You are on page 1of 2

VIAJE A ESPAÑA

Vi jobber nå i grupper. Dere skal skrive om et spansktalende land med noen
betingelser som står her:
-

Pais hispanohablante
Temas:
 Hechos
 Comida
 Fiestas y tradiciones
 Diferencias con Noruega
 Personas famosas
 Música y bailes

-

Obs! Dette skal ha mye å si i vurderingen!!!
 Introducción: Atención del público
 Puedo empezar? Kan jeg starte?
 Bueno… bien…. Ok…Saludar y presentar el tema:
 Hola, bienvenidos al grupo, somos …..
 Vamos a hablar de…
Conclusión:
 Para terminar vamos a hablar de…
 Gracias por la atención
Bindeord!
Kroppsspråkk

Leveringsdatoer:
26 de septiembre: plan en noruego
29 de septiembre: plan en español
6 de octubre: terminar trabajo + power point

Vurdering av muntlig prøve:
Mål:

Karakte

Karakter 2

Karakter 3-4

Karakter 5-6

Kommunikasjon

r1
- svært
lav
kompeta
nse.

-på en enkel måte
presentert temaet, men
har kun med enkelte
av momentene som
kreves i
oppgaveteksten.
Presentasjonen er
preget av norsk uttale
og intonasjon, og
eleven er avhengig av
manus. Ordforråd,
setningsoppbygning
og
tekstbindingsformer er
lite målrettet. Språket
er i liten grad tilpasset
kommunikasjonssituas
jon.

- presentert temaet på en god
måte, med alle momentene
som kreves i oppgaveteksten.
Presentasjonen er
hovedsakelig preget av
spansk uttale og intonasjon,
og eleven klarer i stor grad å
frigjøre seg fra manus.
Ordforråd,
setningsoppbygning og
tekstbindingsformer er
målrettet. Språket er tilpasset
kommunikasjonssituasjon.

-på variert og
overbevisende måte
presentert temaet.
Presentasjonen preges
av spansk uttale og
intonasjon, og eleven
bruker ikke manus.
Ordforråd,
setningsoppbygning og
tekstbindingsformer er
målrettet og variert.
Språket er godt
tilpasset
kommunikasjonssituasj
on.