You are on page 1of 1

:1845594, .

400632340349
Broj:01-______/16
Datum: 18.08.2016.

POTVRDA
Kojom se od strane .G. Vuevica ajnie potvruje da
su umski drvni sortimenti(celuloza i rudno drvo
j/s),isporueni za kupca FL Stakorina DOO ajnie,
domaeg porijekla tj.da su proizvedeni kod ovog .G.
Potvrda se izdaje na zahtjev kupca i sluie mu za
regulisanje izvoznih poslova.

D I R E K T O R:
Pejovi Slobodan dipl.ing.