You are on page 1of 10

KELAB HOKI

PERANCANGAN STRATEGIK TAHUN 2016 (JANGKA PENDEK)


KELAB HOKI SESI PAGI
1. VISI
Aktiviti Kelab Hoki Berkualiti Insan Terdidik Negara Sejahtera
2. MISI
Melestarikan Aktiviti Kelab Hoki Yang Berkualiti Untuk Membangunkan Potensi Individu Bagi Memenuhi Aspirasi Negara.
3. MATLAMAT
a. Meningkatkan jumlah kehadiran ahli dalam setiap kali perjumpaan.
b. Mencapai kejayaan dalam pertandingan Hoki peringkat Zon, Negeri, dan Kebangsaan.
c. Mencari seorang jurulatih professional untuk melatih pasukan hoki sekolah.
4. OBJEKTIF
a. Mendedahkan kemahiran asas permainan hoki kepada ahli Kelab Hoki
b. Menyediakan aktiviti-aktiviti yang menarik dan bersemangat tinggi setiap kali latihan perlawanan.
c. Mencungkil bakat pelajar yang berpotensi untuk membentuk pasukan hoki sekolah yang mantap.

5. CARTA ORGANISASI
AHLI JAWATANKUASA
GURU PENASIHAT
1. EN WAI MUN KEE
2. NAIB
PNSETIAUSAHA
NORAZELA
BT SAFIEN
BENDAHARI
PENGERUSI
PENGERUSI

6. PENCAPAIAN 2016 & PELUNJURAN 2017


BIL
1
2

PROGRAM/AKTIVITI
Pertandingan Hoki
Perlawanan
Persahabatan

W.Keramat
Ketiga

2016
Negeri
-

Kebangsaan
-

W. Keramat
Naib Johan

2017
Negeri

Kebangsaan
I

/
3

7. ANALISA SWOT
Kekuatan (S)
i.
Ahli kelab yang ikut arahan dan bersedia untuk latihan
hoki
ii.
Ahli yang bersedia memberi kerjasama pada setiap latihan.
Peluang (O)
i.
Boleh menjadi pesaing yang kuat terhadap sekolah lain
ii.

sekiranya pasukan hoki mendapat pendedahan cukup.


Terdapat kemudahan tempat latihan (Gelanggang KSS)

Kelemahan (W)
i.
80% guru tiada kemahiran permainan hoki
ii.
Tidak mempunyai jurulatih yang bertauliah dan
berkemahiran.
Ancaman (T)
i.
Tarikan aktiviti sosial di luar lebih kuat daripada aktiviti
ii.

kokurikulum.
Kebangkitan dan minat sekolah lain dalam sukan hoki.

8. RANCANGAN TAHUNAN
BIL

BULAN

PROGRAM/AKTIVITI
Promosi dan Pendaftaran ahli baru

KUMP SASARAN

TINDAKAN

Pengenalan teori dan mempelajari

Semua anggota

Guru penasihat dan

kemahiran asas permainan hoki

Kelab

AJK

Semua anggota

Guru penasihat dan

CATATAN

Mesyuarat Agong
1

Januari

Latihan dalam kumpulan


2

Februari

Pemilihan wakil pemain sekolah


Latihan dalam kumpulan

Latihan pemain sekolah


Latihan menggelecek, memukul dan

Kelab
Semua anggota

AJK
Guru penasihat dan

menolak

Kelab
Semua anggota

AJK
Guru penasihat dan

Kelab
Semua anggota

AJK
Guru penasihat dan

Kelab
Semua anggota

AJK
Guru penasihat dan

Kelab
Semua anggota

AJK
Guru penasihat dan
AJK

Mac

April

Pertandingan Hoki MSSMKL

Mei

Latihan menerima dan menahan bola

Jun

Latihan dalam kumpulan

Julai

Latihan dalam kumpulan

Ogos

Laporan dan dokumentasi


Jamuan Akhir Tahun

Kelab
Semua anggota
Kelab
Semua anggota

September

Penghantaran Buku Laporan Kokurikulum

Kelab

Guru penasihat
Guru penasihat

8.1 Carta Gantt Rancangan Tahunan


BIL
1
2
3
4
5
6
7

AKTIVITI

JAN

FEB

MAC

APR

BULAN
MEI

JUN

JUL

OGO

SEP

Promosi dan Pendaftaran


ahli baru
Mesyuarat Agung kelab
Latihan kemahiran asas
hoki
Pertandingan Hoki
MSSMKL
Laporan dan dokumentasi
Jamuan Akhir Tahun
Penghantaran Buku
Laporan Kokurikulum
5

9. PELAN TAKTIKAL
Strategi 1 menubuhkan pasukan hoki sekolah yang mantap
Bil
1

Program

Objektif

Tanggungjawab

Tempoh

Kos/ Sumber

TOV

ETR

Indikator

RM 30/sesi

50%

90% pemain

pencapaian
Naib Johan

pemain yang

PIBG/

pemain

berkemahira

peringkat

berkemahiran

Kokurikulum

mempunyai

n dan dapat

Wilayah

dan dapat

kemahiran

mewakili

Keramat

menjalani

asas

pasukan hoki

Latihan/klinik oleh

Melahirkan

jurulatih yang
berkemahiran.

latihan

Guru penasihat

3 bulan

sekolah.

secukupnya
untuk mencapai
kejayaan di
peringkat Zon,
Negeri dan
6

Kebangsaan.
Menyediakan
pemain sekolah
2

50%

Mencari pelapis baru

dengan latihan

Pemain

untuk pasukan hoki

secukupnya

sekolah dan

sekolah.

sebelum

pelatih

pemain
6 bulan

mempunyai
kemahiran

perlawanan

asas

akhir.

90% pemain
mahir dan
dapat
mewakili
pasukan hoki
sekolah

Bilangan
kejayaan
yang ditempa
di peringkat
zon, negeri
dan
kebangsaan.

10. PELAN OPERASI


Pelan Operasi 1
Nama Projek
Objektif
Tempoh
Kumpulan Sasaran
Guru Terlibat
Proses Kerja

Latihan oleh tenaga jurulatih luar


Melahirkan murid yang mempunyai kemahiran dan teknik latihan yang lebih berkualiti untuk mencapai
kejayaan di peringkat Zon, Negeri dan Kebangsaan
Januari hingga April
Guru penasihat dan pasukan hoki sekolah
1. En Wai Mun Kee
2. Pn Norazela bt Safien
Mesyuarat Agung Kelab Hoki
a. Menetapkan tarikh
b. Bincangkan kos/sumber
c. Penentuan jurulatih
d. Agihan tugas
e. Hal-hal lain
Surat- menyurat
a. Kebenaran pihak sekolah
b. Kebenaran JPWPKL
c. Jemputan jurulatih
Kenalpasti kumpulan murid yang terlibat
Latihan dijalankan sebanyak 2 kali seminggu di sekolah dan sekurang-kurangnya sekali sebulan di tuff
Pelaksanaan aktiviti
7

Kekangan
Pemantauan
Penilaian
Penambahbaikan

a. Latihan diberikan dengan bimbingan jurulatih luar dan di bawah pengawasan guru penasihat
b. Menjalankan penilaian
1. Sumber kewangan untuk membayar jurulatih
2. Penggunaan padang sebenar tidak dapat dibuat seminggu sekali kerana memerlukan sumber
kewangan yang tinggi
3. Murid yang berminat untuk mewakili pasukan hoki sekolah tetapi mempunyai masalah kewangan
Pemantauan dijalankan oleh Jawatankuasa Pemantau yang telah ditetapkan oleh pihak sekolah
Penilaian dijalankan selepas latihan dibuat bagi mengenalpasti murid yang layak
Berdasarkan hasil penilaian, penambahbaikan dilakukan setiap bulan bagi meningkatkan keberkesanan
latihan.

Pelan Operasi 2
8

Nama Projek
Objektif
Tempoh
Kumpulan Sasaran
Guru Terlibat

Mencari jurulatih baru untuk pasukan hoki sekolah


Melahirkan murid yang mempunyai kemahiran dan teknik latihan yang lebih berkualiti untuk mencapai
kejayaan di peringkat Zon, Negeri dan Kebangsaan
Januari hingga April
Ahli pasukan hoki sekolah
1. En Wai Mun Kee
2. Pn Norazela bt Safiene
Mesyuarat Agung
a. Tetapkan tarikh
b. Bincangkan kos/sumber
c. Penentuan jurulatih
d. Agihan tugas
e. Hal-hal lain
Surat- menyurat

Proses Kerja

a. Kebenaran pihak sekolah


b. Kebenaran JPWPKL
c. Jemputan kepada jurulatih
Kenalpasti kumpulan murid yang terlibat
Latihan dijalankan sebanyak 2 kali seminggu di sekolah dan sekurang-kurangnya sekali sebulan di tuff
Pelaksanaan aktiviti
a. Latihan diberikan dengan bimbingan jurulatih luar dan di bawah pengawasan guru penasihat
b. Menjalankan penilaian

Kekangan
Pemantauan
Penilaian
Penambahbaikan

Sumber kewangan yang diperlukan adalah banyak


Pemantauan dijalankan oleh Jawatankuasa Pemantau yang telah ditetapkan oleh pihak sekolah
Penilaian dijalankan selepas latihan dibuat bagi mengenalpasti murid yang layak
Berdasarkan hasil penilaian, penambahbaikan dilakukan setiap bulan bagi meningkatkan keberkesanan
latihan.

10.1 Carta Gantt Pelan Operasi


9

BIL
1
2

AKTIVITI

JAN

FEB

MAC

BULAN
APR
MEI

JUN

JUL

OGO

SEP

Latihan oleh tenaga jurulatih luar


Mencari jurulatih baru untuk pasukan hoki
sekolah

10