You are on page 1of 2

Masa:

8.40 pagi-9.40
pagi
Mata
Pelajaran:
Sains
Kelas:
4 Bijak

Tema: Proses Hidup Tumbuhan


Standard Kandungan: Tumbuhan bergerak balas terhadap
ransangan
Standard Pembelajaran: Membuat kesimpulan bahagian
tumbuhan yang bergerak balas terhadap rangsangan dengan
menjalankan penyiasatan
Objektif Pembelajaran: Membuat kesimpulan tentang gerak
balas bahagian tumbuhan terhadap rangsanganMembuat
pemerhatian melalui media
Aktiviti
1. Membuat penyiasatan mengenai gerak balas tumbuhan
terhadap ransangan
2. Membuat pemerhatian melalui penyiasatan
3. Menyatakan bahagian tumbuhan yang bergerak bals
terhadap ransangan
4. Perbincangan kumpulan
5. Persemabahan hasil kerja kumpulan
KPS: Memerhati, mengelas
Refleksi:

Masa:
10.30pagi
11.30 pagi
Mata
Pelajaran:
Matematik
Kelas:
1 Bijak

Bidang : nombor dan operasi


Tajuk :nombor bulat hingga 100
Standard Kandungan: melengkapkan pola nombor
Standard Pembelajaran:
Mengenal pasti pola bagi siri nombor yang diberi.
Objektif Pembelajaran: murid berupaya
Melengkapkan pola nombor mudah dengan betul
Cadangan Aktiviti :
1. Aktiviti membilang mengikut pola nombor
2. Aktiviti kenal pasti pola nombor
3. Aktiviti lengkapkan pola nombor
4. Aktiviti berkumpulan cari nombor yang hilang?
Pentaksiran: Lisan dan bertulis
Refleksi :

Masa:
11.30pagi
12.30 pagi
Mata
Pelajaran:
Matematik
Kelas:
2 Bijak

Bidang : nombor dan operasi


Tajuk :bahagi
Standard Kandungan: Menyelesaikan masalah harian
melibatkan pembahagian
Standard Pembelajaran:
menyelesaikan masalah harian yang melibatkan pembahagian
dengan dua, lima, 10, empat, satu dan sifar
Objektif Pembelajaran: murid berupaya
Menyelesaikan soalan masalah yang melibatkan pembahagian
dengan betul
Cadangan Aktiviti :

1. Aktiviti menulis ayat matematik


2. Mereka cerita berdasarkan ayat matematik yang diberi
3. Menyelesaikan masalah harian secara soalan ansur maju
4. Menjawab lembaran kerja.
Pentaksiran: Lisan dan bertulis
Refleksi :