You are on page 1of 48

Euskara

Adibidez 4

LEHEN
HEZKUNTZA

Koadernoa Lehen hiruhilekoa
LEHEN HEZKUNTZAKO 4. mailarako Adibidez
koadernoa, lehen hiruhilekoari dagokiona,
Zubia Editoriala, S. L.ren eta Santillana
Educación, S. L.ren Hezkuntza
Argitalpenetarako Sailean Joseba Santxo
Uriarteren eta Antonio Brandi Fernándezen
zuzendaritzapean sortu, taxutu eta
gauzaturiko talde-lana da.
Liburu honen prestatze- eta argitaratzelanean honako talde honek esku hartu du:
Saioa Larrauri Castresana
Nahia Larrauri Castresana
Josu Goikoetxea Gezuraga
IRUDIAK

Alex Macho Andrés
Alex Orbe Ferreiro
Enrique Morente Luque
Javi Kintana García
EDIZIOA

Ainhoa Basterretxea Llona
Joseba Santxo Uriarte
PROIEKTUAREN ZUZENDARITZA

Ainhoa Basterretxea Llona
Leonor Romo Fernández
LEHEN HEZKUNTZAKO 1. ZIKLOAREN ZUZENDARITZA
ETA EDIZIO-KOORDINAZIOA

Joseba Santxo Uriarte
Maite López-Saez Rodríguez-Piñero

441633 _ 0001-0011.indd

1

18/05/12

10:35

Aurkibidea
1. unitatea
Irakurgaia. Jatetxean . ...........................................................................4
Hizkuntzaren erabilera. Hitzen ordena ..............................................6
Ortografia. S, x, z . ..................................................................................8
Harremanetan. Egoerak azaltzea . ......................................................9
Idaztearen xarma. Sukaldaritza-errezeta ........................................ 10
Berrikusketa ...........................................................................................11

2. unitatea
Irakurgaia. Diruaren zuhaitza . ........................................................... 12
Hizkuntzaren erabilera. Zenbat? ...................................................... 14
Ortografia. Tt, dd, ñ, ll . ........................................................................ 16
Harremanetan. Pertsonak deskribatzea . ......................................... 17
Idaztearen xarma. Eskema ................................................................ 18
Berrikusketa .......................................................................................... 19

3. unitatea
Irakurgaia. Zergatik da untxia txikia? ............................................... 20
Hizkuntzaren erabilera. Izenordainak ............................................. 22
Ortografia. -np- eta -nb- .................................................................... 24
Harremanetan. Azalpenak ematea ................................................. 25
Idaztearen xarma. Azalpen-testua ................................................. 26
Berrikusketa ..........................................................................................27

2
441633 _ 0001-0011.indd

2

18/05/12

10:35

4. unitatea
Irakurgaia. Esker oneko sugea . ........................................................ 28
Hizkuntzaren erabilera. Determinatzaileak .................................... 30
Ortografia. H letra ............................................................................... 32
Harremanetan. Aginduak ematea.................................................... 33
Idaztearen xarma. Gutuna . .............................................................. 34
Berrikusketa ......................................................................................... 35

5. unitatea
Irakurgaia. Harrizko txoritxoa ............................................................ 36
Hizkuntzaren erabilera. Nolakoa? Nola?......................................... 38
Ortografia. Puntua, bi puntuak eta eten puntuak ........................... 40
Harremanetan. Iritzia ematea ............................................................ 41
Idaztearen xarma. Galdetegia . ........................................................ 42
Berrikusketa.......................................................................................... 43
Berrikusketa orokorra......................................................................... 44

3
441633 _ 0001-0011.indd

3

18/05/12

10:35

1

Irakurgaia

Jatetxean

Duela urte asko, baserritar gazte bat hirira
joan zen bizitzera. Herria txiki geratu zitzaion
eta mundua ezagutu nahi omen zuen.
Hirira helduta, jatetxe dotore batera sartu
zen. Han, paper handi bat eman zioten, zer
jan aukeratzeko. Baina baserritarrak ez zekien
irakurtzen.
–Albokoak eskatzen duena eskatuko dut
neuk ere –esan zuen bere baitarako.
Baina esaldiaren bukaera baino ez zion aditu
albokoari: «... eta abar» entzun zion, besterik ez.
Zerbitzariari serio-serio esan zion etabar gozo bat ateratzeko. Zerbitzariak baserritarra
txantxetan zebilela pentsatu zuen, eta berak ere adarra jotzea erabaki zuen.
Zerbitzariak, sukaldariarekin adostuta, «jaki» berezia prestatu zuen: gomazko zartailu
gogor bat, eta, gainean, tomatea, piperra, tipula, eta azenarioak.
–Tori, jauna, hona hemen zuk eskatutakoa. On egin!
–Eskerrik asko! –erantzun zuen mutilak dotore plantak eginez.
Bezeroak barazki guztiak jan zituen baina zartailua jatera zihoanean, ezin zuen sardexkaz
hartu. Eskuaz hartu nahi izan zuenean, goma bustita zegoenez, irrist egin zion eta alboko
mahaira erori zitzaion. Lotsa-lotsa eginda, dirua mahai gainean utzi eta hanka egitea erabaki
zuen.
Aterantz zihoala, ordea, mahaietako batean bazkaltiar batzuk aingira bat jatekotan zeudela
ikusi zuen, eta haiengana hurbildu zen, esanez:
–Kontuz, zerbitzaria trufa egiten ari zaizue. Ez saiatu jaten, barregarri geratu nahi ez baduzue!
Kubako ipuina

1 Aukeratu. Zer atera zioten mutilari jateko?

4
441633 _ 0001-0011.indd

4

18/05/12

10:35

5 441633 _ 0001-0011. joan zen baserritara hirira? Herria txiki geratu zitzaiolako eta mundua Zergatik ezagutu nahi zuelako. Zer gertatu zitzaion zerbitzariak ekarri zionarekin? Ezin izan zuela sardexkaz hartu eta eskuaz hartu nahi izan zuela baina irrist egin ziola. unitatea 2 Erantzun galderei. E. Zerbitzariak baserritarra txantxetan ari zela pentsatu zuen. 2. txantxetan ari adarra jo trufa egin 5 Zure ustez. aingira bat jatekotan zeudela. zure hitzez. Gero. Baserritarrak ezin du gomazko zartailua jan. Zergatik eskatu zuen albokoari entzundako gauza bera? Ez zekielako irakurtzen eta ezin zuelako jakin paperean zer jartzen zuen. Sukaldariak baserritarrarentzako txantxetako jakia prestatu du. hirian geratu ala herrira itzuli? Arrazoitu. 3 1 2 1. Zer ikusi zuen kanpora zihoala? Bazkaltiar batzuk ikusi zituen. L. Baserritarra alboko mahaikoak zer eskatzen zuen aditzen. zer egin zuen baserritarrak gero. 3 Ordenatu irudiak zenbaki bidez.1.indd 5 18/05/12 10:35 . eskatzeko. 3. azaldu irudi bakoitza. 4 Bilatu testuan esamolde honen antzeko beste bi.

(osaba Iñakik) Osaba Iñakik piku fresko-freskoak ekarri dizkio izeba Mariari. (bi anaiek) Bi anaiek bizikletak utzi zizkieten lagun berriei. Goizaldek Mattinek bi sagar berde ditu bere saskian. Anttonek mertxika gorri bat du bere saskian. 2 Berridatzi esaldiak parentesi barruko hitzak sartuz. Bilboko suhiltzaileek nire etxeko sua itzali dute. (belarritako berriak) Aitonak belarritako berriak oparitu dizkio Nikoleri. Nire herriko baserritarrek isun galanta itzali dute. Bermeoko arrantzaleek traktore modernoak arrantzatu dituzte. Nilek galtza gorriak erosi dizkio. (Unaxi) Nilek Unaxi galtza gorriak erosi dizkio. Hitzen ordena 1 Idatzi esaldiak taulako osagaiak lotuz. Zaldibiako aguazilak nire etxeko sua jarri digu. Zaldibiako aguazilak isun galanta jarri digu. 3 Osatu esaldiak irudiari erreparatuta. Piku fresko-freskoak ekarri dizkio izeba Mariari. Bermeoko arrantzaleek legatz izugarriak arrantzatu dituzte.indd 6 18/05/12 10:35 .Hizkuntzaren erabilera. Bilboko suhiltzaileek legatz izugarriak erabiltzen dituzte. Nire herriko baserritarrek traktore modernoak erabiltzen dituzte. Aitanak oparitu dizkio Nikoleri. Amonak hiru sagar gorri ditu bere saskian. lau platano hori ditu bere saskian . Amona Goizalde Mattin Antton 6 441633 _ 0001-0011. Bizikletak utzi zizkieten lagun berriei.

5 Erantzun galderei irudiei erreparatuz. Nork ez du jango izozkia? Martinek ez du izozkia jango. Ane Onintza Danel Martin Olatz Beñat Zer jango du Anek? Anek babarrunak jango ditu. ldariak laguntz eman zien suka Laguntzaileei eman zien sukaldariak arroz-esnea egiteko errezeta zaharra. egiteko errezeta zaharra eman zien. nebari / pastelak / ez / gustatzen.indd 7 18/05/12 10:35 . adibidean bezala. / lurrera / Aintzanek / minik / erori / ez / hartu / du Aintzanek ez du minik hartu lurrera erori denean. 7 441633 _ 0001-0011. / Nagoreren / zaizkio Nagoreren nebari ez zaizkio pastelak gustatzen. Nork jango du tarta? Olatzek tarta jango du. Zer jango du Danelek? Danelek izozkia jango du. Nori eman zien? Nork eman zien? Zer eman zien? Sukaldariak eman zien laguntzaileei arroz-esnea egiteko errezeta zaharra. Zer ez du jango du Beñatek? Beñatek ez du tarta jango. Nork ez ditu babarrunak jango? Onintzak ez ditu babarrunak jango. saltzen. unitatea 4 Ordenatu hitzak eta idatzi ezezko esaldiak.1. / du Bihar goizean ez du euririk egingo. 6 Lotu galderak eta erantzunak. Sukaldariak laguntzaileei arroz-esnea . / ez / dute / Herriko / gasolindegian / ogirik Herriko gasolindegian ez dute ogirik saltzen. rra errezeta zaha ko ite g e a e sn e Arrozaileei. goizean / ez / euririk / Bihar / egingo. denean.

Gaurko purearen osagai nagusiak kalabaza eta azenarioa dira. zerealak eta esnea izan ditu gosaltzeko. ala ? Zer duzu nahiago. Zer duzu nahiago. x 1 Berridatzi esaldiak irudien ordez hitz egokia erabiliz.Ortografia. saltxitxak eta izozkia izan ditu bazkaltzeko. hanburgesa eta pastela izan ditu afaltzeko. handiak epeletan bizi dira. Mikelek zukua. z. zerra arrosa soroa xerra arroza zoroa 8 441633 _ 0001-0011. gereziak ala sagarrak? 2 Idatzi esaldiak irudiei erreparatuta. 3 Aukeratu irudi bakoitzari dagokion hitza. Arratek dilistak. Anderrek zainzuriak.indd 8 18/05/12 10:35 . S. Marrazo handiak itsaso epeletan bizi dira. Gaurko purearen osagai nagusiak eta dira.

Zerbitzaria ardoa zerbitzatzen ari da. Sukaldaria janaria prestatzen ari da. 9 441633 _ 0001-0011. 2 Erreparatu irudiari eta azaldu zer egiten ari den parkeko jendea. Zer leku da irudikoa? Jatetxea da. Zertan ari dira batzuk eta besteak? Bezeroak zerbitzariak egiten duena ikusten ari dira.indd 9 18/05/12 10:35 . 1 Erantzun galderei irudiari erreparatuta. zerbitzariek ardoa zerbitzatzen dute. ari izan aditz-forma erabili ohi dugu: Jatetxeko zerbitzaria ardoa zerbitzatzen ari da. Umeak kukumikuan jolasten ari dira. Zer egiten du jendeak leku horretan? Jendeak jan egiten du bertan. unitatea Gogoratu  Egoera bat azaltzen dugunean. Kirolaria korrika egiten ari da. Familia askaria jaten ari da. Amonatxoa txakurrarekin paseatzen ari dira. Emakumea liburua irakurtzen ari da. Baina kontuz: Jatetxe dotoreetan.Harremanetan 1.

Almibarretako mertxika potoa zabaldu. 2 Erreparatu irudiei eta idatzi errezeta. sagar bat. Jarri gazta-xerra urdaiazpikoaren gainean eta osatu sandwicha. Jarri eta hedatu margarina moldeko ogian. madari bat. urdaiazpiko egosia. txikitu guztiak. 2.indd 10 18/05/12 10:35 . 5. 25 gramo azukre bota nahasketari. azukrea Zerena da errezeta? Mazedoniarena. Azkenik. eta mertxika eta erdi txikitu. 4. Eman buelta. 10 441633 _ 0001-0011. 4. L.ETA GAZTA-SANDWICHA OSAGAIAK: moldeko ogia. 3. Jarri urdaiazpiko egosia gainean.Idaztearen xarma 1 Irakurri sukaldaritza-errezeta eta idatzi osagaien zerrenda. Probatu al duzu inoiz? Nolakoa da? E. madari bat eta laranja bat eta txikitu. 6. Ondoren. Txikitutako fruta guztia ontzi handi batera bota eta ondo nahasi. almibarretako mertxika. Ondoren. hozkailuan sartu eta hozten utzi. Ipini sutan zartagin batean. OSAGAIAK Platano bat. Zuritu platano bat. mertxika potoko ura. gazta eta margarina. sagar bat. gazta urtu arte. 1. URDAIAZPIKO. Dena ondo nahasi eta gero. 3. erantzun. 1. 2. laranja bat. Mertxika-pototik 100 mililitro ur bota gehitu.

Bihar ekarriko diote gurasoek bizikleta berria Juneri. 4 G ero. / ez / zapatila / dizkit / bere / erakutsi Ainarak ez dizkit erakutsi nahi bere zapatila berriak. txikitutako janaria. Arrautza. Noiz ekarriko diote gurasoek bizikleta berria Juneri? Bizikleta berria ekarriko diote gurasoek bihar Juneri. hozkailuan sartu eta hozten utzi. entsaladilla OSAGAIAK Patata. ilarrak eta atuna nahasi. 5 Azkenik. olibak eta egositako jakiak txikitu. 2 Ondoren. eta guztia nahasi. Ilarrak. azenarioak eta arrautza egosi. patata. / ez / zurea / Gure / dugu / bezalako Gure etxean ez dugu zurea bezalako telebistarik. 2 Idatzi ondoko esaldiei dagozkien galderak. nahi / Ainarak / berriak. 1 Lehenik. Zer ekarriko diote gurasoek bihar Juneri? Gurasoek ekarriko diote bizikleta berria bihar Juneri. Nork ekarriko dio bizikleta berria bihar Juneri? 3 Azpimarratu hitz zuzena. unitatea 1 Ordenatu hitzak eta idatzi ezezko esaldiak. Azenarioa. behar beste maionesa eta gatz gehitu. 11 441633 _ 0001-0011. estali. Olibak. Maionesa 3 O ntzi handi batean.Berrikusketa 1. etxean / telebistarik. Atun-lata bat.indd 11 18/05/12 10:35 . dilizta/dilista marrazo/marraso itsaski/itxaski zainzuri/sainsuri izozki/isozki sardina/zardina 4 Irakurri errezetaren pausoak eta ordenatu zenbaki bidez. / joango / gara Arratsaldean ez gara joango zinemara. Arratsaldean / ez / zinemara.

HwangDungek ez zuen dirurik ikusi. baina. Hwang-Si Ez du lan egitea atsegin eta aberasteko bide erraza aurkitu nahi du.indd 12 18/05/12 12:20 . Ez eman kolpe gehiago. Aberasteko aukera izanda ere. hala ere. loratzen ari zen. Behin. Bat-batean. gurasoek oinordetzan utzitako lurrei esker. Pentsatu zuen hura aurkitzen bazuen. ez du behar baino diru gehiago nahi. hori arriskutsua izan arren. Goiz batean. ez zuela lan gehiago egin beharko. Haziak hartu eta herrira bueltatu ziren. Goizean goiz. kolpetxo batek Hwang-Dung esnatu zuen. baina ondo bizi ziren. konorte gabe. aitzitik. Diruaren zuhaitzaren azpian eman zuten gaua! Gainera. ez dugu diru gehiago behar. Herritar batzuekin heldu zenean. Behar baino diru gehiago batuko luke. herrian zela. txanponak batzeko. bidean topatu zuten zuhaitz eder baten azpian lo egin zuten. anaiari laguntzea erabaki zuen. anaiari galdetu zion: –Lagunduko al didazu diruaren zuhaitza aurkitzen? Hwang-Dungek ez zuen zuhaitzaz ezer jakin nahi. Lurrera begiratu eta urrezko txanpon bat ikusi zuen. altxor handia nahi zuen eta ez zion anaiari kasurik egin. eta Hwang-Si txanponez estalita geratu zen. –Nahikoa daukagu. Hwang-Si hazi hori txikiz estalita zegoen. Nolakoa da anaia bakoitza? Langilea da eta nahikoa dauka bere ondasunekin. Hwang-Dung 12 441633 _ 0012-0019. Hwang-Dung korrika joan zen herrira laguntza eske. Hwang-Sik diruaren zuhaitz bati buruzko kontuak entzun zituen. Hwang-Dung-ek anaia esnatu zuen eta zuhaitzari kolpeka hasi ziren biak. Ez ziren aberatsak.2 Irakurgaia Diruaren zuhaitza Txinako mendi garaietan Hwang-Si eta Hwang-Dung izeneko anaiak bizi ziren. ezin aterata. Txinako ipuina 1 Irakurri azalpenak eta lotu. zuhaitz magikoen bila ibili beharrik gabe. Hwang-Sik. ordea. Aberasteko bide egokia ikasi zuten: haziak erein eta uzta biltzea. zuhaitza txanponak bota eta bota hasi zen. Hwang-Si –esan zion Hwang-Dungek–. Gau hartan.

ziren eta non bizi ziren Hwang-Si eta Hwang-Dung? Nor Bi anaia ziren eta Txinako mendi garaietan bizi ziren. L. Zure iritziz. Ez ziren aberatsak. 5 Azaldu. 13 441633 _ 0012-0019. baina ondo bizi ziren gurasoak hil eta gero jaso zituzten ondasunei esker. Zer gertatu zitzaion Hwang-Dungi esnatu zenean? Lurrera begiratu zuen eta urrezko txanpon bat ikusi zuen Azkenean. baina ondo bizi ziren gurasoek haientzat erosi zituzten lurrei esker. baina ondo bizi ziren gurasoek oinordetzan utzitako lurrei esker. unitatea 2 Erantzun galderei. zer irakatsi nahi digu ipuin honek? E. zer egin zuten zuhaitzaren haziekin? Erein egin zituzten. ez zuela lan gehiago egin beharko. 3 Ordenatu irudiak. Zein da esapide honen baliokidea? Ez ziren aberatsak. Ez ziren aberatsak.2. Zer zuhaitzaren berri pentsatu zuen Hwang-Sik izan zuenean? Hura aurkitzen bazuen. Zer gertatu zen? 2 3 1 4 Markatu.indd 13 18/05/12 12:20 .

Amak logura asko du. Aitonak hiru banana aurkitu ditu. Ordea. Aitak onddo sagar jan ditu. hotza eta lotsa. Amak bost sagar dauzka. 4. 2 Sailkatu taulako hitzak. 1 Erreparatu irudiei eta idatzi esaldiak taulako elementuekin. 2. Zenbat? Gogoratu  Zuhaitzak. Aitak hiru banana jan ditu. Amonak bost handia dauzka. gerezi arropa poz bero ikasle beldur asko handia @e®ez^ poΩ arropå ∫±ro ikas¬æ ∫±ldu® 14 441633 _ 0012-0019.Hizkuntzaren erabilera. Horien neurria adierazteko erabili handia. / Hotz handia egiten du. ez.   Esnea eta gatza ezin dira zenbatu. Aitonak onddo asko aurkitu ditu. adibidez. litroka eta kiloka neurtzen dira: Litro bat esne edan nuen atzo. 3. pertsonak… zenbatu daitezke. Amonak logura handia du.indd 14 18/05/12 12:20 . / Bi kilo gatz erosi ditugu. 1. txikia… Lau zuhaitz landatu ditugu.

/ Amak / ditu / kilo / laranja / erosten / bost Amak bost kilo laranja erosten ditu astero. egiteko. adibidean bezala. 4 Erreparatu irudiari eta osatu zerrenda. Eskolako jaian parte hartu genuen. 3 kilo txitxiri 3 litro es>æ o kilo ba† azuk® 4 litro zuk¤ æ 3 kilo patatå litro ba† olio 5 Ordenatu hitzak eta osatu esaldiak. / azenario Gure astoak hiru kilo azenario jan ditu. 15 441633 _ 0012-0019. eman dio biloben opariak. Suziriek ematen diote gure txakurrari. Egunero litro bat ur edan behar da gutxienez. astero. behar / bat / da / edan / litro / ur / Egunero / gutxienez. @e®ez^ asko ∫±ldu® handiå B’ero handiå arropå asko poΩ handiå ikas¬æ asko§ Aitak jan ditu arratsaldean eta ez du ezer afaldu nahi. hiru / jan / Gure / kilo / astoak / ditu. unitatea 3 Bete hutsuneak. aurreko ariketako hitzak erabiliz. Jone dendaz denda ibili ohi da. / behar / oihal / Bost / soinekoa / metro / ditut Bost metro oihal behar ditut soinekoa egiteko.indd 15 18/05/12 12:20 .2. egiten du eta hondartzara joateko asmoa daukagu. Amonari erostea gustatzen zaiolako.

ordea. Kattalin eta andereñoa? Mattin balleta dantzatzen ari da. Andereñoa bonbilla zaharra aldatzen ari da. Zertan ari dira Mattin. Katu ñ imi ñ o bat aurkitu dugu patioan eta andere ñ oari eraman diogu. ñ edo ll erabiliz.indd 16 18/05/12 12:20 . Piki ll o piperrak ez zaizkit asko gustatzen.Ortografia. dd. dd. ikaragarri. 3 Bete hutsuneak tt. entsaladi ll a. Kattalin tortilla jaten ari da. ll 1 Erreparatu irudiei eta idatzi izenak. Abadi ñ oko txokoan bi ll ar berria erosi dute. 16 441633 _ 0012-0019. Tt. ñ. Amak mai ll ot berria behar du bizikletan ibiltzeko. p—o —t —t —o —k å p—i r— a— ñ— —å on— —d —d —o å e—r —r —o —s —k —i —l —l —å 2 Erreparatu irudiei eta osatu esaldiak. Gaizkak pa tt ar gehiegi edan du eta orain pa tt al daukagu ohean.

gure lehengusina. edozerk ikaratzen du! Zein ikaratia den gure lehengusua. da.indd 17 18/05/12 12:20 . baina nagusiagoa dirudi. oso lasaia da. izan ere. pertsona Barre asko da inoiz isiltzen. hain da ez gorria alaia berritsua da eta ! 17 441633 _ 0012-0019. argala ikusten duzuenez. 2 Berridatzi esaldiak. lasai • hitzontzi • ikarati • atsegin Zein beldurtia den gure lehengusua. Kattalinen nabarmenena ilea da. oso patxadatsua da. ezin da geldirik egon! egiten du. altua/baxua • lodia/argala • ile horia/gorria/beltzarana lasaia/urduria • alaia/serioa • berritsua/isila Kattalintxo Kattalin. baina hitzontzi samarra. urduria daukalako. Mikel oso mutil jatorra da. 3 Osatu deskribapena taulako izenondoak erabiliz. baina berritsu samarra. Mikel oso mutil atsegina da. ezaugarri oso Izaeraz.Harremanetan 2. Zein irudi dagokio esamolde honi? Gibel-handi hutsa da. oso neska polita da. unitatea 1 Aukeratu. Jarri nabarmendutako hitzen ordez esanahi bera dutenak. oso altua da. Gure aitona ez da ezergatik larritzen. edozerk ikaratzen du! Gure aitona ez da ezergatik larritzen. Bederatzi urte ditu. Asko jaten du baina ez da loditzen. Hala ere. da.

musikaren arloan. batetik. bestetik. Aurten. bigarrenean. aisialdirako hainbat jarduera eskaintzen dizkigu gure ikastetxeak. banakako kirolak eta taldeko kirolak ditugu aukeran: lehen taldean. Azpimarratu ideia nagusiak (gorriz). Eskolaz kanpoko jarduerak Eskolako ordutegitik kanpo. osasuntsu hazteko behar ditugun hainbat kirol-jarduera dauzkagu. Egin goiko testuaren eskema. aukera zabala dugu lagunartean gozatzeko. ordea. Inguratu testuaren ideia orokorra (izenburua). Ikasturte honetan. artearekin loturiko jarduerak dauzkagu. atletismoa dugu. Arteari dagokionez. Arte plastikoen arloan. bigarren mailako ideiak eta xehetasunak idatziz. marrazketa.indd 18 18/05/12 12:20 . bigarren mailako ideiak (berdez) eta xehetasunak (urdinez). solfeoa eta korua ditugu aukeran. Osatu eskema ideia orokorra. eskolan landu ohi ez diren gaitasun bereziak lantzeko. futbola edo boleibola ditugu aukeran. ideia nagusiak.Idaztearen xarma 1 Irakurri testua adi-adi. banakako kirolak kirol-jarduerak atletismoa futbola taldeko kirolak boleibola Aisialdirako jarduerak solfeoa musika arte-jarduerak arte plastikoak korua marrazketa 18 441633 _ 0012-0019.

egin diote Koldori. azkar ibili. asper-asper eginda nago. dd. asko • handia • gutxi • luzea • zakarra zakarra Haize Zure gezurrek min Denbora gutxi Denbora luzea asko zebilen eta hosto handia erori ziren zuhaitzetatik.indd 19 18/05/12 12:20 . dugu. mesedez.Berrikusketa 2. daramat zain. 2 Bete hutsuneak tt. unitatea 1 Osatu esaldiak hitz hauekin. Arrainak Ugaztunak Hegaztiak Animalien sailkapena bizkarrezurrik ez duten animaliak Moluskuak Ornodunak Intsektuak • Arrainak • Hegaztiak Ornodunak (bizkarrezurra duten animaliak) • Narrastiak • Intsektuak Ornogabeak bizkarrezurrik ez duten animaliak Anfibioak • Ugaztunak Animalien sailkapena ( • • Moluskuak ) • Araknidoak • Anelidoak 19 441633 _ 0012-0019. taulako datuak erabiliz. ñ edo ll erabiliz. erroski ll a bonbi ll a onddo Ka tt alin ba tt et andere ñ o po tt oka pira ñ a pa tt ar bi ll ar Abadi ñ o torti ll a 3 Osatu animalien sailkapenaren eskema.

eta soinuak sugea eta lehoia ere erakarri zituen. –Zer da soinu hori? –galdetu zioten untxiari. belarrietatik tira egin eta esan zion: –Tira. eta untxiaren tratua onartu zuen. Soinu horrekin. Nork eman zion hauetariko bakoitza untxiari? lehoiak sugeak arranoak 20 441633 _ 0020-0027. oso arriskutsua izango zinateke-eta! Ama Lurrak. animaliak erakartzen ditut. hura jotzean. untxiak handiagoa izan nahi zuen. baina ez duzu gorputz handiagorik behar! Kubako ipuina 1 Idatzi.3 Irakurgaia Zergatik da untxia txikia? Garai zaharretan. gezurretan–. eta arranoak. arrautza eta letagina hartuta. Ama Lurrarengana jo zuen eta bere nahia azaldu zion. nik nire ilea emango dizut. txikia zela iritzita. ordainetan. Orduan. untxiak txirulatxo bat egin zuen kalabaza batez eta. Untxiak ile pixka bat eman zion. eskatutako guztia lortu duzu– esan zion Ama Lurrak–. bere lumetako bat eman zion.indd 20 18/05/12 12:20 . bere hitza nolabait betetzeko. –Txikia izan arren. Eta arranoarekin egin zuen tratu berbera egin zuen haiekin. Hara. Ezin zara handiagoa izan. zuk zure luma bat ematen badidazu. Ama Lurrak esan zion: –Ekarri arranoaren luma. arranoa agertu zitzaion. eta sugearen arrautza eta lehoiaren letagina eskuratu zituen. Ama Lurrarengana itzuli zen untxia. Zur eta lur zeuden. –Nire ilearen soinua da hori –erantzun zien untxiak– Eta soinuak animaliak erakartzen ditu. «Ile hori oso baliagarria da niretzat» pentsatu zuen arranoak. untxia beraien aurrean hain lasai ikusita. –Zer da soinu hori? –galdetu zion arranoak. eta handiago bihurtuko zaitut. Untxiak txirula jotzen jarraitu zuen. lehoiaren letagina eta sugearen arrautza. –Soinu hori nire gorputzeko ileak egiten du –esan zion untxiak. belarri handiagoak izango dituzu. Eta luma.

unitatea 2 Erantzun galdera hauei. lortu behar zuen Arranoaren luma. esanetan. 4 Adierazi esaldi hauek egia ala gezurra diren. zerk egiten zuen soinua? Bere gorputzeko ileak egiten zuen. Gezurra 5 Aukeratu. Gezurra Untxiak kalabaza zati batekin egin zuen txirula. lehoiaren letagina eta sugearen untxiak? Zer arrautza lortu behar zituen. animaliak Zer erakartzen omen zituen. Gezurra Untxiak hiru gauzak lortu zituen. Zer esan nahi du testuko ondorengo esaldiak? Sugea eta lehoia zur eta lur zeuden untxia hain lasai ikusita. lasai untxiaren ondoan. ondo jokatu zuen Ama Lurrak? Zergatik? E.3.indd 21 18/05/12 12:20 . Sugea eta lehoia erabat harrituta zeuden. untxia lasai zegoelako. Egia Untxiak handiagoa izatea lortu zuen azkenean. 21 441633 _ 0020-0027. L. Egia Lehenbizi azaldu zen animalia lehoia izan zen. Untxiaren lortzen omen zen soinu horren bitartez? Soinu horren bitartez. Ama Lurrak ez zion jaramonik egin untxiaren eskaerari. 3 Aukeratu. Zein irudi dator bat ipuinaren bukaerarekin? Zure ustez. Sugea eta lehoia lurrean etzan ziren.

Hark galtza berriak jantzi ditu gaur. Nagore. hark. Olaia eta hirurok Gorbeian egon gara gaur.indd 22 18/05/12 12:20 . Amaiak galtza berriak jantzi ditu gaur. Nik oso ondo jotzen dut tronpeta. zuk. ni / nik zu / zuk gu / guk Gu orkestra bateko partaideak gara. norbait. 3 Ordezkatu azpimarratutako zatia.Hizkuntzaren erabilera. Zuek baratzeko patata guztiak batu ditugu. izenordainak erabiliz. Musikazalea al zara zu ? 2 Osatu esaldiak. amonaren bila. Guk Gaur goizean. 22 441633 _ 0020-0027. ni zorabiatu egin naiz ikasgelan. Martak eta zuk ez duzue izurdea saltoka ikusi.  Izenordain batzuek ez dute zehaztasunik ematen: inor. Zuek ez duzue izurdea saltoka ikusi. 1 Osatu esaldiak. Gu Gorbeian egon gara gaur. guk… Haiek (Jon eta Ane) lagunak dira. adibidean bezala. Iker eta Peru zinemara joango dira gaur. ezer… Norbait sartu da etxera / Ez daukat ezer emateko. Haiek zinemara joango dira gaur. Oier. Anderrek. Izenordainak Gogoratu Pertsona eta gauzen izenen ordez izenordainak erabili ahal ditugu. bihar aireportua joan behar duzue.  Pertsona-izenordainak pertsonen izenen ordez erabiltzen ditugu: ni. izenordain egokiak aukeratuz.

gauzak lekuz mugitu zizkiola iruditu zitzaion. duzu inor –Ikusi al nire etxera sartzen? –galdetu zion auzoko azeriari. ezer ere ez . unitatea 4 Bete hutsuneak. –Zaude lasai –lasaitu zuen auzokoak–. Etxean egon gara haren zain. zeuk utzi dituzu horrela.indd 23 18/05/12 12:20 . ez duzu ezer/edozer lortuko. aurrerantzean neu ere adi-adi egongo naiz. hartu. –Ez. 23 441633 _ 0020-0027. hitz hauek erabiliz. badaezpada. ekarriko digutela opor-bidaiatik. nabil. baina ez da edonor/inor agertu. izenordain zuzena aukeratuz. Lantegikoek inor/norbait bidaliko dute kutxa hori jasotzera. inor ere ez –erantzun zion auzokoak. etxera heldu norbaitek zenean. –Ez. –Zerbait falta zaizu? –jakin nahi izan zuen auzokoak. baina gauzak tokiz kanpo daudela iruditzen zait.3. Nire aterkia hor utzi dut lehen eta inork Zure euritakoa ez du zerbait eraman du. Uste dut –Bada. Ekarri al duzue jateko edozer/zerbait? Goseak hilik nago. Egun hartan ere. neuk gorde dizut toki seguruan. ezer/edozer jango nuke! 6 Osatu elkarrizketa. Hala ere. Zuk kontatu duzuna edonork/inork konta dezake. 5 Biribildu esaldi hauetako forma zuzena. da eta ez dizut Ibonek kontatu didana sekretua Ziur nago gurasoek norbaitek ezer esango. Edonori gertatu ahal zaio horrelako zerbait . edonori • inor • inor ere ez • zerbait • norbait • norbaitek • ezer ere ez Azeriaren kezka Azeri bat arduratuta zebilen aspaldian. Ziurrenik. oso arduratuta norbait sartzen dela nire etxean –azaldu zion azeriak. zerbait • norbaitek • inork • ezer orain ez dago. Horrela jarraitzen baduzu.

kanpaia inprimagailua alfonbra panpina kantinplora banpiroa 3 Idatzi definizio bakoitzari dagokion hitza. Hirian zehar ibili ohi den tren mota txikia: tranbia Kanpatzeko erabiltzen den oihalezko etxola: kanpadenda musika-tresna: Makilatxoekin joz. bonboia. danbada Ahatea. zerra 2 Idatzi zer diren. danbada.eta -nb. idazten dira: campana. soinua ateratzen duen Txokolatezko gozoki txiki betea: denbora bonboia Sustraien eta adarren artean dagoen zuhaitzaren zatia: enborra 24 441633 _ 0020-0027.indd 24 18/05/12 12:20 . bihurkina. mailua. Gaztelaniaz -mp. bombón 1 Zein hitz dago tokiz kanpo? Idatzi hutsunean.hizkiekin idazten diren hitzak euskaraz -np. oilarra Sagarra. kaioa.hizkiez kanpaia. bonboia. mahatsa bonboia tronpeta Tronpeta.eta -nbGogoratu  Euskaraz n idazten da p eta b letren aurrean. -np.eta -mb.Ortografia. mandarina.

Txakur goseak. ipurbeltz. Etxean beti haserre eta aldarrika ibiltzen da. Kanpoan uso. okela amets. Etxean otso. Eskolara heldu denean. 2 Irakurri egoera hauek. Gizakiak haien ingurunea suntsitu duelako. Asier ikasle fina da eta gelan beti txintxo egoten da.Harremanetan 3. aldiz. horrela jarraituz gero. Txakur goseak. Zer esan nahi du desagertzeko zorian egoteak? Azaldu zure hitzekin. etxean otso. Gogoratzen al duzu esaera zahar hauen parekorik? Zozoak beleari. unitatea 1 Erreparatu irudiei eta erantzun. ezkurra amets. baina Mikeltxok ez du nahi panpinarik. ez daude pozik. Asierren irakasleak poz-pozik daude. lotu egoerak eta esaera zaharrak. belarri luze. Animalia horietako asko zooetara eraman dituztelako. Astoak mandoari. ipurbeltz. Zein dago desagertzeko zorian? Panda hartza dago desagertzeko zorian. Gero. Maite ere lodia da. Gaizkak trufa egin dio. Zergatik daude desagertzeko zorian? Aukeratu erantzun egokia. Munduan horrelako animalia gutxi daudela eta. kalean uso. 25 441633 _ 0020-0027. Kanpoan uso. etxean otso. Maite ikusi du. Zozoak beleari. Mikeltxo txikiari txupetea kendu diote gurasoek. Txerri goseak. bere txupete zaharra baizik. okela amets. Gaizka oso lodia da. betiko galduko direla. Panpina bat oparitu diote ordainetan. 3 Idatzi. Gurasoak.indd 25 18/05/12 12:20 .

E. gizakiek inolako laguntzarik gabe lantzen zuten lurra. Bazka freskoa. Behiaren esnea ezin da zuzenean edan. hau da. zenbakiak jarriz. esnea edan ahal izateko. Gaur egun. irakin edo pasteurizatu egin behar da. esnea prest dugu edateko. esnea atera behar dio. Horregatik. lehen-lehenik.Idaztearen xarma 1 Ordenatu azalpen-testua. Horrela. Errapeak behiaren ugatzak edo titiak dira. jetzi ondoren. goldea asmatu eta astoen edo mandoen laguntzaz hasi ziren lurra lantzen. Adibidez: Lurraren lanketa Antzina. baserritarrak behia jetzi egin behar du. 1 Ondo jan duen behiak esne ona sortzen du eta bere errapeetan biltzen du. eta pentsu egokia jan behar ditu. 26 441633 _ 0020-0027. esnea emango digun behiak ondo jan behar du. 3 2 2 Erreparatu irudiei eta azaldu zeure hitzez.indd 26 18/05/12 12:20 . Esne ona lortzeko. Gero. oso garrantzitsua da behiaren elikadura. traktoreak erabiltzen dituzte nekazariek lurra lantzeko. metalez eta zurez eginiko lanabesak erabiliz. horrela arinago eta erosoago lantzen dute lurra. hau da. Horregatik. belarra. Egunero-egunero. L.

2 Ondoren. txita jaio egingo da. arrautza barruan txita hazi egingo da. 27 441633 _ 0020-0027. zortzi edo hamar arrautza erruten ditu. etorri da gaur bizikletan Inor Nor eskolara? Inork ere ez. unitatea 1 Osatu esaldiak taulako hitzak erabilita. hogeita bat egunez. arrautza-oskola hautsiko beharko du. zenbakiak jarriz. Kanpora ateratzeko. ere ez du ikusi zuk galdutako motxila. Normalean. bat eguneko. Horrela. lehenik. Txita nola jaiotzen den 3 Hogeita bat egun horiek igaro eta gero. oiloak arrautzak txitatu edo berotuko ditu. norbaitek Gaur goizean telefonoz deitu du gure etxera. 1  iloa baten txita jaio dadin. Z E M P A N P I N A T A O A H A N E A Z O U M E I K K A N P A D E N D A D X A I D T K Ñ I N T Z T X B K X N S A E K I D S B Z D E E A L N B D A N B O R R A N L U P X M L U K N U I L B E G A O E Z E N B X M N O P I I S K A X X O I L X R O S A A X I A A I M Z A R N T R O N P E T A L E S A X E U U A B A A K U A E E U K A N T I N P L O R A 3 Ordenatu azalpen-testua. inor • norbaitek • inork • edonork Edonork esan dezake zuk esan duzun hitz-korapiloa. oiloak arrautza errun O behar du.Berrikusketa 3.indd 27 18/05/12 12:20 . noski. 2 Bilatu letra-zopan inguruko irudiei dagozkien hitzak.

baina laster etsi zuen–. Erregea gaixotu egin zen eta azti jakintsu batek esan zuen: –Animalia beraren bi kilo gibel janez gero. lana lortu zuen. indarberrituta sentitu zen. baina ez hartu behar baino zati handiagorik! Baina Sungek. minaren minez. Erregea. erregeak hiru kilo gibel jan behar omen zituen hilezkor bihurtzeko. –Ortzadar! –oihu egin zuen Sungek–. Sung Ortzadarren bila joan zen berriro eta eskaria egin zion. Etxera eraman zuen eta Ortzadar deitu zion. sugearen barruan zegoela. Sartu nire barrura eta moztu gibel zatia. eltxoak eta kakalardoak eman zizkion elikatzeko. baina opariren bat behar zuen hori lortzeko. –Inoiz behar banauzu. esan nire izena eta zuregana etorriko naiz –esan zion sugeak. Sung izeneko mutil gazte batek suge txiki bat aurkitu zuen gaixorik. Urte batzuk geroago.4 Irakurgaia Esker oneko sugea Behin. bera ere hilezkor bihurtzeko. sei kilo moztu zituen. Basora joan zen eta Ortzadarri bi kilo gibel eskatu zizkion. Handik urte batzuetara. Asiako ipuina 1 Aukeratu. sendatu egingo da. perla hartuta. Zer ematen zion jaten Sungek sugeari? 28 441633 _ 0028-0035. Sung. Sungek erregearentzat lan egin nahi izan zuen. sugearen gibela janda. pentsatu zuen Sungek.indd 28 18/05/12 12:26 . gero. gortera joan zen eta erregeari oparitu zion. «Nik erraz eskuratu ahal dut gibel hori». arratoiak eta animalia handiagoak. ahoa itxi zuen eta Sung sugearen barruan geratu zen betiko. Oraingoan. hiru kilo moztu beharrean. Baina urte batzuen buruan berriro gaixotu zen. Perla eder bat behar dut erregeari oparitzeko! Berehala. Horrela. suge erraldoia agertu zen landare artetik eta perla ikusgarria eman zion. –Ondo da –onartu zuen sugeak–. Sugea ikaragarri hazi zen eta basora bueltatu behar izan zuen. Ondo da. –Nire gibelaren zati bat eman nizun duela ez asko! –kexatu zen sugea. Hasieran. Sugeak.

29 441633 _ 0028-0035.4. ondo jokatu al zuen Sungek sugearekin? Zergatik? E. erregeari oparitzeko. 2 E rregea gaixotu zenean. 3 E rregea bigarrenez gaixotu zenean. Sungek gaixo zegoelako eraman zuen sugea etxera. handi egin: hazi lortu: eskuratu oihan: baso eman: etsi amore itzuli: bueltatu moztu ebaki: jakintsu jakitun: hilezkor hilezin: 5 Azaldu. bigarren aldiz eskatu zionean. L. 3 Ordenatu esaldiak zenbaki bidez. ez zuen haragirik jaten. beste hiru kilo gibel eskatu behar izan zituen Sungek. Sungek behar baino gibel gehiago hartu zuen. Egia Gezurra Egia Sungek erregearen gortean egin nahi zuen lan. unitatea 2 Esan hurrengo esaldiak egia ala gezurra diren.indd 29 18/05/12 12:26 . 4 Bilatu hitz hauen sinonimoak ipuinean zehar. Sugea belarjalea zen. Zure ustez. Aztiak erregea sendatzeko era azaldu zuen. Sungek bi kilo gibel eskatu zizkion sugeari. 1 Sungek perla bat eskatu zion sugeari. Zer gertatu zen? 4 S ugearen barruan zegoela. Sungek urrezko eraztun eder bat oparitu nahi zion erregeari. 5 Sugeak ahoa itxi zuen eta Sung harrapatuta geratu zen betiko. Gezurra Egia Gezurra Sugeak pozik eman zion gibela Sungi.

adibidez. horrek Hor aurrean eltxo bat dago. taulako hitzak erabilita. marmokak eta itsas izarrak. Determinatzaileak Gogoratu  Zenbakiek kopuru zehatza adierazten dute: Gaur bi kiwi jan ditut. pixka bat hainbat bost 30 441633 _ 0028-0035. Intsektu a) hauek b) haiek hark Iaz aurkitu genuen labezomorro a) hurak a) hori arriskutsuak ziren. baina ornogabe talde uretan bizi dira. b) hori haiek Antzina intsektu ikaragarriak bizi ziren. c) horrek nazka handia eman zigun. zenbait • ornogabeek • ornogabeak • asko Animalia ornogabeak Animalia ornogabeek ez dute hezurrik. b) horrek c) hura 3 Erreparatu irudiei eta osatu esaldiak.Hizkuntzaren erabilera. Hala ere. Animalia lehorrean asko zein uretan bizi dira. (ez dakigu zenbat) 1 Bete testuko hutsuneak hitz hauekin. kendu die erleei. Eltxo a) honek ziztatuz gero. ezta bizkarrezurrik zenbait ere. forma egokia aukeratuz. ornogabek oskola edo maskorra ornogabeak dute gorputza babesteko. pixka bat Aitak ezti Asierri hainbat bost besterik ez. 2 Osatu esaldiak.indd 30 18/05/12 12:26 . gutxi eta antzeko hitzek ez dute kopuru zehatza adierazten: Nik kiwi asko jaten ditut. (badakigu bi direla)  Asko. euli sartu zaizkio logelan. b) hark hori Zure aurrean daukazun tarantula c) horrek c) haiek oso pozoitsua da. min handia izango dut. Oso lagun gutxi joan gara erakusketara.

haren ziztada jasotzeko. makina bat ariketa zail egin dugu. Gaur. Adibidez: Mutil hura oso atsegina da. / txiki / bildu genituen / Atzo. guztia • ehunka • pare bat • apur bat Ilean Liztorra pare bat apur bat bartz edo arrautza ikusiz gero. Neska hori oso aberatsa da. Mutil hau oso bakartia da. zenbat diru dauka? Neska horrek diru mordoa dauka. zail / Gaur. onddo / zenbait / mendian. Atzo. L. Zure ustez. / ariketa / makina bat / egin dugu.indd 31 18/05/12 12:26 . 31 441633 _ 0028-0035. zenbait onddo txiki bildu genituen mendian. E. zirikatzea nahikoa d. unitatea 4 Ordenatu hitzak eta berridatzi esaldiak. etxeko egur Enbor zahar eta ustel horretan ehunka 6 Erreparatu irudiari eta osatu esaldiak. Zure ustez. zenbat lagun ditu? Mutil honek lagun gutxi ditu. erosi berehala zorrien botika. 5 Osatu perpausak. Zure ustez. guztia zula dezake. Pipia egurretik kendu ezean. saria / Eskolako / azkarrek / zenbait / jaso dute. hitz hauek erabiliz. / ikasle Eskolako saria zenbait ikasle azkarrek jaso dute.4. zenbat lagun ditu? Mutil hark lagun asko ditu. labezomorro bizi dira.

indd 32 18/05/12 12:26 .Ortografia. hostoa hegazkina hegoa hurra haria hortza 3 Biribildu forma zuzena. 3 R 1 5 A 2 M 1 H O G E A A 6 H 2 4 E 4 5 6 M E R 7 I H E T Z I A H R H U U I N R 3 7 H I R U R O G E I 2 Erreparatu irudiei eta idatzi izenak azpian. H letra 1 Osatu hitz gurutzatuak. hiri/iri haize/aize hanka/anka irusta/hirusta aragi/haragi eldu/heldu eltxo/heltxo hagin/agin 32 441633 _ 0028-0035. zenbakiekin.

Harremanetan 4. zoaz ezazu zaitez A. mesedez! nor den erreinuko ederrena. unitatea 1 Osatu ezkerreko esaldiak hitz hauekin. Etorri oraintxe bertan! Geldi! 33 441633 _ 0028-0035. Jan ezazu iezadazu zaitez eta hil ezazu basoan Edurnezuri! sagar gozo hau. lotu esaldiak. gurekin bizitzen. Zaude geldi pixka batean. mesedez.indd 33 18/05/12 12:26 . Gera iezadazu B. Zer esan dute? Zatoz barrura. B C A D 3 Aukeratu. 2 Adierazi goiko ariketako zein esaldi dagokion irudi bakoitzari. D. aginduak osatzeko. Esan Zoaz C. Gero.

atal falta zaio? Data. antolatzea eskatu nahi 5 1 2 Danel Urrutia Donostiako Udaleko kultura eta kiroletako zinegotzi andrea: Donostia. Tonua ez da egokia. eta ni nazkatuta nago. azken agurra eta sinadura. 2 Irakurri gutun hau arretaz eta erantzun.Idaztearen xarma 1 Ordenatu gutunaren atal hauek zenbaki bidez. Gutun hone ltura eskaintza adineko umeentzako ku nahi dizut. zuzendari. Ea lan pixka bat egiten duzun. 3 t naiz eta asko Bederatzi urteko ume ba eta musika maite ditut antzezpenak n bitartez. Aizu. kultura ekint dizut. eskariak ez dira horrela egiten. era egokian eta falta diren atalak erantsiz. hasierako agurra. Zer 3 Idatzi goiko gutuna. gorriak ikusiko dituzu! Zuzen idatzita al dago? Zergatik? Ez. 2012ko azaroaren 20a 4 Eskaria kontuan hartuko duzulakoan. ikastetxean irteera gutxi egiten ditugu. E. Ez badidazu kasu egiten.indd 34 18/05/12 12:26 . urtean gutxienez irteera pare bat antolatu behar dituzu. L. Horregatik. 34 441633 _ 0028-0035. agurtzen zaitut. oso txikia dela adierazi za gehiago Horregatik. nire kontzertuak. hain era zakarrean.

14. L. Udazkenean zuhaitz askori hostoak Bilbotik New York-era joateko hegazkina da garraiobide azkarrena. 11. 90 Hogeita hamar-hirurogeita hamar-laurogeita hamar 3 Osatu esaldietako hutsuneak. haria 4 Osatu gutunari falta zaizkion atalak. armiarma zituzten kristalezko kutxa handietan. taulako hitzak erabiliz. ibiltzeko. horrenbeste zomorro ikusita! Museoko alderik harrigarriena pilo bat armiarmena zen. ez zeukaten toki handirik. Herriko futbol taldeko partaidea naiz. mila izen genuen. unitatea 1 Osatu testua. Horregatik. 12 Hamar-hamaika-hamabi. E. 10. tokia gordetzeko eskatu nahi dizuet. eta jostorratza behar ditut.Berrikusketa 4. guretzat ere. 24. oso tximeleta 2 Idatzi letraz zenbaki-segida hauek. beldur apur bat ere Intsektuen museoan egon ginen eta genituen. 70. Arraldeko herri-kiroldegiko arduradun andrea: Arraldeko hamar urteko ume bat naiz. Kontua da kantxako ordutegian ez gaituzuela kontuan hartzen eta ez dugula izaten non jokatu. Hala ere. 35 441633 _ 0028-0035.indd 35 18/05/12 12:26 . 34 Hamalau-hogeita lau-hogeita hamalau 30. Txikiak garen arren. apur bat • mila • gutxi • makina bat • pilo bat Intsektuen museoa makina bat intsektu ikusi gutxi gora behera. entrenatu beharra daukagu ondo jokatu nahi badugu. nire intsekturik gustukoena tximeleta da eta horientzat gutxi zituzten. Gizakiok bi hanka Praka horiek konpontzeko. erortzen zaizkie.

ezin zuen hegan egin. Eguna argitu zuenean. zuhaitz ederren artean. basoko animalia guztiak ere desagertu edo hil egin ziren. Jadanik ez zegoen zerutik zer ikusi. Egunen batean hegan egingo zuela egiten zuen amets. bero eta sute garaietan. Sutea gogoan.5 Irakurgaia Harrizko txoritxoa Bazen behin harrizko txori magiko bat. toki batetik bestera saltoka ibiltzen zen. Harrizko txoriari suak ez zion kalterik egin.indd 36 18/05/12 13:57 . Sacristán (moldatua) 1 Aukeratu. Egun hori heldu bitartean. Horrela. Oso pisutsua zenez. sute ikaragarri batek hondatu zituen. egunak joan. baina sua itzali eta ingurura begiratu zuenean. Malkoetako bakoitzak harria apurka-apurka desegin zuen eta. harrizko txoria ur-putzu txiki bilakatu zen. Egun hartatik aurrera. eguzkiak malkoak lurrundu zituen eta harrizko txori ederra hodei zoriontsu bilakatu zen. Gau eta egun egin zuen negar. ordea. Pedro P. baso ederrei zerutik begiratu ahal izateko. berehala abiatzen da basoak urez bustitzera. Txoriaren amets guztiak. egunak etorri. Hauetako zein da ipuineko protagonista? 36 441633 _ 0036-0043. hegan egitea eta paisaia ikusgarriak zerutik ikustea lortu zuen: bere ametsa bete zuen. bi mendiren arteko baso eder batean bizi zena. hodeia zeruan zehar dabil etengabe. begiek ere min egin arte. baso eta mendi ikaragarriei begira. azkenean. Lehen zuhaitzak eta landare ederrak zeuden tokian enbor zatiak eta errautsak baino ez ziren geratu. ezin izan zion negarrari eutsi hango egoera latza ikusita.

3. Harrizko txoria negarrez hasi zen. hondatu segituan latz izugarri berehala larri ikaragarri alferrik galdu 6 Idatzi. basoa hondatuta ikusita. Zergatik ezin zuen txoriak hegan egin? Harrizkoa zenez. 5 Lotu ipuineko hitzak eta horien sinonimoak. unitatea 2 Erantzun galderei. oso pisutsua zelako.indd 37 18/05/12 13:57 . 3 Ordenatu irudiak zenbaki bidez. Zer gertatu zitzaion basoari sutearen ondorioz? Hondaturik geratu zen. 1. 2. Zertarako egin nahi zuen hegan? Baso ederrei zerutik begiratu ahal izateko egin nahi zuen hegan. L. errautsak baino ez ziren geratu. Txoria ur-putzu bihurtu zen eta eguzkiak lurrundu egin zuen. Zu hodeia bazina. zer ikusi nahi zenuke? E. 37 441633 _ 0036-0043. eta basoko animalia guztiak hil ziren. Txoria hodei bihurtu zen eta ordutik zeruan dabil etengabe.5. Zer gertatu zen sutearen ondoren? 2 3 1 4 Azaldu ordenan goiko irudietan gertatzen dena.

Liburutegia urruti dago. Nola daude? okertuta • hondatuta • argal • zulatuta zulatuta okertuta argal hondatuta 38 441633 _ 0036-0043. Etxea zahar dago. Nola dago Iker? Iker alai dago. Txakur hori lasai dago. Neskatoa alaia da. Neskatoa alai dago.indd 38 18/05/12 13:57 . Nolakoak dira? berritsua • indartsua • luzea • bizarduna luzea berritsua bizarduna indartsua 3 Erreparatu irudiei eta idatzi. 2 Erreparatu irudiei eta idatzi. 1 Lotu erantzunak eta galderak. Etxea zaharra da.Hizkuntzaren erabilera. Nola dago? Liburutegia handia da. Nolakoa? Nola? Gogoratu   Erreparatu desberdintasunari: Nolakoa da Iker? Iker alaia da. Nolakoa da? Txakur hori mantsoa da.

argala • haserre • indartsua • gaiztoa • alai • zaharra urduri • lasai • atsegina • pozik • jatorra • berritsua 39 441633 _ 0036-0043. Nolakoa da? Nola dago? E. Berandu iritsi gara eskolara eta irakasleak haserre dago . oraingo hondatuta zakarrontziak burdinazkoak dira eta ezin izango ditu inork atsegina apurtu. beti izaten du irribarrea aurpegian. 6 Deskribatu familiako kide bat taulako sei hitz erabiliz. oso baita. 5 Osatu testua.5. ez daukagu giltzarik eta atea itxita dira Gure auzokoak oso atseginak dago dago . . beti daude laguntzeko prest. Jendeak ez zuen haserre hondartza behar bezala zaintzen. zikin burdinazkoak zegoelako. Esan eta egin. Alkateari zakarrontzi berriak eskatu berritsua zizkion. Mattin oso pozik dago. Mattin hondartzaina Mattinek gure herriko hondartza zaintzen du. da Gure txakurra esanekoa . eta hainbat zakarrontzi pozik hondatuta zeuden. L.indd 39 18/05/12 13:57 . deitu eta berehala etortzen da. . Hondartza zaintzen eta hitz egiten ematen du eguna. taulako hitzak erabiliz. Urak denbora luzeegia eman du izozkailuan eta izoztuta Ezin gara sartu. Gizon atsegina da. aspaldian hondartza zikin berritsua haserre zebilen. Hala ere. eta hark baietz erantzun zion. unitatea 4 Idatzi esaldi bakoitzari dagokion aditza.

Ortografia. E. esaldiaren bukaeran puntua edo eten-puntuak jarriz. Puntuak Gogoratu  Bi puntuak : bana-banakako aipatze baten aurretik jartzen dira. sagarrak. Harategian hainbat gauza erosi ditugu: saltxitxak. Hainbat lagun etorri dira: Josune. Nire lagun minak hauek dira: Eneko.. Jonek animalia asko ditu etxean: lau txakur. Nagoreri eta Eiderri. Gure etxeko fruta-ontzian denetarik dago: gereziak. Asier.indd 40 18/05/12 13:57 . Arrate. Eunate. 2 Jarri puntua edo eten-puntuak esaldi bukaeran. katu bi.. Atzo.  Eten-puntuak … eta abar delakoaren ordez erabiltzen dira: Nik hainbat lagun ditut: Leire.. Zein dira zure jaki gustukoenak? Zer jan zenuen atzo bazkaritan? Zein dira zure hiru kolore gustukoenak? Nor dira zure ikaskideak? 40 441633 _ 0036-0043. Idoia. mahatsa. aitari.. Markel eta Olatz. suge bat eta bi hamster. Txanogorritxo. L. Nahia… 1 Irakurri esaldiak eta ipini bi puntuak dagokien lekuan. Leixuri… Olentzerok denei ekarri zien oparia: amari. Teo. hainbat liburu erosi nituen: Pinotxo. Uxue eta Olatz. txerri txuletak… 3 Erantzun galderei. oilaskoa. Mirenen lagunak hauek dira: Nekane. Hiru txerrikumeak.

Beraz. 2.indd 41 18/05/12 13:57 . 41 441633 _ 0036-0043. Nire iritziz. Gero eta zikinago dagoela ohartu naiz. Nik uste dut naturaz gozatzea munduko gauzarik ederrena dela. L. naturaz gozatzea munduko gauzarik ederrena da. zain ditzagun! Nire ustez.Harremanetan 5. Ni®æ iritziΩ. animaliek guk beste errespetu merezi dute. 2 Lotu bi zutabeak era zuzenean. Ni§ us†æ du† irakurtΩeå oso di∫±rtigarriå ∂elå etå gauzå asko ikas†e> di®elå liburua§ irakurritå. Adibidez: 1. Nik uste dut kaleak garbi mantentzea ona dela herriaren osasunerako. Nik uste dut mendia toki zoragarria dela eta denon artean zaindu behar dugula. ez dugu behar beste zaintzen itsasoa. 3 Asmatu bi pertsonaia hauen iritzi bana. unitatea 1 Lotu eta adierazi noren iritzia den bakoitza. oso onå då kirolå egi†eå etå bizimod¤ osasungarriå iza†eå. E. Nire ustez.

L. E. E. Uretan lehenengo aldiz… 4. Adibidez: Bideojokoak 1. Txizalarri zarenean… R salto eginez sartzen naiz. Noiz ibiltzen zara jolasean bideojokoekin? Egunero edo ia egunero. 2 Idatzi galdera bana erantzun sorta bakoitzerako. Nolako jokalaria zara? Oso jokalari trebea.  5. 3. Erabiltzen al duzu txanorik? E Bai. Igerilekuko aldageletan… G txankletak janzten ditut.  O oinutsik ibiltzen naiz.  A Jantzi egiten naiz. Jokalari trebe samarra. 2.  T uretan egin ohi dut. 4. erantzun. beste bi galdera eta zenbait erantzun emanez.  I pixkanaka sartzen naiz. 3. Zer egiten duzu igerilekutik irten ondoren? I Dutxa hartzen dut.Idaztearen xarma 1 Aukeratu erantzun zuzenak. Inoiz ere ez. Noizean behin. HERRIKO Igerilekuko testa 1. HITZA: IGERI F Ez. idatzi letrak eta hitza osatuko duzu. 2. Jokalari hasiberria. 3 Luzatu goiko galdera sorta. L. R komunera joaten naiz. 42 441633 _ 0036-0043.indd 42 18/05/12 13:57 . Ondoren.

Astean bizpahiru aldiz.indd 43 18/05/12 13:57 . aiztoak. Olentzerok makina bat gauza ekarri dit: baloia. pijama… 3 Osatu test honetako galderak eta erantzunak. Telebistan kirol asko ematen dituzte: eskubaloia. 2 Jarri puntua. puzzlea. Zikin-zikin. Gauean. zuen ohea egin gabe utzi duzue-eta! Aitonak bere janaria ere emango liguke. mendirik altuenak ere erraz igotzen ditu. ontziak… Kostaldea garbitzera hauek joan dira: Miren. Astean behin. Inoiz ez.Berrikusketa 5. Josune. Aintzane eta Ikerne. futbola… Atera armairutik bazkaltzeko behar ditugunak: sardexkak. papera. Batzuetan. eskuzabala • sasoian • haserre • kirolzalea • luzea Mikel mendian edo korrika ibiltzen da beti. hitz hauek erabiliz. txirrindularitza. 4. nago. unitatea 1 Osatu esaldiak. Hainbat gauza birzikla ditzakegu: potoak. oso kirolzalea Ordubete egon behar al dugu zure zain? Hori oso denbora Irati sasoian Haserre da. 2. gizon eskuzabala da. 3. 43 441633 _ 0036-0043. Noiz garbitzen dizu hortzak? Jatordu guztien ondoren. platerak eta edalontziak. botilak. Nola eduki ohi duzu zure logela? Txukun-txukun. Adibidez: Garbitasunari buruzko testa 1. tenisa. luzea da! dago. Txukun samar. Inoiz ere ez. Noizero garbitzen duzu zeure burua? Egunero hartzen dut dutxa. E. L. Garbitzen al dituzu eskuak jan aurretik? Beti. bi puntuak eta eten puntuak esaldietan.

Noiz erosi dizkio txarolezko zapatak Zuriñek Saioari? Gaur goizean erosi dizkio txarolezko zapatak Zuriñek Saioari.Berrikusketa orokorra 1 Jarri ezezkoan esaldi hauek. 44 441633 _ 0044-0048. bildu ziren Jonen aitonaren hiletan. Mutikoak haginlariarenera joan beharko du. Nork erosi dizkio txarolezko zapatak Saioari gaur goizean? Zuriñek erosi dizkio txarolezko zapatak Saioari gaur goizean. Irakaslea astelehenetan ez da berandu etortzen eskolara. Nori erosi dizkio txarolezko zapatak Zuriñek gaur goizean? Saioari erosi dizkio txarolezko zapatak Zuriñek gaur goizean. Jantokiko arduradunek jaia jantokian egiten utzi digute. handia Emakumeak arropa gehiegi du soinean eta bero Pertsona asko handia dauka. Gure amonak ez ditu gustuko eskiatzea eta patinatzea. asko Lorezainak lore bildu ditu emaztearentzako lore-sorta egiteko. 2 Erantzun galderei esaldi honetan oinarrituta.indd 44 18/05/12 12:17 . handia poz hartu nuen. Gaur goizean Zuriñek Saioari txarolezko zapatak erosi dizkio. Jantokiko arduradunek ez digute utzi jaia jantokian egiten. Gure gurasoek kotxe berria erosi dute. Ireneri ez zaizkio txokolatezko pastelak gustatzen. hagineko min dauka. Gure amonak eskiatzea eta patinatzea gustuko ditu. Asko ala handia? Lehiaketan lehena geratu zinela entzun nuenean. Irakaslea astelehenetan berandu etortzen da eskolara. Gure gurasoek ez dute kotxe berria erosi. 3 Bete esaldietako hutsuneak. Ireneri txokolatezko pastelak gustatzen zaizkio. Zer erosi dio Zuriñek Saioari gaur goizean? Txarolezko zapatak erosi dizkio Zuriñek Saioari gaur goizean.

Edonor/Norbait erori al da? Kolpe-hotsa entzun dut. a) zuek b) zu c) zuk d) gu Nik ez daukat etxeko giltzarik. nik harrikoa egingo dut. metro kilo litro Gurasoek baserrian negutegi berria ereitea erabaki dute. Gaur arratsaldean zu gurekin etorriko zara zinemara. hitz hauek erabiliz. Gainera. oporretako dirua. xahutu dugu! 5 Aukeratu izenordain egokia. kooperatibara joan behar izan dugu hainbat gauzaren bila.indd 45 28/05/12 13:00 . a) guk b) gu c) haiek d) nik 6 Irakurri esaldiak eta biribildu forma egokiak. a) Zu b) Zuk c) Zuek d) Haiek Biharko txangoan Guk eramango dugu guztion bazkaria. 100 ur ere erosi dute. a) Hark b) Hura c) Zuk d) Zu Zuek erratza pasatzen baduzue. mesedez. Negutegiko soroan tomateak. behintzat. zeuk ireki. Ez al dakite iturriko ura erabiltzen dela? Ez dakit ortuaririk izango dugun. 45 441633 _ 0044-0048. Negutegia egiteko. a) Gu b) Ni c) Hark d) Nik Eskiatzera etorri nahi duzu? Hark utziko dizkizu eskiak. Ate hau ezin du inork/norbaitek ireki. Guztia dakiela uste du baina ez daki ezer/zerbait. giltza aspaldi galdu zen. lekak eta kalabazak jarriko ditugu eta bakoitzeko 2 kilo hazi litro erosi dituzte. Horretarako.Berrikusketa 4 Bete testuko hutsuneak. Edonor/norbait izan daiteke lasterketako irabazlea: oso azkarrak dira guztiak. Motxila hori inork/edonork lapur dezake. hor lurrean utzita. 50 metro plastiko zuri erosi dugu eta lurra estaltzeko beste 20 metro plastiko beltz.

ogitarteko bat Bi motots dituen neskatoak jango du. Zer jango du bakoitzak? Zenbat? ogitartekoa gozokiak erroskilla gailetak hiru gaileta Neska betaurrekodunak erroskilla bat Mutil ilegorriak bost gozoki Bikiek jango ditu. gurpila sasoian dago. zulatuta daukat-eta. oso berandu joaten gara ohera. gero! da. etxera etortzen direnean.indd 46 18/05/12 12:17 . hitz hauek erabiliz. 8 Osatu testua. hitz hauek erabiliz. jango dituzte. lehengusu-lehengusinak gure etxera etorri direlako. langilea da. jango du. ezingo dugu ogitartekorik jan. egunero egiten ditu etxeko lanak. 46 441633 _ 0044-0048. sasoian Okindegia Iker oso zulatuta itxita itxita jatorra dago. ez da inoiz haserretzen. egin dut. irudiari erreparatuta. Egunean 5 kilometro egiten ditu. izan ere. lo makina bat etxerako lan bidali ere izan dut: euskarako azterketa eta matematikakoa. pixka bat gutxi makina bat pare bat guztia Pixka bat nekatuta nabil azken egunotan. Oso dibertigarria izaten da baina guztia etxe hankaz gora jartzen dugu! 9 Osatu esaldiak. Eskolan pare bat digute eta azterketa gutxi Gainera. Zuzendaria oso langilea jatorra Ezin naiz bizikletan ibili.Berrikusketa orokorra 7 Osatu esaldiak.

Nire ama erizaina da. Nire aita idazkaria da. H 1 E 2 3 H H G A 4 1 5 H H U K R O S T O 6 Z O 7 U Z R 6 O 7 H E Z 2 N R R T I G O E I 5 4 3 12 Jarri puntua. Merkealdian gauza pilo bat erosi dugu: zapatak. berokia… Honakoak erosi ditugu mozorrotzeko: partxea. Hiru lagun handi egin ditut udalekuan: Terese.indd 47 18/05/12 12:17 . ezpata. galtzak. Elene eta Mikel. bi puntuak eta eten puntuak behar diren tokietan. 47 441633 _ 0044-0048. jauzi/jausi Salto: zoro/soro arrosa/arroza jauzi Zereal mota: arroza arrosa Lore koloretsu eta usaintsua: Lur saila: soroa Burutik ondo ez dagoena: zoroa Erori: jausi 11 Osatu hitz gurutzatuak irudien laguntzaz. ileordea eta pinturak.Berrikusketa 10 Idatzi definizio bakoitzari dagokion hitza.

Julio del Prado Martínez eta Jesús Muela. Rosa Barriga Gaitán eta Jorge Gómez Tobar. Prestaketa eta muntaketa: Miren Pellejero Etxezarreta eta Maitane Barrena Telleria. Raúl de Andrés González. nahitaezkoa da beraren jabeen baimena izatea. Proiektu grafikoa: Pep Carrió. Azalaren irudia: Max Proiektu-burua: Rosa Marín González. L. Zuzendaritza teknikoa: Ángel García Encinar. legeak aurreikusitako kasuetan izan ezik. Proiektuaren garapenerako arduraduna: Javier Tejeda de la Calle. S. Legizamon poligonoa Gipuzkoa kalea. 31 48450 Etxebarri (Bizkaia) Printed in Spain ISBN: 978-84-9894-336-8 EK: 372635 Lege-gordailua: 441633 _ 0044-0048. Zuzenketa: Amaia Lasheras. www. © 2012 by Zubia Editoriala.Arte-zuzendaritza: José Crespo González.indd 48 Lan hau edozein modutan erreproduzitzeko.org). S. Koordinazio teknikoa: Miren Pellejero Etxezarreta. jo CEDROra (Centro Español de Derechos Reprográficos / Erreprografia Eskubideetarako Espainiako Zentroa. jendaurrean erakusteko edo aldatzeko. Irudien koordinazioa: Miren Pellejero Etxezarreta. L. Garapen grafikoa: José Luis García Bermejo. Lan honen zatiren bat fotokopiatu edo eskanerretik pasatu nahi izanez gero.cedro. banatzeko. 18/05/12 12:17 . / Santillana Educación.