You are on page 1of 11

BORANG PENILAIAN

PERTANDINGAN KEBERSIHAN & KECERIAAN KELAS 2015
MINGGU :
TARIKH:
SESI PETANG
Bil
A
1
2
3
4
5
B
1
2
3
4
5
6
7
8
9
C
10
11
D
12
13
14
15
E
16

Item
WAJIB
Visi & Misi (5)
Jadual Waktu Kelas (5)

Tingkatan 1
1A1 1A2 1A3 1A4 1A5 1A6 1A7 1A8 1A9 1A10

J. W. Kebersihan Kelas (5)
Pasu bunga (5)

Senarai AJK Kelas (5)
KEBERSIHAN
Lantai (5)
Tong Sampah (5)
Cermin Tingkap (5)
Bingkai Tingkap (5)
Laci Meja Pelajar (5)
Papan Hitam (5)
Lampu & Kipas (5)
Dinding & Siling (5)
Koridor/ Longkang (5)
SUSUNATUR
Penyapu/ T. Sampah (5)
Meja & Kerusi (5)
KECERIAAN
Meja Pelajar (5)
Meja Guru (5)
Langsir (5)
Hiasan Kelas (10)
SUDUT M/P
Content Sudut M/P (15)
Jumlah (120%)

Perhatian: Cermin tingkap yang kekurangan tidak mempengaruhi permarkahan.
Pintu yang rosak/hilang tidak mempengaruhi permarkahan.
Sistem Pemarkahan (Markah dalam kurungan adalah markah penuh bagi item tersebut)
Markah Penuh (5)
Markah Penuh (10)Markah Penuh (15)
4-5 Memuaskan
9-10 Baik
13-15 Sangat baik
2-3 Kurang Memuaskan
6-8 Memuaskan 10-12 Baik
0-1 Perlu Perhatian
3-5 Kurang Memua7-9 Memuaskan
0-2 Perlu Perhatia 4-6 Kurang Memuaskan
0-3 Perlu Perhatian
Komen Hakim:

Tanda tangan & Nama
(Panel Hakim)

........ CG ...................................

PERTANDINGAN KEBERSIHAN & KECERIAAN KELAS 2015 MINGGU : TARIKH: SESI PETANG Bil A 1 2 3 4 5 B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 C 10 11 D 12 13 14 15 E 16 Item WAJIB Visi & Misi (5) Jadual Waktu Kelas (5) Tingkatan 2 2A1 2A2 2A3 2A4 2A5 2A6 2A7 2A8 2A9 J. W. Sampah (5) Meja & Kerusi (5) KECERIAAN Meja Pelajar (5) Meja Guru (5) Langsir (5) Hiasan Kelas (10) SUDUT M/P Content Sudut M/P (15) Jumlah (120%) Perhatian: Cermin tingkap yang kekurangan tidak mempengaruhi permarkahan. Sistem Pemarkahan (Markah dalam kurungan adalah markah penuh bagi item tersebut) Markah Penuh (5) Markah Penuh (10)Markah Penuh (15) 4-5 Memuaskan 9-10 Baik 13-15 Sangat baik 2-3 Kurang Memuaskan 6-8 Memuaskan 10-12 Baik 0-1 Perlu Perhatian 3-5 Kurang Memua7-9 Memuaskan 0-2 Perlu Perhatia 4-6 Kurang Memuaskan 0-3 Perlu Perhatian Komen Hakim: Tanda tangan & Nama . Kebersihan Kelas (5) Pasu bunga Senarai AJK Kelas (5) KEBERSIHAN Lantai (5) Tong Sampah (5) Cermin Tingkap (5) Bingkai Tingkap (5) Laci Meja Pelajar (5) Papan Hitam (5) Lampu & Kipas (5) Dinding & Siling (5) Koridor/ Longkang (5) SUSUNATUR Penyapu/ T. Pintu yang rosak/hilang tidak mempengaruhi permarkahan.

........(Panel Hakim) ...... CG .............................

W.BORANG PENILAIAN PERTANDINGAN KEBERSIHAN & KECERIAAN KELAS 2016 MINGGU : TARIKH: SESI PAGI Bil A 1 2 3 4 5 B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 C 10 11 D 12 13 14 15 E 16 Item WAJIB Visi & Misi (5) Jadual Waktu Kelas (5) Tingkatan 3 3A1 3A2 3A3 3A4 3A5 3A6 3A7 3A8 3A9 J. Kebersihan Kelas (5) Pasu bunga (5) Senarai AJK Kelas (5) KEBERSIHAN Lantai (5) Tong Sampah (5) Cermin Tingkap (5) Bingkai Tingkap (5) Laci Meja Pelajar (5) Papan Hitam (5) Lampu & Kipas (5) Dinding & Siling (5) Koridor/ Longkang (5) SUSUNATUR Penyapu/ T. Sampah (5) Meja & Kerusi (5) KECERIAAN Meja Pelajar (5) Meja Guru (5) Langsir (5) Hiasan Kelas (10) SUDUT M/P Content Sudut M/P (15) Jumlah (120%) Perhatian: Cermin tingkap yang kekurangan tidak mempengaruhi permarkahan. Sistem Pemarkahan (Markah dalam kurungan adalah markah penuh bagi item tersebut) Markah Penuh (5) Markah Penuh (10) Markah Penuh (15) 4-5 Memuaskan 9-10 Baik 13-15 Sangat baik 2-3 Kurang Memuaskan 6-8 Memuaskan 10-12 Baik 0-1 Perlu Perhatian 3-5 Kurang Memuask7-9 Memuaskan 0-2 Perlu Perhatian 4-6 Kurang Memuaskan 0-3 Perlu Perhatian Komen Hakim: Tanda tangan & Nama . Pintu yang rosak/hilang tidak mempengaruhi permarkahan.

.(Panel Hakim) ………………………. .

W. Pintu yang rosak/hilang tidak mempengaruhi permarkahan. Sistem Pemarkahan (Markah dalam kurungan adalah markah penuh bagi item tersebut) Markah Penuh (5) Markah Penuh (10) Markah Penuh (15) 4-5 Memuaskan 9-10 Baik 13-15 Sangat baik 2-3 Kurang Memuaskan 6-8 Memuaskan 10-12 Baik 0-1 Perlu Perhatian 3-5 Kurang Memuaskan 7-9 Memuaskan 0-2 Perlu Perhatian 4-6 Kurang Memuaskan 0-3 Perlu Perhatian Komen Hakim: Tanda tangan & Nama (Panel Hakim) . Sampah (5) Meja & Kerusi (5) KECERIAAN Meja Pelajar (5) Meja Guru (5) Langsir (5) Hiasan Kelas (10) SUDUT M/P Content Sudut M/P (15) Jumlah (120%) Perhatian: Cermin tingkap yang kekurangan tidak mempengaruhi permarkahan. Kebersihan Kelas (5) Pasu Bunga (5) Senarai AJK Kelas (5) KEBERSIHAN Lantai (5) Tong Sampah (5) Cermin Tingkap (5) Bingkai Tingkap (5) Laci Meja Pelajar (5) Papan Hitam (5) Lampu & Kipas (5) Dinding & Siling (5) Koridor/ Longkang (5) SUSUNATUR Penyapu/ T.BORANG PENILAIAN PERTANDINGAN KEBERSIHAN & KECERIAAN KELAS 2016 MINGGU : TARIKH: SESI PAGI Bil A 1 2 3 4 5 B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 C 10 11 D 12 13 14 15 E 16 Item WAJIB Visi & Misi (5) Jadual Waktu Kelas (5) TINGKATAN 4 4SN 4ST1 4ST2 4ST3 4A1 4A2 4A3 4A4 4KAG J.

.................... .......................

................BORANG PENILAIAN PERTANDINGAN KEBERSIHAN & KECERIAAN KELAS 2016 MINGGU : TARIKH: SESI PAGI Bil A 1 2 3 4 5 B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 C 10 11 D 12 13 14 15 E 16 Item WAJIB Visi & Misi (5) Jadual Waktu Kelas (5) 5SN Tingkatan 5 5ST1 5ST2 5ST3 5A1 5A2 5KAG J. Pintu yang rosak/hilang tidak mempengaruhi permarkahan...... W.. Sampah (5) Meja & Kerusi (5) KECERIAAN Meja Pelajar (5) Meja Guru (5) Langsir (5) Hiasan Kelas (10) SUDUT M/P Content Sudut M/P (15) Jumlah (120%) Perhatian: Cermin tingkap yang kekurangan tidak mempengaruhi permarkahan... Sistem Pemarkahan (Markah dalam kurungan adalah markah penuh bagi item tersebut) Markah Penuh (5) Markah Penuh (10) Markah Penuh (15) 4-5 Memuaskan 9-10 Baik 13-15 Sangat baik 2-3 Kurang Memuaskan 6-8 Memuaskan 10-12 Baik 0-1 Perlu Perhatian 3-5 Kurang Memuaskan 7-9 Memuaskan 0-2 Perlu Perhatian 4-6 Kurang Memuaskan 0-3 Perlu Perhatian Komen Hakim: Tanda tangan & Nama (Panel Hakim) .... Kebersihan Kelas (5) Pasu bunga (5) Senarai AJK Kelas (5) KEBERSIHAN Lantai (5) Tong Sampah (5) Cermin Tingkap (5) Bingkai Tingkap (5) Laci Meja Pelajar (5) Papan Hitam (5) Lampu & Kipas (5) Dinding & Siling (5) Koridor/ Longkang (5) SUSUNATUR Penyapu/ T.. ..............

CG .

.............. Sampah (5) 11 Meja & Kerusi (5) D KECERIAAN 12 Meja Pelajar (5) 13 Meja Guru (5) 14 Langsir (5) 15 Hiasan Kelas (10) E SUDUT M/P 16 Content Sudut M/P (15) Jumlah (115%) U6B Tingkatan 6 U6C L6A L6B L6C Perhatian: Cermin tingkap yang kekurangan tidak mempengaruhi permarkahan...... Sistem Pemarkahan (Markah dalam kurungan adalah markah penuh bagi item tersebut) Markah Penuh (5) Markah Penuh (10) Markah Penuh (15) 4-5 Memuaskan 9-10 Baik 13-15 Sangat baik 2-3 Kurang Memuaskan 6-8 Memuaskan 10-12 Baik 0-1 Perlu Perhatian 3-5 Kurang Memuaskan 7-9 Memuaskan 0-2 Perlu Perhatian 4-6 Kurang Memuaskan 0-3 Perlu Perhatian Komen Hakim: Tanda tangan & Nama (Panel Hakim) .....BORANG PENILAIAN PERTANDINGAN KEBERSIHAN & KECERIAAN KELAS 2016 MINGGU : TARIKH: MENENGAH ATAS Bil A Item U6A WAJIB 1 Visi & Misi (5) 2 Jadual Waktu Kelas (5) 3 J. Pintu yang rosak/hilang tidak mempengaruhi permarkahan. CG .......... W........ Kebersihan Kelas (5) 4 Senarai AJK Kelas (5) B KEBERSIHAN 1 Lantai (5) 2 Tong Sampah (5) 3 Cermin Tingkap (5) 4 Bingkai Tingkap (5) 5 Laci Meja Pelajar (5) 6 Papan Hitam (5) 7 Lampu & Kipas (5) 8 Dinding & Siling (5) 9 Koridor/ Longkang (5) C SUSUNATUR 10 Penyapu/ T...