You are on page 1of 12

Soalan 1

:
Huraikan tiga persoalan yang terdapat dalam novel yang anda pelajari
Novel yang saya pelajari ialah 6:20 karya Jasmina Ibrahim. Dalam novel tersebut terdapat beberapa
persoalan telah diutarakan.
Antara persoalan yang terdapat dalam novel ini ialah persoalan_________________________. Hal ini
dapat dilihat dalam watak Sukma yang berani pergi ke _________________________ seorang diri pada suatu
pagi selepas beredar dari Kafe Flora semata-mata untuk mengetahui keadaan sebenar kelab tersebut walaupun
tahu kesan tindakannya itu. Hal ini jelas menunjukkan bahawa sukma telah berusaha mencari pelbagai maklumat
sebagai _________________________ yang berkaitan Kelab WX2. (Rujuk halaman 121-132)
Selain itu, terdapat juga persoalan ________________________. Persoalan ini jelas dipaparkan ketika
Sukma bertembung dengan sahabatnya Jerry pada suatu malam ketika dalam perjalanannya ke rumah Jerry.
Sukma telah cuba sedaya upaya menyedarkan sahabatnya, Jerry supaya tidak terpengaruh dengan gejala negatif
setelah melihat keadaan Jerry yang tidak terurus dan memintanya meninggalkan Kelab WX2 yang pada
pandangannya telah banyak _______________________ diri Jerry. (Rujuk halaman 107)
Seterusnya, persoalan _______________________ turut terdapat dalam novel ini. Persoalan ini telah
ditunjukkan dalam perwatakan ibu Sukma yang berasa __________________ apabila Sukma ingin berjumpa
dengan ______________________ di hadapan rumahnya pada jam 6:20 kerana baginya tindakan Sukma akan
membawa bahaya kepada dirinya sendiri.
tetamu-tetamu misteri
tanggungjawab seorang sahabat
Kelab WX2

merosakkan
kasih sayang terhadap ibu bapa
keberanian menegakkan kebenaran

bahan bukti
sangat bimbang

Contoh peristiwa lain dalam persoalan jawaban
 Persoalan tanggungjawab seorang sahabat
- Persoalan ini juga telah ditunjukkan menerusi tindakan Jerry yang masih sanggup membantu Sukma dengan
memberitahu segala maklumat Kelab WX2 walaupun Jerry tahu bahawa nyawanya telah terancam.
 Persoalan kasih sayang terhadap ibu bapa
- Ditonjolkan dalam perwatakan ibu bapa Jerry berasa bimbang sewaktu kehilangannya. Namun begitu, sebaik
sahaja dia pulang, Jerry telah diterima baik dengan tangan terbuka oleh kedua ibu bapanya.
- Pn. Delia memberi Sukma sebuah buku untuk menangani masalah tekanan yang pada tanggapannya telah
dialami oleh Sukma.Hal ini telah menjelaskan bahawa beliau sangat mengambil berat akan anaknya itu.
PILIHAN PERSOALAN YANG LAIN
 Persoalan konflik dalam keluarga
Berlaku konflik antara ibu dengan Sukma. Pn. Delia telah beranggapan Sukma sedang menghadapi tekanan
perasaan dan telah membelikannya sebuah buku untuk mengurangkan tekanannya.
 Persoalan remaja mudah terpengaruh
Kawan-kawan Sukma iaitu Jerry, Iskandar dan Reny mudah terpengaruh dengan pemikiran barat telah
menyertai kelab WX2 yang memperjuangkan kebebasan mutlak.
 Persoalan prihatin terhadap masalah orang lain
Ayah Sukma iaitu Tuan Haji Syakir telah berusaha mengumpulkan dana bagi tujuan pembedahan jantung dan
merawat penyakit kulit yang dideritai oleh Ehsan. (Rujuk halaman 39)
 Persoalan menunaikan tuntutan agama
Meskipun sibuk dengan urusan seharian, Tuan Haji Syakir tidak lupa menunaikan solat. Hal ini dapat dilihat
pada suatu petang beliau tetap mengerjakan solat asar walaupun lewat petang kerana urusan pekerjaan.

Soalan 2:
- Selamat maju jaya -Koleksi soalan Novel 6:20 – Cikgu Aini

1

Latar tempat merupakan unsur penting dalam sesebuah novel. Huraikan tiga latar tempat yang terdapat dalam
novel yang anda kaji.
Novel yang saya kaji ialah 6:20 karya Siti Jasmina Ibrahim. Dalam novel tersebut, terdapat beberapa
latar tempat yang dikemukakan oleh pengarang.
Antara latar tempat yang terdapat dalam novel ini ialah Kafe __________________ Kafe ini merupakan
tempat Sukma selalu bertemu dengan rakan-rakannya seperti Teja dan Rafiq. Di sini juga Sukma telah
berkenalan dengan Reny, salah seorang daripada Kumpulan Waris Cinta yang telah mengadakan persembahan
kebudayaan dari Sarawak.
Dewan __________________ turut menjadi latar tempat novel 6:20. Di dewan ini, Profesor Darul
sedang menyampaikan pengjarannya bertajuk “Tamadun Islam Melalui Seni Bina” kepada pelajar-pelajarnya.
Menyedari bahawa Sukma kurang menumpukan perhatian, Profesor Darul telah mengajukan soalan kepada
Sukma. Namun, Sukma berjaya menjawab soalannya dengan baik lalu mendapat tepukan gemuruh daripada
teman-teman sekuliahnya. (Rujuk halaman 7)
Selain itu, pengarang turut menggunakan latar tempat __________________ Sukma dan ayahnya telah
menziarahi Ehsan yang mengalami __________________________________ di rumahnya. Di situ juga,
Sukma telah bertemu dengan Rafiq dan Iskandar. (Rujuk halaman 35)
Di samping itu, latar tempat juga ditunjukkan melalui peristiwa Sukma tenampak
__________________ yang muncul di pintu pagar rumahnya. Sukma tidak berkesempatan berjumpa dengannya
kerana dihalang oleh __________________ yang ingin berbicara dengannya.

Soalan 3
Kita hendaklah mengamalkan sikap bantu-membantu dalam kehidupan
Berdasarkan pernyataan di atas huraikan tiga peristiwa daripada novel tingkatan 3.
Novel yang saya pelajari ialah 6:20 karya Siti Jasmina Ibrahim. Dalam novel tersebut dapat
diperhatikan beberapa peristiwa yang memperlihatkan sikap bantu-membantu dalam kehidupan yang patut kita
amalkan.
Sikap bantu-membantu jelas diperhatikan pada watak Sukma yang selalu membantu Teja yang kurang
faham akan mata pelajaran __________________ yang diajar oleh Profesor Darul. Sukma memberikan
__________________ tentang apa-apa yang diajar oleh profeser setiap kali selepas tamat kuliah. Sukma juga
memberikan isyarat “__________________” kepada Teja yang kelihatan bimbang semasa peperiksaan. (Rujuk
halaman 73)
Selain itu, sikap bantu-membantu jelas diperhatikan apabila Iskandar yang insaf akan kesilapannya
datang bertemu dengan Sukma untuk membantunya menyelesaikan masalah. Iskandar telah membantu
memberikan maklumat tentang jadual dan __________________ kumpulan WX2 . Maklumat tentang lokasi
simpanan Pati 1 dan dadah juga diberikan. Iskandar juga membantu membawa Rafiq ke
______________________________kumpulan WX2 . Iskandar juga turun bersama-sama dengan Rafiq, Ros dan
pihak berkuasa semasa membuat __________________ kumpulan WX2. (Rujuk halaman 231)
Seterusnya, sikap bantu-membantu dalam kehidupan jelas kelihatan apabila Tuan Haji Syaqir, Sukma,
Rafiq dan Iskandar turut menghadiri __________________ bagi mengutip dana membantu kanak-kanak
bernama Ehsan yang memerlukan bantuan untuk __________________ dan penyakit kulit.
markas baharu
majlis amal

bertenang
tangkapan

penyakit jantung
pelan tindakan

penjelasan
tamadun

Soalan 3 : Tambahan
- Selamat maju jaya -Koleksi soalan Novel 6:20 – Cikgu Aini

1

Novel yang saya pelajari ialah 6:20 karya Siti Jasmina Ibrahim. Dalam novel tersebut dapat
diperhatikan beberapa peristiwa yang memperlihatkan sikap bantu-membantu dalam kehidupan yang patut kita
amalkan.
Sikap bantu-membantu jelas diperhatikan apabila Sukma, Rafiq, Teja, Alvin dan Jerry saling
membantu dan berbincang tentang masalah pembelajaran. Contohnya, Sukma dan rakan-rakannya berkumpul
selepas tamat peperiksaan untuk menyiapkan kerja berkumpulan yang masih belum selesai. (Rujuk halaman 75).
Seterusnya, Sukma selalu membantu golangan yang miskin dan hidup susah. Contohnya, Sukma
menyediakan makanan kepada kakak-kanak bernama Aim apabila dia memberitahu bahawa dia lapar. (Rujuk
halaman 66).
Soalan 4:
Watak utama memainkan peranan penting dalam menggerakkan plot sesebuah novel. Huraikan perwatakan
watak utama dalam novel yang anda kaji.
Novel yang saya kaji ialah 6:20 karya Siti Jasmina Ibrahim. Dalam novel ini terdapat watak utama
iaitu Sukma binti Haji Shaqir.
Perwatakan yang terdapat pada diri Sukma ialah seorang yang _____________________________ Dia
menurut kata-kata ibunya yang melarangnya berjumpa dengan _____________________________yang berada
di pintu pagar rumah kerana ibunya berhati-hati demi keselamatan mereka.
Selain itu, Sukma juga seorang yang_____________________________.Apabila Iskandar terjumpa
Sukma di kawasan luar Kelab WX2, dia telah menyuruh Sukma balik tetapi _____________________________
malah dia cuba untuk masuk ke Kelab itu dengan mengatakan dia boleh _____________________________
Seterusnya, Sukma juga seorang yang _____________________________Dia tidak putus asa untuk
mencari _____________________________ tentang Kelab WX2. Dia juga berusaha memujuk Jerry untuk
____________________________. kelab tersebut dan akhirnya dia berjaya kerana Jerry mahu bekerjasama
walaupun nyawanya terancam.

1

- Selamat maju jaya -Koleksi soalan Novel 6:20 – Cikgu Aini

berusaha gigih
bukti dan maklumat
Degil
menjaga diri sendiri
taat kepada perintah ibu
membocorkan maklumat
Watak fizikal
i. Anak perempuan tunggal Tuan Haji Shaqir dan Puan Deliah.
ii. Berusia 19 tahun
iii. Penuntut Jurusan Sains dan Falsafah di sebuah institusi pengajian tinggi awam

tetamu-tetamu misteri
Sukma enggan

Perwatakan
1. Seorang guru tarian zapin
Pada waktu lapang, Sukma mengajar budak-budak berusia lima hingga dua belas tahun di kawasan
perumahannya tentang tarian zapin.
2. Seorang yang mudah bersimpati terhadap orang lain
Dia bersimpati terhadap Ehsan iaitu seorang kanak-kanak yang menderita penyakit kulit dan jantung.
3. Seorang yang taat kepada perintah Allah.
Walaupun sibuk dengan urusan harian tetapi dia tetap menunaikan solat setiap waktu.
4. Seorang yang berani
Dia berani pergi ke Kelab WX2 seorang diri untuk melihat keadaan sebenar kelab
tersebut.
5. Seorang yang setiakawan
Sukma sanggup menghadapi bahaya untuk menyelamatkan rakan baiknya Jerry dan Iskandar daripada terus
dipengaruhi oleh pemikiran Barat dengan menyertai Kelab WX2
6. Seorang yang mempunyai perasaan ingin tahu
Berusaha dengan tekun mencari jawapan kemunculan tetamu-tetami misteri di hadapan pintu pagar rumahnya
pada pukul 6:20
7. Seorang yang sensitif
Dia tersinggung apabila ibunya memberinya buku yang berkaitan dengan isu menangani stress sedangkan dia
tidak memerlukan buku itu dan dia tidak stres.
8. Seorang yang prejudis/ syak wasangka
Dia perjudis kepada ibunya dengan mengatakan bahawa ibunya mungkin pemimpin tertinggi atau perisik bagi
Kelab WX2 dan berusaha memujuk golongan muda terlibat dalam Kelab WX2 tanpa bukti yang kukuh cuma
berdasarkan tingkah laku ibunya yang
dianggap mencurigainya.
SOALAN 5:
Nilai keberanian sering terdapat dalam sesebuah novel. berdasarkan novel yang anda kaji, huraikan tiga
peristiwa yang menunjukkan nilai keberanian.
Novel yang saya pelajari ialah 6:20 karya Siti Jasmina Ibrahim. Dalam novel ini terdapat beberapa
peristiwa yang menunjukkan nilai keberanian.
Antara peristiwa yang menunjukkan nilai keberanian ialah peristiwa Sukma, iaitu watak utama dalam
novel ini yang berani ______________________________ untuk melihat gerangan tetamu yang muncul di
hadapan pintu pagarnya pada jam __________________ Selain itu, Sukma turut menunjukkan sikap keberanian
dalam watak yang dibawanya apabila dia berani ______________________________ yang luar biasa dan agak
pelik walaupun dia tahu kemungkinan tegurannya ini akan dibalas dengan tindakan luar jangkaan Jerry.
Sukma juga berani _____________________________ untuk mengetahui aktiviti sebenar yang
dijalankan oleh kelab tersebut. Peristiwa ini menujukkan keberanian Sukma kerana dia sudah mengetahui
kehadirannya ke Kelab WX2 tersebut akan mengundang risiko kepada dirinya tetapi dia tetap pergi
__________________ bagi segala teka-teki yang bermain difikirannya.
- Selamat maju jaya -Koleksi soalan Novel 6:20 – Cikgu Aini

1

Seterusnya, Sukma mempunyai sikap berani _________________________________ Buktinya,
Sukma sendiri telah bertanya kepada Iskandar untuk mengetahui lebih lanjut tentang Kelab WX2, walhal dia
sejak awal lagi tidak gemar untuk bersemuka dengan Iskandar kerana sikap Iskandar yang
_______________________ dan tidak mahu menerima pendapat orang lain.
Antara peristiwa lain yang menunjukkan nilai keberanian ialah dalam watak yang dibawa dibawa oleh
__________________, iaitu ibu Sukma yang berani menanggung risiko. Sebagai contoh, ibu Sukma berani
menjadi __________________ bagi mendapatkan maklumat tentang Kelab WX2 walaupun dia tahu bahawa
tindakannya itu bukan sahaja boleh menjerat dirinya bahkan boleh membawa maut.
Selain itu, watak Rafiq turut menunjukkan sikap keberanian. Antara peristiwa yang menunjukkan sikap
keberanian Rafiq ialah dia _______________________________ tentang topik yang dipelajari oleh mereka di
dalam kelas, walhal dia merupakan pelajar baharu di pusat pengajian tersebut dan ilmu yang dimiliki sangat
sedikit berbanding yang lain.
membuka pintu pagar rumahnya
menegur penampilan Jerry
seorang perisik
berani memberikan penerangan

untuk bertanya bagi mendapatkan kebenaran
untuk mendapatkan jawapan
riak dalam percakapannya
Kelab WX2 seorang diri

6:20 pagi.
Puan Delia

Soalan 6:
Nyatakan tiga perbandingan watak utama dan watak sampingan berdasarkan novel yang anda kaji.
Novel yang saya kaji ialah 6:20 karya Siti Jasmina Ibrahim. Watak utama dalam novel tersebut ialah
Nur Sukma manakala watak sampingan ialah Rafiq Mustaqeem.
Watak utama Nur Sukma merupakan mahasiswa peringkat diploma dalam jurusan Sains Politik di IPTA
yang aktif dan seorang yang
_________________________ Sukma sering menyuarakan
_________________________________ mengikut topik yang diajarkan semasa kuliah dan sewaktu
perbincangan dalam kumpulan bersama-sama dengan rakannya.
Selain itu, Nur Sukma seorang yang mempunyai __________________________yang kukuh.
Misalnya, Sukma berusaha untuk membebaskan rakannya, Jerry daripada pengaruh negatif akibat kemunculan
__________________
Seterusnya, Nur Sukma juga seorang yang mempunyai __________________ terhadap kesusahan
yang dialami oleh orang lain. Sukma tersentuh apabila melihat penderitaan Ehsan, seorang kanak-kanak yang
menderita __________________ dan kulit.
Watak sampingan Rafiq Mustaqeem juga merupakan seorang mahasiwa yang cemerlang dalam
akademik. Misalnya, Rafiq mendapat pujian __________________ serta teman-teman sekuliah yang lain ketika
diminta untuk menjelaskan topik pelajaran yang telah pun dipelajarinya semasa menuntut di Amerika dahulu.
Selain itu, Rafiq Mustaqeem juga seorang yang mempunyai semangat setiakawan. Rafiq turut sama
membantu Sukma mendapatkan maklumat tentang __________________
Seterusnya, Rafiq Mustaqeem ialah seorang yang mempunyai __________________ yang kukuh.
Walaupun dibesarkan di Barat, Rafiq tidak lupa akan __________________ dan berpegang teguh pada ajaran
agama.
semangat setiakawan
Prof. Darul
tetamu-tetamu misteri

Kelab WX2
jati diri
pendapat yang bernas

penyakit jantung
perasaan simpati

budaya Timur
cemerlang dalam akademik

Soalan 7:

- Selamat maju jaya -Koleksi soalan Novel 6:20 – Cikgu Aini

1

Setiap novel pasti membawa pengajaran kepada pembaca. Berdasarkan novel yang anda pelajari huraikan tiga
pengajaran yang diketengahkan.
Novel yang saya kaji ialah 6.20 karya Siti Jasmina Ibrahim. Dalam novel tersebut terdapat beberapa
pengajaran yang diutarakan oleh pengarang.
Antara pengajarannya ialah kita hendaklah _________________________________ seperti yang
ditonjolkan oleh watak Pak Cik Rashid. Pak Cik Rashid bersama-sama Sukma mencari __________________
di kawasan rumah pangsa kos rendah. Meskipun mereka tidak berjaya, tetapi Pak cik Rashid memberi jaminan
akan terus membantu Sukma.
Selain itu, kita hendaklah ________________________________________Pak Cik Rashid peka
dengan perubahan sikap Sukma yang tidak mahu menceritakan apa-apa kepada jirannya apabila jirannya,
__________________ ingin mengetahui perkara yang berlaku __________________ pula mencari jawaban
tentang kerisauan yang melanda Sukma dengan menebak Sukma dengan soalan-soalan umpama Sukma sedang
menyimpan rahsia dan bermasalah __________________ Ibu Sukma pula beranggapan bahawa Sukma banyak
berubah dan merahsiakan sesuatu daripadanya.
Seterusnya kita haruslah _______________________________ Rafiq dan Alvin berjaya membuat
Jerry pucat lesi apabila mengatakan mereka berdua mengetahui kegiatan Jerry pada malam sebelumnya. Mereka
mendesak Jerry bercerita hal sebenar kerana curiga tentang kegiatan Jerry yang mengandungi unsur teroris.
prihatin terhadap perubahan sikap rakan atau
anggota masyarakat
bijaksana dalam mencungkil maklumat
Ibu Sukma

tolong menolong dalam menyelesaikan masalah

Aim

Kesihatan

Ros

Soalan 8:
Persoalan kegigihan dalam mengatasi masalah golongan muda.
Berdasarkan novel Tingkatan 3, berikan tiga contoh peristiwa yang dapat menggambarkan persoalan di atas.
Novel yang saya kaji ialah 6:20 karya Siti Jasmina Ibrahim. Dalam novel tersebut, persoalan kegigihan
menunjukkan bebarapa peristiwa.
Contoh peristiwa yang pertama dapat dilihat ketika ______________ tercedera dan akhirnya koma
akibat terkena tembakan ahli kumpulan ‘ruang sepi’ semasa operasi polis. Hal ini jelas menunjukkan
kegigihannya mengatasi masalah golongan muda yang terpengaruh oleh budaya asing. Sebenarnya, Puan Delia
merupakan perisik kerajaan tetapi menyamar sebagai ahli Kelab WX2 untuk mengetahui teori dan
____________ yang cuba diserapkan oleh anasir yang menyerang ahli kelab secara senyap.
Seterusnya, persoalan kegigihan mengatasi masalah golongan muda juga dapat dilihat apabila
________________ pergi bersendirian menyiasat ruang sepi di Kelab WX2 yang banyak mempengaruhi
perubahan sikap beberapa orang rakannya seperti Jerry dan Iskandar. Walaupun perbuatannya
itu______________ __________, Sukma pergi untuk mengetahui keadaan sebenar dan berharap agar dia dapat
membantu rakan-rakannya itu.
Peristiwa yang seterusnya ialah kegigihan wanita tua atau nenek yang berdikari untuk menyara
cucunya ________yang menjadi yatim piatu pada usia muda. Dia menjual _________________ di pasar
meskipun sudah berusia demi memastikan nasib Aim terbela.
Sukma

mengundang bahaya

Buah-buahan

Puan Delia

Aim

fahaman baru

1
Soalan 9:
Huraikan tiga peristiwa yang menunjukkan nilai setia kawan berdasarkan novel Tingkatan 3.
Novel yang saya kaji ialah 6: 20 karya Siti Jasmina Ibrahim. Dalam novel tersebut, terdapat pelbagai
peristiwa yang menunjukkan nilai setia kawan.
- Selamat maju jaya -Koleksi soalan Novel 6:20 – Cikgu Aini

Antara peristiwa pertama yang saya peroleh ialah watak utama, __________dengan kawan-kawannya
___________antara sama lain. Contohnya, _______sentiasa mengambil berat tentang Sukma dan berjanji
sentiasa membantu Sukma untuk mendapatkan maklumat tentang tetamu misteri.
Selain itu, peristiwa kedua yang menunjukkan nilai setia kawan ialah Rafiq ________akan keselamatan
Sukma semasa mencari maklumat tentang_______. Contohnya, Rafiq tidak sampai hati dan bimbang mahu
meninggalkan__________ semasa menunggu Jenny di luar Kelab WX2 lalu dia menunggu Sukma di sekitar
kawasan WX2.
Seterusnya, Sukma juga menonjolkan nilai setia kawan terhadap kawannya, _________yang terlibat
dalam aktiviti Kelab WX2. Dia bimbang akan masa depan Jerry terjejas. Contohnya, Sukma cuba sedaya upaya
untuk menasihati Jerry_______________apabila mengetahui Jerry terlibat dalam aktiviti kelab WX2. (halaman
183)
mengambil berat
bimbang
Sukma sendiri
kembali ke pangkal jalan
Soalan 10 :

Rafiq
Jerry
Kelab WX2
Sukma

Huraikan tema novel yang anda pelajari. [ PT3 2014 ]
Novel yang saya pelajari ialah 6:20. Tema novel tersebut ialah _____________________
____________________________ dalam menentang anasir Barat yang mempengaruhi jiwa mereka.
Perjuangan ini dapat dilihat melalui watak ________________________________ _________. Mereka
berusaha untuk menyelamatkan Iskandar, Reny dan Jerry daripada terus dipengaruhi oleh
__________________________ yang terpesong. Sukma berusaha untuk mendapat maklumat tentang Kelab
WX2 dan ‘ruang sepi’ dengan pergi ke kelab itu untuk _________________________________________ pada
waktu pagi.
Perjuangan gigih mereka untuk menyelamatkan rakan-rakan mereka dan golongan remaja juga dapat
dilihat apabila Sukma, Teja dan Rafiq bersama-sama dengan Kak Ros memasuki Kelab WX2
untuk___________________________________. Namun begitu, mereka tidak menemukan sebarang maklumat
yang mencurigakan.
Peristiwa lain yang membuktikan perjuangan golongan muda ialah usaha bersungguh-sungguh Sukma
dan Rafiq untuk _____________________________ yang kelihatan tidak terurus supaya pulang ke pangkal
jalan. Akhirnya, Jerry menyesali kesilapannya. Atas desakan Sukma, Jerry memberikan kerjasama kepada polis
dengan membongkar rahsia kegiatan ____________________________.
Perjuangan Sukma dan rakan-rakannya akhirnya berjaya melumpuhkan kegiatan Kelab WX2. Iskandar
membantu Sukma dan polis dengan memberikan maklumat tentang _________________
_________________yang akan dilakukan oleh ahli kelab di sebuah bangunan biru di hujung daerah.
pemikiran Barat
memujuk Jerry
Rusuhan
melihat keadaan kelab itu

Kelab WX2
mencari bahan bukti
perjuangan golongan muda
Sukma, Rafiq dan Teja

1

Soalan 11:
Latar masa, latar tempat dan latar masyarakat merupakan unsur penting dalam sesebuah novel. Berdasarkan
novel yang anda kaji, huraikan satu contoh peristiwa bagi setiap latar di atas.

- Selamat maju jaya -Koleksi soalan Novel 6:20 – Cikgu Aini

Novel yang saya pelajari ialah 6:20 karya Siti Jasmina Ibrahim.Dalam novel tersebut terdapat pelbagai
peristiwa yang mempunyai latar masa, latar tempat dan latar masyarakat.
Peristiwa yang menunjukkan __________________ ialah muncul seorang wanita tua dihadapan pintu
pagar rumahnya di Taman Megah tepat __________________ dengan pakaiannya yang lusuh sambil
menjunjung bakul rotan berisi buah manggis seperti yang dicerikan oleh Sukma.
Seterusnya, latar tempat pula ditunjukkan melalui peristiwa seorang lelaki yang berusia 30-an, berkulit
gelap,berbadan kurus dan kelihatan tidak terurus duduk bersila __________________
Manakala peristiwa yang menunjukkan __________________ pula dapat digambarkan melalui kisah
Sukma,Teja,Rafiq , Jerry dan Alvin yang merupakan __________________ dalam Jurusan Sains dan Falsafah
di _________________________________

Institusi Pengajian Tinggi Awam.
pukul 6:20 pagi

di hadapan pintu pagar rumah Sukma
latar masyarakat

Penuntut
latar masa

Novel yang saya kaji ialah 6 : 20 karya Siti Jasmina Ibrahim. Dalam novel tersebut terdapat latar
masa,latar tempat dan latar masyarakat yang ditunjukkan dalam pelbagai peristiwa.
Latar masa pada waktu petang digambarkan melalui peristiwa __________________ Sukma
ternampak lelaki dewasa yang pernah __________________ berhampiran Kelab WX2 ketika sedang menunggu
kedatangan Jerry.
Selain itu, peristiwa yang menunjukkan latar tempat iaitu __________________, sebuah kelab
hiburan yang dikunjungi golongan remaja dan juga pelancong. Di dalamnya terdapat __________________ yang
mengumpulkan remaja yang dipengaruhi oleh suatu fahaman baru.
Seterusnya, latar masyarakat yang __________________ dalam menjaga ikatan kekeluargaan
ditujukkan melalui peristiwa ikatan kasih sayang antara Sukama dan ibu bapanya tetap utuh walaupun mereka
__________________ yang amat berat.
'ruang sepi'
pada suatu petang
datang kerumahnya

diuji dengan dugaan
Kelab WX2
mengutamakan kasih sayang

Novel yang saya pelajari ialah novel 6:20 karya Siti Jasmina Ibrahim. Terdapat pelbagai peristiwa yang
menggambarkan latar masa, latar tempat dan latar masyarakat dalam novel ini.
Antara peristiwa yang __________________ ialah peristiwa, Kelab WX2 yang __________________
dan menjadi tumpuan golongan remaja dan pelancong serta pengunjung ruang sepi.
Seterusnya latar tempat ditunjukkan melalui peristiwa __________________ yang mengadakan
persembahan tarian tradisi dari Sarawak yang diketuai oleh Erman yang __________________
Peristiwa yang mempunyai latar masyarakat yang __________________ seperti peristiwa
__________________, selepas anaknya iaitu ayah Aim meninggal dunia, ditambah ibu Aim yang lari
meninggalkan dia dan Aim.
menggambarkan latar masa
tabah menghadapi dugaan dan cabaran
menyara kehidupan meraka berdua

beroperasi pada waktu malam
Kumpulan Waris Cinta
berlangsung di Kafe Flora.

1
SOALAN 12 :
Watak utama biasanya menghadapi tentangan daripada watak sampingan. Berdasarkan novel yang yang anda
kaji, huraikan tiga peristiwa yang menunjukkan tentangan watak sampingan terhadap watak utama.
- Selamat maju jaya -Koleksi soalan Novel 6:20 – Cikgu Aini

Novel yang pelajari ialah 6:20 karya Siti Jasmina Ibrahim. Dalam Novel tersebut terdapat beberapa
watak sampingan yang menunjukkan tentangan terhadap watak utama.
Antara contoh peristiwa yang menunjukkan tentangan ialah semasa Sukma dan Rafiq pergi ke Kelab
WX2 _________________________________________________ dan Rafiq di Kelab WX2.
Selain itu, penentangan terhadap watak utama iaitu Sukma juga dapat dilihat daripada peristiwa semasa
di rumah Ehsan apabila ___________________________________________________ semasa melawat Ehsan
Seterusnya peristiwa yang menunjukkan tentangan terhadap watak utama ialah peristiwa Iskandar
_____________________________________________________ dengan menuduhnya hanya berlakon sahaja.
Contoh peristiwa
Iskandar telah mempesoalkan kehadiran Sukma ke Kelab WX2
Sukma tersentak setelah Iskandar menyindir Tuan Haji Syakir ayah Sukma semasa melawat Ehsan di rumahnya
Iskandar meredahkan-rendahkan kehadiran Sukma ke rumah Ehsan dengan menuduhnya hanya berlakon sahaja

CONTOH PERISTIWA LAIN
Penentangan
Iskandar menuduh Sukma menyebar propaganda
(halaman 40)

Contoh peristiwa
Iskandar menuduh Sukma hadir ke rumah Ehsan
hanya untuk menyebarkan propaganda.

Iskandar lazimnya akan membangkitkan kemarahan
Sukma (halaman 88)

Iskandar membangkitkan kemarahan Sukma dengan
menghalang laluan dan mahu bertekak dengan Sukma
semasa di Kelab WX2

Iskandar bersikap memberontak dan pesimistik
(halaman 41)

Sejak di bangku sekolah lagi Sukma letih dengan sikap
Iskandar dan kawan-kawannya yang suka
memberontak dan pesimistik.

SOALAN 13:
Watak utama sering digambarkan sebagai seorang yang bijaksana. Berikan tiga peristiwa yang menunjukkan
kebijaksanaan watak utama.
Novel yang saya pelajari ialah 6:20 karya Siti Jasmina Ibrahim. Dalam novel tersebut terdapat beberapa
peristiwa yang menunjukkan kebijaksanaan watak utama.
Antara peristiwa yang menunjukkan kebijaksanaan watak utama, iaitu _____________________ ialah
dia dapat _____________________ yang dikemukakan oleh _____________________ walaupun semasa
penerangan yang diberikan, Sukma tidak _____________________ kerana fikirannya masih teringat akan
perkara yang telah berlaku pada pagi tersebut.
Kebijaksanaan Sukma juga terbukti apabila dia bijak mencari orang yang betul untuk mendapat jawaban
sebenar tentang _____________________, iaitu Iskandar. Sukma terus bertanya kepada Iskandar walhal pada
mulanya dia tidak gemar untuk bertemu Iskandar kerana sikap Iskandar yang jelik di mata Sukma.
Peristiwa
seterusnya
yang
menunjukkan
kebijaksanaan
Sukma
ialah
dia
dapat
_____________________ untuk menceritakan masalah utama yang berkaitan dengan _____________________
di kawasan mereka tanpa membongkar rahsianya yang sedang menyiasat aktiviti Kelab WX2.
aktiviti Kelab WX2
menjawab soalan

memujuk ayahnya
Sukma

Orang muda
memberikan perhatian

Profesor Darul

SOALAN 14:
Huraikan tiga latar masa yang terdapat dalam novel yang anda pelajari.

- Selamat maju jaya -Koleksi soalan Novel 6:20 – Cikgu Aini

1

Novel yang saya kaji ialah 6.20 karya Siti Jasmina Ibrahim. Dalam novel tersebut terdapat tiga latar
masa yang boleh kita bincangkan.
Latar masa bagi novel 6.20 _____________ selama tujuh hari iaitu bermula pada hari Isnin dan berakhir
pada hari Ahad. Latar masa seterusnya ialah dua minggu selepas itu, Sukma berada di mahkamah untuk
memberikan keterangan sebagai saksi atas kejadian yang telah berlaku.
Latar masa pada waktu pagi ialah _____________ yang berlaku tepat pada pukul 6.20 pagi pada hari
Isnin,Selasa, Rabu dan Khamis. Pada hari Isnin, tepat pukul 6.20 muncul seorang nenek tua yang membawa
bakul berisi buah manggis berdiri di hadapan pintu pagar rumah Sukma. Tepat pukul 6.20 pagi hari Selasa
muncul pula seorang lelaki kurus dan ____________ tidak terurus. Pada hari Rabu tepat pukul 6.20 pagi muncul
dua ekor anak kucing Burman. Akhirnya pada hari Khamis tepat pukul 6.20 pagi, muncul seorang kanak-kanak
lelaki yang berumur dalam _________________________ berdiri di hadapan pintu pagar rumah Sukma.
Latar masa yang berlaku pada waktu petang ialah semasa Sukma, Teja, Rafiq,dan Alvin sedang
menunggu kedatangan Jerry pada petang Jumaat _______________ tidak jauh dari Kelab WX2. Semasa
menunggu kedatangan Jerry, Sukma telah ternampak seorang lelaki yang pernah datang ke rumahnya dulu tepat
pukul 6.20 pagi.
Latar masa yang berlaku pada waktu malam pula ialah semasa Sukma __________ ayahnya ke Majlis
Sumbangan Amal Persatuan Kraf Wanita yang diadakan di rumah Ehsan. Di sinilah Sukma berjumpa dengan
Ehsan seorang kanak-kanak yang menghidap penyakit kronik.
mengikuti
peristiwa-peristiwa

di belakang rumah kedai
lingkungan lima tahun

mengambil masa
kelihatan

SOALAN 15 :
Kita hendaklah tabah menghadapi cabaran
Berdasarkan penyataan di atas, nyatakan tiga peristiwa penting yang berkaitan dengan pengajaran di atas.
Novel yang saya pelajari ialah 6:20 karya Siti Jasmina Ibrahim. Dalam novel tersebut terdapat beberapa
peristiwa yang menggambarkan bahawa kita hendaklah tabah menghadapi cabaran.
Antaranya ialah seorang nenek tabah_____________________kehidupan selepas kematian anaknya.
Dia menjaga cucunya Aim, reda menghadapi segala ujian dan hidup dalam _____________________ Dia
menyara kehidupannya dengan_____________________
Selain itu kanak-kanak bernama Ehsan pula begitu tabah _____________________ bersama-sama
dengan keluarganya dan masyarakat yang prihatin terhadap dirinya _____________________ akibat penyakit
jantung dan kulit yang serius.
Peristiwa seterusnya ialah Sukma yang sentiasa tabah dan ______________________ membantu
masyarakat daerahnya. Contohnya dia berusaha untuk menyelamatkan Jerry daripada terus
_____________________ malah dia tidak pernah jemu menasihati Jerry agar_____________________
mengharungi
tidak pernah putus asa

meskipun dia
menderita
serba kekurangan

meneruskan kehidupan

kembali ke pangkal jalan

menjual buah-buahan

bergelumang dalam perkara negatif

1
LATIHAN MURID (TAMBAHAN)

- Selamat maju jaya -Koleksi soalan Novel 6:20 – Cikgu Aini

Seterusnya Ros seorang pegawai polis wanita yang_____________________Dia tinggal seorang diri
selepas _____________________ dua tahun yang lalu manakala ayahnya pula sudah lama meninggal dunia
ketika dia masih_____________________
Contoh lain ialah Puan Delia emak Sukma yang tabah _____________________ sebagai perisik demi
___________________________ walaupun dia _____________ oleh anak dan suaminya.
Selain itu lelaki bernama Aim yang bekerja di ladang ayah Rafiq pada mulanya
_____________________ namun setelah menyertai Kelab WX2 dia dianggap menghidap AIDS. Sebenarnya dia
telah dicucuk dengan dadah supaya rahsia_____________________
merahsiakan
tugasnya
seorang yang rajin

Kelab WX2 tidak terbongkar

Berusia belasan tahun

kematian ibunya

cekal dan tabah

Menyelamatkan jati diri anak bangsanya

Disyaki

Soalan 16 :
Nilai kasih sayang sering dipaparkan dalam novel.
Berdasarkan novel yang anda pelajari, berikan tiga peristiwa yang menunjukkan nilai kasih sayang.
Novel yang saya pelajari ialah 6:20 karya Siti Jasmina Ibrahim. Dalam novel tersebut terdapat beberapa
peristiwa yang menunjukkan nilai kasih sayang.
Antara peristiwa yang menunjukkan nilai kasih sayang ialah Puan Delia sangat menyayangi anak
tunggalnya, Sukma dan begitu _______________________ Sukma. Puan Delia risau dan
______________________ Sukma yang sering bertemu dan mendekati orang yang tidak dikenali yang datang
ke rumah mereka pada pukul 6.20 pagi.
Selain itu, Puan Delia juga ___________________________ kerana kasih akan keluarganya. Beliau
telah melakukan pengorbanan yang sangat besar dengan ________________________ yang sebenar sehingga
beliau __________________ jika suami dan anaknya sendiri menganggapnya seorang pengkhianat negara.
Seterusnya, Sukma masih menyayangi ibunya walaupun pada mulanya dia menyangka ibunya itu
________________________ tetapi setelah dia mengetahui ______________________, kasih sayangnya
terhadap ibunya itu _______________________.
pengkhianat negara
merahsiakan tugasnya

sanggup berkorban
mempersoalkan tindakan

kisah sebenar
rela

risau akan keselamatan
semakin mendalam

LATIHAN MURID (TAMBAHAN)
Di samping itu, nilai kasih sayang ditunjukkan oleh Tuan Haji Shaqir. Beliau seorang suami dan ayah
yang penyayang. Beliau mengambil berat akan _____________________
Seterusnya, nilai kasih sayang juga terdapat pada watak Ros. Ros _____________________yang
sentiasa mengambil berat akan Sukma yang sudah dianggap seperti _____________________
Selain itu,seorang nenek tua yang _____________________ dan _____________________, Aim
dengan penuh kasih sayang walaupun mereka hidup dalam _____________________....
Oleh sebab sayang akan cucunya maka dia sanggup berkorban apa-apa saja demi kebahagiaan
cucunya,Aim.
serba kekurangan
adik kandungnya sendiri

reda akan kematian anaknya
keadaan anak dan isterinya

jiran Sukma
menjaga cucunya

SOALAN 17:

- Selamat maju jaya -Koleksi soalan Novel 6:20 – Cikgu Aini

1

Novel yang saya pelajari ialah 6:20 karya Siti Jasmina Ibrahim. Dalam novel tersebut terdapat beberapa
nilai kemanusiaan.
Antara nilai kemanusiaannya ialah kasih sayang. Ibu Sukma ______________ Sukma sebuah buku
kerana risau tentang diri Sukma yang dikatakan mengalami__________________.
Selain itu, nilai____________ . Reny berterus-terang kepada Sukma bahawa dia mengenali Sukma
____________________ dan mempunyai _______________ yang lebih daripada seorang kawan dengan
Iskandar.
Seterusnya, nilai tanggungjawab. ______________ masih lagi sempat mengikuti kuliah dan
mengadakan
___________________
walaupun
dia
dibelenggui
dengan
pelbagai
persoalan__________________.
Hubungan
Kejujuran

tetamu misteri
perbincangan kumpulan

Menghadiahi
Sukma

tekanan perasaan
daripada Iskandar

1

- Selamat maju jaya -Koleksi soalan Novel 6:20 – Cikgu Aini