You are on page 1of 6

ANJURAN

UNIT PENGAJIAN TAMIL


JABATAN BAHASA

1.0 Pendahuluan
Pertandingan

Kesusasteraan

Bahasa

Tamil

merupakan

program

dalam

perancangan tahunan Unit Pengajian Tamil yang akan disertai oleh guru pelatih IPG
KSAH bagi mencapai objektif pendidikan seperti yang dinyatakan di bawah ini. Semoga
apa yang dipelajari dalam program ini dapat memberi serba sedikit manfaat kepada
guru pelatih dan integrasi kurikulum serta menjadi pengalaman pada masa hadapan
nanti.

1.0

Butiran Program
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

2.0

Tajuk
Tarikh
Masa
Lokasi
Peserta

: Pertandingan Kesusasteraan Bahasa Tamil


: 03. 08. 2014 (Ahad)
: 2.00 p.m. 4.30 p.m.
: Dewan Al-Farabi
: Guru-Guru Pelatih Unit Pengajian Tamil, KSAH.

Objektif dan Matlamat


2.1

Program ini dapat memenuhi sukatan pelajaran PPISMP dan PISMP


sebagai aktiviti dalam pengukuhan kemahiran P&P dalam kalangan guru

2.2

pelatih.
Memberikan pengalaman kepada guru-guru pelatih Unit Pengajian Tamil
untuk mengambil bahagian dalam menghasilkan karya-karya yang

2.3

bermutu.
Mencungkil bakat dalam kalangan guru-guru pelatih Unit Pengajian Tamil

2.4

untuk mewakili Institut di peringkat yang lebih tinggi.


Program ini juga memanfaatkan para guru pelatih dan memberikan
pengalaman untuk menjalankan aktiviti seperti ini di peringkat sekolah
nanti.

4.0 Asas Pertimbangan


Program ini diadakan untuk melahirkan para pelatih yang peka terhadap isu-isu
persekitaran dan dapat membantu melahirkan warga bangsa Malaysia yang
mempunyai daya saing maju menuju ke Wawasan 2020.

5.0 Penyertaan Dalam Penghasilan Karya-Karya


Guru-guru pelatih Unit Pengajian Tamil, IPG, KSAH.

6.0 Organisasi
Bagi menjayakan program ini, sebuah jawatankuasa yang terdiri daripada
pensyarah dan jawatankuasa induk pelajar telah dibentuk dengan dibantu oleh
jawatankuasa kecil.
Jawatankuasa Pensyarah
Penasihat

: Pn. Hjh. Noor Bebe bt Ali Mohammad


(Ketua Jabatan Bahasa)
: En. Baskaran A/L Nadeson
(Ketua Unit Pengajian Tamil)

Penyelaras Program : En. Gopalakrishnan A/L Ramasamy (Penyelaras)


: En. Paneer Selvan A/L Anthony
: En. Tamil Maran A/L Baldram
: En. Armum A/L Rajoo
: Pn. Arthiletchemy A/P Suberamaniam

Jawatankuasa Induk - Urusetia Program


Pengerusi

: Annalecthumy A/P Ravi

Naib Pengerusi

: Ragani A/P Ramadas

Setiausaha

: Umavathy A/P Velli Malai


3

Naib Setiausaha

: Kavitha A/P Jeya Moorthi

Bendahari

: Kogila A/P Maruthamuthu

Jawatankuasa Kecil
Ajk Makanan

: Wasanthan A/L Perumel

Ajk Persembahan

: Shanmugavalli A/P Darmmalingam

Ajk Peralatan

: Aruna A/P Tamil Chelvan

Ajk Dewan

: Thilagah A/P Madialagam

Ajk Kebersihan

: Kanimoli A/P Santhirasakaran

Ajk Jurugambar

: Nanthini A/P Panir Selvam

Ajk Pendaftaran

: Yuvaneswari A/P Ashokan

Ajk Jemputan / Buku Program/ Banner : Tharani A/P Supramaniam


Ajk keceriaan

: Logeswary A/P Sundar

Ajk Buku

: Sasikala A/P Ganapathy

Hadiah

: Gayathiry A/P Raman

PA Sistem/ Siaraya : Veatanayagi A/P Samikannu

7.0 Anggaran Perbelanjaan


Pendapatan

Perbelanjaan

1. Peruntukan daripada IPG KSAH di

bawah OS42000 (rujuk ABM 2012)


= RM 1,161.50

Makan minum
189 orang x RM 3.50
= RM 661.50
Hadiah = RM500.00

Nota : Barangan yang diperlukan dari stor adalah seperti berikut :

ALAT
Air Mineral
Kertas Pendua Putih
Kertas Pendua Warna
Polysterene Tebal
Polysterene Nipis
Polysterene Cutter
Warna
Disediakan oleh,

(UMAVATHY A/P VELLI MALAI)


Setiausaha
Pertandingan Kesusasteraan
Bahasa Tamil,
Unit Pengajian Tamil.

UNIT
2 Kotak
3 Rim
1 Rim
5 Keping
5 Keping
3
5 Botol
Disemak oleh,

(GOPALA KRISHNAN A/L RAMASAMY)


Penyelaras
Pertandingan Kesusasteraan
Bahasa Tamil,
Unit Pengajian Tamil.

PENSYARAH PENSYARAH UNIT PENGAJIAN TAMIL


2014
1. EN. BASKARAN A/L NADESON (KETUA UNIT)
2. EN. PANEER SELVAN A/L ANTHONY
5

3.
4.
5.
6.

EN. TAMIL MARAN A/L BALDRAM


EN. GOPALA KRISHNAN A/L RAMASAMY
EN. ARMUM A/L RAJOO
PN. ARTHILETCHEMY A/P SUBERAMANIAM