Strategi KECEMERLANGAN Pengajian Am  A STPM 2016/2017

EN. SEZALI DIN
METAFORA TRAINING AND CONSULTANT
Tel : 012-4425241
blog : www.metaforatac.blogspot.com | fb : sezali din
Soalan

50

Walaupun pelbagai usaha dilakukan untuk memperkasa pertahanan negara bagi memastikan kedaulatan negara kita terpelihara,
namun terdapat pelbagai halangan untuk merealisasikan hasrat tersebut.
Ulaskan.

Skema pemarkahan
Pendahuluan :
Pertahanan bukan sahaja merujuk kepada usaha kerajaan mengukuhkan jentera pasukan keselamatan, tetapi turut merupakan
usaha kerajaan mengukuhkan pertahanan dari aspek sosial, ekonomi dan politik. Tanpa pasukan dan sistem pertahanan yang
kuat, kita semua tidak boleh menikmati kebebasan, keamanan dan kemakmuran yang diidamkan.
Bil

Idea / Isi

Huraian

1

Meningkatkan
keupayaan
pasukan keselamatan

2

Melaksanakan
Konsep
Pertahanan
Menyeluruh
(HANRUH)
/
Dasar
Pertahanan Negara

3

4

A. Usaha
pasukan
pelapis

Mengukuhkan
perpaduan
nasional dan nilai-nilai murni


Menubuhkan
pertahanan
simpanan

/


5

Memantapkan
patriotisme

semangat

6

Meningkatkan
hubungan
kerjasama dengan negaranegara lain

7

Memperkukuhkan
pertahanan siber

8

Gerakan puak pelampau

9

Penyalagunaan
maklumat

10

Pergolakan di negara lain

11

Lambakan pendatang asing

12

Kurangnya
semangat
patriotisme dalam kalangan
anggota masyarakat13

B. Halangan

teknologi

Campur tangan luar dalam
pemerintahan negara
Melengkapkan pasukan keselamatan dengan kepimpinan, logistik, dan sumber
manusia yang berkualiti
Meningkatkan kemahiran dan keupayaan anggota melalui kursus serta latihan
Memodenkan persenjataan pasukan keselamatan

Semua lapisan masyarakat bertanggungjawab mempertahankan kedaulatan
negara
Jati diri dan pengetahuan ketenteraan mereka diperkukuhkan menerusi pelbagai
program
Memberi pendedahan kepada masyarakat tentang aktiviti latihan dan tugas-tugas
anggota tentera.
Membantu angkatan tentera mengawasi keselamatan sempadan negara dan
mengekang kegiatan penyeludupan. Contoh : Askar Wataniah, RELA & Jabatan
Pertahanan Awam (JPAM)

Penerapan nilai-nilai perpaduan dalam kalangan pelbagai kaum
Konsep perkongsian ekonomi dan politik dalam kalangan rakyat diaplikasikan
dengan telus
Menjadkan pasukan pertahanan dan keselamatan tidak boleh diperalatkan oleh
pihak musuh
Menanam semangat patriotisme dan kesetiaan yang tinggi untuk berbakti kepada
negara.
Penyertaan rakyat dalam aktiviti mempertahankan keselamatan negara berupaya
menerapkan semangat cinta akan negara

Menjalin hubungan pertahanan rasmi dengan negara lain atau organisasi @ badan
antarabangsa bagi mempertahankan kemerdekaan negara
Kerjasama serantau dan bantuan luar penting untuk menghalang konflik di samping
membawa kemodenan kepada pasukan keselamatan
Menambahkan pakar forensik untuk memastikan maklumat negara tidak digodam.

Memperjuangkan kepentingan sesuatu kaum atau agama tertentu tanpa
mengambil kira sensitiviti kaum atau agama lain
Fahaman politik yang melampau dan taksub telah menyebabkan perpecahan
dalam kalangan anggota masyarakat
Penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi untuk membocorkan maklumat
tentang keupayaan pertahanan negara
Penyebaran isu-isu sensitif mewujudkan suasana tidak aman dalam negara

Insiden ancaman pengganas di Thailand, Filipina dan Indonesia serta pergolakan
politik di Timur Tengah boleh memberi inspirasi kepada pihak tertentu untuk
melakukan pemberontakan terhadap pemerintahan negara
Menimbulkan rasa kurang selesa dan tidak selamat dalam kalangan penduduk
tempatan
Membawa masuk budaya yang kurang baik
Menjual maklumat negara
Pemerdagangan manusia tidak mempedulikan keselamatan negara
Mendehaka kepada agama

Mempertikaikan tindakan yang dibuat negara atas pelbagai justifikasi seperti
kebebasan asasi.
Tindakan pihak atau negara luar melakukan pengintipan.
Mencampuri urusan politik negara
Melakukan fitnah dan sabotaj
Membuat pernyataan negatif tentang situasi negara.

Penutup :
Menjaga dan mempertahankan kedaulatan negara adalah menjad tanggungjawab semua pihak. Pertahanan negara yang lemah
akan memudahkan kuasa atau negara asing menjajah kita.
Jawapan = 2 + 4 @ 3 + 2 isi / idea
AWAS !!!
Ketahuilah bahawa perbuatan MEMFOTOSTAT atau MENYALIN adalah TIDAK BERMARUAH dan TIDAK DIBERKATI ALLAH S.W.T.
@ Hakcipta adalah dilindungi ALLAH SWT

228