You are on page 1of 2

SECCIÓ

JUVENIL
D’AVENTURA

El preu Inclou:
 Classes teòriques i pràctiques
No inclou:

SECCIÓ
JUVENIL
D’AVENTURA

 Les despeses de desplaçament

Les inscripcions es faran tots els
dimarts, de 19.30 a 21.30 h, a la seu del
Centre Excursionista de Vallirana (Major
402- Vallirana).

 Cap relació contractual de serveis
El Centre Excursionista cedirà el
material tècnic individual i col·lectiu

El nombre de places serà limitat,
atenent rigorosament l'ordre de
recepció de les sol·licituds. La SEO es
reserva el dret d’admissió.
Telèfons:
659 634 631 (Jose)
646 556 721 (Gemma)
C/e: seo@cevallirana.cat

Ho organitza

SECCIÓ ESPELEOLÒGICA ORDAL
CENTRE EXCURSIONISTA DE VALLIRANA
C/Major, 402
08759 Vallirana

QUÈ FAREM?

NORMATIVA

Practicarem diferents esports d’aventura,
com és l’espeleologia, el descens de
barrancs i les vies ferrades; tot això
començant per dominar les tècniques de
progressió amb corda i sense corda. Farem
sortides per posar en pràctica tot allò que
anem aprenent.

Els participants hauran d'informar els
responsables de l’escola de qualsevol anomalia
o malaltia que pateixin i que pugui afectar al
seguiment normal del curs.

Els participants es comprometen a seguir les
indicacions dels monitors i normes de
seguretat.

El CEV-SEO, així com els responsables de
l’escola, estan exempts de tota responsabilitat
sobre els accidents o danys produïts per
l’incompliment d’aquestes normes.

Qualsevol participant que no segueixi les
normes de convivència, respecte per la natura
o mostri desinterès per les matèries de
l’activitat, en serà exclòs d’aquesta, si es
considera convenient, sense dret al retorn de la
participació de les despeses.

Els responsables de l’escola es reserven el dret
de modificar el programa, si es considera
adequat, i de resoldre qualsevol situació no
prevista.

En el moment de formalitzar la inscripció, els
pares hauran de signar un consentiment
informat de l’activitat i condicions.

PER QUÈ PRACTICAR AQUESTS ESPORTS?
Podrem veure la natura des d’un altre punt
de vista, aprendre a respectar la natura i
endinsar-nos en un món reservat a molt
pocs.
Tot això en companyia d’amics i dels
nostres monitors experimentats,
qualificats, perquè sigui una experiència
inoblidable.

OBJECTIUS DE LA SECCIÓ
L’objectiu general és iniciar als nens/es en la
pràctica d’aquests esports i permetre’ls
adquirir els coneixements teòrics i pràctics
necessaris per a gaudir d’aquestes activitats
apassionants amb la màxima seguretat.

PREUS
Preu mensual: 20€
Quota soci:
8€
Assegurança: 13€ (De 12 a 13 anys)
27€ (De 14 a 16 anys)
L’assegurança serveix per tot l’any en curs.

PROGRAMA DE LA SECCIÓ
Les xerrades teòriques i classes
pràctiques es faran al local del Centre
Excursionista de Vallirana en divendres
alternatius o seguits en funció del
nombre de nens inscrits.
L’horari serà:
De 18 a 20 h, per a joves de 12 a 16 anys

Sortides pràctiques
Es realitzaran sortides pràctiques amb
els joves al llarg de l’any, en funció dels
coneixements adquirits i de l'època de
l’any, on de vegades podran assistir i
participar els pares que ho vulguin.

 La inscripció a l’escola suposa l’acceptació
d’aquesta normativa.

REQUISITS

Podran participar-hi tots els majors de 12 anys
amb edat màxima de 16 anys.

Cal dur calçat còmode, amb la sola en bon estat
(botes de muntanya o vambes).

És recomanable portar guants.

Cal bona condició física (en alguns casos
l’activitat pot suposar desgrimpar o rapelar.