You are on page 1of 6

OBJEKTIF

c
Hari ini,
saya akan…
Saya berjaya,
Sekiranya saya…

Hari / Day Tarikh / Date .

Bidang Tema .

Tajuk Teknik .

Media Aktiviti .

PROGRAM SINAR PAGI BAHASA MELAYU BAHASA INGGERIS MATEMATIK .