You are on page 1of 31

ANTIPARAZITICI

- lijekovi za liječenje parazitoza -

Prof. dr. sc. Frane Božić
Zavod za farmakologiju i toksikologiju
Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

MAKROCIKLIČNI LAKTONI

Prirodni proizvodi fermentacije
aktinomiceta iz roda Streptomyces:
1. Avermektini (S. avermitilis)
2. Milbemicini (S. cyaneogriseus)

MAKROCIKLIČNI LAKTONI

MAKROCIKLIČNI LAKTONI 1) AVERMEKTINI Ivermektin Selamektin Doramektin 2) MILBEMICINI Milbemicin oksim Moksidektin .

MAKROCIKLIČNI LAKTONI “Idealni anthelmintici” “Zlatni standard” u programu kontrole parazitoza Koji su razlozi tomu? .

Širok spektar aktivnosti protiv brojnih nematoda i artropoda 2.MAKROCIKLIČNI LAKTONI 1. Učinkoviti u niskim dozama (μg/kg) protiv ekonomski najvažnijih nematoda koji invadiraju farmske životinje .

MAKROCIKLIČNI LAKTONI 3. Velika granica sigurnosti 4. Karenca u mesu i mlijeku nekih među njima gotovo da i ne postoji (0 dana) .

skupi su !!! Unatoč tomu veterinari ih uvelike preporučuju jer su zbog iznimne učinkovitosti isplativiji od nekih jeftinijih.MAKROCIKLIČNI LAKTONI No. ali slabije učinkovitih anthelmintika .

tj. posebice faringealne pumpe zbog čega parazit izgladni i ugine .u membrani perifernih živaca...MAKROCIKLIČNI LAKTONI Mehanizam djelovanja: • ML se vežu na ionske kanale za Cl. paraliza mišića parazita. kao i u membrani mišićnih stanica parazita • ML potiču otvaranje ionskih kanala za Cl• Posljedica je hiperpolarizacija membrane živčane stanice • .

MAKROCIKLIČNI LAKTONI Mehanizam djelovanja: • ML ne djeluju na trakavice i metilje jer oni ne posjeduju vezna mjesta za ML • Vezna mjesta ML-a kod sisavaca smještena su uglavnom u SŽS-u .

MAKROCIKLIČNI LAKTONI Mehanizam djelovanja: • ML ne ulaze u SŽS zbog: – Krvno-mozgovne barijere – P-glikoproteina (koje eksprimiraju endotelne stanice mozgovnih kapilara) • Životinje s pojačanom osjetljivošću na ML (ivermektin) deficijentne su na Pglikoproteinima (u mozgu i/ili epitelu crijeva) .

MAKROCIKLIČNI LAKTONI Nusučinci: • Općenito govoreći. ML su sigurni lijekovi (čak i u povišenoj dozi) • No postoje osjetljive životinje. prije svega psi pasmine koli (i slične pasmine) kojima genetski nedostaju P-glikoproteini te mačići i psi s mikrofilariozom .

MAKROCIKLIČNI LAKTONI Rezistencija: • Endoparaziti ovaca najčešće razvijaju rezistenciju na ML • Mehanizam nastanka rezistencije uključuje P-glikoproteine (na to ukazuje činjenica da rezistenciju možemo smanjiti primjenom verapamila – inhibitora Ca+ kanala) .

MAKROCIKLIČNI LAKTONI Razvrstavanje ML: 1) AVERMEKTINI • • • Ivermektin Selamektin Doramektin 2) MILBEMICINI ƒ ƒ Milbemicin oksim Moksidektin .

B1a. od kojih je polovica važna . B1b..)... A2a.MAKROCIKLIČNI LAKTONI 1) AVERMEKTINI • • • Ivermektin Selamektin Doramektin Prirodni avermektini (abamektini) sastoje se od 8 komponenata dobivenih fermentacijom (A1a.

IVERMEKTIN . uši) goveda.. svinja konja. šugarci. krpelji. ovaca. mješavina 80% dihidroavermektina B1a i ne više od 20% dihidroavermektina B1b Učinkovit protiv larvalnih i odraslih oblika želučanocrijevnih i plućnih nematoda te artropoda (insekti. pasa i mačaka Djeluje protiv invazijskih ličinki srčanog parazita pasa Dirofilaria immitis te protiv mikrofilarija pasa Djeluje protiv želučano-crijevnih nematoda peradi . buhe..

posebice nakon parenteralne primjene Vršnu con. u krvi postiže za 4-10 h Bioraspoloživost – 100% Bioraspoloživost je proporcionalna dozi (linearno ovisi o dozi) .IVERMEKTIN Farmakokinetika: Primjena per os i parenteralno Dobro se resorbira.

posebice u jetru.IVERMEKTIN Farmakokinetika: U buragu se brzo metabolizira pod utjecajem mikroflore Dobro se raspodjeljuje u tkiva. masno tkivo te u mišićje (karenca za meso goveda = 28 dana) Izlučuje se uglavnom putem izmeta t/2 eliminacije ≅ 2 dana .

IVERMEKTIN Nusučinci: Akutni toksični sindrom: midrijaza potištenost tremor ataksija povraćanje salivacija koma pareza (ovce) .

ivermektin je toksičan i za ostale pasmine pasa Parenteralno primjenjen konjima ponekad uzrokuje oteklinu .IVERMEKTIN Nusučinci: Toksično djeluje kod pasa pasmine koli i pinč Predozira li ga se.

SELAMEKTIN Noviji avermektin primjenjiv kod kolija Djeluje protiv parazita Ctenocephalides felis koji je relativno rezistentan na ML Primjenjuje se na kožu Bioraspoloživost – 4-74% t/2 eliminacije iz plazme 8 (mačka) – 11 (pas) dana (Očito postoji depo negdje u organizmu) .

jelene i ovce Nije registriran za pse i mačke ... učinkovit je kod generalizirane demodikoze pasa ...DORAMEKTIN Indiciran za svinje. ali su istraživanja pokazala da primjenjen skotnim kujama sprječava invaziju štenadi ankilostomom i toksokarom . goveda... djeluje protiv invazije mačaka parazitom Notoedres cati .

. • Dipylidium caninum • Spirometra erinacei • Mesocestoides lineatus • Echinococcus spp.CESTOCIDI • Taenia spp.

CESTOCIDI .

CESTOCIDI Javno-zdravstveni problem Prijenos na životinje koje služe za ishranu čovjeka .

CESTOCIDI Bunamidin hidroklorid Diklorofen Niklozamid Prazikvantel Spojevi arsena .

PRAZIKVANTEL Uveden u antiparazitsku kemoterapiju 1975 Siguran Učinkovit Širokog spektra djelovanja Primjenjuje se per os i parenteralno Učinkovit protiv ehinokokoze .

PRAZIKVANTEL Mehanizam djelovanja: 1. Oštećuje tegument parazita . Djeluje na Ca2+ kanale (uzrokuje spastičke i tetaničke kontrakcije) 2.

Vršnu con. Postiže za 1-2 h .PRAZIKVANTEL Farmakokinetika: .Brzo se resorbira nakon peroralne primjene .Resorpciju pospješuje hrana. posebice ugljikohidratni obrok .

Dobro se metabolizira . bubreg i SŽS te u žuč) .Brzo se izlučuje iz organizma.PRAZIKVANTEL Farmakokinetika: .Dobro se raspodjeljuje u sva tkiva (jetra. uglavnom u mokraći i to kao glukuronid ili sulfat .

PRAZIKVANTEL Nusučinci: ¾ Bol na mjestu aplikacije ¾ Salivacija (ako ga mačke poližu nakon primjene na kožu) ¾ Prolazno povraćanje i pospanost .