You are on page 1of 3

https://srpskiumg.wordpress.

com/2014/03/19/istrazivacki-zadaci-za-citanje-itumacenje-ane-karenjine/

1. Na romanu „Ana Karenjina“ Tolstoj je radio oko pet godina, neprestano ga
menjajući i doterujući. Imao je nedoumice čak i oko naslova romana. Najpre je
roman nazvao „Moćna žena“, a potom „Dva braka“. Tek na kraju odlučio se za
naslov pod kojim je roman i danas poznat – „Ana Karenjina“. Razmisli o značenjima
navedenih, ali odbačenih naslova. Na kakav potencijalni smisao ti naslovi upućuju.
Zbog čega ih je Tolstoj na kraju odbacio?
2. Prepiši u svesku epigraf (moto) romana. Kakva je njegova funkcija? Na koji način
se odabrani moto odnosi na smisao romana? Da li je rešenje značenja epigrafa
jednoznačno ili višeznačno?
3. Stvarajući svoje remek-delo Tolstoj se naročito mučio oko samog početka
romana. Prepiši u svesku rečenicu kojom roman počinje i razmisli o njenom značenju
tj. o načinu na koji ona komentariše i sažima ceo roman.
4. U romanu su opisane četiri porodice i tri braka iz visokog društva. Napravi u
svesci porodično stablo svake porodice. Objasni međusobnu povezanost ovih
porodica. Okarakteriši porodice tako što ćeš izdvojiti bar pet osobina za svaku.
5. Uporedi porodice odnosno brakove i istakni ono što je za njih specifično, pri tome
imaj na umu prvu rečenicu romana (srećne i nesrećne porodice).
6. „Ana Karenjina“ je dobra prilika da se konačno malo upustimo u svet filozofije!
Oni koji žele da dobiju bolju ocenu ili poprave postojeću uzeće u biblioteci Platonovu
„Gozbu“ i pročitaće IV besedu (naslovljena je Četvrta beseda: Aristofan) i objasniće
nam, na osnovu pročitanog, šta su to androgini i idealna ljubav. Na osnovu njihove
priče raspravljaćemo o idealnoj ljubavi kod Tolstoja, ali i danas: postoji li ona u
opšte, kako je zamišljamo, gde je vidimo?
***
5. Opiši Alekseja Aleksandroviča Karenjina: njegov odnos prema društvu, državi i
poslu, kao i njegov odnos prema porodici – ženi i sinu.
6. Kakva je, po Karenjinovom mišljenju, uloga žene u društvu, porodici i u njegovom
ličnom životu?
7. Analiziraj Karenjinovo razmišljanje i rezenovanje na vest o ženinoj preljubi. Šta te
u njegovim unutrašnjim previranjima začudilo, zbunilo, zadivilo?
8. Objasni smisao kazne koju je Karenjin odredio za Anu.
9. Razmisli i istakni najvažnije unutrašnje motive koji pokreću Karenjina.
10. Pripremi se da na času obrazložiš svoje mišljenje (stav i sud) o Karenjinu.
***

sklonosti. odnos prema sinu. karakter. Opiši grofa Alekseja Kiriloviča Vronskog: usredsredi se na njegov portret i karakter. Uporedi Puškinovu Tatjanu Larinu i Tolstojevu Anu Karenjinu. 32. Analiziraj duševnu borbu koja se odvija u Ani kada shvati da je preljubnica. Šta se na tom balu dogodilo što će Ani promeniti život? Da li je samo Anin život nakon tog bala nepovratno promenjen? 21. 22. deliš njenu patnju i brigu. Uporedi njegovu preljubu sa Aninom. shvataš. Objasni postupak Vronskog nakon Anine nesrećne pogibije. a koja kod Ane budi ljubomoru. odnos prema vojnoj karijeri. zanimanje. a sa čime saosećaš? 13. 19. Analiziraj lik Stive Oblonskog. odnos prema porodici (majci i bratu). Zbog čega Vronski i Ana odbacuju mogućnost da „igraju“ po utvrđenim nepisanim pravilima preljubnika iz visokog društva? Kako je takva odluka uticala na njihov život? 14. ne shvataš i ne odobravaš? 23. 12. razumeš.11. Zašto visoko društvo u kom je Ana uživala izraziti ugled odbacuje Anu? Na koji način on ruši dvolične konvecije tog društva? 24. Opiši kneginju Anu Karenjinu: portret. šta osuđuješ. 33. Šta je uzrok ljubavnog kraha ovo dvoje ljudi? 15. a šta bi ih razlikovalo? 25. 31. Šta ove junakinje čini sličnim. njegove životne navike. Istakni svoja razmišljanja i osećanja o njihovoj vezi. Zašto je rat jedino rešenje za njega? *** 18. šta je nerazumljivo. Analiziraj ljubav Vronskog i Ane. odnos prema mužu. Objasni smisao i suštinu njene drame. Šta ti se u njihovom odnosu dopalo. šta osuđuješ. Gde i kako se Ana upoznala sa Vronskim? Protumači simboliku tog susreta. odnos prema ženama. njenom bratu i njegovoj porodici. Šta u njenim postupcima odobravaš. Kakva osećanja u tebi izaziva Oblonski? Razumeš li ga? Osuđuješ li ga? . Protumači pojam „muške slobode“ koja je Vronskom tako draga. Opiši bal kod Ščerbackih. 16. 20. Koju scenu u romanu smatraš presudnom za konačno razotkrivanje dvoje ljubavnika? Objasni. Uporedi njegovo ponašanje prema ženi i porodici sa Ljevinovim. Zbog čega je smrt za Anu jedino rešenje? *** 30.

Kakav je njegov odnos sa ostalim junacima u delu? 28. . Objasni njegovo razmišljanje o porodici. Razmisli o funkciji Ljevinovog lika u romanu i nastoj da odgonetneš simboliku čoveka u zvezdanoj noći na kraju dela o Ani Karenjinoj. 29. o braći. seoskom radu. ljubavi.*** 26. Ko je Konstantin Dimitrič Ljevin? 27. o selu.