Π Α Ν Ε Λ Λ Ή Ν Ι Α Ε Ν ΩΣ Η

Φ Ι ΛΟ Λ Ό Γ Ω Ν
Πολυτεχνείου 6, 10433 Αθήνα
τηλ.: 210-5243434, fax: 2105228231
e-mail: p-e-f@otenet.gr
http://www.p-e-f.gr

Αθήνα, 27 Σεπτεμβρίου 2016
Αρθμ. Πρωτ. 56

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Η Πανελλήνια Ένωση Φιλολόγων σας καλεί στην επιστημονική
διημερίδα,

με

θέμα:

“Θεωρία

και

μεθοδολογία

της

Ιστορικές Σχολές και ιστοριογραφικές προσεγγίσεις”,

Ιστορίας.
η οποία θα

πραγματοποιηθεί στις 14 και 15 Οκτωβρίου 2016, στην Αίθουσα
του Θεάτρου του Λεοντείου Λυκείου Πατησίων (Νεϊγύ 17, Σταθμός
Άνω Πατήσια), σύμφωνα με το ακόλουθο πρόγραμμα.
Παρασκευή, 14 Οκτωβρίου 2016

(6-9 μ.μ.)

Προβλήματα θεωρίας και μεθοδολογίας της Ιστορίας
Προεδρία: Μάρκος Ρενιέρης, DEA, Υποδιευθυντής Γυμνασίου
Ευαγγελικής Σχολής Ν. Σμύρνης

Αναστάσιος Αγγ. Στέφος, δ.φ., Πρόεδρος της Π.Ε.Φ.
Εισαγωγική ομιλία
Γεώργιος Λεοντσίνης, Ομότιμος Καθηγητής του Ε.Κ.Π.Α.
Διδακτικές

προτάσεις

και

αφηγηματικές

πρακτικές

στην

Ιστορία
Αντώνης

Μαστραπάς,

δ.φ.,

Σχολικός

Σύμβουλος

Πειραιά,

Ειδικός

Γραμματέας της Π.Ε.Φ.

Η Ιστορία και ο άνθρωπος: το άτομο ή η ομάδα διαμορφώνει
την ιστορία;
Μιχάλης Παπαδόπουλος, δ.φ., Καθηγητής Δ.Ε.
Η έννοια της νομοτέλειας στην Ιστορία
Χαράλαμπος Μπαμπούνης, Καθηγητής του Ε.Κ.Π.Α.
Οι πηγές της Ιστορίας και η μελέτη τους
Σάββατο, 15 Οκτωβρίου 2016 (9.30 π.μ.-13.30 μ.μ.)
Ιστορικές σχολές και ιστοριογραφικές προσεγγίσεις
Προεδρία: Κωνσταντίνος Μέκκας, δ.φ. Καθηγητής Δ.Ε.

Σωτήρης Κόνδης, δ.φ., τ. Σχολικός Σύμβουλος Δ.Ε.
«Τι πραγματικά συνέβη;»: Η Ιστορία ως επιστημονικός λόγος
Σπύρος Τουλιάτος, Ιστορικός, Οργανωτικός Γραμματέας της Π.Ε.Φ.
Η μαρξιστική θεωρία της Γενικής Ιστορίας και της Επιστήμης
Γιώργος Μαργαρίτης, Καθηγητής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης

Μνήμη ή Ιστορία;
Κωνσταντίνος Ράπτης, Επίκουρος Καθηγητής του Ε.Κ.Π.Α.
Η «Σχολή των Annales» και ο F. Braudel
Βαγγέλης Καραμανωλάκης, Επίκουρος Καθηγητής του Ε.Κ.Π.Α.
Από το μεταμοντέρνο στην παγκοσμιοποίηση: προκλήσεις του
ιστορικού στοχασμού σήμερα
(Διάρκεια εκάστης
εισήγησης: 20΄)

Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος

Η Γενική Γραμματέας

Αναστάσιος Αγγ. Στέφος, δ.φ.

Γεωργία Ηλ. Χαριτίδου,

δ.φ.
Επίτιμος Σχολικός Σύμβουλος

Επίτιμη Δ/ντρια Β/θμιας

Εκπ/σης

Η

Π.Ε.Φ.

ευχαριστεί

θερμότατα

τη

Διεύθυνση

του

Λυκείου για την ευγενική παραχώρηση της Αίθουσας.

Λεοντείου