You are on page 1of 1

Ang Pagbabago(Breakthrough

)
Chorus: E-G#m-A-C#m-B-A-B
Sama samang nagpupuri
Sumasamba sa Diyos
Tayo ay tinawag upang magpahayag
Nang kabutihan niya sa atin, nang pagibig nyang wagas
Kaya’t tayo’y muling binago
Ng Diyos
Verse 1: E-B-C#m-B-A-E-C#m-B
Nung umpisa buhay ko’y walang pagasa
Ngunit simula nang makilala ako ay nagiba
Sa eskwela, ako ay napasama, di inaasahan na ikaw ay makilala
Ginamit na kaibigan upang ako’y mapangaralan
Sa Katauhan, ni Kuya Arn at Kuya Igan
Tunay na pagmamahal Akin ng naranasan
At kaligtasan akin nang natagpuan
(repeat chorus)
Verse 2: E-B-C#m-B-A-E-C#m-B
Ligayang natutunan nang ikaw ay maranasan
Naging sandigan kahit na sinusubukan
Di pala madali ang aking napasukan
Kinakailangan na ika’y may paghugutan
Sa paglakad, ako ay natalisod
Ako ay nabulag sa tunay na katotohanan
Ako’y pinaglaruan ng mundong makasalanan
Nakalimutan na may Diyos na Siyang sandigan
Bridge:C#m-B-A(2x)A-B
Buhay ko O Diyos, Ginamit sa kasamaan, Lumayo sayong kalooban
Nasadlak sa kasalanan, iyo paring tinulungan, sa kabila ng kamalian
Salamat sa iyong kaligtasan
Verse 3: E-B-C#m-B-A-E-C#m-B
Salamat sa iyong mga pangako, na ako ay di iiwan ni pababayaan kailanman
At sa pagkakataong ibinagay muli, aking ipinapangako na ako’y sayo lagi
Mga pagpapala aking ihahayag, Isang kabataang lagging nagliliyab
Sa pagmamahal ng Diyos ako ay mananahan, Dakila niyang pangalan
HANDA KONG IPAGSIGAWAN! JESUS!