You are on page 1of 8

Tvirtinu

Auktaitijos krepinio mgj


asociacijos prezidentas
Paulius yvas
2016 m. rugsjo

KREPINIO LYGA

2016-2017 M.

SEZONO

NUOSTATAI

d.

DALIS

TIKSLAI IR UDAVINIAI
1.

Iaikinti stipriausias Utenos regiono bendrojo lavinimo mokykl klasi krepinio


komandas bei perspektyviausius aidjus;

2.

Populiarinti krepin kaip sporto ak, skatinti mokinius j aisti garbingai atstovaujant
savo mokyklai bei rajonui;

3.

Skatinti mokinius sistemingai manktintis, smoningai rpintis savo sveikata, ugdyti


gebjim suderinti puik mokymsi su fiziniu aktyvumu bei poilsiu;

4.

Stiprinti mokykl bendruomenes;

5.

Plsti regionin sporto bei bendrojo lavinimo mokykl bendradarbiavim;

6.

Formuoti teigiam jaunuoli poir kno kultr, skatinti fizikai aktyvius mokinius,
gerinti j sveikat ir didinti fizin pajgum;

7.

Pagal galimybes nuviesti visuomen apie turnyro eig iniasklaidos priemonse.

II

DALIS

VADOVAVIMAS IR VYKDYMAS
1.

Juventus krepinio lygos turnyro vykdym rajonuose koordinuoja:


Anyki r. Anyki J.Bilino gimnazija;
Ignalinos r. Ignalinos kultros ir sporto centras;
Molt r. Molt sporto centras;
Utenos r. Auktaitijos krepinio mgj asociacija;
Visagino m. Visagino Verdens gimnazija;
Zaras r. Zaras sporto centras.

2.

Juventus krepinio lygos dalyviai nor dalyvauti rajon koordinatoriams


pareikusi Utenos regiono bendrojo lavinimo mokykl komandos, sudarytos remiantis
iais nuostatais;

3.

Varyb vyr. teisjas Irma Maigien


(tel. 8-601 77720; el. p. pradmetodininkas@sportas.utena.lm.lt).

4.

Krepinio lygos prezidentas Paulius yvas (juventusklyga@gmail.com)

III

DALIS

DALYVIAI IR VYKDYMO LAIKAS


1.

Juventus krepinio lyga vykdoma tarp Utenos regiono bendrojo lavinimo mokykl
9-12 klasi mokini (gimusi 1997-2003 m.) 2016 m. spalio 2017 m. balandio mn.;

2.

Komand sudarymo tvarka:


Mokykloje yra 5 arba maiau mokini
klasi komplekt. *

Mokykla gali formuoti mokyklos rinktin


(9-12 klasi).

Mokykloje yra daugiau negu 5 mokini


klasi komplektai. *

Mokiniai gali jungti klasi paraleles taip:


1)
2)

Devintokai ir dvyliktokai.
Deimtokai ir vienuoliktokai.

* - mokini klasi komplektai i viso, ne tik paraleli klasi.

3.

IV

Komand skaiius mokykloje nra ribojamas.

DALIS

KOMAND IR AIDJ REGISTRAVIMAS


1.

Rajone turnyro vykdym koordinuojanti organizacija savarankikai skelbia


turnyro registracij;

2.

Komandai atstovauti gali mokinys, oficialiai iki registracijos paskelbimo datos


trauktas mokyklos ir klass sraus;

3.

Komandos startinis mokestis 30 Eur. Komanda, usiregistravusi dalyvauti turnyre


ir pateikusi paraik, mokest pristato rajono varyb koordinatoriui arba perveda
banko sskait:
Auktaitijos krepinio mgj asociacija
A/s: LT847300010139697556
AB Swedbank

4.

Oficiali Juventus krepinio lygos komandos paraika yra i nuostat priedas.

5.

Komandos paraikoje privaloma nurodyti:


5.1.
aidjo vardas;
5.2.
aidjo pavard;
5.3.
Markinli numeris;
5.4.
Gimimo data;
5.5.
gis;
5.6.
Svoris;
5.7.
Klas, kurioje mokosi;
5.8.
aidjo nuotrauka (elektroniniu formatu sisti juventusklyga@gmail.com)
5.9.
Komandos pavadinimas;
5.10. Komandos kapitono kontaktai;
5.11. Komandos vadovo kontaktai;
5.12. Mokykla;
5.13. Gydytojo arba mokyklos sveikatos prieiros specialisto iduota viza,
leidianti dalyvauti krepinio rungtynse.

6.

Komandos paraika, patvirtinant pateiktos informacijos teisingum, privalo bti


pasirayta mokyklos direktoriaus;

7.

Be gydytojo arba sveikatos prieiros specialisto iduoto leidimo aidjams dalyvauti


turnyre draudiama;

8.

Komandos pavadinimas gali bti sudarytas i 1 arba 2 odi (kiekvienas odis ne


daugiau kaip 12 simboli);

9.

Komandos pavadinimas turi bti lietuvikas, nieko neeidiantis bei nediskriminuojantis;

10.

Komandos paraikoje galima registruoti iki 15 aidj.

DALIS

VYKDYMO SISTEMA
1.

Varybos vykdomos keturiais (4) etapais.

2.

I etapas rungtyns mokyklose.


2.1.
Komandos dviej rat principu kovoja tarp kit savo bendrojo lavinimo
mokyklos komand;
2.2.
Laimjusi komanda patenka antrj etap;
2.3.
Etapas vykdomas 2016 m. spalio 2017 m. sausio mn.;

3.

II etapas rungtyns rajone.


3.1.
Rajono mokyklose laimjusios komandos vieno rato principu kovoja tarp kit
j rajone laimjusi mokykl komand;
3.2.
Antrojo etapo empionas rajono nugaltojas ikovoja teis atstovauti savo
rajonui treiajame lygos etape.
3.3.
Etapas vykdomas 2016 m. spalio 2017 m. sausio mn.

III etapas rungtyns tarp rajon empion.

4.

4.1.
4.2.

Rungtyns tarp rajon empion vykdomos vienu ratu;


Rajon empion kapitonai internetinje sistemoje traukia burtus, kurie paskiria
jam i anksto sudaryt tvarkarat:
A komanda prie B, C namuose; prie D, E, F ivykoje;
B komanda prie C, D namuose; prie A, E, F ivykoje;
C komanda prie D, E, F namuose; prie A, B ivykoje;
D komanda prie A, E, F namuose; prie B, C ivykoje;
E komanda prie A, B namuose; prie C, D, F ivykoje;
F komanda prie A, B, E namuose; prie C, D ivykoje.
A

Namai

Namai

Ivyka

Ivyka

Ivyka

Namai

Namai

Ivyka

Ivyka

Namai

Namai

Namai

Namai

Namai

Ivyka

Ivyka

Ivyka

Namai

Ivyka

Ivyka

Namai

Namai

Ivyka

Ivyka

Namai

Namai

Ivyka

Ivyka

4.3.
4.4.
4.5.
4.6.
4.7
4.8.
4.9.
5.

Ivyka
Namai

Komandos tarpusavyje suaidia vieno rato sistema;


Rungtynms teisjauja vienas eiminink komandos bei vienas svei
komandos paskirtas teisjas;
Teisjo kategorija nra svarbi;
Sekretoriato teisjus skiria eiminink komanda;
Teisjavimas apmokamas i rajone surinkto komand dalyvio mokesio;
Komandos aidia oficialius FIBA standartus atitinkaniose aiktelse;
Etapas vykdomas 2017 m. vasario kovo mn. (iki 2017 m. balandio 1 d.)

IV etapas pusfinaliai ir finalas.


5.1.
IV etapas vyksta 2017 m. balandio mn. dvi dienas Utenos daugiafunkciame
sporto centre;
5.2.
VI bei III vietas 3-ajame etape ikovojusios komandos suaidia ketvirtifinalio
rungtynes. Laimjusi komanda dalyvauja pirmajame pusfinalyje;
5.3.
V bei IV vietas 3-ajame etape ikovojusios komandos suaidia ketvirfinalio
rungtynes. Laimjusi komanda dalyvauja antrajame pusfinalyje;
5.4.
Pirmajame pusfinalyje susitinka pirmj ketvirtfinal (5.2.) laimjusi bei 3-ajame
etape II viet ikovojusios komandos;
5.5.
Antrajame pusfinalyje susitinka antrj ketvirtfinal (5.3.) laimjusi bei 3-ajame
etape I viet ikovojusios komandos;
5.6.
Pusfinalius laimjusios komandos patenka didj final;
5.7.
Pusfinalius pralaimjusios komandos patenka maj final;
5.8.
Final rungtyns suaidiamos antrosios dienos vakare;
5.9.
Final etape organizuojamas Vis vaigdi renginys, kurio metu vyksta
Snaiperio, Oro karaliaus, gdi konkursai, geriausi regiono jaunj aidj
ir Utenos Juventus klubo rungtyns.

VI

DALIS

RUNGTYNI VYKDYMO SLYGOS


1.

Juventus krepinio lyga yra vykdoma pagal oficialias FIBA taisykles bei
iuos nuostatus;

2.

Visus sprendimus, susijusius su nuostatuose nenurodytais atvejais, priima vyr. teisjas


arba lygos prezidentas;

3.

U laimtas rungtynes grupse yra skiriami 2 takai, pralaimtas 1 takas,


neatvykim 0. aidimo laikas: 4 kliniai po 10 minui. Dviems komandoms surinkus
vienod tak skaii, pirmenyb suteikiama j tarpusavio susitikimo nugaltojui. Jei
dviej komand rungtyni rezultatas ir krepi santykis yra lygus, pirmenyb yra
teikiama komandai, turiniai geresn bendr krepi santyk grupje;

4.

Rungtyns privalo bti suaistos per tam tikrus iuose nuostatuose nurodytus
laikotarpius;

5.

Dalyvaujani komand paraikos, aidj nuotraukos bei vykusi rungtyni protokolai


turi bti isisti el. patu: juventusklyga@gmail.com (rungtyni protokolai per tris
dienas nuo mao pabaigos);

VII

DALIS

REIKALAVIMAI KOMANDOMS
1.

II, III ir IV empionato etapuose komandos privalo vilkti vienodomis, tvarkingomis,


sunumeruotomis sportinmis aprangomis. Numeris privalo bti priekyje bei nugaroje;

2.

Markinli numeriai turi atitikti numerius, nurodytus komandos paraikoje;

3.

Komanda, nesilaikiusi VII.1 bei VII.2 punkt, gali bti baudiama pralaimjimu
20:0 arba diskvalifikacija.

VIII

DALIS

BAUDOS IR PROTESTO PATEIKIMO TVARKA


1.

Komanda, suaidusi rungtynes nesivadovaujant komandos paraika ar Juventus


krepinio lygos nuostatais, yra baudiama pralaimjimu 20:0 arba diskvalifikacija.

2.

U paeidimus, nenurodytus iuose nuostatuose, nuobaudas svarsto vyr. teisjas ir


lygos prezidentas bei skiria lygos prezidentas;

3.

Technins/nesportins praangos:
3.1.
aidjas, gavs antrj technin arba nesportin praang, susimoka
10 Eur baud lygos etap koordinuojaniai organizacijai;
3.2.
Jeigu aidjas nepaisys baudos ir suais rungtynes, jam bus paskirta
neriboto laiko diskvalifikacija.

4.

Diskvalifikacin praanga:
4.1.
aidjas, gavs diskvalifikacin praang, susimoka 15 Eur baud lygos
etap koordinuojaniai organizacijai;
4.2.
Jeigu aidjas nepaisys baudos ir suais rungtynes, jam bus paskirta
neriboto laiko diskvalifikacija.

5.

Jeigu komanda mano, kad jos interesus paeid teisjo sprendimas ar kitas vykis,
ji turi elgtis taip:
5.1.
Komandos kapitonas tik pasibaigus rungtynms turi praneti rungtyni
vyr. teisjui, kad jo komanda protestuoja rungtyni rezultat. Jis turi
pasirayti protokole;
5.2.
Protestuojanios komandos atstovas per vien valand nuo rungtyni
pabaigos protesto tekst pateikia el. patu juventusklyga@gmail.com;

6.

Protest nagrinja rajone etap koordinuojanti organizacija, vyr. teisjas,


lygos prezidentas;

7.

Atsakymas dl protesto primimo/atmetimo priimamas per 7 darbo dienas.

IX

DALIS

APDOVANOJIMAI
1.

Pasibaigus 3-ajam etapui komand treneriai renka naudingiausi III etapo aidj.
Daugiausiai treneri bals surinkusiam aidjui atitenka asmeninis prizas.

2.

Komanda, finalinio etapo metu ikovojusi pirmj viet, yra skelbiama


Juventus krepinio lygos 2016-2017 m. sezono empione;

3.

I vietos nugaltojai (bet ne daugiau kaip 12 aidj bei 1 treneris) apdovanojami


diplomais, medaliais, taure, 7 dien kelione Kroatijoje sikrus kurort Rijeka.

4.

II bei III vietas umusios komandos (bet ne daugiau kaip 12 aidj bei 1 treneris)
apdovanojamos diplomais, medaliais, taurmis, specialiais rmj steigtais prizais.

5.

Po final Juventus krepinio lyga paskelbia bei apdovanoja naudingiausius didiojo


bei maojo finalo aidjus.

KOMANDOS PARAIKA

KREPINIO LYGA

Eil. nr.

(Pildoma didiosiomis raidmis)

(Bendrojo lavinimo mokyklos pavadinimas)

(Komandos pavadinimas)

(Komandos kapitono vardas, pavard, mob. tel., el. patas)

(Komandos vadovo vardas, pavard, mob. tel., el. patas)

Vardas

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Komandos vadovas
Mokyklos direktorius

Pavard

Mark. nr.

Gimimo data

gis

Svoris

Klas

Gydytojo viza