You are on page 1of 2

Latar tempat

:
Watak utama: Dahlia
Perwatakan: Seorang yang
penyabar.

1. Kampung Parit Haji Rais. Kampung Dahlia.
2. Sek. Men. Temenggung Ibrahim. Dahlia menimba ilmu sebgai pelajar
tingkatan enam dan tingggal di asrama.

Nilai : Kesabaran.

Contoh peristiwa:

Persoalan :
Kesabaran menghadapi dugaan
hidup,.

1. Azhari menghantar Dahlia balik ke kampungnya di Kampung Parit Haji
Rais dari Asrama Sekolah Menengah Temenggung Ibrahim pada waktu
petang. Aton telah menyindir Dahlia sewaktu dihantar oleh Azhari.
Dahlia bersabar apabila disindir oleh Aton.

Pengajaran:
Kita mestilah sabar
menghadapi dugaan hidup.

2.Dahlia tetap bersabar apabila Aton menyatakan bahawa emaknya
gila. (Huraikan)
3. Dahlia bersabar menghadapi kerenah Nek Kiah yang membenci
keluarganya. (Huraikan)

Latar masyarakat :
Masyarakat yang sabar
menghadapi dugaan hidup.
Latar masa: Petang

1

2