006 Χωροταξία Κύπρος 356 Βάσσος Κωνσταντίνος - - Διαχρονική εξέλιξη καλύψεων γης στο Δήμο Κιλκίς με Χρήση αλυσίδων Markou. Μακεδονίας (Ελλάδα). 2008 Πολεοδομία Κύπρος 302 Βλαχοπούλου Χριστίνα Παπαθεοχάρη Θεοδώρα - Οι χωροταξικές συνέπειες των Διευρωπαϊκών Δικτύων Μεταφορών στις περιοχές διέλευσής τους. Το παράδειγμα της Περιφ. G. 2005 Περιφερειακή Ανάπτυξη Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος και Περιφέρεια Ηπείρου 40 .S. 2012 Πολεοδομία Περιφέρεια Θεσσαλίας 329 Βασιλείου Γεώργιος - - Οι χωρικές διατάξεις των πληθυσμιακών εξελίξεων στην Κύπρο την περίοδο 1960-2001. - - Η Εξέλιξη της Αστικοποίησης στην Ελλάδα για την Περίοδο 1981 . 2012 Περιφερειακή Ανάπτυξη Ευρώπη και Ελλάδα 597 Βασιλείου Θεοδώρα - - Χωρο-χρονικά Πρότυπα Μετακινήσεων σε Αστικές Περιοχές.2001 2011 Χωροταξία Ελλάδα 660 Βασιλάκης Χρήστος - - Ιόνια Οδός: Χωροταξική Ένταξη και Εύθραυστες Περιοχές 2014 Χωροταξία Περιφέρεα Ηπείρου και Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας 605 Βασιλειάδης Βασίλειος - - Διευρεύνηση των Επιδράσεων των Σύγχρονων Ευρωπαϊκών Ποδοσφαιρικών Γηπέδων στην Οικονομία και στο Αστικό Περιβάλλον.2. αλφαβητικός κατάλογος συγγραφέων α/α 89 Ονοματεπώνυμο Συγγραφέα 1 Ονοματεπώνυμο Συγγραφέα 2 Ονοματεπώνυμο Συγγραφέα 3 Τίτλος Έτος Κατηγορία Γεωγραφική Περιοχή Βανταλή Μαρία - - Αποστερημένες αστικές περιοχές. 2007 Περιφερειακή Ανάπτυξη Γαλλία και Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας 189 Βερίγος Εμμανουήλ - - Μεθοδολογίες Χωρικής Ανάλυσης Αυτόματα Κύτταρα. 2012 Πολεοδομία Περιφέρεια Θεσσαλίας Βελώνη Μαρία Νινιράκη Μαριάννα - Μεσαίες πόλεις: Προοπτικές ανάπτυξης. Centre (Γαλλία) και της Περιφ. 2009 Πολεοδομία Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος 555 Βαρούχου Φ. Προσδιορισμός ενός Αναλυτικού Μεθοδολογικού Πλαισίου σε Περιβάλλον GIS.141 - .I. 2009 Περιφερειακή Ανάπτυξη Ελλάδα 565 Βαφειάδης Κωνσταντίνος - - Ανάπλαση του Κέντρου της Νέας Ιωνίας Βόλου: Η περιοχή των Προσφυγικών και του Στρατοπέδου. Κεντρ. Εφαρμογή στην Πόλη του Βόλου. - - Αναπλάσεις Παραλιακών Μετώπων: Η περίπτωση της Πάτρας. Map-algebra. Το νέο αστικό πρόβλημα των Δυτικών Μητροπόλεων και η διερεύνηση εμφάνισης ανάλογου φαινομένου στην Ελλάδα 1999 Πολεοδομία Ελλάδα 291 Βακαλόπουλος Κων/νος - - Η σχέση μεταξύ της οικονομικής ανάπτυξης και μετανάστευσης 2005 Περιφερειακή Ανάπτυξη Ελλάδα 487 Βαρβαρέσος Χρ. Πολεοδομικές Παρεμβάσεις για την Ενιαία και Συμμετρική Χωρική Ανάπτυξη.

2009 Πολεοδομία Ελλάδα 357 Βουλέλλης Παναγίωτης - - Χρήση δεικτών για την εκτίμηση Αειφόρου Τουριστικής Ανάπτυξης σε Ορεινές Περιοχές. 2006 Περιφερειακή Ανάπτυξη Ελλάδα 441 Βουρδάνος Αθανάσιος - - Εναλλακτικές Μορφές Τουρισμού στην Ελλάδα: Η Ανάπτυξη του Θρησκευτικου Τουρισμού. αλφαβητικός κατάλογος συγγραφέων α/α Ονοματεπώνυμο Συγγραφέα 1 Ονοματεπώνυμο Συγγραφέα 2 Ονοματεπώνυμο Συγγραφέα 3 Τίτλος Έτος Κατηγορία Γεωγραφική Περιοχή 443 Βούγλαρης Ιωάννης - - Συγκριτική Ανάλυση Γενικών Πολεοδομικών: Σχεδίων Τεσσάρων Πόλεων. που εκπονήθηκαν με τον Ν. Εφαρμογή στην Περιοχή "Καμίνια" Δήμου Ηρακλείου Κρήτης 2005 Πολεοδομία Περιφέρεια Κρήτης 400 Γαρή Μυρτώ Καλλιόπη Πέττας Δ.Χωροθέτηση Κεντρικού Λιμένα 2007 Περιφερειακή Ανάπτυξη Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου 280 Γαλιφιανάκης Βασίλειος - - Οικολογικός Σχεδιασμός σε Δομημένο Περιβάλλον. 2006 Χωροταξία Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας 630 Γαλάνη Μυρτώ - - Locally Unwanted Land Uses: (LULUS): Αντιθέσεις της (Τοπικής) Κοινωνίας Απένταντι σε Υφιστάμενες και Προτεινόμενες Χρήσεις Γης. 2009 Περιφερειακή Ανάπτυξη Ελλάδα 316 Βρουβλιάνη Δανάη - - Χωρικό σύστημα περιφερειακού αστικού κέντρου μεσαίου μεγέθους-Περιαστικού Δήμου .Δήμου Παραλίας. 2008 Πολεοδομία Ελλάδα 566 Γαροφαλάκης Γεώργιος - - Αστική Εξάπλωση και Κυψελοειδή Αυτόματα: Περιοχή Μελέτης: Δήμου Πατρέων.2. - Η Αειφορία στο Αστικό Περιβάλλον μέσα από Εναλλακτικές Αστικές Κοινότητες. 2008 Περιφερειακή Ανάπτυξη Ευρώπη 108 Γεωργιτσοπούλου Μαρία - - Χώρος και δραστηριότητα στην καθημερινότητα της Κομοτηνής 1999 Περιφερειακή Ανάπτυξη Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 232 Γεωργόπουλος Σπυρίδων - - Χωρική Ανάλυση Προσφοράς και ζήτησης Υπηρεσιών Υγείας 2003 Περιφερειακή Ανάπτυξη Ελλάδα 186 Γεωργούλα Γεωργία Γρυλλάκη Στυλιανή - Οικιστική Αποκατάσταση Προσφύγων στην Ελλάδα κατά τον 20ο αιώναΔιαχρονική Ανάλυση και Αξιολόγηση Πολιτικών 2002 Πολεοδομία Ελλάδα . Ανάλυση υφιστάμενης κατάστασης-πρόταση 1999 Πολεοδομία Περιφέρεια Θεσσαλίας 372 Γαλάτουλας Μιχαήλ - - Συστήματα Μεταφορών Νομού Χίου . των Ιωαννίνων και της Καβάλας) Περιβαλλοντικές και Κοινωνικές Επιπτώσεις της Παραθεριστικής Κατοικίας στην Κύπρο 2007 Περιβάλλον Κύπρος 471 Γενναδίου Μαρία - - Τα ιστορικά Κέντρα των Πόλεων και η Λειτουργία της Κατοικίας: Η περίπτωση της Παλιάς Πόλης του Ρεθύμνου. Διερεύνση στην ΠΕ Φθιώτιδας 2013 Πολεοδομία Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας 87 Γαλάνης Βασίλης - - Χωροθέτηση κοινωνικού εξοπλισμού στη Λάρισα. 1337/83 και των αντίστοιχων με τον Ν.142 - . 2508/97.Το Παράδειγμα της Κατερίνης . Η περίπτωση των Συνειδητών Κοινοτήτων. 2009 Πολεοδομία Περιφέρεια Κρήτης 426 Γερογιάννης Θωμάς - - Νομαρχιακός Σχεδιασμός για τη Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων του Νομού Ιωαννίνων. 2008 Περιβάλλον Περιφέρεια Ηπείρου 432 Γεωργαλή Μαρία - - Μελέτη Πάνω στη Διασυνοριακή Συνεργασία και την Ανάπτυξη της Συνοριακής Γραμμής ΕΕ-15 και Χωρών της Κεντρικής Ευρώπης. 2012 Πολεοδομία Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος 146 Γατσουλιάς Παναγιώτης - - 2001 Πολεοδομία Ελλάδα 368 Γεναγρίτης Ανδρέας Ιωάννου Μάριος - Εξέταση και Ανάλυση Εγκεκριμένων Τροποποιήσεων Πολεοδομικών Σχεδίων σε Πόλεις Μεσαίου Μεγέθους της Ελλάδας κατά την Περίοδο 1989-1999 (Οι περιπτώσεις του Βόλου.

Αποτίμηση και προοπτικές 2003 Πολεοδομία Περιφέρεια Αττικής 669 Γιαννοπούλου Ηλέκτρα - - Μεθοδολογικό Πλαίσιο Αξιολόγησης της Προσβασιμότητας Αστικών Περιοχών.Θεόδωρος - - Αξιολόγηση Σκοπιμότητας Κτιρίων Στάθμευσης Αυτοκινήτων σε Πόλεις Μεσαίου Μεγέθους: Η περίπτωση της Καρδίτσας 2008 Περιφερειακή Ανάπτυξη Περιφέρεια Θεσσαλίας 140 Γκαμάγκαρη Βασιλική - - Οικισμοί στην Περιφέρεια Μητροπολιτικών Περιοχών: Η Εξέλιξη της Επίδρασης της Λάρισας στον Περιαστικό Οικισμό Νίκαια 2000 Χωροταξία Περιφέρεια Θεσσαλίας 606 Γκαντούνα Ευαγγελία - - Δικτύωση Τόπων Πολιτιστικής Κληρονομιάς: Η Περίπτωση του Δήμου Ελασσόνας.143 - .Δ. 2012 Πολεοδομία Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας 160 Γκουντάρας Νικόλαος - - Ελληνικές Επενδύσεις στην Π. 2010 Περιφερειακή Ανάπτυξη Περιφέρεια Θεσσαλίας 622 Γιαουρτά Σοφία - - Χωρικός Σχεδιασμός στην Βόρεια Παράκτια Ζώνη της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου: Αποτίμηση & Προοπτικές 2013 Χωροταξία Περιφέρεια Κρήτης Γιώτη Άννα Νάκος Άγγελος Νικολαϊδου Μαρία Αξιολόγηση σε επίπεδο έργων του Α΄ ΚΠΣ για την περιφέρεια Θεσσαλίας 1994 Περιφερειακή Ανάπτυξη Περιφέρεια Θεσσαλίας 415 Γκάγκας Γεώργιος.Γ.2. 2013 Χωροταξία Περιφέρεια Κρήτης 442 Γιαννάκος Κωνσταντίνος - - Προοπτικές ανάπτυξης ενός Διπόλου: Η Περίπτωση Καρδίτσα . 2006 Χωροταξία Περιφέρεια Πελοποννήσου 619 Γιαμαλάκη Δέσποινα - - Ιδιαιτερότητες και Προοπτικές Ανάπτυξης των Ορεινών Περιοχών στο Νησιωτικό Χώρο: η Περίπτωση της Κρήτης. 2013 Πολεοδομία Περιφέρεια Θεσσαλίας 640 Γκένα Βασιλική - - Οι Χωρικές Επιπτώσεις του Αερολιμένα Ελευθέριος Βενιζέλος στα Μεσόγεια Αττικής 2014 Πολεοδομία Περιφέρεια Αττικής 203 Γκόγκος Θεόδωρος.: Προοπτικές και Προβλήματα μέσω μιας Έρευνας Πεδίου 2001 Περιφερειακή Ανάπτυξη Σκόπια 2 .Τρίκαλα 2009 Περιφερειακή Ανάπτυξη Περιφέρεια Θεσσαλίας 571 Γιαννέλη Τάνια - - Προσδιοριστικοί Παράγοντες Διασυνοριακής Οικονομικής Συνεργασίας Καστοριάς-Αλβανίας 2012 Περιφερειακή Ανάπτυξη Αλβανία και Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας 225 Γιαννιού Άννα Γκάρτζου Ευαγγελία - Η ανάπλαση του Ελαιώνα. 2014 Πολεοδομία Περιφέρεια Αττικής 515 Γιαννούλα Μαρία - - Επιπτώσεις της Δημιουργίας της Λίμνης Μεσοχώρας στο Περιβάλλον. 2010 Περιφερειακή Ανάπτυξη Ισπανία 504 Γκόνη Κλεάνθη - - Η Μετατροπή πρώην Βιομηχανικών Περιοχών του Κέντρου σε Πολιτιστικές και Ψυχαγωγικές Περιοχές: Η περίπτωση του Γκαζιού. αλφαβητικός κατάλογος συγγραφέων α/α Ονοματεπώνυμο Συγγραφέα 1 Ονοματεπώνυμο Συγγραφέα 2 Ονοματεπώνυμο Συγγραφέα 3 Τίτλος Έτος Κατηγορία Γεωγραφική Περιοχή 350 Γιαλλελή Αναστασία - - Ο χωροταξικός σχεδιασμός Αιολικών Πάρκων στην Ελλάδα: Η περίπτωση του Νομού Λακωνίας. στην Κοινωνία και την Ανάπτυξη.Ιωάννης - - Αστικές Συγκοινωνίες στο Πολεοδομικό Συγκρότημα Βόλου 2003 Περιφερειακή Ανάπτυξη Περιφέρεια Θεσσαλίας 493 Γκόλτσιου Ελένη Κτενά Κυριακή - Η Έννοια της Δημιουργικής Πόλης: Η Περίπτωση της Βαρκελώνης. 2010 Πολεοδομία Περιφέρεια Αττικής 601 Γκορρέγια Διονύσης - - Σύγκριση και Αξιολόγηση ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ Όμορων Δήμων. Η Περίπτωση των ΜΜΜ στη Μητροπολιτική Περιοχή της Αθήνας.Μ.

Προοπτική για μία ολοκληρωμένη ανάπτυξη στον ορεινό όγκο 1999 Χωροταξία Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας 444 Δανηλόπουλος Γ. 2012 Πολεοδομία Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας 187 Γρηγορίου Αγλαΐα Φεργάδη Σοφία - Place Marketing: Αρχαιολογικών Πάρκων. 2011 Πολεοδομία Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος 63 Δαγκωνάκη Ζαχαρένια - - Πολιτιστικός Τουρισμός και Περιφερειακή Ανάπτυξη (Μελέτη περίπτωσης: Περιφέρεια Κρήτης) 1998 Περιφερειακή Ανάπτυξη Περιφέρεια Κρήτης Δαλάκης Νικόλαος Μπασδέκης Αλέξανδρος - Από τον Αγροτικό Χώρο στον Πολυλειτουργικό Ύπαιθρο Χώρο. - - Η Ανάπτυξη της Ψυχαγωγίας στο Πολεοδομικό Συγκρότημα Πατρών.Τα εμπορικά Κέντρα. 2005 Πολεοδομία Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 379 Γουβέτας Α. Η πρόκληση του Δήμου Μουρικίου.2. Τάσεις Προοπτικές. 2007 Περιφερειακή Ανάπτυξη Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος 311 Γουγούλας Αθανάσιος - - Χωρική ανάλυση τροχαίων ατυχημάτων με χρήση γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών. 2007 Πολεοδομία Ελλάδα 544 Γώγος Ευστάθιος - - Οργάνωση και Ανάδειξη του Θαλάσσιου Μετώπου Μικρών Παράκτιων Πόλεων: Η Περίπτωση των Καμένων Βούρλων. Προοπτικές Βιώσιμης επίλυσης.144 - .Μ. 2005 Περιβάλλον Περιφέρεια Ηπείρου 278 Γουργιώτης Ανέστης - - Το μετρό των Αθηνών: Παράλληλη Πολιτική και Επιπτώσεις (στη Γαλλική Γλώσσα) 2005 Περιφερειακή Ανάπτυξη Περιφέρεια Αττικής 596 Γραμμένου Κρυστάλλω - - Χωρο-χρονική Ανάλυση Λιανικού Εμπορίου σε Περιβάλλον GIS: Η Περίπτωση της Πόλης της Θεσσαλονίκης. Εφαρμογή στο Δήμο Βόλου. 2005 Χωροταξία Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας 30 Δαμανάκης Εμμανουήλ - - Εναλλακτικές μορφές τουρισμού στο Νομό Μαγνησίας: οικοτουρισμός 1996 Περιφερειακή Ανάπτυξη Περιφέρεια Θεσσαλίας 106 Δαμουλάκη Ευφροσύνη Ταμουρίδου Ελισάβετ - Χωροταξικός Σχεδιασμός στο Παγγαίο. αλφαβητικός κατάλογος συγγραφέων α/α Ονοματεπώνυμο Συγγραφέα 1 Ονοματεπώνυμο Συγγραφέα 2 Ονοματεπώνυμο Συγγραφέα 3 Τίτλος Έτος Κατηγορία Γεωγραφική Περιοχή 300 Γλύκα Μερόπη - - Αναπλάσεις Παράλιων Μετώπων: Η περίπτωση της Αλεξανδρούπολης. 2009 Χωροταξία Περιφέρεια Θεσσαλίας 304 . 2006 Πολεοδομία Περιφέρεια Θεσσαλίας 66 Γούλα Δήμητρα - - Local agenda 21: Η περίπτωση της Ηγουμενίτσας 1998 Πολεοδομία Περιφέρεια Ηπείρου 183 Γούνη Χαρίκλεια Παπαδοπούλου Ευστρατία - Εναλλακτικές Μορφές Τουρισμού στην Κόνιτσα 2002 Περιφερειακή Ανάπτυξη Περιφέρεια Ηπείρου 298 Γούνη Βαρβάρα - - Αστικός Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός: Η περίπτωση του Δήμου Ιωαννίνων. 2009 Περιφερειακή Ανάπτυξη Περιφέρεια Πελοποννήσου 664 Γρίψιου Αργυρώ - - Αστική Αναγέννηση και Αστικός Εξευγενισμός: Οι Χωρικές και Κοινωνικές Μεταλλαγές στο Μεταξουργείο 2014 Πολεοδομία Περιφέρεια Αττικής 390 Γρουζοπούλου Μαριάνθη - - Πολεοδομικοί Μετασχηματισμοί: "Ο χώρος του εμπορίου . - - Το Υδροδοτικό πρόβλημα του Πολεοδομικού Συγρκοτήματος Βόλου. Η περίπτωση του Δημόσιου Σήματος της Αθήνας 2002 Περιφερειακή Ανάπτυξη Περιφέρεια Αττικής 459 Γρίβα Γεωργία - - Ενοποίηση Αρχαιολογικών και Δημόσιων Υπαίθριων Χώρων: Η περίπτωση του Άργους.

2. Η Περίπτωση του Sao Paolo. 2012 Πολεοδομία Περιφέρεια Αττικής 433 Δενδρινός Βασίλειος - - Συστήματα Διαχείρισης Περιβαλλοντικών επιπτώσεων σε Ξενοδοχειακές Υποδομές. Το φαινόμενο των SLUMS. Λακωνίας 1999 Περιφερειακή Ανάπτυξη Περιφέρεια Πελοποννήσου Δράκος Αναστάσιος - - Αξιολόγηση του νέου Διεθνούς Αεροδρομίου των Σπάτων 1995 Περιφερειακή Ανάπτυξη Περιφέρεια Αττικής Δρίβα Λουϊζα - - Περιφερειακός Σχεδιασμός Διαχείρισης Αστικών Στερεών Αποβλήτων Περιφέρειας Θεσσαλίας 2009 Περιβάλλον Περιφέρεια Θεσσαλίας 85 17 478 . Μακεδονίας 580 Δεδελετάκης Μιχαήλ - - Αντικειμενικότητα. 2006 Πολεοδομία Περιφέρεια Θεσσαλίας 105 Διατσέγκος Μιχαήλ - - Ανάδειξη και αξιοποίηση Εθνικού Δρυμού Παρνασσού 1999 Χωροταξία Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος 247 Διβανέ Σταυρούλα - - Σχεδιασμός στην πόλη για Άτομα με Ειδικές Ανάγκες. 2011 Πολεοδομία Βραζιλία 103 Δεβετζής Θεόδωρος - - Η συμβολή των ζωνών εξαγωγικών δραστηριοτήτων στη περιφερειακή ανάπτυξη.Παρεμβάσεις και Προοπτικές 2005 Πολεοδομία Περιφέρεια Πελοποννήσου 68 Δερμίση Σοφία - - Αξιολόγηση της επίδρασης διαφόρων παραμέτρων στο Π. Το παράδειγμα της Καλαμπάκας. Κεντρ. 2008 Περιβάλλον Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου 290 Δερζέκος Δημήτρης - - Πολεοδομική Μελέτη του Ιστορικού Κέντρου Ναυπλίου . Η περίπτωση του Ν.Σ. Ορθολογηκότητα και Σχεδιασμός. Διεθνής Εμπειρία και Ελληνική Πρακτική. Η Περίπτωση της Περιφερειακής Αρτηρίας του Πολεοδομικού Συγκροτήματος Βόλου 2003 Περιφερειακή Ανάπτυξη Περιφέρεια Θεσσαλίας 678 Δημοπούλου Ελένη - - Η Αξιοποίηση των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης (Big Data) για την Αξιολόγηση του Αστικού Ιστού 2014 Πολεοδομία Περιφέρεια Αττικής Δήμου Μιλτιάδης - - Οικονομία και υποδομές στο Νομό Ημαθίας 1999 Περιφερειακή Ανάπτυξη Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας 314 Δήμου Μαρία - - Κυκλοφοριακός σχεδιασμός μικρών πόλεων-κωμοπόλεων. ζώνης οικονομικών συναλλαγών ΔΕΒΖΟΣ 1999 Περιφερειακή Ανάπτυξη Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 216 Δεβλιώτη Σοφία - - Ο ρόλος των αερομεταφορών στον τουρισμό και χωροθέτηση αεροδρομίου για την εξυπηρέτηση των τουριστικών περιοχών Πιερίας και Λάρισας 2003 Περιφερειακή Ανάπτυξη Περιφέρεια Θεσσαλίας και Περιφ. Περίπτωση Νάξου. Η περίπτωση του Βόλου -Ολυμπιακής Πόλης 2004 2004 Πολεοδομία Περιφέρεια Θεσσαλίας 104 Δούνια Ιωάννα - - Η συμβολή του Place Marketing στην τουριστική ανάπτυξη.145 - . Θεσσαλονίκης βάσει του μοντέλου COMPLEX CITY 1998 Πολεοδομία Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας 659 Δερμιτζάκη Μαρία - - Βιώσιμος Αστικός Σχεδιασμός για την Αντιμετώπιση της Κλιματικής Αλλαγής: Η Περίπτωση της Πάτρας 2014 Πολεοδομία Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας 208 Δημητρόπουλος Δημήτριος - - Η πληροφοριακή Σήμανση των Οδών. αλφαβητικός κατάλογος συγγραφέων α/α Ονοματεπώνυμο Συγγραφέα 1 Ονοματεπώνυμο Συγγραφέα 2 Ονοματεπώνυμο Συγγραφέα 3 Τίτλος Έτος Κατηγορία Γεωγραφική Περιοχή 190 Δάνου Γρηγόριος - - Αερομεταφορές Νομού Καστοριάς και Προοπτικές Ανάπτυξης τους 2002 Περιφερειακή Ανάπτυξη Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας 548 Δατσέρη Μαρία - - Άτυπη Ανάπτξη της Πόλης. Η περίπτωση της διασυνοριακής ελεύθερης βιομηχ.

2008 Πολεοδομία Ελλάδα 512 Ελ Μάσρι Αμζάντ - - Οι Χωρικές Επιπτώσεις του Τείχους της Παλαιστίνης 2010 Χωροταξία Παλαιστίνη 185 Έππας Δημοσθένης Μηλιώνης Παναγιώτης - Συνθήκες Κατοικίας των Φοιτητών στο Βόλο 2002 Πολεοδομία Περιφέρεια Θεσσαλίας 456 Ευθυμίου Γεώργιος - - Οι επιδράσεις της Τεχνητής Λίμνης Πλαστήρα στο Περιβάλλον και στην Ανάπτυξη των Περιμετρικών της Οικισμών από Χωρική. Νέοι Τύποι και Κατευθύνσεις στο Σχεδιασμό. αλφαβητικός κατάλογος συγγραφέων α/α Ονοματεπώνυμο Συγγραφέα 1 Ονοματεπώνυμο Συγγραφέα 2 Ονοματεπώνυμο Συγγραφέα 3 Τίτλος Έτος Κατηγορία Γεωγραφική Περιοχή 154 Δροσίδης Ιωάννης - - Ψηφιακός Δημογραφικός Άτλαντας της Ελλάδας 2001 Χωροταξία Ελλάδα 404 Δωρής Γεώργιος - - Προσδιορισμός Λειτουργικών Αστικών Περιοχών στον Ελλαδικό Χώρο. - - Πολεοδομικός Σχεδιασμός του Ιστορικού Κέντρου των Τρικάλων. κοινωνικές και οικονομικές διαφοροποιήσεις 1995 Περιφερειακή Ανάπτυξη Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος 671 Ζαπάντης Σπυρίδων - - Χωρικές Διαφοροποιήσεις της Απασχόλησης στην Ελλάδα: Η Επίδραση της Οικονομικής Ολοκλήρωσης στο Πλαίσιο της Ενιαίας Αγοράς 2014 Περιφερειακή Ανάπτυξη Ελλάδα Ζαρρής Αλέξανδρος Στεφάνου Εφη - Η χωροθέτηση των μεγάλων τουριστικών συγκροτημάτων στην Ελλάδα 1995 Περιφερειακή Ανάπτυξη Ελλάδα 395 Ζαφόλιας Γ. 2013 Πολεοδομία Ελλάδα 18 .2.146 - .Ειρήνη Θεοδωροπούλου Καλλιόπη Δήμητρα - Εναλλακτικά Συστήματα Προσωπικών Μεταφορών στο Βόλο 2009 Πολεοδομία Περιφέρεια Θεσσαλίας 615 Ζιακούλη Μαρίνα - - Ο ρόλος του Πολεοδομικού Σχεδιασμού στην Αντιμετώπιση του Αστικού Φόβου και της Εγκληματικότητας. Σχεδιασμός και Μεταολυμπιακή Αξιοποίηση 2005 Περιφερειακή Ανάπτυξη Ελλάδα 516 Ζαϊρέ Δανάη Θεοδώρα - - Συγκριτική Θεώρηση των Συστημάτων Χωρικού Σχεδιασμού Ολλανδίας και Ελλάδας 2010 Χωροταξία Ολλανδία και Ελλάδα 14 Ζαμάνη Αλεξάνδρα - - Ανάπτυξη ανατολικής Φθιώτιδας. 2011 Περιφερειακή Ανάπτυξη Ελλάδα 237 Ζέκα Δήμητρα - - Η πόλη του μέλλοντος μέσα από τα βιβλία επιστημονικής φαντασίας 2003 Πολεοδομία Διεθνές 307 Ζήση Κασσιανή Κυριάκη Μαρία - Η Μορφολογία του Αστικού Χώρου και η Ταυτότητα του Τόπου. 2012 Πολεοδομία Ελλάδα 540 Ζδράλης Χρήστος - - Η Εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Οδηγίας INSPIRE στην Ελλάδα για τη Δημιουργία Εθνικής Υποδομής Γεωργικών Πληροφοριών. Χωρικές. 2009 Περιφερειακή Ανάπτυξη Περιφέρεια Θεσσαλίας 281 Ευμολπίδης Ιωάννης - - Ολυμπιακές Εγκαταστάσεις. 2007 Πολεοδομία Περιφέρεια Θεσσαλίας 125 Ζαχαρίου Αθανάσιος - - Οικονομική και Περιφερειακή Διάρθρωση της Τουρκίας 2000 Περιφερειακή Ανάπτυξη Τουρκία 595 Ζάχος Δημήτριος - - Συγκριτική Ανάλυση. 2005 Πολεοδομία Περιφέρεια Αττικής 468 Ζιάκα Ηρώ . Ο Δημόσιος χώρος στις Πόλεις και στον Κυβερνοχώρο. Οικιστική & Οικονομική Άποψη. Σύγκριση Παραδοσιακής Κληρονομιάς και Καινοτόμου Σχεδιασμού: Η περιπτωσιολογική μελέτη της Αθήνας.

Χρήστος - - Η κλιματική αλλαγή και οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας ως Μέρος της Λύσης του Προβλήματος. Το παράδειγμα Πύλης .Τρικάλων. 2010 Περιβάλλον Περιφέρεια Θεσσαλίας 539 Ηλιακόπουλος Παύλος - - Νέες Μέθοδοι Πρόληψης και Αντιμετώπισης Δασικών Πυρκαγιών.147 - . Ελλάδα 2004 Χωροταξία Ευρώπη 529 Ηλιάδης Φίπιππος - - Ολοκληρωμένος Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός για την Περιφέρεια Θεσσαλίας. - - Εθνικής Κλίμακας Χωροταξικός Σχεδιασμός για την Πολεοδομική Αξιοποίηση των Στρατοπέδων 2011 Χωροταξία Ελλάδα 188 Θεοφιλάτου Ειρήνη - - 11 Πεζόδρομοι της Αθήνας 2002 Πολεοδομία Περιφέρεια Αττικής 439 Θεοχάρης Νικόλαος - - Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας: Η Ηλιακή ενέργεια. 2007 Περιφερειακή Ανάπτυξη Περιφέρεια Θεσσαλίας 107 Ικραμίδης Θεόδωρος - - Αναγκαιότητα σύνδεσης του Νομού Πέλλας με την Εγνατία Οδό 1999 Περιφερειακή Ανάπτυξη Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας 48 Ιωαννίδου Αναστασία - - Ρυθμιστικό πλαίσιο ανάπλασης της περιοχής της δυτικής εισόδου του δήμου Θεσσαλονίκης 1997 Πολεοδομία Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας 333 Ιωαννίδου Μαρία - - Τουρισμός και Περιφερειακή Ανάπτυξη. Γαλλία. 2011 Περιβάλλον Ελλάδα 184 Θάκα Εντιόλα Μαυρογόνατου Αλεξάνδρα - Μοντέλο Προσομοίωσης Επιπτώσεων Μεγάλης Πολεοδομικής Παρέμβασης στην Αγορά Κατοικίας: Η Περίπτωση του Ελληνικού 2002 Πολεοδομία Περιφέρεια Αττικής 564 Θεοδοσόπουλος Γιαννετάκης Γ. 2006 Περιφερειακή Ανάπτυξη Περιφέρεια Θεσσαλίας . 2009 Περιφερειακή Ανάπτυξη Περιφέρεια Θεσσαλίας 244 Ζιώγας ΠαναγιώτηςΟλύμπιος - - Νομαρχιακός Σχεδιασμός για τη Διαχείριση Υδάτων Νομού Μαγνησίας 2004 Περιβάλλον Περιφέρεια Θεσσαλίας 202 Ζιώζιας Νικόλαος - - Οργάνωση και Διαχείριση μιας Ελληνικής Ορεινής Περιοχής. Το Παράδειγμα του Δήμου Βόλου. 2011 Περιφερειακή Ανάπτυξη Περιφέρεια Αττικής 266 Ηλία Κυπαρισσία Πλατανιάς Περικλής - Συγκριτική Ανάλυση Συστημάτων Χωροταξικού Σχεδιασμού. Το παράδειγμα της Διευρυμένης Κοινότητας Ασπροποτάμου 2003 Περιβάλλον Περιφέρεια Θεσσαλίας 533 Ζλατάνος Δημήτριος . Η Περίπτωση της Αθήνας. Γερμανία. 2009 Περιφερειακή Ανάπτυξη Ευρώπη 248 Ζυρίδου Βικτωρία - - Η Δυναμική των Περιφερειακών Ανισοτήτων στο Νέο Ευρωπαϊκό Χώρο και η Πολιτική Συνοχής 2004 Περιφερειακή Ανάπτυξη Ευρώπη 554 Ζωγραφάκης Εμμανουήλ - - Πολιτιστικός Σχεδιασμός του Δημόσιου Φορέα. 2009 Περιφερειακή Ανάπτυξη Ελλάδα 371 Θυμιάκου Γλυκερία - - Ο ενανναλακτικός τουρισμός και η συμβολή του στην ανάπτυξη.Ελάτης .2. 2010 Περιβάλλον Ελλάδα 472 Ζυμής Στέφανος - - Έρευνα και Περιφερειακή Ανάπτυξη στην Ευρώπη.Περτουλίου . αλφαβητικός κατάλογος συγγραφέων α/α Ονοματεπώνυμο Συγγραφέα 1 Ονοματεπώνυμο Συγγραφέα 2 Ονοματεπώνυμο Συγγραφέα 3 Τίτλος Έτος Κατηγορία Γεωγραφική Περιοχή 481 Ζίφκου Μαρία - - Όθρυς και Πήλιο: Συγκριτική Ανάλυση και Προτάσεις Ανάπτυξης για το Όρος Όθρυς. Ηνωμένο Βασίλειο.

2007 Περιφερειακή Ανάπτυξη Περιφέρεια Πελοποννήσου 457 Κακκουλή Δημήτρης - - Χωρική Εξειδίκευση του Στρατηγικού Σχεδίου Τροόδους. 2008 Περιφερειακή Ανάπτυξη Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος 594 Καλαράς Ιωάννης - - Προαστιακός Σιδηρόδρομος Αττικής Διαδικασίας Υλοποίησης. Ιωνίας. Βόλου. - - Δίνοντας Ζωή στο Νεκρό Κέλυφος μιας Ερειπωμένης Πόλης. Καλαμαριάς 2005 Περιβάλλον Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας 576 Καβάδας Ευάγγελος - - Αξιοποίηση και Ανάπλαση του Γκολφ Αφάντου της Ρόδου 2012 Περιφερειακή Ανάπτυξη Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου 3 Καζάκη Σοφία - - Διερεύνηση του δευτερογενούς τομέα παραγωγής στον Ν. την Περιοχή Κρασοχωρίων Λεμεσού. 2006 Πολεοδομία Περιφέρεια Θεσσαλίας 463 Καλαθάς Νικ.148 - . Ημαθίας 1994 Περιφερειακή Ανάπτυξη Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας 218 Καϊάφα Σοφία - - Ζεύξη Ρίου-Αντιρρίου. Χωρικοί Μετασχηματισμοί και Επιπτώσεις σε Πολεοδομικό -Χωροταξικό Επίπεδο 2003 Περιφερειακή Ανάπτυξη Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος 462 Κακανής Πέτρος - - Χωρικές & Αναπτυξιακές Συνέπειες της Αττικής Οδού στην Δυτική Αττική.Αγγελική - - Λιμένας Μεταφόρτωσης Εμπορευμτοκιβωτίων Τυμπακίου Κρήτης και οι Προοπτικές Ανάπτυξης σε Τοπικό Επίπεδο. 2009 Πολεοδομία Κύπρος 123 Καλαϊτζίδης Γεώργιος - - Η Ανάπτυξη των Βαλκανίων και η Ενσωμάτωσή τους στις Ευρωπαϊκές Δομές: Ευρωπαϊκές και Διεθνείς Πολιτικές 2000 Περιφερειακή Ανάπτυξη Βαλκάνια 19 Καλαμαράς Δημήτριος Ξυδιανός Χρυσοβαλάντης - Ολοκληρωμένη παρέμβαση στην περιοχή Αλιβερίου. Η περίπτωση της Πάτρας μετά την εμπειρία της Ευρωπαϊκής Πολιτιστικής Πρωτεύουσας το 2006. 2009 Περιφερειακή Ανάπτυξη Περιφέρεια Κρήτης 581 Καλογερόπουλος Κωνσταντίνος - - Διαδικασία Εκπόνησης Περιβαλλοντικών Μελετών για Φωτοβολταϊκά Πάρκα 2012 Περιβάλλον Περιφέρεια Αττικής . Εντοπισμός Κρίσιμων Ζητημάτων και Μελλοντική Εξέλιξη. αλφαβητικός κατάλογος συγγραφέων α/α Ονοματεπώνυμο Συγγραφέα 1 Ονοματεπώνυμο Συγγραφέα 2 Ονοματεπώνυμο Συγγραφέα 3 Τίτλος Έτος Κατηγορία Γεωγραφική Περιοχή 305 Ιωσηφίδης Ελευθέριος - - Διερεύνηση Δυνατοτήτων για Οργανωμένο Πρόγραμμα Ανακύκλωσης στο Δ.2. Δήμου Ν. 2006 Περιβάλλον Περιφέρεια Θεσσαλίας 473 Καλλιονάκη Ευαγγελία . " Η Πρόκληση της Αμμοχώστου". 2007 Χωροταξία Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 407 Καλαπόδη Γεωργία - - Η Συμβολή του Μάρκετινγκ του Τόπου στην Πολιτιστική Ανάπτυξη των Πόλεων. Νομού Μαγνησίας 1995 Πολεοδομία Περιφέρεια Θεσσαλίας 661 Καλαμπόκης Αλέξιος - - Η Συμβολή των Βιομηχανικών Περιοχών στην Τοπική Ανάπτυξη 2014 Περιφερειακή Ανάπτυξη Ελλάδα 393 Καλαντζή Εντέρ - - Ανισότητες και Ανομοιογένεια της Χωροταξικής Διάθρωσης του Νομού Ξάνθης. 2009 Περιφερειακή Ανάπτυξη Περιφέρεια Αττικής 392 Κακάτση Ναταλία - - Ο Προαστιακός Σιδηρόδρομος και οι Επιπτώσεις του στο Νομό Κορινθίας. 2012 Περιφερειακή Ανάπτυξη Περιφέρεια Αττικής 336 Καλεσόπουλος Δημήτριος - - Διερεύνηση της Δυνατότητας Ανακύκλωσης Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού στη Θεσσαλία. 2009 Περιφερειακή Ανάπτυξη Κύπρος 312 Κακλίδης Αργύρης - - Χωρική αλληλεπίδραση εμπορικών δραστηριοτήτων αστικών περιοχών. Η περίπτωση των καταστημάτων οικιακής διασκέδασης στο Π.Σ.

NR. 2006 Χωροταξία Ελλάδα 215 Καντόλα Μαρία-Ελένη - - Η Διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το Μέλλον της Κοινοτικής Περιφερειακής Πολιτικής 2003 Περιφερειακή Ανάπτυξη Ευρώπη 477 Καπιτσίνης Νικόλαος - - Η Ποσοτική και Ποιοτική Διαφοροποίηση των Δυτικών Συνοικιών της Θεσσαλονίκης σε Σχέση με το Υπόλοιπο του Πολεοδομικού Συγκροτήματος. Η περίπτωση της περιοχής Ψυρρή 2004 Πολεοδομία Περιφέρεια Αττικής 665 Καλφούτζος Γεώργιος - - Η Ελληνική Κρίση και η Κρίση της Ευρωζώνης-Στρατηγική Ανάλυση 2014 Περιφερειακή Ανάπτυξη Ελλάδα και Ευρώπη 645 Καμπούρης Χρήστος - - 2014 Πολεοδομία Ελλάδα 572 Καναράκης Ιωάννης - - Η Γένεση των Πόλεων και η Εξέλιξη της Πολεοδομίας στον Ελλαδικό Χώρο από την Αρχαϊκή Περίοδο έως τους Ελληνιστικούς Χρόνους. αλφαβητικός κατάλογος συγγραφέων α/α Ονοματεπώνυμο Συγγραφέα 1 Ονοματεπώνυμο Συγγραφέα 2 Ονοματεπώνυμο Συγγραφέα 3 Τίτλος Έτος Κατηγορία Γεωγραφική Περιοχή 262 Καλογήρου Αναστάσιος - - Ενοποίηση των Αρχαιολογικών Χωρών της Αθήνας και επιπτώσεις στην Πολεοδομική Οργάνωση. Η περίπτωση της πόλης της Καρδίτσας.E. 2010 Περιφερειακή Ανάπτυξη Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας 373 Καραγιαννάκης Γ. Η Επίδραση της Αστική Διακυβέρνησης στους Μορφολογικούς Τύπους Πόλης και στα Πολιτικά Συστήματα Διαχρονική Ποιοτική & Ποσοτική Μελέτη της Λίμνης Κορώνειας 2012 Περιβάλλον Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας 346 Κανδήλα Θωμαή - - Οργάνωση Πεζόδρομων και Ποδηλατοδρόμων σε Πόλεις Μικρού Μεγέθους. 2008 Χωροταξία Ελλάδα Καραδημητρίου Νικόλαος - - Κάθετη κοινωνική διαφοροποίηση στην Αθήνα 1999 Πολεοδομία Περιφέρεια Αττικής 657 Καραθανασόπουλος Αθανάσιος - - Το Φαινόμενο της Αστικής Διάχυσης στις Μικρο-μεσαίες Ελληνικές Πόλεις: Η Περίπτωση της Πόλης του Αγρινίου 2014 Πολεοδομία Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας 611 Καρακούνος Κόσσυβας Ιωάννης - - Πολεοδομικός Σχεδιασμός & Αστικό Μικροκλίμα 2013 Πολεοδομία Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας 150 Καρακώτσογλου Μιχαήλ Κούκος Ηλίας - Εγνατία Οδός και P. - - Η πολεοδομική Διάσταση της Διοργάνωσης Ειδικών Γεγονότων. TR.149 - . 2001 Περιφερειακή Ανάπτυξη Ελλάδα 83 .2. 2006 Πολεοδομία Περιφέρεια Θεσσαλίας 192 Κανελλόπουλος Νικήτας - - Στάσεις και αντιλήψεις των τελειόφοιτων μαθητών της Αθήνας στα ζητήματα της γήρανσης 2002 Πολεοδομία Περιφέρεια Αττικής 686 Κάντα Ειρήνη - - Ανάπτυξη & Πολεοδομικός Σχεδιασμός Τουριστικού & Οικιστικού Συμπλέγματος: Η Περίπτωση της Κασσιώπης Κέρκυρας 2014 Πολεοδομία Περιφέρεια Ιονίων Νήσων 332 Καντλής Αλέξιος - - Η εξέλιξη των Μικρών Πόλεων στην Ελλάδα.8: Συμπληρωματικότητα ή Ανταγωνισμός. Ο θεσμός της πολιτιστικής πρωτεύουσας της Ευρώπης και το παράδειγμα της Πάτρας "Πολιτιστική Πρωτεύουσα 2006" 2007 Περιφερειακή Ανάπτυξη Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος 172 Καραγκούνης Σπυρίδων - - Πολεοδομική Εξέλιξη της Πρέβεζας 15ος-19ος αιώνας 2002 Πολεοδομία Περιφέρεια Ηπείρου 423 Καραδήμας Δημοσθένης - - Η κατάσταση των Φυσικών Πόρων στην Ελλάδα. 2009 Πολεοδομία Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας 492 Καραγεβρέκης Στέφανος - - Clusters Νέας Τεχνολογίας και Τεχνογνωσίας: Η Περίπτωση της Αλεξάνδρειας Ζώνης Καινοτομίας της Θεσσαλονίκης. C.

Δανάη - - Αλληλεπιδράσεις Συντελεστή Δόμησης και Αστικής Ανάπτυξης "Η Περίπτωση της Καρδίτσας". 2008 Πολεοδομία Περιφέρεια Θεσσαλίας 34 Καραμπαλάσης Γεώργιος - - Στρατηγικό σχέδιο Αλεξανδρούπολης 1996 Περιφερειακή Ανάπτυξη Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 141 Καραμπαλάσης Σάββας - - VIRTUAL REALITY στην Απεικόνιση Πόλεων.2. - - Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης και Ανασυγκρότησης Νομού Ηλείας.Αξιολόγηση Κριτηρίων. Το παράδειγμα του Δήμου Πινδαίων του Νομού Τρικάλων 2002 Χωροταξία Περιφέρεια Θεσσαλίας 239 Καραχάλιος Ευάγγελος - - Ο Αστικός και Πολιτιστικός Τουρισμός ως συμπληρωματική μορφή τοπικής ανάπτυξης: Η περίπτωση της Πάτρας 2003 Περιφερειακή Ανάπτυξη Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος 131 Καρβούνης Αλέξανδρος - - Το Ολυμπιακό Χωριό της Αθήνας. Νέο Εργαλείο στο Σχεδιασμό και τη Διαχείριση του Αστικού Χώρου 2000 Πολεοδομία Ελλάδα 522 Καραμπέκου Λαμπρινή - - Χωροθέτηση Επενδύσεων σην Περιφέρεια Θεσσαλίας .Ραδιομετρίας με Συντελεστή Δόμησης στο Πολεοδομικό Συγκρότημα Βόλου με την Χρήση Αεροφωτογραφιών 2001 Πολεοδομία Περιφέρεια Θεσσαλίας 587 Καργιώτης Νικόλαος - - Τα Συγκριτικά Πλεονεκτήματα των Σιδηροδρομικών Υποδομών και ο Κεντρικός Ρόλος τους στο Νέο Σύστημα Συνδυασμένων Μεταφορών. Αξιολόγηση της Σιδηροδρομικής Γραμμής Ηγουμενίτσας-Ιωάννινα-Καλαμάτα-Κοζάνη 2012 Χωροταξία Περιφέρεια Ηπείρου και Περιφέρεια Δ. Μακεδονίας και Περιφέρεια Πελλοπονήσου . 2008 Περιφερειακή Ανάπτυξη Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος 122 Καραμπεσίνης Μιχαήλ - - Γενικές Κατευθύνσεις Πολεοδομικής Δραστηριότητας Ιδιοκτητών Γης του Νομού Μαγνησίας 2000 Πολεοδομία Περιφέρεια Θεσσαλίας 635 Καραμπίνη Ελευθερία - - Ο Αγροτικός Τομέας στην Ελλάδα στην Εποχή της Κρίσης 2013 Περιφερειακή Ανάπτυξη Ελλάδα 297 Καραμπούκαλου Αρετή - - Περιφερειακά Πανεπιστήμια και ποια η συμβολή τους στην ανάπτυξη πόλεων μεσαίου μεγέθους. αλφαβητικός κατάλογος συγγραφέων α/α 20 Ονοματεπώνυμο Συγγραφέα 1 Ονοματεπώνυμο Συγγραφέα 2 Ονοματεπώνυμο Συγγραφέα 3 Τίτλος Έτος Κατηγορία Γεωγραφική Περιοχή Καραλή Δέσποινα - - Θεσμοί παρέμβασης της Αυτοδιοίκησης Α΄και Β΄βαθμού στο χωροταξικό σχεδιασμό στην Ελλάδα 1995 Χωροταξία Ελλάδα 273 Καραμάνης Φώτιος - - Χωροθέτηση Ποδοσφαιρικού Γηπέδου στο Πολεοδομικό Συγκρότημα της Αθήνας 2005 Πολεοδομία Περιφέρεια Αττικής 413 Καραμήτσιου Νίκη .Συνθήκες ως Βάση για την Ανάπτυξη Οικισμών Ορεινών Περιοχών.150 - . Αξιολόγηση Σεναρίων Μετα-ολυμπιακής Χρήσης και Χωρικές Επιπτώσεις 2000 Περιφερειακή Ανάπτυξη Περιφέρεια Αττικής 152 Καργιοπούλης Χρήστος - - Έρευνα Σχέσεων Φωτεινότητας . 2005 Περιφερειακή Ανάπτυξη Ελλάδα 217 Καρανικόλας Αθανάσιος - - Προοπτικές ανάπτυξης του Νομού Έβρου στο πλαίσιο μιας νέας διαπεριφερειακής -διασυνοριακής συνεργασίας 2003 Περιφερειακή Ανάπτυξη Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 667 Καραντζά Φωτεινή - - Χωρική Ανάλυση Δεδομένων Εσωτερικής Μετανάστευσης σε Περιβάλλον GIS: Προσδιορισμός Προτύπων και Τάσεων σε Επίπεδο Δήμου 2014 Πολεοδομία Ελλάδα 159 Καρατζιά Νικολέτα - - Μελέτη Οικολογικής Ποιότητας Υδάτων στο Νομό Μαγνησίας 2001 Περιβάλλον Περιφέρεια Θεσσαλίας 194 Καραφάνταλου Μαρία - - Νέα Χωρικά και Αναπτυξιακά Δεδομένα . 2010 Περιφερειακή Ανάπτυξη Περιφέρεια Θεσσαλίας 420 Καράμπελας Σπ.

Το Παρελθόν. 2009 Χωροταξία Ελλάδα 406 Κατσαβού Ηλιάννα - - Η Συμβολή της Επαναχρησιμοποίησης των Αστικών Υγρών Αποβλήτων στη Βιώσιμη Διαχείριση των Υδατικών Πόρων στη Θεσσαλία. Λάρισας 2014 Χωροταξία Περιφέρεια Θεσσαλίας 653 Κατσικανά Μάνθα-Άλκιστη - - Η Χωρική Διαλεκτική των Έμφυλων Σχέσεων: Η Έμφυλη Διαφορά στον Αστικό Χώρο. (Τεύχος+ Παράρτημα) (2 τόμοι) 1999 Περιβάλλον Ελλάδα 315 Καστανίδη Κωνσταντίνα Μαρογιάννη Νίκη - Τοπικός. Χωροταξικός και Αναπτυξιακός Σχεδιασμός στην Ελλάδα. Η Περίπτωση του Κέντρου της Αθήνας 2014 Πολεοδομία Περιφέρεια Αττικής 219 Καψαλιώτη Ασπασία Παπακωνσταντίνου Δέσποινα - Οι μεγάλες Μητροπόλεις της Δυτικής Ευρώπης και η Αθήνα.Ε. 2006 Πολεοδομία Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 91 . 2008 Περιβάλλον Περιφέρεια Θεσσαλίας Κατσιακιώρη Ζωή - - Χωρικοί μετασχηματισμοί και διοικητικές μεταρρυθμίσεις στο χωρικό σύστημα μικρών πόλεων: Η περίπτωση των Φαρσάλων 1999 Χωροταξία Περιφέρεια Θεσσαλίας 687 Κατσιαφυλλούδης Περικλής - - Σχεδιασμός για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση του Παράκτιου Χώρου. Η περίπτωση του Νομού Κεφαλληνίας.151 - . τα μεγάλα έργα και το σχεδιασμό 2003 Πολεοδομία Ευρώπη 483 Κερμελιώτης Γεώργιος - - Η κτηνοτροφία στο Πλαίσιο της Νέας Κοινής Αγροτικής Πολιτικής ως Μοχλός Ανάπτυξης των Ορεινών Περιοχών της Θεσσαλίας. 2006 Χωροταξία Περιφέρεια Ιονίων Νήσων 71 Καταγιά Χρυσηίδα - - Χωρικές Επιπτώσεις ζεύξης Ρίου-Αντιρρίου 1998 Περιφερειακή Ανάπτυξη Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος 454 Καταπίδη Ιωάννα - - Προστασία και διαχείριση παραδοσιακών οικισμών. 2009 Πολεοδομία Περιφέρεια Θεσσαλίας 111111Α Κασμερίδης Νικόλαος - - Προσέγγιση των Χωροταξικών και ειδικότερα των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τη δημιουργία μιας νέας υπεραστικής οδικής σύνδεσης. Ένωση 2003 Περιφερειακή Ανάπτυξη Ευρώπη 130 Καρυοφύλλης Αβραάμ Πεταμίδης Χαράλαμπος - Συσχέτιση Χρήσεων Γης και Χαρακτηριστικών Στάθμευσης. 2009 Περιφερειακή Ανάπτυξη Περιφέρεια Θεσσαλίας 344 Κεσσοπούλου Σοφία - - Η ένταξη των Ιστορικών Κέντρων στον Αστικό Ιστό.2. Ανάλυση Κόστους-Οφέλους Εναλλακτικών Συστημάτων και Μεθόδων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων στην Ευρ. Περίπτωση Δήμων Κορδελιού κα Καλαμαριάς Θεσσαλονίκης 2000 Πολεοδομία Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας 448 Καρυώτη Μάρθα - - Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός των Πόλεων: Η περίπτωση της Πόλης του Βόλου.Αντιρρίου 2005 Περιφερειακή Ανάπτυξη Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος 654 Κάρλου Νικολέττα - - Ευφυείς Αστικές Αναπλάσεις: Η Περίπτωση του Παραλιακού Μετώπου Πάτρας 2014 Πολεοδομία Περιφερεια Δυτικής Ελλάδας 607 Καρτσιούνης Ανδρέας - - Συμβολή των Αναπτυξιακών & Περιβαλλοντικών Προγραμμάτων στην Αειφόρο Ανάπτυξη των Ορεινών Περιοχών: Η Περίπτωση των Γρεβενών. το παρόν και το μέλλον μέσα από τα κινήματα. αλφαβητικός κατάλογος συγγραφέων α/α Ονοματεπώνυμο Συγγραφέα 1 Ονοματεπώνυμο Συγγραφέα 2 Ονοματεπώνυμο Συγγραφέα 3 Τίτλος Έτος Κατηγορία Γεωγραφική Περιοχή 343 Καρίκης Δημήτριος - - Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης Δήμου Μεγάρων. Η Περίπτωση της Παράκτιας Ζώνης Π.Η περίπτωση της Ζεύξης Ρίου . 2013 Περιφερειακή Ανάπτυξη Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας 205 Καρύδης Βασίλειος - - Αξιολόγηση Επενδυτικών Σχεδίων Έργων Περιβάλλοντος. Η περίπτωση της Δράμας. 2006 Περιφερειακή Ανάπτυξη Περιφέρεια Αττικής 289 Καρκαβίτσας Πολύκαρπος Λαλουδάκης Κλεάνθης - Χωρικο-Οικονομικές και Αναπτυξιακές Επιπτώσεις των Ζεύξεων.

Η περίπτωση της Βαρκελώνης.Μ. Εξέλιξη. αλφαβητικός κατάλογος συγγραφέων α/α 59 Ονοματεπώνυμο Συγγραφέα 1 Ονοματεπώνυμο Συγγραφέα 2 Ονοματεπώνυμο Συγγραφέα 3 Τίτλος Έτος Κατηγορία Γεωγραφική Περιοχή Κεφαλά Νάντια - - Η οικονομική και θεσμική διάσταση της πολιτικής γης και της πολιτικής κατοικίας στον Ελληνικό χώρο 1998 Πολεοδομία Ελλάδα Κηπουρός Στέφανος Κιοσσές Ιωάννης - Κοινωνικές Συνιστώσες και Πολεοδομική Πραγματικότητα Στους Μειονοτικούς Οικισμούς της Θράκης 2003 Πολεοδομία Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 88 Κιάκου Αθηνά - - Η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα νησιά. 2011 Περιφερειακή Ανάπτυξη Ισπανία 167 Κολομόνδου Ελένη Σιδηροπούλου Ελένη - Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός στο Νομό Κοζάνης 2001 Περιβάλλον Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας 644 Κομιώτη Αικατερίνη - - Σεισμικές Καταστροφές και Οικιστική Ανασυγκρότηση-Συγκριτική Ανάλυση των Περιπτώσεων Ζακύνθου-Καλαμάτας 2014 Πολεοδομία Περιφέρεια Ιονίων Νήσων και Περιφ.Πελοποννήσου 214 32 69 92 .Χωροθέτηση ΧΥΤΑ 2002 Περιβάλλον Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας 162 Κίκιλης Δημήτριος - - Πλαίσιο Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών. 2011 Περιβάλλον Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος 374 Κλαπανάρας Αναστάσιος - - Περιβαλλοντική Οργάνωση της Πόλης της Θεσσαλονίκης. Ο Αστικός Τουρισμός & η Προβολή της Πόλης.152 - . Υφιστάμενο Καθεστώς και Προοπτικές 2001 Χωροταξία Ελλάδα 543 Κιτσοπάνου Καλλιόπη - - Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων στον Νομό Αιτωλοακαρνανίας. Προοπτικές 2007 Πολεοδομία Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Κλαρούδα Ιωάννα - - Τουριστική ανάπτυξη ανάδειξη και προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς επαρχίας Λιβαδειάς και Δελφών 1996 Χωροταξία Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος 552 Κλεοβούλου Παναγιώτα - - Ανάπλαση Αστικών Θαλάσσιων Μετώπων: Η Περίπτωση της Λεμεσού.Δ. Προβλήματα.2. 2010 Πολεοδομία Περιφέρεια Κρήτης 295 Κολιόπουλος Κωνσταντίνος - - Νομαρχιακός Σχεδιασμός Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Νομού Βοιωτίας 2005 Περιβάλλον Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος Κολίτσης Αναστάσιος - - Διασυνοριακή Συνεργασία. 2011 Πολεοδομία Κύπρος 663 Κλήμου Ευαγγελία - - Ανάπλαση Αστικού Ιστού Μητροπολιτικών Περιοχών Μέσω της Ενοποίησης Ακάλυπτων Χώρων Περίπτωση Μελέτης Θεσσαλονίκης 2014 Πολεοδομία Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Κλουκινιώτη Χαρούλα - - Συγκριτική θεώρηση των 13 Περιφερειακών Προγραμμάτων του ΚΠΣ 1994-99 1998 Περιφερειακή Ανάπτυξη Ελλάδα 163163Β Κοκκάλη Ιφιγένεια-Ευλαμπία - - Οι Πρόσφατες Εξελίξεις στην Νοτιοανατολική Ευρώπη και ο Ρόλος της Θεσσαλονίκης (2 τόμοι) 2001 Περιφερειακή Ανάπτυξη Διεθνές 525 Κοκολόγος Δήμος Τσίτουρα Ιωάννα - Ενοποίηση Δημόσιων Υπαίθριων Χώρων: Η Περίπτωση των Χανίων. Η περίπτωση της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου 1999 Περιφερειακή Ανάπτυξη Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου 181 Κιάου Πασχαλίνα - - Νομαρχιακός Σχεδιασμός Πέλλας . 1999 Περιφερειακή Ανάπτυξη Σκόπια και Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας 535 Κολοκασίδου Ελένη - - Οι Αστικοί Υπαίθριοι Χώροι.Γ. Μοχλός ανάπτυξης για Δυτική Μακεδονία και Π.

2006 Περιφερειακή Ανάπτυξη Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας 499 Κουσκουλής Γεώργιος - - Αιτίες και Επιτπώσεις που Προκαλούνται από τις Πυρκαϊές στα Δάση: Η περίπτωση της Πάρνηθας. Το θεσμικό πλαίσιο. Βόλο και Θεσσαλονίκη 2000 Περιβάλλον Ελλάδα 151 Κορρέ Ειρήνη - - Χωρική Ανάλυση και Χωροθετική Αξιολόγηση Τουριστικών Δραστηριοτήτων. Η περίπτωση του Δήμου Μηχανιώνας. 2012 Πολεοδομία Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 491 Κουκόσια Ηλιάνα - - Ανάλυση Οικονομικής Σκοπιμότητας και Περιβαλλοντικών Επιπτώστεων Μικρών Υδροηλεκτρικών Σταθμών . Η περίπτωση της νήσου Νάξου 2001 Περιφερειακή Ανάπτυξη Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου 440 Κοσμά Ασπασία Συρίγου Λαμπρινή - Χωροταξικός Σχεδιασμός και Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας: Η Περίπτωση της Αιολικής Ενέργειας. Αναφορά στην Ελληνική αγορά εναέριων μεταφορών (τεύχος-παράρτ.Μία Πόλη. 2010 Περιφερειακή Ανάπτυξη Περιφέρεια Θεσσαλίας 331 Κουκούλης Γεώργιος - - Μεταβιομηχανική Πόλη και Πολιτιστικά Clusters: Διερεύνηση Χωρικών. 2009 Χωροταξία Ελλάδα 396 Κοτλέας Νικόλαος - - Εθνική και Περιφερειακή Πολιτική Ορεινών Περιοχών. συμβατές ή μη. 2010 Περιβάλλον Περιφέρεια Αττικής 12 .) (2 τόμοι) 1999 Περιφερειακή Ανάπτυξη Ευρώπη Κοπατσάρης Δήμος Κίσσας Λάμπρος - Δραστηριότητες αγροτικού χώρου. Μελέτη περίπτωσης: ενοποίηση στην Αρχαία Αμφίπολη Πρόταση Διαχείρισης της Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Μορφολογικών και Οικονομικών Παραμέτρων στην Περίπτωση των Λαδάδικων της Θεσσαλονίκης.Εφαρμογή στο Νομό Καρδίτσας. οι στόχοι και οι επιπτώσεις. Διερεύνηση των Απόψεων της Κοινής Γνώμης σε Αγρίνιο. αλφαβητικός κατάλογος συγγραφέων α/α Ονοματεπώνυμο Συγγραφέα 1 Ονοματεπώνυμο Συγγραφέα 2 Ονοματεπώνυμο Συγγραφέα 3 Τίτλος Έτος Κατηγορία Γεωγραφική Περιοχή 57 Κοντογιάννη Χαρίκλεια - - Η πολεοδομική πολιτική στην Ελλάδα 1998 Πολεοδομία Ελλάδα 625 Κοντογιάννης Γεώργιος - - Μεθοδολογικές Προσεγγίσεις Εκτίμησης Πληθυσμιακών Μεγεθών : η Περίπτωση της Ελλάδας 2013 Χωροταξία Ελλάδα 144 Κοντομάρκος Δημήτριος - - Ανάδειξη Θαλάσσιου Μετώπου Καβάλας . με το περιβάλλον 1995 Περιβάλλον Ελλάδα 132 Κορδάτου Σωτηρία - - Λειτουργία Χώρων Υγειονομικής Ταφής στην Ελλάδα.Ανάπλαση Ιχθυόσκαλας 2000 Πολεοδομία Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 93 Κοντοπίδη Κατερίνα - - Δώδεκα ταινίες . 2007 Χωροταξία Ελλάδα 44 Κοτσιμπού Μαρία - - Ανάπλαση του Ιστορικού κέντρου της Χαλκίδας 1997 Πολεοδομία Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος 603 Κουβέλη Αικατερίνη - - Ο Χώρος ως Παρουσία Απουσιών.153 - .Ε.2. 2006 Περιφερειακή Ανάπτυξη Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας 425 Κουμανιάς Κωνσταντίνος - - Διαχείριση Υγρών Αποβλήτων Νομού Πιερίας 2008 Περιβάλλον Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας 265 Κουμούσης Μιχαήλ - - Ο Σχεδιασμός του Παράκτιου Χώρου: Ολοκληρωμένη Διαχείριση της Παράκτιας Ζώνης της Νότιο-Ανατολικής Αττικής 2004 Περιφερειακή Ανάπτυξη Περιφέρεια Αττικής 325 Κουρκουρίδης Δημήτριος - - Από Περιαστικό Χώρο Υποδοχής Επιχειρήσεων σε Φωλιά Ανάπτυξης Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών. Η εικόνα της Αθήνας μέσα από τον κινηματογράφο της δεκαετίας του '60 1999 Περιφερειακή Ανάπτυξη Περιφέρεια Αττικής 8686Β Κόπανος Χρήστος Φυσελιάς Σπυρίδων - Η απελευθέρωση των αερομεταφορών στην Ε.

σχέδιο δράσης. στην Ελλάδα το 2001. Εξέλιξη. Ιωνίας. Μια Δυναμικά Αναπτυσσόμενη Ειδική Μορφή Τουρισμού. Το παράδειγμα του Νομού Μαγνησίας στην Ελλάδα και της Pays du Saint-Amandois στην Κεντρική Γαλλία Τεχνολογία-Κοινωνία Σχεδιασμός 2002 Περιφερειακή Ανάπτυξη Ελλάδα 58 Κουτσονάκου Καλλιόπη Τριανταφυλλίδου Τριανταφυλ.Δημητριάδας: πολιτική. προβλήματα. Η περίπτωση του Δήμου Νάουσας.2. - Πρόταση πολεοδομικής παρέμβασης στην ενότητα Νέων Παγασών. προοπτικές.154 - . Η περίπτωση των Δημόσιων υπαλλήλων Ελλάδος 2013 Χωροταξία Ελλάδα 75 Κουτσουμαράκη Βασιλική - - Η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το αστικό περιβάλλον 1998 Περιφερειακή Ανάπτυξη Ελλάδα 56 Κοψιδά Μαρίνα - - Επιπτώσεις του Μετρό στη δομή του αστικού χώρου. πραγματικού και νόμιμου πληθυσμού και οι επιδράσεις στο Χωρικό Σχεδιασμό. Το παράδειγμα της Θεσσαλίας 1996 Χωροταξία Περιφέρεια Θεσσαλίας 352 Κουτουλάκης Εμμανουήλ - - Το σύστημα του τουρισμού στην περιφέρεια Κρήτης. 2006 Περιφερειακή Ανάπτυξη Περιφέρεια Κρήτης 303 Κούτρας Γρηγόριος Μάνου Ελισάβετ - Στρατηγικός Αναπτυξιακός Σχεδιασμός για το Νομό Φλώρινας 2005 Περιφερειακή Ανάπτυξη Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας 157 Κουτσιανά Ευφροσύνη - - Αστικός Τουρισμός. 2012 Χωροταξία Ελλάδα 308 49 . Η Περίπτωση του Βόλου-Ολυμπιακής Πόλης του 2004 2001 Περιφερειακή Ανάπτυξη Περιφέρεια Θεσσαλίας 41 Κουτσιούνη Μαρία - - Ο ρόλος της νομαρχιακής διοίκησης και αυτοδιοίκησης στη ρύθμιση του χώρου 1997 Χωροταξία Ελλάδα 128 Κουτσοδήμου Σταυρούλα - - 2000 Περιφερειακή Ανάπτυξη Γαλλία και Περιφέρεια Θεσσαλίας 196 Κουτσομάρκος Νικόλαος - - Η Συμβολή της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας LEADER II στην Αγροτική Ανάπτυξη. Η περίπτωση του τερματικού σταθμού Δάφνης 1997 Πολεοδομία Περιφέρεια Αττικής Κράβαρης Παύλος - - Ο εναλλακτικός τουρισμός και η συμβολή του στην ανάπτυξη. Διαχείρηση και Οργάνωση Βάσεων χωρικών δεδομένων. επιπτώσεις 1998 Πολεοδομία Περιφέρεια Θεσσαλίας 593 Κουτσοπούλου Ασπασία Αντωνία - - 2012 Χωροταξία Ελλάδα 616 Κουτσούκος Αναστάσιος - - Δυναμική των Νησιώτικων Συστημάτων: Προς μια Στρατηγική Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης του Ελληνικού Μικρονησιώτικου Χώρου Δημιουργία. αλφαβητικός κατάλογος συγγραφέων α/α 33 Ονοματεπώνυμο Συγγραφέα 1 Ονοματεπώνυμο Συγγραφέα 2 Ονοματεπώνυμο Συγγραφέα 3 Τίτλος Έτος Κατηγορία Γεωγραφική Περιοχή Κουτάκος Χρήστος Παπουτσής Χρήστος - Ρόλος και προοπτικές των συμβουλίων περιοχής. Μελέτη Περίπτωση Αιολικού Πάρκου στους Νομούς Ευρυτανίας-Φθιώτιδας Διερεύνηση Δυνατοτήτων Προώθησης Εναλλακτικών Μορφών Τουρισμού με Παράλληλη Αξιοποίηση των Φυσικών Πόρων ως Παράγοντα Βιώσιμης Τοπικής Ανάπτυξης και Αναψυχής. 1997 Πολεοδομία Περιφέρεια Θεσσαλίας 436 Κρέτσης Χρήστος - - 2008 Περιφερειακή Ανάπτυξη Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος 632 Κρικιγιάννη Ελένη Σαλονικίδου Βιολέττα - 2013 Περιφερειακή Ανάπτυξη Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 592 Κρινάκης Σταύρος Χρυσοβαλάντης - - Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας: Η περίπτωση της Αιολικής Ενέργειας. 2005 Περιφερειακή Ανάπτυξη Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Κραβαρίτης Χαράλαμπος - - Χωροθετική ανάλυση και αξιολόγηση του δικτύου βιβλιοθηκών στους δήμους Βόλου και Ν. Η περίπτωση της Σαμοθράκης Η Χωρική Διαφοροποίηση των Αποκλίσεων μεταξύ μόνιμου.

Και Τηλεπισκόπιση 1994 Χωροταξία Ελλάδα 574 Κωστέρη Έλενα - - Πράσινος Αστικός Σχεδιασμός: Η Περίπτωση της Πράσινης Ανάπτυξης του Παραδοσιακού Οικισμού Στρούμπι. 2006 Πολεοδομία Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Κυρίμης Κωνσταντίνος Μπέτσης Αλκιβιάδης - Θεματική διαχρονική ανάλυση βασικών καλύψεων γης του Νομού Μαγνησίας την τελευταία δεκαετία με την χρήση δορυφορικών εικόνων 1998 Χωροταξία Περιφέρεια Θεσσαλίας 685 Κυρίτση Κριστιάνα - - Τα Κέντρα Κράτησης Μεταναστών στην Ελλάδα: Γεωγραφικές και Κοινωνικές Προσεγγίσεις 2014 Πολεοδομία Ελλάδα 427 Κωνσταντινίδης Γιάννης Λαγός Κυριάκος - Αναπτυξιακό Σχέδιο Λευκωσίας 2008 Περιφερειακή Ανάπτυξη Κύπρος 452 Κωνσταντινίδης Κων/νος - - Οι πόλοι ανάπτυξης ως εργαλείο περιφερειακής πολιτικής 2009 Περιφερειακή Ανάπτυξη Ελλάδα 489 Κωνσταντινίδου Μαρία - - Καινοτομία και Περιφερειακή Ανάπτυξη: Η περίπτωση της Δυτικής Μακεδονίας. Η περίπτωση των συνοικιών της Μπαρμπούτας και Κυριώτισσας 2004 Πολεοδομία Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας 511 Κυριακίδης Χαράλαμπος - - Ετερότητες: Προς έναν Καινοτόμο Σχεδιασμό. 2006 Περιφερειακή Ανάπτυξη Ελλάδα 112 Κυραλέος Κίμωνας - - Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και Νόμος Ι.155 - .Τεχνική και Οικονομική Αξιολόγηση Αιολικών Επενδύσεων. Η περίπτωση των Κουντουριώτικών και του Γηπέδου. 2012 Πολεοδομία Κύπρος 274 Κώτσιου Ευτυχία - - Δημόσιοι Υπαίθριοι Χώροι: Ανασχεδιασμός και Επαναχρήση των Εγκαταστάσεων της Δ.I. Η περίπτωση της ανατολικής περιαστικής ζώνης Θεσσαλονίκης. 2009 Πολεοδομία Περιφέρεια Αττικής Κωπίδης Απόστολος Σαντιμπαντάκης Κων/νος - Διαχείριση Γεωγραφικών Πληροφοριών G.S. 2010 Περιφερειακή Ανάπτυξη Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας 484 Κωνσταντόπουλος Διονύσης - - Ανάπλαση στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Νέα χωροταξικά Δεδομένα και αναπτυξιακές Προοπτικές. Προωθώντας την Ανάπτυξη 2010 Περιφερειακή Ανάπτυξη Διεθνές 64 Κυριακίδου Μαρία - - Οι Αναπτυξιακές Εταιρείες ως νέοι φορείς στην Τοπική Ανάπτυξη: Το παράδειγμα της Αναπτυξιακής Καρδίτσας 1998 Περιφερειακή Ανάπτυξη Περιφέρεια Θεσσαλίας Κυριακοπούλου Δήμητρα Φωτεινή - - Το φαινόμενο της διάχυτης πόλης. αλφαβητικός κατάλογος συγγραφέων α/α Ονοματεπώνυμο Συγγραφέα 1 Ονοματεπώνυμο Συγγραφέα 2 Ονοματεπώνυμο Συγγραφέα 3 Τίτλος Έτος Κατηγορία Γεωγραφική Περιοχή 164 Κριπιντίρη Γαρυφαλλιά - - Διεθνές Εμπόριο και Προστασία του Περιβάλλοντος 2001 Περιφερειακή Ανάπτυξη Διεθνές 339 Κρόκος Χρήστος - - Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας: Περιβαλλοντική και Οικονομική Διάσταση .2.Θ.Ε. 2006 Περιφερειακή Ανάπτυξη Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος 317 76 10 . Καποδίστρια. ως Μητροπολιτικό Πάρκο 2005 Πολεοδομία Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας 326 Λαγούδης Ιωάννης - - Στρατηγικό σχέδιο βιώσιμης Τουριστικής Ανάπτυξης Νομού Ευβοίας. Το παράδειγμα του Νομού Γρεβενών 1999 Χωροταξία Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας 642 Κυρατζάκος Άγγελος - - Δυτική Είσοδος και Τμήμα Λιμένα Θεσσαλονίκης: Προτάσεις Παρεμβάσεων μέσω Πιλοτικής Μελέτης ΣΟΑΠ 2014 Πολεοδομία Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας 243 Κυρατζής Ανδρέας - - Η πολεοδομική εξέλιξη της πόλης της Βέροιας.

156 - .2.Π. του Ν. Το παράδειγμα του Δήμου Αρτέμιδος 2003 Πολεοδομία Περιφέρεια Θεσσαλίας 376 Λάμπρου Μαρία - - Πολεοδομική και Αρχιτεκτονική εξέλιξη της Σπάρτης από τον 19ο αιώνα έως σήμερα. Παρεμβάσεις και Προοπτικές.Α. 2008 Πολεοδομία Ευρώπη 500 Λάντζος Σωτήριος - - Ενναλακτικές Μορφές Τουρισμού και η Συμβολή τους στην Ανάπτυξη της Περιοχής της Λίμνης Ν. Η περίπτωση της Ατιικής Οδού. 2006 Περιφερειακή Ανάπτυξη Ελλάδα 236 Λαϊνάς Ιωάννης - - Ολοκληρωμένη Διαχείριση Λεκάνης Απορροής Σπερχειού Ποταμού 2003 Περιβάλλον Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος 526 Λαϊνάς Ιωάννης - - Οι επιπτώσεις από τα μεγάλα έργα Μεταφορική Υποδομής στην Αστικοποίηση και το Μετασχηματισμό των Χρήσεων Γης. 2010 Περιβάλλον Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος 409 Λάλου Αθανασία - - Συγκριτική Αξιολόγηση Μεθόδων Ασαφούς Λογικής και Νευρωνικών Δικτύων στην Ταξινόμηση Καλύψεων Γης. 1997 Περιφερειακή Ανάπτυξη Περιφέρεια Θεσσαλίας 73 Λάμπρου Αλκιβιάδης - - Χωρικές και ποσοτικές μεταβολές καλύψεων γης του Νομού Ηλείας την περίοδο 86-90 1998 Χωροταξία Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος 224 Λάμπρου Γεώργιος - - Διερεύνηση των νέων δεδομένων που εισάγονται στην Ελληνική πραγματικότητα με τα Γ.Σ. 2010 Πολεοδομία Περιφέρεια Αττικής 249 Λάιος Παναγιώτης - - 2004 Πολεοδομία Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος 502 Λάιος Γεώργιος - - Διερεύνηση των Δυνατοτήτων Πολεοδομικής και Αισθητικής Αναβάθμισης των Εγκαταστάσεων της S και B (Βιομηχανικά Ορυκτά ΑΕ) Μεταλλευτικής Επιχείρησης στην Ιτέα Φωκίδας Νομαρχιακός Σχεδιασμός για την Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων Νομού Φωκίδας. και Σ.Π.Σ. 2009 Περιβάλλον Περιφέρεια Θεσσαλίας 394 Λέντζος Κωνσταντίνος - - Ανάπλαση Παλαιάς Βιομηχανικής Περιοχής Πατρών. Πλαστήαρα.25081997. 2008 Χωροταξία Γαλλία και Ελλάδα 276 Λαχταρίδου Θεοπούλα Χασανίδου Δήμητρα - 2005 Πολεοδομία Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας 445 Λέγος Στέφανος - - Το φαινόμενο της Αυθαίρετης Δόμησης: Η Περίπτωση της Αυθαίρετης Παραθεριστικής Κατοικίας στο Δήμο Καλλικράτειας Χαλκιδικής Διερεύνηση Καταλληλότητας Αστικών Υγρών Αποβλήτων για επαναχρησιμοποίηση: Η περίπτωση της Θεσσαλίας. 2007 Πολεοδομία Περιφέρεια Πελοποννήσου 429 Λάμπρου Παναγιώτα - - Πολεοδομικός Σχεδιασμός στις Νέες Χώρες Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 2008 Χωροταξία Περιφέρεια Θεσσαλίας 54 Λαμπαδάρης Σταμάτης - - Δημόσιες Επενδύσεις στη Μαγνησία σύμφωνα με το Α΄ και Β΄ Κ.Π.Ο. 2013 Πολεοδομία Περιφέρεια Αττικής 424 Λάσκου Γαρυφαλλιά Σκυριανού Κωνσταντίνα - Συγκριτική Ανάλυση Θεσμικού Πλαισίου Προστατευόμενων Περιοχών μεταξύ Γαλλίας και Ελλάδας. Μελέτη Περίπτωσης: Ενοποίηση Αρχαιολογικών Χώρων Πειραιά. αλφαβητικός κατάλογος συγγραφέων α/α Ονοματεπώνυμο Συγγραφέα 1 Ονοματεπώνυμο Συγγραφέα 2 Ονοματεπώνυμο Συγγραφέα 3 Τίτλος Έτος Κατηγορία Γεωγραφική Περιοχή 355 Λαζαρίδου Ερμιόνη - - Γεωγραφική κατανομή του ορυκτού πλούτου και η συμβολή του στην Περιφερειακή Ανάπτυξη. Εφαρμογή στη Σκιάθο.Χ. 2007 Πολεοδομία Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος .Ο. 2010 Περιφερειακή Ανάπτυξη Περιφέρεια Θεσσαλίας 117 Λάντρα Παγώνα - - Η εξέλιξη της Ευρωπαϊκής Περιφερειακής Πολιτικής μέσα από τις Αναθεωρήσεις των Διαρθρωτικών Ταμείων 2000 Περιφερειακή Ανάπτυξη Ευρώπη 614 Λάσδα Κωνσταντίνα - - Προστασία και Ανάδειξη Μνημείων.

αλφαβητικός κατάλογος συγγραφέων α/α Ονοματεπώνυμο Συγγραφέα 1 Ονοματεπώνυμο Συγγραφέα 2 Ονοματεπώνυμο Συγγραφέα 3 Τίτλος Έτος Κατηγορία Γεωγραφική Περιοχή 505 Λεονταράκη Βασιλική - - Η Εφαρμογή των Αγροπεριβαλλοντικών Προγραμμάτων στην Ελλάδα 2010 Περιφερειακή Ανάπτυξη Ελλάδα 209 Λιαπάτης Δημήτριος - - Στρατηγική Ανάπτυξη του Τουρισμού στο Νομό Ιωαννίνων 2003 Περιφερειακή Ανάπτυξη Περιφέρεια Ηπείρου 263 Λιάπης Λεωνίδας - - 2004 Χωροταξία Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας 272 Λιγνού Βασιλική Ψυχούλη Ελένη - Η Περιφερειακή και Χωροταξική Πολιτική στην Ελλάδα: Το παράδειγμα των Πολιτικών μέσα από το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κεντρικής Μακεδονίας και το Χωροταξικό Σχέδιο Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και οι Σχέσεις που προκύπτουν Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης του Αστικού Χώρου του Βόλου ως πόλη Τουριστικής Κίνησης 2005 Περιφερειακή Ανάπτυξη Περιφέρεια Θεσσαλίας 191 Λιούρης Χρήστος - - Οι πρόσφατες Θεωρίες για την Πόλη και η Ελληνική Πραγματικότητα 2002 Πολεοδομία Ελλάδα 542 Λορεντζάτος Ανδρέας - - Μεταφορά Συντελεστή Δόμησης: Η Περίπτωση του Νομού Αττικής. 2005 Πολεοδομία Περιφέρεια Αττικής 588 Μαγγίνα Μαρία Ιωάννα - - Η Έννοια της Χωρικής Δικαιοσύνης 2012 Πολεοδομία Ελλάδα 221 Μαθιουδάκης Βασίλειος - - Χωροθέτηση Τουριστικών λιμένων στην Ελλάδα 2003 Περιφερειακή Ανάπτυξη Ελλάδα 284 Μακαρίτη Παρασκευή - - Χωρική Οργάνωση και Στρατηγικές Ανάπτυξης του Αστικού Συμπλέγματος Λευκωσίας 2005 Περιφερειακή Ανάπτυξη Κύπρος Μακράκης .2.157 - .Καραχάλιος Χρυσόστομος Μακρή Μαρίνα Αλεξανδροπούλου Αιμιλία - Παραθεριστική κατοικία : Θεσμοί και πραγματικότητα. 2011 Πολεοδομία Περιφέρεια Αττικής 624 Λουκογεωργάκη Αγάπη - - Μεθοδολογικό Πλαίσιο Προσδιορισμού και Αξιολόγησης Διοικητικών Ενοτήτων σε περιβάλλον ΓΠΣ: Εφαρμογή στις Ελληνικές Νησιωτικές Περιφέρειες 2013 Χωροταξία Ελλάδα 301 Λυμπέρης Λεωνίδας - - Περιαστικές Οδοί και Παρόδιες Χρήσεις Γης. Οι Κοινωνικοοικονομικές και χωρικές επιπτώσεις στο πολεοδομικό συγκρότημα Βόλου 2003 Περιφερειακή Ανάπτυξη Περιφέρεια Θεσσαλίας 94 532 . Η περίπτωση της Ασπροβάλτας 1999 Πολεοδομία Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας - - Αποβιομηχάνιση και Μετασχηματισμός του Χώρου: Η περίπτωση της Οδού Πειραιώς. 2010 Πολεοδομία Περιφέρεια Αττικής 447 Μαλλεκίδου Ελένη - - Παγκόσμια Γεγονότα. Χωρική & Οικονομική Ανάπτυξη. Λονδίνο & Ολυμπιακοί Αγώνες 2012. 2009 Περιφερειακή Ανάπτυξη Διεθνές 168 Μαλλιαρός Δημήτριος - - Ανάλυση των χωρών Διάθεσης των Απορριμμάτων με τη βοήθεια της Τηλεπισκόπισης. Το παράδειγμα της Αττικής Οδού. Case Study: Η περίπτωση της Νήσου Λέσβου 2001 Περιβάλλον Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου 620 Μαμαλάκης Στυλιανός - - Διαχρονική Εξέλιξη των Χρήσεων Γης στην Περιφέρεια Κρήτης 2013 Πολεοδομία Περιφέρεια Κρήτης 226 Μανίδη Αθηνά - - Ολυμπιακοί Αγώνες 2004.

τη βιομηχανία και της Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας. Συγκριτική μελέτη μεταξύ του προγράμματος URBAN Βόλου-Νέας Ιωνίας και προγράμματος URBAN CHARLEROI Οι Περιφερειακές Ανισότητες στην Τουρκία και ο ρόλος της Κωνσταντινούπολης 2006 Περιφερειακή Ανάπτυξη Τουρκία 4 35 353 . Το παράδειγμα του Δήμου Παλαμά Καρδίτσας 2003 Χωροταξία Περιφέρεια Θεσσαλίας 629 Μέγα Μαρία - - Ανάπλαση Αστικού Θαλάσσιου Μετώπου: Η Περίπτωση των Νέων Μουδιανών Χαλκιδικής 2013 Πολεοδομία Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Μελαχρινός Κωνσταντίνος - - Αποβιομηχάνιση και προοπτικές Βιομηχανικής Απασχόλησης στο Πολεοδομικό Συγκρότημα Βόλου. Το παράδειγμα της επαρχίας Αλμυρού. Ένα νησί σε διαρθρωτική κρίση. Δυνατότητες και προοπτικές ανάπτυξής του. Η κοινοτική πρωτοβουλία URBAN για τις αστικές περιοχές. Τα παραδείγματα της Σιάτιστας Κοζάνης και του Νυμφαίου Φλώρινας 2003 Χωροταξία Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας 422 Μελισσάρη Σοφία - - 2008 Περιβάλλον Ελλάδα Μέντος Σταύρος - - 1996 Πολεοδομία Περιφέρεια Θεσσαλίας Μεσαδάκου Μαρία - - Στρατηγική Περιβαλλοντική Εκτίμηση: Η εμπειρία από τα υπό Έγκριση Ειδικά Πλαίσια Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τον Τουρισμό. αλφαβητικός κατάλογος συγγραφέων α/α Ονοματεπώνυμο Συγγραφέα 1 Ονοματεπώνυμο Συγγραφέα 2 Ονοματεπώνυμο Συγγραφέα 3 Τίτλος Έτος Κατηγορία Γεωγραφική Περιοχή 282 Μανουσάκη Στυλιανή - - Μελέτη Ανάδειξης και Ανάπλασης του Ιστορικού Κέντρου της Cittadella 2005 Πολεοδομία Ιταλία 501 Μαντάς Νεοκλής - - Η Αναπαράσταση της ΕΜΒΙΑΣ ΠΟΛΗΣ στον Κινηματογράφο: Οι Περιπτώσεις της Ρώμης και της Αθήνας. 2010 Περιφερειακή Ανάπτυξη Ιταλία και Περιφέρεια Αττικής 42 Μανωλά Ευαγγελία - - Χωροθέτηση εγκαταστάσεων επεξεργασίας Αστικών Λυμάτων 1997 Περιβάλλον Ελλάδα 398 Μανωλικάκη Ειρήνη - - Ανάπλαση και Βιώσιμη Ανάπτυξη Ιστορικών Κέντρων Πόλεων: Η Περίπτωση των Χανίων.158 - . 2008 Πολεοδομία Περιφέρεια Κρήτης 285 Μαραγκόζης Δημήτρης - - Χωρική και Κλαδική Ανάλυση της Ελληνικής Βιομηχανίας 1993-2000 2005 Περιφερειακή Ανάπτυξη Ελλάδα 174 Μαραγκουδάκη Αικατερίνη - - Η Επίδραση του Αεροδρομίου των Σπάτων στην Περιοχή των Μεσογείων 2002 Περιφερειακή Ανάπτυξη Περιφέρεια Αττικής 397 Μαργαρίτης Ευστάθιος - - 2007 Περιβάλλον Περιφέρεια Θεσσαλίας 21 Μαρδάκης Πρόδρομος - - Μεθοδολικό Πλαίσιο Χωρικής Ανάλυσης Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης Αστικών Περιοχών με τη Χρήση των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών: Χωροθέτηση Σταθμών Μέτρησης στην Πόλη του Βόλου. 1994 Περιφερειακή Ανάπτυξη Περιφέρεια Θεσσαλίας 234 Μελίδου Πηνελόπη - - Ζητήματα Διαχείρισης Παραδοσιακών Οικισμών.2. 1995 Περιφερειακή Ανάπτυξη Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 240 Ματθαιόπουλος Αθανάσιος - - Οργάνωση και λειτουργία χωρικών συστημάτων μικρών πόλεων. Ενδογενής δυναμικότητα και τοπική ανάπτυξη 1995 Περιφερειακή Ανάπτυξη Περιφέρεια Θεσσαλίας 43 Μαρκάτου Μαρία - - Η ερευνητική και τεχνολογική δομή στο Ελληνικό Σύστημα Καινοτομίας 1997 Περιφερειακή Ανάπτυξη Ελλάδα 22 Μαστορόπουλος Διονύσης - - Σαμοθράκη.

. 2006 Χωροταξία Κύπρος 210 Μιχαηλίδης Τριαντάφυλλος Παπαθεοχάρης Ιωάννης - Στρατηγικός Σχεδιασμός για την Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη. Η Περίπτωση της Αμμοχώστου. για τις ΜΜΕ και η συμβολή των ΜΜΕ στην τοπική ανάπτυξη 1999 Περιφερειακή Ανάπτυξη Ευρώπη 229 Μητσιάρας Βασίλειος - - Προσδιορισμός Χώρων Στάθμευσης με Μεθόδους Χωρικής Ανάλυσης και Χρήση Γ. 2009 Περιφερειακή Ανάπτυξη Διεθνές 474 Μίμη Αικατερίνη - - Μεταφορές και Ανάπτυξη στη Βόρεια Ελλάδα.Σ. Η περίπτωση της επαρχίας Λεμεσού. 2006 Πολεοδομία Κύπρος 514 Μεχμέτ Χιλάλ - - Πολεοδομική Εξέλιξη της Πόλης Κομοτηνής: Αποτύπωση της Πολιτισμικότητας και του Κοινωνικού Διαχωρισμού. Η περίπτωση της Εγναντίας Οδού.Π. αλφαβητικός κατάλογος συγγραφέων α/α Ονοματεπώνυμο Συγγραφέα 1 Ονοματεπώνυμο Συγγραφέα 2 Ονοματεπώνυμο Συγγραφέα 3 Τίτλος Έτος Κατηγορία Γεωγραφική Περιοχή 362 Μέσσιου Έλενα - - Αναβίωση Εγκαταλελειμμένων Πόλεων. Ξάνθης 1997 Περιφερειακή Ανάπτυξη Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 507 Μιχαήλογλου Αικατερίνη - - Ο Χωρικός Σχεδιασμός και η Συμβολή των Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών 2010 Χωροταξία Ελλάδα 689 Μολλά-Χουσεΐν Φατμέ - - Περιβαλλοντικά Προβλήματα Μικρών Νησιών: Η Περίπτωση της Σαμοθράκης 2014 Περιβάλλον Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 45 . Από την Οικονομική Μεγέθυνση στην Ολοκληρωμένη Βιώσιμη Ανάπτυξη.Στεργιάκης Δημήτριος - - Ρυθμιστικό Σχέδιο του δίπολου Βόλου-Λάρισας 2004 Πολεοδομία Περιφέρεια Θεσσαλίας 467 Μινέτος Διονύσης - - Ανάλυση Προσδιοριστικών Παραγόντων και Εμπειρική Διερεύνηση των Ημερησίων Μετακινήσεων με Σκοπό την Εργασία στην Ελλάδα.2. Η Περίπτωση των Ιωαννίνων 2003 Περιφερειακή Ανάπτυξη Περιφέρεια Ηπείρου Μιχαηλίδου Δέσποινα - - Οι αναπτυξιακοί Νόμοι και οι ιδιωτικές Βιομηχανικές επενδύσεις στο Ν. 2009 Περιφερειακή Ανάπτυξη Ελλάδα 618 Μιχαήλ Κωνσταντίνα - - Συγκριτική Προσέγγιση Πολιτικών Εφαρμογών των Συστημάτων Χωρικού Σχεδιασμού Ελλάδας . Δυτικής Μακεδονίας 81 Μήτρου Σπυρίδων - - Η Ελλάδα ως διεθνής τηλεπικοινωνιακός κόμβος και ο ρόλος του ΟΤΕ 1998 Περιφερειακή Ανάπτυξη Ελλάδα 95 Μητρούση Ειρήνη - - Οι πολιτικές της Ε.Ε. Η περίπτωση του Κέντρου του Βόλου 2003 Περιφερειακή Ανάπτυξη Περιφέρεια Θεσσαλίας 476 Μικρώνη Μαρία - - Η Ουτοπία στο Χώρο: Η Περίπτωση του Βιομηχανικού Χωρίου New Lanark και της Οικοκοινότητας Svanhom.159 - . 2009 Περιφερειακή Ανάπτυξη Ελλάδα 381 Μίμης Δημήτριος - - Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης Νομού Κοζάνης.Κύπρου 2013 Χωροταξία Ελλάδα και Κύπρος 324 Μιχαήλ Μιχάλης - - Η Ανασύνθεση του Ύπαιθρου Χώρου και η Συγκρότηση Χωροεδαφικών ενοτήτων. 2007 Περιφερειακή Ανάπτυξη Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας 254 Μιμής . 2010 Πολεοδομία Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 170 Μηλάκα Κυρατσώ - - Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών και Δίκτυα Κοινής Ωφέλειας. Μελέτη περίπτωσης Κεντρικής Περιοχής Βόλου 2002 Πολεοδομία Περιφέρεια Θεσσαλίας 586 Μηλιώτης Στέφανος - - Ο Αυτοκινητόδρομος Ε-65 και οι Προοπτικές Ανάπτυξης του Βορείου Τμήματος Διέλευσής του. 2012 Χωροταξία Περιφέρεια Θεσσαλίας και Περιφ.

2005 Περιφερειακή Ανάπτυξη Βαλκάνια Μπετούρα Δέσποινα - - Επιπτώσεις από την πεζοδρόμηση τμήματος του οδικού δικτύου της Πλάκας 1994 Πολεοδομία Περιφέρεια Αττικής 5 96 6 . Αξιολόγηση των Επιδράσεων του Φράγματος Νεστορίου Καστοριάς στην Τοπική Ανάπτυξη. Θεσσαλονίκης. Σόφιας. Τιράνων. Θεσσαλονίκη. 2011 Πολεοδομία Ελλάδα 479 Μπάλας Θεόδωρος - - Νομαρχιακός Σχεδιασμός για τη Διαχείριση των Στερεών Αποβλήτων στο Νομό Κορυτσάς. Ηράκλειο και Λάρισα.2. 2013 Περιφερειακή Ανάπτυξη Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας 310 Μπέλλας Κωνσταντίνος - - Μητροπολιτική Ανάπτυξη και Περιφερειακή Ολοκλήρωση στη Νοτιοανατολική Ευρώπη: Η περίπτωση των Σκοπίων. Η περίπτωση του Νομού Δράμας. Συγκριτική Αξιολόγηση Προσβασιμότητας για Αθήνα. αλφαβητικός κατάλογος συγγραφέων α/α Ονοματεπώνυμο Συγγραφέα 1 Ονοματεπώνυμο Συγγραφέα 2 Ονοματεπώνυμο Συγγραφέα 3 Τίτλος Έτος Κατηγορία Γεωγραφική Περιοχή 119 Μοσχίδου Ευθυμία - - Διαχείριση και Προστασία των Ακτών στην Ελλάδα με βάση το Κοινοτικό κι Εθνικό Πλαίσιο -Εφαρμογή στη Νότια Πιερία 2000 Περιβάλλον Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας 250 Μούστου Φωτεινή - - Χωρο-χρονική Ανάλυση Σημειακών Προτύπων: Οι Μετακινήσεις των Φοιτητών στην Πόλη του Βόλου 2004 Πολεοδομία Περιφέρεια Θεσσαλίας 414 Μπάκα Μαρία - - Δικτυώσεις Μικρών Πόλεων στον Ύπαιθρο Χώρο: Το παράδειγμα της Συνεργασίας στη Διαπεριφερειακή Ζώνη Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας. Πάτρα.160 - . Μελέτη περίπτωσης:Δήμος Καλαμαριάς 1994 Πολεοδομία Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας 321 Μπακούκας Μελέτιος - - Χωροαειφορικός Σχεδιασμός Τουριστικής Ανάπτυξης. 2006 Χωροταξία Περιφέρεια Πελοποννήσου 688 Μπαντάση Αθανασία - - Κατάσταση Εδαφικών και Υδάτινων Πόρων της Ελλάδας και Διαχείρισή τους 2014 Περιβάλλον Ελλάδα 569 Μπασδάρα Στέλλα Τέλλιου Ασημίνα - Ενδιάμεση Αξιολόγηση του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Θεσσαλίας (2007-2013) 2012 Περιφερειακή Ανάπτυξη Περιφέρεια Θεσσαλίας 268 Μπασιακούλης Σωκράτης - - Αξιολόγηση των Αναπτυξιακών Δυνατοτήτων της πόλης της Βέροιας: Προς ένα νέο αναπτυξιακό σχεδιασμό 2004 Περιφερειακή Ανάπτυξη Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας 668 Μπατζογιάννη Χρυσούλα - - 2014 Πολεοδομία Ελλάδα 613 Μπάτσουκας Ανδρέας - - Χωροθετικός Σχεδιασμός Λειτουργιών και Δραστηριοτήτων του Δημόσιου Τομέα και Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών. 2006 Περιφερειακή Ανάπτυξη Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 562 Μπακρατσά Φανή - - Ο Φόβος ως Επικαθοριστικός Παράγοντας Διαμόρφωσης του Αστικού Χώρου. 2009 Περιβάλλον Αλβανία 506 Μπαλογιάννης Βαγγέλης - - Μητροπολιτικές Περιοχές στις ΗΠΑ 2010 Περιφερειακή Ανάπτυξη ΗΠΑ Μπαλτάς Παύλος - - Κοσσυφοπέδιο: Δημογραφικές εξελίξεις και γεωπολιτικές ανακατατάξεις σε μία περιφέρεια των Βαλκανίων 1999 Χωροταξία Κοσσυφοπέδιο 341 Μπανούσης Δημήτριος - - Δυνατότητες και Προοπτικές Ανάπτυξης Ημιορεινών Περιοχών: Η περίπτωση του Δήμου Ιθώμης. κοινωνικός εξοπλισμός και πολεοδομική οργάνωση. 2008 Χωροταξία Περιφέρεια Θεσσαλίας και Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος 651 Μπακαλώνης Κωνσταντίνος - - Χωρικές Συγκεντρώσεις Αιωρούμενων Σωματιδίων στην Πόλη του Βόλου 2014 Περιβάλλον Περιφέρεια Θεσσαλίας Μπάκης Γεώργιος - - Συλλογική κατανάλωση.

Τρικάλων. Η περίπτωση των περιοχών: Ζαγορίου. 2013 Πολεοδομία Περιφέρεια Θεσσαλίας 193 Μπουζιάνη Αγγελική - - Επιλογή Μεθόδου Επεξεργασίας Λυμάτων και Χωροθέτηση. Το Γκέτο και η Αντιστροφή του.Ανάλυση του Προβλήματος και Προτάσεις. 2009 Πολεοδομία Πακιστάν 458 Ναούμ Μαρία - - Κοινωνικός & Χωρικός Διαχωρισμός στην Πόλη του Μεξικού.Α. Μετσόβου και Τζουμέρκων 2003 Χωροταξία Περιφέρεια Ηπείρου 338 Μπλουγούρας Γεώργιος - - Ανάπτυξη Ορεινών-Μειονεκτικών Περιοχών: Το παράδειγμα της διευρυμένης κοινότητας Ασπροποτάμου Ν. Κατάλληλων Μονάδων Επεξεργασίας στο Δήμο Γόμφων του Νομού Τρικάλων 2002 Περιβάλλον Περιφέρεια Θεσσαλίας 299 Μπούλτης Γεώργιος - - Διερεύνηση Δυνατοτήτων Ανάπτυξης και Προστασίας Ορεινών Όγκων Βόρειας Πίνδου 2005 Περιβάλλον Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας 286 Μπουντούρη Ελευθερία - - Αναδιάρθρωση Δημοσίων Συγκοινωνιών Πολεοδομικού Συγκροτήματος Βόλου 2005 Περιφερειακή Ανάπτυξη Περιφέρεια Θεσσαλίας 175 Μπουρδόπουλος Κωνσταντίνος - - Αδριατικός Διάδρομος: Οι Λιμένες Ηγουμενίτσας και Πάτρας ως Δυτικές Πύλες της Χώρας. Οι φόρτοι Διακίνησης ISATA της Δεκαετίας 1990-2000 2002 Περιφερειακή Ανάπτυξη Ελλάδα 230 Μπουρίκος Δημήτριος - - Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας: Η περίπτωση της Αιολικής Ενέργειας 2003 Περιφερειακή Ανάπτυξη Ελλάδα 677 Μυλωνά Βασιλική - - Στεγαστικές Ανάγκες και Δικαίωμα στην Κατοικία. Κορινθίας 2011 Περιφερειακή Ανάπτυξη Περιφέρεια Πελοποννήσου 412 Μπονατάκη Κων/να - - Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων στην Αττική . Ιωαννίνων. 2008 Περιβάλλον Περιφέρεια Αττικής 609 Μπότος Θεοφάνης - - Η έννοια της Ανάπλασης στην Ελλάδα & Πιλοτική Εφαρμογή της στο Βόλο. Η έννοια του "ekistcs". Δοξιάδη.2.161 - . 2009 Πολεοδομία Μεξικό 97 . 2006 Χωροταξία Περιφέρεια Θεσσαλίας Μπόζης Ελευθέριος - - Χωρική διάσταση δημογραφικών εξελίξεων 1999 Χωροταξία Ελλάδα 559 Μπόζνος Κωνσταντίνος - - Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης Ν. αλφαβητικός κατάλογος συγγραφέων α/α 204 Ονοματεπώνυμο Συγγραφέα 1 Ονοματεπώνυμο Συγγραφέα 2 Ονοματεπώνυμο Συγγραφέα 3 Τίτλος Έτος Κατηγορία Γεωγραφική Περιοχή Μπέτσης Γεώργιος - - Θεσμικό Πλαίσιο Προστασίας των Φυσικών Περιοχών και Αναπτυξιακές Δυνατότητες Περιοχών Δικτύου "Φύση 2000" 2003 Χωροταξία Ελλάδα 51 Μπιζιούρας Σωτήρης - - Επανασχεδιασμός οικιστικού περιβάλλοντος 1997 Πολεοδομία Ελλάδα 200 Μπίρμπος Βασίλειος - - Προσέγγιση των Αιτιών Διαφοροποίησης Βαθμού Ανάπτυξης των Ορεινών Περιοχών στο πλαίσιο του Ν. Εναλλακτικές Στεγαστικές Πολιτικές στην Ελλάδα της Κρίσης 2014 Πολεοδομία Ελλάδα 682 Μυλωνάς Αλέξανδρος - - Ο Ρόλος των Μικρών Πόλεων στην Ανάδυση Χωροεδαφικών Ενοτήτων: Το Παράδειγμα της Αριδαίας 2014 Χωροταξία Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας 36 Μωυσιάδη Θεοδούλη - - Οργάνωση των χρήσεων γης και Αλληλεπιδράσεις με την Κοινωνικό-Οικονομική Δομή του Δήμου της Αθήνας 1996 Πολεοδομία Περιφέρεια Αττικής 460 Νάκου Παναγιώτα - - Θεωρητικές Καταβολές στο έργο του Κ.

Διερύνηση Χρονικής Συμπεριφοράς Μετεωρολογικών Εξαρτήσεων και Προβλεψιμότητάς τους. 2007 Χωροταξία Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας 431 Νικολιδάκης Αντώνιος - - Νομαρχιακός Σχεδιασμός για τη Διαχείριση των Στερεών Αποβλήτων στο Νομό Ρεθύμνης. Το παράδειγμα του οικισμού Σέσκλο Νομού Μαγνησίας 2004 Πολεοδομία Περιφέρεια Θεσσαλίας 527 Νικολακοπούλου Χριστίνα - - Δημιουργική Πόλη! Διεθνής Εμπειρία και Ελληνική Πραγματικότητα. αλφαβητικός κατάλογος συγγραφέων α/α Ονοματεπώνυμο Συγγραφέα 1 Ονοματεπώνυμο Συγγραφέα 2 Ονοματεπώνυμο Συγγραφέα 3 Τίτλος Έτος 334 Νασιοπούλου Ιωάννα - - Ψηφιακή Πόλη: Ρεαλισμοί και Φαντασιώσεις του Σύγχρονου Αστικού Χώρου. 23Α Νένου Ευαγγελία Σαμαρίνα Άννα - Θεσμικό πλαίσιο Χωροταξίας: Απολογισμός και προοπτικές ( 2 ΤΟΜΟΙ) 1995 Χωροταξία Ελλάδα 380 Νιάρος Β. Εφαρμογή στο συγκρότημα των Πολυτεχνικών Σχολών στο Πεδίο του Άρεως 2004 Πολεοδομία Περιφέρεια Θεσσαλίας 251 Νικόπουλος Δημήτριος - - Μελέτη για το Πρόγραμμα Ανακύκλωσης και την Εφαρμογή του στο Δήμο Βόλου 2004 Περιβάλλον Περιφέρεια Θεσσαλίας 55 Νικοπούλου Ανθούλα - - Η Μελέτη της Περιφερειακής Διάρθρωσης της Αλβανίας 1997 Χωροταξία Αλβανία 590 Νίκου Μαρία - - City Branding και Καινοτόμος Χωρικός Σχεδιασμός σε Αντιπαράθεση με την "Ολιστική και Βιώσιμη Ανάπτυξη" στο παράδειγμα του Dubai 2012 Περιφερειακή Ανάπτυξη Ντουμπάι 176 Νούτσου Βαρβάρα - - Μια πρώτη προσέγγιση της ανάλυσης της αστικής περιοχής των Τιράνων με τη χρήση δορυφορικής εικόνας IKONOS: Διαχωρισμός της περιοχής σε ζώνες και προτάσεις για τη μελλοντική χρήση της εικόνας 2002 Πολεοδομία Αλβανία . 2008 Περιβάλλον Περιφέρεια Κρήτης 256 Νικολοδήμος Δήμος - - Βιοκλιματικός Αστικός Σχεδιασμός.2.162 - Κατηγορία Γεωγραφική Περιοχή . Οικονομική Διάσταση της Περιβαλλοντικής Πολιτικής 2000 Περιβάλλον Ελλάδα 39 Νάστος Γεώργιος - - Στρατηγικός σχεδιασμός Καβάλας 1997 Περιφερειακή Ανάπτυξη Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 182 Νάτσιου Μαϊλίντα (Ιωάννα) - - Αυθαίρετη Δόμηση (Παραθεριστική Κατοικία): Η περίπτωση της Ραφήνας 2002 Πολεοδομία Περιφέρεια Αττικής 675 Νεβσεχιρλίογλου Χρήστος - - Αξιολόγηση της Επενδυτικής Πολιτικής της Ελλάδας και ο Ρόλος της στην Οικονομική Ανάπτυξη της Χώρας 2014 Περιφερειακή Ανάπτυξη Ελλάδα 23. 2006 Πολεοδομία Διεθνές 545 Νάσιος Αθανάσιος - - 2011 Περιβάλλον Περιφέρεια Θεσσαλίας 133 Νάσσου Αναστασία - - Χρονοσειρές Συγκεντρώσεων Αιωρούμενων Σωματιδίων (ΑΣ 10) στην Αστική Περιοχή του Βόλου. 2012 Πολεοδομία Περιφέρεια Θεσσαλίας 375 Νικολή Αναστασία - - Ο Συμμετοχικός Σχεδιασμός ως εργαλείο διαμόρφωσης χωρών δασικής αναψυχής. 2010 Πολεοδομία Διεθνές 591 Νικολάου Κωνσταντίνος - - Μοντέλο Αστικής Εξάπλωσης: Η Περίπτωση του Βόλου. Το παράδειγμα του "Βουνού" της Καστοριάς. - - Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης Νομού Ιωαννίνων 2007 Περιφερειακή Ανάπτυξη Περιφέρεια Ηπείρου 241 Νικολαϊδου Σοφία - - Ο περιαστικός χώρος: Θεωρίες και τοπική έρευνα.

2006 Περιφερειακή Ανάπτυξη Ελλάδα 61 Ξυδοπούλου Μαρία - - Διερεύνηση των χωρικών και παραγωγικών προβλημάτων της συγκέντρωσης Βοοτροφικών μονάδων στην περιαστική ζώνη της Βέροιας 1998 Περιφερειακή Ανάπτυξη Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας 647 Οικονόμου Αθανάσιος - - Η Βελτίωση της Εικόνας και της Φήμης μια Μικρομεσαίας Πόλης. αλφαβητικός κατάλογος συγγραφέων α/α Ονοματεπώνυμο Συγγραφέα 1 Ονοματεπώνυμο Συγγραφέα 2 Ονοματεπώνυμο Συγγραφέα 3 Τίτλος Έτος Κατηγορία Γεωγραφική Περιοχή 683 Νταμπάκης Νικόλαος - - Αναπτυξιακές Προοπτικές Β. 2006 Περιφερειακή Ανάπτυξη Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 134 Ντότσικα Ειρήνη Συρμακέση Κλειώ - Ανάπλαση του Φαληρικού Όρμου ενόψει των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004 2000 Πολεοδομία Περιφέρεια Αττικής 631 Ντούμου Κωνσταντίνα - - Ανάλυση Ενδοπεριφερειακών Ανισοτήτων στην Περιφέρεια Θεσσαλίας 2013 Περιφερειακή Ανάπτυξη Περιφέρεια Θεσσαλίας 342 Ξυγκόγιαννη Μαρία - - Ο θρησκευτικός τουρισμός στην Ελλάδα: Μια χωρική ανάλυση. Η Περίπτωση του Δήμου Λαμιέων 2014 Περιφερειακή Ανάπτυξη Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας 245 Οικονόμου Ιωάννης - - Σχέδιο Τουριστικού τοπίου στα Γρεβενά 2004 Περιφερειακή Ανάπτυξη Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος 579 Ουζουνίδης Γεώργιος - - Σχεδιασμός και Εφαρμογή Μεθόδου Πολυκριτήριας Χωρικής Ανάλυσης-Προσδιορισμός Περιοχών Καταλληλότητας για Κατοικία σε Αστικό Περιβάλλον. 2009 Περιβάλλον Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος 136 Παλιούρας Ευστάθιος - - Στρατηγικές Ανάπτυξης του Τουρισμού στην Κέρκυρα 2000 Περιφερειακή Ανάπτυξη Περιφέρεια Ηπείρου 258. 2014 Πολεοδομία Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας 27 Πανάγος Αθανάσιος - - Πρόγραμμα ανάπτυξης στην περιοχή του Δήμου Σταυρούπολης Θεσσαλονίκης 1995 Περιφερειακή Ανάπτυξη Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας 24 Πανταζής Παναγιώτης - - Σχήματα κοινωνικού διαχωρισμού.2.Παλληκάρης 258Α Νικόλαος Τσαλκανδρά Δάφνη - Περιφερειακές Ανισότητες στην Νήσο της Κύπρου και οι Προοπτικές μείωσής τους μετά την ένταξή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση (2 τόμοι) 2004 Περιφερειακή Ανάπτυξη Κύπρος 679 Παναγιωτοπούλου Βασιλική - - Οι Πεζοδρομήσεις ως Μέσο Προώθησεις της Βιώσιμης Κινητικότητας.Α. Η περίπτωση της Θεσσαλονίκης 1995 Πολεοδομία Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας . Χαλκιδικής: Τα Μεταλλεία Χρυσού και οι Επιπτώσεις τους 2014 Περιφερειακή Ανάπτυξη Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας 646 Νταρλαδήμα Άννα-Μαρία - - Οι Περιφερειακές Ανισότητες στη Ρωσική Ομοσπονδία 2014 Περιφερειακή Ανάπτυξη Ρωσική Ομοσπονδία 551 Νταφλούκα Πολυξένη - - Αστικές Συγκοινωνίες: Αξιολόγηση Δικτύου Τραμ στο Βόλο 2011 Πολεοδομία Περιφέρεια Θεσσαλίας 345 Ντόντη Αικατερίνη - - Αναπτυξιακές Προοπτικές σε Περιοχές με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά: Η περίπτωση του Νομού Ροδόπης. 2012 Πολεοδομία Ελλάδα 309 Παγκαρλιώτα Θεοδώρα - - Υποδομές για άτομα με ειδικές ανάγκες στην πόλη της Κοζάνης 2005 Πολεοδομία Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας 470 Παλάγγα Γεωργία - - Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις από την Κατασκευή και Λειτουργία Χιονοδρομικών Κέντρων: Η Περίπτωση του Χιονοδρομικού Κέντρου Παρνασσού.163 - . Το Παράδειγμα της Πάτρας.

Η Περίπτωση της Πιτσιλιάς. 2006 Χωροταξία Κύπρος 650 Παπαγιάννης Κωνσταντίνος - - Οι Επιπτώσεις του Αυτοκινητόδρομου Ιονίας Οδού στις Ημερήσιες Μετακινήσεις με Σκοπό την Εργασία 2014 Περιφερειακή Ανάπτυξη Περιφέρεα Ηπείρου και Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας 366 Παπαγιάννης Νικόλαος-Αλέξανδρος - - Αξιολόγηση και Χωροθέτηση Χωρών Στάθμευσης. Ιόνιο Πέλαγος. 1995 Χωροταξία Ελλάδα 179 Παπαδοπούλου Καλλιόπη - - Οι Πεζοδρομήσεις και οι Επιπτώσεις τους. αλφαβητικός κατάλογος συγγραφέων α/α Ονοματεπώνυμο Συγγραφέα 1 Ονοματεπώνυμο Συγγραφέα 2 Ονοματεπώνυμο Συγγραφέα 3 Τίτλος Έτος 600 Πανταζοπούλου Δέσποινα - - Άστυ Αφιλόξενο. Η περίπτωση της Θεσσαλονίκης (Β΄ Δημοτικό Διαμέρισμα).164 - Κατηγορία Γεωγραφική Περιοχή .2. 2009 Χωροταξία Ελλάδα . Αποκλεισμός των εμποδιζομένων ατόμων από τις Αστικές Λειτουργίες στις Σύγχρονες Ελληνικές Πόλεις: Συγκριτική Θεώρηση Ελλάδας-Σουηδίας. Η περίπτωση της Βέροιας 2002 Πολεοδομία Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας 270 Παπαδοπούλου Ελένη Σερδάρης Κωνσταντίνος - Το σύστημα ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα και οι επιπτώσεις του στο χώρο: Προβλήματα και προοπτικές 2005 Περιφερειακή Ανάπτυξη Ελλάδα 461 Παπαθωμάς Θωμάς - - Η Μεταβλητή Πληθυσμός στο Χωρικό Σχεδιασμό. 2012 Πολεοδομία Ελλάδα και Σουηδία 416 Παντελή Έλενα - - Σχεδιασμός της 4ης Δράσης Πρότασης του Στρατηγικού Σχεδίου Ανάπτυξης και Προστασίας της Περιοχής Μαραθάσης. 2009 Περιφερειακή Ανάπτυξη Ελλάδα 520 Παπαγεωργίου Γεώργιος - - Θαλάσσιος Χωρικός Σχεδιασμός. 2011 Περιφερειακή Ανάπτυξη Περιφέρεια Αττικής 114 Παπαγεωργίου Καλλιόπη - - Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης Νομού Δράμας 2000 Περιφερειακή Ανάπτυξη Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 120 Παπαγεωργίου Μαριλένα - - Οι Παραμεθόριες Περιοχές της Ελλάδας. Α. - - Διαχείριση παράκτιων περιοχών με τουριστικές πιέσεις. Διεθνής Εμπειρία και Κατευθυντήριες Γραμμές για το Δήμο Χαλανδρίου. 2007 Περιφερειακή Ανάπτυξη Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας 643 Παπαδημητρίου Αικατερίνη - - Ανάδειξη του άρχαίου θεάτρου Αχαρνών και η ένταξή τους στον ιστό της πόλης 2014 Πολεοδομία Περιφέρεια Αττικής 641 Παπαδημητρίου Ολιβγέρη - - Ανάπτυξη Οικιστικής Ενότητας Ναυπάκτου με Ειδική Αναφορά στο Παραλιακό Μέτωπο Γριμπόβου 2014 Πολεοδομία Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας 28 Παπαδημητρίου Σταύρος - - Χωρική ανάλυση του τουρισμού: 1981-1991 1995 Χωροταξία Ελλάδα 26 Παπαδόπουλος Ι. 2010 Χωροταξία Περιφέρεια Ιονίων Νήσων 363 Παπαγιάννη Ελένη - - Οργάνωση και Λειτουργία των Χώρο-Εδαφικών ενοτήτων στον Ύπαιθρο Χώρο. Η Οικονομική τους Ανάπτυξη και ο Τουρισμός 2000 Περιφερειακή Ανάπτυξη Ελλάδα 450 Παπαγεωργίου Άννα - - Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Αξιολόγησή τους. 2008 Χωροταξία Κύπρος 25 Παντζαβέλη Έφη - - Χωροταξική οργάνωση οικιστικού δικτύου Θεσσαλίας 1995 Χωροταξία Περιφέρεια Θεσσαλίας 549 Πάντζιου Κωνσταντίνα - - Πολιτιστικός Σχεδιασμός Πόλεων.

Η περίπτωση της Άνδρου 2009 Χωροταξία Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου 259 Παπακωνσταντίνου Βασίλειος Συμεωνίδου Μαρία - Κριτική Ανάλυση Μεγάλων Διεθνών Εκθέσεων: Η περίπτωση της υποψηφιότητας της Θεσσαλονίκης για τη διεκδίκηση της Expo 2008 2004 Περιφερειακή Ανάπτυξη Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας 294 Παπαναστασίου Αλεξάνδρα - - Ανάπτυξη του Βοιωτικού Παραλιακού Μετώπου της Πόλης της Χαλκίδας 2005 Πολεοδομία Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος 637 Παπανικολάου Φειδίας - - Δημιουργία Τράμ στην πόλη της Λεμεσού 2013 Πολεοδομία Κύπρος Παπάντος Χρήστος - - Η χωρική κατανομή των ξένων άμεσων επενδύσεων 1999 Περιφερειακή Ανάπτυξη Ελλάδα 288 Παπασπύρου Αλεξάνδρα - - Αξιολόγηση των Στρατηγικών Ανάπτυξης της Περιφέρειας Ηπείρου 2005 Περιφερειακή Ανάπτυξη Περιφέρεια Ηπείρου 84 Παπαστάθη Μαριάνθη - - Προβλήματα και μέθοδοι αντιμετώπισης των λατομείων αδρανών υλικών στον αστικό χώρο: η περίπτωση της Αττικής 1999 Περιβάλλον Περιφέρεια Αττικής 161 Παπαστεφάνου Μαργαρίτης - - 2001 Περιφερειακή Ανάπτυξη Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας 523 Παπαχριστοδούλου Παντελής - - Νέα Χωρικά και Αναπτυξιακά Δεδομένα στο Εσωτερικό των Νέων Δήμων ως βάση για την Ανάπτυξη. Το παράδειγμα της Βέροιας. Το παράδειγμα της Καρδίτσας 1999 Πολεοδομία Περιφέρεια Θεσσαλίας 306 Πασχαλίδου Μαρία Τσαρτσιώνη Θεώνη - Νέες κεντρικότητες και το φαινόμενο της διάχυτης πόλης: ανάπλαση θαλάσσιου μετώπου στην Ανατολική Θεσσαλονίκη. Μία πρώτη προσπάθεια προσδιορισμού των ορίων της μητροπολιτικής περιοχής 2004 Πολεοδομία Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας 490 Παπαϊωάννου Φίλιππος - - Αξιολόγηση των Διαχρονικών Μεταβολών στα Κίνητρα για την Πραγματοποίηση Επενδύσεων στην Ελλάδα και η Συμβολή τους στην Οικονομική και Περιφερειακή Ανάπτυξη.2. 2010 Περιβάλλον Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος 110 Πάσδα Αγλαϊα Μαρία - - Μετασχηματισμοί και Δυναμικές στο Χωρικό Σύστημα των Μεσαίων Πόλεων. 2003 Πολεοδομία Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας 495 Πασαπόρτη Χριστίνα - - Ολοκληρωμένη Διαχείριση και Προστασία της Λεκάνης Απορροής του Σπερχειού Ποταμού. 2005 Πολεοδομία Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας 655 Πάσχου Μαρία - - Επιλογή Μοντέλου Χωροθέτησης των Εγκαταστάσεων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στο Βόλο 2014 Πολεοδομία Περιφέρεια Θεσσαλίας 98 Ονοματεπώνυμο Συγγραφέα 2 Ονοματεπώνυμο Συγγραφέα 3 Τίτλος Έτος . 2010 Περιφερειακή Ανάπτυξη Ελλάδα 455 Παπαϊωάννου Μανδηλάρας Ιωάννης - - Τα νέα μεταναστευτικά ρεύματα στην Ελλάδα. η ανάδυση μιας μητρόπολης.165 - Κατηγορία Γεωγραφική Περιοχή . αλφαβητικός κατάλογος συγγραφέων α/α Ονοματεπώνυμο Συγγραφέα 1 257 Παπαϊωάννου Αθανάσιος - - Θεσσαλονίκη. 2006 Περιφερειακή Ανάπτυξη Περιφέρεια Κρήτης 211 Παρθενοπούλου Σοφία - - Μέθοδοι Χωρικού Προσδιορισμού Ιστορικών Κέντρων Πόλεων. 2010 Χωροταξία Κύπρος 99 Παρασκευοπούλου Ευαγγελία - - Αξιολόγηση Περιφερειακών Πολιτικών στο Mezzogiorno 1999 Περιφερειακή Ανάπτυξη Ιταλία 364 Παρασύρης Ιωάννης - - Αναπτυξιακό Σχέδιο (Master Plan) Δήμου Ηρακλείου. και Αναδιοργάνωση του Τοπικού Χώρου. Το Παράδειγμα του Δήμου Παλλήνης Χαλκιδικής Η Εγκατάσταση Ξένων Υπηκόων στην Περιοχή Πόλης Χρυσοχούς και η Συμβολή τους στην Χωρική Ανάπτυξη.

2012 Πολεοδομία Ελλάδα 348 Πατουρίδης Ανδρέας - - Λιμάνια και Περιφερειακή Ανάπτυξη. Μέτρηση της Συμπαγούς Πόλης στην Ελλάδα. 2006 Περιφερειακή Ανάπτυξη Ελλάδα 578 Πατσέας Γεώργιος - - Αγροτικοί Συνεταιρισμοί στην Ελλάδα: Υφιστάμενη Κατάσταση και Προοπτικές.166 - . Αντιμετώπιση προβλημάτων συνύπαρξης λιμένα με αστικό περιβάλλον 1999 Πολεοδομία Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος 235 Πηλείδης Αβραάμ - - Οι πληθυσμιακές εξελίξεις και οι διοικητικές ανακατατάξεις στην Ελλάδα 1991/2001 2003 Χωροταξία Ελλάδα 582 Πιτίδης Ευάγγελος - - Ο Θεσμικός Ρόλος των Συνεταιρισμών και η Κοινωνική τους Ενσωμάτωση: Η Διεθνής Εμπειρία και το Παράδειγμα του Βελβεντού Κοζάνης 2012 Περιφερειακή Ανάπτυξη Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας . Αναδιοργάνωση του χώρου και νέα δεδομένα για τη χωροθέτηση υπηρεσιών σε Νομαρχιακό επίπεδο. Καποδίστριας. εκατέρωθεν του εθνικού οδικού άξονα Αθηνών-Κορίνθου: Διαδικασίες και επιπτώσεις 2005 Περιφερειακή Ανάπτυξη Περιφέρεια Πελοποννήσου 498 Περδίκης Κων/νος - - Χωρική Διερεύνηση του Φαινομένου της Αστικής Διάχυσης. Περιπτωσιολογική Μελέτη Οικολογίας Κήπου στην Κρήτη. 2013 Πολεοδομία Ελλάδα 577 Πέλλας Θεμιστοκλής - - Αίσθηση Τόπου και Κλιτότητα στον Χωρικό Σχεδιασμό. Κορινθίας.2. 2012 Περιφερειακή Ανάπτυξη Ελλάδα 82 Πατσής Κωνσταντίνος - - Σχεδιασμός βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης. Η Περίπτωση των Απορριμματοφόρων του Δήμου Βόλου 2005 Περιβάλλον Περιφέρεια Θεσσαλίας 666 Πέρρα Βασιλική-Μαρία - - Αιτία Κατάθλιψης: Το Δομημένο Περιβάλλον 2014 Πολεοδομία Ελλάδα 109 Πετροπούλου Κρύστα - - Ανάκτηση του θαλάσσιου μετώπου της Πάτρας. Η περίπτωση του Δήμου Νεμέας. Πιλοτική εφαρμογή στο νησί της Σκοπέλου 1999 Περιφερειακή Ανάπτυξη Περιφέρεια Θεσσαλίας 60 Πατσιατζή Ελένη - - Η διαπεριφερειακή συνεργασία στην Ευρωπαϊκή Ένωση: Η περίπτωση της Ελλάδας 1998 Περιφερειακή Ανάπτυξη Ελλάδα 198 Παυλέας Σωτήριος - - Σχέδιο Ανάπτυξης Μάνης 2002 Περιφερειακή Ανάπτυξη Περιφέρεια Πελοποννήσου 453 Παυλίδου Παρθένα - - Οι χωρικές επιπτώσεις του αυτοκινητόδρομου κεντρικής ελλάδας (Ε-65) 2009 Περιφερειακή Ανάπτυξη Ελλάδα 100 Παύλου Μαρία - - 1999 Χωροταξία Περιφέρεια Πελοποννήσου 621 Πάφη Μαρία - - Πρόγραμμα Ι. αλφαβητικός κατάλογος συγγραφέων α/α Ονοματεπώνυμο Συγγραφέα 1 Ονοματεπώνυμο Συγγραφέα 2 Ονοματεπώνυμο Συγγραφέα 3 Τίτλος Έτος Κατηγορία Γεωγραφική Περιοχή 599 Πατελίδα Μαριάννα - - Από την Ανάπλαση στη Βιώσιμη Αστική Αναγέννηση. Η περίπτωση της Ελληνικής Υπαίθρου. Εμπειρία-Στόχοι-Προοπτικές στον Ελληνικό Χώρο. 2010 Πολεοδομία Ελλάδα 638 Περδικογιάννη Σαμαρέ-Δαναΐδα - - Αστική Αναγέννηση και Clusters Πολιτισμού: Η Περίπτωση της Οδού Πειρεαιώς 2014 Πολεοδομία Περιφέρεια Αττικής 275 Περιστέρης Ιωάννης - - Χωροθετική Ανάλυση και Βελτιστοποίηση Διαδρομών για Δίκτυα Παροχής Υπηρεσιών Αστικών Περιοχών. 2012 Πολεοδομία Περιφέρεια Κρήτης 292 Πέππα Κωνσταντίνα - - Η εγκατάσταση βιομηχανιών στο Ν.

2009 Χωροταξία Περιφέρεια Θεσσαλίας 567 Ραβασόπουλος Πετράκης Μιχαήλ - - Σιδηροδρομικός Σταθμός Βόλου: Εντός ή Εκτός των Τειχών. 1999 Χωροταξία Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος 639 Ραχούτη Ανδρεανή - - Επαναπροσδιορισμός του Χαρακτήρα και Ανάπτυξη του Ανατολικού Θαλάσσιου Μετώπου από τον Άγιο Κωνσταντίνο Μέχρι τον Άναυρο 2014 Πολεοδομία Περιφέρεια Θεσσαλίας 419 Ρέλιας Χαραλαμπος - - Αξιολόγηση της Υφιστάμενης Κατάστασης των Περιοχών "Natura 2000" στην Ελλάδα.Π. αλφαβητικός κατάλογος συγγραφέων α/α Ονοματεπώνυμο Συγγραφέα 1 Ονοματεπώνυμο Συγγραφέα 2 Ονοματεπώνυμο Συγγραφέα 3 Τίτλος Έτος Κατηγορία Γεωγραφική Περιοχή 402 Πλατή Σοφία - - Αξιολόγηση Ενδοπεριφερειακών Ανισοτήτων Περιφέρειας Θεσσαλίας.μειονεκτικών περιοχών. 2008 Περιφερειακή Ανάπτυξη Περιφέρεια Θεσσαλίας 384 Πνευματικός Τριαντάφυλλος - - Στρατηγικές Ανάπτυξης και Άμβλωσης των Χωρικών Ανισοτήτων στο Νομό Χαλκιδικής. 2012 Περιφερειακή Ανάπτυξη Περιφέρεια Θεσσαλίας 550 Ραλλιάς Εμμανουήλ - - Οι Προκλήσεις & Προοπτικές Ανάπτυξης της Κρουαζιέρας στην Ελλάδα 2011 Περιφερειακή Ανάπτυξη Ελλάδα 173 Ραμπαβίλα Μαρία - - Θεωρίες Διαμόρφωσης και Εξέλιξης των Συστημάτων Πόλεων και η ερμηνευτική τους Ικανότητα στην Περίπτωση του Αστικού Συστήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2002 Πολεοδομία Ευρώπη 102 Ράπτης Σπυρίδων - - Πολιτικές και μοντέλα ανάπτυξης ορεινών . Γεωγραφική ανάλυση και προοπτικές της εφαρμογής του στην ευρύτερη Περιφ.167 - . 2008 Περιβάλλον Ελλάδα . Το παράδειγμα της Ευρυτανίας. Χαρτογραφική ανάλυση και στατιστική διερεύνηση των δημοτικών και νομαρχιακών εκλογών του 1998 στο Ν. Θεσσαλίας 1998 Χωροταξία Ελλάδα 101 Πραλακίδης Στέργιος - - Η γεωγραφία της ψήφου. με τη χρήση Γ. - - Κατάρτιση Περιφερειακού Χωροταξικού Σχεδίου Θεσσαλίας με Βάση του Υπερκείμενου Σχεδιασμού. για το σχεδιασμό και τη λήψη αποφάσεων στο Δήμο Βόλου ( 2 τόμοι) Περιοχή Άβαντος Αλεξανδρούπολης: Πολεοδομική Έρευνα και Σχεδιασμός Προγραμματισμός Αναβάθμισης 2000 Πολεοδομία Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 178 Πούλιου Ανδρονίκη - - Οι προοπτικές της Πραγματικής Σύγκλισης της Ελληνικής Οικονομίας μετά την Ένταξή της στη Ζώνη του Ευρώ 2002 Περιφερειακή Ανάπτυξη Ελλάδα 681 Πουτουρούδης Κωνσταντίνος - - Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Βιώσιμης Ανάπτυξης: Η Περίπτωση του Δήμου Λαμιέων 2014 Περιφερειακή Ανάπτυξη Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας 78 Πραγιάτη Μαρία - - Χαρτογραφική απεικόνιση του προγράμματος "Ι. Μαγνησίας 1999 Χωροταξία Περιφέρεια Θεσσαλίας 169 Πρίφτης Στέφανος - - Συγκριτική έρευνα σύγχρονων λογισμικών τηλεπισκόπισης σε βασικές επεξεργασίες 2002 Χωροταξία Ελλάδα 558 Πυρίλλη Δ. 2007 Περιφερειακή Ανάπτυξη Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας 15 Πογιαρίδη Ηλίας Ρακιτζής Κων/νος - Το λιμάνι του Βόλου. Καποδίστριας" σε εθνικό επίπεδο. - - Η Επίδραση της Τουριστικής Ανάπτυξης της Αγίας Νάπας στον Πολεοδομικό Σχεδιασμό της.Σ. Προτάσεις διαμόρφωσης 1995 Πολεοδομία Περιφέρεια Θεσσαλίας 3737Β Ποζουκίδου Γεωργία Πουλακίδας Δημήτρης - 1996 Περιφερειακή Ανάπτυξη Περιφέρεια Θεσσαλίας 129 Πορτοκαλίδης Κωνσταντίνος - - Η ανάδειξη της φυσιογνωμίας ενός δήμου Μεσαίου Μεγέθους (Ανάλυση κτιριακών. δημογραφικών και κοινωνικό-οικονομικών δεδομένων.2. 2011 Περιφερειακή Ανάπτυξη Κύπρος 449 Πύριλλος Μιχ.

2012 Πολεοδομία Περιφέρεια Θεσσαλίας 496 Ρέντας Μάριος Βασίλειος - - Το Τραμ της Αθήνας και οι Πολεοδομικές επιπτώσεις του. Το παράδειγμα του Π. παράρτημα) (2 τόμοι) 1998 Περιφερειακή Ανάπτυξη Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος 623 Ρωμά . Η Περίπτωση του Δήμου Φαλήρου. Έρευνα στο Βόρειο Τμήμα της Πολεοδομικής Ενότητας Παλαιών Βόλου. 2010 Πολεοδομία Περιφέρεια Αττικής 634 Ρεντζέλος Αλκιβιάδης - - Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός των Πόλεων: Η περίπτωση της Πόλης της Ηγουμενίτσας 2013 Πολεοδομία Περιφέρεια Ηπείρου 222 Ρέσσος Ελευθέριος - - Περιβαλλοντική μελέτη προστασίας και αποκατάστασης της λίμνης Παμβώτιδας Ιωαννίνων 2003 Περιβάλλον Περιφέρεια Ηπείρου 207 Ριζοπούλου Κωνσταντίνα - - Η Ευρωπαϊκή Διάσταση της Απασχόλησης και της Ανεργίας τη Δεκαετία του '90. 2007 Πολεοδομία Περιφέρεια Θεσσαλίας 77 Ροδακινιάς Πέτρος - - Πανεπιστημιακά και ερευνητικά δίκτυα τηλεματικής 1998 Περιφερειακή Ανάπτυξη Ελλάδα 649 Ρόκας Θεοχάρης - - Προοπτικές Ανάπτυξης σε Ορεινές Περιοχές σε Περιόδους Οικονομικής Κρίσης.Αθανασιάδου Έλλη - - Ελεύθερος Χρόνος και Λίμναιο Στοιχείο. Σχέδιο Branding της Περιοχής Λιμνών της Φλώρινας 2013 Περιφερειακή Ανάπτυξη Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας 519 Ρωσσέτου Ζωή - - Εκτός Σχεδίου Δόμηση ανά Κατηγορία Χώρου. 2010 Πολεοδομία Ελλάδα 171 Σαββίδης Ιάκωβος - - Πολεοδομικό Πληροφοριακό Σύστημα για το Εγκεκριμένο Σχέδιο Πόλεως της Καβάλας 2002 Πολεοδομία Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 408 Σακελλαρίου Στ. 2010 Περιφερειακή Ανάπτυξη Περιφέρεια Αττικής 296 Σάκκης Γρηγόρης - - Ανάπτυξη Αστικών Εμπορικών Κέντρων.2.Σ. 2008 Περιφερειακή Ανάπτυξη Περιφέρεια Θεσσαλίας 497 Σακκάς Σωτήριος - - Η Εφοδιαστική Αλυσίδα (LOGISTICS) και οι Προοπτικές Εφαρμογής της στον Ελλαδικό Χώρο: Η περίπτωση του Θριάσιου Πεδίου. Βόλου 1994 Πολεοδομία Περιφέρεια Θεσσαλίας 7979Α Ρώμα Ελευθερία - - Διερεύνηση των δυνατοτήτων ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας μέσω των δικτύων αερομεταφορών (τεύχος. Προκλήσεις στο Διευρυμένο Ευρωπαϊκό Χώρο 2003 Περιφερειακή Ανάπτυξη Ευρώπη 367 Ρογκογκού Ιωάννα - - Η επιρροή του Αστικού Περιβάλλοντος στη Συμπεριφορά και Διάθεση των Ανθρώπων.168 - . 2007 Χωροταξία Περιφέρεια Θεσσαλίας 7 . 2006 Πολεοδομία Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Ρούντης Αριστοτέλης - - Η διερεύνηση της ζήτησης για μετακίνηση με βάση την ανάλυση των δραστηριοτήτων. αλφαβητικός κατάλογος συγγραφέων α/α Ονοματεπώνυμο Συγγραφέα 1 Ονοματεπώνυμο Συγγραφέα 2 Ονοματεπώνυμο Συγγραφέα 3 Τίτλος Έτος Κατηγορία Γεωγραφική Περιοχή 589 Ρεμπής Νικόλαος - - Μέτρηση και Αποτίμηση της Αστικής Εξάπλωσης στον Εκτός Σχεδίου Χώρο του Δήμου Βόλου. Η περίπτωση του OLD CITY. - - Στρατηγικές Ανάπτυξης για το Αστικό Σύστημα Θεσσαλίας. σύμφωνα με τια απόψεις των Τοπικών Αρχών. Το Παράδειγμα του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων 2014 Περιφερειακή Ανάπτυξη Περιφέρεια Ηπείρου 337 Ροκάς Νικόλαος Σαμουρκασίδου Ελένη - Ολοκληρωμένη προσέγγιση στο θεσμό των αναπλάσεων. Η περίπτωση της Ιχθυόσκαλας Καβάλας. 2005 Περιφερειακή Ανάπτυξη Περιφέρεια Θεσσαλίας 377 Σαμαρά Φανή - - Υφιστάμενες Χρήσεις Γης και Ζωνοποίηση των Ανθρωπογενών Δραστηριοτήτων στην Προστατευόμενη Περιοχή του Ν-ΝΑ Ολύμπου.

Στάθμευσης στο κύριο οδικό δίκτυο του Δήμου Βόλου. στην Περιφέρεια Θεσσαλίας 2004 Χωροταξία Περιφέρεια Θεσσαλίας 369 Σιωμούλη Χρυσούλα - - Εκτίμηση της Αξίας Φυσικών Πόρων με την Μέθοδο της ενδεχόμενης ή εξαρτημένης εκτίμησης (Contingent Valuation Method). Η περίπτωση του Παρισιού και της Αθήνας. 2008 Πολεοδομία Ελλάδα 636 Σαμαρτζή Ευαγγελία - - Χάραξη και Κατασκευή Δικτύου Ποδηλατοδρόμων στην Πόλη του Βόλου 2013 Πολεοδομία Περιφέρεια Θεσσαλίας 124 Σαμοϊλης Συμεών - - Η Χωροταξική Κατανομή των Ιδιωτικών Επενδύσεων 2000 Περιφερειακή Ανάπτυξη Ελλάδα 410 Σαπουτζή Δέσποινα - - Κοινωνικός Διαχωρισμός και Εθνοτικοί "Θύλακες". αλφαβητικός κατάλογος συγγραφέων α/α Ονοματεπώνυμο Συγγραφέα 1 Ονοματεπώνυμο Συγγραφέα 2 Ονοματεπώνυμο Συγγραφέα 3 Τίτλος Έτος Κατηγορία Γεωγραφική Περιοχή 166 Σαμαράς Αντώνιος Τριγκώνης Χρήστος - Ψηφιακή Απεικόνιση Οδικού Δικτύου Νομού Μαγνησίας και Ανάλυση Οδικών Τροχαίων Ατυχημάτων 2001 Χωροταξία Περιφέρεια Θεσσαλίας 399 Σαμαράς Γεώργιος - - Η Αυθαίρετη Δόμηση στην Ελλάδα: Προσδιοριστικοί Παράγοντες και Ιστορική Εξέλιξη.2. Η περίπτωση του Περιαστικού Δάσους Κοζάνης "Κουρί". 2007 Πολεοδομία Περιφέρεια Θεσσαλίας 212 Σεϊτανίδης Σωκράτης - - Πολεοδομική Μελέτη Ενοποίησης Μνημειακών και Αρχαιολογικών Χώρων Θεσσαλονίκης 2003 Πολεοδομία Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας 451 Σεχρεμέλη Αγγελική - - Χωροταξικός Σχεδιασμός Βιώσιμης Ανάπτυξης για τις Μικρές Κυκλάδες 2009 Χωροταξία Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου 628 Σηφάκη Αγάπη - - Μέτρηση & Αποτύπωση της Μεταβλητής της Δόμησης Γύρω από το Μνημείο της Κνωσσού 2013 Χωροταξία Περιφέρεια Κρήτης 676 Σιάντος Ανδρέας - - Ενοποιημένη Ανάπτυξη του Παραλιακού Μετώπου της Λάρνακας 2014 Πολεοδομία Κύπρος 277 Σιαπάτη Γεωργία - - Χωρικές Ανισότητες στην Αλβανία. 2007 Περιβάλλον Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας 137 Σιώτος Ευάγγελος - - Αναζήτηση Βιώσιμων Χωροεδαφικών Ενοτήτων για την Διαχείριση και Ανάπτυξη των Ορεινών Περιοχών: Το Παράδειγμα των Τζουμέρκων 2000 Περιφερειακή Ανάπτυξη Περιφέρεια Ηπείρου 177 Σολιδάκης Ιωάννης - - Ρυθμιστικό Σχέδιο Βόλου: Μεθοδολογική και Πραγματολογική Προσέγγιση 2002 Πολεοδομία Περιφέρεια Θεσσαλίας 568 Σούκος Θεόδωρος - - Η Συμβολή της Εδαφικής Συνοχής στη Διαδικασία Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης: Πολιτικές.169 - .Π. 2012 Χωροταξία Ευρώπη 165 Σοφιανοπούλου Κάκια - - Οι Περιφερειακές Ανισότητες στη πρώην Γιουγκοσλαβία και η πολιτική αντιμετώπισή τους 2001 Περιφερειακή Ανάπτυξη Πρώην Γιουγκοσλαβία . μια πρώτη προσέγγιση 2005 Περιφερειακή Ανάπτυξη Αλβανία 560 Σιουτοπούλου Αναστασία - - Ερευνώντας Ζητήματα Αέριας Ρύπανσης: Μελέτη Περίπτωσης της Ευρύτερης Περιοχής της Κοζάνης. 2011 Περιβάλλον Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας 255 Σίπκας Αναστάσιος - - Αξιολόγηση των χωρικών επιπτώσεων από την υλοποίηση των Π. Οικονομικές και Χωρικές Πτυχές της Πορείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 2008 Πολεοδομία Γαλλία και Περιφέρεια Αττικής 365 Σγούρας Τριαντάφυλλος - - Συσχέτιση Χρήσεων Γης .Ε.

2009 Πολεοδομία Ελλάδα 116 Σταματελάτου Μαρία - - Οι προσπάθειες εφαρμογής της Agenda 21 σε Ευρωπαϊκό. 2008 Περιβάλλον Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας 610 Στασινός Γεώργιος - - Κλιματική Αλλαγή και Δασικά Οικοσυστήματα της Ευρώπης. 2009 Περιφερειακή Ανάπτυξη Ελλάδα . 2006 Περιφερειακή Ανάπτυξη Περιφέρεια Αττικής 536 Στρίγκου Εμμανουήλ - - Λίμνη Πλαστήρα: Τουρισμός στον Δήμο Πλαστήρα. Εθνικό και Περιφερειακό επίπεδο 2000 Περιφερειακή Ανάπτυξη Ευρώπη 672 Σταμέλλου Ευαγγελία - - Σενάρια Αστικής Εξάπλωσης της Αθήνας 2014 Πολεοδομία Περιφέρεια Αττικής 421 Σταμούλης Δημήτριος - - Διαχείριση και Σχεδιασμός Υγροτοπικών Περιοχών: Η περίπτωση της Λίμνης Κερκίνης. Λειτουργία και Προοπτικές.Εφαρμογή. - - Υποστηρικτές Μελέτες των ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ: Θεσμικό Πλαίσιο . αλφαβητικός κατάλογος συγγραφέων α/α Ονοματεπώνυμο Συγγραφέα 1 Ονοματεπώνυμο Συγγραφέα 2 Ονοματεπώνυμο Συγγραφέα 3 Τίτλος Έτος Κατηγορία Γεωγραφική Περιοχή 313 Σοφούλη Μαρία - - Εξυγίανση της συνοικίας του Μεταξουργείου στην πόλη των Αθηνών. 2006 Περιφερειακή Ανάπτυξη Περιφέρεια Αττικής 602 Σταθάκη Χρυσή - - Πολυκεντρική Ανάπτυξη & Αστικά Δίπολα/Τρίπολα στην Ελλάδα: Η Περίπτωση του Τρίπολου Δράμα-Καβάλα-Ξάνθη. Τεχνοπόλεις. 2011 Περιφερειακή Ανάπτυξη Περιφέρεια Θεσσαλίας 482 Συμιακάκη Όλγα - - Μελέτη της Εξέλιξης των Περιφερειακών Ανισοτήτων στην Ελλάδα.170 - . 2006 Πολεοδομία Περιφέρεια Αττικής 143 Σπαθάκης Χαρίλαος - - Η Γεωπολιτική του Πετρελαίου στον Καύκασο και την Κεντρική Ασία 2001 Περιφερειακή Ανάπτυξη Ασία 52 Σπανός Στυλιανός - - Κριτήρια χωροθέτησης και αξιολόγησης οργανωμένων χωρικών μονάδων: ΒΙΠΕ. Οι περιπτώσεις των Νομών Λάρισας και Μαγνησίας 1997 Περιφερειακή Ανάπτυξη Περιφέρεια Θεσσαλίας 388 Σπίνας Παντελής - - Στρατηγικός Αναπτυξιακός Σχεδιασμός του Δήμου Αρτέδιμος για την Προγραμματική Περίοδο 2007-2013. 2008 Περιφερειακή Ανάπτυξη Περιφέρεια Κρήτης 252 Στεφανίδης Χρήστος - - Σχέδιο για μια Αειφόρο Τουριστική Ανάπτυξη στο Νομό Δράμας 2004 Περιφερειακή Ανάπτυξη Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 359 Στεφανίδου Γεωργία - - Μεταολυμπιακή αξιοποίηση: Η περίπτωση του Ελληνικού. 2013 Περιβάλλον Ευρώπη 418 Σταυρακάκη Σοφία - - Ολυμπιακά Έργα στο Ηράκλειο: Οι επιπτώσεις και η Μεταολυμπιακή Αξιοποίηση.2.Περιεχόμενο . Τεχνολογικά Πάρκα. 2012 Περιφερειακή Ανάπτυξη Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 29 Σταθάκης Δημήτρης - - Μελέτη χρήσεων γης στο CBD της Κηφισιάς χρησιμοποιώντας GIS 1994 Πολεοδομία Περιφέρεια Αττικής 466 Σταλήμερος Σ. 2007 Περιφερειακή Ανάπτυξη Περιφέρεια Αττικής 508 Σπυράτος Σπυρίδων - - Συμμετοχικός Χωρικός Σχεδιασμός & η Συμβολή των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 2010 Χωροταξία Ελλάδα 360 Σπυρόπουλος Ιωάννης - - Τα Μέσα Σταθερής Τροχιάς στην Αθήνα: Οργάνωση.

οι διαστάσεις. Μοντέλα-Αλγόριθμοι. Παράδειγμα Εφαρμογής: Τηλεθέρμανση Δήμου Πτολεμαϊδας 2004 Πολεοδομία Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας 518 Τασολάμπρου Χρ. η πολιτική και οι επιπτώσεις του φαινομένου (τεύχος.Εφαρμογή Λογισμικού 2003 Χωροταξία Ελλάδα 670 Σφουντούρης Δημήτριος - - Αυθαίρετη Δόμηση. αλφαβητικός κατάλογος συγγραφέων α/α Ονοματεπώνυμο Συγγραφέα 1 Ονοματεπώνυμο Συγγραφέα 2 Ονοματεπώνυμο Συγγραφέα 3 Τίτλος Έτος Κατηγορία Γεωγραφική Περιοχή 223 Συρίγος Σταύρος - - S-DISTANCE Πρότυπο Σύστημα Στήριξης Χωροθετικών αποφάσεων. Το παράδειγμα της Λίμνης Παμβώτιδας Ιωαννίνων. 2010 Πολεοδομία Ελλάδα 428 Τζάκρης Ιωάννης - - Πολεοδομικές Επιπτώσεις κατά τη Διάρκεια Κατασκευή και Λειτουργίας του METRO Θεσσαλονίκης. 2006 Χωροταξία Περιφέρεια Θεσσαλίας και Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Περιφέρεια Ηπείρου 547 Τέγος Νικόλαος - - Συγκριτική Αξιολόγηση Επιπτώσεων Εναλλακτικών Λύσεων Σχεδιασμού Οδικών Υποδομών: Η Περίπτωση της Εξωτερικής Περιφερειακής Θεσσαλονίκης. 2013 Περιβάλλον Περιφέρεια Αττικής 7474Β Σωμαράς Χρήστος - - Ο κοινωνικός αποκλεισμός των Ρομ. Η περίπτωση της Κερατέας. Η περίπτωση του Πολεοδομικού Συγκροτήματος Θεσσαλονίκης 1998 Πολεοδομία Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας 626 Τασούλης Γεώργιος - - Graffiti .Street Art: Από Αστικά Φαινόμενα Εργαλεία Σχεδιασμού. 2009 Περιφερειακή Ανάπτυξη Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας .171 - . 2010 Περιβάλλον Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 513 Τελιανίδου Σοφία - - Εκτίμηση Κινδύνου Αυθαίρετης Δόμησης. Η Περίπτωση του Μεταξουργείου. παράρτημα) (2 τόμοι) 1998 Πολεοδομία Ελλάδα 233 Τανισκίδη ΒασιλικήΧρυσοβαλάντη - - Αστικός Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός του Δήμου Χαλκιδέων 2003 Περιβάλλον Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος 253 Τασκάρης Σιμεών - - Χωρική Ανάλυση Δικτύων Κοινής Ωφέλειας με τη Χρήση Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών. 2011 Περιφερειακή Ανάπτυξη Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας 521 Τέκας Νικόλαος - - Διερεύνηση Επιπτώσεων Επέκτασης Λιμένα Αλεξανδρούπολης.2. Η περίπτωση της Αθήνας 2014 Πολεοδομία Περιφέρεια Αττικής 121 Σωμάκος Λεωνίδας - - Επιχειρησιακές Δυνατότητες Τηλεπικοινωνιακών και Τηλεπισκοπικών δικτύων και προοπτικές για την Ελλάδα 2000 Περιφερειακή Ανάπτυξη Ελλάδα 612 Σωμαράκης Γεώργιος - - Συμμετοχική Διαχείριση Αστικών Στερεών Αποβλήτων. Οι αιτίες. 2013 Πολεοδομία Περιφέρεια Αττικής 242 Τάτσης Αναστάσιος - - 2004 Πολεοδομία 322 Τάτσης Λάζαρος Φλατσούσης Γεώργιος - Ο πολεοδομικός σχεδιασμός και η φυσιογνωμία της σύγχρονης Ελληνικής Πόλης:Αναλυτική παρουσίαση του Πολεοδομικού Συγκροτήματος Σερρών και του Πολεοδομικού Συγκροτήματος Βόλου Χωροταξικός Σχεδιασμός και Βιώσιμη Διαχείριση των Προστατευόμενων Περιοχών. 2008 Πολεοδομία Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας 480 Τζέλλου Βάια - - Ανάπτυξη Ενναλακτικών Μορφών Τουρισμού στην Ευρύτερη Περιοχή του Δήμου Αιανής. - - 2010 Περιφερειακή Ανάπτυξη Περιφέρεια Θεσσαλίας 70 Τασοπούλου Αναστασία - - Οργάνωση Παραγωγικών Δραστηριοτήτων στο Πλαίσιο Στρατηγικών Σχεδίων Ανάπτυξης και Διαδημοτικών Συνεργασιών Το παράδειγμα του Δήμου Φαρκαδόνας Η μεταφορά του Συντελεστή Δόμησης.

2. Ανάδειξη της Πολιτιστικής Ταυτότητας στο Αστικό Τοπίο της Κομοτηνής 2012 Περιφερειακή Ανάπτυξη Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 46 .Ε. 2006 Περιφερειακή Ανάπτυξη Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος 267 Τρανός Εμμανουήλ - - Οδικοί Άξονες και Περιφερειακή Ανάπτυξη. - 201 Τζιάγκαλος Ιωάννης 158 Τίτλος Έτος Κατηγορία Γεωγραφική Περιοχή 2014 Χωροταξία Ελλάδα - Θαλάσσια Χωροταξία. 2009 Περιφερειακή Ανάπτυξη Ελλάδα - - Πολεοδόμηση Αγροτικών Οικισμών: Η περίπτωση του Νομού Σερρών 2003 Πολεοδομία Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Τζιάλλας Κωνσταντίνος Χαραλαμπάκης Γεώργιος - Αστικές Υποδομές και Υπηρεσίες για την Εξυπηρέτηση των Μεταναστών 2001 Πολεοδομία Ελλάδα 330 Τζιάμαλη Έλενα - - 2006 Περιφερειακή Ανάπτυξη Περιφέρεια Αττικής 446 Τζιμόπουλος Κων/νος - - Clusters Νέων Αστικών Οικονομιών και η επίδραση τους στο μετασχηματισμό της πόλης. Βασικά Δεδομένα και Αναγκαίες Θεσμικές Προσαρμογές για την Εφαρμογή της Πρότασης "Οδηγία για τη Θέσπιση Πλαισίου για τον Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχεδιασμό και την Ολοκληρωμένη Διαχείριση των Παράκτιων Ζωνών για την Ελλάδα Εξέλιξη της Αγροτικής Πολιτικής στην Ελλάδα. 2006 Περιφερειακή Ανάπτυξη Ελλάδα 319 Τραϊκάπης Μάριος - - Εφαρμογή των κριτηρίων ένταξης στον κατάλογο της Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ανθρωπότητας UNESCO. Ο χάρτης των Ιωαννίνων.Τιβικέλη 269Β Ελευθερία - - Το Σύστημα Σχεδιασμού και τα Ρυθμιστικά Σχέδια των Μητροπόλεων Αθήνα.172 - . 2009 Χωροταξία Ελλάδα 464 Τζιώνη Χρ. Η περίπτωση των ενδιάμεσων χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών και των εταιρειών υψηλής τεχνολογίας στη Λεωφόρο Κηφισιάς.Μαδρίτη (2 τόμοι) 2004 Πολεοδομία Ισπανία και Ελλάδα 260 Τιμοθέου λεξάνδρα - - Κριτική θεώρηση του θεσμού των Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων: Η περίπτωση της τουριστικής αξιοποίησης της νησίδας του Αλατά 2004 Περιβάλλον Περιφέρεια Θεσσαλίας 206 Τουμπουλίδου Ερμοφίλη - - Οι Περιφερειακές Ανισότητες στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στα Υποψήφια Κράτη . για τη Χωροταξία και τις Πόλεις: η επίδρασή τους στην Ελλάδα.Μέλη κατά την Περίοδο 1995-1999 2003 Περιφερειακή Ανάπτυξη Ευρώπη 354 Τουφεγγοπούλου Αναστασία - - Η χωρική οργάνωση της βιομηχανίας μέσα από την ανάλυση του περιφερειακού χωροταξικού σχεδιασμού. 2006 Χωροταξία Περιφέρεια Ηπείρου 370 Τραϊνός Αθανάσιος - - Η περιβαλλοντική πολιτική στην Ελλάδα 2007 Περιβάλλον Ελλάδα 361 Τρακανιάρης Γεώργιος - - Το Μάρκετινγκ του Τόπου ως Εργαλείο Δημιουργικότητας στο Σύγχρονο Αστικό Περιβάλλον. Η περίπτωση του Δήμου Κύμης. Το παράδειγμα της εδαφικής περιφέρειας Φαρσάλων 1997 Χωροταξία Περιφέρεια Θεσσαλίας 269. - - Χωροθέτηση Εγκαταστάσεων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης σε Πόλεις Μεσαίου Μεγέθους: "Η περίπτωση του ΤΕΠΑΚ". Οι Αναπτυξιακές Επιπτώσεις της Εγνατίας Οδού στη Βόρειο Ελλάδα με τη χρήση δεικτών προσπελασιμότητας 2004 Περιφερειακή Ανάπτυξη Ελλάδα 585 Τριανταφυλλίδου Χρύσα - - City Marketing. 2009 Περιφερειακή Ανάπτυξη Κύπρος Τζόλας Λαοδάμας - - Η εξέλιξη των σχέσεων κωμόπολης και ενδοχώρας σον Αγροτικό Χώρο. Οι πολιτικές της Ε. αλφαβητικός κατάλογος συγγραφέων α/α Ονοματεπώνυμο Συγγραφέα 1 Ονοματεπώνυμο Συγγραφέα 2 Ονοματεπώνυμο Συγγραφέα 3 662 Τζήκα Ευαγγελία - - 486 Τζήμκας Στ.

2006 Πολεοδομία Περιφέρεια Θεσσαλίας 227 Τσαπικίδης Ιωάννης - - Μαζικές μεταφορές και πολεοδομικά προβλήματα στην πόλη της Θεσσαλονίκης 2003 Περιφερειακή Ανάπτυξη Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας 633 Τσαρούχα Μαρία-Ελπίδα - - Υποδομές Ύδρευσης και η Προοπτική Επαναχρήσεων του Νερού 2013 Περιφερειακή Ανάπτυξη Ελλάδα 557 Τσάφκα Τσότσκου Βασιλική - - Αξιολόγηση Χωροθέτησης Ελληνικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων στην ΠΓΔΜ και οι Επιπτώσεις στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. Το παράδειγμα των Λαδάδικων Γεωγραφία.173 - Κατηγορία Γεωγραφική Περιοχή . 2005 Χωροταξία Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος 199 Τσάμης Λουκάς - - Περίπτωση Αποχετευτικού Δικτύου και Εγκαταστάσεων Βιολογικού Καθαρισμού στο Παληό Καβάλας 2003 Περιβάλλον Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 327 Τσάμπουρης Ιωάννης - - Χρήση της αντικειμενοστραφούς ανάλυσης στην ταξινόμηση πολεοδομικών ενοτήτων εφαρμογή στην πόλη των Τιράνων. Μελέτη Περίπτωσης για τη Νάουσα Ημαθίας 2004 Πολεοδομία Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας 488 Τσακνάκης Γεώργιος - - Ο Συντελεστής Δόμησης ως Εργαλείο Αστικής Ανάπτυξης: Η Πόλη της Λάρισας.2. αλφαβητικός κατάλογος συγγραφέων α/α Ονοματεπώνυμο Συγγραφέα 1 Ονοματεπώνυμο Συγγραφέα 2 Ονοματεπώνυμο Συγγραφέα 3 Τίτλος Έτος 335 Τριανταφύλλου Δήμητρα - - Η Πρόκληση του Νομού Πιερίας. Διεθνές Εμπόριο και Οικονομική Ανάπτυξη: Νεότερες Προσεγγίσεις Διεθνών Χωρικών Οικονομικών Δυναμικών 2000 Περιφερειακή Ανάπτυξη Διεθνές 113 Τσιανάκας Παναγιώτης - - Ενσωμάτωση των μειονεκτικών περιοχών της υπαίθρου στις νέες χωροταξικές πολιτικές της Ελλάδας. 2011 Περιφερειακή Ανάπτυξη Σκόπια και Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας 153 Τσεγενίδη Κυριακή - - Marketing Πόλεων: Από τη Γερμανική Εμπειρία στην Ελληνική Πραγματικότητα 2001 Περιφερειακή Ανάπτυξη Ελλάδα 246 Τσεκερίδης Βασίλειος - - 2004 Περιφερειακή Ανάπτυξη Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας 142 Τσέλιος Βασίλειος - - Ο μηχανισμός λειτουργίας της αγοράς ακινήτων και οι επενδυτικές δυνατότητες της ακίνητης περιουσίας στην Ελλάδα. 2010 Πολεοδομία Περιφέρεια Θεσσαλίας 293 Τσαμαντάνης Χρήστος - - Πολιτιστική κληρονομιά και προοπτικές ανάπτυξης στο Δελφικό τοπίο. Η περίπτωση της Σιάτιστας στο Νομό Κοζάνης. 2008 Πολεοδομία Περιφέρεια Θεσσαλίας 231 Τριζώνη Ευαγγελία - - Η ενσωμάτωση των απόψεων των τοπικών κοινωνιών στη διαχείριση προστατευόμενων περιοχών. Το παράδειγμα της επαρχίας Καλαμπάκας. Η περίπτωση του Πηλίου 2003 Χωροταξία Περιφέρεια Θεσσαλίας 524 Τρυπιτσίδης Αναστάσιος - - Κλιματική Αλλαγή και Πολεοδομία: Η απειλή της Αύξησης της Στάθμης της Θάλασσας στις Παράκτιες Πόλεις: Case Study του Ναυπλίου και της Κατερίνης. 2000 Χωροταξία Περιφέρεια Θεσσαλίας 62 Τσιάπα Μαρία - - Η περιφερειακή διάρθρωση της πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας 1998 Χωροταξία Σκόπια . Πολιτικές και Τουρισμός.Μακεδονίας 264 Τσακίρης Κωνσταντίνος - - Η Αναγέννηση Πρώην Βιομηχανικών Εκτάσεων σε Αστική Περιοχή και ο Λειτουργικός Επαναπροσδιορισμός τους. 2006 Χωροταξία Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας 434 Τριανταφύλλου Χαρίκλεια - - Διερεύνηση Υφιστάμενης Κατάστασης στο Ιστορικό Κέντρο Λάρισας και Προτάσεις για την Πολεοδομική Αναβάθμιση και Ανάδειξή του. 2006 Περιφερειακή Ανάπτυξη Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας 347 Τριανταφύλλου Αναστάσιος - - Οι επιπτώσεις της "Μονοκλαδικότητας" στην οργάνωση του παραγωγικού συστήματος μιας Χώρο-εδαφικής ενότητας. Κεντρ. 2010 Πολεοδομία Περιφέρεια Πελοποννήσου και Περιφ. Συνέργεια ή ασυμβατότητα.

1998 Χωροταξία Ελλάδα 138 Τσιότρας Βασίλειος - - Επεξεργασία Δορυφορικών Εικόνων IRS.Αξιολόγηση .Σ.Αλεξανδρούπολης 2012 Περιφερειακή Ανάπτυξη Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 195 Τσομπάνογλου Στυλιανός - - Χρήση και Συμπεριφορά των Χωρικών Δεικτών στην Περιφέρεια Θεσσαλίας 2002 Χωροταξία Περιφέρεια Θεσσαλίας Τσόπελας Ιωάννης - - Το τραμ της Αθήνας 1997 Περιφερειακή Ανάπτυξη Περιφέρεια Αττικής 656 Τσορτανίδου Χρυσάνθη - - Βελτιστοποίηση και Επιπτώσεις της Οργάνωσης των Θαλάσσιων Επιβατικών Μεταφορών στο Αιγαίο 2014 Χωροταξία Ελλάδα 430 Τσουλιάνος Χρήστος - - Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης Νομού Κιλκίς 2008 Περιφερειακή Ανάπτυξη Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας 147 Τσουμάνης Πέτρος - - Δήμος Τύμφης . Μια εμπειρική προσέγγιση στο Ν.Προοπτικές 2000 Πολεοδομία Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 80 Τσιλιμίγκας Γεώργιος - - Οι συμμετοχικές διαδικασίες στον χωρικό σχεδιασμό. (β) των πραγματικών πολεοδομικών και άλλων επιπτώσεών τους. 1994 Περιφερειακή Ανάπτυξη Περιφέρεια Θεσσαλίας 583 Τσομπάνης Χαράλαμπος - - Οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις του Πετρελαιαγωγού: Μπούρκας .2. 2004 Πολεοδομία Βέλγιο Τσολάκης Σωτήρης - - ΜΜΕ και περιφερειακή ανάπτυξη. από την άποψη (α) της ύπαρξης συνολικής στρατηγικής. αλφαβητικός κατάλογος συγγραφέων α/α Ονοματεπώνυμο Συγγραφέα 1 Ονοματεπώνυμο Συγγραφέα 2 Ονοματεπώνυμο Συγγραφέα 3 Τίτλος Έτος Κατηγορία Γεωγραφική Περιοχή 115 Τσιέτσιου Ειρήνη - - Η εφαρμογή της Οργανωμένης Δόμησης στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης .1C LISS στην περιοχή της λίμνης Ταυρωπού του Νομού Καρδίτσας. 2006 Περιβάλλον Ελλάδα 9 50 . και (γ) των δυνατοτήτων μεταολυμπιακής αξιοποίησης Αξιολόγηση Δικτύου Πετών. Βόλου. Το παράδειγμα του Π. 2008 Πολεοδομία Ελλάδα 72 Υφαντίδης Ιωάννης - - Τοπική Ανάπτυξη και μικρή πόλη: η περίπτωση της Αλεξάνδρειας 1998 Περιφερειακή Ανάπτυξη Αίγυπτος 382 Υφαντόπουλος Κων/νος - - Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης Αγροτικού Χώρου Νομού Δράμας. Λάρισας. 2005 Πολεοδομία Περιφέρεια Θεσσαλίας 261 Τσολακάκη Παναγιώτα - - Η μελέτη περίπτωσης της νέας πόλης Lounain-La-neuve. Σύνδεση με το Ερευνητικό Πρόγραμμα LIFENAT/GR/006480 2000 Πολεοδομία Περιφέρεια Θεσσαλίας 287 Τσιουμπρής Χαράλαμπος - - 2005 Πολεοδομία Περιφέρεια Θεσσαλίας 283 Τσκώνης Δημήτρης - - Αξιολόγηση του σχεδιασμού και των έργων που υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο των Ολυμπιακών Αγώνων στην πόλη του βόλου. 2007 Περιφερειακή Ανάπτυξη Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 320 Φεζοπούλου Ευγενία - - Τουρισμός σε Προστατευόμενες Περιοχές και η Συμβολή του στην Αυτοχρηματοδότηση της Λειτουργίας τους.Κοινωνικές Μεταβολές και Δυνατότητες Ανάπτυξης 2001 Περιφερειακή Ανάπτυξη Περιφέρεια Ηπείρου 417 Υφαντής Αθανάσιος - - Ο Πολεοδομικός και Συγκοινωνικός Σχεδιασμός σε Αστικό Περιβάλλον: Αναγκαιότητες Συλλειτουργίας και Διερεύνυση Δυνατοτήτων Συνδυασμού τους.174 - .

αλφαβητικός κατάλογος συγγραφέων α/α Ονοματεπώνυμο Συγγραφέα 1 Ονοματεπώνυμο Συγγραφέα 2 Ονοματεπώνυμο Συγγραφέα 3 Τίτλος Έτος Κατηγορία Γεωγραφική Περιοχή 652 Φειδογιάννη Χριστίνα - - Θαλάσσιος Χωρικός Σχεδιασμός. 2010 Περιφερειακή Ανάπτυξη Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας 389 Φωκυλίδης Ιωάννης - - Εκτίμηση των Χωρικών Επιπτώσεων της Υποθαλάσσιας Αρτηρίας στην Πόλη της Θεσσαλονίκης. ανάλυση. 2012 Χωροταξία Περιφέρεια Ηπείρου 126 Χατζηνικολάου Νικόλαος - - Τοπική Ανάπτυξη Ορεινών Μειονεκτικών Περιοχών: Το παράδειγμα του Κέχρου Νομού Ροδόπης 2000 Χωροταξία Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης . - - Στρατηγικές Ανάπτυξης ενός Περιφερειακού Διπόλου. το θέμα της χωροθέτησης του Εμπορικού Λιμένα. 2009 Περιφερειακή Ανάπτυξη Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας 563 Φωτοπούλου Μυρσίνη - - Όψεις της Σύγχρονης Αστικοποίησης. 2006 Περιφερειακή Ανάπτυξη Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου 391 Χασάπη Μ. 2008 Περιφερειακή Ανάπτυξη Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος 351 Φουτρή Αγγελική - - Η έννοια της Αειφορίας και η Σημασία των Δεικιών στην Περιβαλλοντική. 2006 Περιφερειακή Ανάπτυξη Ελλάδα 340 Φρυτζαλάς Ηλίας - - Ο εμπορικός Λιμένας του Βόλου. Διερεύνηση Εφαρμογής ενός Νέου Συστήματος Αξιολόγησης των Λατομείων Μαρμάρου του Νοτίου Πηλίου 2003 Περιφερειακή Ανάπτυξη Περιφέρεια Θεσσαλίας 401 Φούντζουλα Χριστίνα - - Τουρισμός και Περιφερειακή Ανάπτυξη. 2011 Πολεοδομία Ελλάδα 503 Χαιρετάκη Αλεξάνδρα - - Ορεινοί Οικισμοί Νομού Χανίων Κατευθύνσεις Βιώσιμης Ανάπτυξης. 2006 Περιφερειακή Ανάπτυξη Περιφέρεια Θεσσαλίας 534 Φτεργιώτης Ευάγγελος - - Αξιολόγησης Σκοπιμότητας Χώρου Στάθμευσης στην Πόλη της Κατερίνης. προβλέψεις και προοπτικές. Περιοχές Προστασίας Φυσικού Περιβάλλοντος 2014 Χωροταξία Ελλάδα 213 Φελέκης Σεφαφείμ - - Η Οικονομική και η Περιβαλλοντική Διάσταση της Εξόρυξης. Παρούσα κατάσταση. Η Σχέση Πόλης Υπαίθρου στο Πλαίσιο της Καπιταλιστικής Ανάπτυξης. 2007 Περιφερειακή Ανάπτυξη Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 509 Χατζηζήση Χαρίκλεια - - Ναυτιλία Μικρών Αποστάσεων. 2007 Πολεοδομία Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας 465 Φωτιάδης Σίμος - - Σχέδιο Βιώσιμης Τουριστικής Ανάπτυξης Νομού Πέλλας. Η περίπτωση του Παγασιτικού και των Βορείων Σποράδων 2010 Περιφερειακή Ανάπτυξη Περιφέρεια Θεσσαλίας 573 Χατζημελετίου Ειρήνη - - Η Επίδραση της Πόλης των Ιωαννίνων στους Ορεινούς Οικισμούς κατά την Πολεοδομική τους Εξέλιξη. 2012 Περιφερειακή Ανάπτυξη Διεθνές 358 Χάρος Ιωάννης - - Η ανασυγκρότηση και η ανάπτυξη του Δήμου Μύρινας μέσω του ολοκληρωμένου Σχεδιασμού. Η Περίπτωση της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.175 - . 2010 Χωροταξία Περιφέρεια Κρήτης 598 Χαραλαμπίδου Σοφία - - Συνδυασμένες Μεταφορές Μικρών & Μεγάλων Αποστάσεων: Η περίπτωση της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας. κοινωνική και οικονομική Διάσταση του Όρου. 2012 Περιφερειακή Ανάπτυξη Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 510 Χαραλαμπόγλου Μαρία - - Το Μειονοτικό Στοιχείο και η επίδρασή του στην Πολεοδομική Εξέλιξη της Πόλης της Ξάνθης 2010 Πολεοδομία Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 604 Χαρίσης Αριστείδης - - Διερεύνηση της Προοπτικής Υπόγειος Ανάπτυξης Δραστηριοτήτων ως Απάντηση στα Σύγχρονα Αστικά Προβλήματα.2.

2007 Περιφερειακή Ανάπτυξη Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος - - Ηγουμενίτσα: Σημαντική Πόλη και Δυτική "Πύλη" στην Ελλάδα. Θεσμικό πλαίσιο.παράδειγμα δημιουργίας Φωτοβολταϊκού Πάρκου 100kw στο Αεροδρόμιο της Ν. 2011 Περιφερειακή Ανάπτυξη Ελλάδα 118 Χύμα Γεωργία - - Έρευνα Επιπτώσεων Ανατολικής Παράκαμψης Λάρισας 2000 Περιφερειακή Ανάπτυξη Περιφέρεια Θεσσαλίας 385 Ψαρράς Τασιόπουλος Ιωάννης Ψωμιάδου Στέλλα - - Κοινωνικόοικονιμική Περιβαλλοντική Αξιολόγηση των Επιπτώσεων του Οδικού Άξονα ΠΑΘΕ στο Πέταλο του Μαλιακού Κόλπου.176 - Κατηγορία Γεωγραφική Περιοχή . Αγχιάλου 2008 Περιφερειακή Ανάπτυξη Περιφέρεια Θεσσαλίας 673 Χελιώτη Αδαμαντία - - Προοπτικές Ανάπτυξης της Περιοχής του πρώην Αεροδρομίου του Ελληνικού 2014 Πολεοδομία Περιφέρεια Αττικής 531 Χίος Αντώνιος - - Αναπτυξιακό Σχέδιο Νησιώτικου Συμπλέγματος Κυκλάδων 2010 Περιφερειακή Ανάπτυξη Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου Χριστοδούλου Δημήτριος - - Ιδιωτική πολεοδόμηση (Μεθοδολογία. εμπειρική εφαρμογή) 1997 Πολεοδομία Ελλάδα 271 Χριστοδουλοπούλου Ζωή - - Διεθνική Χωροταξία στη Νοτιο-ανατολική Ευρώπη: Διαχείριση και Προστασία των Παράκτιων Περιοχών 2005 Χωροταξία Ευρώπη 517 Χριστοδούλου Νεκτάριος - - Πρόγραμμα Αστικής Αναγέννησης και Εξευγενισμός: Μονοσήμαντη ή Πολυδιάστατη Σχέση 2010 Πολεοδομία Διεθνές 584 Χριστοπούλου Αντωνία - - Οι Δυσκολίες Συνένωσης των Χωρικών Δεδομένων των ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ Όμορων Δήμων. 2006 Περιφερειακή Ανάπτυξη Περιφέρεια Ηπείρου 47 349 Ονοματεπώνυμο Συγγραφέα 2 Ονοματεπώνυμο Συγγραφέα 3 Τίτλος Έτος . αλφαβητικός κατάλογος συγγραφέων α/α Ονοματεπώνυμο Συγγραφέα 1 435 Χατζής Κωνσταντίνος - - Το ενεργειακό πρόβλημα και η λύση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας . στο Πλαίσιο του "Προγράμματος Καλλικράτη" 2012 Περιφερειακή Ανάπτυξη Περιφέρεια Αττικής 537 Χρυσικός Θεόδωρος - - Νέες Τεχνολογίες και Ανάπτυξη Ορεινών Περιοχών.2.

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ. ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ .