You are on page 1of 553

10.

2014 EvoBus GmbH
Reproducerea şi multiplicarea fără traducere, inclusiv sub formă de extrase, sunt interzise.
Adresa de comandă:
EvoBus GmbH
Documentaţie de service
D­89231 Neu­Ulm
Printed in Germany
Nr. comandă: A 632 584 71 19

Prefaţă
Informaţiile pentru utilizatori,
livrate împreună cu fiecare
autobuz pentru călători, sunt
destinate persoanelor calificate
pentru operarea cu autovehiculul.
Aceste informaţii pentru utilizatori
sunt organizate în felul următor:
Instrucţiunile de utilizare pentru
conducători auto au rolul de a vă
clarifica într­o formă prescurtată
şi sinoptică toate chestiunile privitoare la operarea cu autovehicul.
Informaţiile detaliate şi complementare, precum şi informaţiile
suplimentare relevante pentru securitate sunt prezentate în instrucţiunile de exploatare.
Certificatul de întreţinere serveşte
ca ghid director pentru îngrijirea
tehnică a autovehiculului dumneavoastră. El cuprinde toate indicaţiile cu privire la lucrările şi intervalele de întreţinere, precum şi

pagini pentru confirmarea lucrărilor de întreţinere efectuate.
Vă rugăm să acordaţi atenţie capitolului "Securitatea" încă dinainte de
prima punere în funcţiune a autovehiculului şi să vă familiarizaţi cu conţinutul acestor instrucţiuni de exploatare înainte de începerea cursei!
Dacă aveţi nevoie de o explicaţie,
există descrieri şi pentru dotările speciale (opţiunile DS). Deoarece pachetul de livrare este alcătuit în conformitate cu ordinul de comandă emis de
dumneavoastră, dotarea autovehiculului dumneavoastră poate să difere
faţă de unele descrieri şi imagini.
Instrucţiunile de utilizare pentru conducători auto, instrucţiunile de exploatare şi certificatul de întreţinere
reprezintă documente importante şi
trebuie să fie prezente întotdeauna în
autovehicul.
Autovehiculele noastre sunt supuse
în permanenţă unui proces de îmbu-

nătăţiri tehnice. Apelăm la înţelegerea dumneavoastră pentru faptul că
trebuie să ne rezervăm dreptul de a
opera modificări în ce priveşte forma,
dotarea şi partea tehnică. Din aceste
motive, nu se pot formula pretenţii juridice cu privire la conţinutul acestor
informaţii pentru utilizatori.
Protecţia mediului
EvoBus GmbH se declară în favoarea
integrării măsurilor de protecţie a mediului, care aţionează asupra cauzelor
şi ia în calcul toate efectele proceselor de producţie şi ale produselor
asupra mediului în deciziile la nivel
de întreprindere.
Obiectivele noastre sunt utilizarea
economică a resurselor şi menajarea
elementelor de bază necesare vieţii, care servesc la conservarea vieţii
umane şi a mediului.
Şi dumneavoastră puteţi ajuta mediul
înconjurător, prin exploatarea autovehiculului într­o manieră care să­l

menajeze. Consumul de carburant şi
uzura în ansamblul transmisiei (motorul, ambreiajul, cutia de viteze, osiile,
frânele, pneurile) depind puternic de
maniera de conducere.
Vă dorim călătorie plăcută!
EvoBus GmbH
Mercedes­Benz Autobuze pentru călători

Cuprins
Identificarea autovehiculului . . . .

1

Securitatea . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Frazele de securitate cu caracter
general . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Poliţele pentru bagaje de
mână . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Frazele de securitate pentru
compartimentul de odihnă al
conducătorului auto . . . . . . . . . . . 10
Frazele de securitate pentru instalaţia de ştergere a geamurilor . . . 10
Frazele de securitate pentru
instalaţia de climatizare . . . . . . . . 10
Utilizarea sistemelor de încălzire
auxiliară . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Generalităţi . . . . . . . . . . . . . . . .
Pregătirea pentru cursă ­ măsurile
zilnice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pregătirea pentru cursă ­ măsurile
săptămânale . . . . . . . . . . . . . . . .
Pregătirea pentru cursă ­ măsurile
lunare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13
14
15
16

Lucrări suplimentare de îngrijire dependente de utilizarea
autovehiculului . . . . . . . . . . . . . . . 16
Generalităţi privind îngrijirea
autovehiculului şi întreţinerea . . . . 17
Îngrijirea şi curăţarea . . . . . . . . . . 17
Modul funcţional . . . . . . . . . . . .
Prescripţii pentru rodaj . . . . . . . . .
Pornirea motorului . . . . . . . . . . . .
Conducerea . . . . . . . . . . . . . . . . .
Oprirea motorului . . . . . . . . . . . . .
Tractarea/ pornirea prin tractare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Exploatarea remorcii . . . . . . . . . .
Încărcarea remorcii . . . . . . . . . . .
Conducerea cu remorcă . . . . . . .
Cuplaj de remorcă cu cap sferic
(fix) (opţiune DS) . . . . . . . . . . . . .
Cuplaj de remorcă cu fălci sau cu
cap sferic(demontabil) (opţiune
DS) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Conectarea alimentării cu
tensiune . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19
23
23
25
26
27
30
31
31
32
32
33

Întreţinerea cuplajului de remorcă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Alimentarea (cu carburant
Diesel) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sistemul de purificare a gazelor
de eşapament BlueTec . . . . . . . .
Substanţă consumabilă AdBlue® . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Alimentarea cu aditiv AdBlue® . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Filtru de microparticule pentru
motoare Diesel . . . . . . . . . . . . . . .
Regenerarea filtrului de microparticule Diesel . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pornirea manuală a regenerării filtrului de microparticule
Diesel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Indicaţii funcţionale/ indicaţii de
avarie la instalaţia de carburant/
instalaţia de purificare a gazelor
de eşapament . . . . . . . . . . . . . . .
Funcţia memoriei de date în
caz de accident (UDS) (opţiune
DS) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Frazele de securitate pentru
instalaţia de frână . . . . . . . . . . . .
Frânarea de urgenţă . . . . . . . . . .

TOURISMO / M / L (Euro VI)/10.2014 RO

34
34
35
38
40
42
43
45

47
49
50
51

I

Cuprins
Frânarea şi oprirea . . . . . . . . . . .
Frânarea cu protecţia anti­
blocare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Acţionarea frânei de mână/
parcare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Eliberarea frânei de mână/
parcare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Frânarea de urgenţă la defectarea ambelor circuite de
frână . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sistemul de frânare EBS (descrierea sistemului) . . . . . . . . . . . . . . .
Sistemul de reglare a patinării
tracţiunii (ASR) . . . . . . . . . . . . . . .
Frâna asistată . . . . . . . . . . . . . . .
Programul electronic de stabilitate
(ESP) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Indicaţii de funcţionare/ afişaje de
avarie la instalaţia de frână . . . . .
Activarea majorării patinării ASR
(sistemul de reglare a patinării
tracţiunii) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Indicaţii funcţionale/afişaje de
avarie ABS/ASR . . . . . . . . . . . . . .

II

51
52
53
54
54
55
56
56
57
58
61
62

Programul electronic de stabilitate (ESP) (descrierea
funcţională) . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dezactivarea programului
electronic de stabilitate (ESP) . . .
Indicaţii de funcţionare/ afişaje de
avarie la instalaţia de frână . . . . .
Manipularea instalaţiilor de
230/400 V (opţiune DS) . . . . . . . .
Ataşarea unui portbagaj pentru
schiuri (opţiune DS) . . . . . . . . . . .
Rabatarea portbagajului pentru
schiuri (opţiune DS) . . . . . . . . . . .
Indicaţiile suplimentare de folosire
pentru portbagajul pentru schiuri
(opţiune DS) . . . . . . . . . . . . . . . . .
Indicaţie privind lucrările de
întreţinere . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Îngrijirea şi curăţarea . . . . . . . . . .
Îngrijirea/ curăţarea roţilor din aliaj
uşor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Îngrijirea şi curăţarea huselor,
capitonajelor şi a plafonului
interior . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

TOURISMO / M / L (Euro VI)/10.2014 RO

65
67
68
74
75
77
78
79
79
81
82

Îngrijirea/ curăţarea huselor
textile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
Îngrijirea/ curăţarea huselor din
microfibre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
Îngrijirea/ curăţarea huselor din
piele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
Perspectivă generală . . . . . . . . 89
Vedere generală a locului
conducătorului auto . . . . . . . . . . . 92
Comutatoarele de pe panoul
instrumentelor, partea stângă . . . 93
Comutatoarele de pe panoul instrumentelor, partea dreaptă . . . . 98
Afişajul multifuncţional . . . . . . . . 100
Cronotahograful (poziţia de
încorporare) . . . . . . . . . . . . . . . . 102
Cronotahograful DTCO . . . . . . . 104
Tahometrul . . . . . . . . . . . . . . . . . 106
Frazele de securitate pentru afişajul destinaţiei de călătorie . . . . 107
Pupitrul de comandă pentru afişajele destinaţiei de
călătorie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108

Cuprins
Butonul pentru uşi din locul
conducătorului auto . . . . . . . . . .
Setul de unelte şi echipamentul
pentru situaţii de urgenţă . . . . . .
Amplasarea stingătoarelor de
incendiu . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Amplasarea truselor de
prim­ajutor . . . . . . . . . . . . . . . . .
Amplasamentul barei de tractare
(opţiune DS) . . . . . . . . . . . . . . . .
Amplasarea oglinzii de rezervă
(opţiune DS) . . . . . . . . . . . . . . . .
Ciocanul pentru spargerea geamului în caz de urgenţă (opţiune
DS) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Compartimentul de odihnă al
conducătorului auto . . . . . . . . . .
Pupitrul de comandă Frigider ­
bucătărie de bord . . . . . . . . . . . .
Pupitrul de comandă Frigider
însoţitor de cursă . . . . . . . . . . . .
Rezervor cu lichid de spălare a
geamurilor . . . . . . . . . . . . . . . . .
Afişarea indicaţiilor de legare a
centurii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

110
111
111
112

Clapetele exterioare Tourismo
15 RHD (exemplificativ pentru
autovehiculele cu 2 osii) . . . . . . 122
Structura şi funcţionarea instalaţiei de semnalizare a
incendiilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123
Indicaţii funcţionale şi afişaje de avarie la instalaţia de
semnalizare a incendiilor . . . . . . 124

112
112
113
114
116
118
120
121

Operarea de la postul conducătorului auto . . . . . . . . . . . . . . .
Comutatorul rotativ pentru
lumină . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Comutatorul de pe coloana de
direcţie pentru funcţiile luminilor
şi ştergătoarelor . . . . . . . . . . . . .
Comutatorul de pe coloana
de direcţie pentru Retarder
şi Tempomat (vedere de
ansamblu) . . . . . . . . . . . . . . . . .
Coloana de direcţie reglabilă . . .
Comutatorul aprinderii . . . . . . . .
Frâna de mână/ parcare şi dispozitivul pentru decuplare de
urgenţă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

125
127
128

129
133
134

Meniul setărilor de bază pentru
display . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Setarea strălucirii display­ului şi
a iluminării instrumentelor . . . . .
Ecranul (display­ul) din afişajul
multifuncţional . . . . . . . . . . . . . .
Apelarea şi citirea indicatorului consumului de carburant
(DS) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Frazele de securitate pentru
suspensia pneumatică . . . . . . . .
Ridicarea/ coborârea autovehiculului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nivelul normal . . . . . . . . . . . . . .
Activarea/ dezactivarea transferului sarcinilor pe osii la osia
auxiliară purtătoare posterioară
(numai pentru autovehiculele pe
3 osii) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Activarea/ dezactivarea frânei de
staţionare (opţiune DS) . . . . . . .
Activarea/ dezactivarea sistemului de blocare a pornirii (opţiune
DS) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

136
138
138
145
148
148
150

150
151
152

135

TOURISMO / M / L (Euro VI)/10.2014 RO

III

Cuprins
Indicaţii importante referitoare la
direcţie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153
Rotirea volanului în staţionare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154
Activarea instalaţiei pentru
apeluri de service bucătărie . . . . 155
Descrierile comutatoarelor . . .
Întrerupătorul general de siguranţă (comutatorul pentru oprire
de urgenţă) (variantă specifică
ţării) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ajustarea oglinzilor . . . . . . . . . . .
Butonul pentru ruloul parasolar
al parbrizului (opţiune DS) . . . . .
Butonul pentru ruloul parasolar
al însoţitorului (opţiune DS) . . . .
Comutatorul pentru transferul
sarcinilor pe osii (numai pentru
autovehiculele pe 3 osii) . . . . . .
Regenerarea filtrului de microparticule Diesel (DPF) / blocarea
regenerării . . . . . . . . . . . . . . . . .
Butonul pentru dezactivarea programului electronic de stabilitate
(ESP) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

IV

157

160
161
161
162
162
162
163

Butonul Program de deplasare
substituent ­ schimbător de
viteze GO 240­8 (opţiune DS)
(2/4 şi N) . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Butonul Program de deplasare
substituent ­ schimbător de
viteze GO 240­8 (opţiune DS)
(activare program de deplasare
substituent şi R) . . . . . . . . . . . . .
Butonul pentru mod lent . . . . . . .
Butonul de control pentru
display . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Comutatorul pentru lumina de la
postul conducătorului auto . . . . .
Buton UDS . . . . . . . . . . . . . . . . .
Comutatorul pentru lămpile de
citit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Comutatorul pentru lumina
din spaţiul pasagerilor, treapta
I+II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Comutatorul pentru lumina de
noapte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Butonul pentru aerare/dezaerare
a trapei din plafon (opţiune
DS) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Comutatorul instalaţiei pentru
apeluri de service bucătărie . . . .

TOURISMO / M / L (Euro VI)/10.2014 RO

163

163
164
164
165
165
165
166
166
166
167

Butonul circuitului pentru curse
cu elevi (opţiune DS) . . . . . . . . .
Comutatorul pentru sistemul de
avertizare acustică la mersul
înapoi (opţiune DS) . . . . . . . . . .
Butonul Macara de ridicare a
geamului la fereastra conducătorului auto . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Buton de ridicare/ coborâre a
autovehiculului . . . . . . . . . . . . . .
Buton de nivel normal . . . . . . . .
Comutatorul de deblocare a
instalaţiei de semnalizare pentru
pasageri . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Comutatorul pentru încălzirea
geamurilor: fereastra conducătorului auto/ încălzirea
oglinzilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Comutatorul pentru încălzirea
parbrizului (opţiune DS) . . . . . . .
Comutatorul pentru selectarea
claxonului (opţiune DS) . . . . . . .
Butonul pentru închiderea
centralizată a portbagajului
stânga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

167
168
168
168
169
169

169
170
171
171

Cuprins
Butonul pentru închiderea
centralizată a portbagajului
dreapta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Comutatorul pentru Deblocare
bucătărie (opţiune DS) . . . . . . . .
Comutatorul pentru Deblocare
toaletă (opţiune DS) . . . . . . . . . .
Comutatorul pentru circuite
electrice > 100 V (opţiune
DS) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Comutatorul pentru microfonul
de la scaun . . . . . . . . . . . . . . . .
Butonul pentru închiderea
telefonului de bord (opţiune
DS) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tasta de selecţie pentru
telefonul de bord de la compartimentului de odihnă al
conducătorului auto/bucătărie
(opţiune DS) . . . . . . . . . . . . . . . .
Comutatorul pentru dezactivarea frânei de încetinire de la
pedală . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Butonul pentru frâna de staţionare (opţiune DS) . . . . . . . . . . .
Comutatorul pentru instalaţia de
semnalizare intermitentă . . . . . .

171
172
172
172
173
173

173
174
174
175

Butonul pentru uşa I . . . . . . . . .
Butonul pentru uşa II . . . . . . . . .
Comutatorul de deblocare în
caz de urgenţă pentru frâna de
staţionare (opţiune DS) . . . . . . .
Tasta UDS (memoria de date
în caz de accident) (opţiune
DS) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Scaunul conducătorului auto/
scaunele pasagerilor . . . . . . . .
Scaunul conducătorului auto . . .
Elementele de comandă la
scaunul conducătorului auto
Grammer . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Elementele de comandă la scaunul conducătorului auto ISRI
6860/875 (dotare specială) . . . .
Manevrarea scaunului însoţitorului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Reglarea scaunului de pasager . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Manevrarea centurii de siguranţă
de la scaunul conducătorului
auto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

175
176
176
176

177
178
180
182
184

Manevrarea centurii de siguranţă
de la scaunul însoţitorului . . . . .
Centura de siguranţă la
scaunele din spaţiul pentru
pasageri . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Demontarea pernei scaunului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Montarea pernei scaunului . . . . .
Afişarea indicaţiilor de legare a
centurii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Setul de service al scaunului de
pasager . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cutii de viteze . . . . . . . . . . . . .
Instrucţiunile de securitate
pentru cutia de viteze . . . . . . . . .
Operarea cu cutia de viteze PSH
(sistemul asistat pneumatic) . . . .
Cutia de viteze GO 250­8
(descrierea sistemului) . . . . . . . .

187
187
187
188
188
190
193
194
195
196

185
186

TOURISMO / M / L (Euro VI)/10.2014 RO

V

Cuprins
Traductorul (maneta de selecţie)
GO 250 ­ 8 (opţiune DS) . . . . . . 198
Operarea cu cutia de viteze
GO 250­8 PowerShift (opţiune
DS) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199
Operarea cu programul de deplasare de rezervă GO 250­8
PowerShift (opţiune DS) . . . . . . 213
Sisteme pentru regimul de
deplasare . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sisteme pentru regimul de
deplasare . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Limitator automat de viteză . . . .
Limitatorul de viteză automat
(descrierea funcţională) . . . . . . .
Temposet (Limiter) . . . . . . . . . . .
Activarea sistemului Temposet
(Limiter) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sistemul combinat Tempomat pentru propulsie/ frânare
(opţiune DS) . . . . . . . . . . . . . . . .
Activarea sistemul Tempomat
combinat pentru propulsie/
frânare (opţiune DS) . . . . . . . . .

VI

217
218
219
219
220
221
223
224

Încălzirea ­ ventilaţia ­ climatizarea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Indicaţii de exploatare pentru
instalaţia de climatizare . . . . . . .
Pupitrul de comandă pentru
încălzire, ventilare, climatizare
(HLK) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Reglajul dinamic manual a
turaţiei suflantei din locul
conducătorului auto . . . . . . . . . .
Preselectarea temperaturii în
spaţiul pentru pasageri . . . . . . . .
Reglarea manuală a turaţiei
suflantei din spaţiul pentru
pasageri . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Activarea sistemului de reglaj
pentru climatizare . . . . . . . . . . . .
Activarea modului Aer recirculat
în postul conducătorului auto/
spaţiul pentru pasageri . . . . . . . .
Activarea funcţiei Reheat . . . . . .
Activarea aparatului de încălzire
auxiliară . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Programarea timpilor de comandă pentru aparatul de
încălzire auxiliară . . . . . . . . . . . .

TOURISMO / M / L (Euro VI)/10.2014 RO

229
230
232
235
236
238
239
240
240
241
243

Activarea timpului de comandă
programat pentru aparatul de
încălzire auxiliară . . . . . . . . . . . .
Dezactivarea unui timp de
comandă activat . . . . . . . . . . . . .
Programarea duratei de conectare pentru aparatul de încălzire
auxiliară . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Comutatorul/regulatorul rotativ
din compartimentul de odihnă al
conducătorului auto . . . . . . . . . .
Deschiderea/ blocarea . . . . . .
Butonul pentru uşi din locul
conducătorului auto . . . . . . . . . .
Protecţia anti­înţepenire (mişcarea în sens invers) la închiderea
uşilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Protecţia anti­înţepenire la
deschiderea uşilor . . . . . . . . . . .
Blocarea robinetului de urgenţă
exterior de la uşa 2 (opţiune
DS) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Indicaţii funcţionale/afişaje de
avarie pentru uşi . . . . . . . . . . . .

245
247
247
250
253
255
256
256
257
258

Cuprins
Deblocarea uşilor de la uşa faţă
dreapta . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Deblocarea uşii 2 . . . . . . . . . . . .
Deblocarea uşilor de la telecomanda radio (opţiune
DS) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Deblocarea clapetelor compartimentului de bagaje de la
butonul din postul conducătorului
auto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Deblocarea clapetelor compartimentului de bagaje de la
telecomandă (opţiune DS) . . . . .
Încuierea uşii 2 . . . . . . . . . . . . .
Încuierea uşii 1 . . . . . . . . . . . . .
Încuierea prin telecomanda radio
(opţiune DS) . . . . . . . . . . . . . . . .
Instalaţia de închidere centralizată (opţiune DS) (descrierea
sistemului) . . . . . . . . . . . . . . . . .
Indicaţii funcţionale/ indicaţii de avarie la închiderea
centralizată . . . . . . . . . . . . . . . . .
Acţionarea în caz de urgenţă
a uşilor (depresurizarea uşilor
prin acţionarea robinetului de
urgenţă) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

259
260
260

261
262
263
263
264
265
269

Deblocarea de urgenţă a clapetelor compartimentului de
bagaje la ieşirea din funcţiune a
alimentării cu aer comprimat . . .
Deschiderea/închiderea clapetei
de întreţinere de sub fereastra
conducătorului auto . . . . . . . . . .
Deschiderea/ închiderea manuală a trapelor din plafon . . . . . . .
Ieşirea de urgenţă prin acţionarea în caz de urgenţă a trapelor
electrice din plafon (opţiune
DS) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bucătăria de bord . . . . . . . . . .
Indicaţii generale . . . . . . . . . . . .
Indicaţiile privind funcţionarea
aparatului cu microunde . . . . . . .
Utilizarea conformă cu destinaţia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Personalul admis . . . . . . . . . . . .
Prima punere în funcţiune a
mini­bucătăriei . . . . . . . . . . . . . .
Punerea în funcţiune a mini­
bucătăriei . . . . . . . . . . . . . . . . . .

272
273
274

275
277
280
281
284
284
284
286

Alimentarea rezervorului de apă
proaspătă din autovehicul . . . . .
Alimentarea rezervorului de apă
proaspătă în afara autovehiculului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Verificaţi şi curăţaţi filtrul pentru
apa proaspătă . . . . . . . . . . . . . .
Obţinerea apei la robinetul de
apă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Punerea în funcţiune a boilerului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Decalcifierea boilerului . . . . . . . .
Punerea în funcţiune a fierbătorului de cârnaţi . . . . . . . . . . . . . .
Curăţarea fierbătorului de
cârnaţi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Decalcifierea fierbătorului de
cârnaţi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Punerea în funcţiune a maşinii
de cafea cu capacitate 40 de
ceşti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Obţinerea cafelei la maşină în
anotimpul rece . . . . . . . . . . . . . .
Curăţarea maşinii de cafea cu
capacitate de 40 de ceşti . . . . . .

287
289
289
290
291
292
294
297
297
298
302
302

270
TOURISMO / M / L (Euro VI)/10.2014 RO

VII

Cuprins
Punerea în funcţiune a maşinii
de cafea pentru 2 căni . . . . . . . .
Prepararea a 1/2 dintr­o cană de
cafea (10 ceşti de cafea) . . . . . .
Prepararea a 1 cană de cafea
(20 de ceşti de cafea) . . . . . . . .
Prepararea a 2 căni de cafea
(40 ceşti de cafea) . . . . . . . . . . .
Folosirea pe mod manual
a maşinii de cafea pentru 2
căni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Decalcifierea maşinii de cafea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Utilizarea în perioada de
iarnă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Golirea rezervorului de apă
proaspătă . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Golirea conductelor de apă . . . .
Golirea boilerului . . . . . . . . . . . .
Golirea maşinii de cafea cu
capacitate 40 de ceşti . . . . . . . .
Golirea maşinii de cafea pentru
2 căni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Golirea sifonului . . . . . . . . . . . . .
Schimbarea siguranţelor . . . . . .
Avarii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

VIII

303
304
305
306
307
308

Repunerea în funcţiune a
boilerului după o avarie . . . . . . .
Repunerea în funcţiune a fierbătorului de cârnaţi după o
avarie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Repunerea în funcţiune a maşinii de cafea cu capacitate de 40
de ceşti după o avarie . . . . . . . .
Repunerea în funcţiune a maşinii de cafea pentru 2 căni după
o avarie . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Alte avarii . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Scoaterea din funcţiune a mini­
bucătăriei . . . . . . . . . . . . . . . . . .

316
318
318
320
321
322

309
309
310
311
312
312
313
314
316

Bucătăria de bord (producţie
Eltesan) . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Indicaţii generale . . . . . . . . . . . .
Utilizarea conformă cu destinaţia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Personalul admis . . . . . . . . . . . .
Punerea în funcţiune a bucătăriei de bord (producţie
Eltesan) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pornirea apei de la robinetul de
apă (producţie Eltesan) . . . . . . .

TOURISMO / M / L (Euro VI)/10.2014 RO

325
326
327
327
328
329

Umplerea cu apă proaspătă
(producţie Eltesan) . . . . . . . . . . . 331
Remedierea avariilor mici
(producţie Eltesan) . . . . . . . . . . . 332
Regimul de iarnă (producţie
Eltesan) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 333
Bucătăria de bord (integrată în
cabina de toaletă) . . . . . . . . . .
Fraze de securitate/indicaţii . . . .
Utilizarea conformă cu destinaţia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Personalul admis . . . . . . . . . . . .
Prima punere în funcţiune a
mini­bucătăriei . . . . . . . . . . . . . .
Punerea în funcţiune a mini­
bucătăriei . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Alimentarea rezervorului de apă
proaspătă din autovehicul . . . . .
Alimentarea rezervorului de apă
proaspătă în afara autovehiculului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Verificaţi şi curăţaţi filtrul pentru
apa proaspătă . . . . . . . . . . . . . .
Obţinerea apei la robinetul de
apă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

335
337
338
338
338
339
341
342
343
343

Cuprins
Punerea în funcţiune a fierbătorului de cârnaţi . . . . . . . . . . . . . .
Curăţarea fierbătorului de
cârnaţi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Decalcifierea fierbătorului de
cârnaţi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Punerea în funcţiune a maşinii
de cafea . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Prepararea a 1/2 dintr­o cană de
cafea (10 ceşti de cafea) . . . . . .
Prepararea a 1 cană de cafea
(20 de ceşti de cafea) . . . . . . . .
Decalcifierea maşinii de cafea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Turnarea în pahare a apei fierbinţi (alternativă la maşina de
cafea) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Aparatul cu apă fierbinte
(opţiune DS) . . . . . . . . . . . . . . . .
Reglarea termostatului de la
aparatul cu apă fierbinte . . . . . .
Decalcifierea boilerului pentru
aparatul cu apă fierbinte . . . . . .
Utilizarea în perioada de
iarnă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

344
346
347
347
348
349
350
351
352
353
354
355

Golirea rezervorului de apă
proaspătă . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Golirea conductelor de apă . . . .
Golirea boilerului . . . . . . . . . . . .
Golirea sifonului . . . . . . . . . . . . .
Schimbarea siguranţelor . . . . . .
Avarii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Repunerea în funcţiune a fierbătorului de cârnaţi după o
avarie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Repunerea în funcţiune a maşinii de cafea după o avarie . . . . .
Repunerea în funcţiune a aparatului cu apă fierbinte (opţiune
DS) după o avarie . . . . . . . . . . .
Alte avarii . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Scoaterea din funcţiune a mini­
bucătăriei . . . . . . . . . . . . . . . . . .

356
356
357
358
359
361
362
362
364
365
366

Toaleta . . . . . . . . . . . . . . . . . . 369
Punerea în funcţiune a toaletei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 370
Comutarea între modurile
funcţionale WC/CC (opţiune
DS) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 372

Spălarea WC­ului . . . . . . . . . . . .
Pornirea apei la chiuvetă . . . . . .
Alimentarea săpunierei cu săpun
lichid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Încărcarea cu prosoape de
hârtie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Încărcarea cu hârtie igienică . . .
Deschiderea dulapului de sub
spălător . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Schimbarea pungilor pentru
deşeuri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Alimentarea rezervorului cu apă
proaspătă . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Golirea rezervorului cu apă
proaspătă . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Golirea recipientului de materii
fecale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Folosirea în perioada de
iarnă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Verificarea întrerupătorului
automat de protecţie diferenţial
pentru priza de 230V (opţiune
DS) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ungerea paletelor pompei
CC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

TOURISMO / M / L (Euro VI)/10.2014 RO

373
374
374
375
375
375
376
376
377
378
379

380
381

IX

Cuprins
Auto­asistenţa . . . . . . . . . . . . .
Vedere de ansamblu a ecranului pentru indicaţii funcţionale,
funcţii şi avarii . . . . . . . . . . . . . .
Afişarea nivelului uleiului de
motor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mesajele privind nivelul uleiului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Informaţiile privind nivelul
uleiului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Verificarea nivelului uleiului de
motor cu joja de ulei (opţiune
DS) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Frazele de securitate pentru
lucrările în compartimentul
motorului . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Demontarea şi scoaterea curelei
de acţionare (OM 470) . . . . . . . .
Aşezarea şi montarea curelei de
acţionare (OM 470) . . . . . . . . . .
Verificarea nivelului lichidului de
răcire în circuitul motorului şi în
circuitul de încălzire . . . . . . . . . .
Pneurile ­ securitatea funcţională
şi siguranţa în circulaţie . . . . . . .
Presiunea aerului în pneuri . . . .

X

383
389
398
398
401
405
406
407
409
413
414
414

Profilul pneurilor . . . . . . . . . . . . .
Starea pneurilor . . . . . . . . . . . . .
Vechimea pneurilor . . . . . . . . . .
Deteriorări invizibile ale pneurilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Capacitatea portantă a pneurilor,
viteza maximă pentru pneuri şi
tipurile de pneuri . . . . . . . . . . . .
Pneurile reşapate . . . . . . . . . . . .
Tabelul cu presiunea în pneuri
295/80 R 22,5 . . . . . . . . . . . . . .
Controlul presiunii aerului în
pneuri pe display . . . . . . . . . . . .
Măsuri de siguranţă în caz
de pană, respectiv în cazul
schimbării unei roţi . . . . . . . . . . .
Montarea lanţurilor anti­derapante . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Scoaterea roţii de rezervă de
sub clapeta roţii de rezervă . . . .
Ataşarea cricului . . . . . . . . . . . .
Demontarea capacului piuliţelor
de roată, respectiv a capacului
ornamental al roţii (opţiune
DS) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Demontarea roţilor . . . . . . . . . . .

TOURISMO / M / L (Euro VI)/10.2014 RO

415
415
416
416
416
417
418
419
421
421
422
423

424
426

Montarea roţii de rezervă . . . . . .
Montarea capacului piuliţelor
de roată, respectiv a capacului
ornamental al roţii (opţiune
DS) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Umflarea pneurilor prin racordul
de umflare (opţiune DS) . . . . . . .
Racordurile de verificare pentru
partea pneumatică de sub locul
conducătorului auto . . . . . . . . . .
Racordurile de verificare pentru
partea pneumatică spre uşa
2.........................
Alte racorduri de verificare
pentru partea pneumatică . . . . .
Alimentarea instalaţiei de aer
comprimat a unui al 2­lea
autovehicul (opţiune DS) . . . . . .
Acţionarea comutatorului de deblocare în caz de urgenţă pentru
frâna de staţionare/ sistemul
de blocare a pornirii (opţiune
DS) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Indicaţii funcţionale/afişaje de
avarie pentru direcţie . . . . . . . . .

430

432
434
438
440
442
443

445
446

Cuprins
Aerisirea circuitului de carburant
cu pompa electrică de carburant
(EKP) (opţiune DS) . . . . . . . . . .
Schimbarea filtrului de carburant
pentru aparatul de încălzire a
apei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Frazele de securitate pentru
instalaţia electrică . . . . . . . . . . .
Frazele de securitate referitoare
la acumulatoare ­ generalităţi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fraze de securitate pentru manipularea acumulatoarelor . . . . . .
Măsuri pentru evitarea deteriorărilor la autovehicule sau
componente în cursul lucrărilor
de sudură electrică . . . . . . . . . .
Instalaţia electrică (imagine
exemplificatoare pentru 15
RHD) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Întrerupătorul general al acumulatoarelor (cu LED pentru
validarea deconectării) . . . . . . . .
Panoul de comandă de la
postul conducătorului auto în
habitaclu . . . . . . . . . . . . . . . . . .

446
447
448
448
449

450
452
454
456

Panoul de comandă principal
(sub postul conducătorului
auto) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Panoul de comandă auxiliar . . . .
Panoul de comandă cu siguranţe PDB . . . . . . . . . . . . . . . . .
Panoul de comandă din plafon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Priza electrică la instalaţia de pe
acoperiş (încălzirea, ventilarea,
climatizarea) . . . . . . . . . . . . . . . .
Compartimentul acumulatoarelor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Indicaţii referitoare la alocarea
siguranţelor . . . . . . . . . . . . . . . .
Alocarea siguranţelor în panoul
de comandă de la locul conducătorului auto ­ habitaclu ­
Tourismo RHD . . . . . . . . . . . . . .
Alocarea siguranţelor la panoul
de comandă principal (sub locul
conducătorului auto) ­ Tourismo
RHD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Alocarea siguranţelor în panoul
de comandă auxiliar ­ Tourismo
RHD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

458
460
462
464
466
468
469

470

474
476

Alocarea siguranţelor în panoul
de comandă auxiliar cu PDB . . . 480
Alocarea siguranţelor în panoul
de comandă pentru siguranţe
(Power Distribution Board PDB)
Tourismo RHD . . . . . . . . . . . . . . 484
Alocarea siguranţelor la panoul de comandă din plafon ­
Tourismo RHD . . . . . . . . . . . . . . 488
Alocarea siguranţelor instalaţiei
de pe acoperiş pentru încălzire,
ventilaţie, climatizare (Webasto)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 490
Alocarea siguranţelor instalaţiei de pe acoperiş pentru
încălzire, ventilaţie, climatizare
(Konvekta) . . . . . . . . . . . . . . . . . 492
Utilizarea siguranţelor . . . . . . . . 494
Debranşarea acumulatoarelor
vehiculului . . . . . . . . . . . . . . . . . 495
Încărcarea a acumulatoarelor
vehiculului . . . . . . . . . . . . . . . . . 496
Indicaţii privind asistarea
pornirii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 497
Procedeul de asistare a pornirii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 498
Activarea diagnozei On­Board . . .498

TOURISMO / M / L (Euro VI)/10.2014 RO

XI

Cuprins
Citirea şi decodificarea indicaţiei de pe display la diagnoza
On­Board . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ştergerea memoriei de erori a
sistemului selectat . . . . . . . . . . .
Încheierea diagnozei
On­Board . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Schimbarea becurilor . . . . . . . . .
Reglarea farurilor pentru circulaţie pe dreapta sau stânga
(numai pentru autovehiculele cu
faruri Bi­Xenon) . . . . . . . . . . . . .
Acţionarea în caz de urgenţă
a uşilor (depresurizarea uşilor
prin acţionarea robinetului de
urgenţă) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Deblocarea de urgenţă a clapetelor compartimentului de
bagaje la ieşirea din funcţiune a
alimentării cu aer comprimat . . .
Demontaţi oglinda exterioară,
ataşaţi oglinda pentru cazuri de
urgenţă (opţiune DS) . . . . . . . . .
Acţionarea în caz de urgenţă a
încălzirii locului conducătorului
auto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

XII

500
500
501
501

506

507

509

Acţionarea în caz de urgenţă a
încălzirii pentru spaţiul pasagerilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lucrările de întreţinere la instalaţia de climatizare din autovehicul
(întreţinerea filtrelor) . . . . . . . . . .
Setul lucrărilor de întreţinere la
instalaţia de climatizare . . . . . . .
Curăţarea filtrului de apă al
circuitului de încălzire . . . . . . . . .
Dezaerarea circuitului lichidului
de răcire pentru sistemul de
încălzire . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

513
514
516
519
521

Date tehnice . . . . . . . . . . . . . . 527
Datele autovehiculului . . . . . . . . 528
Planul general al becurilor . . . . . 529
Index . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

510
512

TOURISMO / M / L (Euro VI)/10.2014 RO

531

Identificarea autovehiculului

Poz.

M00_00-0316-01

M00_00-0315-01

Plăcuţa de caracteristici cu seria de
identificare a vehiculului (VIN) şi datele privind masele admise se află în
scara de urcare din faţă pe dreapta

Poz.

Indicaţie:
O identificare precisă a autovehiculului
este foarte importantă pentru o asociere exactă cu "Datele autovehiculului".
Suplimentar, aveţi nevoie de numărul
de identificare a autovehiculului (VIN)
la comanda pieselor de schimb şi la
solicitarea de informaţii tehnice suplimentare.

Notaţie

1

Notaţia autovehiculului

2

Reglajul de
bază al farurilor

3

Reglajul de
bază al farurilor

4

Seria de identificare a vehiculului (VIN)

Notaţie

Valoare

5

Masa totală admisă

6

Sarcina admisă
pe osia faţă

7

Sarcina admisă
pe osia motoare

8

Sarcina admisă
pe osia auxiliară purtătoare
posterioară

Valoare

Codificarea seriei de identificare a
vehiculului (VIN) ca exemplu NMB
632035 1 3 (xxxxxx):
NMB

Codul mondial al producătorului

NMB

MB Türk

WEB

EvoBus Germania

VF9

EvoBus Franţa

VS9

EvoBus Spania

TOURISMO / M / L (Euro VI)/10.2014 RO

1

Identificarea autovehiculului
63203x
63203x
5

Modelul de autovehicul
Tourismo RHD
Lungimea autovehiculului

5

12,96 m

6

12,14 m

7

13,99 m

1

Amplasamentul direcţiei
1

Direcţia pe stânga

2

Direcţia pe dreapta

3

Tipul de caroserie
3

2

M00_00-0082-01

Seria de identificare a vehiculului (săgeata) este amplasată şi pe şasiul
autovehiculului, în zona din faţă. Ea
este accesibilă prin clapeta roţii de
rezervă (deschidere cu ajutorul pârghiei de la scara de urcare din faţă
dreapta).

Autovehicul complet

TOURISMO / M / L (Euro VI)/10.2014 RO

Securitatea
Cuprins
Frazele de securitate cu caracter general . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Poliţele pentru bagaje de mână . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Frazele de securitate pentru compartimentul de odihnă al conducătorului auto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Frazele de securitate pentru instalaţia de ştergere a geamurilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Frazele de securitate pentru instalaţia de climatizare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Utilizarea sistemelor de încălzire auxiliară . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

TOURISMO / M / L (Euro VI)/10.2014 RO

3

Securitatea
Frazele de securitate cu caracter general
Frazele de securitate cu caracter
general

pericolele care pot să apară în desfăşurarea activităţilor.

Utilizarea şi semnificaţia
simbolurilor

Semnificaţia simbolurilor:

Frazele de securitate şi alte indicaţii
importante sunt semnalate prin simboluri speciale
Pe lângă conţinutul indicaţiilor prezentate, se vor respecta sistematic
prescripţiile de siguranţă şi prescripţiile de prevenire a accidentelor, emise
de asociaţiile profesionale.
Suplimentar, se vor avea în vedere
indicaţiile de pe ambalajele pieselor,
mijloacelor de lucru şi substanţelor
consumabile.
În utilizarea indicaţiilor, se va pleca
sistematic de la premisa că informaţiile pentru utilizatori sunt destinate
persoanelor care, pe baza pregătirii,
experienţei şi instruirii lor, sunt calificate pentru executarea activităţilor
necesare.

Indicaţie:
Indicaţii asupra informaţiilor suplimentare importante

Precauţie:
Indicaţii de avertizare asupra pagubelor materiale posibile, care pot să
apară în caz de nerespectare

Pericol!
Indicaţii de avertizare în caz de pericol
pentru persoane

În plus, aceste persoane trebuie să
fie capabile să recunoască şi să evite

4

TOURISMO / M / L (Euro VI)/10.2014 RO

Protecţia mediului
Indicaţii asupra măsurilor de protecţie
a mediului

Trimitere la informaţii pentru utilizatori extrapolate şi complementare
Indicaţii privind securitatea
autovehiculului
Vă recomandăm:
Să utilizaţi numai piese originale
de calitate verificată OMNIplus,
accesorii şi piese de modificare
avizate explicit de EvoBus pentru
fiecare tip de autovehicul, pentru
a nu pune în pericol acordul de
garanţie, siguranţa în circulaţie şi
valabilitatea aprobării de funcţionare. Securitatea, fiabilitatea şi
aptitudinea acestor piese a fost
determinată în cadrul unei verificări speciale.
Informaţii suplimentare sunt acordate de orice partener de service al
OmniPlus.

Securitatea
Frazele de securitate cu caracter general
Securitatea funcţională
Indicaţii importate:
Lucrările sau modificările aduse
autovehiculului executate în mod
neprofesional pot duce la disfuncţionalităţi.
Intervenţiile la componentele electronice şi programele software ale
acestora pot provoca disfuncţionalităţi. Datorită integrării în reţea a
componentelor electronice, acest
lucru poate cauza avarii şi la sistemele asupra cărora nu se intervine în mod direct. Prin aceste
disfuncţionalităţi, securitatea funcţională a autovehiculului este periclitată considerabil.
Dispozitivele electrice sau electronice încorporate ulterior trebuie să
fie omologate în conformitate cu
directiva 95/54/CE sau reglementarea ECE 10/02.
Materialele montate pe autovehicul în cursul lucrărilor de încorporare, dezasamblare/ asamblare

sau modificare, care intră sub
incidenţa dispoziţiilor privitoare
la piesele cu verificare obligatorie împotriva incendiilor, trebuie
să fie conforme cu directiva CE
95/28/CE.
D de asemenea, materialele şi
componentele pentru scaune şi
dispozitive de fixare a scaunelor, montate pe autovehicul în
cursul lucrărilor de încorporare,
dezasamblare/ asamblare sau
modificare, trebuie să fie conforme cu următoarele directive:
76/115/CEE în redactarea 96/
38/CE, 74/408/CEE în redactarea
96/37/CE, 77/541/CEE în redactarea 96/36/CE
Se va avea în vedere obligatoriu certificatul corespunzător la
achiziţia, respectiv încorporarea
unor asemenea materiale şi componente. Utilizarea de materiale
şi componente care nu prezintă
certificatele menţionate poate

conduce la anularea aprobării de
funcţionare!
Vă recomandăm să încredinţaţi
lucrările sau modificările unui partener de service al OmniPlus.
Directiva UE 2001/85
Aprobarea de înscriere în circulaţie
conform clasei 1: autobuz de linii
urbane
Autovehicule cu locuri în picioare,
care permit transportul pasagerilor
pe sectoarele de drum cu numeroase staţii.
Aprobarea de înscriere în circulaţie
conform clasei 2: autobuz de linii
interurbane
Cu pasageri aşezaţi în principal
pe scaune. Pasageri în picioare
pe culoar şi/ sau într­o zonă care
nu este mai mare decât spaţiul a
două banchete.

TOURISMO / M / L (Euro VI)/10.2014 RO

5

Securitatea
Frazele de securitate cu caracter general
Aprobarea de înscriere în circulaţie
conform clasei 3: autocar
Exclusiv pentru transportul pasagerilor aşezaţi pe scaune.
Indicaţii importante referitoare la autovehiculele clasificate conform Directivei UE 2001/85, clasele 2 şi 3 (recepţia mixtă):
Indicaţie:
Administratorul autovehiculului este
răspunzător pentru readucerea autovehiculului la starea corespunzătoare
regimului de funcţionare admis al clasei respective.

Indicaţie:
Ca exemplu în acest context, se vor
asigura condiţiile ca un autovehicul utilizat în conformitate cu clasa 2 să fie
pus în exploatare având o echipare cu
scaune fără reglare laterală pe partea
culoarului.

6

Sistemul de navigare şi localizare
Dacă autovehiculul dumneavoastră
este echipat cu un sistem de navigare, vă rugăm să respectaţi următoarele indicaţii:
Pericol!
Concentraţi­vă atenţia cu prioritate
asupra evenimentelor din trafic. Operaţi cu sistemul de navigare şi localizare numai când autovehiculul este
în staţionare. Luaţi în considerare că
autovehiculul dumneavoastră parcurge
într­o secundă o distanţă de 14 m
încă de la viteza de aprox. 50 km/h.
Sistemul de navigare nu are capacitatea de a detecta sarcina maximă
admisă a podurilor sau înălţimea de
trecere admisă la subtraversări. Conducătorul auto trebuie să acorde atenţie singur sarcinii maxime admise a
podurilor şi înălţimilor de trecere.

Operarea cu instalaţia radio şi
aparatele mobile de comunicaţie
(de ex. telefonul, aparatul radio, telefax­ul etc.)

TOURISMO / M / L (Euro VI)/10.2014 RO

Pericol!
Concentraţi­vă atenţia cu prioritate
asupra evenimentelor din trafic. Operaţi cu display­ul de afişare, aparatul
radio sau un aparat mobil de comunicaţie numai dacă situaţia din trafic
vă permite. Luaţi în considerare că
autovehiculul dumneavoastră parcurge
într­o secundă o distanţă de 14 m
încă de la viteza de aprox. 50 km/h.

Pericol!
Vă rugăm să aveţi în vedere dispoziţiile legale din fiecare ţară, privind
folosirea telefoanelor mobile sau a telefoanelor auto.

Folosirea telefoanelor mobile şi
aparatelor radio fără antenă
exterioară
Deoarece funcţionarea aparatelor cu
emisie radio, inclusiv a radio­telefoanelor (Handy) poate provoca perturbaţii în capacităţile funcţionale ale
aparatelor protejate insuficient (sti-

Securitatea
Frazele de securitate cu caracter general
mulatoare cardiace), vă recomandăm
să nu permiteţi apeluri telefonice în
autovehicul fără utilizarea unei antene
exterioare.
Indicaţie:
Dacă se încorporează ulterior un telefon mobil, aparat radio sau fax, care
nu corespunde condiţiilor de montaj
ale EvoBus, aprobarea de funcţionare
a autovehiculului îşi poate pierde valabilitatea (directiva UE 95/ 54/ CE).

Indicaţie:
Aşa­numitele componente anexe mai
vechi (de ex. imprimatorul de bilete,
taxatorul de bilete, afişajele destinaţiei
de călătorie etc.) care se utilizează în
continuare în autobuzele noi trebuie să
respecte cerinţele tehnice ale directivei
CE 72/245 CEE.

Pericol!

Pericol!

Vă rugăm să aveţi în vedere dispoziţiile legale din fiecare ţară, privind
folosirea telefoanelor mobile sau a telefoanelor auto.

Etichetele adezive
Pe autovehiculul dumneavoastră,
există mai multe etichete adezive
cu indicaţii de avertizare. Acestea
au rolul de a vă atrage atenţia dumneavoastră şi altor persoane asupra
diferitelor pericole. De aceea, nu îndepărtaţi nicio etichetă adezivă cu indicaţii de avertizare, dacă acest lucru
nu este menţionat explicit pe eticheta
adezivă.

Dacă desprindeţi eticheta adezivă
cu indicaţii de avertizare, acest lucru
poate conduce la situaţia în care pericolele nu mai pot fi recunoscute de
dumneavoastră sau alte persoane.
Acest lucru poate provoca vătămări
persoanei dumneavoastră sau altor
persoane.

Date salvate în autovehicul
O multitudine de componente
electronic din autovehiculul
dumneavoastră conţin memorii de
date. Aceste memorii de date
salvează temporar sau permanent
informaţiile tehnice despre,
Starea autovehiculului
Evenimente
Erori

TOURISMO / M / L (Euro VI)/10.2014 RO

7

Securitatea
Frazele de securitate cu caracter general
Aceste informaţii tehnice
documentează în general starea unei
componente, a unui modul, a unui
sistem sau a mediului. Acestea sunt
de ex.:
Stările de funcţionare ale componentelor de sistem. Printre acestea se numără, de ex., nivelurile.
Mesajele de stare ale autovehiculului şi de la componentele
acestuia. Printre acestea se numără, de ex., turaţia roţii/viteza,
temporizarea mişcării, acceleraţia transversală, poziţia pedalei de
acceleraţie.
Disfuncţionalităţi şi defecte în
componentele importante de sistem. Printre acestea se numără,
de ex., luminile, frânele.
Reacţii şi stări de funcţionare ale
autovehiculului în situaţii speciale
de circulaţie. Printre acestea se
numără, de ex., declanşarea unui
airbag, utilizarea sistemelor de
reglare a stabilităţii.

8

Stări ale mediului. Printre acestea
se numără, de ex., temperatura
exterioară.
Datele sunt exclusiv de natură
tehnică şi pot fi utilizate în scop de
asistenţă în detecţia şi remedierea
erorilor şi a deficienţelor,
analiză a funcţiilor autovehiculului
de ex. după un accident,
optimizare a funcţiilor autovehiculului.
Profilurile de mişcare pe distanţele
parcurse nu pot fi create din aceste
date. În cazul în care solicitaţi prestaţii de service, aceste informaţii tehnice pot fi exportate din memoriile de
evenimente şi erori.
Prestaţii de service sunt de ex.
Lucrări de reparaţie
Procese de service
Cazuri de garanţie
Asigurarea calităţii

TOURISMO / M / L (Euro VI)/10.2014 RO

Exportul datelor se realizează de către colaboratorii din reţeaua de service (inclusiv producător) cu ajutorul aparatelor speciale de diagnoză.
Dacă este necesar, acolo obţineţi
informaţii suplimentare. După o remediere de erori, informaţiile vor fi
şterse din memoria de erori sau vor
fi suprascrise permanent. În folosirea
autovehiculului se pot imagina situaţii
în care aceste date tehnice, în combinaţie cu alte informaţii ­ după caz
apelând la ajutorul unui expert ­, pot
fi obţinute însoţite cu o etichetă personală.
Exemple în acest sens sunt:
Protocoalele de accident
Deteriorări la autovehicul
Declaraţii de martori

Securitatea
Poliţele pentru bagaje de mână
Alte funcţii suplimentare care pot fi
convenite contractual cu clientul
permit, de asemenea, transmiterea
anumitor date ale autovehiculului din
acesta. Printre acestea se numără,
de ex.
Sistemul telematic Fleetboard
Spălarea autovehiculului pe
exterior într­o instalaţie de spălare

chise. Fixaţi sistemul de comandă
pentru încălzire­ventilare­climatizare
pe modul Aer recirculat (tasta Smog).

Poliţele pentru bagaje de mână

Înaintea procesului de spălare, închideţi ambele oglinzi integrale prin rabatare în jurul axei, de la braţul oglinzii spre parbriz.
După procesul de spălare, rabataţi
din nou oglinzile integrale spre exterior.
Înaintea procesului de spălare, îndepărtaţi eventualele componente de
utilare existente (de ex. receptor de
satelit pe acoperiş).

T68_00-0018-31

Poliţele situate deasupra locurilor pasagerilor sunt adecvate numai pentru
bagaje de mână uşoare.
Pericol!

M88_00-0004-01

Înaintea procesului de spălare, asiguraţi­vă că trapele din plafon, fereastra
conducătorului auto şi uşile sunt în-

În caz de frânare puternică, la schimbări rapide ale direcţiei sau în caz
de accident, pasagerii pot fi răniţi de
obiectele aruncate din inerţie. Nu introduceţi obiecte grele sau dure în habitaclu, dacă nu sunt asigurate.

TOURISMO / M / L (Euro VI)/10.2014 RO

9

Securitatea
Frazele de securitate pentru compartimentul de odihnă al conducătorului auto
Frazele de securitate pentru
compartimentul de odihnă al
conducătorului auto
Compartimentul de odihnă al conducătorului auto este destinat numai
pentru conducătorul auto al autobuzului de călători (al 2­lea conducător
auto)!
Folosirea telefonului de bord este
permisă numai conducătorului auto,
în condiţiile respectării prescripţiilor
legale! Respectaţi dispoziţiile specifice ţării în care vă aflaţi!

Frazele de securitate pentru
instalaţia de ştergere a geamurilor

Instalaţiile de climatizare acţionate
cu R 134 a sunt marcate cu etichete
adezive, respectiv plăcuţe corespunzătoare pe compresor.
Nu amestecaţi niciodată agentul frigorigen R 134 a şi uleiul corespunzător
pentru instalaţia de climatizare Triton
SE 55 cu alte produse.

M54.00-2004-71

Pericol!
PERICOL DE ACCIDENTARE! Pentru toate lucrările la instalaţia de ştergere a geamurilor (curăţarea lamelelor
de ştergere, schimbarea lamelelor de
ştergere, respectiv a motorului ştergătoarelor etc.), este obligatoriu ca întrerupătorul general al acumulatoarelor
(01S01) să fie deconectat în prealabil!

10

Frazele de securitate pentru
instalaţia de climatizare

TOURISMO / M / L (Euro VI)/10.2014 RO

În timpul funcţionării, al lucrărilor de
revizie şi în perioadele de inactivitate a instalaţiilor de climatizare, este
interzisă eliminarea în atmosferă a
agentului frigorigen, în contradicţie cu
standardele tehnice de actualitate!
Agentul frigorigen şi uleiul pentru instalaţia de climatizare trebuie să fie
evacuate ca deşeuri în mod separat
şi sortate pe criterii de puritate, respectiv depuse la centrele de reciclare.
Efectuarea lucrărilor de revizie la instalaţiile de climatizare, precum şi
recuperarea agenţilor frigorigeni şi a
uleiurilor este permisă numai persoanelor care dispun de cunoştinţele de

Securitatea
Utilizarea sistemelor de încălzire auxiliară
specialitate necesare în acest sens,
de dotarea tehnică respectivă şi de
aprobarea oficială (inspectoratul tehnic/ circumscripţia regională/ TÜV).
Administratorul are obligaţia de a ţine
un registru de evidenţă asupra agentului frigorigen şi uleiurilor pentru instalaţia de climatizare.
Pericol!
La instalaţiile de climatizare automate,
suflantele cu ventilator din unităţile
condensatorului sau vaporizatorului
pot porni în orice moment. De aceea,
pentru lucrări de curăţare puneţi întotdeauna comutatorul de aprindere în
poziţia „OPRIT”! Nu introduceţi mâna
între paletele, respectiv valţurile ventilatoarelor! Evitaţi orice atingere a
agentului frigorigen; pericol de vătămare prin îngheţ! În caz de contact,
trataţi porţiunile de piele afectate, ca
de ex. degerăturile şi consultaţi imediat un medic! Efectuaţi lucrările de
întreţinere, respectiv reparaţii pe cât
posibil cu motorul oprit. Când motorul
funcţionează, respectaţi distanţa de si-

guranţă faţă de piesele aflate în rotaţie
(de ex. transmisia prin curea)!

Utilizarea sistemelor de încălzire
auxiliară

Pericol!
Pericol de foc şi incendiu! Datorită
temperaturii înalte a gazelor de eşapament şi a ţevii fierbinţi de evacuare
a gazelor arse din încălzirea auxiliară,
apare pericol de foc, respectiv incendiu! De aceea, nu opriţi sau parcaţi
autovehiculul peste materiale inflamabile (de ex. iarbă), dacă încălzirea
auxiliară este în funcţiune, a fost în
funcţiune în intervalul imediat premergător sau este pusă în funcţiune de la
tasta de încălzire instantanee/ ceasul
de preselecţie.

TOURISMO / M / L (Euro VI)/10.2014 RO

11

Securitatea
Utilizarea sistemelor de încălzire auxiliară
Pericol!
Pericol de intoxicare şi asfixiere! Din
cauza pericolului de intoxicare şi asfixiere, încălzirea auxiliară nu are voie
să fie pusă în funcţiune în spaţii închise, cum ar fi garajele sau atelierele.
De asemenea, nici în regimurile funcţionale Timer sau Preselecţie.

Pericol!
Pericol de explozie! Din cauza pericolului de explozie, deconectaţi încălzirea auxiliară în benzinării şi staţii de
alimentare cu carburant.

Pericol!
Pericol de incendiu! Dacă există posibilitatea de formare a vaporilor sau
pulberilor inflamabile (de ex. în apropiere de benzinării, depozite de carburanţi, depozite de cărbuni, depozite
de rumeguş, depozite de cereale sau
instalaţii similare), încălzirea auxiliară
trebuie să rămână deconectată.

12

TOURISMO / M / L (Euro VI)/10.2014 RO

Generalităţi
Cuprins
Pregătirea pentru cursă ­ măsurile zilnice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Pregătirea pentru cursă ­ măsurile săptămânale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Pregătirea pentru cursă ­ măsurile lunare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Lucrări suplimentare de îngrijire dependente de utilizarea autovehiculului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Generalităţi privind îngrijirea autovehiculului şi întreţinerea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Îngrijirea şi curăţarea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

TOURISMO / M / L (Euro VI)/10.2014 RO

13

Generalităţi
Pregătirea pentru cursă ­ măsurile zilnice
Pregătirea pentru cursă ­ măsurile
zilnice
Verificaţi nivelul apei şi funcţionarea instalaţiei de spălare a parbrizului, precum şi a ştergătoarelor
de parbriz.
Verificaţi rezerva de carburant
pentru motorul de propulsie şi
aparatul de încălzire a apei
Pericol!
Înainte de alimentarea cu carburant,
opriţi motorul şi încălzirea auxiliară.

Verificaţi rezerva de aditiv AdBlue
pentru sistemul de purificare a
gazelor de eşapament BlueTec
Verificaţi instalaţia electrică, în
special farurile, semnalizatoarele,
luminile spate, lumina de frână şi
luminile numărului de înmatriculare.

14

Indicaţie:
În anumite condiţii de intemperii atmosferice şi de exploatare, este posibilă aburirea pe partea interioară a
farurilor şi a luminilor când autovehiculul este în staţionare. Acest lucru nu
reprezintă o deficienţă sau un defect.
În regim de circulaţie, acest condens
dispare automat în scurt timp, prin orificiile de ventilare de la faruri.

Verificaţi încuierea sigură a clapetelor compartimentului de bagaje
Verificaţi ieşirile de urgenţă
Introduceţi cardul de conducător
auto.
Indicaţie:
Lumina de control din tahometru se
aprinde dacă nu este introdus cardul
de conducător auto.

TOURISMO / M / L (Euro VI)/10.2014 RO

Verificaţi accesibilitatea şi integralitatea echipamentului pentru
situaţii de urgenţă, de ex. trusa
de prim­ajutor, stingătorul de incendiu, triunghiul reflectorizant,
ciocanele pentru spargerea geamurilor laterale în caz de pericol,
cricul.
Verificaţi reglajul oglinzilor retrovizoare, curăţaţi oglinzile, verificaţi
funcţionarea încălzirii oglinzilor.
Verificaţi presiunea în pneuri şi
starea pneurilor (inclusiv la roata
de rezervă). Verificaţi stabilitatea
piuliţelor de roată.

Generalităţi
Pregătirea pentru cursă ­ măsurile săptămânale
Pregătirea pentru cursă ­ măsurile
săptămânale
Verificaţi nivelul lichidului de răcire
în instalaţia de răcire, completaţi
cu lichid dacă este necesar. Verificaţi concentraţia de antigel şi
agent anti­coroziune după fiecare
completare a lichidului de răcire
şi corectaţi concentraţia dacă este
cazul.
M40_00-0115-71

Verificaţi etanşeitatea de la interior
şi exterior (control vizual) a butucilor de roată (1) de la toate roţile.
Indicaţie:
Dacă butucii de roată sunt neetanşi,
pe pneuri pot apărea resturi de unsoare sau ulei sau pot fi vizibile pete
pe suprafaţa de parcare a autovehiculului. În cazul apariţiei unor neetanşeităţi, înştiinţaţi partenerul de service
OmniPlus.

Indicaţie:

Verificaţi tensionarea tuturor curelelor de transmisie.
Verificaţi vizual etanşeitatea la
motor, transmisie, osia motoare,
direcţie, instalaţia de răcire şi cea
de încălzire.
Goliţi apa din prefiltrul de carburant din compartimentul motorului.
Indicaţie:
Vezi capitolul „Auto­asistenţa”.

Vezi prescripţiile privitoare la substanţele consumabile

Verificaţi nivelul uleiului în instalaţia hidraulică de direcţie, completaţi cu ulei dacă este cazul.

Verificaţi nivelul acidului din acumulatoarele de pornire (numai
autovehiculele cu acumulatoare
de tip plumb­acid).
Pericol!

Precauţie:
În cazul deficitului de ulei, solicitaţi verificarea instalaţiei de direcţie de către
un atelier de specialitate autorizat!

Respectaţi instrucţiunile de securitate
din capitolul „Auto­asistenţa“!

TOURISMO / M / L (Euro VI)/10.2014 RO

15

Generalităţi
Pregătirea pentru cursă ­ măsurile lunare
Verificaţi centurile de siguranţă
(blocatorul centurii). Controlaţi
vizual dacă există deteriorări la
benzile centurilor.

Pregătirea pentru cursă ­ măsurile
lunare
Verificaţi întrerupătorul automat de
protecţie diferenţial pentru priza
de 230V (opţiune DS) din toaletă.

Lucrări suplimentare de îngrijire dependente de utilizarea
autovehiculului
La instalaţiile de încălzire/ ventilare/ climatizare (locul conducătorului auto şi spaţiul pentru pasageri) trebuie să fie planificate
lucrări de îngrijire suplimentare de
către administratorul autovehiculului, independent de certificatul de
întreţinere.
Indicaţie:
Vezi capitolul „Auto­asistenţa”.

16

TOURISMO / M / L (Euro VI)/10.2014 RO

Generalităţi
Generalităţi privind îngrijirea autovehiculului şi întreţinerea
Generalităţi privind îngrijirea
autovehiculului şi întreţinerea
Lucrările se vor executa conform
certificatului de întreţinere
Precauţie:
Pentru menţinerea securităţii funcţionale şi siguranţei în circulaţie a autovehiculului, este obligatoriu ca întreţinerea trenului de rulare şi a mecanismului de transmisie să fie efectuată cu
regularitate. Intervalele de timp şi volumul lucrărilor necesare au fost stabilite în certificatul de întreţinere ataşat.

Precauţie:
Se recomandă respectarea cu stricteţe
a intervalelor de întreţinere stabilite!

Indicaţie:
Solicitările de acordare a garanţiei
conform condiţiilor noastre de vânzări şi livrări pot fi recunoscute de noi
doar în situaţia în care lucrările periodice de întreţinere au fost executate la
intervalele prescrise pentru parcursul
kilometric (după kilometraj), respectiv
la intervalele prescrise de timp. În certificatul de întreţinere se va confirma
efectuarea lucrărilor de către un partener de service al OmniPlus!

Îngrijirea şi curăţarea
Alte instrucţiuni şi indicaţii pentru
curăţarea şi îngrijirea autovehiculului
sunt prezentate în capitolul "Exploatarea"
Indicaţie:
Se vor respecta următoarele prescripţii
la curăţarea exterioară: Utilizaţi suficientă apă proaspătă. Frecarea până
la uscare între periile de spălare şi
autovehicul trebuie să fie exclusă. Curăţaţi preliminat componentele murdărite intens. Lustruirea dispozitivelor de
iluminare cu produse de îngrijire uzuale nu este admisibilă. Fibrele de polietilenă utilizate ca material pentru peri
nu sunt admisibile. Recomandare: Utilizaţi perii din fibre textile sau material
spongios.

TOURISMO / M / L (Euro VI)/10.2014 RO

17

18

TOURISMO / M / L (Euro VI)/10.2014 RO

Modul funcţional
Cuprins
Prescripţii pentru rodaj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Pornirea motorului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Conducerea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Oprirea motorului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Tractarea/ pornirea prin tractare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Exploatarea remorcii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Încărcarea remorcii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Conducerea cu remorcă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Cuplaj de remorcă cu cap sferic (fix) (opţiune DS) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Cuplaj de remorcă cu fălci sau cu cap sferic(demontabil) (opţiune DS) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Conectarea alimentării cu tensiune . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Întreţinerea cuplajului de remorcă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Alimentarea (cu carburant Diesel) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Sistemul de purificare a gazelor de eşapament BlueTec . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Substanţă consumabilă AdBlue® . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Alimentarea cu aditiv AdBlue® . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
TOURISMO / M / L (Euro VI)/10.2014 RO

19

Modul funcţional
Cuprins
Filtru de microparticule pentru motoare Diesel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Regenerarea filtrului de microparticule Diesel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Pornirea manuală a regenerării filtrului de microparticule Diesel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Indicaţii funcţionale/ indicaţii de avarie la instalaţia de carburant/ instalaţia de purificare a gazelor de
eşapament . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Funcţia memoriei de date în caz de accident (UDS) (opţiune DS) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
Frazele de securitate pentru instalaţia de frână . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Frânarea de urgenţă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
Frânarea şi oprirea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
Frânarea cu protecţia anti­blocare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
Acţionarea frânei de mână/ parcare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
Eliberarea frânei de mână/ parcare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
Frânarea de urgenţă la defectarea ambelor circuite de frână . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
Sistemul de frânare EBS (descrierea sistemului) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
Sistemul de reglare a patinării tracţiunii (ASR) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
Frâna asistată . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56

20

TOURISMO / M / L (Euro VI)/10.2014 RO

Modul funcţional
Cuprins
Programul electronic de stabilitate (ESP) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
Indicaţii de funcţionare/ afişaje de avarie la instalaţia de frână . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
Activarea majorării patinării ASR (sistemul de reglare a patinării tracţiunii) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
Indicaţii funcţionale/afişaje de avarie ABS/ASR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
Programul electronic de stabilitate (ESP) (descrierea funcţională) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
Dezactivarea programului electronic de stabilitate (ESP) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
Indicaţii de funcţionare/ afişaje de avarie la instalaţia de frână . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
Manipularea instalaţiilor de 230/400 V (opţiune DS) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
Ataşarea unui portbagaj pentru schiuri (opţiune DS) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
Rabatarea portbagajului pentru schiuri (opţiune DS) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
Indicaţiile suplimentare de folosire pentru portbagajul pentru schiuri (opţiune DS) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
Indicaţie privind lucrările de întreţinere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
Îngrijirea şi curăţarea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
Îngrijirea/ curăţarea roţilor din aliaj uşor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
Îngrijirea şi curăţarea huselor, capitonajelor şi a plafonului interior . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82

TOURISMO / M / L (Euro VI)/10.2014 RO

21

Modul funcţional
Cuprins
Îngrijirea/ curăţarea huselor textile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
Îngrijirea/ curăţarea huselor din microfibre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
Îngrijirea/ curăţarea huselor din piele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86

22

TOURISMO / M / L (Euro VI)/10.2014 RO

Modul funcţional
Prescripţii pentru rodaj
Prescripţii pentru rodaj
Rodarea trenului de rulare şi a
mecanismului de transmisie
Indicaţie:
Exploatarea pe parcursul primilor 5000
km a trenului de rulare şi a mecanismului de transmisie ale autobuzului de
călători nou este esenţială pentru viitoarele caracteristici de randament şi
durată de serviciu.

Indicaţie:
Pe parcursul acestei perioade, creşteţi
treptat sarcina autovehiculului. Serviciile de întreţinere şi lubrifiere, prescrise
în certificatul de întreţinere, trebuie să
fie efectuate conştiincios.

Precauţie:
În timpul perioadei de rodaj, solicitaţi
motorul cu moderaţie şi nu la maxim!
Până la 2000 km: Efectuaţi rodajul cu
menajamente. Rulaţi cu cel mult 3/4
din turaţia maximă în fiecare treaptă
de viteză. Începând cu 2000 km: Ridicaţi lent turaţia până la valoarea economică în treapta de viteză respectivă.
În timpul perioadei de rodaj, nu circulaţi cu autovehiculul pe distanţe lungi
cu viteză constantă = turaţie a motorului constantă. Turaţia alternantă a
motorului şi, implicit, solicitarea alternantă a întregului mecanism de transmisie dau un rezultat bun în rodarea
autovehiculului.

Pornirea motorului
Frâna de mână/ parcare trebuie
să fie activată. Cutia de viteze în
punctul neutru.
Indicaţie:
Nu apăsaţi pedala de ambreiaj pe parcursul procesului de pornire!

Indicaţie:
Dacă temperatura exterioară este sub
­20 °C, preîncălziţi motorul înainte de
pornire cu dispozitivul de încălzire a
apei (vezi Pupitrul de comandă pentru
încălzire ­ ventilare ­ climatizare).

Indicaţie:
Autovehiculul dispune de un sistem de
imobilizare. Pornirea motorului este
posibilă numai cu cheile autovehiculului deblocate.

TOURISMO / M / L (Euro VI)/10.2014 RO

23

Modul funcţional
Pornirea motorului
Indicaţie:
După 3 procese de pornire, faceţi o
pauză (aprox. 15 minute).

M54_00-0083-01

Rotiţi comutatorul aprinderii în poziţia 2, autovehiculul execută o
verificare a luminilor de control
(toate luminile de control trebuie
să se aprindă scurt), apoi fixaţi comutatorul aprinderii în poziţia 3,
fără a acţiona pedala de acceleraţie.
Dacă este necesar, întrerupeţi
procesul de pornire după 15 secunde şi reluaţi­l după aprox. 1
minut. Înainte de o nouă pornire,
rotiţi înapoi cheia până la limită.

24

Dacă pe ecran apare această
pictogramă în combinaţie cu un
sunet de avertizare şi o avarie
din treapta de avertizare galben,
atunci s­au întreprins 5 încercări
de pornire cu o cheie a autovehiculului care nu este valabilă. Sistemul de imobilizare s­a activat.
Indicaţie:
Utilizaţi cheia valabilă a autovehiculului
sau cheia de schimb a autovehiculului.

TOURISMO / M / L (Euro VI)/10.2014 RO

Indicaţie:
Orice altă încercare de pornire cu o
cheie a autovehiculului care nu este
valabilă măreşte timpul de aşteptare
cu încă 1 minut.

Indicaţie:
Recomandăm pentru cazurile de necesitate să aveţi întotdeauna la îndemână o cheie de schimb a autovehiculului.

După ce motorul a pornit, eliberaţi
cheia.
Precauţie:
Creşterea turaţiei motorului nu este
permisă, cât timp pe display apare
simbolul „Presiunea uleiului prea scăzută”. Dacă simbolul „Presiunea uleiului prea scăzută” este afişat mai mult
de 10 secunde, opriţi motorul imediat
şi identificaţi cauza.

Modul funcţional
Conducerea
Conducerea

Pericol!

Protecţia mediului

Respectaţi indicaţia de pe ecran:
La apariţia unor mesaje de eroare,
identificaţi cauza şi remediaţi
eroarea!
Pericol!
Dacă presiunea aerului comprimat din
instalaţia de înmagazinare nu este suficientă (indicaţiile funcţionale Rezerva
de presiune persistă pe ecran), se va
emite un semnalul acustic de avertizare până la atingerea presiunii necesare. Dezactivaţi frâna de mână/ parcare numai când presiunea de lucru
este suficientă!

Nu lăsaţi niciodată motorul să se „încălzească prin funcţionare” în staţionare, ci porniţi de pe loc şi rulaţi motorul la turaţii medii.

Indicaţie:
Solicitarea motorului la plină sarcină
este permisă în toate cazurile numai
după atingerea temperaturii de lucru
(75 °C ­ 90 °C, în funcţie de condiţiile
de exploatare şi de temperatura exterioară).

Nu este permis ca libertatea de mişcare a pedalelor să fie restricţionată.
În caz contrar, această situaţie poate
periclita securitatea funcţională şi siguranţa în circulaţie. În cazul manevrelor
bruşte de conducere sau frânare, este
posibilă căderea obiectelor între pedale şi blocarea pedalelor; această situaţie vă împiedică să frânaţi, să acţionaţi ambreiajul sau să acceleraţi. Puteţi provoca un accident, punând astfel
în pericol persoana dumneavoastră şi
alte persoane.

Verificaţi libertatea de mişcare a
pedalelor.
Pericol!

Pericol!
Toate uşile trebuie să fie descuiate
înainte de începerea cursei!

Dacă utilizaţi covoraşe, aveţi în vedere
ca acestea să se fixeze fără să alunece şi ca spaţiul liber al pedalelor să
fie suficient.

TOURISMO / M / L (Euro VI)/10.2014 RO

25

Modul funcţional
Oprirea motorului
Pericol!
Nu depuneţi niciun fel de obiecte în
spaţiul pentru picioare al conducătorului auto.

Indicaţie:

Oprirea motorului

Rulaţi în domeniul economic. Aveţi
în vedere ca turaţia motorului să nu
crească până în domeniul de periculozitate (câmpul roşu).

Pericol!
Stivuiţi şi fixaţi toate obiectele libere în
aşa fel încât ele să nu poată pătrunde
în spaţiul pentru picioare al conducătorului auto în timpul cursei.

În toate cazurile, porniţi de pe loc
în treapta de viteză 1, cu 600 ­
800 1/min.

Pericol!
Dacă la schimbarea treptelor de viteză
se emite un semnal acustic, a fost cuplată o treaptă de viteză prea scăzută.
Ţineţi obligatoriu pedala de ambreiaj călcată până la limită şi cuplaţi o
treaptă de viteză adecvată vitezei de
deplasare!

Pericol!
Imediat după pornirea de pe loc, verificaţi funcţionarea frânei de serviciu.

În timpul conducerii, ţineţi turometrul sub observaţie.

26

TOURISMO / M / L (Euro VI)/10.2014 RO

M54.00-2270-71

Opriţi autovehiculul ­ aduceţi cutia
de viteze în punctul neutru ­ activaţi frâna de mână/ parcare. Rotiţi
înapoi comutatorul aprinderii din
poziţia 2 (poziţia de circulaţie) în
poziţia 1

Modul funcţional
Tractarea/ pornirea prin tractare
Pericol!
Datorită temperaturii înalte a gazelor de eşapament şi a ţevii fierbinţi de
evacuare a gazelor arse din încălzirea
auxiliară, există pericol de incendiu!
De aceea, la oprirea autovehiculului,
se va avea în vedere obligatoriu ca în
zona instalaţiei de eşapament a autovehiculului, a motorului şi a instalaţiei
de eşapament a încălzirii auxiliare să
nu existe materiale inflamabile (de ex.
iarbă uscată, frunziş etc.).

Indicaţie:
Înainte de oprire, lăsaţi motorul aprox.
1­2 minute să funcţioneze la turaţia de
mers în gol (dacă temperatura lichidului de răcire este înaltă sau după o
cursă în plină sarcină a motorului (de
ex. după urcarea unei pante), pentru
ca turbocompresorul cu gaze de eşapament să se răcească).

Tractarea/ pornirea prin tractare
Pericol!
Un autovehicul care a rămas imobilizat
poate fi tractat numai de personalul
de specialitate autorizat (serviciul de
tractare)! În acest caz, respectaţi prescripţiile specifice pe plan naţional!

Pericol!
În cursul tractării, comutatorul aprinderii de la autovehiculul tractat trebuie să
stea permanent pe treapta 1! Nu este
permis ca volanul să se blocheze! Nerespectarea acestei instrucţiuni poate
duce la blocarea direcţiei!

Precauţie:
La operaţia de tractare, se vor întreprinde măsuri speciale privitoare la
transmisie: Din motive de securitate,
se va demonta în toate cazurile arborele cardanic! Şuruburile de fixare
ale arborelui cardanic trebuie să fie
scoase de la flanşa osiei şi asigurate
contra deplasării la flanşa transmisiei!

Pentru frazele de securitate şi indicaţiile de folosire referitoare la „cuplajul remorcii”, vezi capitolul „Exploatarea”

Pericol!
În cazul autovehiculelor cu program
electronic de stabilitate (ESP), acesta
trebuie să fie obligatoriu dezactivat! ­
Vezi capitolul "Exploatarea".

TOURISMO / M / L (Euro VI)/10.2014 RO

27

Modul funcţional
Tractarea/ pornirea prin tractare
Indicaţie:
Pentru umplerea instalaţiei de aer
comprimat a unui autovehicul care urmează a fi tractat, vezi capitolul „Auto­
asistenţa”.

Înşurubaţi cuplajul de tractare în
orificiul de preluare (1).

M00_00-0358-71

M00_00-0340-71

Dispozitivul de tractare faţă/spate:
Indicaţie:
Pentru tractarea autovehiculului, în
trusa de bord există un jug de tractare, care trebuie să fie înşurubat în
orificiul de preluare (1) prevăzută special în spatele clapetei frontale, respectiv în elementul portant spate.

28

TOURISMO / M / L (Euro VI)/10.2014 RO

Introduceţi bara de tractare în cuplajul de tractare (3) şi fixaţi­o cu
bolţul de zăvorâre. Basculaţi spre
înapoi bolţul de zăvorâre (1) până
la cuplare în închizătorul (2).
Indicaţie:
La tractare, bolţul de zăvorâre (1) trebuie să fie cuplat întotdeauna în închizătorul (2).

Modul funcţional
Tractarea/ pornirea prin tractare
Demontarea barei de tractare se
realizează în ordine inversă
Indicaţie:
Pentru a decupla bolţul de zăvorâre
(1) spre înainte, trageţi puţin în sus
închizătorul (2).

Tractarea cu osia faţă ridicată
Pericol!
Dacă osia faţă este ridicată, conectarea comutatorului de pornire a aprinderii pe treapta 2 nu este permisă!
Roţile osiei motoare se pot bloca! Nerespectarea acestei instrucţiuni poate
provoca o angrenare a frânei de la
sistemul ABS/ASR şi smulgerea osiei
spate!

Pornirea prin tractare (valabil numai în cazul cutiei manuale de
viteze)

Indicaţie:

Indicaţie:

Autovehiculul poate fi pornit prin tractare numai dacă acumulatoarele sunt
încărcate complet (min. 21 V)!

Procedeul de asistare a pornirii ­ vezi
capitolul „Auto­asistenţa”.

La tractare se va respecta obligatoriu avertizarea următoare!

Precauţie:
Porniţi autovehiculul prin tractare numai dacă acumulatoarele sunt conectate. Rotiţi comutatorul aprinderii în
poziţia de circulaţie. Apăsaţi complet
pedala de ambreiaj. Cuplaţi treapta de
viteză 2 sau 3. Porniţi cu autovehiculul tractat, eliberaţi pedala de ambreiaj
şi acţionaţi pedala de acceleraţie până
când motorul porneşte.

Precauţie:
În curbele strânse la stânga, la tractare există pericolul ca vehiculul care
tractează să deterioreze oglinda exterioară din stânga! În curbele strânse
la dreapta, la tractare există pericolul
ca bara de tractare să provoace deteriorări la autovehiculul tractat! Se va
avea în vedere eticheta adezivă de pe
bara de tractare.

Indicaţie:
Autovehiculele prevăzute cu cutie de
viteze automatizată (DS) nu pot fi pornite prin tractare!

TOURISMO / M / L (Euro VI)/10.2014 RO

29

Modul funcţional
Exploatarea remorcii
Exploatarea remorcii

Pericol!
La cuplarea remorcii, cea mai mare
atenţie şi precauţie sunt indispensabile. La manevrarea înapoi a autovehiculului de tracţiune, aveţi grijă ca
nimeni să nu se afle între acesta şi remorcă. Frâna inerţială a unei remorci,
aflată în stare acţionată, se poate elibera în mod necontrolat. Pentru a
reduce riscul de vătămări grave, nu
decuplaţi remorca cu frâna inerţială
în stare acţionată. O remorcă ataşată necorespunzător la autovehicul
se poate desprinde. Remorca cuplată
corect trebuie să stea orizontal în spatele autovehiculului. Dacă este necesar, utilizaţi remorci cu oişte cu înălţime reglabilă. Nu depăşiţi sarcina de
sprijin admisibilă şi sarcina admisibilă
pe osia spate.

30

Indicaţie:
Respectaţi instrucţiunile de exploatare
ale fabricantului remorcii.

Indicaţie:
În cazul dispozitivelor detaşabile de
cuplare a remorcii, respectaţi instrucţiunile de exploatare ale fabricantului
cuplajului remorcii.

Indicaţie:
Dacă trebuie transportate remorci cu
masa totală admisă mai mare de 3,5
to, sunt necesare anumite măsuri la
caroserie din partea producătorului.
Funcţia ESP (programul electronic
de stabilitate) nu va mai fi posibilă în
niciun caz (nici cu remorca decuplată).

TOURISMO / M / L (Euro VI)/10.2014 RO

Indicaţie:
Nu este permisă ataşarea de remorci
cu funcţie ESP şi nici remorci cu
scaun rotitor.

Modul funcţional
Încărcarea remorcii
Încărcarea remorcii
La încărcarea remorcii respectaţi
următoarele valori:
Masa totală admisibilă a remorcii

Conducerea cu remorcă
Trebuie avut în vedere că, în cazul
utilizării unei remorci, faţă de
vehiculul fără remorcă,

În cazul în care remorca începe să
penduleze:
Ridicaţi piciorul de pe pedala de
acceleraţie

Sarcina admisibilă de remorcare
a autovehiculului şi a instalaţiei de
remorcare

Capacitatea de accelerare şi de
urcare se reduc

Nu viraţi în direcţie opusă

Distanţa de frânare creşte

Sarcina admisibilă de sprijin

Sensibilitatea laterală creşte

Sarcina admisibilă pe osia posterioară a autovehiculului

Stabilitatea direcţiei se deteriorează

În niciun caz nu încercaţi să întindeţi cuplajul apăsând pe accelerator

Masa totală admisibilă atât a autovehiculului cât şi a remorcii

Consumul de carburant creşte

Valorile admisibile, care nu pot fi
depăşite sunt consemnate în actele autovehiculului şi pe plăcuţele
de caracteristici ale dispozitivului de
remorcare, ale remorcii şi ale autovehiculului. În cazul în care valorile
diferă, este valabilă valoarea cea mai
redusă.

Cu remorcă, nu conduceţi mai rapid
de 80 km/h ­ nici măcar în ţările în
care este permisă o viteză mai ridicată.
Păstraţi distanţe mai mari decât în
cazul în care conduceţi fără remorcă.
Pe cât posibil, nu frânaţi brusc. Frânaţi întâi uşor, pentru ca remorca să
poată comprima frâna inerţială şi apoi
creşteţi continuu forţa de frânare.

În caz de urgenţă, frânaţi

Capacităţile de urcare se raportează
la nivelul mării. În cazul conducerii
pe munte, trebuie avut în vedere că
puterea motorului şi, implicit, capacitatea de urcare scad cu creşterea
altitudinii.
În cazul pantelor lungi şi abrupte, selectaţi din timp o treaptă de viteză inferioară. Se utilizează efectul de frânare al motorului şi trebuie să frânaţi
mai puţin pentru a menţine viteza.
În acest fel, instalaţia de frână este
solicitată mai puţin şi se evită astfel
supraîncălzirea şi uzura rapidă a plăcuţelor de frână. În cazul în care este
necesară o frânare suplimentară, nu

TOURISMO / M / L (Euro VI)/10.2014 RO

31

Modul funcţional
Cuplaj de remorcă cu cap sferic (fix) (opţiune DS)
apăsaţi continuu pe pedala de frână,
ci la intervale.

Cuplaj de remorcă cu cap sferic
(fix) (opţiune DS)

Pericol!
În timpul cursei, niciodată nu apăsaţi
continuu pe pedala de frână, de ex.
pentru a produce patinare prin apăsarea uşoară continuă a pedalei. Acest
fapt duce la supraîncălzirea instalaţiei
de frână, la o cursă a pedalei de frână
mai lungă şi poate avea drept consecinţă pierderea completă a efectului de
frânare.

Cuplaj de remorcă cu fălci sau cu
cap sferic(demontabil) (opţiune
DS)

Indicaţie:
Respectaţi instrucţiunile de exploatare
ale fabricantului remorcii.

Asiguraţi remorca împotriva rulării
necontrolate.
Deplasaţi autovehiculul înapoi
până când capul de tracţiune de
la oiştea remorcii se află exact
deasupra capului sferic.
Efectuaţi procesul de cuplare conform instrucţiunilor de exploatare
ale fabricantului remorcii.

Indicaţie:
Respectaţi instrucţiunile de exploatare
ale fabricantului remorcii.

Indicaţie:
Respectaţi instrucţiunile de exploatare
ale fabricantului cuplajului remorcii.

Asiguraţi remorca împotriva rulării
necontrolate.
Cuplajul de remorcă este montat
la punctul de aplicare al traversei
de capăt.
Pentru a face accesibil punctul de
aplicare, înlăturaţi apărătoarea de
pe barele de protecţie şi ghidaţi­o
în interiorul autovehiculului.

32

TOURISMO / M / L (Euro VI)/10.2014 RO

Modul funcţional
Conectarea alimentării cu tensiune
Conectarea alimentării cu tensiune

Verificaţi funcţionarea şi curăţenia
luminilor remorcii.

Indicaţie:
Înainte de conectarea cablului, verificaţi dacă tensiunea consumatorilor
este aceeaşi pentru remorcă şi pentru
vehiculul tractor.

M00_00-0512-71

Montarea: Deplasaţi înapoi opritorul mecanic (2) şi menţineţi­l în
această poziţie. Rotiţi apărătoarea (3) cu aprox. 30° şi scoateţi­o.
Asamblaţi cuplajul de remorcă în
ordine inversă.
Indicaţie:
Demontarea se realizează în ordine
inversă. Când cuplajul de remorcă
nu este utilizat, acesta trebuie să fie
demontat.

Pentru a face accesibilă priza
pentru remorcă, înlăturaţi apărătoarea de pe barele de protecţie şi
ghidaţi­o în interiorul autovehiculului.
Introduceţi fişa remorcii în priza
autovehiculului.
Indicaţie:
Instalaţi cablurile astfel încât acesta să
se mişte elastic, fără tensionări, îndoiri
sau frecări, chiar şi la deplasarea în
curbe.

TOURISMO / M / L (Euro VI)/10.2014 RO

33

Modul funcţional
Întreţinerea cuplajului de remorcă
Întreţinerea cuplajului de remorcă
Curăţaţi cuplajul de remorcă şi
lubrifiaţi­l cu unsoare universală.
Verificaţi strângerea şuruburilor de
fixare de la traversa de capăt şi,
dacă este cazul, corectaţi strângerea.

Alimentarea (cu carburant Diesel)
Autovehiculul dispune de o instalaţie
cu 2 rezervoare, care sunt încorporate înaintea osiei faţă. Rezervoarele
de carburant sunt conectate între ele
pe partea podelei printr­o conductă
de carburant. Autovehiculul poate
fi alimentat cu carburant pe ambele
părţi. Dacă rezervoarele de carburant sunt conectate între ele, scoateţi
ambele buşoane ale rezervoarelor
înainte de alimentare.
Adăugarea amelioratorilor de fluiditate
nu este permisă.
Înainte de alimentarea cu carburant,
opriţi motorul şi încălzirea auxiliară!
Pentru alimentarea cu carburant a
autovehiculul, parcaţi pe un teren
plan.
Păstraţi o curăţenie perfectă la alimentarea cu carburant. Nu lăsaţi
cârpe de curăţat sau alte lavete în
apropierea ştuţului de alimentare deschis.

34

TOURISMO / M / L (Euro VI)/10.2014 RO

Precauţie:
Alimentarea numai cu carburant Diesel uzual din comerţ, fără sulf, care
îndeplineşte norma europeană EN 590
ediţia începând cu 2010 şi. urm. (conţinut masic max. 0,001 %). Carburant
cu conţinut peste 0,001 % sulf, precum şi alte calităţi ale carburantului
cum sunt Marine Diesel Fuel, combustibili de încălzire sau ester metilic
de acizi graşi FAME (bio­carburant
Diesel) nu se încadrează în condiţiile admise. Aceste tipuri de carburant
produc motorului şi sistemului de tratare ulterioară a gazelor de eşapament
BlueTec®6 deteriorări ireversibile şi
reduc considerabil durata de serviciu
aşteptată.

Pericol!
Pericol de accidentare şi de explozie!
Carburantul se aprinde foarte uşor.
De aceea, focul, sursele de lumină
deschise şi fumatul sunt interzise pe
parcursul manipulării carburantului.

Modul funcţional
Sistemul de purificare a gazelor de eşapament BlueTec
Pericol!
Deconectaţi încălzirea auxiliară în cursul alimentării, pentru a împiedica
aprinderea vaporilor de carburant la
circuitul de eşapare al încălzirii auxiliare.

Pericol!
Carburantul este toxic şi vătămător
pentru sănătate. Din acest motiv, împiedicaţi contactul carburantului cu pielea, ochii sau îmbrăcămintea, inhalarea vaporilor de carburant şi prezenţa
copiilor în apropierea carburantului.

Pericol!
Dacă dumneavoastră sau alte persoane intraţi în contact cu carburantul:
în cazul contactului cu ochii, spălaţi
imediat cu apă limpede din abundenţă
şi consultaţi un medic. Curăţaţi imediat locurile de pe piele cu apă şi săpun. Schimbaţi imediat îmbrăcămintea
care a venit în contact cu carburantul.

Dacă a fost ingerat carburant, consultaţi imediat un medic.

Sistemul de purificare a gazelor de
eşapament BlueTec

Protecţia mediului
În cazul manipulării necorespunzătoare
a carburanţilor, apar pericole pentru
om şi mediu. Carburanţii nu au voie
să ajungă în canalizare, în apele de
suprafaţă, în pânza de apă freatică
sau în sol.

M47_00-0055-71

Sistemul de purificare a gazelor de
eşapament cu BlueTec® constă în
principal din rezervor, catalizator şi
sistemul de dozare a aditivului AdBlue®. El este comandat şi monitorizat electronic. Prin aditivarea cu
AdBlue® şi cu ajutorul catalizatorului
integrat în toba de eşapament, substanţele nocive din gazul de eşapament sunt transformate în substanţe
nepoluante.

TOURISMO / M / L (Euro VI)/10.2014 RO

35

Modul funcţional
Sistemul de purificare a gazelor de eşapament BlueTec
În imaginea de mai sus se observă
orificiul de alimentare (1) al rezervorului de AdBlue® (lângă rezervorul de
carburant Diesel).
Indicaţie:
Consumul de aditiv® măsoară aprox.
3% din consumul de carburant Diesel. Se recomandă ca la fiecare oprire
regulată pentru alimentare cu carburant, să fie umplut şi rezervorul de AdBlue®.

Pentru funcţionare corectă, sistemul
de purificare a gazelor de eşapament
BlueTec trebuie să fie utilizat cu o
substanţă reducătoare (AdBlue®).
Alimentarea cu AdBlue® nu constituie parte componentă a volumului
activităţilor de întreţinere şi trebuie
să fie efectuată regulat pe parcursul
exploatării autovehiculului de către
personalul de operare. Alimentarea
şi exploatarea autovehiculului cu AdBlue® sunt necesare pentru respectarea prescripţiilor privind emisiile şi
constituie, aşadar, parte componentă

36

a procedurii de admitere în circulaţie
a autovehiculului. Dacă autovehiculul
este exploatat fără aditivul AdBlue®,
înscrierea în circulaţie îşi pierde valabilitatea. Consecinţa juridică este
aceea că circulaţia autovehiculului pe
drumuri publice nu mai este permisă.
Exploatarea autovehiculului fără aditivul AdBlue® poate constitui, în anumite ţări, obiectul unor sancţiuni sau
abatere de la reglementările legale.
De asemenea, facilităţile la achiziţionarea, respectiv la exploatarea autovehiculului, de ex. facilităţile fiscale
sau taxele de drum îşi pot pierde valabilitatea cu efect retroactiv. Acest
lucru se poate întâmpla atât în ţara
de înscriere în circulaţie, cât şi într­o
altă ţară, în care este exploatat autovehiculul.

TOURISMO / M / L (Euro VI)/10.2014 RO

Pericol!
Lucrările relevante pentru securitate şi
lucrările la sistemele relevante pentru
securitate vor fi efectuate obligatoriu
de către un atelier de specialitate calificat.

Pericol!
Încredinţaţi lucrările de service întotdeauna unui atelier de specialitate cu
personal calificat, care posedă cunoştinţele de specialitate şi uneltele necesare.

Indicaţie:
Aditivul AdBlue® îngheaţă la o temperatură de aprox. ­11 °C. Autovehiculul
este echipat din fabricaţie cu o instalaţie de preîncălzire pentru aditivul AdBlue®. O exploatare în regim de iarnă
este asigurată astfel şi la temperaturi
mai scăzute de ­11 °C.

Modul funcţional
Sistemul de purificare a gazelor de eşapament BlueTec
Protecţia mediului
Aditivul AdBlue® este biodegradabil.
În cazul manipulării necorespunzătoare
a aditivului AdBlue®, apar pericole
pentru mediu. Nu permiteţi pătrunderea aditivului AdBlue® în cantităţi
mai mari în sistemul de canalizare, în
apele de suprafaţă, în pânza freatică
sau în sol.
Pericol! Pericol de intoxicare şi
accidentare!
AdBlue® nu figurează ca substanţă
periculoasă în sensul regulamentului
german privind substanţele periculoase. Cu toate acestea, la manipularea aditivului AdBlue® trebuie să fie
respectate câteva puncte.
Circuitul conductelor parcurse de AdBlue® şi componentele de sistem
aflate în legătură cu acesta sunt presurizate când motorul este cald. Prin
deschiderea bruscă a circuitului conductelor, apare pericol de opărire prin
împroşcarea cu aditiv AdBlue® fierbinte. Suplimentar, există pericolul
iritaţiilor la nivelul pielii şi a vătămă-

rii ochilor în cazul contactului părţilor
respective ale corpului cu aditivul AdBlue®.
Purtaţi mănuşi
Purtaţi îmbrăcăminte de protecţie
Purtaţi ochelari de protecţie
Începeţi lucrările la sistemul de tratare ulterioară a gazelor de eşapament numai după aprox. 4 minute,
deoarece, după oprirea motorului,
fiecare conductă este încă parcursă.
Înaintea lucrărilor la instalaţia SCR,
aduceţi comutatorul de pornire
a aprinderii în poziţia „OPRIT” şi
scoateţi cheia.
Lăsaţi circuitul conductelor de AdBlue® să se răcească
Deschideţi lent racordurile conductelor şi buşoanele de la componentele de sistem.

Ştergeţi aditivul AdBlue® revărsat,
din cauza pericolului deosebit de
alunecare.
Produsul AdBlue® captat nu mai
are voie să fie introdus în rezervorul de AdBlue®.
Spălaţi părţile afectate ale pielii cu
multă apă limpede.
Schimbaţi rapid îmbrăcămintea în
caz de umezire.
În cazul contactului cu ochii, clătiţi
imediat temeinic cu multă apă curată; după caz, consultaţi un medic
oftalmolog.
Dacă aditivul AdBlue® a ajuns în
gură sau a fost chiar înghiţit, gura
trebuie să fie clătită cu apă curată
şi se va bea apoi apă din abundenţă.
Dacă tulburările persistă, consultaţi
un medic.

Captaţi produsul AdBlue® eventual revărsat într­un vas adecvat şi
evacuaţi­l ca deşeu în conformitate
cu normele de protecţie a mediului.
Nu introduceţi aditiv AdBlue® în
recipientele pentru apă potabilă.
TOURISMO / M / L (Euro VI)/10.2014 RO

37

Modul funcţional
Substanţă consumabilă AdBlue®
Substanţă consumabilă AdBlue®
Aditivul AdBlue® este un lichid neinflamabil, incolor, inodor, precum şi
solubil în apă.
Precauţie:
Utilizaţi numai aditiv AdBlue® în conformitate cu DIN 70070/ISO 22241.
Aditivii speciali nu se încadrează în
condiţiile admise.

Precauţie:
Dacă aditivul AdBlue® intră în contact
cu suprafeţele vopsite sau cu suprafeţe de aluminiu în cursul alimentării,
spălaţi imediat suprafeţele cu multă
apă.

Indicaţie:
Nu inhalaţi vaporii de amoniac scăpaţi.
Umpleţi recipientul cu AdBlue® numai
în spaţii bine ventilate.

38

Indicaţie:
Aditivul AdBlue® nu trebuie să ajungă
în contact cu pielea, ochii sau îmbrăcămintea şi nu trebuie să fie ingerat.
Păstraţi aditivul AdBlue® în locuri inaccesibile copiilor.

Indicaţie:
Dacă aditivul AdBlue® se încălzeşte
în rezervor pe o durată mai lungă la
peste 50 °C (de ex. din cauza acţiunii
directe a razelor soarelui), este posibilă formarea vaporilor de amoniac
datorită descompunerii aditivului AdBlue®.

Indicaţie:
În cazul în care intraţi în contact cu
aditivul AdBlue®, aveţi în vedere următoarele: Spălaţi imediat aditivul AdBlue® de pe piele cu apă şi săpun.
Dacă aditivul AdBlue® a ajuns în ochi,
spălaţi ochii temeinic imediat cu apă
limpede. Prezentaţi­vă imediat la medic. în cazul în care aţi ingerat aditiv
AdBlue®, clătiţi imediat gura cu apă
şi beţi apă din belşug. Prezentaţi­vă
imediat la medic. Schimbaţi imediat
îmbrăcămintea murdărită cu aditiv AdBlue®.

Aditivul AdBlue® la temperaturi înalte

TOURISMO / M / L (Euro VI)/10.2014 RO

Indicaţie:
Vaporii de amoniac au un miros înţepător. De aceea, la deşurubarea
capacului rezervorului pentru aditiv AdBlue®, nu inhalaţi eventualii vapori de
amoniac emanaţi. Vaporii de amoniac
irită în principal pielea, ochii şi mucoasele.

Aditivul AdBlue® la temperaturi joase

Modul funcţional
Substanţă consumabilă AdBlue®
Indicaţie:
Aditivul AdBlue® îngheaţă la o temperatură de aprox. ­11 °C. Autovehiculul
este echipat din fabricaţie cu o instalaţie de preîncălzire pentru aditivul AdBlue®. O exploatare în regim de iarnă
este asigurată astfel şi la temperaturi
mai scăzute de ­11 °C.

Aditivii speciali pentru AdBlue®
Precauţie:
Nu adăugaţi niciun fel de aditivi speciali la AdBlue®. Nu diluaţi aditivul
AdBlue® cu apă din reţea, deoarece
este posibilă distrugerea sistemului de
purificare a gazelor de eşapament. În
cazul unor deteriorări la sistemul de
purificare a gazelor de eşapament,
cauzate de aditivii speciali/ apa din reţea, garanţia acordată de producător
îşi pierde valabilitatea.

Precauţie:

Indicaţie:

Pentru depozitarea aditivului AdBlue®,
utilizaţi numai recipiente din polipropilenă, polietilenă sau oţeluri înalt aliate CrNi şi MoCrNi conform cu DIN
EN10088­1/2/3. Nu se pretează pentru depozitarea produsului AdBlue®
recipientele din aluminiu, cupru, aliaje
de cupru, precum şi oţelurile nealiate sau zincate. În cazul depozitării în
asemenea recipiente, aditivul AdBlue®
poate duce la separarea unor componente din aceste metale şi poate distruge sistemul de purificare a gazelor
de eşapament. În cazul unor deteriorări la sistemul de purificare a gazelor
de eşapament, cauzate de separarea
componentelor chimice ale recipientului de depozitare, garanţia acordată de
producător îşi pierde valabilitatea.

La evacuarea ca deşeu a aditivului
AdBlue®, respectaţi legile şi prescripţiile specifice ţării în care vă aflaţi.

Puritatea aditivului AdBlue®
Indicaţie:
Dacă aditivul AdBlue® este evacuat
din rezervor prin pompare, de ex. în
cazul unei reparaţii, reintroducerea
aditivului evacuat nu mai este permisă,
deoarece nu mai este asigurată puritatea lichidului.

Evacuarea ca deşeu a aditivului AdBlue®

Depozitarea

TOURISMO / M / L (Euro VI)/10.2014 RO

39

Modul funcţional
Alimentarea cu aditiv AdBlue®
Alimentarea cu aditiv AdBlue®
Indicaţie:
O introducere accidentală de carburant
Diesel în rezervorul de AdBlue® şi
invers este exclusă, graţie diferitelor
măsuri tehnice de prevenire.

Indicaţie:
Se recomandă ca la fiecare oprire
regulată pentru alimentare cu carburant, să fie umplut şi rezervorul de AdBlue®.

Precauţie:

Precauţie:
Dacă aditivul AdBlue® intră în contact
cu suprafeţele vopsite sau cu suprafeţe de aluminiu în cursul alimentării,
spălaţi imediat suprafeţele cu multă
apă.

Indicaţie:
Aditivul AdBlue® îngheaţă la o temperatură de aprox. ­11 °C. Autovehiculul
este echipat din fabricaţie cu o instalaţie de preîncălzire pentru aditivul AdBlue®. O exploatare în regim de iarnă
este asigurată astfel şi la temperaturi
mai scăzute de ­11 °C.

Utilizaţi numai aditiv AdBlue® în conformitate cu DIN 70 070. Aditivii speciali nu se încadrează în condiţiile admise.

40

TOURISMO / M / L (Euro VI)/10.2014 RO

M54.00-2057-71

Citirea nivelului de aditiv AdBlue®
(1)
Indicaţie:
Cu ajutorul butonului Controlul afişajului din panoul instrumentelor, apelaţi
indicaţiile funcţionale corespunzătoare
şi citiţi nivelul de AdBlue®.

Modul funcţional
Alimentarea cu aditiv AdBlue®
Dacă rezervorul de AdBlue® este
gol sau există o avarie în sistemul
de purificare a gazelor de eşapament BlueTec®, conducătorul
auto este informat prin intermediul
unei pictograme pe display (vezi
imaginea), în combinaţie cu un
mesaj galben. În acest caz, este
necesară o alimentare imediată
cu aditiv AdBlue® sau remedierea
defecţiunii.
M54.00-2056-71

Dacă nivelul de AdBlue® atinge
aprox. 33 %, pe ecran apare
această pictogramă (1), amintind
proximul termen limită de alimentare cu aditiv AdBlue®.

M47_00-0055-71

Alimentaţi cu aditiv AdBlue® în
rezervorul (1).
Indicaţie:
Rezervorul de AdBlue® (1) se află
lângă rezervorul de carburant Diesel.

Indicaţie:
O introducere accidentală de carburant
Diesel în rezervorul de AdBlue® şi
invers este exclusă, graţie diferitelor
măsuri tehnice de prevenire.

TOURISMO / M / L (Euro VI)/10.2014 RO

41

Modul funcţional
Filtru de microparticule pentru motoare Diesel
Filtru de microparticule pentru
motoare Diesel
În cazul normal este suficientă regenerarea automată a filtrului de microparticule Diesel, pentru a evita o
încărcare prea ridicată a filtrului cu
particule de calamină. Dacă mişcaţi
însă autovehiculul preponderent pe
distanţe scurte sau în regim de sarcină redusă, o regenerare automată
nu poate fi eventual încheiată.
O lumină de control din afişajul multifuncţional avertizează împotriva unui
grad de încărcare ridicat al filtrului
de microparticule Diesel şi indică
eventual faptul că este necesară o
acţiune.
Concomitent, computerul de bord
avertizează la timp apariţia unor avarii relevante pentru emisii sau manevre greşite de operare şi vă indică
prioritatea mesajelor corespunzătoare
galbene, respectiv roşii.

bare prematură a filtrului de microparticule Diesel.
Indicaţie:
Cât timp nu apare niciun mesajul de
avarie galben intermitent, respectiv
roşu, poate fi suficient şi să se realizeze o regenerare automată a filtrului
de microparticule Diesel, printr­o modificare a profilului de sarcină (de ex.
deplasare pe autostradă).

Indicaţie:
În cazul unei avarii, dispuneţi verificarea şi repararea sistemului de tratare
ulterioară a gazelor de eşapament BlueTec® la un atelier de specialitate cu
personal calificat.

Dacă nu acordaţi atenţie acestor mesaje, este posibilă o reducere a puterii motorului şi necesitatea de schim-

42

TOURISMO / M / L (Euro VI)/10.2014 RO

Pericol!
Pe parcursul regenerării automate şi
manuale se formează gaze de eşapament. În cazul în care inhalaţi aceste
gaze de eşapament, vă puteţi intoxica.
De aceea, parcaţi autovehiculul numai
în aer liber sau în spaţii închise cu suficientă ventilare.

Pericol!
Pe parcursul regenerării automate şi
manuale apar gaze de eşapament
foarte fierbinţi din toba finală de eşapament. Păstraţi o distanţă suficientă
faţă de toba finală de eşapament. În
caz contrar, puteţi suferi arsuri din cauza gazelor de eşapament.

Pericol!
Aveţi în vedere ca instalaţia de eşapament să nu vină în niciun caz în
contact cu materiale uşor inflamabile
pe parcursul regenerării automate şi
manuale, de ex. cu iarbă uscată sau
combustibil. Nu parcaţi autovehiculul

Modul funcţional
Regenerarea filtrului de microparticule Diesel
la benzinărie pe iarba uscată sau pe
cereale recoltate. În caz contrar, instalaţia de eşapament poate aprinde
materialul uşor inflamabil şi poate incendia autovehiculul.

În cazul în care gradul de încărcare
a filtrului de microparticule Diesel devine critic, se aprinde o lumină de
control galbenă în afişajul multifuncţional. Computerul de bord vă solicită
prin intermediul ferestrei galbene de
evenimente să porniţi regenerarea
manuală. Regenerarea manuală durează aproximativ 30 până la maxim
60 minute.
Indicaţie:
Durata regenerării manuale este dependentă de temperatura circuitului de
eşapare.

Regenerarea filtrului de microparticule Diesel

Indicaţie:
în cazul în care nu respectaţi indicaţiile din fereastra galbenă de evenimente, apare posibilitatea de reducere
a puterii motorului şi de schimbare
prematură a filtrului de microparticule
Diesel.

Funcţiile:
Regenerarea automată a filtrului
de microparticule Diesel
Blocarea regenerării automate a
filtrului de microparticule Diesel
Funcţia de protecţie a catalizatorului

Pericol!
Atingerea şi inhalarea de calamină şi
particule de funingine reprezintă un
pericol pentru sănătate şi pot duce la
incidente mortale. în cazul în care, din
motive tehnice, trebuie să schimbaţi
filtrul de microparticule Diesel în regie
proprie, respectaţi indicaţiile din informaţiile de atelier corespunzătoare şi
din prescripţiile de protecţie a muncii
şi de prevenire a accidentelor. Purtaţi
mănuşi şi o mască antipraf. Închideţi
şi ambalaţi un filtru de microparticule
Diesel încărcat imediat după extragere
în ambalajul original. Un filtru de microparticule Diesel încărcat trebuie să
fie însemnat şi nu trebuie să stea în
niciun caz liber în încăpere.

Regenerarea automată a filtrului
de microparticule Diesel
În cazul în care lumina verde de control „Filtru de particule“
din afişajul
multifuncţional se aprinde, se va executa o regenerare automată a filtrului
de microparticule Diesel.
Indicaţie:
Regenerarea automată este pornită
numai dacă toate condiţiile de exploatare, ca de ex. temperatura suficient
de ridicată a uleiului de motor sau a
gazelor de eşapament şi motorul în
funcţiune, sunt îndeplinite.

TOURISMO / M / L (Euro VI)/10.2014 RO

43

Modul funcţional
Regenerarea filtrului de microparticule Diesel
Indicaţie:
Suplimentar, nu este posibilă o regenerare automată în regimul de mers
în gol sau inclusiv în regimul ridicat de
mers în gol. Ea poate fi încheiată numai în cazul unei componente clare de
deplasare, deoarece numai atunci se
ating temperaturile necesare în sistemul de tratare ulterioară a gazelor de
eşapament.

Indicaţie:

Blocarea regenerării automate a
filtrului de microparticule Diesel

Ea reporneşte automat când toate
condiţiile de exploatare sunt din nou
îndeplinite. De aceea, evitaţi după
posibilitate întreruperile deplasării cât
timp lumina verde de control „Filtru de
particule“
se aprinde. În acest fel,
durata regenerării se prelungeşte.

Indicaţie:
Indicaţie:
În cazul în care una dintre condiţiile
de exploatare pe parcursul regenerării
nu mai este îndeplinită, lumina verde
de control
se stinge prematur şi
regenerarea este anulată.

Dacă trebuie să evitaţi temperaturile ridicate ale gazelor de eşapament apărute la regenerare, de ex. la intrarea
într­un domeniu de periculozitate, puteţi bloca regenerarea automată.

M54.00-2129-71

Dacă trebuie să evitaţi temperaturile
ridicate ale gazelor de eşapament
apărute la regenerare, de ex. la intrarea într­un domeniu de periculozitate,
puteţi bloca regenerarea. Nu se vor
mai putea porni regenerarea automată şi manuală, iar o regenerare în
curs va fi anulată.
În acest scop, acţionaţi în jos butonul
(1).

44

TOURISMO / M / L (Euro VI)/10.2014 RO

Modul funcţional
Pornirea manuală a regenerării filtrului de microparticule Diesel
Indicaţie:
LED­ul din butonul „Blocare regenerare“ se aprinde şi nu se poate porni
nicio regenerare.

Precauţie:
Activaţi blocarea regenerării numai pe
durata pericolului. Când activaţi blocarea regenerării, regenerarea rămâne
blocată şi după o nouă pornire a motorului.

Pentru decuplarea piedicii, acţionaţi
butonul (1) din nou în jos.

rea de carburant nears în circuitul de
eşapare. Acest lucru poate deteriora
circuitul gazelor de eşapament.
Pentru a împiedica această situaţie,
din sistemul de comandă pentru tratarea ulterioară a gazelor de eşapament turaţia motorului este majorată
automat, în anumite condiţii, pentru
aprox. 20 până la 30 minute. Datorită temperaturii crescute a gazelor de
eşapament, carburantul va fi ars.

Funcţia de protecţie a
catalizatorului
În cazuri foarte rare (de ex. în regim
frecvent de sarcină scăzută cu temperaturi relativ scăzute ale gazelor de
eşapament) este posibilă acumula-

Parcaţi autovehiculul într­un loc
sigur şi care nu încurcă traficul
şi lăsaţi motorul să funcţioneze.
În acest caz se va acorda atenţie unei distanţe suficiente faţă de
alte autovehicule, faţă de obiecte
şi faţă de toate materialele inflamabile.
Indicaţie:

Indicaţie:
Un mesaj corespunzător pe display
indică o funcţie activă de protecţie a
catalizatorului.

Indicaţie:
LED­ul din buton se stinge din nou.

Pornirea manuală a regenerării
filtrului de microparticule Diesel

Indicaţie:
Această funcţie poate fi întreruptă prin
oprirea motorului, cuplarea unei trepte
de viteză sau prin decuplarea frânei
de mână/ parcare.

În cazul normal este suficientă regenerarea automată a filtrului de microparticule Diesel, pentru a evita o încărcare
prea ridicată a filtrului cu particule de
calamină. Dacă mişcaţi însă autovehiculul preponderent pe distanţe scurte
sau în regim de sarcină redusă, o regenerare automată nu poate fi eventual încheiată.

TOURISMO / M / L (Euro VI)/10.2014 RO

45

Modul funcţional
Pornirea manuală a regenerării filtrului de microparticule Diesel
Indicaţie:
În cazul în care gradul de încărcare a
filtrului de microparticule Diesel devine
critic, se aprinde o lumină corespunzătoare de control
în afişajul multifuncţional. Computerul de bord vă solicită prin intermediul ferestrei galbene
de evenimente să porniţi regenerarea
manuală. Regenerarea manuală durează aproximativ 30 până la maxim
60 minute, în funcţie de temperatura
instalaţiei de eşapament.

Dezactivaţi o eventuală blocare
activă a regenerării.
Indicaţie:
Vezi în acest sens „Blocarea regenerării automate“.

Activaţi frâna de mână/ parcare.
Aduceţi transmisia în poziţie neutră N.
Luaţi piciorul de pe pedala de acceleraţie.

M54.00-2129-71

Acţionaţi în sus butonul „Regenerare manuală“ (1) pentru aprox. 3
secunde.
Indicaţie:
Regenerarea manuală porneşte numai
dacă temperatura uleiului de motor şi
a gazelor de eşapament este suficient
de ridicată, aditivul AdBlue® nu este
îngheţat şi sistemul nu prezintă avarii.

Lumina de control
din afişajul
multifuncţional se aprinde şi turaţia motorului este crescută.

46

TOURISMO / M / L (Euro VI)/10.2014 RO

Modul funcţional
Indicaţii funcţionale/ indicaţii de avarie la instalaţia de carburant/ instalaţia de purificare a gazelor de ...
Când regenerarea este încheiată,
lumina de control
din afişajul
multifuncţional se stinge şi turaţia
motorului scade până la turaţia de
mers în gol.
Indicaţie:
Regenerarea este anulată automat
când cuplaţi o treaptă de viteză, decuplaţi frâna de mână/ parcare sau la
blocarea regenerării prin acţionarea în
jos a butonului „Blocare regenerare“.

regenerarea manuală la temperaturi
exterioare scăzute, porniţi regenerarea
încă înainte de parcarea autovehiculului. În cazul în care parcaţi autovehiculul fără regenerare, puteţi porni
regenerarea manuală numai după faza
de încălzire a motorului. În cazul în
care opriţi autovehiculul fără regenerare şi aditivul AdBlue® îngheaţă, puteţi porni regenerarea manuală numai
după un timp de dezgheţare de până
la 60 minute.

Indicaţii funcţionale/ indicaţii de
avarie la instalaţia de carburant/
instalaţia de purificare a gazelor de
eşapament
Rezervă de carburant

Rezerva de carburant sub aprox.
10% din capacitatea rezervorului
Rezerva de aditiv AdBlue

Indicaţie:
După anulare, turaţia motorului scade
la turaţia de mers în gol.

Indicaţie:
Regenerarea porneşte numai dacă
toate condiţiile de exploatare, ca de
ex. temperatura uleiului de motor sau
temperatura gazelor de eşapament,
sunt îndeplinite. În cazul în care vi se
solicită de către computerul de bord

Dacă nivelul de AdBlue atinge aprox.
33%, pe ecran apare pictograma de
mai sus în combinaţie cu un mesaj
de avarie din treapta de avertizare
galben, amintind proximul termen limită de alimentare cu aditiv AdBlue.

TOURISMO / M / L (Euro VI)/10.2014 RO

47

Modul funcţional
Indicaţii funcţionale/ indicaţii de avarie la instalaţia de carburant/ instalaţia de purificare a gazelor de ...
Avaria la instalaţia de purificare a
gazelor de eşapament

Defecţiune în sistemul de
purificare a gazelor de eşapament

Indicaţie:
Lampa de control se află deasupra
display­ului, în afişajul multifuncţional.

În cazul unei avarii în sistemul de purificare a gazelor de eşapament (sistemul SCR), se aprinde lumina de
control „Avarie“.
Indicaţie:
Lampa de control se află deasupra
display­ului, în afişajul multifuncţional.

Pericol!
Solicitaţi imediat remedierea avariei
de către un partener de service al
OmniPlus.

48

În cazul unei defecţiuni la sistemul
de purificare a gazelor de eşapament
(indicaţia apare la depăşirea valorilor NOx admise) sau dacă rezervorul
de AdBlue este gol, lumina de control
„Avarie“ se aprinde intermitent. Dacă
mesajul de avarie a fost declanşat de
rezervorul de AdBlue gol, este necesară o alimentare imediată cu aditiv
AdBlue. În cazul când rezervorul de
AdBlue este gol, înseamnă că şoferul
a confirmat manual indicaţia funcţională „Rezerva de aditiv AdBlue“ (vezi
mai sus) la un moment anterior.

TOURISMO / M / L (Euro VI)/10.2014 RO

Pericol!
Solicitaţi imediat remedierea defecţiunii
privitoare la noxe de către un partener
de service al OmniPlus.

Reducerea cuplului motorului

În cazul unei defecţiuni referitoare
la noxe (indicaţia apare la depăşirea valorilor NOx admise), are loc o
reducere a cuplului motorului până
la aprox. 60 %. În această situaţie,
este prezentă concomitent şi o defecţiune în sistemul de purificare a
gazelor de eşapament, adică lumina
de control „Avarie“ se aprinde intermitent. Dacă motivul îl reprezintă fap-

Modul funcţional
Funcţia memoriei de date în caz de accident (UDS) (opţiune DS)
tul că rezervorul de AdBlue este gol,
apare suplimentar şi indicaţia funcţională „Rezerva de aditiv AdBlue“ (vezi
mai sus). Este necesară o alimentare
imediată cu aditiv AdBlue.
Pericol!
Solicitaţi imediat remedierea defecţiunii
privitoare la noxe de către un partener
de service al OmniPlus.

Funcţia memoriei de date în caz
de accident (UDS) (opţiune DS)
Memoria de date în caz de accident (UDS) este un sistem pentru
detecţia şi înregistrarea accidentelor şi a situaţiilor de circulaţie, ca
de ex. tamponarea unei borduri
sau manevre de frânare extreme.
UDS se activează automat la conectarea aprinderii.
M54_00-1502-71

Indicaţie:
UDS este activă încă 3 zile după deconectarea aprinderii şi înregistrează
toate mişcările autovehiculului (de
ex. acţiunile de reparare neautorizată
după accident).

Cu aprinderea „conectată“, UDS
execută un test propriu şi semnalează acustic regimul de lucru sau
o eroare la un aparat.
Indicaţie:
Un singur semnal acustic scurt (buzzer
în pupitrul de comandă) (4) semnalizează starea operaţională a memoriei
UDS.

TOURISMO / M / L (Euro VI)/10.2014 RO

49

Modul funcţional
Frazele de securitate pentru instalaţia de frână
Indicaţie:
Aprinderea luminii de control (2) şi un
semnal unic scurt de buzzer semnifică
faptul că este memorat cel puţin un
eveniment.

Indicaţie:
Un semnal sonor de buzzer lung emis
de patru ori semnalizează că UDS a
detectat o acţiune de reparare neautorizată după accident. Verificaţi dacă
autovehiculul dumneavoastră prezintă
deteriorări.

Indicaţie:
O succesiune de opt semnale scurte
de buzzer semnifică faptul că UDS
este aproape de limita capacităţii. Citiţi
evenimentele şi dispuneţi ştergerea
memoriei.

50

Indicaţie:
O succesiune de zece semnale scurte
de buzzer semnifică o avarie la UDS.
De asemenea, este prezentă o avarie şi atunci când nu se emite niciun
semnal acustic.

După toate situaţiile critice de trafic sau de accident, se poate efectua o memorare manuală.
Indicaţie:
Prin acţionarea butonului (1) după un
accident, evenimentul este memorat
(aprox. 43 secunde înainte de, pe parcursul accidentului şi după acesta) şi
protejat la suprascriere pentru o perioadă mai lungă de timp.

TOURISMO / M / L (Euro VI)/10.2014 RO

Frazele de securitate pentru
instalaţia de frână

Precauţie:
Dacă pe display­ul afişajului multifuncţional este semnalată o avarie din
treapta de avertizare galben la instalaţia de frână, comportamentul la frânare
al autovehiculului se poate modifica.
Conduceţi cu precauţii deosebite. Dispuneţi cât mai rapid posibil remedierea
avariei de către un partener de service
al OmniPlus.

Pericol!
Dacă este semnalată o avarie din
treapta de avertizare roşu la instalaţia de frână, comportamentul la frânare
al autovehiculului se modifică. La frânare, este posibilă mărirea cursei pedalei. Protecţia anti­blocare este dezactivată. Opriţi imediat autovehiculul şi
scoateţi­l din funcţiune (aveţi în vedere
situaţia din trafic). Solicitaţi imediat re-

Modul funcţional
Frânarea de urgenţă
medierea avariei de către un partener
de service al OmniPlus.

Frânarea de urgenţă

Frânarea şi oprirea

În caz de pericol acţionaţi pedala
de frână până la limită.
Indicaţie:
În cazul în care are loc o frânare puternică la o viteză de peste 50 km/h
şi frâna asistată este activă, luminile
de frână se aprind intermitent cu succesiune rapidă. Astfel sunt avertizaţi
participanţii la trafic care urmează.

La parcurgerea unui drum lung în
pantă descendentă, folosiţi efectul
de frânare al motorului prin cuplarea unei trepte de viteză inferioară. Folosiţi Retarder­ul încorporat conform instrucţiunilor de
exploatare redactate de producător; în acest fel, menajaţi frâna de
serviciu.
Indicaţie:
În mod normal, utilizarea bruscă a frânei de serviciu trebuie să aibă loc numai în caz de pericol.

Pericol!
Activaţi întotdeauna frâna de mână/
parcare la părăsirea autovehiculului!
Pe pantele ascendente, respectiv descendente, aşezaţi suplimentar pene la
roţi şi viraţi direcţia spre bordura trotuarului!

TOURISMO / M / L (Euro VI)/10.2014 RO

51

Modul funcţional
Frânarea cu protecţia anti­blocare
Opriţi motorul de la comutatorul
de aprindere.

Frânarea cu protecţia anti­blocare
În caz de pericol, pedala de frână
trebuie să fie acţionată complet.
În acest fel, se asigură condiţiile
pentru reglajele la roţi şi se obţine
încetinirea optimă a autovehiculului.
Pe carosabil alunecos, se va efectua suplimentar o debreiere, pentru ca efectul de frânare al motorului să nu poată influenţa reglajul
exercitat de sistemul ABS.
Indicaţie:
În timpul unui reglaj exercitat de sistemul ABS, Retarder­ul va fi dezactivat
automat.

Pericol!
Protecţia anti­blocare din sistemul ABS
nu degrevează conducătorul auto de
adoptarea unei maniere de conducere
adaptată la condiţiile de trafic şi de
carosabil. Stabilitatea pe şosea şi capacitatea de direcţionare ale autove-

52

TOURISMO / M / L (Euro VI)/10.2014 RO

hiculului sunt îmbunătăţite la frânare.
Protecţia anti­blocare nu este însă în
măsură să înlăture consecinţele unei
distanţe de siguranţă prea reduse sau
unei viteze excesive în curbe!

Pericol!
În regim de circulaţie cu remorcă fără
ABS, aceasta poate fi supra­frânată
în cazul frânării la capacitate maximă!
În acest caz, conducătorul auto trebuie să ţină remorca sub observaţie
în oglinda retrovizoare! Autobuzul de
călători cu ABS rămâne direcţionabil,
conducătorul auto putând să menţină
stabilitatea ansamblului autobuz­remorcă!

Modul funcţional
Acţionarea frânei de mână/ parcare
Acţionarea frânei de mână/
parcare

Pericol!

Pericol!

Activaţi frâna de mână/ parcare numai
cu autovehiculul în staţionare! Activaţi
întotdeauna frâna de mână/ parcare
înainte de a părăsi locul conducătorului auto! Pe pantele ascendente,
respectiv descendente, aşezaţi suplimentar pene la roţi şi viraţi direcţia
spre bordura trotuarului!

Pericol!
M42.00-0854-71

Trageţi maneta (1) din poziţia „Liber” (a) în poziţia „Fixat” (b) şi lăsaţi­o să se înclicheteze.

La acţionarea frânei de mână/ parcare,
sistemul ABS nu exercită efect ­ pericol de derapare!

Verificaţi dacă maneta este înclichetată complet! În acest scop, apăsaţi
maneta în sensul „Liber” (a), fără a
extrage inelul de dezasigurare (1.1)
din poziţia înclichetată. Maneta nu are
voie să permită mişcarea!

Lumina de control pentru frâna de
mână/ parcare din panoul de bord
se aprinde; concomitent, pe ecran
va fi afişat acest simbol funcţional.

Indicaţie:
Se emite un sunet de avertizare când
frâna de mână/ parcare nu este activată şi aprinderea este deconectată.

TOURISMO / M / L (Euro VI)/10.2014 RO

53

Modul funcţional
Eliberarea frânei de mână/ parcare
Eliberarea frânei de mână/ parcare

M42_00-0323-01

Extrageţi inelul de dezasigurare
(1.1) din poziţia înclichetată (b)
şi deplasaţi maneta (1) până la
opritor în sensul „Liber“ (a).

Indicaţie:
Pentru a obţine o decuplare perfectă
a frânei de mână/ parcare, presiunea
înmagazinată trebuie să măsoare minim 6,3 bar. Dacă lumina de control
pentru frâna de mână/ parcare nu se
stinge deşi presiunea înmagazinată
este suficientă, este prezent un defect
în circuitul dispozitivelor de recuperare
cu arc, respectiv în circuitul pentru decuplare de urgenţă. Încredinţaţi imediat instalaţia de frână unui partener
de service al OmniPlus pentru verificare!

Lumina de control şi simbolul
funcţional trebuie să se stingă.

54

TOURISMO / M / L (Euro VI)/10.2014 RO

Frânarea de urgenţă la defectarea
ambelor circuite de frână
Pericol!
O defectare a circuitelor de frână 1 şi
2 pune în pericol securitatea funcţională şi siguranţa în circulaţie a autovehiculului. Opriţi autovehiculul imediat
(acordaţi atenţie situaţiei din trafic). Încredinţaţi imediat instalaţia de frână
unui partener de service al OmniPlus
pentru verificare.

Indicaţie:
La defectarea circuitelor de frână 1
şi 2, se poate executa o frânare de
urgenţă de la maneta frânei de mână/
parcare a autovehiculului.

Modul funcţional
Sistemul de frânare EBS (descrierea sistemului)
Autovehiculul va fi frânat numai cu
roţile spate.
Indicaţie:
Pentru a împiedica blocarea roţilor
spate şi pentru dozarea efectului de
frânare, maneta (1) a frânei de mână/
parcare poate fi basculată progresiv
spre înapoi.
M42_00-0323-01

Acţionaţi inelul de dezasigurare
(1.1). Trageţi lent maneta (1) în
sensul „Fixat“ (b) şi menţineţi­o
imobilizată în poziţia dorită, deoarece, în caz contrar, ea revine
automat în poziţia liberă (a).
Pericol!
La iniţierea unei frânări de urgenţă
prin intermediul frânei de mână/ parcare, se va evita înclichetarea manetei
frânei de mână/ parcare în poziţia de
parcare. Ţineţi obligatoriu inelul de
dezasigurare (1.1) în poziţia acţionat.

Pericol!
Pericol de accident! Când frâna de
mână/ parcare este acţionată, sistemul
anti­blocare (ABS) este nefuncţional.
Este obligatorie o precauţie deosebită
pe carosabilul alunecos, întrucât roţile
spate se pot bloca.

Sistemul de frânare EBS (descrierea sistemului)
Sistemul electronic de frânare (EBS)
comandă frânarea autovehiculului.
Funcţiile Sistem anti­blocare (ABS) şi
Sistem de reglare a patinării tracţiunii
(ASR) sunt integrate în sistemul de
frânare (EBS).
Prin intermediul EBS, se obţine un
efect de frânare mai rapid la frânele
roţilor. Sistemul ABS împiedică blocarea roţilor, indiferent de calitatea
şoselei, încă de la viteza pasului.
EBS se compune dintr­un circuit de
frână dublu: unul pur pneumatic,
peste care se suprapune şi un circuit
de frână electro­pneumatic.
La fiecare roată există senzori care
sesizează în mod continuu uzura garniturilor de frână. Dacă garnitura de
frână este prea uzată, pe ecran se
va afişa un mesaj de întreţinere, precum şi un mesaj galben cu simbolul
„Garnituri de frână”.
La o frânare parţială, în funcţie de
grosimea garniturii de frână, va avea

TOURISMO / M / L (Euro VI)/10.2014 RO

55

Modul funcţional
Sistemul de reglare a patinării tracţiunii (ASR)
loc o adaptare a presiunilor de frânare între osiile faţă şi spate, pentru
a menţine o uzură uniformă a garniturilor de frână.

Sistemul de reglare a patinării
tracţiunii (ASR)
Sistemul de reglare a patinării tracţiunii împiedică învârtirea în gol a roţilor
motoare la pornirea de pe loc sau la
accelerare, indiferent de condiţiile de
carosabil.
Pericol!
Sistemul de reglare a patinării tracţiunii
nu degrevează conducătorul auto de
adaptarea manierei de conducere la
condiţiile de trafic şi ale carosabilului.
Când sistemul ASR este dezactivat şi
roţile motoare se învârt în gol, autovehiculul poate devia necontrolat.

56

TOURISMO / M / L (Euro VI)/10.2014 RO

Frâna asistată
Frâna asistată detectează o situaţie
periculoasă după viteza cu care este
acţionată pedala de frână şi constituie imediat forţă de frânare maximă
în acest caz. Frâna asistată asigură
condiţiile pentru o lungime a cursei
pedalei de frână cât mai mică posibil.

Modul funcţional
Programul electronic de stabilitate (ESP)
Programul electronic de stabilitate
(ESP)
Sistemul de reglare a dinamicii de rulare (FDR) împiedică deraparea sau
răsturnarea autovehiculului, între limitele fizice, indiferent de starea de
încărcare a autovehiculului şi de calitatea şoselei sau în situaţii critice
de rulare (de ex. manevre bruşte de
ocolire sau viteză ridicată în curbe).
Acest lucru are loc printr­o frânare
localizată pe fiecare roată şi, după
caz, a autovehiculului în ansamblu.
În combinaţie cu sistemul de reglare
a patinării tracţiunii (ASR), acest sistem este denumit program electronic
de stabilitate (ESP). ESP este pregătit de intrare în funcţiune când frâna
de serviciu sau frâna de încetinire
sunt atât acţionate, cât şi neacţionate.

Pericol!
PERICOL DE ACCIDENT! Programul
electronic de stabilitate (ESP) nu degrevează conducătorul auto de adaptarea manierei de conducere la condiţiile de trafic şi ale carosabilului! ESP
are numai capacitatea de a stabiliza
din nou autovehiculul între limitele fizice! Când programul electronic de
stabilitate (ESP) este dezactivat şi roţile motoare patinează, autovehiculul
poate devia necontrolat!

Indicaţie:

M42.00-0852-71

Indicaţie:

Pe timp de iarnă, se obţine un efect
optim al programului electronic de stabilitate (ESP) numai cu pneuri de iarnă
(M+S).

Dacă apar probleme de tracţiune în
regim de circulaţie cu lanţuri anti­derapante, respectiv la parcurgerea unor
sectoare de drum cu sol necoeziv (de
ex. drumuri cu nisip şi criblură), se
recomandă dezactivarea programului
electronic de stabilitate (ESP) de la
butonul „Dezactivare ESP“ (1).

TOURISMO / M / L (Euro VI)/10.2014 RO

57

Modul funcţional
Indicaţii de funcţionare/ afişaje de avarie la instalaţia de frână
Indicaţii de funcţionare/ afişaje de
avarie la instalaţia de frână
Presiunea înmagazinată în
circuitul 1

funcţiune (aveţi în vedere situaţia din
trafic). Solicitaţi imediat remedierea
avariei de către un partener de service
al OmniPlus.

Presiunea înmagazinată în
circuitul 2

Dacă presiunea înmagazinată în
circuitul 1 scade sub valoarea de
6,8 bar, pe ecran va fi afişată o avarie din treapta de avertizare roşu.
Concomitent, se aprinde şi lumina de
control roşie pentru frâna de mână/
parcare din afişajul multifuncţional.
Avaria dispare din nou numai la depăşirea presiunii de 7,2 bar.
Pericol!

Dacă presiunea înmagazinată în
circuitul 2 scade sub valoarea de
6,8 bar, pe ecran va fi afişată o avarie din treapta de avertizare roşu.
Concomitent, se aprinde şi lumina de
control roşie pentru frâna de mână/
parcare din afişajul multifuncţional.
Avaria dispare din nou numai la depăşirea presiunii de 7,2 bar.

Dacă este semnalată o avarie din
treapta de avertizare roşu, comportamentul la frânare al autovehiculului
se modifică. La frânare, este posibilă mărirea cursei pedalei. Protecţia
anti­blocare este dezactivată. Opriţi
imediat autovehiculul şi scoateţi­l din

58

TOURISMO / M / L (Euro VI)/10.2014 RO

Pericol!
Dacă este semnalată o avarie din
treapta de avertizare roşu, comportamentul la frânare al autovehiculului
se modifică. La frânare, este posibilă mărirea cursei pedalei. Protecţia
anti­blocare este dezactivată. Opriţi
imediat autovehiculul şi scoateţi­l din
funcţiune (aveţi în vedere situaţia din
trafic). Solicitaţi imediat remedierea
avariei de către un partener de service
al OmniPlus.

Avarie la senzorul de presiune din
circuitul de frână 1 sau 2

Presiunile înmagazinate în circuitul 1
şi în circuitul 2 sunt citite şi preluate
prin senzori. La o eventuală ieşire din
funcţiune a senzorului în cel puţin un
circuit, pe ecran va fi afişată o avarie
din treapta de avertizare roşu. Indicaţia presiunii înmagazinate aferente

Modul funcţional
Indicaţii de funcţionare/ afişaje de avarie la instalaţia de frână
alternează între valoarea minimă
(0 bar) şi valoarea maximă (12 bar)
într­un ritm de 1 secundă. Concomitent, se aprinde şi lumina de control
roşie pentru frâna de mână/ parcare
din afişajul multifuncţional.
Pericol!
Dacă este semnalată o avarie din
treapta de avertizare roşu, comportamentul la frânare al autovehiculului
se modifică. La frânare, este posibilă mărirea cursei pedalei. Protecţia
anti­blocare este dezactivată. Opriţi
imediat autovehiculul şi scoateţi­l din
funcţiune (aveţi în vedere situaţia din
trafic). Solicitaţi imediat remedierea
avariei de către un partener de service
al OmniPlus.

Frâna de mână/ parcare activată

Presiunea înmagazinată în
circuitul 3

Dacă presiunea înmagazinată în
circuitul 3 scade sub valoarea de
6,3 bar, pe ecran va fi afişată o avarie din treapta de avertizare galben.
Această avarie dispare din nou numai
la depăşirea presiunii de 6,6 bar.
Pericol!
Dacă pe display­ul afişajului multifuncţional este semnalată o avarie din
treapta de avertizare galben la instalaţia de frână, comportamentul la frânare
al autovehiculului se poate modifica.
Conduceţi cu precauţii deosebite. Dispuneţi cât mai rapid posibil remedierea
avariei de către un partener de service
al OmniPlus.

Starea activată a frânei de mână/
parcare este afişată pe ecran în meniul „Betriebsanzeige Fahren“ (indicaţiei funcţionale Conducere) prin pictograma Frână de mână/ parcare.
Concomitent, se aprinde şi lumina de
control roşie pentru frâna de mână/
parcare din afişajul multifuncţional.
Dezactivarea frânei de încetinire

Un Retarder încorporat în autovehicul este comandat tot de la pedala
de frână (managementul sistemului
de frânare). Comanda concomitentă
a Retarder­ului este resetată la o viteză < 20 km/h. La o viteză de peste
25 km/h, Retarder­ul este din nou in-

TOURISMO / M / L (Euro VI)/10.2014 RO

59

Modul funcţional
Indicaţii de funcţionare/ afişaje de avarie la instalaţia de frână
tegrat. Prin intermediul comutatorului
Dezactivare frână de încetinire din
panoul instrumentelor, această funcţie
poate fi dezactivată. Acest lucru este
semnalat în meniul „Betriebsanzeige
Fahren“ (Indicaţie funcţională de conducere) de pe ecran, prin această
pictogramă:.

Indicaţie:
Dezactivarea frânei de staţionare, respectiv a sistemului de blocare a pornirii este posibilă numai dacă uşile sunt
închise şi comutatorul frânei de staţionare este deconectat. Simbolul „Pregătit de plecare” va fi afişat pe display.

Frâna de staţionare activă
Pericol!

Acest simbol apare pe display­ul afişajului multifuncţional când frâna de
staţionare este activă. Suplimentar,
când sistemul de blocare a pornirii este activ (una sau mai multe uşi
sunt deschise).

Activaţi întotdeauna corect frâna de
mână/ parcare înainte de a părăsi locul conducătorului auto! Pericol de
accident! Pentru parcarea autovehiculului, frâna de mână/ parcare trebuie
să fie trasă! Dacă este necesar (de
ex. pe pantele ascendente sau descendente), asiguraţi suplimentar autovehiculul împotriva rulării necontrolate
cu pene de blocare a roţilor!

Pregătit de plecare

Acest simbol este afişat imediat ce
toate uşile sunt închise (sistem de
blocare a pornirii când uşa este deschisă), respectiv dacă frâna de staţionare este activată. Prin acţionarea
pedalei de acceleraţie, simbolul se
stinge şi frâna de staţionare/ sistemul
de blocare a pornirii sunt dezactivate.
Avarie la frâna de staţionare,
respectiv comutatorul de
deblocare în caz de urgenţă
acţionat

La acţionarea comutatorului de deblocare în caz de urgenţă sigilat cu
plumb (roşu, căpăcel de siguranţă sigilat) sau la întreruperea procesului

60

TOURISMO / M / L (Euro VI)/10.2014 RO

Modul funcţional
Activarea majorării patinării ASR (sistemul de reglare a patinării tracţiunii)
de comandă pentru frâna de staţionare/ sistemul de blocare a pornirii,
pe ecranul afişajului multifuncţional
apare acest simbol.
Pericol!
Încredinţaţi cât mai rapid posibil instalaţia de frână unui partener de service
al OmniPlus pentru verificare!

Activarea majorării patinării ASR
(sistemul de reglare a patinării
tracţiunii)
Indicaţie:
Această funcţiune este disponibilă numai la autovehiculele fără program
electronic de stabilitate (ESP) (opţiune
DS).
M42_00-0540-71

Acţionaţi butonul (1) în poziţia 2,
când comutatorul de pornire a
aprinderii este conectat.

Majorarea patinării este activă. Pe
display­ul afişajului multifuncţional
apare această pictogramă.

TOURISMO / M / L (Euro VI)/10.2014 RO

61

Modul funcţional
Indicaţii funcţionale/afişaje de avarie ABS/ASR
Pericol!
Pericol de accident! Când majorarea patinării este activă, autovehiculul
poate deveni instabil la osia motoare
în condiţii defavorabile de carosabil ­
acceleraţi cu precauţie!

Printr­o nouă apăsare a butonului
(1) sau după deconectarea şi conectarea comutatorului de pornire
a aprinderii, majorarea patinării
este dezactivată.

Pericol!
Pericol de accident! Sistemul de majorare a patinării nu degrevează conducătorul auto de adaptarea manierei de
conducere la condiţiile de trafic şi ale
carosabilului!

Indicaţie:
În condiţii deosebite (de ex. lanţurile
pentru zăpadă, pornirea de pe loc în
condiţii extreme), se recomandă activarea sistemului de majorare a patinării, deoarece reducerea cuplului motor
când roţile osiei motoare se învârt în
gol intră în acţiune abia la o viteză
mai mare a roţilor.

62

TOURISMO / M / L (Euro VI)/10.2014 RO

Indicaţii funcţionale/afişaje de
avarie ABS/ASR
Uzura garniturilor de frână

Dacă garnitura de frână este prea
uzată, pe ecran se va afişa un mesaj de service, precum şi un mesaj
de avarie din treapta de avertizare
galben.
Pericol!
Dacă pe display­ul afişajului multifuncţional este semnalată o avarie din
treapta de avertizare galben la instalaţia de frână, comportamentul la frânare
al autovehiculului se poate modifica.
Conduceţi cu precauţii deosebite. Dispuneţi cât mai rapid posibil remedierea
avariei de către un partener de service
al OmniPlus.

Modul funcţional
Indicaţii funcţionale/afişaje de avarie ABS/ASR
Blocul electronic pentru indicatorul
uzurii garniturilor de frână

Pericol!
În caz de frânare, roţile se pot bloca,
în special pe carosabil alunecos ­ Pericol de derapare!

În cazul când conexiunea cu blocul
electronic (unitatea de comandă)
pentru indicatorul uzurii garniturilor
de frână funcţionează defectuos sau
nu există, se va afişa această pictogramă, precum şi o avarie din treapta
de avertizare Galben.
Avarie la sistemul ABS/ASR

Sistemul de reglare a patinării
tracţiunii (ASR) activ

Pericol!
Dacă pe display­ul afişajului multifuncţional este semnalată o avarie din
treapta de avertizare galben la instalaţia de frână, comportamentul la frânare
al autovehiculului se poate modifica.
Conduceţi cu precauţii deosebite. Dispuneţi cât mai rapid posibil remedierea
avariei de către un partener de service
al OmniPlus.

Pericol!

În caz de ieşire din funcţiune sau de
avarie la sistemul ABS/ASR, pe ecran
va fi afişată, în funcţie de clasificarea
erorii, o avarie din treapta de avertizare roşu sau galben.

trafic). Solicitaţi imediat remedierea
avariei de către un partener de service
al OmniPlus.

Dacă este semnalată o avarie din
treapta de avertizare roşu, comportamentul la frânare al autovehiculului
se modifică. La frânare, este posibilă mărirea cursei pedalei. Protecţia
anti­blocare este dezactivată. Opriţi
imediat autovehiculul şi scoateţi­l din
funcţiune (aveţi în vedere situaţia din

Dacă roţile motoare pe una sau pe
ambele părţi încep să se rotească în
gol, sistemul ASR va intra în funcţiune automat. O intervenţie activă a
sistemului ASR este afişată pe ecran
în meniul Indicaţie funcţională de
conducere prin această pictogramă.
Dacă roţile motoare de pe o parte se
învârt în gol, ele vor fi frânate automat. ­ Dacă roţile motoare de pe ambele părţi se învârt în gol, puterea
motorului va fi diminuată automat.

TOURISMO / M / L (Euro VI)/10.2014 RO

63

Modul funcţional
Indicaţii funcţionale/afişaje de avarie ABS/ASR
Pericol!

Indicaţie:

PERICOL DE ACCIDENT! Sistemul de
reglare a patinării tracţiunii nu degrevează conducătorul auto de adaptarea
manierei de conducere la condiţiile de
trafic şi ale carosabilului!

Pe display­ul afişajului multifuncţional
apare această pictogramă.

Majorarea patinării ASR (sistemul
de reglare a patinării tracţiunii)

PERICOL DE ACCIDENT! Când majorarea patinării este activă, autovehiculul poate deveni instabil la osia
motoare în condiţii defavorabile de carosabil ­ acceleraţi cu precauţie!

Dacă butonul „Majorarea patinării
ASR” este acţionat la pornirea de pe
loc, reducerea cuplului motor când
roţile osiei motoare se învârt în gol
intervine numai la atingerea unei viteze mai înalte a roţilor. Acest lucru
are ca efect o îmbunătăţire a tracţiunii în condiţii deosebite (de ex. lanţuri
pentru zăpadă, pornirea de pe loc în
condiţii extreme).

64

Pericol!

Eroare la senzorul pentru uzura
garniturilor de frână (autovehicule
pe 2 osii)

Această pictogramă apare pe display
în combinaţie cu o avarie din treapta
de avertizare galben, dacă senzorul
pentru uzura garniturilor de frână are
o defecţiune.

TOURISMO / M / L (Euro VI)/10.2014 RO

Indicaţie:
Dacă pictograma nu dispare după deconectarea/ conectarea comutatorului de pornire a aprinderii, încredinţaţi
remedierea avariei unui partener de
service al OmniPlus.

Indicaţie:
Pictogramă exemplificatoare pentru o
defecţiune la osia motoare dreapta, în
cazul unui autovehicul pe 2 osii.

Eroare la senzorul pentru uzura
garniturilor de frână (autovehicule
pe 3 osii)

Această pictogramă apare pe display
în combinaţie cu o avarie din treapta
de avertizare galben, dacă senzorul
pentru uzura garniturilor de frână are
o defecţiune.

Modul funcţional
Programul electronic de stabilitate (ESP) (descrierea funcţională)
Indicaţie:
Dacă pictograma nu dispare după deconectarea/ conectarea comutatorului de pornire a aprinderii, încredinţaţi
remedierea avariei unui partener de
service al OmniPlus.

Indicaţie:
Exemplu de pictogramă pentru o defecţiune la osia auxiliară purtătoare
posterioară stânga, în cazul unui autovehicul pe 3 osii.

Programul electronic de stabilitate
(ESP) (descrierea funcţională)

– Intervenţia localizată pe roată în
sistemul de frânare al autovehiculului.

Funcţiile:

– Frânarea întregului autovehicul.

Funcţionarea programului electronic de stabilitate (ESP)
Faza de iniţializare
Comportamentul de conducere în
caz de subvirare
Comportamentul de conducere la
supravirare
Funcţionarea programului
electronic de stabilitate (ESP)
Programul electronic de stabilitate
(ESP) este o extensie a sistemului
de frânare electronic (EBS), în care
sunt incluse deja sistemul anti­blocare (ABS) şi sistemul de reglare a
patinării tracţiunii (ASR). Dacă programul electronic de stabilitate (ESP)
detectează o situaţie critică de rulare
în regim de circulaţie, pentru stabilizarea autovehiculului se vor activa
automat intervenţiile de reglaj prin:

Indicaţie:
În timpul unei intervenţii a programul electronic de stabilitate (ESP)
se aprinde lumina galbenă de control
ESP.

Indicaţie:
Sistemul de reglare a dinamicii de rulare (FDR) are efect numai dacă autovehiculul este în mers şi la o viteză de
peste 10 km/h. Când treapta de mers
înapoi este cuplată, sistemul de reglare a dinamicii de rulare (FDR) este
nefuncţional.

– Diminuarea puterii motorului.
TOURISMO / M / L (Euro VI)/10.2014 RO

65

Modul funcţional
Programul electronic de stabilitate (ESP) (descrierea funcţională)
Indicaţie:
Programul electronic de stabilitate
(ESP) este dezactivat automat în cazul
unei avarii la ESP şi al unei avarii relevante pentru funcţionare în sistemul
de frânare electronic (EBS).

Faza de iniţializare

rea senzorilor. Sistemul de reglare
a dinamicii de rulare (FDR) nu este
încă în funcţiune pe parcursul fazei
de iniţializare, în timp ce sistemul
de reglare a patinării tracţiunii (ASR)
funcţionează. Dacă funcţionarea este
asigurată, iniţializarea este încheiată
şi sistemul este operaţional. Faza de
iniţializare este semnalată prin simbolul (2), ca indicaţie funcţională fără
lumina indicatoare de avertizare.

Comportamentul de conducere în
caz de subvirare

M42_25_0003_01

Autovehiculul deviază de la cursul
normal (1) cu osia faţă spre marginea
exterioară a şoselei (2). Prin frânarea
localizată a roţii spate dinspre interiorul curbei (3), autovehiculul este din
nou stabilizat.

M54.00-2109-71

După fiecare conectare a comutatorului de pornire a aprinderii până la
parcurgerea primilor metri, programul electronic de stabilitate (ESP)
este iniţializat şi se verifică funcţiona-

66

TOURISMO / M / L (Euro VI)/10.2014 RO

Modul funcţional
Dezactivarea programului electronic de stabilitate (ESP)
Indicaţie:
Imaginea este exemplificatoare pentru
autovehiculele pe 2 osii. La autovehiculele pe 3 osii cu osie RAS, osia 3
va fi reglată separat, după caz.

Comportamentul de conducere la
supravirare

curbei (6), autovehiculul este din nou
stabilizat.

Dezactivarea programului electronic de stabilitate (ESP)

Indicaţie:
Imaginea este exemplificatoare pentru
autovehiculele pe 2 osii. La autovehiculele pe 3 osii cu osie RAS, osia 3
va fi reglată separat, după caz.

M42.00-0852-71

Apăsaţi butonul „Dezactivare ESP”
(1).
Indicaţie:
M42_25_0002_01

Autovehiculul deviază cu osia spate.
Deviind de la cursul normal (4), autovehiculul se roteşte spre marginea
interioară a şoselei (5). Prin frânarea
localizată a roţii faţă dinspre exteriorul

Printr­o nouă apăsare a butonului
„Dezactivare ESP” (1) sau după deconectarea şi conectarea comutatorului
de pornire a aprinderii, programul electronic de stabilitate (ESP) este din nou
funcţional.

TOURISMO / M / L (Euro VI)/10.2014 RO

67

Modul funcţional
Indicaţii de funcţionare/ afişaje de avarie la instalaţia de frână
Pericol!
PERICOL DE ACCIDENT! Când programul electronic de stabilitate (ESP)
este dezactivat şi roţile motoare patinează, autovehiculul poate devia necontrolat!

Indicaţie:
Dacă apar probleme de tracţiune în
regim de circulaţie cu lanţuri anti­derapante, respectiv la parcurgerea unor
sectoare de drum cu sol necoeziv (de
ex. drumuri cu nisip şi criblură), se
recomandă dezactivarea programului
electronic de stabilitate (ESP) de la
butonul „Dezactivare ESP” (1).

Sistemul de reglare a dinamicii de
rulare (FDR) şi sistemul de reglare
a patinării tracţiunii (ASR) sunt
nefuncţionale. Pe display apare
pictograma „ESP dezactivat”.

68

Indicaţii de funcţionare/ afişaje de
avarie la instalaţia de frână

Avarie la sistemul de frânare

Uzura garniturilor de frână

Dacă garnitura de frână este prea
uzată, pe ecran se va afişa un mesaj de service, precum şi un mesaj
de avarie din treapta de avertizare
galben.
Pericol!
Dacă pe display­ul afişajului multifuncţional este semnalată o avarie din
treapta de avertizare galben la instalaţia de frână, comportamentul la frânare
al autovehiculului se poate modifica.
Conduceţi cu precauţii deosebite. Dispuneţi cât mai rapid posibil remedierea
avariei de către un partener de service
al OmniPlus.

TOURISMO / M / L (Euro VI)/10.2014 RO

Dacă în ultimul ciclu de deplasare a
fost detectată o eroare de la senzorul
de turaţie, până la încheierea testului
static şi dinamic al sistemului se va
afişa pe ecran o avarie din treapta
de avertizare galben împreună cu
această pictogramă.
Pericol!
Dacă pe display­ul afişajului multifuncţional este semnalată o avarie din
treapta de avertizare galben la instalaţia de frână, comportamentul la frânare
al autovehiculului se poate modifica.
Conduceţi cu precauţii deosebite. Dispuneţi cât mai rapid posibil remedierea
avariei de către un partener de service
al OMNIplus.

Modul funcţional
Indicaţii de funcţionare/ afişaje de avarie la instalaţia de frână
Avarie la sistemul ABS/ASR

În caz de ieşire din funcţiune sau de
avarie la sistemul ABS/ASR, pe ecran
va fi afişată, în funcţie de clasificarea
erorii, o avarie din treapta de avertizare roşu sau galben.
Pericol!
În caz de frânare, roţile se pot bloca,
în special pe carosabil alunecos ­ Pericol de derapare!

Sistemul de reglare a patinării
tracţiunii (ASR) activ

Pericol!
Dacă pe display­ul afişajului multifuncţional este semnalată o avarie din
treapta de avertizare galben la instalaţia de frână, comportamentul la frânare
al autovehiculului se poate modifica.
Conduceţi cu precauţii deosebite. Dispuneţi cât mai rapid posibil remedierea
avariei de către un partener de service
al OMNIplus.

Pericol!
Dacă este semnalată o avarie din
treapta de avertizare roşu, comportamentul la frânare al autovehiculului
se modifică. La frânare, este posibilă mărirea cursei pedalei. Protecţia
anti­blocare este dezactivată. Opriţi
imediat autovehiculul şi scoateţi­l din
funcţiune (aveţi în vedere situaţia din
trafic). Solicitaţi imediat remedierea
avariei de către un partener de service
al OMNIplus.

Dacă roţile motoare pe una sau pe
ambele părţi încep să se rotească în
gol, sistemul ASR va intra în funcţiune automat. O intervenţie activă a
sistemului ASR va fi afişată în meniul
indicaţiei funcţionale Conducere al
ecranului prin această pictogramă, în
combinaţie cu lumina indicatoare de
avertizare galbenă. Dacă roţile motoare de pe o parte se învârt în gol,
ele vor fi frânate automat. ­ Dacă roţile motoare de pe ambele părţi se
învârt în gol, puterea motorului va fi
diminuată automat.

TOURISMO / M / L (Euro VI)/10.2014 RO

69

Modul funcţional
Indicaţii de funcţionare/ afişaje de avarie la instalaţia de frână
Pericol!
PERICOL DE ACCIDENT! Sistemul de
reglare a patinării tracţiunii nu degrevează conducătorul auto de adaptarea
manierei de conducere la condiţiile de
trafic şi ale carosabilului!

Indicaţie:
Acest simbol apare în cazul unei intervenţii a sistemului de reglare a dinamicii de rulare (FDR) şi al unei intervenţii
din sistemul de reglare a patinării tracţiunii (ASR).

Programul electronic de stabilitate
(ESP) activ

Dacă programul electronic de stabilitate (ESP) este activ, procesul de
reglaj şi, implicit, starea de deplasare
critică va fi semnalată pe ecranul afişajului multifuncţional prin această
pictogramă, în combinaţie cu lumina
indicatoare de avertizare galbenă.

70

Indicaţie:
Pe parcursul fazei de iniţializare a
sistemului de reglare a dinamicii de
rulare, această pictogramă apare pe
ecran ca indicaţie funcţională normală
(fără lumina indicatoare de avertizare).
Sistemul de reglare a dinamicii de rulare nu este încă în funcţiune pe parcursul acestui interval de timp, în timp
ce sistemul de reglare a patinării tracţiunii (ASR) funcţionează.

TOURISMO / M / L (Euro VI)/10.2014 RO

Pericol!
PERICOL DE ACCIDENT! Programul
electronic de stabilitate (ESP) nu degrevează conducătorul auto de adaptarea manierei de conducere la condiţiile de trafic şi ale carosabilului! ESP
are numai capacitatea de a stabiliza
din nou autovehiculul între limitele fizice!

Decuplarea sistemului ESP

Prin intermediul butonului „Dezactivare ESP“ din panoul instrumentelor, programul electronic de stabilitate (ESP) poate fi dezactivat. Prin
această acţiune, vor fi dezactivate
atât sistemul de reglare a dinamicii
de rulare (FDR), cât şi sistemul de
reglare a patinării tracţiunii (ASR).
Acest lucru este semnalat în meniul
„Betriebsanzeige Fahren“ (Indica-

Modul funcţional
Indicaţii de funcţionare/ afişaje de avarie la instalaţia de frână
ţie funcţională de conducere) de pe
ecran, prin această pictogramă:
Indicaţie:
Printr­o nouă apăsare a butonului sau
după deconectarea şi reconectarea
comutatorului de pornire a aprinderii, programul electronic de stabilitate
(FDR şi ASR) este din nou funcţional.

lat prin această pictogramă în ecranul
afişajului multifuncţional, în combinaţie cu lumina indicatoare de avertizare galbenă.
Indicaţie:
Celelalte funcţii ale frânei sunt în continuare perfect operaţionale. Erorile
aferente vor fi semnalate, după caz,
prin intermediul unui mesaj de eroare
separat.

Pericol!
PERICOL DE ACCIDENT! Când programul electronic de stabilitate (ESP)
este dezactivat şi roţile motoare patinează, autovehiculul poate devia necontrolat!

Avarie la sistemul ESP

Dacă funcţionarea sistemului de reglare a dinamicii de rulare (FDR) este
perturbată, acest lucru va fi semna-

Presiunea înmagazinată în
circuitul 1

Pericol!
Dacă pe display­ul afişajului multifuncţional este semnalată o avarie din
treapta de avertizare galben la instalaţia de frână, comportamentul la frânare
al autovehiculului se poate modifica.
Conduceţi cu precauţii deosebite. Dispuneţi cât mai rapid posibil remedierea
avariei de către un partener de service
al OMNIplus.

Dacă presiunea înmagazinată în
circuitul 1 scade sub valoarea de
6,8 bar, pe ecran va fi afişată o avarie din treapta de avertizare roşu.
Concomitent, se aprinde şi lumina de
control roşie pentru frâna de mână/
parcare din afişajul multifuncţional.
Avaria dispare din nou numai la depăşirea presiunii de 7,2 bar.
Pericol!
Dacă este semnalată o avarie din
treapta de avertizare roşu, comportamentul la frânare al autovehiculului
se modifică. La frânare, este posibilă mărirea cursei pedalei. Protecţia
anti­blocare este dezactivată. Opriţi
imediat autovehiculul şi scoateţi­l din
funcţiune (aveţi în vedere situaţia din
trafic). Solicitaţi imediat remedierea

TOURISMO / M / L (Euro VI)/10.2014 RO

71

Modul funcţional
Indicaţii de funcţionare/ afişaje de avarie la instalaţia de frână
avariei de către un partener de service
al OMNIplus.

Presiunea înmagazinată în
circuitul 2

imediat autovehiculul şi scoateţi­l din
funcţiune (aveţi în vedere situaţia din
trafic). Solicitaţi imediat remedierea
avariei de către un partener de service
al OMNIplus.

Avarie la senzorul de presiune
pentru presiunea înmagazinată în
circuitele de frână 1 sau 2
Dacă presiunea înmagazinată în
circuitul 2 scade sub valoarea de
6,8 bar, pe ecran va fi afişată o avarie din treapta de avertizare roşu.
Concomitent, se aprinde şi lumina de
control roşie pentru frâna de mână/
parcare din afişajul multifuncţional.
Avaria dispare din nou numai la depăşirea presiunii de 7,2 bar.
Pericol!
Dacă este semnalată o avarie din
treapta de avertizare roşu, comportamentul la frânare al autovehiculului
se modifică. La frânare, este posibilă mărirea cursei pedalei. Protecţia
anti­blocare este dezactivată. Opriţi

72

Presiunile înmagazinate în circuitul 1
şi în circuitul 2 sunt citite şi preluate
prin senzori. La o eventuală ieşire din
funcţiune a senzorului în cel puţin un
circuit, pe ecran va fi afişată o avarie
din treapta de avertizare roşu. Indicaţia presiunii înmagazinate aferente
alternează între valoarea minimă
(0 bar) şi valoarea maximă (12 bar)
într­un ritm de 1 secundă. Concomitent, se aprinde şi lumina de control
roşie pentru frâna de mână/ parcare
din afişajul multifuncţional.

TOURISMO / M / L (Euro VI)/10.2014 RO

Pericol!
Dacă este semnalată o avarie din
treapta de avertizare roşu, comportamentul la frânare al autovehiculului
se modifică. La frânare, este posibilă mărirea cursei pedalei. Protecţia
anti­blocare este dezactivată. Opriţi
imediat autovehiculul şi scoateţi­l din
funcţiune (aveţi în vedere situaţia din
trafic). Solicitaţi imediat remedierea
avariei de către un partener de service
al OMNIplus.

Presiunea înmagazinată în
circuitul 3

Dacă presiunea înmagazinată în
circuitul 3 scade sub valoarea de
6,3 bar, pe ecran va fi afişată o avarie din treapta de avertizare galben.
Această avarie dispare din nou numai
la depăşirea presiunii de 6,6 bar.

Modul funcţional
Indicaţii de funcţionare/ afişaje de avarie la instalaţia de frână
Pericol!
Dacă pe display­ul afişajului multifuncţional este semnalată o avarie din
treapta de avertizare galben la instalaţia de frână, comportamentul la frânare
al autovehiculului se poate modifica.
Conduceţi cu precauţii deosebite. Dispuneţi cât mai rapid posibil remedierea
avariei de către un partener de service
al OMNIplus.

Frâna de mână/ parcare activată

Starea activată a frânei de mână/
parcare este afişată pe ecran în meniul „Betriebsanzeige Fahren“ (indicaţiei funcţionale Conducere) prin pictograma Frână de mână/ parcare.
Concomitent, se aprinde şi lumina de
control roşie pentru frâna de mână/
parcare din afişajul multifuncţional.

Dezactivarea frânei de încetinire

Un Retarder încorporat în autovehicul este comandat tot de la pedala
de frână (managementul sistemului
de frânare). Comanda concomitentă
a Retarder­ului este resetată la o viteză < 20 km/h. La o viteză de peste
25 km/h, Retarder­ul este din nou integrat. Prin intermediul comutatorului
Dezactivare frână de încetinire din
panoul instrumentelor, această funcţie
poate fi dezactivată. Acest lucru este
semnalat în meniul „Betriebsanzeige
Fahren“ (Indicaţia funcţională Conducere) de pe ecran, prin această
pictogramă:.

Frâna de staţionare activă

Acest simbol apare pe display­ul afişajului multifuncţional când frâna de
staţionare este activă. Suplimentar,
când sistemul de blocare a pornirii este activ (una sau mai multe uşi
sunt deschise).
Indicaţie:
Dezactivarea frânei de staţionare, respectiv a sistemului de blocare a pornirii este posibilă numai dacă uşile sunt
închise. Simbolul „Pregătit de plecare“
va fi afişat pe display.

Pericol!
Activaţi întotdeauna corect frâna de
mână/ parcare înainte de a părăsi locul conducătorului auto! Pericol de
accident! Pentru parcarea autovehiculului, frâna de mână/ parcare trebuie
TOURISMO / M / L (Euro VI)/10.2014 RO

73

Modul funcţional
Manipularea instalaţiilor de 230/400 V (opţiune DS)
să fie trasă! Dacă este necesar (de
ex. pe pantele ascendente sau descendente), asiguraţi suplimentar autovehiculul împotriva rulării necontrolate
cu pene de blocare a roţilor!

Pregătit de plecare

de comandă pentru frâna de staţionare/ sistemul de blocare a pornirii,
pe ecranul afişajului multifuncţional
apare acest simbol.
Pericol!
Încredinţaţi cât mai rapid posibil instalaţia de frână unui partener de service
al OmniPlus pentru verificare!

Acest simbol este afişat imediat ce
toate uşile sunt închise. Prin acţionarea pedalei de acceleraţie, simbolul
se stinge şi frâna de staţionare/ sistemul de blocare a pornirii sunt dezactivate.

Manipularea instalaţiilor de
230/400 V (opţiune DS)
La manevrarea instalaţiilor de
230/400 V, sunt necesare măsuri
preventive speciale, care sunt
descrise în cele ce urmează:
Pericol!
Efectuarea lucrărilor de întreţinere şi
de reparaţie este permisă numai personalului cu instruire specială în acest
scop.

Se vor respecta obligatoriu frazele
de securitate şi indicaţiile de folosire
ale producătorului instalaţiei!

Frâna de staţionare dezactivată
Pericol!

La acţionarea comutatorului de deblocare în caz de urgenţă sigilat cu
plumb (roşu, căpăcel de siguranţă sigilat) sau la întreruperea procesului

74

TOURISMO / M / L (Euro VI)/10.2014 RO

La întrerupătoarele automate de protecţie diferenţiale montate trebuie să
se verifice funcţionarea la intervale regulate.

Dacă instalaţia de 230/400 V urmează a fi alimentată extern, urmă-

Modul funcţional
Ataşarea unui portbagaj pentru schiuri (opţiune DS)
toarele măsuri preventive sunt indispensabile:
Indicaţie:
Verificaţi dacă există deteriorări la cablul prelungitor utilizat, înainte de introducere.

Ataşarea unui portbagaj pentru
schiuri (opţiune DS)
Pericol!
Portbagajul pentru schiuri se transportă, depozitează şi montează strict
la/ cu ansamblurile constructive şi elementele de fixare prevăzute special în
acest scop!

Indicaţie:
Racordaţi instalaţiile de 230/400 V numai la reţele asigurate printr­un întrerupător automat de protecţie diferenţial. În caz contrar, inseraţi un întrerupător automat de protecţie diferenţial
ca adaptor tip fişă.

Indicaţie:
Asiguraţi funcţionarea acestui întrerupător automat de protecţie diferenţial
prin intermediul tastei de verificare.
Numai după aceea conectaţi instalaţia de 230/400 V a autovehiculului la
tensiunea de reţea.

M88_00-0019-01

Pericol!
Prin ataşarea unui portbagaj pentru
schiuri, lungimea autovehiculului se
modifică, fiind posibil ca un sistem de
asistenţă la deplasarea cu spatele (pilot pentru parcare) eventual montat să
nu mai fie funcţional.

Montarea portbagajului pentru
schiuri la autobuz se realizează
prin cuplarea celor patru lagăre
basculante din stânga şi dreapta
de pe cadrul exterior, în suporturile de lagăre de pe autobuz,
cu ajutorul bolţurilor asigurate cu
şplint (1).

TOURISMO / M / L (Euro VI)/10.2014 RO

75

Modul funcţional
Ataşarea unui portbagaj pentru schiuri (opţiune DS)
Indicaţie:
Pentru a facilita montarea pe autobuz,
portbagajul va fi ridicat la înălţimea
corectă cu ajutorul unui stivuitor cu
furcă.

M88_00-0021-01

Introduceţi întotdeauna numai câte
un bolţ succesiv în verigile de cuplare inferioare ­ niciodată ambele
simultan!

M88_00-0019-01

Montarea portbagajului pentru
schiuri este permisă numai la
autovehiculele care sunt echipate
cu dispozitivele­suport corespunzătoare.

Pericol!
Pericol de accidentare! Aveţi în vedere faptul că amortizorul cu gaz din
spate (1) pretensionează bara de susţinere.

76

TOURISMO / M / L (Euro VI)/10.2014 RO

Indicaţie:
După ataşarea portbagajului pentru
schiuri, trebuie să fie realizată legătura
electrică la autovehicul.

Modul funcţional
Rabatarea portbagajului pentru schiuri (opţiune DS)
Pericol!
Înainte de intrarea în cursă, trebuie
să fie verificată stabilitatea la toate
bolţurile (1) şi asigurarea corectă cu
şplintul (2).

Pericol!
Înainte de intrarea în cursă, se va verifica funcţionarea tuturor instalaţiilor
de lumini. Suplimentar, se va avea în
vedere obligatoriu faptul că lumina de
poziţie spate pentru ceaţă are voie să
funcţioneze numai la portbagajul pentru schiuri, nu şi la autovehicul.

Pericol!
În timpul cursei, capacul portbagajului
pentru schiuri trebuie să fie obligatoriu
închis şi blocat.

Rabatarea portbagajului pentru
schiuri (opţiune DS)
Precauţie:
Pentru rabatarea portbagajului, acesta
trebuie să fie mai întâi descărcat (respectaţi indicaţiile etichetei adezive de
pe cadrul portbagajului pentru schiuri).

M88_00-0019-01

Scoateţi ambele bolţuri din stânga
(1) ­ în sensul de deplasare (după
îndepărtarea şplintului de siguranţă (2)) şi rabataţi portbagajul
spre partea dreaptă a carosabilului, până când amortizorul cu gaz
îşi atinge poziţia de capăt şi siguranţa împotriva rabatării necontrolate spre înapoi este cuplată.

TOURISMO / M / L (Euro VI)/10.2014 RO

77

Modul funcţional
Indicaţiile suplimentare de folosire pentru portbagajul pentru schiuri (opţiune DS)
Indicaţiile suplimentare de folosire
pentru portbagajul pentru schiuri
(opţiune DS)
Pericol!
Masa totală admisă nu are voie să fie
depăşită! (respectaţi indicaţiile de pe
eticheta adezivă pe interiorul portbagajului pentru schiuri)
M88_00-0021-01

Pentru rabatarea spre înapoi, trebuie ca mai întâi această siguranţă (2) (mânerul de apăsare galben­portocaliu de la amortizorul cu
gaz (1)) să fie anulată.

Pericol!
Centurile de deasupra braţelor portante vor fi legate strâns după încărcare peste suporturile de reţinere, pentru a asigura încărcătura.

Introduceţi din nou bolţurile şi asiguraţi­le cu şplinturile de siguranţă.

Precauţie:
Pentru curăţarea şi îngrijirea portbagajului, nu este admisă utilizarea soluţiilor alcaline agresive (respectaţi indicaţiile producătorului). În cazul unei murdăriri excesive, portbagajul trebuie să
fie curăţat cu apă şi un şampon auto.
În condiţiile unei manevrări atente, se
poate utiliza şi un curăţător cu jet de
înaltă presiune.

Braţele portante pot fi reglate pe
înălţime prin scoaterea pieselor de
siguranţă.
Pericol!
După o reglare pe înălţime, fiecare
piesă de siguranţă va fi aşezată din
nou pe braţul portant şi va fi cuplată în
şina peretelui.

Extrageţi treapta rabatabilă pentru
încărcare şi descărcare din ţevile­
suport, agăţaţi­o cu cârligul şi deschideţi­o prin rabatare.

78

TOURISMO / M / L (Euro VI)/10.2014 RO

Modul funcţional
Indicaţie privind lucrările de întreţinere
În cazul defectării lămpilor din suporturile de lumini, acestea vor fi
înlocuite prin scoaterea mufelor
cu fişă şi extragerea prin rotire a
duliei tip baionetă.

Indicaţie privind lucrările de
întreţinere

Îngrijirea şi curăţarea

Indicaţie:
Indicaţie:
Toate lucrările de întreţinere sunt descrise într­un set special de instrucţiuni.
Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să vă adresaţi partenerul dumneavoastră de service EvoBus.

Respectaţi legislaţia şi prescripţiile în
vigoare din fiecare ţară!

Pericol!
Pericol de accidentare! În cursul lucrărilor la autovehicul, respectaţi prescripţiile de siguranţă (de ex. instrucţiunile
de funcţionare, legile şi ordonanţele
de protecţie a mediului, prescripţiile de
protecţie a muncii şi de prevenire a
accidentelor etc.).

Pericol!
Pericol de intoxicare! Respectaţi instrucţiunile de folosire pentru produsele de îngrijire şi curăţare.

TOURISMO / M / L (Euro VI)/10.2014 RO

79

Modul funcţional
Îngrijirea şi curăţarea
Pericol!
Pericol de intoxicare! Păstraţi produsele de îngrijire şi curăţare întotdeauna închise şi în locuri inaccesibile
copiilor.

Pericol!
Pericol de intoxicare! Carburanţii Diesel, carburanţii normali şi carburanţii
de calitate Super sunt nocivi pentru
sănătate. Utilizarea lor ca produse de
curăţare este interzisă.

Pericol!
Nu utilizaţi duze cu jet rotund pentru
curăţarea pneurilor sau a burdufurilor
suspensiei pneumatice. Jetul de apă
pulsator poate cauza deteriorări exterioare neobservabile la infrastructura
pneurilor sau a burdufurilor suspensiei pneumatice. Aceste deteriorări
se observă foarte târziu şi pot duce
la crăparea pneurilor sau a burdufului suspensiei pneumatice. În această
situaţie, puteţi pierde controlul asupra
autovehiculului dumneavoastră, puteţi provoca un accident şi vătămări
persoanei dumneavoastră sau altor
persoane.

Pericol!
Pericol de foc! Carburanţii Diesel, carburanţii normali şi carburanţii de calitate Super sunt inflamabili. Utilizarea
lor ca produse de curăţare este interzisă.

80

Precauţie:
Se recomandă numai utilizarea produselor de îngrijire verificate şi autorizate. Informaţii despre produsele de
îngrijire autorizate se pot obţine de la
partenerul de service OmniPlus.

Precauţie:
Pentru lucrările de curăţare în compartimentul motorului nu este permisă
utilizarea unor produse de curăţare
care conţin acetonă sau clor­etilen.

Precauţie:
Precauţie:
În zona garniturilor osiilor (de ex. la
butuci, flanşa de acţionare) şi la aerisirile osiilor nu lucraţi cu curăţătoare
cu jet de înaltă presiune sau jeturi de
abur. În instalaţiile de spălare aveţi în
vedere ca aceste zone să nu fie expuse în mod extrem la jetul de apă.

TOURISMO / M / L (Euro VI)/10.2014 RO

În lucrările de curăţare din compartimentul motorului cu ajutorul unui aparat cu jet de aburi, nu îndreptaţi jetul
pulverizat direct spre întinzătorul de
curea şi rola de schimbare a direcţiei.

Modul funcţional
Îngrijirea/ curăţarea roţilor din aliaj uşor
Precauţie:
Remediaţi urgent urmele lăsate de loviturile cu pietre şi impurităţi, în special resturile de insecte, excrementele
de păsări, răşina de copac, uleiurile
şi unsorile, carburanţii sau stropii de
smoală, folosind produsele de îngrijire
avizate.

Precauţie:
În perioada de iarnă, autovehiculul trebuie să fie spălat mai frecvent, pentru
înlăturarea resturilor de sare din materialul antiderapant.

Îngrijirea/ curăţarea roţilor din aliaj
uşor
Pericol!
Respectaţi indicaţiile generale/ instrucţiunile de securitate din acest capitol.

puteţi provoca un accident şi vătămări
persoanei dumneavoastră sau altor
persoane.

În cazul unei murdăriri accentuate, utilizaţi substanţe de curăţat
pentru roţi din aliaj uşor.
Indicaţie:

Precauţie:
Curăţaţi regulat roţile din aliaj uşor.

Curăţaţi roţile din aliaj uşor periodic cu apă caldă (cel mai bine cu
un curăţător cu jet de înaltă presiune) şi cu un burete moale.

Roţile Alcoa Dura­Bright® necesită
doar apă şi săpun, pentru a­şi menţine
strălucirea. Acest roţi nu trebuie să
fie polişate cu substanţă standard de
polişare, cum este ALpolish.

Indicaţie:
Protecţia mediului
Evacuaţi ca deşeu ambalajele goale,
cârpele de curăţare şi vata de lustruit
în conformitate cu normele de protecţie a mediului.

Pericol!
Nu utilizaţi duze cu jet rotund pentru
curăţarea pneurilor. Jetul de apă pulsator poate cauza deteriorări exterioare neobservabile la infrastructura
pneurilor. Deteriorările la infrastructura pneurilor se observă foarte târziu
şi pot duce la crăparea pneurilor. În
această situaţie, puteţi pierde controlul
asupra autovehiculului dumneavoastră,

Alte informaţii: Alcoa Wheel Products
Europe, www.alcoawheels.com.

TOURISMO / M / L (Euro VI)/10.2014 RO

81

Modul funcţional
Îngrijirea şi curăţarea huselor, capitonajelor şi a plafonului interior
Precauţie:
Se recomandă numai utilizarea produselor de îngrijire verificate şi autorizate. Informaţii despre produsele de
îngrijire autorizate se pot obţine de la
partenerul de service OmniPlus.

Precauţie:
Nu folosiţi substanţe de curăţat cu
conţinut de acizi sau alcaline. Acestea
pot cauza coroziuni la şuruburile de
roată (piuliţele de roată) sau la arcurile
de reţinere ale greutăţilor de echilibrare.

82

Îngrijirea şi curăţarea huselor,
capitonajelor şi a plafonului interior
Indicaţii speciale pentru îngrijirea
şi curăţarea huselor şi
capitonajelor
Indicaţie:
Respectaţi indicaţiile privind capitonajele şi husele din descrierea variantei
de autovehicul.

Precauţie:
În niciun caz nu utilizaţi produse de
curăţare care conţin solvenţi (de ex.
neofalină, acetonă, alcool etc.). Consecinţele pot fi deteriorarea iremediabilă a huselor şi a elementelor de
dotare din plastic sau materiale spongioase.

TOURISMO / M / L (Euro VI)/10.2014 RO

Precauţie:
Utilizaţi numai produse de îngrijire şi
curăţare cu pH neutru, pentru a nu
provoca decolorări.

Indicaţie:
Aceste indicaţii de îngrijire sunt valabile şi pentru curăţarea plafonului
interior.

Modul funcţional
Îngrijirea/ curăţarea huselor textile
Îngrijirea/ curăţarea huselor textile
Pericol!
Respectaţi indicaţiile generale/ instrucţiunile de securitate din acest capitol.

Indicaţie:
Îngrijirea şi curăţarea de bază la intervale regulate servesc la întreţinerea
de durată şi la păstrarea aspectului
calitativ al huselor textile. De aceea,
efectuaţi regulat o curăţare de bază.
Dacă utilizarea şi gradul de murdărire
impun, efectuaţi mai frecvent curăţarea
de bază.

Curăţarea de bază ­ săptămânal
Aspiraţi temeinic husele pe direcţia fibrei.

Precauţie:

Precauţie:

Nu utilizaţi duze de aspirare din cauciuc sau ajutaje din cauciuc. Fibrele
pot fi smulse din husele capitonajului.

Periaţi cu o perie moale pe direcţia fibrei.
Curăţarea de bază ­ semestrial
Efectuaţi mai întâi curăţarea de
bază săptămânală.
Preparaţi spumă dintr­o soluţie
fină de săpun, la temperatura mâinii (de ex. cu un detergent fin).
Aplicaţi spuma cu un burete
moale, uşor umezit, pe întreaga
suprafaţă a huselor.
Aşteptaţi până când husele proaspăt curăţate s­au uscat complet.

Husele trebuie să fie uscate complet
înainte de a continua să fie folosite. În
caz contrar, este posibilă apariţia unor
amprente de apăsare.

Periaţi cu o perie moale pe direcţia fibrei, fără a apăsa.
Îndepărtarea petelor
Precauţie:
Îndepărtaţi urmele de murdărie cât mai
rapid posibil, pentru a evita formarea
petelor persistente sau deteriorarea
huselor.

Dacă este posibil, captaţi murdăria
cu o cârpă fără scame.
Aplicaţi pe urmele de murdărire o
soluţie de săpun la temperatura
mâinii, cu un burete moale, executând mişcări circulare dinspre
exterior spre interior şi lăsaţi­o să

TOURISMO / M / L (Euro VI)/10.2014 RO

83

Modul funcţional
Îngrijirea/ curăţarea huselor din microfibre
pătrundă. Exercitaţi concomitent o
apăsare uşoară.
Indicaţie:
Prelucraţi urmele de murdărie întotdeauna dinspre exterior spre interior,
pentru a nu răspândi murdăria în ţesătură.

Precauţie:
În caz de incertitudine, adresaţi­vă
unei societăţi specializate în curăţarea materialelor textile.

Îndepărtaţi soluţia de săpun aplicată cu un burete curat şi moale.
Aşteptaţi până când locurile prelucrate s­au uscat complet.
Precauţie:
Husele trebuie să fie uscate complet
înainte de a continua să fie folosite. În
caz contrar, este posibilă apariţia unor
puncte de apăsare care nu mai dispar.

În final, cu o perie moale, periaţi
pe suprafaţă mare în direcţia fibrei, peste locurile prelucrate ale
husei.

84

TOURISMO / M / L (Euro VI)/10.2014 RO

Îngrijirea/ curăţarea huselor din
microfibre
Pericol!
Respectaţi indicaţiile generale/ instrucţiunile de securitate din acest capitol.

Indicaţie:
Îngrijirea şi curăţarea de bază la intervale regulate servesc la întreţinerea de
durată şi la păstrarea aspectului calitativ al huselor din microfibre şi puf.
De aceea, efectuaţi regulat o curăţare
de bază. Dacă utilizarea şi gradul de
murdărire impun, efectuaţi mai frecvent
curăţarea de bază.

Curăţarea de bază ­ săptămânal
Aspiraţi husele ­ fără a exercita
apăsare ­ pe direcţia fibrei.

Modul funcţional
Îngrijirea/ curăţarea huselor din microfibre
Precauţie:
Nu utilizaţi duze de aspirare din cauciuc sau ajutaje din cauciuc. Fibrele
pot fi smulse din husele capitonajului.

Periaţi husele cu o perie moale pe
direcţia fibrei, fără a apăsa.
Curăţarea de bază ­ semestrial
Efectuaţi mai întâi curăţarea de
bază săptămânală.
Preparaţi spumă dintr­o soluţie
fină de săpun, la temperatura mâinii (de ex. cu un detergent fin).
Aplicaţi spuma cu un burete
moale, uşor umezit, pe întreaga
suprafaţă a huselor.
Aşteptaţi până când husele proaspăt curăţate s­au uscat complet.

Dacă este posibil, captaţi murdăria
cu o cârpă fără scame.

Precauţie:
Husele trebuie să fie uscate complet
înainte de a continua să fie folosite. În
caz contrar, este posibilă apariţia unor
amprente de apăsare.

Periaţi cu o perie moale pe direcţia fibrei, fără a apăsa.
Îndepărtarea petelor

Aplicaţi pe urmele de murdărire o
soluţie de săpun la temperatura
mâinii, cu un burete moale, executând mişcări circulare dinspre
exterior spre interior şi lăsaţi­o să
pătrundă. Exercitaţi concomitent o
apăsare uşoară.
Indicaţie:

Precauţie:
Îndepărtaţi urmele de murdărie cât mai
rapid posibil, pentru a evita formarea
petelor persistente sau deteriorarea
huselor.

Prelucraţi urmele de murdărie întotdeauna dinspre exterior spre interior,
pentru a nu răspândi murdăria în ţesătură.

Precauţie:
Precauţie:
În niciun caz nu utilizaţi produse de
curăţare care conţin solvenţi (de ex.
neofalină, acetonă, alcool etc.). Consecinţele pot fi deteriorarea iremediabilă a huselor din microfibre şi a elementelor de dotare din plastic sau materiale spongioase.

În niciun caz nu utilizaţi produse de
curăţare care conţin solvenţi (de ex.
neofalină, acetonă, alcool etc.). Consecinţele pot fi deteriorarea iremediabilă a huselor din microfibre şi a elementelor de dotare din plastic sau materiale spongioase.

TOURISMO / M / L (Euro VI)/10.2014 RO

85

Modul funcţional
Îngrijirea/ curăţarea huselor din piele
Îndepărtaţi soluţia de săpun aplicată cu un burete curat şi moale.

Îngrijirea/ curăţarea huselor din
piele

Aşteptaţi până când locurile prelucrate s­au uscat complet.
Precauţie:
Husele trebuie să fie uscate complet
înainte de a continua să fie folosite. În
caz contrar, este posibilă apariţia unor
amprente de apăsare.

În final, cu o perie moale, periaţi
pe suprafaţă mare în direcţia fibrei, peste locurile prelucrate ale
husei.
Precauţie:

Pericol!
Respectaţi indicaţiile generale/ instrucţiunile de securitate din acest capitol.

Precauţie:
Utilizaţi numai apă distilată pentru curăţare, pentru a evita formarea de pete
de calcar sau de apă.

Precauţie:
Evitaţi expunerea directă la soare,
pentru a nu provoca decolorări.

În caz de incertitudine, adresaţi­vă
unei societăţi specializate în curăţarea materialelor textile.

Indicaţie:
Îngrijirea şi curăţarea de bază la intervale regulate servesc la întreţinerea de
durată şi la păstrarea aspectului calitativ al huselor din piele, precum şi
la durabilitatea îndelungată şi la maleabilitatea materialului din piele. De

86

TOURISMO / M / L (Euro VI)/10.2014 RO

aceea, efectuaţi o curăţare de bază
cel puţin de patru ori pe an. Dacă utilizarea şi gradul de murdărire impun,
efectuaţi mai frecvent curăţarea de
bază.

Curăţarea de bază ­ trimestrială
Îndepărtaţi murdăria grosieră cu o
perie foarte moale sau cu aspiratorul.
Precauţie:
Nu utilizaţi duze de aspirare cu muchii
ascuţite sau perii prea dure, care ar
putea deteriora iremediabil husele din
piele.

Umeziţi cu apă distilată o cârpă
moale şi fără scame.
Ştergeţi capitonajul din piele cu
cârpa umedă.

Modul funcţional
Îngrijirea/ curăţarea huselor din piele
Precauţie:
Nu utilizaţi cârpe sau bureţi cu suprafaţa aspră; husele din piele pot fi
zgâriate, respectiv deteriorate iremediabil.

Precauţie:
Husele din piele trebuie să fie uscate
complet înainte de a fi folosite în continuare; în caz contrar, este posibilă
apariţia unor amprente de apăsare.

Îndepărtarea petelor
Precauţie:
Îndepărtaţi urmele de murdărie cât mai
rapid posibil, pentru a evita formarea
petelor persistente sau deteriorarea
huselor.

Dacă este posibil, captaţi murdăria
cu o cârpă moale şi fără scame.

Prelucraţi uşor locurile murdărite
cu o soluţie fină de săpun, la temperatura mâinii.
În final, ştergeţi murdăria cu o
cârpă curată.
Îndepărtaţi cu apă distilată soluţia
de săpun aplicată.

Precauţie:
Husele din piele trebuie să fie uscate
complet înainte de a continua să fie
folosite. În caz contrar, este posibilă
apariţia unor amprente de apăsare.

Precauţie:

Indicaţie:
Resturile de murdărie şi săpun trebuie
să fie îndepărtate complet. Dacă este
necesar, repetaţi procesul de spălare.

În caz de incertitudine, adresaţi­vă
unei societăţi specializate în curăţarea materialelor din piele.

Produsele de îngrijire a
materialelor din piele

Indicaţie:
Pentru a evita formarea de contururi,
petele trebuie să fie tratate întotdeauna pe suprafaţă mare.

Apoi uscaţi locurile curăţate cu un
uscător de păr prin mişcări circulare, de la o distanţă de 30 până
la 40 cm, pe o treaptă medie de
căldură.

Indicaţie:
Informaţii despre produsele de îngrijire adecvate pentru materialele din
piele obţineţi de la partenerul de service al OmniPlus sau de la societăţi
specializate în curăţarea materialelor
din piele.

TOURISMO / M / L (Euro VI)/10.2014 RO

87

88

TOURISMO / M / L (Euro VI)/10.2014 RO

Perspectivă generală
Cuprins
Vedere generală a locului conducătorului auto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
Comutatoarele de pe panoul instrumentelor, partea stângă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
Comutatoarele de pe panoul instrumentelor, partea dreaptă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98
Afişajul multifuncţional . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
Cronotahograful (poziţia de încorporare) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102
Cronotahograful DTCO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104
Tahometrul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106
Frazele de securitate pentru afişajul destinaţiei de călătorie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107
Pupitrul de comandă pentru afişajele destinaţiei de călătorie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108
Butonul pentru uşi din locul conducătorului auto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110
Setul de unelte şi echipamentul pentru situaţii de urgenţă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111
Amplasarea stingătoarelor de incendiu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111
Amplasarea truselor de prim­ajutor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112
Amplasamentul barei de tractare (opţiune DS) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112
Amplasarea oglinzii de rezervă (opţiune DS) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112
Ciocanul pentru spargerea geamului în caz de urgenţă (opţiune DS) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113
TOURISMO / M / L (Euro VI)/10.2014 RO

89

Perspectivă generală
Cuprins
Compartimentul de odihnă al conducătorului auto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114
Pupitrul de comandă Frigider ­ bucătărie de bord . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116
Pupitrul de comandă Frigider însoţitor de cursă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118
Rezervor cu lichid de spălare a geamurilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120
Afişarea indicaţiilor de legare a centurii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121
Clapetele exterioare Tourismo 15 RHD (exemplificativ pentru autovehiculele cu 2 osii) . . . . . . . . . . . . . 122
Structura şi funcţionarea instalaţiei de semnalizare a incendiilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123
Indicaţii funcţionale şi afişaje de avarie la instalaţia de semnalizare a incendiilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124

90

TOURISMO / M / L (Euro VI)/10.2014 RO

Perspectivă generală

TOURISMO / M / L (Euro VI)/10.2014 RO

91

Perspectivă generală
Vedere generală a locului conducătorului auto
Vedere generală a locului conducătorului auto

92

TOURISMO / M / L (Euro VI)/10.2014 RO

Perspectivă generală
Comutatoarele de pe panoul instrumentelor, partea stângă
Poz.
A

B

Descriere
Comutatoarele
de pe panoul
instrumentelor,
partea stângă

93

Comutatoarele
de pe panoul
instrumentelor,
partea dreaptă

98

C

Afişajul multifuncţional

D

Comutatorul de
pe coloana de
direcţie pentru
funcţiile luminilor
şi ştergătoarelor

E

Pagina

Comutatorul de
pe coloana de
direcţie pentru
Retarder şi Tempomat (opţiune
DS)

128

Poz.

Descriere

Pagina

F

Coloana de direcţie reglabilă

133

G

Comutatorul
aprinderii

134

H

Cronotahograful
DTCO

104

I

Frâna de mână/
parcare şi dispozitivul pentru
decuplare de urgenţă

135

J

Întrerupătorul
general de siguranţă (comutatorul pentru oprire
de urgenţă) (variantă specifică
ţării)

160

Comutatoarele de pe panoul
instrumentelor, partea stângă
Indicaţie:
Vederea de ansamblu indică ocuparea
la nivel maxim cu comutatoare în poziţia special prevăzută. Comutatoarele
pot fi amplasate în alte poziţii pe panoul instrumentelor, conform opţiunilor
speciale ale clientului.

TOURISMO / M / L (Euro VI)/10.2014 RO

93

Perspectivă generală
Comutatoarele de pe panoul instrumentelor, partea stângă

94

TOURISMO / M / L (Euro VI)/10.2014 RO

Perspectivă generală
Comutatoarele de pe panoul instrumentelor, partea stângă
Poz.

Descriere

Pagina

0

Ajustarea oglinzilor

161

1

Butonul pentru
ruloul parasolar al parbrizului
(opţiune DS)

161

Butonul pentru
ruloul parasolar
al însoţitorului
(opţiune DS)

162

Regenerarea
filtrului de microparticule Diesel
(DPF) / blocarea
regenerării

162

Butonul pentru dezactivarea programului
electronic de stabilitate (ESP)

163

2

3

4

Poz.
5

6

7

Descriere

Pagina

Butonul Program
de deplasare
substituent ­
schimbător de
viteze GO 240­8
(opţiune DS) (2/4
şi N)

163

Butonul Program
de deplasare
substituent ­
schimbător de
viteze GO 240­8
(opţiune DS) (activare program
de deplasare
substituent şi R)

163

Butonul de control pentru display

164

Poz.

Descriere

Pagina

8

Comutatorul
pentru lumina
de la postul conducătorului auto

165

9

Tasta UDS (memoria de date în
caz de accident)
(opţiune DS)

176

10

Comutatorul
pentru lămpile
de citit

165

11

Comutatorul
pentru lumina
din spaţiul pasagerilor, treapta
I+II

166

12

Comutatorul
pentru lumina
de noapte

166

TOURISMO / M / L (Euro VI)/10.2014 RO

95

Perspectivă generală
Comutatoarele de pe panoul instrumentelor, partea stângă
Poz.

Descriere

13

Butonul pentru
aerare/dezaerare
a trapei din plafon faţă (opţiune
DS)

14

Butonul pentru
aerare/dezaerare a trapei din
plafon spate (opţiune DS)

15

16

96

Pagina

Comutatorul instalaţiei pentru
apeluri de service bucătărie

167

Butonul circuitului pentru curse
cu elevi (opţiune
DS)

167

Poz.

Descriere

Pagina

17

Comutatorul
pentru sistemul
de avertizare
acustică la mersul înapoi (opţiune DS)

168

18

Butonul Macara
de ridicare a
geamului la fereastra conducătorului auto

168

19

Buton de ridicare/ coborâre a
autovehiculului

168

20

Buton de nivel
normal

169

Comutatorul de
deblocare a instalaţiei de semnalizare pentru
pasageri

169

21

TOURISMO / M / L (Euro VI)/10.2014 RO

Poz.

Descriere

Pagina

22

Comutatorul
pentru încălzirea geamurilor:
fereastra conducătorului auto/
încălzirea oglinzilor

169

23

Comutatorul
pentru încălzirea parbrizului
(opţiune DS)

170

24

Comutatorul
pentru selectarea claxonului
(opţiune DS)

171

25

Butonul pentru
închiderea centralizată a portbagajului stânga

171

Perspectivă generală
Comutatoarele de pe panoul instrumentelor, partea stângă
Poz.
26

Descriere

Pagina

Butonul pentru închiderea
centralizată a
portbagajului
dreapta

171

27

Butonul pentru
mod lent

164

28

Comutatorul
pentru Deblocare bucătărie
(opţiune DS)

172

29

Comutatorul
pentru Deblocare
toaletă (opţiune
DS)

172

30

Comutatorul
pentru circuite
electrice > 100 V
(opţiune DS)

172

Poz.

Descriere

Pagina

31

Comutatorul
pentru microfonul de la scaun

173

32

Butonul pentru
închiderea telefonului de bord
(opţiune DS)

173

33

Tasta de selecţie
pentru telefonul
de bord de la
compartimentului de odihnă al
conducătorului
auto/bucătărie
(opţiune DS)

173

34

Comutatorul rotativ pentru lumină

127

TOURISMO / M / L (Euro VI)/10.2014 RO

97

Perspectivă generală
Comutatoarele de pe panoul instrumentelor, partea dreaptă
Comutatoarele de pe panoul
instrumentelor, partea dreaptă

98

TOURISMO / M / L (Euro VI)/10.2014 RO

Perspectivă generală
Comutatoarele de pe panoul instrumentelor, partea dreaptă
Poz.
35

Descriere

Pagina

Poz.

Descriere

Emiţătorul în infraroşu de pe
telecomanda
magaziei de
DVD­uri

39

36

Emiţătorul în infraroşu pentru
TV­Tuner

40

Bricheta (opţiune
DS)

37

Pupitrul de comandă pentru
instalaţia audio/
video din locul
conducătorului auto/ spaţiul
pentru pasageri

41

Comutatorul
pentru dezactivarea frânei de
încetinire de la
pedală

174

42

Butonul pentru
frâna de staţionare (opţiune
DS)

174

43

Comutatorul
pentru instalaţia
de semnalizare
intermitentă

175

38

Pupitrul de comandă pentru
instalaţia audio/
video din locul
conducătorului auto/ spaţiul
pentru pasageri

Pupitrul de comandă pentru
încălzire, ventilare, climatizare
(HLK)

Pagina
232

Poz.

Descriere

Pagina

44

Butonul pentru
uşa I

175

45

Butonul pentru
uşa II

176

46

Comutatorul de
deblocare în caz
de urgenţă pentru frâna de staţionare (opţiune
DS)

176

TOURISMO / M / L (Euro VI)/10.2014 RO

99

Perspectivă generală
Afişajul multifuncţional
Afişajul multifuncţional

100

TOURISMO / M / L (Euro VI)/10.2014 RO

Perspectivă generală
Afişajul multifuncţional
Poz.
1

Descriere
Lumina de control pentru indicatorul sensului
de deplasare
stânga

Pagina

Poz.

Descriere

7

Lumina de control ESP

8

Lumina de control pentru frâna
de mână/ parcare, respectiv
avarie la instalaţia de frână

2

Lampa de control pentru faza
de întâlnire

3

Lumina de control pentru faza
lungă

9

Lampa de avertizare pentru presiunea în pneuri

4

Lumina de control pentru farurile de ceaţă

10

5

Lumina de avarie în treapta de
avertizare roşu

Lumina de control pentru indicatorul sensului
de deplasare
dreapta

6

Lumina de avarie în treapta de
avertizare galben

11

Lumina ESP
stinsă

12

Lampa de avertizare ABS

Pagina

Poz.

Descriere

13

Lumina de control pentru filtrul
de microparticule
Diesel (DPF)

14

Lumina de control pentru regenerare DPF în
curs

15

Lampa de avertizare Active
Brake Assist
stinsă

16

Lumina de control Tahometru

17

Afişajul de avarie la sistemul
de purificare a
gazelor de eşapament

TOURISMO / M / L (Euro VI)/10.2014 RO

Pagina

101

Perspectivă generală
Cronotahograful (poziţia de încorporare)
Poz.
18

Descriere
Afişajul de avarie
pentru sistemul
de purificare a
gazelor de eşapament (sistemul
SCR)

19

Tasta de selecţie
pentru totalizatorul parţial de
kilometri/ oră

20

Tasta ON Board Diagnose ­
"System"

21

Tasta ON Board Diagnose ­
"Quit"

22

Tasta ON Board Diagnose ­
"Reset"

23

Tasta ON Board
Diagnose ­ "Info"

102

Pagina

Poz.

Descriere

24

Tasta pentru
strălucirea ecranului

25

Display­ul pentru
kilometraj/ ceas

26

Ecran (display)

TOURISMO / M / L (Euro VI)/10.2014 RO

Pagina

Cronotahograful (poziţia de
încorporare)
Cronotahograful (1) se află în partea
de jos în consola centrală, în dreapta
faţă de locul conducătorului auto.

M68_00-0215-71

Perspectivă generală

TOURISMO / M / L (Euro VI)/10.2014 RO

103

Perspectivă generală
Cronotahograful DTCO
Cronotahograful DTCO

104

TOURISMO / M / L (Euro VI)/10.2014 RO

Perspectivă generală
Cronotahograful DTCO
1

2

Display­ul: În funcţie de
regimul de lucru al autovehiculului, apar indicaţii
diferite.
Vezi „Variantele de afişare“ din instrucţiunile de
exploatare redactate de
producător.
Grupul de taste pentru conducătorul auto 1

Indicaţie:
Cardul cu chip se introduce
în sus, în direcţia săgeţii
imprimate.

4

Indicaţie:
Tasta de activităţi pentru
conducătorul auto 1/ tasta
de ejectare a locaşului cardului pentru conducătorul
auto 1

3

Locaşul cardului pentru
conducătorul auto 1: Conducătorul auto 1, care conduce momentan autovehiculul, introduce cardul său
de conducător auto în locaşul de card 1.

Indicaţie:

5

Interfaţa download/ calibrare: Sub capac se află
o interfaţă. Această interfaţă este deblocată numai
dacă este introdus un card
de întreprindere, un card
de control sau un card de
atelier.
Pentru detalii, vezi „Drepturile de acces ale cardurilor de tahograf“ din instrucţiunile de exploatare
redactate de producător.
Grupul de taste pentru conducătorul auto 2

Tasta de activităţi pentru
conducătorul auto 2/ tasta
de ejectare a locaşului cardului pentru conducătorul
auto 2

6

Locaşul cardului pentru
conducătorul auto 2: Conducătorul auto 2, care nu
conduce momentan autovehiculul, introduce cardul
său de conducător auto în
locaşul de card 2.
Indicaţie:
Cardul cu chip se introduce
în sus, în direcţia săgeţii
imprimate.

7

Tasta de deblocare a sertarului imprimatorului: Cu
această tastă se deblochează sertarul imprimatorului, de exemplu pentru
introducerea unei role de
hârtie noi.

TOURISMO / M / L (Euro VI)/10.2014 RO

105

Perspectivă generală
Tahometrul
8
9

Muchie de detaşare
Tastele pentru meniu:
Taste pentru introducerea,
afişarea sau tipărirea
datelor.

Tahometrul

11 Tasta de selecţie ora/ situaţia
kilometrică parţială

Vezi „Apelarea funcţiilor
din meniu“ în instrucţiunile
de exploatare redactate de
producător.

La acţionare scurtă, afişajul (10) comută între oră/ totalizatorul parţial
de kilometri. La acţionare mai lungă,
totalizatorul parţial de kilometri este
resetat la zero.
M68_00-0121-01

8 Partea de afişare a vitezei
9 Lampă de avertizare
Aprinderea semnalează că pe display­ul cronotahografului este prezent
un mesaj. Simbol conducător auto +
cod de eroare = eroare de comandă
(cardul nu există sau este introdus
greşit). Cod de eroare = eroare în
sistem (solicitaţi asistenţă la un centru de service).

106

10 Câmpul indicator pentru
kilometrajul total/ ora/ totalizatorul
parţial de kilometri

TOURISMO / M / L (Euro VI)/10.2014 RO

Perspectivă generală
Frazele de securitate pentru afişajul destinaţiei de călătorie
Frazele de securitate pentru
afişajul destinaţiei de călătorie
Pentru frazele de securitate şi indicaţiile de folosire, vezi şi instrucţiunile
de exploatare redactate de producător.

TOURISMO / M / L (Euro VI)/10.2014 RO

107

Perspectivă generală
Pupitrul de comandă pentru afişajele destinaţiei de călătorie
Pupitrul de comandă pentru
afişajele destinaţiei de călătorie

108

TOURISMO / M / L (Euro VI)/10.2014 RO

Perspectivă generală
Pupitrul de comandă pentru afişajele destinaţiei de călătorie
De la pupitrul de comandă pentru afişajele destinaţiei de călătorie, conducătorul auto introduce numerele de
linie şi/ sau numerele destinaţiei (numere din 3 sau 4 poziţii). Cu ajutorul
tastei 1, se poate comuta între protocolul pentru numere de linie şi cel
pentru numere de destinaţie. Pe display­ul pupitrului de comandă se va
afişa protocolul activ. Fiecare cifră
poate fi majorată sau diminuată. Cu
tasta 2, numărul setat este transmis
în protocolul ales spre afişaje (afişajul frontal, afişajul lateral şi afişajul din
spate). Acest număr reprezintă numărul de linie şi/ sau de destinaţie pe
care îl va parcurge autovehiculul.
Indicaţie:
Conectaţi comutatorul de pornire a
aprinderii înainte de punerea în funcţiune.

Tasta 6

Indicaţie:
Ultimele date de redare sunt memorate, astfel încât, după o întrerupere a
alimentării cu tensiune, ultimele setări
vor fi afişate din nou.

Tasta 1

Confirmarea telegramei setate
Tasta 3
Majorarea poziţiei miilor
Tasta 4
Majorarea poziţiei sutelor
Tasta 5
Majorarea poziţiei zecilor

Tasta 7
Diminuarea poziţiei miilor
Tasta 8
Diminuarea poziţiei sutelor

Selecţia protocolului de linie sau de
destinaţie
Tasta 2

Majorarea poziţiei unităţilor

Tasta 9
Diminuarea poziţiei zecilor
Tasta 10
Diminuarea poziţiei unităţilor
Fanta de încărcare (11)
Prin cardul PCMCIA (pe scurt: cardul PC), care se introduce prin fanta
de încărcare, datele, respectiv softurile specifice clientului se pot încărca şi memora pe unitatea de comandă. Când transmisia a reuşit,
pe display­ul pupitrului de comandă
apare următorul mesaj: DOWNLOAD
OK. Dacă datele nu pot fi transmise,
apare mesajul: NO VALID DATA.

TOURISMO / M / L (Euro VI)/10.2014 RO

109

Perspectivă generală
Butonul pentru uşi din locul conducătorului auto
Butonul pentru uşi din locul
conducătorului auto
Butonul pentru uşa faţă dreapta (I) şi
uşa centru dreapta (II) (10) cu lampă
integrată de afişare­avertizare (în poziţia "Lumină Pornit", suplimentar ca
lampă de căutare).
Indicaţie:
Lampa de semnalare­avertizare se
aprinde când: ­ uşa este închisă ­ uşa
nu este închisă complet (uşa nu este
fixată în penele de blocare).

Indicaţie:
Lampa de semnalare­avertizare se
aprinde intermitent în caz de: ­ este
acţionat robinetul de urgenţă ­ presiunea de lucru este prea scăzută (uşa
autovehiculului nu are presiune) ­ uşa
este deschisă şi viteza autovehiculului este mai mare de 3 km/h ­ există o
avarie la uşă.

110

Pericol!
În caz de semnalare intermitentă, uşa
nu funcţionează! La aprinderea unei
lămpi de semnalare­avertizare în butonul pentru uşi, precum şi în cazul unui
mesaj galben sau roşu pe display, nu
deplasaţi autovehiculul! În caz contrar,
va apărea un mesaj roşu pe display
şi se emite un semnal de buzzer de
avertizare!
M72_00-0332-71

Indicaţie:
Acţionarea uşii este posibilă numai
cu comutatorul de pornire a aprinderii
în poziţia "PORNIT", autovehiculul în
staţionare şi uşile deblocate!

TOURISMO / M / L (Euro VI)/10.2014 RO

Perspectivă generală
Setul de unelte şi echipamentul pentru situaţii de urgenţă
Setul de unelte şi echipamentul
pentru situaţii de urgenţă
Uneltele şi echipamentul pentru
situaţii de urgenţă:
Triunghi reflectorizant

Trusă de unelte (cu becuri de rezervă, fişe de ventile, furtun de
umflare a pneurilor, lampă de
avertizare şi lanternă etc.) (opţiune DS)

Amplasarea stingătoarelor de
incendiu

Cric hidraulic cu sarcina maximă
de 10 t şi placă­suport (respectaţi
instrucţiunile de exploatare ale
producătorului)!
Cric hidraulic cu sarcina maximă
de 5 t (numai pentru autovehiculele pe 3 osii) (respectaţi instrucţiunile de exploatare ale producătorului)!
Pană de suspendare
Pană de blocare a roţilor
Cheie tubulară cu deschiderea de
27/32
Bolţ pentru tractare/ cuplaj de
tractare
Manivelă pentru acţionarea ferestrei conducătorului auto în caz de
urgenţă

M86_00-0055-01

Sub primul rând de scaune, pe
dreapta în sensul de deplasare, se
află un stingător manual (1).
Indicaţie:
Controlaţi placheta de verificare şi solicitaţi verificarea stingătorului de incendiu de către persoane autorizate, după
caz.

TOURISMO / M / L (Euro VI)/10.2014 RO

111

Perspectivă generală
Amplasarea truselor de prim­ajutor
Amplasarea truselor de prim­ajutor

Amplasamentul barei de tractare
(opţiune DS)

Amplasarea oglinzii de rezervă
(opţiune DS)

Bara de tractare este înşurubată în
portbagaj în stânga, în spatele osiei
faţă.

M86_00-0126-01

Trusele de prim­ajutor (1) sunt amplasate pe stânga, în spatele scaunului
conducătorului auto.
Indicaţie:
Verificaţi anual data de expirare a materialelor de prim­ajutor şi schimbaţi­le,
după caz.

112

TOURISMO / M / L (Euro VI)/10.2014 RO

M88_00-0009-01

În portbagaj în stânga, în imediata
apropiere a osiei faţă, se află o
oglindă de rezervă (1). Aceasta este
concepută numai ca oglindă pentru
cazuri de urgenţă.
Pentru extragerea oglinzii, desfaceţi
cele 4 şuruburi (2).
Pentru "Demontarea oglinzilor exterioare/ ataşarea oglinzii pentru cazuri
de urgenţă", vezi instrucţiunile de exploatare, capitolul "Auto­asistenţa".

Perspectivă generală
Ciocanul pentru spargerea geamului în caz de urgenţă (opţiune DS)
Ciocanul pentru spargerea geamului în caz de urgenţă (opţiune
DS)
Dacă autovehiculul este dotat cu
o asigurare electrică anti­furt (opţiune DS), în combinaţie cu un
mesaj galben apare pe display
acest simbol În cazul în care este
utilizat un ciocan pentru spargerea
geamului în caz de urgenţă.

M86_00-0304-71

Extrageţi ciocanul pentru spargerea geamului în caz de urgenţă
(1) cu sigiliul de plumb din dispozitivul­suport (2).
Ciocanul pentru spargerea geamului în caz de urgenţă este operaţional.

TOURISMO / M / L (Euro VI)/10.2014 RO

113

Perspectivă generală
Compartimentul de odihnă al conducătorului auto
Compartimentul de odihnă al
conducătorului auto

114

TOURISMO / M / L (Euro VI)/10.2014 RO

Perspectivă generală
Compartimentul de odihnă al conducătorului auto
1
2
3
4
5
6
7
8

Clapetele de ventilare
Telefonul de bord (legătura
cu conducătorul auto)
Lumina în habitaclu
Neocupat
Neocupat
Neocupat
Comutatorul suflantei pentru ventilare ­ treptele I şi
II
Regulatorul rotativ pentru
încălzire

TOURISMO / M / L (Euro VI)/10.2014 RO

115

Perspectivă generală
Pupitrul de comandă Frigider ­ bucătărie de bord
Pupitrul de comandă Frigider ­
bucătărie de bord

116

TOURISMO / M / L (Euro VI)/10.2014 RO

Perspectivă generală
Pupitrul de comandă Frigider ­ bucătărie de bord
1
2
3
4
5
6

Pupitrul de comandă pentru
frigider
Display­ul
Tasta Frigider Oprit/Pornit
LED­ul Frigider Pornit
Tastele de selecţie pentru
temperatura nominală
Tasta "Activare reglarea
temperaturii"
Indicaţie:
Acţionaţi un timp mai lung,
până când apare indicaţia
valorii momentane. Apoi
reglaţi temperatura dorită
cu tastele (5).

TOURISMO / M / L (Euro VI)/10.2014 RO

117

Perspectivă generală
Pupitrul de comandă Frigider însoţitor de cursă
Pupitrul de comandă Frigider
însoţitor de cursă

118

TOURISMO / M / L (Euro VI)/10.2014 RO

Perspectivă generală
Pupitrul de comandă Frigider însoţitor de cursă
1
2
3
4

Lumina de control Frigider
Pornit
Lampa de avarie
Regulatorul rotativ pentru
termostat
Siguranţă

TOURISMO / M / L (Euro VI)/10.2014 RO

119

Perspectivă generală
Rezervor cu lichid de spălare a geamurilor
Rezervor cu lichid de spălare a
geamurilor

120

TOURISMO / M / L (Euro VI)/10.2014 RO

Perspectivă generală
Afişarea indicaţiilor de legare a centurii
1

Orificiul de alimentare pentru rezervorul cu lichid de
spălare a geamurilor
Indicaţie:

Afişarea indicaţiilor de legare a
centurii
Afişarea indicaţiilor de legare a
centurii

Rezervorul cu lichid de
spălare a geamurilor este
accesibil printr­o clapetă
din scara de urcare de la
uşa faţă dreapta. Pentru înlăturarea capacului,
desfaceţi cele 4 închizătoare rapide prin rotire spre
stânga.

M54_00-0978-01

Când comutatorul de pornire a aprinderii este conectat şi uşile sunt închise, după pornirea de pe loc, în
parte din faţă dreapta a spaţiului pentru pasageri se va activa timp de 5
minute indicaţia "Legarea centurii"
(1).

TOURISMO / M / L (Euro VI)/10.2014 RO

121

Perspectivă generală
Clapetele exterioare Tourismo 15 RHD (exemplificativ pentru autovehiculele cu 2 osii)
Clapetele exterioare Tourismo
15 RHD (exemplificativ pentru
autovehiculele cu 2 osii)

122

TOURISMO / M / L (Euro VI)/10.2014 RO

Perspectivă generală
Structura şi funcţionarea instalaţiei de semnalizare a incendiilor
1
2
3

4
5

6

7
8
9
10

Roata de rezervă
Rezervorul de carburant /
rezervorul de aditiv AdBlue
Spaţiu de depozitare / trusă
de bord (la autovehiculele
cu 3 osii deasupra osiei
motoare)
Portbagajul / toaleta
Portbagajul/ compartimentul
multifuncţional/ compartimentul de odihnă al conducătorului auto
Panou de comandă auxiliar
(la autovehiculele cu 3 osii
deasupra osiei auxiliare
purtătoare posterioare)
Încălzirea auxiliară, spaţiul
de depozitare
Radiatorul, ventilatorul
Panoul de comandă principal
Acumulatoarele (la autovehiculele cu 3 osii deasupra
osiei auxiliare purtătoare
posterioare), partea electrică

11
12
13
14
15

Portbagajul
Spaţiul de depozitare
Instalaţie de eşapament
Partea de aspirare a aerului la motor
Compartimentul motorului

Structura şi funcţionarea instalaţiei
de semnalizare a incendiilor
Componentele principale ale instalaţiei de semnalizare a incendiilor
sunt recipientul cu agent de detecţie
şi conducta de detecţie. Recipientul
cu agent de detecţie este umplut cu
azot gazos şi Glysantin. Conducta de
detecţie este legată la recipientul cu
agent de detecţie. Capătul conductei
de detecţie este închis. În acest fel,
conducta de detecţie se află întotdeauna sub presiunea (aprox. 24 bar)
din recipientul cu agent de detecţie.
Presiunea din recipientul cu agent de
detecţie este monitorizată printr­un
manocontact. În caz de incendiu în
compartimentul motorului, se topeşte
conducta de detecţie, azotul gazos şi
substanţa Glysantin ies din recipientul
cu agent de detecţie. Manocontactul
de pe recipientul cu agent de detecţie
declanşează un mesaj de avertizare,
care este indicat conducătorului auto
ca mesaj de incendiu.

TOURISMO / M / L (Euro VI)/10.2014 RO

123

Perspectivă generală
Indicaţii funcţionale şi afişaje de avarie la instalaţia de semnalizare a incendiilor
Indicaţii funcţionale şi afişaje de
avarie la instalaţia de semnalizare
a incendiilor

Instalaţia de semnalizare a
incendiilor se declanşează

Avarie la instalaţia de semnalizare
a incendiilor

În caz de ieşire din funcţiune sau de
avarie la instalaţia de semnalizare a
incendiilor, pe ecran va fi afişată o
avarie din treapta de avertizare galben şi apare această pictogramă.
Precauţie:
Dacă este afişată o avarie din treapta
de avertizare galben, se poate continua deplasarea cu precauţie a autovehiculului, însă acesta trebuie să fie
verificat cu proxima ocazie de un partener de service OMNIplus!

124

Declanşarea instalaţiei de semnalizare a incendiilor (de ex. în caz de
incendiu în compartimentul motorului)
va fi indicată pe ecran prin această
pictogramă în combinaţie cu o avarie
din treapta de avertizare roşu. Este
emis un semnal sonor.
Pericol!
Pericol de accident! Dacă este afişat acest mesaj, opriţi imediat autovehiculul luând în considerare situaţia
de trafic şi deschideţi toate uşile permiţând coborârea pasagerilor. După
aceea acţionaţi întrerupătorul general
de siguranţă şi frâna de mână/ parcare. Părăsiţi autovehiculul şi iniţiaţi,
respectiv dispuneţi alte măsuri.

TOURISMO / M / L (Euro VI)/10.2014 RO

Operarea de la postul conducătorului auto
Cuprins
Comutatorul rotativ pentru lumină . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127
Comutatorul de pe coloana de direcţie pentru funcţiile luminilor şi ştergătoarelor . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128
Comutatorul de pe coloana de direcţie pentru Retarder şi Tempomat (vedere de ansamblu) . . . . . . . . 129
Coloana de direcţie reglabilă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133
Comutatorul aprinderii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134
Frâna de mână/ parcare şi dispozitivul pentru decuplare de urgenţă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135
Meniul setărilor de bază pentru display . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136
Setarea strălucirii display­ului şi a iluminării instrumentelor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138
Ecranul (display­ul) din afişajul multifuncţional . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138
Apelarea şi citirea indicatorului consumului de carburant (DS) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145
Frazele de securitate pentru suspensia pneumatică . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148
Ridicarea/ coborârea autovehiculului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148
Nivelul normal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150
Activarea/ dezactivarea transferului sarcinilor pe osii la osia auxiliară purtătoare posterioară (numai
pentru autovehiculele pe 3 osii) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150
Activarea/ dezactivarea frânei de staţionare (opţiune DS) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151
TOURISMO / M / L (Euro VI)/10.2014 RO

125

Operarea de la postul conducătorului auto
Cuprins
Activarea/ dezactivarea sistemului de blocare a pornirii (opţiune DS) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152
Indicaţii importante referitoare la direcţie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153
Rotirea volanului în staţionare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154
Activarea instalaţiei pentru apeluri de service bucătărie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155

126

TOURISMO / M / L (Euro VI)/10.2014 RO

Operarea de la postul conducătorului auto
Comutatorul rotativ pentru lumină
Comutatorul rotativ pentru lumină
combină următoarele funcţii:

1
2

Lumina de poziţie
Faza de circulaţie: Faza
de întâlnire/ faza lungă (în
funcţie de poziţia comutatorului de pe coloana de
direcţie) cu comutatorul
de pornire a aprinderii pe
treapta 2 (poziţia de circulaţie)
Indicaţie:

M54_00-1248-71

0

Lumină deconectată/fază
de zi conectată (specific
ţării)
Indicaţie:
Autovehicule cu fază de zi
(specific ţării): Imediat ce
motorul este în funcţiune,
lumina de poziţie şi faza de
întâlnire, precum şi luminile
numărului de înmatriculare
sunt conectate automat.

În ţările în care se circulă
pe celălalt sens faţă de
ţara de înscriere în circulaţie a autovehiculului,
există pericolul de orbire
din cauza asimetriei fazei
de întâlnire. La deplasările în aceste ţări, respectaţi prescripţiile specifice
ţării în care vă aflaţi (eventual folosiţi folia adezivă de
acoperire a farurilor).

3

4

Faruri de ceaţă (acţionarea prin tragere treapta 1):
Suplimentar faţă de lumina
de poziţie, faza de întâlnire
sau faza lungă, când comutatorul de pornire a aprinderii este conectat. Lumina
de control (3.1) se aprinde.
Lumina de poziţie spate
pentru ceaţă (acţionare prin
tragere treapta 2): Suplimentar faţă de farurile de
ceaţă. Lumina de control
(4.1) se aprinde. În regim
de circulaţie cu remorcă şi
cu portbagaj pentru schiuri,
lumina de poziţie spate
pentru ceaţă de la autovehiculul care tractează se
decuplează şi se conectează numai lumina de poziţie spate pentru ceaţă prin
intermediul prizei remorcii.

TOURISMO / M / L (Euro VI)/10.2014 RO

127

Operarea de la postul conducătorului auto
Comutatorul de pe coloana de direcţie pentru funcţiile luminilor şi ştergătoarelor
Comutatorul de pe coloana de
direcţie pentru funcţiile luminilor şi
ştergătoarelor

3

4
5

6

M54_00-0081-01

1
2

128

Claxonul: apăsaţi butonul.
Semnalizatoarele stânga şi
dreapta cu revenire automată: acţionaţi maneta comutatoarelor peste opritor,
până la fixare în poziţie.

TOURISMO / M / L (Euro VI)/10.2014 RO

Aprindere intermitentă în
impulsuri la schimbarea
benzii de circulaţie: Acţionaţi scurt maneta comutatoarelor (nu dincolo de
punctul de presiune). Semnalizatorul se aprinde intermitent de cinci ori.
Avertizorul optic: trageţi
maneta în sus.
Schimbarea fazei farurilor:
maneta în poziţia de bază
= faza de circulaţie, maneta
în jos = faza lungă
Ştergătoarele de parbriz:
răsuciţi manşonul de la
maneta comutatoarelor:
treapta 0 = oprit, treapta
INT = ştergere temporizată,
treapta I = normal, treapta
II = rapid

7

Ştergere­spălare: apăsaţi
manşonul de la maneta comutatoarelor spre coloana
de direcţie. Când ştergătoarele de parbriz sunt deconectate = ştergerea şi
spălarea parbrizului

Operarea de la postul conducătorului auto
Comutatorul de pe coloana de direcţie pentru Retarder şi Tempomat (vedere de ansamblu)
Comutatorul de pe coloana
de direcţie pentru Retarder şi
Tempomat (vedere de ansamblu)

Sistemul Tempomat combinat
pentru propulsie/ frânare

Indicaţie:
Viteza este menţinută numai în intervalul de timp în care există efectul de
frânare al Retarder­ului. Dacă este
necesar, cuplaţi o treaptă de viteză
inferioară şi diminuaţi viteza.

Se vor respecta obligatoriu "Indicaţiile/ frazele de securitate cu caracter
general" din instrucţiunile de exploatare, capitolul "Sistemele pentru regimul de deplasare".

1.1 Acţionare scurtă (< 0,5
secunde) = viteza momentană este setată şi afişată
pe display.
Indicaţie:

M54_00-1003-01

Indicaţie:
Condiţie necesară: Viteza autovehiculului mai mare de 15 km/h. Ambreiajul, frâna de serviciu şi frâna de încetinire nu au voie să fie activate.

Următoarea acţionare
scurtă (< 0,5 secunde) =
majorarea vitezei setate cu
0,5 km/h.

TOURISMO / M / L (Euro VI)/10.2014 RO

129

Operarea de la postul conducătorului auto
Comutatorul de pe coloana de direcţie pentru Retarder şi Tempomat (vedere de ansamblu)
Indicaţie:

Indicaţie:

Acţionare lungă (> 0,5 secunde) = accelerarea autovehiculului, cât timp are
loc acţionarea. La eliberarea comutatorului de pe
coloana de direcţie, viteza
momentană va fi setată ca
valoare nouă.

Acţionare lungă (> 0,5 secunde) = încetinirea autovehiculului, cât timp are
loc acţionarea. La eliberarea comutatorului de pe
coloana de direcţie, viteza
momentană va fi setată ca
valoare nouă.

1.2 Acţionare scurtă (< 0,5
secunde) = viteza momentană va fi setată şi afişată
pe display, respectiv restabilirea ultimei viteze memorate.

1.3 Modul Tempomat va fi
dezactivat, ultima valoare
memorată se păstrează în
unitatea de comandă (până
la deconectarea comutatorului de pornire a aprinderii).

Indicaţie:
Următoarea acţionare
scurtă (< 0,5 secunde) =
reducerea vitezei setate cu
0,5 km/h.

130

TOURISMO / M / L (Euro VI)/10.2014 RO

Indicaţie:
Sistemul Tempomat combinat pentru propulsie/ frânare este deconectat automat, imediat ce frâna de
serviciu este acţionată şi
sistemul Tempomat propulsează autovehiculul în
acest moment.

Indicaţie:
Dacă este acţionat ambreiajul, modul Tempomat
rămâne activ după recuplarea ambreiajului. La o acţionare a ambreiajului mai
lungă de 5 secunde, sistemul Tempomat va fi totuşi
dezactivat. Se va emite un
scurt semnal sonor, pentru
a semnala faptul că sistemul Tempomat este în
modul stand­by.

Pentru indicaţiile de folosire detaliate, vezi „Activarea sistemului Tempomat combinat pentru propulsie/ frânare” din instrucţiunile de exploatare,
capitolul „Sistemele pentru regimul de
deplasare”.

Operarea de la postul conducătorului auto
Comutatorul de pe coloana de direcţie pentru Retarder şi Tempomat (vedere de ansamblu)
Temposet (Limiter)

M54_00-1003-01

1.4 Acţionare scurtă = Trecerea pe funcţia Temposet
(LIM). Schimbarea funcţiei
este afişată pe display prin
simbolul „LIM”. Dacă acum
comutatorul de pe coloana
de direcţie (A) este acţionat
în poziţia (1.1), respectiv
(1.2), viteza momentană
va fi setată ca viteză maximă. Valoarea setată va
fi afişată pe display. Conducătorul auto trebuie să
acţioneze în continuare pedala de acceleraţie.

Indicaţie:
Acţionare lungă (1.2): Valoarea setată a vitezei maxime va fi diminuată în paşi
de 5 km/h, cât timp are loc
acţionarea.
Indicaţie:
Dezactivarea: Comutatorul combinat în poziţia
1.3, respectiv activaţi sistemul Tempomat (în acest
scop, acţionaţi din nou
tasta (1.4)).

Indicaţie:
Acţionare lungă (1.1): Valoarea setată a vitezei maxime va fi majorată în paşi
de 5 km/h, cât timp are loc
acţionarea.

TOURISMO / M / L (Euro VI)/10.2014 RO

131

Operarea de la postul conducătorului auto
Comutatorul de pe coloana de direcţie pentru Retarder şi Tempomat (vedere de ansamblu)
Indicaţie:
Activarea sistemului Temposet este posibilă începând cu 10 km/h; între 10
şi 15 km/h va fi limitată întotdeauna la 15 km/h. O
„încălcare“ a vitezei setate
este posibilă prin apăsarea pedalei de acceleraţie peste limita opritorului
(„Kick Down”). Dacă piciorul este luat de pe pedala de acceleraţie, va fi
validată din nou valoarea
setată a vitezei maxime.
Indicaţie:
Dacă limita reglată a vitezei este depăşită în regim
deceleratoric cu mai mult
de 4 km/h, Retarder­ul va fi
activat automat.

exploatare, capitolul „Sistemele pentru regimul de deplasare”.
Frâna de încetinire

Dacă pedala de acceleraţie este acţionată când frâna de încetinire este activă, frâna de încetinire se decuplează
şi efectul de frânare se anulează.

Precauţie:

M54_00-0082-01

Activarea frânei de încetinire:
Pericol!
Nu cuplaţi frâna de încetinire (Retarder) pe carosabil alunecos! Roţile se
pot bloca ­ pericol de derapare!

Pentru indicaţiile de folosire detaliate, vezi „Activarea sistemului Temposet (Limiter)” din instrucţiunile de

132

Pericol!

TOURISMO / M / L (Euro VI)/10.2014 RO

Pentru obţinerea cuplului de frânare
necesar, acţionaţi doar treptat comutatorul combinat (fără a­l „brutaliza”).
Acţionarea mai brutală a comutatorului combinat este permisă numai în
situaţii de urgenţă. Pentru diminuarea
cuplului de frânare, pot fi sărite mai
multe trepte dintr­o dată. Pentru a obţine un cuplu de frânare optim, turaţia
motorului trebuie să fie situată în domeniul superior, pentru ca temperatura
agentului de răcire să nu crească prea
mult.

Operarea de la postul conducătorului auto
Coloana de direcţie reglabilă
Ridicarea turaţiei

Pericol!

Coloana de direcţie reglabilă
Aduceţi coloana de direcţie în jos, în
poziţia liberă, prin acţionarea butonului (1).

Dacă sistemul ABS funcţionează impecabil, la tendinţa de blocare a uneia
sau a ambelor roţi de la osia motoare,
frâna de încetinire va fi decuplată
automat în cazul în care este activă.
În cazul unui mesaj de eroare de la
ABS, această funcţie este indisponibilă
­ pericol de derapare!

2.1 ­ 2.2 Treapta 1 ­ 2 a
Retarder­ului activă
2.3 ­ 2.5 Frâna de motor,
clapeta pentru deschidere
constantă, treapta 3 şi 4 a
Retarder­ului activă
Indicaţie:
Combinarea frânei de motor cu clapeta pentru deschidere constantă este dependentă de cuplul permanent de frânare disponibil
momentan.

Pericol!
Efectuaţi reglarea numai cu autovehiculul în staţionare! După ce aţi efectuat corect reglarea volanului, blocaţi
din nou coloana de direcţie. În acest
scop, acţionaţi în sus butonul (1).
M54_00-0082-01

Condiţie necesară: Autovehiculul în
staţionare, motorul funcţionează.
1.1 Turaţia motorului poate
fi ridicată până la max.
750 1/min.
1.3 Creşterea turaţiei inactivă, turaţie normală de
mers în gol

Pericol!
După reglarea coloanei de direcţie,
trebuie să se verifice dacă există vizibilitate asupra tuturor instrumentelor şi
luminilor de control!

Indicaţie:
Dacă butonul (1) nu mai este acţionat, coloana de direcţie este blocată
automat după un interval de timp de
aprox. 12 (+/­ 5) secunde.

TOURISMO / M / L (Euro VI)/10.2014 RO

133

Operarea de la postul conducătorului auto
Comutatorul aprinderii
Comutatorul aprinderii
Pericol!
Blocarea direcţiei cu autovehiculul în
mers este strict interzisă.

Pericol!

M46_00-0030-01

Scoateţi cheia chiar şi la părăsirea
autovehiculului pe o perioadă scurtă,
pentru a nu da posibilitatea copiilor
sau persoanelor neautorizate să pornească autovehiculul.

M54_00-0083-01

0

Poziţia de repaus:
Indicaţie:
În această poziţie, cheia se
poate introduce sau scoate;
este posibilă aprinderea
luminii de poziţie.

1

Direcţia deblocată
Indicaţie:
Se poate conecta fiecare
consumator.

134

TOURISMO / M / L (Euro VI)/10.2014 RO

Operarea de la postul conducătorului auto
Frâna de mână/ parcare şi dispozitivul pentru decuplare de urgenţă
2
3

Poziţia de circulaţie/ aprindere PORNIT
Poziţia de pornire

Frâna de mână/ parcare şi dispozitivul pentru decuplare de
urgenţă
Supapa frânei de mână/ parcare (1)
combinată cu dispozitivul de decuplare de urgenţă pentru dispozitivele
de recuperare cu arc

parcare şi se acţionează identic cu
frâna normală de mână/ parcare. Supapa comută automat pe rezerva de
aer a dispozitivului pentru decuplare
de urgenţă, iar dispozitivele de recuperare cu arc sunt slăbite.

Precauţie:
Precauţie:
Dispozitivele de recuperare cu arc ale
frânei de mână/ parcare au nevoie de
o presiune de eliberare de 5,8 până
la 6,4 bar. Dacă presiunea înmagazinată este scăzută, apare pericolul ca
frâna să nu fie eliberată complet, garnitura de fricţiune să rămână într­un
contact uşor în timpul mersului şi frâna
să se supraîncălzească inutil. La dezactivarea frânei de mână/ parcare, pictograma aferentă de pe ecran trebuie
să se stingă. În cazul unei deteriorări
la instalaţia de aer comprimat pentru frâna de mână/ parcare, aceasta
poate fi dezactivată prin dispozitivul
pentru decuplare de urgenţă: Dispozitivul pentru decuplare de urgenţă este
combinat cu supapa frânei de mână/

Activaţi frâna de mână/ parcare numai
cu autovehiculul în staţionare!

Pericol!
Activaţi întotdeauna frâna de mână/
parcare înainte de a părăsi locul conducătorului auto!

Pericol!
Verificaţi dacă maneta este înclichetată complet!

TOURISMO / M / L (Euro VI)/10.2014 RO

135

Operarea de la postul conducătorului auto
Meniul setărilor de bază pentru display
Indicaţie:

nile de exploatare, capitolul „Exploatarea“.

Dacă frâna de mână/ parcare nu este
activată, se emite după deconectarea
aprinderii un semnal acustic de avertizare.

Pericol!
La acţionarea frânei de mână/ parcare în timpul cursei, sistemul ABS nu
exercită efect!

Meniul setărilor de bază pentru
display
Indicaţie:
În meniul descris aici, se poate seta
atât valoarea de bază pentru iluminarea display­ului şi a instrumentelor
când faza de circulaţie este conectată,
cât şi volumul sonor al buzzer­ului intermitent şi limba naţională afişată pe
display.

Conectaţi comutatorul de pornire a
aprinderii.
Indicaţie:
Frâna de mână/ parcare trebuie să fie
activată.

Fixaţi comutatorul rotativ pentru
lumină pe faza de circulaţie.

M42_00-0444-01

Pentru instrucţiunile de securitate şi
indicaţiile de folosire, vezi instrucţiu-

136

TOURISMO / M / L (Euro VI)/10.2014 RO

Operarea de la postul conducătorului auto
Meniul setărilor de bază pentru display
Cu tasta „­” (9), respectiv „+” (11),
efectuaţi setarea.

Indicaţie:
A = valoarea de bază pentru display,
respectiv iluminarea instrumentelor,
când faza de circulaţie este pe PORNIT

Confirmaţi cu tasta (12).
Părăsiţi meniul de setări cu tasta
„Quit” (10).

Indicaţie:

M54_00-0876-01

Aşteptaţi derularea datelor de pe
ecran, până când apare ecranul
de bază.
Indicaţie:
Confirmaţi eventualele mesaje de avarie cu tasta „Quit” (10).

Acţionaţi tasta „Info” (10).
Va apare indicaţia de pe display
reprezentată aici.

B = volumul sonor al buzzer­ului intermitent

Indicaţie:
C = selecţia limbii naţionale pe display

Cu tasta „Info” (12), selectaţi opţiunea dorită.
Indicaţie:
Simbolul corespunzător apare „verde”.

TOURISMO / M / L (Euro VI)/10.2014 RO

137

Operarea de la postul conducătorului auto
Setarea strălucirii display­ului şi a iluminării instrumentelor
Ecranul (display­ul) din afişajul
multifuncţional

Setarea strălucirii display­ului şi a
iluminării instrumentelor
Indicaţie:
În funcţie de poziţia comutatorului rotativ pentru lumină, va fi setată fie intensitatea luminoasă nocturnă, fie cea
diurnă.

Indicaţie:
Valorile setate vor fi memorate automat după eliberarea tastei (24).

Conectaţi comutatorul de pornire a
aprinderii.

M54.00-2207-71

Acţionaţi şi ţineţi acţionată tasta
(24).
Iluminarea display­ului şi a instrumentelor va scădea în intensitate.
Acţionaţi scurt tasta (24).
Iluminarea display­ului şi a instrumentelor trece pe strălucire maximă.

138

TOURISMO / M / L (Euro VI)/10.2014 RO

M68_00-0216-71

Ecranul (1) este activ când comutatorul de pornire a aprinderii este conectat. Ecranul este un indicator de stare
care afişează informaţii funcţionale
şi referitoare la avarii (pictograme).
Suplimentar, prin intermediul lui se
poate realiza diagnoza On­Board.

Operarea de la postul conducătorului auto
Ecranul (display­ul) din afişajul multifuncţional
Derularea/ reţinerea afişajului

fi recunoscut după simbolul de carou din colţul dreapta sus. O nouă
apăsare a butonului în sus sau în jos
deblochează din nou ecranul pentru
următorul meniu de afişare.
Derularea datelor de pe ecran la
start

parcursul secvenţei de start, nu apare
nicio avarie sau un termen limită de
întreţinere a autovehiculului, aceasta
va fi sărită şi vor apărea imediat indicaţiile funcţionale pentru presiunea
înmagazinată (imaginea).
Planul general de avarie pentru
treapta de avertizare roşu

M68_00-0125-01

Prin acţionarea în jos a butonului de
control al afişajului (1), pot fi apelate
succesiv indicaţiile funcţionale, de
service şi de avarie (excepţie: avaria pentru treapta de avertizare roşu).
Prin acţionarea în sus a butonului
de control al afişajului (1), modul de
afişare curent va fi reţinut. În acest
fel, ecranul va fi blocat pentru orice
alt mesaj, cu excepţia avariei pentru
treapta de avertizare roşu. Informaţiile prezentate pe ecran sunt reactualizate ciclic. Ecranul reţinut poate

M54.00-2062-71

După conectarea comutatorului de
pornire a aprinderii, pe ecran apare
mai întâi planul general de avarie
pentru treapta de avertizare roşu,
apoi planul general de avarie pentru
treapta de avertizare galben şi apoi
planul general de service. Dacă, pe

M54.00-2063-71

Planul general de avarie pentru
treapta de avertizare roşu este
prezentat prin lumina intermitentă
Avarie treapta de avertizare roşu
(3). Avariile actuale ale treptei de
avertizare roşu vor fi afişate prin

TOURISMO / M / L (Euro VI)/10.2014 RO

139

Operarea de la postul conducătorului auto
Ecranul (display­ul) din afişajul multifuncţional
intermediul fiecărui simbol funcţional,
respectiv de avarie (pictograme) (1).
Dacă nu există nicio avarie a treptei
de avertizare roşu, afişajul se comută
imediat în Planul general de avarie
pentru treapta de avertizare galben;
în caz contrar, afişajul se comută
după aprox. 5 secunde pe Planul
general de avarie pentru treapta de
avertizare galben.

Planul general de avarie pentru
treapta de avertizare galben

Precauţie:
În cazul prezenţei unei avarii din
treapta de avertizare galben, se poate
continua deplasarea cu precauţie a
autovehiculului, însă acesta trebuie să
fie verificat cu proxima ocazie de un
partener de service al OMNIplus!

Mesaje de întreţinere

Pericol!
În cazul prezenţei unei avarii din
treapta de avertizare roşu, autovehiculul trebuie să fie oprit imediat (în
măsura în care traficul permite acest
lucru) şi se va înştiinţa un partener de
service al OMNIplus!

140

comută după aprox. 5 secunde pe
Planul general de service.

M54.00-2064-71

Planul general de avarie pentru
treapta de avertizare galben este
prezentat prin lumina intermitentă
Avarie treapta de avertizare galben
(4). Avariile actuale ale treptei de
avertizare galben vor fi afişate prin
intermediul fiecărui simbol funcţional,
respectiv de avarie (pictograme)
(1). Dacă nu există nicio avarie a
treptei de avertizare galben, afişajul
se comută imediat pe Planul general
de service; în caz contrar, afişajul se

TOURISMO / M / L (Euro VI)/10.2014 RO

M54.00-2065-71

De regulă, mesajele de întreţinere
informează conducătorul auto că tre-

Operarea de la postul conducătorului auto
Ecranul (display­ul) din afişajul multifuncţional
buie umplute mijloacele de lucru sau
schimbate piesele de uzură. În cazul
unui mesaj de întreţinere se aprinde
indicatorul de stare din dreapta sus
de pe display. Toate termenele limită pentru inspecţii tehnice sunt indicate de câte una dintre pictogramele
(1). Dacă nu sunt necesare inspecţii tehnice, afişajul trece imediat pe
indicaţia funcţională Presiune înmagazinată.

minimă şi maximă într­un ritm de 1
secundă.

Indicaţiile funcţionale Presiune
înmagazinată aer comprimat

Pericol!
Autovehiculul are voie să fie deplasat
numai după ce semnalul de avertizare
acustică se opreşte!

Indicaţiile funcţionale Motor

M54.00-2066-71

Este afişată presiunea înmagazinată
respectivă (0 până la 12 bar) pentru
circuitele 1 (osia faţă, respectiv osia
auxiliară purtătoare posterioară), 2
(osia motoare) şi 3 (consumatorii auxiliari). Dacă presiunea înmagazinată
este suficientă în toate circuitele, afişajul trece după aprox. 5 secunde pe
indicaţia funcţională Motor, iar sunetul de avertizare acustică se opreşte.
Dacă semnalul senzorului este eronat, afişajul alternează între valorile

M54.00-2067-71

Sunt afişate presiunea uleiului de motor (1) (0 până la 6 bar) şi nivelul uleiului de motor (2). Afişajul trece după
aprox. 5 secunde pe indicaţia funcţională Rezervor de carburant, acumu-

TOURISMO / M / L (Euro VI)/10.2014 RO

141

Operarea de la postul conducătorului auto
Ecranul (display­ul) din afişajul multifuncţional
lator. Dacă semnalul senzorului este
eronat, afişajul alternează între valorile minimă şi maximă într­un ritm de
1 secundă.

Indicaţia funcţională Rezervor,
Acumulator

La atingerea unui nivel de 33% în rezervorul de înmagazinare pentru aditiv
AdBlue, pe ecranul de bază apare o
pictogramă corespunzătoare.

Indicaţie:
În regim de mers în gol, presiunea
uleiului de motor trebuie să fie mai
mare de 0,5 bar, iar în timpul cursei
­ mai mare de 2 bar. O valoare negativă (­) a nivelului uleiului de motor
semnalează că este nevoie de completare cu ulei!

Indicaţie:

M54.00-2068-71

Sunt afişate rezerva de aditiv AdBlue
(1) (gol 0 până la plin 1/1) şi tensiunea la acumulator (2) (0 până la 32
V). Afişajul trece după aprox. 5 secunde pe indicaţia funcţională Conducere. Dacă semnalul senzorului este
eronat, afişajul alternează între valorile minimă şi maximă într­un ritm de
1 secundă.

142

Indicaţie:

TOURISMO / M / L (Euro VI)/10.2014 RO

Indicaţia tensiunii la acumulator trebuie
să măsoare 25...28 V când motorul
este în funcţiune. În caz contrar, se
va solicita urgent asistenţă de la un
partener de service al OMNIplus!

Operarea de la postul conducătorului auto
Ecranul (display­ul) din afişajul multifuncţional
Indicatorul consumului de
carburant (opţiune DS)

Indicaţie:

Indicaţie:

Pentru indicaţii detaliate, vezi „Apelarea şi citirea indicatorului pentru consumul de carburant“ în capitolul „Operarea de la postul conducătorului auto“
din instrucţiunile de exploatare.

Pe fiecare ecran, se va afişa temperatura exterioară (1).

Indicaţia funcţională Conducere

PERICOL DE ACCIDENT! Dacă indicaţia temperaturii se situează în jurul
punctului de îngheţ (0 °C), carosabilul poate fi deja îngheţat, în special
pe drumurile înguste din păduri şi pe
poduri. Schimbarea bruscă a temperaturii, de ex. la părăsirea unei hale, va
fi afişată cu întârziere.

M54.00-2069-71

În indicatorul consumului de carburant (DS), sunt afişate diferite valori
de măsură şi valorile medii calculate,
în domeniul A (valorile începând cu
pornirea), respectiv B (valorile după
resetare).

Pericol!

M54.00-2070-71

Acesta este ecranul de bază, afişat
în mod normal în timpul cursei, dar şi
când autovehiculul este în staţionare.
În acest mod de afişare, sunt indicate
ca simboluri (pictograme) toate informaţiile funcţionale ale autovehiculului.
TOURISMO / M / L (Euro VI)/10.2014 RO

143

Operarea de la postul conducătorului auto
Ecranul (display­ul) din afişajul multifuncţional
Avaria în treapta de avertizare
roşu

Pericol!
În cazul prezenţei unei avarii din
treapta de avertizare roşu, autovehiculul trebuie să fie oprit imediat (în
măsura în care traficul permite acest
lucru) şi se va înştiinţa un partener de
service al OMNIplus!

Avaria în treapta de avertizare
roşu (continuare)

jul de avarie Treapta de avertizare
roşu va fi mutat în acest caz pe fundal. Acum ecranul este din nou liber
pentru alte mesaje sau apelări. Prin
aprinderea lămpii Avarie în treapta
de avertizare roşu (3), este semnalizat faptul că sunt prezente avarii din
treapta de avertizare roşu, care însă
nu sunt afişate pe ecran în momentul
de faţă.
Avaria în treapta de avertizare
galben

M54.00-2071-71

La prima apariţie a unei avarii din
treapta de avertizare roşu, simbolul
de avarie corespunzător (pictogramă)
va fi afişat, în funcţie de avarie, în poziţie centrală pe ecran. Concomitent,
este emis un semnal sonor, iar lampa
Avarie în treapta de avertizare roşu
(3) luminează intermitent.

M54.00-2207-71

Avaria poate fi confirmată cu tasta
Quit (21), însă numai dacă autovehiculul este în staţionare şi frâna de
mână/ parcare este activată. Afişa-

144

TOURISMO / M / L (Euro VI)/10.2014 RO

M54.00-2072-71

La prima apariţie a unei avarii din
treapta de avertizare galben, simbolul

Operarea de la postul conducătorului auto
Apelarea şi citirea indicatorului consumului de carburant (DS)
de avarie corespunzător (pictogramă)
va fi afişat, în funcţie de avarie, în poziţie centrală pe ecran. Concomitent,
este emis un semnal sonor, iar lampa
Avarie în treapta de avertizare galben
(4) luminează intermitent.

Apelarea şi citirea indicatorului
consumului de carburant (DS)

Mesajul galben pe fundal

Precauţie:
În cazul prezenţei unei avarii din
treapta de avertizare galben, se poate
continua deplasarea cu precauţie a
autovehiculului, însă acesta trebuie să
fie verificat cu proxima ocazie de un
partener de service al OMNIplus!

M54.00-2115-71

Afişajul de avarie pentru treapta de
avertizare galben va fi mutat automat pe fundal după aprox. 5 secunde. Acum ecranul este din nou
liber pentru alte mesaje sau apelări. Prin aprinderea lămpii Avarie
în treapta de avertizare galben (4),
este semnalizat faptul că sunt prezente avarii din treapta de avertizare
galben, care însă nu sunt afişate pe
ecran în momentul de faţă.

M68_00-0125-01

Apelarea indicatorului consumului
de carburant:
Indicaţie:
acţionaţi de mai multe ori în jos butonul pentru controlul afişajului (1), până
când apare indicatorul consumului de
carburant.

TOURISMO / M / L (Euro VI)/10.2014 RO

145

Operarea de la postul conducătorului auto
Apelarea şi citirea indicatorului consumului de carburant (DS)
Indicaţie:
Cu autovehiculul în staţionare şi frâna
de mână/ parcare activată, se poate
derula mai departe şi de la tasta
„QUIT“ de sub display.

Indicaţie:
Acţionaţi în sus butonul pentru controlul afişajului, imediat ce apare indicaţia
pe display. În caz contrar, afişajul se
comută automat după 10 secunde pe
indicaţia funcţională Conducere.

Indicaţie:
Cu autovehiculul în staţionare şi frâna
de mână/ parcare activată, indicaţia
de pe display poate fi reţinută şi de la
tasta „INFO“ (11) de sub display.

Citirea indicaţiei (începând cu pornirea):
M54.00-2069-71

Reţinerea („îngheţarea“) indicatorului consumului de carburant:

146

Indicaţie:
În domeniul superior al display­ului
(A), sunt prezentate diferite valori de
măsură de la ultima pornire:

TOURISMO / M / L (Euro VI)/10.2014 RO

Indicaţie:
1 = nr. de kilometri parcurşi începând
cu pornirea

Indicaţie:
2 = timpul de călătorie începând cu
pornirea

Indicaţie:
3 = viteza medie începând cu pornirea

Indicaţie:
4 = consumul mediu începând cu pornirea

Citirea indicaţiei (după resetare):

Operarea de la postul conducătorului auto
Apelarea şi citirea indicatorului consumului de carburant (DS)
Indicaţie:
În domeniul inferior al display­ului (B),
sunt afişate diferite valori de măsură
de la ultima acţionare a tastei „Reset“:

Indicaţie:
5 = nr. de kilometri parcurşi după resetare

Indicaţie:

Indicaţie:

8 = consumul mediu după resetare

Resetarea ambelor domenii de
afişare

Resetarea domeniului inferior al afişajului (după resetare) prin acţionarea
lungă (> 3 secunde) a tastei „Reset“
(10) în meniul selectat pentru consumul de carburant.

Indicaţie:
Din motive de securitate, resetarea afişajelor este posibilă numai cu autovehiculul în staţionare şi frâna de mână/
parcare activată.

Indicaţie:
6 = timpul de călătorie după resetare

Indicaţie:
7 = viteza medie după resetare

Indicaţie:
Resetarea domeniului superior al afişajului (începând cu pornirea) prin acţionarea scurtă a tastei „Reset“ (10)
în meniul selectat pentru consumul de
carburant, respectiv prin aducerea comutatorului de pornire a aprinderii în
starea OPRIT un timp mai lung de 4
ore.

TOURISMO / M / L (Euro VI)/10.2014 RO

147

Operarea de la postul conducătorului auto
Frazele de securitate pentru suspensia pneumatică
Frazele de securitate pentru
suspensia pneumatică
Trenul de rulare faţă şi ghidajul osiei
motoare sunt concepute constructiv
astfel încât, dacă burdufurile suspensiei pneumatice sunt depresurizate,
capacitatea de manevrare a autovehiculului să fie asigurată.
În acest caz, întreaga greutate a
autovehiculului este susţinută de
tampoanele opritoare încorporate în
trenul de rulare faţă şi la osia spate,
tampoane care sunt inoperante în regimul de lucru normal al suspensiei
şi împiedică lovirea autovehiculului şi
a osiei numai la solicitări extreme ale
suspensiei. Tampoanele opritoare nu
sunt concepute pentru solicitare îndelungată şi nu pot înlocui în niciun
caz suspensia normală! Suplimentar,
este posibilă şi deteriorarea caroseriei
(apariţia de fisuri etc.).

148

Pericol!
Când suspensia este depresurizată,
capacitatea de manevrare a autovehiculului se păstrează, însă continuarea
deplasării este permisă numai cu viteza pasului până la cel mai apropiat
refugiu sau până la cel mai apropiat
partener de service al OmniPlus. În
cursul lucrărilor la instalaţia de suspensie pneumatică, asiguraţi întotdeauna caroseria în locurile special prevăzute prin aşezarea sub aceasta a
unor cricuri şi blocuri de susţinere, deoarece, în cazul unei pierderi de aer,
corpul segmentului de autobuz poate
coborî rapid, în mod proporţional cu
pierderea de aer!

TOURISMO / M / L (Euro VI)/10.2014 RO

Ridicarea/ coborârea autovehiculului
Condiţii necesare: comutatorul de
pornire a aprinderii conectat, autovehiculul este în staţionare, uşile
închise, presiunea de lucru > 6,5
bar, sistemul de reglare a nivelului
pregătit de intrare în funcţiune.
Cu butonul ridicaţi sau coborâţi
autovehiculul.

Pericol!
Autovehiculul nu are voie să fie coborât dacă sunt prezente persoane în
imediata apropiere a sa!

Operarea de la postul conducătorului auto
Ridicarea/ coborârea autovehiculului
Pericol!
În regimul de circulaţie pe poziţie ridicată, nu depăşiţi înălţimea admisă a
autovehiculului. În Republica Federală
Germania, înălţimea admisă a autovehiculului este limitată la maxim 4 metri.
În alte ţări respectaţi prescripţiile naţionale.

Indicaţie:
Ridicarea şi coborârea autovehiculului
este posibilă numai până la o viteză
de 20 km/h.

Autovehiculul va fi coborât, respectiv ridicat, cât timp butonul
este acţionat.

Indicaţie:
La depăşirea vitezei de 30 km/h, autovehiculul revine la nivelul normal.

Pericol!
În cazul în care autovehiculul se află
în afara nivelului normal, acesta poate
fi deplasat numai cu viteza pasului.

Indicaţie:
Burdufurile suspensiei pneumatice vor
fi dezumflate, respectiv umflate, iar cabina vehiculului va fi ridicată, respectiv
coborâtă cu câte 70 mm.

Indicaţie:
Se recomandă ca autovehiculul să fie
ridicat peste nivelul normal, de ex. la
conducere pe serpentine, deoarece
unghiul de înclinaţie se măreşte în
acest fel.

Indicaţie:
Când autovehiculul este ridicat, respectiv coborât, pe display­ul afişajului
multifuncţional apare simbolul corespunzător.

TOURISMO / M / L (Euro VI)/10.2014 RO

149

Operarea de la postul conducătorului auto
Nivelul normal
Nivelul normal
Condiţii necesare: comutatorul de
pornire a aprinderii conectat, autovehiculul este în staţionare, uşile
închise, presiunea de lucru > 6,5
bar, sistemul de reglare a nivelului
pregătit de intrare în funcţiune.

Activarea/ dezactivarea transferului
sarcinilor pe osii la osia auxiliară
purtătoare posterioară (numai
pentru autovehiculele pe 3 osii)

Acţionaţi butonul pentru a aduce
autovehiculul la nivelul normal.

Indicaţie:
Transferul sarcinilor pe osii (asistenţa
la pornire) se utilizează în principal
iarna, pentru pornirea de pe loc sau
deplasarea cu spatele în condiţii de
iarnă ale carosabilului. În acest fel,
se obţine o presiune de apăsare mai
înaltă a osiei motoare, deoarece osia
auxiliară purtătoare posterioară este
detensionată.

Indicaţie:
Indicaţie:
Nivel normal al autovehiculului (poziţia
de circulaţie).

150

M32_00-0182-71

Prin acţionarea butonului (1) de
la locul conducătorului auto, se
activează transferul sarcinilor pe
osii la osia auxiliară purtătoare
posterioară.

TOURISMO / M / L (Euro VI)/10.2014 RO

După activare, admisia aerului comprimat spre burdufurile suspensiei pneumatice de la osia auxiliară purtătoare
posterioară este întreruptă. Burdufurile
suspensiei pneumatice sunt dezaerate
prin intermediul unei supape de descărcare.

Operarea de la postul conducătorului auto
Activarea/ dezactivarea frânei de staţionare (opţiune DS)
Indicaţie:
Asistenţa la pornire poate fi activată
numai când comutatorul de pornire a
aprinderii este în poziţia PORNIT şi
viteza autovehiculului are o valoare
mai mică de 30 km/h.

Când asistenţa la pornire este activată, se aprinde LED­ul din buton şi simbolul "Asistenţă la pornire activă" apare pe ecran.
La o nouă acţionare a tastei basculante (1), asistenţa la pornire
este din nou dezactivată.

Activarea/ dezactivarea frânei de
staţionare (opţiune DS)

Indicaţie:
Dacă presiunea aerului în burdufurile
suspensiei pneumatice ale osiei motoare depăşeşte valoarea de 7 bar în
timpul cursei cu detensionarea osiei
activată, asistenţa la pornire va fi întreruptă. Burdufurile suspensiei pneumatice vor fi din nou solicitate uniform.

Indicaţie:
În momentul depăşirii vitezei de
30 km/h, are loc şi dezactivarea
asistenţei la pornire.

Comutatorul aprinderii conectat
Pericol!
Activaţi frâna de staţionare numai
dacă autovehiculul staţionează. Nu o
utilizaţi pentru frânarea autovehiculului
în rulare. Nu parcaţi niciodată autovehiculul numai cu frâna de staţionare
activată! Activaţi frâna de mână/ parcare în staţiile de pe pantele ascendente sau descendente cu înclinaţia
mai mare de 15%!

Pericol!
Activaţi întotdeauna corect frâna de
mână/ parcare înainte de a părăsi
postul conducătorului auto!

Acţionaţi butonul Frână de staţionare.

TOURISMO / M / L (Euro VI)/10.2014 RO

151

Operarea de la postul conducătorului auto
Activarea/ dezactivarea sistemului de blocare a pornirii (opţiune DS)
Indicaţie:

Roţile osiei motoare vor fi frânate
cu o presiune redusă.
Pericol!
Dacă este activată suplimentar frâna
de mână/ parcare, se va decupla apoi
frâna de staţionare. Frâna de staţionare va fi din nou activată temporizat
după decuplarea frânei de mână/ parcare. De aceea, frâna de serviciu trebuie să fie acţionată din când în când.

Concomitent, pe display se va afişa
pictograma „Pregătit de pornire”.

Acţionaţi pedala de acceleraţie.
Funcţia „Frână de staţionare” este
din nou dezactivată, iar pictogramele de pe display se sting.
Indicaţie:
Funcţia „Frână de staţionare” este de
asemenea dezactivată la cuplarea frânei de mână/ parcare sau când comutatorul de aprindere este pe OPRIT.

Indicaţie:
Pe display­ul afişajului multifuncţional
apare pictograma de mai sus.

152

TOURISMO / M / L (Euro VI)/10.2014 RO

Activarea/ dezactivarea sistemului
de blocare a pornirii (opţiune DS)
Comutatorul de pornire a aprinderii conectat
Autovehiculul în staţionare
Pericol!
Dacă sistemul de blocare a pornirii nu
este folosit în conformitate cu destinaţia sa, autovehiculul poate rula necontrolat. Consecinţa poate fi un accident
cu vătămări grave sau mortale. De
aceea: ­ Înainte de pornirea şi oprirea
motorului, precum şi înainte de părăsirea locului conducătorului auto, cuplaţi
întotdeauna frâna de mână/ parcare.
­ Nu folosiţi în niciun caz sistemul de
blocare a pornirii pentru parcare sau
pentru asigurarea autovehiculului împotriva rulării necontrolate. ­ La oprirea pe pantele ascendente sau descendente cu înclinaţie de peste 15 %,
precum şi în staţiile aflate pe pantele
ascendente sau descendente cu înclinaţie de peste 15 %, cuplaţi frâna de
mână/ parcare.

Operarea de la postul conducătorului auto
Indicaţii importante referitoare la direcţie
Deschideţi una sau ambele uşi
pentru pasageri.

Indicaţii importante referitoare la
direcţie

Indicaţie:
Pe display se va afişa pictograma
„Pregătit de pornire”.

Toate frânele roţilor vor fi acţionate automat cu aer comprimat la
2,0 bar, motorul funcţionează cu
turaţia de mers în gol, turaţia nu
permite modificarea cu pedala de
acceleraţie.
Indicaţie:
Pe display­ul afişajului multifuncţional
apare această pictogramă.

Închideţi toate uşile pentru pasageri.

Acţionaţi pedala de acceleraţie.
Sistemul de blocare a pornirii va
fi dezactivat imediat ce pedala de
acceleraţie este acţionată. Ambele pictograme de pe display se
sting.
Indicaţie:
Funcţia „Sistem de blocare a pornirii”
este de asemenea dezactivată la cuplarea frânei de mână/ parcare sau
când comutatorul de aprindere este pe
OPRIT.

Dimensiunea sistemului de virare şi
raportul mecanic de transmisie al direcţiei sunt alese în aşa fel încât, la
ieşirea din funcţiune a servo­direcţiei
hidraulice, forţele de acţionare necesare la volan să nu depăşească o
anumită mărime, care este considerată de lege ca fiind maxim acceptabilă.
Pentru autovehiculele de peste 12 t,
această forţă măsoară 450 N (pentru autovehiculele între 3,5 t şi 12 t,
ea însumează 400 N) pe circumferinţa volanului, la virarea autovehiculului de la deplasare în linie dreaptă,
într­un cerc cu raza de 20 m, la o viteză de deplasare de aprox. 10 km/h.
Înainte de începerea virării până la
atingerea razei de 20 m, nu trebuie
să treacă mai mult de 6 sec.
Conducătorul auto trebuie să ştie că,
în cazul în care forţa hidraulică asistentă cedează (de ex. la ieşirea din
funcţiune a angrenajului pompei),

TOURISMO / M / L (Euro VI)/10.2014 RO

153

Operarea de la postul conducătorului auto
Rotirea volanului în staţionare
autovehiculul său rămâne totuşi direcţionabil, însă forţa exercitată pentru
virare este considerabil mai mare.
Deoarece o asemenea situaţie apare
extrem de rar, dar întotdeauna complet pe neaşteptate, conducătorul
auto poate presupune în mod eronat
că instalaţia de direcţie s­ar fi blocat.
Conducătorul auto nu trebuie însă decât să depună efortul necesar pentru
a executa manevra de virare.
Această indicaţie importantă are rolul
de a clarifica conjunctura descrisă
şi de a feri conducătorul auto de o
eventuală apreciere greşită.
Pericol!
În cazul ieşirii din funcţiune a servodirecţiei, autovehiculul este încă direcţionabil, dar cu un efort foarte ridicat. Solicitaţi imediat remedierea avariei de către un partener de service al
OmniPlus!

154

Rotirea volanului în staţionare
Respectaţi indicaţiile!
Indicaţie:
Pentru a evita deteriorările la coloana
de direcţie, la rotirea volanului în staţionare (autovehiculul stă pe loc), fără
asistenţă hidraulică (motorul este oprit)
şi fără disc rotativ sub roţile faţă (pneurile în contact direct cu solul), trebuie
să fie respectate următoarele puncte:

Desfaceţi dispozitivul de repoziţionare a volanului şi apăsaţi volanul
complet în jos. Fixaţi dispozitivul
de repoziţionare a volanului. Rotiţi
volanul cu ambele mâini; unghiul
dintre mâini trebuie să măsoare
între 90° şi 180°.
Precauţie:
În niciun caz nu se va roti volanul de
către 2 persoane! Nu trageţi de o singură parte a volanului!

TOURISMO / M / L (Euro VI)/10.2014 RO

Indicaţie:
Vă rugăm să respectaţi această indicaţie în special în zona atelierului!

Operarea de la postul conducătorului auto
Activarea instalaţiei pentru apeluri de service bucătărie
Activarea instalaţiei pentru apeluri
de service bucătărie
Cu comutatorul de pornire a aprinderii conectat, acţionaţi comutatorul "Instalaţie pentru apeluri de
service bucătărie".

Indicaţie:
La setul de service corespunzător se
aprinde un LED roşu.

LED­ul din comutator se aprinde.

Dacă acum se acţionează tasta
Apel la service bucătărie la un set
de service de deasupra scaunelor de pasager, pe display­ul din
afişajul multifuncţional apare o pictogramă.

TOURISMO / M / L (Euro VI)/10.2014 RO

155

156

TOURISMO / M / L (Euro VI)/10.2014 RO

Descrierile comutatoarelor
Cuprins
Întrerupătorul general de siguranţă (comutatorul pentru oprire de urgenţă) (variantă specifică ţării) . . 160
Ajustarea oglinzilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161
Butonul pentru ruloul parasolar al parbrizului (opţiune DS) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161
Butonul pentru ruloul parasolar al însoţitorului (opţiune DS) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162
Comutatorul pentru transferul sarcinilor pe osii (numai pentru autovehiculele pe 3 osii) . . . . . . . . . . . . . 162
Regenerarea filtrului de microparticule Diesel (DPF) / blocarea regenerării . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162
Butonul pentru dezactivarea programului electronic de stabilitate (ESP) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163
Butonul Program de deplasare substituent ­ schimbător de viteze GO 240­8 (opţiune DS) (2/4 şi
N) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163
Butonul Program de deplasare substituent ­ schimbător de viteze GO 240­8 (opţiune DS) (activare
program de deplasare substituent şi R) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163
Butonul pentru mod lent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164
Butonul de control pentru display . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164
Comutatorul pentru lumina de la postul conducătorului auto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165
Buton UDS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165
Comutatorul pentru lămpile de citit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165
Comutatorul pentru lumina din spaţiul pasagerilor, treapta I+II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166
TOURISMO / M / L (Euro VI)/10.2014 RO

157

Descrierile comutatoarelor
Cuprins
Comutatorul pentru lumina de noapte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166
Butonul pentru aerare/dezaerare a trapei din plafon (opţiune DS) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166
Comutatorul instalaţiei pentru apeluri de service bucătărie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167
Butonul circuitului pentru curse cu elevi (opţiune DS) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167
Comutatorul pentru sistemul de avertizare acustică la mersul înapoi (opţiune DS) . . . . . . . . . . . . . . . . . 168
Butonul Macara de ridicare a geamului la fereastra conducătorului auto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168
Buton de ridicare/ coborâre a autovehiculului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168
Buton de nivel normal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169
Comutatorul de deblocare a instalaţiei de semnalizare pentru pasageri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169
Comutatorul pentru încălzirea geamurilor: fereastra conducătorului auto/ încălzirea oglinzilor . . . . . . . 169
Comutatorul pentru încălzirea parbrizului (opţiune DS) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170
Comutatorul pentru selectarea claxonului (opţiune DS) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171
Butonul pentru închiderea centralizată a portbagajului stânga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171
Butonul pentru închiderea centralizată a portbagajului dreapta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171
Comutatorul pentru Deblocare bucătărie (opţiune DS) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172
Comutatorul pentru Deblocare toaletă (opţiune DS) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172

158

TOURISMO / M / L (Euro VI)/10.2014 RO

Descrierile comutatoarelor
Cuprins
Comutatorul pentru circuite electrice > 100 V (opţiune DS) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172
Comutatorul pentru microfonul de la scaun . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173
Butonul pentru închiderea telefonului de bord (opţiune DS) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173
Tasta de selecţie pentru telefonul de bord de la compartimentului de odihnă al conducătorului auto/
bucătărie (opţiune DS) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173
Comutatorul pentru dezactivarea frânei de încetinire de la pedală . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174
Butonul pentru frâna de staţionare (opţiune DS) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174
Comutatorul pentru instalaţia de semnalizare intermitentă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175
Butonul pentru uşa I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175
Butonul pentru uşa II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176
Comutatorul de deblocare în caz de urgenţă pentru frâna de staţionare (opţiune DS) . . . . . . . . . . . . . . 176
Tasta UDS (memoria de date în caz de accident) (opţiune DS) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176

TOURISMO / M / L (Euro VI)/10.2014 RO

159

Descrierile comutatoarelor
Întrerupătorul general de siguranţă (comutatorul pentru oprire de urgenţă) (variantă specifică ţării)
Întrerupătorul general de siguranţă
(comutatorul pentru oprire de
urgenţă) (variantă specifică ţării)
Prin acţionarea întrerupătorului general de siguranţă (1), motorul va fi oprit
dacă era în funcţiune. Tahometrul,
afişajul multifuncţional, închiderea
centralizată (opţiune DS), lumina din
habitaclu şi trapele din plafon rămân
funcţionale. Acţionarea comutatorului
pentru oprire de urgenţă prin apăsarea butonului roşu. Deblocarea comutatorului prin rotirea spre stânga a
butonului roşu.
Pericol!
Pericol de accident! Acţionaţi comutatorul pentru oprire de urgenţă numai
în caz de pericol şi când autovehiculul
staţionează, niciodată în timpul cursei. În cazul când comutatorul pentru
oprire de urgenţă este deconectat, motorul se va opri automat. În regim de
circulaţie, această acţiune scoate din
funcţiune servodirecţia. În acest caz,
acţionarea direcţiei autovehiculului necesită un efort ridicat. Suplimentar,

160

este întreruptă alimentarea electrică a
tuturor consumatorilor importanţi (de
ex. luminile autovehiculului, protecţia
anti­blocare, circuitul electric al cutiei
de viteze etc.). Siguranţa în circulaţie
a autovehiculului este pusă în pericol!

Indicaţie:
În funcţie de varianta de ţară, există
alte funcţii suplimentare.

Indicaţie:
În Finlanda, Grecia, Spania şi Italia,
instalaţia de semnalizare intermitentă
şi lumina din habitaclu sunt activate
automat. Închiderea centralizată este
funcţională (ECE­R 36).

Indicaţie:
În Franţa, instalaţia de semnalizare
intermitentă este funcţională.

TOURISMO / M / L (Euro VI)/10.2014 RO

Indicaţie:
În Norvegia, instalaţia de semnalizare
intermitentă, lumina din habitaclu, încălzirea auxiliară (aparatul de încălzire
a apei) şi claxonul sunt disponibile.

Indicaţie:
În Polonia, instalaţia de semnalizare
intermitentă este activată automat.

Indicaţie:
În Austria, prin acţionarea comutatorului pentru oprire de urgenţă, motorul
este oprit şi întreaga instalaţie electrică este scoasă de sub tensiune.

Descrierile comutatoarelor
Ajustarea oglinzilor
Ajustarea oglinzilor
Cu acest element de comandă se
poate modifica poziţia oglinzii exterioare din stânga, respectiv dreapta, în
funcţie de poziţia butonului de reglaj
(1).

Butonul pentru ruloul parasolar al
parbrizului (opţiune DS)
Ruloul parasolar poate fi coborât de
la buton şi poate fi ridicat din nou.
Ruloul parasolar este activ numai atât
timp cât butonul este acţionat.

M54_00-0986-01

M68_00-0146-01

TOURISMO / M / L (Euro VI)/10.2014 RO

161

Descrierile comutatoarelor
Butonul pentru ruloul parasolar al însoţitorului (opţiune DS)
Butonul pentru ruloul parasolar al
însoţitorului (opţiune DS)
Ruloul parasolar poate fi coborât de
la buton şi poate fi ridicat din nou.
Ruloul parasolar este activ numai atât
timp cât butonul este acţionat.

Comutatorul pentru transferul
sarcinilor pe osii (numai pentru
autovehiculele pe 3 osii)
Transferul sarcinii la osia 3 poate fi
activat de la butonul de pe panoul
instrumentelor, dacă viteza autovehiculului este sub 30 km/h. Activarea
transferului sarcinilor pe osii poate
fi anulată printr­o nouă acţionare a
butonului. La depăşirea vitezei de
30 km/h, activarea transferului sarcinilor pe osii poate fi de asemenea
anulată. Activarea transferului sarcinilor pe osii este semnalată pe ecran
printr­un simbol, iar în buton prin intermediul LED­ului.

Pentru instrucţiunile de securitate şi
indicaţiile de folosire, vezi instrucţiunile de exploatare, capitolul „Operarea de la postul conducătorului auto“.

162

TOURISMO / M / L (Euro VI)/10.2014 RO

Regenerarea filtrului de microparticule Diesel (DPF) / blocarea
regenerării
Butonul de sus acţionat: Porniţi regenerarea DPF. Acţionaţi butonul de
jos: Încheiaţi regenerarea DPF, respectiv inhibaţi regenerarea DPF automată.

Descrierile comutatoarelor
Butonul pentru dezactivarea programului electronic de stabilitate (ESP)
Butonul pentru dezactivarea programului electronic de stabilitate
(ESP)
Cu ajutorul butonului, funcţia ESP
poate fi dezactivată. Prin această
acţiune, vor fi dezactivate atât sistemul de reglare a dinamicii de rulare
(FDR), cât şi sistemul de reglare a
patinării tracţiunii (ASR). Acest lucru
este semnalat pe ecran prin intermediul unui simbol ESP tăiat. La o nouă
acţionare a butonului, respectiv la deconectarea şi conectarea comutatorului aprinderii, funcţia se restabileşte.

Butonul Program de deplasare
substituent ­ schimbător de viteze
GO 240­8 (opţiune DS) (2/4 şi N)
Cu ajutorul acestui buton, în cazul
activării unui program de deplasare
substituent (opţiune DS), are loc solicitarea treptelor de viteză disponibile,
respectiv cutia de viteze este adusă
în punctul neutru.

Pentru instrucţiunile de securitate
şi indicaţiile de folosire, vezi capitolul
„Cutiile de viteze”.

Butonul Program de deplasare
substituent ­ schimbător de viteze
GO 240­8 (opţiune DS) (activare
program de deplasare substituent
şi R)
Cu acest buton, este activat programul de deplasare de rezervă (opţiune
DS), respectiv este cuplată treapta
de mers înapoi când programul de
deplasare de rezervă este activat.

Pentru instrucţiunile de securitate
şi indicaţiile de folosire, vezi capitolul
„Cutiile de viteze”.

Pentru instrucţiunile de securitate şi
indicaţiile de folosire, vezi instrucţiunile de exploatare, capitolul „Exploatarea“.

TOURISMO / M / L (Euro VI)/10.2014 RO

163

Descrierile comutatoarelor
Butonul pentru mod lent
Butonul pentru mod lent
Butonul de sus acţionat = Mod lent
dezactivat.
Indicaţie:
Funcţia de deplasare lentă permite
pornirea automată cu viteză lentă a
autovehiculului cu punerea pe liber a
frânei de serviciu şi rularea în regim
de mers în gol a autovehiculului când
pedala de acceleraţie nu este acţionată. După pornirea cu viteză lentă,
autovehiculul continuă să ruleze cu turaţia de mers în gol, până când opriţi
autovehiculul cu frâna de serviciu sau
funcţia de deplasare lentă este dezactivată/anulată.

164

Indicaţie:
Funcţia de deplasare lentă este încă
disponibilă după o pornire a motorului şi este activată după prima pornire
de pe loc. Prin acţionarea butonului,
această funcţie poate fi dezactivată ca
şi din meniul de pe display, în cazul
în care acest meniu nu este disponibil din cauza unei imagini redate pe
cameră sau a diverselor condiţii.

TOURISMO / M / L (Euro VI)/10.2014 RO

Butonul de control pentru display
Declanşează schimbarea ecranului
sau reţine indicaţia de pe ecran
Indicaţie:
Acţionare în jos: derularea indicaţiilor
de pe display.

Indicaţie:
Acţionare în sus: „reţinerea“ indicaţiei
curente de pe display.

Descrierile comutatoarelor
Comutatorul pentru lumina de la postul conducătorului auto
Comutatorul pentru lumina de la
postul conducătorului auto
Când comutatorul aprinderii este conectat, lumina de la postul conducătorului auto poate fi conectată şi
deconectată.

Buton UDS
Cu acest buton se activează memoria
de date în caz de accident (UDS).

Comutatorul pentru lămpile de citit
În poziţia 1 a comutatorului (jos),
lămpile de citit pot fi conectate de
conducătorul auto ca iluminat suplimentar pentru habitaclu, când comutatorul aprinderii este conectat
şi circuitul economic nu este activ.
Toate lămpile de citit sunt conectate
în acest caz. În poziţia 2 a comutatorului (sus), lămpile de citit pot fi deblocate de conducătorul auto pentru
pasager, dacă, suplimentar faţă de
condiţiile de mai sus, este conectată
şi lumina de poziţie.

TOURISMO / M / L (Euro VI)/10.2014 RO

165

Descrierile comutatoarelor
Comutatorul pentru lumina din spaţiul pasagerilor, treapta I+II
Comutatorul pentru lumina din
spaţiul pasagerilor, treapta I+II
În poziţia 1 a comutatorului (jos), lumina din habitaclu poate fi conectată
integral, când comutatorul aprinderii
este conectat şi circuitul economic nu
este activ. În cazul când comutatorul
aprinderii nu este totuşi conectat, va
fi conectată lumina de noapte, fără a
lua în considerare funcţia economică.
În poziţia 2 a comutatorului (sus), lumina de noapte poate fi conectată
fără a lua în considerare circuitul economic, când comutatorul aprinderii
este conectat.

166

Comutatorul pentru lumina de
noapte
Cu acest comutator, se poate activa
lumina de noapte prin intermediul
LED­ului când lumina de poziţie este
conectată.

TOURISMO / M / L (Euro VI)/10.2014 RO

Butonul pentru aerare/dezaerare a
trapei din plafon (opţiune DS)
Trapele din plafon faţă şi spate pot
fi poziţionate separat de la câte un
buton basculant dublu în poziţia de
aerare, respectiv dezaerare, dacă ele
nu sunt închise forţat din cauza regimului funcţional de climatizare sau
Smog şi ştergătoarele de parbriz nu
sunt în funcţiune pe treapta 1 sau
2. Când trapele din plafon sunt deschise, se aprinde lumina de control
din comutatorul acţionat, iar pe display este generat un simbol funcţional
corespunzător (pictogramă). Dacă
butonul este acţionat scurt în sus,
trapa din plafon aferentă este dusă
în poziţia de aerare. Dacă este acţionat în sus mai mult de 1 secundă,
trapa din plafon va fi deschisă complet. Dacă butonul este acţionat scurt
în jos, trapa din plafon este dusă în
poziţia de dezaerare. Dacă este acţionat în jos mai mult de 1 secundă,
trapa din plafon va fi închisă.

Descrierile comutatoarelor
Comutatorul instalaţiei pentru apeluri de service bucătărie
Pericol!
Acţionaţi trapele din plafon numai dacă
în zona trapelor din plafon nu se află
nicio persoană. Dacă în raza de mişcare a trapei din plafon se află părţi
ale corpului (degete), apare pericol de
accidentare prin prinderea acestora!

Butonul circuitului pentru curse cu
elevi (opţiune DS)

Comutatorul instalaţiei pentru
apeluri de service bucătărie
Alimentarea electrică pentru apel service bucătărie este conectată. Acţionarea comutatorului este indicată
de o lampă din comutator. Acţionarea tastei pentru apel service bucătărie de la locul unui pasager este
semnalată prin simbolul funcţional
(pictograma) de pe display­ul afişajului multifuncţional. Suplimentar, se
aprinde un LED roşu la setul de service corespunzător.

La acţionarea butonului, sunt conectate toate luminile de semnalizare intermitentă stânga şi dreapta. Resetarea luminii intermitente de avertizare
pentru transport de elevi este posibilă de la butonul luminii intermitente
de avertizare „Transport de elevi” sau
de la comutatorul de pe coloana de
direcţie pentru semnalizatoare (acţionare stânga sau dreapta).

TOURISMO / M / L (Euro VI)/10.2014 RO

167

Descrierile comutatoarelor
Comutatorul pentru sistemul de avertizare acustică la mersul înapoi (opţiune DS)
Comutatorul pentru sistemul de
avertizare acustică la mersul
înapoi (opţiune DS)
Cu acest comutator, se poate deconecta sistemul de avertizare acustică la mersul înapoi dacă treapta de
mers înapoi este cuplată.

Butonul Macara de ridicare a geamului la fereastra conducătorului
auto
Fereastra conducătorului auto poate
fi deschisă sau închisă din nou. Macaraua de ridicare a geamului este
activă numai cât timp este acţionat
butonul.
Pericol!
În timpul acţionării butonului (în special
la închiderea ferestrei conducătorului
auto), în zona de mişcare a ferestrei
nu este permisă prezenţa membrelor
corpului sau a altor obiecte!

168

TOURISMO / M / L (Euro VI)/10.2014 RO

Buton de ridicare/ coborâre a
autovehiculului
La acţionarea butonului autovehiculul
se ridică sau coboară.

Pentru instrucţiunile de securitate
şi indicaţiile de folosire, vezi capitolul
„Operarea de la postul conducătorului
auto“.

Descrierile comutatoarelor
Buton de nivel normal
Buton de nivel normal
La acţionarea butonului autovehiculul
revine la nivelul normal.

Pentru instrucţiunile de securitate
şi indicaţiile de folosire, vezi capitolul
„Operarea de la postul conducătorului
auto”.

Comutatorul de deblocare a instalaţiei de semnalizare pentru
pasageri
Cu acest comutator, instalaţia de
semnalizare pentru pasageri poate
fi scoasă din funcţiune. Decuplarea
este reprezentată printr­o pictogramă
corespunzătoare pe display­ul afişajului multifuncţional.

Comutatorul pentru încălzirea geamurilor: fereastra conducătorului
auto/ încălzirea oglinzilor
Când comutatorul aprinderii este conectat şi circuitul economic nu este
activ, încălzirea ferestrei conducătorului auto şi încălzirea oglinzilor pot
fi activate de la buton. Concomitent,
este activată lumina de control din
comutator. Încălzirea ferestrei conducătorului auto şi încălzirea oglinzilor pot fi repornite numai după expirarea temporizării de deconectare
(30 minute). Odată cu deconectarea
comutatorului aprinderii, este dezactivată temporizarea de deconectare, iar încălzirea ferestrei conducătorului auto şi încălzirea oglinzilor
sunt scoase imediat de sub tensiune.
Dacă funcţia economică este activată
pe parcursul temporizării de deconectare, încălzirea ferestrei conducătorului auto şi încălzirea oglinzilor vor
fi dezactivate numai pe durata stării
economice. Dacă temporizarea de
deconectare nu a expirat încă după
dezactivarea funcţiei economice, în-

TOURISMO / M / L (Euro VI)/10.2014 RO

169

Descrierile comutatoarelor
Comutatorul pentru încălzirea parbrizului (opţiune DS)
călzirea ferestrei conducătorului auto
şi încălzirea oglinzilor vor fi realimentate electric în intervalul de timp rămas.

170

Comutatorul pentru încălzirea
parbrizului (opţiune DS)
Când comutatorul aprinderii este conectat şi circuitul economic nu este
activ, încălzirea parbrizului poate fi
conectată de la buton. Concomitent, este activată lumina de control
din comutator. Încălzirea parbrizului
poate fi repornită numai după expirarea temporizării de deconectare (30
minute). Prin acţionarea întrerupătorului general de siguranţă sau prin
deconectarea comutatorului aprinderii, temporizarea de deconectare
va fi dezactivată, iar încălzirea parbrizului va fi scoasă imediat de sub
tensiune. Dacă funcţia economică
este activată pe parcursul temporizării
de deconectare, încălzirea parbrizului va fi dezactivată numai pe durata
regimului economic. Dacă temporizarea de deconectare nu a expirat încă
după dezactivarea funcţiei de regim
economic, încălzirea parbrizului va fi
realimentată electric în intervalul de
timp rămas.

TOURISMO / M / L (Euro VI)/10.2014 RO

Descrierile comutatoarelor
Comutatorul pentru selectarea claxonului (opţiune DS)
Comutatorul pentru selectarea
claxonului (opţiune DS)

Butonul pentru închiderea centralizată a portbagajului stânga

Butonul pentru închiderea centralizată a portbagajului dreapta

Selectare claxon 1 (sus/ electric) /
claxon 2 (jos/ pneumatic)

Clapetele portbagajului se blochează
şi deblochează electro­pneumatic de
la butonul basculant, când comutatorul aprinderii este conectat. Iluminarea portbagajului este conectată
automat, cât timp clapeta portbagajului este descuiată pe una din părţi
şi o clapetă a portbagajului este deschisă. Prin intermediul LED­ului din
butonul basculant, conducătorul auto
recepţionează un mesaj de răspuns
referitor la stare. LED­ul se aprinde
­> clapetele portbagajului descuiate.

Clapetele portbagajului se blochează
şi deblochează electro­pneumatic de
la butonul basculant, când comutatorul aprinderii este conectat. Iluminarea portbagajului este conectată
automat, cât timp clapeta portbagajului este descuiată pe una din părţi
şi o clapetă a portbagajului este deschisă. Prin intermediul LED­ului din
butonul basculant, conducătorul auto
recepţionează un mesaj de răspuns
referitor la stare. LED­ul se aprinde
­> clapetele portbagajului descuiate.

TOURISMO / M / L (Euro VI)/10.2014 RO

171

Descrierile comutatoarelor
Comutatorul pentru Deblocare bucătărie (opţiune DS)
Comutatorul pentru Deblocare
bucătărie (opţiune DS)
Când bucătăria este deblocată, sunt
active alimentarea cu apă, luminile şi
câteva funcţii de bază.

Pentru instrucţiunile de securitate şi
indicaţiile de folosire, vezi instrucţiunile de exploatare, capitolul „Bucătăria de bord“.

172

Comutatorul pentru Deblocare
toaletă (opţiune DS)
Când toaleta este descuiată, sunt posibile toate funcţiile toaletei.

Pentru instrucţiunile de securitate şi
indicaţiile de folosire, vezi instrucţiunile de exploatare, capitolul „Toaleta“.

TOURISMO / M / L (Euro VI)/10.2014 RO

Comutatorul pentru circuite
electrice > 100 V (opţiune DS)
Prin intermediul acestui buton, circuitele electrice cu tensiunea efectivă de
peste 100 V pot fi deconectate de la
circuitul principal de alimentare electrică.

Respectaţi instrucţiunile de securitate şi indicaţiile de folosire din instrucţiunile de exploatare ale producătorului instalaţiei.

Descrierile comutatoarelor
Comutatorul pentru microfonul de la scaun
Comutatorul pentru microfonul de
la scaun
Cu acest comutator se activează microfonul de la scaunul conducătorului
auto pentru difuzarea de anunţuri.

Butonul pentru închiderea telefonului de bord (opţiune DS)
Acest buton există numai în combinaţie cu tasta de selecţie pentru telefonul de bord din compartimentul de
odihnă al conducătorului auto/bucătărie (opţiune DS). Dacă el este acţionat în sus, o legătură telefonică existentă spre compartimentul de odihnă
al conducătorului auto, respectiv spre
bucătăria de bord va fi încheiată.

Tasta de selecţie pentru telefonul
de bord de la compartimentului
de odihnă al conducătorului auto/
bucătărie (opţiune DS)
La acţionarea butonului în jos, este
emis un sunet de apel la telefonul
din zona bucătăriei de bord. Concomitent, se aprinde LED­ul din buton. Dacă receptorul este ridicat, se
poate purta o discuţie prin intermediul
microfonului tip „gât de lebădă“ cu
persoana de la bucătăria de bord, indiferent dacă microfonul este conectat. Vocea persoanei de la bucătăria
de bord va fi redată prin cele două
difuzoare frontale. Acţionarea butonului în sus are ca efect un sunet de
apel la telefonul din compartimentul
de odihnă al conducătorului auto, iar
LED­ul din buton se aprinde. Dacă
telefonul este ridicat, se poate purta
o convorbire în acelaşi fel. După încheierea convorbirii, în toate cazurile
„butonul telefonului de bord“ trebuie
să fie acţionat în sus; în caz contrar,
instalaţia de audiţie radio rămâne pe

TOURISMO / M / L (Euro VI)/10.2014 RO

173

Descrierile comutatoarelor
Comutatorul pentru dezactivarea frânei de încetinire de la pedală
mut. LED­ul din buton trebuie să se
stingă.
Pericol!
Concentraţi­vă atenţia cu prioritate
asupra evenimentelor din trafic.

Pericol!
Folosiţi telefonul de bord numai dacă
situaţia din trafic permite acest lucru.
Luaţi în considerare că autovehiculul
dumneavoastră parcurge într­o secundă o distanţă de 14 m încă de la
viteza de aprox. 50 km/h.

174

Comutatorul pentru dezactivarea
frânei de încetinire de la pedală
Toate frânele de încetinire încorporate în autovehicul (Retarder­ul, frâna
de motor, clapeta pentru deschidere
constantă) comandate împreună cu
pedala de frână sunt dezactivate. În
acest caz, în meniul de bază al ecranului apare un mesaj (pictogramă) cu
simbolul „Frână de încetinire“ tăiat.
Indicaţie:
Acest comutator trebuie să fie acţionat
cu precădere în condiţii de circulaţie
pe timp de iarnă, pentru a putea doza
mai bine efectul de frânare.

TOURISMO / M / L (Euro VI)/10.2014 RO

Butonul pentru frâna de staţionare
(opţiune DS)
La acţionarea butonului, toate roţile
sunt frânate cu o presiune redusă.
Activarea frânei de staţionare este
permisă numai când autovehiculul
staţionează.
Pericol!
Dacă frâna de staţionare nu este folosită în conformitate cu destinaţia sa,
autovehiculul poate rula necontrolat.
Consecinţa poate fi un accident cu vătămări grave sau mortale. De aceea:
­ Înainte de pornirea şi oprirea motorului, precum şi înainte de părăsirea locului conducătorului auto, activaţi întotdeauna frâna de mână/ parcare (vezi
instrucţiunile de exploatare, capitolul
„Deservirea din locul conducătorului
auto”).

Descrierile comutatoarelor
Comutatorul pentru instalaţia de semnalizare intermitentă
Pericol!
Nu folosiţi în niciun caz frâna de staţionare pentru parcare sau pentru
asigurarea autovehiculului împotriva
rulării necontrolate. ­ La oprirea pe
pantele ascendente sau descendente
cu înclinaţie de peste 15 %, precum
şi în staţiile aflate pe pantele ascendente sau descendente cu înclinaţie
de peste 15 %, cuplaţi frâna de mână/
parcare. ­ Cuplaţi frâna de staţionare
numai cu autovehiculul staţionat.

Pentru instrucţiunile de securitate şi
indicaţiile de folosire, vezi instrucţiunile de exploatare, capitolul „Operarea de la postul conducătorului auto“.

Comutatorul pentru instalaţia de
semnalizare intermitentă
Sunt conectate toate luminile de
semnalizare intermitentă stânga
şi dreapta, indiferent de starea
comutatorului aprinderii. Controlul
semnalizatoarelor luminează intermitent în butonul pentru avertizare
intermitentă şi în luminile de control
verzi din afişajul multifuncţional.

Butonul pentru uşa I
De la butonul conducătorului auto,
se deschide sau închide uşa faţă
dreapta. Condiţia necesară pentru
deschidere este ca autovehiculul să
fie în staţionare. Deschiderea uşii
este semnalată conducătorului auto
printr­o lumină de control în butonul
conducătorului auto şi o pictogramă
corespunzătoare pe display­ul afişajului multifuncţional.

Pentru instrucţiunile de securitate şi
indicaţiile de folosire, vezi instrucţiunile de exploatare, capitolul „Deschiderea/încuierea”.

TOURISMO / M / L (Euro VI)/10.2014 RO

175

Descrierile comutatoarelor
Butonul pentru uşa II
Butonul pentru uşa II
De la butonul conducătorului auto,
se deschide sau închide uşa centrală
dreapta. Condiţia necesară pentru
deschidere este ca autovehiculul să
fie în staţionare. Deschiderea uşii
este semnalată conducătorului auto
printr­o lumină de control în butonul
conducătorului auto şi o pictogramă
corespunzătoare pe display­ul afişajului multifuncţional.

Comutatorul de deblocare în
caz de urgenţă pentru frâna de
staţionare (opţiune DS)
Cu acest comutator, se poate decupla frâna de staţionare în caz de urgenţă, respectiv în caz de avarie.
Pericol!
Acest comutator este sigilat cu plumb,
acţionarea sa fiind permisă numai în
cazul unei avarii la frâna de staţionare/
sistemul de blocare a pornirii.

Pericol!

Pentru instrucţiunile de securitate şi
indicaţiile de folosire, vezi instrucţiunile de exploatare, capitolul „Deschiderea/încuierea”.

176

Înainte de acţionarea comutatorului
de deblocare în caz de urgenţă pentru frâna de staţionare, asiguraţi­vă
obligatoriu că frâna de mână/ parcare
este activată. În caz contrar, autovehiculul se poate pune în mişcare necontrolat.

TOURISMO / M / L (Euro VI)/10.2014 RO

Tasta UDS (memoria de date în
caz de accident) (opţiune DS)
Acţionarea tastei UDS semnalizează
memoriei de date importanţa deosebită în caz de accident după un
eveniment şi determină managerul
pentru memorie să păstreze respectivul eveniment un timp mai îndelungat
în memorie.
Indicaţie:
Memoria de date în caz de accident
(UDS) este un sistem pentru detecţia
şi înregistrarea accidentelor şi situaţiilor de circulaţie, de ex. tamponarea
unei borduri sau manevre de frânare
extreme. Se creează un protocol electronic, care documentează cu putere
juridică în întregime, după ceas şi absolut incoruptibil desfăşurarea unui
eveniment.

Scaunul conducătorului auto/ scaunele pasagerilor
Cuprins
Scaunul conducătorului auto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178
Elementele de comandă la scaunul conducătorului auto Grammer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180
Elementele de comandă la scaunul conducătorului auto ISRI 6860/875 (dotare specială) . . . . . . . . . . . 182
Manevrarea scaunului însoţitorului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184
Reglarea scaunului de pasager . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185
Manevrarea centurii de siguranţă de la scaunul conducătorului auto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186
Manevrarea centurii de siguranţă de la scaunul însoţitorului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187
Centura de siguranţă la scaunele din spaţiul pentru pasageri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187
Demontarea pernei scaunului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187
Montarea pernei scaunului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188
Afişarea indicaţiilor de legare a centurii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188
Setul de service al scaunului de pasager . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190

TOURISMO / M / L (Euro VI)/10.2014 RO

177

Scaunul conducătorului auto/ scaunele pasagerilor
Scaunul conducătorului auto
Scaunul conducătorului auto
Respectarea indicaţiilor următoare
este obligatorie:
Pericol!
Din motive de siguranţă în circulaţie,
scaunul conducătorului auto nu are
voie să fie repoziţionat în timpul cursei!

Indicaţie:
Descrierile următoare reprezintă numai
un plan rezumativ asupra elementelor
de comandă. În fiecare caz individual,
se vor avea în vedere instrucţiunile de
exploatare redactate de producător!

178

TOURISMO / M / L (Euro VI)/10.2014 RO

Scaunul conducătorului auto/ scaunele pasagerilor

TOURISMO / M / L (Euro VI)/10.2014 RO

179

Scaunul conducătorului auto/ scaunele pasagerilor
Elementele de comandă la scaunul conducătorului auto Grammer
Elementele de comandă la scaunul conducătorului auto Grammer

180

TOURISMO / M / L (Euro VI)/10.2014 RO

Scaunul conducătorului auto/ scaunele pasagerilor
Elementele de comandă la scaunul conducătorului auto Grammer
1

Ajustarea spătarului
Indicaţie:
Indicaţie:
Detensionaţi spătarul ­ trageţi maneta în sus ­ adoptaţi poziţia dorită ­ eliberaţi
maneta.

2

Camera (+) se umflă/ camera (­) se goleşte

5

Camera (+) se umflă/ camera (­) se goleşte

4

6

Amortizorul se poate regla
continuu (fără trepte) de la
slab până la tare.

Sprijinitorul lombar (camera
inferioară)

7
8
9
10

Coborâre rapidă
Închizătorul centurii
Comutatorul pentru încălzirea scaunului/climatizarea
scaunului (opţiune DS)
Reglarea înclinaţiei pernei
scaunului

Reglarea adâncimii pernei
scaunului
Indicaţie:
Trageţi tasta în sus. Perna
scaunului se poate regla.

12

Reglarea amortizării
Indicaţie:

Sprijinitorul lombar (camera
superioară)
Indicaţie:

11

Trageţi maneta în sus =
ajustare în sus/ apăsaţi
maneta în jos = ajustare în
jos

Indicaţie:

3

Reglarea pe înălţime

Detensionaţi spătarul. Trageţi tasta în sus. Înclinaţia
scaunului se poate regla.

Indicaţie:

Adaptarea conturului lateral

Ghidajul lateral reglabil individual cu ajutorul a 2 camere cu aer comprimat.
Camera (+) se umflă/ camera (­) se goleşte

Indicaţie:

Reglarea longitudinală a
scaunului conducătorului
auto
Indicaţie:
Trageţi maneta în sus.
Scaunul se poate deplasa
pe direcţia longitudinală.

TOURISMO / M / L (Euro VI)/10.2014 RO

181

Scaunul conducătorului auto/ scaunele pasagerilor
Elementele de comandă la scaunul conducătorului auto ISRI 6860/875 (dotare specială)
Elementele de comandă la scaunul conducătorului auto ISRI
6860/875 (dotare specială)

182

TOURISMO / M / L (Euro VI)/10.2014 RO

Scaunul conducătorului auto/ scaunele pasagerilor
Elementele de comandă la scaunul conducătorului auto ISRI 6860/875 (dotare specială)
1

Reglarea longitudinală a
scaunului conducătorului
auto

4

Indicaţie:
Indicaţie:
Încălzire a pernei scaunului
şi a spătarului cu reglare
termostatică.

Indicaţie:
Trageţi maneta în sus.
Scaunul se poate deplasa
pe direcţia longitudinală.

2

5

Coborâţi scaunul prin apăsarea basculei în jos. Prin
apăsarea basculei în sus,
aduceţi scaunul la înălţimea
reglată.

6

Reglarea adâncimii pernei
scaunului

Sprijinitorul lombar

Apăsaţi tasta, pentru a umfla şi dezumfla camera de
aer respectivă

9
10

Reglarea amortizării

Mânerul în sus = forţă de
amortizare maximă. Mânerul în jos = forţă de amortizare minimă.

7

Activarea rotirii
Ajustarea spătarului
Indicaţie:
Trageţi mânerul în sus şi
aduceţi spătarul în poziţia
dorită.

Indicaţie:

Indicaţie:
Trageţi maneta în sus şi
împingeţi perna scaunului înainte/ înapoi. Lăsaţi
perna scaunului să se înclicheteze din nou.

8

Coborârea
Indicaţie:

Indicaţie:

3

Trageţi, respectiv apăsaţi
mânerul şi reglaţi înălţimea
dorită a scaunului.

Indicaţie:

Reglarea înclinaţiei

Trageţi mânerul în sus.
Modificaţi înclinaţia prin
tensionare şi detensionare
în partea frontală a pernei
scaunului.

Încălzirea

11

Reglarea segmentului pentru umeri

Reglarea pe înălţime

TOURISMO / M / L (Euro VI)/10.2014 RO

183

Scaunul conducătorului auto/ scaunele pasagerilor
Manevrarea scaunului însoţitorului
Indicaţie:
Trageţi mânerul în sus şi
aduceţi semispătarul superior în poziţia dorită.

12

Cotierele

Manevrarea scaunului însoţitorului
Indicaţie:
Pe scaunul însoţitorului are voie să se
aşeze numai personalul însoţitor.

Indicaţie:
Înclinaţia poate fi reglată
progresiv de la butonul
zimţuit.

M91_00-0009-01

Deschiderea scaunului însoţitorului: mişcaţi maneta opritoare (1) în
sensul indicat de săgeată şi rabataţi în jos suprafaţa de aşezare de
la mânerul de prindere (2).
Scaunul însoţitorului nu se poate
opri în poziţia orizontală. De

184

TOURISMO / M / L (Euro VI)/10.2014 RO

aceea, ţineţi suprafaţa de aşezare
până când v­aţi aşezat pe scaun.
Pericol!
Când vă ridicaţi de pe scaun, suprafaţa de aşezare revine automat în poziţia iniţială. Înainte de a lua loc din
nou, deschideţi din nou scaunul însoţitorului prin rabatare, aşa cum a fost
descris.

Scaunul conducătorului auto/ scaunele pasagerilor
Reglarea scaunului de pasager
Reglarea scaunului de pasager

Reglarea laterală a scaunelor de
pe marginea culoarului

Indicaţie:
Între poziţia iniţială verticală şi poziţia
de capăt rabatată, există mai multe
posibilităţi de fixare. Puteţi alege liber
aceste posibilităţi.

Reglaţi spătarul (pe partea ferestrei):

Indicaţie:
Acţionaţi bascula în zona din faţă (2)
şi, concomitent, deplasaţi scaunul spre
culoarul central, respectiv readuceţi­l
la poziţia iniţială.

Coborârea/ ridicarea cotierei
Indicaţie:
M91.00-0046-71

Reglaţi spătarul (pe partea culoarului):
Indicaţie:
Acţionaţi bascula din zona din spate
(1) şi, concomitent, apăsaţi spre înapoi
spătarul cu bustul. Eliberaţi bascula
când spătarul este în poziţia dorită.
Spătarul se fixează imediat prin înclichetare.

Trageţi spre înapoi maneta mică neagră (3) dintre suprafaţa de aşezare şi
peretele autovehiculului. Concomitent,
împingeţi spătarul spre înapoi cu bustul. Eliberaţi maneta (3) când spătarul
este în poziţia dorită.

Indicaţie:

Indicaţie:
Pe partea culoarului: prindeţi cotiera
ridicată din faţă de suprafaţa de sprijin
a braţului şi ridicaţi­o uşor. Apoi rabataţi cotiera cu grijă în jos. Pentru
ridicarea cotierei, este suficient să o
duceţi în sus. Cotiera se fixează automat în poziţia de capăt.

Între poziţia iniţială verticală şi poziţia
de capăt rabatată, există mai multe
posibilităţi de fixare. Puteţi alege liber
aceste posibilităţi.

TOURISMO / M / L (Euro VI)/10.2014 RO

185

Scaunul conducătorului auto/ scaunele pasagerilor
Manevrarea centurii de siguranţă de la scaunul conducătorului auto
Indicaţie:
Pe partea ferestrei: cotiera scaunului de la fereastră (opţiune DS) este
montată între locurile de pe scaun. Ea
permite fără probleme ridicarea sau
coborârea.

Manevrarea centurii de siguranţă
de la scaunul conducătorului auto
Indicaţie:
Scaunul montat al conducătorului
auto are un sistem integrat de centuri.
Din acest motiv, indicaţiile de folosire
sunt valabile numai pentru centurile
montate în fabrica producătoare.

Indicaţie:
În timpul cursei, centura de siguranţă
trebuie să fie aplicată în conformitate
cu §21a StVO (regulamentul de circulaţie rutieră din Germania). Respectaţi
prescripţiile valabile pe plan naţional.

Aplicaţi centura de siguranţă: aşezaţi centura de siguranţă nerăsucită şi întinsă peste bazin şi umăr,
şi blocaţi­o în închizătorul centurii
cu zgomot perceptibil auditiv.

186

TOURISMO / M / L (Euro VI)/10.2014 RO

Pericol!
Centura de siguranţă nu are voie să
fie aşezată sau prinsă peste gât, sau
să frece de muchii ascuţite. Centura trebuie să fie poziţionată cât mai
aproape de corp; de aceea, evitaţi
purtarea de haine în surplus. Nu duceţi centura de siguranţă peste obiecte
rigide sau casante din buzunarele hainei. Întindeţi centura de siguranţă de
mai multe ori peste umăr.

Deschideţi centura de siguranţă:
apăsaţi tasta roşie din piesa închizătorului şi ajutaţi revenirea centurii de siguranţă, conducând­o spre
retractorul automat.

Scaunul conducătorului auto/ scaunele pasagerilor
Manevrarea centurii de siguranţă de la scaunul însoţitorului
Manevrarea centurii de siguranţă
de la scaunul însoţitorului
Aplicaţi centura de siguranţă: aşezaţi centura de siguranţă nerăsucită şi întinsă peste bazin, şi
blocaţi­o în închizătorul centurii cu
zgomot perceptibil auditiv.
Pericol!
Acest loc are voie să fie ocupat numai
de către însoţitorul de cursă.

Deschideţi centura de siguranţă:
apăsaţi tasta roşie din piesa închizătorului şi ajutaţi revenirea centurii de siguranţă, conducând­o spre
retractorul automat.

Centura de siguranţă la scaunele
din spaţiul pentru pasageri

Demontarea pernei scaunului

Aplicaţi centura de siguranţă: aşezaţi centura de siguranţă nerăsucită şi întinsă peste bazin, şi
blocaţi­o în închizătorul centurii cu
zgomot perceptibil auditiv.
Indicaţie:
În toate cazurile, o centură de siguranţă are voie să fie aplicată numai
unei singure persoane.

M91.00-0047-71

Pentru a demonta perna scaunului, prindeţi cu ambele mâini perna
scaunului din faţă şi trageţi în sus.
Apoi trageţi perna în sensul de
deplasare afară din ghidaj şi extrageţi­o în sus.

TOURISMO / M / L (Euro VI)/10.2014 RO

187

Scaunul conducătorului auto/ scaunele pasagerilor
Montarea pernei scaunului
Montarea pernei scaunului
Ridicaţi uşor perna scaunului în
faţă şi introduceţi­o prin glisare
în spate în ghidaj până la opritor.
Apăsaţi perna scaunului faţă în
jos, până când se cuplează cu
zgomot perceptibil.

Afişarea indicaţiilor de legare a
centurii
Afişarea indicaţiilor de legare a
centurii

M54_00-0978-01

Când comutatorul de pornire a aprinderii este conectat şi uşile sunt închise, după pornirea de pe loc, în
parte din faţă dreapta a spaţiului pentru pasageri se va activa timp de 5
minute indicaţia "Legarea centurii"
(1).

188

TOURISMO / M / L (Euro VI)/10.2014 RO

Scaunul conducătorului auto/ scaunele pasagerilor

TOURISMO / M / L (Euro VI)/10.2014 RO

189

Scaunul conducătorului auto/ scaunele pasagerilor
Setul de service al scaunului de pasager
Setul de service al scaunului de
pasager

190

TOURISMO / M / L (Euro VI)/10.2014 RO

Scaunul conducătorului auto/ scaunele pasagerilor
Setul de service al scaunului de pasager
1
2
3
4
5
6

Difuzor
Duzele de aer
Tasta Stop (solicitare de
oprire)
Tasta Apel la service bucătărie (tasta se aprinde la
acţionare)
Lampa de citit
Tasta Lampă de citit

TOURISMO / M / L (Euro VI)/10.2014 RO

191

192

TOURISMO / M / L (Euro VI)/10.2014 RO

Cutii de viteze
Cuprins
Instrucţiunile de securitate pentru cutia de viteze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194
Operarea cu cutia de viteze PSH (sistemul asistat pneumatic) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195
Cutia de viteze GO 250­8 (descrierea sistemului) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196
Traductorul (maneta de selecţie) GO 250 ­ 8 (opţiune DS) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198
Operarea cu cutia de viteze GO 250­8 PowerShift (opţiune DS) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199
Operarea cu programul de deplasare de rezervă GO 250­8 PowerShift (opţiune DS) . . . . . . . . . . . . . . 213

TOURISMO / M / L (Euro VI)/10.2014 RO

193

Cutii de viteze
Instrucţiunile de securitate pentru cutia de viteze
Instrucţiunile de securitate pentru
cutia de viteze

Pericol!
Dacă este necesar să părăsiţi autovehiculul când motorul este în funcţiune
­ chiar şi numai pentru scurt timp ­ trebuie să vă asiguraţi că aţi adus cutia
de viteze în poziţia „N” (punctul neutru), că aţi aplicat frâna de mână/ parcare şi că autovehiculul este asigurat
suplimentar cu pene de blocare a roţilor! Părăsirea autovehiculului când
motorul este în funcţiune este permisă
numai când în spaţiul pentru pasageri
nu se mai află nicio persoană şi când
autovehiculul este asigurat împotriva
accesului neautorizat!

serviciu şi continuă să ruleze cu turaţia de mers în gol. În cazul în care
turaţia motorului scade din cauza unei
rezistenţe crescute la deplasarea sub
aproximativ 550 1/min şi/ sau apăsaţi
frâna de serviciu când turaţiile motorului sunt scăzute, blocul electronic se
decuplează automat. Fluxul de forţă
este întrerupt şi autovehiculul poate
rula înapoi, de ex. pe pantele ascendente.

Indicaţie:
Cât timp nu este acţionată nici pedala
de acceleraţie, nici pedala de frână,
ambreiajul rămâne închis şi autovehiculul rulează cu turaţia de mers în gol.
Acest lucru funcţionează în treptele 1
şi 2.

Pericol!
Autovehiculul dispune de o funcţie de
deplasare lentă. Autovehiculul începe
să se deplaseze lent în mod automat
când funcţia de deplasare lentă este
activată după decuplarea frânei de

194

TOURISMO / M / L (Euro VI)/10.2014 RO

Precauţie:
Ambreiajul este cel mai bine menajat
la rularea în regim de mers în gol. În
regim „stop and go“, trebuie aşadar
ca pedala de frână să fie acţionată,
după posibilitate, cât mai rar posibil,
astfel încât rularea să aibă loc întotdeauna în regim de mers în gol. Pentru a menţine viteza cât mai scăzută
posibil, se poate cupla manual treapta
de viteză 1. În cazul în care viteza
este menţinută la un nivel scăzut cu
pedala de frână, ambreiajul freacă.
Acest lucru produce o uzură majoră a
ambreiajului. În cazul în care pedala
de frână este apăsată ceva mai energic (peste 10% din cursa pedalei de
frână), ambreiajul se deschide până
când nu va mai freca.

Cutii de viteze
Operarea cu cutia de viteze PSH (sistemul asistat pneumatic)
Indicaţie:

Operarea cu cutia de viteze PSH
(sistemul asistat pneumatic)

În cazul unei sarcini mari asupra ambreiajului, este emisă o avertizare
printr­un mesaj (gri) pe display. Dacă
sarcina persistă, se emite un mesaj de
avertizare (galben) şi funcţia de deplasare lentă este dezactivată automat.
O suprasarcină asupra ambreiajului
din cauza funcţiei de deplasare lentă
este astfel exclusă.

rea următoarei trepte de viteză, conducătorul auto trebuie să deplaseze
schimbătorul de două ori mai încet
decât până acum! Scoaterea dintr­o
treaptă de viteză se desfăşoară în modul obişnuit, printr­o mişcare continuă.
Cele mai bune manevre de schimbare
a vitezelor se obţin cuplând treapta
de viteză printr­o apăsare uşoară pe
Joystick şi „aşteptând” procesul de
schimbare de către sistemul PSH. În
situaţii dificile, sunt posibile, fireşte, şi
schimbări mai rapide ale vitezelor.

Acţionarea schimbătorului la ieşirea din funcţiune a sistemului PSH

M26_00-0004-01

Acţionarea schimbătorului

Indicaţie:

Indicaţie:
Această cutie de viteze este exclusiv mecanică. Cu o valoare de aprox.
90 mm, cursele de schimbare a vitezelor au o lungime redusă la aproximativ jumătate faţă de cele de până
acum! Timpul fizic necesar pentru o
schimbare a vitezelor prin sincronizare în transmisie este însă aproape
acelaşi. Cu alte cuvinte, pentru cupla-

Sistemul pneumatic PSH asistă procesul de schimbare a vitezelor şi este
limitat la o presiune de 2,4 bar. La ieşirea din funcţiune a sistemului PSH,
schimbarea tuturor treptelor de viteză
în regim de circulaţie este posibilă numai cu un efort ridicat. Durata schimbării vitezelor (levierul schimbătorului apăsat ­ treapta de viteză cuplată)
este mai lungă în această situaţie, de-

TOURISMO / M / L (Euro VI)/10.2014 RO

195

Cutii de viteze
Cutia de viteze GO 250­8 (descrierea sistemului)
oarece procesul de sincronizare nu se
desfăşoară atât de rapid.

Cutia de viteze GO 250­8 (descrierea sistemului)
Cutia de viteze GO 250­8 este adaptată la motor prin intermediul unui
ambreiaj uscat. Comanda ambreiajului are loc, de asemenea, de la sistemul de transmisie, pedala de ambreiaj nemaifiind astfel necesară.
Procesele de schimbare a vitezelor şi
acţionarea ambreiajului sunt realizate
electro­pneumatic. În acest scop, un
bloc electronic fixat pe cutia de viteze
comandă supapele cilindrului pneumatic de poziţionare pentru treapta
de viteză, locaşul manetei schimbătorului şi ambreiaj.
Conducătorul auto selectează sensul de deplasare la traductor, apoi
poate influenţa mişcarea longitudinală a autovehiculului de la pedala
de acceleraţie şi de frână. Avantaj:
conducătorul auto este degrevat de
manevrele de schimbare a treptelor
de viteză şi acţionare a ambreiajului.
Cu ajutorul traductorului, conducătorul auto poate alege între selectarea

196

TOURISMO / M / L (Euro VI)/10.2014 RO

treptelor de viteză automat şi manual.
Selectarea manuală a treptelor de
viteză trebuie să fie folosită însă numai în cazuri speciale, de ex. pentru
frânarea autovehiculului sau la conducere în zone cu relief muntos. În
regim normal de deplasare, se va
circula pe modul de funcţionare automată.
Funcţia de selectare inteligentă a
treptelor de viteză în regimul de funcţionare automată ia în considerare
valorile prestabilite de conducătorul
auto (prin acţionarea pedalei de acceleraţie şi a frânei), starea curentă a
motorului, panta ascendentă, respectiv descendentă şi încărcarea autovehiculului la alegerea treptelor de
viteză şi realizează un compromis optim între confort, consum şi uzură.
Sistemul pentru controlul deplasării coordonează funcţiile ansamblului
de propulsie prin prestabilirea cuplului motor la sistemul de comandă a
motorului, treapta de viteză care urmează a fi aleasă şi poziţia nomi-

Cutii de viteze
Cutia de viteze GO 250­8 (descrierea sistemului)
nală a ambreiajului la sistemul de comandă a cutiei de viteze.
Unităţile de comandă mecatronice
pentru sistemul de comandă a cutiei de viteze şi sistemul de reglaj al
motorului transferă apoi comenzile
de poziţionare ale sistemului pentru
reglajele de deplasare la motor şi la
transmisie.
Ecranul de pe panoul instrumentelor
oferă conducătorului auto toate informaţiile din sistem necesare (de ex.
treapta de viteză, avarii etc.).
Sistemul dispune de un program de
deplasare substituent, care poate fi
activat la apariţia de erori la cutia de
viteze, pentru a putea deplasa autovehiculul din zona periculoasă, respectiv până la atelierul cel mai apropiat. El poate fi activat însă şi în modul funcţional fără erori, cu scopul
de pregătire pentru situaţiile care pot
apărea ulterior.
În aceste sens, a se vedea „Operarea cu programul de deplasare substituent GO 250­8“ din acest capitol.
TOURISMO / M / L (Euro VI)/10.2014 RO

197

Cutii de viteze
Traductorul (maneta de selecţie) GO 250 ­ 8 (opţiune DS)
Traductorul (maneta de selecţie)
GO 250 ­ 8 (opţiune DS)

198

TOURISMO / M / L (Euro VI)/10.2014 RO

Cutii de viteze
Operarea cu cutia de viteze GO 250­8 PowerShift (opţiune DS)
1
2
3
M/A

Tasta pentru punctul neutru
Cuplarea unei trepte inferioare/ cuplarea treptei de
mers înapoi
Tasta­funcţie
Comutarea în modul funcţional manual/ automat

Operarea cu cutia de viteze GO
250­8 PowerShift (opţiune DS)
Pericol!
Nu părăsiţi niciodată postul conducătorului auto când motorul este în
funcţiune şi o treaptă de viteză este
cuplată.

Indicaţie:
În regimul de funcţionare
automată, printr­o scurtă
atingere este posibilă
schimbarea de pe "Basis"
pe "dinamic".

4

Cuplarea unei trepte superioare

sistemele relevante pentru securitate
vor fi efectuate obligatoriu de către un
atelier de specialitate calificat.

Pericol!
În cazul pierderii de presiune sau dacă
presiunea înmagazinată în circuitul
transmisiei/ambreiajului este prea scăzută, nu mai puteţi schimba treptele
de viteză sau ambreia. Apare pericol
de accident! Nu puneţi autovehiculul
în mişcare sau opriţi imediat respectând regulile de circulaţie. Asiguraţi
autovehiculul împotriva rulării necontrolate, de ex. cu frâna de mână/ parcare. Dispuneţi imediat verificarea şi
repararea instalaţiei de aer comprimat de către un atelier de specialitate
cu personal calificat. EvoBus vă recomandă în acest sens un partener
de service al EvoBus. Lucrările relevante pentru securitate şi lucrările la

Pericol!
Dacă turaţia motorului în treapta de viteză 1 scade sub 600 1/min, cutia de
viteze PowerShift execută automat decuplarea. Transferul de putere va fi
întrerupt, autovehiculul poate rula înapoi, de ex. pe pante ascendente, apărând posibilitatea de provocare a unui
accident. Din acest motiv, nu lăsaţi
niciodată turaţia motorului în treapta
de viteză 1 să scadă sub 600 1/min.

+++ Alegerea modului funcţional
+++
Indicaţie:
Cu cutia de viteze PowerShift, puteţi
rula în 2 moduri funcţionale: Mod manual sau mod automat. În modul manual, aveţi posibilitatea de a decide
singur momentul schimbării treptei şi
sensul schimbării treptei. În modul

TOURISMO / M / L (Euro VI)/10.2014 RO

199

Cutii de viteze
Operarea cu cutia de viteze GO 250­8 PowerShift (opţiune DS)
automat, nu este necesară decât cuplarea treptei de pornire de pe loc.
PowerShift va schimba apoi automat
treptele de viteză, în funcţie de turaţia
motorului, poziţia pedalei de acceleraţie, starea de solicitare a motorului,
regimul de funcţionare al frânei de încetinire, starea de încărcare a autovehiculului şi forma de relief pe care
este construit carosabilul.

Indicaţie:
În regimul de funcţionare automată
sunt disponibile două programe de comutare „Basis“ şi „Dinamic“, care pot fi
activate cu butonul A/M de pe maneta
de selecţie. Deplasare trebuie să aibă
loc în programul de comutare cu consum optimizat „Basis“. Programul de
comutare „Dinamic“ influenţează pozitiv capacitatea de accelerare a autovehiculului, cuplând o treaptă superioară
faţă de programul de comutare „Basis“
la turaţii ridicate. Acest lucru conduce
la un consum mai ridicat de carburant
faţă de adaptarea „Basis“.

200

M54.00-2278-71

Pe modul funcţional manual (1)
apare un "M" lângă indicatorul
treptei de viteză.

TOURISMO / M / L (Euro VI)/10.2014 RO

M26_00-0122-71

Prin acţionarea manetei de selecţie spre stânga, se comută de pe
modul funcţional manual pe cel
automat.

Cutii de viteze
Operarea cu cutia de viteze GO 250­8 PowerShift (opţiune DS)
Indicaţie:

Indicaţie:

Pentru a trece în modul automat de
pe „Basis“ pe „Dinamic", acţionaţi scurt
maneta de selecţie spre stânga.

Pe modul funcţional "Dinamic", sistemul automat trece pe următoarea
treaptă de viteză numai la turaţii mai
ridicate.

+++ Cuplarea punctului neutru al
cutiei de viteze +++
Pericol!

M54.00-2075-71

În modul funcţional automat, lângă
indicatorul treptei de viteză (1)
apare un „A”.
Indicaţie:
Se recomandă cuplarea modului funcţional manual pentru cursele în zone
cu relief dificil, de exemplu pentru a se
evita cuplarea în mod nedorit a unei
trepte superioare şi, implicit, întreruperea tracţiunii.

M54.00-2277-71

Pe modul funcţional automat " Dinamic", sub indicatorul treptei de
viteză apare un "dyn" (1).

Dacă aduceţi cutia de viteze în punctul neutru, efectul frânei de motor se
pierde sau forţa de tracţiune se întrerupe. Apare eventualitatea ca autovehiculul să nu mai poată fi adus la timp
în stare de repaus şi să provocaţi, în
acest fel, un accident. De aceea, nu
cuplaţi niciodată manual în punctul neutru al cutiei de viteze în timpul cursei.

TOURISMO / M / L (Euro VI)/10.2014 RO

201

Cutii de viteze
Operarea cu cutia de viteze GO 250­8 PowerShift (opţiune DS)
+++ Cuplarea treptei de mers înapoi +++

Indicaţie:

Opriţi autovehiculul.

Poziţia neutră a cutiei de viteze „N“
poate fi cuplată din orice treaptă de
viteză, dacă maneta de selecţie este
în poziţia de bază.

Acţionaţi frâna de serviciu sau
frâna de mână/ parcare.

M54.00-2074-71

Imediat ce cutia de viteze este în
punctul neutru, indicatorul treptei
de viteză (1) arată „N”.
Indicaţie:
M26_00-0123-71

Acţionaţi tasta pentru (1).

202

Dacă autovehiculul rulează cu transmisia în punctul neutru „N”, apăsaţi levierul schimbătorului înainte sau înapoi.
Cutia de viteze PowerShift cuplează
treapta optimă de viteză.

TOURISMO / M / L (Euro VI)/10.2014 RO

Cutii de viteze
Operarea cu cutia de viteze GO 250­8 PowerShift (opţiune DS)

M26_00-0124-71

Cu tasta (3) apăsată, trageţi înapoi maneta de selecţie (2) până
când sesizaţi rezistenţă.
Indicaţie:
Treapta de mers înapoi poate fi cuplată numai din punctul neutru al cutiei
de viteze.

M54.00-2077-71

M26_00-0023-01

Imediat ce treapta de mers înapoi
este cuplată, indicatorul treptei de
viteză (1) arată „R”.

Apăsaţi lent pedala de acceleraţie
şi, concomitent, dezactivaţi frâna
de mână/ parcare.
Pericol!
Dacă pedala de acceleraţie (5) nu
este acţionată, autovehiculul se poate
pune în mişcare necontrolat!

TOURISMO / M / L (Euro VI)/10.2014 RO

203

Cutii de viteze
Operarea cu cutia de viteze GO 250­8 PowerShift (opţiune DS)
Pericol!
La rularea autovehiculului fără cuplarea unei trepte de viteză, efectul frânei
de motor nu mai este disponibil! Nu
lăsaţi autovehiculul să ruleze în sens
contrar celui de deplasare, stabilit prin
treapta de viteză cuplată!

Autovehiculul porneşte de pe loc
(ambreiajul se cuplează automat)
+++ Schimbarea sensului de deplasare +++

M26_00-0125-71

+++ Pornirea de pe loc +++

Pericol!
Schimbarea sensului de deplasare
este permisă numai cu autovehiculul
în staţionare; în caz contrar, cutia de
viteze comută în punctul neutru! O
schimbare a sensului de deplasare se
poate realiza numai prin punctul neutru. Pentru sensul de deplasare cuplat
în transmisie este determinantă exclusiv indicaţia de pe display.

204

M26_00-0126-71

Apăsaţi înainte (4) levierul schimbătorului cu tasta (3) acţionată.

Indicaţie:
În acest scop, acţionaţi tasta (3).

TOURISMO / M / L (Euro VI)/10.2014 RO

Indicaţie:
Treapta de pornire de pe loc poate fi
cuplată numai din punctul neutru al
cutiei de viteze.

Cutia de viteze PowerShift cuplează treapta de viteză 2 (treapta
de pornire de pe loc).

Cutii de viteze
Operarea cu cutia de viteze GO 250­8 PowerShift (opţiune DS)
Indicaţie:
În cazul în care transmisia detectează
o pantă ascendentă, este selectată
automat treapta de viteză 1 ca treaptă
de pornire de pe loc.

Pericol!
Autovehiculul dispune de o funcţie de
deplasare lentă. Autovehiculul începe
să se deplaseze lent când funcţia de
deplasare lentă este activată automat
după decuplarea frânei de serviciu şi
continuă să ruleze cu turaţia de mers
în gol. În cazul în care turaţia motorului scade din cauza unei rezistenţe
crescute întâmpinate în deplasare sub
aproximativ 550 1/min şi/ sau călcaţi
frâna de serviciu la turaţii scăzute ale
motorului, blocul electronic se decuplează automat. Fluxul de forţă este
întrerupt şi autovehiculul poate rula
înapoi, de ex. pe pantele ascendente.

Precauţie:

Indicaţie:

Cea mai menajantă pentru ambreiaj
este rularea în regim de mers în gol.
În modul funcţional „stop and go“ trebuie, aşadar, ca pedala de frână să
fie acţionată, după posibilitate, cât mai
rar posibil, astfel încât să se ruleze
întotdeauna în regim de mers în gol.
Pentru a menţine viteza cât mai scăzută posibil, se poate trece manual pe
treapta 1 de viteză. În cazul în care
viteza nu este menţinută la un nivel
scăzut cu pedala de frână, ambreiajul freacă. Acest lucru duce la o uzură
crescută a ambreiajului. Dacă pedala
de frână este apăsată ceva mai energic (peste 10% din cursa pedalei), ambreiajul se deschide până când nu mai
freacă.

Cât timp nu este acţionată nici pedala
de acceleraţie, nici pedala de frână,
ambreiajul rămâne închis şi autovehiculul rulează cu turaţia de mers în gol.
Acest lucru funcţionează în treptele de
viteză 1 şi 2.

Indicaţie:
În cazul unei sarcini ridicate în utilizare
a ambreiajului, are loc o avertizare
printr­un mesaj galben pe display şi
funcţia de deplasare lentă va fi dezactivată automat. O suprasarcină asupra
ambreiajului din cauza funcţiei de deplasare lentă este astfel exclusă.

TOURISMO / M / L (Euro VI)/10.2014 RO

205

Cutii de viteze
Operarea cu cutia de viteze GO 250­8 PowerShift (opţiune DS)
Pericol!
La rularea autovehiculului fără cuplarea unei trepte de viteză, efectul frânei
de motor nu mai este disponibil! Nu
lăsaţi autovehiculul să ruleze în sens
contrar celui de deplasare, stabilit prin
treapta de viteză cuplată!

+++ Schimbarea treptei de pornire
de pe loc +++
Indicaţie:
Ca treaptă de pornire de pe loc, se
poate alege maxim treapta de viteză
2.

Autovehiculul porneşte de pe loc
(ambreiajul se cuplează automat)
M26_00-0023-01

Apăsaţi lent pedala de acceleraţie
şi, concomitent, dezactivaţi frâna
de mână/ parcare.
Pericol!

Indicaţie:
Dacă treapta de viteză 1 cuplată de
cutia de viteze PowerShift nu pare
adecvată pentru pornirea de pe loc,
schimbaţi treapta de pornire de pe loc.

Dacă pedala de acceleraţie (5) nu
este acţionată, autovehiculul poate
rula necontrolat!

206

TOURISMO / M / L (Euro VI)/10.2014 RO

M26_00-0127-71

Pentru a trece din treapta de viteză cuplată într­o treaptă superioară, apăsaţi înainte (4) maneta
de selecţie până când sesizaţi rezistenţă.

Cutii de viteze
Operarea cu cutia de viteze GO 250­8 PowerShift (opţiune DS)
Pentru a cupla o treaptă de viteză
inferioară, trageţi înapoi maneta
de selecţie până când sesizaţi rezistenţă.

Pericol!

Indicaţie:

La pornirea de pe loc în pantă, trebuie să fie cuplată mai întâi o treaptă
de viteză. Apoi acţionaţi pedala de
acceleraţie (5). Dezactivaţi frâna de
mână/ parcare (4) numai atunci când
se poate sesiza cuplu în ansamblul
transmisiei. În caz de nerespectare a
acestei instrucţiuni, există pericolul ca
autovehiculul să ruleze înapoi.

+++ Accelerarea +++

Indicaţie:

Indicaţie:
M26_00-0023-01

+++ Pornirea de pe loc în pantă
+++

În modul funcţional automat, puteţi
exercita o influenţă activă asupra momentul schimbării treptei prin poziţia
pedalei de acceleraţie. Accelerare mai
redusă = cuplare mai timpurie a treptei
superioare/ Accelerare mai accentuată
= cuplare mai târzie a treptei superioare.

Dacă, în treapta de viteză cuplată, s­a
atins turaţia maximă pentru situaţia de
circulaţie, cutia de viteze PowerShift
cuplează în treapta de viteză optimă,
imediat superioară (în regimul de circulaţie cu schimbare automată a treptelor).

Pe "Modul Basis" nu se atinge turaţia
maximă a motorului în treptele de viteză individuale. În cazul unui necesar
crescut de putere, se va activa "Modul Dinamic" sau se va folosi funcţia
"Kickdown".

TOURISMO / M / L (Euro VI)/10.2014 RO

207

Cutii de viteze
Operarea cu cutia de viteze GO 250­8 PowerShift (opţiune DS)
+++ Kickdown (regimul de circulaţie cu schimbare automată a treptelor)+++

Când viteza dorită este atinsă,
diminuaţi puţin apăsarea pedalei
de acceleraţie.

Indicaţie:
Sistemul Kickdown are rolul de a accelera autovehiculul la maxim.

Apăsaţi pedala de acceleraţie dincolo de punctul de presiune, până
la opritor.
Indicaţie:
Cutia de viteze PowerShift comută,
după caz, într­o treaptă de viteză inferioară.

Indicaţie:
Cutia de viteze PowerShift comută din
nou într­o treaptă superioară.

Toate procesele de comutare într­o
treaptă superioară şi inferioară sunt
executate automat. Acestea sunt dependente de situaţia de circulaţie, încărcare, poziţia pedalei de acceleraţie,
viteză şi turaţia motorului.

+++ Încetinirea +++
Eliberaţi pedala de acceleraţie.
Apăsaţi lent pedala de frână şi/
sau activaţi frâna de încetinire.
Indicaţie:
Cutia de viteze PowerShift comută,
după caz, într­o treaptă de viteză inferioară (la regimul de circulaţie cu
schimbare automată a treptelor).

+++Schimbarea vitezelor în regimul de circulaţie cu schimbare
automată a treptelor+++

208

Indicaţie:

TOURISMO / M / L (Euro VI)/10.2014 RO

Precauţie:
Cutia de viteze PowerShift trece pe
regimul deceleratoric imediat înainte
de atingerea turaţiei limită. Pe display apare un mesaj galben cu textul:
"Bremse betätigen" (Acţionaţi frâna).
Dacă turaţia limită este depăşită, se
emite un sunet de avertizare.

Cutii de viteze
Operarea cu cutia de viteze GO 250­8 PowerShift (opţiune DS)
+++ Schimbarea vitezelor în regimul de circulaţie cu schimbare
manuală a treptelor +++

Cutia de viteze PowerShift comută
într­o treaptă superioară.

Indicaţie:
În ambele moduri funcţionale (manual/
automat), puteţi adapta manual treapta
de viteză cuplată de cutia de viteze
PowerShift.
M54.00-2075-71

Indicaţia de pe ecran în regimul
de circulaţie cu schimbare automată a treptelor (indicatorul treptei
de viteză 1­8 cu „A”).

M54.00-2279-71

Dacă în modul funcţional manual
(1) apare sub "M" o săgeată în
sus, motorul se află într­un domeniu defavorabil de turaţie. Se recomandă cuplarea treptei imediat
superioare.
M26_00-0127-71

Pentru cuplarea unei trepte superioare, apăsaţi maneta de selecţie
înainte (4), până când sesizaţi rezistenţă.

Apăsaţi maneta de selecţie de 2
ori spre înainte (4).
Cutia de viteze PowerShift comută
2 trepte de viteză mai sus.

TOURISMO / M / L (Euro VI)/10.2014 RO

209

Cutii de viteze
Operarea cu cutia de viteze GO 250­8 PowerShift (opţiune DS)
Precauţie:
Dacă treapta­ţintă este prea scăzută,
cutia de viteze PowerShift comută înapoi numai într­o treaptă admisă, pentru
a evita supra­turarea motorului

Efectul frânei de motor la schimbarea vitezelor

M26_00-0128-71

M54.00-2280-71

Pentru cuplarea unei trepte inferioare, trageţi maneta de selecţie
înapoi (2), până când sesizaţi rezistenţă.
Cutia de viteze PowerShift comută
înapoi o treaptă de viteză.

Dacă în modul funcţional manual
(1) apare sub "M" o săgeată în
jos, motorul se află într­un domeniu defavorabil de turaţie. Se recomandă cuplarea treptei imediat
inferioare.
Trageţi maneta de selecţie de 2
ori spre înapoi (2).
Cutia de viteze PowerShift comută
2 trepte de viteză înapoi.

210

TOURISMO / M / L (Euro VI)/10.2014 RO

Indicaţie:
Efectul frânei de motor este dezactivat
pe parcursul manevrelor de schimbare
a treptelor de către sistemul de transmisie (ansamblul transmisiei este întrerupt). După ce manevra de schimbare
a treptelor a reuşit, efectul frânei de
motor se reactivează automat.

Cutii de viteze
Operarea cu cutia de viteze GO 250­8 PowerShift (opţiune DS)
Indicaţie:
Prin intrarea în acţiune a frânei de încetinire, sistemul revine la regimul de
circulaţie cu schimbare automată a
treptelor (în funcţie de solicitarea frânei de încetinire şi a temperaturii lichidului de răcire), astfel încât să se
obţină un efect maxim al frânei de motor.

Pericol!
Efectul frânei de motor este întrerupt
pe parcursul manevrei de schimbare
a vitezelor. Autovehiculul poate accelera la parcurgerea unei pante descendente.

+++ Oprirea +++

Pericol!

Indicaţie:

Dacă turaţia motorului în treapta de
viteză 1 scade sub 600 1/min, cutia
de viteze PowerShift execută automat
decuplarea. Transferul de putere va
fi întrerupt, autovehiculul poate rula
necontrolat când motorul este în funcţiune şi o treaptă de viteză este cuplată (de ex. pe pante ascendente),
apărând posibilitatea de provocare a
unui accident. Atunci când opriţi, asiguraţi întotdeauna autovehiculul împotriva rulării necontrolate, cu frâna de
serviciu sau frâna de mână/ parcare.

Frânaţi autovehiculul.
Dacă este necesar, cuplaţi o
treaptă inferioară.

Când autovehiculul se opreşte, cutia
de viteze PowerShift cuplează treapta
de pornire de pe loc (treapta de viteză
1, respectiv 2).

Precauţie:
Nu părăsiţi postul conducătorului auto
dacă sunt cuplate o treaptă de viteză
şi frâna de mână/ parcare. Această
stare nu este admisă şi duce la deteriorarea transmisiei în timp. Aduceţi
obligatoriu cutia de viteze în punctul
neutru în prealabil.

+++ Parcarea autovehiculului +++

Cutia de viteze PowerShift execută decuplarea cu scurt timp înainte de atingerea turaţiei de mers
în gol.

Pericol!
Parcarea autovehiculului cu o treaptă
de viteză cuplată nu este posibilă. Cutia de viteze PowerShift aduce întotdeauna cutia de viteze în punctul neutru „N” după oprirea motorului. Dacă
nu asiguraţi autovehiculul cu frâna de
mână/ parcare, este posibilă rularea

TOURISMO / M / L (Euro VI)/10.2014 RO

211

Cutii de viteze
Operarea cu cutia de viteze GO 250­8 PowerShift (opţiune DS)
necontrolată a autovehiculului parcat şi
puteţi provoca un accident. Din acest
motiv, asiguraţi întotdeauna autovehiculul cu frâna de mână/ parcare.

Indicaţie:
Dacă autovehiculul este oprit cu motorul în funcţiune, după 5 minute are
loc cuplarea treptei neutre. Deja după
4 minute se aprinde intermitent indicatorul treptei de viteză "N". Indicaţia
se aprinde intermitent până când este
cuplată treapta de pornire de pe loc.

M26_00-0123-71

M54.00-2074-71

Opriţi autovehiculul.

Imediat ce cutia de viteze este în
punctul neutru, indicatorul treptei
de viteză (1) arată „N”.

Activaţi frâna de mână/ parcare.

Opriţi motorul.

212

Acţionaţi tasta pentru (1).

TOURISMO / M / L (Euro VI)/10.2014 RO

Cutii de viteze
Operarea cu programul de deplasare de rezervă GO 250­8 PowerShift (opţiune DS)
Operarea cu programul de deplasare de rezervă GO 250­8
PowerShift (opţiune DS)
Pericol!
Nu părăsiţi niciodată postul conducătorului auto când motorul este în
funcţiune şi o treaptă de viteză este
cuplată.

Indicaţie:
Motorul poate fi înecat în condiţii deosebite, în special la frânarea puternică
în vederea opririi.

Indicaţie:
La apariţia unei avarii la sistem,
aceasta va fi semnalată prin intermediul display­ului din afişajul
multifuncţional, în combinaţie cu
afişajul de avarie aferent treptei de
avertizare roşu, respectiv galben. În
cazul mesajului galben, autovehiculul
mai poate fi deplasat printr­un
program de deplasare substituent

până la următorul partener de service
OMNIplus.

Indicaţie:
Programul de deplasare de rezervă
poate fi activat şi în lipsa unei defecţiuni la transmisie, cu scopul de pregătire pentru cazurile în care apar defecţiuni.
M54.00-2282-71

La apariţia unei avarii la sistem,
aceasta va fi semnalată printr­o
pictogramă (1) afişată central pe
display, în combinaţie cu un afişaj
de avarie aferent treptei de avertizare roşu (2), respectiv galben (3).
În cazul unei trepte roşii de avertizare este redată suplimentar o
avertizare acustică.

TOURISMO / M / L (Euro VI)/10.2014 RO

213

Cutii de viteze
Operarea cu programul de deplasare de rezervă GO 250­8 PowerShift (opţiune DS)
Pericol!
În cazul unei avarii din treapta de
avertizare roşu, autovehiculul trebuie
să fie oprit imediat (se va acorda atenţie situaţiei din trafic).

Opriţi autovehiculul şi activaţi
frâna de mână/ parcare.

Indicaţie:
Dacă programul de deplasare de rezervă nu poate fi activat (semnul de
exclamare la indicarea treptei de viteză nu există pe display), la acţionarea comutatorului (2) apare un afişaj
de avarie aferent treptei de avertizare
galben. Solicitaţi remedierea avariei
de către un partener de service al
OMNIplus.
M54.00-2281-71

Indicaţie:
Cele două moduri funcţionale (automat/manual) nu sunt afişate în regimul
de deplasare substituent.

Indicaţie:
Afişajul de avarie aferent treptei de
avertizare galben se confirmă automat
după un timp scurt.

M26_00-0052-71

Pentru activarea programului de
deplasare de rezervă, acţionaţi
comutatorul (2) în sus.

214

Simbolul (3) va apărea acum inversat. Programul de deplasare
de rezervă este activat.

TOURISMO / M / L (Euro VI)/10.2014 RO

Cutii de viteze
Operarea cu programul de deplasare de rezervă GO 250­8 PowerShift (opţiune DS)
Indicaţie:
Afişajul de avarie depinde de defecţiune.

Indicaţie:
Vor fi afişate treptele de viteză care
pot fi cuplate, treapta a 2­a (1) sau
treapta de mers înapoi (2). Aducerea
cutiei de viteze în punctul neutru este
posibilă în orice moment.

Indicaţie:

M54.00-2080-71

Acum vor fi afişate simbolic pe
display ambele comutatoare dispuse în panoul instrumentelor
pentru controlul programului de
deplasare de rezervă.

Programul de deplasare substituent
se poate activa numai în starea de
staţionare cu frâna de mână/ parcare
activată. Operarea se realizează prin
cele două butoane ilustrate. În cazul
în care programul de deplasare substituent este activat, transmisia trece
pe neutru inclusiv în cazul unei trepte
de viteză cuplate în prealabil, fără o
eroare gravă. După intrarea în programul de deplasare substituent pot
fi cuplate următoarele trepte de viteză: ­ Cuplarea în sus de pe neutru
pe treapta lentă de mers înainte D1
(treapta de viteză 2 posibilă numai în
starea de staţionare) ­ Cuplarea în sus
de pe treapta de viteză 2 pe treapta
rapidă de mers înainte D2 (treapta

de viteză 4 posibilă numai în starea
de staţionare) ­ Cuplare de pe neutru
în treapta de mers înapoi (treapta de
mers înapoi posibilă numai în starea
de staţionare).

Indicaţie:
Afişajul de avarie aferent treptei de
avertizare galben continuă să fie
aprins.

Indicaţie:
Treapta de viteză este afişată cu
aprindere intermitentă în regimul de
deplasare substituent, până când
conducătorul auto a acţionat pedala de
acceleraţie în interval de 10 secunde.
În caz de neacţionare a pedalei de
acceleraţie, nu are loc nicio schimbare
a vitezelor.

TOURISMO / M / L (Euro VI)/10.2014 RO

215

Cutii de viteze
Operarea cu programul de deplasare de rezervă GO 250­8 PowerShift (opţiune DS)

M68_00-0125-01

Prin acţionarea butonului Control ecran (1) în partea de jos, se
poate comuta în orice moment la
ecranul de bază. Programul de
deplasare de rezervă rămâne activ în fundal.

216

TOURISMO / M / L (Euro VI)/10.2014 RO

Sisteme pentru regimul de deplasare
Cuprins
Sisteme pentru regimul de deplasare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 218
Limitator automat de viteză . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 219
Limitatorul de viteză automat (descrierea funcţională) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 219
Temposet (Limiter) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220
Activarea sistemului Temposet (Limiter) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221
Sistemul combinat Tempomat pentru propulsie/ frânare (opţiune DS) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 223
Activarea sistemul Tempomat combinat pentru propulsie/ frânare (opţiune DS) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 224

TOURISMO / M / L (Euro VI)/10.2014 RO

217

Sisteme pentru regimul de deplasare
Sisteme pentru regimul de deplasare
Sisteme pentru regimul de deplasare
Autovehiculul poate fi dotat cu
următoarele sisteme pentru regimul
de deplasare:
Limitator automat de viteză
Temposet (Limiter)
Tempomat (sistem combinat Tempomat pentru propulsie/ Tempomat pentru frânare)

Precauţie:
La autovehiculele care au cutie manuală de viteze, conducătorul auto trebuie să adapteze turaţia motorului prin
schimbarea manuală a treptelor de
viteză, dacă autovehiculul este accelerat, respectiv încetinit prin intervenţia
sistemului Tempomat.

218

Indicaţie:
O schimbare între Tempomat combinat
pentru propulsie/ frânare şi Temposet
(Limiter) se realizează prin acţionarea
tastei (B).

Pentru indicaţiile de folosire suplimentare, vezi „Comutatorul combinat
pentru Retarder şi Tempomat“, în capitolul „Operarea de la postul conducătorului auto“.

Pericol!
Sistemele prezentate pentru regimul
de deplasare constituie numai mijloace
ajutătoare, care acordă sprijin conducătorului auto, de ex. pentru deplasarea cu viteza preselectată. Responsabilitatea pentru viteza efectivă de
deplasare şi pentru păstrarea unei distanţe suficiente faţă de autovehiculul
din faţă aparţine întotdeauna conducătorului auto.

în mers. Simbolul corespunzător sistemului respectiv pentru regimul de
deplasare ales este afişat pe display.

M54_00-1002-01

O schimbare de funcţie între sistemul
pentru regimul de deplasare Temposet (Limiter) şi sistemul Tempomat
pentru propulsie/ frânare este posibilă în orice moment cu autovehiculul

TOURISMO / M / L (Euro VI)/10.2014 RO

Sisteme pentru regimul de deplasare
Limitator automat de viteză
Limitator automat de viteză
Autovehiculele noastre pentru spaţiul
UE sunt reglate, începând cu 01.01.
2005, la o viteză maximă prescrisă
prin lege de 100 km/h.
În cursul unei deplasări pe o pantă
descendentă, această viteză poate fi
depăşită prin acţiunea diverşilor factori, în măsura în care conducătorul
auto nu intervine prin frânare.

borârea unei pante), va fi redus mai
întâi cuplul motor. Dacă se atinge totuşi viteza de 104 km/h, Retarder­ul
se activează, iar pe display apare
acest simbol (1).

Limitatorul de viteză automat
(descrierea funcţională)
Funcţiile:
Limitatorul de viteză activ
Mesajul de avertizare de la limitatorul de viteză

Mesajul de avertizare de la
limitatorul de viteză

Limitatorul de viteză activ

În aceste cazuri, limitatorul de viteză
stabilizează automat viteza cu ajutorul frânei de încetinire (Retarder­ul).
Indicaţie:
Viteza maximă limită are ca reper valoarea reglată în limitatorul de viteză
şi nu reglementările privind viteza, stabilite în transportul internaţional, în reţeaua de trafic respectivă (cu alte cuvinte, valoarea este fixă şi nu se poate
modifica, de ex. în cursele pe distanţe
mari în străinătate).

M54.00-2082-71
M54.00-2081-71

Limitatorul de viteză automat monitorizează permanent viteza maximă
admisă a autovehiculului. La atingerea vitezei de 100 km/h în regim deceleratoric (ridicarea piciorului de pe
pedala de acceleraţie, de ex. la co-

Dacă se atinge totuşi o viteză de
107 km/h, chiar şi în condiţiile intervenţiei Retarder­ului, respectiv din
cauza randamentului scăzut al Retarder­ului (datorită temperaturii înalte
a lichidului de răcire), pe display­ul
afişajului multifuncţional se va afişa

TOURISMO / M / L (Euro VI)/10.2014 RO

219

Sisteme pentru regimul de deplasare
Temposet (Limiter)
acest mesaj de avertizare împreună
cu avaria din treapta de avertizare
galben. Concomitent, este emis un
sunet de avertizare.
Pericol!
Autovehiculul trebuie să fie frânat cu
ajutorul frânei de serviciu, pentru a
elimina posibilitatea de periclitare a
pasagerilor şi a celorlalţi participanţi la
trafic.

Temposet (Limiter)
Cu sistemul Limiter, se poate limita
orice valoare a vitezei de peste
15 km/h. Autovehiculul poate fi
accelerat cu pedala de acceleraţie
până la viteza reglată.
Pericol!
Sistemul Limiter limitează automat viteza reglată. Sistemul Limiter nu poate
detecta automat condiţiile de carosabil
şi de trafic.

Indicaţie:
La scăderea vitezei sub limita maximă
admisă, pe display se va afişa din nou
ultimul meniu apărut.

220

Indicaţie:
Dacă limita reglată a vitezei este depăşită în regim deceleratoric cu mai
mult de 4 km/h, Retarder­ul va fi activat automat.

TOURISMO / M / L (Euro VI)/10.2014 RO

Pericol!
Sistemul Limiter este numai un mijloc ajutător, care vă acordă sprijin în
conducere. Responsabilitatea pentru
viteza de deplasare şi pentru păstrarea distanţei vă revine în permanenţă.
Folosiţi sistemul Limiter numai când
condiţiile de trafic permit o viteză constantă.

Sisteme pentru regimul de deplasare
Activarea sistemului Temposet (Limiter)
Activarea sistemului Temposet
(Limiter)
Indicaţie:
Limita memorată pentru viteză poate
fi depăşită, de ex. pentru un proces
de depăşire. În acest scop, apăsaţi
scurt pedala de acceleraţie dincolo de
poziţia de accelerare maximă, până
la opritor. Când procesul de depăşire
este încheiat, eliberaţi scurt pedala
de acceleraţie şi acţionaţi­o din nou.
Limita reglată a vitezei este din nou
operaţională.

Indicaţie:
Dacă autovehiculul rulează în acest
moment mai rapid decât limita memorată pentru viteză, autovehiculul este
încetinit automat cu Retarder­ul.

M54.00-2083-71

M54_00-0993-01

Acţionaţi repetat tasta de schimbare a funcţiilor (B), până când pe
display apare „LIM“
Indicaţie:
Sistemul Temposet (Limiter) este
acum selectat.

Acţionaţi comutatorul de pe coloana de direcţie (A) în poziţia
(1.1).
Indicaţie:
Sistemul Temposet (Limiter) este
acum activat.

Acceleraţi autovehiculul cu pedala
de acceleraţie până la viteza dorită.

TOURISMO / M / L (Euro VI)/10.2014 RO

221

Sisteme pentru regimul de deplasare
Activarea sistemului Temposet (Limiter)
Acţionaţi în impulsuri comutatorul
de pe coloana de direcţie (A) spre
poziţia (1.1).

Indicaţie:
Fiecare acţionare în impulsuri a comutatorului de pe coloana de direcţie
spre poziţia (1.1) majorează, iar spre
poziţia (1.2) diminuează viteza maximă
memorată cu câte 0,5 km/h.

M54_00-0993-01

Menţineţi comutatorul de pe coloana de direcţie (A) un timp mai
îndelungat în poziţia (1.1).

M54.00-2083-71

Când sistemul Temposet (Limiter) este activat, pe display se afişează pictograma „LIM“ şi viteza
maximă memorată.

222

TOURISMO / M / L (Euro VI)/10.2014 RO

Indicaţie:
Viteza maximă va fi majorată în paşi
de câte 5 km/h.

Sisteme pentru regimul de deplasare
Sistemul combinat Tempomat pentru propulsie/ frânare (opţiune DS)
Menţineţi comutatorul de pe coloana de direcţie (A) un timp mai
îndelungat în poziţia (1.2).
Indicaţie:
Viteza maximă va fi diminuată în paşi
de câte 5 km/h.

Eliberaţi comutatorul de pe coloana de direcţie.
Indicaţie:
Limita de viteză aleasă va fi memorată.

Sistemul combinat Tempomat
pentru propulsie/ frânare (opţiune
DS)
Sistemul Tempomat combinat pentru propulsie/ frânare poate comanda
în comun motorul şi Retarder­ul. El
păstrează viteza memorată în cadrul
disponibil al puterii motorului şi al capacităţii de frânare a Retarder­ului
(pe pantele descendente cu un decalaj de +4 km/h). La deplasarea pe
drum drept şi pe pantele ascendente,
viteza va fi reglată cu motorul (sistemul Tempomat pentru propulsie).
Pe pantele descendente, viteza este
reglată cu Retarder­ul (sistemul Tempomat pentru frânare). Viteza este
menţinută numai în intervalul de timp
în care există efectul de frânare al
Retarder­ului. Dacă este necesar, cuplaţi o treaptă de viteză inferioară şi
diminuaţi viteza.

Pericol!
Sistemul Tempomat combinat pentru
propulsie/ frânare acţionează automat
atât sistemul de comandă a motorului
pentru accelerarea autovehiculului (sistemul Tempomat pentru propulsie), cât
şi frâna de motor şi Retarder­ul (sistemul Tempomat pentru frânare), pentru
a menţine autovehiculul la viteza memorată. Sistemul Tempomat combinat pentru propulsie/ frânare nu poate
detecta automat condiţiile de carosabil şi de trafic. De aceea, nu activaţi
sistemul Tempomat combinat pentru
propulsie/ frânare pe carosabil alunecos, în condiţii de ceaţă şi în condiţii
grele de carosabil şi de trafic. Nu veţi
putea recunoaşte din timp pericolele
şi veţi pune în pericol siguranţa tuturor participanţilor la trafic. Pe carosabil
alunecos este posibilă blocarea roţilor,
iar autovehiculul poate derapa.

TOURISMO / M / L (Euro VI)/10.2014 RO

223

Sisteme pentru regimul de deplasare
Activarea sistemul Tempomat combinat pentru propulsie/ frânare (opţiune DS)
Pericol!
Sistemul Tempomat este numai un
mijloc ajutător, care vă acordă sprijin
în conducere. Responsabilitatea pentru viteza de deplasare şi pentru păstrarea distanţei revine în permanenţă
conducătorului auto. Folosiţi sistemul
Tempomat numai când condiţiile de
trafic permit o viteză constantă. Pe
pante ascendente sau descendente,
este posibil ca viteza să nu fie menţinută la o valoare constantă. Când
sistemul Tempomat este activat, luaţi
piciorul de pe pedala de acceleraţie.

Retarder­ul este dezactivat, autovehiculul se accelerează până la viteza
memorată ultima dată.

Indicaţie:
Este posibilă şi frânarea suplimentară
cu Retarder­ul. Sistemul Tempomat
rămâne activ. Dacă autovehiculul este
încetinit cu Retarder­ul, se poate frâna
suplimentar şi cu frâna de serviciu.
Sistemul Tempomat rămâne activ.
Dacă sistemul Tempomat încetineşte
autovehiculul cu Retarder­ul, Retarder­ul nu se mai poate dezactiva prin
acţionarea frânei de serviciu. Când

224

TOURISMO / M / L (Euro VI)/10.2014 RO

Activarea sistemul Tempomat
combinat pentru propulsie/ frânare
(opţiune DS)
Indicaţie:
Condiţie necesară: viteza autovehiculului mai mare de 15 km/h. Ambreiajul, frâna de serviciu şi frâna de încetinire nu au voie să fie activate.

Indicaţie:
Viteza este menţinută numai în intervalul de timp în care există efectul de
frânare al Retarder­ului. Dacă este
necesar, cuplaţi o treaptă de viteză
inferioară şi diminuaţi viteza.

Sisteme pentru regimul de deplasare
Activarea sistemul Tempomat combinat pentru propulsie/ frânare (opţiune DS)
Indicaţie:
Viteza memorată poate fi depăşită, de
ex. pentru o manevră de depăşire. În
acest scop, apăsaţi pedala de acceleraţie. Când manevra de depăşire este
încheiată, eliberaţi din nou pedala de
acceleraţie. Sistemul Tempomat readuce autovehiculul din nou la viteza
memorată.
M54_00-1003-01

M54.00-2084-71

Acţionaţi comutatorul de pe coloana de direcţie în poziţia (1.1)
sau (1.2) pentru scurt timp (<
0,5 s).
Indicaţie:
Prin acţionarea comutatorului de pe
coloana de direcţie în poziţia (1.2),
se poate restabili o viteză memorată
anterior.

Va apărea viteza nominală setată.
Indicaţie:
Următoarea acţionare scurtă în poziţia
(1.1) (< 0,5 secunde) = majorarea vitezei setate cu 0,5 km/h. Următoarea
acţionare scurtă în poziţia (1.2) (< 0,5
secunde) = diminuarea vitezei setate
cu 0,5 km/h.

TOURISMO / M / L (Euro VI)/10.2014 RO

225

Sisteme pentru regimul de deplasare
Activarea sistemul Tempomat combinat pentru propulsie/ frânare (opţiune DS)
Indicaţie:

Indicaţie:

O acţionare lungă (> 0,5 s) a comutatorului de pe coloana de direcţie în
poziţia (1.1) accelerează autovehiculul.
La eliberarea comutatorului combinat,
viteza momentană va fi setată ca valoare nouă.

­ Când autovehiculul este frânat cu
frâna de serviciu şi sistemul Tempomat propulsează autovehiculul în acest
moment. Viteza setată rămâne memorată.

Indicaţie:

Indicaţie:
O acţionare lungă (> 0,5 s) a comutatorului de pe coloana de direcţie în
poziţia (1.2) încetineşte autovehiculul.
La eliberarea comutatorului combinat,
viteza momentană va fi setată ca valoare nouă.

M54.00-2085-71

După un scurt interval de aşteptare, pe display se va afişa viteza
nominală setată (3) împreună cu
pictograma „Tempomat“ (2) (vezi
imaginea).
Acţionaţi comutatorul de pe coloana de direcţie în poziţia (1.3).
Sistemul Tempomat combinat
pentru propulsie/ frânare este dezactivat. Sistemul Tempomat se
dezactivează automat:

226

TOURISMO / M / L (Euro VI)/10.2014 RO

­ La o viteză sub 15 km/h; se va emite
un scurt semnal sonor. Viteza setată
rămâne memorată.

Indicaţie:
­ La acţionarea ambreiajului mai mult
de 5 secunde, de ex. pentru o operaţie de schimbare a vitezelor. Se va
emite un scurt semnal sonor.

Sisteme pentru regimul de deplasare
Activarea sistemul Tempomat combinat pentru propulsie/ frânare (opţiune DS)
Indicaţie:
­ Dacă cutia de viteze este adusă în
punctul neutru pentru un interval mai
lung de 5 secunde. Se va emite un
scurt semnal sonor.

TOURISMO / M / L (Euro VI)/10.2014 RO

227

228

TOURISMO / M / L (Euro VI)/10.2014 RO

Încălzirea ­ ventilaţia ­ climatizarea
Cuprins
Indicaţii de exploatare pentru instalaţia de climatizare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230
Pupitrul de comandă pentru încălzire, ventilare, climatizare (HLK) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 232
Reglajul dinamic manual a turaţiei suflantei din locul conducătorului auto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 235
Preselectarea temperaturii în spaţiul pentru pasageri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 236
Reglarea manuală a turaţiei suflantei din spaţiul pentru pasageri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 238
Activarea sistemului de reglaj pentru climatizare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 239
Activarea modului Aer recirculat în postul conducătorului auto/ spaţiul pentru pasageri . . . . . . . . . . . . . 240
Activarea funcţiei Reheat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240
Activarea aparatului de încălzire auxiliară . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 241
Programarea timpilor de comandă pentru aparatul de încălzire auxiliară . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 243
Activarea timpului de comandă programat pentru aparatul de încălzire auxiliară . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 245
Dezactivarea unui timp de comandă activat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 247
Programarea duratei de conectare pentru aparatul de încălzire auxiliară . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 247
Comutatorul/regulatorul rotativ din compartimentul de odihnă al conducătorului auto . . . . . . . . . . . . . . . 250

TOURISMO / M / L (Euro VI)/10.2014 RO

229

Încălzirea ­ ventilaţia ­ climatizarea
Indicaţii de exploatare pentru instalaţia de climatizare
Indicaţii de exploatare pentru
instalaţia de climatizare

Indicaţie:
Pentru a asigura o funcţionare impecabilă a sistemului de reglaj în regim
de încălzire şi de răcire, fereastra conducătorului auto trebuie să rămână
închisă în timpul cursei.

Indicaţie:
Orificiile de sub roata de rezervă în
compartimentul din faţă nu au voie să
fie astupate sau acoperite cu obiecte;
în caz contrar, nu se mai poate garanta funcţionarea fără perturbaţii a
instalaţiilor de încălzire, ventilaţie şi
climatizare.

230

TOURISMO / M / L (Euro VI)/10.2014 RO

Încălzirea ­ ventilaţia ­ climatizarea

TOURISMO / M / L (Euro VI)/10.2014 RO

231

Încălzirea ­ ventilaţia ­ climatizarea
Pupitrul de comandă pentru încălzire, ventilare, climatizare (HLK)
Pupitrul de comandă pentru încălzire, ventilare, climatizare
(HLK)

232

TOURISMO / M / L (Euro VI)/10.2014 RO

Încălzirea ­ ventilaţia ­ climatizarea
Pupitrul de comandă pentru încălzire, ventilare, climatizare (HLK)
3
Indicaţie:

Indicaţie:

Conectaţi comutatorul aprinderii înainte
de punerea în funcţiune a sistemului
de reglaj pentru încălzire şi ventilare.
Climatizarea postului conducătorului
auto este posibilă numai în combinaţie
cu climatizarea spaţiului pentru pasageri!

1

Tasta aer recirculat/ aer
proaspăt pentru locul conducătorului auto
Indicaţie:
(LED­ul integrat se aprinde
în modul Aer recirculat ­
LED­ul este stins în modul
Aer proaspăt)

2

Prin duzele rabatabile de
evacuare a aerului de pe
panoul instrumentelor (postul conducătorului auto) şi
din consolă (scaunul însoţitorului) se scurge aer
indiferent de poziţia butonului rotativ. Cantitatea de
aer poate fi reglată manual
în funcţie de necesitate,
prin intermediul dispozitivului de ajustare de la duza
de aer.

Butonul rotativ pentru distribuirea aerului la postul
conducătorului auto: progresiv

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

Distribuirea aerului spre
spaţiul picioarelor
Distribuirea aerului spre
spaţiul picioarelor şi spre
parbriz
Distribuirea aerului spre
parbriz
Admisia de aer proaspăt de
pe panoul instrumentelor
Dejivrarea parbrizului (suflanta trece automat pe
treapta cea mai înaltă)

4
5

Butonul rotativ pentru reglarea temperaturii în postul
conducătorului auto
Tasta basculantă pentru
reglarea turaţiei suflantei în
postul conducătorului auto
Tasta pentru reglarea temperaturii în spaţiul pentru
pasageri
Indicaţie:
Dacă tasta este acţionată
mai mult de 2 secunde,
este reglată automat temperatura optimă. (LED­ul
din butonul (5) este stins)

6

Tasta Disponibilitate climatizare „PORNIT/OPRIT“
Indicaţie:
(LED­ul se aprinde la Disponibilitate climatizare)

TOURISMO / M / L (Euro VI)/10.2014 RO

233

Încălzirea ­ ventilaţia ­ climatizarea
Pupitrul de comandă pentru încălzire, ventilare, climatizare (HLK)
7

Tasta Smog pentru postul
conducătorului auto şi spaţiul pentru pasageri (acţionare de ex. la parcurgerea
unui tunel): Ventilarea spaţiului pentru pasageri şi a
locului conducătorului auto
se comută pe modul Aer
recirculat. Trapele din plafon sunt închise automat.

8

Indicaţie:
LED­ul integrat în tastă se
aprinde.

Tasta Reheat (acţionare
pentru uscarea aerului din
habitaclul autovehiculului):
Instalaţia de climatizare
este cuplată pentru reglarea încălzirii. Aerul recirculat, respectiv aerul proaspăt
redus în intensitate este
răcit la schimbătorul de căldură frigorific şi este încălzit din nou la schimbătorul
de căldură al încălzirii. În
cadrul acestui proces, are
loc condensarea apei din
aerul circulat. Aerul care
ajunge la pasageri sau la
conducătorul auto este astfel uscat.
Indicaţie:
LED­ul integrat în tastă se
aprinde

9
10

234

TOURISMO / M / L (Euro VI)/10.2014 RO

Tasta pentru reglarea manuală a turaţiei suflantei
Tasta de preselecţie a setării orei:

Indicaţie:
Vezi Programarea orei preselectate
Pericol!
Se vor respecta obligatoriu
instrucţiunile de securitate
din instrucţiunile de exploatare, privitoare la operarea
cu încălzirea auxiliară!

11

Tasta Aparatul de încălzire
auxiliară „PORNIT/ OPRIT”:
Starea operaţională a aparatului de încălzire auxiliară
este indicată de LED­ul integrat. Aparatul de încălzire auxiliară este cuplat pe
starea operaţională numai
dacă temperatura exterioară se situează la cel puţin 6 °C sub valoarea nominală setată (spaţiul pentru
pasageri).

Încălzirea ­ ventilaţia ­ climatizarea
Reglajul dinamic manual a turaţiei suflantei din locul conducătorului auto
Pericol!
Se vor respecta obligatoriu
instrucţiunile de securitate
din instrucţiunile de exploatare, privitoare la operarea
cu încălzirea auxiliară!

12

Reglajul dinamic manual a turaţiei
suflantei din locul conducătorului
auto

Tasta basculantă pentru
setarea valorilor şi funcţiilor
butonului din poz. 5/9/10:
M54.00-2086-71

Pe display­ul afişajului multifuncţional apare această indicaţie
M83_00-0783-71

Acţionarea tastei (4) din pupitrul
de comandă
Indicaţie:
LED­ul din buton începe să se aprindă
intermitent

Indicaţie:
Turaţia suflantei reglată momentan
poate fi citită prin intermediul barelor de afişaj din câmpul central al display­ului din afişajul multifuncţional.

Prin intermediul tastei (4), turaţia
suflantei poate fi acum diminuată
(­), respectiv majorată (+).

TOURISMO / M / L (Euro VI)/10.2014 RO

235

Încălzirea ­ ventilaţia ­ climatizarea
Preselectarea temperaturii în spaţiul pentru pasageri
Indicaţie:

Preselectarea temperaturii în
spaţiul pentru pasageri

Dacă tasta (4) nu este acţionată timp
de mai mult de 10 secunde sau se acţionează o altă tastă, afişajul de pe
display se stinge şi LED­ul din tasta
basculantă nu mai luminează intermitent. Noua valoare nominală introdusă
va fi memorată.

M54.00-2088-71

M83.00-0901-71

Acţionaţi tasta (5) din pupitrul de
comandă.
LED­ul din tasta basculantă (12)
începe să se aprindă intermitent

Valoarea nominală reglată momentan poate fi citită prin intermediul barelor de afişaj din câmpul
central al display­ului din afişajul
multifuncţional.
Indicaţie:
Suplimentar, pe display vor fi afişate
temperaturile efective din exterior (1)
şi din spaţiul pentru pasageri (2).

236

TOURISMO / M / L (Euro VI)/10.2014 RO

Încălzirea ­ ventilaţia ­ climatizarea
Preselectarea temperaturii în spaţiul pentru pasageri
Indicaţie:
În caz de necesitate, valoarea nominală poate fi modificată cu tasta (12)
în sus, respectiv în jos. Modificarea
valorii nominale trebuie să fie realizată
numai în paşi mici.

Indicaţie:
M54.00-2088-71

Valoarea nominală pentru spaţiul
de pasageri poate fi modificată
acum cu tasta basculantă (12) (+
sau ­).

Dacă tasta (12) nu este acţionată un
interval mai lung de 10 secunde sau
se acţionează o altă tastă, afişajul de
pe display se stinge şi LED­urile din
tasta basculantă nu mai luminează
intermitent. Noua valoare nominală
introdusă va fi memorată.

M54.00-2090-71

Dacă nu este indicată nicio bară
de afişaj şi nici pictograma (1),
sistemul de reglaj pentru spaţiul
de pasageri este dezactivat.

Indicaţie:
Dacă tasta (5) este acţionată mai mult
de 2 secunde, este reglată automat
valoarea optimă. La setarea valorii
optime (vezi barele de afişaj pentru
marcare între + şi ­ de pe display),
LED­ul din butonul (5) nu se aprinde!

TOURISMO / M / L (Euro VI)/10.2014 RO

237

Încălzirea ­ ventilaţia ­ climatizarea
Reglarea manuală a turaţiei suflantei din spaţiul pentru pasageri
Reglarea manuală a turaţiei suflantei din spaţiul pentru pasageri

Indicaţie:
Dacă tasta (9) este acţionată mai mult
de 2 secunde, este reglată automat
turaţia optimă a suflantei. La turaţia
optimă a suflantei, LED­ul din butonul
(9) nu se aprinde.

Indicaţie:
M54.00-2087-71

M83.00-0901-71

Acţionaţi tasta (9) de pe pupitrul
de comandă.

La acţionarea tastei (9), LED­urile
din tasta basculantă (12) se
aprind intermitent. Turaţia
momentană a suflantei poate fi
citită prin intermediul barelor de
afişaj de pe display­ul afişajului
multifuncţional.
Turaţia suflantei din acoperiş
poate fi modificată acum prin
acţionarea tastei basculante (12)
(+ sau –) între 20–100 %.

238

TOURISMO / M / L (Euro VI)/10.2014 RO

Dacă tasta (12) nu este acţionată un
interval mai lung de 10 secunde sau
se acţionează o altă tastă, afişajul de
pe display se stinge şi LED­urile din
tasta basculantă (12) nu mai luminează intermitent. Noua valoare nominală introdusă va fi memorată.

Încălzirea ­ ventilaţia ­ climatizarea
Activarea sistemului de reglaj pentru climatizare
Activarea sistemului de reglaj
pentru climatizare

M83.00-0901-71

Acţionaţi tasta (6) de pe pupitrul
de comandă
Starea operaţională va fi semnalată prin aprinderea LED­ului integrat al tastei (6). Dacă pe display
apare acest simbol, instalaţia de
climatizare este activă (în funcţiune). Imediat ce instalaţia de
climatizare este activată, trapele
din plafon sunt închise automat.

Indicaţie:

Indicaţie:

Instalaţia de climatizare este activată
automat cu o întârziere de 60 secunde, în funcţie de temperatura nominală, temperatura exterioară şi temperatura interioară. Dacă activarea
modului Climatizare nu este posibilă
prin intermediul condiţiilor de activare
în funcţie de temperatură, pe display
apare simbolul „Blocare temperatură”.
În autovehiculele fără instalaţie de climatizare, la acţionarea tastei (6), pe
display apare simbolul „Instalaţie de
climatizare inexistentă”.

Când comutatorul de pornire a aprinderii este acţionat în poziţiile OPRIT ­
PORNIT, se menţine ultima stare setată.

În cazul în care modul Climatizare
nu este posibil prin condiţiile de
activare în funcţie de temperatură,
apare acest simbol.

Indicaţie:
Dacă puterea de răcire nu este suficientă în modul Climatizare şi pe display nu este semnalată nicio avarie,
prin dezactivarea stării de disponibilitate a climatizării este activat programul de ventilare.

Dacă, după acţionarea tastei (6),
apare acest simbol, nu există instalaţie de climatizare.

TOURISMO / M / L (Euro VI)/10.2014 RO

239

Încălzirea ­ ventilaţia ­ climatizarea
Activarea modului Aer recirculat în postul conducătorului auto/ spaţiul pentru pasageri
Activarea modului Aer recirculat în
postul conducătorului auto/ spaţiul
pentru pasageri

Indicaţie:

Activarea funcţiei Reheat

Are utilitate, de ex. la traversarea unui
tunel. Modul Smog este limitat în timp
la aprox. 10 min. Locul conducătorului auto poate fi readus separat de la
tasta (1) în modul Aer proaspăt, iar
modul Smog pentru spaţiul de pasageri rămâne activ. Dezactivarea se
realizează printr­o nouă acţionare a
tastei (7) (LED­ul stins).
M83.00-0901-71

M83.00-0901-71

Acţionaţi tasta (7) de pe pupitrul
de comandă

Pe display­ul afişajului multifuncţional apare acest simbol. LED­ul
integrat din tasta (5) se aprinde.
Suplimentar, trapele din plafon
sunt închise automat.

240

TOURISMO / M / L (Euro VI)/10.2014 RO

Acţionaţi tasta (8) din pupitrul de
comandă.
Indicaţie:
Aerul recirculat, respectiv aerul proaspăt redus în intensitate este răcit la
schimbătorul de căldură frigorific şi
este încălzit din nou la schimbătorul
de căldură al încălzirii. În cadrul acestui proces, are loc condensarea apei
din aerul circulat. Aerul care ajunge la
pasageri sau la conducătorul auto este
astfel uscat.

Încălzirea ­ ventilaţia ­ climatizarea
Activarea aparatului de încălzire auxiliară
LED­ul integrat din buton se
aprinde şi trapele din plafon sunt
închise automat.
Indicaţie:
Modul Reheat este posibil numai la o
temperatură exterioară mai mare de
aprox. 5 °C şi este limitat în timp la
aprox. 30 min. Dezactivarea se realizează printr­o nouă acţionare a tastei
Reheat (LED­ul stins).

Activarea aparatului de încălzire
auxiliară
Dacă, după acţionarea tastei (8),
apare acest simbol, nu există instalaţie de climatizare.

M83.00-0901-71

Dacă activarea modului Climatizare nu este posibilă prin intermediul condiţiilor de activare în
funcţie de temperatură, pe display apare simbolul „Blocare temperatură”. În autovehiculele fără
instalaţie de climatizare, la acţionarea tastei (6), pe display apare
simbolul „Instalaţie de climatizare
inexistentă”.

Acţionaţi tasta (11) din pupitrul de
comandă.
Pericol!
Pericol de foc şi incendiu! Datorită
temperaturii înalte a gazelor de eşapament şi a ţevii fierbinţi de evacuare
a gazelor arse din încălzirea auxiliară,
apare pericol de foc, respectiv incendiu. De aceea, nu opriţi sau parcaţi
autovehiculul peste materiale inflamabile (de ex. iarbă), dacă încălzirea

TOURISMO / M / L (Euro VI)/10.2014 RO

241

Încălzirea ­ ventilaţia ­ climatizarea
Activarea aparatului de încălzire auxiliară
auxiliară este în funcţiune, a fost în
funcţiune în intervalul imediat premergător sau este pusă în funcţiune de la
tasta de încălzire instantanee/ ceasul
de preselecţie.

Pericol!
Pericol de intoxicare şi asfixiere! Din
cauza pericolului de intoxicare şi asfixiere, încălzirea auxiliară nu are voie
să fie pusă în funcţiune în spaţii închise, cum ar fi garajele sau atelierele.
De asemenea, nici în regimurile funcţionale Timer sau Preselecţie.

Pericol!
Pericol de incendiu! Dacă există posibilitatea de formare a vaporilor sau
pulberilor inflamabile (de ex. în apropiere de benzinării, depozite de carburanţi, depozite de cărbuni, depozite de
praf de lemn, depozite de cereale sau
instalaţii similare), încălzirea auxiliară
trebuie să rămână deconectată.

242

Indicaţie:
Starea operaţională a aparatului de
încălzire auxiliară este indicată de
LED­ul integrat. Aparatul de încălzire
auxiliară este conectat pe starea operaţională numai dacă este acordată
o validare de la sistemul automat de
reglaj.

Indicaţie:
Când comutatorul de aprindere este
în poziţia „Oprit”, aparatul de încălzire auxiliară poate fi conectat direct
de la tasta (11) din pupitrul de comandă. LED­ul integrat din tasta (11)
se aprinde şi aparatul de încălzire auxiliară este activat. După o nouă apăsare a tastei sau automat, după 30
minute, aparatul de încălzire auxiliară
este deconectat şi LED­ul din tasta
(11) se stinge.

TOURISMO / M / L (Euro VI)/10.2014 RO

Când aparatul de încălzire auxiliară este activat (poziţia „Pornit”
a comutatorului de aprindere), pe
display apare acest simbol, cu o
întârziere de aprox. 20 sec. Când
comutatorul de pornire a aprinderii
este acţionat în poziţiile OPRIT ­
PORNIT, se menţine ultima stare
setată.

Dacă, la acţionarea tastei (11),
pe display apare acest simbol, nu
există aparat de încălzire auxiliară.

Dacă activarea modului Încălzire
nu este posibilă prin intermediul

Încălzirea ­ ventilaţia ­ climatizarea
Programarea timpilor de comandă pentru aparatul de încălzire auxiliară
condiţiilor de activare în funcţie
de temperatură, pe display apare
simbolul „Blocare temperatură”.

Programarea timpilor de comandă pentru aparatul de încălzire
auxiliară

M54.00-2117-71

Indicaţia de pe display în meniul
de preselecţie a ceasului (modul
Selecţie).

M83.00-0901-71

Ţineţi apăsată tasta (10), până
când pe display apare meniul de
preselecţie a ceasului.

Indicaţie:
În modul Selecţie, cu tasta basculantă
(12) se pot selecta P1, P2, P3 sau
durata de conectare.

TOURISMO / M / L (Euro VI)/10.2014 RO

243

Încălzirea ­ ventilaţia ­ climatizarea
Programarea timpilor de comandă pentru aparatul de încălzire auxiliară
Indicaţie:
Data şi ora afişate sunt preluate de
cronotahograf şi, astfel, nu pot fi corectate decât acolo.

Prin apăsarea scurtă a tastei (10),
se ajunge în modul Setare.
Indicaţie:
Setarea sau modificarea timpilor de
conectare sunt posibile numai în modul Setare.

244

M54.00-2118-71

Acum, în afişajul pentru timp (ore),
apare o bară de afişaj. Afişajul
orelor poate fi corectat acum de
la tasta basculantă (12). Dacă
nu este necesară corecţia orelor,
cu tasta (10) se poate comuta pe
setarea minutelor.

TOURISMO / M / L (Euro VI)/10.2014 RO

M54.00-2091-71

Afişajul minutelor poate fi corectat
de la tasta basculantă (12), dacă
bara de afişaj apare la Minute.
Dacă nu este necesară corecţia
minutelor, cu tasta (10) se poate
comuta pe setarea zilei din săptămână.

Încălzirea ­ ventilaţia ­ climatizarea
Activarea timpului de comandă programat pentru aparatul de încălzire auxiliară
Indicaţie:
Modificările sunt memorate dacă se
apasă tasta (10) la ultima zi din săptămână (duminică). Afişajul revine
automat în modul Selecţie şi se poate
alege programul următor (P1, P2, P3).

Activarea timpului de comandă
programat pentru aparatul de
încălzire auxiliară

M83.00-0901-71

Ziua corespunzătoare din săptămână se poate selecta cu tasta
(10) şi poate fi setată, respectiv
resetată cu tasta basculantă (12).
(dacă se afişează ziua din săptămână, înseamnă că aceasta
este validată. Nu sunt validate
zilele din săptămână neafişate).

M83.00-0901-71

M54.00-2092-71

Indicaţia de pe display la activarea
zilei din săptămână.

Apăsaţi scurt tasta (10) şi selectaţi
locul de memorie corespunzător
(P1, P2 sau P3) cu tasta basculantă (12). Confirmaţi selecţia prin
apăsarea tastei (10).

TOURISMO / M / L (Euro VI)/10.2014 RO

245

Încălzirea ­ ventilaţia ­ climatizarea
Activarea timpului de comandă programat pentru aparatul de încălzire auxiliară
Indicaţie:
Activarea unui timp de comandă va fi
semnalată prin intermediul LED­ului
integrat din tasta (10). Aprins permanent în poziţia „Comutator de aprindere Pornit”. Aprindere intermitentă în
poziţia „Comutator de aprindere Oprit”.

Pericol!
Pericol de intoxicare şi asfixiere! Din
cauza pericolului de intoxicare şi asfixiere, încălzirea auxiliară nu are voie
să fie pusă în funcţiune în spaţii închise, cum ar fi garajele sau atelierele.
De asemenea, nici în regimurile funcţionale Timer sau Preselecţie.

Pericol!
Pericol de foc şi incendiu! Datorită
temperaturii înalte a gazelor de eşapament şi a ţevii fierbinţi de evacuare
a gazelor arse din încălzirea auxiliară,
apare pericol de foc, respectiv incendiu. De aceea, nu opriţi sau parcaţi
autovehiculul peste materiale inflamabile (de ex. iarbă), dacă încălzirea
auxiliară este în funcţiune, a fost în
funcţiune în intervalul imediat premergător sau este pusă în funcţiune de la
tasta de încălzire instantanee/ ceasul
de preselecţie.

246

Pericol!
Pericol de incendiu! Dacă există posibilitatea de formare a vaporilor sau
pulberilor inflamabile (de ex. în apropiere de benzinării, depozite de carburanţi, depozite de cărbuni, depozite de
praf de lemn, depozite de cereale sau
instalaţii similare), încălzirea auxiliară
trebuie să rămână deconectată.

TOURISMO / M / L (Euro VI)/10.2014 RO

M54.00-2093-71

Indicaţia de pe display la activarea
timpilor de comandă.

Încălzirea ­ ventilaţia ­ climatizarea
Dezactivarea unui timp de comandă activat
Dezactivarea unui timp de comandă activat
Apăsaţi scurt tasta (10) şi selectaţi
punctul de meniu „OFF” cu tasta
basculantă (12). Confirmaţi selecţia prin apăsarea tastei (10).

Programarea duratei de conectare pentru aparatul de încălzire
auxiliară

Indicaţie:
LED­ul integrat din tasta (10) se
stinge. Dezactivarea este posibilă
numai în poziţia „Comutator de
aprindere Pornit”.

Indicaţie:
După o desfăşurare de program trebuie activat următorul timp de comandă. Pentru regimul de preselecţie poate fi activat numai un timp de
comandă.

M54.00-2117-71

Indicaţia de pe display în meniul
de preselecţie a ceasului (modul
Selecţie).

M83.00-0901-71

Ţineţi apăsată tasta (10), până
când pe display apare meniul de
preselecţie a ceasului (modul Selecţie).

Acţionaţi în jos tasta basculantă
(12) (+ sau ­), până când pe display apare meniul Durată de conectare. Prin apăsarea scurtă a
tastei (10), se ajunge în modul
Setare. Cu tasta basculantă (12),
se poate seta acum durata de conectare în domeniul 10–120 minute. Confirmaţi modificarea prin
apăsarea tastei (10).

TOURISMO / M / L (Euro VI)/10.2014 RO

247

Încălzirea ­ ventilaţia ­ climatizarea
Programarea duratei de conectare pentru aparatul de încălzire auxiliară
Indicaţie:
Durata de conectare a aparatului de
încălzire auxiliară se programează
o singură dată şi este valabilă apoi
pentru toţi timpii de comandă (P1, P2,
P3).

Indicaţie:
Durata de conectare recomandată: 30
­ 40 minute. În cazul unei durate de
conectare mai lungi se pot descărca
acumulatoarele vehiculului.

248

M54.00-2094-71

Indicaţia de pe display la setarea
duratei de conectare.

TOURISMO / M / L (Euro VI)/10.2014 RO

Încălzirea ­ ventilaţia ­ climatizarea

TOURISMO / M / L (Euro VI)/10.2014 RO

249

Încălzirea ­ ventilaţia ­ climatizarea
Comutatorul/regulatorul rotativ din compartimentul de odihnă al conducătorului auto
Comutatorul/regulatorul rotativ
din compartimentul de odihnă al
conducătorului auto

250

TOURISMO / M / L (Euro VI)/10.2014 RO

Încălzirea ­ ventilaţia ­ climatizarea
Comutatorul/regulatorul rotativ din compartimentul de odihnă al conducătorului auto
Comutatorul suflantei pentru
ventilare ­ treptele I şi II (7)

Indicaţie:
Cald: Rotiţi regulatorul în sens orar.

Indicaţie:

La acţionare, suflanta pentru ventilarea compartimentului de odihnă al
conducătorului auto funcţionează la
jumătate de turaţie sau cu turaţie maximă, în funcţie de poziţia comutatorului.
Indicaţie:

Rece: Rotiţi regulatorul în sens
anti­orar.

Indicaţie:
Condiţia necesară este ca motorul
autovehiculului, respectiv aparatul de
încălzire a apei să fie în funcţiune.

Aerul care iese din duzele de evacuare (1) poate fi încălzit, respectiv răcit.
Acest lucru depinde de poziţia regulatorului rotativ (8) şi de poziţia comutatorului (6).

Regulatorul rotativ Încălzire (8)
Reglarea manuală continuă a temperaturii aerului evacuat prin duze.

TOURISMO / M / L (Euro VI)/10.2014 RO

251

252

TOURISMO / M / L (Euro VI)/10.2014 RO

Deschiderea/ blocarea
Cuprins
Butonul pentru uşi din locul conducătorului auto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 255
Protecţia anti­înţepenire (mişcarea în sens invers) la închiderea uşilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 256
Protecţia anti­înţepenire la deschiderea uşilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 256
Blocarea robinetului de urgenţă exterior de la uşa 2 (opţiune DS) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 257
Indicaţii funcţionale/afişaje de avarie pentru uşi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 258
Deblocarea uşilor de la uşa faţă dreapta

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 259

Deblocarea uşii 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 260
Deblocarea uşilor de la telecomanda radio (opţiune DS) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 260
Deblocarea clapetelor compartimentului de bagaje de la butonul din postul conducătorului auto . . . . . 261
Deblocarea clapetelor compartimentului de bagaje de la telecomandă (opţiune DS) . . . . . . . . . . . . . . . 262
Încuierea uşii 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 263
Încuierea uşii 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 263
Încuierea prin telecomanda radio (opţiune DS) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 264
Instalaţia de închidere centralizată (opţiune DS) (descrierea sistemului) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 265
Indicaţii funcţionale/ indicaţii de avarie la închiderea centralizată . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 269

TOURISMO / M / L (Euro VI)/10.2014 RO

253

Deschiderea/ blocarea
Cuprins
Acţionarea în caz de urgenţă a uşilor (depresurizarea uşilor prin acţionarea robinetului de urgenţă) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 270
Deblocarea de urgenţă a clapetelor compartimentului de bagaje la ieşirea din funcţiune a alimentării
cu aer comprimat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 272
Deschiderea/închiderea clapetei de întreţinere de sub fereastra conducătorului auto . . . . . . . . . . . . . . . 273
Deschiderea/ închiderea manuală a trapelor din plafon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 274
Ieşirea de urgenţă prin acţionarea în caz de urgenţă a trapelor electrice din plafon (opţiune DS) . . . . 275

254

TOURISMO / M / L (Euro VI)/10.2014 RO

Deschiderea/ blocarea
Butonul pentru uşi din locul conducătorului auto
Butonul pentru uşi din locul
conducătorului auto
Butonul pentru uşa faţă dreapta (I) şi
uşa centru dreapta (II) (10) cu lampă
integrată de afişare­avertizare (în poziţia "Lumină Pornit", suplimentar ca
lampă de căutare).
Indicaţie:
Lampa de semnalare­avertizare se
aprinde când: ­ uşa este închisă ­ uşa
nu este închisă complet (uşa nu este
fixată în penele de blocare).

Indicaţie:
Lampa de semnalare­avertizare se
aprinde intermitent în caz de: ­ este
acţionat robinetul de urgenţă ­ presiunea de lucru este prea scăzută (uşa
autovehiculului nu are presiune) ­ uşa
este deschisă şi viteza autovehiculului este mai mare de 3 km/h ­ există o
avarie la uşă.

Pericol!
În caz de semnalare intermitentă, uşa
nu funcţionează! La aprinderea unei
lămpi de semnalare­avertizare în butonul pentru uşi, precum şi în cazul unui
mesaj galben sau roşu pe display, nu
deplasaţi autovehiculul! În caz contrar,
va apărea un mesaj roşu pe display
şi se emite un semnal de buzzer de
avertizare!
M72_00-0332-71

Indicaţie:
Acţionarea uşii este posibilă numai
cu comutatorul de pornire a aprinderii
în poziţia "PORNIT", autovehiculul în
staţionare şi uşile deblocate!

TOURISMO / M / L (Euro VI)/10.2014 RO

255

Deschiderea/ blocarea
Protecţia anti­înţepenire (mişcarea în sens invers) la închiderea uşilor
Protecţia anti­înţepenire (mişcarea
în sens invers) la închiderea uşilor

Pericol!
Dacă butonul pentru uşa 1 (faţă
dreapta) este acţionat permanent,
este posibilă anularea mişcării în
sens invers ­ Protecţia anti­înţepenire
NU funcţionează! După eliberarea
butonului pentru uşă, protecţia anti­
înţepenire este din nou activă!

Protecţia anti­înţepenire la deschiderea uşilor
Presiunea de deschidere la deschiderea uşilor este limitată la 4,2 bar. În
acest fel, sunt asigurate condiţiile ca
uşa să fie deschisă cu o forţă care nu
depăşeşte valoarea maxim admisă de
lege.
Pericol!

M72_00-0159-01

Comutatorul de inversare a mişcării
(7)
Protecţia anti­înţepenire este activată
când, pe parcursul fazei de închidere,
o persoană sau un obiect blochează
foaia de uşă.
În acest caz, foaia de uşă este ridicată şi cama (7.1) acţionează comutatorul de inversare a mişcării (7).
Ventilul uşii se comută pe "Deschis".

256

TOURISMO / M / L (Euro VI)/10.2014 RO

Dacă un obiect sau o persoană se înţepeneşte în cursul procesului de deschidere, ventilul uşii poate fi readus
în sensul de închidere printr­o nouă
acţionare a butonului pentru uşă! Instalaţia uşilor poate fi depresurizată şi,
implicit, dezangrenată şi printr­o acţionare a robinetului de urgenţă.

Deschiderea/ blocarea
Blocarea robinetului de urgenţă exterior de la uşa 2 (opţiune DS)
Deblocaţi din nou robinetul de urgenţă înainte de intrarea în cursă.

Blocarea robinetului de urgenţă
exterior de la uşa 2 (opţiune DS)

Indicaţie:

Indicaţie:

Dacă robinetul de urgenţă exterior nu
este deblocat înainte de intrarea în
cursă, un sistem de blocare a pornirii
va rămâne în funcţiune. Autovehiculul
nu poate fi mişcat.

La părăsirea şi parcarea autovehiculului, în cazul autovehiculelor fără închidere centralizată, robinetul de urgenţă
al uşii 2 poate fi închis din exterior
(opţiune DS). În această situaţie, va fi
blocat numai mânerul de urgenţă.
M72_00-0284-71

Indicaţie:
În cazul părăsirii autovehiculului pe o
durată mai lungă, uşa trebuie să fie
blocată din interior. Uşa va rămâne
încuiată chiar şi în cazul pierderii de
presiune.

Blocaţi robinetul de urgenţă.
Robinetul de urgenţă nu mai
poate fi acţionat, iar pătrunderea
persoanelor neautorizate în
autobuz este împiedicată.

TOURISMO / M / L (Euro VI)/10.2014 RO

257

Deschiderea/ blocarea
Indicaţii funcţionale/afişaje de avarie pentru uşi
Indicaţii funcţionale/afişaje de
avarie pentru uşi
Uşa deschisă

Această pictogramă apare când uşa
este deschisă sau dacă uşa nu este
complet închisă (uşa nu este fixată în
penele de blocare).
Indicaţie:
Simbol exemplificator pentru uşa I
(uşa faţă dreapta).

hiculul în staţionare, este prezentă o
avarie în circuitul uşilor. Concomitent,
apare un mesaj de avarie din treapta
de avertizare ROŞU, lumina indicatoare de avertizare din butonul pentru
uşi se aprinde intermitent şi se emite
un sunet de la buzzer­ul de avertizare.
Pericol!
Opriţi imediat autovehiculul! (aveţi în
vedere situaţia din trafic)! Autovehiculul nu mai are voie să fie mişcat,
cât timp este prezentă această avarie!
Dispuneţi imediat verificarea instalaţiei
uşilor de către un partener de service
al OmniPlus!

Avertizare avaria la uşa I (faţă
dreapta) sau uşa II (centru
dreapta)

Dacă această pictogramă apare pe
afişaj în timpul cursei sau cu autove-

258

TOURISMO / M / L (Euro VI)/10.2014 RO

Pericol!
Acest afişaj apare, de asemenea,
când rezerva de aer comprimat din
circuitul uşilor este prea scăzută! Porniţi motorul autovehiculului şi constituiţi rezervă de aer comprimat! Dacă
această măsură nu duce la dispariţia
afişajului, dispuneţi verificarea instalaţiei uşilor de către un partener de
service al OmniPlus!

Pericol!
Suplimentar, această pictogramă
apare în cazul unei acţionări a robinetului de urgenţă (uşa depresurizată)
interior sau exterior la uşa faţă dreapta
sau centru dreapta!

Pericol!
Această pictogramă se activează în
afişaj şi atunci când autovehiculul este
mişcat cu uşa I (faţă dreapta) sau uşa
II (centru dreapta) deschise şi viteza
autovehiculului este mai mare de 3
km/h!

Deschiderea/ blocarea
Deblocarea uşilor de la uşa faţă dreapta
Indicaţie:
Simbol exemplificator pentru uşa I
(uşa faţă dreapta).

Starea Pregătit de pornire

Deblocarea uşilor de la uşa faţă
dreapta

Indicaţie:
Dacă autovehiculul este echipat cu
sistem de blocare a pornirii, această
pictogramă apare dacă uşa centru
dreapta este închisă complet după un
proces de închidere.

Pericol!
Toate uşile trebuie să fie descuiate
înainte de începerea cursei!

Indicaţie:

Această pictograma apare în combinaţie cu frâna de staţionare sau sistemul de blocare a pornirii.

Frâna de staţionare şi sistemul de blocare a pornirii acţionează pe toate osiile cu o presiune de frânare redusă şi
se dezactivează din nou prin acţionarea pedalei de acceleraţie.

Indicaţie:
Dacă autovehiculul este dotat cu frână
de staţionare (opţiune DS), această
pictogramă apare când a fost acţionat
butonul Frâna de staţionare.

Pericol!
Dacă frâna de mână/ parcare nu este
activată, autovehiculul poate rula necontrolat!

M72_00-0244-01

Pentru descuierea uşii faţă
dreapta, introduceţi cheia în
încuietoarea (1), rotiţi­o spre
dreapta, învârtind de asemenea şi
mânerul rotativ (2) spre dreapta
(săgeata din poziţia 3). Readuceţi
cheia şi mânerul rotativ (2) în

TOURISMO / M / L (Euro VI)/10.2014 RO

259

Deschiderea/ blocarea
Deblocarea uşii 2
poziţia iniţială şi scoateţi cheia.
Acţionaţi butonul exterior (5).

Deblocarea uşii 2

Indicaţie:

Deblocarea uşilor de la telecomanda radio (opţiune DS)
Pericol!
Toate uşile trebuie să fie descuiate
înainte de începerea cursei!

Simultan cu uşa 1, vor fi descuiate şi
clapetele rezervorului de carburant.

Pericol!
Nu are loc concomitent şi descuierea
uşii 2!

Uşa 1 se deschide automat.

M72_00-0188-01

Rotiţi spre stânga mânerul rotativ
interior (2) al uşii 2.
Pericol!
Uşa 2 trebuie să fie obligatoriu descuiată manual înainte de începerea
cursei!

M82_00-0106-71

Deblocaţi circuitul uşilor (uşa I,
uşa II, clapetele rezervorului de
carburant) prin telecomandă (tasta
1).
Deblocarea circuitului uşilor va fi
indicată prin aprinderea singulară
şi lungă (max. 3 sec) a luminilor

260

TOURISMO / M / L (Euro VI)/10.2014 RO

Deschiderea/ blocarea
Deblocarea clapetelor compartimentului de bagaje de la butonul din postul conducătorului auto
laterale de semnalizare intermitentă.

Deblocarea clapetelor compartimentului de bagaje de la butonul
din postul conducătorului auto

Indicaţie:
Dacă, în interval de 20 secunde, nu
are loc deschiderea unei uşi, respectiv a unei clapete a compartimentului
de bagaje, are loc o blocare secundară (reblocare). În acest fel, se poate
evita o deblocare involuntară a autovehiculului. În cazul când clapetele
compartimentului de bagaje nu sunt
încă blocate după 43 minute, iar comutatorul de pornire a aprinderii este
în poziţia "OPRIT", are loc o blocare
forţată, pentru menajarea capacităţii
acumulatoarelor.

M82_00-0007-01

Deschideţi clapetele compartimentului de bagaje stânga, de la butonul (5) şi dreapta, de la butonul
(6).

Indicaţie:
Dacă autovehiculul are închidere centralizată (ZV) (opţiune DS), la încuierea şi descuierea clapetelor compartimentului de bagaje este emis un
semnal singular şi scurt (aprox. 1 sec)
prin intermediul luminilor laterale de
semnalizare intermitentă.

Clapetele compartimentului de bagaje stânga, respectiv dreapta pot
fi deschise, LED­urile din butoanele (5), respectiv (6) se aprind
când clapetele compartimentului
de bagaje sunt descuiate.
Indicaţie:
Condiţia necesară este ca alimentarea
cu aer comprimat să fie suficientă.

TOURISMO / M / L (Euro VI)/10.2014 RO

261

Deschiderea/ blocarea
Deblocarea clapetelor compartimentului de bagaje de la telecomandă (opţiune DS)
Indicaţie:
Clapetele compartimentului de bagaje
se blochează din nou fie printr­o nouă
apăsare a butonului de la postul conducătorului auto, fie când comutatorul
aprinderii este adus în poziţia OPRIT.

Deblocarea clapetelor compartimentului de bagaje de la
telecomandă (opţiune DS)

Indicaţie:
Iluminarea compartimentului de bagaje
este conectată automat circuitul unei
clapete a compartimentului de bagaje
(stânga sau dreapta) este descuiat.
M82_00-0106-71

Deblocaţi clapetele compartimentului de bagaje stânga de la telecomandă (tasta 2) şi dreapta de la
(tasta 3).

262

TOURISMO / M / L (Euro VI)/10.2014 RO

Indicaţie:
Dacă descuierea, respectiv încuierea
au loc numai pentru clapetele compartimentului de bagaje, semnalizatoarele
vor emite un semnal singular şi scurt
(aprox. 1 sec).

Clapetele compartimentului de bagaje pot fi deschise (LED­ul din
butonul pentru clapetele compartimentului de bagaje de la postul
conducătorului auto se aprinde corespunzător părţii clapetelor descuiate ale compartimentului de
bagaje, stânga, respectiv dreapta).
Indicaţie:
Condiţia necesară este ca alimentarea
cu aer comprimat să fie suficientă.

Deschiderea/ blocarea
Încuierea uşii 2
Încuierea uşii 2
Închiderea uşii 2

Încuierea uşii 1
Închiderea uşii 1

Indicaţie:
Nu învârtiţi înapoi mânerul rotativ (2),
întrucât uşa se va descuia din nou.

M72_00-0188-01

Pentru încuierea uşii 2, introduceţi cheia în încuietoarea (2.1),
rotiţi­o spre dreapta şi învârtiţi mânerul rotativ interior (2) de asemenea spre dreapta. Apoi readuceţi
cheia în poziţia iniţială şi scoateţi­o în poziţia blocat.

M72_00-0244-01

Pentru încuierea uşii faţă dreapta,
introduceţi cheia în încuietoarea
(1), rotiţi­o spre dreapta şi învârtiţi mânerul rotativ (2) spre stânga
(săgeata din poziţia 4). Readuceţi cheia şi mânerul rotativ (2) în
poziţia iniţială şi scoateţi cheia.

TOURISMO / M / L (Euro VI)/10.2014 RO

263

Deschiderea/ blocarea
Încuierea prin telecomanda radio (opţiune DS)
Indicaţie:
Simultan cu uşa 1, vor fi încuiate şi
clapetele rezervorului de carburant.

Încuierea prin telecomanda radio
(opţiune DS)
Închiderea uşilor

Indicaţie:
Blocarea autovehiculului va fi confirmată printr­un semnal triplu şi scurt
(aprox. 1 sec) al luminilor laterale de
semnalizare intermitentă.

Indicaţie:
Uşa 2 trebuie să fie încuiată separat.

Indicaţie:

M82_00-0106-71

La acţionarea telecomenzii radio
(tasta 1), are loc o închidere centralizată, adică circuitele uşilor şi
ale clapetelor compartimentului de
bagaje vor fi blocate.

264

TOURISMO / M / L (Euro VI)/10.2014 RO

Dacă închiderea are loc de la încuietoarea din uşa faţă dreapta, va fi blocat numai circuitul uşilor, adică nu va
avea loc şi blocarea eventualelor clapete deblocate ale compartimentului
de bagaje!

Indicaţie:
Fereastra conducătorului auto şi clapetele de întreţinere nu vor fi închise,
respectiv blocate prin închidere, respectiv blocare manuală.

Deschiderea/ blocarea
Instalaţia de închidere centralizată (opţiune DS) (descrierea sistemului)
Instalaţia de închidere centralizată (opţiune DS) (descrierea
sistemului)

Indicaţie:
Dacă uşile, clapetele compartimentului de bagaje, trapele din plafon sau
fereastra conducătorului auto nu sunt
închise şi blocate, la încercarea de
a bloca autovehiculul se va emite un
semnal de buzzer timp de 10 sec.

Indicaţie:
Când comutatorul de pornire a aprinderii este conectat, clapetele compartimentului de bagaje pot fi blocate, respectiv deblocate şi de la două butoane
din locul conducătorului auto.

Indicaţie:
Când comutatorul de pornire a aprinderii este pe "OPRIT", iar clapetele
compartimentului de bagaje sunt deblocate şi închise, după 43 minute are
loc o blocare forţată, pentru menajarea
capacităţii acumulatoarelor.

Dacă o clapetă a compartimentului de bagaje nu este închisă
corect, această situaţie va fi semnalată prin intermediul acestei pictograme de pe ecran (postul conducătorului auto)!
Pericol!
Înainte de începerea cursei, se va verifica obligatoriu printr­un control vizual
dacă toate clapetele compartimentului
de bagaje şi clapetele de întreţinere
sunt închise corect!

Instalaţia de închidere centralizată
poate fi implementată cu următoarele
seturi de funcţii:
Încuierea completă a autovehiculului deschis de la telecomanda
radio (FFB) când comutatorul
aprinderii este pe OPRIT.
Deblocarea uşilor (uşa faţă
dreapta, uşa centru dreapta, clapetele rezervorului de carburant)
de la FFB.
Deblocarea/ încuierea uşilor de
la închizătoarea uşii faţă dreapta
când comutatorul aprinderii este
pe OPRIT.
Deblocarea/ încuierea clapetelor
compartimentului de bagaje de la
FFB când comutatorul aprinderii
este pe PORNIT şi OPRIT.
Deblocarea/ încuierea clapetelor
compartimentului de bagaje de la
butonul basculant de pe panoul

TOURISMO / M / L (Euro VI)/10.2014 RO

265

Deschiderea/ blocarea
Instalaţia de închidere centralizată (opţiune DS) (descrierea sistemului)
instrumentelor când comutatorul
aprinderii este pe PORNIT.
Încuierea ulterioară a autovehiculului după o deblocare involuntară
de la FFB.
Încuierea forţată a clapetelor compartimentului de bagaje pentru
menajarea acumulatoarelor.

clapetele rezervorului de carburant).
Încuierea uşilor de la FFB este, concomitent, şi o închidere centralizată a
autovehiculului în ansamblu. Deblocarea va fi indicată printr­un semnal
unic şi lung (max. 3 sec) al luminilor laterale de semnalizare intermitentă. Când uşile sunt descuiate, se
aprinde lumina scării de urcare la uşa
faţă dreapta timp de max. 30 sec.
Aceasta se stinge când comutatorul
de aprindere este conectat sau la blocare. La încuierea completă, luminile
laterale de semnalizare intermitentă
se aprind scurt (1 sec.) de trei ori. La
pornirea motorului, uşile încuiate se
descuie automat.

M72_00-0244-01

Încuierea/ descuierea uşilor: de la
încuietoarea (1) a uşii faţă dreapta
sau de la telecomanda radio (FFB)
cu tasta (1), se poate efectua o blocare sau deblocare electrică a uşilor
(uşa faţă dreapta, uşa centru dreapta,

266

TOURISMO / M / L (Euro VI)/10.2014 RO

M82_00-0106-71

Încuierea/ descuierea clapetelor
compartimentului de bagaje: Clapetele compartimentului de bagaje din
stânga şi dreapta pot fi descuiate
sau încuiate separat de la tastele
(2), respectiv (3) ale FFB. Acest
lucru este posibil când comutatorul
aprinderii este OPRIT/PORNIT sau
când motorul este în funcţiune. După
descuierea de la FFB, în interval de
20 sec trebuie ca o clapetă să fie
deschisă; în caz contrar, se va activa
încuierea ulterioară. LED­urile din
butoanele basculante de la postul
conducătorului auto se aprind. La

Deschiderea/ blocarea
Instalaţia de închidere centralizată (opţiune DS) (descrierea sistemului)
blocare de la FFB, LED­urile din
butoanele basculante se sting. La
fiecare blocare sau deblocare a
clapetelor portbagajului de la FFB,
are lor un semnal scurt (1 sec) al
luminilor laterale de semnalizare
intermitentă.

M82_00-0007-01

Încuierea/ descuierea clapetelor compartimentului de bagaje (continuare):
când comutatorul aprinderii este conectat, se poate efectua separat descuierea sau încuierea electro­pneumatică pentru clapeta din stânga de
la butonul basculant (5), şi pentru cla-

peta din dreapta de la butonul basculant (6). Când circuitul unei clapete a
compartimentului de bagaje este descuiat, se aprinde LED­ul din butonul
basculant acţionat. Mesajul de stare
pentru conducătorul auto: LED­ul se
aprinde ­ clapetele compartimentului
de bagaje descuiate. LED­ul nu se
aprinde ­ clapetele compartimentului de bagaje încuiate. Dacă una din
clapetele compartimentului de bagaje
este deschisă, pe display­ul afişajului multifuncţional apare un simbol.
Chiar dacă o clapetă a compartimentului de bagaje este deschisă, clapetele compartimentului de bagaje pot
fi încuiate. După închiderea clapetei deschise a compartimentului de
bagaje, se va încuia şi aceasta.

Funcţionarea iluminării compartimentului de bagaje: Iluminarea compartimentului de bagaje este activată când
circuitul unei clapete a compartimentului de bagaje (stânga sau dreapta)
este descuiat şi cel puţin o clapetă a
compartimentului de bagaje este deschisă.
Iluminarea compartimentului de bagaje este din nou dezactivată când
toate clapetele compartimentului de
bagaje sunt închise sau ambele circuite ale clapetelor compartimentului
de bagaje (stânga şi dreapta) sunt
încuiate. În plus, iluminarea compartimentului de bagaje este întreruptă
automat după 43 minute (prin încuierea forţată).

Pericol!
Înainte de începerea cursei, se va verifica obligatoriu printr­un control vizual
dacă toate clapetele compartimentului
de bagaje şi clapetele de întreţinere
sunt închise corect!

TOURISMO / M / L (Euro VI)/10.2014 RO

267

Deschiderea/ blocarea
Instalaţia de închidere centralizată (opţiune DS) (descrierea sistemului)
tentă. Dacă raza de acţiune a FFB
scade, schimbaţi bateria acesteia.
Protecţia mediului
Evacuaţi ca deşeu bateriile consumate
în conformitate cu normele de protecţie a mediului!

M82_00-0106-71

Încuierea completă a autovehiculului:
o blocare completă a autovehiculului este posibilă numai de la FFB. În
acest scop, apăsaţi tasta (1) de la
FFB. Dacă uşile sunt deja încuiate,
autovehiculul nu poate fi încuiat centralizat de la FFB. Mai întâi va avea
loc o deblocare a uşilor la prima apăsare pe tasta (1) a FFB, iar încuierea
completă va fi executată numai la o
nouă apăsare pe tasta (1). Încuierea
completă va fi confirmată printr­un
semnal triplu şi scurt (1 sec) al luminilor laterale de semnalizare intermi-

268

Funcţiile de siguranţă ale închiderii
centralizate: Încuierea ulterioară ­ încuierea ulterioară este un dispozitiv
de siguranţă al închiderii centralizate.
Dacă prin intermediul FFB s­a efectuat o deblocare involuntară, autovehiculul va fi din nou încuiat automat,
dacă în interval de 20 secunde nu a
fost deschisă nicio uşă sau clapetă
a compartimentului de bagaje. Încuierea forţată ­ încuierea forţată acţionează numai asupra clapetelor compartimentului de bagaje, care sunt
asigurate prin intermediul închiderii
centralizate. În poziţia "Comutatorul aprinderii OPRIT", dacă timp de
43 min nu are loc încuierea clapetelor compartimentului de bagaje, se
execută o blocare forţată (electroval-

TOURISMO / M / L (Euro VI)/10.2014 RO

vele deconectează, pentru a reduce
curentul de repaus în instalaţie).

Deschiderea/ blocarea
Indicaţii funcţionale/ indicaţii de avarie la închiderea centralizată
Indicaţii funcţionale/ indicaţii de
avarie la închiderea centralizată
Închiderea centralizată pentru
clapetele compartimentului de
bagaje stânga

Acest simbol va fi afişat pe ecran
când clapetele compartimentului de
bagaje stânga au fost descuiate de
la butonul din postul conducătorului
auto şi niciun mesaj de răspuns nu
s­a întors în interval de 3 secunde de
la comutatorul de apăsare. În acest
caz, este prezent un defect în circuitul clapetelor din stânga ale compartimentului de bagaje şi este posibil ca
acestea să nu permită deschiderea.

Indicaţie:
Acest simbol apare şi dacă rezerva de
aer comprimat pentru circuitul clapetelor din stânga ale compartimentului
de bagaje este prea redusă ­ porniţi
autovehiculul şi măriţi rezerva de aer
comprimat.

Indicaţie:
Numai pentru autovehiculele fără închidere centralizată (ZV) (opţiune DS).

Închiderea centralizată pentru
clapetele compartimentului de
bagaje dreapta

s­a întors în interval de 3 secunde de
la comutatorul de apăsare. În acest
caz, este prezent un defect în circuitul clapetelor din dreapta ale compartimentului de bagaje şi este posibil ca
acestea să nu permită deschiderea.
Indicaţie:
Acest simbol apare şi dacă rezerva de
aer comprimat pentru circuitul clapetelor din dreapta ale compartimentului
de bagaje este prea redusă ­ porniţi
autovehiculul şi măriţi rezerva de aer
comprimat.

Indicaţie:
Numai pentru autovehiculele fără închidere centralizată (ZV) (opţiune DS).

Acest simbol va fi afişat pe ecran
când clapetele compartimentului de
bagaje dreapta au fost descuiate de
la butonul din postul conducătorului
auto şi niciun mesaj de răspuns nu
TOURISMO / M / L (Euro VI)/10.2014 RO

269

Deschiderea/ blocarea
Acţionarea în caz de urgenţă a uşilor (depresurizarea uşilor prin acţionarea robinetului de urgenţă)
Deschiderea clapetei
compartimentului de bagaje
(opţiune DS)

Indicaţie:
Numai pentru autovehiculele cu închiderea centralizată (ZV) (opţiune
DS) sau indicator de avertizare pentru
clapetele compartimentului de bagaje
(opţiune DS).

Acest simbol apare pe ecran dacă
una sau mai multe clapete ale compartimentului de bagaje, respectiv clapete de întreţinere, nu sunt încuiate
corect.
Pericol!
Înainte de începerea cursei, se va verifica obligatoriu printr­un control vizual
dacă toate clapetele compartimentului
de bagaje şi clapetele de întreţinere
sunt închise corect!

270

TOURISMO / M / L (Euro VI)/10.2014 RO

Acţionarea în caz de urgenţă a
uşilor (depresurizarea uşilor prin
acţionarea robinetului de urgenţă)
Pericol!
Toate uşile trebuie să fie deblocate
obligatoriu în timpul cursei! ­ Vezi instrucţiunile de exploatare din capitolul
"Deschiderea/blocarea" "Deblocarea
circuitului uşilor la uşa faţă dreapta/
deblocarea uşii centru dreapta/ deblocarea circuitului uşilor cu telecomanda
radio (opţiune DS)"!

Deschiderea/ blocarea
Acţionarea în caz de urgenţă a uşilor (depresurizarea uşilor prin acţionarea robinetului de urgenţă)
Indicaţie:
3.2 Robinetul de urgenţă exterior pentru uşa centru dreapta

Indicaţie:
3.3 Robinetul de urgenţă interior pentru uşa centru dreapta
M72_00-0023-01

Înlăturaţi sigiliul cu plumb de la
robinetul de urgenţă.
Indicaţie:
3 Robinetul de urgenţă exterior pentru
uşa faţă dreapta

Indicaţie:
3.1 Robinetul de urgenţă interior pentru uşa faţă dreapta

Rotiţi robinetul de urgenţă interior
(3.1/3.3), respectiv robinetul de
urgenţă exterior (3/3.2) în sensul
indicat de săgeată.
Indicaţie:
La acţionarea robinetului de urgenţă,
ventilul uşii va fi dezaerat. Concomitent, instalaţia uşilor va fi dezaerată
prin intermediul robinetului de urgenţă.
Instalaţia uşilor este acum depresurizată şi trebuie să permită deschiderea
uşilor cu mâna!

Buzzer­ul de avertizare din locul
conducătorului auto emite un semnal! Lumina indicatoare roşie de
avertizare din butonul corespunzător pentru uşă trebuie să semnalizeze intermitent! Pe display­ul
afişajului multifuncţional, apare împreună cu un mesaj roşu şi acest
simbol.
Repunerea în funcţiune a instalaţiei uşilor: ­ Aduceţi robinetul de
urgenţă în poziţia normală ­ instalaţia de aer comprimat a uşii este
din nou alimentată lent prin intermediul unei clapete de pornire şi
revine în poziţia „înainte de acţionarea robinetului de urgenţă”.

TOURISMO / M / L (Euro VI)/10.2014 RO

271

Deschiderea/ blocarea
Deblocarea de urgenţă a clapetelor compartimentului de bagaje la ieşirea din funcţiune a alimentării cu ...
Pericol!
Pericol de accidentare! La repunerea
în funcţiune a instalaţiei uşilor, nu este
permisă prezenţa niciunei persoane
în raza de mişcare a foii de uşă! La
repunerea în funcţiune, uşile nu au
voie să execute mişcări bruşte sau
batante!

Aplicaţi din nou sigiliul de plumb la
robinetul de urgenţă.

Deblocarea de urgenţă a clapetelor compartimentului de bagaje la
ieşirea din funcţiune a alimentării
cu aer comprimat
Indicaţie:
După o ieşire completă din funcţiune a
alimentării centrale cu aer comprimat
şi a alimentării electrice cu tensiune,
clapetele portbagajului pot fi deblocate
prin sistemul de acţionare în caz de
urgenţă (rezerva de aer comprimat din
roata de rezervă).

M00_00-0084-01

Deschideţi clapeta frontală a autovehiculului de la maneta (1) din
scara de urcare a uşii faţă dreapta
Scoateţi roata de rezervă

272

TOURISMO / M / L (Euro VI)/10.2014 RO

Deschiderea/ blocarea
Deschiderea/închiderea clapetei de întreţinere de sub fereastra conducătorului auto
Indicaţie:
Roata de rezervă dispune de o presiune de aprox. 8 bar. Aerul comprimat din roata de rezervă pătrunde
prin supapele reversibile direct în cilindrii din închizătoarele portbagajului
şi deblochează clapetele portbagajului. Clapetele portbagajului pot fi acum
deschise.
M40_00-0073-01

Scoateţi conducta flexibilă cu racordul pentru pneuri (2) din placa
aflată după dulapul frontal pentru
încălzire şi racordaţi­o la ventilul
de umflare a pneului de la roata
de rezervă.

Deschiderea/închiderea clapetei
de întreţinere de sub fereastra
conducătorului auto

Indicaţie:
Umflaţi roata de rezervă cât mai repede posibil la presiunea prescrisă!

M00.00-0591-71

Deblocarea: pentru deblocarea
clapetei de întreţinere, trageţi de
mânerul (1).
Pericol!
Nu trageţi maneta de deblocare în timpul cursei. În caz contrar se poate
deschide clapeta de întreţinere.

TOURISMO / M / L (Euro VI)/10.2014 RO

273

Deschiderea/ blocarea
Deschiderea/ închiderea manuală a trapelor din plafon
Indicaţie:
Mânerul (1) se află în stânga lângă
scaunul conducătorului auto pe podeaua autovehiculului.

Clapeta de întreţinere este deblocată.

Închiderea: închideţi clapeta
de întreţinere (1) cu o apăsare
uşoară.

Deschiderea/ închiderea manuală
a trapelor din plafon

Pericol!
La închiderea clapetei de întreţinere
există pericol de accidentare prin prindere!

Clapeta de întreţinere se blochează cu zgomot perceptibil. Verificaţi dacă clapeta de întreţinere
s­a blocat.
M77_00-0020-71

Deschideţi manual trapa din plafon în partea frontală sau posterioară a autovehiculului de la mânerul (1).
M00.00-0655-71

Deschiderea: deschideţi clapeta
de întreţinere (1) spre înainte.

274

TOURISMO / M / L (Euro VI)/10.2014 RO

Indicaţie:
Trapele din plafon se pot fixa în poziţia de aerare sau dezaerare.

Deschiderea/ blocarea
Ieşirea de urgenţă prin acţionarea în caz de urgenţă a trapelor electrice din plafon (opţiune DS)
Pentru a închide trapele din plafon, trageţi de mânerul (1).

Ieşirea de urgenţă prin acţionarea în caz de urgenţă a trapelor
electrice din plafon (opţiune DS)

Pericol!
Dacă în raza de mişcare a trapei din
plafon se află părţi ale corpului (degete), apare pericol de accidentare
prin prinderea acestora!

Pentru a deschide trapa din plafon
în caz de urgenţă, luaţi ciocanul
pentru spargerea geamului în caz
de urgenţă (2) din dispozitivul­
suport şi loviţi geamul.
Indicaţie:
Folosiţi ciocanul pentru spargerea geamului în caz de urgenţă numai în cazul respectiv şi în starea de staţionare
a autovehiculului.

Pericol!
Acţionaţi sistemul în caz de urgenţă
numai în caz de urgenţă şi în starea
de staţionare a autovehiculului.

Indicaţie:

M77_00-0017-01

Ambele ieşiri de urgenţă (trapele din
plafon faţă şi spate) sunt deblocate,
imediat ce autovehiculul a fost deblocat de la închiderea centralizată,
respectiv încuietoarea de la uşa 1 a
fost deblocată sau comutatorul de pornire a aprinderii a fost conectat. Ele
sunt blocate imediat ce comutatorul de
pornire a aprinderii este deconectat şi
autovehiculul este blocat de la închiderea centralizată, respectiv încuietoarea
de la uşa 1 a fost blocată.

Pentru acces la trapa din plafon
pentru ieşire de urgenţă, scoateţi
capacul (1) prin tragere de mânerul (2) (bandă cu scai)

TOURISMO / M / L (Euro VI)/10.2014 RO

275

Deschiderea/ blocarea
Ieşirea de urgenţă prin acţionarea în caz de urgenţă a trapelor electrice din plafon (opţiune DS)

La acţionarea în caz de urgenţă
sau dacă mânerul exterior al trapei din plafon pentru ieşire de urgenţă este blocat şi comutatorul
de pornire a aprinderii este conectat, pe display­ul locului conducătorului auto apare acest simbol.
M77_00-0016-01

Acţionarea în caz de urgenţă se
declanşează de la un mâner rotativ roşu exterior sau interior (1).

Indicaţie:

Pericol!
Reaşezarea capacului trapei din plafon pentru ieşirea de urgenţă trebuie
să fie efectuată după o acţionare de
urgenţă de personalul de specialitate
la un partener de service al OMNIplus.

Mânerul rotativ interior (1) trebuie să
fie rotit în sensul indicat de săgeată în
caz de urgenţă (sens orar). Capacul
(2) al ieşirii de urgenţă poate fi acum
deschis spre exterior şi asigurat cu un
cablu de reţinere.

276

TOURISMO / M / L (Euro VI)/10.2014 RO

Bucătăria de bord
Cuprins
Indicaţii generale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 280
Indicaţiile privind funcţionarea aparatului cu microunde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 281
Utilizarea conformă cu destinaţia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 284
Personalul admis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 284
Prima punere în funcţiune a mini­bucătăriei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 284
Punerea în funcţiune a mini­bucătăriei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 286
Alimentarea rezervorului de apă proaspătă din autovehicul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 287
Alimentarea rezervorului de apă proaspătă în afara autovehiculului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 289
Verificaţi şi curăţaţi filtrul pentru apa proaspătă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 289
Obţinerea apei la robinetul de apă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 290
Punerea în funcţiune a boilerului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 291
Decalcifierea boilerului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 292
Punerea în funcţiune a fierbătorului de cârnaţi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 294
Curăţarea fierbătorului de cârnaţi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 297
Decalcifierea fierbătorului de cârnaţi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 297
Punerea în funcţiune a maşinii de cafea cu capacitate 40 de ceşti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 298
TOURISMO / M / L (Euro VI)/10.2014 RO

277

Bucătăria de bord
Cuprins
Obţinerea cafelei la maşină în anotimpul rece . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 302
Curăţarea maşinii de cafea cu capacitate de 40 de ceşti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 302
Punerea în funcţiune a maşinii de cafea pentru 2 căni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 303
Prepararea a 1/2 dintr­o cană de cafea (10 ceşti de cafea) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 304
Prepararea a 1 cană de cafea (20 de ceşti de cafea) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 305
Prepararea a 2 căni de cafea (40 ceşti de cafea) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 306
Folosirea pe mod manual a maşinii de cafea pentru 2 căni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 307
Decalcifierea maşinii de cafea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308
Utilizarea în perioada de iarnă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 309
Golirea rezervorului de apă proaspătă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 309
Golirea conductelor de apă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310
Golirea boilerului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 311
Golirea maşinii de cafea cu capacitate 40 de ceşti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 312
Golirea maşinii de cafea pentru 2 căni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 312
Golirea sifonului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 313
Schimbarea siguranţelor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 314

278

TOURISMO / M / L (Euro VI)/10.2014 RO

Bucătăria de bord
Cuprins
Avarii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 316
Repunerea în funcţiune a boilerului după o avarie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 316
Repunerea în funcţiune a fierbătorului de cârnaţi după o avarie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 318
Repunerea în funcţiune a maşinii de cafea cu capacitate de 40 de ceşti după o avarie . . . . . . . . . . . . . 318
Repunerea în funcţiune a maşinii de cafea pentru 2 căni după o avarie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 320
Alte avarii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 321
Scoaterea din funcţiune a mini­bucătăriei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 322

TOURISMO / M / L (Euro VI)/10.2014 RO

279

Bucătăria de bord
Indicaţii generale
Indicaţii generale

Precauţie:
Nu puneţi niciodată în funcţiune aparatele fără apă. Pericol de provocare
a deteriorărilor termice ­ pierderea garanţiei.

Pericol!
Pentru a evita formarea de microorganisme în apa rămasă, la suspendarea
temporară a activităţii mini­bucătăriei
şi/ sau toaletei, întregul circuit trebuie
să fie golit (vezi Regimul de iarnă).

Precauţie:
Utilizaţi maşina de cafea, boilerul de
apă şi fierbătorul de cârnaţi numai
când bucătăria este deschisă. Deteriorările provocate prin influenţa căldurii excesive şi vaporilor de apă (care
apar când bucătăria este închisă) nu
fac obiectul garanţiei.

Indicaţie:
Pericol!
Pentru a evita incendiile/pagubele materiale, nu este permisă utilizarea spaţiului interior al fierbătorului de cârnaţi
şi al cuptorului cu microunde pe post
de compartiment de depozitare.

Se recomandă o dezinfecţie a circuitelor parcurse de apă la intervale regulate sau după o repunere în funcţiune.
În acest scop, se recomandă o soluţie de hipoclorit de sodiu (din domeniul
maşinilor de camping şi caravanelor);
se vor respecta indicaţiile producătorului!

Pericol!
Pentru funcţionare, utilizaţi numai apă
potabilă de calitate impecabilă.

280

TOURISMO / M / L (Euro VI)/10.2014 RO

Pericol!
Asiguraţi suficient de bine obiectele libere din bucătărie (căni, ceşti, capace
etc.) în timpul cursei.

Indicaţie:
Apa reziduală din mini­bucătărie se
scurge în recipientul de materii fecale
al toaletei.

Bucătăria de bord
Indicaţiile privind funcţionarea aparatului cu microunde
Protecţia mediului
Evacuaţi ca deşeu materiile fecale în
conformitate cu normele de protecţie
a mediului! Respectaţi ordonanţele şi
prescripţiile specifice ţării în care vă
aflaţi!

Indicaţiile privind funcţionarea
aparatului cu microunde

Pericol!

Precauţie:
Punerea în funcţiune a aparatului gol
este interzisă. Pentru scopuri de testare, se va introduce în aparat cel puţin un pahar cu apă. Este interzisă
introducerea de obiecte metalice în incinta de încălzire, deoarece acestea
pot produce scântei şi pot deteriora
aparatul.

Pericol!
Este interzisă expunerea la microunde
a animalelor vii şi a părţilor corpului!

Este interzisă folosirea aparatului cu
microunde fără supraveghere, pentru
a împiedica pericolul de incendiu prin
supraîncălzirea mâncărurilor. Dacă
mâncarea ia foc, deconectaţi cuptorul
cu microunde, fără a deschide uşa
incintei de încălzire!

Pericol!
Cuptorul cu microunde încălzeşte numai alimentele care conţin umiditate,
cu alte cuvinte, vasul poate fi rece,
însă alimentele care se află în el pot
fi deja în stare de fierbere. Din acest
motiv, temperatura alimentelor trebuie
să fie verificată cu atenţie înainte de
servire, pentru a evita provocarea de
arsuri. Acest lucru este valabil în special la prepararea alimentelor pentru
copii sau bebeluşi!

TOURISMO / M / L (Euro VI)/10.2014 RO

281

Bucătăria de bord
Indicaţiile privind funcţionarea aparatului cu microunde
Pericol!
Pentru a diminua riscurile de arsuri,
şocuri electrice, iradiere şi foc la utilizarea cuptorului cu microunde, se vor
respecta următoarele reguli la manevrarea unui aparat cu microunde:

Utilizaţi numai vase adecvate.
Dacă vasul folosit rămâne rece
după un interval de funcţionare de
1 minut pe treapta cea mai înaltă,
el este adecvat pentru funcţionarea în cuptorul cu microunde.
Nu folosiţi aparatul cu microunde
cu uşa deschisă; este posibilă eliminarea de energie periculoasă
prin microunde.
Nu anulaţi circuitul de siguranţă al
uşii.
Nu introduceţi obiecte între uşa
aparatului şi incinta de încălzire;
păstraţi curăţenia la garniturile
uşii.

282

Aparatul nu are voie să fie pus în
funcţiune dacă are defecţiuni.

mai a termometrelor recomandate
special în acest sens.

Încredinţaţi repararea aparatului
cu microunde numai unui atelier
de specialitate.

La prepararea cărnii de porc, se
vor respecta cu stricteţe instrucţiunile noastre. Carnea trebuie să fie
încălzită la minim 70°C, pentru ca
sterilizarea să fie garantată.

Niciuna dintre deschiderile aparatului (ventilare, dezaerare) nu are
voie să fie blocată.
Folosirea aparatului cu microunde
de către copii este permisă numai
sub supraveghere.
Pentru a diminua pericolul de incendiu în incinta de încălzire, alimentele nu au voie să fie supraîncălzite, iar piesele de legare a
ambalajelor din hârtie sau plastic
trebuie să fie înlăturate.
Nu prelucraţi Popcorn în aparatul
cu microunde, cu excepţia cazului
în care aparatul este prevăzut cu
o anexă pentru Popcorn sau se
utilizează un Popcorn special.
Pentru măsurarea temperaturii
alimentelor în aparatul cu microunde, este permisă folosirea nu-

TOURISMO / M / L (Euro VI)/10.2014 RO

Băuturile îngheţate din sticle cu
gât îngust, în special băuturile
carbogazoase, nu au voie să fie
dezgheţate în cuptorul cu microunde. Chiar şi în recipientele deschise se poate dezvolta presiune,
astfel încât recipientele pot exploda şi pot provoca vătămări.
Alimentele nu au voie să fie gătite
excesiv. În caz de fierbere excesivă, este posibilă de exemplu uscarea cartofilor, astfel încât apare
pericol de incendiu.
Fierberea ouălor (cu sau fără
coajă) în aparatul cu microunde
nu este recomandată. Presiunea care se formează în gălbenuş poate duce la crăparea oului
şi poate provoca vătămări.

Bucătăria de bord
Indicaţiile privind funcţionarea aparatului cu microunde
Alimentele în coajă, cum ar fi cartofii, cârnăciorii, roşiile, merele,
pateul şi altele similare, ouăle etc.
trebuie să fie înţepate, pentru ca
aburul format în timpul gătirii să
poată fi eliminat.
Ambalajele "termorezistente" şi
pungile din plastic sigilate trebuie
să fie tăiate sau perforate, pentru
a împiedica crăparea pe parcursul
gătirii şi, implicit, posibile vătămări. De asemenea, recipientele
din plastic trebuie să fie deschise
cel puţin parţial. După gătirea în
recipiente închise etanş în folie de
plastic, învelitoarea va fi îndepărtată astfel încât aburul eliminat să
nu intre în contact cu mâinile sau
cu faţa.
Aparatul cu microunde nu are voie
să fie folosit pentru uscarea hârtiei
(ziare). În caz de supraîncălzire,
acestea se pot aprinde.

Pericol!
În procesul de gătire, în special la reîncălzirea lichidelor (apă) în aparatul
cu microunde, este posibil ca temperatura de fierbere să fie atinsă, însă
bulele caracteristice de vapori să nu
urce la suprafaţă. Lichidul nu fierbe
uniform. Această aşa­numită încetinire a fierberii poate duce la o formare
bruscă de vapori în momentul scoaterii vasului (scuturării sale) şi, implicit,
la o fierbere bruscă ­ pericol de provocare a arsurilor! Pentru a evita acest
fenomen, este practic să se introducă
de ex. o baghetă de sticlă în vas. Bagheta de sticlă produce o fierbere uniformă a lichidului din vas şi, astfel, o
formare la momentul preconizat a bulelor de vapori.

este necesară îndepărtarea unor resturi de alimente uscate din incinta de
încălzire, acestea pot fi înmuiate prin
introducerea unui pahar cu apă şi încălzirea lui timp de aprox. 10 minute
în incintă.

Indicaţie:
Curăţaţi aparatul cu microunde după
fiecare folosire cu un detergent comercial uzual; nu utilizaţi spumanţi. În
această situaţie, deconectaţi comutatorul de pornire a aprinderii! Dacă
TOURISMO / M / L (Euro VI)/10.2014 RO

283

Bucătăria de bord
Utilizarea conformă cu destinaţia
Utilizarea conformă cu destinaţia
Mini­bucătăria şi aparatele din ea
este destinată utilizării normale în timpul unei călătorii. Aparatele aferente
sunt:
Boilerul pentru prepararea apei
calde
Maşina de cafea pentru prepararea cafelei prin pătrundere cu
aburi
Fierbătorul de cârnaţi pentru prepararea de cârnăciori
Utilizarea în orice alt scop este considerată neconformă cu destinaţia.

284

Personalul admis
Deservirea bucătăriei este permisă
exclusiv personalului instruit. Personalul trebuie să posede calificare de
specialitate, să citească şi să înţeleagă acest capitol în prealabil.
Pentru folosirea în timpul cursei, condiţia necesară este ca personalul de
deservire să poată lucra în condiţii
de stabilitate şi toate ustensilele de
bucătărie să fie asigurate.
Pericol!
Obiectele aruncate din bucătărie pot
provoca vătămări. Personalul de deservire trebuie să asigure suficient
obiectele în timpul cursei.

TOURISMO / M / L (Euro VI)/10.2014 RO

Prima punere în funcţiune a mini­
bucătăriei
Punerea în funcţiune a mini­bucătăriei
Rezervorul de apă proaspătă alimentat şi racordat
Înainte de prima folosire a mini­
bucătăriei, se vor îndepărta toate
materialele de ambalaj. Toate
aparatele se vor curăţa temeinic
şi se vor clăti cu apă proaspătă.
Protecţia mediului
Materialul de ambalaj va fi evacuat ca
deşeu în conformitate cu normele de
protecţie a mediului.

Bucătăria de bord
Prima punere în funcţiune a mini­bucătăriei
Apăsaţi tasta (4) de la pupitrul
de comandă şi ţineţi­o apăsată
(LED­ul galben (6) se aprinde intermitent), până când se aprinde
LED­ul verde (5).
Boilerul este alimentat şi depresurizat şi poate fi conectat pentru
obţinerea de apă caldă cu butonul
de reglaj (9).

Pentru o curăţare generală a maşinii de cafea, efectuaţi un ciclu
de fierbere prin maşină a două rezervoare de apă ale maşinii fără
cafea măcinată, dar cu doza de
filtrare aplicată.
Mini­bucătăria este operaţională.

Indicaţie:
Pentru a evita formarea de aburi şi de
calcar, fixaţi butonul de reglaj (9) la
temperatura maximă numai dacă apa
foarte fierbinte este efectiv necesară.

M86_00-0375-73

Înainte de prima folosire a recipientului de fierbere a cârnaţilor,
curăţaţi temeinic capacul respectiv
şi tubul de prea­plin cu apă fierbinte şi detergent de vase uzual,
şi clătiţi cu apă curată. Apoi ştergeţi până la uscare recipientul de
fierbere a cârnaţilor, pentru a evita
formarea resturilor de calcar.

TOURISMO / M / L (Euro VI)/10.2014 RO

285

Bucătăria de bord
Punerea în funcţiune a mini­bucătăriei
Punerea în funcţiune a mini­
bucătăriei

Indicaţie:
Capacul inferior şi cel mijlociu pot fi
utilizate acum ca masă.

Indicaţie:
Maşina de cafea, boilerul, fierbătorul
de cârnaţi şi cuptorul cu microunde
pot fi puse în lucru numai dacă motorul funcţionează.

M86_00-0140-01

Deblocaţi capacul pliant de la încuietoarea (2.1) prin deschidere şi
apăsare. Trageţi de mânerul (2.2).
Rabataţi în jos partea superioară
a capacului pliant de la mânerul
(2.3).
Pericol!
M86_00-0058-01

Acţionaţi întrerupătorul general (1)
al mini­bucătăriei.
LED­ul din întrerupătorul general
(1) se aprinde.

286

Înainte de coborârea şi urcarea pasagerilor, scoateţi din funcţiune şi încuiaţi
bucătăria, întrucât masa iese în afară
până în zona scării. Pericol de accidentare!

TOURISMO / M / L (Euro VI)/10.2014 RO

Bucătăria de bord
Alimentarea rezervorului de apă proaspătă din autovehicul
Conectaţi lumina bucătăriei cu
tasta (2) de pe pupitrul de comandă al mini­bucătăriei.

Alimentarea rezervorului de apă
proaspătă din autovehicul

LED­urile luminii bucătăriei şi lumina de control (3) se aprind.
Mini­bucătăria este deschisă şi
operaţională.
Indicaţie:
Dacă lumina de control (3) de la pupitrul de comandă nu se aprinde, tensiunea de bord este prea scăzută pentru
a putea folosi bucătăria. Porniţi motorul şi încărcaţi acumulatoarele.

M86_00-0142-02

M86_00-0375-73

Alimentaţi rezervorul de apă
proaspătă (4) prin buşonul (4.1).

TOURISMO / M / L (Euro VI)/10.2014 RO

287

Bucătăria de bord
Alimentarea rezervorului de apă proaspătă din autovehicul
Pericol!
Punerea în funcţiune a bucătăriei este
permisă numai dacă apa potabilă este
de calitate impecabilă. Apa proaspătă pentru necesarul bucătăriei trebuie să fie înlocuită zilnic. Dacă apa
proaspătă este păstrată un timp mai
îndelungat în rezervor, aceasta trebuie să fie aditivată (Micropur, nr.
mat. 0.971.407.000) conform indicaţiilor producătorului.

Pericol!
Mijloacele ajutătoare (vase, pâlnii, furtunuri etc.) pentru alimentarea cu apă
proaspătă trebuie să fie sterilizate.

Indicaţie:
Se recomandă o curăţare mecanică
regulată a rezervorului de apă proaspătă (4) prin buşoanele (4.1) şi (4.2)
şi/ sau o spălare abundentă cu apă
proaspătă. Apoi este necesară o spălare a conductelor de apă proaspătă
tot cu apă proaspătă, lăsând să curgă
apă rece/ fierbinte şi punând în funcţiune maşina de cafea.

Indicaţie:
Dacă buşoanele sunt greu accesibile,
utilizaţi cheia (4.3).

Indicaţie:
În cazul autovehiculelor nou livrate,
este posibil ca apa potabilă să aibă
un iz parţial de plastic. Pentru neutralizare, se poate adăuga (Kunststoff­
Frisch, nr. mat. 0.971.405.000) conform indicaţiilor producătorului.

288

TOURISMO / M / L (Euro VI)/10.2014 RO

Indicaţie:
Rezervorul de apă proaspătă se află
în compartimentul de bagaje în faţa
toaletei; la versiunile precedente de
autovehicule, în compartimentul de
bagaje în dreapta, după osia motoare.

Indicaţie:
Apa reziduală din bucătărie se scurge
în recipientul de materii fecale al toaletei.

Bucătăria de bord
Alimentarea rezervorului de apă proaspătă în afara autovehiculului
Alimentarea rezervorului de apă
proaspătă în afara autovehiculului

Desfaceţi chingile de prindere
(4.4). Scoateţi rezervorul de apă
proaspătă (4).

Verificaţi şi curăţaţi filtrul pentru
apa proaspătă

Alimentaţi rezervorul de apă
proaspătă (4) prin buşonul (4.2)
cu apă potabilă de cea mai bună
calitate. Închideţi buşonul (4.2)
ferm şi etanş.
Introduceţi rezervorul de apă
proaspătă (4) în autovehicul şi
fixaţi­l cu chingile de prindere
(4.4).
Racordaţi cuplajul rapid (5) cu rezervorul de apă proaspătă (4).

M86_00-0376-71

Filtrul pentru apa proaspătă se
află în spatele capacului (2). Desfaceţi şuruburile cu cap zimţat (1)
pentru a scoate capacul.

M86_00-0142-02

Desfaceţi cuplajul rapid (5) de la
rezervorul de apă proaspătă (4).

TOURISMO / M / L (Euro VI)/10.2014 RO

289

Bucătăria de bord
Obţinerea apei la robinetul de apă
Obţinerea apei la robinetul de apă
Punerea în funcţiune a mini­bucătăriei
Rezervorul de apă proaspătă alimentat şi racordat

Pericol!
Apa poate fi fierbinte ­ pericol de opărire!

Indicaţie:

M86_00-0143-01

Verificaţi la intervale regulate (în
funcţie de calitatea apei) dacă
există impurităţi la filtrul pentru
apa proaspătă (6); după caz, curăţaţi­l.
Indicaţie:
Filtrul pentru apa proaspătă se află
între rezervorul de apă proaspătă şi
pompa de apă proaspătă.

290

Pentru a obţine apa caldă de la
robinetul de apă (7), deschideţi
butonul rotativ (5).

Obţinerea apei fierbinţi este posibilă
numai dacă boilerul este în funcţiune.
Timpul de încălzire la o temperatură
reglată pe 80 °C măsoară aprox.
20 minute.
M86_00-0377-71

Pentru a obţine apă rece de la
robinetul de apă (7), deschideţi
butonul rotativ (6).

TOURISMO / M / L (Euro VI)/10.2014 RO

Indicaţie:
La deschiderea ambelor butoane rotative (5) şi (6) se obţine o temperatură
de amestec între cald şi rece.

Bucătăria de bord
Punerea în funcţiune a boilerului
Pentru a vă asigura că boilerul
este umplut cu apă, apăsaţi tasta
(4) înainte de punerea în funcţiune
a boilerului, până când LED­ul
verde (5) se aprinde.

Punerea în funcţiune a boilerului
Punerea în funcţiune a mini­bucătăriei
Rezervorul de apă proaspătă alimentat şi racordat

Boilerul este alimentat cu apă şi
dezaerat.

Precauţie:

Pentru a conecta boilerul, rotiţi
butonul de reglaj (9) spre dreapta.

La punerea în funcţiune a boilerului
fără apă, apare pericolul de supraîncălzire şi pot fi provocate deteriorări
de natură termică. Nu puneţi niciodată
boilerul în funcţiune fără apă.

LED­ul verde (8) de deasupra butonului de reglaj (9) se aprinde şi
apa va fi încălzită.
Indicaţie:
Prin rotire înapoi a butonului de reglaj
(9) boilerul se deconectează. LED­ul
verde (8) se stinge.

Indicaţie:
M86_00-0375-73

Dacă se aprinde LED­ul roşu (7), boilerul este supraîncălzit şi trebuie să
fie deconectat prin rotirea butonului de
reglaj (9) complet spre stânga (poziţia
0), până când acesta s­a răcit.
TOURISMO / M / L (Euro VI)/10.2014 RO

291

Bucătăria de bord
Decalcifierea boilerului
Boilerul încălzeşte apa şi se deconectează automat la atingerea
temperaturii fixate la butonul de
reglaj. LED­ul (8) se stinge.

Decalcifierea boilerului

Indicaţie:
Intervalele de timp pentru decalcifierea mini­bucătăriei sunt dependente
de calitatea apei, însă boilerul trebuie
să fie supus unei operaţii de decalcifiere cel mai târziu cu ocazia unui timp
de încălzire prelungit. Se recomandă
decalcifierea boilerului de două ori pe
an.

Indicaţie:
Boilerul are o capacitate de aprox.
5 litri, iar timpul de încălzire măsoară
aprox. 20 minute la temperatura setată de 80 °C.

Ţineţi furtunul într­un vas cu agent
de decalcifiere (cel puţin 10 litri).
Indicaţie:

M86_00-0142-02

Scoateţi furtunul de la cuplajul rapid (5).

292

TOURISMO / M / L (Euro VI)/10.2014 RO

Utilizaţi numai agent de decalcifiere
adecvat pentru aparatele casnice. Nu
este permisă utilizarea unui agent de
decalcifiere care atacă masele plastice şi aluminiul. Respectaţi indicaţiile
producătorului.

Bucătăria de bord
Decalcifierea boilerului
Apăsaţi butonul (4) până când se
aprinde LED­ul verde (5).

Indicaţie:

Boilerul este umplut cu agent de
decalcifiere.

Goliţi complet boilerul înainte de operaţia de decalcifiere.

Pentru a porni boilerul, rotiţi butonul de reglaj (9) până la opritor
spre dreapta (în poziţia 3).
LED­ul (8) se aprinde şi apa cu
agent de decalcifiere este încălzită.
Aşteptaţi până când LED­ul (8) se
stinge.
Boilerul este încălzit complet.
Indicaţie:
Boilerul are o capacitate de aprox.
5 litri, iar timpul de încălzire măsoară
aprox. 20 minute la temperatura setată de 80 °C.
M86_00-0375-73

TOURISMO / M / L (Euro VI)/10.2014 RO

293

Bucătăria de bord
Punerea în funcţiune a fierbătorului de cârnaţi
Goliţi apa cu agentul de decalcifiere prin deschiderea robinetului
de apă (5).

Racordaţi furtunul la rezervorul de
apă proaspătă (4).
Clătiţi temeinic cu apă proaspătă;
în acest scop, introduceţi apă
proaspătă în boiler, încălziţi şi goliţi.
Indicaţie:
Repetaţi ultima etapă până când nu
se mai constată miros de solvent de
calcar şi de oţet.

Punerea în funcţiune a fierbătorului de cârnaţi
Punerea în funcţiune a mini­bucătăriei
Rezervorul de apă proaspătă alimentat şi racordat
Pericol!
La utilizarea fierbătorului de cârnaţi,
există pericol de opărire. Este posibilă formarea unui curent ascensional de abur. Consecinţele pot fi arsuri
grave la nivelul feţei, braţelor şi mâinilor. Păstraţi distanţa de siguranţă şi
scoateţi cârnaţii fierbinţi numai cu tacâmuri de bucătărie termo­rezistente.

Indicaţie:
Timpul de încălzire depinde de cantitatea de apă, de numărul de cârnaţi şi
de temperatura apei de alimentare.

M86_00-0142-02

294

TOURISMO / M / L (Euro VI)/10.2014 RO

Bucătăria de bord
Punerea în funcţiune a fierbătorului de cârnaţi
Indicaţie:

Indicaţie:

Fierbătorul de cârnaţi are o capacitate
de 8,5 litri.

Apa în exces poate fi evacuată pe la
tubul de prea­plin (12).

Alimentaţi recipientul de fierbere
a cârnaţilor până la jumătate
(aprox. 2 ­ 3 l) cu apă rece sau
fierbinte.

Indicaţie:
Apa reziduală din mini­bucătărie se
scurge în recipientul de materii fecale
al toaletei.

Introduceţi cârnăciorii în recipientul de fierbere a cârnaţilor şi aşezaţi capacul pe recipient.

M86_00-0149-01

Introduceţi etanş tubul de
prea­plin (12) în orificiul de
scurgere.

Indicaţie:

Pericol!
Nu puneţi niciodată în funcţiune fierbătorul de cârnaţi fără apă!

La introducerea cârnăciorilor în apa fierbinte, există pericol de stropire şi pot
fi provocate arsuri la nivelul feţei, braţelor şi mâinilor. Introduceţi cârnăciorii
cu atenţie în apă şi păstraţi o distanţă
de siguranţă.

TOURISMO / M / L (Euro VI)/10.2014 RO

295

Bucătăria de bord
Punerea în funcţiune a fierbătorului de cârnaţi
Conectaţi fierbătorul de cârnaţi
prin rotirea butonului de reglaj
(10).
LED­ul verde (12) se aprinde pe
parcursul încălzirii.
Indicaţie:
Dacă se aprinde LED­ul roşu (11), fierbătorul de cârnaţi este supraîncălzit
şi trebuie să fie deconectat prin rotirea butonului de reglaj complet spre
stânga (poziţia 0), până când acesta
s­a răcit.

M86_00-0149-01

După procesul de încălzire a cârnăciorilor, luaţi capacul.
Pericol!
Fierbătorul de cârnaţi este fierbinte şi
emană aburi ­ pericol de opărire! Extrageţi tubul de prea­plin (12) numai
după ce apa din rezervor s­a răcit suficient, astfel încât nu mai există pericol de opărire.

M86_00-0375-73

296

TOURISMO / M / L (Euro VI)/10.2014 RO

Bucătăria de bord
Curăţarea fierbătorului de cârnaţi
Scoateţi cârnaţii cu un cleşte sau
cu un tacâm de bucătărie termo­
rezistent.

M86_00-0149-01

După ce apa din recipientul de
fierbere a cârnaţilor s­a răcit, apa
poate fi evacuată. În acest scop,
scoateţi tubul de prea­plin (12) de
la orificiul de scurgere.

Curăţarea fierbătorului de cârnaţi
După folosire, curăţaţi recipientul
de fierbere a cârnaţilor, capacul şi
tubul de prea­plin cu apă caldă şi
detergent de vase uzual. În acest
scop, folosiţi un burete moale fără
spumant. Clătiţi cu apă limpede
şi ştergeţi recipientul de fierbere a
cârnaţilor până la uscare, pentru
a împiedica depunerile de calcar.
Curăţaţi tubul de prea­plin la intervale regulate cu un detergent
pentru sticle.
Indicaţie:
Curăţaţi recipientul de fierbere a cârnaţilor la intervale regulate cu detergent uzual pentru obiecte din inox.

Decalcifierea fierbătorului de
cârnaţi
Umpleţi recipientul de fierbere
a cârnaţilor până la un nivel de
2 cm cu agent de decalcifiere.
Lăsaţi agentul de decalcifiere să­şi
facă efectul (respectaţi indicaţiile
producătorului).
Indicaţie:
În caz de murdărire puternică, fierbătorul de cârnaţi poate fi lăsat în
funcţiune timp de aprox. 30 minute
la 80 °C cu agent de decalcifiere.

După scurgerea timpului de acţiune, eliminaţi agentul de decalcifiere şi clătiţi bine cu apă limpede.
Ştergeţi recipientul de fierbere a
cârnaţilor până la uscare.

TOURISMO / M / L (Euro VI)/10.2014 RO

297

Bucătăria de bord
Punerea în funcţiune a maşinii de cafea cu capacitate 40 de ceşti
Punerea în funcţiune a maşinii de
cafea cu capacitate 40 de ceşti
Punerea în funcţiune a mini­bucătăriei
Rezervorul de apă proaspătă alimentat şi racordat
Indicaţie:
La prepararea băuturilor fierbinţi,
există pericol de opărire. Consecinţele
pot fi arsurile grave. Atunci când
turnaţi cafea în pahar, asiguraţi­vă o
poziţie stabilă.

Pericol!

M86_00-0377-71

Prin tragerea în sus a mânerului
de deblocare (3) maşina de cafea
poate fi extrasă prin rabatare din
bucătărie

Conectaţi maşina de cafea numai
dacă rezervorul este alimentat cu apă
­ pericol de supraîncălzire!

298

TOURISMO / M / L (Euro VI)/10.2014 RO

M86_00-0010-01

Extrageţi maşina de cafea cu capacitate de 40 de ceşti din mini­
bucătărie prin pivotare. Închideţi
robinetul de golire a cantităţii reziduale (24) şi robinetul de obţinere
a cafelei (23).

Bucătăria de bord
Punerea în funcţiune a maşinii de cafea cu capacitate 40 de ceşti

M86_00-0008-01

Deschideţi capacul. Rotiţi inelul
de închidere (17) în sens anti­orar
şi deblocaţi­l.

M86_00-0010-01

M86_00-0378-71

Scoateţi inelul de închidere (17)
şi capacul (18) şi extrageţi doza
filtrului (19).
Introduceţi prin pivotare maşina de
cafea cu capacitate de 40 de ceşti
înapoi în mini­bucătărie, până la
fixare în poziţia corectă.

Pentru a alimenta cu apă maşina
de cafea cu capacitate de 40 de
ceşti, deschideţi robinetul de apă
(1).

Indicaţie:
Cantitatea minimă de alimentare a maşinii de cafea cu capacitate de 40 de
ceşti este de 10 ceşti. Cantitatea maximă de alimentare este 40 de ceşti.
Numărul de ceşti poate fi citit pe vizorul de nivel (21).

TOURISMO / M / L (Euro VI)/10.2014 RO

299

Bucătăria de bord
Punerea în funcţiune a maşinii de cafea cu capacitate 40 de ceşti
Închideţi doza filtrului (19) cu capacul (18) şi aşezaţi tubul ascensional în automat.

M86_00-0010-01

M86_00-0010-01

Introduceţi hârtia de filtru în doza
filtrului (19) şi alimentaţi cu cafea
măcinată, în funcţie de necesar, în
doza filtrului (19) (1 inel de marcaj
= 10 ceşti).
Indicaţie:
Funcţionarea este posibilă şi fără hârtie, în cazul în care cafeaua nu este
măcinată prea fin.

300

M86_00-0008-01

Aşezaţi capacul (18) şi inelul de
închidere (17) şi blocaţi­l prin rotire spre stânga:
Indicaţie:
ciocul (17.1) trebuie să stea deasupra
vizorului de nivel (21).

TOURISMO / M / L (Euro VI)/10.2014 RO

Conectaţi maşina de cafea cu capacitate de 40 de ceşti de la comutatorul basculant (22). Procesul
de pătrundere cu aburi începe.
Pericol!
Pe parcursul procesului de pătrundere cu aburi, vaporii ies prin orificiile
prevăzute în acest scop din capacul
carcasei. Nu deschideţi capacul când
maşina de cafea este conectată.

Bucătăria de bord
Punerea în funcţiune a maşinii de cafea cu capacitate 40 de ceşti
Indicaţie:
În cazul în care cafeaua nu este
pătrunsă cu aburi, lampa de control
(22.1) se aprinde.

Pentru a obţine cafea, apăsaţi în
jos robinetul (23). Pentru curgere
continuă, blocaţi robinetul în poziţie verticală.
Indicaţie:

Indicaţie:
Cât timp comutatorul basculant (22) nu
este deconectat, cafeaua este păstrată
fierbinte.

Pentru o curgere continuă, blocaţi robinetul în poziţie verticală.

Dacă în maşină nu mai există cafea sau nu mai este nevoie de
cafea, deconectaţi comutatorul
basculant (22).

Indicaţie:
Nu deconectaţi maşina de cafea pe
parcursul fazei de menţinere în stare
fierbinte, deoarece, la reconectare, începe un nou proces de pătrundere cu
aburi ­ calitatea cafelei se va diminua.

M86_00-0159-02

Cu robinetul de golire a cantităţii
reziduale (24), scurgeţi cafeaua
rămasă.

TOURISMO / M / L (Euro VI)/10.2014 RO

301

Bucătăria de bord
Obţinerea cafelei la maşină în anotimpul rece
Curăţarea maşinii de cafea cu
capacitate de 40 de ceşti

Obţinerea cafelei la maşină în
anotimpul rece

Punerea în funcţiune a mini­bucătăriei

Precauţie:
Folosirea maşinii de cafea cu capacitate de 40 de ceşti în perioada de
iarnă este permisă numai după ce
vă asiguraţi că interiorul bucătăriei
nu a îngheţat; în caz contrar, pot să
apară deteriorări. În prealabil, habitaclul autovehiculului trebuie să fie încălzit un timp.

302

Indicaţie:
Curăţarea regulată după folosire asigură o calitate optimă a cafelei şi o
savoare desăvârşită.
M86_00-0010-01

Luaţi capacul (18) şi doza filtrului (19). Introduceţi apă cu un vas
adecvat în rezervorul maşinii de
cafea şi puneţi aparatul în funcţiune.

TOURISMO / M / L (Euro VI)/10.2014 RO

Curăţaţi doza filtrului cu un detergent de vase uzual şi o perie. Nu
utilizaţi agenţi de decalcifiere la
curăţarea dozei filtrului.
Curăţaţi interiorul şi tubul ascensional al maşinii de cafea cu capacitate de 40 de ceşti cu un burete şi un detergent pentru obiecte
din inox.

Bucătăria de bord
Punerea în funcţiune a maşinii de cafea pentru 2 căni
Indicaţie:
Partea inferioară a rezervorului, precum şi orificiul de la tubul ascensional
şi membrana nu au voie să prezinte
depuneri de zaţ de cafea.

Pentru a curăţa vizorul de nivel,
îndepărtaţi buşonul de la partea
superioară. Curăţaţi vizorul de
nivel cu un dispozitiv de curăţat
interiorul tuburilor sau cu o perie
pentru sticle. După curăţare, închideţi din nou etanş buşonul în
vizorul de nivel.
Pentru a curăţa robinetul de obţinere a cafelei, deşurubaţi partea
superioară cu pârghia basculantă
şi spălaţi cu apă limpede.
Spălaţi robinetul de golire a cantităţii reziduale cu apă limpede.

Punerea în funcţiune a maşinii de
cafea pentru 2 căni
Punerea în funcţiune a mini­bucătăriei
Rezervorul de apă proaspătă alimentat şi racordat
Precauţie:
Programele aflate în curs nu pot fi întrerupte. În cazul unei căderi de tensiune, programul trebuie să fie pornit
din nou. Pentru a împiedica revărsarea peste marginea cănilor, cana
eventual umplută parţial trebuie să fie
golită în prealabil.

Indicaţie:
Filtrele de cafea trebuie să corespundă mărimii 1 x 6 (mărime uzuală
în comerţ). Introduceţi o cantitate de
cafea măcinată, după gust (de ex. 1
linguriţă pentru fiecare ceaşcă).

Cu maşina de cafea pentru 2 căni,
pot fi umplute până la două căni
de câte 2 litri. Rezultă 40 de ceşti
de cafea à 100 ml. Există posibilitatea de a prepara 1/2, 1 sau 2
căni de cafea.

Precauţie:
Pentru a împiedica revărsarea, se va
avea în vedere ca, înaintea procesului
de extragere cu aburi, sub robinet să
fie aşezate căni goale.

TOURISMO / M / L (Euro VI)/10.2014 RO

303

Bucătăria de bord
Prepararea a 1/2 dintr­o cană de cafea (10 ceşti de cafea)
Prepararea a 1/2 dintr­o cană de
cafea (10 ceşti de cafea)

Introduceţi filtrul din stânga (25)
înapoi în poziţia sa.
Aşezaţi o cană goală (26) sub filtrul din stânga (25).

M86_00-0151-01

Extrageţi filtrul din stânga (25). Introduceţi hârtia de filtru şi adăugaţi
cafeaua măcinată după necesitate.
Indicaţie:
Calculaţi cantitatea de cafea măcinată
după gust (de ex. 1 linguriţă pentru
fiecare ceaşcă; la o jumătate de cană
de cafea, cantitatea corespunzătoare
este de 10 linguriţe).

304

M86_00-0153-01

Apăsaţi tasta (30) de pe pupitrul
de comandă.
LED­ul din tasta (30) se aprinde.
Procesul de extragere cu aburi
începe.

TOURISMO / M / L (Euro VI)/10.2014 RO

La finalul procesului de extragere
cu aburi, este emis un semnal sonor din blocul electronic.
LED­ul din tasta (30) se stinge.

Bucătăria de bord
Prepararea a 1 cană de cafea (20 de ceşti de cafea)
Prepararea a 1 cană de cafea (20
de ceşti de cafea)

Introduceţi filtrul din stânga (25)
înapoi în poziţia sa.
Aşezaţi o cană goală (26) sub filtrul din stânga (25).

La finalul procesului de extragere
cu aburi, este emis un semnal sonor din blocul electronic.
LED­ul din tasta (31) se stinge.

M86_00-0151-01

Extrageţi filtrul din stânga (25). Introduceţi hârtia de filtru şi adăugaţi
cafeaua măcinată după necesitate.
Indicaţie:
Calculaţi cantitatea de cafea măcinată
după gust (de ex. 1 linguriţă pentru
fiecare ceaşcă; la o cană de cafea,
cantitatea corespunzătoare este de
20 linguriţe).

M86_00-0154-01

Apăsaţi tasta (31) de pe pupitrul
de comandă.
LED­ul din tasta (31) se aprinde.
Procesul de extragere cu aburi
începe.

TOURISMO / M / L (Euro VI)/10.2014 RO

305

Bucătăria de bord
Prepararea a 2 căni de cafea (40 ceşti de cafea)
Prepararea a 2 căni de cafea (40
ceşti de cafea)

Introduceţi filtrul din stânga (25)
şi filtrul din dreapta (27) înapoi în
poziţiile lor.

La finalul procesului de extragere
cu aburi, este emis un semnal sonor din blocul electronic.

Aşezaţi două căni goale (26) şi
(28) sub filtrul din stânga (25) şi
sub filtrul din dreapta (27).

LED­ul din tasta (32) se stinge.

M86_00-0152-01

Extrageţi filtrul din stânga (25) şi
filtrul din dreapta (27). Introduceţi hârtiile de filtru şi adăugaţi cafeaua măcinată după necesitate.
Indicaţie:
Calculaţi cantitatea de cafea măcinată
după gust (de ex. 1 linguriţă pentru
fiecare ceaşcă; la o cană de cafea,
cantitatea corespunzătoare este de
20 linguriţe).

306

M86_00-0155-01

Apăsaţi tasta (32) de pe pupitrul
de comandă.
LED­ul din tasta (32) se aprinde.
Procesul de extragere cu aburi
începe.

TOURISMO / M / L (Euro VI)/10.2014 RO

Bucătăria de bord
Folosirea pe mod manual a maşinii de cafea pentru 2 căni
Folosirea pe mod manual a maşinii
de cafea pentru 2 căni
Indicaţie:
Tasta (33) nu este necesară pentru funcţionarea în regim normal. Ea
poate fi utilizată pentru golirea apei rămase în rezervorul de apă al maşinii
de cafea.
M86_00-0151-01

M86_00-0156-01

Aşezaţi pe partea stângă o cană
goală.

Apăsaţi tasta (33).
Apa din rezervorul maşinii de cafea pentru 2 căni va fi eliminată
prin fierbere.
Rezervorul de apă al maşinii de
cafea pentru 2 căni este golit
complet.

TOURISMO / M / L (Euro VI)/10.2014 RO

307

Bucătăria de bord
Decalcifierea maşinii de cafea
Ţineţi furtunul într­un vas cu agent
de decalcifiere (cel puţin 10 litri).

Decalcifierea maşinii de cafea
Indicaţie:

Indicaţie:

Intervalele de timp pentru decalcifierea mini­bucătăriei sunt dependente
de calitatea apei, însă maşina de cafea trebuie să fie supusă unei operaţii
de decalcifiere cel mai târziu atunci
când sesizaţi scăderea randamentului
sau dacă apar depuneri de calcar la
orificiile filtrului.

Utilizaţi numai agent de decalcifiere
adecvat pentru aparatele casnice. Nu
este permisă utilizarea unui agent de
decalcifiere care atacă masele plastice
şi aluminiul.

Puneţi în funcţiune maşina de cafea cu capacitate de 40 de ceşti
fără doza filtrului, umplută cu o
cantitate de apă cuprinsă într­o
cană plină sau maşina de cafea
pentru 2 căni umplută cu o cantitate cuprinsă în două căni.
M86_00-0142-02

Scoateţi furtunul de la cuplajul rapid (5).

308

TOURISMO / M / L (Euro VI)/10.2014 RO

Indicaţie:
Curăţaţi doza filtrului de la maşina de
cafea cu capacitate de 40 de ceşti exclusiv cu detergent de vase uzual şi o
perie.

Bucătăria de bord
Utilizarea în perioada de iarnă
Racordaţi furtunul la rezervorul de
apă proaspătă (4).
Spălaţi cu apă proaspătă; în acest
scop, circulaţi prin maşină cantitatea cuprinsă în mai multe căni,
fără cafea.

Utilizarea în perioada de iarnă
Punerea în funcţiune a mini­bucătăriei

Golirea rezervorului de apă
proaspătă

În perioada de iarnă, goliţi rezervorul de apă proaspătă, conductele de apă, boilerul, maşina de
cafea şi sifonul.

Indicaţie:
Repetaţi ultima etapă până când nu
se mai constată miros de solvent de
calcar şi de oţet.

Indicaţie:
Pentru a împiedica deteriorarea armăturilor parcurse de apă, acestea trebuie să fie golite complet înainte de
primul îngheţ.

M86_00-0142-02

Desfaceţi cuplajul rapid (5) de la
rezervorul de apă proaspătă (4).

TOURISMO / M / L (Euro VI)/10.2014 RO

309

Bucătăria de bord
Golirea conductelor de apă
Desfaceţi ambele chingi de prindere (4.4).

Golirea conductelor de apă

Scoateţi rezervorul de apă proaspătă (4) din autovehicul şi deschideţi buşonul (4.1), pentru a goli
apa complet.
Indicaţie:
Dacă buşoanele sunt greu accesibile,
utilizaţi cheia (4.3).

Închideţi buşonul (4.1) ferm şi
etanş. Introduceţi rezervorul de
apă proaspătă (4) în autovehicul
şi fixaţi­l cu chingile de prindere
(4.4). Racordaţi cuplajul rapid (5)
cu rezervorul de apă proaspătă
(4).
Rezervorul de apă proaspătă este
golit complet.

310

M86_00-0377-71
M86_00-0305-71

Pentru a scurge cea mai mare
parte din apă, scoateţi furtunul
(2) din autovehicul şi deschideţi
robinetul (1).
Indicaţie:
Robinetul se află în portbagaj, lângă
rezervorul de apă proaspătă, respectiv
sub pompa de apă.

TOURISMO / M / L (Euro VI)/10.2014 RO

Pentru a goli restul de apă, deschideţi robinetul de apă rece (5) şi
cel de apă caldă (6) şi lăsaţi boilerul să se golească.
Conductele de apă sunt golite
complet.

Bucătăria de bord
Golirea boilerului
Sub capătul furtunului închis cu
un dop de golire roşu sau negru
(36.1), aşezaţi un vas termo­rezistent (capacitatea minimă: 5 litri).

Golirea boilerului
Precauţie:
În cazul punerii în funcţiune a boilerului fără apă, există pericol de supraîncălzire. Deconectaţi boilerul înainte ca
el să fie golit.

Pericol!
La golirea boilerului, este posibilă eliminarea de apă fierbinte. Nu aduceţi
apa în contact cu mâinile şi braţele.

Indicaţie:
Dopul de golire se află în stânga jos,
după capacul pliant al mini­bucătăriei.

M86_00-0306-71

Scoateţi furtunul (36) pe partea
stângă din spatele capacului pliant.

Deschideţi brăţara de furtun
(36.2), înlăturaţi dopul de golire
roşu sau negru (36.1) şi dirijaţi
toată apa din boiler în vasul
aşezat dedesubt.
Astupaţi furtunul (36) cu dopul
de golire roşu sau negru (36.1).
Asiguraţi poziţia stabilă a dopului de golire (36.1) cu brăţara
de furtun (36.2). Împingeţi furtunul (36) înapoi în mini­bucătărie.
Boilerul este golit complet.

TOURISMO / M / L (Euro VI)/10.2014 RO

311

Bucătăria de bord
Golirea maşinii de cafea cu capacitate 40 de ceşti
Golirea maşinii de cafea cu
capacitate 40 de ceşti

Pentru a goli apa rămasă în maşina de cafea cu capacitate de 40
de ceşti, rotiţi robinetul de golire a
cantităţii reziduale (24) în poziţia
„deschis”.
Apa rămasă se scurge complet.
Rotiţi robinetul de golire a cantităţii
reziduale (24) înapoi în poziţia
„închis”.
Maşina de cafea cu capacitate de
40 de ceşti este golită complet şi
închisă.

M86_00-0159-02

Aşezaţi robinetul de golire completă a cantităţii reziduale (37)
deasupra chiuvetei de evacuare
(38).

312

TOURISMO / M / L (Euro VI)/10.2014 RO

Golirea maşinii de cafea pentru 2
căni
Indicaţie:
Maşina de cafea pentru 2 căni se goleşte automat după fiecare proces de
extragere cu aburi a cafelei.

Pentru a vă asigura că în maşina de cafea pentru 2 căni nu
mai există efectiv apă, trebuie să
parcurgeţi următoarele etape:

Bucătăria de bord
Golirea sifonului
Golirea sifonului
Indicaţie:
Sifonul scurgerii pentru apa reziduală
din mini­bucătărie se află în scara de
urcare II, în treapta 2.

M86_00-0151-01

Aşezaţi o cană goală (26) pe partea stângă.

M86_00-0156-01

Apăsaţi tasta (33).
Apa din rezervorul de apă al maşinii de cafea va fi eliminată prin
fierbere.
Maşina de cafea pentru 2 căni
este golită.

M86_00-0160-01

Demontaţi şi goliţi sifonul (39) (canalizarea pentru reţinerea mirosului) de la scurgerea apei reziduale
din bucătărie cu piuliţele olandeze
(39.1).

TOURISMO / M / L (Euro VI)/10.2014 RO

313

Bucătăria de bord
Schimbarea siguranţelor
Introduceţi antigel pentru geamuri,
nr. mat.: A 001 986 45 71 11
(până la –­30 °C) în sifon şi apoi
efectuaţi reasamblarea.

Schimbarea siguranţelor
Pericol! Pericol de incendiu!
Nu utilizaţi siguranţe de amperaj mai
mare decât valoarea prescrisă.
Consecinţele pot fi deteriorarea instalaţiei electrice sau chiar arderea cablurilor.
Utilizaţi numai siguranţe de amperajul prescris şi nu şuntaţi sau
reparaţi siguranţe în mod improvizat.
Înlocuiţi siguranţele numai atunci
când cauza avariei a fost remediată.

Pericol!
Schimbaţi siguranţele numai după deconectarea curentului electric.

314

TOURISMO / M / L (Euro VI)/10.2014 RO

Indicaţie:
În această descriere este prezentată
alocarea standard a siguranţelor autovehiculului. Alocarea specifică vehiculului poate să fie diferită de la un
autovehicul la altul. Nu este necesar
ca toate soclurile siguranţelor să fie
întotdeauna ocupate la fiecare autovehicul. În plus, la soclurile neocupate
pot fi încorporate siguranţe, de exemplu pentru opţiuni solicitate de client
sau pentru dispozitive implementate
ulterior.

Bucătăria de bord
Schimbarea siguranţelor

M86_00-0001-01

Deconectaţi mini­bucătăria de la
întrerupătorul general (1).
LED­ul se stinge.
Opriţi motorul.

M54.00-2004-71

M86_00-0377-71

Deconectaţi întrerupătorul general
al acumulatoarelor (01S01).
Pericol!
Introduceţi numai siguranţe de amperajul prescris. Nu înlocuiţi niciodată
siguranţele cu altele de amperaj mai
ridicat ­ consecinţa poate fi provocarea
unor deteriorări la instalaţia electrică.

O siguranţă (4) este montată în
pupitrul de comandă. Alte siguranţe (4) se află în spatele sertarului.
Indicaţie:
La bucătăria de bord cu maşină de
cafea pentru 40 de ceşti.

TOURISMO / M / L (Euro VI)/10.2014 RO

315

Bucătăria de bord
Avarii
Scoateţi pupitrul de comandă, prin
desfacerea celor patru şuruburi cu
cap crestat în cruce de sub folie.
Indicaţie:

Avarii
În cele ce urmează, sunt descrise
avariile pe care le puteţi remedia
prin mijloace proprii.

Repunerea în funcţiune a boilerului
după o avarie

La bucătăria de bord cu maşină de
cafea­filtru pentru 2 căni.

M86_00-0162-01

Schimbaţi siguranţa defectă.
Aşezaţi pupitrul de comandă şi
fixaţi­l cu cele patru şuruburi cu
cap crestat în cruce.
Mini­bucătăria poate fi pusă în
funcţiune.

316

TOURISMO / M / L (Euro VI)/10.2014 RO

M86_00-0148-02

Bucătăria de bord
Repunerea în funcţiune a boilerului după o avarie
La funcţionarea boilerului fără
apă, se declanşează protecţia
contra supraîncălzirii.

Debit prea scăzut de apă fierbinte
sau timp de încălzire prea lung.
Indicaţie:

Indicaţie:

Semnalează depuneri de calcar; decalcifiaţi boilerul.

Pentru a remedia avaria, boilerul trebuie să fie mai întâi alimentat cu apă.
Reactivaţi protecţia contra supraîncălzirii prin apăsarea tastei (11) din
spatele pupitrului de comandă.

La încălzire, apa iese prin robinetul de apă.
Indicaţie:

M86_00-0162-01

Boilerul nu încălzeşte.

Nu reprezintă o avarie, deoarece apa
se dilată prin procesul de încălzire.

Indicaţie:
Pentru a remedia avaria, schimbaţi
siguranţa (44).

TOURISMO / M / L (Euro VI)/10.2014 RO

317

Bucătăria de bord
Repunerea în funcţiune a fierbătorului de cârnaţi după o avarie
Repunerea în funcţiune a fierbătorului de cârnaţi după o
avarie

Indicaţie:
Pentru a remedia avaria, fierbătorul de
cârnaţi trebuie să fie mai întâi alimentat cu apă. Reactivaţi protecţia contra supraîncălzirii prin apăsarea tastei
(13.4) de pe pupitrul de comandă.

Repunerea în funcţiune a maşinii
de cafea cu capacitate de 40 de
ceşti după o avarie
În caz de supraîncălzire a maşinii
de cafea, încălzirea este deconectată de un limitator de temperatură.
Indicaţie:
Prin apăsarea în interior a ştiftului roşu
în placa de bază a aparatului, maşina
de cafea va fi reactivată (după un timp
de răcire de aprox. 5 ­ 10 minute).

M86_00-0165-01

La funcţionarea fierbătorului de
cârnaţi fără apă, se declanşează
protecţia contra supraîncălzirii.
LED­ul roşu din tasta (13.4) se
aprinde.

318

TOURISMO / M / L (Euro VI)/10.2014 RO

Bucătăria de bord
Repunerea în funcţiune a maşinii de cafea cu capacitate de 40 de ceşti după o avarie
Procesul de extragere cu aburi
pentru 40 de ceşti nu este încă
încheiat după aprox. 40 minute.

Robinetul de obţinere a cafelei
picură.
Indicaţie:

Indicaţie:
Tubul ascensional nu este aşezat central în locaşul de fierbere. Tubul ascensional, respectiv membrana înfundate.
M86_00-0377-71

Lampa de control nu se aprinde.
Indicaţie:
Verificaţi alimentarea cu tensiune sau
schimbaţi siguranţa (4), dacă este cazul.

Apa fiartă se revarsă din maşina
de cafea.
Indicaţie:

Murdărie, de ex. zaţ de cafea; curăţaţi
robinetul de obţinere a cafelei. Asamblarea cu filet este neetanşă: schimbaţi garnitura.

Nu se observă lichidul prin vizorul
de nivel, deşi maşina de cafea
este plină.
Indicaţie:

Maşina a fost alimentată cu prea
multă apă. Cafeaua este măcinată
prea fin. Doza filtrului murdară sau
înfundată. Capacul aparatului nu este
blocat.

Orificiul de admisie inferior este înfundat. Curăţaţi orificiul de admisie pe
interior, eventual demontaţi vizorul de
nivel.

TOURISMO / M / L (Euro VI)/10.2014 RO

319

Bucătăria de bord
Repunerea în funcţiune a maşinii de cafea pentru 2 căni după o avarie
Robinetul de golire a cantităţii reziduale picură.
Indicaţie:
Murdărire, de ex. cu zaţ de cafea; deşurubaţi cotul şi curăţaţi robinetul cu
bilă. Asamblarea cu filet este neetanşă: schimbaţi garnitura.

Repunerea în funcţiune a maşinii
de cafea pentru 2 căni după o
avarie
Dacă se emite un semnal sonor
neîntrerupt, rezervorul de apă
proaspătă este gol.
Indicaţie:
Alimentaţi rezervorul de apă proaspătă. Apăsaţi o tastă oarecare de pe
pupitrul de comandă, aferentă maşinii
de cafea pentru 2 căni. Maşina de cafea pentru 2 căni continuă programul
de la punctul la care a fost întrerupt.

M86_00-0157-01

Protecţia contra supraîncălzirii se
declanşează.
Indicaţie:
Pentru a reactiva maşina de cafea
pentru 2 căni, apăsaţi protecţia contra supraîncălzirii din spatele pupitrului
de comandă, pentru cana din stânga
(34) sau dreapta (35).

320

TOURISMO / M / L (Euro VI)/10.2014 RO

Bucătăria de bord
Alte avarii
Lumina bucătăriei nu se aprinde.

Alte avarii

Indicaţie:
Schimbaţi becul (24V/5W) sau siguranţa (42).

Indicaţie:
La bucătăria de bord cu maşină de
cafea pentru 40 ceşti sunt încorporate
LED­uri pentru iluminare.

M86_00-0162-01

Maşina de cafea pentru 2 căni
execută alimentare cu apă, însă
nu execută fierbere.
Indicaţie:
Pentru a remedia avaria, schimbaţi
siguranţa (43).

M86_00-0162-01

Pupitrul de comandă nu funcţionează.
Indicaţie:
Defecţiune, fie la o siguranţă, fie la
pupitrul de comandă. Schimbaţi siguranţa (42) sau dispuneţi repararea pupitrului de comandă de către serviciul
de asistenţă pentru clienţi.

TOURISMO / M / L (Euro VI)/10.2014 RO

321

Bucătăria de bord
Scoaterea din funcţiune a mini­bucătăriei
Indicaţie:
Schimbaţi siguranţa defectă (4) la bucătăria de bord cu maşină de cafea
pentru 40 ceşti.

M86_00-0377-71

Nu vine apă sau fluxul de apă
este neregulat.
Indicaţie:
Alimentaţi cu apă rezervorul de apă
proaspătă. Sau schimbaţi siguranţa
(41). Sau solicitaţi schimbarea pompei
de apă de către serviciul de asistenţă
pentru clienţi.

322

TOURISMO / M / L (Euro VI)/10.2014 RO

Scoaterea din funcţiune a mini­
bucătăriei
Indicaţie:
Înainte ca mini­bucătăria să poată fi
scoasă din funcţiune, trebuie ca toate
aparatele să fie scoase din funcţiune.

Bucătăria de bord
Scoaterea din funcţiune a mini­bucătăriei
Deconectaţi lumina bucătăriei cu
tasta (2) de pe pupitrul de comandă.

M86_00-0001-01

Acţionaţi întrerupătorul general (1)
al mini­bucătăriei.
M86_00-0141-01

La bucătăria de bord cu maşină
de cafea­filtru pentru 2 căni deconectaţi lumina bucătăriei cu tasta
(3) de la pupitrul de comandă.

M86_00-0375-73

LED­ul se stinge.
Mini­bucătăria este scoasă din
funcţiune.

Rabataţi în sus capacul pliant superior cu 90° şi apăsaţi­l pe şinele
de ghidaj. Trageţi în sus tot ansamblul capacului pliant la capacul pliant superior.
Mini­bucătăria este închisă.
TOURISMO / M / L (Euro VI)/10.2014 RO

323

324

TOURISMO / M / L (Euro VI)/10.2014 RO

Bucătăria de bord (producţie Eltesan)
Cuprins
Indicaţii generale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 326
Utilizarea conformă cu destinaţia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 327
Personalul admis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 327
Punerea în funcţiune a bucătăriei de bord (producţie Eltesan) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 328
Pornirea apei de la robinetul de apă (producţie Eltesan) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 329
Umplerea cu apă proaspătă (producţie Eltesan) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 331
Remedierea avariilor mici (producţie Eltesan) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 332
Regimul de iarnă (producţie Eltesan) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 333

TOURISMO / M / L (Euro VI)/10.2014 RO

325

Bucătăria de bord (producţie Eltesan)
Indicaţii generale
Indicaţii generale

Precauţie:
Nu puneţi niciodată în funcţiune aparatele fără apă. Pericol de provocare
a deteriorărilor termice ­ pierderea garanţiei.

Pericol!
Pentru a evita formarea de microorganisme în apa rămasă, la suspendarea
temporară a activităţii mini­bucătăriei
şi/ sau toaletei, întregul circuit trebuie
să fie golit (vezi Regimul de iarnă).

Precauţie:
Utilizaţi maşina de cafea, boilerul de
apă şi fierbătorul de cârnaţi numai
când bucătăria este deschisă. Deteriorările provocate prin influenţa căldurii excesive şi vaporilor de apă (care
apar când bucătăria este închisă) nu
fac obiectul garanţiei.

Indicaţie:
Pericol!
Pentru a evita incendiile/pagubele materiale, nu este permisă utilizarea spaţiului interior al fierbătorului de cârnaţi
şi al cuptorului cu microunde pe post
de compartiment de depozitare.

Se recomandă o dezinfecţie a circuitelor parcurse de apă la intervale regulate sau după o repunere în funcţiune.
În acest scop, se recomandă o soluţie de hipoclorit de sodiu (din domeniul
maşinilor de camping şi caravanelor);
se vor respecta indicaţiile producătorului!

Pericol!
Pentru funcţionare, utilizaţi numai apă
potabilă de calitate impecabilă.

326

TOURISMO / M / L (Euro VI)/10.2014 RO

Pericol!
Asiguraţi suficient de bine obiectele libere din bucătărie (căni, ceşti, capace
etc.) în timpul cursei.

Indicaţie:
Apa reziduală din mini­bucătărie se
scurge în recipientul de materii fecale
al toaletei.

Bucătăria de bord (producţie Eltesan)
Utilizarea conformă cu destinaţia
Protecţia mediului
Evacuaţi ca deşeu materiile fecale în
conformitate cu normele de protecţie
a mediului! Respectaţi ordonanţele şi
prescripţiile specifice ţării în care vă
aflaţi!

Utilizarea conformă cu destinaţia
Mini­bucătăria şi aparatele din ea
este destinată utilizării normale în timpul unei călătorii. Aparatele aferente
sunt:
Boilerul pentru prepararea apei
calde
Maşina de cafea pentru prepararea cafelei prin pătrundere cu
aburi
Fierbătorul de cârnaţi pentru prepararea de cârnăciori
Utilizarea în orice alt scop este considerată neconformă cu destinaţia.

Personalul admis
Deservirea bucătăriei este permisă
exclusiv personalului instruit. Personalul trebuie să posede calificare de
specialitate, să citească şi să înţeleagă acest capitol în prealabil.
Pentru folosirea în timpul cursei, condiţia necesară este ca personalul de
deservire să poată lucra în condiţii
de stabilitate şi toate ustensilele de
bucătărie să fie asigurate.
Pericol!
Obiectele aruncate din bucătărie pot
provoca vătămări. Personalul de deservire trebuie să asigure suficient
obiectele în timpul cursei.

TOURISMO / M / L (Euro VI)/10.2014 RO

327

Bucătăria de bord (producţie Eltesan)
Punerea în funcţiune a bucătăriei de bord (producţie Eltesan)
Punerea în funcţiune a bucătăriei
de bord (producţie Eltesan)
Indicaţie:
Bucătăria este operaţională când comutatorul (1) din panoul instrumentelor
este conectat şi comutatorul de pornire
a aprinderii este în poziţia 1.

Indicaţie:
Boilerul de apă poate funcţiona numai
dacă motorul este în funcţiune.

Precauţie:
Nu puneţi niciodată în funcţiune aparatele fără apă. Pericol de provocare a
deteriorărilor termice ­ pierderea garanţiei. Pentru funcţionare, utilizaţi
numai apă potabilă de calitate impecabilă.

Pericol!
Pentru a evita formarea de microorganisme în apa rămasă, la suspendarea
temporară a activităţii mini­bucătăriei
şi/ sau toaletei, întregul circuit trebuie
să fie golit (vezi Regimul de iarnă).

M86_00-0001-01

Rotiţi comutatorul de pornire a
aprinderii în poziţia 1 şi acţionaţi
întrerupătorul general pentru bucătăria de bord (1).

328

TOURISMO / M / L (Euro VI)/10.2014 RO

Indicaţie:
Se recomandă o dezinfecţie a circuitelor parcurse de apă la intervale regulate sau după o repunere în funcţiune.
În acest scop, se recomandă o soluţie
de hipoclorid de sodiu (din domeniul
maşinilor de camping şi caravanelor);
se vor respecta indicaţiile producătorului!

Precauţie:
Utilizaţi boilerul de apă numai când
bucătăria este deschisă. Deteriorările
provocate prin influenţa căldurii excesive şi vaporilor de apă (care apar
când bucătăria este închisă) nu fac
obiectul garanţiei.

Precauţie:
Asiguraţi suficient de bine obiectele libere din bucătărie (căni, ceşti, capace
etc.) în timpul cursei.

Bucătăria de bord (producţie Eltesan)
Pornirea apei de la robinetul de apă (producţie Eltesan)
Indicaţie:
Înainte de prima utilizare, curăţaţi temeinic toate aparatele cu apă şi detergent de vase.

Pornirea apei de la robinetul de
apă (producţie Eltesan)
Indicaţie:
Bucătăria trebuie să fie pusă în funcţiune de la comutatorul din locul conducătorului auto. Suplimentar, rezervorul de înmagazinare pentru apă proaspătă trebuie să fie alimentat şi racordat.
M86_00-0131-01

Indicaţie:
Boilerul de apă poate funcţiona numai
dacă motorul este în funcţiune.

Porniţi apa caldă prin robinetul de
apă (2) de la boiler, dacă acesta
este alimentat. Apa rece se poate
obţine de la robinetul de apă (3)
direct din rezervorul de înmagazinare.
Pericol!
Apa poate fi fierbinte ­ pericol de opărire!

TOURISMO / M / L (Euro VI)/10.2014 RO

329

Bucătăria de bord (producţie Eltesan)
Pornirea apei de la robinetul de apă (producţie Eltesan)
Prin deschiderea robinetului de
apă (1), puteţi alimenta cu apă
proaspătă boilerul de apă fierbinte
până la atingerea nivelului maxim
(respectaţi indicaţia scalei (6)).

Conectaţi încălzirea boilerului prin
rotirea butonului de reglaj (4) şi
acţionarea butonului roşu.
Precauţie:
Înainte de conectarea încălzirii, umpleţi neapărat cu apă boilerul de apă
fierbinte (min. 0,5 litri)!

Indicaţie:
Dacă s­a atins temperatura setată,
lampa (5) se stinge. Pentru a repune
în funcţiune încălzirea după un proces
de răcire a apei, trebuie să fie acţionat
din nou butonul roşu.

Indicaţie:
Indicaţie:
Lampa (5) se aprinde când încălzirea
este conectată.

Indicaţie:

M86_00-0307-71

Dacă LED­ul roşu (2) de la indicatorul nivelului din rezervor (1)
se aprinde, înseamnă că s­a atins
nivelul minim al apei în rezervorul de înmagazinare pentru apă
proaspătă. Umpleţi rezervorul de
înmagazinare cu proxima ocazie.

330

Cu ajutorul butonului de reglaj (4), puterea de încălzire şi, implicit, temperatura apei şi timpul de încălzire se pot
regla progresiv.

TOURISMO / M / L (Euro VI)/10.2014 RO

Pentru a evita formarea de calcar şi
aburi, fixaţi butonul de reglaj în poziţia
"MAX" numai când este necesară apă
foarte fierbinte sau o încălzire în timp
foarte scurt. În modul Normal, este
suficientă setarea unei temperaturi la
aprox. 3/4 din valoarea "MAX".

Precauţie:
Rotirea peste limită a butonului de reglaj poate provoca distrugeri.

Bucătăria de bord (producţie Eltesan)
Umplerea cu apă proaspătă (producţie Eltesan)
Umplerea cu apă proaspătă
(producţie Eltesan)

Pericol!

Indicaţie:

Mijloacele ajutătoare (vase, pâlnii, furtunuri etc.) pentru alimentarea cu apă
proaspătă trebuie să fie în stare sterilizată.

Indicaţie:

M86_00-0308-71

Alimentaţi rezervorul de înmagazinare (1) din autovehicul prin buşonul (4) sau scoateţi recipientul
(în acest scop, desfaceţi chingile
de prindere (6), detaşaţi cuplajul
rapid (3), scoateţi şplintul (2)) şi
alimentaţi pe la buşonul (5).

Se recomandă o curăţare mecanică
regulată a rezervorului de apă
proaspătă (1) prin buşoanele (4) şi
(5) şi/ sau o spălare abundentă cu
apă proaspătă. Apoi este necesară
o spălare a conductelor de apă
proaspătă tot cu apă proaspătă,
extrăgându­se apă rece/ caldă pe la
punctele de consum.

Indicaţie:
Dacă buşoanele sunt greu accesibile,
utilizaţi cheia (7).

Rezervorul de înmagazinare pentru
apă proaspătă se află în compartimentul de bagaje, înainte de toaletă.

Introduceţi din nou rezervorul de
înmagazinare, fixaţi­l cu chingile
de prindere (6), introduceţi din nou
şplintul (2) şi conectaţi cuplajul
rapid (3).
Pericol!
Punerea în funcţiune a bucătăriei este
permisă numai dacă apa potabilă
este de calitate impecabilă. Apa
proaspătă pentru necesarul bucătăriei
trebuie să fie înlocuită zilnic. Dacă
apa proaspătă este păstrată un
timp mai îndelungat în rezervor, ea
trebuie să fie aditivată (Micropur,
nr. mat. 0.971.407.000) conform
indicaţiilor producătorului.

TOURISMO / M / L (Euro VI)/10.2014 RO

331

Bucătăria de bord (producţie Eltesan)
Remedierea avariilor mici (producţie Eltesan)
Indicaţie:
În cazul autovehiculelor nou livrate,
este posibil ca apa potabilă să aibă
un iz parţial de plastic. Pentru neutralizare, se poate aditiva (Kunststoff­
Frisch, nr. mat. 0.971.405.000) conform indicaţiilor producătorului.

Indicaţie:

Remedierea avariilor mici (producţie Eltesan)
Indicaţie:
Bucătăria trebuie să fie pusă în funcţiune de la comutatorul din locul conducătorului auto. Suplimentar, rezervorul de înmagazinare pentru apă proaspătă trebuie să fie alimentat şi racordat.

Apa reziduală din bucătărie se scurge
în recipientul de materii fecale al toaletei.

M86_00-0135-01

În cazul unei ieşiri din funcţiune
sau al unei avarii a bucătăriei de
bord, verificaţi siguranţele.
Indicaţie:
Acestea sunt accesibile prin partea
posterioară a bucătăriei de bord, după
înlăturarea unui capac fixat cu 2 şuruburi.

332

TOURISMO / M / L (Euro VI)/10.2014 RO

Bucătăria de bord (producţie Eltesan)
Regimul de iarnă (producţie Eltesan)
Pericol!
Înainte de schimbarea unei siguranţe
arse, înlăturaţi obligatoriu cauza scurtcircuitului! Acordaţi atenţie realizării
unui bun contact la conexiuni!

Regimul de iarnă (producţie
Eltesan)
Scoateţi rezervorul de înmagazinare pentru apă proaspătă şi
goliţi­l.
Indicaţie:

Pericol!
Nu şuntaţi şi nu reparaţi niciodată siguranţele.

Pentru a împiedica deteriorarea armăturilor parcurse de apă, acestea trebuie să fie golite complet înainte de
primul îngheţ.

Pericol!
Introduceţi numai siguranţe de amperajul prescris. Nu înlocuiţi niciodată
siguranţele cu altele de amperaj mai
ridicat ­ consecinţa poate fi provocarea
unor deteriorări la instalaţia electrică.

Pericol!
Înaintea oricăror lucrări la instalaţia
electrică, deconectaţi întrerupătorul
general al acumulatoarelor (01S01) de
la panoul de comandă auxiliar!

TOURISMO / M / L (Euro VI)/10.2014 RO

333

334

TOURISMO / M / L (Euro VI)/10.2014 RO

Bucătăria de bord (integrată în cabina de toaletă)
Cuprins
Fraze de securitate/indicaţii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 337
Utilizarea conformă cu destinaţia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 338
Personalul admis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 338
Prima punere în funcţiune a mini­bucătăriei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 338
Punerea în funcţiune a mini­bucătăriei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 339
Alimentarea rezervorului de apă proaspătă din autovehicul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341
Alimentarea rezervorului de apă proaspătă în afara autovehiculului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 342
Verificaţi şi curăţaţi filtrul pentru apa proaspătă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 343
Obţinerea apei la robinetul de apă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 343
Punerea în funcţiune a fierbătorului de cârnaţi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 344
Curăţarea fierbătorului de cârnaţi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 346
Decalcifierea fierbătorului de cârnaţi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 347
Punerea în funcţiune a maşinii de cafea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 347
Prepararea a 1/2 dintr­o cană de cafea (10 ceşti de cafea) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 348
Prepararea a 1 cană de cafea (20 de ceşti de cafea) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 349
Decalcifierea maşinii de cafea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 350
TOURISMO / M / L (Euro VI)/10.2014 RO

335

Bucătăria de bord (integrată în cabina de toaletă)
Cuprins
Turnarea în pahare a apei fierbinţi (alternativă la maşina de cafea) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351
Aparatul cu apă fierbinte (opţiune DS) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352
Reglarea termostatului de la aparatul cu apă fierbinte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 353
Decalcifierea boilerului pentru aparatul cu apă fierbinte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 354
Utilizarea în perioada de iarnă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 355
Golirea rezervorului de apă proaspătă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 356
Golirea conductelor de apă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 356
Golirea boilerului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 357
Golirea sifonului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 358
Schimbarea siguranţelor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 359
Avarii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 361
Repunerea în funcţiune a fierbătorului de cârnaţi după o avarie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 362
Repunerea în funcţiune a maşinii de cafea după o avarie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 362
Repunerea în funcţiune a aparatului cu apă fierbinte (opţiune DS) după o avarie . . . . . . . . . . . . . . . . . . 364
Alte avarii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 365
Scoaterea din funcţiune a mini­bucătăriei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 366

336

TOURISMO / M / L (Euro VI)/10.2014 RO

Bucătăria de bord (integrată în cabina de toaletă)
Fraze de securitate/indicaţii
Fraze de securitate/indicaţii

Precauţie:
Nu puneţi niciodată în funcţiune aparatele fără apă. Pericol de provocare
a deteriorărilor termice ­ pierderea garanţiei.

Pericol!

Indicaţie:

Asiguraţi suficient de bine obiectele libere din bucătărie (căni, ceşti, capace
etc.) în timpul cursei.

Pericol!
Pentru funcţionare, utilizaţi numai apă
potabilă de calitate impecabilă.

Precauţie:
Utilizaţi maşina de cafea şi fierbătorul
de cârnaţi numai când bucătăria este
deschisă. Deteriorările provocate prin
influenţa căldurii excesive şi vaporilor
de apă (care apar când bucătăria este
închisă) nu fac obiectul garanţiei.

Pericol!
Pentru a evita incendiile/pagubele materiale, nu este permisă utilizarea spaţiului interior al fierbătorului de cârnaţi
şi al cuptorului cu microunde pe post
de compartiment de depozitare.

Se recomandă o dezinfecţie a circuitelor parcurse de apă la intervale regulate sau după o repunere în funcţiune.
În acest scop, se recomandă o soluţie de hipoclorit de sodiu (din domeniul
maşinilor de camping şi caravanelor);
se vor respecta indicaţiile producătorului!

Indicaţie:

Pericol!
Pentru a evita formarea de microorganisme în apa rămasă, la suspendarea
temporară a activităţii mini­bucătăriei
şi/ sau toaletei, întregul circuit trebuie
să fie golit (vezi Regimul de iarnă).

Apa reziduală din mini­bucătărie se
scurge în recipientul de materii fecale
al toaletei.

Protecţia mediului
Evacuaţi ca deşeu materiile fecale în
conformitate cu normele de protecţie
a mediului! Respectaţi ordonanţele şi
prescripţiile specifice ţării în care vă
aflaţi!

TOURISMO / M / L (Euro VI)/10.2014 RO

337

Bucătăria de bord (integrată în cabina de toaletă)
Utilizarea conformă cu destinaţia
Utilizarea conformă cu destinaţia
Mini­bucătăria şi aparatele din ea
este destinată utilizării normale în
timpul unei călătorii. Aparatele
aferente sunt:
Fierbătorul de cârnaţi pentru prepararea de cârnăciori
Maşina de cafea pentru prepararea cafelei prin pătrundere cu
aburi
Aparatul cu apă fierbinte (dotare
specială) pentru colectarea în pahare a apei fierbinţi
Utilizarea în orice alt scop este considerată neconformă cu destinaţia.

338

Personalul admis
Utilizarea mini­bucătăriei este permisă exclusiv personalului instruit.
Personalul trebuie să posede calificare de specialitate, să citească şi să
înţeleagă acest capitol în prealabil.
Pentru folosirea în timpul cursei, condiţia necesară este ca personalul de
deservire să poată lucra în condiţii
de stabilitate şi toate ustensilele de
bucătărie să fie asigurate.
Pericol!
Obiectele aruncate din bucătărie pot
provoca vătămări. Personalul de deservire trebuie să asigure suficient
obiectele în timpul cursei.

TOURISMO / M / L (Euro VI)/10.2014 RO

Prima punere în funcţiune a mini­
bucătăriei
Punerea în funcţiune a mini­bucătăriei
Rezervorul de apă proaspătă alimentat şi racordat
Înainte de prima folosire a mini­
bucătăriei, se vor îndepărta toate
materialele de ambalaj.
Protecţia mediului
Materialul de ambalaj va fi evacuat ca
deşeu în conformitate cu normele de
protecţie a mediului.

Înainte de prima folosire a recipientului de fierbere a cârnaţilor,
curăţaţi temeinic capacul respectiv
şi tubul de prea­plin cu apă fierbinte şi detergent de vase uzual,
şi clătiţi cu apă curată. Apoi ştergeţi până la uscare recipientul de
fierbere a cârnaţilor, pentru a evita
formarea resturilor de calcar.

Bucătăria de bord (integrată în cabina de toaletă)
Punerea în funcţiune a mini­bucătăriei
Pentru o curăţare generală a maşinii de cafea, efectuaţi un ciclu
de fierbere prin maşină a două rezervoare de apă ale maşinii fără
cafea măcinată, dar cu pâlnia filtrului aplicată.

M86_00-0178-71

Înainte de conectarea aparatului de apă fierbinte (opţiune DS),
boilerul aferent trebuie umplut cu
apă.

Punerea în funcţiune a mini­
bucătăriei

Indicaţie:
Conectaţi aparatul cu apă fierbinte prin
întrerupătorul general al mini­bucătăriei
de la panoul instrumentelor. Nu porniţi motorul deoarece boilerul începe
încălzirea. Apăsaţi tasta de turnare
a apei fierbinţi (20) până când apa
curge fără aer de la ieşire (umplerea
boilerului durează aprox. 2 minute).
Vă recomandăm clătirea aparatului
cu apă fierbinte cu apă proaspătă, în
acest scop scoateţi aprox. 2 până la
3 litri de apa fierbinte. Pentru încălzirea aparatului cu apă fierbinte porniţi
motorul (timpul de încălzire este de
aprox. 5 minute).

Indicaţie:
Maşina de cafea, fierbătorul de cârnaţi
şi aparatul cu apă fierbinte (opţiune
DS) pot fi utilizate numai când motorul
este în funcţiune.

Indicaţie:
Umpleţi rezervorul de pahare (21) din
faţă cu pahare, aprox. 100 bucăţi.

Mini­bucătăria este operaţională.

M68_00-0168-71

Acţionaţi întrerupătorul general
(18) al mini­bucătăriei.
Se emite un semnal de buzzer din
partea electronică de operare a

TOURISMO / M / L (Euro VI)/10.2014 RO

339

Bucătăria de bord (integrată în cabina de toaletă)
Punerea în funcţiune a mini­bucătăriei
mini­bucătăriei. LED­ul din întrerupătorul general (18) se aprinde.

Indicaţie:
Dacă bateria (1) de pe pupitrul de comandă nu se aprinde în verde, tensiunea de bord este prea scăzută pentru
a putea folosi bucătăria. Porniţi motorul şi încărcaţi acumulatoarele.

M86_00-0170-71

M86_00-0169-71

Deblocaţi capacul (2) de la încuietoarea (2.1) prin deschidere şi
îndepărtaţi­l.
Indicaţie:
Depozitaţi în siguranţă capacul de la
mini­bucătărie.

340

Conectaţi lumina bucătăriei cu
tasta (3) din pupitrul de comandă
al mini­bucătăriei.
Se aprinde lumina bucătăriei
stânga deasupra rezervorului
de apă. LED­ul tastei (3) de la
pupitrul de comandă se aprinde.
Mini­bucătăria este deschisă şi
operaţională.

TOURISMO / M / L (Euro VI)/10.2014 RO

Bucătăria de bord (integrată în cabina de toaletă)
Alimentarea rezervorului de apă proaspătă din autovehicul
Alimentarea rezervorului de apă
proaspătă din autovehicul

Pericol!

Indicaţie:

Punerea în funcţiune a bucătăriei este
permisă numai dacă apa potabilă este
de calitate impecabilă. Apa proaspătă pentru necesarul bucătăriei trebuie să fie înlocuită zilnic. Dacă apa
proaspătă este păstrată un timp mai
îndelungat în rezervor, aceasta trebuie să fie aditivată (Micropur, nr.
mat. 0.971.407.000) conform indicaţiilor producătorului.

Se recomandă o curăţare mecanică
regulată a rezervorului de apă proaspătă (4) prin buşoanele (4.1) şi (4.2)
şi/ sau o spălare abundentă cu apă
proaspătă. Apoi este necesară o spălare a conductelor de apă proaspătă
tot cu apă proaspătă, lăsând să curgă
apă rece/ fierbinte şi punând în funcţiune maşina de cafea.

Indicaţie:

Pericol!
Mijloacele ajutătoare (vase, pâlnii, furtunuri etc.) pentru alimentarea cu apă
proaspătă trebuie să fie sterilizate.

Dacă buşoanele sunt greu accesibile,
utilizaţi cheia (4.3).

Indicaţie:
M86_00-0142-02

Alimentaţi rezervorul de apă
proaspătă (4) prin buşonul (4.1).

În cazul autovehiculelor nou livrate,
este posibil ca apa potabilă să aibă
un iz parţial de plastic. Pentru neutralizare, se poate adăuga (Kunststoff­
Frisch, nr. mat. 0.971.405.000) conform indicaţiilor producătorului.

TOURISMO / M / L (Euro VI)/10.2014 RO

341

Bucătăria de bord (integrată în cabina de toaletă)
Alimentarea rezervorului de apă proaspătă în afara autovehiculului
Indicaţie:

Alimentarea rezervorului de apă
proaspătă în afara autovehiculului

Apa reziduală din bucătărie se scurge
în recipientul de materii fecale al toaletei.

Desfaceţi chingile de prindere
(4.4). Scoateţi rezervorul de apă
proaspătă (4).
Alimentaţi rezervorul de apă
proaspătă (4) prin buşonul (4.2)
cu apă potabilă de cea mai bună
calitate. Închideţi buşonul (4.2)
ferm şi etanş.
Introduceţi rezervorul de apă
proaspătă (4) în autovehicul şi
fixaţi­l cu chingile de prindere
(4.4).
Racordaţi cuplajul rapid (5) cu rezervorul de apă proaspătă (4).

M86_00-0142-02

Desfaceţi cuplajul rapid (5) de la
rezervorul de apă proaspătă (4).

342

TOURISMO / M / L (Euro VI)/10.2014 RO

Bucătăria de bord (integrată în cabina de toaletă)
Verificaţi şi curăţaţi filtrul pentru apa proaspătă
Verificaţi şi curăţaţi filtrul pentru
apa proaspătă

Obţinerea apei la robinetul de apă
Punerea în funcţiune a mini­bucătăriei
Rezervorul de apă proaspătă alimentat şi racordat

Indicaţie:
Robinetul de apă (8) poate fi scos în
afară aprox. 20 cm.

M86_00-0143-01

Verificaţi la intervale regulate (în
funcţie de calitatea apei) dacă
există impurităţi la filtrul pentru
apa proaspătă (6); după caz, curăţaţi­l.
Indicaţie:
Filtrul pentru apa proaspătă se află
între rezervorul de apă proaspătă şi
pompa de apă proaspătă.

M86_00-0171-71

Pentru a obţine apă rece de la
robinetul de apă (8), apăsaţi tasta
(7).
Apa rece curge cât timp este apăsată tasta (7).

TOURISMO / M / L (Euro VI)/10.2014 RO

343

Bucătăria de bord (integrată în cabina de toaletă)
Punerea în funcţiune a fierbătorului de cârnaţi
Punerea în funcţiune a fierbătorului de cârnaţi
Punerea în funcţiune a mini­bucătăriei

Indicaţie:
Fierbătorul de cârnaţi are o capacitate
de 5 litri.

Rezervorul de apă proaspătă alimentat şi racordat
Pericol!
La utilizarea fierbătorului de cârnaţi,
există pericol de opărire. Este posibilă formarea unui curent ascensional de abur. Consecinţele pot fi arsuri
grave la nivelul feţei, braţelor şi mâinilor. Păstraţi distanţa de siguranţă şi
scoateţi cârnaţii fierbinţi numai cu tacâmuri de bucătărie termo­rezistente.

Indicaţie:
Apa reziduală din mini­bucătărie se
scurge în recipientul de materii fecale
al toaletei.

Indicaţie:
Timpul de încălzire depinde de cantitatea de apă, de numărul de cârnaţi şi
de temperatura apei de alimentare.

344

TOURISMO / M / L (Euro VI)/10.2014 RO

M86_00-0336-71

Introduceţi etanş tubul de
prea­plin (1) în orificiul de
scurgere.
Pericol!
Nu puneţi niciodată în funcţiune fierbătorul de cârnaţi fără apă!

Bucătăria de bord (integrată în cabina de toaletă)
Punerea în funcţiune a fierbătorului de cârnaţi
Apăsaţi repetat tasta (17.1), până
când aţi setat temperatura dorită.

Indicaţie:
Apa în exces poate fi evacuată pe la
tubul de prea­plin (1).

Indicaţie:
Aceasta poate fi aleasă dintre valorile 40, 60, 80 şi 95 °C. LED­ul (17.2)
marchează temperatura setată.

Umpleţi recipientul de fierbere a
cârnaţilor la aproximativ 4 cm cu
apă rece sau fierbinte.
Introduceţi cârnaţii în recipientul
de fierbere a cârnaţilor şi aşezaţi
capacul pe recipient.
Indicaţie:
La introducerea cârnaţilor în apa fierbinte, există pericol de stropire şi pot
fi provocate arsuri la nivelul feţei, braţelor şi mâinilor. Introduceţi cârnaţii cu
atenţie în apă şi păstraţi o distanţă de
siguranţă.

Indicaţie:
M86_00-0337-71

Conectaţi fierbătorul de cârnaţi
cu tasta (17) din pupitrul de comandă.

LED­ul (17.2) se aprinde intermitent
dacă fierbătorul de cârnaţi încălzeşte
şi se aprinde permanent dacă a fost
atinsă temperatura setată.

Unul din LED­uri (17.2) se aprinde
intermitent, respectiv luminează.
Indicaţie:
Printr­o nouă apăsare a tastei (17) fierbătorul de cârnaţi se deconectează.
LED­ul (17.2) se stinge.

TOURISMO / M / L (Euro VI)/10.2014 RO

345

Bucătăria de bord (integrată în cabina de toaletă)
Curăţarea fierbătorului de cârnaţi
Scoateţi cârnaţii cu un cleşte sau
cu un tacâm de bucătărie termo­
rezistent.

M86_00-0336-71

După procesul de încălzire a cârnaţilor, luaţi capacul.
M86_00-0336-71

Pericol!
Fierbătorul de cârnaţi este fierbinte şi
emană aburi ­ pericol de opărire! Extrageţi tubul de prea­plin (1) numai
după ce apa din rezervor s­a răcit suficient, astfel încât nu mai există pericol de opărire.

346

După ce apa din recipientul de
fierbere a cârnaţilor s­a răcit, apa
poate fi evacuată. În acest scop,
scoateţi tubul de prea­plin (1) de
la orificiul de scurgere.

TOURISMO / M / L (Euro VI)/10.2014 RO

Curăţarea fierbătorului de cârnaţi
După folosire, curăţaţi recipientul
de fierbere a cârnaţilor, capacul şi
tubul de prea­plin cu apă caldă şi
detergent de vase uzual. În acest
scop, folosiţi un burete moale fără
spumant. Clătiţi cu apă limpede
şi ştergeţi recipientul de fierbere a
cârnaţilor până la uscare, pentru
a împiedica depunerile de calcar.
Curăţaţi tubul de prea­plin la intervale regulate cu un detergent
pentru sticle.
Indicaţie:
Curăţaţi recipientul de fierbere a cârnaţilor la intervale regulate cu detergent uzual pentru obiecte din inox.

Bucătăria de bord (integrată în cabina de toaletă)
Decalcifierea fierbătorului de cârnaţi
Decalcifierea fierbătorului de
cârnaţi
Umpleţi recipientul de fierbere
a cârnaţilor până la un nivel de
2 cm cu agent de decalcifiere.
Lăsaţi agentul de decalcifiere să­şi
facă efectul (respectaţi indicaţiile
producătorului).
Indicaţie:
În caz de murdărire puternică, fierbătorul de cârnaţi poate fi lăsat în
funcţiune timp de aprox. 30 minute
la 80 °C cu agent de decalcifiere.

După scurgerea timpului de acţiune, eliminaţi agentul de decalcifiere şi clătiţi bine cu apă limpede.
Ştergeţi recipientul de fierbere a
cârnaţilor până la uscare.

Punerea în funcţiune a maşinii de
cafea
Punerea în funcţiune a mini­bucătăriei
Rezervorul de apă proaspătă alimentat şi racordat
Precauţie:
Programele aflate în curs de desfăşurare nu pot fi întrerupte. În cazul unei
căderi de tensiune, programul trebuie
să fie pornit din nou. Pentru a împiedica revărsarea peste margine, cana
eventual umplută parţial trebuie să fie
golită în prealabil.

Indicaţie:
Filtrele de cafea trebuie să corespundă mărimii 1 x 6 (mărime uzuală
în comerţ). Introduceţi o cantitate de
cafea măcinată, după gust (de ex. 1
linguriţă pentru fiecare ceaşcă).

Cu o maşină de cafea poate
fi umplut un termos de 2 litri.
Aceasta produce aprox. 20 ceşti
de cafea de 100 ml. Există
posibilitatea de a prepara 1/2 sau
1 cană de cafea.

Precauţie:
Pentru a împiedica revărsarea, se va
avea în vedere ca, înaintea procesului
de opărire, sub robinet să fie aşezată
o cană goală.

TOURISMO / M / L (Euro VI)/10.2014 RO

347

Bucătăria de bord (integrată în cabina de toaletă)
Prepararea a 1/2 dintr­o cană de cafea (10 ceşti de cafea)
Prepararea a 1/2 dintr­o cană de
cafea (10 ceşti de cafea)

Introduceţi pâlnia filtrului (11) înapoi în locaşul acesteia.
Aşezaţi o cană goală (12) sub pâlnia filtrului (11).

M86_00-0173-71

Extrageţi pâlnia filtrului (11) din locaşul acesteia. Introduceţi hârtia
de filtru şi adăugaţi cafeaua măcinată după necesitate.
Indicaţie:
Calculaţi după gust cantitate de cafea
măcinată (de ex. 1 linguriţă pentru
fiecare ceaşcă).

348

M86_00-0174-71

Apăsaţi tasta (13) din pupitrul de
comandă.
LED­ul de pe tasta (13) se
aprinde. Procesul de opărire
începe.

TOURISMO / M / L (Euro VI)/10.2014 RO

La finalul procesului de opărire,
este emis un semnal sonor din
blocul electronic.
LED­ul de pe tasta (13) se stinge.

Bucătăria de bord (integrată în cabina de toaletă)
Prepararea a 1 cană de cafea (20 de ceşti de cafea)
Prepararea a 1 cană de cafea (20
de ceşti de cafea)

Introduceţi pâlnia filtrului (11) înapoi în locaşul acesteia.
Aşezaţi o cană goală (12) sub pâlnia filtrului (11).

La finalul procesului de opărire,
este emis un semnal sonor din
blocul electronic.
LED­ul de pe tasta (14) se stinge.

M86_00-0173-71

Extrageţi pâlnia filtrului (11) din locaşul acesteia. Introduceţi hârtia
de filtru şi adăugaţi cafeaua măcinată după necesitate.
Indicaţie:
Calculaţi după gust cantitate de cafea
măcinată (de ex. 1 linguriţă pentru
fiecare ceaşcă).

M86_00-0175-71

Apăsaţi tasta (14) din pupitrul de
comandă.
LED­ul de pe tasta (14) se
aprinde. Procesul de opărire
începe.

TOURISMO / M / L (Euro VI)/10.2014 RO

349

Bucătăria de bord (integrată în cabina de toaletă)
Decalcifierea maşinii de cafea
Păstraţi furtunul într­un vas cu
agent de decalcifiere.

Decalcifierea maşinii de cafea
Indicaţie:

Indicaţie:

Intervalele de timp pentru decalcifierea
maşinii de cafea depind de calitatea
apei, însă maşina de cafea trebuie să
fie supusă unei operaţii de decalcifiere
cel mai târziu atunci când sesizaţi scăderea randamentului sau dacă apar
depuneri de calcar la orificiile capătului de pulverizare (deasupra pâlniei de
filtru).

Utilizaţi numai agent de decalcifiere
adecvat pentru aparatele casnice.
Agentul de decalcifiere nu are voie
să atace masele plastice şi aluminiul.

Utilizaţi maşina de cafea cu o umplere completă a cănii.
Racordaţi furtunul la rezervorul de
apă proaspătă (4).

M86_00-0142-02

Scoateţi furtunul de la cuplajul rapid (5).

Spălaţi cu apă proaspătă; în acest
scop, circulaţi prin maşină cantitatea cuprinsă în mai multe căni,
fără cafea.
Indicaţie:
Repetaţi ultima etapă până când nu
se mai constată miros de solvent de
calcar şi de oţet.

350

TOURISMO / M / L (Euro VI)/10.2014 RO

Bucătăria de bord (integrată în cabina de toaletă)
Turnarea în pahare a apei fierbinţi (alternativă la maşina de cafea)
Turnarea în pahare a apei fierbinţi
(alternativă la maşina de cafea)
Indicaţie:
Mini­bucătăria poate turna alternativ apa fierbinte în pahare, dacă pâlnia filtrului(11) nu se află în locaşul
acesteia. Blocul electronic detectează
această stare şi debitează apă fierbinte la o apăsare a tastei în fiecare
pahar.

Precauţie:
La turnarea apei fierbinţi există pericol de opărire. Este posibilă formarea
unui curent ascensional de abur. Consecinţele pot fi arsuri grave la nivelul
feţei, braţelor şi mâinilor. La turnarea
apei fierbinţi asiguraţi­vă o bună stabilitate.

M86_00-0173-71

M86_00-0177-71

Extrageţi pâlnia filtrului (11) din
locaşul acesteia şi înlăturaţi termosul (12).

Pentru a asigura stabilitatea paharelor, introduceţi suportul de
pahare (15) din pachetul de livrare
în locaşul pentru pâlnia filtrului.
Plasaţi dedesubt rezervorul de pahare (16) cu paharele.
Scoateţi paharul din rezervorul
de pahare (16) şi poziţionaţi­l în
suportul pentru pahare (15) de
sub orificiul capului de pulverizare.

TOURISMO / M / L (Euro VI)/10.2014 RO

351

Bucătăria de bord (integrată în cabina de toaletă)
Aparatul cu apă fierbinte (opţiune DS)
Aparatul cu apă fierbinte (opţiune
DS)
Punerea în funcţiune a mini­bucătăriei
Rezervorul de apă proaspătă alimentat şi racordat
Boilerul aparatului cu apă fierbinte
alimentat
Precauţie:

M86_00-0176-71

Pentru a turna apa fierbinte în pahare, apăsaţi în pupitrul de comandă tasta (13) sau (14).
La fiecare apăsare a tastei (13)
sau (14) este umplut un pahar cu
apă fierbinte.

352

La punerea în funcţiune a boilerului
fără apă, apare pericolul de supraîncălzire şi pot fi provocate deteriorări
de natură termică. Nu puneţi niciodată
boilerul în funcţiune fără apă.

TOURISMO / M / L (Euro VI)/10.2014 RO

M86_00-0178-71

Pentru a vă asigura că boilerul
este umplut cu apă, apăsaţi tasta
de turnare a apei fierbinţi (20),
înainte de pornirea motorului,
până când iese apa.
Boilerul este alimentat cu apă şi
dezaerat.

Bucătăria de bord (integrată în cabina de toaletă)
Reglarea termostatului de la aparatul cu apă fierbinte
Pentru conectarea boilerului, motorul trebuie să fie pornit.

Reglarea termostatului de la
aparatul cu apă fierbinte

Indicaţie:
Pentru a regla temperatura boilerului
la o valoare mai scăzută, rotiţi termostatul spre stânga.

Indicaţie:
Timpul de încălzire este de aprox. 5
minute.

Scoateţi paharul din rezervorul
de pahare (21) şi poziţionaţi­l sub
ieşirea apei.

Indicaţie:
Pentru a regla temperatura boilerului
la o valoare mai înaltă, rotiţi termostatul spre dreapta.

Indicaţie:
În rezervorul de pahare pot fi introduse din faţă aprox. 100 pahare.

Pentru a turna apa fierbinte în pahare apăsaţi tasta de turnare a
apei fierbinţi (20).

M86_00-0179-71

Pentru reglarea termostatului,
scoateţi căpăcelul de închidere
(22) şi rotiţi termostatul.
Indicaţie:

Precauţie:
Apa poate fi fierbinte ­ pericol de opărire!

Termostatul boilerului se află pe partea posterioară a aparatului cu apă
fierbinte.

Apa fierbinte curge cât timp tasta
de debitare a apei fierbinţi (20)
este apăsată.
TOURISMO / M / L (Euro VI)/10.2014 RO

353

Bucătăria de bord (integrată în cabina de toaletă)
Decalcifierea boilerului pentru aparatul cu apă fierbinte
Decalcifierea boilerului pentru
aparatul cu apă fierbinte

Indicaţie:
Intervalele de timp pentru decalcifierea boilerului depind de calitatea apei,
însă boilerul trebuie să fie supus unei
operaţii de decalcifiere cel mai târziu
atunci când sesizaţi că timpul de încălzire creşte sau dacă apar depuneri de
calcar la ieşirea apei.

Ţineţi furtunul într­un vas cu agent
de decalcifiere (cel puţin 2 litri).
Indicaţie:
Utilizaţi numai agent de decalcifiere
adecvat pentru aparatele casnice.
Agentul de decalcifiere nu are voie
să atace masele plastice şi aluminiul.
Respectaţi indicaţiile producătorului.
M86_00-0142-02

Scoateţi furtunul de la cuplajul rapid (5).

354

TOURISMO / M / L (Euro VI)/10.2014 RO

M86_00-0178-71

Aşezaţi paharul sub ieşirea apei
şi apăsaţi tasta de turnare a apei
fierbinţi (20) până când din boiler
scoateţi minim 1,5 litri de apă.
Boilerul este alimentat cu agent
de decalcifiere. Lăsaţi agentul de
decalcifiere să acţioneze conform
indicaţiilor producătorului.

Bucătăria de bord (integrată în cabina de toaletă)
Utilizarea în perioada de iarnă
Utilizarea în perioada de iarnă
Punerea în funcţiune a mini­bucătăriei
Peste iarnă goliţi rezervorul de
apă proaspătă, conductele de
apă, boilerul aparatului cu apă fierbinte (dotare specială) şi sifonul.
Indicaţie:
M86_00-0178-71

Clătiţi temeinic cu apă proaspătă,
în plus alimentaţi şi scurgeţi apa
proaspătă prin tasta de turnare a
apei fierbinţi (20) în boiler.
M86_00-0142-02

Racordaţi furtunul la rezervorul de
apă proaspătă (4).

Pentru a împiedica deteriorarea armăturilor parcurse de apă, acestea trebuie să fie golite complet înainte de
primul îngheţ.

Indicaţie:
Repetaţi ultima etapă până când nu
se mai constată miros de solvent de
calcar şi de oţet.

TOURISMO / M / L (Euro VI)/10.2014 RO

355

Bucătăria de bord (integrată în cabina de toaletă)
Golirea rezervorului de apă proaspătă
Golirea rezervorului de apă
proaspătă

Desfaceţi ambele chingi de prindere (4.4).

Golirea conductelor de apă

Scoateţi rezervorul de apă proaspătă (4) din autovehicul şi deschideţi buşonul (4.1), pentru a goli
apa complet.
Indicaţie:
Dacă buşoanele sunt greu accesibile,
utilizaţi cheia (4.3).

Închideţi buşonul (4.1) ferm şi
etanş. Introduceţi rezervorul de
apă proaspătă (4) în autovehicul
şi fixaţi­l cu chingile de prindere
(4.4). Îmbinaţi cuplajul rapid (5) cu
rezervorul de apă proaspătă (4).
Rezervorul de apă proaspătă este
golit complet.

M86_00-0142-02

Desfaceţi cuplajul rapid (5) de la
rezervorul de apă proaspătă (4).

356

TOURISMO / M / L (Euro VI)/10.2014 RO

M86_00-0305-71

Pentru a scurge cea mai mare
parte din apă, scoateţi furtunul
(2) din autovehicul şi deschideţi
robinetul (1).
Indicaţie:
Robinetul se află în portbagaj, lângă
rezervorul de apă proaspătă, respectiv
sub pompa de apă.

Bucătăria de bord (integrată în cabina de toaletă)
Golirea boilerului
Pentru a scurge restul de apă,
declanşaţi un proces de comandă
pentru conductele de apă rece de
la pupitrul de comandă şi lăsaţi să
funcţioneze până la golire.

Golirea boilerului
Precauţie:
În cazul punerii în funcţiune a boilerului fără apă, există pericol de supraîncălzire. Nu porniţi motorul în timp ce
boilerul este golit.

M86_00-0179-71

Scoateţi furtunul de golire pentru
iarnă (23).
Indicaţie:
M86_00-0171-71

Menţineţi apăsată tasta (7), până
când din robinetul (8) nu mai
curge apă.

Furtunul de golire pentru iarnă (23) se
află pe partea posterioară a aparatului
cu apă fierbinte.

Conductele de apă sunt golite
complet.

TOURISMO / M / L (Euro VI)/10.2014 RO

357

Bucătăria de bord (integrată în cabina de toaletă)
Golirea sifonului
Sub capătul furtunului închis cu
un dop de golire (23.1), aşezaţi un
vas termo­rezistent (capacitatea
minimă 2 litri).
Pericol!

Golirea sifonului
Indicaţie:
Sifonul se află sub chiuveta din toaletă.

La golirea boilerului, este posibil să
iasă apă fierbinte. Nu aduceţi apa în
contact cu mâinile şi braţele.

Înlăturaţi dopul de golire (23.1)
şi goliţi complet apa din boiler în
vasul aşezat dedesubt.
Astupaţi furtunul (23) cu dopul de
golire (23.1) şi împingeţi­l înapoi.
Boilerul este golit complet.
M86_00-0039-01

Dezasamblaţi sifonul (14) de la
scurgerea apei reziduale din bucătărie din piuliţele olandeze (14.1)
şi goliţi­l.

358

TOURISMO / M / L (Euro VI)/10.2014 RO

Introduceţi antigel pentru geamuri,
nr. mat.: A 001 986 45 71 11
(până la –30 °C) în sifon şi apoi
efectuaţi reasamblarea.

Bucătăria de bord (integrată în cabina de toaletă)
Schimbarea siguranţelor
Schimbarea siguranţelor
Pericol! Pericol de incendiu!
Nu utilizaţi siguranţe de amperaj mai
mare decât valoarea prescrisă.
Consecinţele pot fi deteriorarea instalaţiei electrice sau chiar arderea cablurilor.
Utilizaţi numai siguranţe de amperajul prescris şi nu şuntaţi sau
reparaţi siguranţe în mod improvizat.
Înlocuiţi siguranţele numai atunci
când cauza avariei a fost remediată.

Indicaţie:
În această descriere este prezentată
alocarea standard a siguranţelor autovehiculului. Alocarea specifică vehiculului poate să fie diferită de la un
autovehicul la altul. Nu este necesar
ca toate soclurile siguranţelor să fie
întotdeauna ocupate la fiecare autovehicul. În plus, la soclurile neocupate
pot fi încorporate siguranţe, de exemplu pentru opţiuni solicitate de client
sau pentru dispozitive implementate
ulterior.

M68_00-0168-71

Deconectaţi mini­bucătăria de la
întrerupătorul general (18).
LED­ul se stinge.
Opriţi motorul.

Pericol!
Schimbaţi siguranţele numai după deconectarea curentului electric.

TOURISMO / M / L (Euro VI)/10.2014 RO

359

Bucătăria de bord (integrată în cabina de toaletă)
Schimbarea siguranţelor
Pericol!
Introduceţi numai siguranţe de amperajul prescris. Nu înlocuiţi niciodată
siguranţele cu altele de amperaj mai
ridicat ­ consecinţa poate fi provocarea
unor deteriorări la instalaţia electrică.

M54.00-2004-71

M86_00-0180-71

Deconectaţi întrerupătorul general
al acumulatoarelor (01S01).
Pericol!
Nu deconectaţi întrerupătorul general
al acumulatoarelor când LED­ul este
aprins (numai OM 470), deoarece, în
caz contrar, sunt posibile deteriorări
la sistemul de tratare ulterioară a gazelor de eşapament. Acordaţi atenţie
etichetelor adezive indicatoare!

Schimbaţi siguranţa defectă a
mini­bucătăriei.
Indicaţie:
Siguranţele mini­bucătăriei se află pe
partea posterioară a mini­bucătăriei,
în spatele oglinzii din toaletă. Oglinda
poate fi îndepărtată (şuruburi, suport
pentru oglindă sau scai).

30 ­ Pompa de apă (10 A)
31 ­ Fierbătorul de cârnaţi (25 A)
32 ­ Blocul electronic (5 A)

360

TOURISMO / M / L (Euro VI)/10.2014 RO

Bucătăria de bord (integrată în cabina de toaletă)
Avarii
33 ­ Maşina de cafea (40 A)

34 ­ Clema 15 (5 A)
35 ­ D+ (motor) (5 A)
36 ­ Pompa de apă (10 A)

Avarii
În cele ce urmează, sunt descrise
avariile pe care le puteţi remedia
prin mijloace proprii.

37 ­ Boilerul (50 A)

M86_00-0181-71

Schimbaţi siguranţa defectă a
aparatului cu apă fierbinte.
Indicaţie:
Siguranţele aparatului cu apă fierbinte
se află sub capacul din plastic. Pentru
scoaterea capacului din plastic, desfaceţi două şuruburi în zona cu locaşurile paharelor şi un şurub din locaşul
cănii. Ridicaţi capacul din plastic din
spate aprox. 5 cm şi trageţi­l spre în
faţă pentru a­l desprinde de pe ţeava
rezervorului de pahare.
TOURISMO / M / L (Euro VI)/10.2014 RO

361

Bucătăria de bord (integrată în cabina de toaletă)
Repunerea în funcţiune a fierbătorului de cârnaţi după o avarie
Repunerea în funcţiune a fierbătorului de cârnaţi după o
avarie

Indicaţie:
Pentru a remedia avaria, fierbătorul de
cârnaţi trebuie să fie mai întâi alimentat cu apă. Reactivaţi protecţia contra supraîncălzirii prin apăsarea tastei
(17.3) din pupitrul de comandă.

Repunerea în funcţiune a maşinii
de cafea după o avarie
Dacă se emite un semnal sonor
neîntrerupt, rezervorul de apă
proaspătă este gol.
Indicaţie:
Alimentaţi rezervorul de apă proaspătă. Apăsaţi o tastă oarecare a maşinii de cafea de pe pupitrul de comandă. Maşina de cafea continuă
programul din locul în care a fost întrerupt.

M86_00-0337-71

La funcţionarea fierbătorului de
cârnaţi fără apă, se declanşează
protecţia contra supraîncălzirii.
LED­ul roşu de pe tasta (17.3) se
aprinde.

362

TOURISMO / M / L (Euro VI)/10.2014 RO

Indicaţie:
Dacă bucătăria a fost deconectată de
la întrerupătorul general de pe panoul
instrumentelor, programul în curs este
şters şi maşina de cafea trebuie repornită. Goliţi cana şi umpleţi din nou
pâlnia filtrului.

Bucătăria de bord (integrată în cabina de toaletă)
Repunerea în funcţiune a maşinii de cafea după o avarie
Maşina de cafea umple căni, însă
nu fierbe.
Indicaţie:
Pentru remedierea avariei apăsaţi protecţia contra supraîncălzirii (38). Accesul la protecţia contra supraîncălzirii
(38) este deasupra unui orificiu (săgeata) din carcasă.
M86_00-0182-71

Protecţia contra supraîncălzirii se
declanşează.
Indicaţie:

M86_00-0180-71

Indicaţie:
Sau schimbaţi siguranţa (33).

Pentru reactivarea maşinii de cafea
apăsaţi protecţia contra supraîncălzirii
(38). Accesul la protecţia contra supraîncălzirii (38) este deasupra unui
orificiu (săgeata) din carcasă.

TOURISMO / M / L (Euro VI)/10.2014 RO

363

Bucătăria de bord (integrată în cabina de toaletă)
Repunerea în funcţiune a aparatului cu apă fierbinte (opţiune DS) după o avarie
Temperatura apei este prea scăzută.

Repunerea în funcţiune a aparatului cu apă fierbinte (opţiune DS)
după o avarie

Indicaţie:
Timpul de încălzire încă nu s­a scurs,
acesta este de aprox. 5 minute.

Debit prea scăzut de apă fierbinte.
Indicaţie:
M86_00-0179-71

La funcţionarea boilerului fără
apă, se declanşează protecţia
contra supraîncălzirii.

M86_00-0181-71

Aparatul nu toarnă apă.
Indicaţie:
Alimentaţi cu apă rezervorul de apă
proaspătă. Sau schimbaţi siguranţa
(36). Sau dispuneţi schimbarea pompei de apă de către serviciul de asistenţă pentru clienţi.

364

Indicaţie:
Pentru a remedia avaria, boilerul trebuie să fie mai întâi alimentat cu apă.
Reactivaţi protecţia contra supraîncălzirii prin apăsarea tastei (24).

TOURISMO / M / L (Euro VI)/10.2014 RO

Semnalează depuneri de calcar; decalcifiaţi boilerul.

Timpul de încălzire prea lung.
Indicaţie:
Semnalează depuneri de calcar; decalcifiaţi boilerul. Sau protecţia contra
supraîncălzirii a declanşat, reactivaţi
prin apăsarea în interior a tastei (24).

Bucătăria de bord (integrată în cabina de toaletă)
Alte avarii
La încălzire se scurge apă.
Indicaţie:
Nu reprezintă o avarie, deoarece apa
se dilată prin procesul de încălzire.

Alte avarii
Bucătăria nu arată nicio funcţionarea, indicaţia acumulatorului
rămâne închisă.
Indicaţie:
Protecţia la subtensiune a fost declanşată. Pentru remedierea erorii, porniţi
motorul şi încărcaţi acumulatoarele.
M86_00-0180-71

Lumina bucătăriei nu se aprinde.
Indicaţie:
Schimbaţi becul (24V/5W) (în acest
scop, desprindeţi lampa stânga sau
dreapta din bucătărie) sau schimbaţi
siguranţa (32).

Nu vine apă sau fluxul de apă
este neregulat.

TOURISMO / M / L (Euro VI)/10.2014 RO

365

Bucătăria de bord (integrată în cabina de toaletă)
Scoaterea din funcţiune a mini­bucătăriei
Indicaţie:
Alimentaţi cu apă rezervorul de apă
proaspătă. Verificaţi racordul pentru
admisia apei. Verificaţi dacă filtrul prezintă impurităţi. Sau schimbaţi siguranţa (30). Sau dispuneţi schimbarea
pompei de apă de către serviciul de
asistenţă pentru clienţi.

Scoaterea din funcţiune a mini­
bucătăriei
Indicaţie:
Înainte ca mini­bucătăria să poată fi
scoasă din funcţiune, trebuie ca toate
aparatele să fie scoase din funcţiune.

M86_00-0169-71

Montaţi capacul (2) şi blocaţi­l de
la încuietoare (2.1).
Mini­bucătăria este închisă.

M86_00-0170-71

Deconectaţi lumina bucătăriei cu
tasta (3) de pe pupitrul de comandă.
LED­ul pentru lumina bucătăriei se
stinge.

366

TOURISMO / M / L (Euro VI)/10.2014 RO

Bucătăria de bord (integrată în cabina de toaletă)
Scoaterea din funcţiune a mini­bucătăriei

M68_00-0168-71

Acţionaţi întrerupătorul general
(18) al mini­bucătăriei.
LED­ul din întrerupătorul general
(18) se stinge.
Mini­bucătăria este scoasă din
funcţiune.

TOURISMO / M / L (Euro VI)/10.2014 RO

367

368

TOURISMO / M / L (Euro VI)/10.2014 RO

Toaleta
Cuprins
Punerea în funcţiune a toaletei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 370
Comutarea între modurile funcţionale WC/CC (opţiune DS) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 372
Spălarea WC­ului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 373
Pornirea apei la chiuvetă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 374
Alimentarea săpunierei cu săpun lichid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 374
Încărcarea cu prosoape de hârtie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 375
Încărcarea cu hârtie igienică . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 375
Deschiderea dulapului de sub spălător . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 375
Schimbarea pungilor pentru deşeuri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 376
Alimentarea rezervorului cu apă proaspătă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 376
Golirea rezervorului cu apă proaspătă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 377
Golirea recipientului de materii fecale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 378
Folosirea în perioada de iarnă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 379
Verificarea întrerupătorului automat de protecţie diferenţial pentru priza de 230V (opţiune DS) . . . . . . 380
Ungerea paletelor pompei CC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 381

TOURISMO / M / L (Euro VI)/10.2014 RO

369

Toaleta
Punerea în funcţiune a toaletei
Punerea în funcţiune a toaletei

Indicaţie:
Când motorul este în funcţiune, suflanta de aerisire a cabinei de toaletă
este în mod general funcţională.

M86.00-0428-717

Când comutatorul de pornire a
aprinderii este conectat, este activat şi semnalizatorul de fum din
WC. LED­ul (1) se aprinde în
verde.

M86_00-0027-01

Când comutatorul aprinderii este
conectat şi la acţionarea comutatorului (1) de pe panoul de bord,
toaleta este operaţională.
Indicaţie:
Dioda luminiscentă din comutator şi lumina din cabina de toaletă se aprind.
DS: Suplimentar, uşa cabinei de toaletă este descuiată automat la acţionarea comutatorului (1), iar la deconectare este încuiată din nou.

370

M54_00-0978-01

La încuierea toaletei din interior,
suflanta de aerisire a recipientului
de materii fecale şi a cabinei de
toaletă sunt conectate şi pe display­ul din spaţiul pentru pasageri
apare indicaţia (2) ­ „WC ocupat“.

TOURISMO / M / L (Euro VI)/10.2014 RO

Indicaţie:
Dacă LED­ul (1) se aprinde în verde,
semnalizatorul de fum este pe modul
Normal. În cazul unei uşoare murdăriri, LED­ul (1) se aprinde în verde cu
o schimbare scurtă în galben. O murdărire intensă a semnalizatorului se
va indica prin aprindere intermitentă
verde şi galben. Dispuneţi schimbarea

Toaleta
Punerea în funcţiune a toaletei
semnalizatorului de fum de către un
partener de service Omniplus. În cazul unei avarii, se aprinde intermitent
LED­ul (1) galben.

Pericol!
În cazul dezvoltării de fum, se aprinde
LED­ul (1) roşu şi pe display­ul de la
postul conducătorului auto este afişat un mesaj roşu în combinaţie cu
această pictogramă.

M86.00-0432-71

M86.00-0433-71

În caz de urgenţă acţionaţi butonul
roşu (1) o dată.

Pe display­ul de la postul conducătorului auto apare un mesaj galben: Apel de urgenţă WC toaletă
Indicaţie:
Acest mesaj galben poate fi şters din
nou printr­o nouă acţionare a butonului
(1).

TOURISMO / M / L (Euro VI)/10.2014 RO

371

Toaleta
Comutarea între modurile funcţionale WC/CC (opţiune DS)
Comutarea între modurile funcţionale WC/CC (opţiune DS)
Indicaţie:
La această variantă de dotare, toaleta
poate funcţiona atât ca WC cu spălare
cu apă, cât şi ca CC cu lichid sanitar
chimic.

Indicaţie:

M86_00-0028-01

Deschiderea unei uşi încuiate mecanic
Indicaţie:
Dacă uşa cabinei de toaletă este încuiată mecanic de la încuietoarea (2),
aceasta se poate debloca folosind o
monedă potrivită sau o şurubelniţă.

372

Pentru a putea utiliza toaleta în regim CC, după fiecare golire a rezervorului de materii fecale trebuie să se
efectueze o umplere de bază cu lichid
sanitar. În acest scop, turnaţi aprox.
20 litri de apă în albia WC­ului. Apoi
adăugaţi lichidul sanitar în raportul de
amestec indicat.

TOURISMO / M / L (Euro VI)/10.2014 RO

Precauţie:
La punerea în funcţiune verificaţi dacă
pompa CC a pornit (acţionaţi scurt
tasta de spălare). În cazul în care
pompa nu porneşte, ea trebuie să fie
unsă. –vezi capitolul: „Ungerea paletelor pompei CC“

Toaleta
Spălarea WC­ului
Spălarea WC­ului

Precauţie:
Pompa CC (pompă cu palete de absorbţie flexibile) se deteriorează în cazul funcţionării uscate. De aceea, se
va avea grijă ca lichidul sanitar din instalaţie să fie întotdeauna în cantitate
suficientă.

M86_00-0273-71

Pentru a trece pe modul funcţional
CC, acţionaţi comutatorul (1) spre
stânga.
Indicaţie:
Comutatorul se află în spatele clapetei
de întreţinere, înainte de uşa centru
dreapta (uşa 2).

Spălarea toaletei are loc acum cu
lichidul sanitar din recipientul de
materii fecale.

Pentru comutarea pe modul funcţional WC, acţionaţi din nou comutatorul (1) spre dreapta.
Spălarea toaletei va avea loc
acum cu apa din rezervorul de
apă proaspătă.

M86_00-0029-01

La acţionarea comutatorului cu
tastă „Spălare WC” (4), are loc
declanşarea procesului de spălare.
Indicaţie:
Pompa de apă se va activa pentru
aprox. 5 secunde; concomitent, este
deschisă vana spre recipientul de materii fecale.

TOURISMO / M / L (Euro VI)/10.2014 RO

373

Toaleta
Pornirea apei la chiuvetă
Pornirea apei la chiuvetă

Indicaţie:
Apa reziduală ajunge printr­un sistem
de furtunuri în recipientul de materii
fecale.

Alimentarea săpunierei cu săpun
lichid
Deschideţi capacul prin ridicare
uşoară şi prin tragere înainte.
Indicaţie:
Înlăturaţi căpăcelul roşu al flaconului
nou. Aşezaţi flaconul nou cu inscripţia
spre partea frontală şi presaţi uşor.
Strângeţi maneta spre dreapta (poziţia
Închis). Închideţi din nou săpuniera cu
săpun lichid.

M86_00-0029-01

La acţionarea comutatorului cu
tastă „Alimentare cu apă la chiuvetă” (3), pompa de apă se va
activa pentru aprox. 5 secunde şi
apa va curge de la robinet.
Pericol!
Apa obţinută aici nu are calitatea apei
potabile!

374

TOURISMO / M / L (Euro VI)/10.2014 RO

Toaleta
Încărcarea cu prosoape de hârtie
Încărcarea cu prosoape de hârtie
Deschideţi capacul prin ridicare
uşoară şi prin tragere înainte.

Deschiderea dulapului de sub
spălător

Încărcarea cu hârtie igienică

Indicaţie:
Introduceţi prosoapele de hârtie aşa
cum este schematizat pe interiorul recipientului.

M86_00-0032-01

Suportul telescopic de hârtie igienică (7) se scoate şi se reaşează
prin comprimare.

M86_00-0033-01

Scoateţi suportul de hârtie igienică
(7), deschideţi încuietoarea (8) cu
cheia pătrată (8.1) din setul de
livrare şi deschideţi dulapul de sub
spălător.

TOURISMO / M / L (Euro VI)/10.2014 RO

375

Toaleta
Schimbarea pungilor pentru deşeuri
Schimbarea pungilor pentru
deşeuri

Indicaţie:

Alimentarea rezervorului cu apă
proaspătă

Canalul de aruncare a deşeurilor (9)
de la partea superioară a spălătorului
serveşte la evacuarea prosoapelor de
hârtie folosite.

M86_00-0034-01

M86_00-0036-01

Prin deschiderea dulapului de sub
spălător, la partea inferioară a canalului de aruncare a deşeurilor
se poate fixa o pungă pentru deşeuri cu ajutorul unui şnur elastic.

376

TOURISMO / M / L (Euro VI)/10.2014 RO

Deschideţi clapeta de întreţinere
dreapta, din faţa uşii centru
dreapta. Pentru alimentarea
rezervorului cu apă proaspătă,
racordaţi conducta de admisie
prin cuplajul (10.1) la alimentarea
externă cu apă şi deschideţi vana
(10.2).

Toaleta
Golirea rezervorului cu apă proaspătă
Pericol!
Supravegheaţi procesul de alimentare!
Dacă alimentarea se realizează cu
presiune ridicată a apei sau deversorul
este blocat de un corp străin, există
pericolul de bombare şi de deteriorare
a podelei.

Golirea rezervorului cu apă
proaspătă

Indicaţie:
Dacă rezervorul este umplut complet,
prin deversorul (11) de sub podeaua
autovehiculului va ieşi apă. Închideţi
robinetul imediat şi detaşaţi conducta
de admisie.

Pericol!
Nu introduceţi antigel în rezervorul cu
apă proaspătă ­ pericol de intoxicare!
M86_00-0036-01

Pentru golirea rezervorului cu apă
proaspătă, luaţi furtunul de umplere din suport şi deschideţi vana
(10.2) de la cuplajul (10.1). Lăsaţi
apa să curgă în exterior.
M86_00-0037-01

Încheierea procesului de umplere

TOURISMO / M / L (Euro VI)/10.2014 RO

377

Toaleta
Golirea recipientului de materii fecale
Indicaţie:

Golirea recipientului de materii
fecale

Dacă autovehiculul nu va fi utilizat un
timp mai îndelungat sau toaleta nu va
fi pusă în funcţiune, rezervorul cu apă
proaspătă trebuie să fie golit.

Pericol!
Pentru a preveni deteriorarea armăturilor parcurse de apă în perioadele cu
pericol de îngheţ, respectaţi indicaţiile
de folosire în perioada de iarnă!

M86_00-0366-71

M86_00-0038-01

Pentru golirea recipientului de materii fecale, garaţi autovehiculul cu
deschiderea de evacuare a materiilor fecale (12) deasupra unui
canal colector special.

378

TOURISMO / M / L (Euro VI)/10.2014 RO

Schimbaţi poziţia robinetului de
aer comprimat (1) din clapeta de
întreţinere aflată în faţa uşii centru
dreapta.
Indicaţie:
Vana de golire de la recipientul de
materii fecale va fi deschisă.

Toaleta
Folosirea în perioada de iarnă
Protecţia mediului
Evacuaţi ca deşeu materiile fecale în
conformitate cu normele de protecţie
a mediului! Respectaţi ordonanţele şi
prescripţiile specifice ţării în care vă
aflaţi!

Folosirea în perioada de iarnă
Indicaţie:
În perioadele cu pericol de îngheţ, goliţi întreaga instalaţie!

Goliţi rezervorul de apă proaspătă.

M86_00-0040-01

Desfaceţi conductele (15.1) de
la pompele (15) şi lăsaţi­le să se
golească.
Indicaţie:
Comandaţi pompele de la comutatoarele cu tastă (3, resp. 4), până când
toată apa s­a scurs. Racordaţi conductele din nou.

Goliţi recipientul de materii fecale.

TOURISMO / M / L (Euro VI)/10.2014 RO

379

Toaleta
Verificarea întrerupătorului automat de protecţie diferenţial pentru priza de 230V (opţiune DS)
Verificarea întrerupătorului automat de protecţie diferenţial pentru
priza de 230V (opţiune DS)
Pericol!
Pentru a evita periclitarea pasagerilor
cauzată de eventualitatea unor deficienţe la instalaţia electrică, funcţionarea întrerupătorului automat de protecţie diferenţial trebuie să fie verificată
lunar.

M86_00-0039-01

Deşurubaţi sifonul (canalizarea
pentru reţinerea mirosului) (14) din
dulapul de sub spălător de la piuliţele olandeze (14.1) de la chiuvetă, goliţi­l şi umpleţi­l cu antigel
pentru geamuri nr. mat. A 001
986 45 71 11. Asamblaţi sifonul
(14) din nou.

380

Deschideţi dulapul de sub spălător
cu ajutorul unei chei cu orificiu
pătrat.

TOURISMO / M / L (Euro VI)/10.2014 RO

M86_00-0290-71

Acţionaţi tasta de declanşare (1).

Toaleta
Ungerea paletelor pompei CC
Conectaţi din nou întrerupătorul
automat de protecţie diferenţial
prin acţionarea manetei de conectare (2) în sus.
Închideţi din nou dulapul de sub
spălător.

Ungerea paletelor pompei CC
Indicaţie:
Dacă pompa CC se află mai mult
timp în repaus, paletele se pot lipi şi
pompa CC iese din funcţiune.

Indicaţie:
M68_00-0183-71

Întrerupătorul automat de protecţie
diferenţial trebuie să declanşeze.
Indicaţie:

După un timp de staţionare mai îndelungat al pompei CC, de ex. după
sezonul de vară, când a fost activ numai regimul WC, recomandăm ungerea paletelor pompei CC, înainte de a
se face comutarea din regimul WC în
regimul CC.

Dacă întrerupătorul automat de protecţie diferenţial nu declanşează, scoateţi
din funcţiune instalaţia de 230V prin
acţionarea comutatorului pentru circuitele electrice >100 V (1) şi încredinţaţi­o spre verificare unui partener de
service OMNIplus.

TOURISMO / M / L (Euro VI)/10.2014 RO

381

Toaleta
Ungerea paletelor pompei CC
Pericol!
La manipularea lichidului sanitar aveţi
în vedere indicaţiile producătorului.

Pentru a face paletele lipite să se
mişte mai uşor, aplicaţi pe feţele
exterioare ale paletelor (2) aprox.
5 ­ 10 g de vaselină sau unsoare
universală.
M86_00-0355-71

Desfaceţi şuruburile de fixare (săgeţile) şi scoateţi în jos capacul
(1).
Pericol!
La deschiderea capacului pot ieşi în
afară resturi din pompa CC. Resturile
sunt caustice şi nu trebuie să vină în
contact cu pielea, ochii sau îmbrăcămintea. Spălaţi temeinic zonele afectate, imediat, cu apă limpede. După
caz, consultaţi un medic. Purtaţi echipament de protecţie (mănuşi, ochelari
etc.).

382

Pentru ca unsoarea să se distribuie uniform, rotiţi de mai multe
ori paletele (2) în direcţia de funcţionare.
Aplicaţi de asemenea unsoare pe
garnitura (3).
Strângeţi capacul (1) din nou.

TOURISMO / M / L (Euro VI)/10.2014 RO

Auto­asistenţa
Cuprins
Vedere de ansamblu a ecranului pentru indicaţii funcţionale, funcţii şi avarii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 389
Afişarea nivelului uleiului de motor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 398
Mesajele privind nivelul uleiului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 398
Informaţiile privind nivelul uleiului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 401
Verificarea nivelului uleiului de motor cu joja de ulei (opţiune DS) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 405
Frazele de securitate pentru lucrările în compartimentul motorului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 406
Demontarea şi scoaterea curelei de acţionare (OM 470) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 407
Aşezarea şi montarea curelei de acţionare (OM 470) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 409
Verificarea nivelului lichidului de răcire în circuitul motorului şi în circuitul de încălzire . . . . . . . . . . . . . . 413
Pneurile ­ securitatea funcţională şi siguranţa în circulaţie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 414
Presiunea aerului în pneuri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 414
Profilul pneurilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 415
Starea pneurilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 415
Vechimea pneurilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 416
Deteriorări invizibile ale pneurilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 416
Capacitatea portantă a pneurilor, viteza maximă pentru pneuri şi tipurile de pneuri . . . . . . . . . . . . . . . . 416
TOURISMO / M / L (Euro VI)/10.2014 RO

383

Auto­asistenţa
Cuprins
Pneurile reşapate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 417
Tabelul cu presiunea în pneuri 295/80 R 22,5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 418
Controlul presiunii aerului în pneuri pe display . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 419
Măsuri de siguranţă în caz de pană, respectiv în cazul schimbării unei roţi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 421
Montarea lanţurilor anti­derapante . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 421
Scoaterea roţii de rezervă de sub clapeta roţii de rezervă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 422
Ataşarea cricului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 423
Demontarea capacului piuliţelor de roată, respectiv a capacului ornamental al roţii (opţiune DS) . . . . . 424
Demontarea roţilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 426
Montarea roţii de rezervă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 430
Montarea capacului piuliţelor de roată, respectiv a capacului ornamental al roţii (opţiune DS) . . . . . . . 432
Umflarea pneurilor prin racordul de umflare (opţiune DS) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 434
Racordurile de verificare pentru partea pneumatică de sub locul conducătorului auto . . . . . . . . . . . . . . 438
Racordurile de verificare pentru partea pneumatică spre uşa 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 440
Alte racorduri de verificare pentru partea pneumatică . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 442
Alimentarea instalaţiei de aer comprimat a unui al 2­lea autovehicul (opţiune DS) . . . . . . . . . . . . . . . . . 443

384

TOURISMO / M / L (Euro VI)/10.2014 RO

Auto­asistenţa
Cuprins
Acţionarea comutatorului de deblocare în caz de urgenţă pentru frâna de staţionare/ sistemul de
blocare a pornirii (opţiune DS) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 445
Indicaţii funcţionale/afişaje de avarie pentru direcţie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 446
Aerisirea circuitului de carburant cu pompa electrică de carburant (EKP) (opţiune DS) . . . . . . . . . . . . . 446
Schimbarea filtrului de carburant pentru aparatul de încălzire a apei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 447
Frazele de securitate pentru instalaţia electrică . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 448
Frazele de securitate referitoare la acumulatoare ­ generalităţi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 448
Fraze de securitate pentru manipularea acumulatoarelor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 449
Măsuri pentru evitarea deteriorărilor la autovehicule sau componente în cursul lucrărilor de sudură
electrică . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 450
Instalaţia electrică (imagine exemplificatoare pentru 15 RHD) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 452
Întrerupătorul general al acumulatoarelor (cu LED pentru validarea deconectării) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 454
Panoul de comandă de la postul conducătorului auto în habitaclu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 456
Panoul de comandă principal (sub postul conducătorului auto) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 458
Panoul de comandă auxiliar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 460
Panoul de comandă cu siguranţe PDB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 462
Panoul de comandă din plafon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 464
TOURISMO / M / L (Euro VI)/10.2014 RO

385

Auto­asistenţa
Cuprins
Priza electrică la instalaţia de pe acoperiş (încălzirea, ventilarea, climatizarea) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 466
Compartimentul acumulatoarelor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 468
Indicaţii referitoare la alocarea siguranţelor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 469
Alocarea siguranţelor în panoul de comandă de la locul conducătorului auto ­ habitaclu ­ Tourismo
RHD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 470
Alocarea siguranţelor la panoul de comandă principal (sub locul conducătorului auto) ­ Tourismo
RHD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 474
Alocarea siguranţelor în panoul de comandă auxiliar ­ Tourismo RHD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 476
Alocarea siguranţelor în panoul de comandă auxiliar cu PDB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 480
Alocarea siguranţelor în panoul de comandă pentru siguranţe (Power Distribution Board PDB)
Tourismo RHD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 484
Alocarea siguranţelor la panoul de comandă din plafon ­ Tourismo RHD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 488
Alocarea siguranţelor instalaţiei de pe acoperiş pentru încălzire, ventilaţie, climatizare (Webasto) . . . 490
Alocarea siguranţelor instalaţiei de pe acoperiş pentru încălzire, ventilaţie, climatizare (Konvekta) . . . 492
Utilizarea siguranţelor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 494
Debranşarea acumulatoarelor vehiculului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 495
Încărcarea a acumulatoarelor vehiculului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 496

386

TOURISMO / M / L (Euro VI)/10.2014 RO

Auto­asistenţa
Cuprins
Indicaţii privind asistarea pornirii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 497
Procedeul de asistare a pornirii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 498
Activarea diagnozei On­Board . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 498
Citirea şi decodificarea indicaţiei de pe display la diagnoza On­Board . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500
Ştergerea memoriei de erori a sistemului selectat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500
Încheierea diagnozei On­Board . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 501
Schimbarea becurilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 501
Reglarea farurilor pentru circulaţie pe dreapta sau stânga (numai pentru autovehiculele cu faruri
Bi­Xenon) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 506
Acţionarea în caz de urgenţă a uşilor (depresurizarea uşilor prin acţionarea robinetului de urgenţă) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 507
Deblocarea de urgenţă a clapetelor compartimentului de bagaje la ieşirea din funcţiune a alimentării
cu aer comprimat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 509
Demontaţi oglinda exterioară, ataşaţi oglinda pentru cazuri de urgenţă (opţiune DS) . . . . . . . . . . . . . . . 510
Acţionarea în caz de urgenţă a încălzirii locului conducătorului auto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 512
Acţionarea în caz de urgenţă a încălzirii pentru spaţiul pasagerilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 513
Lucrările de întreţinere la instalaţia de climatizare din autovehicul (întreţinerea filtrelor) . . . . . . . . . . . . . 514
TOURISMO / M / L (Euro VI)/10.2014 RO

387

Auto­asistenţa
Cuprins
Setul lucrărilor de întreţinere la instalaţia de climatizare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 516
Curăţarea filtrului de apă al circuitului de încălzire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 519
Dezaerarea circuitului lichidului de răcire pentru sistemul de încălzire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 521

388

TOURISMO / M / L (Euro VI)/10.2014 RO

Auto­asistenţa
Vedere de ansamblu a ecranului pentru indicaţii funcţionale, funcţii şi avarii
Vedere de ansamblu a ecranului
pentru indicaţii funcţionale, funcţii
şi avarii

Simbol

Indicaţie:
Următoarele pictograme pot fi afişate
pe display:

Simbol

Avarie electrică
Avarie la întregul sistem FPS

Descriere
Avarie la generator

Avarie la FPS 1

Avarie la generatorul 1
Avarie la generatorul 2
M68_00-0216-71

Ecranul (1) este un indicator de stare
care afişează informaţii funcţionale,
referitoare la funcţii şi la avarii (pictograme). Suplimentar, prin intermediul lui se poate realiza diagnoza
On­Board.

Descriere

Avarie la generatorul 3

Avarie la FPS 2
Avarie la FPS 3
Avarie la FPS 4

Tensiunea acumulatorului sub limită

Avarie la FPS 5

Supratensiune la acumulator

Avarie la FPS 6

TOURISMO / M / L (Euro VI)/10.2014 RO

389

Auto­asistenţa
Vedere de ansamblu a ecranului pentru indicaţii funcţionale, funcţii şi avarii
Simbol

Descriere

Simbol

Simbol

Descriere

Avarie la FPS 7

Alimentarea cu tensiune la FPS 7

Reducerea cuplului motorului

Avarie la FPS 8

Alimentarea cu tensiune la FPS 8

Alimentarea cu tensiune la FPS 1

Indicaţie pentru service

Avarie sau ieşire din
funcţiune a sistemului
pentru reglajele de deplasare (FR)

Alimentarea cu tensiune la FPS 2

Planul general de service

Alimentarea cu tensiune la FPS 3

Avarie sau ieşire din
funcţiune a sistemului
de reglaj al motorului
(MR)

Alimentarea cu tensiune la FPS 4
Alimentarea cu tensiune la FPS 5
Alimentarea cu tensiune la FPS 6

390

Descriere

TOURISMO / M / L (Euro VI)/10.2014 RO

Filtrul de particule

Avarie la sistemul de
imobilizare
Blocarea pornirii activă
Termen limită pentru inspecţia tehnică la filtrul
de aer

Tempomat activ
Temposet activ
Mesajul de avertizare
Limitatorul de viteză
automat
Efect de frână de motor
Check

Auto­asistenţa
Vedere de ansamblu a ecranului pentru indicaţii funcţionale, funcţii şi avarii
Simbol

Descriere

Simbol

Descriere

Simbol

Descriere

Cutia de viteze în punctul neutru

Transmisia în treapta
de viteză 5

Temperatura uleiului de
transmisie

Treapta de mers înapoi
cuplată

Transmisia în treapta
de viteză 6

Retarder selectat

Treapta de mers înainte
cuplată

Transmisia în treapta
de viteză 7

Retarder activ

Regim de funcţionare
automată

Transmisia în treapta
de viteză 8

Temperatura Retarder­ului prea înaltă

Transmisia în treapta
de viteză 1

Ambreiajul suprasolicitat, luaţi piciorul de pe
pedala de acceleraţie

Frână de încetinire
oprită prin pedală

Transmisia în treapta
de viteză 2
Transmisia în treapta
de viteză 3
Transmisia în treapta
de viteză 4

Rezerva de aer comprimat pentru transmisie
prea scăzută

Nivelul uleiului de motor
prea scăzut

Cutia de viteze pe program de urgenţă

Presiunea uleiului de
motor prea scăzută sau
ieşire din funcţiune a
senzorului

Avarie la transmisie

Completare cu ulei

TOURISMO / M / L (Euro VI)/10.2014 RO

391

Auto­asistenţa
Vedere de ansamblu a ecranului pentru indicaţii funcţionale, funcţii şi avarii
Simbol

Descriere

Simbol

Temperatura uleiului de
motor prea ridicată
Nivelul lichidului de răcire prea scăzut sau
ieşire din funcţiune a
senzorului
Temperatura lichidului
de răcire prea ridicată
sau ieşire din funcţiune
a senzorului
Avarie la senzorul de
presiune din circuitul de
frână 1 şi/ sau 2
Rezerva de presiune
pentru circuitul de frână
1 prea scăzută
Rezerva de presiune
pentru circuitul de frână
2 prea scăzută
Frâna de mână/ parcare activată

392

TOURISMO / M / L (Euro VI)/10.2014 RO

Descriere
Blocul electronic pentru
indicatorul uzurii garniturilor de frână funcţionează defectuos sau nu
există
Uzura garniturilor de
frână
Rezerva de presiune
pentru frâna de mână/
parcare prea scăzută
sau ieşire din funcţiune
a senzorului
Frâna de staţionare/
sistemul de blocare a
pornirii active
Avarie la frâna de staţionare/ sistemul de blocare a pornirii, respectiv
comutatorul de deblocare în caz de urgenţă
acţionate

Simbol

Descriere
Senzorul pentru uzura
garniturilor de frână la
osia faţă dreapta (autovehicule pe 2 osii)
Senzorul pentru uzura
garniturilor de frână la
osia motoare dreapta
(autovehicule pe 2 osii)
Senzorul pentru uzura
garniturilor de frână la
osia faţă stânga (autovehicule pe 2 osii)
Senzorul pentru uzura
garniturilor de frână la
osia motoare stânga
(autovehicule pe 2 osii)
Senzorul pentru uzura
garniturilor de frână la
osia faţă dreapta (autovehicule pe 3 osii)

Auto­asistenţa
Vedere de ansamblu a ecranului pentru indicaţii funcţionale, funcţii şi avarii
Simbol

Descriere
Senzorul pentru uzura
garniturilor de frână la
osia motoare dreapta
(autovehicule pe 3 osii)
Senzorul pentru uzura
garniturilor de frână la
osia auxiliară purtătoare
posterioară dreapta
(autovehicule pe 3 osii)
Senzorul pentru uzura
garniturilor de frână la
osia faţă stânga (autovehicule pe 3 osii)
Senzorul pentru uzura
garniturilor de frână la
osia motoare stânga
(autovehicule pe 3 osii)
Senzorul pentru uzura
garniturilor de frână la
osia auxiliară purtătoare
posterioară stânga
(autovehicule pe 3 osii)

Simbol

Descriere

Simbol

Descriere

Ieşire din funcţiune
sau avarie la sistemul
ABS/ASR

Avarie la programul
electronic de stabilitate
(ESP)

Majorarea patinării ASR
activă

Presiunea aerului comprimat înmagazinat
pentru consumatorii
auxiliari prea scăzută
sau ieşire din funcţiune
a senzorului

Avarie la senzorul de
turaţie din sistemul de
frânare
Avarie ABS remorcă

Afişare rezerva de presiune circuitul 3

Programul electronic de
stabilitate ESP (sistemul de reglare a dinamicii de rulare (FDR)
sau sistemul de reglare a patinării tracţiunii (ASR)) activ

Filtrul de aspirare de
la alimentarea cu aer
comprimat îmbâcsit

Programul electronic de
stabilitate (ESP) dezactivat

Autovehiculul nu este la
nivelul normal
Autovehiculul peste
nivelul normal
Autovehiculul sub nivelul normal

TOURISMO / M / L (Euro VI)/10.2014 RO

393

Auto­asistenţa
Vedere de ansamblu a ecranului pentru indicaţii funcţionale, funcţii şi avarii
Simbol

Descriere

Simbol

Simbol

Descriere

Indicatorul sensului de
deplasare pentru remorcă

Indicatorul sensului de
deplasare pentru remorcă defect

Farurile de ceaţă

Nivelul uleiului în sistemul hidraulic de direcţie
prea scăzut

Farurile de ceaţă defecte

Lumina de poziţie spate
pentru ceaţă

Lumina de poziţie spate
pentru ceaţă defectă

Transferul sarcinilor pe
osii activ

Lumini ­ general

Lumina de frână

Instalaţia de lubrifiere

Avarie la lumini

Lumina de frână defectă

Faza lungă

Faza lungă defectă

Lumina pentru mersul
înapoi

Faza de întâlnire

Faza de întâlnire defectă

Lumina pentru mersul
înapoi defectă

Lumina de poziţie

Lumina de poziţie defectă

Încălzirea parbrizului

Presiunea în sistemul
de direcţionare a osiei
auxiliare purtătoare
posterioară (RAS) prea
scăzută

394

Descriere

TOURISMO / M / L (Euro VI)/10.2014 RO

Auto­asistenţa
Vedere de ansamblu a ecranului pentru indicaţii funcţionale, funcţii şi avarii
Simbol

Descriere
Dejivrarea geamurilor
conducătorului auto activată pe MAX
Încălzirea oglinzilor
Încălzirea geamurilor
laterale
Nivelul apei de ştergere
prea scăzut
Robinet de urgenţă uşa
1 sau uşa 2 acţionat
Ciocanul pentru spargerea geamului în caz de
urgenţă înlăturat
Pregătit de plecare

Simbol

Descriere
Avarie la uşa 1

Descriere
Solicitare de oprire
de la locul pentru persoane cu handicap

Uşa 2 deschisă

Suflantă postul conducătorului auto

Avarie la uşa 2

Turaţia suflantei

Liftul pentru persoane
cu handicap ­ extins
Solicitare de oprire

Aparatul de încălzire
auxiliară ­ programul 1
Aparatul de încălzire
auxiliară ­ programul 2

Solicitare de rampă

Aparatul de încălzire
auxiliară ­ programul 3

Solicitare pentru cărucior de copii
Apel de service

Uşa 1 deschisă

Simbol

Compresorul de climatizare în funcţiune
Instalaţia de climatizare, respectiv regimul
Reheat indisponibile

TOURISMO / M / L (Euro VI)/10.2014 RO

395

Auto­asistenţa
Vedere de ansamblu a ecranului pentru indicaţii funcţionale, funcţii şi avarii
Simbol

Descriere

Simbol

Durata de conectare
pentru aparatul de încălzire auxiliară
Timpul rămas pentru
aparatul de încălzire
auxiliară
Valoarea de confort a
temperaturii
Suflanta din spaţiul
pentru pasageri
Temperatura din habitaclu / mesaj de avarie
încălzire­ventilaţie­climatizare (HLK)
Valoarea nominală a
temperaturii din spaţiul
pentru pasageri
Blocare a temperaturii
(funcţia solicitată nu
este posibilă)

396

TOURISMO / M / L (Euro VI)/10.2014 RO

Descriere
Mod funcţional Smog
(aer recirculat), pentru
postul conducătorului
auto şi spaţiul pasagerilor
Sistemul de reglaj pentru încălzire­ventilaţie­
climatizare în spaţiul
pentru pasageri pe
Oprit

Simbol

Descriere
Trapa din plafon spate
deschisă complet
Trapa din plafon descuiată în regim de urgenţă
(ieşire de urgenţă)
Încălzirea ­ ventilarea
spaţiului pentru pasageri

Ventilare prin trapa din
plafon faţă

Încălzirea ­ ventilarea
­ climatizarea (HLK) ­
filtrul de aer îmbâcsit

Aerisire prin trapa din
plafon faţă

Indicator de combustie pentru aparatul de
încălzire auxiliară

Trapa din plafon faţă
deschisă complet

Aparatul de încălzire
auxiliară indisponibil

Ventilare prin trapa din
plafon spate

Avarie ­ general

Aerisire prin trapa din
plafon spate

Auto­asistenţa
Vedere de ansamblu a ecranului pentru indicaţii funcţionale, funcţii şi avarii
Simbol

Descriere
Avarie la comutatorul
aprinderii
Avertizare asupra centurii
Mesaj de incendiu
Rezerva de carburant
pe Rezervă
Senzorul de nivel pentru rezervorul de carburant pe Avarie
Rezerva de aditiv AdBlue® sub aprox. 33
%
Filtrul de carburant îmbâcsit
Încălzirea carburantului

Simbol

Descriere

Simbol

Rezerva de combustibil
lichid pentru încălzire
prea scăzută
WC, toaletă

Descriere
Închiderea centralizată
pentru clapetele compartimentului de bagaje
dreapta
Blocare involuntară uşă

Nivelul în rezervorul de
apă prea scăzut
Recipientul de materii fecale al WC­ului
aproape de plin
Frigider deschis

Solicitare de continuare
a derulării ecranului
cu butonul de control
pentru display
Solicitare de confirmare
cu butonul Quit

Indicaţie de avertizare
pentru o clapetă deschisă
Închiderea centralizată
pentru clapetele compartimentului de bagaje
stânga

TOURISMO / M / L (Euro VI)/10.2014 RO

397

Auto­asistenţa
Afişarea nivelului uleiului de motor
Afişarea nivelului uleiului de motor

Indicaţie:

Mesajele privind nivelul uleiului

Apelarea informaţiilor privind nivelul
uleiului este posibilă numai cu autovehiculul în staţionare.

Precauţie:
Un nivel al uleiului prea scăzut, respectiv prea ridicat poate provoca deteriorări la motor. De aceea, corectaţi
nivelul uleiului cu proxima ocazie.
M68_00-0216-71

M54.00-2095-71

Informaţiile privind nivelul uleiului de
motor sunt afişate în toate cazurile pe
ecranul (1). Există mesaje privitoare
la nivelul uleiului la prima depăşire
inferioară, respectiv superioară a anumitor praguri de nivel al uleiului şi
informaţii privind nivelul uleiului apelabile manual într­un anumit meniu al
ecranului.

398

Indicaţie:
Mesajele posibile privind nivelul uleiului şi informaţiile corespunzătoare
privind nivelul uleiului sunt descrise în
paragrafele următoare.

TOURISMO / M / L (Euro VI)/10.2014 RO

Mesajele privind nivelul uleiului sunt
afişate conducătorului auto direct prin
simbolul „Nivelul uleiului de motor” (3)
în combinaţie cu o avarie din treapta
de avertizare „roşu” (1) sau „galben”
(2).

Auto­asistenţa
Mesajele privind nivelul uleiului
Indicaţie:

Nivelul uleiului de motor la limita
de întreţinere

Mesajele privind nivelul uleiului din
treapta de avertizare „galben” (2) trebuie să fie confirmate de conducătorul
auto de la butonul „Control display”
sau de la tasta „Quit” de sub ecran.

Indicaţie:
Corectaţi nivelul uleiului pe parcursul
următorilor 1000 km.

Indicaţie:

Indicaţie:
Mesajele privind nivelul uleiului din
treapta de avertizare „roşu” (1) pot fi
confirmate numai cu frâna de mână/
parcare activată, prin acţionarea tastei
„Quit” de sub ecran.

Mesaje privind nivelul uleiului
Următoarele mesaje privind nivelul
uleiului pot fi semnalate conducătorului auto:

nale motor) (vezi „Informaţiile privind
nivelul uleiului”).

M54.00-2096-71

Dacă nivelul uleiului de motor a atins
limita de întreţinere, va fi afişat simbolul „Indicaţie pentru service” (1).
Cu butonul „Control display” sau tasta
„Quit” de sub ecran, trebuie să fie
apelat acum meniul "Serviceübersicht" (Plan general de service), în care
este afişat mesajul curent (2). Pentru
interogarea informaţiilor privind nivelul
uleiului, cu ajutorul butonului „Control
display” poate fi apelat meniul "Betriebsanzeigen Motor" (Indicaţii funcţio-

Simbolul „Indicaţie pentru service” (1)
poate fi afişat şi ca indicaţie de întreţinere pentru alte sisteme, respectiv
agregate şi va fi afişat până la executarea lucrării de întreţinere la sistemul,
respectiv agregatul corespunzător.

TOURISMO / M / L (Euro VI)/10.2014 RO

399

Auto­asistenţa
Mesajele privind nivelul uleiului
Nivelul uleiului de motor prea
scăzut

"Betriebsanzeigen Motor" (Indicaţii
funcţionale motor) (vezi „Informaţiile
privind nivelul uleiului”).
Precauţie:
Un nivel al uleiului prea scăzut poate
provoca deteriorări la motor. De
aceea, corectaţi nivelul uleiului cu
proxima ocazie.

Nivelul uleiului de motor prea
ridicat

Precauţie:

M54.00-2097-71

Dacă nivelul uleiului de motor este
prea scăzut, acest lucru va fi semnalat printr­un mesaj „Treapta de avertizare galben” (1) şi prin pictograma
„Nivelul uleiului de motor” (2). Acest
mesaj trebuie să fie confirmat de conducătorul auto prin acţionarea butonului „Control display” sau a tastei
„Quit” (3) de sub ecran. Pentru interogarea informaţiilor privind nivelul
uleiului, cu ajutorul butonului „Control
display” poate fi apelat acum meniul

400

mesaj „Treapta de avertizare galben”
(1) şi prin simbolul „Nivelul uleiului de
motor” (2). Acest mesaj trebuie să fie
confirmat de conducătorul auto prin
acţionarea butonului „Control display”
sau a tastei „Quit” (3) de sub ecran.
Pentru interogarea informaţiilor privind nivelul uleiului, cu ajutorul butonului „Control display” poate fi apelat
acum meniul "Betriebsanzeigen Motor" (Indicaţii funcţionale motor) (vezi
„Informaţiile privind nivelul uleiului”).

Un nivel al uleiului prea ridicat poate
provoca deteriorări la motor. De
aceea, corectaţi nivelul uleiului cu
proxima ocazie.

M54.00-2097-71

Dacă nivelul uleiului este prea ridicat,
acest lucru va fi semnalat printr­un

TOURISMO / M / L (Euro VI)/10.2014 RO

Auto­asistenţa
Informaţiile privind nivelul uleiului
Nivelul uleiului de motor la valoare
critică

interogarea informaţiilor privind nivelul
uleiului, cu ajutorul butonului „Control
display” poate fi apelat meniul "Betriebsanzeigen Motor" (Indicaţii funcţionale motor) (vezi „Informaţiile privind
nivelul uleiului”).

Informaţiile privind nivelul uleiului

Pericol!

M54.00-2098-71

Dacă nivelul uleiului se situează la
o valoare critică, acest lucru va fi
semnalat printr­un mesaj „Treapta
de avertizare roşu” (1) şi prin simbolul
„Nivelul uleiului de motor” (2). Concomitent, este emis un semnal de buzzer de avertizare. Acest mesaj poate
fi confirmat de conducătorul auto numai dacă frâna de mână/ parcare
este activată, prin acţionarea tastei
„Quit” de sub ecran. Nivelul uleiului
trebuie să fie corectat imediat. Pentru

Pericol de accident! În cazul avariilor
din „Treapta de avertizare roşu” (1),
sunt periclitate securitatea funcţională
sau siguranţa în circulaţie a autovehiculului. Caracteristicile de rulare şi
de frânare ale autovehiculului se pot
modifica. Opriţi imediat autovehiculul
(aveţi în vedere situaţia din trafic) şi
motorul.

M68.00-0664-71

Pentru interogarea informaţiilor privind nivelul uleiului, trebuie să fie
apelat meniul "Betriebsanzeigen Motor" (Indicaţii funcţionale motor) cu
butonul „Control display” (1) din panoul instrumentelor. Informaţiile privind nivelul uleiului oferă detalii despre valorile corectă, respectiv anormală pentru nivelul uleiului.

TOURISMO / M / L (Euro VI)/10.2014 RO

401

Auto­asistenţa
Informaţiile privind nivelul uleiului
Indicaţie:
Măsurarea nivelului uleiului este posibilă numai cu motorul în repaus şi
în poziţia „PORNIT” a comutatorului
de aprindere. Când motorul este în
funcţiune, valoarea nivelului uleiului va
„îngheţa” pe ecran. Nivelul curent al
uleiului va fi afişat numai după o nouă
deconectare şi reconectare a comutatorului de pornire a aprinderii.

Pericol!

Nivelul uleiului de motor în ordine

Pericol de accident! Dacă sunt apelate manual informaţii în timpul cursei,
acest lucru abate atenţia de la evenimentele din trafic. Consecinţa poate
fi un accident cu vătămări grave sau
mortale. De aceea: Apelaţi manual informaţii numai când autovehiculul este
în staţionare şi frâna de mână/ parcare este activată.

Informaţie despre nivelul uleiului
Precauţie:
Autovehiculul trebuie să fie în poziţie
perfect orizontală la măsurarea nivelului uleiului! La o măsurare a nivelului
uleiului cu autovehiculul în poziţie înclinată, vor fi afişate pe ecran valori
eronate pentru nivelul uleiului şi este
posibilă apariţia de mesaje aferente
treptelor de avertizare galben sau roşu
în afişajul multifuncţional!

402

Pot fi redate următoarele informaţii
privind nivelul uleiului:

TOURISMO / M / L (Euro VI)/10.2014 RO

M54.00-2099-71

Un nivel al uleiului de motor între limitele normale va fi semnalat prin
simbolul „Nivelul uleiului de motor” şi
„OK”.
Indicaţie:
Dacă nivelul uleiului este în ordine, nu
se mai pot apela informaţii suplimentare privind nivelul uleiului.

Auto­asistenţa
Informaţiile privind nivelul uleiului
Nivelul uleiului de motor prea
scăzut

Precauţie:

Precauţie:

În cazul când cantitatea lipsă este
semnalată prin intermediul unui mesaj de service, aceasta trebuie să
fie completată pe parcursul următorilor 1000 km, iar la afişarea unui mesaj galben ­ pe parcursul următorilor
200 km.

Autovehiculul trebuie să fie în poziţie
perfect orizontală la măsurarea nivelului uleiului! La o măsurare a nivelului
uleiului cu autovehiculul în poziţie înclinată, vor fi afişate pe ecran valori
eronate pentru nivelul uleiului şi este
posibilă apariţia de mesaje aferente
treptelor de avertizare galben sau roşu
în afişajul multifuncţional!

Pericol!
M54.00-2100-71

Un nivel al uleiului de motor prea
scăzut va fi semnalat prin simbolul
„Nivelul uleiului de motor” şi cantitatea lipsă în litri (pe afişaj ­ 4,5 litri).

Dacă este semnalată o valoare critică pentru nivelul uleiului de motor în
combinaţie cu un mesaj roşu, autovehiculul trebuie să fie adus imediat în
repaus (acordând atenţie situaţiei din
trafic) şi motorul oprit; în caz contrar,
apare iminenţa unor deteriorări grave
la motor.

Indicaţie:
În cazul când cantitatea lipsă este atât
de redusă, încât nu este emis niciun
mesaj de service sau mesaj galben,
nivelul uleiului trebuie să fie corectat
pe parcursul următorilor 2000 km.

TOURISMO / M / L (Euro VI)/10.2014 RO

403

Auto­asistenţa
Informaţiile privind nivelul uleiului
Nivelul uleiului de motor prea
ridicat

Precauţie:

Nivelul uleiului de motor nu poate
fi măsurat

Un nivel al uleiului prea ridicat poate
provoca deteriorări la motor. De
aceea, corectaţi nivelul uleiului cu
proxima ocazie.

Precauţie:

M54.00-2101-71

Un nivel al uleiului de motor prea
ridicat este semnalat prin simbolul
„Nivelul uleiului de motor” şi „> max”.
Suplimentar, se aprinde lumina de
control pentru treapta de avertizare
galben (1).

404

Autovehiculul trebuie să fie în poziţie
perfect orizontală la măsurarea nivelului uleiului! La o măsurare a nivelului
uleiului cu autovehiculul în poziţie înclinată, vor fi afişate pe ecran valori
eronate pentru nivelul uleiului şi este
posibilă apariţia de mesaje aferente
treptelor de avertizare galben sau roşu
în afişajul multifuncţional!

TOURISMO / M / L (Euro VI)/10.2014 RO

M54.00-2102-71

Un nivel al uleiului care nu poate fi
măsurat, de ex. din cauza unui defect la senzor, va fi semnalat prin
simbolul „Nivelul uleiului de motor”
şi „­ ­ ­ ­ ­ L”. Acest afişaj apare şi la
apelarea în timpul cursei a indicatorului pentru nivelul de ulei.

Auto­asistenţa
Verificarea nivelului uleiului de motor cu joja de ulei (opţiune DS)
Precauţie:
Verificaţi presiunea uleiului cu motorul
în funcţiune şi solicitaţi asistenţă de la
cel mai apropiat partener de service.
Adoptaţi o manieră de conducere prudentă!

Verificarea nivelului uleiului de
motor cu joja de ulei (opţiune DS)
Indicaţie:
Parcaţi autovehiculul orizontal.

Pericol!
Asiguraţi motorul împotriva acţionării
demarorului! Îndepărtaţi cheia din comutatorul de pornire a aprinderii!

M01.00-0147-71

Scoateţi joja de ulei (1) când motorul este încălzit prin funcţionare
şi în stare de repaus.
Indicaţie:
După oprirea motorului aşteptaţi
aprox. 10 minute, pentru ca uleiul să
se poată aduna în baia de ulei.

TOURISMO / M / L (Euro VI)/10.2014 RO

405

Auto­asistenţa
Frazele de securitate pentru lucrările în compartimentul motorului
Indicaţie:

Frazele de securitate pentru lucrările în compartimentul motorului

Nivelul uleiului trebuie să se observe
între marcajele minim şi maxim.

În cazul unui nivel prea scăzut,
completaţi cu uleiul necesar prin
orificiul de alimentare (2), respectând prescripţiile privitoare la substanţele consumabile.
Indicaţie:
Motoarele dispun de un sistem electronic pentru detecţia nivelului de ulei,
care se va considera drept reper!

Pericol!
Orice lucrare în compartimentul motorului se execută în toate cazurile numai cu motorul oprit!

Pericol!
Asiguraţi motorul împotriva pornirii
neautorizate. Scoateţi cheia din comutatorul de pornire a aprinderii!

Pericol!
Indicaţie:
Adăugaţi cantitatea necesară de completare, indicată pe display. Apoi puneţi motorul în funcţiune aprox. 20 minute (regim de mers în gol sau cursă
de deplasare). Indicaţia de pe display
va fi actualizată numai după scurgerea
acestui interval de timp.

406

Lăsaţi motorul să se răcească un timp,
dacă este încălzit prin funcţionare ­
pericol de provocare a arsurilor!

Curelele trapezoidale şi piesele de
rezervă, precum şi instrumentul de
montaj necesar în acest scop nu fac
parte din pachetul de livrare al autovehiculului.

TOURISMO / M / L (Euro VI)/10.2014 RO

Dacă este necesară schimbarea unei
curele de acţionare în caz de pană şi
nu este disponibil un aparat de măsură adecvat pentru verificarea tensionării curelei, se va căuta cât mai
repede posibil cel mai apropiat partener de service al OMNIplus, pentru a
asigura valorile corecte la tensionarea
curelei şi cuplurile de strângere.

Auto­asistenţa
Demontarea şi scoaterea curelei de acţionare (OM 470)
Demontarea şi scoaterea curelei
de acţionare (OM 470)

Demontarea şi scoaterea curelei
de acţionare a ventilatorului

Demontarea şi scoaterea curelei
de acţionare a compresorului de
agent frigorigen

Pericol!
Efectuaţi lucrări în compartimentul motorului numai când motorul este în repaus şi cheia comutatorului de pornire
este scoasă! Lăsaţi motorul să se răcească un timp, dacă este încălzit prin
funcţionare ­ pericol de provocare a
arsurilor!

Precauţie:
Cureaua trapezoidală de rezervă şi
piesele aferente uneltelor descrise în
continuare nu fac parte din pachetul
de livrare al autovehiculului! Se vor
utiliza exclusiv curele trapezoidale de
rezervă originale Omniplus.

opritorul de la elementul portant şi
detaşaţi cureaua de acţionare.

Indicaţie:
Uneltele necesare: cheie tip buton de
1/2”.

M01_00-0132-71

Desfaceţi contrapiuliţa (3.2) şurubului de reglaj (3.1) de la elementul portant al întinzătorului de
curea.
Deşurubaţi şurubul de reglaj (3.1).
Desfaceţi şuruburile de fixare (3.3)
a lagărelor pârghiei de tensionare
de la roata de curea.
Deplasaţi lagărele pârghiei de tensionare cu roata de curea până la

M01_00-0134-71

Aşezaţi cheia tip buton 1/2" la
punctul de aplicare de la rola de
tensionare (2.1), trageţi în jos rola
de tensionare cu cheia tip buton

TOURISMO / M / L (Euro VI)/10.2014 RO

407

Auto­asistenţa
Demontarea şi scoaterea curelei de acţionare (OM 470)
în sensul indicat de săgeată şi
imobilizaţi­o.

nare se aşează liber pe roţile de
curea.

ţionare se aşează liber pe roţile
de curea.

Scoateţi cureaua de acţionare de
pe roţile de curea.

Scoateţi cureaua de acţionare (5)
de pe roţile de curea.

Scoateţi cureaua de acţionare (1)
de pe roţile de curea.

Demontarea şi scoaterea curelei
de acţionare a generatorului din
dreapta

Demontarea şi scoaterea curelei
de acţionare a generatorului din
stânga

Demontarea şi scoaterea curelei
de acţionare a pompei de apă şi a
generatorului central
Indicaţie:
Uneltele necesare: cheie tip buton de
1/2”.

M01.00-0153-71

M01.00-0139-71

Desfaceţi contrapiuliţele (5.2).
Desfaceţi şuruburile de la punctul
de rotire al generatorului şi de la
tija de pretensionare.
Desfaceţi şurubul de strângere
(5.1) până când cureaua de acţio-

408

Desfaceţi contrapiuliţa (1.2), desfaceţi şuruburile de la punctul de
rotire al generatorului (1.5/1.6) şi
de la tija de pretensionare.
Desfaceţi piuliţa de tensionare
(1.1) până când cureaua de ac-

TOURISMO / M / L (Euro VI)/10.2014 RO

Auto­asistenţa
Aşezarea şi montarea curelei de acţionare (OM 470)
Aşezarea şi montarea curelei de
acţionare (OM 470)

Aşezarea şi montarea curelei de
acţionare la generator în stânga

Pericol!
Efectuaţi lucrări în compartimentul motorului numai când motorul este în repaus şi cheia comutatorului de pornire
este scoasă! Lăsaţi motorul să se răcească un timp, dacă este încălzit prin
funcţionare ­ pericol de provocare a
arsurilor!
M01_00-0135-71

Aşezaţi cheia tip buton 1/2" la
punctul de aplicare de la rola de
tensionare (4.1), trageţi în jos rola
de tensionare cu cheia tip buton
în sensul indicat de săgeată şi
imobilizaţi­o.
Scoateţi cureaua de acţionare de
pe roţile de curea.

Pericol!
Nu folosiţi forţa pentru a trage cureaua
de acţionare (de ex. cu un levier de
montaj) peste marginile roţilor de curea. Acest lucru poate provoca deteriorări invizibile în fibra de transmisie
a forţei de tracţiune, ceea ce duce la
o diminuare considerabilă a duratei de
serviciu.

M01.00-0153-71

Aşezaţi cu mâna cureaua de acţionare nouă (1) pe roţile de curea
ale generatorului şi ale compresorului de climatizare.
Precauţie:
Aveţi în vedere corespondenţa dintre
profilul curelei şi cel al roţii.

Strângeţi ferm piuliţa de tensionare (1.1) cu cheia fixă până când
TOURISMO / M / L (Euro VI)/10.2014 RO

409

Auto­asistenţa
Aşezarea şi montarea curelei de acţionare (OM 470)
se atinge tensionarea necesară a
curelei.

Montarea şi aşezarea curelei de
acţionare a pompei de apă şi a
generatorului central

Indicaţie:

Precauţie:

Tensionarea curelei de acţionare nu
are voie în niciun caz să fie prea
mare. Cureaua de acţionare trebuie
să permită răsucirea cu 2 degete în
punctul de măsură (1.4) încă cel puţin
90°.

Aveţi în vedere corespondenţa dintre
profilul curelei şi cel al roţii.

Indicaţie:
Rola de tensionare (4.1) este solicitată de un arc, tensionarea curelei de
acţionare reglându­se, astfel, în mod
automat la valoarea corectă.

Precauţie:
Pentru reglarea corectă a tensionării
curelei de acţionare cu ajutorul aparatului de măsură şi a cuplului de strângere a şuruburilor, solicitaţi asistenţă
de la cel mai apropiat partener de service al OmniPlus!

Strângeţi ferm contrapiuliţa (1.2)
a tijei de pretensionare cu cheia
fixă. Strângeţi şuruburile de la
punctul de rotire al generatorului
(1.5/1.6) şi al tijei de pretensionare.

410

Aşezaţi cureaua de acţionare (4)
pe rola de tensionare (4.1).

M01_00-0135-71

Aşezaţi cu mâna cureaua de acţionare nouă (4) pe roţile de curea
ale arborelui cotit, rola de schimbare a direcţiei şi roata de curea a
pompei de apă şi a generatorului.
Aşezaţi cheia tip buton 1/2" la
punctul de aplicare de la rola de
tensionare (4.1), rotiţi şi imobilizaţi
rola de tensionare cu cheia tip buton în sensul indicat de săgeată,
în jos.

TOURISMO / M / L (Euro VI)/10.2014 RO

Auto­asistenţa
Aşezarea şi montarea curelei de acţionare (OM 470)
Aşezarea şi montarea curelei de
acţionare la generator în dreapta

Precauţie:
Tensionarea curelei de acţionare nu
are voie în niciun caz să fie prea
mare. Cureaua de acţionare trebuie
să permită răsucirea cu 2 degete în
punctul de măsură (5.3) încă cel puţin
90°.

Aşezarea şi montarea curelei de
acţionare a compresorului de
agent frigorigen

Precauţie:

M01.00-0139-71

Aşezaţi cu mâna cureaua de acţionare nouă (5) pe roţile de curea
ale generatorului în dreapta şi ale
arborelui cotit.
Precauţie:
Aveţi în vedere corespondenţa dintre
profilul curelei şi cel al roţii.

Strângeţi ferm şurubul de strângere până când se obţine tensionarea necesară a curelei.

Pentru reglarea corectă a tensionării
curelei de acţionare cu ajutorul aparatului de măsură, solicitaţi asistenţă de
la cel mai apropiat partener de service
al OmniPlus!

Strângeţi ferm contrapiuliţele (5.2)
ale şurubului de strângere cu
cheia fixă. Strângeţi şurubul de
la punctul de rotire al generatorului şi al tijei de pretensionare.

M01_00-0134-71

Aşezaţi cu mâna cureaua de acţionare nouă (2) pe roţile de curea
ale arborelui cotit, rola de schimbare a direcţiei şi roata de curea a
compresorului de agent frigorigen.
Aşezaţi cheia tip buton 1/2" la
punctul de aplicare de la rola de
tensionare (2.1), trageţi în jos rola
de tensionare cu cheia tip buton
în sensul indicat de săgeată şi
imobilizaţi­o.

TOURISMO / M / L (Euro VI)/10.2014 RO

411

Auto­asistenţa
Aşezarea şi montarea curelei de acţionare (OM 470)
Aşezaţi cureaua de acţionare (2)
pe rola de tensionare.

Aşezarea şi montarea curelei de
acţionare a ventilatorului

Precauţie:
Tensionarea curelei de acţionare nu
are voie în niciun caz să fie prea
mare. Cureaua de acţionare trebuie
să permită răsucirea cu 2 degete în
punctul de măsură (3.4) încă cel puţin
90°.

Precauţie:
Aveţi în vedere corespondenţa dintre
profilul curelei şi cel al roţii.

Indicaţie:
Indicaţie:

Rola de tensionare (2.1) este solicitată de un arc, tensionarea curelei de
acţionare reglându­se, astfel, în mod
automat la valoarea corectă.
M01_00-0132-71

Aşezaţi cu mâna cureaua de acţionare nouă (3) pe roţile de curea
ale arborelui cotit şi acţionării ventilatorului.
Introduceţi prin rotire şurubul de
reglaj (3.1) în elementul portant,
până când acesta se aşează plan
pe lagărele pârghiei de tensionare.

412

TOURISMO / M / L (Euro VI)/10.2014 RO

Pentru reglarea corectă a tensionării
curelei de acţionare cu ajutorul aparatului de măsură, solicitaţi asistenţă de
la cel mai apropiat partener de service
al OMNIplus!

Asigurarea poziţiei şurubului de
reglaj (3.1) cu contrapiuliţa (3.2)
Fixaţi lagărele pârghiei de tensionare cu şuruburile de fixare (3.3)
pe elementul portant.

Auto­asistenţa
Verificarea nivelului lichidului de răcire în circuitul motorului şi în circuitul de încălzire
Verificarea nivelului lichidului de
răcire în circuitul motorului şi în
circuitul de încălzire

pentru a depresuriza. Apoi continuaţi rotirea şi scoateţi capacul supapei.
Pericol de intoxicare prin ingerarea lichidului de răcire!

Indicaţie:
Când motorul este rece (sub 50 °C),
nivelul lichidului de răcire trebuie să
fie vizibil între marcajele superior şi
inferior (min. (1.1) şi max. (1.2)) prin
vizorul (1) al vasului de expansiune.

Alimentarea cu lichid de răcire
M54.00-2108-71

Citirea nivelului lichidului de răcire
Pericol!
Pericol de opărire a pielii şi ochilor
prin împroşcare cu lichid de răcire fierbinte. Utilizaţi echipament de protecţie
(mănuşi/ ochelari de protecţie). Deschideţi buşonul vasului de expansiune
pentru lichidul de răcire numai dacă
temperatura lichidului de răcire este
sub 90 °C. Deschideţi lent buşonul,

Precauţie:
În cazul unei eventuale completări,
aceasta se va efectua numai când
motorul este rece.

Indicaţie:
Utilizaţi apă curată, având conţinut de
calcar cât mai redus, bine filtrată (calitate de apă potabilă), amestecată cu
antigel şi agent anti­coroziune (respectaţi prescripţiile privitoare la substanţele consumabile).

Indicaţie:
Utilizaţi numai lichid de răcire conform
prescripţiilor MB privitoare la substanţele consumabile, fişa 325.5 sau 326.5
(G40). (culoarea lichidului de răcire
este roz).

Indicaţie:
Pentru dezaerarea circuitului lichidului
de răcire în sistemul de încălzire, vezi
capitolul "Auto­asistenţa".

TOURISMO / M / L (Euro VI)/10.2014 RO

413

Auto­asistenţa
Pneurile ­ securitatea funcţională şi siguranţa în circulaţie
Pneurile ­ securitatea funcţională şi
siguranţa în circulaţie
Pneurile sunt de o importanţă deosebită pentru securitatea funcţională şi
siguranţa în circulaţie a autovehiculului.

Presiunea aerului în pneuri
Verificaţi regulat, cu pneurile în stare
rece, dacă presiunea aerului în pneuri are valoare prescrisă, cel puţin
săptămânal şi înainte de cursele mai
lungi.

Indicaţie:
De aceea, controlaţi regulat presiunea
aerului în pneuri, profilul pneurilor şi
starea pneurilor.

Precauţie:
Mijloace de echilibrare a pneurilor ca
de ex.: „pulbere de echilibrare, granule sau gel de echilibrare“ nu trebuie
folosite, deoarece acestea pot produce
pulsaţii şi / sau vibraţii nedorite.

414

Pericol!
Respectaţi întotdeauna valorile prescrise pentru presiunea aerului în pneuri la autovehiculul dumneavoastră. În
regim de circulaţie, are loc o creştere
a temperaturii pneurilor şi a presiunii
aerului în pneuri. De aceea, nu diminuaţi niciodată presiunea aerului în
pneuri când pneurile sunt calde. După
răcirea pneului, acest lucru ar aduce
presiunea aerului în pneu la o valoare
prea scăzută. O presiune a aerului
în pneuri prea scăzută poate duce la
crăparea unui pneu, în special la creşterea numărului de pasageri/ încărcării
şi vitezei. În această situaţie, puteţi
pierde controlul asupra autovehiculului dumneavoastră, puteţi provoca un
accident şi vătămări persoanei dumneavoastră sau altor persoane.

TOURISMO / M / L (Euro VI)/10.2014 RO

Indicaţie:
Dacă presiunea aerului în pneuri este
prea scăzută, această situaţie duce la
o încălzire puternică în pneuri, uzură
rapidă a pneurilor, modificarea stabilităţii în deplasare şi un consum de
carburant ridicat.

Indicaţie:
Dacă presiunea aerului în pneuri este
prea ridicată, această situaţie duce la
o cursă mai lungă a pedalei de frână,
la o înrăutăţire a aderenţei pneurilor şi
la o uzură ridicată a pneurilor.

Precauţie:
Căpăcelele de pe ventilele de umflare
a pneurilor protejează ventilele de pătrunderea umidităţii şi murdăriei. De
aceea, înşurubaţi întotdeauna ferm căpăcelele de pe ventilele de umflare a
pneurilor.

Auto­asistenţa
Profilul pneurilor
Profilul pneurilor
Legea prevede pentru pneuri o adâncime minimă a profilului acestora.
Respectaţi prescripţiile legale specifice fiecărei ţări.
Cu cât este mai redusă adâncimea
rămasă a profilului, cu atât se înrăutăţesc aderenţa la sol şi comportamentul de conducere a autovehiculului, în special atunci când carosabilul
este umed sau acoperit cu zăpadă.
Din motive de securitate, înlocuiţi
pneurile înainte de atingerea adâncimii minime a profilului, prescrisă de
lege.
Pericol!
Aveţi întotdeauna în vedere ca profilul pneurilor să aibă o dimensiune
suficientă. În condiţii de ploaie puternică sau zăpadă înmuiată şi viteză
ridicată, un profil prea mic al pneurilor provoacă pericolul de acvaplanare.
Profilul pneurilor nu mai poate îndepărta apa. În această situaţie, puteţi
pierde controlul asupra autovehiculu-

lui dumneavoastră, puteţi provoca un
accident şi vătămări persoanei dumneavoastră sau altor persoane.

Starea pneurilor
Înainte de intrarea în cursă, verificaţi
la garnitura de pneuri a
autovehiculului:
eventualele deteriorări exterioare
ale pneurilor
prezenţa eventuală a corpurilor
străine în profilul pneurilor
prezenţa eventuală a corpurilor
străine între pneurile jumelate
eventualele fisuri, gâlme
Pericol!
Acordaţi atenţie faptului că fisurile, umflăturile sau alte deteriorări pot duce la
crăparea pneurilor. În această situaţie,
puteţi pierde controlul asupra autovehiculului, puteţi provoca un accident
şi vătămări persoanei dumneavoastră
sau altor persoane. Înlocuiţi imediat
pneurile deteriorate.

TOURISMO / M / L (Euro VI)/10.2014 RO

415

Auto­asistenţa
Vechimea pneurilor
Vechimea pneurilor
Înlocuiţi pneurile, indiferent de starea
de uzură, cel mai târziu după şase
ani. Acest lucru este valabil şi pentru
roata de rezervă.

Deteriorări invizibile ale pneurilor
Evitaţi să treceţi cu pneurile peste
borduri sau să parcaţi autovehiculul
cu o parte din suprafaţa de rulare a
pneurilor pe bordură.

Capacitatea portantă a pneurilor,
viteza maximă pentru pneuri şi
tipurile de pneuri

Pericol!
Pericol!
Pneurile îmbătrânesc din cauza acţiunii razelor solare şi influenţelor mediului. Cauciucul pneurilor îşi pierde din
elasticitate. Pneurile se întăresc, devin
casante şi se formează fisuri de îmbătrânire. Pneurile mai vechi de şase ani
nu mai prezintă siguranţă în funcţionare.

416

Pericol!
Trecerea peste bordurile trotuarelor
sau peste obiecte ascuţite poate produce deteriorări la infrastructura pneurilor, care nu sunt vizibile din exterior.
Deteriorările la infrastructura pneurilor se observă foarte târziu şi pot duce
la crăparea pneurilor. În această situaţie, puteţi pierde controlul asupra
autovehiculului dumneavoastră, puteţi provoca un accident şi vătămări
persoanei dumneavoastră sau altor
persoane.

TOURISMO / M / L (Euro VI)/10.2014 RO

Depăşirea capacităţii portante indicate
a pneurilor sau a vitezei maxime admisă pentru pneuri poate provoca deteriorarea pneurilor, respectiv deteriorarea definitivă a acestora. În această
situaţie, puteţi pierde controlul asupra
autovehiculului dumneavoastră, puteţi
provoca un accident şi vătămări persoanei dumneavoastră sau altor persoane. De aceea, utilizaţi numai tipuri
şi mărimi de pneuri avizate pentru tipul autovehiculului şi respectaţi valorile
capacităţii portante a pneurilor şi indexului de viteză necesare pentru autovehiculul dumneavoastră. Se vor avea
în vedere în mod special prescripţiile
de admitere în circulaţie pentru pneuri, aflate în vigoare în ţara respectivă.
Aceste prescripţii pot stipula un anumit tip de pneuri pentru autovehiculul
dumneavoastră, respectiv pot interzice utilizarea anumitor tipuri de pneuri

Auto­asistenţa
Pneurile reşapate
care sunt admise în circulaţie în alte
ţări. În plus, pentru anumite regiuni şi
zone de folosire, poate fi recomandabilă utilizarea unui anumit tip de pneuri. Informaţii cu privire la pneuri puteţi
obţine de la fiecare partener de service al OmniPlus.

Pneurile reşapate
Se recomandă să utilizaţi numai pneurile şi roţile verificate şi avizate special de către EvoBus pentru autovehiculul dumneavoastră.

În cazul pneurilor jumelate, montaţi
pneuri cu diametrul exterior identic; în
caz contrar, pneurile cu diametru mai
mare vor fi suprasolicitate. Indiciu:
metoda de măsurare cea mai simplă şi mai eficientă este compararea
circumferinţei cu ajutorul unei benzi
etalon.
Indicaţie:
Valoarea maximă a toleranţei pentru
garnitura de pneuri jumelate este de
0,5% din diametrul pneului. Pneul mai
mare trebuie să fie montat totdeauna
în poziţia exterioară în acest caz.

TOURISMO / M / L (Euro VI)/10.2014 RO

417

Auto­asistenţa
Tabelul cu presiunea în pneuri 295/80 R 22,5
Tabelul cu presiunea în pneuri
295/80 R 22,5

418

TOURISMO / M / L (Euro VI)/10.2014 RO

Auto­asistenţa
Controlul presiunii aerului în pneuri pe display

*

Cifrele din tabel indică sarcina respectivă pe osie în
kg. Pe primul rând al tabelului, este indicată presiunea în pneuri care trebuie
să fie reglată, în bar.
Pentru pneurile Michelin,
se va avea în vedere suplimentar: la osia faţă, se va
regla o presiune în pneuri
corespunzătoare valorii din
tabel, plus 1 bar. Nu este
permisă însă depăşirea valorii de 8,5 bar.

Controlul presiunii aerului în pneuri
pe display

Indicaţie:
Tabelul prezentat aici cu
valorile presiunii în pneuri nu poate fi considerat
însă complet şi serveşte în
principal unor scopuri orientative. Pentru stabilirea
exactă a presiunii în pneuri, în funcţie de sarcina
pe osie, se va lua sistematic ca reper catalogul
de pneuri al producătorului
respectiv de pneuri.

Fereastra din meniu Pneuri este disponibilă în cazul autovehiculelor cu
control electronic al presiunii în pneuri.
Controlul presiunii în pneuri este un
sistem pentru confort, care vă ajută
la controlul regulat al presiunii în pneuri şi avertizează automat în caz de
pierdere a presiunii sau de suprapresiune.
Pericol!
Responsabilitatea pentru corectitudinea presiunii reglate în pneuri vă revine.

Indicaţie:
Presiunea în pneuri se modifică la fiecare 10 °C de temperatură a aerului cu aproximativ 30 până la 40 kPa
(0,3 până la 0,4 bar, 4,4 până la 5,8
psi). Acordaţi atenţie acestei modificări a presiunii în pneuri condiţionate
TOURISMO / M / L (Euro VI)/10.2014 RO

419

Auto­asistenţa
Controlul presiunii aerului în pneuri pe display
de temperatură, când efectuaţi controlul presiunii în pneuri în incinte în
care temperatura este mai mare decât temperatura exterioară. Exemplu:
Temperatura incintei este de aprox.
20 °C. Temperatura exterioară este de
aprox. 0 °C. Reglaţi aici presiunea în
pneuri cu 60 până la 80 kPa (0,6 până
la 0,8 bar, 8,7 până la 11,6 psi) mai
mult decât este prescris în tabelul cu
presiunea în pneuri.

Sistemul de control al presiunii în
pneuri monitorizează în staţionare
şi în timpul cursei presiunea în pneuri
în toate pneurile.
Indicaţie:
Sistemul de control al presiunii în pneuri poate avertiza într­un mod fiabil
numai dacă a fost reglată valoarea corectă a presiunii nominale pentru pneuri. Sistemul de control al presiunii în
pneuri monitorizează o valoare greşită
dacă, de ex., autovehiculul dumneavoastră a fost supraîncărcat sau încărcat greşit, dacă au fost montate roţi
cu o altă mărime a pneurilor pe auto-

420

vehicul şi dacă presiunea nominală în
computerul de bord nu a fost corectată sau dacă a fost setată o valoare
greşită. Verificaţi presiunea nominală
reglată pe baza tabelului cu presiunea
în pneuri. Un pneu cu presiunea insuficientă provoacă instabilitate a autovehiculului în deplasare şi, implicit, un
pericol crescut de accident. Dispuneţi
reglarea valorii corecte a presiuni nominale în computerul de bord de către
un atelier de specialitate cu personal
calificat.

Indicaţie:
Dacă în autovehicul sau în preajma
acestuia funcţionează dispozitive cu
unde radio (de ex. căşti radio, staţii
de emisie­recepţie), acestea pot perturba funcţionarea sistemului de control al presiunii în pneuri. Display­ul
din afişajul multifuncţional indică în locul presiunii respective în pneuri „­ ­“,
dacă un senzor de presiune în pneuri
funcţionează defectuos pentru un scurt
timp, de ex. din cauza unui dispozitiv
cu unde radio sau dacă nu sunt disponibile încă valori de la senzorul de

TOURISMO / M / L (Euro VI)/10.2014 RO

presiune în pneuri. Aşteptaţi câteva
minute şi/ sau înlăturaţi autovehiculul
din zona de acţiune a dispozitivului de
emisie radio. Valorile pentru presiunea în pneuri de pe display pot diferi
de cele pe care le măsuraţi cu un manometru. Presiunile în pneuri afişate
de computerul de bord se raportează
la nivelul mării. În amplasamente situate la altitudine mare, manometrele
indică o presiune în pneuri mai ridicată
decât cea de pe display. În acest caz,
nu reduceţi presiunea în pneuri. Roţile noi sau senzori noi de presiune în
pneuri sunt detectaţi automat de sistemul de control al presiunii în pneuri.
Conduceţi autovehiculul câteva minute
cu o viteză de peste 30 km/h.

Auto­asistenţa
Măsuri de siguranţă în caz de pană, respectiv în cazul schimbării unei roţi
Măsuri de siguranţă în caz de
pană, respectiv în cazul schimbării
unei roţi
Pericol!
Parcaţi autovehiculul cât mai departe
posibil de trafic şi pe un teren solid.
Conectaţi instalaţia de semnalizare intermitentă. Solicitaţi tuturor pasagerilor
să coboare şi să părăsească zona de
periculozitate (de ex. în spatele parapetelor metalice). Instalaţi un triunghi
reflectorizant sau lumini intermitente
de avertizare la o distanţă corespunzătoare. Respectaţi dispoziţiile specifice
ţării în care vă aflaţi.

Montarea lanţurilor anti­derapante

Pericol!
Dacă autovehiculul este ridicat şi nu
este asigurat suplimentar cu blocuri de
susţinere, nu intraţi în niciun caz sub
autovehicul. De asemenea, nu porniţi
motorul; în caz contrar, apare pericol
de moarte! Asiguraţi motorul împotriva
pornirii neautorizate. Scoateţi cheia
din comutatorul de pornire a aprinderii!

Lanţuri anti­derapante (montarea
lanţurilor pentru zăpadă)
Indicaţie:
Respectaţi prescripţiile de montaj ale
producătorului şi prevederile legislative!

Indicaţie:
Singurul tip de lanţuri avizat este
„RUD­MATIC MAXI”.

Indicaţie:
Pericol!
Efectuaţi schimbarea roţii numai pe
o suprafaţă plană, solidă şi aderentă.
Pe terenuri moi sau alunecoase (zăpadă, gheaţă, suprafeţe cu polei etc.),
este posibilă alunecarea laterală a
autovehiculului sau a cricului.

Prin ridicarea autovehiculului cu ajutorul unei instalaţii de ridicare şi coborâre, este facilitat montajul lanţurilor anti­derapante, în special la osia
spate.

TOURISMO / M / L (Euro VI)/10.2014 RO

421

Auto­asistenţa
Scoaterea roţii de rezervă de sub clapeta roţii de rezervă
Pericol!

Scoaterea roţii de rezervă de sub
clapeta roţii de rezervă

Aveţi în vedere la montaj faptul că
lanţurile anti­derapante trebuie să fie
strânse rigid! Nu depăşiţi viteza maximă admisă de 40 km/h!

Orificiile de sub roata de rezervă în
compartimentul din faţă nu au voie să
fie astupate sau acoperite cu obiecte;
în caz contrar, nu se mai poate garanta funcţionarea impecabilă a instalaţiilor de încălzire, ventilare şi climatizare.

Indicaţie:
Verificaţi stabilitatea lanţurilor anti­derapante după un parcurs kilometric
corespunzător (în funcţie de condiţiile
de utilizare); reîntindeţi lanţurile, dacă
este necesar.

Clapeta frontală se deschide
amortizat prin rabatare înainte.
M00_00-0084-01

Pentru deschiderea clapetei frontale, trageţi mânerul (1) din scara
de urcare a uşii faţă dreapta
Indicaţie:
Roata de rezervă se află în spatele
clapetei frontale, în consola de sub
postul conducătorului auto.

422

Indicaţie:

TOURISMO / M / L (Euro VI)/10.2014 RO

Indicaţie:
În cazul când deschiderea clapetei
este formată doar dintr­o fantă mică,
introduceţi mâna în aceasta şi trageţi
brusc.

Auto­asistenţa
Ataşarea cricului
Desfaceţi şi scoateţi chinga de
reţinere a roţii de rezervă

Ataşarea cricului
Respectaţi instrucţiunile de securitate!
Pericol!
Respectaţi instrucţiunile de utilizare ale
producătorului cricului!

Pericol!
M40_00-0072-01

Decroşaţi cureaua de susţinere (4)
din poziţia (b) şi acroşaţi­o din nou
în poziţia (a).
Indicaţie:
În acest timp, ţineţi ferm clapeta roţii
de rezervă, pentru a evita deteriorările.

Clapeta roţii de rezervă este acum
în poziţie orizontală şi permite extragerea roţii de rezervă.

M40_00-0072-01

Trageţi roata de rezervă (1) peste
bara rulantă (3) înainte

În funcţie de tipul autovehiculului, în
interiorul acestuia există un cric de
10 t, respectiv unul de 5 t şi unul de
10 t. Se va avea în vedere utilizarea
conformă cu destinaţia!

Pericol!
Asiguraţi autovehiculul împotriva rulării necontrolate (activaţi frâna de
mână/ parcare). Dacă roata defectă
se află la osia spate, aşezaţi suplimentar pene de blocare sub roţile de
la osia faţă!

TOURISMO / M / L (Euro VI)/10.2014 RO

423

Auto­asistenţa
Demontarea capacului piuliţelor de roată, respectiv a capacului ornamental al roţii (opţiune DS)
Pericol!
Pentru a evita deteriorarea şasiului
autovehiculului, aplicaţi cricul numai
în locurile marcate! Pentru a vă proteja în situaţia în care cricul cedează,
dacă nu aveţi la dispoziţie blocuri de
susţinere, pe parcursul montării/ demontării aşezaţi roata de rezervă sau
roata defectă sub caroserie, într­un
punct adecvat!
M00_00-0497-71

Aplicarea cricului
Pericol!
Punctele de aplicare pentru cric/ cricuri la şasiul autovehiculului sunt marcate pe exteriorul autovehiculului cu
un simbol de cric. Pentru aplicarea
cricului la schimbarea roţii, respectaţi
obligatoriu paragrafele corespunzătoare din acest document!

424

TOURISMO / M / L (Euro VI)/10.2014 RO

Demontarea capacului piuliţelor
de roată, respectiv a capacului
ornamental al roţii (opţiune DS)
Pericol!
Pericol de accident! Asiguraţi autovehiculul împotriva pornirii autonome
de pe loc. Deconectaţi comutatorul de
pornire a aprinderii şi scoateţi cheia!
Pericol de accidentare! Procedaţi cu
precauţie sporită în apropierea pieselor fierbinţi, rotative şi mobile.

Auto­asistenţa
Demontarea capacului piuliţelor de roată, respectiv a capacului ornamental al roţii (opţiune DS)
Demontarea capacului piuliţelor
de roată

Demontarea capacului ornamental
al roţii (opţiune DS)

M40_00-0008-01

W40_20-0057-01

Capacul piuliţelor de roată (1) este
fixat cu două piuliţe de roată pe
roata­disc. Desfaceţi şi deşurubaţi
aceste două piuliţe de roată.
Scoateţi capacul piuliţelor de roată
(1).

M40_00-0007-01

Introduceţi ambele mâini în orificiile de ventilare (1.1) ale capacului
ornamental al roţii (1).

După intervenţia în capacul ornamental al roţii, decroşaţi mai întâi
inelul de strângere (2) din clama
de reţinere (3). În acest fel se diminuează presiunea de apăsare
pe inelul de prindere (4) şi capacul ornamental al roţii permite o
extragere mai uşoară.

TOURISMO / M / L (Euro VI)/10.2014 RO

425

Auto­asistenţa
Demontarea roţilor
Demontarea roţilor
Demontarea unei roţi din faţă

M40_00-0023-01

Desfaceţi piuliţele de roată cu
cheia specială din trusa de bord.
M40_00-0084-71

Aşezaţi pana de ridicare la roata
defectă şi urcaţi cu vehiculul pe
pana de ridicare.
Indicaţie:
Dacă solul este foarte alunecos şi dur,
este posibil ca pana de ridicare să
alunece de sub roată când vă urcaţi
pe ea. Respectaţi indicaţiile plăcuţei
de pe pana de ridicare!

426

Indicaţie:
Ca prelungitor, se poate utiliza bara
(3), cu care se scoate roata de rezervă din locaşul acesteia. Ea poate fi
scoasă de pe suport după deschiderea
dispozitivului de fixare cu arc.

TOURISMO / M / L (Euro VI)/10.2014 RO

M40_00-0011-01

Aşezaţi cricul telescopic (10 t) pe
un suport din lemn şi ridicaţi autovehiculul din punctul de aplicare
de la balansierul transversal (săgeata)
Mijloace de lucru
Cric telescopic (10 t)
Unelte care se confecţionează prin
mijloace proprii
Suport din lemn stratificat

Auto­asistenţa
Demontarea roţilor
Indicaţie:
Extindeţi la maxim cricul telescopic,
pentru a obţine spaţiul liber necesar
între roată şi pana de ridicare

Pericol!
Pentru a vă proteja în situaţia în care
cricul cedează, dacă nu aveţi la dispoziţie blocuri de susţinere, la schimbarea pneului aşezaţi roata de rezervă sau roata defectă sub caroserie,
într­un punct adecvat!

Precauţie:

Indicaţie:

La scoaterea roţii, evitaţi obligatoriu
tragerea roţii­disc peste filetul buloanelor de roată. Aceasta deteriorează
filetul buloanelor şi îngreunează înşurubarea piuliţelor de roată. În anumite
situaţii, este posibil ca piuliţa de roată
să se gripeze pe bulonul de roată.

Dacă solul este foarte alunecos şi dur,
este posibil ca pana de ridicare să
alunece sub roată în cursul urcării.
Respectaţi indicaţiile plăcuţei de pe
pana de ridicare!

Demontarea unei roţi de la osia
motoare

Îndepărtarea penei de ridicare
Deşurubaţi toate piuliţele de roată,
până la cele 3 dispuse decalat
Deşurubaţi ultimele 3 piuliţe de
roată numai când aveţi certitudinea că roata stă pe buloane fără
tensionare
Scoateţi roata defectă

M40_00-0023-01

Desfaceţi piuliţele de roată cu
cheia specială din trusa de bord.
M40_00-0012-01

Aşezaţi pana de ridicare la roata
intactă a pneului jumelat şi urcaţi
cu vehiculul pe pana de ridicare
TOURISMO / M / L (Euro VI)/10.2014 RO

427

Auto­asistenţa
Demontarea roţilor
Mijloace de lucru
Indicaţie:
Ca prelungitor, se poate utiliza bara
rulantă (3), peste care roata de rezervă se scoate din spatele clapetei
roţii de rezervă. Ea poate fi extrasă
după îndepărtarea fişei cu arc din suport.

Cric telescopic (10 t)
Unelte care se confecţionează prin
mijloace proprii
Suport din lemn stratificat
Indicaţie:
Extindeţi la maxim cricul telescopic,
pentru a obţine spaţiul liber necesar
între roată şi pana de ridicare

Pericol!

M40_00-0013-01

Aşezaţi cricul telescopic (10 t) pe
un suport din lemn şi ridicaţi autovehiculul din punctul de aplicare
(săgeata)

Pentru a vă proteja în situaţia în care
cricul cedează, dacă nu aveţi la dispoziţie blocuri de susţinere, la schimbarea pneului aşezaţi roata de rezervă sau roata defectă sub caroserie,
într­un punct adecvat!

Îndepărtarea penei de ridicare
Deşurubaţi toate piuliţele de roată,
până la cele 3 dispuse decalat
Deşurubaţi ultimele 3 piuliţe de
roată numai când aveţi certitudi-

428

TOURISMO / M / L (Euro VI)/10.2014 RO

nea că roata stă pe buloane fără
tensionare
Scoateţi roata defectă
Precauţie:
La scoaterea roţii, evitaţi obligatoriu
tragerea roţii­disc peste filetul buloanelor de roată. Aceasta deteriorează
filetul buloanelor şi îngreunează înşurubarea piuliţelor de roată. În anumite
situaţii, este posibil ca piuliţa de roată
să se gripeze pe bulonul de roată.

Auto­asistenţa
Demontarea roţilor
Demontarea unei roţi de la osia
auxiliară purtătoare posterioară

M40_00-0023-01

M40_00-0014-01

Urcaţi cu roata defectă pe pana
de ridicare (1)
Indicaţie:
Dacă solul este foarte alunecos şi dur,
este posibil ca pana de ridicare să
alunece sub roată în cursul urcării.
Respectaţi indicaţiile plăcuţei de pe
pana de ridicare!

M40_00-0021-01

Desfaceţi piuliţele de roată cu
cheia specială din trusa de bord.
Indicaţie:
Ca prelungitor, se poate utiliza bara
rulantă (3), peste care roata de rezervă se scoate din spatele clapetei
roţii de rezervă. Ea poate fi extrasă
după îndepărtarea fişei cu arc din suport.

Ridicaţi mai întâi complet caroseria cu cricul telescopic (10 t) (3)
în punctul de aplicare din spatele
osiei auxiliare purtătoare posterioară, pentru a nu suprasolicita
osia auxiliară purtătoare posterioară.
Mijloace de lucru
Cric telescopic (10 t)

TOURISMO / M / L (Euro VI)/10.2014 RO

429

Auto­asistenţa
Montarea roţii de rezervă
Mijloace de lucru
Pericol!
Pentru a vă proteja în situaţia în care
cricul cedează, dacă nu aveţi la dispoziţie blocuri de susţinere, la schimbarea pneului aşezaţi roata de rezervă sau roata defectă sub caroserie,
într­un punct adecvat!

Montarea roţii de rezervă

Cric telescopic (5 t)
Pericol!
Nu este permisă solicitarea osiei auxiliare purtătoare posterioare prin greutatea autovehiculului.

Îndepărtarea penei de ridicare
Deşurubaţi toate piuliţele de roată,
până la cele 3 dispuse decalat
Deşurubaţi ultimele 3 piuliţe de
roată numai când aveţi certitudinea că roata stă pe buloane fără
tensionare
Scoateţi roata defectă
Precauţie:

M40_00-0015-01

Apoi ridicaţi osia auxiliară purtătoare posterioară de la placa de
fixare din tablă (2) a amortizorului
folosind cricul cu şurub (5 t), până
când roata defectă este detensionată.

430

La scoaterea roţii, evitaţi obligatoriu
tragerea roţii­disc peste filetul buloanelor de roată. Aceasta deteriorează
filetul buloanelor şi îngreunează înşurubarea piuliţelor de roată. În anumite
situaţii, este posibil ca piuliţa de roată
să se gripeze pe bulonul de roată.

TOURISMO / M / L (Euro VI)/10.2014 RO

M40_00-0016-01

Precauţie:
După caz, curăţaţi de rugină şi murdărie suprafeţele de contact de la
roata­disc, butucul de roată, camele
de centrare şi piuliţele de roată.

Auto­asistenţa
Montarea roţii de rezervă
Pericol!

Pericol!

Filetul buloanelor de roată şi al piuliţelor de roată nu trebuie să prezinte
urme de ulei şi unsoare; dacă este cazul, degresanţi filetul.

Nu confundaţi piuliţele de roată la
montarea roţilor corespunzătoare!

Aşezarea roţii de rezervă
Pericol!
Dacă autovehiculul este echipat cu
roţi­disc din oţel, se va monta tot o
roată­disc din oţel. Pentru autovehiculele cu roţi­disc din aluminiu, la
schimbarea roţilor este permisă înlocuirea exclusiv cu o altă roată­disc din
aluminiu. Pentru roţile din aliaj uşor,
respectiv roţile­disc din oţel, sunt necesare piuliţe de roată diferite!

Indicaţie:
Centrarea roţilor­disc (1) se realizează
prin intermediul camei de centrare de
pe butucul (2).

M40_00-0053-01

Aşezaţi piuliţele de roată şi înşurubaţi­le până ajung în poziţie
coplanară cu roata­disc.
M40_00-0061-01

Pericol!
Acordaţi atenţie diferenţelor dintre piuliţele plate cu umăr! A: Piuliţele pentru roţile­disc din oţel (jantele din oţel)
nu au nicio inscripţie, B: Piuliţele pentru roţile din aluminiu (jantele din aluminiu) au inscripţia „VA FA” pentru
pneurile simple, „HA RA” pentru pneurile jumelate şi marcajul cu 3 inele pe
discul de presiune (vezi imaginea).

La autovehiculele cu roţi din aliaj
uşor (jante din aluminiu), împingeţi
manşoanele de montaj (din trusa
de bord) peste 2 buloane de roată
opuse la montare şi demontare,
pentru a evita apariţia deteriorărilor.

TOURISMO / M / L (Euro VI)/10.2014 RO

431

Auto­asistenţa
Montarea capacului piuliţelor de roată, respectiv a capacului ornamental al roţii (opţiune DS)
Introduceţi din nou pana de suspendare sub roată, coborâţi autovehiculul şi îndepărtaţi cricul.
Indicaţie:
Dacă pana de suspendare nu se introduce din nou sub roată, cricul nu mai
poate fi demontat.

Strângeţi în cruce piuliţele de
roată

Pericol!
În cazul în care utilizaţi o maşină de
găurit şi înşurubat rotopercutoare,
strângeţi uşor, în cruce, piuliţele de
roată şi înşurubaţi­le ferm cu o cheie
dinamometrică cu cuplul de strângere
prescris.

Coborârea autovehiculului de pe
pana de suspendare

Cuplul de strângere
Piuliţele de roată: 600 Nm

Pericol!
Pericol de accident! Asiguraţi autovehiculul împotriva pornirii autonome
de pe loc. Deconectaţi comutatorul de
pornire a aprinderii şi scoateţi cheia!
Pericol de accidentare! Procedaţi cu
precauţie sporită în apropierea pieselor fierbinţi, rotative şi mobile.

Pericol!
După 50 km parcurşi, piuliţele de roată
se vor strânge obligatoriu din nou!

Pericol!
Strângeţi piuliţele de roată cu uneltele
disponibile şi porniţi spre cel mai apropiat partener de service al OmniPlus,
conducând într­o manieră precaută.
Aici dispuneţi strângerea corectă a piuliţelor de roată, la cuplul prescris!

432

Montarea capacului piuliţelor
de roată, respectiv a capacului
ornamental al roţii (opţiune DS)

TOURISMO / M / L (Euro VI)/10.2014 RO

Indicaţie:
Înainte de aşezarea capacului piuliţelor de roată, după caz, curăţaţi de
rugină şi murdărie suprafeţele de contact de la capacul piuliţelor de roată,
roata­disc şi piuliţa de roată.

Auto­asistenţa
Montarea capacului piuliţelor de roată, respectiv a capacului ornamental al roţii (opţiune DS)
Cuplul de strângere
Piuliţele de roată pentru jantele din
oţel: 600 Nm
Cuplul de strângere
Piuliţele de roată pentru jantele din
aluminiu: 600 Nm
Montarea capacului ornamental al
roţii (opţiune DS)
W40_20-0057-01

Aşezaţi capacul piuliţelor de roată
(1) pe buloanele de roată.

introduc în degajarea profilată a
inelului de prindere (4). Acroşaţi
clamele de reţinere inferioare şi
apăsaţi­le. Apoi introduceţi capacul ornamental al roţii prin apăsare la restul clamelor de reţinere.
Pericol!
Acordaţi atenţie poziţiei corecte a capacului ornamental al roţii! Toate clamele de reţinere (3) trebuie să fie fixate în spatele inelului de prindere (4)!

Înşurubaţi piuliţele de roată pe
buloanele de roată şi aduceţi capacul piuliţelor de roată în contact
plan cu roata­disc.
Strângeţi piuliţele de roată încrucişat în mai multe etape, până la
obţinerea valorii prescrise a cuplului.

M40_00-0008-01

Aşezaţi capacul ornamental al roţii
pe inelul de prindere (4). Ciocurile clamelor de reţinere (3) ale
capacului ornamental al roţii se

M40_00-0008-01

Apăsaţi în interior ultima clamă
superioară de reţinere cu inelul de

TOURISMO / M / L (Euro VI)/10.2014 RO

433

Auto­asistenţa
Umflarea pneurilor prin racordul de umflare (opţiune DS)
strângere decroşat. Acest lucru
diminuează considerabil efortul şi
se evită în acest fel o eventuală
deteriorare la capacul ornamental
al roţii. După montarea capacului
ornamental al roţii, acroşaţi din
nou inelul de strângere (2) prin
orificiile de ventilare în clama de
reţinere (3). Clamele de reţinere
nu au voie să fie aşezate pe o
greutate de echilibrare!

Umflarea pneurilor prin racordul de
umflare (opţiune DS)

Precauţie:

M40_00-0078-71

Scoateţi căpăcelul de protecţie (1)
de la racordul de umflare (2)
Indicaţie:
Cu motorul în funcţiune, se poate
capta o presiune de până la 12 bar
(presiunea de decuplare a regulatorului de presiune)! Captarea aerului
comprimat este posibilă numai în poziţia de umflare a regulatorului de presiune! Dacă regulatorul de presiune
s­a decuplat (poziţie de mers în gol

434

­ suflare în mediu), presiunea trebuie
să fie diminuată prin acţionarea ventilului de frână acţionat prin pedală,
până când regulatorul de presiune se
conectează din nou!

TOURISMO / M / L (Euro VI)/10.2014 RO

Întrucât presiunea pentru umflarea
unui pneu poate fi prea mare, procesul
de umflare trebuie să fie supravegheat
pe ecran, prin intermediul indicaţiei
funcţionale pentru presiunea înmagazinată a aerului comprimat.

Depresurizaţi instalaţia de aer
comprimat (prin intermediul pedalei), până când presiunea înmagazinată în circuitele 1 şi 2 scade
sub 6,5 ­ 7 bar în indicaţia funcţională pentru presiunea înmagazinată.

Auto­asistenţa
Umflarea pneurilor prin racordul de umflare (opţiune DS)
Închideţi clapeta de la compartimentul motorului
Porniţi motorul autovehiculului şi
umflaţi pneurile până la presiunea
prescrisă (aprox. 8,5 bar), apoi
opriţi motorul.
Indicaţie:

M40_00-0020-01

Înşurubaţi fişa ventilului (4), dacă
nu este montată în prealabil, cu
piuliţa­fluture la celălalt capăt al
furtunului de umflare a pneului.

Ţineţi sub observaţie indicaţia funcţională pentru presiunea înmagazinată în
circuitele 1 şi 2.

M40_00-0019-01

Înşurubaţi furtunul de umflare a
pneului (3) cu piuliţa­fluture (3.1)
până la limită pe racordul de umflare.
Indicaţie:
Amplasaţi furtunul astfel încât clapeta de la compartimentul motorului
să poată fi închisă.

Deşurubaţi căpăcelul de protecţie
de la ventilul pneului şi introduceţi
fişa ventilului (4).

M40_00-0019-01

După încheierea procesului de
umflare, deşurubaţi furtunul de

TOURISMO / M / L (Euro VI)/10.2014 RO

435

Auto­asistenţa
Umflarea pneurilor prin racordul de umflare (opţiune DS)
umflare a pneului (3) şi închideţi
din nou racordul de umflare cu
căpăcelul de cauciuc.
Pericol!
În niciun caz nu efectuaţi deplasări cu
furtunul de umflare a pneului racordat!

Pericol!
Umflaţi pneurile cu proxima ocazie la
presiunea prescrisă!

436

TOURISMO / M / L (Euro VI)/10.2014 RO

Auto­asistenţa

TOURISMO / M / L (Euro VI)/10.2014 RO

437

Auto­asistenţa
Racordurile de verificare pentru partea pneumatică de sub locul conducătorului auto
Racordurile de verificare pentru
partea pneumatică de sub locul
conducătorului auto

438

TOURISMO / M / L (Euro VI)/10.2014 RO

Auto­asistenţa
Racordurile de verificare pentru partea pneumatică de sub locul conducătorului auto

TP 1
TP 2

TP 3
TP 4
TP 5
TP 6

Racordurile de verificare
pneumatice (în spatele clapetei de întreţinere stânga,
sub locul conducătorului
auto).
Presiunea înmagazinată
pentru consumatorii auxiliari
Presiunea înmagazinată
pentru dispozitivele de recuperare cu arc ale frânei
de mână/ parcare
Presiunea înmagazinată
pentru frâna pe osia faţă
Presiunea înmagazinată
pentru frâna pe osia motoare
Presiunea de frânare pentru osia faţă cu reglaj pe
stânga
Presiunea de frânare pentru osia faţă cu reglaj pe
dreapta

TP 7

TP 8

TP 9
TP 10
TP 11
TP 12

Presiunea de comandă
pentru dispozitivele de recuperare cu arc ale frânei
de mână/ parcare
Presiunea de comandă
pentru dezactivarea de urgenţă a dispozitivelor de recuperare cu arc de la frâna
de mână/ parcare
Presiunea de frânare la
osia motoare (redundanţă)
Neocupat
Neocupat
Presiunea înmagazinată
pentru suspensie

TOURISMO / M / L (Euro VI)/10.2014 RO

439

Auto­asistenţa
Racordurile de verificare pentru partea pneumatică spre uşa 2
Racordurile de verificare pentru
partea pneumatică spre uşa 2

440

TOURISMO / M / L (Euro VI)/10.2014 RO

Auto­asistenţa
Racordurile de verificare pentru partea pneumatică spre uşa 2

TP 13
TP 14

Racordurile de verificare
pneumatice (în spatele clapetei compartimentului de
bagaje dreapta, înainte de
osia motoare):
Presiunea de frânare pentru osia motoare cu reglaj
pe dreapta
Presiunea de frânare pentru osia auxiliară purtătoare
posterioară cu reglaj pe
dreapta (numai la autovehiculele cu a treia osie)

TOURISMO / M / L (Euro VI)/10.2014 RO

441

Auto­asistenţa
Alte racorduri de verificare pentru partea pneumatică
Alte racorduri de verificare pentru
partea pneumatică

442

TOURISMO / M / L (Euro VI)/10.2014 RO

Auto­asistenţa
Alimentarea instalaţiei de aer comprimat a unui al 2­lea autovehicul (opţiune DS)
TP 15

Uşa 2

Presiunea de frânare pentru osia motoare cu reglaj
pe stânga (la modulatorul
presiunii de frânare pe osia
motoare, racordul 21)
Racordul de verificare pneumatic
Indicaţie:
Acest racord de verificare
se află la ventilul uşii în
treapta scării de urcare la
uşa 2.

Alimentarea instalaţiei de aer comprimat a unui al 2­lea autovehicul
(opţiune DS)
Indicaţie:
Captarea aerului comprimat este posibilă numai în poziţia de umflare a
regulatorului de presiune.

Dacă regulatorul de presiune a
decuplat (poziţia de mers în gol/
suflare în mediu), diminuaţi presiunea în instalaţia de aer comprimat
prin acţionarea ventilului de frână
acţionat prin pedală, până când
regulatorul de presiune se conectează din nou (poziţia de umflare).

M42_00-0104-01

Cu ajutorul furtunului de umflare
(1), instalaţia de aer comprimat a
unui al 2­lea autovehicul poate fi
alimentată pe la racordul de umflare (4), montat în compartimentul
motorului.
Pericol!
În niciun caz nu efectuaţi deplasări cu
furtunul de umflare racordat!

TOURISMO / M / L (Euro VI)/10.2014 RO

443

Auto­asistenţa
Alimentarea instalaţiei de aer comprimat a unui al 2­lea autovehicul (opţiune DS)
Indicaţie:
Cu un furtun adaptor potrivit la racordurile existente, autovehiculul respectiv
poate fi alimentat sau se poate alimenta instalaţia de aer comprimat a
unui al 2­lea autovehicul.

Precauţie:
M42_00-0105-01

M42_00-0326-01

Alimentarea pe la niplul tip fişă

Alimentarea prin capul de cuplare

Indicaţie:
Dotarea specială 1: racordul de aer
comprimat prin niplul tip fişă (1/2”) (34)
în spatele clapetei frontale şi în compartimentul motorului

444

Indicaţie:
Dotarea specială 2: Racordul de aer
comprimat prin capul de cuplare (1) în
spatele clapetei frontale şi în compartimentul motorului.

TOURISMO / M / L (Euro VI)/10.2014 RO

Alimentaţi instalaţia de aer comprimat
a celui de­al 2­lea autovehicul numai
până la presiunea de decuplare a
regulatorului de presiune încorporat
acolo!

Auto­asistenţa
Acţionarea comutatorului de deblocare în caz de urgenţă pentru frâna de staţionare/ sistemul de ...
Acţionarea comutatorului de deblocare în caz de urgenţă pentru
frâna de staţionare/ sistemul de
blocare a pornirii (opţiune DS)

Indicaţie:
Pe display­ul afişajului multifuncţional,
va fi afişat acest simbol.

Pericol!

Pericol!

Acest comutator este sigilat cu plumb,
acţionarea sa fiind permisă numai în
cazul unei avarii la frâna de staţionare/
sistemul de blocare a pornirii.

Solicitaţi cât mai rapid posibil remedierea avariei de către un partener de
service al OmniPlus!
M42_00-0595-71

Pericol!
Înainte de acţionarea comutatorului
de deblocare în caz de urgenţă pentru frâna de staţionare, asiguraţi­vă
obligatoriu că frâna de mână/ parcare
este activată. În caz contrar, autovehiculul poate rula necontrolat.

Înlăturaţi sigiliul cu plumb de la
comutatorul de urgenţă.

Deschideţi capacul roşu (1) al comutatorului de urgenţă.
Acţionaţi comutatorul.

Funcţia frânei de staţionare/ sistemului de blocare a pornirii nu mai
este activă.

TOURISMO / M / L (Euro VI)/10.2014 RO

445

Auto­asistenţa
Indicaţii funcţionale/afişaje de avarie pentru direcţie
Indicaţii funcţionale/afişaje de
avarie pentru direcţie
Nivelul uleiului la sistemul
hidraulic de direcţie prea scăzut
(numai autovehiculele cu sistem
electric pentru detecţia nivelului
de ulei)

Dacă nivelul uleiului în vasul de expansiune al sistemului hidraulic de
direcţie este prea scăzut, pe ecran se
va afişa un mesaj galben împreună
cu această pictogramă.
Pericol!
Dispuneţi imediat verificarea autovehiculului la un partener de service al
OMNIplus!

446

Presiunea în sistemul RAS prea
scăzută (numai pentru
autovehiculele pe 3 osii)

Aerisirea circuitului de carburant
cu pompa electrică de carburant
(EKP) (opţiune DS)

Dacă presiunea în sistem la instalaţia suplimentară de direcţie pe osia
auxiliară purtătoare posterioară RAS
este prea scăzută, pe ecran apare un
mesaj galben împreună cu această
pictogramă.
Pericol!
Dispuneţi imediat verificarea autovehiculului la un partener de service al
OMNIplus! Evitaţi deplasarea cu spatele. Pericol de deteriorare a osiei auxiliare purtătoare posterioară, respectiv
a suspensiei, prin virarea necontrolată
a roţilor! Adoptaţi o manieră precaută
de conducere la deplasarea în linie
dreaptă, deoarece osia auxiliară purtătoare posterioară nu mai manifestă
acţiune stabilizatoare!

TOURISMO / M / L (Euro VI)/10.2014 RO

M47_00-0121-71

Cu ajutorul pompei electrice de
carburant (EKP) se poate aerisi
instalaţia de carburant. Acţionaţi
scurt tasta (1), pentru a porni
pompa electrică de carburant.
Pompa va fi deconectată după
85 sec.
Porniţi motorul şi verificaţi dacă
mai există eventuale neetanşeităţi
în circuitul de carburant.

Auto­asistenţa
Schimbarea filtrului de carburant pentru aparatul de încălzire a apei
Schimbarea filtrului de carburant
pentru aparatul de încălzire a apei
Pericol!
Pericol de explozie prin aprindere, pericol de intoxicare prin inhalare şi ingerare de carburant, precum şi pericol
de accidentare prin contactul carburantului cu pielea şi ochii.

Aşezaţi dedesubt un vas de captare.

Indicaţie:
Nu folosiţi unelte!

Indicaţie:
Asiguraţi­vă că posibilitatea de pornire
a aparatului de încălzire a apei este
exclusă.

Puneţi în funcţiune aparatul de
încălzire a apei şi verificaţi funcţionarea şi etanşeitatea.

Slăbiţi filtrul cu carcasă (1) şi deşurubaţi­l.
Protecţia mediului
Evacuaţi ca deşeu filtrul cu carcasă în
conformitate cu normele de protecţie a
mediului!

Umeziţi cu puţin ulei inelul de
etanşare al filtrului cu carcasă nou
(1).
M47_00-0052-01

Închideţi vana de blocare pentru
admisia carburantului (deasupra
filtrului), dacă există.

Umpleţi filtrul cu carcasă (1) cu
carburant Diesel şi înşurubaţi­l din
nou.
Rotiţi puternic cu mâna în sensul
de înşurubare.

TOURISMO / M / L (Euro VI)/10.2014 RO

447

Auto­asistenţa
Frazele de securitate pentru instalaţia electrică
Frazele de securitate pentru
instalaţia electrică

În cazul spălării motorului, protejaţi
demarorul, generatorul şi conectorii
electrici de influenţa umidităţii.
Nu şuntaţi şi nu reparaţi niciodată
siguranţele.
Introduceţi numai siguranţe de amperajul prescris. Nu înlocuiţi niciodată
siguranţele cu altele de amperaj mai
ridicat ­ consecinţa poate fi provocarea unor deteriorări la instalaţia electrică.

M54.00-2004-71

Pentru lucrări la instalaţia electrică
sau la debranşarea, respectiv legarea la borne a acumulatoarelor, din
motive de securitate, se va deconecta
sistematic întrerupătorul general al
acumulatoarelor (01S01)!
Scoateţi şi introduceţi fişa fasciculului
de cabluri de la unităţile de comandă
electronice numai când comutatorul
de pornire a aprinderii este deconectat.

448

TOURISMO / M / L (Euro VI)/10.2014 RO

Frazele de securitate referitoare la
acumulatoare ­ generalităţi

Pericol!
Pericol de scurtcircuit! Nu aşezaţi
niciun fel de obiecte metalice pe acumulatoare.

Precauţie:
Când motorul este în funcţiune şi
există consumatori conectaţi, nu slăbiţi
sau detaşaţi clemele de racord.

Protecţia mediului
Evacuaţi ca deşeu acumulatoarele defecte în conformitate cu normele de
protecţie a mediului. Respectaţi prescripţiile legale.

Auto­asistenţa
Fraze de securitate pentru manipularea acumulatoarelor
Fraze de securitate pentru manipularea acumulatoarelor

tecţie. Acestea nu au voie să vină în
contact cu pielea, ochii sau îmbrăcămintea. Spălaţi temeinic imediat
stropii de acid cu apă limpede. După
caz, consultaţi un medic.
5 ­ Purtaţi apărătoare pentru ochi.
6 ­ Ţineţi copiii la distanţă.
Pericol!

M54_10-0004-01

1 ­ Focul, sursele deschise de lumină
şi fumatul sunt interzise. Evitaţi formarea de scântei.
2 ­ Pericol de explozie!
3 ­ Respectaţi instrucţiunile de exploatare.

Pericol!
Montaţi numai acumulatoare cu
plumb­acid, niciodată acumulatoare
cu gel! Acumulatoarele trebuie să
fie dotate cu căpăcele de închidere
speciale pentru fiecare element, legate
între ele cu furtunuri de dezaerare
care dirijează astfel în mediu gazele
formate!

În cursul oricăror lucrări la acumulatoarele vehiculului, prezenţa focului
deschis şi fumatul sunt strict interzise!
Se va evita formarea de scântei! Purtaţi o apărătoare pentru ochi! Ţineţi
copiii la distanţă! Pericol de producere
a unor arsuri chimice! Se vor respecta
obligatoriu instrucţiunile de exploatare!
Este posibilă apariţia pericolului de explozie!

4 ­ Pericol de producere a unor arsuri
chimice! Acizii din acumulatoare au
proprietăţi agresive chimic. La manipularea acumulatoarelor sau acizilor
din acumulatoare, respectaţi prescripţiile de siguranţă şi măsurile de proTOURISMO / M / L (Euro VI)/10.2014 RO

449

Auto­asistenţa
Măsuri pentru evitarea deteriorărilor la autovehicule sau componente în cursul lucrărilor de sudură ...
Măsuri pentru evitarea deteriorărilor la autovehicule sau
componente în cursul lucrărilor de
sudură electrică
Pentru a evita deteriorările la diverse
componente ale autovehiculului,
înaintea lucrărilor de sudură se vor
întreprinde următoarele măsuri:
Pregătiţi stingătoare de incendiu.
Clema de la borna negativă a
acumulatorului trebuie să fie debranşată şi borna negativă a acumulatorului trebuie să fie acoperită
(respectaţi indicaţiile privind debranşarea acumulatoarelor vehiculului).
Înainte de efectuarea lucrărilor
de tinichigerie, sudură şi zincare,
îndepărtaţi componentele din material spongios introduse în unele
cavităţi din caroserie cu scopul
izolării fonice.
Legaţi contactul de masă al aparatului electric de sudură direct la
piesa care urmează a fi sudată.

450

Se va avea aici în vedere să nu
existe piese izolatoare electric între contactul de masă şi locul de
sudură.

Dacă se sudează două piese între
ele, ambele piese vor fi conectate
la cleştele de la negativul aparatului de sudură.

Piesele sensibile la influenţa căldurii, de ex. conductele din plastic, vor fi protejate sau înlăturate.

Locurile de îmbinare ale piesei
sudate pe autovehicul şi bornele
de masă de la aparatul de sudură
electric trebuie să prezinte un lustru metalic cât mai pronunţat; din
acest motiv, curăţaţi temeinic orice
urmă de vopsea, coroziune, ulei,
unsoare sau murdărire.

Înlăturaţi din zona periculoasă
conductele montate în cavităţi,
precum şi recipientele dispuse sub
formă acoperită sau componentele
electronice, înainte de a efectua
lucrări de sudură.
Acoperiţi habitaclul şi geamurile
cu pături de protecţie, pentru a
le feri de stropii de sudură şi de
scânteile formate.
Montaţi paravane de ecranare în
locurile periclitate, pentru protecţie împotriva scânteilor formate şi
căldurii emise prin radiaţie.
Împiedicaţi contactul carcaselor
blocurilor electronice şi conductorilor electrici cu electrozii de sudură
sau contactul de masă al aparatului de sudură.

TOURISMO / M / L (Euro VI)/10.2014 RO

Borna de masă a aparatului de
sudură nu are voie să fie conectată la angrenajul de transmisie.
Din cauza curentului de sudură,
apare posibilitatea ca scânteile
să tranziteze spre lagărele din interiorul transmisiei. Modificarea
astfel apărută a structurii duce la
o ieşire din funcţiune prematură a
agregatului.

Auto­asistenţa
Măsuri pentru evitarea deteriorărilor la autovehicule sau componente în cursul lucrărilor de sudură ...
Pericol!
Efectul de căldură puternică poate genera o dezvoltare intensă de fum gros
sau chiar incendii.

TOURISMO / M / L (Euro VI)/10.2014 RO

451

Auto­asistenţa
Instalaţia electrică (imagine exemplificatoare pentru 15 RHD)
Instalaţia electrică (imagine
exemplificatoare pentru 15 RHD)

452

TOURISMO / M / L (Euro VI)/10.2014 RO

Auto­asistenţa
Instalaţia electrică (imagine exemplificatoare pentru 15 RHD)
01/C/D

Panoul de comandă din locul conducătorului auto în
habitaclu, racordul de diagnoză, priza pentru download şi auto­remediere, CD
cu datele părţii electrice a
autovehiculului
Indicaţie:
Amplasamentul detaliat al
componentelor electrice
(unităţile de comandă, siguranţele, releele şi conectorii etc.) este prezentat în
CD­ul cu datele părţii electrice a autovehiculului.

01S01

Indicaţie:

Indicaţie:

La 16 RHD (autovehicule
cu 2 osii) întrerupătorul general al acumulatoarelor se
află la panoul de comandă
auxiliar deasupra osiei motoare pe dreapta în sensul
de deplasare.

02
03

Panoul de comandă principal (sub locul conducătorului auto)
Panoul de comandă auxiliar

La 16 RHD (autovehicule
cu 2 osii) panoul de comandă cu siguranţe (PDB)
se află la panoul de comandă auxiliar deasupra
osiei motoare pe dreapta în
sensul de deplasare.

09
10

Indicaţie:

Indicaţie:

La 16 RHD (autovehicule
cu 2 osii) acumulatoarele
se află după osia motoare
pe dreapta în sensul de
deplasare.

La 16/17 RHD (autovehicule pe 3 osii) în spate
dreapta, deasupra osiei
auxiliare purtătoare posterioară.

Întrerupătorul general al
acumulatoarelor

06

Panoul de comandă din
plafon
Compartimentul acumulatoarelor

Panoul de comandă cu siguranţe (PDB)

HLK

Priza electrică la instalaţia
de pe acoperiş (încălzirea,
ventilarea, climatizarea)

TOURISMO / M / L (Euro VI)/10.2014 RO

453

Auto­asistenţa
Întrerupătorul general al acumulatoarelor (cu LED pentru validarea deconectării)
Întrerupătorul general al acumulatoarelor (cu LED pentru validarea
deconectării)

454

TOURISMO / M / L (Euro VI)/10.2014 RO

Auto­asistenţa
Întrerupătorul general al acumulatoarelor (cu LED pentru validarea deconectării)
01S01
1

Întrerupătorul general al
acumulatoarelor
LED validarea deconectării
Precauţie:
Dacă acest LED se
aprinde, nu este permisă
rotirea întrerupătorului
general al acumulatoarelor
în poziţia „OFF“, deoarece,
în caz de nerespectare
a acestei instrucţiuni,
este posibilă deteriorarea
sistemului de tratare
ulterioară a gazelor de
eşapament.

Indicaţie:
Întrerupătorul general al
acumulatoarelor (01S01)
se află în compartimentul
acumulatoarelor.

Indicaţie:
De asemenea, întrerupătorul general al acumulatoarelor nu trebuie să fie rotit
în poziţia „OFF“ când instalaţia de avertizare anti­furt
şi anti­efracţie (opţiune DS)
este activată, deoarece se
va declanşa o alarmă.

TOURISMO / M / L (Euro VI)/10.2014 RO

455

Auto­asistenţa
Panoul de comandă de la postul conducătorului auto în habitaclu
Panoul de comandă de la postul
conducătorului auto în habitaclu

456

TOURISMO / M / L (Euro VI)/10.2014 RO

Auto­asistenţa
Panoul de comandă de la postul conducătorului auto în habitaclu
C

D

Priza pentru download şi
auto­remediere FPS (sistem de comandă cu programare flexibilă)
Priza de diagnoză
Indicaţie:
Pe acest panou de comandă, se află suplimentar
siguranţele pentru consumatorii din partea frontală a
autovehiculului.
Indicaţie:
În plus, în capacul panoului de comandă de la postul
conducătorului auto există
şi CD­ul cu datele părţii
electrice a autovehiculului. Acest CD trebuie să
rămână neapărat în autovehicul, întrucât el conţine
datele importante specifice
vehiculului, care sunt necesare pentru întreţinere şi
inspecţia tehnică.

TOURISMO / M / L (Euro VI)/10.2014 RO

457

Auto­asistenţa
Panoul de comandă principal (sub postul conducătorului auto)
Panoul de comandă principal (sub
postul conducătorului auto)

458

TOURISMO / M / L (Euro VI)/10.2014 RO

Auto­asistenţa
Panoul de comandă principal (sub postul conducătorului auto)

Indicaţie:
Aici se află diferite unităţi
de comandă electronice, ca
de ex. pentru EBS, Retarder etc. Suplimentar, aici
există diferite siguranţe (1).

TOURISMO / M / L (Euro VI)/10.2014 RO

459

Auto­asistenţa
Panoul de comandă auxiliar
Panoul de comandă auxiliar

460

TOURISMO / M / L (Euro VI)/10.2014 RO

Auto­asistenţa
Panoul de comandă auxiliar

Indicaţie:
Pe panoul de comandă
auxiliar (1) se află siguranţele pentru consumatorii
situaţi în partea din spate
a autovehiculului. Panoul
de comandă auxiliar este
amplasat deasupra osiei
motoare, respectiv osiei
auxiliare purtătoare posterioară, în dreapta.

TOURISMO / M / L (Euro VI)/10.2014 RO

461

Auto­asistenţa
Panoul de comandă cu siguranţe PDB
Panoul de comandă cu siguranţe
PDB

462

TOURISMO / M / L (Euro VI)/10.2014 RO

Auto­asistenţa
Panoul de comandă cu siguranţe PDB

Indicaţie:
Pe panoul de comandă cu
siguranţe (1) PDB (Power
Distribution Board) se află
siguranţele principale şi
diverse siguranţe, printre altele pentru sistemul
FPS. Panoul de comandă
cu siguranţe (1) se află
în spatele unui capac în
compartimentul de bagaje,
după osia faţă în sensul de
deplasare, în stânga.
Indicaţie:
La 16 RHD (autovehicule
cu 2 osii) panoul de comandă cu siguranţe se află
la panoul de comandă auxiliar deasupra osiei motoare pe dreapta în sensul
de deplasare.

TOURISMO / M / L (Euro VI)/10.2014 RO

463

Auto­asistenţa
Panoul de comandă din plafon
Panoul de comandă din plafon

464

TOURISMO / M / L (Euro VI)/10.2014 RO

Auto­asistenţa
Panoul de comandă din plafon

Indicaţie:
Şi în panoul de comandă
din plafon se află diferite siguranţe ale consumatorilor
din zona acoperişului. Ele
se găsesc în canalul din
acoperiş, în faţă stânga.

TOURISMO / M / L (Euro VI)/10.2014 RO

465

Auto­asistenţa
Priza electrică la instalaţia de pe acoperiş (încălzirea, ventilarea, climatizarea)
Priza electrică la instalaţia de pe
acoperiş (încălzirea, ventilarea,
climatizarea)

466

TOURISMO / M / L (Euro VI)/10.2014 RO

Auto­asistenţa
Priza electrică la instalaţia de pe acoperiş (încălzirea, ventilarea, climatizarea)

Indicaţie:
Priza electrică de la instalaţia de pe acoperiş se află
în partea dreaptă, în zona
de deasupra uşii II, respectiv deasupra bucătăriei de
bord. Această zonă este
accesibilă numai din habitaclul autovehiculului.
Indicaţie:
Prin intermediul siguranţelor
(2) amplasate aici, sunt asiguraţi diferiţi consumatori ai
instalaţiei de pe acoperiş,
ca de ex. suflanta condensatorului, suflanta spaţiului
pentru pasageri etc.

TOURISMO / M / L (Euro VI)/10.2014 RO

467

Auto­asistenţa
Compartimentul acumulatoarelor
Compartimentul acumulatoarelor

468

TOURISMO / M / L (Euro VI)/10.2014 RO

Auto­asistenţa
Indicaţii referitoare la alocarea siguranţelor
Indicaţii referitoare la alocarea
siguranţelor
Indicaţie:
Compartimentul acumulatoarelor se află în faţă
stânga, deasupra osiei faţă.

Pentru alocările siguranţelor prezentate mai jos sunt valabile indicaţiile
următoare:
Indicaţie:

Indicaţie:
La 16 RHD (autovehicule
cu 2 osii) acumulatoarele
se află după osia motoare
pe dreapta în sensul de
deplasare.

În această descriere este prezentată
alocarea standard a siguranţelor autovehiculului. Alocarea specifică vehiculului poate să fie diferită de la un
autovehicul la altul. Nu este necesar
ca toate soclurile siguranţelor să fie
întotdeauna ocupate la fiecare autovehicul. În plus, la soclurile neocupate
pot fi încorporate siguranţe, de exemplu pentru opţiuni solicitate de client
sau pentru dispozitive implementate
ulterior.

Indicaţie:
Alocarea siguranţelor specifică vehiculului şi mărimea siguranţelor sunt
descrise în CD­ul „Datele autovehiculului”, aflat în „panoul de comandă din
locul conducătorului auto în habitaclu”.
TOURISMO / M / L (Euro VI)/10.2014 RO

469

Auto­asistenţa
Alocarea siguranţelor în panoul de comandă de la locul conducătorului auto ­ habitaclu ­ Tourismo RHD
Alocarea siguranţelor în panoul de
comandă de la locul conducătorului auto ­ habitaclu ­ Tourismo
RHD

470

TOURISMO / M / L (Euro VI)/10.2014 RO

Auto­asistenţa
Alocarea siguranţelor în panoul de comandă de la locul conducătorului auto ­ habitaclu ­ Tourismo RHD
F1
F2
F2a
F3
F4
F5
F6
F7
F8
F9
F10

7,5 A ­ Lampa de citit pentru însoţitor (31F01)
7,5 A ­ Ajustarea oglinzilor
(32F05)
15 A ­ Frigiderul faţă
(80F06)
7,5 A ­ Instalaţia de audiţie
radio (70F01)
7,5 A ­ Ondulorul pentru
toaletă (80F34)
7,5 A ­ Comutatorul pentru
alimentarea cu tensiune
(61F01)
15 A ­ Scaunul conducătorului auto (81F01)
7,5 A ­ Telefonul de bord
(72F18)
7,5 A ­ Download / Diagnoză (05F01)
7,5A ­ Conductorul de
încărcare 2 acumulator
(02F28)
7,5 A ­ Semnal C3 modulul instrumentelor/satelit
(60F01)

F11
F12
F13
F14
F15
F16
F17

15 A ­ Videomonitorul 1­4
(70F03)
15 A ­ Priza de 24V
(02F07)
7,5 A ­ Ajustare oglinzi
(32F05)
15 A ­ Caseta frontală
(50F02)
7,5 A ­ Transmisia (13F06)
3 A ­ Sistem de detecţie
general (65F07)
15 A ­ Clapeta de acceleraţie (17F08)
Indicaţie:
(numai pentru autovehiculele cu 2 osii)

F18
F19

7,5 A ­ Memoria de date în
caz de accident (60F06)
15 A ­ Macaraua de ridicare a geamului la fereastra conducătorului auto
(32F09)

F20

F21
F22
F23
F24
F25
F26
F27
F28
F29
F30

7,5 A ­ Alimentarea motoarelor de vibraţie pentru scaunul conducătorului auto
(81F06)
7,5 A ­ Senzorul de distanţă (10F28)
7,5 A Luminile de la scara
de urcare, uşa 1 (41F04)
3 A ­ Instalaţia de apel la
service bucătărie (83F01)
15 A ­ Încălzirea geamului conducătorului auto
(32F07)
7,5 A ­ Clapeta de acceleraţie (17F09)
7,5 A ­ Ruloul parasolar al
însoţitorului (32F11)
7,5 A ­ Telefonul, instalaţia
radio (72F09)
25 A ­ Ştergătoarele
(33F02)
3 A ­ Sistem de detecţie
general (65F06)
15 A ­ Încălzirea filtrului de
carburant (15F34)

TOURISMO / M / L (Euro VI)/10.2014 RO

471

Auto­asistenţa
Alocarea siguranţelor în panoul de comandă de la locul conducătorului auto ­ habitaclu ­ Tourismo RHD
F31
F32
F33
F34
F35
F36
F37
F38
F39
F40
F41
F42

472

7,5 A ­ Sistemul de
comandă a uşii, uşa 1
(41F06)
7,5 A ­ Memoria de date în
caz de accident (60F05)
15 A ­Priza de 24V (02F07)
15 A ­ Transformatorul de
tensiune 24V/ 12V (01F18)
15 A ­ Priză 12 V (02F08)
7,5 A ­ Lampa de avertizare/avarie motor (10F39)
15 A ­ Celălalt post al interfonului (70F20)
15 A ­ Pupitru de comandă
încălzire ventilaţie climatizare HLK (50F01)
3 A ­ Sistemul de control al
presiunii în pneuri
7,5 A ­ Calculatorul pentru
navigare (76F06)
7,5 A ­ Scaunul conducătorului auto (81F02)
7,5 A ­ Priza de Download/
diagnoză (05F02)

TOURISMO / M / L (Euro VI)/10.2014 RO

Auto­asistenţa

TOURISMO / M / L (Euro VI)/10.2014 RO

473

Auto­asistenţa
Alocarea siguranţelor la panoul de comandă principal (sub locul conducătorului auto) ­ Tourismo RHD
Alocarea siguranţelor la panoul
de comandă principal (sub locul
conducătorului auto) ­ Tourismo
RHD

474

TOURISMO / M / L (Euro VI)/10.2014 RO

Auto­asistenţa
Alocarea siguranţelor la panoul de comandă principal (sub locul conducătorului auto) ­ Tourismo RHD
F1
F2
F3
F4
F5
F6
F7
F8
F9
F10
F11
F12
F13

Bara de siguranţe A
15 A ­ Prize 12 Volţi
(02F08)
7,5 A ­ Instalaţia de supraveghere video (70F06)
7,5 A ­ Asistentul de parcare (70F07)
7,5 A ­ Calculatorul pentru
navigare (76F04)
7,5 A ­ Instalaţia radio
(72F03)
7,5 A ­ Telefonul/ instalaţia
radio (72F09)
15 A ­ Bricheta 12 V
(02F15)
7,5 A ­ Instalaţia video 12
V (70F10)
Neocupat
Neocupat
1 A ­ Senzorii de presiune
la circuitul de frână (20F11)
Neocupat
7,5 A ­ Instalaţia radio
(72F02)

F14

7,5 A ­ Travel Pilot 12 Volţi
(76F02)

TOURISMO / M / L (Euro VI)/10.2014 RO

475

Auto­asistenţa
Alocarea siguranţelor în panoul de comandă auxiliar ­ Tourismo RHD
Alocarea siguranţelor în panoul de
comandă auxiliar ­ Tourismo RHD

476

TOURISMO / M / L (Euro VI)/10.2014 RO

Auto­asistenţa
Alocarea siguranţelor în panoul de comandă auxiliar ­ Tourismo RHD
F1
F2
F3
F4
F5
F6
F7
F8
F9
F10
F11
F12
F13
F14

7,5 A ­ Cutia de viteze
automatizată (12F03)
15 A ­ Frigiderul (80F04)
7,5 A ­ Toaleta (80F24)
15 A ­ Ondulorul pentru
toaletă (80F26)
7,5 A ­ Compartimentul de
odihnă al conducătorului
auto (81F04)
7,5 A ­ Toaleta (80F05)
15 A ­ Toaleta cl.15
(80F11)
15 A ­ Frigiderul pentru bucătărie (80F08)
Neocupat
7,5 A ­ Pompa de apă
pentru bucătăria de bord
(80F23)
7,5 A ­ Retarder RET cl.
15 (14F02)
7,5 A ­ Cuşeta conducătorului auto ­ compartimentul
multifuncţional (81F05)
Neocupat
Neocupat

F15
F16
F17
F18

F19
F20
F21
F22
F23

7,5 A ­ Sistemul de comandă cu programare flexibilă (FPS) CL.15 (04F17)
10 A ­ Completarea
automată cu ulei de motor
(15F02)
15 A ­ Încălzirea filtrului de
carburant (15F07)
10 A ­ Conducta de alimentare pentru tratarea ulterioară a gazelor de eşapament SCR (17F01)
7,5 A ­ Sistemul anti­
blocare al remorcii ABS
(20F07)
7,5 A ­ Alimentarea cu aer
comprimat (24F01)
7,5 A ­ Motorul suflantei
scara de urcare 2 (53F10)
7,5 A ­ D+ (01F04)
5 A ­ OAPP RAS­EC
(22F06)
Indicaţie:

F24
F25
F26
F27
F28
F29

F30
F31

F32
F33

La autovehiculele pe 3 osii

7,5 A ­ Instalaţia de semnalizare pentru fum (64F12)
Neocupat
Neocupat
7,5 A ­ Luminile de la scara
de urcare, uşa 2 (42F02)
7,5 A ­ Alimentarea sistemului de comandă a uşii 2
(42F04)
15 A ­ Priza pentru panoul
de comandă auxiliar/ luminile din compartimentul
motorului (02F01)
7,5 A ­ Priza compartimentului motorului şi luminilor
(02F04)
20 A ­ Conducta de alimentare pentru tratarea ulterioară a gazelor de eşapament SCR (17F02)
15 A ­ Rezistenţa de încălzire pentru conducta de
aditiv AdBlue (17F03)
25 A ­ Sistemul anti­blocare
al remorcii ABS (20F08)

TOURISMO / M / L (Euro VI)/10.2014 RO

477

Auto­asistenţa
Alocarea siguranţelor în panoul de comandă auxiliar ­ Tourismo RHD
F34
F35
F36
F37
F38

7,5 A ­ Alimentarea sistemului de comandă a uşii 2
(42F05)
15 A ­ Încălzirea filtrului
pentru combustibilul de încălzire (54F05)
7,5 A ­ Substaţia 1 (51F30)
7,5 A ­ Substaţia 0 (51F35)
7,5 A ­ Aparatul de încălzire din peretele lateral 1
(53F01)
Indicaţie:
(la tipul de autovehicul Travego)

F39

7,5 A ­ Aparatul de încălzire din peretele lateral 2
(53F02)

F41
F42
F43
F43
F44
44
F45

Indicaţie:

Indicaţie:

(la tipul de autovehicul Travego)

F40

478

7,5 A ­ Aparatul de încălzire din peretele lateral 3
(53F03)

7,5 A ­ Aparatul de încălzire din peretele lateral 4
(53F04)
15 A ­ Pompa circuitului
de amestec din acoperiş
(53F16)
155 A ­ Cutia de viteze
automatizată GO 240­8
(12F04)
7,5 A ­ Cutia de viteze
automatizată AS­Tronic
(12F04)
15 A ­ Cutia de viteze automatizată GO 240­8 (12F05)
7,5 A ­ Cutia de viteze automatizată AS­
Tronic(12F05)
7,5 A ­ Senzorul pentru rezerva de carburant (65F08)

(numai pentru autovehiculele pe 3 osii)

F46

TOURISMO / M / L (Euro VI)/10.2014 RO

15 A ­ Toaleta (rezistentă
la ger) (80F10)

F47
F48

7,5 A ­ Releul pentru comanda demarorului (10F38)
1 A ­ Colectarea datelor
pentru rezervorul de carburant (65F04)
Indicaţie:
(la tipul de autovehicul
CC400)

F49

5 A ­ Osia auxiliară purtătoare posterioară OAPP
RAS­EC (22F05)
Indicaţie:
La autovehiculele pe 3 osii

F50
F51
F52
F53
F54
F55
F56

7,5 A ­ Retarder RET
(14F3)
Neocupat
Neocupat
Neocupat
Neocupat
Neocupat
Neocupat

Auto­asistenţa

TOURISMO / M / L (Euro VI)/10.2014 RO

479

Auto­asistenţa
Alocarea siguranţelor în panoul de comandă auxiliar cu PDB
Alocarea siguranţelor în panoul de
comandă auxiliar cu PDB

480

TOURISMO / M / L (Euro VI)/10.2014 RO

Auto­asistenţa
Alocarea siguranţelor în panoul de comandă auxiliar cu PDB
F1
F2
F2
F3
F3
F3
F4
F5
F6
F7
F8

Neocupat
15 A ­ Cutia de viteze automată cl. 30 la new AMT
(12F04)
7,5 A ­ Cutia de viteze
automată cl. 30 la AS­Tronic (12F04)
15 A ­ Cutia de viteze automată cl. 30 la new AMT
(12F05)
7,5 A ­ Cutia de viteze
automată cl. 30 la AS­Tronic (13F04)
15 A ­ Transmisia cl. 30
(13F04)
15 A ­ Ondulorul pentru
toaletă (80F26)
7,5 A ­ Compartimentul de
odihnă al conducătorului
auto (81F04)
7,5 A ­ Toaleta (80F05)
15 A ­ Toaleta cl.15
(80F11)
7,5 A ­ Retarder cl.30
(14F03)

F9
F10
F11
F12
F13
F14

F15
F16
F17
F18
F19
F20

7,5 A ­ Cuşeta conducătorului auto ­ compartimentul
multifuncţional (81F05)
25 A ­ Pompă de carburant
(15F15)
10 A ­ Completarea
automată cu ulei de motor
(15F02)
7,5 A ­ Toaleta cl.15
(80F24)
7,5 A ­ Instalaţia de semnalizare pentru fum (64F12)
7,5 A ­ Instalaţia de semnalizare a incendiilor/ instalaţia de stingere a incendiilor
(64F13)
7,5 A ­ FPS cl. 15 (04F17)
3 A ­ Comutator pompă de
carburant (15F16)
15 A ­ Încălzirea filtrului de
carburant (15F07)
Neocupat
Neocupat
7,5 A ­ Alimentarea cu aer
comprimat (14F01)

F21
F22
F23
F24
F25
F26
F27
F28
F29
F30
F31
F32

7,5 A ­ Pompa de apă pentru bucătărie (80F23)
Neocupat
5 A ­ Osia auxiliară purtătoare posterioară RAS­EC
cl. 15 (22F06)
15 A ­ Frigiderul (80F04)
7,5 A Cuşeta conducătorului auto / compartimentul
multifuncţional (81F05)
Neocupat
7,5 A ­ Luminile de la scara
de urcare, uşa 2 (42F02)
7,5 A ­ Sistemul de comandă a uşii, uşa 2 cl. 15
(42F04)
7,5 A ­ Motorul suflantei
uşa 2 (53F10)
7,5 A ­ Priza compartimentului motorului şi luminilor
(02F04)
15 A ­ Frigiderul pentru bucătărie (80F08)
7,5 A ­ Sesizor de tensiune
generator cl.30 (01F20)

TOURISMO / M / L (Euro VI)/10.2014 RO

481

Auto­asistenţa
Alocarea siguranţelor în panoul de comandă auxiliar cu PDB
F33
F34
F35
F36
F37
F38
F39
F40
F41
F42
F43
F44
F45
F46

482

5 A ­ Osie auxiliară purtătoare posterioară cl. 30
(22F05)
7,5 A ­ Sistemul de comandă a uşii, uşa 2 cl. 30
(42F05)
15 A ­ Încălzirea filtrului
pentru combustibilul de încălzire (54F05)
7,5 A ­ Remorca ABS cl.
15 (20F07)
7,5 A ­ Substaţia 1 (51F30)
7,5 A ­ Substaţia 0 (51F35
7,5 A ­ Substaţia 2 (51F36)
Neocupat
25 A ­ Remorca ABS cl. 30
(20F08)
15 A ­ Pompa circuitului
de amestec din acoperiş
(53F16)
Neocupat
Neocupat
Neocupat
Neocupat

F47
F48
F49
F50
F51
F52
F53
F54
F55
F56
F57
F58
F59
F60
F61
F62
F63

TOURISMO / M / L (Euro VI)/10.2014 RO

3 A ­ Unitate de comandă
LIN / CAN­Gateway 2 cl.
15 (01F71)
3 A ­ Unitate de comandă
LIN / CAN­Gateway 2 cl.
30 (01F72)
15 A ­ CAN­Gateway cl. 15
(10F64)
Neocupat
Neocupat
Neocupat
Neocupat
Neocupat
Neocupat
Neocupat
7,5 A ­ FPS 1 (04F09)
7,5 A ­ FPS 2 (04F10)
7,5 A ­ FPS 3 (04F11)
7,5 A ­ FPS 4 (04F12)
7,5 A ­ FPS 5 (04F13)
Neocupat
7,5 A ­ Tahometrul/ punctele nodale ale instrumentelor (60F03)

F64
F64
F65
F65
F66
F67
F68
F69

F70

15 A ­ Bara de lumini (31F05) plafonul
autocarului
7,5 A ­ Bara de lumini (31F05) plafonul
autobuzului de linie
15 A ­ Bara de lumini (31F06) plafonul
autocarului
7,5 A ­ Bara de lumini (31F06) plafonul
autobuzului de linie
25 A ­ Încălzirea auxiliară
(54F01)
25 A ­ Încălzirea auxiliară
(54F02)
15 A ­ Închiderea centralizată (82F01)
7,5 A ­ Claxonul (la sistemul de decuplare în caz
de necesitate, Norvegia)
(33F01)
15 A ­ Întrerupătorul general de siguranţă (03F01)

Auto­asistenţa

TOURISMO / M / L (Euro VI)/10.2014 RO

483

Auto­asistenţa
Alocarea siguranţelor în panoul de comandă pentru siguranţe (Power Distribution Board PDB) ...
Alocarea siguranţelor în panoul de
comandă pentru siguranţe (Power
Distribution Board PDB) Tourismo
RHD

484

TOURISMO / M / L (Euro VI)/10.2014 RO

Auto­asistenţa
Alocarea siguranţelor în panoul de comandă pentru siguranţe (Power Distribution Board PDB) ...
F1
F2
F3
F4
F5
F6
F7
F8
F9
F10
F11
F12

15 A ­ Bara de lumini
(31F05)
15 A ­ Bara de lumini
(31F06)
15 A ­ Închiderea centralizată (82F01)
Neocupat
20 A ­ Încălzirea auxiliară
(54F01)
20 A ­ Încălzirea auxiliară
(54F02)
Neocupat
Neocupat
7,5 A ­ Sistemul de comandă cu programare flexibilă (FPS 1) (04F09)
7,5 A ­ Sistemul de comandă cu programare flexibilă (FPS 2) (04F10)
7,5 A ­ Sistemul de comandă cu programare flexibilă (FPS 3) (04F11)
5 A ­ Sistemul de comandă
cu programare flexibilă
(FPS 4) (04F12)

F13
F14
F15
F16
F17
F18
F19
F20
F21
F22
F23
F24
F25

7,5 A ­ Sistemul de comandă cu programare flexibilă (FPS 5) (04F13)
Neocupat
Neocupat
7,5 A ­ Sesizor de tensiune
generator (01F20)
Neocupat
5 A ­ Acumulator de pornire
(01F12)
5 A ­ Panou modular de
comutatoare MSF (61F02)
5 A ­ Central Gateway
CGW (05F03)
5 A ­ Butuc electronic de
contact EIS cl. 30 (08F0)
5 A ­ Tahometru/cronotahograf (60F07)
15 A ­ Întrerupătorul general de siguranţă (03F01)
7,5 A ­ Tahometrul/ punctele nodale ale instrumentelor (60F03)
50 A ­ Sistemul de comandă cu programare flexibilă (FPS 1) (04F01)

F26
F27
F28
F29
F30
F31
F32
F33
F34
F35
F36
F37

50 A ­ Sistemul de comandă cu programare flexibilă (FPS 2) (04F02)
50 A ­ Sistemul de comandă cu programare flexibilă (FPS 3) (04F03)
Neocupat
70 A ­ Mini­bucătăria
(80F01)
50 A ­ Mini­bucătăria
(80F02)
70 A ­ Cuptorul cu microunde/alimentatorul de apă
fierbinte (80F03)
50 A ­ Sistemele electronice integrate IES cl.30
(01F05)
Neocupat
50 A ­ Unităţi de comandă
cl. 30 (08F05)
Neocupat
Neocupat
50 A ­ Sistemul de comandă cu programare flexibilă (FPS 4) (04F04)

TOURISMO / M / L (Euro VI)/10.2014 RO

485

Auto­asistenţa
Alocarea siguranţelor în panoul de comandă pentru siguranţe (Power Distribution Board PDB) ...
F38
F39
F40
F41
F42
F43
F44
F45
F46
F47
F48
F48
F50

486

50 A ­ Sistemul de comandă cu programare flexibilă (FPS 5) (04F05)
Neocupat
Neocupat
150 A ­ Ondulor (01F47)
80 A ­ Cl.15 (01F17)
50 A ­ Siguranţa principală
cl.15 (01F02)
150 A ­ Instalaţia de climatizare (51F01)
80 A ­ Alimentarea cu tensiune a liftului pentru persoane cu handicap (46F02)
Neocupat
150 A ­ Unitatea de comandă pentru flanşa de
încălzire (10F41)
100 A ­ Siguranţa principală cl. 30 (01F07)
30 A ­ Siguranţa principală,
management motor MCM
(01F51)
100 A ­ Siguranţa principală cl. 30 (01F13)

F51

TOURISMO / M / L (Euro VI)/10.2014 RO

30 A ­ Unitatea de comandă pentru tratarea ulterioară a gazelor de eşapament ACM cl. 30 (17F11)

Auto­asistenţa

TOURISMO / M / L (Euro VI)/10.2014 RO

487

Auto­asistenţa
Alocarea siguranţelor la panoul de comandă din plafon ­ Tourismo RHD
Alocarea siguranţelor la panoul de
comandă din plafon ­ Tourismo
RHD

488

TOURISMO / M / L (Euro VI)/10.2014 RO

Auto­asistenţa
Alocarea siguranţelor la panoul de comandă din plafon ­ Tourismo RHD
F1
F2
F3
F4
F5
F6
F7
F8
F9
F10
F11
F12

Bara de siguranţe A
5 A ­ Senzorul de ploaie de
la trapa din plafon (52F04)
7,5 A ­ Travel­Pilot (76F01)
30 A ­ Instalaţia pentru indicarea destinaţiei de călătorie stânga (71F06)
7,5 A ­ Ceasul cl.30
(65F01)
7,5 A ­ Instalaţia de afişare
a destinaţiei cursei (71F01)
15 A ­ Lămpile de citit
(31F04)
7,5 A ­ Instalaţia video
(70F40)
7,5 A ­ Ceasul cl.15
(65F02)
7,5 A ­ Instalaţia video
(70F11)
7,5 A ­ Alimentarea cu tensiune 12 Volţi (01F16)
7,5 A ­ Instalaţia video
(70F43)
5 A ­ Trapele din plafon
(52F01)

F13
F14

5 A ­ Ruloul parasolar
(32F16)
15 A ­ Lămpile de citit
(31F03)

TOURISMO / M / L (Euro VI)/10.2014 RO

489

Auto­asistenţa
Alocarea siguranţelor instalaţiei de pe acoperiş pentru încălzire, ventilaţie, climatizare (Webasto)
Alocarea siguranţelor instalaţiei
de pe acoperiş pentru încălzire,
ventilaţie, climatizare (Webasto)

490

TOURISMO / M / L (Euro VI)/10.2014 RO

Auto­asistenţa
Alocarea siguranţelor instalaţiei de pe acoperiş pentru încălzire, ventilaţie, climatizare (Webasto)
51F03
51F04
51F05
51F06
51F07
51F08
51F09
51F10

15 A ­ Siguranţa suflantei
vaporizatorului stânga
15 A ­ Siguranţa suflantei
vaporizatorului stânga
15 A ­ Siguranţa suflantei
vaporizatorului stânga
15 A ­ Siguranţa suflantei
vaporizatorului dreapta
15 A ­ Siguranţa suflantei
vaporizatorului dreapta
15 A ­ Siguranţa suflantei
vaporizatorului dreapta
20 A ­ Siguranţa suflantei
condensatorului din instalaţia de climatizare
20 A ­ Siguranţa suflantei
condensatorului din instalaţia de climatizare

Indicaţie:
Alocarea siguranţelor specifică vehiculului şi mărimea
siguranţelor instalaţiei de
pe acoperiş (încălzirea,
ventilaţia, climatizarea) este
descrisă pe eticheta adezivă de la siguranţe.

Indicaţie:
Toate siguranţele instalaţiei
de pe acoperiş (încălzirea,
ventilaţia, climatizarea) sunt
accesibile din habitaclul
autovehiculului.

TOURISMO / M / L (Euro VI)/10.2014 RO

491

Auto­asistenţa
Alocarea siguranţelor instalaţiei de pe acoperiş pentru încălzire, ventilaţie, climatizare (Konvekta)
Alocarea siguranţelor instalaţiei
de pe acoperiş pentru încălzire,
ventilaţie, climatizare (Konvekta)

492

TOURISMO / M / L (Euro VI)/10.2014 RO

Auto­asistenţa
Alocarea siguranţelor instalaţiei de pe acoperiş pentru încălzire, ventilaţie, climatizare (Konvekta)
F1

F2

F3

F4

F5

F6

15 A ­ Siguranţa modulului
de turaţie pentru suflanta
din instalaţia de acoperiş
(51F03)
15 A ­ Siguranţa modulului
de turaţie pentru suflanta
din instalaţia de acoperiş
(51F04)
15 A ­ Siguranţa modulului
de turaţie pentru suflanta
din instalaţia de acoperiş
(51F05)
15 A ­ Siguranţa modulului
de turaţie pentru suflanta
din instalaţia de acoperiş
(51F14)
15 A ­ Siguranţa modulului
de turaţie pentru suflanta
din instalaţia de acoperiş
(51F06)
15 A ­ Siguranţa modulului
de turaţie pentru suflanta
din instalaţia de acoperiş
(51F07)

F7

F8

F9

F10

F11

F12
F13
F14
F15
F16

15 A ­ Siguranţa modulului
de turaţie pentru suflanta
din instalaţia de acoperiş
(51F08)
15 A ­ Siguranţa modulului
de turaţie pentru suflanta
din instalaţia de acoperiş
(51F15)
25 A ­ Siguranţa modulului
de turaţie pentru suflanta
condensatorului din instalaţia de climatizare (51F09)
25 A ­ Siguranţa modulului
de turaţie pentru suflanta
condensatorului din instalaţia de climatizare (51F10)
15 A ­ Siguranţa modulului
de turaţie pentru suflanta
condensatorului din instalaţia de climatizare (51F11)
Neocupat
Neocupat
Neocupat
7,5 A ­ Siguranţa vanei din
conducta de lichid
Neocupat

Indicaţie:
Toate siguranţele instalaţiei
de pe acoperiş (încălzirea,
ventilaţia, climatizarea) sunt
accesibile din habitaclul
autovehiculului.
Indicaţie:
Alocarea siguranţelor specifică vehiculului şi mărimea
siguranţelor instalaţiei de
pe acoperiş (încălzirea,
ventilaţia, climatizarea) este
descrisă pe eticheta adezivă de la siguranţe.

TOURISMO / M / L (Euro VI)/10.2014 RO

493

Auto­asistenţa
Utilizarea siguranţelor
Utilizarea siguranţelor

Pericol!

Păstraţi permanent câteva siguranţe în autovehicul pentru cazuri
de necesitate.

Nu şuntaţi şi nu reparaţi niciodată siguranţele.

Precauţie:
Siguranţele au rolul de a proteja instalaţia electrică de intensităţi prea
ridicate ale curentului (care ar duce
la încălzirea conductorilor peste limita
admisă)!

Indicaţie:
Siguranţele se află pe panoul de comandă de la postul conducătorului
auto în habitaclul (01), pe panoul de
comandă de sub postul conducătorului auto (02), pe panoul de comandă
auxiliar (03) şi pe panoul de comandă
din plafon (09), precum şi în instalaţia
de pe acoperiş pentru încălzire, ventilare, respectiv climatizare, în canalul
din acoperiş de deasupra WC­ului.
Suplimentar, în panoul de comandă cu
siguranţe (PDB) (06).

494

Pericol!

M54_00-1058-71

Respectaţi obligatoriu aceste indicaţii!

Introduceţi numai siguranţe de amperajul prescris. Nu înlocuiţi niciodată
siguranţele cu altele de amperaj mai
ridicat ­ consecinţa poate fi provocarea
unor deteriorări la instalaţia electrică.

Pericol!
Pericol!
Înainte de schimbarea unei siguranţe
arse, înlăturaţi obligatoriu cauza scurtcircuitului! Acordaţi atenţie realizării
unui bun contact la conexiuni!

TOURISMO / M / L (Euro VI)/10.2014 RO

Înaintea oricăror lucrări la instalaţia
electrică, deconectaţi întrerupătorul
general al acumulatoarelor (01S01)!

Auto­asistenţa
Debranşarea acumulatoarelor vehiculului
Debranşarea acumulatoarelor
vehiculului
Opriţi motorul.

Pericol!

Pericol!

La debranşarea acumulatoarelor,
apare pericol de explozie datorită
gazului detonant format în urma
scânteilor de rupere! Pentru a exclude
pericolele de accidentare, întrerupătorul general al acumulatoarelor (01S01)
este montat cu o plăcuţă indicatoare
corespunzătoare.

Montaţi numai acumulatoare cu
plumb­acid, niciodată acumulatoare
cu gel. Acumulatoarele trebuie să
fie dotate cu căpăcele de închidere
speciale pentru fiecare element, legate
între ele cu furtunuri de dezaerare
care dirijează astfel în mediu gazele
formate.

Pericol!

M54_00-1058-71

Deconectaţi întrerupătorul general
al acumulatoarelor (01S01).

Înaintea lucrărilor la partea electrică a
autovehiculului, în special la acumulatoare, puneţi întrerupătorul general
al acumulatoarelor în poziţia OPRIT
(cheia se poate scoate). Întrerupătorul
general al acumulatoarelor întrerupe
conductorul principal între borna pozitivă a acumulatorului şi întreaga parte
electrică a autovehiculului şi, din acest
motiv, deconectarea sa este permisă
numai când comutatorul de pornire a
aprinderii este deconectat şi după încheierea fazei de post­funcţionare a
aparatului de încălzire a apei (pericol
de supraîncălzire)!
TOURISMO / M / L (Euro VI)/10.2014 RO

495

Auto­asistenţa
Încărcarea a acumulatoarelor vehiculului
Încărcarea a acumulatoarelor
vehiculului
Indicaţie:
Încărcaţi o dată pe lună acumulatoarele care nu se află în proces de folosire.

Racordarea încărcătorului.
M54_00-0904-01

M54_00-0839-01

Demontaţi şi scoateţi clema bornei
de minus a acumulatorului.
Demontaţi şi scoateţi clema bornei
de plus a acumulatorului.
Legarea la borne a acumulatoarelor se desfăşoară în ordine inversă.

Introduceţi sania acumulatorului
din nou până la opritor, până când
bolţurile (2) cu gaură transversală ies în afară şi asiguraţi­o cu
cele două şplinturi (1) în stânga şi
dreapta.
Pericol!
Şplinturile de siguranţă (1) ale saniei
acumulatorului trebuie să fie montate
întotdeauna în stânga şi dreapta, pentru a împiedica deplasarea în afară a
acumulatoarelor în timpul cursei!

496

TOURISMO / M / L (Euro VI)/10.2014 RO

Pericol!
Pericol de explozie datorită formării
de gaz detonant! La încărcarea acumulatoarelor vehiculului, asiguraţi o
ventilare suficientă!

Indicaţie:
Respectaţi valorile corecte pentru tensiunea de încărcare (24, respectiv 12
V) şi curentul de încărcare (aprox.
1/10 din capacitatea nominală, de ex.
acumulatoarele de 200 Ah cu un curent de încărcare de 20 A)!

Auto­asistenţa
Indicaţii privind asistarea pornirii
Deconectaţi încărcătorul după ce
încărcarea a fost realizată.
Pericol!
Scoateţi clemele de racord numai
după ce acumulatorul nu mai elimină
gaze (aşteptaţi câteva minute)!

Indicaţii privind asistarea pornirii
Respectaţi indicaţiile privind procedeul de asistare a pornirii!
Precauţie:
Înainte de racordarea cablurilor de
asistare a pornirii, se va acorda atenţie tensiunii de funcţionare (24 V) şi
polarităţii!

Precauţie:

Indicaţie:
Un acumulator descărcat poate să îngheţe la temperaturi sub ­10 °C. El
trebuie să fie dezgheţat înainte de procesul de asistare a pornirii.

Pericol!
Pericol de producere a unor arsuri chimice! Pe parcursul procesului de asistare a pornirii, nu vă aplecaţi deasupra
acumulatorului!

Efectuaţi asistarea pornirii folosind
exclusiv cabluri de asistare a pornirii (secţiunea conductorilor de aprox.
70 mm²); în niciun caz nu se va folosi
un încărcător rapid. Respectaţi prescripţiile de securitate!

Precauţie:
Utilizaţi numai cabluri de asistare a
pornirii cu cleme de borne izolate!

TOURISMO / M / L (Euro VI)/10.2014 RO

497

Auto­asistenţa
Procedeul de asistare a pornirii
Procedeul de asistare a pornirii
Rotiţi înapoi cheia în comutatorul
aprinderii până la limită.
Racordaţi mai întâi un capăt al cablului de plus la borna (+) a acumulatorului descărcat şi celălalt
capăt la borna (+) a acumulatorului donator.
Legaţi cablul de minus la borna (­)
a acumulatorului donator şi apoi
conectaţi celălalt capăt la o piesă
metalică masivă, înfiletată în şasiul autovehiculului.
Indicaţie:
Cât mai departe posibil faţă de acumulatorul descărcat!

Porniţi în modul obişnuit motorul
autovehiculului care primeşte curent şi lăsaţi­l să meargă în gol.
Opriţi motorul autovehiculului care
debitează curent.
Debranşaţi complet partea de
masă a cablului de asistare a
pornirii, apoi debranşaţi cablul de
plus.
Indicaţie:
Înainte de debranşarea cablurilor de
asistare a pornirii, conectaţi consumatorii mai mari ai autovehiculului care
primeşte curent, cum ar fi luminile,
încălzirea geamurilor sau ventilarea,
pentru a preîntâmpina apariţia vârfurilor de tensiune.

Lăsaţi motorul autovehiculului care
debitează curent să funcţioneze
cu turaţie ridicată.

498

TOURISMO / M / L (Euro VI)/10.2014 RO

Activarea diagnozei On­Board
Indicaţie:
Diagnoza On­Board nu înlocuieşte diagnoza Off­Board (diagnoza STAR),
deoarece anumite funcţionalităţi pot fi
verificate numai cu ajutorul diagnozei
Off­Board (de ex. atribuirea pe canale
a senzorilor şi actuatorilor din sistemele EBS, respectiv ABS/ASR).

Auto­asistenţa
Activarea diagnozei On­Board
HLK ­ Încălzirea, ventilaţia, climatizarea (ATC­CAN)

Pericol!
Efectuarea oricăror lucrări la autovehicul în vederea remedierii defecţiunilor
afişate este permisă numai personalului autorizat!

BS ­ Sistemul de comandă pentru
frânare

M68_00-0214-71

Apăsaţi tasta (14) „Sistem” în mod
repetat, până când sistemul corespunzător este afişat pe display­ul
(10).
Indicaţie:
Activarea diagnozei On­Board este
posibilă numai în situaţiile: ­ Autovehiculul în staţionare ­ frâna de mână/
parcare activată ­ poziţia „PORNIT” a
comutatorului de aprindere

GS ­ Cutia de viteze automatizată
(ASG)
FR ­ Sistemul pentru reglajele de
deplasare, respectiv (CPC) (common powertrain controller)

ZV ­ Închiderea centralizată (opţiune DS)
Apăsaţi tasta (17) „Info”.
Indicaţie:
Pot fi apelate următoarele informaţii:
MBS ­ numărul de identificare Mercedes­Benz (unitatea de comandă);
F ­ codul de eroare (erorile actuale/
memorate); MW ­ valorile de măsură
(valorile efective); BW ­ valorile binare.

PLD ­ Sistemul de reglaj al motorului (MR)
RS ­ Sistemul de comandă pentru
Retarder
Tahometrul TCO
Sistemul de comandă cu programare flexibilă (FPS)
DM ­ Multiplexorul cu display pentru postul conducătorului auto
TOURISMO / M / L (Euro VI)/10.2014 RO

499

Auto­asistenţa
Citirea şi decodificarea indicaţiei de pe display la diagnoza On­Board
Citirea şi decodificarea indicaţiei de pe display la diagnoza
On­Board

Indicaţie:

Ştergerea memoriei de erori a
sistemului selectat

Eroarea 2 (14.2)

Indicaţie:
Eroare actuală (14.3)

Indicaţie:
Valenţa erorii 2 = grav (14.4)
M68_00-0214-71

Indicaţie:

M54_00-0193-01

Afişaj exemplificator:

Codul de eroare 1001 (14.5)

Indicaţie:
Sistemul FPS (14.1)

500

Indicaţie:
Nr. canal 7 (14.6)

TOURISMO / M / L (Euro VI)/10.2014 RO

Apăsaţi şi menţineţi apăsată tasta
(16) „Reset”. Acţionaţi suplimentar
tasta (15) „Quit”, până când indicaţia „RESET” apare pe display­ul
(10).

Auto­asistenţa
Încheierea diagnozei On­Board
Încheierea diagnozei On­Board

Schimbarea becurilor

Precauţie:

Indicaţie:
Becurile şi luminile constituie parte
componentă a sistemului de securitate
a autovehiculului. De aceea, se va
avea în vedere ca toate becurile să fie
în permanenţă funcţionale.

Pericol!
M68_00-0214-71

Acţionaţi tasta (15) „Quit”.

Becurile pot fi foarte fierbinţi! Pericol
de provocare a arsurilor! De aceea,
lăsaţi­le să se răcească complet înainte de schimbare!

Deconectaţi luminile înainte de
schimbarea becurilor, pentru a evita
un eventual scurtcircuit.

Pericol!
Nu utilizaţi becuri care au suferit şocuri prin cădere sau al căror balon de
sticlă prezintă zgârieturi! Becul se află
sub presiune şi poate crăpa! În cazul
spargerii becurilor, puteţi suferi vătămări cauzate de cioburile de sticlă!

Precauţie:
Pericol!
La schimbarea becurilor, purtaţi ochelari de protecţie şi mănuşi care nu alunecă, pentru a evita vătămările!

Protejaţi de umiditate becurile aflate în
funcţiune şi nu le aduceţi în contact cu
lichide.

TOURISMO / M / L (Euro VI)/10.2014 RO

501

Auto­asistenţa
Schimbarea becurilor
Precauţie:
Prezenţa petelor pe balonul de sticlă
duce la scăderea duratei de serviciu a
becului. Nu apucaţi balonul de sticlă
cu mâinile goale. După caz, curăţaţi
balonul de sticlă rece cu alcool sau
spirt şi ştergeţi­l până la uscare cu o
cârpă fără scame.

Precauţie:
Acordaţi atenţie poziţiei corecte a garniturilor; înlocuiţi garniturile deteriorate.

Pericol!
Nu permiteţi copiilor să se apropie de
becuri.

Indicaţie:
Puneţi în funcţiune becurile numai în
lămpi închise, construite special şi utilizaţi numai lămpi înlocuitoare de acelaşi tip şi de tensiunea prevăzută.

502

Nu schimbaţi lămpile cu descărcare
în gaz prin mijloace proprii. Încredinţaţi operaţia de schimbare a lămpilor
cu descărcare în gaz defecte numai
unui atelier de specialitate cu personal
calificat, care dispune de cunoştinţele
de specialitate necesare şi de uneltele
pentru lucrările respective. EvoBus vă
recomandă un partener de service al
OmniPlus.

Protecţia mediului
La evacuarea ca deşeu a becurilor
sau tuburilor fluorescente, respectaţi
prescripţiile legale.

Pericol!

Indicaţie:
Verificaţi eventualele urme de coroziune la contacte, curăţaţi­le după caz.

Pericol!

Lămpile cu descărcare în gaz funcţionează la înaltă tensiune, precum
şi la presiune şi temperatură ridicate.
La atingerea pieselor conductoare ale
lămpii şi a elementului adiţional înseriat (pentru limitarea curentului), există
pericol de moarte. În caz de deteriorare a farului, nu atingeţi lampa cu
descărcare în gaz.

TOURISMO / M / L (Euro VI)/10.2014 RO

Pericol!
Lucrările relevante pentru securitate şi
lucrările la sistemele relevante pentru
securitate vor fi efectuate obligatoriu
de către un atelier de specialitate calificat.

Înlocuirea becurilor de faruri /
farurilor de ceaţă / lămpii de
semnalizare intermitentă faţă
Demontaţi capacul (dreapta 4 închizătoare rapide).

Auto­asistenţa
Schimbarea becurilor
Indicaţie:

Indicaţie:

Farul este accesibil din habitaclul autovehiculului (dreapta), respectiv prin
clapeta de întreţinere de sub postul
conducătorului auto (stânga). Deschideţi această clapetă cu mânerul de
tragere din stânga, de lângă scaunul
conducătorului auto.

La schimbarea lămpii de semnalizare intermitentă, rotiţi dulia lămpii
spre stânga şi extrageţi­o. Apăsaţi
becul spre baza sa, rotiţi­l spre
stânga şi extrageţi­l.
Indicaţie:
Asamblarea se realizează în ordine
inversă.

Introduceţi becul nou astfel încât ciocurile de ghidaj de la discul duliei să
se angreneze în degajările de la gâtul
oglinzii farului.

Indicaţie:
Asamblarea se realizează în ordine
inversă.

M54_00-0102-01

La schimbarea becului pentru farurile principale/ farurile de ceaţă,
apăsaţi jugul de sârmă în lateral şi
scoateţi capacul din plastic.
Desfaceţi legătura prin cablu (5) a
becului.
Decroşaţi arcul de reţinere (6) şi
scoateţi becul.

TOURISMO / M / L (Euro VI)/10.2014 RO

503

Auto­asistenţa
Schimbarea becurilor
Înlocuirea becului de la lumina de
delimitare

Înlocuirea becului de la lumina
laterală de semnalizare
intermitentă

Indicaţie:
Asamblarea se realizează în ordine
inversă.

Înlocuirea becului dintr­o lampă
spate
Deschideţi clapeta de întreţinere
stânga, respectiv dreapta.
Rotiţi soclul becului corespunzător
cu 45° spre stânga.
Apăsaţi becul spre baza sa, rotiţi­l
spre stânga şi extrageţi­l.

M54_00-0103-01

Extrageţi dulia lămpii (7) spre înapoi.
Extrageţi lampa cu soclu de sticlă
(8) din dulia lămpii.

M54_00-0105-01

Desfaceţi şi scoateţi şuruburile de
fixare (3) şi extrageţi carcasa.
Apăsaţi becul (4) spre baza sa,
rotiţi­l spre stânga şi extrageţi­l.

Indicaţie:
Asamblarea se realizează în ordine
inversă.

504

TOURISMO / M / L (Euro VI)/10.2014 RO

Indicaţie:
Asamblarea se realizează în ordine
inversă.

Auto­asistenţa
Schimbarea becurilor
Înlocuirea becului din lampa spate
sus

Înlocuirea becului de la lumina de
acces

M54_00-0678-01

M54_00-0882-01

Scoateţi căpăcelele de acoperire
(1), desfaceţi şi scoateţi şuruburile
şi deschideţi capacele din plastic
stânga, respectiv dreapta.

Rotiţi soclul (2) luminii corespunzătoare (3), respectiv (4) cu 45°
spre stânga.
Apăsaţi becul spre baza sa, rotiţi­l
spre stânga şi extrageţi­l.
Indicaţie:
Asamblarea se realizează în ordine
inversă.

M54_00-0110-01

Înlăturaţi cele două şuruburi de
fixare (1) şi scoateţi lampa.
Extrageţi becul.
Indicaţie:
Asamblarea se realizează în ordine
inversă.

TOURISMO / M / L (Euro VI)/10.2014 RO

505

Auto­asistenţa
Reglarea farurilor pentru circulaţie pe dreapta sau stânga (numai pentru autovehiculele cu faruri ...
Înlocuirea tuburilor fluorescente
pentru lumina la toaletă

Reglarea farurilor pentru circulaţie
pe dreapta sau stânga (numai
pentru autovehiculele cu faruri
Bi­Xenon)
Precauţie:
În cazul autovehiculelor echipate cu
faruri Bi­Xenon, farurile pot fi reglate
pe circulaţie pe dreapta, respectiv pe
circulaţie pe stânga! Vă rugăm să respectaţi prescripţiile specifice ţării!

Deconectaţi luminile.
M54_00-0114-01

Desprindeţi capacul (3) cu ajutorul
unei şurubelniţe.
Răsuciţi tuburile fluorescente cu
90° şi extrageţi­le.

Pericol!
Becurile şi suporturile lămpilor pot fi
fierbinţi şi sunt presurizate în interior!

Indicaţie:
Asamblarea se realizează în ordine
inversă.

506

TOURISMO / M / L (Euro VI)/10.2014 RO

Scoateţi capacul.
Indicaţie:
Farul este accesibil din habitaclul autovehiculului (dreapta), respectiv prin
clapeta de întreţinere de sub postul
conducătorului auto (stânga).

Deconectaţi luminile.
Pericol!
Scoateţi cheia de contact. Instalaţia
de lumini trebuie să fie scoasă de sub
tensiune! Precauţie! Lămpile cu descărcare în gaz sunt acţionate cu înaltă
tensiune!

Deschideţi şi luaţi capacul din
plastic prin rotire spre stânga
(open).

Auto­asistenţa
Acţionarea în caz de urgenţă a uşilor (depresurizarea uşilor prin acţionarea robinetului de urgenţă)
Indicaţie:
Asamblarea se realizează în ordine
inversă.

Acţionarea în caz de urgenţă a
uşilor (depresurizarea uşilor prin
acţionarea robinetului de urgenţă)
Pericol!

M82.00-0142-71

Reglarea farurilor se realizează de
la cursorul din tablă (1).

Toate uşile trebuie să fie deblocate
obligatoriu în timpul cursei! ­ Vezi instrucţiunile de exploatare din capitolul
"Deschiderea/blocarea" "Deblocarea
circuitului uşilor la uşa faţă dreapta/
deblocarea uşii centru dreapta/ deblocarea circuitului uşilor cu telecomanda
radio (opţiune DS)"!

Indicaţie:
Cursorul din tablă (1) în sus: Circulaţie de dreapta (RV)

Indicaţie:
Cursorul din tablă (1) în jos: Circulaţie
de stânga (LV)

TOURISMO / M / L (Euro VI)/10.2014 RO

507

Auto­asistenţa
Acţionarea în caz de urgenţă a uşilor (depresurizarea uşilor prin acţionarea robinetului de urgenţă)
Indicaţie:
3.2 Robinetul de urgenţă exterior pentru uşa centru dreapta

Indicaţie:
3.3 Robinetul de urgenţă interior pentru uşa centru dreapta
M72_00-0023-01

Înlăturaţi sigiliul cu plumb de la
robinetul de urgenţă.

Rotiţi robinetul de urgenţă interior
(3.1/3.3), respectiv robinetul de
urgenţă exterior (3/3.2) în sensul
indicat de săgeată.

Indicaţie:
3 Robinetul de urgenţă exterior pentru
uşa faţă dreapta

Indicaţie:
3.1 Robinetul de urgenţă interior pentru uşa faţă dreapta

508

Indicaţie:
La acţionarea robinetului de urgenţă,
ventilul uşii va fi dezaerat. Concomitent, instalaţia uşilor va fi dezaerată
prin intermediul robinetului de urgenţă.
Instalaţia uşilor este acum depresurizată şi trebuie să permită deschiderea
uşilor cu mâna!

TOURISMO / M / L (Euro VI)/10.2014 RO

Buzzer­ul de avertizare din locul
conducătorului auto emite un semnal! Lumina indicatoare roşie de
avertizare din butonul corespunzător pentru uşă trebuie să semnalizeze intermitent! Pe display­ul
afişajului multifuncţional, apare împreună cu un mesaj roşu şi acest
simbol.
Repunerea în funcţiune a instalaţiei uşilor: ­ Aduceţi robinetul de
urgenţă în poziţia normală ­ instalaţia de aer comprimat a uşii este
din nou alimentată lent prin intermediul unei clapete de pornire şi
revine în poziţia „înainte de acţionarea robinetului de urgenţă”.

Auto­asistenţa
Deblocarea de urgenţă a clapetelor compartimentului de bagaje la ieşirea din funcţiune a alimentării cu ...
Pericol!
Pericol de accidentare! La repunerea
în funcţiune a instalaţiei uşilor, nu este
permisă prezenţa niciunei persoane
în raza de mişcare a foii de uşă! La
repunerea în funcţiune, uşile nu au
voie să execute mişcări bruşte sau
batante!

Aplicaţi din nou sigiliul de plumb la
robinetul de urgenţă.

Deblocarea de urgenţă a clapetelor compartimentului de bagaje la
ieşirea din funcţiune a alimentării
cu aer comprimat
Indicaţie:
După o ieşire completă din funcţiune a
alimentării centrale cu aer comprimat
şi a alimentării electrice cu tensiune,
clapetele portbagajului pot fi deblocate
prin sistemul de acţionare în caz de
urgenţă (rezerva de aer comprimat din
roata de rezervă).

M00_00-0084-01

Deschideţi clapeta frontală a autovehiculului de la maneta (1) din
scara de urcare a uşii faţă dreapta
Scoateţi roata de rezervă

TOURISMO / M / L (Euro VI)/10.2014 RO

509

Auto­asistenţa
Demontaţi oglinda exterioară, ataşaţi oglinda pentru cazuri de urgenţă (opţiune DS)
Indicaţie:
Roata de rezervă dispune de o presiune de aprox. 8 bar. Aerul comprimat din roata de rezervă pătrunde
prin supapele reversibile direct în cilindrii din închizătoarele portbagajului
şi deblochează clapetele portbagajului. Clapetele portbagajului pot fi acum
deschise.
M40_00-0073-01

Scoateţi conducta flexibilă cu racordul pentru pneuri (2) din placa
aflată după dulapul frontal pentru
încălzire şi racordaţi­o la ventilul
de umflare a pneului de la roata
de rezervă.

510

Indicaţie:

Demontaţi oglinda exterioară,
ataşaţi oglinda pentru cazuri de
urgenţă (opţiune DS)
Indicaţie:
Oglinda pentru cazuri de urgenţă (dotarea specială) se află în compartimentul de bagaje şi se poate utiliza pe
ambele părţi. Scule necesare pentru
montare: cheie Inbuss cu deschiderea
de 6, şurubelniţă pentru şuruburi cu
cap crestat, cheia fixă cu deschiderea
de 15

Umflaţi roata de rezervă cât mai repede posibil la presiunea prescrisă!

TOURISMO / M / L (Euro VI)/10.2014 RO

Pericol!
Efectuaţi lucrările numai cu o scară
adecvată. Asiguraţi scara contra alunecării.

Auto­asistenţa
Demontaţi oglinda exterioară, ataşaţi oglinda pentru cazuri de urgenţă (opţiune DS)
Desfaceţi şi scoateţi şuruburile de
fixare (10) ale braţului oglinzii (5).
Scoateţi braţul oglinzii (5).

M88_70-0002-01

Scoateţi capacul de acoperire
superior de la braţul oglinzii. În
acest scop, apăsaţi în interior cele
2 închizătoare rapide (1) şi rotiţi
cu 90° (poziţia transversală faţă
de sensul de deplasare).

M88_70-0004-01

Detaşaţi conectorul electric de
la fişa (2). Trageţi spre exterior
clama de siguranţă (7), rotiţi cu
30°. Desfaceţi şuruburile de strângere (3) câteva rotaţii. Dacă este
încorporată o încuietoare (8) (dotarea specială), aceasta trebuie
să fie deblocată. Extrageţi capul
oglinzii (4) din braţul oglinzii (5)
spre înainte.

M88_70-0003-01

Desfaceţi şi scoateţi şuruburile
de fixare (1.1) ale oglinzii pentru
cazuri de urgenţă (1) şi extrageţi
oglinda pentru cazuri de urgenţă.
Montaţi oglinda pentru cazuri de
urgenţă în punctele de fixare ale
braţului oglinzii şi strângeţi şuruburile de fixare (10).

TOURISMO / M / L (Euro VI)/10.2014 RO

511

Auto­asistenţa
Acţionarea în caz de urgenţă a încălzirii locului conducătorului auto
Pericol!
Verificaţi fixarea sigură a oglinzii pentru cazuri de urgenţă, reglaţi oglinda
pentru cazuri de urgenţă.

Acţionarea în caz de urgenţă a
încălzirii locului conducătorului
auto

Pericol!
Oglinzile exterioare reflectă o imagine
micşorată. În realizate, obiectele pot fi
mai apropiate decât apar în oglindă!

M83_00-0098-01

M83_00-0176-01

Demontaţi clapeta de service frontală (1). În acest scop, desfaceţi
şi scoateţi şuruburile de fixare (2).

În starea nealimentată electric a
ventilului de reglare pentru apă
(7.1), detaşaţi conectorul electric
(7.6)
Trageţi pârghia de acţionare în
caz de urgenţă (7.7) în sensul indicat de săgeată
Mişcarea pârghiei de acţionare în
caz de urgenţă (7.7) în direcţia "A"
= supapa se închide, mişcare în
direcţia "B" = supapa se deschide

512

TOURISMO / M / L (Euro VI)/10.2014 RO

Auto­asistenţa
Acţionarea în caz de urgenţă a încălzirii pentru spaţiul pasagerilor
Indicaţie:

Acţionarea în caz de urgenţă a
încălzirii pentru spaţiul pasagerilor

Sesizarea unui opritor indică fiecare
poziţie de capăt! La acţionarea în caz
de urgenţă, nu este posibilă reglarea
electronică a temperaturii de ieşire
pentru încălzirea locului conducătorului
auto!

de răcire pentru răcirea motorului, prin
intermediul celor două vane manuale
de blocare din turul încălzirii (1) şi returul încălzirii.

Precauţie:
Nu puneţi în funcţiune încălzirea şi
aparatul de încălzire a apei!

M83.00-0939-71

Acţionaţi vana manuală de blocare
de pe tur (1)
Indicaţie:
Dacă încălzirea, ventilarea şi sistemul
de reglaj pentru climatizare devin incontrolabile (neetanşeitate la supapa
de reglare a încălzirii/ încălzire pe timp
de vară) şi în caz de neetanşeităţi în
circuitul de încălzire, circuitul lichidului
de răcire pentru sistemul de încălzire
poate fi separat de circuitul lichidului
TOURISMO / M / L (Euro VI)/10.2014 RO

513

Auto­asistenţa
Lucrările de întreţinere la instalaţia de climatizare din autovehicul (întreţinerea filtrelor)
Lucrările de întreţinere la instalaţia
de climatizare din autovehicul
(întreţinerea filtrelor)
Curăţarea/ înlocuirea filtrului de
aer recirculat

Indicaţie:
Casetele cu filtre pentru aerul recirculat (3) sunt fixate cu câte 4 şuruburi
din plastic (închizătoare rapide). Pentru deschidere, apăsaţi uşor şuruburile
în sus şi rotiţi­le spre stânga cu 90°.

M83.00-0940-71

Acţionaţi vana manuală de blocare
de pe retur (1)
Indicaţie:
Vana manuală de blocare (1) este amplasată în compartimentul motorului
deasupra motorului.

M83_00-0505-71

Deconectaţi comutatorul aprinderii.
Scaunele şi covoarele de pe podea trebuie să fie prevăzute cu
huse şi învelitoare de protecţie.
Scoateţi casetele cu filtre pentru
aerul recirculat (3) din stânga şi
dreapta.

514

TOURISMO / M / L (Euro VI)/10.2014 RO

M83_00-0423-01

Curăţaţi, respectiv schimbaţi materialul filtrant (2) şi montaţi din
nou casetele cu filtre pentru aerul
recirculat.

Auto­asistenţa
Lucrările de întreţinere la instalaţia de climatizare din autovehicul (întreţinerea filtrelor)
Indicaţie:
Pentru închidere, apăsaţi uşor în sus
şuruburile din plastic (1) (închizătoare
rapide) şi rotiţi­le cu 90° spre dreapta.

Curăţarea, respectiv înlocuirea
filtrelor pentru aer proaspăt/
recirculat

Indicaţie:
Poziţia de încorporare: partea colorată
(inscripţionată) în sus.
M83_00-0422-01

Extrageţi toate filtrele pentru aer
proaspăt/ recirculat (1) din stânga
şi dreapta.

M83.00-0901-71

Conectarea comutatorului aprinderii
Acţionaţi tasta (7) de pe pupitrul de comandă HLK şi aşteptaţi
10 secunde.
Deconectaţi comutatorul aprinderii
Rabataţi în jos casetele cu filtre
pentru aerul recirculat din stânga
şi dreapta

Curăţaţi, respectiv înlocuiţi filtrele.
Asamblarea se realizează în ordine inversă
Curăţarea filtrului de aer proaspăt
de la postul conducătorului auto
Deschideţi clapeta roţii de rezervă
din partea frontală a autovehiculului (maneta din scara de urcare a
uşii faţă dreapta)

TOURISMO / M / L (Euro VI)/10.2014 RO

515

Auto­asistenţa
Setul lucrărilor de întreţinere la instalaţia de climatizare
Setul lucrărilor de întreţinere la
instalaţia de climatizare
Curăţarea condensatorului
Indicaţie:
Verificaţi gradul de murdărire, respectiv curăţaţi condensatorul (4) cu motorul oprit şi instalaţia de climatizare
deconectată

Ridicaţi plasa de filtrare pentru aer
proaspăt cu ambele mâini în sus
(aprox. 6 mm) şi apoi extrageţ­o
spre înainte în jos.

M83_00-0105-01

Deşurubaţi complet ventilatorul
condensatorului (4.1)

516

Curăţarea condensatorului este posibilă numai dinspre acoperiş. Asiguraţi autovehiculul staţionat, astfel încât
persoanele neautorizate să nu aibă
posibilitatea de a­l pune în mişcare!
Asiguraţi­vă contra căderii de pe acoperiş (centură de siguranţă, schelă,
scări etc.)

Dacă gradul de murdărire este
normal, suflaţi praful depus în lamele în sensul indicat de săgeată
(4.2) cu aer comprimat

M83_00-0796-71

Scuturaţi prin batere plasa de filtrare pentru aer proaspăt, aspiraţi­o, respectiv suflaţi­o cu aer
comprimat în sens contrar celui de
aspirare. După caz, înlocuiţi plasa
de filtrare

Pericol!

TOURISMO / M / L (Euro VI)/10.2014 RO

Dacă gradul de murdărire este ridicat, pulverizaţi pe lamele o substanţă degresantă (detergent de
curăţare la rece), lăsaţi­o să­şi
facă efectul şi apoi stropiţi cu apă.
Suflaţi cu aer comprimat în sensul
indicat de săgeată (4.2), până la
uscare

Auto­asistenţa
Setul lucrărilor de întreţinere la instalaţia de climatizare
Indicaţie:

iar pe ecran apare simbolul „Compresor de climatizare în funcţiune”.
După aprox. 5 minute, secvenţa
de întreţinere va fi încheiată automat şi LED­ul din tasta Smog (7)
nu se mai aprinde intermitent. O
întrerupere prematură este posibilă numai prin oprirea motorului
(poziţia „Oprit” a comutatorului de
aprindere).

Executarea secvenţei de
întreţinere a compresorului

Pentru a împiedica deformarea lamelelor, dirijaţi jetul de aer, respectiv de
apă, numai vertical (la 90°) faţă de suprafaţa condensatorului!

În final, verificaţi funcţionarea ventilatorului condensatorului (4.1) ­
acesta trebuie să aspire în sens
contrar sensului indicat de săgeată (4.2)
Indicaţie:
Un condensator murdărit cauzează
creşterea presiunii în instalaţia de răcire şi declanşarea întrerupătorului de
siguranţă (înaltă presiune). Intervalul de curăţare depinde de sarcina în
utilizare şi de timpul de folosire!

Indicaţie:
M83.00-0901-71

Apăsaţi concomitent şi menţineţi
apăsate tastele Disponibilitate climatizare (6) şi tasta basculantă
(12) de pe pupitrul de comandă,
în poziţia „Oprit” a comutatorului
de aprindere. Conectaţi comutatorul aprinderii şi porniţi motorul.
LED­ul din tasta Smog (7) începe
să se aprindă intermitent şi LED­ul
din tasta (6) se aprinde. Instalaţia
de climatizare va fi conectată cu o
întârziere de aprox. 60 secunde,

Pentru a asigura etanşeitatea garniturii cu inel de alunecare de la arborele
cotit al compresorului, instalaţia de climatizare trebuie să fie pusă în funcţiune cel puţin o dată pe lună (inclusiv
în lunile de iarnă)!

Indicaţie:
Secvenţa de întreţinere a compresorului este posibilă numai la temperaturi
exterioare mai mari de 0 °C şi cu temperatura lichidului de răcire (circuitul
motorului) mai ridicată decât 50 °C.

TOURISMO / M / L (Euro VI)/10.2014 RO

517

Auto­asistenţa
Setul lucrărilor de întreţinere la instalaţia de climatizare
Verificarea nivelului uleiului în
compresorul de agent frigorigen

Indicaţie:
Uleiul pentru instalaţia de climatizare
circulă împreună cu agentul frigorigen
prin întreaga instalaţie de răcire. Din
acest motiv, nivelul uleiului poate fi diferit la fiecare operaţie de control executată, însă trebuie să fie vizibil prin
vizor între marcajele min. şi max.! Încredinţaţi completarea cu ulei pentru
instalaţia de climatizare (în cazul unui
deficit) numai personalului de specialitate autorizat de la un partener de
service OmniPlus.

de joasă presiune sau de senzorul de
îngheţ!

Verificarea nivelului de agent
frigorigen

M83_00-0425-01

Ţineţi sub observaţie vizorul de la
compresorul de agent frigorigen
când compresorul este în funcţiune (după aprox. 10­15 minute).
Nivelul uleiului trebuie să fie situat
între marcajele (Min. şi Max.).

518

Indicaţie:
Pentru a asigura etanşeitatea garniturii cu inel de alunecare de la arborele cotit al compresorului, instalaţia
de climatizare trebuie să fie pusă în
funcţiune cel puţin o dată pe lună cu
tasta „Reheat” (8) de pe pupitrul de
comandă HLK, pentru aprox. 10­15
minute! La temperaturi exterioare sub
+ 5 °C, acest procedeu se va executa
într­o hală; în caz contrar, instalaţia
va fi deconectată de manocontactul

TOURISMO / M / L (Euro VI)/10.2014 RO

M83_00-0409-01

Deschideţi clapeta de service din
dreapta spate, la acoperiş

Auto­asistenţa
Curăţarea filtrului de apă al circuitului de încălzire
Pericol!
Asiguraţi autovehiculul staţionat, astfel încât persoanele neautorizate să nu
aibă posibilitatea de a­l pune în mişcare! Asiguraţi­vă contra căderii de pe
acoperiş (centură de siguranţă, schelă,
scări etc.)

Încălziţi habitaclul autovehiculului
la > 26 °C
Puneţi în funcţiune instalaţia de
climatizare

Curăţarea filtrului de apă al
circuitului de încălzire

Indicaţie:
Agentul frigorigen trebuie să se mişte
în zona vizorului (8) şi să nu conţină
bule de aer!

Indicaţie:
Încredinţaţi completarea cu agent frigorigen (în cazul unui deficit) numai
personalului de specialitate autorizat de la un partener de service al
OmniPlus!

Indicaţie:
Turaţia motorului aprox. 1500 rot/min.

Verificaţi nivelul de agent frigorigen după un timp de funcţionare
de 15–­20 minute pe vizorul (6):

M83_00-0719-72

Înainte de demontarea filtrului de
apă (3), deconectaţi aparatul de
încălzire a apei (1) cu întrerupătorul general al acumulatoarelor

TOURISMO / M / L (Euro VI)/10.2014 RO

519

Auto­asistenţa
Curăţarea filtrului de apă al circuitului de încălzire
Pericol!
Pericol de opărire a pielii şi ochilor
prin împroşcare cu lichid de răcire fierbinte. Utilizaţi echipament de protecţie
(mănuşi/ ochelari de protecţie). Pericol
de intoxicare prin ingerarea lichidului
de răcire!

Închideţi robinetul (4) dinainte de
filtrul de apă şi robinetul (6) din
turul încălzirii

litri), închideţi robinetul (5) de la
filtrul pentru lichidul de răcire (cu
deschiderea de 32).

capacul (1) cu un inel circular nou
(2).

Deşurubaţi capacul (1) de la filtrul pentru lichidul de răcire (cu
deschiderea de 32) şi scoateţi
cartuşul de filtru (3) din carcasa
filtrului (4).
Curăţaţi cartuşul de filtru (3) sub
jet de apă.
Indicaţie:
Dacă gradul de îmbâcsire este ridicat,
cartuşul de filtru poate fi curăţat şi cu
aer comprimat (max. 5 bar).

Verificaţi dacă există deteriorări la
cartuşul de filtru curăţat.
Protecţia mediului
Înlocuiţi obligatoriu cartuşul de filtru
dacă este deteriorat.

M20_00-0002-01

Pentru blocarea admisiei apei la
filtrul de apă, respectiv pentru golirea carcasei filtrului (aprox. 1,5

520

Introduceţi cartuşul de filtru (3) în
carcasa filtrului (4) şi înşurubaţi

TOURISMO / M / L (Euro VI)/10.2014 RO

M20_00-0003-01

Deschideţi din nou robinetul (5)
de la filtrul pentru lichidul de răcire
(cu deschiderea de 32).
Indicaţie:
Poziţia: A = deschis; B = închis

Auto­asistenţa
Dezaerarea circuitului lichidului de răcire pentru sistemul de încălzire
Dezaerarea circuitului lichidului de
răcire pentru sistemul de încălzire
Pericol!

M54.00-2108-71

Verificaţi nivelul lichidului de răcire
la vasul de expansiune şi completaţi cu lichid de răcire, în cazul
unui deficit.
M83_00-0719-72

Deschideţi din nou robinetul (4) dinainte de filtrul de apă şi robinetul
(6) din turul încălzirii.

Pericol de opărire a pielii şi ochilor
prin împroşcare cu lichid de răcire fierbinte. Utilizaţi echipament de protecţie
(mănuşi/ ochelari de protecţie). Deschideţi buşonul vasului de expansiune
pentru lichidul de răcire numai dacă
temperatura lichidului de răcire este
sub 50 °C. Pericol de intoxicare prin
ingerarea lichidului de răcire!

Indicaţie:
În pupitrul de comandă „Încălzire Ventilaţie Climatizare”, este implementat
un „Program de alimentare”. Acest
program cuprinde toate funcţiile necesare (procesul de comandă al pompelor de recirculare şi supapelor pentru
lichidul de răcire) pentru alimentarea
şi dezaerarea completă a circuitului lichidului de răcire pentru sistemul de
încălzire.

TOURISMO / M / L (Euro VI)/10.2014 RO

521

Auto­asistenţa
Dezaerarea circuitului lichidului de răcire pentru sistemul de încălzire
Indicaţie:

M54.00-2108-71

M83.00-0901-71

Deschideţi lent buşonul (2), pentru
a depresuriza. Apoi deşurubaţi şi
scoateţi buşonul.

522

Porniţi programul de alimentare.
Programul de alimentare este pornit în poziţia „Oprit“ a comutatorului de aprindere. Apăsaţi concomitent şi menţineţi apăsate tasta
Smog (7) şi tasta basculantă (12)
de pe pupitrul de comandă. Aduceţi comutatorul de aprindere în
poziţia „Pornit“ (treapta 2). Ţineţi apăsate tasta Smog (7) şi
tasta basculantă (12), până când
LED­urile din tastele (6, 7, 8, 11)
se aprind. LED­ul din tasta basculantă (12) se aprinde intermitent.

TOURISMO / M / L (Euro VI)/10.2014 RO

Programul de alimentare este alcătuit
din 3 etape. Cu tasta basculantă (12),
se poate trece la următoarea etapă
superioară de program. Cu fiecare
etapă de program parcursă, se stinge
un LED din partea dreaptă a pupitrului de comandă. Între etape, există o
pauză forţată de 10 secunde. În etapa
2, pauza măsoară 6 minute. Trecerea
la etapa următoare este posibilă numai
după scurgerea intervalelor de pauză
forţată (LED­ul din tasta basculantă
(12) începe să se aprindă intermitent).
Începând cu etapa de program 2, motorul trebuie să funcţioneze; în caz
contrar, desfăşurarea programului este
blocată. În etapele de program 2 şi 3,
reglaţi o turaţie de mers în gol ridicată
(aprox. 750 rot/min.) de la maneta
Retarder­ului (vezi Operarea cu maneta Retarder­ului).

Auto­asistenţa
Dezaerarea circuitului lichidului de răcire pentru sistemul de încălzire
Indicaţie:
După fiecare etapă de program şi pe
parcursul acesteia, nivelul lichidului de
răcire la vasul de expansiune al acestuia de la motor trebuie să fie verificat
şi, eventual, completat.

basculantă (12) de pe pupitrul de
comandă, LED­ul din tasta (6) se
stinge.
Indicaţie:

pentru climatizare nu se aprinde), pentru ca instalaţia de climatizare să nu
poată fi conectată (vezi modul de operare, capitolul „Încălzirea ­ ventilarea ­
climatizarea“).

Utilizaţi apă curată, având conţinut de
calcar cât mai redus, bine filtrată (calitate de apă potabilă), amestecată cu
antigel şi agent anti­coroziune (respectaţi prescripţiile privitoare la substanţele consumabile).

Pericol!

M54.00-2108-71

Etapa de program 1 (LED­urile
din tastele 6, 7, 8, 11 se aprind,
motorul autovehiculului oprit): alimentaţi cu lichid de răcire prin
buşonul (1), până când vasul de
expansiune este umplut complet
cu lichid de răcire. Apăsaţi tasta

Dacă nu aveţi la dispoziţie lichid cu
antigel şi agent anti­coroziune, se
poate utiliza şi apă curată (de calitatea apei potabile). Duceţi autovehiculul până la cel mai apropiat partener
de service al OMNIplus, pentru a regla
acolo concentraţia de antigel şi agent
anti­coroziune în apa de răcire la valoarea prescrisă (vezi capitolul „Auto­
asistenţa“). Starea de disponibilitate a
climatizării pentru „Încălzire, ventilare,
sistem de reglaj pentru climatizare“
trebuie să fie dezactivată de la pupitrul
de comandă (HLK) (LED­ul din tasta

M83_00-0403-01

Etapa de program 2 (motorul
autovehiculului funcţionează la
turaţie de mers în gol ridicată
cu aprox. 750 rot/min/ durata
aprox. 6 min): vor fi conectate
pompele de recirculare (2, 5) şi
aparatul de încălzire auxiliară (1).
Dezaeraţi circuitele cu lichid de
răcire şi umpleţi complet vasul

TOURISMO / M / L (Euro VI)/10.2014 RO

523

Auto­asistenţa
Dezaerarea circuitului lichidului de răcire pentru sistemul de încălzire
de expansiune pentru lichidul de
răcire cu lichid de răcire.
Pericol!
Pericol de accidentare! Procedaţi cu
precauţie sporită în apropierea pieselor fierbinţi, rotative şi mobile.

Pericol!
Pericol de intoxicare şi asfixiere! Din
cauza pericolului de intoxicare şi asfixiere, încălzirea auxiliară nu are voie
să fie pusă în funcţiune în spaţii închise, cum ar fi garajele sau atelierele.
De asemenea, nici în regimurile funcţionale Timer sau Preselecţie.

Indicaţie:
Pericol de foc şi incendiu! Datorită
temperaturii înalte a gazelor de eşapament şi a ţevii fierbinţi de evacuare
a gazelor arse din încălzirea auxiliară,
există pericol de foc, respectiv incendiu. De aceea, nu opriţi sau parcaţi
autovehiculul peste materiale inflamabile (de ex. iarbă), dacă încălzirea auxiliară este în funcţiune, a fost în funcţiune în intervalul imediat premergător
sau este pusă în funcţiune de la tasta
de încălzire instantanee/ temporizată.

Pericol!
Pericol de incendiu! Dacă există posibilitatea de formare a vaporilor sau
pulberilor inflamabile (de ex. în apropiere de benzinării, depozite de carburanţi, depozite de cărbuni, depozite de
praf de lemn, depozite de cereale sau
instalaţii similare), încălzirea auxiliară
trebuie să rămână deconectată.

M83.00-0901-71

Apăsaţi tasta basculantă (12) de
pe pupitrul de comandă, LED­ul
din tasta (8) se stinge. Etapa de
program 3 (motorul autovehiculului
funcţionează la turaţie de mers în
gol ridicată cu aprox. 750 rot/min):
pompele de recirculare şi aparatul
de încălzire auxiliară sunt conectate. Dezaeraţi circuitele cu lichid
de răcire şi umpleţi complet vasul
de expansiune pentru lichidul de
răcire cu lichid de răcire.
Apăsaţi tasta basculantă (12) de
pe pupitrul de comandă, LED­urile
din tasta 7 şi 11 se sting şi pro-

524

TOURISMO / M / L (Euro VI)/10.2014 RO

Auto­asistenţa
Dezaerarea circuitului lichidului de răcire pentru sistemul de încălzire
gramul de alimentare este încheiat.

M54.00-2108-71

Citiţi nivelul lichidului de răcire şi
alimentaţi până la marcajul de maxim (1.2).

TOURISMO / M / L (Euro VI)/10.2014 RO

525

526

TOURISMO / M / L (Euro VI)/10.2014 RO

Date tehnice
Cuprins
Datele autovehiculului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 528
Planul general al becurilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 529

TOURISMO / M / L (Euro VI)/10.2014 RO

527

Date tehnice
Datele autovehiculului
Datele autovehiculului
Notaţie

Valoare

Lungimea autovehiculului

15 RHD:
12140 mm
16 RHD­2:
12960 mm
16 RHD:
12960 mm
17 RHD:
13990 mm

Lăţimea autovehiculului

2550 mm

Înălţimea autovehiculului
(incl. instalaţia de
climatizare)

aprox.
3620 mm

528

Notaţie

Valoare

Notaţie

Valoare

Masa totală admisă
(în funcţie de ţara
de înscriere în
circulaţie ­ de ex.
Germania)

15 RHD:
18000 kg
16 RHD­2:
18000 kg
16 RHD:
24000 kg
17 RHD:
24000 kg

Sarcina tehnic
admisă pe osia
motoare
(în funcţie de ţara
de înscriere în circulaţie, exploatare
etc. ­ de ex. Germania)

15 RHD:
11500 kg
16 RHD­2:
11500 kg
16 RHD:
11500 kg
17 RHD:
11500 kg

Sarcina tehnic
admisă pe osia
faţă

15 RHD:
7100 kg
16 RHD­2:
7100 kg
16 RHD:
7100 kg
17 RHD:
7100 kg

Sarcina tehnic admisă pe osia auxiliară purtătoare
posterioară

16 RHD:
5750 kg
17 RHD:
5750 kg

(în funcţie de ţara
de înscriere în circulaţie, exploatare
etc. ­ de ex. Germania)

TOURISMO / M / L (Euro VI)/10.2014 RO

(în funcţie de ţara
de înscriere în circulaţie, exploatare
etc. ­ de ex. Germania)

Date tehnice
Planul general al becurilor
Notaţie
Ampatamentul
între osiile 1­2.
Osie

Ampatamentul
între osiile 2­3
Osie
Cercul de viraj

Consola faţă

Valoare

Notaţie

Planul general al becurilor

Valoare

15 RHD:
6080 mm
16 RHD­2:
6900 mm
16 RHD:
6080 mm
17 RHD:
7110 mm

Consola spate

16 RHD:
1350 mm
17 RHD:
1350 mm

Volumul total al
rezervorului de
carburant

RHD:
aprox. 440 l

Volumul rezervorului de aditiv
AdBlue

RHD:
aprox. 40 l

Rezervor cu lichid de spălare a
geamurilor

aprox. 22 l

15 RHD:
20980 mm
16 RHD­2:
23070 mm
16 RHD:
21190 mm
17 RHD:
23670 mm

15 RHD:
3300 mm
16 RHD­2:
3300 mm
16 RHD:
2770 mm
17 RHD:
2770 mm

Notaţie

Valoare

Farurile de fază
lungă, farurile de
ceaţă

24V 70W H1

Farurile fazei de
întâlnire

24V 70W H7

Luminile de delimitare faţă jos

Soclul balonului de sticlă
24V 5W

Luminile de delimitare faţă sus

LED

Luminile de semnalizare intermitentă faţă şi spate
jos

24V 21W
BA15 galben

2760 mm

TOURISMO / M / L (Euro VI)/10.2014 RO

529

Date tehnice
Planul general al becurilor
Notaţie

Valoare

Luminile de semnalizare intermitentă şi luminile
de frână, luminile pentru deplasare cu spatele,
luminile de poziţie spate pentru
ceaţă

24V 21W
BA15

Luminile spate jos

24V 5W BA15

Luminile pentru
numărul de înmatriculare

LED

Luminile de marcaj lateral

LED

Luminile de încadrare a remorcii
pe banda de circulaţie

24V 4W T8/4

530

Notaţie

Valoare

Iluminarea culoarului central sus

T5 F35W Tuburile fluorescente

Iluminarea culoarului central jos

LED

Lămpile de citit

24V 10W
BA15

Lumina de noapte

LED

Lumina pentru
apel de service

LED

Luminile de acces

Halogen 24V
20W

Lumina de la postul conducătorului
auto

Halogen 24V
10W

Lumina la toaletă

Tuburile fluorescente 24V
8W

TOURISMO / M / L (Euro VI)/10.2014 RO

Index

A
Acumulatoarele
Debranşarea . . . . . . . . . . . . . 495
Frazele de securitate . . . . . . . 449
Încărcarea . . . . . . . . . . . . . . . 496
AdBlue®
Substanţa consumabilă . . . . 38-39
Afişajul destinaţiei de călătorie
Pupitrul de comandă . . . . 108-109
Afişajul multifuncţional . . . . 100-101
Ajustarea oglinzilor . . . . . . . 95, 161
Alimentarea cu carburant
AdBlue® . . . . . . . . . . . . . . . . 40-41
Carburantul Diesel . . . . . . . . . . 34
Alocarea siguranţelor
instalaţia de pe acoperiş
pentru încălzire, ventilaţie,
climatizare (Konvekta) . . . 492-493
instalaţia de pe acoperiş
pentru încălzire, ventilaţie,
climatizare (Webasto) . . . 490-491
Panoul de comandă
auxiliar . . . . . . . . . . . . . . . 476-478

Panoul de comandă cu siguranţe (Power Distribution
Board PDB) . . . . . . . . . . . . . . 484
Panoul de comandă din
locul conducătorului auto
în habitaclu . . . . . . . . . . . 470-472
Panoul de comandă din
plafon . . . . . . . . . . . . . . . . 488-489
Panoul de comandă
principal (sub locul
conducătorului auto) . . . . 474-475
Aparatul de încălzire auxiliară
Activare . . . . . . . . . . . . . . 241-242
Activarea timpului de
comandă programat . . . . . 245-246
Dezactivarea unui timp de
comandă activat . . . . . . . . . . . 247
Programarea duratei de
conectare . . . . . . . . . . . . . 247-248
Programarea timpilor de
comandă . . . . . . . . . . . . . 243-244
Asistarea pornirii
Efectuare . . . . . . . . . . . . . . . . 498
Indicaţii . . . . . . . . . . . . . . . . . . 497
Ataşarea cricului . . . . . . . . . . . . 423

Autovehicul
ridicare/ coborâre . . . . . . . 148-149
B
Bara de tractare . . . . . . . . . . . . 112
Bucătăria de bord
avarii . . . . . . . . . . . . . . . 316, 361
Comutatorul de deblocare 97, 172
Indicaţii generale . . 280, 326, 337
Operare . . . . . . . . . . . . . 290, 343
prima punere în
funcţiune . . . . . . . . . 284-285, 338
Punerea în funcţiune 286, 339-340
Schimbarea
siguranţelor . . . 314-315, 359-360
scoaterea din
funcţiune . . . . . 322-323, 366-367
Utilizarea în perioada de
iarnă . . . . . . . . . . . . . . . . 309, 355
Verificarea şi curăţarea filtrului pentru apa
proaspătă . . . . . . . . . . . . 289, 343
Butonul pentru uşi
Uşa I . . . . . . . . . . . . . . . . 99, 175
Uşa II . . . . . . . . . . . . . . . . 99, 176

TOURISMO / M / L (Euro VI)/10.2014 RO

531

Index
Butonul pentru uşi din locul
conducătorului auto . . . . . . 110, 255
C
Capacele ornamentale ale roţilor
demontarea . . . . . . . . . . . 424-425
montarea . . . . . . . . . . . . . 432-433
Centura de siguranţă
scaunele din spaţiul pentru
pasageri . . . . . . . . . . . . . . . . . 187
scaunul conducătorului auto . 186
Scaunul însoţitorului . . . . . . . . 187
Ciocanul pentru spargerea
geamului în caz de urgenţă . . . 113
Circuitul de carburant
Dezaerarea . . . . . . . . . . . . . . 446
Circuitul lichidului de răcire pentru
sistemul de încălzire
Curăţarea filtrului de apă . 519-520
Dezaerarea . . . . . . . . . . . 521-525
Circuitul pentru curse cu
elevi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96, 167
Clapetă de întreţinere . . . . . . . . 273

532

Clapetele compartimentului de
bagaje
Deblocarea de urgenţă . 272, 509
Clapetele exterioare
Vedere de ansamblu . . . . . . . 122
Coloana de direcţie
­ reglarea . . . . . . . . . . . . . 93, 133
Compartimentul acumulatoarelor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 468
Compartimentul de odihnă al
conducătorului auto
Comutatorul/regulatorul
rotativ . . . . . . . . . . . . . . . . 250-251
Vedere de ansamblu . . . . 114-115
Comutatorul aprinderii . . . . . 93, 134
Comutatorul de pe coloana de
direcţie
funcţiile luminilor şi
ştergătoarelor . . . . . . . . . . 93, 128
Retarder şi Tempomat . . . 129-132
Comutatorul rotativ pentru
lumină . . . . . . . . . . . . . . . . . 97, 127
Conducerea . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Control display
Butonul . . . . . . . . . . . . . . . 95, 164

TOURISMO / M / L (Euro VI)/10.2014 RO

Controlul presiunii aerului
în pneuri . . . . . . . . . . . . . . 419-420
Cuplaj de remorcă cu cap sferic
Fix . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Cuplaj de remorcă cu fălci sau cu
cap sferic
Demontabil . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Cureaua de acţionare
Aşezarea şi montarea . . . 409-412
Demontarea şi scoaterea . 407-408
Cutia de viteze
Instrucţiunile de securitate . . . 194
Maneta de selecţie . . . . . . . . . 198
Cutia de viteze (GO 250­8
PowerShift)
Operare . . . . . . . . . . . . . . 199-212
Programul de deplasare
de rezervă . . . . . . . . . . . . 213-216
Cutia de viteze (GO 250­8)
Descrierea sistemului . . . . 196-197
Cutia de viteze PSH (sistemul
asistat pneumatic)
Operare . . . . . . . . . . . . . . . . . 195

Index

D
Datele autovehiculului . . . . . . . . 528
Deblocarea
Circuitul uşilor de la telecomanda radio (opţiune
DS) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 260
Circuitul uşilor de la uşa faţă
dreapta . . . . . . . . . . . . . . . . . . 259
clapetele compartimentului de
bagaje de la butonul din postul
conducătorului auto . . . . . . . . 261
Clapetele compartimentului
de bagaje de la telecomandă
(opţiune DS) . . . . . . . . . . . . . . 262
Uşa 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 260
Dezactivare mod lent . . . . . 97, 164
Diagnoza On­Board
Activare . . . . . . . . . . . . . . 498-499
Citirea şi decodificarea
indicaţiei de pe display . . . . . . 500
Încheierea diagnozei
On­Board . . . . . . . . . . . . . . . . 501
Ştergerea memoriei de erori . 500
Direcţia
Indicaţii importate . . . . . . . . . . 153

Display­ul afişajului multifuncţional
Descriere . . . . . . . . . . . . . 138-144
Indicaţiile funcţionale, afişarea funcţiilor şi afişajele
de avarie . . . . . . . . . . . . . 389-397
Meniul setărilor de bază . . 136-137
Setarea strălucirii . . . . . . . . . . 138
E
Exploatarea remorcii . . . . . . . . . .
Alimentarea cu tensiune . . . . .
Conducerea cu remorcă . . . . .
Încărcarea remorcii . . . . . . . . .
Întreţinerea cuplajului de
remorcă . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30
33
31
31
34

F
Faruri Bi­Xenon
Reglarea farurilor pentru
circulaţie pe dreapta sau
stânga . . . . . . . . . . . . . . . . . . 506
Fază de zi . . . . . . . . . . . . . . 97, 127
Filtru de microparticule pentru
motoare Diesel
Regenerarea . . . . . . . . . . . . 43-44

Filtrul de carburant pentru aparatul
de încălzire a apei
schimbarea . . . . . . . . . . . . . . 447
Filtrul de microparticule Diesel
Indicaţii importate . . . . . . . . . . . 42
Frâna asistată . . . . . . . . . . . . . . . 56
Frâna de mână/ parcare
Acţionare . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
Eliberare . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
Generalităţi . . . . . . . . . . . . 93, 135
Frâna de staţionare . . . . . . . 99, 174
Activare/ dezactivare . . . . . . . 151
Comutatorul de deblocare în caz de
urgenţă . . . . . . . . . . . 99, 176, 445
Frânarea cu protecţia anti­
blocare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
Frânarea de urgenţă . . . . . . . . . . 51
Frânarea şi oprirea . . . . . . . . . . . 51
Frânele de încetinire de deasupra
pedalei
Comutatorul . . . . . . . . . . . 99, 174
FrigiderulW
Bucătăria de bord . . . . . . 116-117

TOURISMO / M / L (Euro VI)/10.2014 RO

533

Index
Însoţitorul de cursă

. . . . . 118-119

I
Indicatorul consumului de
carburant . . . . . . . . . . . . . . 145-147
Indicatorul pentru nivelul de ulei
la motor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 398
Indicaţia de legare a
centurii . . . . . . . . . . . . . . . . 121, 188
Indicaţii de funcţionare/ afişaje de
avarie
Instalaţia de frână . . 58-60, 68-73
Indicaţii funcţionale/ afişaje de
avarie
ABS/ASR . . . . . . . . . . . . . . . 62-64
Direcţia . . . . . . . . . . . . . . . . . . 446
Uşile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 258
Indicaţii funcţionale/ indicaţii de
avarie
Instalaţia de carburant/instalaţia de purificare a gazelor de
eşapament . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Instalaţia de semnalizare a
incendiilor . . . . . . . . . . . . . . . . 124
închidere centralizată . . . . . . . 269

534

Instalaţia de aer comprimat
alimentarea unui al doilea
autovehicul . . . . . . . . . . . . 443-444
Instalaţia de climatizare
Frazele de securitate . . . . . . . . 10
Indicaţii de exploatare . . . . . . 230
Instalaţia de pe acoperiş (încălzirea, ventilarea, climatizarea)
Priza electrică . . . . . . . . . 466-467
Instalaţia de semnalizare a incendiilor
Descriere . . . . . . . . . . . . . . . . 123
Instalaţia de semnalizare
intermitentă . . . . . . . . . . . . . 99, 175
Instalaţia de semnalizare
pentru pasageri . . . . . . . . . . 96, 169
Instalaţia electrică
Frazele de securitate . . . . . . . 448
Măsuri pentru evitarea
deteriorărilor . . . . . . . . . . . . . . 450
Vedere de ansamblu . . . . 452-453
Instalaţia pentru apelarea
stewardesei . . . . . . . . . . . . . 96, 167
Activare . . . . . . . . . . . . . . . . . 155

TOURISMO / M / L (Euro VI)/10.2014 RO

Instalaţiile de 230/400V (opţiune
DS)
Instrucţiunile de securitate . . . . 74
Î
Încălzirea ­ ventilarea ­ climatizarea
Activarea sistemului de reglaj
pentru climatizare . . . . . . . . . . 239
întreţinerea filtrelor . . . . . . 514-515
Pupitrul de comandă . 99, 232-234
Reglarea manuală a turaţiei
suflantei din spaţiul pentru
pasageri . . . . . . . . . . . . . . . . . 238
Setul lucrărilor de întreţinere la instalaţia de
climatizare . . . . . . . . . . . . 516-518
Încălzirea ­ ventilaţia ­ climatizarea
Activarea funcţiei Reheat . . . . 240
Preselectarea temperaturii
în spaţiul pentru pasageri 236-237
Reglajul dinamic manual a
turaţiei suflantei din locul
conducătorului auto . . . . . . . . 235
Încălzirea auxiliară
frazele de securitate . . . . . . 11-12

Index
Încălzirea geamurilor ­ fereastra conducătorului auto
/ încălzirea oglinzilor . . . . . . 96, 169
Încălzirea locului conducătorului
auto
acţionarea în caz de urgenţă . 512
Încălzirea parbrizului . . . . . . 96, 170
Încălzirea pentru spaţiul pasagerilor
Acţionarea în caz de urgenţă . 513
închidere centralizată
Descrierea sistemului . . . . 265-268
Închidere centralizată
Portbagaj dreapta . . . . . . 97, 171
Portbagaj stânga . . . . . . . 96, 171
Încuierea
de la telecomanda radio
(opţiune DS) . . . . . . . . . . . . . . 264
Uşa 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 263
Uşa 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 263
Îngrijirea şi curăţarea
Frazele de securitate . . . . . . 79-80
Huse din microfibre . . . . . . . 84-85
Huse din piele . . . . . . . . . . . 86-87
Huse textile . . . . . . . . . . . . . . . 83

Husele, capitonajul şi plafonul
interior . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
Roţile din aliaj uşor . . . . . . . . . 81
Întrerupătorul general al
acumulatoarelor . . . . . . . . . 454-455
Întrerupătorul general de
siguranţă (Comutatorul
pentru oprire de urgenţă) . . 93, 160
L
Lanţurile pentru zăpadă . . . . . . 421
Lămpile de citit . . . . . . . . . . 95, 165
Limitator automat de viteză
Descrierea funcţionării . . . . . . 219
Locul conducătorului auto
comutatoarele din panoul
instrumentelor, partea
dreaptă . . . . . . . . . . . . . . . . . 98-99
Comutatoarele din panoul
instrumentelor, partea
stângă . . . . . . . . . . . . . . . . . 93-97
vedere generală . . . . . . . . . . . . 92
Lumina de la postul conducătorului auto . . . . . . . . . . . . 95, 165
Lumina de noapte . . . . . . . . 95, 166

Lumina din spaţiul pasagerilor, treptele I+II . . . . . . . . . . 95, 166
M
Macaraua de ridicare
a geamului la fereastra
conducătorului auto . . . . . . . 96, 168
Memoria de date în caz de accident
Butonul . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165
Memoria de date în caz de accident (UDS)
Funcţionarea . . . . . . . . . . . . . . 49
Microfonul de la scaunul
conducătorului auto . . . . . . . 97, 173
Motorul
Oprire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Pornire . . . . . . . . . . . . . . . . . 23-24
N
Nivelul lichidului de răcire la circuitul motorului şi circuitul de
încălzire
verificarea . . . . . . . . . . . . . . . 413
Nivelul normal . . . . . . . . . . . 96, 169
butonul . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150

TOURISMO / M / L (Euro VI)/10.2014 RO

535

Index
Nivelul uleiului de motor
Verificare cu joja de ulei

. . . . 405

O
Oglinda de rezervă . . . . . . . . . . 112
Oglinda pentru cazuri de urgenţă
ataşarea . . . . . . . . . . . . . . 510-511
P
Panoul de comandă
auxiliar . . . . . . . . . . . . . . . . 460-461
Panoul de comandă cu
siguranţe PDB . . . . . . . . . . 462-463
Panoul de comandă de la
postul conducătorului auto
în habitaclu . . . . . . . . . . . . 456-457
Panoul de comandă de
sub postul conducătorului
auto (panoul de comandă
principal) . . . . . . . . . . . . . . 458-459
Panoul de comandă din
plafon . . . . . . . . . . . . . . . . . 464-465
Perna scaunului
Demontare . . . . . . . . . . . . . . . 187
Montare . . . . . . . . . . . . . . . . . 188
Planul general al becurilor 529-530

536

Plăcuţa de caracteristici . . . . . . 1-2
Pneurile
Capacitatea portantă a pneurilor, viteza maximă pentru
pneuri şi tipurile de pneuri . . . 416
deteriorări invizibile ale
pneurilor . . . . . . . . . . . . . . . . . 416
pană de cauciuc . . . . . . . . . . . 421
Pneurile reşapate . . . . . . . . . . 417
presiunea aerului în pneuri . . 414
profilul pneurilor . . . . . . . . . . . 415
Securitatea funcţională şi
siguranţa în circulaţie . . . . . . . 414
starea pneurilor . . . . . . . . . . . 415
umflarea pe la racordul de
umflare . . . . . . . . . . . . . . . 434-436
vechimea pneurilor . . . . . . . . . 416
Poliţele pentru bagaje de mână . . 9
Pompa CC
Ungerea paletelor . . . . . . 381-382
Portbagajul pentru schiuri
ataşarea . . . . . . . . . . . . . . . . 75-76
indicaţiile de folosire suplimentare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78

TOURISMO / M / L (Euro VI)/10.2014 RO

rabatarea . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
Prescripţii pentru rodaj . . . . . . . . 23
Programul electronic de stabilitate
(ESP)
Comutatorul . . . . . . . . . . . 95, 163
Descrierea funcţionării . . . . . 65-66
Descrierea sistemului . . . . . . . . 57
Dezactivarea . . . . . . . . . . . . . . 67
Punerea în funcţiune
Alimentarea rezervorului cu
apă proaspătă . . . . . . . . . . . . 376
Comutatorul de deblocare 97, 172
Golirea recipientului de materii
fecale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 378
Golirea rezervorului cu apă
proaspătă . . . . . . . . . . . . . . . . 377
R
Racordurile de verificare pentru
partea pneumatică
după uşa 2 . . . . . . . . . . . . 440-441
modulatorul presiunii de
frânare pe osie/ uşa 2 . . . . . . 442
Sub locul conducătorului
auto . . . . . . . . . . . . . . . . . 438-439

Index
Rezervor cu lichid de spălare a
geamurilor . . . . . . . . . . . . . . . . . 120
Rezervor de apă proaspătă
alimentarea în afara
autovehiculului . . . . . . . . 289, 342
alimentarea în
autovehicul . . . . . . . . 287-288, 341
golirea . . . . . . . . . . . . . . . . . . 309
Ridicarea/ coborârea
autovehiculului . . . . . . . . . . . 96, 168
Roata de rezervă . . . . . . . . . . . 422
Roţile
demontarea . . . . . . . . . . . 426-429
Montarea . . . . . . . . . . . . . 430-431
Ruloul parasolar pentru
parbriz . . . . . . . . . . . . . . . . . 95, 161
S
scaunul conducătorului auto
Grammer . . . . . . . . . . . . . 180-181
ISRI 6860/875 . . . . . . . . . 182-183
Scaunul de pasager
Reglare . . . . . . . . . . . . . . . . . 185
Scaunul însoţitorului . . . . . . . . . 184
Schimbarea becurilor . . . . 501-505

Selectarea claxonului . . . . . 96, 171
Setul de service al scaunului de pasager . . . . . . . . . . 190-191
Siguranţele
Utilizare . . . . . . . . . . . . . . . . . 494
Simbolurile indicatoare . . . . . . . . . 4
Sisteme pentru regimul de deplasare
limitator automat de viteză . . . 219
Sistemul Tempomat combinat
pentru propulsie/ frânare . . . . 223
Temposet (Limiter) . . . . . . . . . 220
Vedere de ansamblu . . . . . . . 218
Sistemul de avertizare la
mersul înapoi . . . . . . . . . . . . 96, 168
Sistemul de control la plecare
măsurile lunare . . . . . . . . . . . . 16
Măsurile săptămânale . . . . . . . 15
Măsurile zilnice . . . . . . . . . . . . 14
Sistemul de frânare EBS . . . . . . 55
Sistemul de purificare a
gazelor de eşapament
BlueTec . . . . . . . . . . . . . . . . . 35-37

Sistemul de reglare a patinării
tracţiunii (ASR) . . . . . . . . . . . . . . 56
Activarea majorării patinării . . . 61
Stingătorul de incendiu . . . . . . . 111
Suspensia pneumatică
Frazele de securitate . . . . . . . 148
T
tabelul cu presiunea în pneuri
295/80 R 22,5 . . . . . . . . . . . . 418
Tahometrul
DTCO . . . . . . . . . . . . . 93, 104-105
Poziţia de încorporare . . . . . . 102
Tasta UDS
Memoria de date în caz de
accident . . . . . . . . . . . . . . 95, 176
Telefonul de bord
Compartimentul de odihnă
al conducătorului auto/
bucătăria . . . . . . . . . . . . . 97, 173
Închiderea telefonului . . . . 97, 173
Tempomat
activare . . . . . . . . . . . . . . 224-227
Temposet (Limiter)
Activare . . . . . . . . . . . . . . 221-222

TOURISMO / M / L (Euro VI)/10.2014 RO

537

Index
Toaleta
Comutarea modului funcţional
WC/CC . . . . . . . . . . . . . . . . . . 372
folosirea în perioada de iarnă 379
manevrarea, întreţinerea . . . . 373
Punerea în funcţiune . . . . 370-371
Tractarea/ pornirea prin
tractare . . . . . . . . . . . . . . . . . 27-29
Transferul sarcinilor pe osii . . . . 150
Comutatorul . . . . . . . . . . . . . . 162
Trapele din plafon
Butonul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96
deschidere/închidere manuală 274
Ieşirea de urgenţă . . . . . . 275-276
Trusa de prim­ajutor . . . . . . . . . 112

protecţia anti­înţepenire
(mişcarea în sens invers) la
închiderea uşilor . . . . . . . . . . . 256
protecţia anti­înţepenire la
deschiderea uşilor . . . . . . . . . 256
V
Verificarea întrerupătorului
automat de protecţie diferenţial

U
Uneltele şi echipamentul pentru
situaţii de urgenţă . . . . . . . . . . . 111
Uşile
acţionarea robinetului de
urgenţă . . . . . . . 270-271, 507-508

538

TOURISMO / M / L (Euro VI)/10.2014 RO

380