You are on page 1of 6

I n f o r m a c e p r o č t e n á ř e z Tr u t n o v a a

nejbližího okolí.
Trutnovák - Bulharská 61
Trutnov 54 101
Tel: 721 253 254

Číslo vydání 7

Vydání ze dne: 29.9.2016 - MK ČR E 21898 www.Trutnovak.cz

Je Vébrovka prokletá?
Kouzelné úvěry a sladká insolvence

„Chata Vébrovka byla postavena v roce 1923 nad Voletinami. Název dostala po
svém majiteli a zakladateli
Vinzenzi Weberovi (Weberbaude), který byl voletinským občanem. Ten v roce
1923 koupil při tzv. Pruské

cestě pozemek, na němž ještě
téhož roku nechal postavit
chatu s výletní restaurací.“
Tak popisuje vznik Vébrovky
historik Mgr. Ondřej Vašata (Muzeum Podkrkonoší v
Trutnově), který nedávno popsal výsledky svého pátrání v

článku pro web Trutnovinky.
Weber nechal zřídit před

Lidé chtěli tančit
rozestavěnou chatou taneční
parket s prkennou podlahou
a nechyběl zde samozřejmě

ani výčep piva. Vébrovce se
dařilo, lidé chodili, a tak se
chata v roce 1926 dočkala
rozšíření, když byl přistaven
skutečný taneční sál. Idylické

...pokračování str. 3

Čubírková vraždila i v Trutnově. Málem jí to prošlo
Je tomu právě padesát let, co byla oběšena vražedkyně Irena Čubírková
Čubírková vraždila se svým milencem a jeho manželkou v Trutnově.
Dopadena byla však až po třinácti letech, v souvislosti s úplně jinou
vraždou. Připomeneme si také další
vraždu v Trutnově, která byla objasněna obratem, byť se odehrála před
více než 500 lety

Celý článek si můžete přečíst na straně číslo 5
Redakce www.Trutnovák.cz Bulharská 61 Trutnov 54101 Tel: 721 253 254 email@trutnovak.cz

STRANA 2

29.9. 2016 - Trutnovák

Komerční sdělení: příjem na inzerce@trutnovak.cz

Pozice: Plavčík / krytý bazén - koupaliště
Typické činnosti a pracovní náplň
dozor nad koupajícími i nad celým vnitřním provozem bazénu / koupaliště
zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví koupajících se osob
zachraňování tonoucích - poskytování první pomoci
napouštění a čištění bazénů a přilehlých prostor
kontrola hygienického stavu vody a čistoty bazénu
provádění dezinfekce - kontrola technického stavu zařízení na čištění a jiných technologických zařízení, jejich
obsluha a běžná údržba
kontrola teploty vody, její případná regulace
provádí instruktáž návštěvníků o provozu a rozmístění plaveckých drah, skoků do vody, půjčování pomůcek
vede příslušnou dokumentaci o úrazech a stavu vody

Zkušenosti vhodné pro tuto pozici
 osvědčení plavčíka, záchranářský kurz ( není nutností )
 zkušenosti ve sportu
Co Vám nabízíme?
 zázemí silné a dlouhodobě stabilní společnosti
 kvalitní zaškolení a následné vzdělávání
 příjemné pracovní prostředí
 fixní plat + odměnu za výkon
 další zaměstnanecké benefity
Co od Vás očekáváme?
 min. SŠ vzdělání
 aktivní přístup
 příjemné vystupování, komunikativnost
 přizpůsobivost (flexibilita), zodpovědnost, pečlivost, ukázněnost
 schopnost zvládat stresové situace a řešit konflikty
 komunikační a organizační dovednosti
 tělesná zdatnost a schopnost rychlé reakce ( rychlé rozhodování )
Nástup v průběhu Listopadu 2016 (dohoda možná). Uzávěrka přihlášek: 30.září 2016
Pošlete nám svůj životopis s aktuální fotografií a krátký motivační dopis na e-mailovou adresu: simek@mebys.cz

Redakce www.Trutnovák.cz Bulharská 61 Trutnov 54101 Tel: 721 253 254 email@trutnovak.cz

STRANA 3

29.9. 2016 - Trutnovák

Je Vébrovka prokletá?
...pokračování ze str. 1
časy chaty Vébrovky skončily
s druhou světovou válkou.
Majitel a zakladatel Vébrovky Vinzenz Weber byl po
válce zabit nebo odsunut pro
domnělou nebo skutečnou
kolaboraci. V každém případě o něm žádné další informace nejsou dostupné.
V padesátých letech Vébrovka opět ztrácí dech
Vébrovka fungovala vlast-

Začátkem sedmdesátých
let se však Vébrovka opět zavírá a vypadá to, že by potřebovala další investice.
Majitel je rozpuštěn, Vébrovku dostává SSM
V roce 1970 došlo z politických důvodů k vynucenému
“zdánlivému” ukončení činnosti Svazu klubu mládeže,
který Vébrovku vlastnil. Majetek převzal Socialistický
svaz mládeže a ten jej v roce

doznal nejen interiér budovy,
ale i venkovní fasáda. Dosluhující staré venkovní schodiště bylo nahrazeno novým
a stejnou proměnou prošla i
veranda.
Boj o Vébrovku si prohrál
Svaz klubu mládeže sám

ní setrvačností ještě v roce
1949, kdy zde byl hostinským Josef Daněk. V tu dobu
prý ještě sloužila hostům celoročně a lákala je například
na odpolední taneční čaje.
S příchodem padesátých
let se ale doba změnila.
Podnikatelům éra končila a
Restaurace a jídelny se na
samotu nehrnuly. Vébrovka
byla tehdy uzavřena. Režim
se rozhodl svěřit Vébrovku
do správy Okresního výboru
ČS. svazu mládeže. Za jeho
vlastnictví chata prošla částečnou rekonstrukcí. Byla to
doba, kdy na opuštěné místo v lesích konečně dorazila
elektrifikace.

1973 zase převedl na TJ Lokomotiva Trutnov. Byl to danajský dar, protože Lokomotiva neměla na rekonstrukci
prostředky. Rozhodla se tedy
v roce 1975 nemovistost prodat. Podle historika Vašaty se
tehdy přihlásilo 56 organizací a soukromníků. Proč tehdy
z prodeje chátrajícího domu
sešlo, se dodnes neví.
Až v roce 1979 získává
Vébrovku za symbolickou
částku Zemědělské stavební
sdružení Pardubice - Dukla.
To s chatou počítalo nejen
pro letní podnikovou rekreaci, ale i jako se školicím střediskem. V letech 1980–1982
objekt rekonstruovalo. Historik Vašata uvádí, že změn

V roce 1992 dosavadní
vlastník mění právní strukturu i název. Chata nyní patří
nově vzniklé společnosti Agrostav Pardubice a.s.
Na scéně se ještě objevuje
původní vlastník objektu,
tedy komunisty zrušený Svaz
klubů mládeže (SKM). Ten
usiluje o vrácení chaty do
svého vlastnictví.
Obrací se na různé politické a správní orgány, nikoliv
však na současného majitele. Vlastnická práva je třeba
vyjasnit do deseti let. Jinak
nový majitel nabývá dle zákona přesvědčení, že je nemovitost jeho vlastnictvím. SKM
tvrdí, že o svém vlastnickém
právu Agrostav kontaktoval
telefonicky, to se však u soudu prokázat nepodařilo.
Poslední část, a přitom
ta nejzajímavější, se začíná
psát ve chvíli, kdy Agrostav
pronajímá chatu Asociaci
Dětských domovů o. s. Ta
Vébrovku přejmenuje zpět
na Webrovku.

Jízda za 8 000 000 nebude proplacena
Asociace se začíná dostávat do finančních problémů
někdy v roce 2004. Dluhy
se množí, následují platební
rozkazy a na předsedu asociace je v roce 2006 vydán exekuční příkaz. Ještě koncem
roku je vydán další exekuční
příkaz pro pojišťovnu Generali za nezaplacené pojištění
odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla.
V dubnu roku 2007 kupodivu Asociace Dětských
domovů dostává od ČSOB
obrovský úvěr ve výši 5 187
681,70 Kč. O den později se
Asociace stává novým vlastníkem chaty Webrovka. Kolik za nemovitost zaplatila
není jasné, ale peněz zřejmě
mnoho nezbylo. Hned v létě
téhož roku dorazí na adresu Asociace další exekuční
příkaz, tentokrát za dlužné
pojistné ve prospěch České
pojišťovny a.s.
Úvěr ČSOB přestává podle
insolvenčních listin Asociace
splácet v prosinci roku 2008.
Také přečerpává debety na
kartách o stovky tisíc korun.
V roce 2010 informuje Krkonošský deník o tom, že
Asociace Dětských domovů,
respektive ředitel a předseda
spolku, čelí obžalobě z trest-

...pokračování str. 4

Redakce www.Trutnovák.cz Bulharská 61 Trutnov 54101 Tel: 721 253 254 email@trutnovak.cz

STRANA 4

29.9. 2016 - Trutnovák

Je Vébrovka prokletá?

ného činu přijímání úplatků
a trestného činu maření výkonu úředního rozhodnutí. K trestným činům mělo
podle obžaloby dojít na chatě
Webrovka, kde Asociace v
uplynulých letech poskytovala pro probační a mediační službu obecně prospěšné
práce.
Spolek Asociace Dětských

ky, Voletiny 130.
V červenci roku 2011 navrhuje ČSOB zahájení insolvenčního řízení proti Asociaci dětských domovů.
Celková pohledávka spolku Asociace dětských domovů se podle insolvenčních
materiálů vyšplhala na 8 933
546,79 Kč. Kromě bank, mobilních operátorů a dalších
firem se jedná také o zdravot-

který řízení dostal na starost,
uvedl, že se pomocí realitní
kanceláře snažil nemovitost
prodat. Nikdo však neprojevil vážný zájem. Nakonec
se mu podařilo mimo kancelář sehnat kupce, který byl
ochoten zaplatit 800 000 Kč.
S tím ČSOB okamžitě souhlasí. Banka dostala zpátky
jen nepatrnou část peněz,
o které přišla. Znamená to,

rý má hodnotu necelý jeden
milion korun.
Dům se v současnosti prodává za 3 900 000 Kč.
Není cena přemrštěná?
Podle makléře, který objekt
prodává, nikoliv. Disponuje
prý dokonce znaleckým posudkem na 8 000 000 Kč.
Existence takového znaleckého posudku by ledacos
vysvětlovala. Mohlo by jít
o posudek, který umožnil
finančně vratkému spolku
dosáhnout na 5 000 000 Kč
půjčky od ČSOB.
Podivné je chování banky,
která půjčila více než 5 000
000 Kč na nemovitost, jejíž hodnota je daleko nižší.
Provedla si vlastní odhad?
Vedení spolku již tehdy mělo
značné finanční problémy.
Spolehla se banka na odhad
tajemného znalce? Řekla si,
že u tak malé částky si svůj
vlastní odhad neudělá? Neprověřila si finanční situaci
spolku?
Cena letí raketově nahoru
Je zřejmé, že pokud se
tehdejšímu insolvenčnímu
správci prodávala tato nemovitost velmi těžko za 800 000
korun, je více než pravděpodobné, že po čtyřech letech
chátrání je 3 900 000 korun
odvážná nabídka.
Konec dobrý, všechno dobré

domovů končí, spolek Institut zážitkové pedagogiky
začíná.
V dubnu roku 2011 vzniká
spolek Institut zážitkové pedagogiky na adrese Webrov-

ní pojišťovny, správu sociálního zabezpečení a další.
Spolek však stále vlastní
nemovitost. Podaří se věřitele
z prodeje nemovitosti uspokojit? Insolvenční správce,

že její znalci byli srozuměni
s tím, že víc než 800 000 Kč
Webrovka cenu nemá? Objevuje se otázka, jak mohla
banka poskytnout úvěr více
než pět milionů na dům, kte-

Nový spolek s názvem Institut zážitkové pedagogiky
(bývalá Asociace Dětských
domovů) opustil Webrovku
a Voletiny. Sídlí nyní poblíž
Teplice nad Metují a pokračuje ve své činnosti. Objekt kde
sídlí, patří firmě, která sponzorovala již bývalou Asociaci
Dětských domovů.
©JRR

Redakce www.Trutnovák.cz Bulharská 61 Trutnov 54101 Tel: 721 253 254 email@trutnovak.cz

STRANA 5

29.9. 2016 - Trutnovák

Čubírková vraždila i v Trutnově. Málem jí to prošlo
Je tomu právě padesát let, co byla oběšena vražedkyně Irena Čubírková
...pokračování ze str. 1
Čubírková
vraždila se
svým milencem a jeho mnželkou v Trutnově. Dopadena byla však až po třinácti
letech, v souvislosti s úplně
jinou vraždou. Připomeňme si také další vraždu v
Trutnově, která byla objasněna obratem, byť se odehrála před více než 500 lety,
a zapsal ji Simon Hüttel,
trutnovský kronikář.
V roce 1951 žila rodina
Čubírkových v Trutnově ve východních Čechách ve vile po
odsunutých Němcích. Irena
Čubírková udržovala intimní
vztah s dalším mužem, jenž
byl ženatý. Ján Čubírek její
nevěru ale zjistil a získal o ní
důkaz. Čubírková proto pojala
úmysl se jej zbavit. Do svého
plánu zasvětila svého milence
Václava Bernarta. Ke spolu-

práci se jí dokonce povedlo
získat i milencovu manželku,
které namluvila, že Čubírek si

la otrávit lékem Fluocit, který
na Čubírka ale nepůsobil (jednalo se o lék na ženské potíže).

Irena Čubírková nabídla manželovi Becherovku s
přidanými léky na spaní a

její nevěru vymyslel a že s jejím
mužem nikdy nic neměla.

Byl tedy vymyšlen další plán.
Čubírková měla manžela vylákat na procházku do lesa, kde
měl čekat Bernart, Čubírka
omráčit a oběsit. Čubírek ale

Čubírek poté, co něco vypil,
skutečně usnul. Čubírková zavolala Bernarta, který spícímu
Čubírkovi rozbil hlavu, čímž
jej usmrtil. Mrtvolu přenesli
pod schody na půdu, ze kterých na mrtvého Čubírková s
Bernartovou svrhly kamna.

První pokus o vraždu nevyšel.
Čubírková se pokusila manže-

Na vraždě se podílel milenec i jeho žena

Irena Čubírková byla třetí ženou popravenou v Československu za kriminální skutky po roce 1918. Dne
10. října 1951 zavraždila v Trutnově s pomocí svého milence Bernarta a jeho manželky svého muže Jána
Čubírka a vraždu za jejich přispění nainscenovala jako nehodu. 7. prosince roku 1964 pak zavraždila
svého druha Ambroze Ščepku.
procházku odmítl a nevědomky si tak prozatím zachránil
život. Až třetí pokus se podařil.
Dne 10. října 1951 byl Čubírek na nemocenské a volný
čas trávil lakováním nábytku.
Aby lak lépe schnul, chtěl do
místnosti snést z půdy kamna
a zatopit v nich. U souseda se
dokonce sháněl po kamnových rourách. Tato skutečnost
později přispěla k tomu, že policie uvěřila, že šlo o nešťastnou náhodu.

Irena Čubírková před domem, kde zabila manžela

Veškeré stopy po násilném
činu společně zahladily a zakrvácené ložní prádlo milencova manželka odnesla k sobě
domů.
Když bylo všechno připraveno, poslala Čubírková svou
9letou dceru, aby vzbudila
tatínka. Dcera však musela
projít kolem schodiště, kde ležel její mrtvý otec. Když dcera
otce spatřila, začala křičet. Na
křik zareagoval i soused, který

...pokračování str. 6

Redakce www.Trutnovák.cz Bulharská 61 Trutnov 54101 Tel: 721 253 254 email@trutnovak.cz

STRANA 6

29.9. 2016 - Trutnovák

Čubírková vraždila i v Trutnově.
Málem jí to prošlo
Podobnou událost zaznamenal před 500 lety kronikář Simon Hüttel
a Irena Liptáková.
Případ má určité shodné rysy
s podobnou událostí, která
se v Trutnově odehrála také v
červenci, avšak o 457 let dříve.
Prostopášník ovšem v tomto
případě nebyla žena, ale muž.
Trutnovský měšťan Pavel
Kolbe se tehdy zamiloval do
děvečky Anny. Také jemu při-

...pokračování ze str. 5
zmíněné děvečky, chytili a v
košili ho odvedli ven ke krvácejícímu tělu zavražděné. Ve
vězení ve věži u dolní brány,
která se klenula nad dnešní
Slezskou ulicí, čekali pak oba
provinilci plni strachu na rozsudek. Ten byl krutý.
Pavel Kolbe byl odsouzen k
smrti lámání kolem, což byl
nejkrutější způsob popravy.
Odsouzenci byly při tomto

„Dějinné událostí probíhaly i ve středověku v krajnostech zlých i dobrých. I trutnovská
historie to dokládá mnoha případy. Jeden z nich se připomíná 9. července 1494. Nemanželská láska se tehdy zle vymstila trutnovskému měšťanovi Pavlu Kolbemu od Dolní
brány.“ Antonín Just - Z historie Trutnova trochu jinak
přišel do bytu a nabyl přesvědčení, že na Čubírka skutečně
spadla kamna. Přivolaná policie i lékařská služba se spokojily s vysvětlením, které podala Čubírková, a další úkony
se již neprováděly (pitva). Do
policejního protokolu Čubírková nadiktovala předem připravený a dohodnutý průběh
událostí. I když se později
manželka milence svěřila sousedce o násilné smrti Čubírka
a sousedka tuto skutečnost
oznámila policii, nikdo smr-

ti Jána Čubírka již nevěnoval
pozornost. Důsledným prověřováním vyšla pravda najevo
až po 13 letech v souvislosti
s její další vraždou, tentokrát
ještě brutálnější. Čubírková
byla odsouzena k trestu smrti
a její milenec k 15 letům vězení. Manželka milence souzena
nebyla – její čin byl amnestován. Čubírková měla sedm
dětí.
Dalšími popravenými ženami po roce 1918 byla Olga
Hepnarová, Marie Fikáčková

padalo jako nejlepší řešení
zbavit se své těhotné manželky, aby se mohl plně věnovat
děvečce Anně.
Oba milenci k vraždě přemluvili čeledína Justina, bratra Anny, za příslib plátna na
košili. Ten poté Kolbovu ženu
chladnokrevně zabil, když ji
provázel na sýpku.
Viníci však byli tehdy brzy
odhaleni. Vztah milenců byl
všeobecně známý. Lidé si dali
dvě a dvě dohromady. Pavla
Kolbeho, který spal tu noc u

trestu podloženy ruce a nohy
dřevěnými trámky a pak na
ně bylo spouštěno okované
až čtyřicetikilové kolo, jehož
údery mu byly polámány kosti. Nakonec bylo zmrzačené
tělo vpleteno mezi příčky kola,
v němž zůstávalo někdy tak
dlouho, dokud se nerozpadlo.
Děvečka Anna byla za trest zahrabána za živa do země. Její
vraždící bratr se spasil útěkem
do Slezska.
©JRR

Redakce www.Trutnovák.cz Bulharská 61 Trutnov 54101 Tel: 721 253 254 email@trutnovak.cz