You are on page 1of 2

sSPSK PK 17/2

NOTA MINTA
Rujukan : ...................................
Tarikh
Kepada

: ...................................

:Pengetua/Guru Besar

SJKT Ladang Bukit Ijok


Daripada

: Sivanathan A/L Anbu Selvam

Jawatan : PK KOKU

Permohonan Mendapatkan Bekalan Peralatan Bagi Tahun 2016


Berhubung dengan pekara tersebut di atas, diharap dapat tuan meluluskan permohonan
mendapatkan bekalan seperti berikut :Bil

Perihal Barang

Kuantiti

Anggaran
Harga

Tarikh
Diperlukan

1.

Hamper tempat Pertama

RM 75

28/9/2016

2.

Hamper tempat Kedua

RM 50

28/9/2016

3.

Hamper tempat Ketiga

RM 30

28/9/2016

4.

Hamper Sagu Hati

RM 20

28/9/2016

Peruntukan

Subsidiari Mata Pelajaran

Baki Peruntukan Semasa

Catatan oleh
Pengetua/ Guru
Besar

Sekian, terima kasih


Yang Benar,
Permohonan di atas Diluluskan / Tidak Diluluskan

T.T. Pemohon
...................................

T.T. Pengetua/Guru Besar


..................................................

( SIVANATHAN A/L ANBU SELVAM)

(Nama:

Tarikh:

Tarikh:
No. Keluaran
02

Tarikh Keluaran
No. Pindaan
01 NOVEMBER 2011
00
Hak Cipta Terpelihara@JPNSel.2010

Tarikh Pindaan

No. Keluaran
02

Tarikh Keluaran
No. Pindaan
01 NOVEMBER 2011
00
Hak Cipta Terpelihara@JPNSel.2010

Tarikh Pindaan