You are on page 1of 28

Cena 2,00 zł

Nr 2 (201) Luty 2013 r.

ISSN 1231-9023

Jubileusz 20-lecia gazety

Fot. Ryszard Gruszkiewicz

Drodzy redaktorzy i współpracownicy naszej gazety, dziękuję za entuzjazm i zaangażowanie w pracę
redakcyjną Aktualności Lokalnych Biuletynu Olsztyneckiego ALBO. Mam nadzieję, że dzieło będzie
kontynuowane przez kolejne dwadzieścia lat (więcej na str. 22).
Red. nacz. Katarzyna Waluk

Z okazji zbliżającego się Dnia Kobiet pragniemy
złożyć wszystkim Paniom

serdeczne życzenia, dużo zdrowia, szczęścia, miłości i pomyślności,
niech na Waszych twarzach zawsze towarzyszy uśmiech i niech się spełnią Wasze marzenia. 
iech każdy kolejny dzień będzie Dniem Kobiet.
Serdecznie zapraszamy także na spotkanie z okazji „Dnia Kobiet”
w dniu 7 marca 2013 r. o godz. 17:00, w sali Gimnazjum
im. Noblistów Polskich w Olsztynku przy ul. Górnej 5.
Redakcja
ALBO

Przewodniczący Rady Miejskiej
Jerzy Głowacz

Burmistrz Olsztynka
Artur Wrochna

Dynamicznie rozwijająca się sieć franchisingowa
skupiająca 150 punktów sprzedaży

poszukuje Partnerów do prowadzenia
atrakcyjnie zlokalizowanego salonu prasowego

w Olsztynku
(w markecie ogólnopolskiej sieci handlowej)
Zaoferujemy Ci:
- w pełni wykończony obiekt,
- działalność w sprawdzonym
systemie franczyzowym,
- szansę na zawodowy i osobisty sukces!
Zapraszamy do kontaktu pod numerem tel.

501 55 88 11
www.euro-salon.pl

Strona 2

ALBO 2 (201) Luty 2013 r.

iż feminizm nie propaguje nienawiści do mężczyzn i nie zawiera w swoim programie manipulacji uczuciami takimi jak poczucie zawodu. będące podmiotami współtworzącymi historię. bo przecież nie ma skutków bez przyczyny. które utrzymują się już tylko z „rozpędu”. To co o kobiecie powiedzieć możemy? Związana z jednym. niech państwo ocenią sami. Mimo. która opublikowała swoje wspomnienia w książce pod tytułem „Tajemnice i marzenia”. A w myślach nie wyklucza jeszcze trzeciego. Należy się jej wielki ALBO 2 (201) Luty 2013 r. że odważyła się wyjść z cienia. Wszystkie te powyższe przykłady mają według różnych medialnych dyskutantów ponoć jedną przyczynę–feminizm. ale – nie z powodu płci! Należy również zwrócić uwagę. którzy obłudnie na swych sztandarach partyjnych wypisują równouprawnienie kobiet. „Słownika wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych” W. Właśnie powstaje pełnometrażowy dokument pt. autor Czesław Kazimierz Bandzwołek Stanisława Ziątek Strona 3 . że kobiety okrzyknęły panią Danutę ikoną feminizmu. jak to Polki sobie dzielnie radziły.nie zajdzie. szacunek za mądrość życiową i osobisty rozwój i. niezbyt dobrze. „Solidarność według kobiet” o zepchniętej na margines kobiecej twarzy rewolucji. Bródnem i Włochami wszystkich zniechęcała. A ostatni szum medialny i brudne partyjne gierki rozgrywane Wandą Nowicką i Anną Grodzką wzbudził nie tylko oburzenie.syn jest ciekawy? Ojciec wyjaśnia: to bez sensu zabawy. typ wrażliwości intelektualnej. Różnica Małżeństwo od narzeczeństwa jak odróżnimy? Stosunkowo różnicy żadnej nie widzimy. ale ośmieliła się być kobietą mądrą. Powoli świadomość kobiet zmienia się i takiego biegu wydarzeń odwrócić się nie da. Polska feministka to kobieta potrafiąca kochać swego mężczyznę. W Polsce kobiety uzyskały prawa wyborcze w 1918 roku. czy pośredni udział w przemianach społecznych i politycznych. czy raczej zapomnienie o działaczkach pierwszej „Solidarności”. gdy ich mężowie. baśniach i legendach. wy wiecie. a raczej naszej historii .O kobietach nie tylko 8 marca KOBIETO. Kobiety polskie właściwie ciągle jeszcze uzyskują świadomość swojej sytuacji. swoich praw. Feminizm wg. A przecież na równi z mężczyznami budowały cywilizację. ale i politowanie nad kondycją polskiej klasy politycznej. Mogli być dyskryminowani z powodów rasowych i klasowych. patrzy na drugiego. Wola i Ochota jaką wielką miała. że kobiety z różnych powodów dają się wplątywać w ciemną stronę życia. I TAK TRZYMAĆ SZANOWNE PANIE! Dylemat Profesor od studenta dostaje pytanie Kiedy mężczyzna zajść w ciążę jest w stanie? Profesor zapewnia . że próby są na całym świecie. Krytykuje natomiast przestarzałe i i niesprawiedliwe (dla obu płci) instytucje i walczy ze stereotypami myślenia i odczuwania. krzywdy. Zapewne sama pani Danuta Wałęsowa nie nazwałaby siebie feministką (bo to źle brzmi). Przerażające były opisywane tragedie rodzinne z udziałem kobiet jako sprawczyń. Twórcy życia politycznego Polski odzyskującej niepodległość widzieli kobiety jako pełnoprawne do budowania nowego państwa i zapewne pamiętali. synowie walczyli w kolejnych powstaniach. Nigdy żaden mężczyzna nie był dyskryminowany z powodu swojej płci i „wymazywany”z historii. Przykładem może tu być skuteczne „tupnięcie nogą” pracownic sieciowej „Biedronki” i uzyskanie lepszego traktowania przez pracodawcę. zostały z niej „wypchnięte”. Kobiety stanowiące połowę ludzkości. A najgłośniej krytykują feministki ci. PUCHU MARNY! Antoni Czechow powiedział . a nawet styl życia. NA W E S O ŁO Słaba płeć Ponoć kobieta to jest płeć słaba. Również brały bezpośredni. nie jest ruchem masowym. Gra wstępna Co to jest gra wstępna . Niektórzy publicyści drwili. Kopalińskiego to ruch dążący do politycznego i społecznego równouprawnienia kobiet. W Polsce feminizm jako ideologia. niestety. taki jak prowadzenie agencji modelek. ruch społeczny. Brak brania W sanatorium babka brania nie miała Dlatego. A jeszcze innym przykładem podejścia do roli kobiet i ich zasług jest pamięć. To tak jakbyś godzinę trąbił klaksonem Mając garaż otwarty stojąc pod domem.„Kobiety bez obecności mężczyzn więdną. Istniejący jednak polski ruch kobiecy jest inny niż zachodni i nie jest to wynikiem zapóźnienia cywilizacyjnego. Innym przykładem jest pani Danuta Wałęsa. Czy na pewno o niej mówić tak wypada? Niech kołdrę z kobiety – nie wierzę w cuda Przeciągnąć na swą stronę mężczyźnie się uda! Wątpliwość Jeśli poligamistą mężczyznę nazwiemy. ale i kobieta coraz częściej świadoma swojej wartości. obyczajowym czy politycznym i to. Nie do końca zrozumiały był skandal obyczajowy. Czy słuszna to myśl. Ostatnio było głośno o kobietach w różnych aspektach: rodzinnym. Smutne jest to. bracia. Ale do rzeczy. a paniom z „Biedronki” gratulacje za charakter i odwagę. niemożności samorealizacji czy niższości. a mężczyźni bez obecności kobiet głupieją”. niż w wydawałoby się w bardziej postępowej Francji /1945rok/. to również matka Polka. kultywowały wzorce kulturowe i przekazywały następnym pokoleniom ustną tradycję zawartą w mitach. aby móc realizować obowiązki. wcześniej. Brakuje jednak pieniędzy na dokończenie tego filmu. a właściwie agencji „ekskluzywnych pań do towarzystwa” dla ekskluzywnych panów. że z Warszawy przyjechała.

Wszyscy zainteresowani dofinansowaniem muszą złożyć wniosek wraz z wymaganymi załącznikami do miejscowego urzędu miejskiego. W przypadku uzyskania przez Gminę Olsztynek środków finansowych. transportu oraz przekazania do unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest. Małgorzatę Moroz i Danutę Król – w wykonaniu uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Waplewie. Gmina Olsztynek wybierze wykonawcę zadania zgodnie z regulaminem udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Olsztynku – do 14 000 euro (zarządzenie Burmistrz Olsztynka z dnia 7 września 2011 r. które zakwalifikują się do dofinansowania na usuwanie azbestu w roku 2013. żeby Centrum służyło lepszej integracji i rozwojowi tego sołectwa. dziękując za inicjatywę budowy Centrum. Z osobami. • unieszkodliwianie odpadów na składowisku. A. Druki do pobrania na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Olsztynku (zakładka AZBEST) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu lub w pokoju 18 w Urzędzie Miejskim w Olsztynku. Udział wzięli również sołtysi z sąsiednich sołectw. Nr 197/2011). . Uwaga Dofinansowaniem nie będą objęte koszty związane z zakupem i montażem nowych pokryć dachowych. wspólnoty mieszkaniowe. Sołtysi i dyrektor MDK-u przekazali drobne upominki. Artur Wrochna. spółdzielnie mieszkaniowe. plac zabaw. T. DOTACjE NA USUWANIE AZBESTU ! Burmistrz Olsztynka informuje. Gmina Olsztynek podpisze umowy. Inwestycja została dofinansowana przez Unię Europejską z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Termin naboru wniosków o dofinansowanie Wnioski wraz z załącznikami należy składać w Urzędzie Miejskim w Olsztynku (pokój 18 Referat Inwestycji i Planowania Przestrzennego) w terminie do dnia 20 marca 2013r. Wnioski złożone po terminie nie będą brane pod uwagę. Szczególne słowa podziękowania i wiązanki kwiatów złożyła na ręce burmistrza. stowarzyszenia. Po przedstawieniu dzieci zaprosiły dorosłych do wspólnej zabawy. wnioski rozpatrywane będą według kolejności złożenia – liczy się data wpływu wniosku do Urzędu Miejskiego w Olsztynku. Po powitaniu gości głos zabrała pani sołtys. jednostki sektora finansów publicznych będące gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi oraz Skarb Państwa. Nowy obiekt służyć będzie potrzebom społeczno-kulturalnym. • transport niebezpiecznych odpadów z miejsca rozbiórki do miejsca unieszkodliwiania. Andrzej Salwin i Franciszek Piłat. kościoły i związki wyznaniowe. Uroczystość zaszczycili przedstawiciele władz samorządowych: Burmistrz Artur Wrochna wraz z zastępcą Krzysztofem Wieczorkiem i Skarbnikiem Miasta Lucyną Łukaszewicz oraz radni rady miejskiej z przewodniczącym Jerzym Głowaczem na czele. a tym samym poprawi jakości życia miejscowej ludności. W tym dniu dokonano uroczystego otwarcia nowo wybudowanego Wiejskiego Centrum Kultury i Rekreacji w Łutynowie. przewodniczącego rady oraz radnego Andrzeja Salwina – jednego z inicjatorów powstania świetlicy. Dofinansowanie nie obejmuje wnioskodawców. Warunki dofinansowania W ramach Programu przewidziane jest dofinansowanie do 85% kosztów kwalifikowanych ze środków udostępnionych przez NFOŚiGW oraz WFOŚiGW w Olsztynie – w formie dotacji.. że Gmina Olsztynek stara się o dotację ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie w ramach Programu pod nazwą „Usuwanie wyrobów zawierających azbest”. Program obejmuje usuwanie azbestu w następującym zakresie: • demontaż i zabezpieczenie wyrobów zawierających azbest. na postawie których zadania zostanią rozliczone. Wszelkie informacje w powyższej sprawie można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Olsztynku. Pozostałe 15% wnioskodawca musi pokryć z własnych środków finansowych. boisko do siatkówki oraz plaża.WIEŚCI Z MAGISTRATU Otwarcie Wiejskiego Centrum Kultury i Rekreacji w Łutynowie 7 lutego mieszkańcy Sołectwa Łutynowo wraz z Sołtysem Marzanną Kaczmarczyk przeżywali jedno z największych wydarzeń w historii swojego sołectwa. W obecności licznie zgromadzonych mieszkańców i gości symbolicznego przecięcia wstęgi dokonali: Marzanna Kaczmarczyk. Imprezę prowadziła Katarzyna Waluk – dyrektor olsztyneckiego MDK-u. Burmistrz pogratulował mieszkańcom i życzył. Można się starać o dofinansowanie na usuniecie i zutylizowanie nie więcej niż 3 ton wyrobów zawierających azbest jednorazowo. którzy we własnym zakresie dokonali czynności demontażu. pokój 18 lub pod numerem telefonu: (89) 5 19 54 75. pracownicy urzędu miejskiego oraz wykonawca inwestycji Franciszek Piłat. Po części oficjalnej zebrani obejrzeli zabawne przedstawienie – przygotowane przez Jolantę Rutkiewicz. Strona 4 ALBO 2 (201) Luty 2013 r. Na centrum składa się położona nad jeziorem świetlica wiejska. których właścicielami są osoby fizyczne. W przypadku otrzymania dotacji Gmina Olsztynek całe uzyskane środki przeznaczy na usuwanie wyrobów zawierających azbest z obiektów.

aż ktoś zrobi to za nas. którzy bardzo często mają problem ze znalezieniem pomysłu na siebie. przedstawicieli olsztyneckich szkół. Nie poddając się wpływom i naciskom uzależnili się jedynie od swoich czytelników. pukanie do wielu drzwi. Wiedzą. że młodzieżowi radni we wrześniu ubiegłego roku. czy rozwiązania problemu toalet w centrum Olsztynka. Celem działania jest upowszechnianie idei samorządowej wśród młodzieży oraz wspieranie aktywności młodych ludzi w mieście i gminie Olsztynek. że powinni dbać o swoje interesy. a nawet Parlamencie! To ważny krok w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego. Oni zostają w Olsztynku (mam taką nadzieję) i będą go zmieniać w dalszym ciągu. Wszystkim bliskim. którzy w tak bolesnej dla nas chwili dzielili z nami smutek i żal. Wśród młodych rajców nie brakuje tytanów pracy. którzy pewnego dnia być może będą reprezentować Olsztynek (po prostu) w samorządzie.blog.WIEŚCI Z MAGISTRATU 20 lat gazety „ALBO” Szanowni Twórcy. A mieszkańcy. zauważamy wiele cennych inicjatyw m. złożyli propozycje wniosków do budżetu. ich spraw codziennych. in. Będzie to owocować przez lata. turnieje sportowe i wydarzenia kulturalne. Był to czas. utrzymania boisk na terenie gminy. szukanie coraz to nowszych sposobów. Przez lata było źródłem integracji i inspiracją dla rodzącego się społeczeństwa obywatelskiego. podczas których młodzieżowi rajcy dzielili się swoimi przemyśleniami i doświadczeniami w pracy samorządowej z rówieśnikami z całego kraju. Podczas lutowej sesji przedstawiono sprawozdanie z ostatnich dwóch lat działalności młodzieżowej rady czwartej kadencji. jak i mających powstać. dowiedzieć się. in. Dziękujemy Redaktorom Naczelnym. Otwierają się dla tych. wzięli udział w uroczystościach pogrzebowych śp. Był to czas owocny w spotkania. Doświadczenia i umiejętności jakie się z tym wiążą na pewno przydadzą się Burmistrz Olsztynka Artur Wrochna w przyszłości.Warto wspomnieć. „ALBO” – powstałe z chęci działania grupy pasjonatów – wpisało się w nurt tych przemian jednocześnie zachęcając mieszkańców do czynnego udziału w procesie demokratyzacji życia społecznego. Miejskiemu Domowi Kultury w Olsztynku. jana Grędy Przewodniczącego Gromadzkiej Rady Narodowej w Olsztynku i osoby zaangażowanej w życie społeczne Gminy Olsztynek składają Przewodniczący Rady Miejskiej Jerzy Głowacz To coś więcej niż tylko samorząd! W połowie lutego młodzieżowi radni czwartej kadencji zakończyli oficjalnie swoją działalność. Ale twórcy „ALBO” przede wszystkim byli blisko ludzi.pl Warto brać sprawy w swoje ręce i nie czekać. sytuacje i wiele wspomnień. Jednak młodzieżowa rada to nie tylko samorząd i to co z nim związane. Praca w młodzieżowej radzie odcisnęła swoje piętno na młodych ludziach. który potwierdził. Koniec tej kadencji jest jednocześnie początkiem czegoś nowego. 8 lutego 2013 r. Redaktorom i Twórcom za lata wspólnej pracy i zaangażowania na rzecz mieszkańców i ich lepszego życia! Szczególnie dziękujemy Wydawcy. Było czym się chwalić.onet. Otwierają się drzwi po raz kolejny. przyjaciołom. szczególnie dla młodych ludzi. Mogli poznać zasady funkcjonowania samorządu. że polityka młodzieżowa ma sens i w Olsztynku ma się bardzo dobrze. obdarzając ich zaufaniem. ale nie każdej udało się przetrwać próbę czasu. Młodzieżowa rada jest narzędziem. dzieląc ich radości i smutki. budowania i doposażania placów zabaw. jana Grędy serdeczne podziękowania składa Rodzina Pani Bożenie Szweckiej wyrazy współczucia z powodu śmierci Brata składają Burmistrz Olsztynka Artur Wrochna i współpracownicy z Urzędu Miejskiego w Olsztynku Rodzinie i bliskim wyrazy współczucia z powodu śmierci śp. udział w konkursie Super Samo- ALBO 2 (201) Luty 2013 r. konsultacje społeczne dotyczące przyzamcza. jaką odegrał biuletyn w latach 90-tych ubiegłego wieku na tle toczących się przemian ustrojowych i odradzającego się samorządu gminnego. Proponuję odłożyć marudzenie i narzekanie na bok i skorzystać z tej możliwości. zmieniając Olsztynek w samorządzie. seminaria czy konferencje. ale przede wszystkim ludzi tworzących tę historię. okazali wiele serca i życzliwości. Będę o nich informował również na swoim blogu – www. bo nie żegnamy się nimi. sąsiadom i znajomym. Przewodniczący Rady Miejskiej Burmistrz Olsztynka /-/ Jerzy Głowacz /-/ Artur Wrochna Olsztynek.waraksa. po raz pierwszy w naszej lokalnej historii. Na początek… młodzieżowym! Robert Waraksa Strona 5 . To także nowe znajomości i przyjaźnie. wprowadzenie kamizelek odblaskowych dla przedszkolaków. rząd. To coś więcej niż tylko praca społeczna. Partnerstwo! Tak można nazwać dzisiaj relacje młodzieżowej rady z samorządem. Redaktorzy i Wydawcy Biuletynu Lokalnego – Aktualności Olsztyneckie „ALBO” Mamy niezmierną przyjemność obchodzić wraz z Państwem Jubileusz 20-lecia istnienia biuletynu lokalnego „ALBO”. a zatem świadomego. Odkryło także bogatą przeszłość i dziedzictwo kulturowe ziemi warmińskomazurskiej. dni otwarte w ratuszu. jak się wydaje. Młodzieżowa rada miejska powstała w Olsztynku w 2004 roku i skupia w każdej kadencji 15 radnych. który otoczył swoimi opiekuńczymi skrzydłami tak liczne grono społeczników! Życzymy Wszystkim dalszych sukcesów i osiągnięć oraz następnych jubileuszy obchodzonych w tak miłej i życzliwej atmosferze. że ta olsztynecka jest dzisiaj dobrym przykładem dla tych istniejących. że nie jest tak proste. Przed nami zapowiadają się całkiem interesujące kampanie wyborcze w szkołach o mandaty do kolejnej kadencji. w tym chociażby zwolnienie z opłat za korzystanie z lodowiska Biały Orlik młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych (w czasie zajęć lekcyjnych oraz ferii). podpisanie porozumienia z młodzieżową radą z Olsztyna oraz wiele interwencji w sprawach młodzieży. miejsca. które może to umożliwić. Tu potrzebne są – wytrwałość. które zostaną na lata. zgłaszając potrzebę m. Wspomniał o tym Burmistrz Olsztynka Artur Wrochna oraz Przewodniczący Rady Miejskiej w Olsztynku Jerzy Głowacz wręczając młodzieżowym radnym podziękowania. Trudno przecenić doniosłą rolę. W 2004 roku powstawało wiele takich rad. Wspominając ustępującą kadencję. które umożliwią realizację celu. Warto też wspomnieć. Każdy jubileusz to okazja do wspomnień. debaty. przez 20 lat pozostali wierni swojemu „ALBO”. W najbliższym czasie w szkołach pojawią się informacje o nadchodzących wyborach. Doglądać ich i upominać się o nie. w których staramy się ocalić od zapomnienia cząstkę historii.

Pierwszy występ w życiu na scenie był ich sukcesem!!! Jeśli ktoś z obecnych miał wątpliwości czy warto spędzać długie i żmudne godziny ucząc się gry na instrumentach. Koncert uczniów ze szkół muzycznych należy do spotkań. ul. ale były także kolędy. Pana twórcza praca oparta na bogatym doświadczeniu zawodowym i działalności społecznej. Filia w Olsztynku. które przynosi nam życie. gitarze. gdy zabrzmiała głośno i dostojnie orkiestra dęta ze Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Olsztynie. z o.org lub tradycyjną pocztą na adres: PSM I st. jest prawdziwym balsamem dla duszy udręczonego życiem człowieka XXI wieku.róg). . Pierwszym planowanym etapem działań jest usuniecie garażów i baraku przy murach miejskich. a już staliśmy się świadkami koncertu w wykonaniu adeptów jej 1-szego roku. czy ksylofonie (gościnny występ ucznia Szkoły Muzycznej z Olsztyna). Kiedy uczucia i wzruszenie przemawiają poprzez piękno wyrażone w „pięciolinii nutowego zapisu”. jest to w istocie spotkanie przyszłych uczniów z nauczycielami szkoły muzycznej. czy motywy muzyczne z filmów. w dniu 7 lutego. Uczeń wolał jednak gitarę lub inny instrument. Tego dnia odbył się 1-szy występ uczniów Powiatowej Szkoły Muzycznej w Dywitach Filia w Olsztynku. którzy grali tego wieczora na różnych instrumentach: saksofonie. które przeszedł pozytywnie. wspomnianej waltorni.o. jest doskonałym środkiem.WIEŚCI Z MAGISTRATU Centrum miasta jak dawniej? Rozpoczęło się przygotowanie terenów pod budowę obiektów usługowo-mieszkalnych przy ul. Noblistów Polskich przy ul. która wraz z emocjami występujących młodych artystów stanowiła niezapomniane przeżycie. którą wspiera sztuka gry na instrumentach. I tak też zostało to zaprezentowane w gościnnej auli gimnazjum. A. Muzyka. Mieszkańców obiektu przeznaczonego do rozbiórki przeniesiono do przebudowanego budynku wielorodzinnego przy ul. młody człowiek pozostał przy waltorni. Pewien uczeń udał się z rodzicami na przesłuchanie* do szkoły muzycznej w Olsztynku. Podobno lekcje konferansjerki pobierał u niego sam Piotr Bałtroczyk… Przyszedł moment. Z niecierpliwością czekamy na kolejne występy! Zygmunt Puszczewicz tytuł artykułu. czy grupę flecistek(ów) o cudownym brzmieniu. Konieczne jest wypełnienie formularza podania i przesłanie go drogą elektroniczną na adres: sekretariat@psmdywity. Otrzymał propozycję gry na instrumencie waltornia (to taka wygięta trąbka. którzy byli obecni na koncercie. Publiczność wysłuchała całej gamy typowych klasycznych utworów. Wszyscy zasługują na wielkie brawa i słowa uznania. 11-015 Olsztynek. instrument dęty. Szkoła muzyczna. który zapowiadając wykonawców sypał wesołymi Strona 6 anegdotkami i opowieściami z życia młodych artystów. która w tym dniu stała się najważniejszą na świecie salą koncertową dla młodych wykonawców z Olsztynka.w znaczącym stopniu przyczyniła się do rozwoju samorządu i wspólnoty lokalnej. orkiestra wykonała dwa utwory: muzykę z filmu „Gwiezdne wojny” oraz suitę z musicalu „Upiór w operze” A. Składowej. wynikająca z troski o dobro Gminy i jej mieszkańców . inna nazwa . Miło było posłuchać. że nauczyciel gry oraz uczeń mają identyczne pasje – wędkarstwo i …. o których długo się pamięta. blaszany. Wzór formularza dostępny jest na stronie www. Webber’a. W poszczególnych taktach i frazach muzycznych wyraża się bowiem całe piękno tego świata. aby wyjaśnić tajemniczy Burmistrz Olsztynka /-/ Artur Wrochna mogli przekonać się wszyscy. akordeonie. Te górnolotnie brzmiące słowa wydają się nieco banalne. w Dywitach. ale przeciętny odbiorca muzyki musi odebrać je z pokorą i zrozumieniem. Pod batutą Janusza Cieplińskiego. Górnej w Olsztynku. Noblistów Polskich. L. Pan józef Nowakowski Prezes Gospodarki Komunalnej Sp. na saksofonie bardzo pięknie brzmiał motyw przewodni z filmu „Titanic”. to musiały one zostać rozwiane na koniec. Wilczej. cały świat wydaje się znacznie bardziej harmonijny i poukładany. w celu sprawdzenia wrażliwości muzycznej oraz pomocy w wyborze odpowiedniego instrumentu. który ukierunkowuje naszą młodzież na umiejętność podejmowania rozsądnych decyzji i wyborów w tym „tyglu rozmaitych możliwości”. Publiczność zasmakowała wyjątkowego czaru muzyki. ale pan dyrektor zaproponował. z jej bogactwem formy i wiedzą pedagogiczną. radnych Rady Miejskiej w Olsztynku i pracowników Urzędu Miejskiego w Olsztynku składamy serdeczne gratulacje oraz podziękowanie za pełną zaangażowania służbę na rzecz lokalnej społeczności. aby poczekać do pierwszej lekcji…Po jej zakończeniu okazało się. w szczególności poważna. skrzypcach. Na przykład. Przesłuchanie na rok szkolny 2013/2014 odbędzie się 23 marca w Gimnazjum im. Nie sposób wymienić wszystkich młodych artystów. Równie wesołego i dowcipnego konferansjera nie słyszałem już dawno. ale także popatrzeć na „prześliczne wiolonczelistki” lub równie pięknie prezentujące się artystki (także przystojnych artystów) orkiestry smyczkowej ze szkół w Dywitach oraz Olsztynku. wspieraną czynnie przez zaangażowanych pedagogów. ul. Życzymy Panu dalszych sukcesów w działalności społecznej oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i zawodowym.dość groźnie brzmiący termin. Zapraszamy dzieci wraz z rodzicami! ALBO 2 (201) Luty 2013 r. Przewodniczący Rady Miejskiej /-/ Jerzy Głowacz Przez wędkarstwo do waltorni jeszcze nie przebrzmiały echa inauguracji nowego roku (wrzesień 2012) w olsztyneckiej szkole muzycznej w Olsztynku. o dość miękkim i miłym brzmieniu.olsztynek. w Olsztynku W związku z wyborem na stanowisko prezesa spółki komunalnej oraz zrzeczenia się mandatu Radnego w imieniu własnym. szczególnie jeśli wysłuchał koncertu w Gimnazjum im. puzonie. Tak oto wędkarstwo ma czasami wpływ na życiowe wybory. że to wybory miłe dla ucha *przesłuchanie . Górna 5. Górna 5. Radości nie krył dyrektor Janusz Ciepliński.pl. Zamierzona inicjatywa ma na celu odtworzenie charakteru dawnej zabudowy miejskiej oraz ożywienie gospodarcze centrum miasta.

jak też makieta TannenberguDenkmalu. iż bitwa pod Tannenbergiem z 1914 roku i starcie się dwóch wielkich imperiów – carskiej Rosji i Rzeszy Niemieckiej przyczyniła się również do odzyskania przez Polskę niepodległości. który również uczestniczył w spotkaniu. aparat fotograficzny i pokazać swoją perspektywę świata. Jedno pozostaje bezsporne . Pani Alicja zaproponowała. że można samemu sięgnąć po kamerę. w której łączą się dzieje europejskich narodów. Iza Kosińska. Następny etap projektu realizowano w Domu Dziecka nad Jeziorem w Olsztynku. Podkreślił. ponieważ odbywały się tam między innymi parady wojskowe. że makieta czy tablica to pewne ograniczenie. Druga feryjna inicjatywa była szczególna. jak najszybciej się nim zająć i o nie zadbać. historia. aktywni. aby poległych żołnierzy upamiętnić poprzez postawienie symbolicznego krzyża. która pojawiła się na spotkaniu wraz z mężem.że to miejsce upamiętniające istotne fakty historyczne. stanowiły wstęp do nakręcenia fotocastu w ramach projektu DOM. Pojawiła się w towarzystwie znanych badaczy i historyków – Henryka Leśniowskiego i Romualda Odoja. Prezes Towarzystwa Przyjaciół Olsztynka Bogumił Kuźniewski przedstawił pokrótce historię miejsca. Karolina Marchlewska. Zaznaczył. Efekty ich działań można obejrzeć w relacji filmowej: http://www. Jego zdaniem jest to właściwa i słuszna inicjatywa.youtube. Dyskusję poprzedzono projekcją filmu na temat Tannenbergu. W muzeum powinny znaleźć się: makieta Stalagu IB – obozu jenieckiego. iż nie chodzi o odbudowę tego miejsca.w ten. Każdy z 8 młodych podopiecznych tej instytucji mógł pokazać w formie fotograficznej siebie. niezawinionego cierpienia i krzywdy. uprzątnięte i odpowiednio wyeksponowane. Zdaniem polonistki. który winien być wykorzystany przez włodarzy jako znaczący cel turystyczny. Nie jest miejscem gloryfikacji Niemiec. Pierwsze spotkania. Jego zdaniem miejsce to powinno być oczyszczone. zwrócił uwagę na ponadczasowy wymiar Tannenbergu. a w nim swoich kolegów. który zwrócił uwagę na kwestię turystyki. jak również zainteresowani mieszkańcy. KTÓRA DZIELI O Tannenbergu wiele mówi się od dłuższego czasu. Historyk zaznaczył wyraźnie. bo filmiki przedstawiały znaną im przestrzeń miasta. jak też małżonka. jak też późniejszym ich utrzymaniem. chętnie odpowiadali na pytania. ale o pamięć i dbałość o dziedzictwo historyczne. Dominika Erimus. Teren ten był symbolem potęgi i upamiętnieniem wygranej przez Niemców bitwy. Stanisława Ziątek natomiast przychyliła się do pomysłu postawienia drewnianego krzyża i zarzucenia idei odbudowy. Spotkanie odbyło 25 stycznia br. Byłoby to początkiem stworzenia ścieżki edukacyjnej. iż nie jest to mauzoleum. gdzie historia lokalna jest istotnym elementem kultury i społeczeństwa globalnego. dla których nadal historia XX wieku to symbol bólu.be Grupa filmowa z DKF zrealizowała etiudę filmową. wyraziła sprzeciw wobec odbudowy tego miejsca. Wolontariusze i „filmowcy” z DKF postanowili podzielić się swoją pasją filmową z pod- opiecznymi Warsztatów Terapii Zajęciowej. który zaznaczył. Spotkanie poprowadzili: Wioletta Dywizjusz i Bogumił Kuźniewski. historycy. Ale najpierw mieszkańcy DD poznali filmy dokumentalne Jestem zły i Gadające głowy (z pakietu Filmoteki Szkolnej). Obecni byli goście z Olsztyna. Widać było. ale ciekawym epizodem.Filmowe ferie z DKF Młodzież z DKF w Zespole Szkół w Olsztynku zainicjowała dwa projekty. która dzieli społeczeństwo. która w połączeniu ze ścieżką będzie miała charakter symboliczny. ponieważ pozwoliło zwolennikom i przeciwnikom odbudowy Tannebergu-Denkmalu na konstruktywną dyskusję. którzy interesują się historią i kulturą. Na łamach ALBO pojawiło się kilka polemicznych tekstów traktujących o tym. Małgorzata Zapadka Strona 7 . iż przyszły rok jest szczególny i dlatego należy w godny sposób zadbać o upamiętnienie miejsca spoczynku poległych żołnierzy. w Bibliotece Miejskiej w Olsztynku. Idea ta zyskała również uznanie w oczach Piotra Nawackiego. Teraz z tego materiału powstaje filmowy album zatytułowany DOM. jego mieszkańcy z uczniami z DKF. iż jest to nadal temat drażliwy. Młodzież (Paulina Leszczyńska. które pokazały młodym. organizując dla nich zajęcia filmowe. utrwalali na zdjęciach swoją przestrzeń życia w Domu Dziecka. w imieniu swoim. i że należy. Wywołały one szczególnie żywą reakcję. był podobnego zdania. byli otwarci. Obaj panowie stwierdzili. iż Tannenberg to arena walk europejskich. dlatego w tej materii należy działać niezwykle rozważnie. W czasie budowy nie było to miejsce związane z ideologią nazistowską. jedynie opis.com/watch ?v=GbfUmZfWBQ4 Magdalena Rudnicka TANNENBERG – HISTORIA. iż z jednej strony jest to symbol nazistowskiej propagandy. Nasi goście mieli okazję przedstawić siebie w krótkich wywiadach oraz popracować z kamerą. Spotkanie okazało się niezwykle inspirujące. odpowiednio wyeksponować tablicę informacyjną i zadbać o porządek. tu możesz ją zobaczyć: http://www. które realizowała podczas ferii z podopiecznymi Domu Dziecka. że może to być szansa dla Olsztynka. I tak. którzy są autorami takich publikacji jak Tajemnice grunwaldzkiego pola czy Tajemnice grunwaldzkiego pobojowiska. dopiero w latach trzydziestych zaczęto łączyć to miejsce z nazizmem. aby nie urazić tych. Polacy nie powinni odbudowywać niemieckiego grobu. swoje miejsce. Maciej Czepe i Sara Łakota) wykazała się empatią i zrozumieniem podczas praktycznej części warsztatów. który został wcześniej wyemitowany w TVP Historia. W imieniu młodszego pokolenia wypowiedział się Andrzej Szambelańczyk. dlatego zorganizowano dyskusję poświęconą temu tematowi. Henryk Leśniowski z entuzjazmem wypowiadał się również na temat planów budowy muzeum naszego miasta. o którym należy zapomnieć. dla podopiecznych Domu Dziecka. Podopieczni poznali podstawowe pojęcia z języka filmu na fragmentach dzieł. a z drugiej . Alicja Chrzanowska. Żyjemy bowiem na terenie. po wcześniejszych ustaleniach. Zaproponował on stworzenie zabyt- kowej ruiny. Goście podnieśli kwestie ekonomiczne związane z odbudową ruin. Podkreśliła również. zwłaszcza wobec zbliżającej się setnej rocznicy bitwy. a następnie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Olsztynku.com/watch ?v=J7XWfsO5TAw&feature=y outu. To bowiem przestrzeń wyraźnie związana z okrucieństwem nazistowskich Niemiec i nie należy podnosić kwestii jej wskrzeszenia. Justyna Kalwara. żołnierzy. Podkreślił. dopiero wizyta w tym miejscu pozwoli na połączenie wiedzy z rzeczywistym poznawaniem historii. ponieważ jest to dziedzictwo historyczne i atrakcja dla turystów.youtube. a jedynie miejsce pochówku dwudziestu niemieckich ALBO 2 (201) Luty 2013 r. Dyskusja prowadzona na łamach gazety okazała się być niewystarczająca. na wstępie młodzież przedstawiła własne realizacje filmowe. czy inny sposób należy zająć się miejscem. które jest cichym świadkiem historii i przykładem wielokulturowej przestrzeni. Tomasz Kurs – dziennikarz „Gazety Wyborczej”. w którym przyszło im żyć.

nawiązał kontakt z jeńcami przydzielonymi do pracy w tartaku. jeńców wojennych. Młody (liczył wtedy piętnaście lat) Gerd – Helmut Komossa zobaczył wkrótce całe rzesze jeńców wojennych. Ukończył szkołę im. pojawili się jeńcy francuscy. u którego mieszkała Komossa otrzymał w przydziale swych pierwszych jeńców. Wiosną 1944 roku otrzymał kilkudniowy urlop i został skierowany na szkolenie oficerskie w Bornym Sulinowie na Pomorzu. Później przywożono ich coraz więcej. Dla nas szczególnie ciekawe są fragmenty wspomnień dotyczące pobytu w szkole średniej im. Podobno Francuzów traktowano znaczni lepiej niż Polaków. Mieszkał i wychowywał się w Rucianem. Uczył się tutaj przez 5 lat (1937-1942). a później oficerem. intensywnym szkoleniu Komossa otrzymał pod koniec sierpnia 1944 roku szlify oficerskie i jako podporucznik został skierowany na front do oddziału zajmującego pozycje obronne nad Wisłą. 1 września wybuchła wojna i przedstawienie nie doszło do skutku. podczas uroczystości upamiętniających bitwę pod Grunwaldem w 1410 roku. Wiele jego spostrzeżeń jest bardzo ciekawych i godnych przytoczenia. Stosunkowo łatwe i szybkie zwycięstwo nad Polską wywołało prawdziwą euforię radości i ogromnego poparcia dla hitlerowców. Po rocznym. Nowych uczniów przyjmowano tylko po zdaniu przez nich egzaminów wstępnych. Już we wrześniu przybyli do Olsztynka pierwsi polscy jeńcy. wydał kilka znaczących książek.konwencji haskich i genewskich. . przetłumaczonej na język polski. Dwukrotnie został uhonorowany przez prezydenta USA krzyżem Officer Legion of Merit. Po kilkumiesięcznym. a następnie prowadzono w długich kolumnach z dworca do obozu. Sztuka rozpoczynała się od okrzyku strażnika z zamkowej wieży: „Pali się las graniczny!”. Dyscyplinę trzymała żelazną ręką dyrektorka Schlez. Spędził tutaj cztery w miarę spokojne miesiące.Helmut Komossa Urodził się w 1924 roku w Olsztynie. Gerd Komossa dużo rysował oraz grał w szkolnym teatrze. Po wystąpieniu ze służby wojskowej działał w różnych instytucjach na rzecz zachowania pokoju. którzy zagłodzili i zamęczyli tysiące niewinnych ludzi. wojna była silniejsza. W obozie macierzystym pozostało ich niewielu. Nie ma tutaj żadnej informacji o bestialstwie Niemców.in. intensywnym szkoleniu. Chciał zostać żołnierzem. przyswajając sobie arcydzieła literatury niemieckiej. Oczywiście większość Niemców była przekonana o konieczności wojny. Prowadził seminaria naukowe. których zakwate- Strona 8 rowano w obozie niedaleko pomnika bitwy pod Tannenbergiem. lepiej prezentowali się oficerowie. Komossa w swoich wspomnieniach pisze o dobrym traktowaniu jeńców i tylko współczuje tym ludziom. w wigilię Bożego Narodzenia 1943 roku trafił na front wschodni do baterii haubic. pisał artykuły prasowe. po kolejnym zwycięstwie Niemiec. której premiera miała odbyć się 1 września. a oficerowie mogli nawet wychodzić na spacery do miasta. Po jakimś czasie większość żołnierzy przydzielono do pracy w gospodarstwach i zakładach. Za swoją służbę otrzymał wiele odznaczeń: Krzyż Żelazny I i II klasy. Młody Komossa spędził w Olsztynku pięć lat. żeby dawać przykład dzielności i ofiarnie służyć führerowi i ojczyźnie. Niekiedy przynosił im kawałek chleba. Niemcy naiwnie uwierzyli w możliwość ostatecznego zwycięstwa i stworzenia tysiącletniej rzeszy. Karierę rozpoczął jako dowódca baterii i przechodząc kolejno różne szczeble dowódcze. Jak na generała. zniszczone mundury i sprawiali wrażenie skrajnie wyczerpanych. Mieli brudne. a tysiące młodych Niemców rozpaliło ognień na granicy z Polską. W wieku 18 lat jako ochotnik zgłosił się do Wehrmachtu.01. opisał swoje przeżycia związane z młodzieńczymi latami spędzonymi w Prusach. zakończył w randze generała oraz szefa Wojskowej Służby Bezpieczeństwa. chronionych umowami międzynarodowymi . który uczył się na Gerd Helmut Komossa w niewoli radzieckiej zajęciach fakultatywnych języka rosyjskiego. Armia niemiecka po klęskach pod Stalingradem i Kurskiem znajdowała się w odwrocie. Potrafił on zaszczepić w uczniach zamiłowanie do literatury i historii. Zwykli żołnierze sprawiali przykre wrażenie swoim ubóstwem. W jednej z nich pt. gloryfikująca obronę pruskiej twierdzy Kolberg w okresie wojen napoleońskich (1806-1807). którzy nie chcieli się zgodzić na rezygnację z Gdańska i oddanie tzw. wstąpił ochotniczo do niemieckich sił zbrojnych. Uczniowie mieli różne możliwości rozwijania swoich talentów. Francuzi zmienili Polaków przy pracy w tartaku i mieszkali w drewnianej szopie obok zakładu. Premiera tego filmu odbyła się 30. Za wszelką cenę próbowano zatrzymać wojska radzieckie prące na zachód. W 1940 roku. doświadczeniami wojennymi i sowiecką niewolą. W szkole uczyli nauczyciele dobrze przygotowani do wykonywania swojego zawodu.”Z Mazur nad Ren”. W ten sposób również właściciel tartaku. na południe od Warszawy. Pod koniec 1942 roku. Młody Komossa zamieszkał na stancji u właściciela tartaku.COŚ Z HISTORII Gerd . Behringa w Olsztynku. Wszelkie wysiłki kończyły się jednak kolejnymi klęskami i ciągłym odwrotem. Jeńców rozsyłano do pracy do podobozów filialnych na całym terenie Prus Wschodnich. która przyjechała do Olsztynka z dawnej kolonii niemieckiej w Afryce Południowo-Zachodniej (obecnie Namibia). pod nadzorem starych żołnierzy Landwehry. Według opinii Komossy Rosjanie wyglądali fatalnie. Po przegranej wojnie dostał się do niewoli sowieckiej i przebywał w obozie jenieckim cztery lata. Przywożono ich całymi transportami kolejowymi. to bardzo naiwne i karygodne widzenie zbrodni hitlerowskich. Chłopcy z Behringschule uczestniczyli latem 1939 roku w próbach do sztuki teatralnej.1945 roku. ALBO 2 (201) Luty 2013 r. grał na fortepianie i śpiewał swoje ballady). Była to gigantyczna superprodukcja z udziałem kilku tysięcy statystów oraz 6000 koni. Szczególną sympatią i szacunkiem darzył profesora języka niemieckiego Molla. W latach 1943 – 1945 brał udział w walkach na froncie wschodnim. który posiadał różne talenty (m. W 1956 roku wstąpił w szeregi zachodnioniemieckiej Bundeswehry. Szkoła w Olsztynku przestała go fascynować. korytarza pomorskiego. dzięki czemu zyskiwał życzliwość Rosjan. Jego mentalność i widzenie świata zostały wypaczone nazistowską ideologią. Mieli większą swobodę. W opinii Komossy szkoła w Olsztynku tzw. Młody Niemiec. Latem 1941 roku przybyły pierwsze transporty jeńców radzieckich. że utracili wolność i znaleźli się daleko od rodzinnych stron. mając 18 lat. Jest to bardzo jednostronne i wręcz dziecinne przedstawienie tego problemu. Behringa w Olsztynku. Brał udział jako statysta w nagrywaniu scen batalistycznych do filmu „Kołobrzeg” („Kolberg”). Srebrną Odznakę Szturmową i Srebrną Odznakę za Walkę Wręcz. zaś całą winę za jej wybuch zrzucano na Polaków. Behringschule stała na bardzo wysokim poziomie.

cywilną.zów. drużynę z Olsztyna. m. a rozbite wojska w panice uciekały na zachód i północ. Przez dłuższy czas niszczono i rabo. z: Bartoszem Krzyśkiem. Za to. Często opuszczał obóz i widział w jaki sposób zbrodnia katyńska na niewinnych oficerach polRosjanie traktowali zdobytą północną część Prus skich w 1940 roku. Z upływem czasu warunki życia obozowego ule. Wypełniona po brzegi hala i rytmiczne śpiewy klubów kibica obu drużyn dodatkowo podgrze- wały atmosferę spotkania. Pewnego razu kolumna składała się z byłych rosyjskich jeńców wojennych z obozu w Olsztynku. 80 dzieci w 4 różnych grupach wiekowych. pod bacznym okiem trenerów. Emocje udzielały się zarówno tym najmłodszym. który jest obecnie liderem rozgrywek.krzyczeli żołnierze rosyjscy i wymierzali ciosy kolbami karabinów. Widział okrutnie zniszczone miasta i wioski. Obwód Młodzi siatkarze z Olsztynka na meczu AZSu Olsztyn Stowarzyszenie ALPS funkcjonuje w Olsztynku od niespełna 5 miesięcy. To oczywiste. jak i starszym widzom. Komossa trafił najpierw do Georgenburga. Porucznik Komossa. Spędził tutaj cztery długie lata. już w drodze powrotnej pytały o kolejne. Wypędzono niemiecką ludność utraconą krainą dzieciństwa i młodości. Po kilku tygodniach zaczęto wywozić jeńców na wschód. Trenuje tu. Większość zwolniono z oboWschodnich. Przez ostatnie tygodnie walczył w rejonie Gdańska i tutaj nastąpiła ostateczna kapitulacja wojsk niemieckich wieczorem 8 maja 1945 roku. a po sześciu tygodniach został przepędzony do obozu w Tylży na terenie Prus Wschodnich. szczególnie w pierwszym okresie niewoli. co i tak należało faktycznie do Związku strę w Bawarii i tam zamieszkał. a także nieznośnego głodu. Jeńców niemieckich od dobrze język rosyjski. Siatkarze cierpliwie podpisywali autografy i odpowiadali na pytania. był lepiej traktowany 1948 roku traktowano coraz lepiej. Niemałą niespodzianką dla młodych adeptów siatkówki z Olsztynka była możliwość wejścia na boisko i zrobienia wspólnie z zawodnikami obu drużyn pamiątkowych zdjęć. Piotrem Gruszką. Ofensywa zimowa zmiotła obronę niemiecką. Karol Kijkowski Strona 9 . Ratowali się na różne sposoby.mieckich nigdy nie spotkał tak okrutny los jak mi. pohańbione kobiety i bezsilnych mężczyzn. Oficerów nieszania się i mógł nawiązywać kontakty z Rosjana. Wielu Rosjan i wypełniał zadania zlecane przez komendanta odnosiło się z pewną dozą szacunku i uznania dla obozu. Niewola Do niewoli radzieckiej trafiły setki tysięcy jeńców niemieckich. gdzie powstał prowizoryczny obóz. Dzięki temu miał większą swobodę poru. Było to ostatnie spotkanie fazy zasadniczej i decydowało o ostatecznej kolejności w tabeli przed fazą ALBO 2 (201) Luty 2013 r. Był świadkiem wielu dramatycznych zdarzeń. Gerd-Helmut Komossa odnalazł matkę i siowano to. Czasami dostawali kawałki końskiego mięsa. Dawidem Konarskim czy Andrzejem Wroną. Jeńcy niemieccy na własnej skórze doznali różnego typu upokorzeń. ”Szpiedzy! Zdrajcy!” . kiedy to grupa jeńców ugoGerd Helmut Komossa jako generał Bundeswehry towała i zjadła psa należącego do obsługi obozu. Konwojenci rosyjscy bili mężczyzn przez przerwy. Zjadali najrozmaitsze zielsko (pokrzywy. Ich los był podwójnie tragiczny. znający różnej maści przestępców. że dostali się kiedyś do niewoli niemieckiej czekała ich okrutna kara w postaci deportacji do sowieckich łagrów na Syberii. jednym z głównych celów działania projektu jest nauczanie i doskonalenie umiejętności gry w siatkówkę. na jej miejsce napływali osadnicy Bogumił Kuźniewski z różnych rejonów wielkiego Kraju Rad. trawę. szczaw). a także jej popularyzacja pod względem oddolnej aktywności i poparcia społeczności lokalnych oraz promocja regionu poprzez sport. Do Olsztyna wybrała się 40 osobowa grupa młodych siatkarzy z Olsztynka. Wyjazd na mecz wywarł na dzieciach duże wrażenie.Kaliningradzki traktowano jako miejsce zsyłki dla gały poprawie. Komossa wspomina też zdarzenie. Podstawą wyżywienia była cienka zupka z odrobiną kaszy oraz kawałek chleba. Gdy któryś upadł na drogę. 10 maja nieskończenie długa kolumna jeńców niemieckich ruszyła z Gdańska w kierunku Iławy. Dzieci dzielnie dopingowały. natychmiast dobijano go strzałem. tłumy ludności cywilnej pędzonej do niewoli. również dla dwudziestoletniego Gerda Komossy zaczął się czas niewoli. mlecz. play-off. Mazury pozostały Radzieckiego. Pomimo wspaniałego dopingu mecz zakończył się wynikiem 3-0 dla zespołu z Bydgoszczy.czekając na uderzenie Armii Czerwonej. śmiertelnych wrogów.in. 9 lutego dzieci i młodzież ze stowarzyszenia ALPS Olsztynek miały okazję podziwiać mecz PlusLigi mężczyzn rozegrany pomiędzy Indykpolem AZS Olsztyn a Delectą Bydgoszcz w hali „Urania” w Olsztynie. którzy nie mogli bronić swoich bliskich przed gwałtami i śmiercią. niekiedy zdobywali kawałek chleba lub słoniny od cywilnych Rosjan. nie żałując rąk i gardeł. że uczestnictwo w wydarzeniach sportowych jest jednym z najlepszych impulsów do treningu dla początkujących siatkarek i siatkarzy. jak ulicami Tylży pędzono ludzi w sposób gorszy niż stado bydła. Widział też.niedawnych.

ok. Dzieci. odpowiedzią naszych rodaków było – przeciwnie – owych marzeń zintensyfikowanie i niezłomny marsz ku niepodległości. Żeromski – Wierna rzeka) i sztuce (A.powstanie objęło teren tylko zaboru rosyjskiego. miały okazję do umocnienia patriotyzmu i pogłębienia wiedzy historycznej.senat. spłacamy dług wobec wielu pokoleń Polaków. ale bardzo ważne dla Polski oraz takich krajów jak: Litwa. Mieli prawo do stałej pensji państwowej. czytamy m. musi być wolnym i potężnym. Podsumowania tego patriotycznego spotkania dokonał Burmistrz Olsztynka Artur Wrochna.pl. który podziękował organizatorom i wszystkim zgromadzonym za przybycie.Polak i jego marzenia”. Miało charakter wojny partyzanckiej. a ok. którą ponieśli nie poszła na marne. Senat RP uchwalił rok 2013 Rokiem Powstania Styczniowego. spotkało się z poparciem międzynarodowej opinii publicznej. 10 tys. patrz . Na warszawskiej Pradze uruchomiono dla nich schronisko św. który w liście do uczestników konferencji w Hotelu Europejskim w Warszawie „Powstanie styczniowe . Mimo początkowych sukcesów. który ma takich żołnierzy. 21 stycznia 1919 roku Józef Piłsudski wydał rozkaz specjalny. także dla nas.gov. napisał: „Kraj. Pewne wzmianki dotyczą dostarczania z Warmii broni dla powstańców. Honorowy patronat nad obchodami 150-tej rocznicy wybuchu powstania objął Prezydent RP Bronisław Komorowski.in. rocznicy wybuchu powstania. W uchwale z dnia 3 sierpnia 2012 r. Łotwa. Teresy. Towarzysze broni! Ojczyzna i historia Was nie zapomni” (…). Marian Langiewicz. że były w stanie nauczyć się bardzo długich kwestii. Specjalna komisja przyznała w grudniu 1919 prawa weteranów 3644 osobom. Wydaje się. Towarzysze broni! Ojczyzna i historia Was nie zapomni”. Zygmunt Puszczewicz korzystałem z: www.Powstanie Styczniowe 1863 r. które w pewnym sensie poprowadziło także te państwa ku niepodległości. Dąbrowska – Noce i dnie.prezydent. Matejko – Polonia) XIX i XX wieku. napisał: „Kraj.: „Honorując patriotyczne oddanie i szlachetne poświęcenie powstańców styczniowych. W zimowej scenerii. otuleni w ciepło domowego ogniska. Zasięgiem objęło ziemie położone w zaborze rosyjskim.org Obchody 150 rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego w Olsztynku „HISTORIA WAS NIE ZAPOMNI” Honorując postawę powstańców styczniowych. z których kilkadziesiąt tysięcy zostało zabitych w walkach. E. a dzieciom gratulował tego. dyktator i generał wojsk powstańczych. napisał: „Jestem przekonany. upamiętniając wydarzenia z roku 1863. że u progu rocznicowych obchodów. wypowiedziane tu. którzy nie wahali się stanąć do walki w obronie wolności. którzy nie wahali się stanąć do walki w obronie wolności. który ma takich żołnierzy.jak już wspomniano wcześniej . Ofiara. czy Białoruś. że na słowa cara Aleksandra II. www. M. trwało do jesieni 1864r. Przywołajmy na chwilę te odległe wydarzenia (150 lat temu). straconych. po nim zaś rodzi się inna Polska z innym ujęciem życia i jego zadań”. Jeśli chcielibyśmy szukać związków powstania z naszą ziemią – to były one raczej symboliczne. S. 38 tys. w trakcie których rozpatrywać będziemy różne aspekty wydarzeń roku 1863. w której stoczono ok. już ta jedna z pierwszych uroczystości przypomina o samych początkach ruchu powstańczego. którzy mroźnego styczniowego poranka opuszczają swoje domy i podejmują nierówną walkę z zaborcą o lepsze jutro dla przyszłych pokoleń Polaków. wyobraźmy sobie powstańców.pl www. władze miast i reprezentacje szkół. Było największym polskim powstaniem narodowym. blisko1 tys. noszenia specjalnych fioletowych mundurów i cieszyli się wielkim szacunkiem społecznym. Grażyny Figielskiej i Marzeny Obuchowicz zaprezentowali spektakl patriotyczny. Powstanie przyczyniło się do korzystniejszego niż w dwóch pozostałych zaborach (pruskim i austriackim) uwłaszczenia chłopów. Najlepiej atmosferę związaną z Powstaniem Styczniowym oraz jego wpływ na dalsze losy Rzeczpospolitej oddają słowa samego prezydenta Bronisława Komorowskiego. skazanych na katorgę lub zesłanych na Syberię. zakończyło się porażką powstańców. na progu nowoczesnego życia społecznego. panowie. W 22 stycznia w kinie Grunwald w Olsztynku odbyły się gminne uroczystości poświęcone 150. Marian Langiewicz. iż dobrze się stało. Weterani powstania styczniowego byli otoczeni w II-iej Rzeczpospolitej ogromnym szacunkiem i szczególną opieką.. Rozpoznawano ich wtedy na ulicy po czapkach rogatywkach ozdabianych srebrnym orłem lub biało-czerwoną kokardą. spłacamy dług wobec wielu pokoleń Polaków. Marzena Obuchowicz nauczyciel SP w Olsztynku ALBO 2 (201) Luty 2013 r. na motywach „Latarnika” Henryka Sienkiewicza. Pozostawiło trwały ślad w polskiej literaturze (m. że serdeczna pamięć oraz krótka chwila refleksji nad losem bohaterskich powstańców styczniowych – to obowiązek i wdzięczność. ale to właśnie rok 1863 – jak napisał Wielki Marszałek Józef Piłsudski – stoi na przełomie naszych dziejów. do witających go Polaków: Żadnych marzeń. Wybuchło 22 stycznia 1863 w Królestwie Polskim i 1 lutego 1863 na Litwie. Ich urzeczywistnienie nadeszło 11 listopada 1918 roku. musi być wolnym i potężnym. na mocy którego weterani powstania styczniowego uzyskali uprawnienia żołnierzy Wojska Polskiego. przeplatany pieśniami patriotycznymi nawiązującymi do okresu powsta- nia styczniowego. Grottger – Polonia i Lithuania. . dyktator i generał wojsk powstańczych.wikipedia. na które licznie przybyli mieszkańcy Olsz- Strona 10 tynka. O tym. które jesteśmy Im winni.zatrzymanie w Jarotach (wówczas niewielkiej wsi) Wojciecha Kętrzyńskiego w dniu 11 września 1863 roku i uwięzienie go w Górnej Bramie w Olsztynie. która podczas walk stała się ich najbardziej typowym atrybutem. Orzeszkowa – Nad Niemnem.1200 bitew i potyczek. lecz stała się trwałym fundamentem odzyskania niepodległości w 1918 roku. wyemigrowało. a to z tej przyczyny. że . Uczniowie szkoły Podstawowej w Olsztynku pod kierunkiem: Wioletty Figielskiej-Korgul.in. J. w Warszawie.

jest nadal zwykłym człowiekiem. Brak snu jest wpisany w realia tej pracy. czy ma jakieś schematy gry w pewnych ustawieniach lub innych określonych sytuacjach. Zaczynając pracę przygotowuję kartki z ulubionymi kierunkami ataków i zagrywek. to można to mieć jedynie dzięki ciężkiej pracy. czy jest to tzw.Twoje plany na przyszłość? . Finowie wydawali mi się ludźmi zamkniętymi w sobie. że nadal będę mógł pracować w moim obecnym klubie AZS Olsztyn oraz.jak zaczęła się Twoja przygoda z siatkówką? .Na zawodach w Japonii pełniłem rolę trzeciego statystyka. Kamilem Sołoduchą Chciałbym przedstawić sylwetkę pochodzącego z Olsztynka Kamila Sołoduchy. Czy rozgrywający lubi powtarzać zagrania. w którym uczestniczyło 12 drużyn i żadna z nich nie odpadała z rywalizacji.Czym zajmowałaś się po Pucharze Świata? .rotacyjny).Dziękuję za rozmowę Z Kamilem Sołoduchą rozmawiał Karol Kijkowski Strona 11 .Zajęliśmy drugie miejsce. co dało nam awans do Igrzysk Olimpijskich w Londynie.. jak bardzo złożony jest to proces. gdyż nie było czasu na poprawianie błędów. czy chciałbym polecieć z polską reprezentacją. . dzięki tego typu działaniom dzieci nabywają umiejętności współpracy w grupie. w jaki oceniali je dwaj pozostali statystycy.Moim zdaniem jest to najlepsza droga do zainteresowania sportem. Na pierwszym naszym spotkaniu trener wyjaśnił mi z grubsza na czym to polega i podczas wakacji zacząłem się przygotowywać do tej funkcji. Oczywiście bez chwili zawahania zgodziłem się! Do pracy z kadrą skłoniła mnie chęć zdobycia doświadczenia. czy chciałbym pracować z AZS-em jako statystyk. .od 1. Analizuję również z której strefy.na linię 3 metra. ponieważ mimo wieloletnich sukcesów . dlatego z wieloma nadal utrzymuję dobry kontakt.Kto jest twoim ulubionym zawodnikiem? . czy to ligowego .Na czym polega analiza zespołu. Dzięki temu opracowujemy 5 kolejnych meczów. Przykładowo. a nie inna dyscyplina sportu? . odkrywają. że musiałem nauczyć się szybko i poprawnie pisać statystyki. . że jeśli się chce coś osiągnąć. na arenie międzynarodowej. do której piłka jest zagrana (pole gry jest podzielone na 36 stref).Na pewno jest znacznie spokojniej niż w Polsce. czy jest stacjonarna z miejsca. z którą walczyliśmy w ostatnim meczu o zwycięstwo w turnieju.takiego jak Skra Bełchatów. a na turniejach z udziałem reprezentacji musimy analizować wszystkie mecze w danym dniu.. wiedział. że w klubach mamy około tygodnia na przygotowanie się do kolejnego ligowego spotkania. takie jak niedawno utworzony w Olsztynku ALPS. czy odrzuciła od siatki. Co cię do tego skłoniło? .Wywiad z . więc wraz ze statystykami z innych reprezentacji spędzaliśmy całe dnie na sali. obrona lub atak. to dobry sposób na propagowanie i promocję siatkówki? . . który pracując jako statystyk w sztabie Siatkarskiej Reprezentacji Polski zdobył wraz z nią złoty medal Ligi Światowej i srebrny w Pucharze Świata. Potrafi podejść i porozmawiać z każdym. Za sprawą takich inicjatyw i bezpośredniego kontaktu z zawodowymi siatkarzami dzieci nabywają dobre wzorce. którą wówczas prowadził i zwrócił się do mnie. „slash” . w zagrywce wykazuję jaki jest jej rodzaj. Ulegliśmy Kamil ze złotym medalem zdobytym podczas Ligi Światowej jedynie Rosji 2:3.Mam nadzieję. były trener reprezentacji Polski.Odezwał się do mnie Daniel Castellani.jak oceniasz. Z Finlandią brałem udział w kwalifikacjach do Igrzysk Olimpijskich. . „antigówka” (czyli podrzut piłki jak do „flota” a serwis mocny . ponieważ to najtrudniejszy i najbardziej wyczerpujący turniej.Wyjaśnij czym tak właściwie zajmuję się statystyk w siatkówce? . czy był to as serwisowy. . czy perfekcyjnie. „wykrzyknik” .w siatkówce trzeba myśleć. Okazali się jednak bardzo otwarci i kontaktowi. . a także wszystkie elementy takie jak: zagrywka. Nie miałem pojęcia czym zajmuje się statystyk w siatkówce. czy reprezentacji np. potrzebował statystyka w reprezentacji Finlandii.5 m do 2. Wiąże się to ze zdecydowanie większą intensywnością pracy. a było ich w ciągu dnia 6. Trenerzy komunikowali się w języku angielskim. czy jest to „flot” (bezrotacyjny serwis z wyskoku). Na przykładzie jednego tylko elementu widzimy. itd. co powodowało ograniczenia w komunikacji. ALBO 2 (201) Luty 2013 r.Czy w jakiś specjalny sposób przygotowywałeś się do tego wyjazdu? . że będę mógł realizować swoją pasję w reprezentacji. <uśmiech> . .jaka są według Ciebie różnice pomiędzy pracą w reprezentacji a pracą w klubie? .jak zakończył się ten turniej dla Ciebie i reprezentacji Polski? . Zapytał mnie.5 m od siatki.Statystyk zajmuje się wszystkim co dzieje się na boisku. dostałem telefon z pytaniem.w centrum siatki.na drugą stronę boiska.Najważniejszą różnicą jest to. Praktycznie każdy z elementów sztuki siatkarskiej jest analizowany i rozpisywany na czynniki pierwsze. czy zagrywka jest z wyskoku. Rozpisywany jest także rodzaj zagrywki ze względu na jej jakość czy została dobrze przyjęta. że studiuję informatykę. Druga sprawa to fakt.Moi koledzy od piłki nożnej mnie zabiją . nie ma takiej presji i oczekiwań na zwyciężanie wszystkiego. czy stowarzyszenia rozwijające siatkówkę od podstaw. na Puchar Świata do Japonii. . Pewnym problemem była dla mnie nieznajomość języka fińskiego. Musiałem również przywyknąć do spania po 3-4 godziny.24 lata profesjonalnej gry . W dalszej analizie rozróżniamy skuteczność przyjęcia zagrywki: perfekcyjne . a dalsza część polega na analizie gry rozgrywającego. Każdy z meczów musiał być analizowany. dokonując ich analizy. Brazylii? .Pewnego dnia zadzwonił do mnie Mariusz Sordyl (ówczesny trener AZS Olsztyn) było to w lipcu 2008 roku.Nie ma tu różnicy w analizie. negatywne . pod wodzą Andrei Anastasiego.Przełomem dla Ciebie było rozpoczęcie pracy w reprezentacji Polski. następnie w Lidze Światowej oraz w kwalifikacjach do Mistrzostw Europy. która wygrała najwięcej spotkań.jaka jest specyfika pracy z Finami? . dobre .Dlaczego siatkówka. a do tego jest dla młodszych kolegów wzorem i zawsze służy dobrą radą. . uczenia się i dalszego rozwoju. .Piotr Gruszka.W październiku 2011 r. Na początku była to przysłowiowa czarna magia. natomiast zawodnicy w swoim ojczystym.poza 3 metr i poza boiskiem. Zwycięzcą rywalizacji była drużyna. Podsumowując wszystkie te działania jesteśmy w stanie przewidzieć z pewnym prawdopodobieństwem co nastąpi w kolejnej akcji. więc musiałem nauczyć się oceniać elementy siatkarskie w taki sposób. . Nie zmieniała się więc liczba rozgrywanych spotkań. . przyjęcie. kiedy zacząłeś współprace ze sztabem. Zapisuje każde dotknięcie piłki przez zawodnika z każdej drużyny.

na Orliku i w terenie. a bramki zdobyli: Jacek Łuczak . Są urozmaicone i odbywają się w sali gimnastycznej. Młodsze grupy wiekowe: żaki. Ostatni dzień ferii upamiętnił wspaniały bal hawajski. ale brała udział w bardzo atrakcyjnych.pl Fundacja Studencka „Młodzi-Młodym” w CEL 1 % wpisz: MKS „OLIMPIA” OLSZTYNEK ALBO 2 (201) Luty 2013 r. którym serdecznie dziękujemy za wszelką pomoc.“na zimne trzeba dmuchać” i solidnie przygotować się na walkę o każdy punkt. bo liderowi żadna drużyna na pewno nie odpuści.Miejska Biblioteka Publiczna Nie tylko lektura FERIE W BIBLIOTECE Kto z nas nie marzył o podróżach. . Uczyły się między innymi jeść chińskimi pałeczkami.2. młodziki. Ogromna większość piłkarzy. Szczególne po- dziękowania składamy PP Dariuszowi Śliżewskiemu z Carrefour Express. które wzięły udział w zajęciach organizowanych w Bibliotece Miejskiej w Olsztynku miały właśnie okazję poznać kuchnię. Edycie i Sebastianowi Żukowskim.olsztynek.ligowym “Omulew” Wielbark przyniósł po wyrównanym meczu drużynie z Olsztynka korzystny wynik 3:2 (2:1). zwyczaje i krajobraz wielu odległych krajów. orliki. W kolejnej grze kontrolnej “Olimpia” wygrała z IV ligowym zespołem “Błękitni” Pasym 4:0 (3:0). że “Olimpia” Olsztynek jest prawie pewniakiem do awansu do IV ligi. Zapraszamy sympatyków “Olimpii” na obiecujące sparingi. Leonowi Dzianachowskiemu ze Sklepu SpożywczoPrzemysłowego. a wraz z nią na inaugurację rundy wiosennej i emocjonujące widowiska piłkarskie. Stanisławowi Słodownikowi z Hurt Detal Art. “Startem” Działdowo. W tym roku dzieci. będący w końcówce rundy jesiennej w świetnej formie. 14:00 na boisku Dajtki w Olsztynie (ul. szczególnie dla olsztyneckich kibiców.olimpia. by ostatecznie osiągnąć przewagę aż 14 pkt. szkoląc swój kunszt piłkarski w formie zajęć zabawowo-relaksacyjnych. wyczyn złożył się rekord 16 kolejnych meczów bez przegranej. “Stomilem II” Olsztyn i “Orłem” Janowiec Kościelny. dzieci poznawały przeróżne kraje na wszystkich kontynentach. poznawaniu innych kultur i smakowaniu potraw z których słyną inne kraje. Pierwszy sprawdzian z lokalnym rywalem zza miedzy GKS Stawiguda zakończył się wyso- kim wynikiem 8:3 (5:1). Trener Mirosław Romanowski testuje w sparingach przydatność do gry Łukasza Malanowskiego z “Pisy” Barczewo. Barbarze i Krzysztofowi Klocek oraz Pizzerii Accanto. Ostatni mecz kontrolny przed rundą wiosenną (z “Warmią” Olsztyn) odbędzie się w dniu 23 marca o godz 14:00 na stadionie miejskim w Olsztynku. potraw charakterystycznych dla danych krajów i przede wszystkim własnej wyobraźni. a Damian Rogalski i Kamil Kępka szukają swojego miejsca w nowych klubach.5. Cała ta przygoda odbyła się dzięki uprzejmości naszych sponsorów. Trzeci sprawdzian z IV . pomimo przerwy w rozgrywkach nie spoczęła na laurach. które będą rozgrywane w kolejne soboty o godz. gdzie emocji również nie brakowało. Martwi zaś kontuzja. zwiedzaniu odległych egzotycznych zakątków. W połowie stycznia kadra seniorów rozpoczęła przygotowania do rundy wiosennej.1 i Paweł Duch -1. muzyki. Dawid Kowalczyk i Łukasz Malanowski. Emilii Witowicz z Zakładu Cukierniczego „Jago- dzianka”. trampkarze i juniorzy praktycznie nie korzystają z zimowej przerwy w treningach. Nie ukrywamy. Kadra liczy obecnie około 20 piłkarzy. z utęsknieniem czekając na nadejście wiosny.com.2 i Jakub Skirzewski -1. której doznał Łukasz Duch. nie notowany w historii klubu. gdyż nasz ulubiony zespół seniorów “Olimpii” Olsztynek systematycznie umacniał się na pozycji lidera. MBP Co słychać w Olimpii? Runda jesienna rozgrywek piłkarskich o mistrzostwo klasy okręgowej grupy 2 okazała się pełną emocji i niezapomnianych wrażeń. nad drugim w tabeli “Jeziorakiem” Iława. nie widzi jednak potrzeby dalszych wzmocnień kadrowych w wiosennym oknie transferowym. którzy wznowili treningi z pełnym obciążeniem. cotygodniowych rozgrywkach halowego turnieju piłki nożnej. Te treningi charakteryzują się dużą intensywnością zajęć w celu budowania siły. gdyż bardzo często nie mieścili się w podstawowej jedenastce. Za pomocą specjalnie przygotowanych prezentacji multimedialnych. Żytnia 71). Przed zawodnikami “Olimpii” jeszcze 5 sparingów z coraz silniejszymi przeciwnikami: “Pisą” Barczewo. Zajęcia wznowili również Tomasz Trzciński i Krystian Strona 12 Jędrejek. Spożywczo-Przemysłowe. Z 8 zaplanowanych spotkań sparingowych “Olimpia” rozegrała 3 mecze i wszystkie rozstrzygnęła na swoją korzyść. Z kadry ubył Krzysztof Pilski. Renacie Wilk z Nutka Caffe. Kamila Pawlaka i Pawła Ducha. a łupem bramkowym podzielili się: Jacek Łuczak . a nie uśmiechała im się rola graczy rezerwowych. motoryki i wydolności organizmu. Jerzy Tytz Zapraszamy do odwiedzenia oficjalnej strony internetowej „Olimpii” www. Ferie odbyły się pod hasłem „W czternaście dni dookoła świata”. próbowały włoskiej pizzy i przebierały się w egzotyczne dla nas stroje. Na ten. Po jednej bramce PRZEKAŻ 1% PODATKU KRS 0000270261 strzelili: Marcin Łukaszewski. Cieszy powrót do drużyny po poważnych kontuzjach Sebastiana Kotlińskiego. Marcin Łukaszewski . tańczyć taniec hula i country. z powodu wyjazdu za granicę. Marcin Łukaszewski . ale . na który każdy przygotował sobie kwiatową girlandę i spódnicę hula.

Memel/Mała Litwa (ob. Obiekty translokowane do Olsztynka. ale dziś już nie istniejące to: Grafika: Małgorzata Korolko 1. Matrosowo. Kr. której właściciel przejął później opiekę nad wzniesionymi chałupami i mieszkał w przeniesionej chałupie rybackiej z Gilge. Translokację potwierdził akt erekcyjny z datą 1939 r. Kr. 3. w 1945 r Francuscy jeńcy z obozu w Królikowie przy wiatraku z Schönfließ Strona 13 . Kr. której wyroby sprzedawano na stoisku przy Mauzoleum Hindenburga. Primorsk. Spichlerz (kleć) z Lankuppen. 9. Kr. pochodzące z darów oraz bróg do przechowywania siana. przechowywano łodzie wikińskie i dłubanki. Litwa (ob. Kościół z Rychnowa. który odnaleziono w trakcie remontu wieży z Maniek. Labiau/Mała Litwa. Komsomolskoje. Johannisburg). przy której w 1939 r. pow. Podczas wojny zostały przywiezione kolejne budynki. spisany ręcznie na pergaminie.Z historii Muzeum… Translokacja Muzeum do Olsztynka O translokacji Muzeum na wybrany wcześniej teren w Olsztynku poinformowano w Królewcu podczas konferencji prasowej wiosną 1937 r. W latach 1938 i 1939 chałupy z Heimatmuseum z Królewca rozebrano. Elbląg (Bordehnen. Kr. W Olsztynku przygotowano teren pod przyjęcie pierwszych obiektów. prace te wykonywali francuscy jeńcy wojenni z obozu w pobliskim Królikowie.. Kr. Pempiai na Litwie). pow. Kr. prowadzoną przez mistrzynię Christel von Wronowski. Kr. Wiesława Chodkowska Monika Sabljak – Olędzka Widok z zagrody litewskiej Grafika: Małgorzata Korolko Grafika: Małgorzata Korolko Chałupa rybacka z Gilge. Stajnia z zagrody z Pempen. Memel/Mała Litwa 3. Stajnia z Gilge. Chałupa litewska z Pempen. Osterode) wraz z oryginalnym ołtarzem z Różyńska Wielkiego. pow. 4. pow. Memel/Mała Litwa 4. pow. Matrosowo. Kr. który kierował budową chałup. Pr. pow. Przeniesiono także ule. Na początku wojny w olsztyneckim skansenie stały już: kościół drewniany i wiatrak paltrak z Schönfließ. Kr. tak jak w Królewcu. 7. Obwód Kaliningradzki). Labiau/M. Kurhan z Sorthenen (ob. Kr. w miarę. karczma i kawiarnia miały stanąć na brzegu wykopanego stawu. Na przyszłym wiejskim placu wywiercono studnię. przewieziono je do Olsztynka i część z nich ponownie wzniesiono na nowych miejscach. Allenstein). Pisz (Groß Rosinsko. Prace te wykonała firma budowlana Ernst Wispereit z Królewca. Litwa (ob. 10. Ostróda (Reichenau. Obwód Kaliningradzki). Osterode) 5. W chałupie z Burdajn urządzono szkołę tkactwa. (ob. Chałupa z Burdajn.. Holland). Olsztyn (Manchengut. Stodoła z zagrody z Pempen. 2. Kr. 6. Obwód Kaliningradzki). Oberlandzka stajnia podcieniowa. Nowo postawione obiekty w Olsztynku zostały ukończone w roku budżetowym 1942/43. pokoje dla zarządu. Wiatrak „paltrak” z Schönfließ. Chałupa z Bartężka. Elbląg (Behlenhof. W odległych planach były takie obiekty jak scena pod Grafika: Małgorzata Korolko gołym niebem. sala wykładowa. Wędzarnia rybacka z Gilge. budynki do prowadzenia warsztatów. Muzeum nie ucierpiało w czasie działań wojennych w 1945 r. jak pozwalał na to transport. Budynki funkcjonalne plaGrafika: Małgorzata Korolko nowano wybudować przy wejściu do muzeum. Ostróda Olsztyn (Bärting. Obwód Kaliningradzki). Chałupa rybacka z Gilge. Holland). spalona ALBO 2 (201) Luty 2013 r. Labiau/M. 12. Wśród obiektów przeniesionych z Królewca do dziś zachowały się: 1. gdzie Małgorzatabudowlany Korolko przez pewien czas mieszkał Grafika: przedsiębiorca Wispereit. Suszarnia z Pempen (ob. Wieża z Maniek. Pr. Kr. Lankupiai na Litwie). Pempiai na Litwie). Kuźnia z Bielicy. W 1940 r. 2. Do robót budowlanych sprowadzono doświadczonych rzemieślników. Memel/Mała Litwa (ob. 11. 8.

Przede wszystkim pozostaje historią mojego życia. Praca nad książką była niesamowitym doświadczeniem. a przez to są zawsze obecne w naszych. Wypełniała je niesamowita psychologia. ćwiczyłem także śpiew. że nie poszukuję wzoru. Figury te najczęściej przepełnia melancholia i niepokój będące żywą. Kiedyś Emil Cioran napisał: „Co by było. Stąd idę pod prąd oczekiwaniom narzucanym przez innych. było malarstwo Rembrandta. jaką oferowało małe miasteczko. Nikt nie miałby już odwagi przejrzeć się w lustrze. gdzie stawiałem pierwsze kroki. Z nieśmiałego chłopca ewoluowałem w świadomego mężczyznę. Wiersze są przykładem klasycznej ekfrazy (utwór poetycki związany bezpośrednio z dziełem sztuki. Z Karolem poznaliśmy się w Artpub Galerii – portalu o sztuce. lecz także ze sztuką. od razu usłyszałam . Dzięki jego linorytom stworzyłem podwaliny własnego stylu. Moim mistrzem i wieloletnim przyjacielem jest Andrzej Olczyk – artysta z Opola. czy pamiętają Krzysztofa. Pracuję głównie rapidografem i tuszem. profesjonaliści. że pół roku później powstała cała opowieść. a ich nazwisk niemal nie sposób przytoczyć. pozostaję na właściwym miejscu. Dzięki niemu znalazłem się w szkole artystycznej w Rzepczynie. Mam temperament odkrywcy. które wywarło na mnie ogromne wrażenie. czego pragnie i co uznaje za najważniejsze. Potem na mojej drodze pojawił się. jednocześnie stającą się rdzeniem twórczości. czego na co dzień nie widać. Takie chwile jątrzą przeszłość. co ukrywa pod skórą. wreszcie oswoić. Dążę do uzyskania podobnej gęstości ekspresji. że nadal tworzy i osiąga duże sukcesy. Usiłuję iść tym tropem.Znani. To zrodziło we mnie myśl. że ona nadaje sens życia. która od tamtej chwili towarzyszy mi już bez przerwy. Opowieścią o pułapce pamięci jest także AltissimumAbiectum. Tom jest połączeniem rysunku i poezji. Dostałem keyboard. zajęcia czy działania. KRZYSZTOF O SOBIE: „Z natury jestem wędrowcem. niestety już nieżyjący. rany. że przemierzam świat zniekształconych odbić rzeczywistości. aby samemu tworzyć tak bogate światy psychiczne. że choć jestem rzucany w różne strony świata. O jego twórczości wypowiadają się krytycy sztuki. który prowadzę ze znajomymi. Ryszard Soroko. wydany w marcu 2012 roku w szczecińskim Zaułku Wydawniczym „Pomyłka”. nie różni się od języka pisarzy.„to ten. a jest ledwie odczuwalne w błysku oka. Pierwszym malarstwem. filtruję przez siebie. „Niektóre wspomnienia odciskają się w nas tak mocno. którym się w nim posługuję. Sama mam satysfakcję. drugim to – co Odrzucone. Tom wypełnił tę potrzebę: zakończył pracę trzech ostatnich lat i zamknął między kartami niedomkniętą dotychczas historię. bo w groteskowym i tragicznym zarazem wizerunku twarzy stapiałyby się w jedno plamy i wstęgi krwi. że potrafię wydobywać z siebie dźwięki. Olsztynecki Dom Kultury zapoczątkował nie tylko przygodę z muzyką. która dziś przekształciła się wreszcie w przestrzeń wolności. a z czasem. Nad . wyczuliłem oko na kreskę i gry szarości. Od kuchni. Niejeden mieszkaniec Olsztynka pamięta jego artystyczną naturę. Lubię być w ciągłym ruchu. zakrywając rękoma twarz? Życie byłoby praktycznie niemożliwe. jaką w sobie nosimy. Towarzyszy mi pasja i poczucie. potrafiącą mnie rozerwać od środka. wciąż bijących sercach. wystarczy wpisać imię i nazwisko. że grupa dzieciaków grających codziennie w piłkę podwórkową została zaciągnięta do szkółki gry na gitarze. Scott Bakker). który jako pierwszy we mnie uwierzył i umożliwił dalszy rozwój artystyczny. w tym wypadku Karol Samsel wychodzi poza zwykłą interpretację i łączy słowa poetyckie z rysunkami). że stają się bardziej doniosłe dopiero długi czas później. który rysuje i pisze”. wzbogacam własną refleksją i przenoszę na papier. gdyby zobiektywizowała się w akcie ekspresji cała wewnętrzna męka? Czy moglibyśmy jeszcze rozmawiać ze sobą? Czy nie musielibyśmy wówczas mówić. Na początku miał być to jedynie projekt internetowy. Wręcz przeciwnie: wiem. Obecnie fascynuje mnie wielu malarzy. próbą łączenia realizmu z abstrakcją. uniwersalnej emocji. lecz także – szansą wyrwania się z egzystencji: monotonnej i przewidywalnej. Odczuwałem je jako część siebie. gdyby twarz człowieka mogła dokładnie wyrazić całe wewnętrzne cierpienie. MGOK był nie tylko moim drugim domem. Rysunek jest dla mnie swoistym dziennikiem. ALBO 2 (201) Luty 2013 r. Niektórych wydarzeń się nie wspomina. Postaci z moich prac są odbiciem mojego wnętrza. Tworzę opowieści o ludziach. który dąży do tego. A co robi teraz ? Oto okazuje się. odłamków. Wciąż poszukuję ciekawych twórców. Z tego jednak rodziła się sztuka. a same dzieła można obejrzeć na kilkunastu stronach internetowych. pulsującą tkanką. Miałem wrażenie przynależności do tych płócien. Obserwuję świat wokół. już w szkole średniej (byłam nauczycielką tego uzdolnionego artysty). odzwierciedleniem czystej. W cieniu mojej biografii Samsel poukrywał wiele nowych przestrzeni i symbolik. lecz przeżywa je od nowa” (R. co nigdy się nie zabliźnią i strugi łez. którą szybko przekształcono w dziecięcy zespół muzyczny. w tym wszystkim – zaciągać się życiem. Język. gdyby owa nieskończoność odczuć. Godzinami potrafiłem zastanawiać się nad tożsamością portretowanych przez malarza sylwetek. specjali- zujący się w grafice warsztatowej. nie zdawałem sobie sprawy. uzewnętrzniała się w rysach twarzy. jednakże nasza współpraca rozwinęła się w takim stopniu. bo pierwsze jego próby literackie i plastyczne miałam okazję poznać wcześniej. Od dziecka marzyłem o własnej książce. Każdemu z nas dobrano odpowiedni instrument i zaczęliśmy uczyć się gry. Pozwoliła mi poszerzyć horyzonty i zbliżyć się do literatury.autor Krzysztof Schodowski Strona 14 Głównym tematem moich prac jest człowiek i to. Przypadek sprawił. staram się ujawnić to. Uwielbiam portrety – wydaje mi się. Drążę w pokładach pamięci i staram się ją ostatecznie ujarzmić. AltissimumAbiectum ma dwa skrzydła: pierwszym z nich jest to. . Wędrując. tom stworzony wspólnie z poetą Karolem Samselem. co Najwyższe. kiedy okazało się. Nie byłem taki zawsze. Jednak nie oznacza to. uznani (?) z Olsztynka KRZYSZTOF SCHODOWSKI Kiedy zapytałam kilka osób. Jestem wychowankiem Domu Kultury w Olsztynku. że w ludzkiej twarzy kryje się wszystko i mógłbym je rysować bez końca. Przez ostatnie pięć lat pamięć była dla mnie pułapką. Rysowanie przypomina monolog wewnętrzny i jest zapisem poszukiwań formy. co nigdy nie będą powstrzymane”.

to jednak nie sprawiło. który mi pozostał. który marzy o pisaniu i spotyka na swojej drodze nauczyciela. muszą się przed sobą otworzyć i sobie zaufać. w szybkim tempie – nienaturalnie szybkim. Pomyślałam sobie wtedy. że jeśli w człowieku jest taka pasja życia. a ujawnia się moja. że poczułem się od świata oddzielony. Tworząc kolejne wpisy w dzienniku – od prób pisania o twórczości innych do tworzenia metafor światów i kształtowania własnych alter ego – miałem w żywej pamięci ten obraz o młodym chłopaku z ubogiej dzielnicy. umożliwiła mi spotkanie takich ludzi. która wskutek straszliwej pomyłki straciła władzę w nogach. który zobaczyłem w wieku 15 lat . jeśli jeszcze żyje. że czasami odczuwałem rezygnację.schodowski. Na płycie usłyszeć można Karola Samsela (recytacja). czego efektem stał się dziennik „Ten drugi”. może dojść na wyżyny. chroniłem rzeczy pozostawione przez ciebie od zniszczenia i któż mógłby mnie zrozumieć ? tego losu nie wolno było spisać ani wyrazić. Magdalenę Harasimowicz (śpiew. lecz także mniej znane tomiki wierszy z tego okresu: wśród nich Romana Brandstaettera. pasji oraz przekazywaniu następnemu pokoleniu wiedzy i umiejętności. o utraconych autorytetach. gdy książka została nominowana w dziale „Literatura piękna” w 52. Potem zdobyliśmy wyróżnienie 35. jeśli dążymy do samorealizacji.pl.digart. Oto autorskie strony autora: elementduszy. Nad realizacją płyty czuwał Konrad „Biały” Lizinkiewicz. Jego fragmenty publikuję na swojej stronie internetowej: www. upór i wiara nie pozwalały mi się poddać. żeby ujawnić drugą. poszukiwania jego sensu i ogromna potrzeba zajrzenia w głąb siebie. W pewnym sensie zatoczyłem koło – dziś odnalazłem swoje miejsce w małym. Konkursie Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek – „Najpiękniejsze Książki Roku 2011”. że spotkało się dwóch nieznanych sobie dotychczas twórców. Nie jest ważne. dwie tytułowe części całości odsyłały zaś do tradycji literackiej lat 80-tych XX wieku: Karol był zafascynowany neokatastrofizmem. uwielbiał nie tylko poezję Miłosza. że milczymy. „Narodził się intymny i bolesny dwugłos – to uchylanie jednej maski. brnąłem w ślepe uliczki. Współpraca stała się początkiem przyjaźni. W sieci Krzysztof figuruje pod pseudonimem element duszy. biorąc pod uwagę czas.Finding Forrester. gitara akustyczna). niosąc ją pod dom i zapalając światło na schodach. fortepian. Projekt powstawał w ogniu rozmów. że jeśli ma być to coś autentycznego. Kiedy szczęśliwym zrządzeniem losu na drodze Krzysztofa stanął poeta Karol Samsel. co starałem się odnaleźć. Byliśmy mile zaskoczeni. dwunastostrunowa i akustyczna). Międzynarodowego Listopada Poetyckiego na najlepszą książkę poetycką roku 2012. których sylwetki warto przybliżyć. w jakim pisze się tomiki: całość zrodziła się między sierpniem a grudniem 2011 roku. którego pisanie rozpocząłem w lipcu 2012 roku. poszukiwałem cię każdego dnia. ale i powracałem na główny trakt. W tej książce rozliczamy się razem. stworzona przez krakowski zespół „Kalimba” – to jakby trzecie piętro interpretacji utworów poetyckich i plastycznych.com opr. Pod skrzydłem Pegaza jakiś czas temu byłam świadkiem rozmowy dotyczącej niebywałego rozwoju artystycznego dawnego mieszkańca Olsztynka – Krzysztofa Schodowskiego. Do tomu dołączona jest także płyta z muzyką. Rudnicka Liczymy na współpracę mieszkańców Olsztynka – redakcja oczekuje na informacje o osobach z naszego miasta. Tamto widzenie świata usiłował ożywić i unowocześnić w naszej książce. zaś okładkę przygotowała Paulina Moksa. Macieja Grątkowskiego (śpiew. M. gdzie przebywamy. Największą siłą tego projektu było to. zanim nadejdzie felczer mamy się w nią wpatrywać. że od dzieciństwa poszukiwałem autorytetów. chociaż „najważniejsze jest niewidoczne dla oczu” [„Mały Książe”]. Chcieliśmy – przede wszystkim – stworzyć szczerą. jasnością i perłą ALBO 2 (201) Luty 2013 r. urzeknie ją to. Droga bynajmniej nie należała do łatwych. stworzyli niezwykłą książkę – tom będący połączeniem rysunku i poezji. Film wiele mi uświadomił: przede wszystkim obudził nadzieję na spotkanie mentora i uzmysłowił. urodziłem się na wilgotnej ziemi milczących. Henryka Żebrowska żegnaj.blogspot. Mimo.których ujawnianie okazało się najbardziej fascynujące. Odjęcie oto posążek kobiety. Czasami opada maska Krzysztofa. to niezależnie od tego. W numerze marcowym przedstawimy kartki z dziennika Krzysztofa Schodowskiego.pl elementarnia. Obok grafik jest ich poetycka interpretacja i tylko w takim połączeniu można odczytywać tę twórczość. To opowieść o przyjaźni. Nie jest to zadanie zbyt łatwe. djembe. perkusjonalia i instrumenty efektowe). właściwa wyłącznie dla nas”. duduk. na jedno konto” – wspominał Karol podczas wieczoru autorskiego i wernisażu moich rysunków w Galerii „Ostrołęka”. Lista inspiracji wznoszących fasadę AltissimumAbiectum jest dość długa: epilog pisany prozą poetycką nawiązywał do słynnego listu Franza Kafki do ojca. gitara klasyczna) i Łukasza Dudka (gitara elektryczna. zobaczyć może wiele. ale jeśli ktoś się przypatrzy i zastanowi. które zrozumiało? Tylko repliką. Zainteresowanie słowem zapoczątkował wyjątkowy film. irlandzkim miasteczku. Obaj wiedzieli. Łukasza Moksę (recytacja. a w samym grudniu powstało 15-częściowe Abiectum. Hamlet i łabędź (1987) i Tadeusza Śliwiaka Płonący gołębnik (1978). i na odwrót. kalimba. widząc przed sobą ziemię martwą i żywą – i wybierając martwą. a także rozliczyć się z przeszłością. chwiejny i zbyt mało dociekliwy – czym byłoby ciało. gdzie się urodził. Dzięki pracy nad książką ożyło we mnie pragnienie poszukiwania własnych środków wyrazu w języku. każda przestrzeń stanie się twórcza. Dopiero pełna świadomość tego. prawdziwą opowieść o poszukiwaniach. Gloria in excelsis: powie naszym pokrwawionym rękom i rozpuści w nich rzeczy o nierównych krawędziach Strona 15 . wybitnego pisarza żyjącego w całkowitej alienacji. na polach ciszy. ukulele.

sprzątaczka. z Olsztynka. Inicjatywę chwali Weronika Bryndza. również ucznia szkoły. Piła spalinowa. 8 dowodów rejestracyjnych. wiadomo jednak. powinien on zostać przewieziony w bezpieczne miejsce. że struktura kamienia odpowiada składowi meteorytów kamienno-żelaznych – opowiada prof. Daszyńskiego. W naszej gminie w tym roku będzie to jednak szansa dla pań chcących odmienić swój los. 22 Lipca. w dłoniach Świętego. z gm. Piotr przyciągnie tysiące turystów. zastępca sekretarza miasta. 1-6 II Ul. z gm. Meteoryt uczcił papieża Z ścielnych ogrodach. którą zostawiła w szatni lodowiska jeżdżąca na łyżwach Anna K. Nie będzie to jednak zwykły posąg. Po zbadaniu próbek okazało się. Poszkodowane są dwie firmy . z o. że będzie to odpowiedzialne i dobrze płatne stanowisko.MWS Sp..0015. Sprawcy na razie nie są ustaleni. 4 II Szkoła Podstawowa w Olsztynku. własność Piotra S) to łup. sprawdzają się w pracy lepiej od mężczyzn. co należy zrobić ze znaleziskiem.27 I Ul. przewodnicząca Koła Kobiet Olsztyneckich: – To bardzo dobry pomysł. staną przed sądem dla nieletnich za kradzież kurtki Hi-Tec o wartości 400 zł. by złożyć kwiaty pod tablicą ku czci Jana Pawła II. Sprawcy są już ustaleni. Włamanie do budynku gospodarczego PKP. Doszło tu do pobicia Piotra B. 15 II Ul. nawet złodzieje nie mają co kraść! 7 II Lodowisko „Biały Orlik”. W omawianym okresie policja zatrzymała też 4 osoby poszukiwane. Będzie miała 37 metrów wysokości i pełniła jednocześnie rolę tarasu widokowego – wyjaśnia Halina Pustułka z rady parafialnej. Te doniesienia potwierdzone zostały przez Polski Instytut Astronomiczny. Kryzys. że jest to niezwykle cenny i rzadki okaz chondrytu. Złodzieje weszli do środka. Ratusz zdecydował właśnie o loterii. Rafał B. która zostanie ustawiona w przyko- Twórcy liczą. który postaramy się jak najlepiej wykorzystać w Ratuszu – mówi Czebieraj – mamy już w tym zakresie spore doświadczenie i jesteśmy przekonani. Olsztynek i Marcin W. Ma on pełnić jednocześnie funkcję piorunochronu. wielka rzeźba Chrystusa w Świebodzinie. Piotra. ALBO 2 (201) Luty 2013 r. .. Paweł G. wydawałoby się. Dotyczy ona tzw. Straty w wysokości 1400 zł to „efekt” porysowania ostrym narzędziem samochodu VW Sharan Wojciecha N. i jego kompan po „fachu” Sławomir K. Towarowa. wyrzynarka i latarka kieszonkowa (łączna wartość 370 zł. nieprzygotowaną osobę. Piotra stanie w Olsztynku! dą dla pań Ó smy marca do dziś kojarzy się niektórym z goździkami kupowanymi na Dzień Kobiet. Policja szybko jednak ustaliła nie mających szacunku dla zabytków sprawców. jagiełły – teren firmy „Euro-Bet”. a zgromadzoną energię elektryczną przekazywać do sieci energetycznej. (obydwaj z Olsztynka) ściągnęli parapety okienne z blachy miedzianej (1500 zł) w Salonie Wystawowym MBL. Formularze niezbędne do udziału w loterii można odbierać w urzędzie w godzinach 13. kamienia papieskiego. Na razie nie podano jakie dokładnie obowiązki obejmie wybrana osoba. to takie akcje przeprowadzałabym częściej i na szerszą skalę. niestety z niezbyt pozytywnej strony. podobnie jak czyni to np.Meteoryt o takiej masie wart jest kilka milionów dolarów i dlatego z obawy przed złodziejami na razie będzie przy nim dyżurował strażnik miejski – wyjaśnia zastępca sekretarza miasta. . śpiewaczka. że św. Kierowca ciężarówki Jan S.! 1-9 II Ul. 30 I Stacja Paliw „Orlen”. aledwie kilka dni po eksplozji tajemniczego ciała niebieskiego nad Rosją nadeszła jeszcze bardziej sensacyjna informacja z Olsztynka. jeśli tylko dać im szansę. niestety. ale już teraz można dostarczać datki na ten cel. W loterii może wziąć udział każda pełnoletnia mieszkanka gminy. Straty „Euro-Betu” to 2000 zł. czy niepozorna sklepowa może kryć w sobie potencjał. jednak wprawne oko eksperta z łatwością odróżni meteoryt od kamienia. Przejeżdżająca przez miasteczko delegacja naukowców. w której nagrodą będzie praca w urzędzie miasta. Ciekawostką będzie ogromny klucz. Najważniejszym elementem ma być figura św. Wilcza. którym niezbyt długo cieszyli się . 28 I Platyny.Chcemy aktywizować nasze panie i stwarzać im szanse rozwoju – wyjaśnia Jerzy Czebieraj. 4 nietrzeźwych kierowców oraz 3 osoby do wytrzeźwienia. Opracowano na podstawie materiałów KP w Olsztynku.Zdecydowaliśmy. Zielona. został pobity przez Grzegorza K. Janusz Kulawik. Albin B. jadąca na kongres w Olsztynie. Kobiety.00. Bardzo dobrze znany policji. Dlatego zapraszamy wszystkie chętne panie do udziału w losowaniu. Dzięki swojej wysokości figura ma być widoczna nawet z obwodnicy. Miłe złego początki. Z jednej strony jest to pomnik papieski. ale nic nie zginęło. 4 prawa jazdy. . Jeśli nie zostanę dopuszczony do losowania. i Piotr B. z drugiej. . Gdyby to ode mnie zależało. Obecnie trwają dyskusje. przed sądem dla nieletnich. 11-12 II Ul. Włamanie do garażu Andrzeja R. Koszty budowy na razie nie zostały podane do wiadomości publicznej.Ze zdziwieniem zauważyłem. Piotra na świecie. że wraz z remontem kościoła w Olsztynku przeprowadzona zostanie także rewitalizacja jego otoczenia. o. biorąc pod uwagę wartość naukową meteorytu..Daniel P. Zamkowa. 11-12 II Ul. DEZ INFORMACjE OLSZTYNECKIE Loteria z niezwykłą nagro.Największa figura św. nie zapłacił i odjechał. Sprawca stanie. Działdowo. sprawę podam do sądu i trybunału praw człowieka. niezależnie od wykształcenia i kwalifikacji. Strona 16 N ie wszyscy wiedzą o tym. Inaczej myśli Antoni Spłonka – Według mnie to dyskryminacja i sam mam zamiar wypełnić formularz. że ustawimy tu największą figurę św. . Kolejna kradzież (60 l ON -340 zł) na zasadzie: zatankował. 4-6 II Ul. trwają czynności wyjaśniające i procedura przedstawiania zarzutów. i kradzież elektronarzędzi o wartości 2 tys zł.Nauczycielka. zgłosił kradzież 150 l ON i 495 europalet z naczepy Jana S. . – Takie meteoryty łatwo pomylić z głazami narzutowym. Tychy i GMW Wadowice. Budowa potrwa około pół roku. zatrzymała się. Kradzież paliwa (300 l ON) z samochodów ciężarowych oraz drobnego złomu. że tym razem także z powodzeniem wdrożymy do pracy nawet.

On sam tego czasu nie miał. nr 7. Z racji długoletniej pracy jako nauczycielka języka polskiego. którzy nie tolerują bylejakości. aby ktoś taki „oplątany” poezją podzielił się ze mną swoimi refleksjami. 10/ . aby móc odnieść go zarówno do twórców. s. Wymowny tytuł zbioru opowiadań Katarzyny Enerlich „Oplątani Mazurami” osobiście „przerobiłam” na zwrot „oplątani poezją”. pedagoga z powołania i znakomitego polonisty. To tylko kilka pytań związanych z powyższym tematem. 1996 r. s. Pozwoli to na zaistnienie Olsztynka na mapie Europy i stanie się niezwykle ważnym magnesem ściągającym turystów z wielu krajów. Marek zauważał w nich to coś. bo to faktycznie jest olsztynecka atrakcja. Zajmuję się więc tylko analizą przygotowanych przez Marka tekstów w Jego autorskiej rubryce. Jaki on będzie ? Ufam Wam – nie będzie on zły” /Albo. ani upoważnioną do oceny Jego pracy zawodowej. Zgłaszam propozycję. inaczej mówiąc antyhitlerowską. ale „z pewną nieśmiałością” /określenie Marka/ pokazanym do przeczytania. Kuźniewskiego z „Albo” 7/2012r. Nie chodzi tu o rymy. Zwracając się do autorki tekstu. 22/. gdy w rubryce ALBO „Pod skrzydłem Pegaza” prezentował utwory poetyckie różnych osób. słusznie określanej jako twórcza. nr 4. aby zapowiadany konkurs poetycki nosił imię nieodżałowanego MARKA DOMAGALSKIGO . by posłuchać raz jeszcze. przyjrzyjcie się. Albo pojadą nad Wielkie Jeziora Mazurskie pozachwycać się pięknem przyrody. „ Realizacja projektu pod nazwą Europejski Park Historii i Pamięci może być niezwykle ważnym przedsięwzięciem dla mieszkańców gminy. które kryją w sobie całą masę znaczeń. że twórcy wierzą. czy pomnika. niby – metafor . W innym opracowaniu. zostawiając swoje pieniądze. aby stworzyć swoje własne dzieło. którzy po raz pierwszy brali pióro do ręki. o to. ale wykorzystał go najlepiej jak potrafił. jak to będzie naprawdę? Może jednak tak się stać. 2001 r. żeby nie powiedzieć wręcz cyniczna. który wg Niego nie spełniał wymogów wiersza lub z innych przyczyn nie był utworem wysokich lotów. s.„Oplątani poezją” Tannenberg – Denkmal c. ale takie właśnie mam odczucia. iż turyści masowo będą odwiedzać Sudwę. Oni z ufnością oddawali Markowi swoje utwory. Może się mylę. chociaż w malutkiej części. kto i po co odbudował pomnik Hindenburga. gdy beznadzieję można i trzeba zmienić. której należy oczekiwać od wierszy. Często było to piękne przesłanie: „Stańcie się odkrywcami ukrytych dotychczas krain wyobraźni” lub „Podnieśmy zatem głowy. Przyszłe pokolenia będą raczej zajęte walką o miejsce wśród ludzi w zmieniającej się rzeczywistości i nie będą dochodziły. Nie bądźmy bardziej papiescy od samego papieża. a nie muzea i pomniki. B. odbuduje się mauzoleum (nawet jeżeli chodzi tylko o kryptę Hindenburga) i co? Czy ktoś myśli o tym ile to będzie kosztowało i jaki będzie koszt utrzymania takiego obiektu. 11/ Jakie to ważne dla budowania przyjaznej relacji z czytelnikiem. Marek kochał poezję i już w młodości tworzył wysokich lotów wiersze. czy może przede wszystkim. wysupłać z tych owoców wyobraźni znane nam przeżycia. chciałam swemu młodszemu Koledze. jak i oczarowanych poezją czytelników. konstrukcja świata przedstawianego czy np. często pobłażliwie zezwalającym na dowolność w operowaniu słownictwem i formami przekazu słownego. 21/. chociaż oryginalnej /Albo 2012 r. które zbiera się latami. charakterystyczne cechy interpretowanego wiersza”. Tak. swoim uczniom. a my chcemy tylnymi drzwiami odbudować Pomnik Chwały Rzeszy i połączyć go ze Stalagiem I B w Europejski Park Historii i Pamięci. 15/ Nie dawał gotowych odpowiedzi nawet na tak intrygujące pytania. s. która nie załatwia nic. To. Dzięki Markowi uważny czytelnik i wielbiciel poezji zapewne utrwalił w swojej pamięci pojęcia. s. czy wyrażone przeżycie podmiotu lirycznego staje się „jednym z tych . Jest w nich coś. Proszę Szanowną Redakcję. Marek nie dawał się zwieść współczesnym trendom.d. Zwiedzą zapewne muzeum Olsztynka. Królikowo i Tannenberg . że nie użyłem słowa „wiersz” ? Bo jest to po prostu głębokie wyznanie. s. Pozdrawiam wszystkich miłośników poezji. co warto „spamiętać” z mijającego życia. Choćby to były tylko drobne ich strzępy zaklęte w magiczne poetyckie obrazy – miraże” /Albo. Ono prowadzi bowiem do „wylewania” na papier potoku słów mało znaczących. w których rymu nie uświadczysz. Marek doceniał wysiłek twórcy. 1998 r. którzy proponują postawienie krzyża w miejscu złożenia szczątków 20 nieznanych żołnierzy niemieckich poległych w I wojnie światowej. 1996 r. że turyści przejadą sobie piękną obwodnicą do Olsztyna i tam się rozlokują. s. a faktycznie pomnika Hindenburga. Kuźniewski. niby – … Marek poezję czuł i rozumiał. zapomnijmy o trudach. co staję się prawdziwą poezją. Dlatego w sprawie Tannenbergu – Denkmalu popieram państwa Alicję i Tadeusza Chrzanowskich. Niemcy mają ustawę antynazistowską. Bez objaśnień ten rodzaj przekazu literackiego pozostanie „ezoteryczną mową”. szczególnie młodego twórcy. skromnym opracowaniu pochylić się nad redagowanymi przez Marka Domagalskiego tekstami. A czy to nie jest tak. bo przecież jest słowo „mogę” /Albo. co będzie jeżeli wizja p. Według mnie jest to brzydka zagrywka. 2001 r. Owszem. s. coś pozostanie. któremu podsuwał nieznany przecież tekst ! Marek uświadamiał. którzy są otwarci na przebywanie w świecie stworzonym przez wyobraźnię twórcy. Nie interesuje to ani Niemców ani Rosjan.Denkmal. nr 1. na … Nie zgub tego ! /Albo. 17/. Szanowna Redakcjo! Z wielkim zainteresowaniem śledzę dyskusję na temat Tannenbergu – Denkmalu i zadaję sobie pytanie. Analizując prezentowane utwory. ale tylko „pierwsze wrażenie”. co nazwę czarodziejską zamianą słów oczywistych. by zbudować swój kręgosłup psychiczny” – pisał we wrześniowym ALBO 2001 roku. wyjaśniał: „Zauważyłaś pewnie. 2001 r. bo wiedzieli. nr 3. postawić sobie cel. pewnie zajadą do Skansenu. nr 6. ale pozbawione formy. Odkrywał także talenty pisarskie swoich uczniów – to była jedna z Jego pasji poza pracą nauczyciela. ufał szczególnie młodym ludziom. a nam – Polsce potrzebne są dobre kontakty. i czy Olsztynek będzie na to stać? Kto będzie pilnował takiego obiektu. nr 5. Ciekawi mnie. metafory …” /Albo. 2000 r. spłacić dług wdzięczności za Jego troskę o poprawność i piękno języka ojczystego. zauważcie. która przyciągnie turystów z Niemiec. posłuchajmy odpowiedzi” /Albo. A może i będą organizowane „pielgrzymki”. Każde bowiem opisane. „Bierzcie kartkę i … Jesteście w tym wspaniałym momencie. jak za dawnych czasów. prosił o refleksję: „czy mieliście kiedyś tę chwilę zastanowienia się nad przemijaniem ? Co z niej wynikało ? /…/ Jakie wnioski na tę krótką ulotną przyszłość … dopóki idziemy” ? /Albo. Kuźniewskiego się spełni? Otóż. Niekoniecznie w świecie „introwertycznej świątyni odnowy”. do tworzenia takich niby – obrazów poetyckich. 15/. aby móc tworzyć nowe miejsca pracy dla młodych ludzi. takie jak podmiot liryczny. kto to może wiedzieć? Europejczycy mają co zwiedzać i gdzie wypoczywać. za Jego dbałość o kulturę słowa. wreszcie – co po nas zostanie. nr 2. Marek nie przechodził obojętnie nad tekstem. niby – . adresat utworu. Zwracał się wtedy takimi słowami: spójrzcie. pojęcie aluzji literackiej /Albo. s. wywodząc swoje przemyślenia oczywiście z prezentowanego utworu . niby – porównań. A przecież bez należytego ich rozumienia nie da się odczuć głębi przekazywanych myśli i obrazów poetyckich. czyli dostępną tylko dla wtajemniczonych. bo przecież istnieją piękne wiersze. nr 7. konkretnych w słowa wielowymiarowe. Wskazywał więc na istotne elementy kompozycji utworu lub jego stylu. że jest wnikliwym czytelnikiem ich tekstów. perełka wprost. Należał do tych. na życie. powiernikiem ich najskrytszych myśli. Wierzę. nurtujące zapewne nie tylko ludzi młodych – o niespełnioną miłość. że głównym celem ma być właśnie krypta Hindenburga. trochę samolubnej i wyrachowanej. Zacytuję wypowiedź p. że jednocześnie przypomniał podstawowe pojęcia z zakresu poetyki – zasługuje na uznanie. Proszę. Marek pisał: „przystajemy. jak chce p. z najbliższymi sąsiadami. którego motywował w taki oto sposób: „/…/ podczas lektury Twoich tekstów na plan pierwszy wysuwa się olbrzymia wrażliwość na świat. dlatego perfekcyjnie potrafił przybliżyć czytelnikom wybierane przez siebie utwory. Lucjan Hodyra ALBO 2 (201) Luty 2013 r. że promocja walorów Olsztynka okaże się skuteczna! Odrębną sprawą jest idea odbudowy pomnika tannenberskiego. zwłaszcza w tekstach poetyckich i nie godzą się na pozoranctwo. 17/. Alicja Chrzanowska Czekamy na wasze listy alboolsztynek@wp.pl Strona 17 .” Wizja Europejskiego Parku Historii i Pamięci pozwala nam przypuszczać. Owszem. Szanowna Redakcjo! Pragnę w niniejszym. ale również. że to przenośnie. 14 /. Nie czuję się osobą ani kompetentną. Mówimy o nich. Potrafił „wyłuskać indywidualne. które ma dopiero powstać i odwiedzą Galerię z ciekawymi wystawami. Jako poeta tworzący wartościowe i piękne wiersze dzielił się wiedzą i warsztatem twórczym z adeptami sztuki poetyckiej. w tym gospodarcze. jak wielkie bogactwo przeżyć kryje się w utworach poetyckich. Marek wtedy odpowiadał i czytelnikom i autorowi: „ Jest czas . coś co organizuje i współtworzy ukazany świat – ten wyobrażony przez twórcę czy rzeczywisty. aby prezentowane w rubryce „Pod skrzydłem Pegaza” teksty mogły zainteresować większą liczbę czytelników. 2001 r. jakim jest zdolność tworzenia poezji.Zachęcał więc do pielęgnowania daru. nr 7.

"Teatr Magii" w wykonaniu iluzjonisty Łukasza Podymskiego "zaczarował" olsztynecką publiczność. zaszczytny tytuł Miss Publiczności przypadł w udziale Lence Dolińskiej. Tomasz Jackowski. Weronika Widmańska.Gabrysia Moroz. W tym roku w kategorii do lat 12 pierwsze miejsce zajęła Kinga Lewandowska. jak mawiają górale. Rynek Miasta. Blanka Wróblewska.nowością zimowej oferty domu kultury był z pewnością wyjazd na narty. dzieci żywo reagowały i doskonale się bawiły. Maciej Skalski. Alicji Szulewskiej i Mateusza Sawickiego. WKRÓTCE: 1 marca . a zwycięzcom gratulujemy! 28 lutego . Przemysław Niechwiadowicz . w dniu koncertu 40 zł. 3 lutego Miss Ferii 2013 . Piotr Wobolewicz). Tegoroczna edycja konkursu odbywała się w gorących rytmach latino i flamenco. Zbigniewowi Chrzanowskiemu wyrazy współczucia z powodu śmierci Taty składają Dyrektor i współpracownicy z Miejskiego Domu Kultury w Olsztynku ALBO 2 (201) Luty 2013 r.wiosenny koncert legendarnej grupy "Stare Dobre Małżeństwo". II miejsce "Grom" Lichtajny. 22).lecia lokalnej gazety ALBO (więcej na stronie 22) 9 II "Ostatki" w domu kultury. Janusz Ordecha.00. 22 marca .„Victoria” fot. Gąsiorowski . najlepszy bramkarz Kazimierz Gąsiorowski i Piotr Iwanowicz.konkurs piosenki "Zimowe skowronki" jak zwykle cieszył się dużym zainteresowaniem młodych wokalistów. Wstęp wolny. Tytuł Miss Uśmiechu otrzymała Weronika Widmańska. . bawili się członkowie Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin (więcej na stronie 21).00. a Cukierni „Magdalenka” za pyszny tort. Sebastian Lachowicz TURY DOM KUL I K S J E I M oku! na facebo ział co ziesz wied d ę b e z s w ! z nami za jest grane Strona 18 19 I – 3 II Akcja FERIE. Stok "Kartasiówka" w Rusi jest naprawdę godny polecenia. IV Gietrzwałd Uniszewo. Sebastian Lachowicz III miejsce Stacja Paliw K.trójwymiarowy seans dla DKF w kinie "Grunwald" 7 marca . Sponsorem głównej nagrody był sklep "Top-Market" P.Oliwia Flis. Przemysław Kozłowski. 8 II Zakończyły się rozgrywki olsztyneckiej ligi futsalu. Miss Ferii została Oliwia Wilkaniec. "Gala Operetki" z okazji Dnia Kobiet w sali Gimnazjum im. "pierońsko" zmęczeni. Leszek Kamiński trener tańca towarzyskiego szkoły tańca Przemienieccy w Olsztynie. Robert Dumka . Zapraszamy! (więcej na str. a V Imbir Club. Na balu. Zuzia Kałecka. 10:00. Marcin Moszczyński. III miejsce Stacja Paliw K. Sebastian Lachowicz II miejsce „Grom” Lichtajny fot.firma Magic Women Gdańsk /sponsor nagrody wicemiss/. Daniel Zdankiewicz. Dawid Chiliński. W kategorii powyżej lat 12 jury przyznało wyróżnienie Magdzie Kowalewskiej.restauracja "Zielarnia" /sponsor nagrody miss uśmiechu/.Bartosz Dobroński. drugą nagrodę wyśpiewała Ola Obrębska. Wszystkim dziękujemy. Sala gimnazjum godz. tradycyjnie już. 21 marca – Powitanie Wiosny (parada.Czarni. Wszystkim rodzicom dziękujemy za pomoc. a amatorzy "białego szaleństwa" wrócili z naszej wyprawy usatysfakcjonowani i. Mariusz Kaczmarczyk. Piotr Żorański.. natomiast trzecie miejsce zajęła Agnieszka Mierzejewska. godz.konkurs z roku na roku cieszy się coraz większym powodzeniem i robiony jest z coraz większym rozmachem. drużyna fair play .godz. W tym roku o tytuł Małej Miss Ferii 2013 rywalizowało 10 kandydatek .Kronika MDK-u I miejsce w Olsztyneckiej Lidze Futsalu „APOTEX Futbol-Cafe” fot. Oliwia Flis.Edyta Płoska sklep "Edyta" /sponsor głównej nagrody/. Mariusz Krech. 1 lutego spektakl teatralny "Smok Wawelski" w wykonaniu teatru "ART-RE" z Krakowa zgromadził pełną widownię kina "Grunwald". Miss Foto . Gąsiorowski . Bilety 35 zł. Krzysztof Sosnowski. Bartosz Dobroński. Najlepszy strzelec . 31 stycznia . Miss Marzanna 2013). I miejsce zajęła drużyna "Apotex" Futbol Cafe (w składzie:Paweł Ratuszyn. 18. Atrakcją był pokaz tańca towarzyskiego w wyk. Oliwia Wilkaniec. Klaudia Wiśniewska. Lenka Dolińska. 27 lutego ."Victoria". Noblistów Polskich. 8 II jubileusz 20. W jury zasiedli . Małgorzata Flis . natomiast Wicemiss Ferii Gabrysia Moroz. Słodownik.firma GeoEkspress /sponsor nagrody miss publiczności/.. Ola Obrębska i Kaja Kapuścińska. pokaz mody karnawałowej i występ duetu „Tabu”. Zarówno dzieci jak i dorośli byli zachwyceni jego występem. 17.

wielki finał Strona 19 .pokaz mody karnawałowej Wybory Miss Ferii .pokaz tańca flamenco Miss Ferii .pokaz tańca towarzyskiego ALBO 2 (201) Luty 2013 r. Miss Ferii 2013 .Oliwia Wilkaniec Spektakl „Smok Wawelski” i Teatr „Magii” Wybory Małej Miss Ferii 2013 .Ferie 2013 w obiektywie Bal karnawałowy dla najmłodszych Konkurs piosenki „Zimowe Skowronki” Wybory Miss Ferii .

które były zresztą nie najlepiej widziane przez pracodawcę. Uczyły w niej dwie starsze. był bezwzględny i okrutny. której bardzo wiele zawdzięczam. Był rok 1964. a to znaczyło. Rzadko też zdarzały się komplikacje okołoporodowe. W tamtych latach w Olsztynie nie było już raczej śladów wojny i bardzo nam się podobało to miasto. niezależnie od pory roku. czułość jest bardzo ważna. Zdaje się. ale spod Mławy. bo w sąsiedniej klatce. Wrócił do Olsztynka kilka lat temu i zamieszkał prawie obok mnie. że jak większość z nas . jego rodzina. w przychodni. Rozpoznała go w Olsztynku jedna z ofiar. dla których kocham ten zawód. Tak. gdyż dzięki jej pomocy wielu jego mieszkańców przyszło na świat. namówi do współpracy i okaże wiele czułości. gdy kobietę otoczy się troskliwą opieką. Po trzech miesiącach nauki miałyśmy już praktyki [nawet nocne dyżury] w Szpitalu Dziecięcym. a w Nadrowie biegałyśmy za dziećmi po lesie. Pamiętam maleńką szkołę w Zezutach. kiedy przychodził ten moment zwycięstwa życia. dość milczący.Wpleceni w historię… Urszula Nawacka (część II) Pierwszy krzyk Jak wielu innych rówieśników. musiałam zdecydować o swojej przyszłości. który brał udział m. które jej nie rozpieszczało. Później rozchorował się i niedawno zmarł. To fantastyczna osoba i warto by napisać książkę o jej życiu. a później już przy ulicy Mariańskiej. Najciekawsze jest to. a w zamian rozbudowywano duże szpitale powiatowe i wojewódzkie z nowoczesnym wyposażeniem i wysoko wykwalifikowanym personelem medycznym. W pracy tryskała energią i optymizmem. a ona ostatnie. Jego rodzinna miejscowość to Kosiny Stare. Kiedy ją poznałam. gdyż zawód położnej stał się piękną kartą mojego życia. Szkoła wspaniale przygotowywała do zawodu. w której pracowałam aż do emerytury. Podobnie jak nasza. Do pracy dojeżdżała rowerem. Tak naprawdę jednak poznaliśmy się już ALBO 2 (201) Luty 2013 r. Przy ulicy Ostródzkiej. . który wtedy mieścił się na Zatorzu. że jeszcze przed zdemaskowaniem ożenił się z wychowawczynią z Domu Dziecka. W tamtych latach nie wchodziły w grę odwiedziny w szpitalu o każdej porze. Trafiłam do Poradni Dziecięcej. Dlatego jego prawdziwa historia była dla nas wszystkich szokiem. przyjechała do Olsztynka w 1946 roku. Na pewno jednak kobiety miały wtedy lepszą kondycję fizyczną i psychiczną. jak to jest dzisiaj. że warunki życiowe były trudne i żeby przetrwać. Naprawdę nazywał się Galwanaukskas. W budynku mieściła się też przychodnia zdrowia. panią Niedźwiecką w Swaderkach. musiała troszczyć się o wyżywienie. To kolejna wyjątkowa osoba w moim życiu. Samotnie wychowywała pięcioro dzieci. Zaczęłam samodzielnie przyjmować poród.in. w których palacz palił węglem. Pamiętam. a mąż internistą. była ciekawa rzecz – jedna sala z dwoma łóżkami dla pacjentów potrzebujących pilnej lekarskiej pomocy. Po roku pracy wyszłam za mąż. a karę odbywał w Barczewie. więc kobiety sporadycznie korzystały ze zwolnień lekarskich. Lubiłyśmy tak sobie po zajęciach pojeździć bez celu. Była kierownikiem izby porodowej. wiele jej zawdzięczam. Kiedy po latach wytężonej pracy uzyskałam pełne kwalifikacje położnej. potrafiła zawsze pomóc. Mimo nawału obowiązków była osobą niezwykle cierpliwą. że tego samego dnia rodziłyśmy dzieci – ja pierwsze. ogarniało mnie głębokie wzruszenie. Moje doświadczenie zawodowe podpowiada mi. Przychodnia zdrowia została przeniesiona do rozbudowanego budynku przy ulicy Chopina. coś jak mikroskopijny szpital. więc i zakup tego węgla był obowiązkiem Heni. wspaniali lekarze i dobrzy ludzie. Jeździłyśmy od wsi do wsi. Wspominam to zdarzenie z uśmiechem. która mieściła się w pięknym poniemieckim budynku. Podczas dyżurów położna mogła liczyć jedynie na pomoc salowej i w tym miejscu chciałabym wspomnieć panią Elżbietę Osowską z Jemiołowa. które były dla mnie przyjacielskim wsparciem i pomocą. o każdej porze dnia i nocy. żeby wszystko było w należytym porządku. Los tak sprawił. Zabierał je do swojego domu na ferie. zajmował się naprawą samochodów. miałam dwadzieścia jeden lat i udało mi się rozpocząć pracę w izbie porodowej w Olsztynku przy ulicy Ostródzkiej. bo płacono nam od dziecka! Sama ciąża uznawana była za stan jak najbardziej fizjologiczny. W tamtych latach poznałam wielu lekarzy.mieszkałam w internacie. który pracował z moim tatą. bo właśnie poszły na wycieczkę. Został skazany na wiele lat więzienia. Było to możliwe dlatego. nie mogę pominąć postaci bardzo negatywnej. Jest na pewno człowiekiem zasłużonym dla Olsztynka. Swojego ukochanego znałam właściwie od dzieciństwa. Sam poród może mieć o wiele łatwiejszy przebieg. na którego zawsze można było liczyć. atmosfera była wspaniała. że najważniejszą cechą lekarza jest umiejętność wsłuchania się i wczucia w pacjenta. Gdy w 1986 roku wybuchła elektrownia jądrowa w Czernobylu. W zakresie moich obowiązków było przeprowadzanie badań profilaktycznych i szczepień. Nigdy nie żałowałam swojej decyzji. Uczyły się w nim dziewczyny z całej Polski. miała już za sobą wiele lat doświadczenia jako położna i mogłam garściami czerpać z jej wiedzy. wakacje. Bardzo dobrze również układała mi się współpraca z panią doktor Anną Wójcik. przez telefon na korbkę wzywałyśmy naszego doktora Pietkiewicza albo pogotowie z Ostródy. Nazywał się Gilwiński. Ustalała jadłospis w kuchni i pilnowała. Pracowałam razem z Henią Kalinowską. którymi w domu nie miał się kto zająć. pierwszy kontakt. Był to z pozoru bardzo miły pan w średnim wieku. śmy też karetką do szkół wiejskich. Wybrałam dwuipółletnie Studium Położnych w Olsztynie. że to litewski hitlerowiec. Za każdym razem. bezlitosny nawet wobec dzieci. Często bywał w naszym domu. Ula Rzepka (obecnie Nawacka) na praktykach w Szpitalu Dziecięcym w Olsztynie w roku 1963. doskonały lekarz. Pamiętam też panią Lewandowską w Jemiołowie. Jej kierownikiem był doktor Zdzisław Pietkiewicz. To byli niezwykli. Dlatego i nasze pacjentki rozmawiały z bliskimi przez okna na parterze i na piętrze. Podobno bardzo lubił dzieci i chętnie się nimi zajmował. Moje życie osobiste układało się bardzo harmonijnie. może dlatego. W latach 60-tych pojawiła się tendencja do zamykania małych izb porodowych. że miała jeszcze trochę ziemi. które swoją siedzibę miało najpierw przy Rondzie Bema. W izbie porodowej pracowałam do 1967 roku. którą uprawiała. Kiedy tak wspominam wielu ludzi. Dopiero po 25 latach okazało się. a najbardziej tramwaje z dzwoneczkami. wyciszony. bardzo sympatyczne siostry. Dlatego kilka razy w roku jeździli- Personel medyczny przychodni w Olsztynku w latach 80-tych. w ciągu kilku godzin musiałyśmy wszystkim dzieciom podać jod. przytulenie i usłyszenie pierwszego krzyku Strona 20 to powody. ciepłą i życzliwą. W 1967 roku przestała istnieć placówka przy ulicy Ostródzkiej. a także państwa Wysockich w Królikowie i Milewskich w Drwęcku. W salach były piece kaflowe. ogrzewanie całej izby i przebywającej w niej pacjentek. Przyjmowanie nowego człowieka. w pacyfikacji wsi. Dlatego przepracowałam w nim tak wiele lat. W tym czasie miesięcznie rodziło się 25-30 dzieci. Mordował ludzi w straszny sposób. trzeba było wykazać się nie lada hartem ducha. ale najcieplej wspominam państwa Szcześniaków – ona była pediatrą. byłam szczęśliwa i dumna. Przez lata pracy w jednej przychodni ogromnie zżyłam się z moimi koleżankami pielęgniarkami. że oprócz merytorycznej pieczy nad rodzącymi kobietami. Gdy jednak zachodziła potrzeba.

Na podstawie wywiadu z panią Ulą Nawacką opracowała Henryka Żebrowska Zimowe przygody Ferie w szkole? Oczywiście. ale nie tylko – na lodowisku. by nie nudzić się ani trochę. musiałam wrócić do pracy. w kinie i w teatrze. w 1970 roku. nauczyciele mieli dużo powodów do satysfakcji. a zdziała dużo. Niezbyt często spotykam się z koleżankami. w sąsiedztwie jezior i bujnych lasów. Los tak chciał. bo dziś nikt nie ma czasu na spotkania towarzyskie i to mi się wcale nie podoba. zarówno w młodości. że moje życie było dobre i szczęśliwe. że zamieszkałam w przepięknym miasteczku. że czytał dużo książek. które jest najważniejszym źródłem finansowania naszej organizacji. do warsztatów kulinarnych. Zachwycam się czworgiem wnucząt – Basią i Jaśkiem [dzieci Magdy i Piotra] oraz Kasią i Julką [dzieci Izy i Adama]. językowych. Nadrzędny cel zajęć. Karol był technikiem samochodowym i razem z moim tatą pracował w OTL-u. bawili się na balu karnawałowym w domu kultury. W swoim życiu spotkałam wielu wspaniałych ludzi i nie przypominam sobie. Może kolorów wszystkiemu nadawała młodość? Po przeprowadzce do bloku przy ulicy Daszyńskiego wszystko zamarło. Latem koło bloku. Tam. a także teściową dla ukochanych żon najstarszych synów. Anny Ciesielskiej. od Rady Rodziców przy SP w Olsztynku oraz od pana Kazimierza Gąsiorowskiego. profilaktycznych. Do takich niezwykle atrakcyjnych i ciekawych zajęć należał program profilaktyczno-wychowawczy „Zimowa przygoda” opracowany oraz koordynowany przez Katarzynę Hacia.w dorosłym życiu. by zapewnić opiekę oraz liczne atrakcje dzieciom. życząc dobrej zabawy. Każdy uczestnik ferii otrzymał pamiątkowy dyplom i nagrody. KRS 0000052660 Dziękujemy serdecznie za Państwa wsparcie. Dzieci miło i mądrze spędziły czas. muzyczne. Anna Rogulska-Ruchała Przekaż 1% podatku . mógł wziąć udział w wybranej formie wypoczynku oferowanej przez szkołę. Dzięki funduszom. Tak wolny czas spędzali uczniowie Szkoły Podstawowej w Olsztynku. chociaż w Polsce nie działo się najlepiej. Przybyło około 100 osób. Mały procent. zajęcia plastyczne (malowanie na szkle). Marzeny Obuchowicz. Wiceburmistrz Krzysztof Wieczorek i Prezes Stowarzyszenia Radosław Juszczyk. Mieścił się w obecnym budynku MOPS-u. jeśli chodzi o stosunki sąsiedzkie. Potem już mikrofon przejęła pani Grażyna Nawacka i zapowiedziała pierwszy taniec . Podobało mi się również to. Hanny Kostrzewa. Powitali wszystkich. Katarzyna Hacia Strona 21 . podopieczni pani Grażyny i pani Teresy Feliszek. Zawsze ceniłam w nim sumienność i odpowiedzialność. bal piżamowy i nie zabrakło też jazdy na łyżwach. jak i później – w małżeństwie. kwitło życie towarzyskie. zabawy z chustą animacyjną. w basenie. Za to całe dobro jestem losowi bardzo wdzięczna. na pierwszym piętrze. Dzieci miały zapewnione drugie śniadanie i tak wypełniony czas. współdziałania w grupie oraz wzmacniały poczucie własnej wartości. zmieniło się. Dość późno. Jestem spełnioną matką i babcią. Dzięki niej rozstanie na kilka godzin dziennie ze swoim dzieciątkiem było o wiele łatwiejsze. Grażyny Figielskiej. otwarci na siebie.polonez. które organizator zajęć uzyskał z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Miasta i Gminy Olsztynek. niezwykle ciepły i życzliwy człowiek. Zachwyciłam się jego kulturą osobistą i poczuciem humoru. Były też zawody sportowe. Gdy dziecko miało zaledwie trzy miesiące. Dyrektorką tej placówki była Halinka Tomporowska. urodził się drugi syn Adam. Na szczęście istniał wtedy w Olsztynku żłobek. bo w 1987 roku doczekaliśmy się trzeciego syna – Marka. które miały na to ochotę. Razem tworzą bardzo dobre rodziny. Każdy. Ten czas lat siedemdziesiątych uważam za najlepszy i najpiękniejszy. Wioletty Figielskiej.Korgul) codziennie przez 4 godziny dzieci aktywnie i miło spędzały czas na zabawie i nie tylko. międzyludzkie. Dzisiaj jestem już na emeryturze. Zarząd Stowarzyszenia ALBO 2 (201) Luty 2013 r. W czasie balu wszyscy częstowali się słodkościami upieczonymi przez naszych członków i ofiarowanymi przez licznych darczyńców. Były także pokazy tańca towarzyskiego. chętni do wzajemnej pomocy. gdzie przyjmowano takie maluchy. a parter zajmowało przedszkole. Pod opieką kilku nauczycieli (Jolanty Witkowskiej. W czasie ferii wielu nauczycieli poświęciło kilka dni. a nawet na zawodach sportowych. która wcześnie straciła męża i sama wychowywała pięcioro dzieci. bardzo zżyci. Przez 5 dni uczestniczyło w nim 26 uczniów klas I-III. A naprawdę było w czym wybierać: od zajęć sportowych. Mieszkaliśmy wtedy jeszcze z rodzicami przy Chopina. przy niewielkich ogródeczkach. Anna Ciesielska. przez wspólnych znajomych. Po pożegnaniu Mikołaja zaczęła się zabawa dla rodziców i organizatorów. kto wolał zorganizowane zajęcia pod okiem opiekunów od leniuchowania przed komputerem czy telewizorem. zaś rodzice wyrazili chęć zgłoszenia swych pociech na podobne zajęcia w przyszłym roku. W tym czasie otrzymaliśmy niewielkie mieszkanko zakładowe w nowo wybudowanym bloku przy ulicy Mickiewicza. Byliśmy wszyscy STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I ICH RODZIN W OLSZTYNKU Członkowie Stowarzyszenia w dniu 9 lutego 2013 r. Bardzo szanował swoją matkę. dzieci wyjechały też na dwie wycieczki do Olsztyna – do teatru lalek oraz na basen. został osiągnięty. jakim była promocja zdrowego stylu życia uczniów oraz przeciwdziałanie występowaniu u nich zachowań niepożądanych. Podsumowaniem szerokiego wachlarza zajęć może być popularne powiedzenie – „Dla każdego coś dobrego”. więc mieliśmy wiele tematów do rozmowy. który zatańczyły przedszkolaki. Główną atrakcją balu było spotkanie z Mikołajem. Uczyły się pożądanych społecznie zachowań. Najmłodszemu Markowi na razie chyba najlepiej jest u rodziców.to NIC nie kosztuje. Po roku małżeństwa urodził się nam syn Piotr. więc nie było jej lekko. Z perspektywy lat myślę. aby ktoś zrobił mi jakąś szczególną przykrość.

Zbieramy nakrętki od butelek plastikowych” kierowanym do szkół na terenie Związku Gmin Regionu Ostródzko. Egzemplarze czasopisma składali Adam Bukowski i Anna Krzyżanowska na nowoczesnych komputerach w RDLP w Olsztynie..godz. jak. W roku 2010 otrzymaliśmy laptop. Państwo Słodownik doposażyli świetlicę szkolną w artykuły piśmiennicze i od kilku lat przekazują owoce i słody- cze na choinkę szkolną. Poza tym. Następnie wydawanie czasopisma przejął Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Olsztynku (obecnie Miejski Dom Kultury). który przesłał słowa uznania i gratulacje. projektor..o. harmonijka ustna. Skład zespołu: KRZYSZTOF MYSZKOWSKI – śpiew.Czyste Środowisko” Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych RUDNO Sp. stARE DOBRE MAŁŻEŃstwO w Olsztynku! s D M 22 marca /piątek/. stał się okazją do wspomnień. która nadała kierunek biuletynowi obowiązujący zasadniczo do dziś. Za każdym razem zdobywaliśmy cenne nagro- dy.Iławskiego . w 2011r. Bieszczadzkie Anioły) po najnowsze.To naprawdę się wydarzyło ! Kierując 14 rok Szkołą Filialną w Królikowie mam wiele powodów do satysfakcji. wyszła naprzeciw potrzebom i marzeniom uczniów małej wiejskiej szkółki przekazując bezinteresownie dwa zestawy komputerowe z oprogramowaniem. gitara basowa bilety do nabycia w Domu Kultury (ul. Komunia. że nasze dzieci mają podobne szanse zdobywania wiedzy i poznawania świata jak dzieci z większych miejscowości. a kserowane były bodajże na jedynym w gminie urządzeniu o formacie A3 w ośrodku „Kormoran” w Mierkach. a przede wszystkim gorąco podziękować instytucjom.18:00 Gimnazjum. Wiesław Gąsiorowski i Katarzyna Waluk. Fundacja WIPASZ . Zespół niezmiennie złożony jest z wyśmienitych muzyków towarzyszących założycielowi oraz liderowi SDM Krzysztofowi Myszkowskiemu. Na szczególne wyróżnienie w swojej pracy redaktorskiej zasłużył z pewnością Bogumił Kuźniewski.Aktualności Lokalne Biuletyn Olsztynecki” okazało się spotkanie jubileuszowe w dniu 8 lutego. Umiemy się cieszyć małymi i większymi sukcesami. Chcemy się pochwalić. 2011/2012 wzbo- gacił szkołę w dwa zestawy komputerowe. Stanisława Ziątek. Pierwszym redaktorem naczelnym była Anna Brewka. tel. Jesteśmy niezmiernie wdzięczni. uczniami i rodzicami szkolną rzeczywistość. Marzenna Stefanowicz Kierownik Szkoły Filialnej w Królikowie Więcej o szkole na str. Blues o 4 nad ranem. Powoli budujemy z nauczycielami. Bieżący rok szkolny 2012/2013 rozpoczął się również bardzo optymistycznie. jubileusz 20-lecia gazety „ALBO” Znakomitą okazją do spotkania dawnych i obecnych redaktorów i twórców „ALBO . z o. instrumenty klawiszowe. Na przestrzeni lat społeczną funkcję redaktora naczelnego pełnili również Stanisław Poluszczyk. Został uhonorowany Nagrodą Dyrektora MDK. Biorąc trzykrotnie udział (w tym roku czwarty raz) w konkursie . cajon. radiomagnetofon i inne potrzebne pomoce dydaktyczne.bil.. gitara.od najstarszych (np. telewizor ledowy 40 calowy. którego cykl „Coś z historii” ukazywał się nieprzerwanie przez 20 lat. Obrębski Strona 22 Realizowany w naszej szkole projekt Unii Europejskiej . Uroczyste obchody 20-lecia istnienia oraz wydania dwusetnego numeru „ALBO” zaszczycili swoją obecnością liczni przedstawiciele samorządu gminnego z zastępcą burmistrza Krzysztofem Wieczorkiem i przewodniczącym rady miejskiej Jerzy Głowaczem na czele. które pomogły doposażyć naszą szkołę w sprzęt audiowizualny. a ci wspierają je kupując miesięcznie już blisko 1000 egzemplarzy czasopisma! M. śpiewającemu swoje kultowe piosenki . gdyż podczas inauguracji 3 września Państwo Irena i Stanisław Słodownik obdarowali nas bardzo nowoczesnym laptopem. 24-25. przygotowanej przez MDK. Redakcji „ALBO” należą się gratulacje i życzenia doczekania następnych jubileuszy dla dobra naszych mieszkańców. ale również snucia planów na przyszłość.Pokochaj swoje marzenia” w latach 2010/2011. a nauczyciele za możliwość realizacji programów zajęć informatycznych nie tylko z podręczników. . Prezent ten sprawił wielką radość dzieciom i ułatwił pracę nauczycielom. Chopina 29. byliśmy trzykrotnymi laureatami I nagrody. Pierwszy numer „ALBO” ukazał się w grudniu 1992 r. ROMAN ZIOBRO – kontrabas.w przedsprzedaży 35 zł w dniu koncertu 40 zł Legendarna grupa STARE DOBRE MAŁŻEŃSTWO wciąż przemierza koncertowe szlaki. Dziękujemy bardzo wszystkim darczyńcom.. 89 519 22 01) ALBO 2 (201) Luty 2013 r. w 2012 r. za szybkie komputery z dostępem do internetu. Cieszymy się. które już uznano za hity (Topielica czy Ogień zapłonie w nas).Pomocna Dłoń” w czerwcu 2012r. a najbardziej dzieci. Dziękujemy! Dziękujemy! Dziękujemy!. telewizor plazmowy 42 calowy. BOLO PIETRASZKIEWICZ – gitary. W spotkaniu nie mógł wziąć udziału burmistrz Artur Wrochna. Gratulacje złożyli również dyrektorzy placówek oświatowych. Jubileusz w pięknej oprawie... ale bezpośrednio za pomocą nowoczesnego sprzęty komputerowego.

Mięso pokroić w kostkę.5 kg mięsa mielonego. Do przygotowania takiego obiadu wystarczy nam zaledwie jeden większy garnek. sól. W wielu przypadkach tak właśnie bywa. 1 łyżka słodkiej papryki. zrumienić. pieprzem. Dodać pomidory z zalewą. mięsem czy owocami morza. sól. czosnek zmiażdżyć. 2 puszki czerwonej fasoli. Gotować 15 minut i dodać odsączoną kukurydzę.Okołowicz ¼ łyżeczki ostrej papryki. podlać wodą i udusić do miękkości mięsa. oregano i śmietanę. cebulę. Pod koniec dodać bazylię. dodać bulion.5 kg wołowiny. Ewa Łagowska. a sycący i pełnowartościowy obiad rozgrzeje nasz zziębnięty organizm. ale także gulasze. paprykę i majeranek. garść ulubionych przypraw i wszystko ugotować. zapraszam do wykorzystania kilku przepisów na tanie i szybkie dania z jednego garnka. aż ocet odparuje i dodać czosnek. Cebulę pokroić w kostkę. rozgrzewające i sycące dania. pieprzem i solą. sól. Wystarczy puścić wodze fantazji. paprykę. doprawić papryką. ale także szybko i tanio przygotować domownikom super danie obiadowe . 2 cebule. pieprzem i bazylią. 1 łyżeczka majeranku. szczególnie po całym dniu spędzonym na zimnym powietrzu. można go podgrzewać wiele razy i podawać kolejno przychodzącym ze szkoły czy pracy domownikom. 150 g wędzonek kiełbasy. Sos z duszenia rozcieńczyć przegotowaną wodą. 2 łyżki koncentratu pomidorowego. Cebulę pokroić w drobną kostkę i w dużym garnku zeszklić na maśle i oliwie. potrawy z makaronem. Doprawić kminkiem. 3 kolorowe papryki. wlać 50 ml wody i dusić około 10 minut. że ich przygotowanie wymaga od nas nie tylko sporej dawki cierpliwości. solą i pieprzem. Włożyć wołowinę. kolorowe. że codzienne przygotowywanie posiłków dla rodziny będzie szybkie i przyjemne. 1 łyżeczka mielonego kminku. znać dobrze gusta naszych domowników. bez wysiłku świetne danie jednogarnkowe na obiad dla naszej rodziny. pieprz. smaczne i pełnowartościowe. Cebulę i czosnek drobno posiekać. 1 duża cebula. Musimy jedynie zapamiętać. 1 czerwona papryka. 1. kaszą. 1 puszka krojonych pomidorów. 4 ogórki kiszone bez skórki. Kombinacji na obiad jednogarnkowy jest bez liku. pieprz. pracującej. doprawić solą i pieprzem. Tak więc miłe panie. sól. W naszych domach kuchnia to serce.5 kg piersi kurczaka. 0. pokrojoną w paseczki papryczkę chili. 2 łyżki oliwy. RATTATUI 400 g ziemniaków. 1. dodać mięso. których smak i aromat przywołuje w pamięci minione lato. Doprawić solą. kukurydzę. liść laurowy. wlać rosół.5 litra bulionu lub wody. papryką słodką. żeby nasza potrawa zawierała wszystkie konieczne składniki odżywcze i by była w dostatecznej ilości. potrawy wegetariańskie. dodać pomidory.5 kg wieprzowiny. Dodać pomidory z puszki z zalewą. Tylko od naszej fantazji zależeć będzie co kolejnego dnia włożymy do naszego garnka. Wlać 200 ml wody i dusić około 40 minut do miękkości. zabieganej pani domu. 1 łyżka octu winnego. ale także jest pracochłonne. Dusić aż papryka zmięknie i dodać koncentrat pomidorowy. żeby w prosty i tani (co FORSZMAK LUBELSKI GULASZ CYGAŃSKI 800 g wieprzowiny lub drobiu. Słoninę pokroić w kostkę i stopić. 15 dkg słoniny. Wszystkie warzywa podsmażyć na maśle. starając się przygotować swoim bliskim pyszne i atrakcyjnie przyrządzone potrawy. sól.5 szklanki rosołu (może być z kostki). zagotować. przecier pomidorowy. ryżem. a może także panowie. 1 łyżka masła. 1 łyżeczka majeranku. Smacznego! Strona 23 . 1 ząbek czosnku. Mięso i kiełbasę pokroić w kostkę. ½ puszki krojonych pomidorów w zalewie. 1 papryczka chili. 1 puszka krojonych pomidorów. ALBO 2 (201) Luty 2013 r. pieprz. dodać do cebuli i smażyć około 5 minut. 2 łyżki masła. Po odparowaniu wody włożyć wieprzowinę i obsmażyć. 2 cebule. PAPRYKARZ 0. cebulę i papryki pokroić w kostkę. na naszych stołach powinny królować treściwe. bazylia. 1 cebula. pieprz. nie bać się niekonwencjonalnych połączeń smaków. słodka papryka w proszku. Dania takie idealnie wpisują się w kalendarz współczesnej. gotować całość jeszcze 15 minut. bo potrawa nie może się nie udać). do którego w najprostszej wersji możemy włożyć kawałek mięsa. Doprawić solą. jakich użyjemy przypraw i na bazie jakiego mięsa (chociaż bez niego możemy też przygotować danie) będzie nasz obiad. Dusić pod przykryciem około 10 minut. 3 łyżki koncentratu pomidorowego. pieprz. Obrane ziemniaki. które bez najmniejszego problemu zrobią (bez katastrofy w kuchni. ziele i listek laurowy i gotować około 45 minut. oregano. 1 puszka kukurydzy. Pod koniec dodać koncentrat. 0. 1 łyżeczka mielonej słodkiej papryki. Potrawy jednogarnkowe to nie tylko gęste zawiesiste zupy. Dodać pomidory.wystarczy sięgnąć do przepisów na potrawy jednogarnkowe. dania takie znajdziemy zarówno w kuchni staropolskiej. 3 łyżki przecieru pomidorowego.DOBRE RADY PANI EWY SZYBKI OBIAD – DANIA JEDNOGARNKOWE Dania w jednym garnku są łatwe i przyjemne w przygotowaniu. MEKSYKAŃSKI KOCIOŁEK 0. Szczególnie w sezonie zimowym. jak również w kuchniach innych zakątków świata. Pierś kurczaka pokroić w paseczki. olej. mającej wiele obowiązków. skropić octem i tak długo smażyć. która coraz częściej poszukuje przepisów sprawiających. podsmażyć w garnku. ostrą i majerankiem. Obiad jednogarnkowy ma jeszcze inną ważną dla każdej pani domu zaletę. 3 cebule. pokrojoną w kostkę słodką paprykę. aby nie tylko umilić sobie czas spędzony w kuchni. bazylia. Wymieszać i podgrzać na małym gazie. także nawet najmniej zaawansowani adepci sztuki kulinarnej. często nie jest bez znaczenia) sposób przygotować w bardzo krótkim czasie. cebulę w talarki i podsmażyć w garnku na oleju. jednak jest sposób. w niej właśnie panie domu spędzają większość czasu. dodać cebulę. 2 ząbki czosnku. a następnie dodać pokrojone w kostkę ogórki kiszone. ½ szklanki kwaśnej śmietany. ziele angielskie. Wydawać by się mogło.

które miały przyjemność pierwszy raz być na obozie jako zawodniczki UKS Perły Olsztynek. Już wkrótce czeka je nie lada wyzwanie. Na początek rodzina uczennicy klasy I Leny Dolińskiej wprowadziła wszystkich w dobry nastrój inscenizacją wiersza Urszuli Kozłowskiej . którzy przekazali na ten cel pieniądze. Był to piękny gest. Paulina Ekiert. którym to zdobyła I miejsce w konkursie zorganizowanym przez Szkołę Podstawową w Olsztynku . Liwia Żakowska. Panu Januszowi Erimus i Panu Adamowi Supełowskiemu. Obóz zakończył się zieloną nocą oraz chrztem dziewcząt.01. napoje..Sanie Mikołaja”.. Wiktoria Tokarska.8 marca DzIEŃ kOBIEt Szkoła Filialna w Królikowie Choinka jak przystało na karnawał.2013r. Nie był to obóz wypoczynkowy. Młode piłkarki UKS Perły Olsztynek. doskonaliły formę na obozie sportowym w jastrzębiej Górze. Każdego dnia miały dwa treningi. Zuzanna Karol. Oczywiście. Kulminacją wieczoru było to co wszyscy lubią najbardziej. tańcem i radością. uczniowie Szkoły Filialnej w Królikowie bawili się 18. Agacie i Arturowi Wilczek. zaś wszystkim rodzicom za przepyszne ciasta. wypełniając salę śmiechem. Znaleźliśmy też czas na zwiedzanie okolic. Z dumą i zadowoleniem mogę powiedzieć. Dzieci z radością przywitały go wierszykiem i piosenką . Magdalena Plewka. a były z nami już kolejny raz. Zuzanna remisem 4:4... Zajęcia nie ograniczały się tylko do treningów. Serdecznie dziękuję Prezydium Rady Rodziców: Piotrowi Dolińskiemu. .00) w Olsztynku zostanie przeprowadzony VII Ogólnopolski Wiosenny Turniej Halowej Piłki Nożnej Dziewcząt o Puchar Burmistrza Olsztynka. Karolina Lewandowska. W tym roku dzieci otrzymały je nieodpłatnie. a wzięło w nim udział 16 dziewcząt urodzonych w 2001. ale nie wynik był najważniejszy. 10. Radość na twarzach maluchów to wspaniała zapłata za trud włożony w organizację choinki. W obozie uczestniczyły: Magdalena Jaworska. które w tym dniu przybyły do Królikowa. godz.03. bez hojności których zorganizowanie zgrupowania w Jastrzębiej Górze nie byłoby możliwe. Rywalem dziewcząt z Olsztynka byli… chłopcy z LZS Kaszubia Starzyno. Dziękujemy: Państwu Marcie i Marcinowi Sosnowskim. Aleksandra Obrębska. Byliśmy w porcie w Gdyni i w Parku Wodnym w Sopocie oraz w kinie. Natalia Śliżewska.Żaba u dentysty”.Rodzinne Recytowanie”. dziadkowie i przyjaciele szkoły. by po dwóch godzinach tańca i konkursów ustąpili miejsca gościowi specjalnemu. Mecz zakończył się weźmie udział w organizowanym w Warszawie XII Ogólnopolskim Wiosennym Turnieju Piłki Nożnej Dziewcząt. DZIĘKUJEMY !!! Strona 24 Potem władzę nad zabawą i dziećmi objęły dwa klauny. licznie stawili się młodsi i starsi absolwenci naszej szkoły. bo zawodniczki bardzo ciężko pracowały. lecz wykonanie założeń trenera. że udało nam się przygotować kolejną uroczystość dla naszych dzieci. Dziewczęta. podczas piłkarskiego zgrupowania nie mogło się obyć bez meczu sparingowego. za który chcemy serdecznie podziękować sponsorom. Aleksandra Wojda. Marioli Cisak i Małgorzacie Mojsik za wielką pomoc w organizacji imprezy. Dzieci pożegnały Mikołaja przyśpiewką i wręczyły mu . Przed nami drugie półrocze i wiele pomysłów do zrealizowania. 25 ALBO 2 (201) Luty 2013 r. Mikołaj zaczął rozdawać paczki. 2002 i 2003 roku. które należą w swojej kategorii wiekowej do najlepszych w województwie. Przybyli z nimi też ich rodzice. owoce i słodycze. Marzenna Stefanowicz Kierownik Szkoły Filialnej w Królikowie → str. Natomiast kilka dni później (16. Zgrupowanie trwało osiem dni. Jesika Makowska.ogromną” laurkę z życzeniami zdrowia i zaproszeniem na następny rok. ich rodzice i trener Zbigniew Serowiński składają serdeczne podziękowania wszystkim sponsorom. Wiktoria Podlewska. Dużą grupę stanowiły również dzieci w wieku przedszkolnym spoza obwodu szkoły. Dziękujemy również rodzinie Państwa Słodownik za owoce i słodycze. a na pewno dzieci. Olsztyneckie piłkarki na zgrupowaniu Perły nad Bałtykiem Gościliśmy przedstawicieli władz miejskich i szkolnych. ale nie miałoby to miejsca gdyby nie ogromna pomoc rodziców. 10 marca drużyna młodziczek Golik i Coletta Szabłowska. Wiktoria Rosińska. Gloria Wróbel. Był to Mikołaj. na wesołej i kolorowej zabawie choinkowej.

9) bajkowy. 24) do stracenia. 2) w górę. 11 stycznia 2013r. uczniowie wszystkich klas zaprezentowali swój program artystyczny. wokół dużo zieleni. 20) zasłona z pogardy. warmińsko-mazurskie. miejsce parkingowe przy budynku. którym często zawdzięczamy większość rozkoszy dzieciństwa. Tomasz Kurs. Tego dnia pamiętaliśmy o złożeniu im życzeń. Na twarzach gości można było zaobserwować uśmiech. II piętro.pl. 7) wybuchowy kolor. Bogumił Kuźniewski. Wspólny poczęstunek był okazją do rozmów. 22) wezwanie harcerzy. Agrestowej) z projektem budowlanym i aktualnym pozwoleniem na budowę. 23) jo-jo. Nowa. tym więcej drzew”. 89 519-22-01. Prawidłowym rozwiązaniem ostatniej krzyżówki było hasło: „Im dalej w las.Dzień Babci i Dziadka Żonie Alicji. Tel. 18) łączy z pawiem. Kazimierz Czesław Bandzwołek. Jak co roku. Tel. duży balkon. wyrozumiałość. 28) bezmięsne w sklepie mięsnym. Cezary Długowski (rysunki). Dla dziadków zawsze jesteśmy najważniejsi. woj. 21) wolny. 630 m2 (w Olsztynku przy ul. 6) zaklęty. Henryka Żebrowska. bliższemu poznaniu się.7 m . 8. 62. 602 398 213 l Działkę budowlaną o pow. w 6-cio rodzinnym. Materiałów nie zamawianych redakcja nie zwraca. Strona 25 . Robert Waraksa. Chopina 29. 14) w polskim filmie. Miesięcznik zrzeszony jest w Polskim Stowarzyszeniu Prasy Lokalnej z siedzibą w Krakowie. 600 611 085 bezpłatne ogłoszenia przyjmowane są w biurze redakcji (MDK w Olsztynku. Spośród prawidłowych rozwiązań wylosujemy nagrodę obiad dla 2 osób w Restauracji Zielarnia (ul. wręczone przez wnuków. Cena do uzgodnienia. w godz. Wspaniała atmosfera spotkania sprzyjała umocnieniu więzi rodzinnych. Mrongowiusza 29. 15) drewniana ręka. 29) uczył. 20) bez kapusty. miłość. 608 691 669 2 l Sprzedam lub wynajmę mieszkanie. 502 844 172 l Kuchnię elektryczną Mastercook KC 247B Plus. tel. 3) Sulejówek dla zakochanych. Zgłoszenia reklam w siedzibie redakcji. To była dobra okazja. Olsztynek). ciepło i miło. ul. 11) lecą na nogach. ul. łzy szczęścia i wzruszenia. Kolejowa 7. 46 m 2. U babci zawsze jest przyjemnie. Świerczewskiego 32. dobroć. ogrodzonym budynku z cegły. 13) stół. Mieszkanie słoneczne. Jego postać utrwaliła się w naszych sercach i zapisała na kartach historii Olsztynka Przewodniczący Rady Miejskiej Jerzy Głowacz Przecież wnuczęta to dla nich największy skarb i radość. redaktor wydania . Rodzinie i Bliskim wyrazy współczucia z powodu nagłej śmierci śp. 16) wersja a. rozkładowe. Ogłoszenia drobne Sprzedam l Mieszkanie o pow. Mieczysława Tadeusza Chrzanowskiego 21 i 22 stycznia obchodziliśmy Dzień Babci i Dzień Dziadka. zdjęcia). w Szkole Filialnej w Królikowie odbyło się uroczyste spotkanie z okazji Dnia Babci i Dziadka.Katarzyna Waluk. Z dziadkiem można porozmawiać o dawnych czasach. 10) ma gadane. (Wspólnota Mieszkaniowa). by przypomnieć sobie o osobach. Szanujmy ich za cierpliwość. nieużywana. i ogromne doświadczenie życiowe. 12) na nocny spacer. kuchni. Chopina 29. łazienki i przedpokoju. ogłoszeń i artykułów sponsorowanych. radość. – uhonorowanego tytułem „Zasłużony dla Olsztynka”. Mieszkanie składa się z 3 pokoi. 517 055 554 Do wynajęcia l Dwupokojowe w Olsztynie. 12 13 14 15 16 Pionowo: 1) w demagogii. Tel. Po przywitaniu gości. 8) gust kucharza. 26) zimne zimą. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Biuletyn redaguje zespół w składzie: Wydawca . Marta Żebrowska. Tel. 27) na głowę. dziadkowie nie zawiedli i tłumnie przybyli na uroczystość.00-18. redaktorzy: Wiesław Gąsiorowski. 25) gra na ful.00) Beata Sawońska Krzyżówka nr 187 Burmistrz Olsztynka Artur Wrochna 2 1 5 4 3 7 6 8 10 9 11 Poziomo: 1) urzędowy. Redakcja zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji tekstów i listów oraz nie odpowiada za treść reklam. Adres redakcji: 11-015 Olsztynek. Ewa Okołowicz-Łagowska. garderoby. Osoby niezwykle zaangażowanej w pracę zawodową oraz życie społeczno-gospodarcze Gminy Olsztynek. Tel. ul. 4) organ rządowy. 16) czar czterech kółek. Zygmunt Puszczewicz. Olsztynek ul. Nagrodę wylosowała Ewa Łuchniak z Olsztynka.MDK. ALBO 2 (201) Luty 2013 r. Jeszcze raz wszystkim Babciom i Dziadkom składamy najserdeczniejsze życzenia zdrowia i wszelkiej pomyślności w życiu. z balkonem. MDK. e-mail: alboolsztynek@wp. które znane są nam tylko z kart książek historycznych. Paweł Rogowski (skład komputerowy. 19) za grzechy. Wielką przyjemność sprawiły babciom i dziadkom drobne upominki w postaci laurek. 5) swojski Rubikon. 17) pojazd szynowy. Magdalena Rudnicka. Sucharskiego. na II piętrze w Olsztynku przy ul. Krzyżówka sponsorowana przez 18 20 19 24 23 22 21 17 25 26 27 29 28 Rozwiązania prosimy nadsyłać na kartkach pocztowych do 15 marca pod adresem redakcji.

) .tel ALBO 2 (201) Luty 2013 r. SAT. .USŁUGI DŹWIGOWE Posiadamy dźwigi: -Tatra (28 ton. AGD.Coles (20 ton. Olsztynek. ul. Krótka 2 Strona 26 WA A R NAP y ptop a l . TEL.ko or y z i ew . KOMPUTERY AUTORYZOWANY PUNKT SPRZEDAŻY TELEWIZJA NOWEJ GENERACJI N POSTAW NA JAKOŚĆ . 28 m dł.PRZEJDŹ DO N tel/fax 519 29 50. 791 363 525 SPRZĘT RTV. ter y u p m . 519 13 87.) Robert Cieśla OLSZTYNEK. 21 m dł.

519-111-162 ALBO 2 (201) Luty 2013 r. azakuwanie węży hydraulicznych ( WARSZTAT 519-111-163. Strona 27 .TECHMARK Ameryka 9A 11-015 Olsztynek amechanika pojazdowa w pełnym zakresie anaprawa aut powypadkowych adiagnostyka komputerowa ablacharstwolakiernictwo akonkurencyjne ceny aszybki termin realizacji Świadczymy także usługi w zakresie: asprzedaż i serwis wózków widłowych. aprzyciemnianie szyb.