You are on page 1of 1

CNG HA X HI CH NGHA VIT NAM

c lp T do Hnh phc
--------------------------------

N XIN NGH VIC


Knh gi : Cng ty CP Kho Vn & Dch V Thng Mi
ng Tng Gim c
Phng Kinh Doanh Lp
Phng T Chc Hnh Chnh

Tn ti l: Trng c Hnh Nhn vin phng Kinh Doanh Lp


Hm nay ti lm n ny xin trnh by nh sau:
Trc ht,ti xin chn thnh cm n tt c cc c,ch,anh ch ti Vinatranco
gip ,hng dn ti lm vic trong gn 03 nm qua ti cng ty,ti lun bit
n iu .Vi mong mun c thay i mi trng lm vic,tm kim th
thch mi, v vy ti lm n ny xin php cng ty ph duyt cho ti.
Ti mong cng ty s sp xp cho ti bn giao li cng vic ,ang thc
hin. c sun s,ti s c gng bn giao li ng trch nhim v y v
xin chnh thc ngh vic t ngy 12/07/2016.
Mt ln na ti xin gi li cm n chn thnh nht ti ton th mi ngi
trong cng ty, xin chc cng ty ngy cng vng mnh v pht trin hn na.
H Ni,ngy

thng

nm 2016