You are on page 1of 8
EOKUS UPSR 2016 FOKUS UTAMA BAHAGIAN A ered reer ‘Sukan Hari Kebangsoan Goteng-rayang Kantin Pusat Sumber ‘Murid Cemerlang ‘Menjaga Kesihatan Keselamatan Jalan Raya ‘Menjaga Kebersihan ‘Mengisi Masa Lapang = FAEDAH/KEGUNAAN] oe ‘Mematuhi peraturan di Pusat Sumber Kantin Jalan Raya ‘Menjaga Kesihatan/Kebersihan Bersukan Halaman rumah Ruang tamu berkelah FOKUS UTAMA BAHAGIAN B ‘TAJUK STK : Sambutan Hari Lahir, Lawatan ke tempat yang menarik, Gotong-royong, Orang yang disayangi, Guru Saya, Faedah Bersukan, Pentingnya Menjaga Kebersihar/Kesihatan, Amalan hidup sihat, Sahabat baik saya, Perkhemahan, Perkelahan, Hari Sukan, Semangat Kejiranan, Sambutan Hari ‘Kanak-kanak, Faedah Menabung, Murid Cemerlang, Kem Motivasi ‘TAJUK SK : Perkhemahan, Aktiviti masa cuti sekolah, Faedah Membaca, Lawatan, Pentingnya Menjaga Kebersihan/Kesihatan, Gotong-royong, Sambutan Hari Kebangsaan, Tokoh Yang Dikagumi, Alam ‘Sekitar, Gaya Hidup Sihat, Kawan Baik Saya, Sambutan Hari Kemerdekaan, Barangan Buatan Malaysia, “Aktiviti Minggu Bahasa, Sambutan Hari Kanak-kanak, Murid Cemerlang FORMAT . KEPERHALAYPENGALAMTAN, LAPORAN, CATATAN, SVARAVIAN, CERTA FAKTA, SURAT TAK RAST De MY 2016 DAE SEF Bohagian A Bahagion B BahagianC ‘Aktivir-aktivitidi | Poster Tertang lrgkah- | 1. Syarahan foedah Foedah menabung. ‘epi pant ‘ioa_ | 2. Cerita tentang bagaimana kamu boleh menjadikan epejlkitar semila | Bum ini bersih dan selesa untuk didi “Tada waktubarian Kermy | 1. Syarahan analan membazir mendatongkan banyak dri hari Taninsehingga hari | Kemudaratan. Jumoat 2-Peribahase: Sdch Terhantuk Baru Tengadah. Bona eens Faktor dan okibat Ying Ying] 1. Surat rasmi bagi menyatokan sebab kamu tidak hadir ‘malas belajar ke sekolah 2. Geritakan tindakan kamu selepas memecahkon pass bbunga mile ran kama 1. Laporan tentang aktivit gotong-royong 2. Guru yang kama hora ore GA | Kegunoan kegunaan epson ane Poster program sarana ‘ekolah SO)