You are on page 1of 1

pemudaUMNO

SUBANG

SENARAI PEGAWAI DAN AHLI JAWATANKUASA PERGERAKAN
PEMUDA UMNO MALAYSIA
SESI 2013 – 2016
Pengerusi Tetap
Timbalan Pengerusi Tetap
Ketua Pemuda
Naik Ketua Pemuda
Penolong Setiausaha
Penolong Bendahari
Ketua Penerangan
Ahli Jawatankuasa

: YBhg Dato Zubir Bin Zabidi
: Sdr Bahrul Razha Bin Chuprat
: YB Sdr Khairy Bin Jamaluddin
: Sdr Khairul Azwan Bin Harun
: YBhg Dato’ Mohamad Shafri Bin AB Aziz
: Sdr Abdul Razak Bin Abdul Rahman
: Sdr Jamawi Bin Jaafar
: Sdr Fathul Bahari Bin Mat Jaya
: Sdr Armizan Bin Mohd Ali
: Sdr Mohd Najib Bin Mohd Isa
: Sdr Onn Hafiz Bin Ghazi
: Sdr Mua’amar Gadafi Jamal Bin Jamaludin
: Sdr Nazir Hussin Bin Akhtar Hussin
: Sdr Khairul Firdaus Bin Akhtar Khan
: YBhg Dato’ Ahmad Mukhriz Bin Ahmad Fuad
: Sdr Jeffri Bin Salim
: Sdr Tengku Zuhri Bin Tengku Abdul Aziz
: Sdr Dazma Shah bin Daut @ Daud
: Sdr Syamsul Baharin Putra Bin Ahmad Shibi
: Sdr Muhammad Yusmizan Bin Md Yunus
: YBhg Dato’ Mohamed Hazali Bin Abu Hassan
: YB Sdr Mohd Iskandar Bin Jaafar
: Sdr Armahd Azha Bin Abu Hanifah
: YB Sdr Anuar Bin Abd Manap
: Sdr Mohd Rafiq Bin Naizamohideen
: Sdr Ibdilillah Bin Ishak
: Sdr Azlan Bin Abdullah
: Sdr Azmir Yuzaimi Mohd Yunos
: Sdr Sheikh Ahmad Nafiq Bin Sheikh A Rahman
: Sdr Kamarol Bin Salleh
: Sdr Shahril Bin Hamdan
: Sdr Mohd AR Rahman Husin

Setiausaha Kerja

: Sdr Mohd Lasim Bin Burhan

1|Mukasurat