You are on page 1of 34

e.

r
o

Anexa nr. 1
FAMILIA OCUPAȚIONALĂ DE FUNCȚII BUGETARE ”SĂNĂTATE SI ASISTENȚĂ SOCIALĂ”
Capitolul I - Unităţi sanitare, de asistenţă socială şi de asistenţă medico-socială
1. Salarii de bază pentru funcţii de conducere

Nr.
crt.
1

Nivelul
studiilor

Manager
Manager
general
Director
medical
Director de
cercetaredezvoltare
Director
financiarcontabil
Director
economic
Director
tehnic
Director de
îngrijiri
Alţi
directori

S

6400

S

rip
es
ur
s

2

Funcţia

Spitale peste 400 de
Spitale sub 400 de
Servicii de ambulanţă
paturi
paturi
Grad I
Grad II
Grad I
Grad II
Grad I
Grad II
Salariile de Salariile de Salariile de Salariile de Salariile de Salariile de
bază - lei bază - lei bază - lei bază - lei bază - lei bază - lei
6500
6791
6400
6500

3
4
5
6
7
8
9

10

Nr.
crt.
1

Funcţia

Director
general
Director,
director
general
adjunct
Director
adjunct
ştiinţific
Director
adjunct
financiar
contabilitat
e
Director
resurse
umane

S
S

3

4
5

6350

6400

6250

6350

5500

5600

5450

5500

5500

5600

5450

5500

S
S

S,SSD
S

4095

4212

5500

5600

5450

Nivelul
studiilor

Institutul Naţional de
Hematologie
Tranfuzională
Grad I
Grad II
"Prof.Dr.C.T.Nicolau"
Salariile de Salariile de
bază - lei bază - lei
5500

5737

5274

5500

5128

5274

3459

4212

3459

4212

S
S

S
S

6069

6200

5450

5500

4095

4212

4095

4212

5500

S,SSD,PL

sti

2

Asistent şef

S

6500

Centrul de Transfuzie
Centre de transfuzie
Centre de transfuzie
Sanguină al
sanguină regionale
sanguină judeţene
Municipiului
Bucureşti
Grad I
Grad II
Grad I
Grad II
Grad I
Grad II
Salariile de Salariile de Salariile de Salariile de Salariile de Salariile de
bază - lei bază - lei bază - lei bază - lei bază - lei bază - lei

5274

5500

5128

5274

5128

5274

Nr. crt.
1.

2.

S

Grad I
Grad II
Alte funcţii
Nivelul
de
studiilor Salariile de Salariile de
conducere
bază - lei bază - lei
Director
S
5500
5737
general *)
Director
general
adjunct,
S
5274
5500
director,
director
executiv *)
Director
S
5128
5274
adjunct *)
Director
adjunct
S
3659
4212
financiarcontabil *)
ContabilS
3459
4212
şef *)
Medic şef
ambulatoriu
de
S
5500
5550
specialitate
şi altele
similare
Şef serviciu
S
3459
4212
Şef birou,
şef atelier,
şef
S
2955
3459
laborator,
şef oficiu
Medic
(farmacist,
biolog,
biochimist,
chimist,
psiholog)
S
5500
5550
şef sectie,
şef
laborator şi
altele
similare
Asistent
medical-şef S,SSD,PL
3850
3950
pe unitate
Şef
formaţie
1500
1900
muncitori
*) se utilizează în unităţile sanitare fără paturi.

3459

4212

3400

4095

3363

3557

rip
es
ur
s

3.

Contabil
şef

e.r
o

6

4.
5.

6.

7.
8.

9.

10

sti

11

Notă :
1. Medicii în specialitatea anatomie patologică şi medicină legală care ocupă funcţia de medic şef serviciu medicină legală/anatomie patologică
beneficiază de creșterea cu 5% a salariului de bază avut.
2. Personalul de specialitate medico-sanitar care ocupă funcţia de şef laborator şi altele similare în cadrul institutelor de medicină legală
beneficiază de creșterea cu 5% a salariului de bază avut.
3. Personalul de specialitate medico-sanitar care ocupă funcţii în conducerea institutelor de medicină legală
beneficiază de creșterea cu 10% a salariului de bază avut.
4. Medicii în specialitatea anatomie patologică şi medicină legală care ocupă funcţii de conducere în comitetul director al unităţilor sanitare

Funcţia

Creștere salariu de bază
%

1.

Director
program de
rezidenţiat
medicină de
urgenţă

12,5

2.

Responsabi
l de
formare în
rezidențiat
medicină de
urgenţă

10

3.

Farmacist
şef serviciu

7,5

4.

Asistent
medical
(tehnician
sanitar,soră
medicală,
oficiant
medical,
moaşă,
laborant şi
altele
similare)
şef

10

5.

Chimist,
biolog,
biochimist,
asistent
medical, cu
gestiune

5

6.

Spălătoreas
ă cu
gestiune

2,5

7.

Şef echipă

2,5

Medic
inspector,
farmacist
inspector,
psiholog
inspector
-direcţia de
sănătate
publică

12,5

sti

rip
es
ur
s

Nr crt

e.r
o

cu
beneficiază
de creșterea
cu 10%
a salariului în
de tabel
bază avut.
I.1.paturi,
Persoanele
care exercită
funcţiile
nominalizate
pe perioada cît exercită aceste funcţii, beneficiază de creșterea
salariului de bază avut, după cum urmează:

8.

e.r o 10 rip es ur s 9 Medic coordonator substaţie Serviciul de ambulanță BucureştiIlfov /substaţie serviciul de ambulanţă județean 10 11 Ambulanţie r cu atribuţii de avizare tehnică substaţie Serviciul de ambulanță BucureştiIlfov /substaţie serviciul de ambulanţă județean 10 sti 10 Asistent medical  coordonator substaţie Serviciul de ambulanță BucureştiIlfov /substaţie serviciul de ambulanţă județean .

r o 10 rip es ur s 12 Asistent medical responsabil pe tură cu stocul 3 de medicamen te (stocul de urgență din stația centrală a Serviciului de ambulanță BucureștiIlfov și stațiile centrale din serviciile de ambulanță județene) sti I.2. ai comisiilor de expertiză şi recuperare a capacităţii de muncă şi ai comisiilor medicale. din salariul de bază al funcţiei de execuţie îndeplinită. pentru activităţi prestate în afara obligaţiilor funcţiei de bază şi care nu fac parte din salariul de bază. . pentru membrii comisiilor de avizare medico-legală. Indemnizaţii de cel mult 25% în cursul unei luni.e.

rip es ur s sti e.r o .

rip es ur s sti cină legală e.r o .

rip es ur s sti e.r o .

rip es ur s sti e.r o .

r o .rip es ur s sti e.

principal Fiziokinetoterapeut. crt.e. Spitalul Universitar de Urgenţă "Elias"*). asistent medical de laborator clinic licenţiat. bioinginer medical.Unităţi sanitare. spitale de specialitate. centre de transfuzie sanguină judeţene şi al municipiului Bucureşti. Institutul Naţional de Sănătate Publică. debutant Asistent medical. tehnician de farmacie licenţiat. spitale clinice de specialitate de urgenţă. bioinginer medical. institute de medicină legală. de asistenţă socială şi de asistenţă medico-socială 2. tehnician de radiologie şi imagistică licenţiat. Centrul Medical de Diagnostic. spitale clinice. spitale regionale. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Funcţia Medic primar Medic primar dentist Medic specialist Medic specialist dentist Medic rezident anul VI-VII Medic rezident anul IV-V Medic dentist rezident anul IV-V Medic rezident anul III Medic dentist rezident anul III Medic rezident anul II Medic dentist rezident anul II Medic rezident anul I Medic dentist rezident anul I Medic Medic dentist Farmacist primar *1) Farmacist specialist Farmacist Farmacist rezident anul III Farmacist rezident anul II Farmacist rezident anul I sti 22 Fiziokinetoterapeut. asistent medical de profilaxie dentară licenţiat. tehnician de audiologie şi protezare auditivă licenţiat. tehnician dentar licenţiat. Institutul Naţional de Expertiză Medicală şi Recuperare a Capacităţii de Muncă a) Salarii de bază pentru personalul de specialitate medico-sanitar a. spitale de urgenţă. 23 specialist 24 Fiziokinetoterapeut. moaşă. 1 FAMILIA OCUPAȚIONALĂ DE FUNCȚII BUGETARE ”SĂNĂTATE ŞI ASISTENȚĂ SOCIALĂ” Capitolul I .r o Anexa nr. institute şi centre medicale. Salarii de bază pentru personalul de specialitate medico-sanitar şi auxiliar sanitar din unităţi sanitare şi unităţi de asistenţă medico-socială Unitățile clinice cuprind: spitale clinice judeţene de urgenţă. spitale judeţene de urgenţă. Tratament Ambulatoriu şi Medicină Preventivă din subordinea Academiei Române*). asistent medical licențiat în nutriție și dietetică.1 Unităţi clinice rip es ur s Unități clinice Nr.lei Gradaţia 0 4100 4100 3222 3222 2965 2463 2463 2395 2395 2146 2146 1914 1914 2364 2364 2957 2426 2036 2172 2050 1900 1 4408 4408 3464 3464 3187 2648 2648 2575 2575 2307 2307 2058 2058 2541 2541 3179 2608 2189 2335 2204 2043 2 4628 4628 3637 3637 3347 2780 2780 2703 2703 2422 2422 2160 2160 2668 2668 3338 2738 2298 2452 2314 2145 3 4859 4859 3819 3819 3514 2919 2919 2839 2839 2543 2543 2268 2268 2802 2802 3505 2875 2413 2574 2430 2252 4 4981 4981 3914 3914 3602 2992 2992 2909 2909 2607 2607 2325 2325 2872 2872 3592 2947 2473 2639 2490 2308 5 5105 5105 4012 4012 3692 3067 3067 2982 2982 2672 2672 2383 2383 2944 2944 3682 3021 2535 2705 2553 2366 2816 3027 3179 3337 3421 3506 2307 2480 2604 2734 2803 2873 1832 1969 2068 2171 2226 2281 1640 1763 1851 1944 1992 2042 2760 2967 3115 3271 3353 3437 . 26 principal Nivelul studiilor S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S Salariile de bază . licenţiat în balneofiziokinetoterapie şi recuperare. asistent medical dentar licenţiat. bioinginer medical 25 Fiziokinetoterapeut. bioinginer medical.

principal sti Asistent medical. asistent pentru stomatologie. asistent medical dentar licenţiat. licenţiat în balneofiziokinetoterapie şi recuperare. asistent medical specialist. asistent pentru stomatologie. asistent medical licențiat în nutriție și dietetică. tehnician de audiologie şi protezare auditivă licenţiat. asistent medical de profilaxie dentară licenţiat. asistent medical generalist. asistent 27 medical licențiat în nutriție și dietetică. cosmetician medical specialist. tehnician de protezare oculară. asistent de fiziokinetoterapie. fiziokinetoterapeut. asistent medical de laborator clinic licenţiat. asistent dentar SSD SSD SSD 1832 1730 1578 1969 1860 1696 2068 1953 1781 2171 2050 1870 2226 2102 1917 2281 2154 1965 SSD 2275 2446 2568 2696 2764 2833 SSD 1993 2142 2250 2362 2421 2482 . tehnician superior de imagistică. asistent dentar. asistent medical de geriatrie. asistent medical nutriţionist şi dietetician. tehnician superior de imagistică. tehnician de farmacie licenţiat. asistent medical specializat. asistent igienist pentru cabinet stomatologic. asistent medical de urgenţe medico-chirurgicale. tehnician dentar specializat. asistent igienist pentru cabinet stomatologic. tehnician de farmacie licenţiat. asistent medical specializat.r o Asistent medical. asistent medical de geriatrie. asistent medico-social. tehnician de audiologie şi protezare auditivă licenţiat. asistent de fiziokinetoterapie. tehnician de radiologie şi imagistică. asistent medical de urgenţe medico-chirurgicale. moaşă 28 29 30 31 Asistent medical. asistent medical generalist. tehnician 33 dentar specialist. tehnician 32 dentar specialist. asistent medical de profilaxie dentară licenţiat.S 2132 2292 2406 2527 2590 2655 1623 1745 1832 1924 1972 2021 rip es ur s Asistent medical. fiziokinetoterapeut. asistent medical de igienă şi sănătate publică. asistent medical nutriţionist şi dietetician. tehnician dentar licenţiat. cosmetician medical. asistent medical dentar licenţiat. tehnician de radiologie şi imagistică licenţiat. asistent medical specialist. tehnician dentar licenţiat. asistent medical de igienă şi sănătate publică. radioterapie şi radiodiagnostic. asistent medical de laborator clinic licenţiat. licenţiat în balneofiziokinetoterapie şi recuperare. radiologie. tehnician dentar specializat. tehnician de laborator clinic. asistent medico-social. gerontologie şi asistenţă socială pentru vârstnici. tehnician de radiologie şi imagistică. tehnician de radiologie şi imagistică licenţiat. debutant Dentist principal Dentist Dentist debutant S e. asistent de profilaxie stomatologică. tehnician de farmacie. moaşă. cosmetician medical specialist. tehnician de audiologie şi protezare auditivă. tehnician de audiologie şi protezare auditivă. gerontologie şi asistenţă socială pentru vârstnici. asistent de profilaxie stomatologică. radioterapie şi radiodiagnostic. cosmetician medical. tehnician de laborator clinic. radiologie. tehnician de farmacie. tehnician de protezare oculară.

tehnician dentar specializat. tehnician de audiologie şi protezare auditivă. asistent medical generalist. asistent medical de laborator 10 clinic licenţiat. asistent igienist pentru cabinet stomatologic. cosmetician medical. asistent medical specializat. asistent de profilaxie stomatologică. gerontologie şi asistenţă socială pentru vârstnici. asistent de fiziokinetoterapie. principal sti 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Asistent medical. asistent pentru stomatologie. asistent medical nutriţionist şi dietetician. tehnician superior de imagistică. asistent dentar. asistent medical de igienă şi sănătate publică.2 Anatomia patologică şi medicina legală Nr. crt. tehnician dentar specialist. cosmetician medical specialist. tehnician de radiologie şi imagistică licenţiat. asistent medical specialist.tehnician de radiologie şi imagistică licenţiat. radioterapie şi radiodiagnostic. tehnician de radiologie şi imagistică. asistent medical de geriatrie. radiologie. tehnician de laborator clinic.r o SSD 1568 1686 1770 1858 rip es ur s Asistent medical. debutant Asistent medical principal *2) Asistent medical *2) Asistent medical debutant *2) Asistent medical principal *2) Asistent medical *2) Asistent medical debutant *2) Tehnician dentar principal *3) Tehnician dentar *3) Tehnician dentar debutant *3) Soră medicală principală *4) Soră medicală *4) Soră medicală debutant *4) Autopsier principal Autopsier Autopsier debutant 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 Statistician medical. asistent medical de laborator 11 clinic licenţiat Anatomia patologică şi medicina legală Nivelul studiilor Salariile de bază .lei Gradaţia S S S S S S S S S 0 7585 5961 4557 4431 3970 3541 5789 4727 4100 1 8154 6408 4898 4763 4268 3806 6223 5082 4408 2 8562 6728 5143 5001 4481 3997 6534 5336 4628 3 8990 7065 5400 5251 4705 4197 6861 5602 4859 4 9214 7242 5535 5383 4823 4302 7033 5742 4981 5 9445 7423 5674 5517 4944 4409 7208 5886 5105 S 5395 5800 6090 6394 6554 6718 S 4139 4449 4672 4905 5028 5154 . Funcţia Medic primar Medic specialist Medic rezident anul IV-V Medic rezident anul III Medic rezident anul II Medic rezident anul I Farmacist primar *1) Farmacist specialist Farmacist Asistent medical. asistent medical de urgenţe medico-chirurgicale. registrator medical. tehnician de protezare oculară. fiziokinetoterapeut. registrator medical. principal 51 Statistician medical. debutant PL PL PL M M M M M M M M M M M M M M M 1905 1952 2176 1960 1550 1909 1745 1517 1909 1745 1517 1705 1560 1516 1705 1560 1516 2339 2107 1666 2052 1876 1631 2052 1876 1631 1833 1677 1630 1833 1677 1630 2456 2212 1750 2155 1970 1712 2155 1970 1712 1925 1761 1711 1925 1761 1711 2579 2323 1837 2263 2068 1798 2263 2068 1798 2021 1849 1797 2021 1849 1797 2643 2381 1883 2319 2120 1843 2319 2120 1843 2071 1895 1842 2071 1895 1842 2710 2441 1930 2377 2173 1889 2377 2173 1889 2123 1942 1888 2123 1942 1888 1705 1833 1925 2021 2071 2123 1560 1677 1761 1849 1895 1942 1516 1630 1711 1797 1842 1888 a. asistent medico-social.e. registrator medical 52 Statistician medical. tehnician de farmacie.

lei Gradaţia 0 4371 4371 3400 3400 2563 2495 2246 2014 2464 2464 2960 2427 2036 1 4699 4699 3655 3655 2755 2682 2414 2165 2649 2649 3182 2609 2189 2 4934 4934 3838 3838 2893 2816 2535 2273 2781 2781 3341 2739 2298 3 5180 5180 4030 4030 3038 2957 2662 2387 2920 2920 3508 2876 2413 4 5310 5310 4130 4130 3114 3031 2728 2447 2993 2993 3596 2948 2473 5 5443 5443 4234 4234 3191 3107 2797 2508 3068 3068 3686 3022 2535 . debutant a. crt. radiologie. principal Statistician medical. CPU-S. tehnician de laborator clinic. secții/ compartimente cu paturi de ATI/TI. 29 registrator medical anatomie patologică Statistician medical. principal Asistent medical principal *2) Asistent medical *2) Asistent medical debutant *2) Asistent medical principal *2) Asistent medical *2) Asistent medical debutant *2) Soră medicală principală *4) Soră medicală *4) Soră medicală debutant *4) Autopsier principal Autopsier Autopsier debutant 2471 e.asistent medical specializat. radiologie. compartimente de primire urgenţe :UPU-SMURD. tehnician de radiologie şi 14 imagistică. asistent medical generalist. 3 Servicii de ambulanţă. radioterapie şi radiodiagnostic. CPU.asistent medical specializat. asistent medical specialist. compartimente de primire urgenţe: UPU-SMURD.asistent medical specializat. radioterapie şi radiodiagnostic. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Medic primar Medic dentist primar Medic specialist Medic dentist specialist Medic rezident anul IV-V Medic rezident anul III Medic rezident anul II Medic rezident anul I Medic Medic dentist Farmacist primar *1) Farmacist specialist Farmacist Nivelul studiilor S S S S S S S S S S S S S Servicii de ambulanţă. asistent medical specialist. asistent medical generalist. tehnician superior de imagistică. registrator medical. tehnician de radiologie şi imagistică. unitate de transport neonatală Funcţia sti Nr. unitate de transport neonatală Salariile de bază . asistent medical specialist. tehnician de laborator clinic. CPU-S secții/ compartimente cu paturi de ATI/TI.r o Asistent medical. tehnician superior de imagistică. principal SSD SSD 2656 2789 2929 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 Statistician medical.S Asistent medical. registrator medical. CPU. radioterapie şi radiodiagnostic. asistent medical generalist. debutant PL PL PL M M M M M M M M M M M M 3002 3077 4288 4610 4840 5082 5209 5339 3861 4151 4358 4576 4690 4808 2305 2478 2602 2732 2800 2870 4227 3795 2136 3692 3365 2080 3284 2858 2080 3284 2858 2080 4544 4080 2296 3969 3617 2236 3530 3073 2236 3530 3073 2236 4771 4284 2411 4167 3798 2348 3707 3226 2348 3707 3226 2348 5010 4498 2532 4376 3988 2465 3892 3388 2465 3892 3388 2465 5135 4610 2595 4485 4088 2527 3989 3472 2527 3989 3472 2527 5263 4725 2660 4597 4190 2590 4089 3559 2590 4089 3559 2590 3284 3530 3707 3892 3989 4089 2858 3073 3226 3388 3472 3559 2080 2236 2348 2465 2527 2590 rip es ur s Asistent medical. tehnician de radiologie şi 13 imagistică. principal SSD Asistent medical. tehnician de laborator clinic. UPU. 30 registrator medical anatomie patologică. 28 registrator medical anatomie patologică. asistent medical de laborator 12 clinic licenţiat. tehnician de radiologie şi imagistică licenţiat. UPU. registrator medical. tehnician superior de imagistică. radiologie.

tehnician de laborator clinic. tehnician de protezare oculară. tehnician de audiologie şi protezare auditivă. asistent de fiziokinetoterapie. tehnician de audiologie şi protezare auditivă licenţiat. tehnician dentar licenţiat. bioinginer medical. tehnician de radiologie şi imagistică licenţiat. asistent medical dentar licenţiat. bioinginer medical. licenţiat în balneofiziokinetoterapie şi recuperare. asistent dentar. cosmetician medical specialist.S 17 Fiziokinetoterapeut. tehnician de audiologie şi protezare auditivă licenţiat. asistent igienist pentru cabinet stomatologic. asistent medical de profilaxie dentară licenţiat. tehnician 24 dentar specialist. licenţiat în balneofiziokinetoterapie şi recuperare. licenţiat în balneofiziokinetoterapie şi recuperare. asistent medical de laborator clinic licenţiat. asistent medical dentar licenţiat. gerontologie şi asistenţă socială pentru vârstnici. asistent medical specialist. tehnician de farmacie licenţiat. tehnician dentar specializat. asistent de profilaxie stomatologică. cosmetician medical. 15 specialist 16 Fiziokinetoterapeut. asistent medical nutriţionist şi dietetician. moaşă 20 21 22 23 Asistent medical. asistent medical de profilaxie dentară licenţiat. fiziokinetoterapeut. tehnician dentar licenţiat. tehnician de radiologie şi imagistică licenţiat. tehnician de audiologie şi protezare auditivă licenţiat. debutant Dentist principal Dentist Dentist debutant sti Asistent medical. asistent medical dentar licenţiat. radioterapie şi radiodiagnostic. 18 principal S S 2820 e. debutant S S 3032 3183 3342 3426 3511 2310 2483 2607 2738 2806 2876 2000 2150 2258 2370 2430 2490 1676 1802 1892 1986 2036 2087 2765 2972 3121 3277 3359 3443 rip es ur s Asistent medical. asistent medico-social.r o 14 Fiziokinetoterapeut. radiologie. tehnician de farmacie licenţiat. asistent pentru stomatologie. bioinginer medical. tehnician de radiologie şi imagistică licenţiat. asistent medical de laborator clinic licenţiat. principal S 2135 2295 2410 2530 2594 2658 S 1630 1752 1840 1932 1980 2030 SSD SSD SSD 1921 1866 1588 2065 2006 1707 2168 2106 1792 2277 2212 1882 2334 2267 1929 2392 2324 1977 SSD 2310 2483 2607 2738 2806 2876 . asistent 19 medical de profilaxie dentară licenţiat. tehnician superior de imagistică. asistent medical de geriatrie. tehnician dentar licenţiat. tehnician de farmacie. asistent medical de laborator clinic licenţiat. principal Fiziokinetoterapeut. asistent medical specializat. asistent medical de urgenţe medico-chirurgicale. asistent medical generalist. bioinginer medical Asistent medical. moaşă. asistent medical de igienă şi sănătate publică. tehnician de radiologie şi imagistică. moaşă. tehnician de farmacie licenţiat.

asistent medical de igienă şi sănătate publică. asistent medical de igienă şi sănătate publică. operator registrator de urgenţă. asistent medical generalist.r o SSD 1995 2145 2252 2364 rip es ur s Asistent medical. gerontologie şi asistenţă socială pentru vârstnici. fiziokinetoterapeut.e. cosmetician medical specialist. asistent medical de geriatrie. tehnician de audiologie şi protezare auditivă. asistent medical specialist. tehnician de radiologie şi imagistică. operator registrator de urgenţă. asistent igienist pentru cabinet stomatologic. asistent pentru stomatologie. asistent medical specialist. asistent de profilaxie stomatologică. tehnician de farmacie. cosmetician medical. şi unităţi de asistenţă medico-socială . asistent medico-social. asistent medical de geriatrie. asistent medical nutriţionist şi dietetician. tehnician dentar specializat. radiologie. debutant 39 40 41 2424 2484 SSD 1568 1686 1770 1858 1905 1952 PL PL PL M M M M M M M M M 2180 1965 1560 2149 1750 1520 1915 1750 1520 1710 1570 1520 2344 2112 1677 2310 1881 1634 2059 1881 1634 1838 1688 1634 2461 2218 1761 2426 1975 1716 2162 1975 1716 1930 1772 1716 2584 2329 1849 2547 2074 1801 2270 2074 1801 2027 1861 1801 2648 2387 1895 2611 2126 1847 2326 2126 1847 2077 1907 1847 2715 2447 1942 2676 2179 1893 2385 2179 1893 2129 1955 1893 1710 1838 1930 2027 2077 2129 1570 1688 1772 1861 1907 1955 1520 1634 1716 1801 1847 1893 M M M a. cu excepţia celor cuprinse în unități clinice. asistent dentar sti 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 Asistent medical. tehnician de audiologie şi protezare auditivă. debutant Asistent medical principal *2) Asistent medical *2) Asistent medical debutant *2) Asistent medical principal *2) Asistent medical *2) Asistent medical debutant *2) Tehnician dentar principal *3) Tehnician dentar *3) Tehnician dentar debutant *3) Soră medicală principală *4) Soră medicală *4) Soră medicală debutant *4) Statistician medical. asistent de fiziokinetoterapie. tehnician de protezare oculară. gerontologie şi asistenţă socială pentru vârstnici. asistent medical generalist. radioterapie şi radiodiagnostic. crt. tehnician de protezare oculară. asistent igienist pentru cabinet stomatologic. asistent de fiziokinetoterapie. registrator medical. asistent medical nutriţionist şi dietetician. asistent dentar. asistent medical specializat. registrator medical. tehnician dentar specialist. tehnician de radiologie şi imagistică. operator registrator de urgenţă Statistician medical. cosmetician medical specialist. cosmetician medical. Funcţia Nivelul studiilor Unităţi sanitare.4 Unităţi sanitare. asistent medical specializat. asistent pentru stomatologie. tehnician superior de imagistică. tehnician de laborator clinic. radioterapie şi radiodiagnostic. cu excepţia celor cuprinse în unități clinice. principal Statistician medical. tehnician de farmacie. tehnician de laborator clinic. asistent medico-social. tehnician dentar specializat. radiologie. asistent medical de urgenţe medico-chirurgicale. şi unităţi de asistenţă medico-socială Nr. asistent medical de urgenţe medico-chirurgicale. fiziokinetoterapeut. registrator medical. tehnician superior de imagistică. tehnician 25 dentar specialist. asistent de profilaxie stomatologică.

tehnician dentar licenţiat. bioinginer medical S 13 Fiziokinetoterapeut. tehnician de farmacie licenţiat. licenţiat în balneofiziokinetoterapie şi recuperare. bioinginer medical. Asistent medical. asistent medical licențiat în nutriție și dietetică. moaşă sti 16 17 18 19 Asistent medical. asistent 15 medical licențiat în nutriție și dietetică. asistent medical de profilaxie dentară licenţiat. licenţiat în balneofiziokinetoterapie şi recuperare. asistent medical licențiat în nutriție și dietetică. tehnician de radiologie şi imagistică licenţiat. tehnician dentar licenţiat. debutant Dentist principal Dentist Dentist debutant 1625 S 1843 1981 2080 2184 2239 2295 S 1699 1826 1918 2014 2064 2116 S 1603 1723 1809 1900 1947 1996 SSD SSD SSD 1730 1605 1568 1860 1725 1686 1953 1812 1770 2050 1902 1858 2102 1950 1905 2154 1999 1952 . moaşă.1 2 3 4 5 6 7 8 9 Funcţia Medic primar Medic dentist primar Medic specialist Medic dentist specialist Medic Medic dentist Farmacist primar *1) Farmacist specialist Farmacist Nivelul studiilor S S S S S S S S S 10 Fiziokinetoterapeut. asistent medical de profilaxie dentară licenţiat. tehnician dentar licenţiat. asistent medical dentar licenţiat. asistent medical dentar licenţiat. tehnician de radiologie şi imagistică licenţiat. tehnician de farmacie licenţiat. tehnician de farmacie licenţiat. tehnician de audiologie şi protezare auditivă licenţiat. bioinginer medical.r o Nr. debutant S 0 3274 3274 2852 2852 2367 2367 2351 2158 2036 2205 1921 1813 1 3520 3520 3066 3066 2545 2545 2527 2320 2189 2 3696 3696 3219 3219 2672 2672 2654 2436 2298 3 3880 3880 3380 3380 2805 2805 2786 2558 2413 4 3977 3977 3465 3465 2875 2875 2856 2622 2473 5 4077 4077 3551 3551 2947 2947 2927 2687 2535 2370 2489 2613 2679 2746 2065 1949 2168 2046 2277 2149 2334 2202 2392 2258 1747 1834 1926 1974 2023 rip es ur s S S Salariile de bază . asistent medical de laborator clinic licenţiat. crt. tehnician de radiologie şi imagistică licenţiat. 11 specialist 12 Fiziokinetoterapeut. tehnician de audiologie şi protezare auditivă licenţiat. principal Fiziokinetoterapeut. moaşă. asistent medical de profilaxie dentară licenţiat. asistent medical de laborator clinic licenţiat. licenţiat în balneofiziokinetoterapie şi recuperare. asistent medical dentar licenţiat. tehnician de audiologie şi protezare auditivă licenţiat.lei Gradaţia e. asistent medical de laborator clinic licenţiat. bioinginer medical. 14 principal Asistent medical.

tehnician dentar specializat. tehnician de radiologie şi imagistică. asistent medical de igienă şi sănătate publică. asistent medical de geriatrie. tehnician dentar specializat. asistent medical generalist. tehnician de protezare oculară. asistent medico-social. asistent de profilaxie stomatologică. asistent medical de geriatrie. radiologie. tehnician superior de imagistică. asistent medical nutriţionist şi dietetician. tehnician de audiologie şi protezare auditivă. tehnician 20 dentar specialist. tehnician de audiologie şi protezare auditivă. cosmetician medical. radioterapie şi radiodiagnostic. tehnician 21 dentar specialist. tehnician de audiologie şi protezare auditivă. cosmetician medical specialist. principal Asistent medical. asistent pentru stomatologie. gerontologie şi asistenţă socială pentru vârstnici. fiziokinetoterapeut. asistent medical specialist. asistent medical generalist.e. asistent medical nutriţionist şi dietetician. asistent medical specializat. tehnician de laborator clinic. gerontologie şi asistenţă socială pentru vârstnici. asistent dentar. debutant Asistent medical principal *2) Asistent medical *2) Asistent medical debutant *2) Asistent medical principal *2) 22 23 24 25 26 2155 2209 SSD 1605 1725 1812 1902 1950 1999 SSD 1568 1686 1770 1858 1905 1952 PL PL PL M 1738 1574 1540 1637 1868 1692 1656 1760 1962 1777 1738 1848 2060 1865 1825 1940 2111 1912 1871 1989 2164 1960 1918 2038 . tehnician de radiologie şi imagistică.r o SSD 1774 1907 2002 2103 rip es ur s Asistent medical. asistent medical nutriţionist şi dietetician. cosmetician medical specialist. tehnician de protezare oculară. asistent de fiziokinetoterapie. radioterapie şi radiodiagnostic. asistent medical de urgenţe medico-chirurgicale. radiologie. asistent de fiziokinetoterapie. tehnician de laborator clinic. asistent medical de urgenţe medico-chirurgicale. asistent medical de igienă şi sănătate publică. cosmetician medical. asistent medico-social. tehnician superior de imagistică. tehnician de farmacie. cosmetician medical specialist. asistent medical specialist. asistent medical generalist. asistent medico-social. asistent igienist pentru cabinet stomatologic. tehnician superior de imagistică. tehnician de radiologie şi imagistică. asistent medical de geriatrie. asistent igienist pentru cabinet stomatologic. tehnician dentar specializat. asistent medical specializat. asistent dentar. asistent medical de urgenţe medico-chirurgicale. tehnician dentar specialist. fiziokinetoterapeut. tehnician de laborator clinic. tehnician de farmacie. tehnician de farmacie. cosmetician medical. asistent de profilaxie stomatologică. radiologie. asistent de fiziokinetoterapie. asistent medical de igienă şi sănătate publică. radioterapie şi radiodiagnostic. asistent medical specializat. asistent dentar sti Asistent medical. asistent pentru stomatologie. gerontologie şi asistenţă socială pentru vârstnici. asistent medical specialist. tehnician de protezare oculară. fiziokinetoterapeut. asistent igienist pentru cabinet stomatologic. asistent pentru stomatologie. asistent de profilaxie stomatologică.

5 6 7 Funcţia Biolog. chimist. asistent social.chimist.biochimist.principal. specialist. biochimist. profesor CFM. biochimist.2 Anatomia patologică şi medicina legală Nr.lei Gradaţia 2 3 0 1 4 5 S 2827 3039 3191 3351 3434 3520 S S 2317 1827 2491 1964 2615 2062 2746 2165 2815 2219 2885 2275 S 1675 1801 1891 1985 2035 2086 S 2749 2955 3103 3258 3340 3423 S 2121 2280 2394 2514 2577 2641 S 1675 1801 1891 1985 2035 2086 SSD 2176 2339 2456 2579 2643 2710 SSD 1742 1873 1966 2065 2116 2169 SSD S S S S 1578 2749 2661 2121 1635 1696 2955 2861 2280 1758 1781 3103 3004 2394 1846 1870 3258 3154 2514 1938 1917 3340 3233 2577 1986 1965 3423 3313 2641 2036 sti b. debutant *5) 11. sociolog. kinetoterapeut. fizician Biolog. biochimist. fizician medical Biolog.r o 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 b) Salarii de bază pentru personalul de specialitate din compartimentele paraclinice medico-sanitare b. principal 39 Statistician medical. chimist. chimist. biolog. biochimist. debutant Logoped. fizician medical. profesor CFM.fizician.Asistent medical *2) Asistent medical debutant *2) Tehnician dentar principal *3) Tehnician dentar *3) Tehnician dentar debutant *3) Soră medicală principală *4) Soră medicală *4) Soră medicală debutant *4) Autopsier principal Autopsier Autopsier debutant M M M M M M M M M M M M M 40 Statistician medical. Psiholog principal 12.lei Gradaţia 2 3 0 1 4 5 S 5528 5943 6240 6552 6716 6883 S S 4510 3528 4848 3793 5091 3982 5345 4181 5479 4286 5616 4393 S S S S 2471 5374 5197 4116 2656 5777 5587 4425 2789 6066 5866 4646 2929 6369 6159 4878 3002 6528 6313 5000 3077 6692 6471 5125 .chimist. expert în fizică medicală Biolog. 4. Profesor CFM. asistent social Logoped.fizician. fizician. asistent social. asistent social. fizician. 1. 3. expert în fizică medicală Biolog. Psiholog specialist 13. chimist. 6. registrator medical. principal *5) 9. 1. asistent social *5) Profesor CFM. 3. 8. debutant Profesor CFM. profesor CFM. 5. biochimist. chimist. Psiholog practicant 14. 2. chimist. 7. debutant Psiholog principal Psiholog specialist Psiholog practicant Anatomia patologică și medicina legală Nivelul studiilor Salariile de bază . Funcţia Biolog. biochimist. asistent social. fizician. biolog. sociolog. fizician medical. 2. crt. registrator medical. sociolog. crt. kinetoterapeut. fizician Biolog. Psiholog stagiar Unități clinice Nivelul studiilor Salariile de bază . 4. fizician. principal Logoped.biochimist.1 Unități clinice Nr. debutant M 1520 1626 1753 1666 1626 1677 1647 1626 1677 1647 1626 1596 1708 1841 1750 1708 1761 1729 1708 1761 1729 1708 1676 1793 1933 1837 1793 1849 1816 1793 1849 1816 1793 1718 1838 1981 1883 1838 1895 1861 1838 1895 1861 1838 1761 1884 2031 1930 1884 1942 1908 1884 1942 1908 1884 1560 1532 1677 1647 1761 1729 1849 1816 1895 1861 1942 1908 1513 1626 1708 1793 1838 1884 rip es ur s 38 Statistician medical. registrator medical 1414 1513 1631 1550 1513 1560 1532 1513 1560 1532 1513 e. chimist. chimist. fizician medical Biolog. 10.principal. biolog. kinetoterapeut. specialist. chimist.

Profesor CFM. şi unităţi de asistenţă medico-socială 0 1 S 2286 2457 2580 S S 1921 1670 2065 1795 S 1627 S c) Salarii de bază pentru personalul auxiliar sanitar c. 4. debutant Logoped. sociolog. asistent social. Psiholog specialist 13. kinetoterapeut. profesor CFM. profesor CFM. crt. CPU. asistent social. 4. biolog. biolog. biolog. chimist. Profesor CFM. CPU-S. debutant *5) SSD 2186 2350 2467 2591 2656 2722 SSD 1752 1883 1978 2076 2128 2182 SSD 1588 1707 1792 1882 1929 1977 b. chimist. kinetoterapeut.1 Unități clinice Nr.biochimist. kinetoterapeut.4 Unităţi sanitare. profesor CFM. biochimist. biolog. Funcţia Nivelul studiilor sti 9. 5. 1.lei Gradaţia 2 3 0 1 4 5 2760 2967 3115 3271 3353 3437 2131 2291 2405 2526 2589 2653 1724 1853 1946 2043 2094 2147 rip es ur s Logoped. asistent social Logoped. asistent social *5) Profesor CFM. unitate de transport neonatală 5. asistent social. 2. sociolog. chimist. asistent social *5) Profesor CFM. fizician.principal.S 2305 2478 2602 2732 2800 2870 e. chimist. compartimente de primire urgenţe :UPU-SMURD. profesor CFM. 7. Funcţia Nivelul studiilor Logoped. chimist.lei Gradaţia 0 1380 1 1484 2 1558 3 1636 . crt.lei Gradaţia 2 3 4 5 2709 2777 2846 2168 1885 2277 1979 2334 2029 2392 2079 1749 1836 1928 1977 2026 1978 2126 2233 2344 2403 2463 S 1688 1815 1905 2001 2051 2102 S 1627 1749 1836 1928 1977 2026 SSD 1742 1873 1966 2065 2116 2169 SSD 1590 1709 1795 1884 1932 1980 SSD S S S S 1568 2096 1921 1761 1627 1686 2253 2065 1893 1749 1770 2366 2168 1988 1836 1858 2484 2277 2087 1928 1905 2546 2334 2139 1977 1952 2610 2392 2193 2026 4 1676 5 1718 Biolog. fizician medical. principal S S S Salariile de bază .G Salariile de bază . expert în fizică medicală Biolog. sociolog. fizician medical Biolog. fizician. Funcţia 1. principal Logoped. 6. 3. principal *5) Unităţi sanitare. asistent social. chimist. 10. debutant *5) 11. 1. debutant Profesor CFM. 8. sociolog. fizician Biolog. profesor CFM. cu excepţia celor cuprinse în unități clinice.fizician. 3. kinetoterapeut. asistent social. UPU.chimist. biolog. asistent social. biochimist. specialist. 6. unitate de transport neonatală Nr. compartimente de primire urgenţe :UPU-SMURD.CPU-S secții/ compartimente cu paturi de ATI/TI. asistent social.3 Servicii de ambulanţă. biochimist. 2. chimist. agent DDD Unități clinice Nivelul studiilor M. profesor CFM. sociolog. biolog. principal *5) Servicii de ambulanţă. debutant Profesor CFM. kinetoterapeut. CPU. sociolog. şi unităţi de asistenţă medico-socială Nr.r o 8 Psiholog stagiar b. chimist. kinetoterapeut. chimist. UPU. secții/ compartimente cu paturi de ATI/TI. cu excepţia celor cuprinse în unități clinice. asistent social. Psiholog stagiar Salariile de bază . Psiholog principal 12. asistent social Logoped. crt. Infirmieră. Psiholog practicant 14.

debutant M. spălătoreasă. agent DDD M. conducător de şalupă medicală. compartimente de primire urgenţe :UPU-SMURD. îngrijitoare 4.G 1552 1630 1711 1754 1798 Brancardier. laborant cu liceul sanitar. gipsar. protezare ortopedică şi protezare auditivă. maseur. tehnician dentar şi tehnician sanitar din profilurile: utilaje medicale. asistent social şi cosmetician ocupate de persoane care au absolvit cu diplomă învăţământul superior de scurtă durată. actual Serviciul de Ambulanţă al Municipiului Bucureşti .G 1360 1390 1370 1462 1494 1473 1535 1569 1546 1612 1647 1624 1652 1689 1664 1693 1731 1706 c. CPU. G 1444 1552 1630 1711 1754 1798 îngrijitoare 1761 Ambulanţier *6) M 1893 1988 2087 2139 2193 1550 Şofer autosanitară I *7) M 1666 1750 1837 1883 1930 1500 Şofer autosanitară II *7) M 1613 1693 1778 1822 1868 rip es ur s Nr. 5. 4.4 ani învăţământ seral sau fără frecvenţă.lei Gradaţia 2 3 2342 2459 1. instructor de ergoterapie. moaşă. protezare ortopedică şi protezare auditivă care au studii de acest nivel. debutant Brancardier. cu durata studiilor de 2 .G 1580 1659 1742 1786 1830 1444 Infirmieră. şoferilor autosanitarelor din alte unităţi sanitare.lei Gradaţia 0 1 2 3 4 5 1470 Infirmieră.3 Servicii de ambulanţă. agent DDD.G M.M. băieş. *2) Se aplică şi funcţiilor de asistent farmacie. nămolar. . *7) Se aplică nivelurile I şi II pentru salarizarea şoferilor autosanitarelor din serviciile de ambulanţă judeţene şi al municipiului Bucureşti-Ilfov. 4 2521 c. iar nivelurile de salarizare II şi III. optician.r o 2. cu excepţia celor cuprinse în unități clinice. Şofer autosanitară II *7) 5. crt. îngrijitoare 4. Funcţia 1.3 Servicii de ambulanţă. Infirmieră. motorist şi marinar şi posedă diploma de absolvire a cursului de ambulanţier potrivit Ordinului Ministrului Sănătăţii nr. 3. Şofer autosanitară III *7) Anatomia patologică şi medicina legală 0 2075 1 2231 Salariile de bază . nămolar. UPU.puericultor. 3. sti *3) Se aplică şi funcţiilor de tehnician sanitar din profilurile: utilaje medicale. Funcţia 1. UPU. spălătoreasă. CPU-S. secții/ compartimente cu paturi de ATI/TI.G 1365 1467 1541 1618 1658 1700 G M M. Infirmieră. băieş. *5) Se aplică şi funcţiilor de educator. 6*)se ocupă prin concurs/examen de promovare. CPU-S. 2. agent DDD.lei Gradaţia 0 1370 1360 1350 1375 1365 1 1473 1462 2 1546 1535 3 1624 1612 4 1664 1652 5 1706 1693 1451 1478 1467 1524 1552 1541 1600 1630 1618 1640 1670 1658 1681 1712 1700 *1) Se poate utiliza numai în unităţi sanitare umane.3 ani învăţământ de zi sau de 3 . 3. în condiţiile legii. Brancardier. 388/1992 privind înfiinţarea Şcolii de Ambulanţieri în cadrul Staţiei de Salvare a Municipiului Bucureşti. Infirmieră. CPU. secții/ compartimente cu paturi de ATI/TI. Şofer autosanitară II *7) 5.2 Anatomia patologică şi medicina legală Nr. instructor de educaţie. cu excepţia celor cuprinse în unități clinice. debutant Brancardier. nămolar. Şofer autosanitară III *7) Nivelul studiilor M. spălătoreasă.Ilfov şi în alte servicii judeţene de ambulanţă acreditate de Ministerul Sănătăţii prin ordin al ministrului.4 Unităţi sanitare. instructor CFM. compartimente de primire urgenţe :UPU-SMURD. unitate de transport neonatală b. educator-puericultor. băieş. asistent social. *4) Se aplică şi funcţiilor de oficiant medical. crt.G G M M. agent DDD 2. şi unităţi de asistenţă medico-socială Nr. agent DDD.G Unităţi sanitare. de personalul încadrat pe funcţia de şofer autosanitară I. 6. crt. unitate de transport Nivelul Funcţia neonatală studiilor Salariile de bază . îngrijitoare Nivelul studiilor G e. 5 2584 c. optician. asistent social şi educator-puericultor și instructor de ergoterapie. şi unităţi de asistenţă medico-socială Salariile de bază .

1-8. lit. crt. lit. lit. b3) nr. b4. 2. se poate aplica și personalului de cercetare cu studii superioare din unități clinice. a3) nr. b1) nr. Nivelul de salarizare prevăzut pentru unităţi clinice. nr. UPU.r o NOTĂ: 1. b2) nr.11. CPU C secții/compartimente cu paturi de ATI/TI. crt. Nivelul de salarizare prevăzut pentru unități clinice se aplică şi personalului de specialitate contractual din direcţiile de sănătate publică. nr. institute şi centre medicale. c4 se utilizează și pentru cabinetele medicale și de medicină dentară din unitățile de învățământ.5. care este confirmat în gradele profesionale de la lit. crt. 1-8. lit. crt. 16-17. nr. crt. 11-12. 19-21. .2. crt. 1.e. a1)nr. Anexele a4. Nivelul de studii (M) cu diplomă de bacalaureat sau diplomă de absolvire pentru funcţiile de ambulanţier şi şofer autosanitară I şi II se utilizează numai pentru încadrarea şi promovarea acestor funcţii la serviciile de ambulanţă şi se aplică ulterior intrării în vigoare a prezentei legi. 1. 1-2. crt. anatomie patologică și medicină legală și compartimente de primire urgențe : UPU-SMURD. 1-13. a2) nr. sti rip es ur s 4. lit. crt. crt. 3.

r o .rip es ur s sti e.

r o .rip es ur s sti e.

rip es ur s sti e.r o .

rip es ur s sti e.r o .

rip es ur s sti e.r o .

r o .rip es ur s sti e.

r o .rip es ur s sti e.

r o .rip es ur s sti e.

r o .rip es ur s sti e.

rip es ur s sti e.r o .

r o .rip es ur s sti e.

crt. sti rip es ur s . CPU CPU-S. e. 11-12. . UPU.centre medicale.r o U-SMURD.