You are on page 1of 21

Evrensel Balant Meditasyonu

Hem Kendimize, Hem Bakalarna ifa Verelim

Mantak Chia

NDEKLER

GR

TANIMLAR

ZHN

HAZIRLIK

ATE

KUTSAL ATE EMBER

GRSELLETRMEDEN GEREKLETRMEYE

UYGULAMALAR

ONAY SZLER

FA VERMEK

TEZAHRLER

PROBLEM ZMEK

SONU

GR
Her birey iin benim arzum Wai Chi'ye (Tanr) dn iin olan ortak
araymzda, Kaynaa, Kozmosa ya da Yaratc Kuvvete dorudan
balanrken ruhsal olarak bamsz olabilmemizdir. Bu ekilde isel bar
ve mutluluu kazanabiliriz. Her birey, sadece kendine deil, bakalarna da
ifa verebilme yeteneini kazanabilir. Doal olarak bu yolda atlmas
gereken ilk adm, hedeflerimizi gerekletirirken kendimizle bar ve
mutluluk iinde olmamzdr. Bu nedene binlerce kiinin Bar ve Sevgi
emberine katlmyla etkisi glenen bir meditasyonu ortaya kardm.
Bu, Evrensel ifa Veren Tao Balants'dr. Buna her zaman Atein
Koruyucu Kutsal emberi ile balarz. Bu sadece iyi enerji ve niyetin ieri
girmesine izin veren bir koruma emberi yaratr. Negatif enerji bu
emberin ierisine nfuz edemez.
Evrende bizim hayatmz gelitirmek ve bytmek iin bol miktarda
enerji bulunmaktadr. Bunu yapmak iin tek ihtiyacmz olan kaynaa
kenetlenmektir. Bu zihnin kaynamas prensibini anlamaya yardmc
olur. Bat ilmi zihin bulunduunu imdi bilmektedir. Birinci zihin,
beyinde merkezlenen gzlemci zihindir. kincisi kalpte merkezlenen
bilinili zihin, ncs ise alt karnda merkezlenen sezici zihindir. Bu
zihin, tek bir zihin yaratmak iin karnda bir araya gelip kaynarlar. ince
bu tek zihin Yi olarak adlandrlr. Evrensel Koruma ifas Meditasyonu
ba 15 ila 30 dakika sren ruhsal bir uygulamadr. Dnyann her
tarafndaki insanlar bu meditasyonla bir araya geldiinde, meditasyonun
gc olaanst artmaktadr. Bu meditasyon daha nce Evrensel Tao ifa
Uygulamalaryla almam olanlarca bile rahatlkla uygulanabilir.
Balat Zaman : Tayland len 12:00, New York gece yars 12:00,
Avrupa sabah 6:00 (Trkiye sabah 7:00 .n.)

TANIMLAR
zihin ya da Tan Tien, st, Orta ve Alt zihinlerdir. st zihin
planlamada ve saylar ekillendirmede iyi olmakla beraber, negatif
duygulara bal olarak, ar dnme ve endie ile birlikte beyni fazlasyla
yorar. ok fazla enerji harcar ve bunu drene eder. Gzlemlemek zere
dinlenirken bu beyni eitebiliriz. Bunun anahtar ise dnme ilemini
gerekletirmek iin st Zihni aaya indirip Alt Zihinde kullanmaktr.
lk bata bunu anlayamamtm. Ne zaman ki stadm bana zihnimi Alt
Tan Tiene indirmeyi retti, ite o zaman anlamaya baladm. Daha sonra
Bat teknolojisinin midedeki ve barsaklardaki sinir ularnn, ki bunlar
duygusal tepkilerle ilikilidir, st Zihindekilerle ayn olduunu
kefetmesinden sonra, bunu daha da iyi anladm. Dolays ile sadece Alt
Tan Tiene glmsemekle, Alt Zihninizi harekete geirebilirsiniz. Sezici,
bilinli ve gzlemci zihninizi karnnzda bir arada kullanarak dnme
ilemini gerekletirebilirsiniz.
Pratik olarak st Zihin vcut enerjinizin %80ini kullanarak ve
duygularnz ateleyerek srekli alr. Bat bilimi, Alt Zihnin duyular
kullanmada st Zihnin yapt birok eyi gerekletirebildiini
kefetmitir. Terk fark bunu, st Zihnin yaptnn tersine,
sorgulamakszn saf sezgiyle gerekletirmesidir. Eer Alt Beyni daha
fazla kullanabilirseniz, st Zihin dinlenebilir ve karndan dinleyebilir
(gzlemleyebilir). st Zihin ya da Taoist tanmla maymun zihin, alrken
sezgi ve bilinci bask altna alr. Dolays ile st Zihin dinlenirken daha
nce hi olmadmz kadar sezici ve bilinili olabilirsiniz. Bylece
dinlenirken daha sezici olup, enerji biriktirebilirsiniz. Bu ekilde st
beyniniz gnlk strese dayanabilecek gc oluturacaktr.

HAZIRLIK
Tek banza ya da gurup meditasyonunda bakalaryla, ayakta ya da oturur
pozisyonda durun. Rahatlayn ve alt karna doru tebessmle bakarak
zihninizi Alt Tan Tiene kadar boaltn. Sezginizi karnnza getirin ve oray
Chi ile doldurun.

Zihnin Bilincini Harekete Geirmek


Tan Tien, Bbrek ve Kalp Ateleri
1.Tan Tien Atei (Karn)
Yznzdeki tebessmle gbeinizin arkasna ynlendirdiiniz enerjinin
scakln hissedin. Karnnzdaki enerjinin gbeinizin arkasndaki ate
topu olduunu ve tam onun altnda atele yanan bir soba olduunu hayal
edin. Bu sobann yeri gbein altnda ve kuyruk sokumuyla bel blgesine
yakndr. Bu sobann zerinde, gbein arkasnda, bir ate topu yaratn.
Taocular bunu vcuttaki dier atelere enerji veren soba olarak
adlandrrlar.

2.Denizin Altndaki Ate (Bbrek)


Bbreklerdeki yang enerjisinin farknda olun. Bu enerjiyi Hayat
kapsndan (Yin iinde Yang) her bir bbrein merkezine tayn ve
Denizin Altndaki Atei ateleyin. Bbreklerin harekete gemi enerjisini,
bbreklerin tam altnda, gbein zttnda bulunan Hayat Kaps noktasna
doru yayn.

Alt yne yayn


zihnin gcn Yi gc ile bir araya getirin. Yi gcn nc gze
getirip bunu evrende 6 yne doru yayn.
Kiisel Yldzlar, Enerji Bedeni ve Evren arasnda ba kurun
Yi gc ile banzn 15 cm kadar stnde bulunan Kiisel Yldznza
balann. Sezginizi ve bilincinizi Kiisel Yldznza ve oradan da tm
Evrene yayn. Gurup halinde ise Kiisel Yldznzdan sarmal olarak aa
kan enerji yardmyla guruptakilerin Kiisel Yldzlar ile balant kurun.
Evrenle birlikte guruptakileri balayan bir Enerji Bedeni yaratn.

3.ahane Ate (Kalp)


Kalbinize doru, onun kendisini yumuak hissetmesini salayacak bir
tebessmle, bilinli merkezi harekete geirin. Kalbinizdeki Atein farknda
olun. Kalbinizde bir yumuama yaratan ak, nee, mutluluk ve efkat
ateini hissedin (Yang iinde Yin). Bu Kalbin bilincini harekete
geirecektir. Kalbinizi, aada bbreklere, onlar da gbein arkasndaki
ate topuna birletiren bir gen yaratn. Bu gen Chi Atei Gcn ikiye
hatta e katlayacaktr.
zihni tek bir zihinde kaynatrn (Yi)
Karn Chi ile dolup kendini scak ve iyi hissettiinde, Chi ykselecek ve
st beyni dolduracaktr. zihni tek bir zihinde bir araya getirecek ekilde
(Yi) st ve Orta Zihinleri Alt Tan Tiene indirin. Bu zihnin gc
nc gze tanacaktr. Bu gc (Yi) doru kararlar almada
kullanabilirsiniz.

Koruyucu Kutsal Ate emberi


Kutsal Ate emberi bizi hastalk, kt talih ya da negatif dnce gibi
ktlklerden koruma gcne sahiptir. Bizim evrenin gc ile balat
kurmamza izin verir. Bizim deersizliimizle ilgili pheleri yok ederek
hayatn bize sunmu olduu nimetlerin farkna varmamza yardm eder.
Buna ek olarak, Koruyucu ember, Evrende bizi glendiren ve koruyan
elemantallerin glerine bizi balar.
Kutsal Ate emberi ve Altn Chi Alan
Bu metod tamamiyle, zihnin gcn bir zihinde birletiren Yiyi
kullanarak uygulanan bir isel grselletirmedir. Buradaki ama Koruyucu
z (aka. Koruyucu Melek) ya da Alt Ynn Alt Koruyucu Hayvan ile
temasa gemektir.

Grselletirmeden Gereklemeye

2.Uzun bir meale tuttuunuzun farkna varn. Kazana doru uzann ve


mealeyi atele yakn.

Sezgi ve bilinci kullandmzda, grselletirmemizi, gvenimizi


kullanarak gereklemeye evirebilir, onu ortaya karabilir ve iyi niyetli
sezgi ve bili ierisinde olmasn salayabiliriz.

Kozmosda yanan bir ate kazan projesi

3.Yi gcn kullanarak elinizdeki mealeyle yerde 2 m apna bir Ate


emberi izin.

1.Grselletirmenizi kullanarak Kozmosda yanan byk bir kazan hayal


edin. Sezginizi hissedin ve bunun olmasn salayn.

4.Ortada durun, Kuzeye bakn. Bir meale dleyin ve onunla ember


dndaki Kuzey kesimini ateleyin. Mealeye kavis izdirerek emberin
Gney ucuna indirin, sonra Gney blmn ateleyin.

8.zerinizde koroyucu Altn Chi Alan Kubbesi yaratn. Tm


endielerinizi uzaklatrn ve kendinizi boaltn. Her hayvandan koruma
talep edin. Alt Ynn bu Koruyucu Hayvanlar hayati organlara karlk
gelmektedir. Bu nedenle, enerjik bir koruma iin, Mavi Kaplumbaadan
nezaket, Krmz Slnden nee, Yeil Ejderden kibarlk, Beyaz
Kaplandan cesaret, Sar Anka Kuundan adalet ve Siyah Kaplumbaadan
skunet talep edin. Evrensel sevgi ile birlein ve kendi kendinize Ben
Kutsal Sevgi ve Korumaya laym deyin.
9.Bu pozisyonunuzu birka dakika koruyun. Kutsal Atein emberin
etrafnda yandnn Altn Chi Alan Kubbesinin sizi sardnn farkna
varn. Bu, kalc yklmaz manyetik bir Kutsal ember oluturur.

5.Mealeyi banzn zerinden geirin. Baty karnza alacak ekilde


sola dnn ve Baty ateleyin.
6.Atei sizi etrafnzdaki tm ktlklerden koruyacak ekilde tm
embere yayn. Mealeyi emberin kenarna brakn.
7.Kuzeyi karnza alacak ekilde melin. Her yne Koyucu bir Hayvan
(Koruyucu z ya da Melek) yerletirin. nnze (Kuzey) Mavi
Kaplumbaa, arkanza (Gney) Krmz Sln, sanza (Dou) Yeil
Ejder, solunuza (Bat) Beyaz Kaplan, stnze (Merkez) Sar Anka Kuu
ve altnza (Yer/Dnya) Siyah Kaplumbaa yerletirin.

UYGULAMA

BLM 2 : FA VERMEK

BLM 1 : ONAY SZLER

Kiisel Balant

Kendi Kalbinizin inde Bar :


Zihni, karna doru boaltp sezgiyi Evrene yayarken, sakinletirin ve
bilincinizin ve sezginizin merkezinden aadaki onay szlerini
tekrarlayn.

1- Yznzde bir glmsemeyle birlikte zihninizi boaltn. Bu


glmseme enerjisinin boynunuzdan aaya Kalp alannza (bilincin
bulunduu yer) doru akmasna izin verin. Kalbinizin bilinli zihni
harekete geirecek ekilde kendini yumuak, sevgi ve mutluluk dolu
hissetmesini salayn.
2- Glmsemeye devam edin ve karnnza doru geveyin (sezginin
merkezi). Zihninizi ve duyularnz (gzler, kulaklar, burun ve az)
gbek blgesine doru boaltrken glmseyin ve gbek blgesinin
sezgiyi aktive edecek ekilde sndn hissedin.
3- Banzdaki gzlemci zihnin ve kalbinizdeki bilinli zihnin sezici
zihinle bir araya gelmek zere Alt Tan Tien'e doru hareketlerini
hissedin. Bu zihni tek bir zihinde bir araya getirin ve nc
gznzde kaynatrn (Yi). Sezginizi, karnnzn tesinde fiziksel
limitlerinizin dna, Kozmosa ve Evrene doru yayn ve Evrensel
Enerji (Tanr) ile birletirin.
Yi'yi aln ve ta akranzdan yukarya, Evrendeki usuz bucaksz enerji
havuzuna doru sarmal halinde ykseltin. Sarmala Evrende devam edin ve
oalmasna izin verin. Sonra onu nce Kiisel Yldznza daha sonra da
tm vcudunuza sarmal halde indirin.

Alt Tan Tien'e doru bir glmsemeyle zihni boaltn ve zihni bir
zihinde kaynatrrken (Yi) kalbin bilinli zihnini Alt Tan Tien'in sezgisine
doru ynlendirin. Yi zihni Evrenle balant kurmada en gl zihindir.
-

Kendime sevgi ve efkat hissederken, kendimle bar iindeyim (Kalbe


dokunun)
Merkezimde sakin, scak ve durgunum (Alt Karna dokunun)
Ailemle ve dostlarmla bar iindeyim (Onlar hayal edin)
Komularmla bar iindeyim (Onlar hayal edin)
Arkadalarmla ve yardmclarmla bar iindeyim (Onlar hayal edin)
Bir arada bulunduum insanlarla bar iindeyim (Onlar hayal edin)

A. YEMYEL ENERJ
Evrende parlak yeil yapraklar olan asrlk bir orman dleyin. Cennetten
gelen "Zmrt Yeili I" dleyin ve onu kendinize sarmal halde indirin.
Enerjiyi sarmal halde, toplumdan, evinizden ve ba tacnzdan geirerek
aa indirin. Tm vcudunuzu temizlemesine izin verin. Her trl negatif
enerjiyi emerek, sizi skntlardan, endielerden arndrmasna ve bunlar
vcudunuzdan atmasna izin verin. Topran derinliklerine kadar bunun
akmasna izin verin. Bir ukur an ve btn hasta-negatif enerjiyi topraa
gmn. Kalbinizin mutlu olmasna izin erin (3-6 kere), ciddi hastallar iin
(36-81 kere).

2. DENZ MAVS ENERJ


Vcudunuzu batan aa serinleten ve onu temizleyip arndran "Deniz
Mavisi I" dleyin. Mavi sarmal halde, gc artarak toplumdan,
evinizden ve ba tacnzdan geirerek aaya indirin. Hastaln btn
kalntlarn ykayarak, bunlarn topran derinliklerine doru gitmesine
izin verin.

D. TM BEDENE FA VERMEK VE GLENDRMEK


3. ELEKTRK/EVRENSEL MENEKE ENERJS
Evrende en bol bulunan enerji olan "Mor I" dleyin. Onu Kuzey
Yldzndan ve Byk Ay'dan gelirken dleyin. Enerjiyi Byk Ay'nn
kabnda toplayn (Byk Ay yldz gurubunun gkyznde oluturduu
kap ekli .n.) Kab kulbundan tutarak mor enerjiyi ba tacnzn zerinden
dkn. Sarmal halde, vcudunuzun enerji beden ile birlikte tm
hcrelerinin dolmas iin, aaya indirin.

1. Beyni Mor Ikla doldurun ve "Tm hastallarn gitmesine ve beynimin


en iyi haline ulamasna izin veriyorum" deyin.
2. Bu metodu, ayn onay szlerini her organ iin kullanarak, dier
organlarnz iin de tekrarlayn.
Onay szleriyle organlarnz aadaki ekillerde guruplandrabilirsiniz.
a. Gzler, kulaklar, burun, az, dil, diler
b. Troit, paratroit, timus, pankreas, prostat
c. Akcierler, kalp, mide, ince ve kaln barsaklar
d. Karacier, dalak, bbrekler, uterus, yumurtalklar ve testisler
Bunu zihninizle gerekletirirken, Alt Tan Tien'in bilincinde olun.
Sezginizi Evrene yayn ve Evren sizi ifa enerjisi ile dolduracaktr.
E. BAIIKLIK
GERMEK

VE

SAVUNMA

SSTEMLERN

HAREKETE

Kuyruk sokumuna dokunun ve parmaklarnzn Chi ile uzayarak, kuyruk


sokumunun iinden kemik iliine nfuz ettiini ve bunun kemik iliini
harekete geirdiini hissedin.

Zihninizi Tan Tien'e ve Evrene yerletirin. Ellerinizi, Evren kuyruk


sokumunu doldurup, omurilik boyunca alnnza ykselene kadar tutun.
akaklarnzdaki titreimi hissedin. Bu, baklk sistemi iin gerekli,
salkl beyaz kan hcreleri retimini arttracaktr. Tan Tieni scak tutun
ve Chinin bel kemii boyunca yukar akn hissedin. Ardndan onu
sarmal halde Evrene ykseltin. Evren sizi ifa enerjisi ile dolduracaktr.

Baklk sistemini harekete geirin. Zihninizi boaltn. Tan Tieni scak


tutun. Cinsel organnzn evresindeki kemiin zerine dokunun ve
parmaklarnzn Chi ile uzadn hissedin. Onlarn kuyruk sokumundan
kemik iliine doru, baklk sisteminin krmz ve beyaz kan
hcrelerinin remesini aktive etmek iin, nfuz etmesine izin verin.
Parmaklarnz orada tutun ve zihninizi Tan Tiene ve Evrene doru
indirin. Kemiklerdeki komik, mutlu, glen ve karncalanma hissi yaratan
duyular hissedin.

Uyluk kemiinin orta noktasna (diz stndeki ksm) dokunun ve


parmaklarnzn burada uzayarak bacaklarnzn kemik iliine doru nfuz
ettiini hissedin. Bu bacanzn tamamnda bir karncalanma hissi
yaratacaktr. Ayn zamanda krmz kan hcrelerinin remesini arttracaktr.

st kol kemiinizin orta noktasna dokunun ve parmaklarnzn burada


uzayarak kolunuzun kemik iliine doru nfuz ettiini ve salkl kan
hcrelerinin remesini harekete geirdiini hissedin.

BLM 3 : TEZAHRLER
Fazilet (Erdem) Zihni Gc
Bilinalt Suumuz
Fazilet Zihni Gcn arttrabilmek iin, bilinalt suumuzdan
kurtulmamz gerekmektedir. Bilinalt su kompleksleri gelimemizin ve
salmzn karsnda duran en byk engeldir. Hastalklarn ve kendini
kt hissetmenin en nemli nedenleridir. Bunlar bizim srekli sal,
zenginlii ve mutluluu hak etmediimizi syleyen isel programlar
gibidirler. Bu su, bizim zavall kurbanlar gibi hissetmemize neden olur.

Gs kafesine dokunun ve parmaklarnzn burada uzayarak, Chiyi,


gs boluundan ieri timus bezini harekete geirecek ekilde
gnderdiini hissedin. Tiroit ve paratiroit bezlerine olan balanty
hissedin. Bu, baklk sistemini harekete geirir ve T-hcrelerinin
(vcudun anti-virs ordusu) remesini arttrr.

Su komplekslerimiz, bizi hastalklarla ve kt talihle cezalandrlmas


gereken gnahkarlar olarak varsayar. Bu nedenle kendimizi, Evrenden
layk olduumuz eyleri talep edebilecek konumda hissetmeyiz. Tanr
insan kendi grntsnden yaratmtr. Dolaysyla insanlk Evrenin ve
dnyann ona mutluluk ve kendini iyi hissetme adna verebilecei her eye
layktr. Tanrnn ocuklar olarak en iyisini hak ediyoruz. Arzularmz
doru ekilde ve iyi niyetle ortaya koyduumuzda, Kozmosu ynetebiliriz.
stenmeyen Olmak
stenmeyen olmak birok insan iin en kt durumlardan bir tanesidir. Bu
herkes iin, hatta ocuklar iin bile, ama en ok yalnz bana lme
terkedilmi gibi hisseden yallar iin dorudur. Bilinaltndan, Kozmosa
kendilerini hasta yapmak iin mesajlar yollamaktadrlar. Halbuki
dikkatimizi ne kadar ok hastala verirsek, Kozmosdan da onun
gereklemesi iin o oranda enerji alrz. Bilinalt ne verirse onu aynen
alr.
Negatif e Dnk Konuma ve Dnme
Pozitif ya da negatif olsun, her dnce Evrene gnderilen bir komuttur.
Eer u anda yaamakta olduumuz hayat arzuladmz hayat deilse,
bunun nedeni farknda olmadan Evrene gnderdimiz komutlar ve bunun
sonulardr. nsanolu sevgi ve ilgiye derin bir ihtiya duymaktadr. Kimi

zaman madur ya da hasta konumda olarak sempati ve ilgi ihtiyacmz dile


getiririz. Eer bilinaltmzda bunlarn doruluuna inanrsak, Evren de
bizim fakir ve/veya hasta olmamz salayacaktr.
Kozmosa gnderdiimiz komutlar daima sonu verir. yi ya da kt, ne
istiyorsak onu alrz. Eer hayatmzn daha iyiye doru deimesini
istiyorsak ne dndmze, hissettiimize ya da sylediimize dikkat
etmeliyiz. Btn bu sululuk, deersizlik, gnahkarlk dncelerini ve
filozofiyi Tanrnn ocuklar (Kozmos) olduumuz dncesiyle
deitirerek ortadan kaldrabiliriz. Dnyann ve Evrenin verebileceinin en
iyisini bekleyebiliriz. Drste elde edilmi zenginlie sahip, salkl ve
mutlu insanlar grmekten memnuniyet duyarz. Eer onlara kar kskan
ve negatif dnceler gelitirirsek kiisel haklarnda zayf olan bir konuma
dneriz.
Negatif dnce tarznn sonularn kabul etmemeye ihtiyacmz var.
Kendimizi pozitif hareketler ynnde uyumlayabiliriz. Bu gc tamamiyle
kullanabilmek iin negatif dnce yaplarn Kozmik Gcn gnderdii
yeni komutlarla deitirmek gerekmektedir. Enerji ve bilgi size ulatnda
harekete gemeniz gerekir. Ekstra enerji almann yolu Krmz I
kalbinize 3-6 kez solumak ve onun oradan tm vcudunuza masna izin
vermektir. Bu ekilde grevlerinizi tamamlamanz iin gerekli hareketleri
gerekletirmenize yardm edecek, bol miktarda enerji hissedeceksiniz.
Direkt Komutlar
Pozitif bir nerme yapmak demek, direkt komut vermek demektir. imdiki
zaman kalbyla verilen bir komut Kozmosa verebileceimiz en gl
komuttur. Evrene verilen komut sade, bireysel olup, yksek sesle
sylenmelidir.
Eer Ben iyiyim, ben salklym, ben mutluyum, ben zenginim
nermelerinden herhangi birini ya da birkan tekrarladmzda, ne kadar
fakir ya da hasta olduumuzun hibir nemi yoktur. Gerek, sylediimiz
nermenin kalitesine ulamaya balam olduumuzdur. Deiim hzla
balayacaktr. Hangi deerleri vurguladysak, Kozmik Kuvvet isel

fonksiyonlarmz zerinde, o ynde ivedilikle almaya balayacaktr.


Kozmik Kuvveti kullanmadaki baar, komutu harekete gemekte ve
sorumluluk almakta ne ekilde kullandmza baldr. Pozitif zihin gc
egzersizleri, zihni bir zihinde kaynatrmak, isel glmseme ya da Chi
Kung bize bu konuda yardmc olacaktr.
Bir kere Kozmik Kuvveti direkt bir komutla hareket ettirdiinizde, sizin de
harekete gemeniz gerekir. Kendiniz iin sorumluluk almaya istekli
olmalsnz. Evren hereyi kendi bana halledemez. Anahtar, Kozmik
Kuvveti hareketlerinize yardmc olmas iin kullanabilmektir. Kozmik
Kuvvetle
bireysel
niyet
bir
araya
geldiinde
bireyin
gerekletirebileceklerinin limiti olmaz.
Tezahrler: Yi Zihin Gc
Glmsemeyle balayarak, zihni alt karnda birletirip tek bir zihinde
kaynatrmak iin (Yi) zihninizi boaltn. nc gz amak iin Chiyi
yukar doru hareket ettirin. akak kemikleri ile nc gz birletiren
bir gen yaratn ve bunu Chi ile doldurun. Sezginizi Evrene yayn.

Onaylamalarmz, fiziksel, duygusal, mantal ve ruhsal bedenlerde,


dikkatimizi karnmza vermek suretiyle, buray merkez olarak alp,
sezgimizin merkezden tezahrnn balamas eklinde ortaya karrz.
Daha sonra tezahr etmesini istediimiz dnceyi nce kalp balantsna
oradan st zihne, aln kemiine ve nc gze doru ykseltin. Daha
sonra bunu tm Evrene yayn. Onaylamanz Evrendeki snrsz enerji
tarafndan defalarca katlanacaktr. Size bu haliyle tezahr ederken, siz onu
ikinci beyninize -alt karna- balanm sezginizle beklemelisiniz.
A.Fiziksel Grnt
Kendinizi olmak istediiniz yata hayal edin ve bu imaj iyice netletirin.
kinci beyninizin (alt karn) merkezine bu imaj oturtun ve bunu kalp
alannzdaki bilincinizin merkezine doru ykseltin maj net olarak
tutmaya devam edin ve onu nce alnnza oradan da tm Evrene alt ynde
gnderin ve bunu yaparken de Ben iyiyim ve salm mkemmel
deyin.

B.Duygusal Grnt
Duygusal bedeninizi hayal edin; bu yle bir beden ki, sizin fiziksel
bedeninizin etrafnda her tr hareketli renklerden olumu. Bunu yaparken
kendi kendinize Eski duygusal deneyimlerimin gitmesine izin veriyor ve
kendimi nee, sevgi ve efkat nlaryla dolduruyorum deyin. Grnty
ne kalp merkezinize, oradan da aln kemiinize ykseltin. Onu Evrene
gnderin; Evren onu defalarca katlayarak size geri gnderecektir. Alt
beyninizdeki sezginizle onun geri dnn bekleyin.

D.Ruhsal Grnt
Ruhsal bedeninizi ve yksek benliinizi hayal edin ve kendi kendinize
Ben Tanryla (Kaynak) birim ve Onun ihtiamyla tezahr ediyorum
deyin. Daha nce anlatlan prosedr tekrarlayn.
BLM 4 : PROBLEM ZMEK
Cevaplar ve zmler

C.Mantal Grnt
Mantal bedeninizi hayal edin ve kendi kendinize Kendimle, hayattan en
st dzeyde zevk alacama ve hayat doa ve evrenle uyum iinde, tm
zenginlik potansiyelimle yaayacama dair bir anlama yaptm deyin.
maj kalbinize, oradan da alnnza ve evrene gnderme ilemini burada da
uygulayn. Alt beyninizdeki sezginizle onun dnn bekleyin.

A. Problemleri ve sorunlar ilk nce sezici merkezinize (Karn Beyni),


oradan da bilinli merkezinize (Kalp Beyni) yerletirin ve oradan
da gzlemci merkezinizdeki nc gznz araclyla Evrene
gnderin.
B. Ondan sonra en iyi cevaplarn ve zmlerin net ve aka size
dnmesini bekleyin. Onlarn en iyi ekilde anlalabilecek kadar
olgunlamasna izin verin.
C. Gelecekte bir sorunuz olduunda ya da zlmesi gereken bir
problem iin harekete gemeniz gerektiinde tek yapmanz
gereken derin bir nefes almak ve karnnzdaki sezginizin sizin
fiziksel limitleriniz tesinde yaylmasna izin vermektir.

D. Verdiiniz nefesle birlikte probleminizi Evrene gnderirken


kendinizi an ve bir an bekleyerek problemin gitmesine izin verin.
Sunduunuz problemlerin ya da sorularn zmnn bilincine
varacaksnz. Bunu ne kadar ok uygularsanz sonular o kadar
abuk ve kolay gelecektir. Enerji ve bilgi size ulatnda harekete
gemeniz lazm. Ekstra enerji almak iin Krmz I kalbinize 34 kez teneffs etmeli ve onun kalbinizden tm bedeninize
masna izin vermelisiniz. Sizi harekete geirecek ve grevinizi
sonlandrmanza yarayacak bol miktardaki enerjiyi hissedeceksiniz.
E. Ayn teknii hedeflerinizi ve ulaacak zaman erevesini hayal
etmekte de kullanabilirsiniz. Bazan hayatnzn amacn
anlayabilmek iin Kozmostan ya da Evrenden daha fazla bilgelik
talep etmek size yardmc olacaktr.
Meditasyonu birka dakika dinlenerek ve Alt Tan Tieninize enerji
toplayarak bitirin.
SONU
Bu meditasyonun amac,
Kendimizi iyiletirmek iin kendimizle,
Bakalarna yardm edebilmek ve onlara ifa verebilmek iin bakalaryla,
Hedefler belirleyip onlara erdemli bir ekilde ulaabilmek iin
Mutlu olmaktr.
Hayatn size sunacann en iyisini elde etmeniz dileiyle.
International Healing Tao
Tao Garden training Center
274 / 1 Moo 7, Luang Nua, Doi Saket,
Chiang Mai 50220, Thailand.
Tel : (66) (53) 865-034
Fax : (66) (53) 495-852
Email : taogarden@hotmail.com & healingt@loxinfo.co.th
Website : http://www.internationalhealingtao.com