You are on page 1of 16

PIERWSZA BEZPATNA GAZETA REGIONALNA

od 2006 r.

R E K L A M A

Kdzierzyn-Kole

Racibrz

Wodzisaw lski

DWUTYGODNIK | ISSN: 2080-3664 | rok XI | 5 padziernika 2016 | Nr 20 (221)

GazetaInformator.pl

RACIBRZ INWESTYCJE

REGION EKOLOGIA

Ruszy remont na Ocickiej

Czy inwestycje ekologiczne s opacalne?

KATARZYNA CZY

RACIBRZ POLICJA

KOBIETA
ZASABA NA PASACH
29 wrzenia okoo godz.
12:00 przy ulicy Klasztornej w Raciborzu kobieta
w wieku 78 lat zasaba na
przejciu dla pieszych.
Na szczcie kobieta nie
zostaa potrcona przez samochd. W zdarzeniu nie uczestniczy aden pojazd. Starsza
pani po prostu zasaba, ale nie
zostaa potrcona podkrela
Mirosaw Szymaski, rzecznik
KPP w Raciborzu. Na miejsce
skierowano policj oraz karetk pogotowia. Poszkodowan
odwieziono do szpitala.

JK

RACIBRZ ROZRYWKA

HUBERTUS 2016

Na pocztku listopada rozpocznie si z kolei remont lewego pasa, a zasady organizacji ruchu
bd analogiczne do tych okrelonych podczas wykonywania prac na prawym pasie.
dzienek ciekowych i przykanalikw), a take utworzenie
cieki rowerowej i placu postojowego po prawej stronie
oraz poszerzenie chodnika
wraz z pasem zieleni po lewej.
Oprcz tego zmianie ulegnie

miejsce postoju autobusw


specjalna zatoka powstanie
obok cmentarza. Prosimy
mieszkacw o wyrozumiao,
bd utrudnienia, ale musimy
ten remont wykona wanie
teraz, eby nie straci dotacji.

R E K L A M A

terminale patnicze
kasy fiskalne
mobilne kasy
i drukarki skalne

Czytaj rwnie
str. 2-3
dzia Plusy dla Biznesu

Racibrz, ul. Klasztorna 12,


tel. 32 415 98 18, 601 46 20 03
softib.pl centrumkasskalnych.pl

Pamitajmy, e ta droga bdzie


suy wszystkim mieszkacom
mwi Winiarski. Starostwo
planuje te wystpi o dotacj
na remont kolejnego odcinka,
aby kontynuowa prace w przyszym roku.

Jak co roku na Ostrogu


odby si Hubertus. W
programie nie mogo zabrakn gonitwy za lisem,
czyli rywalizacji o kit
przyczepion do ramienia jednego z jedcw.
1 padziernika odby si
tradycyjny Hubertus, wito
myliwych, lenikw i jedcw, organizowane na zakoczenie sezonu myliwskiego.
Uczestnicy wzili udzia w
polowej mszy dzikczynnej,
a nastpnie przeszli ulicami
miasta. Po powrocie na Huzarsk miaa miejsce gonitwa
za lisem. Kit zdoby Adam

Fot. Katarzyna Przypado

1,7 mln z bdzie kosztowa


remont niespena omiuset
metrw ulicy Ocickiej w Raciborzu. Prawie poowa tej kwoty, bo ok. 800 tys. z pochodzi
z popularnych schetynwek,
czyli rzdowego Programu
rozwoju gminnej i powiatowej
infrastruktury drogowej na lata
2016-2020.
Chcemy zakoczy t inwestycj w cigu 2 miesicy,
bo do koca roku musimy si
z niej rozliczy tumaczy starosta raciborski, Ryszard Winiarski. Umowa z wykonawc,
rm STRABAG z Wrocawia,
zostaa podpisana 29 wrzenia,
a prace rozpoczy si 3 padziernika. Najpierw zostanie
odnowiony prawy pas drogi, co
wie si z wprowadzeniem na
lewym pasie ruchu jednokierunkowego w kierunku Ocic.
Natomiast do centrum miasta
bdzie mona dojecha ulic
Grn (samochody osobowe)
oraz Opawsk (wiksze pojazdy). Ta cz prac ma si zakoczy przed 1 listopada, tak
aby podczas dnia Wszystkich
witych kierowcy nie musieli boryka si z dodatkowymi
utrudnieniami.
Zakres remontu obejmuje
przede wszystkim przebudow
drogi z wymian konstrukcji
drogowej i stabilizacj gruntu, przebudow skrzyowa z
drogami gminnymi, wymian
elementw odwodnienia (stu-

Czytaj wicej str. 6

Fot. Justyna Koniszewska

Fot. Justyna Koniszewska

3 padziernika rozpocz si remont pierwszego fragmentu ul. Ocickiej


w Raciborzu. Bd utrudnienia, ale obiecujemy, e za dwa miesice ten etap prac
bdzie zakoczony deklaruje starosta.

Przedsibiorcy i przedstawiciele podmiotw


wspierajcych dziaania ekologiczne dyskutowali w Wodzisawiu l. o blaskach i cieniach
inwestycji ekologicznych.

aden z jedcw przez


dugi czas nie mg
dogoni lisa, ktrym by
Marcin Halamoda.
Bugdol, wygrywajc tym samym wart 8 tys. z klacz.
KP

2 Druga strona

5 padziernika 2016, nr 20 (221)

<< GazetaInformator.pl

RACIBRZ POLITYKA

Czarny Protest w Raciborzu


Fot. Justyna Koniszewska

Kilkadziesit osb, gwnie kobiet, przyczyo si w Raciborzu do jednodniowego oglnopolskiego strajku


przeciwko zaostrzeniu przepisw aborcyjnych.

Zobacz ca fotorelacj

Spoeczna inicjatywa przeciwko prbom zaostrzenia przepisw zawartych w ustawie o aborcji wzorowana jest na podobnej
akcji, ktra odbya si 41 lat temu w Islandii. Wikszo mieszkanek wyspy 24 padziernika 1975 roku wzio dzie wolny,
aby w ten sposb zamanifestowa swoje niezadowolenie ograniczeniem przysugujcych im ich zdaniem praw.
pawe strzelczyk

3 padziernika czarny protest mia miejsce w caej Polsce.


Poniewa rodowiska kobiece
funkcjonujce na terenie powiatu raciborskiego nie wyraay zainteresowania przyczeniem do
oglnopolskiej akcji, w pitek 30
wrzenia Anna agiel-Gonsior
stworzya profil na Facebooku,
do ktrego przyczay si wkrtce inne kobiety zainteresowane
wyraeniem swojego sprzeci-

wu wobec ustawy zaostrzajcej


przepisy antyaborcyjne. W Raciborzu zaplanowano dwie akcje,
obydwie w poniedziaek: pierwsza o godz. 10:00, druga o 16:00.
Na pierwszej, mimo ulewnego
deszczu, pojawio si kilkadziesit osb. Uznaam, e moemy si solidaryzowa, moe nie
tak gono i bardzo demonstracyjnie, ale dlaczego si nie przyczy? Wiem, e s w tym miecie osoby, tak jak ja, przeciwne
tej ustawie. Nie dlatego, e teraz

bdziemy masowo wykonywa


aborcj, ale dlatego e kady powinien wobec wasnego sumienia decydowa o tym - tumaczy
organizatorka. Sama ma dwie
crki i jak mwi, walczy nie tylko
dla siebie, ale i w ich imieniu. Jak
przewiduje, na przyjciu tej ustawy si nie skoczy i pjd za ni
kolejne, np. zakazujce bada
prenatalnych. Wyroki proponowane w ustawie uwaa za absurdalnie nieadekwatne do czynu.
Kobiety i tak przeywaj traum.

Jestemy tutaj po to, eby walczy o swoje prawa, mie


moliwo wyboru, co chcemy
robi z wasnym yciem, z wasnym ciaem. Z tego co widz,
nasz rzd chce nam odebra to
prawo moliwoci wyboru. Dlaczego mamy rodzi dzieci z gwatu albo takie, ktre w przyszoci
maj by rolin? Dlaczego mamy wybiera mier, kiedy cia
bdzie zagroona mwi Patrycja, ktra na protest przyjechaa
a z Baborowa. - Jestem kobiet

KOMENTARZ NA GORCO
Stanowisko kocioa
W wielu kocioach w Polsce w niedziel i w poniedziaek
modlono si w intencji obrony ycia pocztego od chwili poczcia a do naturalnej mierci.
Bya to odpowied na zapowied czarnego protestu. Hierarchowie kocioa katolickiego
zarwno w kocioach, jak i w
mediach w ostrych sowach dawali do zrozumienia co sdz o
akcji. Te czarne marsze s przeraajc, wspczesn manifestacj cywilizacji mierci gosi abp Wiesaw Depo. Dzieci
gin w ciszy tam, gdzie powin-

ny by najbezpieczniejsze, czyli
pod sercem matki komentowa abp Henryk Hoser, przypominajc jednoczenie, e w nowelizowanej ustawie nie chodzi
o karanie kobiet, o czym Konferencja Episkopatu informowaa
w komunikacie z 16 kwietnia.
Hierarcha wskazywa, e koci
wyranie dystansuje si od tego,
aby kara kobiety za przerywanie ciy. Czym innym jest wina osb, ktre zawodowo, wiadomie wykonuj przerywanie
ciy. Czym innym jest kobieta,
ktra czsto jest pozostawiona
sama sobie.

i chciaabym sama o sobie decydowa. Nikt nie bdzie narzuca


mi, czy mam bra tabletki antykoncepcyjne czy bada si prenatalnie, bo o to mi chodzi. Nie
jestem za aborcj jako tako, chodzi mi o t ca reszt, ktr chce
nam w ustawie zafundowa PiS,
ktry ewidentnie stoi za kocioem, jakby chcia spaci im jaki
dug, Bg wie za co dopowiada
inna uczestniczka, ktra jednak
nie ujawnia swojego imienia.
W manifestacji, co oczywiste, wikszo stanowiy kobiety.
Nie zabrako jednak kilku przedstawicieli pci brzydszej. Co
najbardziej nie podoba mi si w

ustawie? Caa mi si nie podoba.


Racy jest kady z tych punktw: i to, e jest penalizacja kadego rodzaju poronienia, problemw ktre ma kobieta w ciy.
Czsto jest tak, e cia nie jest
donoszona i to ju jest tragedia
dla rodziny, a jeszcze jak si pojawi prokurator? To jest co nieprawdopodobnego i strasznego.
Nastpny horror to brak prawa
do aborcji w przypadku gwatu.
To co nieprawdopodobnego,
e gwaciciel bdzie mia wiksze prawa ni osoba zgwacona
tak swj udzia w manifestacji
tumaczy Wojciech Soroka z lewicowej partii Razem.

REGION ENERGETYKA

Racibrz przepaca za energi


Drastyczne obcienie budetu samorzdw grozio do niedawna wielu gminom i innym jednostkom w naszym regionie. W niebezpieczestwie by take Racibrz i powiat raciborski. Dostawca energii elektrycznej ogosi zaprzestanie dziaalnoci, a dostawca rezerwowy zada
wyszych opat za prd.
katarzyna czy

A 38 jednostek samorzdu
terytorialnego, samorzdowych
jednostek organizacyjnych nieposiadajcych
osobowoci
prawnej, samorzdowych osb
prawnych oraz jednostek organizacyjnych Pastwowej Stray
Poarnej z terenu wojewdztwa
opolskiego i lskiego stworzyo grup, ktrej celem by zakup
energii elektrycznej na jak najkorzystniejszych warunkach.
Znalazy si wrd nich m.in.
gmina Racibrz, Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna

w Raciborzu, raciborski SPZOZ,


Raciborskie Centrum Kultury
czy powiat raciborski.
Instytucj zamawiajc dostawy energii dla zrzeszonych w
grupie podmiotw bya gmina
Kdzierzyn-Kole. Przetarg na
dostawy prdu w roku 2016 zakoczy si we wrzeniu 2015 r.
Wziy w nim udzia cztery
firmy: PGE Obrt S.A., Energa
Obrt S.A., EcoErgia Sp. z o.o.
oraz Tauron Sprzeda Sp. z o.o.
Najlepsz ofert przedstawia
EcoErgia z siedzib w Krakowie, proponujc cen nisz o
ponad 475 000 z od najwy-

szej opcji przedoonej przez


Tauron.
W padzierniku 2015 r.
wszystkie jednostki organizacyjne powiatu zawary z EcoErgi stosowne umowy. Od pierwszego stycznia 2016 r. firma
EcoErgia rozpocza realizacj
powierzonego zadania. Jednak
pod koniec czerwca okazao si,
e spka zaprzestaa dziaalnoci na rynku bilansujcym,
co oznaczao utrat moliwoci
obrotu energi elektryczn.
W lipcu i sierpniu 2016 r.
do jednostek z terenu powiatu
zaczy napywa tzw. umowy

Zesp redakcyjny:
Pawe Strzelczyk, Anna Burek
Katarzyna Przypado, Marta Nabrdalik
Justyna Koniszewska, Krystyna Stanik, Katarzyna Czy
Skad: Agnieszka Subocz

Redakcje:
47-400 Racibrz, ul.Klasztorna 12,
tel. 32 414 90 30, 502 21 31 22,
44-300 Wodzisaw, ul. w. Jana 16
47-200 Kdzierzyn-Kole,
ul. W. Planetorza 9/2
Redaktor naczelny: Ireneusz Burek

W S P P R A C A

Dzia grafiki i reklamy:

Wydawca:
Raciborskie Media
47-400 Racibrz, ul.Klasztorna 12
www.raciborskiemedia.pl
biuro@raciborskiemedia.pl
ISSN: 2080-3664

Martyna Terka-Cebula: 533 355 277


martyna.cebula@raciborskiemedia.pl
Marzena Ruczaj: 533 362 362
marzena.ruczaj@raciborskiemedia.pl

Druk: POLSKAPRESSE.Sp. z o. o.
Sosnowiec

Dominika Rudzka: 797 593 747


dominika.rudzka@gazetainformator.pl

Nakad: 10 000 egz.

Aleksandra Krasek: 533 399 344


aleksandra.krasek@gazetainformator.pl

Wszystkie prawa autorskie do opracowa


graficznych i reklam zastrzeone.

Marta Nabrdalik: 733 755 866


marta.nabrdalik@gazetainformator.pl

R E D A K C Y J N A

Pierwszy
portal w regionie

sprzeday rezerwowej wyjania Karolina Kunicka ze Starostwa Powiatowego w Raciborzu. Wdroenie sprzeday
rezerwowej ma na celu zabezpieczenie dostaw energii elektrycznej odbiorcy w przypadku,
gdy jego dotychczasowy sprzedawca zaprzestanie sprzeday.
Sprzedawc rezerwowym dla
jednostek powiatu jest firma
Tauron Sprzeda GZE Sp. z
o.o. Sprzedawca rezerwowy
nie jest zobowizany do stosowania stawek ustalonych w
umowie z poprzednim sprzedawc. W istocie stawki za
sprzeda rezerwow byy wysze od poprzednich.
Gminom, powiatom i innym podmiotom groziy powane kopoty finansowe.
Podwyka cen mogaby bowiem obowizywa a do koca biecego roku. Na szczcie jednak lider grupy, gmina
Kdzierzyn-Kole, podja zdecydowane kroki w celu rozwizania trudnej sytuacji, w ktrej
znaleli si czonkowie grupy.
Dziki zaangaowaniu miasta Kdzierzyn-Kole, jednostki powiatu byy na bieco informowane o dziaaniach jakie
mona podj by zminimalizowa ewentualne straty finansowe tj. w szczeglnoci skr-

KOMENTARZ NA GORCO
Jarosaw Jurkowski
Urzd Miasta Kdzierzyn-Kole, lider grupy zakupowej
Gmina Kdzierzyn-Kole, odstpujc od umowy z
poprzednim sprzedawc, obciya go karami umownymi
w wysokoci kompensujcej
zwikszone okresowo opaty
za rezerwow sprzeda energii elektrycznej. Jednoczenie,
nie akceptujc stawek sprzeday rezerwowej ustalonych w
taryfie Tauron Sprzeda sp. z
o.o., dziaajc w imieniu swoim i partnerw niezwocznie

rozpocza i przeprowadzia
negocjacje w ramach postpowania o udzielenie zamwienia publicznego w trybie zamwienia z wolnej rki.
W wyniku ww. postpowania podpisano z Tauron Sprzeda sp. z o.o. umow sprzeday energii elektrycznej od daty
jej podpisania do koca 2016
r. , w korzystnej cenie bardzo
zblionej do ceny ustalonej w
obowizujcej uprzednio, rozwizanej umowie na sprzeda
energii w roku 2016 przez firm, ktra utracia zdolno
dalszej realizacji zamwienia.

ci do minimum okres trwania


sprzeday rezerwowej oraz
dochodzi zadouczynienia
od firmy EcoErgia. Lider wystpi take do firmy Tauron z
daniem obnienia stawek za
sprzeda rezerwow. Poza tym
miasto Kdzierzyn-Kole zorganizowao i przeprowadzio dodatkowe zamwienie grupowe
(w trybie zamwienia z wolnej
rki), ktre miao na celu wyonienie sprzedawcy na okres do

koca 2016 r. tj. na okres w jakim sprzedawc miaa by pocztkowo firma EcoErgia tumaczy Kunicka.
Dziaania te umoliwiy
podpisanie nowej, korzystnej
umowy ju 6 wrzenia 2016 r.
Tym razem udao si unikn
skandalu, ale moe warto z tej
historii wycign wnioski na
przyszo i pamita, e nie
zawsze wybr najtaszej oferty
jest najlepszym rozwizaniem.

GazetaInformator.pl >>

Wiadomoci 3

5 padziernika 2016, nr 20 (221)


POWIAT RACIBORSKI SZPITAL

RACIBRZ SPORT

Fot. Katarzyna Przypado

XVI LSKI MITYNG


OLIMPIAD SPECJALNYCH

Szef lskiego NFZ


o problemach szpitala
Kara miliona z dla raciborskiego szpitala, pacjenci
uciekajcy do Czech i brak korzyci z tytuu przyjmowania pacjentw z Opolszczyzny na te i kilka innych
tematw opowiada Jerzy Szafranowicz, szef lskiego
oddziau NFZ.
Fot. Pawe Strzelczyk

Zobacz ca fotorelacj

pawe strzelczyk

Zawodnicy pokazali ogromn wol walki, a na mecie, mimo


zmczenia, nie ukrywali swojej radoci.

W mityngu wzio udzia


140 zawodnikw z niepenosprawnoci intelektualn i ruchow z 14 klubw z caego wojewdztwa
lskiego.
22 wrzenia w hali sportowej Zespou Szk Oglnoksztaccych Mistrzostwa
Sportowego odby si XVI
lski Mityng Olimpiad Specjalnych pod patronatem
Prezydenta Miasta Racibrz
Mirosawa Lenka i Starosty
Raciborskiego Ryszarda Winiarskiego. Organizatorem by
Klub Olimpiad Specjalnych
Animusz, natomiast wsporganizatorami Olimpiady Specjalne Polska lskie i
ZSMOS w Raciborzu. Zawody
po raz pierwszy odbyy si z
noclegiem, ktrym mia miejsce w Szymocicach. Zawodnicy wzili udzia w imprezie integracyjnej i zwiedzali okolice
Raciborza. Wolontariuszami
byli uczniowie Gimnazjum Nr
3 i Gimnazjum nr 5 w Raciborzu.
W mityngu wzio udzia
140 zawodnikw z niepenosprawnoci intelektualn i

ruchow z 14 klubw z caego wojewdztwa lskiego. 21


wrzenia odbyy si preeliminacje, natomiast 22 wrzenia
finay. Dzie drugi rozpocz
si od ceremonii otwarcia zawodw, po czym sportowcy
rywalizowali w konkurencjach
biegowych na 1500 m, 800 m,
400 m, 100 m, 50 m i 4x400
m oraz technicznych: skok z
miejsca, skok w dal z rozbiegu,
pchnicie kul i rzut pieczk
palantow.
Po emocjach sportowych
przychodzi czas na ceremoni dekoracji, ktra wzbudzaa
mnstwo radoci w zawodnikach. Mottem kadego zawodnika olimpiad specjalnych s
sowa przysigi olimpijskiej:
Pragn zwyciy, lecz jeli
nie bd mg zwyciy, niech
bd dzielny w swym wysiku.
Wszystkim, ktrzy przyczynili si do organizacji mityngu, w imieniu wszystkich zawodnikw dzikuj wyrazia
wdziczno Katarzyna wierczewska, przewodniczca Klubu Animusz.
kp

RACIBRZ RADA POWIATU

PASZPORTY WRC
DO RACIBORZA
Biuro paszportowe wrci
do Raciborza w I kwartale
przyszego roku. Bdzie w
nim mona zarwno skada wnioski, jak i odbiera
dokumenty.
Od duszego czasu mieszkacy zabiegali o utworzenie
biura, dlatego na pocztku kadencji obiecalimy sobie, e
si t spraw zajmiemy mwi starosta Ryszard Winiarski
podczas konferencji prasowej.
Uzgodnienia pomidzy raciborskim Starostwem Powiatowym,
Urzdem Miasta Racibrz i wojewod lskim zakoczyy si
sukcesem i ju na pocztku przyszego roku w biurze na zapleczu
ratusza bdzie mona skada
wnioski paszportowe oraz odbiera gotowe dokumenty.
Zakoczenie prac remonotowo-adaptacyjnych
pomieszczenia przy ul. Batorego
w Raciborzu jest planowane na
przeom stycznia i lutego. Nastpnie wojewoda w drodze
konkursowej wybierze pracownikw placwki i ju w pierw-

szym kwartale przyszego roku


powinno ono rozpocz dziaalno.
W biurze zatrudnione bd dwie osoby, ich wynagrodzenie bdzie pochodzi z budetu
wojewody. Biuro bdzie otwarte
dwa, trzy dni w tygodniu, w zalenoci od potrzeb. Zaley nam
na tym, eby byy to pitek i poniedziaek, bo wiele osb wraca z
zagranicy na weekend i wanie
w te dni jest im wygodnie zaatwia sprawy urzdowe tumaczy Winiarski.
Z kolei przygotowanie
obiektu i jego utrzymanie ley po
stronie wadz powiatu i miasta.
W przyszym tygodniu starosta
ma rozmawia z wodarzami
gmin, aby partycypoway w tych
kosztach.
Z usug placwki bd mogli rwnie korzysta mieszkacy ssiednich powiatw, a nawet
osoby zameldowane w innych
czciach kraju, a pracujce np.
w Raciborzu.
kc

Dr Jerzy Szafranowicz,
dyrektor lskiego oddziau Narodowego Funduszu
Zdrowia, goci w raciborskim szpitalu, gdzie wystpi
z wykadem na temat m.in.
udzielania i finansowania
wiadcze zdrowotnych. W
spotkaniu wzio udzia kilkadziesit osb, gwnie samorzdowcw i urzdnikw,
ale licznie reprezentowane
byo te rodowisko szeroko
pojtej brany medycznej. Po
czci merytorycznej dr Szafranowicz podzieli si z mediami kilkoma refleksjami na
temat raciborskiego szpitala i
kondycji suby zdrowia w powiecie raciborskim.
Z usug medycznych podmiotw z terenu powiatu raciborskiego, gwnie naszego
szpitala, korzysta wielu mieszkacw powiatw ociennych. Szczeglnie duo pacjentw przybywa do nas z
powiatu gubczyckiego. To ju
wojewdztwo opolskie i finansowaniem ich leczenia zajmuje
si opolski oddzia NFZ. Szafranowicz ocenia to zjawisko migracji pacjentw z innych wojewdztw zarwno korzystnie,
jak i niekorzystnie. Po stronie
pozytyww mona postawi
fakt, i wybr Raciborza jako miejsca leczenia wiadczy
o wysokim poziomie zarwno
infrastruktury, jak i kadry medycznej. Niestety pienidze,
ktre id za pacjentem z wojewdztwa opolskiego, zwracane przez tamtejszy NFZ nie
wracaj w postaci kontraktw

Dr Jerzy Szafranowicz,
dyrektor lskiego
oddziau Narodowego
Funduszu Zdrowia
peni swoj funkcj od
p roku. W odrnieniu
od swoich poprzednikw
czciej stara si bywa w
powiatach. W Raciborzu
goci ju po raz drugi i
wysoko oceni szpital przy
Gamowskiej.
do Raciborza, ale s rozdzielane pomidzy placwki w caym
wojewdztwie. Innymi sowy,
zysk wypracowany w Raciborzu jest konsumowany przez
cay lsk.
Jeli chodzi o migracj pacjentw z powiatu raciborskiego i korzystanie z usug gdzie
indziej, to jest to zjawisko marginalne. 95% mieszkacw leczy si na miejscu. Jego zdaniem wiadczy to o rzetelnoci,
kwalifikacjach i szerokiej specjalizacji lekarzy pracujcych
w powiecie raciborskim. I cho
czas oczekiwania na wizyt do
wielu specjalistw nie naley
do najkrtszych, to jednak na
tle caego wojewdztwa sytuacja nie wyglda a tak le.

Pytany o zjawisko nadwykona zdecydowanie stwierdzi, i


nie da si go wyeliminowa.
Kady oddzia NFZ dysponuje okrelon pul do podziau
na kontrakty i dopki one nie
wzrosn, szpitale bd musiay udziela wiadcze ponad limit. Szafranowicz zapewnia, e
fundusz w miar swoich moliwoci bdzie si stara zwraca
rodki za nie, aby np. pacjenci
nie uciekali do Czech.
W wyniku kontroli z 2011
roku dotyczcej prowadzonych
wwczas programw lekowych,
NFZ naoy na szpital kar finansow. Jednostka ma zwrci
milion zotych z tytuu hospitalizacji na oddziale zakanym.
Szafranowicz nie orientuje si
za bardzo w temacie, gdy sprawa wypyna zanim jeszcze obj stanowisko. Jedyne co moe
poradzi, to odwoanie si wadz
lecznicy do szefa centrali funduszu.
Dyrektor szpitala Ryszard
Rudnik jeszcze przed wakacjami liczy, e przychylno nowego szefa NFZ moe przeoy si na wzrost kontraktw
na poszczeglne oddziay. - Jestem przychylny, ale wszystkie
podlege mi miasta i powiaty musz traktowa tak samo.
Jest sympatia, natomiast z tego tytuu powiat raciborski nie
ma adnych przywilejw - rozwiewa nadzieje Szafranowicz.
Przyznaje jednak, e kontrakt
na oddziale geriatrycznym jest
niedoszacowany, wic trzeba
zastanowi si nad jego renegocjacj. Nie dotyczy to natomiast
oddziau zakanego, gdzie te liczono na popraw.

RACIBRZ SAMORZD

Rada Miasta wkracza w XXI wiek


Kady radny dostanie tablet z klawiatur i etui. Za ich porednictwem
samorzdowcy bd otrzymywa m.in. planowany porzdek obrad sesji.
Do koca wrzenia w raciborskim ratuszu mona byo skada oferty przetargowe
na dostaw tabletw dla radnych oraz urzdze, ktre m.in.
umoliwi nagrywanie przebiegu sesji oraz elektroniczne przeprowadzanie gosowa. Za ich
porednictwem samorzdowcy
bd otrzymywa np. porzdek
obrad sesji, a podczas posiedze

prowadzona bdzie elektroniczna rejestracja osb zgaszajcych


si do dyskusji i skadajcych
wnioski. Oprogramowanie tabletw ma te zawiera sownik
jzyka polskiego i sownik poj
z zakresu administracji publicznej. Wykonawca powinien rwnie przygotowa i utrzyma
stron internetow, na ktrej bd gromadzone materiay z sesji.

Drugie zamwienie obejmowao


zakup m.in. systemu konferencyjnego, mikrofonw, rejestratorw czy telewizora 55. Dziki
zakupom obrady bd przebiegay sprawniej, a mieszkacy
uzyskaj moliwo atwego
sprawdzenia, jak wygldaa konkretna sesja czy gosowanie.
kc

REGION

w skrcie

DOTACJA
NA REWITALIZACJ
Gmina Ndza na opracowanie programu rewitalizacji otrzyma ponad
33 tys. z, co stanowi 90 proc. przewidywanej wartoci opracowania
programu w ramach Projektu Zarzdu Wojewdztwa lskiego oraz
Ministerstwa Rozwoju lskie
programy rewitalizacji wsparcie
dla gmin, ktry zakada wsparcie
gmin w opracowaniu albo aktualizacji programw rewitalizacji
stanowicych podstaw ubiegania
si o dotacj z funduszy UE.
NIELEGALNE
WYROBY AKCYZOWE
21 wrzenia funkcjonariusze lskiego Oddziau Stray Granicznej ujawnili nielegalne wyroby
akcyzowe warte ponad 11 tys. z.
Podczas przeszukania domu, pomieszcze w ktrych prowadzona
bya dziaalno gospodarcza oraz
pojazdu ujawniono 14620 sztuk
papierosw, kilogram krajanki tytoniowej i ponad 11 litrw alkoholu
bez polskich znakw skarbowych
akcyzy informuje rzecznik prasowy komendanta OSG. Produkty
byy sprzedawane na terenie woj.
lskiego w jednym ze sklepw
przez pracownika oraz konkubin
waciciela obiektu handlowego.
UTRUDNIENIA
KOMUNIKACYJNE NA
ULICY KOLEJOWEJ
Mieszkacy Krzyanowic musz si
liczy z utrudnieniami komunikacyjnymi na ul. Kolejowej w zwizku
z przebudow drogi wojewdzkiej
nr 936 wraz z chodnikiem. Prace s
wykonywane w porze dziennej od
poniedziaku do pitku. Ruch pojazdw samochodowych na odcinku prowadzonych robt odbywa si
wahadowo. Cakowite wstrzymanie ruchu nastpi podczas wykonywania nawierzchni asfaltowej.
ZGO KANDYDATUR DO
NAGRODY MIESZKO AD
2016
Do 30 listopada mona zgasza kandydatury do tegorocznej
Nagrody Starosty Raciborskiego
Mieszko. Nagroda Starosty Raciborskiego Mieszko jest przyznawana osobom fizycznymi i prawnym
oraz jednostkom organizacyjnym
nieposiadajcym osobowoci
prawnej na podstawie oceny osigni lub caoksztatu dziaalnoci o
istotnym znaczeniu dla powiatu raciborskiego. Przyjmowanie kandydatur do tegorocznej edycji bdzie
trwao do koca listopada.
KAPSUA CZASU
WRCIA NA MIEJSCE
Podczas prac termomodernizacyjnych w przedszkolu w Krzanowicach przy demontau znajdujcego
si w elewacji budynku bloku z
piaskowca zauwaono wydrony
w nim otwr, w ktrym umieszczona bya szklana tuba z pamitkami
z 1926 roku. W poowie wrzenia
blok z piaskowca wrci na swoje
miejsce. W otworze umieszczono
zabezpieczon zawarto z 1926 r.
oraz dokumenty wiadczce o czasie obecnym.
PIKNIK W. HUBERTA
W KORNOWACU
Wjt Gminy Kornowac zaprosi
mieszkacw oraz wszystkich mionikw koni i jedziectwa na drugi Piknik w. Huberta w Kornowacu, ktry odby si 1 padziernika. O
godz. 12:00 miaa miejsce zbirka
na boisku, a o 13:00 przejazd jedcw i wozw po terenie gminy oraz
gonitwa za lisem. O 17:00 nagrodzeni zostali zwycizcy.

4 Sport

5 padziernika 2016, nr 20 (221)

<< GazetaInformator.pl

RACIBRZ SPORT

AZS Rafako przegra


w trzech setach z Tychami

Zobacz ca fotorelacj

Fot. Katarzyna Przypado

Siatkarze raciborskiego AZS-u Rafako rozegrali pierwsze spotkanie


w sezonie we wasnej hali. Musieli w nim uzna wyszo TKS-u Tychy.

Skad zespou Rafako, w


porwnaniu z poprzednim sezonem, bardzo si
zmieni.

Siatkarze AZS-u nie mieli


w tym meczu wielu powodw do radoci.
O G O S Z E N I E

R E K L A M A

KATARZYNA PRZYPADO

AZS Rafako Racibrz rozpocz sezon od przegranej z AT


ory Jastrzbski Wgiel 2:3. 1
padziernika w Arenie Rafako podejmowa TKS Tychy. Pocztek
pierwszego seta by wyrwnany,
pniej przewag uzyskali gocie.
Utrzymali j do koca i wygrali 25:20. Druga partia wygldaa
podobnie z t rnic, e to AZS

odskoczy w pewnym momencie


na kilka punktw. Zwycistwo
wydawao si pewne, jednak tyszanom udao si wybroni trzy
piki setowe. Po zacitej kocwce wygrali 29:27. W trzeciej czci
meczu przyjezdni nie mieli wikszych problemw z pokonaniem
raciborzan i spotkanie zakoczyo
si w trzech setach. KS AZS Rafako Racibrz TKS Tychy 0:3
(20:25, 27:29, 19:25).

wizytwki ulotki >>>


Dzia graki i reklamy: reklama@GazetaInformator.pl

tel. 32 414 90 30
kom. 533 355 277

PLUSY BIZNESU
DLA

Dodatek tematyczny 20/2016

GazetaInformator.pl 5 padziernika 2016 nr 20 (221)

RACIBRZ GOSPODARKA

wiatowe wito przedsibiorczoci w Raciborzu


DOMINIKA RUDZKA

Wydarzenia wiatowego
Tygodnia Przedsibiorczoci
(Global Entrepreneurship Week) w tym roku odbd si od
14 do 20 listopada. Ta midzynarodowa kampania organizowana jest cyklicznie od 2008 r.
w 160 krajach wiata. W listopadzie kadego roku, instytucje, rmy i organizacje, ktrym
zaley na rozwijaniu wiadomoci gospodarczej wrd
lokalnej spoecznoci, realizuj rnego rodzaju inicjatywy zwizane z promowaniem
przedsibiorczoci. Dziaania
te zakadaj m.in. organizacj
bezpatnych warsztatw, szkole i konkursw, dziki ktrym mona zdoby przydatn
wiedz z zakresu zakadania i
rozwijania wasnej dziaalnoci
gospodarczej, rozwijania start-upw, wiadomoci budowania wasnej marki, negocjowania z pracodawc, budowania
sieci kontaktw czy powrotu
na rynek pracy. Po raz czwarty z kolei, obchody wiatowe-

go Tygodnia Przedsibiorczoci zostan zorganizowane na


Zamku Piastowskim w Raciborzu. Mieszkacy naszego
powiatu bd mieli szans na
uczestnictwo w wydarzeniach
promujcych wiadomy rozwj, aktywn postaw wobec
ycia i podejmowanie biznesowych inicjatyw.
Pomysodawcami wiatowego Tygodnia Przedsibiorczoci s premier Wielkiej
Brytanii Gordon Brown, prezes amerykaskiej Fundacji
Kauffmana - Carl Schramm i
brytyjska rzdowo-biznesowa
organizacja Make Your Mark.
Oglnopolskim koordynatorem TP w Polsce jest Fundacja wiatowego Tygodnia
Przedsibiorczoci, ktra dy
do stworzenia jak najszerszej
koalicji organizacji, instytucji i
osb, ktre zaangauj si w organizacj tego przedsiwzicia
i popularyzacj idei, jakie mu
przywiecaj.
Zamek Piastowski w Raciborzu stawia przede wszystkim na spotkania z modzie,

ktra podczas wiatowego Tygodnia Przedsibiorczoci, bdzie miaa okazj skorzysta z


dowiadcze lokalnych przedsibiorcw, ktrzy podziel si
swoj wiedz podczas wystpie i szkole. Raciborscy organizatorzy wydarzenia, chc
przekona modzie, e warto
by przedsibiorczym. Chc
rwnie, aby skorzystali oni z
dowiadczenia dziaajcych na
rynku rm, aby mieli wiadomo nie tylko zalet, ale rwnie problemw z jakimi mog si spotka i na co musz si
przygotowa, wybierajc drog
zaoenia wasnej dziaalnoci
gospodarczej. W ubiegych latach, uczestnicy wiatowego
Tygodnia Przedsibiorczoci
mieli moliwo skorzystania
m.in. ze szkole organizowanych rzez Powiatowy Urzd
Pracy, Punkt Porednictwa
Pracy czy Pastwow Wysz
Szko Zawodow w Raciborzu.
wiatowy Tydzie Przedsibiorczoci inspiruje i zachca
do dziaania dziki lokalnym,
krajowym i midzynarodowym

Fot. Ireneusz Burek

wiatowy Tydzie Przedsibiorczoci to midzynarodowy projekt promujcy wiadomy rozwj, aktywn postaw wobec
ycia i podejmowanie biznesowych inicjatyw. Jak bdzie on obchodzony w stolicy naszego powiatu?

wydarzeniom, majcym pomc


kademu z nas odkry w sobie
innowatora i przedsibiorc.
Zamek Piastowski w Raciborzu promuje idee przeamywania barier i podejmowania ryzyka szczeglnie wrd lokalnej

modziey, dlatego do wsppracy zachca szkoy z caego


powiatu. Organizatorzy deklaruj, e szczegowy program
kolejnej edycji wydarzenia dostpny bdzie ju wkrtce.

R E K L A M A

OBEK, PRZEDSZKOLE, SZKOLNE


Wielkimi krokami zblia si nowy rok szkolny
Warto przyjrze si kilku mitom dotyczcym
ubezpieczenia dzieci w obkach, przedszkolach i szkoach.
Z raportw towarzystw ubezpieczeniowych oraz biura Rzecznika Ubezpieczonych, a take na podstawie sygnaw rodzicw, wyania si do smutny obraz zbudowany z niewiedzy rodzicw o ubezpieczeniach dzieci od nastpstw nieszczliwych wypadkw.
Czy ubezpieczenia w szkoach i przedszkolach s obowizkowe?
Rodzic nie ma obowizku opacania grupowego ubezpieczenia dziecka od nastpstw nieszczliwych
wypadkw oferowanego przez szko. Co wicej, ubezpieczenie, o ktrym najczciej sysz na pocztku roku szkolnego, nie jest ubezpieczeniem obowizkowym. Szkoa nie powinna wymusza, sugerowa
obowizku opacenia tej skadki.
Ubezpieczenie NNW jest ubezpieczeniem dobrowolnym. Rodzicielskie poczucie odpowiedzialnoci
podpowiada, e powinno si ubezpieczy dziecko, ale rodzic nie musi korzysta z ubezpieczenia grupowego oferowanego przez szko, wanie dlatego, e bardzo czsto nie wie wtedy, za co paci i ma mocno
utrudnione zaatwianie formalnoci w razie wypadku.
Skoro nie jest obowizkowe, to kupowa je czy nie?
Ubezpieczenie NNW warto wykupi. Mona zrobi to w dowolnym miejscu oraz dowolny sposb.
Zawsze jednak warto zapozna si z warunkami ubezpieczenia. Kryteria, ktre zdecydoway o wyborze
ubezpieczyciela w szkole mog posiada inne priorytety ni rodzica. Szkoa bowiem przyjmowaa oferty
od towarzystwa i spord nich wybieraa. Rodzic jednak ma wiksze pole wyboru. Dzi mona ju rwnie
kupi indywidualne ubezpieczenie NNW przez internet. Np. na platformie bezpieczny.pl rodzic moe
porwna rne warianty ubezpieczenia, jego koszty oraz wysoko wiadcze. Do zawarcia polisy
nie jest wymagany osobisty kontakt z porednikiem ubezpieczeniowym.

PRZY ZAKUPIE ON-LINE NA BEZPIECZNY.PL


SKORZYSTAJ ZE ZNIKI WPISUJC KOD RABATOWY
ZAPAMITAJ SWJ KOD WIELOKROTNEGO UYTKU

25056

TWJ KOD RABATOWY NA

10% ZNIKI

Wicej o zakupie on-line

PLUSY BIZNESU

5 padziernika 2016, nr 20 (221)

DLA

<< GazetaInformator.pl

Niezbdnik przedsibiorcy

Pion fiskalny
terminale patnicze
kasy i drukarki fiskalne
materiay eksploatacyjne
czytniki kodw kreskowych
wagi sklepowe, szuflady kasowe

Zapytaj o
P R O MO C J E n a
terminale
patnicze

ib.pl

Wszystkie atuty w rku!

0 03

47, 697 212 351


aciborskiemedia.pl biuro@raciborskiemedia.pl

KUPUJC

KAS FISKALN

PAKIET REKLAMY

ib.pl

ledzimy zmiany

Zmiany: Wdraanie Jednolitego Pliku


Kontrolnego
Efektem wprowadzenia Jednolitego Pliku Kontrolnego ma by skrcenie
czasu kontroli, zmniejszenie jej uciliwoci oraz obnienie kosztw. Od
lipca, obowizek skadania pliku maj najwiksi przedsibiorcy, od 2017 r.
czeka to rwnie maych i rednich przedsibiorcw. Ministerstwo Finansw
informuje o obowizujcych zmianach.
Fot. PIXABAY

Od 1 lipca 2016 r. najwiksi przedsibiorcy dziaajcy w


Polsce maj obowizek comiesicznego przekazywania administracji podatkowej danych
dotyczcych podatku VAT w
formie Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK). W pierwszym
okresie sprawozdawczym koczcym si 25 sierpnia, zostao prawidowo zoonych (tzn.
zakoczonych wystawieniem
Urzdowego Powiadczenia
Odbioru) 5770 plikw JPK
VAT o niepowtarzalnych numerach NIP. Analiza danych
zawartych w JPK przyspieszy

identykacje nieprawidowoci w wypenianiu obowizkw


podatkowych.
Od 1 stycznia 2017 obowizkowi skadania JPK bd
podlegay kolejne grupy podatnikw redni i mali przedsibiorcy. Data zoenia sprawozdania za pierwszy okres bdzie
przypadaa 25 lutego 2017 roku. Aby uatwi wykonywanie
tego obowizku Ministerstwo
Finansw udostpni podatnikom bezpatn aplikacj do
skadania sprawozda w tym
formacie. Wykonanie tego
oprogramowania zostao zle-

cone spce Aplikacje Krytyczne Sp. z o.o. Oprogramowanie


bdzie umoliwiao walidacj
danych wejciowych zapisanych w arkuszu kalkulacyjnym, generowanie dokumentu JPK_VAT w oparciu o tak
przygotowane dane, a nastpnie import przygotowanego
dokumentu JPK do Ministerstwa Finansw. Aplikacja zostanie udostpniona do koca
listopada biecego roku.
RDO:
MINISTERSTWO
FINANSW

GRATIS! Wydarzenie: VI Europejski Kongres Maych


*) i rednich Przedsibiorstw
i
c

o
rt
a
w
Do 60%

Warsztaty, kilkadziesit sesji panelowych oraz debaty odbd si w Midzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach i bd trway od 10 do 12
padziernika 2016 roku.

Pion komputerowy
Sprzeda sprztu komputerowego
notebooki, komputery, drukarki
sprzt sieciowy, podzespoy
Obsuga serwisowa firm
oprogramowanie dla firm, wdroenia
bezpieczestwo danych, backupy
sieci komputerowe LAN oraz WiFi
serwis komputerw, drukarek

Trzy dni dla innowacji


to haso wiodce VI Europejskiego Kongresu Maych
i rednich Przedsibiorstw,
najwikszego w Europie wydarzenia dla rm tego sektora.
Kongres to trzydniowy cykl
prestiowych spotka wiata biznesu, skierowanych do
wszystkich zainteresowanych
tematyk MP.
Europejski Kongres Maych i rednich Przedsibiorstw to: szansa na skorzystanie z porad ekspertw,
wymiany spostrzee w midzynarodowym gronie i nawizanie licznych kontaktw
biznesowych dziki formule
B2B i B2C; moliwo otrzymania informacji dotyczcych
nowych rde nansowania, zdobycia wiedzy prawnej w zakresie funkcjonowa-

nia MP; okazja do poznania


punktu widzenia specjalistw
biznesu, odznaczajcych si
swoimi osigniciami w Polsce i na wiecie; sposobno
do zdobycia praktycznej wiedzy o nowych rynkach i perspektywach rozwoju.
Uczestnikami Kongresu
mog zosta przedstawiciele
MP, ale take reprezentanci
samorzdw terytorialnych
i gospodarczych, urzdw
pastwowych, instytucji otoczenia biznesu oraz naukowo-badawczych, a take uczelni
wyszych. To take doskonae miejsce dla start-upowcw
czy osb planujcych rozpocz swoj dziaalno gospodarcz. W Kongresie kadego
roku bior udzia take przedstawiciele duych rm i gocie
zagraniczni, ktrzy chtnie

wsppracuj z sektorem MP.


Pord osb wspierajcych idee Kongresu znajduje
si wiele osobistoci dla ktrych rozwj gospodarki jest
traktowany jako priorytet dla
wzrostu i znaczenia kraju na
arenie midzynarodowej. Do
udziau w VI edycji Kongresu zaproszono 14 Komisarzy
unijnych, a take goci z Dyrekcji Generalnych Komisji
Europejskiej i Europejskiego
Komitetu Ekonomiczno-Spoecznego. Kongres objty zosta take patronatem Parlamentu Europejskiego.
Formularz rejestracyjny
oraz szczegowy program
Kongresu: www.ekmsp.eu.
Udzia w wydarzeniu jest bezpatny.
RDO: GAPR

Artykuy do rubryki Niezbdnik przedsibiorcy


opracowane zostay we wsppracy z firm SOFT-IB Ireneusz Burek

ib.pl
Wicej na softib.pl

SOFT-ib Ireneusz Burek, NIP 639-100-40-27


Oddziay:

Racibrz, ul. Klasztorna 12, | tel. 32 415 98 18 504 18 18 27


Wodzisaw lski, ul. w. Jana 16, | tel. 32 440 89 88 601 46 20 03
Kdzierzyn, ul. W. Planetorza 9/2, | tel. 77 482 67 47 533 355 477
*)

O szczegy promocji pytaj handlowcw.

softib.pl centrumkasskalnych.pl r-media.pl

GazetaInformator.pl >>

PLUSY BIZNESU

5 padziernika 2016, nr 20 (221)

DLA

ib.pl

m
ie
k
o
r
im
n
t
a
t
s
o
6
1
0
2
Rok
u
zwolnienia z obowizk
h
c
y
ln
a
k
s
fi
s
a
k
ia
n
a
w
instalo
Po ostatnim zamieszaniu wok tzw. fiskalizacji on-line, obecnie coraz czciej nasi Klienci pytaj, jak
interpretowa informacje, i w roku 2017 przestan obowizywa wszelkie zwolnienia z tytuu rejestracji
za pomoc kas fiskalnych.
Co do zasady, zgodnie z ustaw o VAT, jeli firma sprzedaje towary lub usugi na rzecz osb fizycznych
nieprowadzcych dziaalnoci gospodarczej oraz rolnikw ryczatowych, jest obowizana do rejestrowania obrotu przy zastosowaniu kasy fiskalnej. Ministerstwo Finansw wprowadzao okresowe zwolnienia z tego obowizku, ktre stopniowo s wygaszane. Jedno z nielicznych, jakie jeszcze funkcjonuje
to zwolnienie z kasy fiskalnej w przypadku osiganych obrotw detalicznych poniej 20 tys. z.
Nierzadko zdarzao si i zdarza do dzi, e przedsibiorcy zaniaj pacone podatki, deklarujc jedynie
cz swojej sprzeday, wanie po to, aby nie przekroczy w roku limitu 20 tys. z. Ministerstwo Finansw
podkrela, e docelowo kady przedsibiorca, ktry sprzedaje na rzecz detalistw bdzie obowizkowo
korzysta z kasy fiskalnej w imi przejrzystoci prowadzenia biznesu, ochrony uczciwych przedsibiorcw
oraz praw konsumentw.
Do koca biecego roku jednak w mocy jest nadal rozporzdzenie, zgodnie z ktrym obowizek wprowadzenia kasy nastpuje po upywie dwch miesicy nastpujcych po miesicu, kiedy doszo do przekroczenia tej wartoci. W przypadku kwoty poniej limitu, kasy fiskalnej nie trzeba instalowa.
Takim najwikszym (i najbardziej kontrowersyjnym) zwolnieniem, ktre przestao obowizywa od 2015
roku, byo zwolnienie dla wybranych usug, w tym warsztatw samochodowych, lekarzy, dentystw,
prawnikw, fryzjerw, kosmetyczek oraz lokali gastronomicznych, nawet gdy wykazywany przez tych
podatnikw obrt by niszy ni 20 tys. z rocznie. Natomiast wraz z kocem roku 2016 limit ten przestaje
obowizywa w ogle, co oznacza, e kady przedsibiorca, ktrego klientami s konsumenci detaliczni
lub rolnicy ryczatowi, bdzie musia uywa kasy fiskalnej od 2017 r. niezalenie od wykonywanego
obrotu.
W odpowiedzi na pytania naszych Klientw wyjanilimy jak wyglda sytuacja w wietle obecnych przepisw. Do koca roku mamy jednak jeszcze ponad trzy miesice, a dowiadczenie mwi, e Ministerstwo
Finansw czsto publikuje nowe rozporzdzenia o stosowaniu kas fiskalnych w grudniu, zatem moe
by i tak, e nie zostao powiedziane jeszcze ostatnie sowo w tym temacie.
Ireneusz Burek
waciciel SOFT-IB

ektroniczn
Najtasza z pamici el

1089,00

+ PAKIET REKLAMY
O WARTOCI 650,00
*)
GRATIS!

Kasa fiskalna
Kobra Aclas
j:
parametry kasy fiskalne
ia
kop
elektroniczna
3 000 PLU
nazwa PLU 40 znakw
7 stawek VAT
)
szybki wydruk (44 linie/s
waga 0,55 kg
PS2, szuflady
zcza: microUSB, RS232,
komunikacja Bluetooth

Pion wydawniczy
agencja reklamowa
Wydawnictwo
dwutygodnik Gazeta Informator
portal GazetaInformator.pl
portal raciborz.com.pl
Agencja reklamowa
reklama zewntrzna
poligrafia
kreacja wizerunku
marketing internetowy

P R O M O C JA

T
R
A
T
S
A
N
A
N
O
R
S T
je:
Promocja obejmu
kowej
wykonanie wizytw
strony internetowej
domena
hosting
domenie
e-mail we wasnej

...Z A JEDYNE

400 Z

*)

promocja trwa do 30 wrzenia 2016 r. O szczegy pytaj handlowcw. Ceny netto

N E T TO !

*)

wiadomoci

Z regionu

5 padziernika 2016, nr 20 (221)

<< GazetaInformator.pl

REGION MOTORYZACJA

Znakomite wyniki Toyoty Prius w testach bezemisyjnej jazdy


Naukowcy z Uniwersytetu Rzymskiego przeprowadzili badania wydajnoci napdu
hybrydowego nowego Priusa:
rednio przez 73,2% czasu
podry i na 62,5% jej dystansu, samochd jecha w
bezemisyjnym trybie elektrycznym.
Wartoci te byy jeszcze wysze w rodowisku typowo
miejskim.
Niemal 45% energii zuytej
na poruszanie si pojazdu
wytworzy silnik elektryczny
Priusa.
Jedna trzecia energii elektrycznej zuytej przez auto
zostaa wytworzona podczas
hamowania rekuperacyjnego.
Badania przeprowadzone
na Uniwersytecie Rzymskim
wykazay, e podczas typowej
jazdy miejskiej, przez wikszo czasu i na wikszoci pokonywanego dystansu, Prius
pozostaje w trybie elektrycznym, nie emitujc adnych
substancji. Wyniki potwierdzaj, e Toyota w znacznym stopniu zwikszya efektywno napdu swej flagowej hybrydy.
Dane zebrane podczas jazd
o charakterze typowych dojazdw do pracy w aglomeracji
rzymskiej na dystansie cznie
2200 km wykazuj, e rednio
przez 73,2% czasu podry i na

62,5% jej dystansu, Prius pozostaje w bezemisyjnym trybie


elektrycznym. Obejmuje to take czas, gdy samochd zatrzymuje si na wiatach, a silnik
automatycznie si wycza.
Wyniki byy jeszcze lepsze
w rodowisku typowo miejskim, gdzie ograniczanie haasu i zanieczyszcze oraz jako
powietrza s szczeglnie istotne. Na tych odcinkach trasy
Prius porusza si nie emitujc adnych substancji przez
79,4% czasu podry na 76,3%
jej dystansu.
Tak dobre rezultaty byy
moliwe dziki jakoci najnowszej wersji jednostki napdowej
Toyota Hybrid Synergy Drive.
Niemal 45% energii zuytej
na poruszanie si samochodu
pochodzio z silnika elektrycznego, a 34,3% zuytej przeze
energii elektrycznej zostao wytworzone podczas hamowania
rekuperacyjnego. Oznacza to,
e ponad jedna trzecia prdu
poruszajcego koa to energia
odzyskana przy hamowaniu
lub zwalnianiu.
W badaniu, zrealizowanym
na zamwienie Toyota Motor
Italy, uczestniczyo 20 kierowcw, w tym 10 mczyzn i 10
kobiet, w dwch grupach wiekowych (do i ponad 35 lat).
Poow uczestnikw stanowi-

Fot. Toyota

Nowy Prius czwartej generacji wykaza si znakomitymi wynikami w naukowych testach zdolnoci
poruszania si w zatoczonym rodowisku miejskim.

li kierowcy, ktrzy ju jedzili


samochodami hybrydowymi,
drug poow osoby bez takich
dowiadcze. Kady z uczestnikw przejecha w Rzymie t
sam tras o dugoci 37 km w
obu kierunkach o rnych po-

rach dnia rano, po poudniu


i wieczorem. Kierowcy jedzili
standardowym Priusem Style
na 17-calowych koach z wczonym trybem Eco i wyczon klimatyzacj, przestrzegajc
ogranicze prdkoci.

Dziki nieustannemu rozwijaniu przez Toyot technologii hybrydowych, nowy Prius


osign najwiksz w historii
modelu popraw parametrw
w zakresie wielkoci emisji i
oszczdnoci paliwa w stosun-

ku do poprzedniej generacji
tej najpopularniejszej hybrydy
wiata. Prius jest jednak nie tylko ekologiczny i oszczdny to
samochd, ktry daje wiele radoci z jazdy.
Toyota Prius, samochd o
wyjtkowej stylistyce i znakomitych wasnociach jezdnych,
wykorzystujcy po raz pierwszy
now platform Toyota New
Global Architecture (TNGA),
wyznacza kierunki rozwoju
pojazdw hybrydowych XXI
wieku w oparciu o legendarn jako i niezawodno, ktrej potwierdzeniem jest ponad
dziewi milionw hybryd Toyoty sprzedanych na caym
wiecie.

TOYOTA KONSEK
RYBNIK
ul. Prosta 100
44-203 Rybnik
Tel. 32 432 90 40
www.toyota.rybnik.pl
Artyku sponsorowany

R E K L A M A

oliwka
Maa Gastronomia
- Dawna Bina Cafe -

Organizujemy przyjcia okolicznociowe!


Oferujemy: lody, kaw mroon, desery, napoje
47-400 Racibrz, ul. Mariaska 2A
Tel. 690 089 327

GazetaInformator.pl >>

wiadomoci

5 padziernika 2016, nr 20 (221)

Z regionu

26 listopad 20:00-9:30 Magiczna Noc Andrzejkowa 100


z wyjtkowe zabawy z Animatorkami, wyywienie all
inclusive, nocleg (wymagany
piwr i poduszka), *impreza przy minimum 10 osobach
31 grudzie 19:30-10:30
Magiczna Noc Sylwestrowa
120 z sylwestrowe zabawy
z Animatorkami, wyywienie all inclusive, nocleg (wymagany piwr i poduszka),
*impreza przy minimum 10
osobach.
Zmieniamy si dla Twojego
dziecka i dla Ciebie. Zapraszamy na nasz now stron internetow www.zoolandia.eu

W najbliszych miesicach Zoolandia organizuje


szereg tematycznych zabaw,
ktre z pewnoci przypadn do gustu kademu dziecku. wietna zabawa gwarantowana!
Poniej harmonogram zabaw:
28 padziernik 18:00-21:00
Wieczr Halloween cena 25
z fantastyczne zabawy z
Animatorkami

29 padziernik 20:00-9:30
Magiczna Noc Halloween
100 z energetyczne zabawy z Animatorkami, wyywienie all inclusive, nocleg
(wymagany piwr i poduszka), *impreza przy minimum
10 osobach
25 listopad 18:00-21:00
Wieczr Andrzejkowy 25 z
odjazdowe zabawy z Animatorkami

ZOOLANDIA
ul. Targowa 5
44-300 Wodzisaw lski
tel. 32 454 70 80
e-mail: biuro@zoolandia.eu
www.zoolandia.eu
Artyku sponsorowany

tel. 32 414 90 30
533 355 277

Dziecko rozwija si nie tylko poprzez zadania edukacyjne,


ale rwnie przez zabaw.

Dzia graki i reklamy:


reklama@GazetaInformator.pl

Rozwj dziecka poprzez


zabaw

strony www | pozycjonowanie

REGION STYL YCIA

zdrowie

Z regionu

5 padziernika 2016, nr 20 (221)

WODZISAW LSKI ZDROWIE

POWIAT RACIBORSKI SZPITAL

Bez kolejek do kardiologw

Szpital w Raciborzu wrd


Liderw lskiej Medycyny

W wodzisawskim Centrum Medycznym


NOVUM-MED pacjentw cierpicych na choroby
ukadu krenia lub cukrzyc przyjmuje a piciu
specjalistw kardiologw.

R E K L A M A

Na ul. Gaczyskiego 2 w
Wodzisawiu lskim w PORADNI KARDIOLOGICZNEJ
przyjmuje piciu specjalistw
kardiologw. Dysponuj oni
dwoma aparatami USG do bada echo serca wraz z kolorowym dopplerem, Holterem do
badania caodobowego EKG,
pracowni rentgenowsk i laboratorium. Wrd chorych na
choroby ukadu krenia du
grup osb stanowi osoby chore na cukrzyc. Pacjenci ci wymagaj dodatkowo okresowej
oceny narzdu wzroku, konsultacji nefrologicznej oraz neurologicznej. W Centrum Medycznym NOVUM-MED mog oni
skorzysta z porad specjalistw
diabetologw, okulistw, nefrologa, neurologa i dietetyczki.
Lekarze ci stanowi jeden skoordynowany zesp specjalistw
wsplnie rozwizujcy problemy
medyczne pacjenta.
Poradnia Okulistyczna Centrum Medycznego dysponuje nowoczesnym tomografem
OCT do badania siatkwki oka,
ktry posiada rwnie opcj badania naczy siatkwki bez uycia kontrastu, co jest szczeglnie
uyteczne u chorych na cukrzyc.

Raciborska lecznica jako jedyna nagrodzona


ze szpitali powiatowych.
Fot. Novum-Med

Choroby ukadu krenia


s gwn przyczyn zgonw
w Polsce. Dziki odpowiedniej
profilaktyce mona jednak zapobiega gronym powikaniom. Oprcz waciwego odywania i mdrze rozplanowanego
wysiku fizycznego, istotne jest
okresowe wykonywanie bada
pod ktem oceny ryzyka chorb
cywilizacyjnych: cukrzycy i chorb ukadu krenia. Na cukrzyc leczy si w Polsce okoo 2,5
mln osb, a drugie tyle ma stan
przedcukrzycowy. Stan przedcukrzycowy nie daje objaww,
jednak stwierdzono, e wyranie przyspiesza rozwj miadycy naczy, zwiksza ryzyko
zawau serca, udaru mzgu oraz
zwiksza ryzyko zgonu sercowo-naczyniowego. Najwicej
osb zmaga si z cukrzyc typu
2, ktrej przyczyny tkwi w niezdrowym stylu yciu. Na nasze
zachowania mamy bezporedni
wpyw i moemy je odpowiednio wczenie skorygowa. Jeli
bdziemy biernie czeka, nieuchronnie naraamy si na ryzyko powika cukrzycy, takich
jak choroba wiecowa, nadcinienie, retinopatia, nefropatia,
neuropatia cukrzycowa.

<< GazetaInformator.pl

Zgodnie ze standardami Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego, badanie dna oka u chorych


na cukrzyc naley wykonywa
przynajmniej raz do roku.
Do koca padziernika, pacjenci zarejestrowani do poradni kardiologicznej w cenie wizyty
pierwszorazowej bd mieli wykonywane badanie EKG, pulsoksymetri oraz oznaczenie poziomu glukozy i cholesterolu.

44-300 Wodzisaw lski


ul. Gaczyskiego 2
Tel. 32 440 77 51
32 440 77 52
www.novum-med.pl
Artyku sponsorowany

23 wrzenia w Zabrzu odbyy si VI Targi Medyczne, w


ramach ktrych najlepsze placwki medyczne otrzymay tytu Lidera lskiej Medycyny.
Nagrody i wyrnienia zostay przyznane w piciu kategoriach. Szpital Powiatowy im.
dr. J. Rostka w Raciborzu otrzyma drugie wyrnienie w kategorii lecznictwa szpitalnego.
Warto doda, e by jedynym
nagrodzonym szpitalem powiatowym. Zawsze wiedziaem, e nasz szpital jest na bardzo dobrym poziomie mwi
podczas konferencji prasowej
starosta Ryszard Winiarski.
Nigdy nie zeszlimy poniej 6.
miejsca wrd szpitali powiatowych w wojewdztwie, a gdybymy mieli szpitalny oddzia
ratunkowy, to wyniki byyby
jeszcze lepsze. Starosta podkrela te, e mimo i wszyscy oczekiwaliby perfekcyjnego
funkcjonowania placwki, to jej
osigniecie jest niemoliwe przy
obecnym systemie finansowania. My naprawd nie mamy
na co narzeka. W porwnaniu
do innych szpitali u nas jest luksus podsumowa Winiarski.
kc

Z regionu

32 414 90 30, 533 355 277

motoryzacja

Dzia graki i reklamy:


reklama@GazetaInformator.pl

5 padziernika 2016, nr 20 (221)

reklama poligraa
wizytwki ulotki

GazetaInformator.pl >>

R E K L A M A

ogoszenia.GazetaInformator.pl

Z regionu

dodaj bezpatne ogoszenie w internecie

CENNIK OGOSZE:
drobne:

tekstowe 6 z w ramce 10 z
moduowe: tekstowe 20 z graczne 35 z

na kolorowym tle 14 z

ZDROWIE

FINANSE
Dopacam do odszkodowa z
rnycz ubezpiecze: zalanie domu, mieszkania, kolizji drogowych i innych przypadkw. Dopata natychmiastowa. Tel. 786
817 069.

Masa: klasyczny, limfatyczny, relaksacyjny, czciowy lub caociowy. Plecy (40z), mog przyjecha
do domu pacjenta. Tel. 504 355
510.
Gabinet rehabilitacji dzieci i niemowlt. Rydutowy, ul. raciborska
390b. Moliwo dojazdu do pacjenta. Oferuj: rehabilitacja was
stp, rk, krgosupa; edukacja
prawidowej pielgnacji niemowlt; neurorozwojowa terapia dzieci
i niemowlt; korekcja wad postawy;

Doradca klienta jednej z wiodcych rm na rynku. Gotwka od


300 z do 12000 z, a dla rm od
300-15000 z. Spat mona wliczy w koszty. Tel. 666 068 329.

GABINET
BIOENERGOTERAPII

Praca dla opiekunek osb


starszych w Niemczech od zaraz. Wodzisaw l., Waowa 2
Tel. 796 999 605

lek. stom. Grayna


Serwinowska-Awsiuk
W ramach NFZ:
pon.,r., czw.: 14.00-18.00
wt.: 9.00-13.00, pitek na telefon
Racibrz, ul. orska 45/2
Tel. 32 417 76 40, 32 415 17 06
BEZ KOLEJEK!

PRACA:
HANDLOWIEC
SPRZTU
KOMPUTEROWEGO

Zastrzegamy sobie moliwo


odpowiedzi na wybrane oferty

Jeli posiadasz:
dobre rozeznanie
w technologiach IT
dobr znajomo internetu
znajomo zagadnie
sieciowych
dowiadczenie
w obsudze klienta

Serdecznie zapraszmy
do kontaktu!

Wyslij CV na adres e-mail:


biuro@softib.pl

Wymagany wasny samochd


CV prosimy przesya na maila:
biuro@raciborskiemedia.pl
Szukamy osoby sumiennej
i godnej zaufania

MECHANIKA
POJAZDOWA
szybko tanio solidnie

PORADNIA
ORTOPEDYCZNA
przy Centrum Zdrowia
ul. Ocicka 51a w Raciborzu.
Godziny przyj:
pon. 16:00-18:00
Rejestracja telefoniczna:

781 289 867

PRACOWNIA
PROTETYCZNA

Przychodnia Weterynaryjna

Izabela Kuczmierczyk

Monika Fita & Barbara


Koodziej-Sordyl
Racibrz, ul. Mysowicka 16/9
Tel. 693 155 008, 795 729 389

centrovet

Racibrz, ul. Opawska 27a/1


Tel. 513 129 915
czynne: pn.-pt. 9-13

Przyjmujemy:
pon.- pt. 9-20, sob. 9-14

Protezy akrylowe,
nylonowe, acronowe,
NAPRAWY PROTEZ

www.centrovet.pl
RNE

47-400 Racibrz
ul. Wojska Polskiego 11

AUTO-GARA

Warsztat: naprawa ROWERW


MOTOROWERW,
WZKW TOWAROWYCH
z wieloletni tradycj od 1946 r.

MERCEDES-AUDI
BMW-VOLVO
amortyzatory, oyska
ukady: hamulcowe,
kierownicze, napdowe

ZOMOWANIE
WSZELKICH POJAZDW

naprawy gwne i biece


diagnostyka komputerowa

Holowanie gratis
ul. Rudzka 66
47-400 Racibrz
WWW.HAMARO.PL
hamaro@onet.pl

32 415 19 91, 691 960 146

WARSZTAT
LUSARSKO-MECHANICZNY
Adam Majnusz

Tel. 32 415 18 80
Mariaska 1, Racibrz

MARIKA
Studio Masau
i Kosmetyki
Modelowanie sylwetki:
redukcja:
tkanki tuszczowej
cellulitu
rozstpw, blizn i inne...
Tel. 690 617 505
facebook.com/marikamasaze

oferuje drewno kominkowe,


drewno opaowe
w dobrej cenie.

Rzuchw, ul. Rybnicka 61


Tel. 512 271 815
32 430 10 45.
Skad znajduje si
z tyu budynku.

EKSPRESOWE
POYCZKI
POD ZASTAW
Najnisze
oprocentowanie
604 729 874, 502 890 351

Kurs koczy si
otrzymaniem certykatu.

Tel. 728 96 95 98

KOMIS LOMBARD
Poyczki pod zastaw
Odsetki od 5 z

(dla emerytw i rencistw

10% zniki)

Racibrz,
ul. Staszica 8

Racibrz
ul. Opawska 21/2

(wejcie od podwrza)

USUGI
REMONTOWO-BUDOWLANE

ODZIE ROBOCZA

(rg Opawskiej i Ogrodowej)

Zygmunt Banik
kompleksowe
wykoczenia wntrz
Tel. 694 403 205

Komis od A-Z
(Kup, Sprzedaj)

KUPI KADE AUTO


tel. 726 000 007

SERWIS
SAMOCHODOWY

Ndza, ul. Sobieskiego 16


Czynne: pn.-pt .8:00-17:00
sob. 8:00-14:00

Tel. 602 150 886

ALUZJE/ROLETY. Najtasze aluzje/rolety. Tel. 604 729


874, 502 890 351. Racibrz, ul.
Opawska 21/2 (rg Opawskiej i
Ogrodowej).

Racibrz
ul. Klasztorna 9
Tel. 32 419 06 27

tel. 513 369 298

szybkie terminy
zapewniamy transport
refundacja NFZ (2111 z)
najwyszy standard zabiegu

Pracownia krawiecka
oferuje profesjonalne kursy
kroju i szycia,
trwajce 120 godzin.

Usugi w zakresie
mechaniki pojazdowej
47-400 Racibrz
ul. Mariaska
Tel. 32 415 18 86

Kamil Majcher

TAXI na lotniska i w kade


inne miejsce. Tanio, bezpiecznie, dyskretnie. Kdzierzyn-Kole i ok. Tel. 511
929 121.

MOTORYZACJA
Sprzedam samochd Ford Fiesta
MK6 rok 2006. Udokumentowany przebieg: 150 tys. km. Diesel 1.4. Zadbany, ekonomiczny,
wszystkie wymiany na bieco.
Oferta prywatna. Tel. 512 333 512.

w Czechach

PRAKTYKA
STOMATOLOGICZNA

Hotel Spa Laskowo poszukuje


kandydatw na stanowisko pomocy kuchennej oraz niadaniowej. Mile widziana dowiadczenie zawodowe. Tel. 535 001 266.

KOLPORTA
GAZET I ULOTEK
(pow. raciborski i wodzisawski)

ZAMA

Rejestracja 781 289 867


Racibrz, ul. Ocicka 51a
Rudnik, ul. Soneczna 38a

32 755 21 31

PRACA

Firma STACH-DREW

masa Shantala; kinesiotaping; gipsy hamujce. Tel. 509 490 689.

AKUPUNKTURA
Zabiegi akupunkturowe s skuteczne w wielu przypadkach chorobowych m.in.: chorobach krwi i
ukadu krwiotwrczego; chorobach
oczu; oziboci pciowej; zapachu
z ust; uczuciu zimna czy te gorca
w nogach, krwawieniach z nosa.

schorzenia krgosupa
i narzdw ruchu
stany blowe
choroby wewntrzne
47-400 Racibrz
ul Mickiewicza 18
Rejestracja telefoniczna

PRACA DORYWCZA

ul. Klasztorna 12 (rg Klasztornej i Ogrodowej) Racibrz


tel. 533 399 344, 32 414 90 30, ogloszenia@gazetainformator.pl

ceny brutto (z VAT)

Dla Ciebie mie,


Dla Kogo Skarb
Masz zbdne rzeczy
Nie wyrzucaj, Przynie
sprawisz Komu rado.
Zapraszamy
od pn.-pt.: 9:00-16:30
47-400 Racibrz
ul. Ogrodowa 10
(naprzeciw byego Jaworu)

Tel. 660 287 150


797 638 860

Tel. 32 419 01 95
502 633 072

ARTYKUY BHP, P.PO.,


SPAWALNICZE, CHEMIA
GOSPODARCZA,WE.
Racibrz, ul. E ichendorffa 12
tel./fax 32 440 30 36
kom. 512 936 444
www.deln-raciborz.pl

PRANIE DYWANW
TAPICERKI
SAMOCHODOWEJ,
MEBLOWEJ,
POLEROWANIE MASZYNOWE,
PASTOWANIE,
CZYSZCZENIE
CIAN I ELEWACJI
Tel. 32 763 40 43
Kom. 504 412 875
Racibrz, ul. Ogrodowa 46

www.green-clean.pl

GazetaInformator.pl >>

Reklama 5

5 padziernika 2016, nr 20 (221)

R E K L A M A

reklama | poligrafia >>>

Dzia grafiki i reklamy: reklama@GazetaInformator.pl


32 414 90 30, 533 355 277

6 Ekologia

5 padziernika 2016, nr 20 (221)

<< GazetaInformator.pl

EK LOGIA
REGION EKOLOGIA

Czy inwestycje ekologiczne s opacalne?

22 wrzenia w ramach
dnia przedsibiorczoci podczas Oktoberfestu w Wodzisawiu l. odbya si debata
pod tytuem: Czy inwestycje
ekologiczne s opacalne?.
Odpowiedzi na to pytanie szukali przedsibiorcy zrzeszeni w
Izbie Gospodarczej w Wodzisawiu l. oraz przedstawiciele Wojewdzkiego Funduszu
Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, Zwizku Gmin i Powiatw Subregionu Zachodniego
z siedzib w Rybniku i Punktu Informacyjnego Funduszy
Europejskich w Katowicach.
Wszyscy uczestnicy spotkania od pocztku zgadzali si,
e dbao o czyste powietrze
w regionie jest obowizkiem
mieszkacw i dziaajcych tu
rm, bo nie sposb zaprzeczy
alarmujcym doniesieniom
orodkw badawczych zajmujcych si monitorowaniem
stanu rodowiska. Co roku z
powodu zanieczyszczonego powietrza umiera w Wodzisawiu
70 osb mwi Krzysztof Dybiec, prezes Izby Gospodarczej

w Wodzisawiu l., podkrelajc jednoczenie, e wacicielom zrzeszonych w Izbie rm


ley na sercu rwnie zdrowie
mieszkacw: naszym celem jest take propagowanie
spoecznej odpowiedzialnoci
biznesu, ktrego elementem
jest wanie ekologia.
Problem, zdaniem przedsibiorcw, polega jednak na
tym, e przeprowadzanie modernizacji czy inwestowanie
w ekologiczne rozwizania,
szczeglnie w przypadku prb
uzyskania dotacji lub poyczek
celowych, wie si z koniecznoci radzenia sobie z zawiymi i dugotrwaymi procedurami.
To nie do koca prawda oponowa ukasz Frydel
z WFOiGW w Katowicach.
Uywamy obecnie uproszczonych wnioskw, zrezygnowalimy z naborw terminowych
na rzecz naborw staych, prowadzimy konsultacje z przedsibiorcami, eby nasze procedury byy jak najbardziej
przyjazne. Prosz jednak pamita, e to nie my ustanawiamy prawo i te musimy
trzyma si przepisw.

Nastpnie Frydel przedstawi ofert poyczek i dotacji,


ktre Fundusz oferuje wacicielom rm i jeszcze raz podkreli, e interes WFOiGW
idzie w parze z interesem
przedsibiorcw. Zapewnia
rwnie, e wbrew obawom
podnoszonym przez Dybca,
wszystkie wnioski poprawne
pod wzgldem formalnym mog liczy na pozytywn opini
pracownikw Funduszu. Zwraca take uwag na to, i budet
WFOiGW nie jest nieograniczony, a pienidze musz by
rozdysponowane pomidzy
wszystkie rodzaje dziaa, a
nie wycznie na popraw jakoci powietrza.
Podczas debaty gos zabra rwnie starosta powiatu wodzisawskiego, Ireneusz
Serwotka, ktry podobnie jak
ukasz Frydel zasugerowa
przekazanie uwag przedsibiorcw parlamentarzystom
stanowicym prawo, bdce czasem rdem nieporozumie na linii biznesmen-urzdnik.
Prezes rmy Prevac, Andreas Glenc mwi z kolei o
koniecznoci korzystania z

REGION KONKURSY

dowiadcze innych krajw,


w ktrych ekologia od dawna
zajmuje wysokie miejsce na licie priorytetw zarwno pastwa, jak i przedsibiorstw, i
osb prywatnych. Krzysztof
Dybiec zwrci uwag, e do tego jednak potrzebna jest zmiana mentalnoci i zrozumienie, i urzdnicy i mieszkacy

oraz przedsibiorcy nie stoj w


opozycji do siebie, ale wsplnie
chc dba o rodowisko przyrodnicze.
Wniosek ten jest chyba najlepszym podsumowaniem gorcej, niemal ptoragodzinnej
debaty. Jego uzupenieniem
mog by te sowa Sebastiana
Kowalski z rmy Pol-Eko:

Mimo tych rnych trudnoci, o ktrych bya tu mowa,


warto korzysta z rnych
dostpnych rodkw. Nawet
jeeli nie zawsze te inwestycje przynosz zysk, to pozostaje satysfakcja, e moemy
przyczyni si do poprawy
jakoci ycia w naszym regionie.

REGION EKOLOGIA

We udzia w konkursie ekologicznym i wygraj cenne nagrody

14. EDYCJA WITA DRZEWA

siedzibie Stowarzyszenia w Rydutowach lub w Urzdzie Gminy Godw i szkoach na terenie


gminy.
Komisja konkursowa wybierze po trzech laureatw w
Rydutowach i Godowie, ktrzy otrzymaj nagrody o wartoci 500 z (I miejsce), 400 z (II
miejsce) i 300 z (III miejsce).
Stosowne upominki tra rwnie do pozostaych uczestnikw
konkursu. Gala wrczenia nagrd odbdzie si 7 grudnia w
Rydutowskim Centrum Kultury oraz 13 grudnia w gokowickim Orodku Kultury.
Regulamin i szczegy konkursu znajduj si na stronie internetowej Stowarzyszenia Moje
Miasto.
KC

Fot. Stow. Moje Miasto

Bezsmogowcy to my! to ekologiczny konkurs organizowany w Rydutowach i Godowie w ramach projektu Gmina bez
smoga. Pula nagrd wynosi 5 200 z.
Stowarzyszenie Moje Miasto zaprasza mieszkacw Rydutw i Godowa do udziau w
konkursie Bezsmogowcy to
my!, ktrego celem jest podniesienie wiadomoci ekologicznej
w zakresie ograniczenia niskiej
emisji. Aby wzi w nim udzia,
naley przygotowa krtki lm,
fotogra, prezentacj multimedialn lub prac plastyczn lub
literack albo wpisy na jednym
z portali spoecznociowych. Tematyka prac powinna zawiera
propozycj dziaa ekologicznych na rzecz zaprzestania spalania odpadw w domowych
paleniskach oraz uwiadamiania negatywnych skutkw wystpowania tzw. niskiej emisji.
Prace (wraz z wypenion kart zgoszeniow) naley
skada do 31 padziernika w

Zdrowy rozsdek, wzajemna cierpliwo i wyrozumiao oraz wiadomo koniecznoci


podejmowania odpowiedzialnych decyzji to gwne narzdzia, ktre zdaniem
Aleksanadra Jokela z Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Katowicach
mog pomc w walce o czystsze powietrze w naszym regionie. Na zdj. S. Kowalski z
rmy Pol-Eko, A. Glenc prezes rmy Prevac i K. Dybiec prezes Izby Gospodarczej w
Wodziswiu lskim.

Dziaania w ramach
programu Gmina
bez smoga tocz si
rwnolegle w Rydutowach
i Godowie. Projekt otrzyma
take wsparcie WFOiGW
w Katowicach. Partnerami
konkursu Bezsmogowcy
to my! s Ciepownia
Rydutowy, CRIS z Rybnika
i rydutowskie Pastwowe
Ognisko Plastyczne im.
Ludwika Konarzewskiego
Seniora.

Treci zawarte w publikacji nie stanowi ocjalnego stanowiska organw


Wojewdzkiego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

wito Drzewa wrd


pl to haso tegorocznej
edycji programu Klubu
Gaja. W ramach obchodw wita mona nie tylko zasadzi nowe drzewa,
ale rwnie wzi udzia w
rozmaitych konkursach.
Klub Gaja od 14 lat organizuje wito Drzewa. Celem
tegorocznej edycji akcji, ktra
odbywa si pod hasem wito
Drzewa- wrd pl jest ksztatowanie postaw ekologicznych
wrd czonkw spoecznoci wiejskich, podniesienie ich
wiadomoci na temat znaczenia zadrzewie i zakrzewie w
ochronie rnorodnoci biologicznej oraz dobroczynnego
wpywu tego rodzaju rolinnoci na ludzkie zdrowie, a take
zachcenie mieszkacw terenw wiejskich do sadzenia i
ochrony drzew i krzeww rdpolnych.
W obchody wita drzewa, ktre odbywa si 10 padziernika, mog si jednak wczy nie tylko mieszkacy wsi.
Kady moe posadzi drzewo
lub krzew, otoczy opiek te,

Fot. Justyna Koniszewska

KATARZYNA CZY

Fot. Justyna Koniszewska

Ekologia jest podstaw naszego bytu i istnienia mwi podczas ekodebaty Wodzisawiu l. w ramach dnia
przedsibiorczoci Andreas Glenc z rmy Prevac. Przedsibiorcy i przedstawiciele podmiotw wspierajcych
dziaania ekologiczne dyskutowali w Wodzisawiu o blaskach i cieniach inwestycji ekologicznych.

Dziki programowi wito Drzewa, ktry powsta w


2003 r. z inicjatywy Klubu Gaja, posadzono ju ponad
770 tys. drzew oraz zebrano ponad 3500 ton makulatury.
Dziaania Klubu s kierowane do wszystkich grup
wiekowych, spoecznych i zawodowych, a ich celem jest
aktywna edukacja ekologiczna.
ktre ju rosn i zapozna si
Partnerem akcji s Lasy
z zasadami konkursw orga- Pastwowe, a WFOiGW w Kanizowanych przez Klub. Szcze- towicach udzieli jej wsparcia gowe informacje i formula- nansowego.
rze kontaktowe s dostpne
na stronie internetowej: www.
wsrodpol.swietodrzewa.pl.
KC

GazetaInformator.pl >>

Zapowiedzi 7

5 padziernika 2016, nr 20 (221)

RACIBRZ RCK 9 PADZIERNIKA

KONCERT STANISAWY
CELISKIEJ Z ZESPOEM
9 padziernika o godz.
17:00 w sali widowiskowej
Raciborskiego Centrum Kultury przy ul. Chopina odbdzie si koncert Stanisawy
Celiskiej z zespoem pod
kierownictwem Macieja Muraszko.
W padzierniku 2015 ukazaa si pyta "Atramentowa...
Suplement" z dziewicioma
premierowymi nagraniami.
Muzyk do tekstw Doroty
Czupkiewicz oraz samej Stanisawy Celiskiej skomponowa i zaaranowa producent pyty Maciej Muraszko.
Na pycie s te dwa covery:

nowa odsona jednego z najbardziej znanych utworw z


repertuary Czesawa Niemena "Pod papugami" oraz
przebj lat 60-tych "Manha
De Carnaval" (niezapomniany temat z musicalu "Czarny
Orfeusz"), do ktrego polskie
sowa napisaa Stanisawa Celiska.
Bilety w cenie 80 i 50 z do
nabycia w kasach RCK oraz
na stronie biletyna.pl. Dla
uczniw i studentw bilety w
cenie 25 z (balkony boczne)
zakup tylko w kasie. Honorowane s karty Senio60+ i Rodzina+.

RACIBRZ GALERIA OBOK - 5 PADZIERNIKA

WYSTAWA "NA STYKU


WIATW" MAMY I CRKI
5 padziernika o godz.
17:00 w Galerii OBOK przy ul.
Dugiej 2 odbdzie si wernisa wystawy "Na styku wiatw" Marioli Jakackiej i Zuzanny Chroboczek. Jest to
cykl rysunkw stworzonych w
latach 2013-2016.
Mama Mariola i crka Zuzia stworzyy wsplny projekt
graczny. Wystawa jest wynikiem wsplnych obserwacji i
rozmw matki z crk. Obiektem obserwacji twrczej dwjki pa byli przyjaciele i ich najblisze otoczenie.
Kiedy pene prostoty, wieoci i uroczej naiwnoci spoj-

rzenie na wiat dziecka spotyka si z uwan, opiekucz,


czu i wraliw obserwacj
dorosej osoby efekt zawsze
jest zaskakujcy. A jeli dodamy do tego pierwiastek twrczy, kartki papieru, kredki,
owki, oraz zdradzimy, e
dziecko to 6-letnia crka, a
dorosy to mama, ktra kocha
sztuki plastyczne, moemy by
pewni, e wynik tego spotkania uwieczniony w formie gracznej na kartkach papieru,
bdzie urzeka kolejne osoby,
zatrzymywa w biegu, wzrusza
i zachwyca sw szczeroci i
porusza prostot wykonania.

Repertuar imprez
KULTURA ROZRYWKA
7 PADZIERNIKA DK STRZECHA RACIBRZ
7 padziernika o godz. 16:00 w Domu Kultury Strzecha odbdzie si uroczysto inaugurujca dziaalno II kadencji Rady Seniorw Miasta Racibrz. W programie m.in.
prelekcja dr Aleksandry Wentkowskiej, penomocnika Terenowego Rzecznika Praw Obywatelskich w Katowicach, wystpy
chru Belcanto, zespou wokalnego Vivo i zespou tanecznego
Skaza oraz zwiedzanie wystawy prezentujcej prace seniorw.
8 PADZIERNIKA DK STRZECHA RACIBRZ
8 padziernika o godz. 18:00 do DK Strzecha wrci mocne uderzenie i koncerty z cyklu RoCK UP! Zagraj zespoy Insekt
oraz Dream. Wstp bezpatny.
9 PADZIERNIKA ZAMEK PIAST. RACIBRZ
9 padziernika na dziedzicu Zamku Piastowskiego w Raciborzu odbdzie si Show Off Racibrz Ludzie Pasja Motoryzacja. Otwarcie bram nastpi o godz. 12:00, o godz. 12:56
ocjalne rozpoczcie i przywitanie uczestnikw. Do godz. 15:00
bdzie trwaa prezentacja samochodw, po ktrej odbdzie si
wrczanie wyrnie i nagrd.

9 PADZIERNIKA PIETROWICE WIELKIE


9 padziernika DFK Oddzia Racibrz wraz z Koami DFK Gminy Krzyanowice organizuj Dzie Kultury Niemieckiej w
powiecie raciborskim. O godz. 15:00 w kociele w Pietrowicach
Wielkich odbdzie si msza wita. O godz. 16:00 w Centrum
Spoeczno-kulturalnym w Pietrowicach Wielkich bdzie miaa
miejsce cz kulturalna, a o 19:00 biesiada z Tirol Band.
12 PADZIERNIKA KLASZTOR ANNUNTIATIA
12 padziernika o godz. 18:00 w kaplicy Klasztoru Annuntiata
odbdzie si msza wita w intencji osb osadzonych w
Zakadzie Karnym. O godz. 17:00 bdzie mona porozmawia o raciborskim wizieniu oraz roli i znaczeniu wiary i religii
w yciu winiw z przedstawicielami Zakadu Karnego w Raciborzu i jego kapelanem ks. Zbigniewem Gajewskim.
14 PADZIERNIKA KONIEC WIATA RACIBRZ
14 padziernika o godz. 20:00 na Przystanku Kulturalnym Koniec wiata wystpi O.S.T.R., czoowy polski raper, utalentowany muzyk, wokalista i producent. Wstp: 50/55 z (druga
pula biletw). Ilo miejsc ograniczona.

RACIBRZ ROZRYWKA

SCENICZNA WARIACJA, CZYLI PCHA SZACHRAJKA


16 padziernika o godz.
16:00 DK Strzecha zaprasza
na spektakl Pcha Szachrajka. Spektakl jest sceniczn
wariacj na temat kultowego
tekstu Jana Brzechwy Pcha
Szachrajka. To collage kla-

sycznego teatru bardzo dobrze


przyjmowany przez dziecicego widza. Nowoczesna forma
czerpie te z tradycji, tu z komedii dellarte. W przedstawieniu
zobaczymy jako Pchek Aleksandr Tabor oraz dwa urocze

Karaluchy, w ktrych wciel si


Grayn Tabor i Mateusza Gola. Reyserem spektaklu jest
Dariusz Skibiski. Usyszymy
muzyk wedug wskaza Darka Skibiskiego odegran przez
Kasie Klebb i Pawa Palucha.

16 padziernika, godz.
16:00, sala widowiskowa
RCK DK Strzecha przy ul.
Londzina 38. Bilety w cenie
15 z.
Honorowane karty SENIOR 60+ i RODZINA +.

R E K L A M A

PARANIENORMALNI, PIERWIASTEK Z TRZECH


22 padziernika o godz.
17:00 Raciborskie Centrum
Kultury zaprasza na kabaret Paranienormalni. Co
tydzie goszcz w domach

milionw Polakw, a teraz


ruszaj w Polsk z nowym
programem. Nie tylko w Telewizyjnej Dwjce w Paranienormalni Tonight, ale

take w Twoim miecie moesz teraz spotka jeden z


najbardziej lubianych polskich kabaretw Paranienormalnych.

WYMYLIAM PEJZA TEN

22
padziernika,
godz. 17:00, sala widowiskowa RCK RDK przy ul.
Chopina. Bilety w cenie 80
z, 65 z, 60 z.
23 padziernika o
godz. 17:00 Raciborskie
Centrum Kultury zaprasza na
koncert Wymyliam pejza
ten. Piosenki z repertuaru Ireny Jarockiej oraz Anny Jantar
w interpretacji Barbary Brody-Malon z zespoem. Koncert
ten to muzyczna podr wspomnie, w ktrych gwn rol odgrywaj dwie wyjtkowe
kobiety: Bursztynowa Dziewczyna Anna Jantar i Kobieta
Motyl Irena Jarocka. Skad
zespou: Barbara Broda-Malon wokal, Grzegorz Kasperczyk piano, instrumenty
klawiszowe, Sebastian Malon
skrzypce, skrzypce elektryczne,
Micha ymeka instrumenty
perkusyjne. Gocinnie: Maciej
Lipina (wokal). 23 padziernika, sala widowiskowa RCK DK
Strzecha. Bilety w cenie 20 z.
Honorowane karty SENIOR 60+ i RODZINA+
Artyku sponsorowany

Wicej informacji na stronie internetowej www.rck.com.pl


Raciborskie Centrum Kultury zaprasza te na swj profil na Facebooku

8 Reklama

wizytwki, ulotki >>>


R E K L A M A

5 padziernika 2016, nr 20 (221)

32 414 90 30, 533 355 277

Dzia grafiki i reklamy: reklama@GazetaInformator.pl

<< GazetaInformator.pl