PROMOVAREA CULTURII, TURISMULUI si TRADITIILOR

http://turismtismana.blogspot.com

Publicaţia culturala de interes public - Dezvoltarea Turismului Cultural

PROMOVAREA CULTURII, TURISMULUI si TRADITIILOR
http://turismtismana.blogspot.com

I . - Scurtă prezentare a zonei turistice Gorj
II . - Scurtă prezentare a Turismului cultural Gorj
Principalele locaţii cu potenţial turistic Gorj
-

Zona Văii Motrului şi Motrului Sec
Zona Crasna
Zona sudică a Munţilor Parâng
Zona dealurilor vestice subcarpatice

III. - Scurtă prezentare a Turismului cultural in oraşul Tismana
- A. I.
- II.
- III.
- IV.
- V.
- VI.
-B.
-C.

- Scurtă prezentare a zonei turistice Tismana
- Oferta servicii a zonei turistice Tismana
- Drumeţii zona turistică Tismana
- Excursii combinate auto-drumeţie,: zona turistică Tismana
- Trasee turistice montane: zona turistică Tismana
- Zona carstică Tismana - Pocruia. Locaţie principala cu potenţial turistic din judeţul Gorj
- ZONE NATURALE PROTEJATE DE INTERES NAŢIONAL ŞI MONUMENTE ALE NATURII
- MONUMENTE SITURI , ANSAMBLURI ARHEOLOGICE SI DE ARHITECTURĂ

IV . - Rubrici tematice privind - Promovarea si Dezvoltarea turismului cultural
IV .1. Promovarea turismului cultural in special si a turismului rural in general;
IV .2. Sântămăria de la Tismana - de la hram religios la festival folcloric;
IV .3. Punerea în valoare a centrelor culturale locale si judeţene;
V . Teme si valori cultuale:
-

Secţiunea 1. - Ne interesează tot ce e valoros şi autentic românesc, tot ce a rămas intact sub
vremuri, tot ce poartă pecetea de calitate a tradiţiei.
o Obiceiuri străvechi Lumea satului în Sohodolul Tismana

- Secţiunea 2. Ne interesează tot ce are România de oferit Europei şi lumii întregi. (prin
promovarea propriilor valori culturale).
o Taina firului de lână / Brand local – covorul oltenesc

-

Secţiunea 3. Ne interesează tot ce ne ajută să aflăm cine suntem. (prin cunoaşterea
propriilor valori culturale).
o PĂSTRAREA TRADIŢIILOR POPULARE – TESATURI

-

Secţiunea 4.- Ne interesează mai cu seamă tot ceea ce românii au şi nu ştiu că e al lor (prin
cunoaşterea propriilor valori culturale).
o Spectacolul de colinde, tradiţii si obiceiuri specifice sărbătorilor de iarna “SARA
DE PIŢĂRĂI”. Renaşterea spiritului Crăciunului

Publicaţia culturala de interes public - Dezvoltarea Turismului Cultural

PROMOVAREA CULTURII, TURISMULUI si TRADITIILOR
http://turismtismana.blogspot.com

`

Publicaţia culturala de interes public - Dezvoltarea Turismului Cultural

PROMOVAREA CULTURII, TURISMULUI si TRADITIILOR
http://turismtismana.blogspot.com

Publicaţia culturala de interes public - Dezvoltarea Turismului Cultural