You are on page 1of 4

Azaimi (En stn ) sre-i yasini erif: Havvas ilminin bykleri ve bu yolun eyhi olan

zatlar yasini erifi bu minval zere okumay vird edinmilerdir. Her ne trl hacet iin
olursa olsun gnde 1 defa yada 3 defa yada 5 defa okusalar btn hacetlerin reva olur, her
trl dilein yerine gelir. Her namaz ardndan 1 defa okusalar gece ryasnda ruhaniler
alp manevi lemde seyahat ettirirler. Gzlerin grmedii kulaklarn iitmedii yerlere
gsterip seninle dost olurlar. nayeti ilahi ile hergn hayrl bir haber alrsn. Ktlkleri
def olup, her taraftan hayrlar celb olur. Dmanlarn hepsi kati surette dost olurlar.
Kimse senin hakknda kt sz syleyemeyip btn insanlar katnda sevgili olursun.
Dnya da ve ahirette hak tealann keremi ile zengin olursun. Eer bu sure-i erifeyi ile
btn mahlkat kendine musahhar klmay dilersen, gzelce bir gusl abdesti al, riyazetli
olarak aramba Perembe Cuma gnleri oru tut ve her gece insanlar yattktan sonra 2
rekt nafile namaz klp ardndan 3 kere mubarek yasin suresini bu tertip zere okuyup
yatarsn. Btn mahlkat ferman ilahi ile sana musahhar olurlar. Her gn 1 defa okumay
adet edinsen, gece ryasnda ruhaniler gelip gayb lemine gtrp, lemleri dolatrlar.
Bu yasini erifi bu minval zere bir evde okusalar, o evde ne kadar cin ve erli varlk
varsa hepsi kap giderler. Eer ervah tayyibeyi davet etmeyi dilersen, aramba
gnnden balayarak riyazetli oru tut, sabah le ve yats namazndan sonra 3 er defa
yasin suresini bu minval zere oku, 3 gn dolduktan sonra 4.c gnden itibaren 7 gn
doluncaya kadar her gn 12 defa okursun. 7. ci gn matlubun hsl olup hakk tealann
ferman ile ervah divan durup her ne trl hacetin varsa reva ederler. Sana musahhar
olurlar. Amma bunun art budur ki 7.ci gnden sonra dahi her gn 1 defa okumak
lazmdr. Resul Ekrem(a.s.) buyurdu: "Ya Ali,Sure-i Yasin'e devam et. Muhakkak onda
bereket vardr."
1-A okursa doyar.
2-Susuz okursa suya kanar.
3-plak okursa giydirilir.
4-Bekar okursa evlendirilir.
5-Korkan okursa korktuundan emin olur
. 6-Hasta okursa iyileir.
7-Zindanda olan okursa karlr.
8-Misafir okursa,seferinde ona yardm edilir.
9-Bir ey kaybeeden okursa, kaybettii eyi bulur.
10-Sknt ve kederli kimse okursa,sknt ve kederden kurtulur..
." Yasini erifin Havvas mam caferi sadk hazretleri buyurduki: Yasini erifte hakk
tealann 82 ismi erifi vardrki, yasini erif dahi 82 ayettir, Rabbl lemin her ayette bir
esmai ilahiyi yazdrd. smi azam dahi bu surei yasin de mevcuddur, Bir kimse bu yasini
erifi duas ile beraber okusa birok havvasna mazhar olur. Bunda hi ek ve phe
yoktur. Amma art budur ki her okumay murad ettiinde arkan ricali gaybe vereceksin,
ondan sonra okuyacaksn.
1.Havvas budurki: Evvela 3 gn oru tutup hayvanattan meydana gelen eylerden kan
ve dahi ok su imeyip ok yemek te yemeyeceksin. Ve her gn 3 kere bu mubarek sureyi
duas ile beraber oku, 3 gn sonra yeil giysili mslman cinler hakk tealann ferman ile

sana muti olup her ne dilersen her ne murad edersen fl hal emrini yerine getirirler.
2.havvas budurki: Bir halvet yere girip bir mavi para kesesi iine daha evvelden
iaretlemi olduun bir altn koy. Para kesesinin azn iyice mhrle. Ve hergn ve
gecede bu yasin suresini duas ile beraber 3 defa oku. 40 byle devam et. 40 gn tamam
olunca Bismillahirrahmanirrahim diyip kesenin azn a. ine hakk tealann katndan 40
tane altn gelir. Evvelden iaretlediin altn almayp dierlerini alp harcarsn. Ve hergn
kesenin iinde 40 tane altn bulursun. Amma art budurki kimseye srrn
sylemeyeceksin.
3.havvas budurki aramba gn iyi bir saatte bu mubarek yasini erifi duas ile beraber
kfur ile bir kda yazp hrmet ve tazim ile banda tasan, bir peri kz sana mptela
olup asla yanndan ayrlamaz. Nereye gitsen seninle beraber gider. Her ne muradn varsa
fil hal reva eder. Toprak altndaki definelerden habe verir.
4.havvas budurki Eer uzak bir yerden bir nesne veya bir kimseyi getirmeyi murad
edersen. 3 gn riyazetli oru tutup murad ettiin eyin niyyetine bu yasini erifi duas ile
beraber 3 kere oku. Asla phe etme. Bu mubarek surei yasinin hadimleri hangi nesneye
murad etti isen nesneyi alp getirirler.
5.havvas budurki Eer dilersen tayyi mekn edersin. Yasini erifi duas ile beraber bir
para kurt derisine yazp sa pazuna bala. Bir yeil sral mlee su doldurup suyun
stne 3 kere yasini erifi duas ile beraber okuyup fr, sonra o su ile abdest alp 2 rekt
namaz kl. Ya rabbi beni falan yere gtr deyip gzlerini kapat. yasin hrmetine dilediin
yere fil hal gtrrler. Ve eer o deriyi daima kolunda tasan cmle nas ve cmle cinlerin
yannda heybetli olursun.
6.havvas budurki Bir akarsuyu yourt kvamna getirisin veya insan gibi konuturursun.
yleki yasini erifi batan sona oku, her mbin de yle de: ilahi surei yasini erif
hrmetine, dua y mbin hrmetine, bu dua iindeki isimlerinin hrmetine, bu dua ya dil
verip konutur Ya rabbi, dersin fil hal su dile gelip konuur. Her ne sylerse sende hemen
lebbeyk lebbeyk dersin. Veya hutta ey su yourt gibi ol dersin, hemen yourt kvamna
gelir. Veya ey su Ferman ilahi tersine ak dersin, fil hal tersine akar.
7.havvas budurki Her ne iin okursan oku fil hal muradn hsl olur, Dilersen
gkyznde uarsn, 3 gn riyazetli oru tutup her gn 3 defa yasini erifi duas ile
beraber oku. Her gn gusl abdesti alp daima abdestli ol, 3 gn sonra 2 rekt namaz kl,
birinci rekatte 1 fatiha 40 ihls erif oku. kinci rekatte 1 fatiha 30 ihls oku ve
ettahiyyatu okumayp onun yerine 10 ihls oku. Sonra 7 defa yasini erifi duas ile
beraber oku, derhal muradn hsl olur. hakk tealadan ne dilersen hemen reva olur. Ve
eer bir mezardaki l niyetine okusan, hakk teala ruh verir diriltip konuturur.
8.havvas budurki 3 gn riyazetli oru tutup her gn 3 kere yasini erifi duas ile beraber
oku. 3 gn tamam olunca dmann helak etmek iin 7 defa oku, biter bitmez dman
helak olur. Eer tecrbe etmek istersen 7 kere bir koca kaya zerine oku, koca kaya tuz
gibi parampara olur.
9.cu havvas budurki Eer dilersen bir aac veya bir kayay bir yerden baka bir yere
gtrrsn. 3 gn riyazetli oru tut, hergn 3 kere yasini erifi duas ile beraber oku. 3 gn
tamam olunca gusl abdesti alp 7 defa yasini erif oku her mbine geldike ferman
hakk de, ve her mbin duasn okuduktan sonra ilahi kendi esmalarn hrmetine, birliin
hrmetine, yasini erifin hrmetine, kuran kerimin kalbi hrmetine, mmin kullarnn

kalbi hrmetine falan aac kkleri ile beraber topra ile beraber falan yere gtr dersin.
Hakk teala hazretlerinin emri ile aa yerinden kalkp iaret ettiin yere gidip oraya
gmlr.
10.havvas budurki Ktrm fel ve sonradan kr olanlar tedavi edersin. 17 gn riyazetli
oru tutup her gn zeytinya zerine yasini erifi duas ile beraber 7 defa ifa niyetine
okursun. 17 gn sonra hastalkl yerine srsen, biiznillah ifa hsl olur.
11.havvas budurki Dnyada ok zengin olursun. Bu mubarek yasin suresini duas ile
beraber bir kurt derisine yazp ta, hergn daha fazla mal ve mlke malik olursun.
12.havvas budurki Eer dmana ylanlar ve akrep leri musallat edip helak etmek
istersen. 3 gn riyazetli oru tutup her gn 3 defa bu yasini erifi duas ile beraber oku. 3
gn sonra bir ylan kabuu (ylann soyduu derisi) alp zerine 7 defa bu mubarek surei
yasini duas ile beraber okuyup fr, sonra ylan kabuunu alp zeytinyana bulayp
falan olu falann stne 1000 tane ylan ve 1000 tane akrep yolladm, gidip ldrn
dersin fil hal dmann zerine ylanlar ve akrepler hcum edip saldrp ldrrler.
13.havvas budurki Kendine vird edinip her gn 3 kere okusan sabah namazndan sonra
1 kere le namazndan sonra 1 kere yats namazndan sonra 1 kere okusan, ok azim
faideler hsl olur. Hakk ile tahareti kmil zere okumaya devam etsen 3 ler snfna
ismini yazarlar.
14.havvas budurki Eer dilersen cmle ylanlar ve yanlar akrepleri kendine
musahhar edersin. Nereye gitsen seninle beraber gelirler. 3 gn riyazetle oru tut. 3 gn
tamam olunca Bir ylan tutup dn al, sonra zerine yasini erifi duas ile beraber 1
kere oku, sonra ylann dne zaferan ve gl suyu katp iyice ezip hsl olan suyu alp, o
su ile yasini erifi bir kda yaz. Her nereye gitsen ylanlar ve yanlar musahhar olup
itaat ederler. Eer ylanlar yanlar akrepleri bir yere toplamay dilersen, hemen bir defa
yasini erifi duas ile beraber okuyup, yasini erifin ve iindeki esmai ilahilerin hrmetine
ey ylanlar ey akrepler ey yanlar benim yanmda toplann dersin, Biemrillahi teala ne
kadar ylan yan akrep varsa hepsi yannda toplanrlar, yleki usuz bucaksz maher
yeri gibi olur. Bundan sonrada bir ehre varsan o ehirde bir insanolu kalmayp hepsi
kaar gider. Dilersen hepsini bir memleket zerine yollayp o memleketi harap ve perian
edersin. Ne emir versen fil hal yerine getirirler.
15.havvas budurki Eer dilersen kimse sana dmanlk edemez. aramba gn yazp
ta. Biemrillah kimse dmanlk edemez. Halk iinde heybetli olursun. art budurki
daima abdestli olacaksn.
16.havvas budurki Eer dilersen ilmi simya ilmi vefk ilmi kimya ve daha nice ilimleri
hakk teala senin kalbine ilahi kudret ile nakeder retir. yleki yasini erifi duas ile
beraber, temiz kullanlmam bir tabaa zaferan kilab misk ile yazp ondan sonra zerine
gl suyu dkp yazy boz. Hsl olan suyu alp bir iede muhafaza et. 40 gn sabah a
karnna bir miktar i. Dnyada herne ilim varsa hepsi hakk tealann emri ile kalbine bir
bir nak olur. lham ile hepsini renirsin.
17.havvas budurki Eer dilersen hafzan ok kuvvetli olup duyduunu asla unutmazsn.
Yasini erifi duas ile beraber misk zaferan ile yazp tasan. Asla duyduunu okuduunu
unutmazsn.
18.havvas budurki Eer bir maln kaybolsa, 3 gn riyazetli oru tutup hergn niyet edip

3 kere okusan, herneki kayboldu ise ervah bulup geri getirir. Ve eer bir yerde padiah
dahi olsan, padiahlk elinden alnsa, yasini erif hrmetine ol nimet sana geri verilir.
19.havvas budurki Eer dilersen bir evde kimse kalmayp hepsi kaar gider. 3 gn oru
tutup hergn 3 kere oku, 3 gn tamam olunca bir kda yasini erifi duas ile beraber
yazp dman evinin duvarna gm. Kimse kalmayp hepsi kap giderler.
20.havvas budurki Eer dilersen bir kiiyi kendine muhkem k edersin. 3 gn riyazetli
oru tutup hergn 3 kere oku. 3 gn tamam oluca bir keten iplik alp zerine 3 kere
okuyup atete yak. Kln alp yemee katp matluba yedir. Fil hal k
21.havvas budurki Bir kda misk zaferan ve kfur ile yazp tasan, cmle nas senin
heybetinden edebinden utanrlar. Herkese sevgili olursun.
22.havvas budurki Taharet ile hergn 3 kere okusan, cmle nas ve cmle mahlkat
emrine itaat ederler. Ey azizi bu yasini erifin erhi daha oktur. Amma biz bu kadarla
ihtisar ettik. Hsl kelam hergn 3 kere okumak kibriti ahmerdir.