You are on page 1of 2

Borang Soal Selidik

Tugasan Pentaksiran Tingkatan 3 Geografi


Tajuk : Kajian Kes Tentang Pengangkutan Di Taman Puteri Wangsa
Bahagian A: Latar Belakang Responden

1.Nama
Penuh
:

2.Umur :.tahun
3.Alamat
:

......
4.Kenderaan Yang Digunakan:
[ ] Kereta
] Lain-Lain:.
[ ] Teksi

[ ] Motosikal

[ ] Bas

Bahagian B: Kajian Kes Tentang Pengangkutan

5.Apakah masalah pengangkutan yang dihadapi di Taman Puteri


Wangsa?
[ ] Pencemaran Udara
Lain-Lain:......
[ ] Kemalangan

[ ] Pencemaran Bunyi
[ ] Kesesakan Lalu Lintas

[ ] Lain-Lain:(Nyatakan)

[ ]

6.Pada pendapat anda,apakah cadangan penambahbaikan yang


boleh
dilaksanakan terhadap
masalah pengangkutan di Taman Puteri Wangsa?
[

] Penapis Asap

]Kempen Berkongsi

Kereta
[ ] Mengurangkan Kos Operasi
Kerajaan

] Dasar Pembangunan

[ ] Lain-Lain:(Nyatakan)