You are on page 1of 4

Licenca OTP br.

61/2010

ORGANIZATOR

Viva sezona 2015

BUS
6 dana

CINQUE TERRE- ENOVA


enova, grad Kristofora Kolumba i Garibaldija, vekovna rivalka Venecije sa kojom se borila i dobijala primat
na moru. Raskone palate, stara luka sa novim sadrajem (pomorski muzej i najvei akvarijum, botanika bata, opingmolovi), mnotvo prodavnica i sjajnih restorana, neopisiva ivost Mediterana.
Nacionalni park Cinque terre (pet zemalja) pod zatitom je UNESCO-a i predstavlja skup od pet terasasto izniklih
naselja na strmim liticama ligurijske rivjere, do kojih je nemogue doi kolima. Autentinost i nedostatak komercijlizacije
ini da odiu posebnim armom. ivopisne kue pastelnih boja, primorski arm, mrea puteljaka za etnju je neto to
nikoga nije ostavilo ravnodunim.CinqueTerre odie drugaijim vremenom, kada su ljudi iveli jednostavnije i
spokojnije..Vodimo vas da i Vi doivite deo te bajke...

VIVA OBILASCI: enova Cinque TerreMenton San Remo


VIVA PROGRAM PUTOVANJA:
1. dan BEOGRAD
Polazak oko 18:00 asova sa sa Lastine autobuske stanice (proveriti 3 dana pre putovanja tano vreme i mesto polaska
autobusa). Nona vonja kroz Hrvatsku i Sloveniju prema enovi.
2. dan ENOVA
Dolazak u enovu u prepodnevnim satima. Po dolasku, panoramsko razgledanje centra grada, koji je proglaen
delom svetske kulturne batine, Trg de Ferari na kome se nalaze opera i berza, Trg Mateoti sa palatom pravde,
Dudeva palata, katedrala San Lorenco, via Garibaldi sa palatama enovljanskih aristokratskih porodica, Trg
pobede, stara luka, via Balbi, Kraljevska palata Smetaj u hotel. Slobodno popodne. Noenje
3. dan ENOVA LEVANTO CINQUE TERRE
Doruak. Celodnevni fakultativni izlet do Cinque Terre: Vonja do mesta Levanto (oko sat i dvadeset minuta) gde se
ukrcava na lokalni voz koji povezuje svih pet naselja u sastavu Nacionalnog parka .Monterosa al Mare, lei u sredini
malog zaliva, sa kuama u obliku kula (case tori), Vernaca (Vernazza) je izgraena na uzvienju oko gotske crkve sv.
Margarite Antiohiske iz 13-og veka, Kornilja (Corgnilla), na brdu okruenom vinogradima, je najmanje i jedino naselje
koje se ne sputa do samog mora, delom na brdu oko crkve San Lorenco iz 14. veka. Najvee naselje Riomaore
(Riomaggiore) lei na stenama du potoka Maore i sputa se ka moru u formi amfiteatra. Povratak u hotel. Slobodno
vreme. Noenje.
4. dan ENOVA OBALA CVEA MENTON SAN REMO
Doruak.Slobodan dan u enovi ili celodnevni fakultativni izlet Obala cvea i San Remo. Vonja do
Mentona, mondenskog centra na Francuskoj rivijeri koji se jo naziva La perle de la France Biser Francuske.
Nakon dolaska, obilazak Mentona: stari grad sa izuzetnim mediteranskim armom, lepa marina, ivopisne
pjacete...Slobodno vreme. Posle kraeg odmora put se nastavlja du Obale cvea prema San Remu. Krai obilazak
starog dela grada - La Pinja. Odlazak do Ruske crkve u kojoj je sahranjen crnogorski kralj Nikola I Petrovi Slobodno
vreme u centru kraj uvenog kazina i etalita uz more. Povratak u hotel. Noenje.
5. dan ENOVAPORTOFINO RAPALO
Doruak. Polazak ka Levantskoj obali do ivopisnog zaliva Golfo Del Tigullio, gde su smetena tri predivna gradia
Rapalo, Santa Margarita i Portofino.Slobodno vreme u Rapalu ili mogunost odlaska do Portofina brodom.Portofino je
Viva sezona 2015. godine enova/Cinque terre Italija autobus 6 dana I 1 / 4 I

mala, dobro zatiena luka koja je tokom srednjeg veka bila sidrite enovljanske trgovake flote. Toko istorije
poseivale su je slavne linosti poev od Riarda Lavljeg srca do plejade kraljeva, plemia, industrijalaca, politiara i
naunika, filmskih i estradnih zvezda italijanskih i evropskih mondenskih letovalita jo od kraja 19-veka. U veernjim
asovima polazak za Beograd. Nona vonja kroz Sloveniju i Hrvatsku prema Beogradu.
6. dan BEOGRAD
Dolazak u Beograd u jutarnjim asovima.
( Kraj usluga )

VIVA

CENA:

Paket aranman / autobuski prevoz, smetaj i obilasci

Opis

Termin putovanja

Ukupna cena po osobi

Prolee

19.05. 24.05.2015

175

Aranman se plaa u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu ProCredit banke na dan uplate.
Cena iz tabele je u evrima.
CENA ARANMANA OBUHVATA:
prevoz autobusom turistike klase na relacijama navedenim u programu (visokopodni, sa klimom, TV-om i audio opremom)
smetaj u enovi (3 noenja sa dorukom kontinentalni vedski sto) u hotelu sa 3* u 1/2 i 1/2+1 sobama
obilaske prema programu
trokove organizacije i voenja aranmana
usluge licenciranog pratioca grupe
CENA ARANMANA NE OBUHVATA:
meunarodno zdravstveno osiguranje za ceo period boravka (izdaje se u agenciji, osigurana suma je 35.000 ) 7 (osobe od 19
69 god.), 5 (deca od 0 meseci 18 god.), 13 (osobe od 70 84 god.)
PREPORUKA AGENCIJE JE DA PUTNIK POSEDUJE OVU VRSTU OSIGURANJA
fakultativne izlete i ulaznice
obaveznu gradsku komunalnu taksu u , plaa se na recepciji hotela) za boravak u hotelima sa 2 i 3* 1 po noenju / po
osobi, a za boravak u hotelima sa 4* 2 po noenju / po osobi.

CENE FAKULTATIVNIH IZLETA PO OSOBI (podlone su promenama, minimum za realizaciju izleta je 30


putnika, deca od 2-12 godina ostvaruju popust, deca od 0-2 godine besplatno):
Cinquee Terre 25 /15 deca (u cenu ukljuen prevoz autobusom,prevoz lokalnim vozom izmeu naselja u okviru Nacionalnog
parka, prevoz ekolokim autobusom u okviru parka)
Izlet Obala cvea i San Remo Cena: 20 /10 deca
Vonja brodom do Portofina 10 /5 deca

NAPOMENE U VEZI FAKULTATIVNIH IZLETA:


Fakultativni izleti nisu obavezni deo programa i zavise od broja prijavljenih putnika. Cena se uglavnom sastoji od
trokova rezervacije, prevoza, vodia, ulaznica, organizacije... Termini fakultativnih izleta su promenljivi i zavise od
slobodnih termina po lokalitetima, broja prijavljenih putnika i objektivnih okolnosti
DOPLATA ZA 1/1 SOBU: 40% od cene aranmana
POPUSTI:
deca od 0 2 godine besplatno u pratnji dve punoplatene osobe (imaju sedite u autobusu, nemaju leaj u hotelu)
deca od 2 12 godina popust 10% u pratnji dve punoplatene osobe (imaju sedite u autobusu, imaju leaj u hotelu)
trea odrasla osoba u 1/2+1 sobi popust 5%
SOPSTVENI PREVOZ:
CENA ARANMANA SE UMANJUJE ZA 60 (odrasli) i 40 (deca od 2-12 god.)
pre polaska na put podii u agenciji vauer, koji mogu traiti granine vlasti prilikom ulaska u druge zemalje
postoji mogunost dodatnih noenja uz doplatu u gradovima po izboru (raspitati se u agenciji)

Viva sezona 2015. godine enova/Cinque terre Italija autobus 6 dana I 2 / 4 I

POLASCI IZ DRUGIH MESTA (mora se najaviti prilikom rezervacije aranmana):


GRAD

MESTO POLASKA

CENA POVRATNOG TRANSFERA

SUBOTICA

NI
ALEKSINAC

parking kod radnikog univerziteta


OMV pumpa na auto-putu
ELP pumpa na auto-putu
ELP pumpa na auto-putu
parking kod eleznike stanice
parking kod TEMPO-a
OMV pumpa na auto-putu

KRUEVAC

Motel Evropa - Pojate

25 EUR
25 EUR
25 EUR
25 EUR
15 EUR
30 EUR
30 EUR
30 EUR

PARAIN

AVIA pumpa na auto-putu


EKO pumpa na auto-putu
MOL pumpa na auto-putu
Motel Kouta
Restoran Evropa na auto-putu
Restoran Evropa na auto-putu
Motel Kolari na auto-putu
Motel Kolari na auto-putu

25 EUR
25 EUR
25 EUR
20 EUR
15 EUR
15 EUR
15 EUR
15 EUR

BAKA TOPOLA
VRBAS
SRBOBRAN
NOVI SAD

UPRIJA
JAGODINA
KRAGUJEVAC
VELIKA PLANA
SM. PALANKA
POAREVAC
SMEDEREVO

OSTALA MESTA postoji mogunost usputnih ulazaka i izlazaka putnika na skoro svim benzinskim pumpama, restoranima i
motelima uz autoput Beograd Zagreb do graninog prelaza Batrovci (granica sa Hrvatskom)

NAINI PLAANJA ARANMANA:


1. 30% prilikom rezervacije, a ostatak od 70% najkasnije 10 dana pre putovanja
2. 30% prilikom rezervacije, a ostatak od 70% u jednakim mesenim ratama ekovima graana (uz doplatu od 1,5 % po
mesecu, na deo koji se plaa odloeno) najkasnije do:
ZA POLASKE OD 01.04.2015. DO 01.06.2015.do15.08.2015.
3. platne kartice (Visa, Dina, Master, Maestro, American Express)
4. 30% prilikom rezervacije, a ostatak od 70% do 6 jednakih mesenih rata BEZ KAMATE ovaj nain plaanja vai samo
za korisnike kreditnih platnih kartica Banke Inteza (Visa, Master i American Express) i direktne prijave i uplate u
turistikoj agenciji Viva
5. 30% prilikom rezervacije, a ostatak od 70% do 6 jednakih mesenih rata BEZ KAMATE ovaj nain plaanja vai samo
za korisnike kreditnih platnih kartica Komercijalne banke (Visa, Master i Dina) i direktne prijave i uplate u turistikoj
agenciji Viva.
OPIS I LOKACIJA HOTELA:

Hotel iz ove ponude ima restoran, a svaka soba ima tu/WC. Smetaj je u navedenom hotelu do popune mesta:
u enovi (Italija) sa 3*:

Svaki hotel iz ove ponude ima restoran, a svaka soba ima tu/WC. Smetaj je navedenom hoteliu do popune mesta
HOTEL ALEXANDER 3* www.hotelalexander-genova.it ili slian
Hotel se nalazi na desetak minuta hoda od enovske trajektne luke Stazione Marittima i na 300 metara od eleznike stanice
Piazza Principe. Hotel raspolae sa restoranom i barom. Svaka soba poseduje kupatilo (tu/WC), telefon, TV,
i klimu ureaj. Doruak kontinetalni vedski sto.

NAPOMENE U VEZI SMETAJA:


U smetajne objekte se ulazi prvog dana boravka od 14:00 asova (postoji mogunost ranijeg ulaska), a naputaju se
poslednjeg dana boravka do 09:00 asova. Svaki hotel ima restoran. Svaka soba ima tu/WC. Smetaj iz ove ponude
registrovan je, pregledan i standardizovan od strane Nacionalne turistike asocijacije zemlje u kojoj se nalazi. Opis destinacija i
smetaja dostupan je u agenciji ili na web-stranici www.vivatravel.rs
Opisi smetajnih objekata su informativnog karaktera. Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okviru smetajnih objekata,
organizator putovanja ne snosi odgovornost, jer to iskljuivo zavisi od smetajnih objekata
Objanjenje: kontinentalni vedski sto manji izbor namirnica i uglavnom je slatki doruak. Uglavnom je zastupljena
internacionalna kuhinja
U pojedinim smetajnim objektima trei i etvrti leaj mogu biti pomoni. Dimenzija i izgled pomonog leaja zavise od
mogunosti smetajnih objekata, moe biti sofa na razvlaenje, ali je uglavnom standardne veliine tako da je zbog pomonog
leaja, treoj odrasloj osobi odobren popust u iznosu od 5 %.
Objanjenje: kontinentalni vedski sto manji izbor namirnica i uglavnom je slatki doruak. Uglavnom je zastupljena
internacionalna kuhinja
Organizator putovanja ne moe da utie na razmetaj po sobama, jer to iskljuivo zavisi od recepcije smetajnog objekta
Viva sezona 2015. godine enova/Cinque terre Italija autobus 6 dana I 3 / 4 I

Neki od dopunskih sadraja smetajnih objekta su dostupni uz doplatu. Postoji mogunost odstupanja i promena oko
dostupnosti nekih sadraja, jer iskljuivo zavise od smetajnih objekata (npr. sef, parking, mini-bar, TV, klima ureaj...)

OPTE NAPOMENE:
Proveriti 3 dana pre putovanja tano vreme i mesto polaska
Kod autobuskih aranmana predviene su pauze radi usputnog odmora na oko 3 do 4 sata vonje. Zaustavljanja su na
usputnim stajalitima ili benzinskim pumpama, a u zavisnosti od uslova na putu i raspoloivosti kapaciteta stajalita
U pojedinim smetajnim objektima trei i etvrti leaj mogu biti pomoni. Dimenzija i izgled pomonog leaja zavise od
mogunosti smetajnih objekata, moe biti sofa na razvlaenje, ali je uglavnom standardne veliine tako da je zbog pomonog
leaja, treoj odrasloj osobi odobren popust u iznosu od 5 %.
Za sve informacije date usmenim, telefonskim ili elektronskim putem agencija ne snosi odgovornost. Validan je samo pisani
program putovanja istaknut u prostorijama agencije
Organizator putovanja zadrava pravo promene programa putovanja usled nepredvienih objektivnih okolnosti (npr. guva na
granicama, guva u saobraaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predvienog za obilazak...)
Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom
putovanja, uslovima plaanja i osiguranja, kao i Optim uslovima putovanja organizatora putovanja
Rok za prijavu uglavnom zavisi od popunjenosti. Preporuka je da se raspitate o aranmanu minimum 4 8 nedelja unapred
Maloletni putnici prilikom putovanja moraju imati overenu saglasnost roditelja
Sva vremena u programima putovanja su data po lokalnom vremenu zemlje u kojoj se boravi
Putnici koji poseduju inostrani paso duni su sami da se informiu kod nadlenog konzulata o uslovima koji vae za odredinu
ili tranzitnu zemlju (vizni, carinski, zdravstveni i dr.) i da sami blagovremeno i uredno obezbede potrebne uslove i isprave
Preporuka je, da se putnici sa novim crvenim pasoima, informiu o uslovima ulaska u zemlje Evropske unije (potrebna
novana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smetaju ...) na web-stranici Delegacije Evropske unije u Srbiji
www.europa.rs ili u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju. Agencija ne snosi odgovornost u sluaju da pogranine vlasti
onemogue putniku ulaz na teritoriju Evropske unije
Zbog potovanja satnica predvienih programom putovanja, kao i potovanja vremena ostalih putnika iz grupe, ne
garantujemo mogunost zadravanja na granici koja predstavlja izlazak iz Evropske Unije, radi overe rauna i povraaja poreza
iz Evropske Unije TAX FREE)
Naa preporuka je da povedete rauna na Vaem putovanju o linim dokumentima i novcu

Molimo Vas da paljivo proitate Opte uslove putovanja


Organizator putovanja je Turistika agencija VIVA, licenca OTP br.61/2010. Uz ovaj program vae Opti uslovi putovanja
organizatora putovanja. Aranman je raen na bazi od minimum 45 prijavljenih putnika i usled nedovoljnog broja putnika
organizator putovanja ima pravo otkaza putovanja, najkasnije 5 dana pre termina polaska. Organizator putovanja zadrava
pravo korekcije ugovorene cene pre poetka putovanja usled promene u kursu razmene valute ili promene u tarifama
prevoznika i u zakonom predvienim sluajevima

Cenovnik za Cinque Terre Italija (Viva sezona 2015.godine, autobus, 6 dana) br.5 od 07.05.2015.

Viva sezona 2015. godine enova/Cinque terre Italija autobus 6 dana I 4 / 4 I