You are on page 1of 12

S.C. FLORA S.R.L.

1. Cfm. extrasului de cont nr.485687 se incaseaza clientii - 3 dec


5121 = 4111

102.000

2. Cfm. FF nr.787769 se vand marfuri la pret de vanzare 40000


LEI,TVA 19% - 4 dec
4111 = %

47600

4427

7600
707

40000

3. Cfm. fisei mijloacelor fixe nr.1,nr.2,nr.3,nr.4 se inregistreaza


amortizarea - 5 dec:
a) programului informatic
6811 = 2808

100

6811 = 2814

400

6811 = 2812

500

b) utilaje

c) constructii

d) mobilier si aparatura de birotica


6811 = 2814

400

4. Cfm. FF nr.787770 si extrasului de cont nr.76889 se incaseaza


chiria pt.urmatoarele 3 luni in valoare de 6000 LEI ,TVA 19%
pt.spatiul inchiriat - 6 dec
a) 4111 = %

7140
4427
1

1140

472

6000

b) 5121 = 4111

7140

5. Se plateste cfm.chitantei nr.200 abonamente pt.serviciile


telefonice pt.urmatoarele 4 luni in valaore de 4760 - 8 dec
% = 5311

4760
4426

760

471

4000

6. Se cumpara de la extern cfm.declaratiei vamale nr.110 marfuri in


valoare de 4000 euro(1 euro=3,5 LEI) - 10 dec.
371 = 401

14000

7. Se plateste datoria fata de furnizorii marfurilor(1 euro=4 LEI) 15 dec.


401 = 5124

16000

8. Cfm. extrasului de cont nr.4078 se incaseaza creantele de la


client - 20 dec.
5121 = 4111

47600

9. Se incaseaza efectele comerciale cfm.extrasului de cont nr.5070 21 dec.


a) 5111 = 413

50000

b) 5121 = 5111

50000

10. Se plateste impozitul pe profit,TVA de plata cfm.OP nr.248 si


nr.249 - 24 dec.
a) 444 = 5121

10000

b)4423 = 5121

10000

11. Se ramburseaza cfm.extrasului de cont nr.7420 a 10-a parte din


CBTL - 24 dec.
1621 = 5121
1

5000

12. Se inregistreaza diferenta de curs valutar aferente datoriei fata


de furnizori (1 euro=4,5 LEI) - 30 dec.
665 = 401

2000

13. Se descarca marfurile din gestiune, se inchid conturile de


cheltuieli,venituri,T.V.A. - 30 dec.
a) descarcare marfuri din gestiune
607 = 371

20000

b) inchidere cont. cheltuieli


121 = %

27400

607

20000

665

2000
6811

c) inchidere cont. venituri


707 = 121

40000

d) regularizare T.V.A.
4427 = %

8740

4423

7980

4426

760

1400

Registru jurnal
1

1.

3 dec

2.

4 dec

3.

5 dec

4.

5 dec

5.

5 dec

6.

5 dec

7.

6 dec

8.

6 dec

9.

8 dec

3
Extras
de cont
nr.4856
87
FF.nr.
787769
Fisa
mij.fixe
nr.1
Fisa
mij.fixe
nr.2
Fisa
mij.fixe
nr.3
Fisa
mij.fixe
nr.4
FF.nr.
787770
Extras
de cont
nr.7688
9
Chitanta

Simbol conturi
Debitoar Creditoa
e
re
5
6

Sume
Debitoar Creditoa
e
re
7
8

Report
Se incaseaza clientii

5121

4111

102000

102000

Se vand marfuri

4111

47600

Se inregistreaza
amortizarea
programului
informatic
Se inegistreaza
amortizarea
utilajelor
Se inregistreaza
amortizarea
constructiilor
Se inregistreaza
amortizarea
mobilierului si
aparaturii de birotica
Incasarea chiriei
pt.urmatoarele 3 luni
Incasarea clientilor

6811

4427
707
2808

100

7600
40000
100

6811

2814

400

400

6811

2812

500

500

6811

2814

400

400

4111

7140

5121

4427
472
4111

7140

1140
6000
7140

Plata abonamentelor

5311

4760

nr.200

10
.

10
dec

11
.
12
.

15
dec
20
dec

13
.

pt.urmatoarele 4 luni
pt.serviciile
telefonice
Declarat Se achizitioneaza de
ia
la extern marfuri
vamala
nr.110
Plata furnizori

4426
471
371

401

760
4000
14000

14000

401

5124

16000

16000

Extras
de cont
nr.4078

Se incaseaza
creantele de la
clienti

5121

4111

47600

47600

21
dec

Extras
de cont
nr.5070

Se incaseaza
efectele comerciale

5111

413

50000

50000

14
.

24
dec

OP
nr.248

Se plateste impozitul
pe salarii

5121
444

5111
5121

50000
10000

50000
10000

15
.

24
dec

OP
nr.249

Se plateste TVA-ul
de plata

4423

5121

5000

5000

16
.

28
dec

Extras
de cont
nr.7420

Se ramburseaza a
10-a parte din CBTL

1621

5121

18000

18000

17
.

30
dec

Se inregistreaza
diferentele de curs
valutar

665

401

2000

2000

18
.

30
dec

Decont
TVA

Regularizare TVA

4427

8740

19
.

30
dec

Se descarca din
gestiune marfurile

607

4423
4426
371

20000

7980
760
20000

20
.

30
dec

Se inchid conturile
de cheltuieli

121

23400

21
.

30
dec

Se inchid conturile
de venituri
TOTAL

707

607
665
6811
121

40000

20000
2000
1400
40000

474780

474780

De reportat
Intocmit,

IACOB ELVIS
Verificat,

IACOB

ELVIS

Balanta de verificare
101
106
117
121
151
1

162

208
212
213
1
214
263

Capital
social
Rezerve
Rezultat
ul curent
Profit
sau
pierdere
Provizioa
ne
pt.litigii
Creditul
bancar
pe
termen
lung
Program
informati
c
Construc
tii
Utilaje
Mobilier
si
aparatur
a de
birotica
Ttitluri
de

SOLDURI
INITIALE
D
C

60000

60000

60000

30000

30000

30000

13000

13000

13000

23400

40000

23400

40000

16600

20000

20000

10000

18000
0

18000

18000

18000
0

162000

5000

5000

5000

1200
00
1000
00
1000
0
1000
0

RULAJE

TOTAL SUME

SOLDURI
FINALE
D
C

12000
0
10000
0

120000

100000

10000

10000

10000

10000

0
0

280
8

281
2

281
4

301
302

303
345

participa
re
Amortiza
rea
program
ului
informati
c
Amortiza
rea
utilajelor
Amortiza
rea
imobiliza
rilor
corporal
e
Materii
prime
Material
e
consuma
bile
Obiecte
de
onventar
Produse
finite

371

Marfuri

401

Furnizori
Furnizori
de
imobiliza
ri

404
411
1
413
442
3
442
6
442
7
444

Clientii
Efecte
comercia
le
TVA de
plata
TVA
deductib
il
TVA
colectat
Impozitu
l pe

3000

100

3100

3100

80000

500

80500

80500

44000

800

44800

44800

2000
0

20000

20000

5000

5000

5000

8000

8000

8000

10000

10000

1000
0
2000
0
0

14000

20000

34000

20000

14000

10000

16000

16000

16000

26000

10000

40000

40000

40000

1020
00

54740

156740

156740

15674
0

5000
0

50000

50000

50000

5000

5000

7980

5000

12980

7980

760

760

760

760

8740

8740

8740

8740

10000

10000

10000

10000

salarii

471

472
508
1
511
1
512
1
512
4
519
1
531
1
607

665

681
1

707

Cheltuiel
i
inregistr
ate in
avans
Venituri
inregistr
ate in
avans
Titluri de
plasame
nt
Valori de
incasat
Banca
Banca in
valuta
Credit
bancar
pe
termen
scurt
Caseria
unitatii
Cheltuiel
i cu
marfurile
Cheltuiel
i din
diferente
de curs
valutar
Cheltuiel
i cu
amortiza
rea
Venituri
din
vanzarea
marfurilo
r
TOTAL

4000

4000

4000

6000

6000

6000

2000
0

20000

20000

50000

50000

50000

50000

1100
00

20674
0

33000

316740

33000

28374
0

16000

16000

16000

10000
0

10000
0

100000

5000

4760

5000

4760

240

20000

20000

20000

20000

2000

2000

2000

2000

1400

1400

1400

1400

40000

40000

40000

40000

5950
00

59500
0

47428
0

474280

106978
0

10697
80

59398
0

593980

Bilant final
DENUMIREA INDICATORULUI

Nr.
rd
.

SOLD

A. Active imobilizate

I.
Imobilizari necorporale
1. Cheltuieli de constituire ( ct. 201 2801 )
2. Cheltuieli de dezvoltare ( ct. 203 2803 2903 )
3. Concesiuni, brevete,licente,marci
comerciale,drepturi si active similare si alte
imobilizari necorporale ( ct. + 208 - 2808)
4. Fond comercial ( ct. 2071 2807 2907 )
5. Avansuri si imobilizari necorporale in curs de
executie ( ct. 233 + + 234 2933 )
TOTAL ( 1-5 )
II.
Imobilizari corporale
1. Terenuri si constructii ct. 212 2812
2. Instalatii tehnice si masini ct. 213 2813
3. Alte instalatii,utilaje si mobilier ct. 214 2814
4. Avansuri si imobilizari corporale in curs de
executie ( ct. 231 +
+ 232 2931 )
TOTAL ( 7-10 )
III.
Imobilizari financiare
1. Aciuni detinute la entitile afiliate ( ct. 261
2961 )
2. mprumuturi acordate entitilor afiliate ( ct.
2671 2964 )
3. Interese de participare ( ct. 263)
4. mprumuturi acordate entitilor pe baz de
interese de participare (ct. 2673 + 2674 2965 )
5. Investiii deinute ca imobilizri ( ct. 265 2963 )
6. Alte mprumuturi ( ct. 2675 + 2676 + 2678 +
2679 2966 2968 )
TOTAL (12-17 )
ACTIVE IMOBILIZATE TOTAL ( 6 + 11 + 18 )

01
02
03

0
1900

04
05
06

1900

07
08
09
10

39500
59600
5600

11

104700

12
13
14
15

10000

16
17
18
19

10000
116600

20

33000

B. Active circulante

I.
Stocuri
1. Materii prime i materiale consumabile ( ct. 301
+ 302 + 303
2. Producia n curs de execuie ( ct. 331 + 332 +
341 +/- 348 393 - 3941 3952 )
1

21

22 24000
3. Produse finite i mrfuri ct. 345 +371
4. Avansuri pentru cumprri de stocuri ( ct. 4091 ) 23
TOTAL ( 20-23 )
24 57000
II.
Creante ( Sumele care urmeaz s fie ncasate dup o perioad mai
mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element )
25
1. Creane comerciale ( ct. 2675 + 2676 + 2678 +
2679 2966
2968 + 4092 + 411 + 413 +
418 491 )
26
2. Sume de ncasat de la entiti afiliate ( ct. 451
495 )
3. Sume de ncasat de la entiti pe baz de interese 27
de participare ( ct. 453 495 )
28
4. Alte creane ( ct. 425 + 4282 + 431 + 437 + 4382
+ 441 + 4424 + + 4428 + 444 + 445 + 446 +
447 + 4482 + 4582 + 461 + 473 496 5187 )
5. Capital subscris si nevarsat ( ct. 456 495 )
29
TOTAL ( 25-29 )
30 0
III.
Investitii pe termen scurt
1. Aciuni deinute la entitile afiliate ( ct. 501 591 31
)
32 20000
2. Alte investiii pe termen scurt ( ct. 5081
TOTAL ( rd. 31 + 32 )
33 20000
IV.
Casa si conturi la banci
34 267980
ct. 5121 + 5311
ACTIVE CIRCULANTE TOTAL ( 24 + 30 + 33 + 34 )
35 344980
36 4000
C. Cheltuieli n avans
( ct. 471 )

D.Datorii ce trebuie pltite ntr-o perioad mai mic de 1 an


1. mprumuturi din emisiunea de obligaiuni ( ct.
161 + 1681 169 )
2. Sume datorate instituiilor de credit ct. 1621
3. Avansuri ncasate n contul comenzilor ( ct. 419 )
4. Datorii comerciale furnizori ct. 401 + 404
5. Efecte de comer de pltit ( ct. 403 + 405 )
6. Sume datorate entitilor afiliate ( ct. 1661 +
1685 + 2691 + 451 )
7. Sume datorate entitilor pe baz de interese de
participare
( ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453 )
8. Alte datorii,inclusiv datorii fiscale i datoriile
privind asigurrile sociale ct. 4423
TOTAL (37-44 )

E. Active circulante nete, respective datorii


curente nete

37
38
39
40
41
42

162000
50000

43
44

7980

45
46

219980
123000

47

239600

( rd. 35 + 36 45 62 )

F. Total active minus datorii curente


( rd. 19 + 46 61 )

G.Datorii ce trebuie pltite ntr-o perioad mai mare de 1 an


1. mprumutiri din emisiunea de obligaiuni ( ct. 161
+ 1681 169 )
1

48

2. Sume datorate instituiilor de credit ct. 1621 +


5191
3. Avansuri ncasate n contul comenzilor ( ct. 419 )
4. Datorii comerciale furnizori ct. 401 + 404
5. Efecte de comer de pltit ( ct. 403 + 405 )
6. Sume datorate entitilor afiliate ( ct. 1661 +
1685 + 2691 + 451 )
7. Sume datorate entitilor pe baz de interese de
participare
( ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453 )
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale i datoriile
privind asigurrile sociale ct. 4423
TOTAL ( 48-55 )

49

1. Provizioane pentru pensii i obligaii similare ( ct.


1515 )
2. Provizioane pentru impozite ( ct. 1516 )
3. Alte provizioane ct. 1511
TOTAL ( 57-59 )

57

-13
Subventii pentru investitii ( ct. 131 + 132 +
133 + 134 + 138 )
-14
Venituri in avans ( ct. 472 )
TOTAL ( 61 + 62 )

61

H.Provizioane

I. Venituri n avans

50
51
52
53

262000
50000

54
55

7980

56

319980

58
59
60

20000
20000

62
63

6000
6000

64
65
66
67
68
69

60000

70
71
72

30000

J. Capital i rezerve

I.
Capital
-15
Capital subscris varsat ( ct. 1012 )
-16
Capital subscris nevarsat ( ct. 1011 )
-17
Patrimoniul regiei ( ct. 1015 )
TOTAL ( 64- 66 )
II.
Prime de capital ( ct. 104 )
III.
Rezerve din reevaluare ( ct. 105 )
IV.
Rezerve
1. Rezerve legale ( ct. 1061 )
2. Rezerve statutare sau contractuale ( ct. 1063 )
3. Rezerve reprezentnd surplusul realizat din
reevaluare ( ct.1065)
4. Alte rezerve ( ct. 1068 )
Actiuni proprii ( ct. 109 )
TOTAL ( 70-74 )
V.
Profitul sau pierderea reportat ( ct. 117)
Sold C
Sold D
VI. Profitul sau pierderea exercitiului financiar ( ct.
Sold C
Sold D
Repartizarea profitului ( ct. 129 )
CAPITALURI PROPRII TOTAL
[ (67 + 68 + 69 + 75 + 76 +78) (77 + 79+ 80) ]
Patrimoniul public ( ct. 1061 )
1

73
74
75
76
77
121
78
79
80
81
82

60000

30000
13000
)
16600
119600

CAPITALURI TOTAL
( 81 + 82 )

83

119600