You are on page 1of 7

RIZIK VE ZENGNLK

DUASI
(ESMAL HSNA FRELER-2)

Manevi ve maddi rzkn artmas, ltuf


ve ikramlara mazhar olmak iin
elimizdeki imkanlara gre en gzel
bir ekilde almal ve en gzel bir
ekilde dualar etmeliyiz. Allah Celle
Celel kendini bilmemiz, insanlara
bildirmemiz, sevmemiz ve insanlara
sevdirmemiz, anlatmamz iin bizi
yaratmtr. Bu asli grevini yapan
insanlar er ge manevi ve maddi
hazinelere mazhar olurlar. Ayette; En
gzel isimler (Esml Hsna)
Allah'ndr. O halde O'na o gzel
isimlerle dua edin. Araf 180manevi
ve maddi rzkmzn artmas, ltuf ve
ikramlara mazhar olmak iin hangi
isimleriyle Allah'a dua edelim
diyorsak aada geen isimlere gre

dua edebilir ve ifreler oluturabiliriz.


buyrulmaktadr. Biz duada geen
isimleri ve o isimlerin anlamlarn,
aklamalarn eitli eserlerden,
Esmaul Hsna erhlarinden
okuyabiliriz.
nginlik Duas, Zenginlik Duas, Zenginlik Duas,

ZENGNLK DUASI, ZENGNLK


FRES
Zenginlik Duas 1
Ya Ganiyy Ya Muni

Zenginlik Duas 2
Ya Rahmanu Ya Rahim
Ya Latifu Ya Kerim
Ya Ganiyy Ya Muni
Ya Rezzagu Ya Mukit
Ya Atufu Ya Vehhab
Ya Zel Celali Vel kram
Zenginlik Duas 3 (CEVEN'den
Snrsz Zenginlik Duas)
Ya Vehhab
Ey bol bol hediyeler veren Vehhb,
Ya ena min-klli aniy

Ey en zengin olan. Ey btn zenginlerden daha zengin,


Ya ecved min-klli cevad
Ey en cmert olan. Ey btn cmertlerden daha cmert,
Ya eltaf min-klli latif
Ey en ltufkar olan. Ey btn ltuf sahiplerinden daha Ltif,
Ya ekrem min-klli kerim
Ey en ok ikram eden. Ey btn cmertlerden daha Kerm,
Ya erham min-klli rahim
Ey en merhametli ve ltufkar olan. Ey btn merhametlilerden daha Rahm,
Ya ehabbu min-klli habib
Ey en Sevgili olan. Ey btn sevilenlerden daha sevgili Allahm.
Dua

Zenginlik Duas 4 :Vakia Suresi


Zenginli Suresi Diye Bilinen Vakia Suresinin Fazileti;
Vakia Suresinin Fazileti;s, Zenginlik Duas, Zenginlik Duas,

"Bustan'l-arfin" adli eserinin 108.


sayfasinda 72. bab'a, "Fakirin zengin
zerine fazileti ve stnlg" unvanini
vermistir. Lakin zenginligin fezailini de
yine gzelce izah etmistir ve syle sze
baslamaktadir:
nsanlar bu hususta ihtilaf edip bazi
kimseler fakir efdaldir demis ve bazilari
da zengin efdaldir demisler. Fakat
buradaki fakir ve zenginden murad, salih
ve sakir olmalari sartiyladir, yoksa her
fakir ve her zengin demek degildir. Biz

de fakir salihin efdaliyyeti taraftariyiz


demislerdir. Zenginin efdaliyyetine kail
olanlar Allah Teala'nin su emrine
dayanirlar:
"Seni, bir fakir oldugunu bilip de zengin
yapmadi mi". (Ed-duha: 8) mealindeki
ayet-i kerimedir ki, Cenab-i Peygamber
Efendimiz ana rahminde iken pederleri
vefat etmislerdi. Babalarindan bir miras
almadiklari gibi ancak bir deve ve bir de
cariye kalmisti. Sonra Cenab-i
Peygamber Efendimiz pek ok infak ve
ihsanlarda bulunurlardi ve hatta bazan
kendileri a kalarak varliklarini fakirlere
infak edip a yatarlardi ki, bunlari
peygamberlerden baskasinin yapmasina
imkan olmaz.
O muhterem alim efendiler de derler ki:
"Eger zenginlik efdal olmasaydi, Cenab-i
Allah peygamberini bu zenginlik ayeti
kerimesi ile vmezlerdi." Yine Efendimiz
sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar

ki:
"ttika ile birlikte zenginlik ne gzeldir."
Dikkat ederseniz ittika sart kilinmistir.
Zaten Allah korkusu olmayan bir seyde
hayir olmayacagi cmleye ma'lumdur.
Hads-i serflerde buyuruldu ki:
Her kim, Vkia sresini her gece bir defa okumayi det haline getirirse, mrnde
fakirlik grmez.
Vkia sresi zenginlik sresidir. Onu okuyunuz ve kadinlariniza ve ocuklariniza
gretiniz.
Abdullah b. Mesdu, lm hastaliginda ziyret eden Hz. Osman (r.a): Sana bir
bagista bulunulmasini emredeyim mi? dedi. Abdullah, buna ihtiyaci olmadigini
syledi. Hz. Osman; Senden sonra kizlarina kalir dedi. O zaman Abdullah onu
su cevabi verdi: Sen kizlarimdan korkma. Ben onlara Vkia sresini okumalarini
emrettim. Ben, Peygamber (s.a.s)in syle dedigini isitmistim:
Her kim her gece Vkia sresini okursa, ona fakirlik dokunmaz
(Ibn Kesir, Tefsirul-Kuranil-Azim, Beyrut 1969, IV, 282
Zenginl Duas, Zenginlik Duas, Zenginlik Duas, Zenginlik Duas,
Zenginlik Duas, Zenginlik Duas, Zenginlik Duas, Zenginlik Duas, Zenginlik Duas,

RIZIK DUASI, RIZIK FRES

Rzk Duas 1
Ya Rezzagu Ya Mukit
Ya Zel Celali Vel kram
Rzk Duas 2
Ya Rahmanu Ya Rahim

Ya Latifu Ya Kerim
Ya Rezzagu Ya Mukit
Ya Zel Celali Vel kram

LTUF VE KRAM DUASI


Ltuf ve kram Duas 1
Ya Latifu Ya Kerim
Ya Zel Celali Vel kram
Ltuf ve kram Duas 2
Ya Erhamerrahimin ve Ya
Ekremelekremin
Ya Zel Celali Vel kram.
Ltuf ve kram Duas 3
Ya Rahmanu Ya Rahim
Ya Latifu Ya Kerim
Ya Ganiyy Ya Muni
Ya Atufu Ya Vehhab
Ya Muhsinu Ya Fettah

Ya Zel Celali Vel kram


DAHA GEN BLG VE ESMAL HSNAYA GRE DUA ETMEK N
DNYA'DA EN OK SATILAN VE OKUNAN ESMA'L HSNA KTABI
(smail KILINn Esmal Hsna Hazinesi kitabndan)
Dnya'da ok satlan ve okunan Esma'l Hsna kitab
http://www.kitapyurdu.com/kitap/default.asp?id=455595&sa=146098607