You are on page 1of 8

PECUTAN AKHIR FUNGSI TRIGONOMETRI &

PENGAMIRAN
1.FUNGSI TRIGONOMETRI (90 mins)

sin(A ± B) = sinAkosB
kosAsinB
kos(A ± B) = kosAkosB
sinAsinB
tan(A ± B)

±

=

tanA ±tanB
kosekx
=
1 ∓tanAtanB
1
sinx
1
sek =
Selesaikan
kosx
berikut bagi
1
1. 5kos
kotx2x
= = -3kosx +2
tanx

sin2x + kos2x =
1
1
+
tan2x
2
=sek x
1 + kot2x =
kosek2x

sin2A
=
2sinAkosA
kos2A = kos2A –
sin2A
= 2kos2A -1
= 1 – 2sin2A

persamaan

0 ≤ x ≤360

2. 3sin2x – 2sinx = 1

(66.42,180,293.6)

3. 7sekx – 3 = 2sek2x

(90,199.5,340.5)

4. 3tanx = 5tan2x – 2

(70.53,289.5)

5. 2kos2x = 1 - sinx

(45,158.2,225,338.2)

6. sinx = 1 – 3kos2x

(90,221.8,318.2)
(90,210,330)

7. kos(x + 60) = sinx

8. 3tan(45 – x) = 2tanx

(26.57,108.43,206.57,288.43)

5.330 11. 210.193. 3kos2x = kos2x – 7kosx + 3 12. kosx + kos2x = 0 10.127.251. 4.53. 19.74. 180 9.217. sin2x – 5kosx -1 = 0 7.5.199.120.41.5.31.345.315 2. sinx tanx + kosx = sekx 3. kos2x = sin(2x – 60) 13.5.270 8.160.5) (60. 2 =sek kos 2 A +1 2 A 5. 54. sinx = 2 – 3kos2x (30.5.57 5. . 75.247. kos2x – 9sinx = 5 15. sekx – kosx = sinx tanx 4.96.5.5 13.5.283.236. 90. tan2x = 2sinx Buktikan bahawa: 1.26 6. 3.270 7.180.221.337.112.5.67.81. sin 2 A =tanA kos 2 A +1 tan 2 x 1+ sek 2 x kotx−kot 2 x=kosek 2 x sinx+ sinxkos 2 x =sinx 2 2 ko s x kosx −sin 2 x 1 = kos 2 x+ sinx−1 tanx sin2 x kos 2 x − =sekx sinx kosx 6.22.18 0.5.255.52 3.13.180. 210. 56.28.(15.125.26.28.90.28. 2sin2x = kos2x – sin2x 10.kotB = sekBkosekB =tanx 2.306. 0.135. (tanA + kotA)sinA = sekA 2.96.71. 37.240.195) 9.19 4.5. 13.57.138. 53. tanB +1.123. 12kos2x = 11 – sinx 3.340. 2sek2x – 9tanx + 7 = 0 5.307.75 15.74. sek2x – 3tanx = 5 2. 4sek2x = tan4x + 8 6.228.270292. 3kot2x = kosek2x – 1 8.47.103.48. sin2x = 2kosx + 2 9.5.87 12.360 1.150.194.300) Selesaikan untuk setiap persamaan Jawapan 0 ≤ x ≤360 1.59.157.305. kos2x = 7sinx + 4 11. 6kos2x – 6sin2x + 17kosx + 12 = 0 4.234. tan2x – sin4x = 0 14.28 10.202. 0. 90. 131.5 14. 5.31.

Diberi kosx = 2. kosA kosA + =¿ 2sekA 1−sinA 1+ sinA sinx+sin 2 x =tanx 1+ kosx+ kos 2 x tanx+kotx 1 = sekx+kosekx sinx+kosx kosx kosx + =2 tanx kosekx−1 kosekx+1 kosx sinx − =kosx+sinx 1−tanx kotx−1 Cari nilai. −3 ) 5 ( 3 ) √10 dan x ialah sudut tirus. 1 1 + =¿ 1−sinx 1+sinx 2tanxsekx 8. 9.7. cari nilai kos(A . cari nilai b) sin(180 + x) (a. 7. cari nilai sin2x 4. 1.π ) 270 ≤ x ≤360 . 3. Diberi sinx = 24 ) 25 b. 6. 8. Diberi tanA = ( −1 3 −2 5 dan dan −4 5 90 ≤ A ≤ 180 . cari nilai kos2x . Diberi sinx = 3 5 3 5 a) kos(180 – x) dan x ialah sudut tirus.

cari sin(A – B) ( −3 12 dan kosB= 5 13 180 ≤ A ≤ 270. Diberi tanx = c dan x ialah sudut tirus. A & B 5 ialah sudut tirus. nyata dalam sebutan c bagi a) kotx b) sin(90+x) (a. 1 ) √1+c 2 1−m m 2 ) 3−4 √ 4 4 +3 √ 3 10 b) 3+ 4 √ 3 √ 3 b) 2. a) .270 ≤ B ≤ 360 . Diberi tanA = & kosB = 3 . cari sin(A+B) 6. 1 c b. Diberi sin θ cari nilai = 1 . 8. cari a) tan (A-B) b) kosek (A+B) 2. tan2A.( 5. cari dalam sebutan m. a) 2 1. ( 1 √3 1. Diberi sinA= di 33 ) 65 mana ( −16 ) 55 7. 2 θ ialah sudut tirus. Diberi sin A = 3 5 dan kosB = −5 13 17 ) 25 di mana A & B adalah sudut cakah. Diberi kosA = m.

rantau Isipadu apabila rantau berlorek diputarkan melalui 360 pada paksi-y 72 3 4 . 3/4 Isipadu apabila rantau berlorek diputarkan melalui 360 pada paksi-x Cari luas berlorek. Cari luas rantau berlorek. 3 9 Cari luas rantau berlorek. PENGAMIRAN (90 mins) Luas dari lengkung ke paksi-x Luas dari lengkung ke paksi-y Luas = b Luas = ∫ y dx b ∫ x dy a a Cari luas rantau berlorek.2.

& y=2−x y=4−x diputarkan melalui 360 pada paksi-y. 10 a.ISIPADU b = 2❑ π ∫ y dx b ISIPADU = ❑ π ∫ x 2 dy a a 2π 4 1 π 2 Isipadu apabila rantau berlorek diputarkan melalui 360 pada paksi-x 91 Isipadu apabila rantau berlorek diputarkan melalui 360 pada paksiY 1 π 15 2 6 π 5 1. a) Cari luas kawasan berlorek b) Cari isipadu apabila rantau yang dibatasi oleh garis 2 paksi-y. 3 .

c.4 4 π 15 c. 4. y=8 dan lengkung diputarkan melalui 360 pada paksi-y. a. cari nilai k c) Cari isipadu apabila B diputarkan melalui 360 pada paksi-x.84 3. 1 2 2 π 3 . y=6 x +1 b. 2 x=t. a) Cari luas kawasan A b) Jika luas A sama dengan luas B. b) Cari luas kawasan B c) Cari isipadu kawasan dibatasi oleh paksi-y. paksi-x dan y=3 x −2 x+ 4 diputarkan melalui 360 pada paksi-x. Cari a) persamaan garis PQ b) luas kawasan berlorek c) isipadu kawasan dibatasi paksi-y. m=6.2 a . a) Cari nilai t. a .2. Diberi kecerunan PQ.

2 2 3 1 b.3 c. 10 2 15 .a.