You are on page 1of 3

Usaha-usaha untuk meningkatkan semangat patriotik

dalam kalangan masyarakat di negara kita

Menjalankan aktiviti yang bersesuaian dengan usaha untuk meningkatkan
semangat patriotik dalam kalangan masyarakat agar dapat memupuk
semangat ini. Aktiviti tersebut boleh dijalankan di kampung-kampung dan juga
di kawasan perumahan. Oleh itu, aktiviti seperti sambutan hari kemerdekaan
pada peringkat taman perumahan dan kampung perlulah digalakkan. Di
samping itu, Jabatan Penyiaran atau stesen televisyen juga perlu
mengadakan forum tentang semangat patriotik dengan menjemput tokohtokoh akademik daripada pelbagai bangsa dan juga tokoh masyarakat yang
memperjuangkan semangat kebangsaan suatu masa dahulu. Aktiviti tersebut
bukan sahaja dapat memupuk semangat patriotik malahan dapat
mengeratkan perpaduan antara kaum di negara kita.
Contoh dan teladan daripada pemimpin-pemimpin negara dan pemimpin
masyarakat tanpa mengira bangsa, agama dan fahaman politik. Dengan cara
itu, anggota masyarakat akan mencontohi pemimpin-pemimpin mereka yang
memiliki semangat patiotik yang tinggi.

Unsur-unsur Patriotisme Apabila memperkatakan tentang patriotisme ianya merupakan satu perkara yang abstrak dan sukar untuk diukur serta dinilai tetapi sekiranya sesorang individu tersebut mempunyai ciri-ciri yang dinyatakan maka ianya bolehlah dikatakan mempunyai semangat patriotisme. Patriotisme bukan sahaja dapat dipupuk dan ditanam di kalangan generasi muda hari ini tetapi kita dapat menzahirkan semangat itu dengan melahirkan rasa bangga sebagai rakyat Malaysia. tingkahlaku atau perbuatan seseorang. bagaimana sukarnya pemimpin-pemimpin ketika itu berusaha untuk mendapatkan kemerdekaan negara. Bagi memupuk semangat patriotisme dan cintakan negara ia hendaklah dengan cara memberi kesedaran kepada seluruh lapisan masyarakat di negara ini tentang peri pentingnya kemerdekaan. Sebagai contoh kita boleh menunjukkan perlakuan menghormati raja dan pemimpin negara. dan lagu kebangsaan atau negeri. Melalui pembacaan penulisan sejarah tanah air kita dapat mengenal dan memahami perjuangan tokoh-tokoh negara ketika memperjuangkan kemerdekaan dan jasa serta pengorbanan tokoh-tokoh tersebut perlulah dihargai. Seterusnya. Ini kerana tanpa kesedaran serta perjuangan tokoh- . Mereka perlu didedahkan dengan sejarah. berbangga sebagai rakyat Malaysia. Walaupun semangat patriotisme tidak dapat diukur secara metrik namun melalui perbuatan serta tingkahlaku ianya telah mencerminkan semangat patriotisme yang ada di dalam diri setiap individu. Unsur pertama ialah. Selain itu bagi menzahirkan rasa bangga sebagai rakyat Malaysia boleh ditunjukkan dengan melalui menghormati lambang-lambang atau simbol-simbol negara seperti bendera negara atau negeri. Sebagaimana yang dikatakan patriotisme merupakan sesuatu yang abstrak dan hanya dapat dilihat melalui perlakuan. jata negara.

Selain itu. Sumbangan dan peranan para penulis tempatan ini amat besar ertinya kerana telah berani memperbetulkan fakta bias yang dihasilkan oleh sejarawan atau penulis Barat. sama ada sebagai ketua negara atau ketua negeri ditetapkan secara bertulis oleh perlembagaan.tokoh yang terlibat sudah tentulah generasi hari ini tidak dapat mengecapi erti nikmat kemerdekaan. institusi pemerintahan beraja telah diteruskan tetapi beberapa pindaan telah dibuat supaya dapat disesuaikan dengan konsep demokrasi berparlimen daan kemerdekaan. semangat patriotisme secara tidak langsung dapat disemai dan dipupuk melalui pengkisahan sejarah tokoh-tokoh patriot dan dapat dijadikan iktibar kepada generasi hari ini. Seharusnya kita berbangga dengan sumbangan para sejarawan dan sarjana tempatan yang telah banyak menulis perjuangan tokoh-tokoh tempatan walaupun pada awalnya dianggap oleh para orientalis Barat mereka ini diklasifikasikan sebagai penderhaka. Perkembangan penulisan sejarah bercorak tempatan telah membela nasib dan meletakkan jasa para pejuang yang terdahulu pada tempat yang sesuai. Raja berpelembagaan tidak seperti raja berkuasa mutlak iaitu memerintah dengan kuasa terbatas. Setiap rakyat Malaysia harus memiliki sifat setia atau taat kepada raja dan negara. . Selepas mencapai kemerdekaan. Kesetiaan terhadap negara juga merupakan satu ciri penting di dalam memastikan kelahiran masyarakat Malaysia yang berjiwa patriotik. Peranan dan fungsinya.