You are on page 1of 3

BITCI KOD BILEE

__________________
HAMDO AMO

30.09.2106

BITCI KOD BILEE

Koja bitka i koja praina


Stvorila se od vitetva junaka
Bosanskijeh a vala i turskijeh
Kod Bilee izme' najboljijeh
Sve do jednog vezenijeh prsa
I na glavi eljeznijeh kapa
Konji hru ne daju ni oni
Prate okom kud im vitez kae
Od sunana svjetla zablistala slava
Vitezova od kopalja glava
Uperenih niz kosinu redom
Niz kosinu nanizanih slijedom
Polja maka to se krvlju tope
Slavom konjah i oruja svijetlog
I titova do sedalah konih
Stopila se mnotvu silna vojska
Pa ne haje ni noi ni dana
Pa ne haje od jutra do mraka
Samo ujno razlijeu se glasi
Sve do stasa nikakvijeh mana
Meu njima prvijeh junaka
Sve do jednog ne bi nadaleko
Kosovo e biti sitno zerno
Sitno zerno a nesrea teka
Ovoj bitci mane ne bijae
Niti mane niti bijegu sloga
Ili naprijed ili pod zemlju crnu
Ne bi asa ruci otca svoga
Otca svoga i mladosti spokoj
to mladosti to zemljici svojoj

Na dan 27. avgusta 1388. odigrala se bitka kod Bilee, izmeu osmanlijskih odreda sa oko 18 000 vojnika
predvoenih Lala ahinom (koji je predvodio Osmanlije u pobjedi na Marici 1371. godine) i odreda
kraljevine Bosne, koje su predvodili bosanske vojvode Vlatko Vukovi i Radi Sankovi sa 7000 vojnika
spremnih da brane dravnost, ast i slobodu. Bitka se okonala potpunim porazom mnogobrojnijih
Osmanlija, u kome se i sam Lala ahin jedva spasio bjekstvom, dok su gubici u pobjednikim redovima bili
neznatni. Nakon ove bitke, otomanski krvavi upadi u Bosnu prestali su na neko vrijeme. Nepunih godinu
dana kasnije velika osmanlijska vojska sukobila se u Kosovskom boju sa kombiniranom srpskom vojskom,
ije su lijevo krilo inili odredi kralja Bosne Tvrtka I (13531377, 13771392), predvoeni Vlatkom
Vukoviem.(Bitka kod Bilee 1388, Hamdo amo)

Autor: Hamdo amo