You are on page 1of 2

LAPORAN KAJIAN TINDAKAN BERASASKAN SEKOLAH 2016

NAMA : NORNASOHA BINTI IBRAHIM
SEKOLAH : SMK PADUKA TUAN, JALAN GENUANG, SEGAMAT JOHOR

BAHAGIAN A : MAKLUMAT DARIPADA BUKU REKOD MENGAJAR
TARIKH :
WAKTU :
TINGKATAN : 2 DEDIKASI
TAJUK :
OBJEKTIF :
REFLEKSI :

BAHAGIAN B : PELAKSANAAN TINDAKAN YANG DILAKUKAN
LANGKAH 1 :Guru memberi penerangan tentang kestabilan. Setiap objek dapat
distabilkan pada pusat graviti atau titk keseimbangan. Guru memberi
lembaran kerja bentuk objek sekata. Pelajar menandakan pusat graviti
objek tersebut.

LANGKAH 2 :Guru menerangkan tentang pusat graviti pada objek tidak sekata
menggunakan bbm ‘garfu terbang’. Penekanan diberi bahawa setiap
objek mempunyai pusat graviti, termasuklah objek tidak sekata. Pelajar
menghasilkan bbm dan mencari pusat graviti objek tersebut.
Guru
memberi lembaran kerja bentuk objek tidak sekata. Pelajar
menandakan pusat graviti objek tersebut.

LANGKAH 3 :Guru menerangkan tentang faktor mempengaruhi keseimbangan iaitu
berat. Plastisin ditambah pada bbm untuk menambah berat. Pelajar
mendapati pusat graviti sebelum ini yang dapat menyeimbangkan
objek tersebut telah berubah. Pelajar mencari pusat graviti yang baru.

LANGKAH 4 :Guru memberi lembaran kerja bentuk objek tidak sekata. Pelajar
bengubahsuai objek tersebut untuk menjadikannya lebih stabil
berdasarkan faktor yang mempengaruhi kestabilan.

BAHAGIAN C : HASIL PELAKSANAAN Berdasarkan pemerhatian. pelajar lebih mudah memahami topik yang diajar menggunakan kaedah ini. Mereka juga berasa seronok melihat objek tidak sekata tersebut yang dapat diseimbangkan. .