You are on page 1of 11

Kertas Bengkel Penggal Tiga/2016

Bahagian B
1. Berdasarkan jadual yang diberikan, huraikan faktor wujud tahap kepercayaan
yang berbeza terhadap kredibiliti dan ketelusan syarikat Malaysia dengan
beberapa buah negara terpilih pada tahun 2011.
Malaysia :TAHAP KEPERCAYAAN TERHADAP KREDIBILITI SYARIKAT MALAYSIA
BERBANDING NEGARA-NEGARA TERPILIH PADA TAHUN 2011.

Negara

Tahap kepercayaan (%)

Malaysia

65

Itali

62

Australia

57

Amerika Syarikat

50

Hong Kong

47

Rusia

41

( dipetik dan diubahsuaikan daripada Barometer Research Trust, Edelman, 2011 )

2. Berdasarkan carta kemasukan pelaburan asing (FDI) bagi negara-negara
terpilih antara tahun
Halaman 1

jelaskan mengapa wujudnya keadaan demikian. Halaman 2 .Kertas Bengkel Penggal Tiga/2016 2009 dan2011 . Berdasarkan jadual di bawah. bandingkan hasil penulisan jurnal disiplin sains dan teknologi (S & T ) di Asia Tenggara pada tahun 2008 dengan 2009 dan berikan faktor peningkatan hasil karya tersebut di Malaysia. MALAYSIA :KEMASUKAN PELABURAN ASING (FDI) BAGI NEGARA-NEGARA TERPILIH ANTARA TAHUN 2009 dan 2011 Jumlah RM 27 325 juta Jumlah RM 35 457 juta Petunjuk: Amerika Syarikat Jepun Singapura Belanda Korea Selatan (Dipetik dan diubahsuai daripada Laporan Ekonomi 2011/2012) 3.

World Division Indicator. 2010 ) Soalan 2013 Halaman 3 .Kertas Bengkel Penggal Tiga/2016 JUMLAH PENULISAN JURNAL BIDANG SAINS DAN TEKNOLOGI DI ASIA TENGGARA PADA TAHUN 2008 DAN 2009 Tahun Jumlah Penulisan Jurnal ( buah ) Negara 2008 2009 Singapura 4069 4187 Thailand 1960 2023 Vietnam 363 326 12 9 Indonesia 219 262 Malaysia 951 1351 Filipina 225 216 Jumlah 7799 8374 Brunei ( diubahsuaikan daripada National Science Foundation.

2 Filipina 1114.6 25 326.0 Myanmar Jumlah (Disesuaikan daripada Perangkaan Agromakanan 2011. Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani Malaysia.4 1 664.3 607 598.5 487 463.1 36 994.1 Vietnam 10 932.2 158.3 Brunei Darussalam 5811.6 19 514.8 3359. 2011 17.8 76 933.0 2 676.4 Indonesia 58 982. huraikan kadar inflasi di negaranegara Asia terpilih dari tahun 2006 hingga tahun 2009 dan kesan inflasi yang dihadapi oleh sesebuah negara.Kertas Bengkel Penggal Tiga/2016 16.3 48 668. Berdasarkan maklumat dalam jadual di bawah.2 Kemboja 1694.1 150.1 Thailand 28 264.1 227 092. Halaman 4 . berikan ulasan anda tentang nilai eksport Malaysia mengikut negara ASEAN dan barangan terpilih pada tahun 2010. MALAYSIA : NILAI EKSPORT MENGIKUT NEGARA ASEAN DAN BARANGAN TERPILIH PADA TAHUN 2010 Negara ASEAN Nilai eksport (RM ‘000) Sayur-sayuran Jumlah (RM ‘000) Buah-buahan Singapura 380 506.7 826 019.3 338 555.4 308.5 2 909. Berdasarkan maklumat dalam jadual di bawah.0 95 976.7 1 794.3 13 608.

6 Thailand 4.6 China (Disesuaikan daripada Laporan Tahunan Bank Negara Malaysia 2010) Soalan 2014(Ulangan 2013) Halaman 5 .8 5.8 Malaysia 3.8 4.5 4.Kertas Bengkel Penggal Tiga/2016 MALAYSIA : KADAR INFLASI DI NEGARA-NEGARA ASIA TERPILIH DARI TAHUN 2006 HINGGA TAHUN 2009 Negara Kadar Inflasi (%) Tahun 2006 Tahun 2007 Tahun 2008 Tahun 2009 1.9 -0.6 2.5 -0.0 2.3 9.7 Indonesia 13.9 Singapura 1.2 5.6 0.4 0.1 6.6 2.0 5.1 6.

8 Jumlah Disesuaikan daripada Laporan Tahunan Bank Negara Malaysia 201 17. Terangkan langkah. Berdasarkan maklumat dalam jadual di bawah.5 5002.3 Jepun 491.0 Kawasan Euro 2250.2 China 990.8 Singapura 226.Kertas Bengkel Penggal Tiga/2016 16. huraikan ketibaan kapal di pelabuhan terpilih di Malaysia bagi tahun 2007 dan tahun 2008.langkah perlu diambil oleh Malaysia untuk meningkatkan eksportnya MALAYSIA : ALIRAN DAGANGAN DENGAN NEGARA – NEGARA TERPILIH PADA BULAN JANUARI HINGGA OGOS TAHUN 2010 Negara Eksport ke (USD BILLION) Import dari(USD BILLION) Amerika Syarikat 1044.6 2204. huraikan aliran dagangan Malaysia dengan negara – negara terpilih pada bulan Januari hingga Ogos tahun 2010.8 444.2 1333. Terangkan Halaman 6 .0 885. Berdasarkan maklumat dalam jadual di bawah.0 202.6 5069.

Kertas Bengkel Penggal Tiga/2016 langkah –langkah yang boleh diambil oleh negara bagi memastikan kapal yang berlabuh meningkat. MALAYSIA : KETIBAAN KAPAL DI PELABUHAN TERPILIH BAGI TAHUN 2007 DAN TAHUN 2008 Pelabuhan Tahun (Buah) 2007 2008 Klang 8811 7701 Pulau Pinang 1715 2538 Tanjung Pelepas 2478 2332 Pasir Gudang 8874 9597 Kuching 1514 1319 Labuan 1081 1137 Disesuaikan daripada Laporan Tahunan Bank Negara Malaysia 201 Bahagian C Halaman 7 .

Bincangkan 4. Malaysia sentiasa berdiri di barisan hadapan dalam menyuarakan keperluan menentang ancaman kegiatan lanun di perairan negara dan antarabangsa. Pertubuhan Negara – Negara Asian Tenggara ditubuhkan untuk mempercepatkan proses pembangunan anggota dalam pelbagai aspek serta mewujudkan keamanan dan kestabilan politik di rantau sebelah ini. Senjata kimia dan senjata nuklear pernah digunakan dalam peperangan. Jenayah inisemakin menular di negara ini. Malaysia harus mengambil langkah untuk menarik pemodal dari luar negara supaya melabur di negara ini. 6. 4. selain kepentingan nasional . Masalah yang dihadapi oleh sesebuah negara berjiran ialah pergerakan rakyat melintasi sempadan tanpa kebenaran yang sah yang seterusnya menimbulkan pelbagai kesan buruk kepada negara penerima. Malaysia mengambil kira beberapa faktor Jelaskan 3. Malaysia tidak boleh mengetepikan kesan buruk yang boleh datang bersamanya. Malaysia kini dijadikan negara destinasi dan hub transit bagi kes-kes jenayah merentasi sempadan. perkhidmatan. dan maklumat bergerak bebas antara negara tanpasekatan. idea. Ini memberi kesan kepada negara Malaysia. Ulaskan 2. penggunaan senjata biologi dansenjata kimia oleh pengganas sudah menjadi ancaman global yang terbaru kepada manusia. Huraikan Kertas Perbincangan Halaman 8 . Malaysia berkemungkinan menghadapi masalah untuk membangunkan negara jika negara yang tidakmemperoleh pelaburan asing. Bincangkan cabaran yang dihadapi oleh SEAN dalam usaha mencapai hasrat tersebut. Bincangkan 5. Selain konflik yang berlaku di negara jiran dan serantau. Huraikan. Bincangkan. Hubungan yang terjalin antara Malaysia dengan negara lain di peringkat serantau dan antarabangsa adalah penting kepada pembangunan dan kesejahteraan negara ini. Huraikan. 5. Oleh itu. Dalam menentukan dasar luar.Kertas Bengkel Penggal Tiga/2016 1. Oleh itu. 2. Bincangkan. Bincangkan. Kini. 3. Globalisasi menyebabkan barangan. terdapat ancaman lain yang boleh menggugat keselamatan Malaysia. Rujukan: 1. Dalam menarik pelabur asing. gejala ini harus diatasi dengan segera.

Kertas Bengkel Penggal Tiga/2016 Bahagian C 1. Malaysia mengambil kira beberapa faktor . Berasaskan kepada kepercayaan ini. Malaysia telah memainkan peranan aktif dan memberikan sumbangan yang bermakna terhadap PBB melalui penyertaan dalam agensi-agensi PBB seperti UNESCO dan UNCTAD.Pasifik. Oleh itu.Malaysia sentiasa memperjuangkan hak untuk setiap negara supaya menyelesaikan masalah dalamannya tanpa campur tangan dari pihak luar. Dengan mengambil kira hubungan baik ini.Malaysia tidak boleh menggunakan kekerasan dalam dasar luarnya. Dalam menentukan dasar luar. Malaysia harus berhati –hati dalam menjalinkan hubungan luar agar Negara tidak terancam. Malaysia mengamalkan prinsip hidup bersama secara aman dan harmoni. Malaysia ingin mengadakan hubungan baik dengan semua negara. Malaysia yakin bahawa setiap rakyat di setiap negara tahu apa yang terbaik untuk negara mereka dan lebih memahami apa yang diperlukan.Justeru . iaitu Lautan India dan Lautan Pasifik yang kaya dengan sumber galian seperti minyak. Hal ini akan menarik minat kuasa-kuasa luar untuk menegakkan pengaruh. Malaysia juga telah menjalinkan hubungan perdagangan pelbagai hala dan hubungan dua dengan negara – negara lain di dunia. Malaysia percaya prinsip seperti menggalakkan perkembangan ekonomi dan sosial. selain kepentingan Nasional . Dengan hubungan baik dan pendirian yang sekata dengan negara jiran akan dapat mengeratkan hubungan luar . Halaman 9 . kedudukan negara kita adalah penting dari segi kestabilan dan keselamatan di rantau Asia-Pasifik. Malaysia juga mengambil kira faktor geografi dalam menentukan dasar luar Malaysia terletak dalam kawasan yang mustahak dari sudut geopolitik di rantau Asia. Sebagai sebuah negara yang terletak di persimpangan dua jalan yang penting. Malaysia merupakan negara kecil yang tiada mempunyai kekuatan tentera. Prinsip ini penting kerana ia akan menemukan peranan Malaysia di peringkat antarabangsa Dari aspek keselamatan. Jelaskan Malaysia mempunyai beberapa prinsip yang menjadi panduan dalam membentuk dan melaksanakan dasar luarnya. Malaysia ingin mengelakkan sebarang ancaman atau serangan dari luar. kepentingan negara-negara membangun seperti Malaysia dapat dipertahankan di peringkat antarabangsa. Malaysia juga memupuk hubungan baik serta mengerat kerjasama dengan negaranegara lain . Faktor yang diambil kira oleh Malaysia ialah prinsip-prinsip Piagam Bangsa-bangsa Bersatu .

Oleh itu. negara akan menghasilkan produk nilai eksport rendah. Langkah lain yang dilakukan oleh pihak kerajaan mengadakan misi mempromosi perdagangan dan produk . tidak berpengetahuan untuk menghasilkan projek mega atau produk berteknologi tinggi Akibat kekurangan modal dan teknologi . Halaman 10 . Biasanya pelabur asing akan datang bersama modal dan kepakaran sama ada dari segi sumber tenaga dan teknologi.Hasil pengeluaran kurang daya saing dan tidak mendapat permintaan tinggi dari negara lainKesannya pendapatan eksport negara mengecut dan . dengan mengambil kira beberapa faktor Malaysia akan menjadi negara berkecuali dan tidak terikat dengan mana-mana negara lain dalam membuat keputusan. telah menjadi suatu daya tarikan pelabur untuk menanam modal dalam sektor ekonomi dan seterusnya membantu Malaysia berkembang. Kerana guna tenaga tempatan kurang berpengalaman. Kurang atau lambat proses pembangunan infrastruktur akan menolak pemodal asing dan keadaan yang berterusan akan berlaku Pergolakan politik juga berlaku kerana krisis ekonomi Oleh sebab itu kerajaan telah mengadakan skim galakan pelaburan Pelabur mendapat keistimewaan taraf perintis dan pengecualian cukai sehingga 5 tahun. Kerajaan juga telah melonggarkan peraturan pelaburan dengan membenarkan rakyat asing memiliki ekuiti sehingga 100%.Hal ini.Rakyat tidak puas hati dan mengadakan rusuhan dan mogok bantahan kepada kerajaan .Kertas Bengkel Penggal Tiga/2016 Tuntasnya. Hal ini akan mendatangkan masalah kepada negara untuk membangun. Negara yang tidak mendapat pelaburan akan menghadapi masalah dan perlu melakukan tindakan menarik pemodal asing untuk membantu membangunkan negara Dengan kurangnya kemasukan pelabur asing bermakna akan kuranglah atau tiada pemindahan teknologi ke dalam negara.Misi ini memberi pendedahan dan kesedaran kepada pemodal dengan menjelaskan peluang – peluang pelaburan di negara ini.Hal ini akan menyebabkan berlakunya defisit dalam dagangan seterusnya pendapatan negara menjadi rendah Negara akan berada dalam krisis hutang dan menjadi muflis Akibat kekurangan modal asing menyebabkan negara kurang wang untuk membangunkan tanggungjawab sosial kepada rakyat . 2.Rombongan ke luar negara untuk mempromosi tarikan pelaburan. Malaysia harus mengambil langkah untuk menarik pemodal dari luar negara supaya melabur di negara ini. Malaysia berkemungkinan menghadapi masalah untuk membangunkan negara jika negara yang tidak memperoleh pelaburan asing. Ulaskan Pelaburan asing penting kepada sesebuah negara yang kekurangan modal untuk membangunkan negara.

Halaman 11 . Nota: karangan ini ditulis utk tujuan perbengkelan. wajarlah pihak kerajaan berusaha dalam apa cara untuk meramaikan kedatangan mereka ke negara ini.Kertas Bengkel Penggal Tiga/2016 Memandangkan kesan pelaburan asing sangat penting kepada negara.